Page 15

LEDEN Senior klub V úterý 13. ledna jsme do knihovny pozvali nejen všechny příznivce našeho „Senior klubu“, ale také účastníky akcí pořádaných obchůdkem pro seniory Filemon & Baucis paní Jany Šmudlové. Společně jsme se při kávě a bylinkovém čaji ohlédli za loňským rokem, zavzpomínali jsme na zajímavé přednášky a výlety, kterých jsme se zúčastnili, prohlédli jsme si fotografie z nich a představili jsme akce plánované na další rok.

Irsko – zelený ostrov Ve čtvrtek 15. ledna jsme se spolu s cestovatelem Jaromírem Novákem vydali do Irska - na smaragdový ostrov plný zelených pastvin, rašelinišť, močálů a divokého skalnatého pobřeží. Prohlédli jsme si nejen Mohérové útesy, národní parky a jiné přírodní zajímavosti, ale také hlavní město Dublin, středověký klášter Clonmacnoise a další památky.

Zajímáte nás Ve středu 21. ledna jsme v knihovně přivítali ombudsmanku Annu Šabatovou. Toto setkání bylo součástí osvětové kampaně Kanceláře veřejného ochránce práv, jejímž cílem bylo posílit právní povědomí občanů a zvýšit jejich informovanost o činnosti kanceláře ombudsmana. Setkání mělo podobu komponovaného večera, v rámci kterého se účastníci na konkrétním případu z praxe dozvěděli, jak lépe jednat s úřady a hájit svá práva. Pomocí krátkého filmu a interaktivního divadelního představení, do něhož mohli diváci aktivně vstupovat, společně hledali východiska z konkrétní prezentované problémové situace. Následovala diskuse s veřejnou ochránkyní práv a s právníky její kanceláře.

15

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2015  
Advertisement