Page 22

Slámový den Jako každý rok před Velikonocemi, i letos 30. března, si mohl každý, kdo měl zájem, vyzkoušet pod vedením zručné pletařky paní Zatloukalové z Brodku u Konice tradiční pletení slámových ozdob a malování kraslic. Této nabídky využilo více než 30 malých i velkých zájemců.

DUBEN

Křest knihy Petry Polsen Překladatelka a začínající autorka Petra Polsen pochází z Prostějova a 9. dubna pokřtila v knihovně svoji prvotinu Deník kočičího intelektuála. Byl napsán pro ty, kteří se chtějí pobavit a zároveň se nebojí pohlédnout na člověka jako na tvora, který zdaleka není dokonalý, i když si to mnohdy rád myslí. Příjemného odpoledne se zúčastnilo více než 50 návštěvníků.

Senior klub Na dubnovém setkání Senior klubu, v úterý 14.4., jsme přivítali Ing. Lenku Černochovou, ředitelku oblastního spolku Českého červeného kříže, se kterou jsme si zopakovali nejen užitečné zásady první pomoci, ale dozvěděli jsme se také více o činnosti této organizace.

22

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Advertisement