Page 1

ROK 2011 V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ PROSTĚJOV Rok 2011 znamenal pro Městskou knihovnu Prostějov pokračující rekonstrukci budovy na Skálově náměstí, provoz v provizorních podmínkách, stěhování a poté obnovení všech jejích služeb v rekonstruované budově. Po celou dobu rekonstrukce budovy na Skálově náměstí jsme se snažili zajistit plynulý provoz všech pracovišť knihovny v náhradních prostorách. Oddělení pro dospělé čtenáře bylo přemístěno na pobočku na sídliště Svobody. Čítárna, studovna a hudební oddělení byly přestěhovány do budovy Střední zdravotnické školy v ulici Vápenice. Rozšířili jsme také pracovní dobu na pobočce ve Studentské ulici. Většina knihovního fondu byla převezena do několika dislokovaných skladišť. Knihy tam umístěné nebyly čtenářům k dispozici ihned, knihovnice je ze skladů přinášely na vyžádání. Z prostorových důvodů jsme museli velmi omezit pořádání akcí pro veřejnost. Některé akce jsme přesunuli na dětské oddělení, některé proběhly v náhradních prostorách, ale většina dříve plánovaných akcí se uskutečnit nemohla. Provoz v těchto podmínkách byl velmi náročný – pro pracovníky knihovny i pro její návštěvníky. Proto nás velmi těší, že zájem o služby knihovny trval i po dobu její rekonstrukce. Zaznamenali jsme samozřejmě pokles návštěvnosti i počtu výpůjček, ale nebyl tak výrazný, jak jsme očekávali. Celkový počet registrovaných čtenářů v roce 2011 byl dokonce mírně vyšší než v roce 2010. Čtenáři byli ochotni dojíždět na vzdálenou pobočku, navštěvovali čítárnu a studovnu umístěnou v těžko dostupných prostorách ve 2. patře a projevovali velkou shovívavost k různým nedostatkům, které tento provizorní chod knihovny nevyhnutelně provázely. Bereme to jako ocenění naší práce a důkaz toho, že služby knihovny jsou potřebné a vyhledávané. Provizorní provoz probíhal až do 15. srpna 2011, kdy začalo stěhování všech pracovišť zpět do zrekonstruované budovy. 16. září 2011 byla opravená budova Městské knihovny Prostějov slavnostně otevřena a představena veřejnosti. Nově zrekonstruovaná budova knihovny poskytla tolik potřebné prostory pro pořádání akcí pro veřejnost. Všem návštěvníkům zcela jistě nabízí lepší, modernější a atraktivnější prostředí. Také zaměstnanci knihovny velmi uvítali zlepšení svého pracoviště.

USKUTEČNĚNÉ PROJEKTY I v roce 2011 jsme hledali další cesty k získání potřebných finančních prostředků. Zúčastnili jsme se několika grantových řízení a podařilo se nám uspět s těmito projekty:

1

Profile for Městská knihovna Prostějov

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2011  

Přehled aktivit pro veřejnost v roce 2011