Page 2

ROK 2015 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROSTĚJOV

I v roce 2015 jsme se snažili poskytovat co nejlepší služby našim uživatelům. V dnešní době už knihovna zdaleka není jen místem, kde si čtenáři půjčují knihy. Knihovna má být vnímána jako otevřený veřejný prostor, který slouží potřebám komunity, má být místem, kde se budou lidé scházet a vzdělávat, místem komunikace, setkávání a příjemného pobytí. Proto, abychom dosáhli těchto cílů, poskytujeme našim uživatelům (jak registrovaným čtenářům knihovny, tak všem obyvatelům města a okolí) široké spektrum knihovnických a informačních služeb, využíváme nové technologie a nabízíme pestrou paletu kulturních a vzdělávacích aktivit. Soustředíme se nejen na zavádění nových, inovativních prvků, ale také na zkvalitnění našich tradičních služeb. Práce s knihovním fondem je stále důležitou součástí naší činnosti. Od 22. června 2015 do 19. července 2015 jsme po 10 letech, tak jak nám ukládá knihovní zákon, provedli pravidelnou revizi celého knihovního fondu. Zkontrolovali jsme fond všech oddělení a poboček knihovny. Po tuto dobu byla knihovna pro veřejnost uzavřena. Od září jsme pak pro čtenáře dospělého oddělení přichystali několik vylepšení. Pro lepší orientaci ve fondu knih jsme zřídili novou kategorii – young adult, kam soustředíme knihy určené pro starší mládež, pro „mladé dospělé“. Další novinkou je soupis všech dílů vícedílných titulů, který vlepujeme do jednotlivých knih v dané sadě. A v závěru roku byla čela regálů doplněna poličkami, které využíváme pro výstavky zajímavých knih. Naší největší prioritou, co se týká zlepšování služeb, bylo zavedení výpůjček elektronických knih. To se nám podařilo realizovat v lednu 2015, díky spolupráci, kterou jsme navázali s firmou eReading. Půjčování e-knih probíhá jednoduše jejich objednáním přes online katalog naší knihovny a následným stažením z portálu www.ereading.cz. Pro registrované uživatele je tato služba zcela zdarma. Knihy jsou uživatelům k dispozici 21 dní, po uplynutí této doby se automaticky znepřístupní. Čtenáři mohou vybírat z více než 2000 titulů. V nabídce jsou jak díla klasiků, tak současné bestsellery a počet nabízených knih se stále zvyšuje. V prvním roce provozu této služby využilo 113 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 270 elektronických knih. Informační technologie ovlivňují celou společnost a mají samozřejmě velký vliv i na činnost knihoven. Mění se uživatelé knihoven, jejich potřeby i požadavky. Uživatelé vítají otevřený a rychlý přístup k dokumentům a informacím v nich obsaženým, stále více využívají možností elektronické komunikace s knihovnou i jejích elektronických služeb. Knihovny dlouhodobě zaznamenávají pokles počtu registrovaných čtenářů i fyzických návštěvníků. Nám se tento trend zatím vyhýbal. Jistě k tomu přispěla i rekonstrukce budovy knihovny, nové prostory přitáhly řadu uživatelů. V roce 2015 jsme však úbytek registrovaných čtenářů a fyzických návštěvníků knihovny zaznamenali i my. Nakolik jsou tyto údaje ovlivněny také nezbytným omezením provozu při revizi knihovního fondu, se ukáže v příštím roce.

2

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Advertisement