Page 1

BřEZEN 3/2013

MAGAZÍN


MVK

Masarykova veřejná knihovna Vsetín Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín tel.: 575 755 141 email: mvk@mvk.cz http://www.mvk.cz http://www.facebook. com/mvk.vsetin

Informační centrum Dolní náměstí 1356 755 01 Vsetín tel.: 575 755 111 ic.vsetin@mvk.cz http://vsetin.mic.cz http://www.facebook. com/ic.vsetin

knihovna Dolní náměstí a Informační centrum pondělí - pátek 10:00 - 18:00 středa 08:00 - 18:00 sobota 09:00 - 12:00 Informační centrum + půjčovna 2. patro

městské pobočky Luh, Rokytnice pondělí, středa 10:00 - 12:00 13:00 - 17:00 úterý, pátek 10:00 - 12:00 13:00 - 16:00 čtvrtek, sobota zavřeno


ÚVODNÍK

Jsme rádi, že vás neustále můžeme zásobovat novými knihami, a ty které si rezervujete, dokupujeme ve více exemplářích. A nerada bych opomněla zmínit se o naší rubrice Čteme a doporučujeme, která je součástí zpravodaje, ale je umístěna také na našem webu (www.mvk.cz), kde

Březen – první jarní měsíc – je tradičně zasvěcen čtení, čtenářům, knihám (dříve Březen – měsíc knihy, dnes Březen – měsíc čtenářů). To je příjemná tradice, které se rádi držíme. Proto také březen ve vsetínské knihovně bude ve znamení podpory čtení a čtenářství ve všech podobách: "BřEZEN MěSíC KNIHY Budeme číst nejen v knihovně, JE DNES MěSíCEM čTENÁřů ale také dětem v nemocnici, To je tradice, které se držíme" lidem v Charitě. Pěvecký sbor Masarykova gymnázia doplní najdete mnohem více tipů literární odpoledne ve zvukové knihovně. než zde. Ze statistik Těšíme se na spolupráci se studenty a školami - návštěvnosti víme, že ji máte "Jsem student, tedy čtu". Budeme číst také rádi a hojně ji využíváte. anglicky! Vyhodnotíme nejlepšího dětského A musíme se přiznat, že ji čtenáře. Setkáme se s literáty Petrem Hruškou, rádi využíváme i my Jakubem Chrobákem a Pavlem Kotrlou. knihovnice a knihovníci. Navštíví nás zakladatelka hospicového hnutí a spisovatelka Marie Svatošová. Zveme vás také Krásné březnové čtení na zajímavé kurzy a vzdělávací akce – pro a hodně slunečních dnů Vám seniory Kouzelná geometrie a pro veškerou přeje veřejnost kurzy na téma odpovědný přístup k financím (podrobnější informace uvnitř Helena Gajdušková zpravodaje).


PŘEČTĚTE SI, CO NÁS ZAUJALO Pravidelně VÁm doporučujeme knihy, které jsme četli, a které nÁs zaujaly. Nechte se zlÁkat některými z našich tipů. Dnes doporučuje Lucie StrbačkovÁ a hana malÁ. VíCE RECENZí NAJDETE NA WEBOVýCH STRÁNKÁCH KNIHOVNY v rubrice "čteme a doporučujeme".

nové povídky Daniel Stein, překladatel zdeněk svěrÁk ludmila UlickÁ Další kniha povídek známého českého humoristy, dramatika, scenáristy, textaře a herce Zdeňka Svěráka vyšla v roce 2011 v nakladatelství Fragment. Jedná se o velmi poutavou knihu plnou laskavých příběhů. V devíti povídkách si můžeme přečíst příběhy z běžného života, tyto příběhy ovšem běžné či všední nejsou - chytnou Vás totiž za srdce. Zmiňme například hned první povídku o postiženém chlapci Péťovi s názvem Betlémské světlo. Autor nám ukazuje nelehký osud lidí žijících s nějakým hendikepem a také nelehký osud těch, kteří se o hendikepované starají. Ovšem ani této ukázce nechybí autorův pověstný humor a laskavost.

Svérázný román, jedna z nejčtenějších ruských knih posledních let. Autorka původně chtěla přeložit anglický životopis Oswalda Rufeisena, člověka, který díky své odvaze dokázal za II. světové války zachránit stovky Židů, sám však celý svůj život hledal odpověď na otázku „Kdo jsem?" Příběh ji ale natolik uhranul, že se rozhodla vydat se při psaní vlastní cestou a tak vznikl nevšední román skládající se z malých částí v podobě deníkových záznamů, soukromých dopisů, přepisů rozhovorů, přednášek, ale také zdokumentovaných výslechů a udání. Daniel Stein, jehož předobrazem Rufeisen je, pracuje za války v Bělorusku jako tlumočník gestapa. Zázrakem se mu podaří utajit svoji židovskou národnost, pomáhá Židům vězněným v místním ghettu...

DOPORUČUJE Lucie strbačkovÁ DOPORUČUJE hana malÁ


NOVÉ KNIHY

Pokud není kniha dostupná v půjčovně, můžete si ji snadno zarezervovat.

Vlastimil vondruška Leah chishugi krev na kapradí dlouhÁ cesta z rÁje Kniha navazuje na úspěšnou sbírku povídek Krev na lopuchu a skládá se ze dvou částí. V té první je osm příběhů, v nichž jako hlavní vyšetřovatel vystupuje Oldřich z Chlumu a jeho pomocníci panoš Ota a velitel Diviš, ale také jeho manželka Ludmila z Vartemberka. Všechny příběhy nesou pečeť originálního myšlení Oldřicha z Chlumu, který se snaží nejen potrestat zločince, ale současně hledá opravdovou a nefalšovanou spravedlnost. To samozřejmě vede často k nečekanému rozuzlení příběhů. Druhá část knihy obsahuje deset středověkých soudniček.

Autobiografický příběh trnité cesty někdejší rwandské modelky je strhující, i když často hodně syrové čtení. Děj se vrací ke genocidě, která v roce 1994 zcela rozvrátila zemi a zanechala za sebou statisíce mrtvých. Ihned v prologu je čtenář vystaven drsné scéně, když je Leah se svým půlročním synem, jeho chůvou a strýcem na útěku zastavena vraždícími Hutuy...

Emil hakl skutečnÁ udÁlost Hlavní postavy románu jsou tři kamarádi. Jeden z nich – vypravěč – se ocitá v Oslu těsně po tragické střelbě na ostrově. Na cestu si bere jako četbu do letadla knihu o německé teroristické skupině RAF. Z tíživé atmosféry se vrací zpátky do Prahy, aby zjistil, že jednomu z trojice zabavilo kvůli banální pohledávce exekutorské komando dům.


čtení sluší každému březen měsíc čtenÁřů

V březnu zejména se dostává do našeho zájmu čtenář a čtení ve všech jeho formách. Chceme nabídnout našim čtenářům a dalším návštěvníkům kontakt s autory a jejich díly. Tentokrát s mottem: "S námi jen all inclusive!" Akce zaměřené nejen na čtení proběhnou v hlavní budově Masarykovy veřejné knihovny na Dolním náměstí a v sídlištních knihovnách Luh, Rokytnice. Četbu shledáváme jako společensky velmi významnou a pomáháme posílit její prestiž. Zároveň vám rádi představíme vsetínskou knihovnu, informační centrum a všechny služby a vymoženosti, které našim uživatelkám a uživatelům nabízíme. I letos se zapojíme do oceňování nejvěrnějšího čtenáře a vybereme „Čtenáře roku“. V roce 2013 budeme v knihovnách oceňovat naše dětské čtenáře, kde hlavním kritériem bude počet přečtených knih v roce 2012. V týdnu od 4.3. do 8.3. se zapojíme do akce Týden čtení aneb „Čtení sluší každému“.


Můžete se těšit na: Čtení pro radost s českou literaturou, Večerníčkovy pohádky, Jarní čtení, čtení studentů (Jsem student, tedy čtu), čtení pacientům ve vsetínské nemocnici nebo v Charitě Vsetín, koncert pěveckého sboru ve zvukové knihovně. Hry, tvoření a vše kolem čtení a knížek v březnu ve vsetínské knihovně. Uvítáme, když nám dáte vědět, co můžeme změnit – prostředí, fondy, služby, sebe... Líbí se nám, když společně s vámi i dalšími organizacemi podpoříme četbu a čtenářství. Akce v celé republice probíhají za podpory SKIP (Sdružení knihovníků a informačních pracovníků).

zajímavé tipy V KNIHOVNĚ TABLETY A STOLNÍ HRY V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ půjčujeme hry: Lovci noci, Osadníci, Farmář, Dostihy a sázky, Scrable, karetní hry a další novinkou jsou tablety RODINNÁ REGISTRACE do knihovny se můžete registrovat jako rodina rodinou se rozumí minimálně 3 fyzické osoby, přičemž alespoň jedna z nich je dítě do 18 let, bydlící na společné adrese společné bydliště musíte prokázat při registraci průkazem totožnosti (u osob starších 15 let občanský průkaz, u mladších 15 let žákovská knížka nebo průkazka na dopravu) ČTVRTEČNÍ BESEDY "ČTVRTKY V KNIHOVNĚ" JIŽ V 17.00 HOD. NOVINKY Z INFORMAČNÍHO CENTRA velikonoční upomínkové předměty: dřevěné vyřezávané ovečky, dřevěná slepička s malovaným vajíčkem, dřevěné píšťalky knihy: Prameny na Valašsku a v Podbeskydí, Soláň a jeho okolí a jiné vstupenky: kapela Kabát a další


OSOBNOST MĚSÍCE Zdeněk hartinger Zdeněk Hartinger je mladším bratrem akademického malíře Jiljího Hartingera. Vyučil se frézařem a poté vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou ve Vsetíně (1955-1959). Po základní vojenské službě pracoval jako konstruktér v podniku Tesla v Rožnově p. Radh., v letech 1966-1993 byl projektantem ve Zbrojovce Vsetín. O fotografování se začal zajímat od dvanácti let. Během učňovských a studentských let získával cenné rady od svého strýce, vášnivého fotografa. Jeho talent se začal výrazně projevovat v době působení v rožnovské Tesle, během které začal studovat fotografickou literaturu a seznamovat se s tvorbou úspěšných fotografů. Nechtěl je napodobovat, toužil jít vlastní cestou. Žánrová škála, kterou obsáhl, je velmi bohatá – od reportáže přes portrét, krajiny až po různé abstrakce. S jeho tvorbou se můžeme setkat v řadě periodik (Nové Valašsko, Květy, Mladá fronta, Tvorba), podílí se na různých reportážích (o řezbáři Josefu Hejovi, o účastnících protifašistického odboje na Valašsku, reportáž z Dezy ve Valašském Meziříčí). Od r. 1976 spolupracoval s národopisným souborem Vsacan a do roku 1985 byl jeho propagačním fotografem. Spolupracoval s vydavatelstvím pohlednic Orbis a Panorama (do r. 1991) a podílel se na řadě výstav. Nyní spolupracuje s agenturami, které se zaměřují na propagaci turistiky na Valašsku. Zdroje:

MIKULCOVÁ, Marie a Miroslav GRACLÍK. Kulturní toulky Valašskem. Frýdek-Místek: Alpress, 2001. s. 87.

umělecký fotograf * 2. března 1938 nový hrozenkov


čtvrtky v knihovně PETR HRUŠKA čtvrtek 7. března, 17:00 hodin, společenský sál knihovny známý ostravský básník a literární historik a jeho nové knihy. Hostem večera, kterým provází Pavel Kotrla, bude vsetínský básník Jakub Chrobák hudební doprovod Ležérně a vleže Literární jaro ve Vsetíně 2013 MOZKOCVIČNA ANEB DÁ SE PAMĚŤ TRÉNOVAT? čtvrtek 14. března, 17:00 hodin, společenský sál knihovny beseda o trénování paměti v rámci Národního týdne trénování paměti s trenérkami paměti Helenou Gajduškovou a Marií Pokornou informace také na www.trenovanipameti.cz DORNOVA METODA čtvrtek 21. března, 17:00 hodin, společenský sál knihovny rozdílnou délku nohou má většina populace a často si to ani neuvědomí. Podle statistik má Dornova metoda úspěšnost 98%. večerem provází Dušan Jirásek VALAŠSKÉ VELIKONOCE čtvrtek 28. března, 16:00 hodin, turistické informační centrum zdobení vajíček, pletení pomlázky a další


Březen V KNIHOVNě HUDEBNĚ LITERÁRNÍ ODPOLEDNE úterý 5. března, 16.00 hodin, společenský sál knihovny hudebně literární odpoledne s pěveckým sborem Song Masarykova gymnázia Vsetín pod vedením PaedDr. Heleny Kaločové "Zvuková knihovna" ČTEME PRO RADOST K klub Jsem student, tedy čtu středa 6. března, 10:00 hodin, společné čtení tentokrát v režii MG Vsetín Čteme v anglickém jazyce pátek 8. března, 8:30 hodin, čtení v podání rodilého mluvčího TÝDEN ČTENÍ ANEB ČTENí SLUŠÍ KAŽDÉMU 4. - 8. března Dětské knihovny a K klub SETKÁNÍ SENIORŮ SEN SEN středa 6. března, 16:00 hodin, společenský sál knihovny fotografie a vzpomínky na vycházky a vyjížďky valašskou krajinou v roce 2012 provází Ing. Dušan Anděl VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ středa 20. března, 13:00 hodin, K klub MÁME PROČ SE RADOVAT čtvrtek 21. března, 10.00 hodin, společenský sál knihovny autorské čtení a beseda s MUDr. Marií Svatošovou o hospicích, knížkách i umění stárnout (výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje)


vZDěLÁvÁní v knihovně VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU (VU3V) semestrální kurz KOUZELNÁ GEOMETRIE otevře např. i dveře do světa architektury, techniky, praktického využití od 13.2. do 24.4. v době od 9.00 hodin, společenský sál - 4. patro pro přihlášené

KURZY PRO VEŘEJNOST PŘÍSTUPNÉ ZDARMA "ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM" projekt "Další vzdělávání v knihovně Vsetín" ŠKOLA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI INVESTICE úterý 5. března, 15:00 hodin, K klub STAVEBNÍ SPOŘENÍ A HYPOTÉKY úterý 12. března, 15:00 hodin společenský sál MVK ÚVĚRY, FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ, DLUHOVÁ PAST úterý 19. března, 15:00 hodin, společenský sál MVK POJIŠTĚNÍ OSOB A POJIŠTĚNÍ MAJETKU úterý 26. března, 8:00 a 12:00 hodin společenský slál MVK přihlášení/kontakt/informace: www.mvk.cz/dalsivzdelavani, Kateřina Janošková: kjanoskova@mvk.cz proplácíme příspěvek na dopravu Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci OP VK.


Použité obrázky: tiaison fire, passionandthecamera sulded4i8fuy, LittleBlackUmbrella, iDNES.cz: Zlínský kraj /online/.2010, roo74photos

© MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN březen 2013

Březnový magazín  

akce, novinky a doporučení z knihovny

Březnový magazín  

akce, novinky a doporučení z knihovny