Page 6

Počet návštěvníků využívajících internet v knihovně: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6.188

6.740

5.679

6.014

6.036

8.187

7.507

Počet uskutečněných kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

449

528

553

601

635

663

637

2014

2015

17.943

17.305

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí: 2009

2010

2011

2012

2013

10.156

13.253

15.281

16.489

17.225

Počet virtuálních návštěv webové stránky: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

28.237

35.488

34.372

44.228

61.925

92.916

104.044

Počet virtuálních návštěvníků knihovny: (návštěvníků „přicházejících“ do knihovny přes internet, využívajících on-line služeb vyhledávání v internetovém katalogu, vstup do čtenářského konta, prodlužování výpůjček a rezervace dokumentů přes internet apod.) 2009

2010

2011

2012

2013

2014

24.087

30.676

32.909

41.679

68.616

84.847

2015 105.602

6

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Advertisement