Page 1

═════════════════════════════ PASKOVSKÁ 31

│ HRABOVÁ

DEN ZEMĚ Přiřaď správně k roční době… - kviz pondělí 14. 4. – pátek 18. 4. | během půjčování

═══════════════════════════ DUBEN 2014 │WWW.KMO.CZ │OBVOD 3 ═══════════════════════════

═════════════════════════════ SVĚTLOVSKÁ 81

│ PROSKOVICE

DEN ZEMĚ Čtyři roční období v přírodě – zábavný test pro děti středa 16. 4. | během půjčování

14. ročník pohádkové Noci s Andersenem proběhne z pátku 4. 4. na sobotu 5. 4. Děti se mohou těšit na zábavný večer plný her a soutěží v pobočkách Dr. Martínka,

═════════════════════════════

Výškovice, Gurťjevova a Závodní.

ZÁVODNÍ 47

postavičky psího

│ HRABŮVKA

Letošní noc bude ve znamení populární

detektiva Vrťapky.

Bližší informace získáte v jednotlivých pobočkách.

LITERATÚRA Staň se špiónem – soutěž v luštění šifer celý měsíc | během půjčování Zapátrej s hřebenovkou – soutěžní luštění celý měsíc | během půjčování DEN ZEMĚ Jaro, léto, podzim, zima, luštění je vždycky prima – ptačí a květinové doplňovačky, křížovky a hádanky zaměřené na všechna roční období pondělí 14. 4. – pátek 18. 4. | během půjčování Proměna – čtyři černobílé obrázky se třemi stejnými prvky děti domalují a vymalují podle ročních období; pro mladší děti pondělí 14. 4. a čtvrtek 17. 4. | během půjčování Poznáš ptáky po hlase? – soutěž pro starší děti pondělí 14. 4. – pátek 18. 4. | během půjčování

DEN ZEMĚ STŘEDA 16. 4. 2014 ZA NÁMĚSTÍM SNP OSTRAVA–ZÁBŘEH Již posedmé se pobočky Knihovny města Ostravy v obvodu Ostrava – Jih účastní oficiálních oslav

DNE ZEMĚ.

Celý den budou

pro děti za náměstím SNP v Ostravě–Zábřehu připraveny hravé soutěže. Ve všech pobočkách pak bude probíhat doprovodný program.

Ptáček Zpěváček – dílna; tvorba jednoduchého ptáčka z barevného papíru čtvrtek 17. 4. | 14.00- 17.00 Obce nad řekami – test pro dospělé čtenáře pondělí 14. 4. – pátek 18. 4. | během půjčování Setkání s mazlíčky – tradiční setkání dětí a jejich zvířecích kamarádů v knihovně, výměna zkušeností, výstavka knih středa 16. 4. | 14.00- 15.30 Zajda – dílna; tvorba veselého velikonočního zajíčka z kartonu a barevných papírů čtvrtek 17. 4. | 14.00- 17.00 Jak čarodějnice přišly na svět – zábavný soutěžní test pondělí 28. 4. a úterý 29. 4. | během půjčování

V dubnu odstartuje první část nového projektu Litaratúra. Projekt je zaměřen na seznámení dětí s nejrůznějšími literárními žánry. Literární žánry jsou dětem obrazně předkládány formou putování a k jejich lepšímu znázornění je použito turistického značení. Náplní projektu jsou veřejná čtení, tvůrčí a výtvarné dílny, soutěže a kvizy, dramatizace podle literárních předloh, zábavná odpoledne, besedy a návštěvy zajímavých míst Ostravy. Bližší informace a program poboček, které se projektu účastní, najdete uvnitř tohoto Zpravodaje. Tento projekt finančně podporuje statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava – Jih.


═════════════════════════════ DR. MARTÍNKA 4

│ HRABŮVKA

LITERATÚRA - PO ZELENÉ K DETEKTIVKÁM Špiónem snadno a rychle – soutěž; luštění špionážních šifer a tajných kódů úterý 1. 4. – úterý 29. 4. | během půjčování Záhady a napětí – výstavka knih úterý 1. 4. – úterý 29. 4. | během půjčování Uloupený šperk – tvůrčí dílna; výroba šperku z korálků, drátků a peříček sobota 19. 4. | 9.00- 11.30 MARTÍNEK Kdo se to tu schovává? – knihovnický klub Martínek pro děti předškolního věku a jejich rodiče; čtení z knížek s hádankami, tvorba masek zvířátek sobota 26. 4. | 9.30 DEN ZEMĚ Rok v přírodě – test; vliv člověka a změny v přírodě během ročních období pondělí 14. 4. – pátek 18. 4. | během půjčování Hopsalky – tvůrčí dílna; skládáme a vyrábíme papírové žabičky pondělí 14. 4. | 13.00- 15.30

═════════════════════════════ 29. DUBNA 33

│ VÝŠKOVICE

GALERIE U LESA Dobrý den – výstava ilustrací známého výtvarníka Jiřího Fixla úterý 1. 4. – úterý 29. 4. ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ Nepál – cestovatelská přednáška o cestě po Nepálu v podání pana Pavla Sychry čtvrtek 10. 4. | 16.30

Virtuální univerzita třetího věku – Knihovna města Ostravy, pobočka Výškovice je konzultačním střediskemVU3V při Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Pro seniory zprostředkováváme výuku e-kurzů z nabízených oborů. Stále přibíráme studenty a informace poskytnou knihovnice v příslušné pobočce. Téma na duben – Život a dílo Michelangela Buonarrotiho. středa 2. a 16. 4. | 10.00– 12.00 PROJEKT PAMĚŤ OSTRAVY Projekt Paměť Ostravy bude probíhat za aktivního zapojení převážně seniorů a občanů nad 55 let v rámci vytvoření 4 knihovnických klubů seniorů. Očima pamětníků bude zachycen život na Ostravsku. Při zachycování vzpomínek si senioři zvýší znalosti v oblasti informačních technologií, nových médií a jejich využití v praxi. Termín konání projektu duben - prosinec 2014. Tento projekt finančně podporuje Magistrát města Ostravy, odbor kultury a zdravotnictví. První setkání účastníků projektu středa 23. 4. | 10.00

ODDĚLENÍ PRO DĚTI LITERATÚRA Soukromé očko – tvůrčí dílna; výroba dalekohledu čtvrtek 3. 4. | 15.00- 17.00 Špiónem snadno a rychle – celotýdenní soutěž pondělí 7. 4. – pátek 11. 4. | během půjčování Detektiv v akci – veřejné čtení čtvrtek 17. 4. | 16.00 Na stopě – rychlá detektivní soutěž čtvrtek 17. 4. | 16.30 Beseda s Městskou policií čtvrtek 24. 4. | 16.30 DEN ZEMĚ Na stopě po stopě - celotýdenní test zaměřený na poznávání stop úterý 15. 4. – úterý 22. 4. | během půjčování ═══════════════════════════════════

GURŤJEVOVA 8

│ ZÁBŘEH

Aprílové zadumání – soutěž celý měsíc | během půjčování Jarní mámení – velikonoční tvůrčí dílna pondělí 14. 4. – pátek 18. 4. | během půjčování DEN ZEMĚ Den Země – interaktivní soutěž pro malé i velké čtenáře pondělí 14. 4. – pátek 18. 4. | během půjčování ═══════════════════════════════════

KRMELÍNSKÁ 305

│ NOVÁ BĚLÁ

Jarní ptáček – tvůrčí dílna, vystřihování a lepení z barevných papírů úterý 8. 4. a pátek 11. 4. | během půjčování DEN ZEMĚ Jaro, léto, podzim, zima – test zaměřený na flóru a faunu v průběhu roku úterý 15. 4. a pátek 18. 4. | během půjčování ═══════════════════════════════════

MITROVICKÁ 3

│ STARÁ BĚLÁ

Jarní ptáček – tvůrčí dílna, vystřihování a lepení z barevných papírů pondělí 7. 4. a čtvrtek 10. 4. | během půjčování DEN ZEMĚ Jaro, léto, podzim, zima – test zaměřený na flóru a faunu v průběhu roku pondělí 14. 4. a čtvrtek 17. 4. | během půjčování

Programový zpravodaj obvod 3, duben 2014  
Programový zpravodaj obvod 3, duben 2014  

Programový zpravodaj obvod 3, duben 2014

Advertisement