Page 19

Senior klub Na setkání Senior klubu 10. března jsme se připojili k celostátní akci Národní týden trénování paměti. Spolu s kolegyní, trenérkou paměti Mirkou Vyroubalovou, jsme si vyzkoušeli některé paměťové techniky a dozvěděli jsme se, jak svoji paměť udržet v kondici co nejdéle. Akce byla určena pro všechny zájemce – pro účastníky předchozích kurzů trénování paměti, ale i pro ty, kteří chtěli zjistit, oč se vlastně jedná.

Pro Tibet Johana Krajčírová z obecně prospěšné společnosti MOST vyprávěla 11. března o životě Tibeťanů, o její osobní zkušenosti s Tibeťany v exilu a také o projektech podporujících Tibet. Přednáška byla součástí Festivalu Pro Tibet a byla doplněna výstavou fotografií, kterou bylo možné navštívit v Galerii Na Půdě Městské knihovny Prostějov až do poloviny dubna.

Promítání filmu pro nevidomé Tradiční akce určená pro nevidomé a slabozraké čtenáře knihovny se uskutečnila 17. března, opět ve spolupráci s prostějovskými pobočkami organizací SONS a Tyflocentrum. Z nabídky komentovaných filmů si členové těchto organizací tentokrát vybrali pohádkový příběh O pokladech režiséra Víta Karase.

19

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Advertisement