Page 5

STATISTICKÉ ÚDAJE: Statistické údaje za rok 2015 vykazují v některých ukazatelích mírný pokles. Klesl například počet registrovaných uživatelů, počet výpůjček i počet návštěvníků. Je to bohužel obecný trend, který můžeme pozorovat i v ostatních knihovnách našeho typu. Další okolností, která k této situaci jistě přispěla, je čtyřtýdenní uzavření knihovny při revizi knihovního fondu v červenci 2015. Nárůst jsme naopak zaznamenali v počtu virtuálních návštěvníků knihovny a v počtu virtuálních návštěv webové stránky knihovny. Jde také o dlouhodobý trend, růst v těchto kategoriích je stálý a výrazný.

Počet registrovaných uživatelů celkem: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.575

5.585

5.647

5.964

5.967

5.977

5.812

Z toho počet registrovaných uživatelů do 15-ti let: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.108

1.293

1.436

1.477

1.447

1.415

1.413

2015

Počet výpůjček: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

287.075

280.814

247.773

300.500

292.304

290.336

271.856

Počet návštěvníků knihovny, kteří využili výpůjčních služeb: 2009

2010

2011

2012

2013

2014

89.836

88.590

79.673

98.077

100.508

103.554

2015 93.091

5

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Advertisement