Page 1

info knihovna 6.číslo * 20.09.2011

Úvod

Novinky

Tipy

Bleskovky


IVA - portál Na adrese http://iva.knihovna.utb.cz je dostupný informační portál informační výchovy pro UTB s názvem IVA. výchovy Na portále najdete řadu informací z oblasti informační

výchovy i příbuzných témat, které jsou přehledně strukturované do kurzů. Portál obsahuje např. kurz citování, vyhledávání na internetu i v profesionálních zdrojích informací, přehledné tutorialy atd. Veškerý obsah je dostupný pod licencí Creative Commons, která umožňuje sdílení i úpravu obsahu pro nekomerční účely. K dispozici je také řada materiálů ke stažení.

nová citační Od 1. 4. 2011 je platná aktualizovaná norma ČSN ISO 690, která norma ruší a nahrazuje předchozí normy. Bohužel český překlad normy obsahuje ISO 690 řadu nedostatků (chyby v překladu, nejednotnost apod.), proto Mgr. Olga

Biernátová z Knihovny UTB společně s Janem Skůpou z Knihovny VUT za podpory portálu Citace.com připravili metodiku, která nabízí ucelený návod na citování dle platné normy. Tento dokument prošel dvoukolovým připomínkováním, ke kterému byli přizváni přední odborníci z českých vysokých škol. Metodika je vystavená na portále Citace.com (podle metodiky bude upraven také generátor) a přehledný kurz najdete také na portále IVA. Dojde i k aktualizaci směrnice rektora týkající se závěrečných prací. V případě zájmu o školení se obraťte na Mgr. Irenu Sovadinovou sovadinova@knihovna.utb.cz

Úvod

Novinky

Tipy

Bleskovky


audioknihy na portále Tomasbata.com

Na portále Tomasbata.com jsou nově k poslechu i ke stažení audioknihy Úvahy a projevy a Reflections and Speeches Tomáše Bati. Projekt realizovala Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Audioknihy.net a Nadace Tomáše Bati za finanční podpory Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, nakladatelství KNIHA ZLIN a knihkupectví Loft 577. Českou verzi namluvil Alfred Strejček a anglickou Josef Guruncz.

nové knihy

Upozorňujeme na publikace z edice Nanomaterials for the life sciences nakladatelství Willey. Celkem 10 svazků přináší komplexní přehled o různých typech nanomateriálů a jejich použití v medicíně, biologii či kybernetice. Nanostructured thin films and surfasces, Nanocomposites, Polymeric nanomaterials a další tituly jsou k dispozici ve studovně.

repozitář publikační činnosti

Intenzivně pracujeme na budování repozitáře publikační činnosti, který bude sloužit pro ukládání článků a konferenčních příspěvků akademických pracovníků UTB. Maximální důraz je kladen na zapojení nadstavbových služeb pro získání detailních informací o každém záznamu (citovanost, hodnocené, doporučení podobných článků...). Po zpracování retrospektivních záznamů bude Knihovna průběžně doplňovat aktuální články a příspěvky s důrazem na získání a archivaci plných textů pro potřeby uživatelů z řad studentů i akademických pracovníků UTB. Do ostrého provozu bude repozitář spuštěn v průběhu září.

Úvod

Novinky

Tipy

Bleskovky


propojení systému STAG s katalogem

V současné době připravujeme propojení informačního systému STAG s katalogem knihovny. Konkrétně jde o prolinkování seznamů doporučené literatury na naše záznamy. Brzy tak bude možné rychle a jednoduše kontrolovat dostupnost knihy v knihovně.

cena PARTSIP a konference INFORUM

Realizační tým projektu XERXES obdržel letos cenu PARTSIP za 3. místo v soutěži o nejinovativnější knihovnický projekt. Také jsme se v květnu prezentovali na prestižní konferenci Inforum 2011, kde se dva naši přednášející (Mgr. Olga Biernátová a Ing. Lukáš Budínský) umístili v první desítce v žebříčku nejlepších přednášek konference, který byl sestaven na základě hlasování diváků.

nové tabule

Ve všech individuálních studovnách v knihovně nově najdete magnetické tabule. Fixy jsou k dostání u služby na pultu.

sbírka knih o Baťovi

Na pultu ve třetím patře je nově umístěná reprezentativní sbírka knih týkající se Tomáše Bati, jeho rodiny, firmy Baťa a příbuzných témat. Všechny knihy jsou dostupné prezenčně na vyžádání. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Knihovna http://web.knihovna.utb.cz Tel: +420 576 038 130 http://twitter.com/knihovnautb Fax: +420 576 034 911 http://www.facebook.com/knihovnautb Mail: knihovna@utb.cz

Úvod

Novinky

Tipy

Bleskovky

Info knihovna - září 2011  

Newsletter Knihovny UTB. 6. číslo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you