Page 1

1


ROK 2016 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROSTĚJOV I v roce 2016 jsme se snažili poskytovat co nejlepší služby našim uživatelům. Knihovna už dnes rozhodně není jen místem, kde si čtenáři půjčují knihy. Chceme, aby byla vnímána jako otevřený veřejný prostor, který slouží potřebám komunity, aby se stala místem, kde se budou lidé scházet a vzdělávat, místem komunikace, setkávání a příjemného pobytí. Chceme být otevřenou komunitní knihovnou, která přispívá k dobrému soužití a dobrým vztahům ve městě. Svou činnost tedy nezaměřujeme pouze na registrované uživatele knihovny, ale snažíme se oslovit celou veřejnost. Nabízíme akce dostupné všem skupinám obyvatel, poskytujeme prostor pro aktivity různých skupin lidí a spolupracujeme s místními organizacemi a institucemi. V průběhu roku 2016 jsme uspořádali celkem 700 kulturních a vzdělávacích akcí – besed, přednášek, kurzů, workshopů, výstav, setkání se spisovateli, s cestovateli, se zajímavými osobnostmi našeho regionu. Vážíme si toho, že jsme se dostali do obecného povědomí jako možný partner pro pořádání nejrůznějších kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit ve městě. Dlouhodobě spolupracujeme např. s místními pobočkami organizací SONS s Tyflocentrum a nově jsme navázali spolupráci se společností Věda a technika na dosah. Velikonoční jarmark vědy a techniky, který jsme ve spolupráci s nimi uspořádali, navštívilo během jednoho víkendu téměř tisíc lidí. Velmi nás těší, že se na nás stále častěji obracejí prostějovští občané, kteří chtějí v knihovně uspořádat výstavu, besedu či přednášku. Takto u nás dostali prostor např. vojenský nadšenec Jaromír Vykoukal, historička Michaela Kokojanová, výtvarnice Olga Měsícová a mnozí další. Velmi úspěšné byly také přednášky na aktuální společenská témata – v knihovně jsme diskutovali např. o uprchlictví nebo o výchově dětí v Norsku. Dalším významným komunitním počinem je zcela jistě nově otevřená knihobudka, tedy jakási sousedská miniknihovnička, o kterou se starají Prostějované sami, nebo nově otevřená týmová učebna, kterou si může veřejnost v knihovně zdarma „vypůjčit“. Snažíme se naše uživatele co nejvíce zapojit do dění v knihovně. Se čtenáři spolupracujeme i při tvorbě našeho knihovního fondu – přes webový formulář nám mohou zasílat své tipy na nákup literatury. V roce 2016 jsme takto zakoupili 124 knih „na přání.“ Vyzkoušeli jsme i nové formy aktivit pro dospělé – např. relaxační odpoledne, vánoční tvořivá dílna nebo letní čtenářská výzva a ty, které se osvědčily, budeme pravidelně opakovat. Naše služby se snažíme stále zdokonalovat. Využíváme nejen moderní informační technologie, které jsou nedílnou součástí naší práce a také ovlivňují nabídku našich služeb (např. MojeID), ale snažíme se na naše služby dívat očima našich uživatelů a přicházíme třeba i s malými vylepšeními. Tady je přehled těch nejvýznamnějších: 2


Dárkové poukazy a rodinné čtenářské průkazy Od 1. října 2016 jsme zavedli rodinné čtenářské průkazy. Velmi často se nás totiž návštěvníci knihovny ptají, jestli mohou využívat služeb knihovny a půjčovat si knihy a časopisy na čtenářský průkaz svého rodinného příslušníka. My jim odpovídáme, že nemohou - čtenářský průkaz je nepřenosný a jeho majitel plně zodpovídá za vrácení vypůjčených dokumentů. Nyní jim můžeme nabídnout tzv. rodinnou registraci za zvýhodněný poplatek. Pokud jeden člen rodiny vlastní čtenářský průkaz, jeho rodinný příslušník získá svoji vlastní legitimaci za zvýhodněnou cenu 20,- Kč na celý rok. Této možnosti mohou využít např. manželé, rodiče a jejich děti (pouze studenti do 26 let). Jako předvánoční bonus jsme čtenářům nabídli i možnost zakoupení dárkových poukazů. Po předložení vystavíme jeho majiteli čtenářský průkaz zdarma. Také tuto službu čtenáři hojně využívají. Těmito novinkami bychom chtěli zabránit dalšímu poklesu počtu registrovaných čtenářů a podchytit ty uživatele, kteří zatím využívají služeb knihovny pouze prostřednictvím svých rodinných příslušníků.

Odlož knihu Tak se jmenuje naše nová služba a znamená možnost nechat si přichystat knihy podle vlastního výběru. Čtenáři se přes internet připojí k našemu katalogu a mohou si v pohodlí domova vyhledat knihy, které potřebují. Ty, které jsou momentálně volné a jsou v knihovně k dispozici, si mohou nechat připravit k pultu a přijít si je do dvou dnů vyzvednout. Tato služba je pro všechny čtenáře zdarma. Hned po jejím zavedení jí začali uživatelé hojně využívat, šetří jim čas a přináší vyšší uživatelský komfort.

Půjčování brýlí Půjčování čtecích brýlí se stalo dalším příjemným vylepšení našich služeb, které jistě uvítali mnozí čtenáři. Postesknutí na to, že si právě dnes zapomněli brýle na čtení doma, totiž slyšíme u výpůjčního pultu poměrně často.

Týmová učebna Od června začala knihovna kromě dokumentů půjčovat ještě něco jiného - prostor. Otevřela se nová místnost pro studující veřejnost. My tomuto místu říkáme týmová studovna, ve velkých městech se mu také říká HUB nebo coworking area. Mohou si ji půjčit například studenti ke schůzkám nad jejich projektovými úkoly nebo pro jakékoli společné studium. K dispozici jsou zde dva výkonné počítače, wi-fi signál, projektor s plátnem, flipchart, tabule, 3


stoly, židle i sedací vaky. Používání studovny má samozřejmě svá pravidla a omezení - "vypůjčit" si ji např. může pouze registrovaný uživatel knihovny, který za její stav při "vrácení" nese zodpovědnost. Ve skupině může být nejvíce deset členů, ale mohou být klidně jen dva. Studovnu je možné si rezervovat předem prostřednictvím internetového kalendáře. Jsme příjemně překvapeni, jak často se týmová studovna využívá. Téměř každé pondělí si v ní skupinka dam středního věku trénuje anglickou konverzaci, ve středu si zde naopak kroužek mladších lidí hraje deskové hry. Zájem o studovnu předčil naše očekávání a studovna opravdu plní svůj účel.

Validační místo MojeID Od září 2016 jsme přišli s novou službou – v knihovně je nyní možné nechat si validovat svůj účet MojeID. Cílem validace je jednoznačné ověření totožnosti uživatele MojeID a takto ověřený účet pak může fungovat jako obdoba občanského průkazu ve světě internetu. Uzavřeli jsme smlouvu se sdružením CZ.NIC, které tuto službu provozuje. MojeID přináší možnost přihlašovat se na internetu (na webových stránkách, které službu moje ID podporují) jen s jedním heslem. Uživatelé si sami centrálně spravují svou internetovou identitu, nastavují si, jaké osobní údaje poskytnou konkrétním serverům a mají je tak pevně pod kontrolou. Do konce roku možnosti validace využili 4 zájemci.

Kurz komunikačních dovedností Pracovat ve službách je často velmi náročné. Při komunikaci s uživateli dochází k mnoha náročným situacím, na které se nelze předem připravit, přesto je musíme profesionálně zvládnout. A právě v tomto úsilí nás podpořil kurz komunikačních dovedností nazvaný Komunikace v konfliktu, který se v knihovně uskutečnil 21. června. Celodenní seminář doplněný workshopem byl určen všem pracovníkům knihovny, kteří pracují ve službách. Lektorky Věra Ondřichová a Barbora Tichavová nám ukázaly několik užitečných rad a technik, jak můžeme tyto náročné situace zvládat. Naučili jsme se, jak rozeznávat konflikty a jak jim předcházet, jak na ně reagovat a jak je správně a asertivně řešit. 4


USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY Knihovna nejen pro čtenáře Díky dotaci 10.000 Kč, kterou jsme získali z Ministerstva kultury ČR v rámci projektu Knihovna 21. století, se v průběhu roku 2016 v Městské knihovně Prostějov uskutečňoval cyklus kulturních a vzdělávacích pořadů, který veřejnosti představil některé známé literární osobnosti, cestovatele a také zajímavé regionální osobnosti. Podařilo se uskutečnit 3 cestopisné přednášky, prostřednictvím kterých jsme navštívili Sibiř a Brazílii a plavili se po Atlantiku, 3 literární setkání (s Markétou Harasiomovou, Jiřím Walkerem Procházkou a Jiřím Jilíkem), cyklus přednášek přerovské psycholožky Mgr. Petry Kolaříkové nazvaný Poradna pro život a také komiksový workshop pro děti spisovatelky Kláry Smolíkové. Nejpočetněji navštívenou akcí byla přednáška Žítkovské bohyně spisovatele, publicisty a slováckého folkloristy Jiřího Jilíka o lidové magii v Bílých Karpatech, kterou si nenechalo ujít více než 90 návštěvníků. Celkově projekt hodnotíme jako velmi úspěšný – realizované akce navštívilo více než 500 lidí. Díky získaným prostředkům jsme mohli uspořádat i finančně náročnější projekty a do knihovny pozvat opravdu zajímavé hosty.

Rozšíření mobilní počítačové učebny Z finančních prostředků získaných v rámci tohoto projektu (27.000 Kč) jsme, díky dotaci Ministerstva kultury ČR z programu Veřejné informační služby knihoven, mohli rozšířit stávající mobilní počítačovou učebnu o dva PC a vhodný nábytek. Tím jsme dosáhli lepšího využití učebny při vzdělávání seniorů nebo při informačních lekcích pro žáky a studenty. Reagovali jsme tak především na neustále rostoucí zájem o vzdělávání v oblasti práce s PC a využili možnosti zvýšit efektivitu pořádaných vzdělávacích akcí a také uživatelský komfort při lekcích informačního vzdělávání.

Rozšíření možností vyhledávání informací v prostoru půjčovny pro dospělé I další projekt byl spolufinancován z programu Veřejné informační služby knihoven, který každoročně vypisuje Ministerstvo kultury ČR. Ze získané dotace 22.000 Kč byly pořízeny dva nové počítače do půjčovny pro dospělé čtenáře. Obnovou vybavení tohoto oddělení informačními technologiemi se nám podařilo zvýšit využívanost přístupu do online katalogu z prostředí knihovny, zkvalitnit uživatelský komfort při vyhledávání v online katalozích i v dalších externích zdrojích a na internetu, přiblížit službu vyhledávání v katalogu dalším návštěvníkům knihovny, které např. od jejího využívání odrazovala nekvalitní zobrazovací technika menších rozměrů.

Česká knihovna I v letošním roce jsme se připojili k projektu Ministerstva kultury ČR Česká knihovna, který je každoročně vyhlašován na podporu nákupu nekomerčních titulů zejména z oblasti české 5


literatury, ilustrované beletrie pro děti a děl literární vědy. Díky tomu jsme do našeho fondu získali 47 svazků v hodnotě více než 11.000 Kč.

Cizojazyčná literatura Prostějovská knihovna dostala příležitost zapojit se do projektu Cizojazyčná literatura, který financuje Ministerstvo kultury ČR a jehož garantem je Moravská zemská knihovna v Brně. Připojili jsme se už v roce 2015, v rámci 2. etapy projektu, a získali jsme tak možnost zdarma doplnit knihovní fond o nové tituly v cizích jazycích. V roce 2016 se tak náš fond cizojazyčné literatury obohatil o 178 svazků v celkové hodnotě 50.000 Kč. Získané tituly představují převážně aktuální podobu kvalitní současné zahraniční literatury. Nejedná se přitom o běžně dostupné knihy našich vydavatelů, ale o nákup ze zahraničí. Nejvíce titulů je samozřejmě v angličtině, ale doplnili jsme i knihy v němčině, francouzštině, španělštině, italštině a ruštině. Účast na tomto projektu hodnotíme velmi kladně a je pro nás opravdu velkým přínosem. Vybraná literatura přispívá k rozvoji jazykových dovedností čtenářů a uživatelů naší knihovny.

6


STATISTICKÉ ÚDAJE: Statistické údaje za rok 2016 vykazují oproti minulému roku nárůst ve všech ukazatelích. Tato skutečnost je jistě potěšující, avšak nižší hodnoty v roce 2015 byly částečně způsobeny čtyřtýdenním uzavřením knihovny při revizi knihovního fondu, a pokud údaje z roku 2016 srovnáme s rokem 2014, najdeme v mnoha kategoriích (počet registrovaných uživatelů, počet výpůjček i počet návštěvníků) pokles. Jde bohužel o obecný trend, který můžeme pozorovat i v ostatních knihovnách našeho typu. Mění se uživatelé knihoven, jejich potřeby i požadavky. Uživatelé stále více využívají možností elektronické komunikace s knihovnou i jejích elektronických služeb. Větší význam při sledování činnosti knihoven má dnes ukazatel počtu návštěvníků, včetně návštěvníků virtuálních. V těchto kategoriích (počet virtuálních návštěvníků knihovny a počet virtuálních návštěv webové stránky) zaznamenáváme dlouhodobě výrazný nárůst.

Počet registrovaných uživatelů celkem: 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

5.585

5.647

5.964

5.967

5.977

5.812

5.862

Z toho počet registrovaných uživatelů do 15-ti let: 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.293

1.436

1.477

1.447

1.415

1.413

1.479

2016

Počet výpůjček: 2010

2011

2012

2013

2014

2015

280.814

247.773

300.500

292.304

290.336

271.856

278.698

Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb: 2010

2011

2012

2013

2014

2015

88.590

79.673

98.077

100.508

103.554

93.091

2016 98.844

7


Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně: 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6.740

5.679

6.014

6.036

8.187

7.507

7.527

Počet uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

528

553

601

635

663

637

700

2014

2015

2016

17.943

17.305

19.017

2016

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 2010

2011

2012

2013

13.253

15.281

16.489

17.225

Počet virtuálních návštěv webové stránky: 2010

2011

2012

2013

2014

2015

35.488

34.372

44.228

61.925

92.916

104.044

121.086

Počet virtuálních návštěvníků knihovny: (návštěvníků „přicházejících“ do knihovny přes internet, využívajících on-line služeb vyhledávání v internetovém katalogu, vstup do čtenářského konta, prodlužování výpůjček a rezervace dokumentů přes internet apod.) 2010

2011

2012

2013

2014

30.676

32.909

41.679

68.616

84.847

2015 105.602

2016 127.323

8


AKCE PRO VEŘEJNOST V roce 2016 se v Městské knihovně Prostějov uskutečnilo celkem 700 kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost, kterých se zúčastnilo více než 19 tisíc návštěvníků.

Pro školy… Ve výše uvedených číslech jsou zahrnuty také dopolední besedy pro mateřské a základní školy, které se konají v knihovně pro děti každý všední den. Během jednoho dopoledne se při nich vystřídají 2-3 třídy dětí. Nabízíme jim mnoho besed, přednášek a předčítání zaměřených na nejrůznější témata – např. jednotlivé literární žánry, knižní ilustrátoři, bezpečnost na internetu, lidové zvyky, pravidla slušného chování, besedy o dětských spisovatelích. O zajímavou hodinu v netradičním prostředí mají pedagogové velký zájem. I dnes, v době elektronického čtenářství, se bez knihovny jen těžko obejdou také studenti prostějovských středních škol a gymnázií. Kromě samotného půjčování knih (především doporučené maturitní četby) využívají také nabídek lekcí informační výchovy. Při úvodních exkurzích se seznámí s knihovnou, dozví se, kde co najdou, jak pracovat s on-line katalogem a také to, že jim knihovna může mnoha způsoby usnadnit život a studium. Jiné besedy, přednášky a workshopy mohou být zajímavým doplňkem k učivu. Přiblíží studentům některé spisovatele, ať už významné autory našeho regionu (Wolker, Valenta, Bezruč), naše velké básníky (Mácha, Erben) nebo vybrané světové klasiky (Shakespeare, Dickens). Dalšími zajímavými a praktickými tématy mohou být např. interaktivní přednáška o e-knihách a e-čtenářství, o literatuře ve filmu, netiketě či bezpečnosti na internetu. Nabízíme také kurz mozkového joggingu, určený studentům střeních škol. Do všech těchto akcí se snažíme vnést co nejvíce interaktivních prvků a vtáhnout studenty do „děje.“

9


Pro seniory: Senior klub Lidí v tzv. seniorském věku stále přibývá. K tomu, aby bylo možné i toto životní období strávit příjemně a aktivně, se snažíme přispět i my. V září začal už pátý ročník Senior klubu, který se v knihovně otevírá každé druhé úterý v měsíci. Zváni jsou všichni, kdo mají o setkávání zájem – čtenáři knihovny, ale i ti, kdo čtenářský průkaz nevlastní. Pro příznivce senior klubu připravujeme zajímavé přednášky a výlety za poznáním. Cílem setkávání je sejít se, popovídat si se svými vrstevníky, pobavit se a dozvědět se něco nového. V roce 2016 jsme uspořádali např. čtení paní Jany Zikmundové, přednášky o trénování paměti a finanční gramotnosti, znalostně – dovednostní soutěž Aktivní senior a přírodovědnou vycházku do Slatinic. Trénování paměti Kurzy trénování paměti se v knihovně konají už od roku 2010 a stále je o ně velký zájem. Vede je naše kolegyně Miroslava Vyroubalová, která prošla školením České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a získala certifikát lektorky trénování paměti. Absolventi kurzu si osvojí různé triky a návody, jak si udržet paměť v dobré kondici co nejdéle. Procvičí si soustředění, pohrají si se slovy a čísly, trénují krátkodobou i dlouhodobou paměť, osvojí si některé z paměťových technik. V kurzech se nezkouší, své výsledky není nutné nikomu ukazovat. Spíše jde o to, porovnat si své znalosti se svými vrstevníky, strávit čas v příjemném prostředí, užít si trochu legrace a třeba i navázat nová přátelství. Pro velký zájem každoročně otevíráme dva běhy kurzu pro začátečníky a také navazující kurz pro pokročilé. Počítačové kurzy Už čtyři roky probíhají v prostějovské knihovně kurzy výuky práce na počítači, které jsou určené především seniorům. Přihlásit se mohou i naprostí začátečníci. V pěti na sebe navazujících lekcích si vyzkouší práci s myší, seznámí se s klávesnicí PC, zkusí si napsat jednoduchý text, uložit soubor a také vyhledávat některé informace na internetu. V pokračujícím kurzu, určeném pro mírně pokročilé, pak tyto znalosti upevníme a prohloubíme. Těší nás velký zájem o tyto kurzy a také kladné ohlasy na ně. 10


Tvořivá knihovna Už sedm let knihovna každý měsíc organizuje tvořivé setkání pro kreativní seniorky. Vždy poslední úterý v měsíci, když je knihovna pro veřejnost zavřená, zaplní celou půjčovnu knih pro dospělé sympatické a šikovné dámy v seniorském věku. Vždy zde najdou kamarádky, pohodu a tvořivého ducha. V letošním roce si vyzkoušely výrobu drátovaných šperků, velikonočních a jarních dekorací, ubrouskovou techniku, zdobení textilních tašek a adventních věnců. O úspěchu této tvořivé dílny svědčí to, že každá lekce je beznadějně zaplněná dlouho dopředu.

Akce na podporu čtenářství… Prostějovská knihobudka Od počátku října má Prostějov svoji knihobudku. U příležitosti Týdne knihoven jsme ji slavnostně uvedli do provozu v Kolářových sadech. Je to vlastně taková miniknihovnička, která slouží ke sdílení a výměně knih. Někdy se jí říká také „sousedská knihovna“. První 11


takové budky se objevily v roce 2009 v USA pod označením "little free library" a od té doby se tento nápad rozšířil do mnoha zemí po celém světě a také do mnoha českých měst. Pravidla užívání jsou jednoduchá. Knížku si odsud můžete půjčit a po přečtení ji vrátit, nebo si ji můžete prostě vzít a později přinést nějakou jinou. Městská knihovna Prostějov a několik nadšenců v čele s prostějovskou zastupitelkou Miladou Sokolovou se v prvních dnech postarali o její naplnění. Kolem knihobudky se vytvořila facebooková skupina a dál žije svým životem.

Soutěžní kvizy I v letošním roce jsme pro čtenáře připravili zábavné i poučné internetové on-line soutěže a kvizy, o které je opravdu velký zájem – lidé si o ně sami říkají a těší se na nová pokračování. V březnu tak mohli soutěžící objevovat téměř zapomenutou historii prostějovských domů a v listopadu se dozvěděli mnohé zajímavosti ze života spisovatelů, po nichž jsou pojmenovány ulice našeho města. Vylosovaní výherci si odnesli pěkné knižní ceny z nakladatelství Kosmas.

Druhá láska na první větu – literární výstava Pro mnohé je první a poslední věta knihy velmi důležitá – často podle ní poznáte, do jaké atmosféry vás autor vtahuje. Řada čtenářů si právě podle několika prvních vět vybírá, kterou knížku si zrovna půjčí nebo koupí. S výstavou sestavenou z prvních vět románů jsme poprvé přišli už v roce 2014. A protože se setkala s příznivým ohlasem, připravili jsme její pokračování. Tentokrát výběr zahrnoval hlavně současné autory. Lidé měli možnost tipovat, ze kterých knížek jsou a každou z nich si mohli v knihovně samozřejmě také vypůjčit. Výstava trvala od 2.3. do 18.4.

12


LEDEN Senior klub V úterý 12. ledna jsme do knihovny pozvali nejen všechny příznivce našeho „Senior klubu“, ale také účastníky akcí pořádaných obchůdkem pro seniory Filemon & Baucis paní Jany Šmudlové. Společně jsme se při kávě a bylinkovém čaji ohlédli za loňským rokem, zavzpomínali jsme na zajímavé přednášky a výlety, kterých jsme se zúčastnili, prohlédli jsme si fotografie z nich a představili jsme akce plánované na další rok. Klaun mezi uprchlíky Ve středu 13. ledna jsme v knihovně přivítali Jana Šprynara, herce Divadla Point a také zdravotního klauna, který se s námi podělil o své zážitky z uprchlických táborů v Srbsku a na dalších místech, kudy proudí uprchlíci do Evropy. Uprchlické tábory navštívil spolu se svými kolegy v rámci projektu RNI Emergency Smile určeného lidem v akutní nouzi za hranicemi naší země. Jejich úkolem bylo podpořit tyto lidi a zpříjemnit pobyt v uprchlických táborech zejména dětem. Toto setkání tak alespoň malou měrou přispělo k celospolečenské debatě o uprchlické krizi.

O čem vyprávějí svatby „prostějovských“ Pernštejnů Zajímavý pohled do historie Prostějova přinesla přednáška historičky PhDr. Michaely Kokojanové, která se konala ve středu 20. ledna. Zabývala se tzv. „pernštejnským stoletím “ (od konce 15. do konce 16. století), jež patřilo v prostějovských dějinách k těm pozoruhodným, úspěšným a inspirativním. Cílem přednášky bylo podívat se na dění té doby očima urozených i prostých svatebčanů, protože právě tento úhel pohledu může nabídnout spoustu dobových souvislostí a kulturních zajímavostí.

13


Bezpečnostní situace na Blízkém a Středním východě Další přednáška popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala se týkala složité bezpečnostní situace na Blízkém a Středním východě. Jaké jsou perspektivy vývoje v této oblasti? Mohou tamní konflikty vyústit ve válku, která skončí nasazením jaderných zbraní? Nejen na tyto otázky se pokoušel najít odpověď ve středu 27. ledna

Karneval v knihovně Ve čtvrtek 26. ledna se v knihovně pro děti konal oblíbený maškarní karneval. Masopustního reje masek se zúčastnila spousta víl, princezen, zvířátek a skřítků. Na děti čekalo několik soutěžních stanovišť a hromada legrace. Každý, kdo přišle v masce, dostal malý dárek.

ÚNOR Senior klub Na dalším setkání Senior klubu, v úterý 9. února, nám známá prostějovská osobnost, paní Jana Zikmundová, představila své oblíbené knihy a autory. Příjemného posezení u kávy a čaje a povídání o knížkách a čtení se zúčastnilo téměř 50 návštěvníků.

14


Černobílý svět aneb Vzpomínky na tříletý pobyt v Saudské Arábii Vyprávění prostějovské pedagožky Evy Veselé, která žila a pracovala tři roky v Saudské Arábii, si ve středu 17. února nenechalo ujít více jak 60 lidí. Podělila se s námi o své zkušenosti v pozici zdravotní sestry v jedné z nemocnic v Rijádu, o střípky vzpomínek na život obyčejných lidí islámského světa i o to, co jí tato zkušenost dala.

Norsko očima české maminky Také beseda s Mgr. Renatou Veselou, která žije už tři roky v Norsku, se těšila velké návštěvnosti. Ve čtvrtek 18. února jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o tom, jaké to je mít děti v Norsku. Téměř tři hodiny jsme si povídali o rozdílech ve zdravotní péči o nastávající maminky i o výchově dětí za polárním kruhem.

Jakub a copatá Miki – vyhlášení výsledků soutěže Děti z družiny ZŠ Melantrichova ilustrovaly nejnovější pohádkovou knížku prostějovské autorky Marcelly Dostálové Jakub a copatá Miki, kterou jsme v knihovně pokřtili v loňském roce. Všechny jejich práce jsme vystavili a nechali jsme návštěvníky knihovny hlasovat o tom, který obrázek se jim líbil nejvíce. Při únorové návštěvě těchto malých ilustrátorů jsme vyhlásili výsledky soutěže a vítěze jsme slavnostně odměnili.

15


Škola malých detektivů 23. února jsme ve spolupráci s organizací Věda a technika na dosah připravili zábavné soutěžní dopoledne pro žáky 7. a 8. tříd prostějovských základních škol. Na všechny zvědavé a zvídavé děti čekaly aktivity inspirované literárními detektivními příběhy a také nefalšovaná detektivní laboratoř. Cílem několika pětičlenných týmů bylo zachránit Prostějov od výbuchu časované bomby, kterou je možné deaktivovat pouze pomocí současného použití dvou klíčů a šestimístného číselného kódu. Nejrychlejší tým byl samozřejmě po zásluze odměněn.

Sourozenecké konstelace Ovlivňují sourozenecké konstelace naše vztahy? A co s nimi při výchově dětí? O tom, jaký vliv má na náš život pořadí narození v rodině, jsme si povídali s přerovskou psycholožkou Mgr. Petrou Kolaříkovou ve čtvrtek 25. února.

BŘEZEN Knižní bazar Knižní bazar se koná pravidelně, vždy na jaře a na podzim a těší se stále velké oblibě veřejnosti. Každý může přinést knihy, které už nepotřebuje a naopak odnést si může ty, které ho zaujmou. Tato akce přiláká do knihovny velký počet zájemců, kteří nejsou jejími pravidelnými uživateli a je vyhledávaná jak studenty, tak např. seniory. Nového majitele najdou pokaždé nejméně dvě tisícovky knih. 16


Senior klub Na setkání Senior klubu 8. března jsme se připojili k celostátní akci Národní týden trénování paměti. Spolu s kolegyní, trenérkou paměti Mirkou Vyroubalovou, jsme si vyzkoušeli některé paměťové techniky a dozvěděli jsme se, jak svoji paměť udržet v kondici co nejdéle. Akce byla určena pro všechny zájemce – pro účastníky předchozích kurzů trénování paměti, ale i pro ty, kteří chtěli zjistit, oč se vlastně jedná.

Setkání s Markétou Harasimovou Asi dvě desítky čtenářek si nenechaly ujít setkání se spisovatelkou Markétou Harasimovou, úspěšnou autorkou oblíbených románů pro ženy, která nám ve středu 9. března představila svoji nejnovější knihu Pouta z pavučin. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Velikonoční jarmark vědy a techniky Spolu s organizací Věda a technika na dosah jsme se v pátek a v sobotu 11. a 12. března pokoušeli zábavnou a poučnou formou přiblížit dětem i dospělým některé oblasti vědy. Centrem dění se stala budova bývalé ZŠ na Husově náměstí. Během bohatého programu si nejen děti, ale mnohdy i dospělí mohli sami vyzkoušet, jak vzniká světlo nebo jak se třeba vaří čokoláda. Akci navštívili nejen žáci prostějovských základních škol, ale v průběhu pátečního odpoledne a celé soboty i spousta rodičů s dětmi, takže jsme přivítali více než tisíc návštěvníků. 17


Carmen aneb Jak používat katalog knihovny Další akce na podporu informační a počítačové gramotnosti se konala v pondělí 14. března a byla určena především seniorům. Během hodinové lekce se naučili a prakticky si vyzkoušeli, jak si mohou z pohodlí svého domova přes internet v knihovně vyhledávat knihy, zadávat si rezervace i prodlužovat výpůjční dobu. Stejnou možnost pak měli čtenáři 19. října.

Slámový den Jako každý rok před Velikonocemi, i letos 14. března, si mohl každý, kdo měl zájem, vyzkoušet pod vedením zručné pletařky paní Zatloukalové z Brodku u Konice tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic. Této nabídky využilo více než 30 malých i velkých zájemců.

Plackování Zbrusu nová výtvarná dílna se v knihovně otevřela ve čtvrtek 17. března. Více než dvě desítky zájemců si přišly vyzkoušet výrobu placek či magnetek. Každý si mohl vyrobit svoji, podle vlastního návrhu a dobře se bavili jak děti, tak dospělí.

Promítání filmu pro nevidomé Tradiční akce určená pro nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny se uskutečnila 22. března, opět ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací SONS a Tyflocentrum. Z nabídky komentovaných filmů si členové těchto organizací tentokrát vybrali pohádkový příběh Sněžný drak režiséra Eugena Sokolovského. 18


DUBEN Noc s Andersenem V pátek 1. dubna se v knihovně pro děti konala další Noc s Andersenem. Nocležníky letos byli prvňáčci ze základní školy Palackého, spolu s jejich učitelkou Romanou Zehnalovou. Nocování v knihovně pro ně bylo odměnou za tvořivý a aktivní přístup při návštěvách knihovny. Čekaly je soutěže, kvízy, tvořivá dílna, tajuplná procházka po nočním městě, návštěva divadla Point, zkouška divadelních kostýmů a spousta dalších zážitků. A hlavně pohádková noc ve spacáku, přímo v knihovně.

19


Senior klub Na dubnovém setkání Senior klubu jsme využili nabídky Adama Plajnera, odborného právního poradce Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, který knihovnu pravidelně navštěvuje v rámci Poradny SOS. Pro všechny zájemce, především z řad seniorů, připravil přednášku o základech finanční gramotnosti. Ve čtvrtek 7. dubna jsme si tedy mohli ověřit, jak dobře rozumíme pojmům ze světa financí.

Hudební kaleidoskop Jana Rejžka Poslechový pořad známého hudebního kritika a publicisty Jana Rejžka si ve středu 14. dubna nenechaly ujít více než tři desítky návštěvníků. Jan Rejžek představil ukázky z domácí i zahraniční hudební tvorby, upozornil na zajímavé tituly, interprety, styly i žánry a předčítal také ze své nové knihy nazvané „Jak tohle vůbec můžete otisknout!“. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Dny umění Moravě

nevidomých

na

V tradičním hudebně dramatickém pásmu 20. dubna vystoupili zrakově postižení amatérští umělci z celé střední Moravy. Součástí této akce, kterou pořádala prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, byla také výstava obrazů slabozraké malířky Sally Booth a prodejní výstavka výrobků z pedigu osob se zrakovým postižením.

20


Deskohraní Ve čtvrtek 21. dubna jsme v knihovně přivítali každého, kdo má rád deskové hry. Naši sbírku her jsme rozšířili o zbrusu nové kousky, které jsme na této akci představili všem zájemcům. Vyzkoušet si je přišla asi desítka návštěvníků.

Sibiř – divoká příroda a její obyvatelé Přednáška a projekce fotografií cestovatele Tomáše Kubeše, ve středu 27. dubna, se již tradičně těšila velké návštěvnosti. Svým osobitým stylem nám Tomáš Kubeš představil dvě tváře východní Sibiře – panenskou přírodu v kontrastu s velkoměsty i buddhistickým Burjatskem. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Slet čarodějů a čarodějnic Zábavné čarodějnické odpoledne plné her a soutěží, které se konalo 28. dubna v knihovně pro děti, vyvrcholilo přehlídkou a vyhodnocením nejlepších masek.

21


KVĚTEN Expediční jachting 11. května jsme se spolu s cestovatelem Tomášem Kůdelou vydali na putování evropskými moři a Atlantickým oceánem. Téměř 50 zájemců si nenechalo ujít přednášku o expedičním jachtingu a promítání filmů z cest tohoto dobrodruha, jachtařského instruktora a zkušebního komisaře MDČR. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Férová snídaně Druhá květnová sobota je na celém světě zasvěcena podpoře fair trade, tedy způsobu obchodu, dávajícímu drobným pěstitelům, řemeslníkům i zaměstnancům z rozvojových zemí příležitost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. 14. května jsme se k této kampani již popáté připojili i my – uspořádali jsme další „férovou snídani“. Vyzvali jsme všechny, kdo mají chuť a zájem se připojit, aby přišli ke knihovně, kde se konal společný piknik. Kromě piknikové deky si

každý přinesl nějakou fair trade, regionální nebo doma vyrobenou dobrotu, třeba férovou buchtu, domácí chleba nebo marmeládu. Podával se férový čaj, káva a kakao. Snídat ke knihovně vyrazily více než čtyři desítky dětí i dospělých. Příjemně strávené dopoledne se tak stalo nejen pěknou tradicí, ale i možností jak podpořit systém fair trade a zodpovědnou spotřebu.

22


Jak levně cestovat Spaní na gauči, spolujízda nebo dobrovolnictví – to jsou jen některé způsoby umožňující levné cestování po ČR i do zahraničí. Každý, kdo se o tuto problematiku zajímá, našel spoustu zajímavých informací na přednášce Mgr. Kateřiny Opatrné, vedoucí Informačního centra pro mládež v Prostějově, která nás 16. května upozornila např. na užitečné mobilní aplikace nebo některé mezinárodní projekty.

Průlet světem sci-fi a fantasy Všechny příznivce sci-fi a fantasy potěšila přednáška kultovního autora tohoto žánru, Jiřího Walkera Procházky, kterého jsme v prostějovské knihovně přivítali ve středu 18. května. V prezentaci nazvané Průlet světem sci-fi a fantasy nám vysvětlil, nejen jaký je rozdíl mezi těmito dvěma žánry, ale také, jak se vyvíjela fantastická literatura od starověku po současnost a kdo patří k jejím klasikům a jaké jsou její současné, moderní směry a trendy.

Komiksový workshop 18. května jsme na dětském oddělení přivítali vzácnou návštěvu - spisovatelku Kláru Smolíkovou. Její workshop nazvaný Bublifuk aneb Jak se dělají komiksy ukázal žákům 5. třídy základní školy Jana Železné ho kdo a jak se podílí na jejich vzniku. Na vlastní kůži si to pak děti samy vyzkoušely a pokusily se vytvořit své vlastní komiksy s vlastními hrdiny. 23


Aktivní senior Květnové setkání Senior klubu se uskutečnilo 24. května v Kolářových sadech. Konal se tam druhý ročník vědomostně – dovednostní soutěže Aktivní senior, kterou připravila městská policie ve spolupráci s naší knihovnou. Soutěž byla určena všem prostějovských seniorům starším 60 let a setkala se s velkým zájmem. Na organizaci celé akce se spolupodílel také Hasičský záchranný

sbor ČR, Policie ČR, Střední zdravotnická škola Prostějov, ČSOP – RS Iris Prostějov a žáci a studenti prostějovských středních škol. Na soutěžící družstva čekalo dvanáct stanovišť se zajímavými úkoly. Postupně si všichni vyzkoušeli například střelbu z laserové pistole, plnili úkoly týkající se bezpečnosti silničního provozu, dopravních předpisů, prevence kriminality a zdravovědy. Čekalo na ně také vyhledávání informací v encyklopediích, poznávání známých prostějovských staveb a mohli si vyzkoušet i práci s tabletem a QR kódy. Nejen vítězové byli odměněni spoustou hodnotných cen. Spokojeni byli úplně všichni, celá akce se opravdu velmi vydařila.

Cesty po japonských zahradách V japonské kultuře je zahradní tvorba považována za vysoké umění. Ve středu 25. května nám Mgr. Jaroslav Servus, pěstitel bonsají a člen Bonsai klubu Haná, promítal fotografie a povídal o svých cestách po Japonsku. Přiblížil nám japonské zahrady bonsajové, chrámové, zenové i šintoistické.

24


Dětský den s knihovnou Každý rok koncem května nebo počátkem června je jedno odpoledne věnováno dětem, které v té době slaví svůj svátek. I letos tomu nebylo jinak. Ve čtvrtek 26. května čekala na děti všeho věku trasa plná soutěžních disciplín, spousta zábavy i trocha poučení. Oblíbené akce se zúčastnilo více než 100 dětí spolu se svými rodiči či prarodiči.

25


ČERVEN Výlet s knihovnou Na červnovém setkání senior klubu, v úterý 7. června, jsme se vypravili na tradiční výlet s knihovnou, tentokrát opět do Slatinic. Spolu s naším průvodcem RNDr. Bohdanem Koverdynským jsme si prohlédli tamní přírodovědné zajímavosti a došli jsme až k pomníku letců a k prameni Tří Marií. Akce se zúčastnila asi desítka zájemců a počasí nám opravdu přálo.

Ano, já chci

Ve středu 8. června v 17 hod. se uskutečnilo netradiční setkání s netradičním autorem. Rudolf Zarathustra Šnajdr, který žije v Kostelci na Hané, vydal před nedávnem knihu nazvanou „Chceš…? Ano, já chci“ s podtitulem „Kniha pro ty, kteří opravdu chtějí něco dokázat“. Humorně a čtivě napsaná motivační knížka je určena všem čtenářům od deseti do sta let. Na všechny zúčastněné čekaly nejen ukázky z knihy, ale i hry, soutěže o ceny a další zajímavá překvapení.

Relaxační odpoledne V pondělí 13. června se v knihovně uskutečnilo první „relaxační odpoledne“. V podkrovním sále si mohl každý, kdo měl zájem, v klidu sednout, relaxovat, ochutnat kávu a čaj a vyzkoušet si nový hit – antistresové omalovánky pro dospělé. Dobrou pohodu umocňoval i poslech audioknih z nabídky hudebního oddělení knihovny. Akce se setkala s příznivým přijetím a s kladným ohlasem zúčastněných, takže jsme se rozhodli ji pravidelně opakovat.

26


Dobrovolnictví Co to vlastně je dobrovolnictví a proč se do něho pouštět? Jaké možnosti „dobrovolničení“ se nám nabízejí doma i v zahraničí? A jak vypadá takový zahraniční dobrovolník, jak se dostal do České republiky a co tu dělá? Nejen na tyto otázky nám ve středu 15. června odpověděla Mgr. Kateřina Opatrná z prostějovského Informačního centra pro mládež, spolu s dvěma dobrovolnicemi - Elenou ze Španělska a s Marion z Francie.

Born for Design? 16. června prezentovali v podkrovním sále knihovny své práce studenti oboru multimédií prostějovské Střední školy designu a módy. Spolužáci, učitelé i veřejnost si mohli prohlédnout krátké animace, ukázky počítačové grafiky i návrhy produktového designu a webdesignu. Tuto akci doplňovala také výstava tištěné grafiky, kterou bylo možné navštívit v Galerii Na půdě Městské knihovny Prostějov až do konce prázdnin.

Setkání se senátorem Láskou Senátor, advokát a bývalý policejní vyšetřovatel Václav Láska se snaží dokázat, že politika může být transparentní. Dlouhodobě se zabývá především hospodářskou kriminalitou a korupcí. Své zážitky z policejní a advokátní praxe vložil také do svých dvou knih Advokát a Jak se zavírají tuneláři. 20. června jsme měli možnost setkat se s ním osobně a zeptat se na to, co nás zajímá. Debaty se zúčastnilo asi 30 zájemců.

27


Křest knihy Jarmily Pospíšilové 22. června jsme v knihovně už po několikáté přivítali úspěšnou prostějovskou spisovatelku Jarmilu Pospíšilovou, které právě v těchto dnech vyšla další kniha. Nový příběh z oblíbené edice „Původní česká detektivka“ nakladatelství Moba má název Když se rojí smrt. Slavnostní křest knihy se uskutečnil v prostějovské knihovně, samozřejmě za účasti autorky i nakladatele. Akci si nenechalo ujít více než 50 diváků.

Ahinsá neboli Nenásilí 29. června jsme se díky Mgr. Petru Nedbalovi dozvěděli, jak můžeme žít klidněji, zachovat si pozitivní pohled na svět a naučit se připravovat lahodné jídlo bez adrenalinu. Přednáška byla spojena také s ochutnávkou zdravých dobrot a s propagací mírového pochodu Padajátra, který začátkem srpna procházel Prostějovem.

ČERVENEC A SRPEN

28


Letní prázdniny byly v knihovně již tradičně spojené se spoustou aktivit:

Luštění s knihovnou I o letošních prázdninách se uskutečnilo další kolo Luštění s knihovnou. Iveta Dedková a Bohdan Kousal z prostějovského Hádankářského kroužku Hanáci připravili pro naše čtenáře křížovku a osmisměrku. Vyplnit je bylo možné nejen v knihovně, ale i na dalších místech v Prostějově – například jste si tak mohli zpříjemnit čekání v oblíbené restauraci. Ze všech správných odpovědí jsme vylosovali pět výherců, kteří získali knižní odměnu. Velmi nás potěšilo, že letos luštilo rekordní množství zájemců – vyplněné úkoly odevzdala více než stovka soutěžících. Z nich jsme vylosovali těchto pět šťastlivců: Barbora Čamková, Denisa Sedláčková, Anna Skalická, Šárka Medříková a Marta Řehulková. Akce se konala s podporou Knihkupectví Kosmas a projektu Zdravé město Prostějov.

Letní čtenářská výzva Rozhodli jsme se čtenářům trochu pomoct s výběrem knížek pro letní čtení a také je k četbě ještě více motivovat. A tak jsme pro ně připravili Letní čtenářskou výzvu. V průběhu července a srpna se k ní mohl připojit každý, kdo měl zájem. Připravili jsme deset více či méně konkrétních kritérií, pomocí kterých bylo možné si knížky vybrat. Jejich vypůjčením a samozřejmě přečtením se postupně výzva plnila. Jedna kategorie stanovila výběr knihy podle obálky, druhá podle iniciál autora, třetí měla být napsaná autorem z Prostějovska a další patřit k žánru sci-fi nebo fantasy. Vybrat jste si mohli také knížku, kterou lze přečíst za jediný den nebo tu, která se odehrává v tropech. Každý, kdo si v průběhu července a srpna půjčil a přečetl alespoň šest knih, které vyhovovaly desíti kritériím Letní výzvy, byl zařazený do slosování o knižní ceny. Ze všech soutěžících jsme vylosovali tyto tři výherce: Roman Sedláček, Anna Titzová a Marta Tlamychová. Hodnotné knížky do soutěže poskytlo Knihkupectví Kosmas. Na drobnost v podobě odznáčku knihovny se však mohl těšit každý soutěžící. Akce se konala s podporou Knihkupectví Kosmas a projektu Zdravé město Prostějov.

29


Prázdninové akce v knihovně pro děti Prázdniny byly v knihovně pro děti již tradičně ve znamení pravidelných akcí. Středy patřily šikulům – děti vyráběly dárečky, upomínkové předměty a další drobnosti z papíru a přírodních materiálů. Ve čtvrtek dopoledne na ně čekalo pohádkové čtení a od 12 hod. tradiční pizza kvíz, jehož nejrychlejší luštitel vyhrál pizzu. Akce probíhaly v rámci Prostějovského léta 2016 a konaly se s podporou projektu Zdravé město Prostějov.

30


ZÁŘÍ Piknik u knihovny Pro všechny příznivce férové snídaně jsme v sobotu 10. září uspořádali další piknik u knihovny. Akci jsme pojali jako příjemné rozloučení s létem. Každý si přinesl své domácí pohoštění a knihovna dodala čaj, kávu, kakao, ale také například deskové hry. Oblíbené akce se zúčastnily asi dvě desítky lidí.

Martina Šimáčková: Za všechno může kadeřnice Prostějovská rodačka Martina Šimáčková se dlouhodobě zabývá komunikací, vztahy a vzděláváním. Je lektorkou projektu Život moderní ženy, vede kurzy kreslení pravou mozkovou hemisférou a nedávno vydala knihu povídek Za všechno může kadeřnice. Právě tuto knihu nám představila na svém autorském čtení ve středu 14. září.

31


Brazílií cestou necestou 21. září se konala další přednáška Jany a Aleny Čižmářových, tentokrát o jejich zážitcích z cest po Brazílii. Jana Čižmářová se spolu se svojí matkou, prostějovskou rodačkou Alenou Čižmářovou, vydává na cesty do portugalských kolonií, aby zjistila, jak se žije místním lidem a zachytila na svých snímcích jejich každodenní život. Přednáška byla doplněna také výstavou fotografií a uskutečnila se za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Jak přimět děti k poslušnosti? Další z cyklu přednášek přerovské psycholožky Mgr. Petry Kolaříkové se konala ve čtvrtek 22. září. Asi dvě desítky rodičů, ale i prarodičů si přišly poslechnout povídání o tom, jak přimět děti k poslušnosti. Společně jsme diskutovali o tom, jestli je poslušnost skutečně to, co po dětech chceme a zamýšleli jsme se nad různými přístupy k výchově dětí. Akce se uskutečnila za finanční podpory Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Nejchlapovatější chlapi Tématem další přednášky popularizátora vojenské historie Ing. Jaromíra Vykoukala, která se uskutečnila 29. září, byla 35letá neuvěřitelná historie československého vojenského říčního loďstva. Viděli jsme vojenské uniformy, všechny typy používaných plavidel a výzbroje a prohlédli jsme si naše největší bojové plavidlo, hlídkovou loď Prezident Masaryk.

32


ŘÍJEN VÁCLAV HAVEL 80 U příležitosti 80. výročí narození dramatika, esejisty a prvního prezidenta České republiky Václava Havla, jsme se 3. října sešli v knihovně na improvizovaném čtení, kde jsme si připomněli některé z jeho divadelních her. Čtení připravili členové Divadla Point.

Erbovní pověsti prostějovského panstva Další přednáška historičky PhDr. Michaely Kokojanové se konala 5. října a zaujala všechny, kteří se zajímají o dějiny našeho regionu. Přes rodové erby, báje a pověsti jsme nahlédli do života našich předků. Zajímavý výklad si nenechalo ujít asi 40 posluchačů.

Žítkovské čarování 12. října jsme v knihovně přivítali spisovatele, publicistu a slováckého folkloristu PaedDr. Jiřího Jilíka. Jeho přednáška o pravdivém příběhu tzv. žítkovských bohyní se stala bezkonkurenčně nejpočetněji navštívenou akcí roku 2016, zúčastnilo se jí téměř 120 diváků. Společně jsme se vydali po stopách lidové magie v Bílých Karpatech a nahlédli jsme do života žítkovských bohyň. Přednáška byla doplněna projekcí dokumentárního filmu Horenka Chabová, který v roce 1988 natočil prostějovský tvůrce Ivan Stříteský, jenž se této akce také účastnil.

33


Carmen aneb Jak používat katalog knihovny Další praktická lekce o možnostech využití elektronického katalogu naší knihovny se konala 19. října a byla opět určena především seniorům. Během hodinového kurzu se dozvěděli, jak si z pohodlí svého domova přes internet v knihovně vyhledávat knihy, zadávat si rezervace i prodlužovat výpůjční dobu.

Kde vládnou ženy Cestovatelka a malířka Kateřina Karásková se snažila zjistit, jestli skutečně existují místa, kde vládnou ženy. Její netradiční cestopisná přednáška nás ve čtvrtek 20. října zavedla do čtyř velmi neobvyklých kultur, v nichž mají ženy „navrch“ a jistě zaujala nejen ženy, ale i muže. Seznámili jsme se s mexickými indiánkami, které své muže překonávají nejen inteligencí, ale i objemem. V Indonésii jsme navštívili jediný muslimský matriarchát a vysoko v čínských Himálajích nejromantičtější etnikum na světě. A nakonec jsme poznali nenápadný kmen na severovýchodě Indie, jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost.

Den pro Izrael Každoroční diskusní podvečer určený jak těm, kteří se chtějí dozvědět o Izraeli něco nového, tak těm, kteří vědí a chtějí diskutovat, se konal v pondělí 31. října. Hosty byli opět přední čeští odborníci na blízkovýchodní problematiku Daniel Haslinger, RNDr. Mojmír Kallus a Ing. Daniel Žingor. Diskutovalo se nad žhavými tématy současnosti: jak se dnes Evropa učí od Izraele v boji proti terorismu, česko-izraelské vztahy a pohled z Izraele na to, co se děje v Evropě.

34


LISTOPAD Jak se žije nevidomým 9. listopadu se na dětském i dospělém oddělení knihovny uskutečnila prezentace Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých SONS a TyfloCentra v Prostějově. Návštěvníci knihovny tak měli možnost nahlédnout do světa nevidomých mohli si vyzkoušet, jak se „čtou“ knihy hmatem a sluchem, prohlédnout si mluvící teploměr, rozlišovač barev, pichtův psací stroj, telefon a počítač s hlasovým výstupem, hry pro nevidomé i další pomůcky pro zrakově postižené.

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knih 1. listopadu byli prvňáčci z Masarykovy základní školy slavnostně pasováni na čtenáře knih. Slavnostního slibu se v knihovně pro děti zúčastnili nejen malí čtenáři, ale i jejich rodiče.

Audiostop 10. listopadu jsme si po čase opět zahráli oblíbený Audiostop, který připravil a moderoval Jaroslav Knejp. Úkolem soutěžících bylo na základě zvukových ukázek uhodnout, ze kterých knih úryvky pochází. Bavili se jak soutěžící, tak diváci. Získali jsme tipy na zajímavé audioknihy a všichni soutěžící vyhráli knihu. Akce se konala s podporou projektu Zdravé město Prostějov.

35


Olga Měsícová: Lehkost bytí Prostějovskou výtvarnici a spisovatelku Olgu Měsícovou jsme v knihovně přivítali v pondělí 14. listopadu. Příjemné odpoledne zahájila vernisáž výstavy jejích obrazů, na kterou navázalo autorské čtení z jejích dvou knih. Výstavu bylo možné navštívit v Galerii Na Půdě prostějovské knihovny až do konce roku.

Promítání filmu Další projekce filmu pro nevidomé a slabozraké čtenáře naší knihovny se uskutečnila v úterý 15. listopadu. Tentokrát jsme promítali pohádkový příběh Princezna a písař režiséra Karla Janáka. Akce se konala již tradičně ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací Sons a TyfloCentrum.

Tajemný Vietnam 23. listopadu se konala už druhá diashow cestovatele a spisovatele Vojtěcha Alberto Slámy, který nás tentokrát zavedl do exotického Vietnamu. Prohlédli jsme si pulzující města, ruiny zaniklých říší, šokující asijské tržiště i posvátnou vodní želvu císaře Le loie.

36


Sovičkiáda Po celý podzim probíhal další ročník velké literární soutěže Sovičkiáda. Děti do 15 let mohly na dětské oddělení knihovny přinášet své literární pokusy - básně nebo příběhy. Ty nejlepší práce, vybrané odbornou porotou, byly oceněny

24. listopadu na slavnostním vyhlášení vítězů. Velké finále a předání cen proběhlo za účasti dětí, rodičů, prarodičů, zástupců magistrátu, členů poroty i televizních štábů.

Jak se nerozvádět Co můžeme udělat pro zlepšení partnerských vztahů? Je rozchod tím nejlepším řešením? A pokud ano, jak ho zvládnout? Na tyto a řadu dalších otázek jsme se snažili nalézt odpověď spolu s přerovskou psycholožkou Mgr. Petrou Kolaříkovou ve čtvrtek 24. listopadu. Byla to poslední přednáška z cyklu nazvaného Poradna pro život, který v knihovně probíhal v uplynulých dvou letech a uskutečnil se díky podpoře Ministerstva kultury v rámci projektu K 21.

Relaxační odpoledne Další relaxační odpoledne se konalo 30. listopadu. Zopakovali jsme si úspěšnou červnovou akci – na téměř dvě desítky zájemců čekala v podkrovním sále káva, čaj, antistresové omalovánky a poslech audioknih – prostě příjemně strávené odpoledne.

37


PROSINEC Mikuláš v knihovně 1. prosince přišel za dětmi do knihovny Mikuláš. I on totiž čte velmi rád, a proto se rozhodl, že bude dohlížet na soutěže, hry a samozřejmě také na rozdávání odměn všem šikovným dětem. Oblíbené akce se zúčastnily téměř dvě stovky dětí a jejich rodičů.

Promítej i ty: Aminin profil 7. prosince jsme pozvali všechny zájemce na promítání dalšího filmu z projektu Promítej i ty, který umožňuje, aby se kvalitní dokumentární filmy promítané v rámci festivalu filmů o lidských právech Jeden svět dostaly i k dalším divákům v celém Česku. Tentokrát jsme měli možnost zhlédnout filmový dokument o příběhu syrsko – americké aktivistky Aminin profil. To, co se na počátku jeví jako příběh o osobní odvaze lesbické aktivistky, změní se kvůli několika nečekaným zvratům v originální přípěvek do debaty o síle sociálních sítí, které jsou schopné manipulovat vztahy mezi lidmi a jejich identitami.

Stavby Karla IV. Téměř po celý rok probíhala na dětském oddělení výtvarná soutěž Stavby Karla IV. Děti do knihovny přinášely malby a kresby míst postavených za vlády Karla IV., z nichž jsme vytvořili výjimečnou výstavu. Každý návštěvník dětského oddělení pak mohl hlasovat pro obrázek, který se mu líbil nejvíc. Vítěze soutěže jsme slavnostně vyhlásili 8. prosince.

38


Slámový den Další tradiční předvánoční akcí je slámový den. Zkušená pletařka Miroslava Zatloukalová z Brodku u Konice, držitelka titulu Nositel tradic lidových řemesel, pomáhala dětem i dospělým uplést si vlastní ozdoby na vánoční stromeček nebo třeba i něco pod něj. Akce se konala 8. prosince.

Nové závislosti Nové závislosti se dnes v různé míře týkají snad všech mladých lidí. Patří mezi ně bigorexie, ortorexie, semirexie, aquaholismus, tanorexie, závislost na sociálních sítích, mobiling, virtuální sex, virtuální život a další. 8. prosince o tomto tématu povídala PhDr. Alena Plšková, psycholožka a specialistka na trestnou činnost mládeže. Dvě dopolední přednášky v budově bývalé školy na Husově náměstí byly určeny žákům prostějovských středních škol, odpolední přednáška v knihovně pak pro celou veřejnost. Akci spolu s knihovnou pořádala Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Rady města Prostějova s podporou projektu Zdravé město Prostějov.

Vánoční recitál Jaroslava Knejpa Další předvánoční tradicí se stal recitál Jaroslava Knejpa. Nasát vánoční atmosféru a poslechnout si pořad plný autorské poezie, povídek, vyprávění a písniček přišly ve středu 14. prosince asi tři desítky návštěvníků.

39


Vánoční tvořivá dílna A novou vánoční tradici jsme založili právě letos. V pátek 16. prosince od 10 do 17 hod. mohl každý, kdo měl zájem, přijít do podkrovního sálu a zkusit vyrobit si nějakou drobnost jako malý vánoční dárek – např. záložku, placku nebo dárkovou tašku. Na každého čekala káva, čaj a vánoční cukroví. Prostě takové příjemné zastavení v předvánočním shonu. Akce se konala s podporou projektu Zdravé město Prostějov.

Napříč malajským Borneem Poslední akcí roku 2016 se 19. prosince stala cestopisná přednáška prostějovské rodačky Kateřiny Francové, která strávila na Borneu šest týdnů a odvezla si odtud spoustu zážitků. Za orangutany, kahauy nosatými, orchidejemi, lovci lebek, národními parky, vynikajícím jídlem a milými lidmi se spolu s ní vypravilo více než pět desítek posluchačů.

40

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2016  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2016  
Advertisement