Page 24

Dny umění nevidomých na Moravě V hudebně dramatickém pásmu 29. dubna vystoupili zrakově postižení amatérští umělci z celé střední Moravy. Součástí této akce, kterou pořádala prostějovská pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, byla také prodejní výstava rukodělných výrobků a výrobků z pedigu osob se zrakovým postižením.

KVĚTEN Naše příběhy za 2. světové války U příležitosti 70. výročí konce druhé světové války vydala knihovna knihu vzpomínek prostějovského rodáka Rudolfa Becka. Křest publikace nazvané Naše příběhy za 2. světové války se uskutečnil ve středu 6. května, za účasti autora. Setkání s pamětníkem válečných událostí se zúčastnily asi tři desítky hostů.

Válka v Evropě skončila v Československu Na předchozí akci navázala přednáška Ing. Jaromíra Vykoukala, který detailně popsal události vedoucí k osvobození našeho státu a také samotného Prostějova a jeho okolí. Přednáška byla doplněna dokonce ukázkami dobových vojenských uniforem a vojenské výstroje.

24

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Advertisement