Page 1

VIETNAMSKÁ 1541 │PORUBA ═════════════════════════

ZÁŘÍ 2012 OBVOD 4 ═══════════════════════

Okamžiky, které odvál čas - výstava fotografií Hany Kunzové, srdečně zveme všechny zájemce 6. 9. - 30. 10. během půjčování

Měsíc září bude v Knihovně města Ostravy ve znamení „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“ (16. – 22. září) na téma POHYB SPRÁVNÝM SMĚREM!

Dopoledne s knihou - společné posezení u kávy či čaje se čtenáři dospělého oddělení spojené se čtením z oblíbených knih, tentokrát se můžeme těšit na humorné fejetony, srdečně vás zveme středa 12. 9. 10.00

BIBLIOTOUR 2012, aneb z knihovny do knihovny na kole Třetí ročník cyklojízdy pro všechny věkové kategorie, doplněný o malá zastavení pro veřejná čtení, která budou zajišťovat herci z Komorní scény Aréna. Akce bude zakončená zábavnou soutěžní části a nebude chybět malé občerstvení pro účastníky a upomínkové předměty. 22. 9. 2012 od 10:00 - 13:00 Trasa povede přes novou upravenou cyklostezku - z ústředí Knihovny města Ostravy - Sýkorův most, Komenského sady, dále podél Ostravice, do knihovny v Petřkovicích (náměstí, obecní úřad).

Rekordy a kuriozity Evropy - zábavný kviz s křížovkou pro všechny soutěživé dětské čtenáře 3. 9. - 27. 9. během půjčování Prázdninové bilancování - namaluj obrázek, napiš příběh nebo přines fotografii či suvenýr z prázdnin, vytvoříme společnou výstavku, NEJ zážitek odměníme; těšíme se na tvé příspěvky 3. 9. - 27. 9. během půjčování

OPAVSKÁ 6111 │PORUBA ═══════════════════════

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. - 22. 9.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. - 22. 9.

Křížem krážem s DPMO - kviz pro dospělé čtenáře Dávej pozor na přechodu - kviz pro dětské čtenáře 17. 9. - 21. 9. během půjčování

DĚTSKÉ A DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ Na vycházku s knihovnou - hodinová vycházka v okolí knihovny pro všechny generace. Psí miláčci vítáni. středa 19. 9. 16.00

Knihovníčci aneb Jedu, jedu, nepřejedu! další setkání rodičů na rodičovské dovolené a jejich děti, tentokrát jako zábavné dopoledne s jízdou na trojkolce či koloběžce; těšíme se na vás středa 19. 9. 10.00 Dej přednost chůzi - společná odpolední procházka s dětmi i dospělými za krásami staré Poruby, spojená s plněním různých úkolů během cesty; těšíme se na vás středa 19. 9. 15.00-17.00

Superkviz o superautech celý týden - během půjčování DĚTSKÉ ODDĚLENÍ Život z jiného úhlu - přijď si vyzkoušet, jak svět vnímají lidé na vozíčku 17. - 21. 9. během půjčování Turnaj v dopravním pexesu - pro všechny generace pátek 21. 9. 15.00


L. PODÉŠTĚ 1970 │PORUBA

PODROUŽKOVA 1663 │PORUBA

═════════════════════════

═════════════════════════

Originalita a barevné ladění v knihovně výstava originálních výrobků Hany Binarové 2. 7. - 27. 9.

Cvič, ať jedeš líp - dopravní kviz pro menší i větší děti 3. 9. - 26. 9. během půjčování

První poprázdninové čtení - čtení pro děti úterý 25. 9. od 14.00 do 15.00

Výstavka literatury s dopravní tématikou 3. 9. - 26. 9. během půjčování

Vyhlášení vítězů prázdninových akcí a vyhlášení vítězů půlročního projektu "Klubu přátel zvířat" 11. 9. 15.00

Koloběžka I. - jízda zručnosti na hřišti DDM čtvrtek 20. 9. 15.00 - 17.00

Hurá do školy - tematická výstavka literatury 10. 9. 27.9

Malí šikulkové - setkání rodičů s dětmi na rodičovské dovolené pátek 21. 9. 10.00 - 11.00

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. - 22. 9. Beseda s představiteli policie ČR na téma silničního provozu a bezpečnosti 19. 9. čas bude upřesněn „Utečeš zácpě?“ - soutěž pro dospělé 17. 9. - 21. 9. „Stůj! Dej přednost knihovně!“ - soutěž pro děti 17. 9. - 21. 9.

DRUŽEBNÍ 576 │KRÁSNÉ POLE ═════════════════════════ Pobočka se od 1. 8. nachází v nových zrekonstruovaných prostorech. Přijďte se podívat. Putování Anglií I. - zábavná vědomostní soutěž pro dětské čtenáře 3. 9. - 26. 9. během půjčování

JANOVSKÁ 333 │POLANKA ═════════════════════════ Kde je, co a co kde je v Anglii? – měsíční soutěž 3. 9. - 27. 9. během půjčování Malí šikulkové - pravidelné setkávání maminek na mateřské dovolené s programem pro děti čtvrtek 6. 9. a 20. 9. 10.00-11.00 EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. - 22. 9. Soutěžní odpoledne - odpoledne plné her a soutěží 19. 9. 15.00-17.00 hodin Pavel Pravda a fotografie - výstava fotografií zvířat a závodních aut 3. 9. - 31. 12.

NAD PORUBKOU 1084 │SVINOV EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 16. - 22. 9. Cvič, ať jedeš líp - dopravní kviz pro dětské čtenáře 17. 9. a 19. 9. během půjčování Beseda s L. Holbou ze společnosti LORM 19. 9. 10.00

═════════════════════════ Pobočka je uzavřena až do odvolání V současné době probíhá rekonstrukce prostorů na nám. Dr. Brauna ve Svinově, kde bude pobočka nově umístěna. Zapůjčené tituly můžete vrátit na jakékoliv pobočce Knihovny města Ostravy nebo přes bibliobox.

Programový zpravodaj obvod 4, září 2012  

Programový zpravodaj obvod 4, září 2012

Programový zpravodaj obvod 4, září 2012  

Programový zpravodaj obvod 4, září 2012