Page 1

MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN 2013


dětská knihovna na Dolním náměstí - nárůst 10 000 návštěvníků; Vznikl Komiksový klub Comics Club U Mouchy CC; Turistické informační centrum Vsetín má nový web; Rodinná registrace (nová služba) přinesla 300 nových čtenářů; 6 úspěšně podpořených projektů za 1 927 964,79 Kč; 611 knih půjčených meziknihovní výpůjční Nová

službou;

40 363 návštěv,

informací, novinových výpůjček,

v turistickém informačním zvukových knih; dětské půjčovny

využití internetu, Family Pointu

centru; jsou

4 853 vypůjčených

stejně

jako

připojeny k wifi; 6 561 čtenářů; 132 868 návštěvníků 393 823 výpůjček; 538 kulturních a

K klub

registrovaných

a

TIC

půjčoven v knihovně; vzdělávacích akcí pro děti i dospělé navštívilo 11 587 osob; 111 525 knih, časopisů, CD ve fondu knihovny (41 221 naučná, 58 406 beletrie); 7 638 nakoupených knih, CD, časopisů; 6 017 knih

bylo

vyřazeno;

2 286 hodin provozu knihovny

= 137 160 minut =

8 229 600 sekund; 172 výpůjček za hodinu =

3 knihy za

minutu; 1 487 registrovaných děti do 15 let; nákup knih na 1 obyvatele činil 46,59 Kč; Nejpůjčovanější knihy pro dospělé:

Padesát odstínů šedi, Padesát odstínů temnoty, Žítkovské

bohyně, Sněhulák, Tisíce planoucích sluncí; Děti si nejvíce půjčují: Deník malého poseroutky, Nebe-peklo-ráj, Eragon, Lego Batman, Doba ledová 2; Nejvíce se poslouchaly CD: Dvanáct nejznámějších povídek, První muž Říma, Hurvínkovy dobrodružné výlety do minulosti;

Nejpůjčovanější

časopis

je

týdeník Květy;

Počet

webu 62 025; Internet v knihovně využilo 18 670 Knihovna má 29 zaměstnanců (22 žen a 7 mužů); 842 odpracovali pro knihovnu dobrovolníci; Vydaly se

návštěv na osob; hodin

sborníky, letáky a DVD; Nové tablety do dětských půjčoven; Poskytovali jsme 173 studijních míst a 42 počítačů napojených na internet; Pro 80 profesionálních a neprofesionálních knihoven

v okresu Vsetín se uspořádalo 708 akcí; Nejstarší čtenář měl 94 let, nejmladšímu registrovanému členovi ještě nebyl rok...


Abeceda Noc

s Andersenem,

akcí Březen

2013 měsíc

čtenářů,

Cyrilometodějské výročí, Čtenářská liga o čtečku, Další občanské vzdělávání, CyklovyjížĎky, NEjlepší dětský čtenář,

Festival dalšího vzdělávání, Arnošt Goldflam, Open air Happening, Chci, aby v knihovně..., Ilustrátor Adolf Dudek, Jsi na tahu! Koncert a čtení před knihovnou, Literární jaro, NejMoudřejší

je

číslo

-

O

poklad

strýca

Juráša,

Noc

Literatury, Pasování prvŇáčků Prázdninová knihovna, Quo vadis knihovno – vzdělávací akce pro knihovny, Aktivity pro senioRy

a

SenSen,

Den

seniorů,

TŘíkrálový

karneval,

Světluška pomáhá, Talent ze Šuplíku, Turistické vycházky i do RaŤkova, Úterní čtení pro děti, Valašský prázdninový knihotoč, Workshopy, EXpozice a výstavy, TÝden čtení,

Zvuková knihovna, TádŽikistán, Anapurna, Nový Zéland a další cestopisné i jiné besedy

Masarykova veřejná knihovna v roce 2013  

To nejdůležitější v roce 2013 ... ale událo se toho ještě mnohem víc :)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you