Page 1

2002 - Přechod přes rozvodněný potok , Ondřej Blažek, 7 let


2003 Přechod přes rozvodněný potok Miroslav Ševčík 13 let

V překrásném údolí Šumavy ležel stanový tábor, obydlen chlapci různého věku, kteří zde trávili letní prázdniny. Jednou se rozhodli, že si udělají výlet přes horský hřeben do sousedního městečka. Chtěli zde doplnit zásoby a také využít krásného slunného dne k túře. Z mapy zjistili, že budou muset přejít také přes potok, ale to se jim nezdálo jako žádný problém. Brzy ráno vyrazila skupinka dvaceti chlapců v čele se svým vedoucím. Cesta byla dlouhá, ale příjemná. Slunce svítilo, mírný vánek pofukoval, a chlapci za veselého hlaholu dorazili k potoku, o kterém věděli již z mapy. Co se zdálo být jednoduché, ukázalo se jako velmi složité. Dřevěná lávka, která vedla přes potok, byla stržena povodní, řádící předešlého dne. Poněvadž potok byl dost široký a ještě k tomu rozvodněný a rozbahněný, nebylo jednoduché přes něj přejít. Nastalo rozhodování co dál. Starší hoši navrhovali přejít, mladší zase vrátit se. V tom uviděli opodál velký kmen poraženého stromu. Společnými silami jej donesli k vodě a spustili na protilehlý břeh, čímž jim vznikla lávka, po které mohli přejít na druhou stranu. Avšak menší chlapci měli z přecházení strach. Chvíli přemýšleli, ale zachránil je jejich vedoucí, který vylovil ze dna svého batohu lano. Teď to už nebyl žádný problém. Uvázali jej k poblíž stojícímu stromu a druhý konec ten nejodvážnější z nich upevnil na druhé straně potoka. Takto upevněné lano jim posloužilo jako nouzové zábradlí. Teď již mohli beze strachu přejít i nejmenší hoši. Jako poslední šel vedoucí, který lano uvolnil a motal. Nakonec jej odvázali i od druhého stromu. Všichni chlapci přešli zdraví a šťastní. Byli na sebe hrdi, že necouvli a že si uměli poradit ve svízelné situaci. Teď už jim na cestě do městečka nestála žádná překážka.

13


2003 - Pohádka o vesnickém rybníčku, Filip Kudláček, 8 let


2003 Pohádka o vesnickém rybníčku

Encyklopedie

Kousek za vsí byl pěkný rybník. U rybníčka stála krásná košatá vrba, jejíž větve sahaly až k hladině. S větvemi vrby si někdy na večer pohrával vítr a vzpomínal, jak to u rybníčka vypadalo před léty. To tenkrát, když sedlákovi táhli pluh dva statní koně, kývl na něho z vrby od rybníčka vodník. „Sedláku, potřeboval bych od tebe menší službu. Když mi pomůžeš, bohatě se ti odměním. Budeš mít aspoň na dvě léta nejbohatší úrodu ze vsi“. Sedlák ho vyslechl, zadumal se a pak souhlasil. Vodník pravil: „Poslouchej, já upustím rybníček, nechám v něm vody na minimum, aby přežili ryby a rostliny. Za tři neděle, až zbylá část rybníčku vyschne, prohloubíš dno a vyschlé bahno rozvezeš po svém poli“. Sedlák souhlasil a tak učinil. Od svítání do setmění nabíral na vůz vyschlé bahno z  rybníčku a rozvážel ho po svém poli. Vodník pozoroval jeho práci a při namodralém dýmu u jeho fajky si pochvaloval, jak jde dílo sedlákovi hezky od ruky. Než zazvonilo desetkrát klekání, byl sedlák se svou prací hotov. Vodník mu za jeho dílo velice poděkoval a slíbil, že po několik nastávajících let nebude sedlák určitě litovat. Přes zimu bahno z rybníčku na sedlákově poli krásně vymrzlo. Na jaře, když opadl sníh, sedlák bránami roztáhl hlínu po celém poli a zasel obilí. Vodník z vrbičky u rybníčka všechno pozoroval. A vskutku, než přišly žně, vyrostly na poli sedlákovi nejkrásnější klasy pšenice ze vsi. Po žních přišel sedlák k rybníčku, poděkoval vodníkovi za to, že splnil, to co slíbil. Vodník si zamrouskal pod vousy, dvakrát potáhl ze své vodnické fajky a pravil: „Sedláku, neděkuj ty mně, ale já děkuju tobě, že jsi svoji pílí a prací vyčistil můj rybníček. A proto ještě navíc, každý rok na posvícení dostaneš ode mne plný sud ryb.“ Tak se stali z vodníka a ze sedláka nerozluční přátelé. Jen ten větříček, který si pohrával větvemi vrby jak tenkrát před léty, si povzdechne: „ Škoda jen, že rybníček za vsí nemá takové přátele dodnes.“

Když něco nevím, kouknu do encyklopedie. Ta ví všechno, vědomostmi nabytá je.

Veronika Vaculíková 14 let

15

Martin Bavlnka 8 let

Má odpověď na všechny otázky, třeba například: „Kde se berou provázky?“ Odpoví ti rychle a hned, učí se z ní snad celý svět. Velmi dobrá věc je to a hodně zajímá mě to. Co si o tom myslí lidé a kolik po přečtení hloupých zbyde? Já si myslím a vím to, že hloupý nezůstane nikdo.

Sovičkiáda - ochutnávka  

sborník dětské literární soutěže Prostějovska

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you