Page 1

TĚŠÍNSKÁ 307 │RADVANICE

═════════════════════════ Ladovská zima setkání s prvňáčky ze ZŠ Bartovice pátek 10. 1. | v dopoledních hodinách

Čtení pro potěšení příjemně strávené chvíle nad knihou V LDN – Radvanicích leden | v odpoledních hodinách

Čítárna u Ledové královny čtení a povídání o knihách s dětmi ze ZŠ Bartovice pondělí 13.1. | od 14.00

Nosí se ještě knížky? beseda s výtvarnou dílnou nejen pro družinu ZŠ Vrchlického čtvrtek 23. 1. | od 14.00 do 15.00

Nápady slečny Valentýnky výtvarná dílna pro děti s valentýnskou tematikou čtvrtek 30. 1. | od 13.00 do 16.00

Padá vločka, zavři očka test pro děti o sněhu a sněhových vločkách leden | během půjčování

Sportovní okénko soutěž pro děti zimní soutěžení mezi knihami leden | každé pondělí od 13.00 do 14.00

KLUB SLUNÍČEK Písmenková polévka pro dětskou duši setkání s dětmi z MŠ Slunečnice beseda s výtvarnou dílnou leden | v dopoledních hodinách

Lístky z knihovního kalendáře výstava fotografií z akcí knihovny v Radvanicích leden | během půjčování

Pod peřinkou výstava knih pro zahřátí duše leden | během půjčování radvanice@kmo.cz 599 522 211

═════════════════════════

LEDEN 2014 │WWW.KMO.CZ│OBVOD 2│ ═════════════════════════

HLADNOVSKÁ 49 │MUGLINOV

═════════════════════════ KŘÍŽEM KRÁŽEM S BONIFÁCEM celoroční blok pro děti; soutěže, kvízy, výtvarné dílny Křížovku vyluští, tajenku napiš Nejoblíbenější část školního roku leden│ během půjčování Hlavolam ti hlavu nepoláme soutěžní odpoledne – putování po písmenkách leden│ během půjčování Vločka balerína výtvarná dílna – kreslíme, malujeme a stříháme pondělí 20.ledna│14.00 – 16.00 hodin Klub Hladnýsek setkání knihovnického klubu pro děti předškolního věku a jejich rodiče Hrnečku vař – čaj nám navař! obrázky pro radost pondělí 27. ledna│ 15.00 – 16.30 během půjčování Výstavka Kaligramy výstava prací žáků ZŠ leden│ během půjčování Literární výročí výstavka, nabídka knih autorů: Vlasta Pittnerová, Petra Braunová leden │během půjčování hladnovska@kmo.cz 599 522 200


HOLVEKOVA 44 │KUNČIČKY

SLÁDEČKOVA 90 │MICHÁLKOVICE

═══════════════════════

═════════════════════════

„Tak letos fakt UŽ!“

Vážky České republiky

výstavka knih a materiálů na téma novoroční předsevzetí leden 2014 | během půjčování

výstava fotografií Martina Pustelníka a Michala Hykla leden 2014 │

Lyže, sáňky, boby, to je naše hobby!

Francie voní levandulí

výstavka na téma „zimní sporty“ leden 2014 | během půjčování

Krakonoš a lyžníci soutěžní test pro děti leden 2014 | během půjčování

Zlatý puk výtvarná dílna – sportovní medaile každý čtvrtek | 13:00 – 15:00

Jágrshow turnaj ve střelbě na bránu každé pondělí | 13:00 – 15:00 kuncicky@kmo.cz 599 522 216

výstava fotografií Viktora Timka z Azurového pobřeží a Provence leden 2014 │

Je nám už 110 let soutěž pro děti v Michálkovickém zpravodaji leden 2014 │

Magická čísla beseda o numerologii s Dášou Halotovou pátek 17. 1. I v 16.00

Náramky z barevného papíru výtvarná dílna s Lenkou Damaškovičovou čtvrtek 23. 1. I 15-17 hodin

Za jižním sluncem beseda o Azurovém pobřeží a Provence s knihovnicí Ivanou Timkovou pátek 31. 1. I v 16.00

VRBICKÁ 133 I HEŘMANICE

═══════════════════════

michalkovice@kmo.cz 599 522 212

Sněhuláček výtvarná dílna pro děti s barvami a korkovými zátkami úterý 21. ledna | během půjčování

Rok 2014 bude v michálkovické pobočce ve

Už aby bylo jaro!

znamení oslav 110. výročí otevření veřejné

test pro děti o přírodě celý měsíc | během půjčování

knihovny v Michálkovich. Obec Michálkovice

Udělám si obrázek

na konci devatenáctého století, veřejnou knihov-

zábavné odpoledne s mozaikou celý měsíc | během půjčování

nu pak zřídili sloučením několika spolkových

hermanice@kmo.cz tel. jen v úterý 603 386 675

k podporovaným a uznávaným kulturním a vzdě-

a její občané dbali o vznik a udržení knihovny již

v roce 1904. Od té doby patřila knihovna vždy lávacím institucím obce. Nejinak tomu je dnes. Během celého roku 2014 vám nabídneme množství různorodých akcí k tomuto výročí, chystáme také několik překvapení. Jako červená nit se od ledna do září povine pro děti do 15 let na stránkách Michálkovického zpravodaje soutěž o historii knihovny v návaznosti na dějiny obce. Její vítěz bude vyhlášen na slavnostním setkání, které bude vyvrcholením jubilejního roku v rámci Týdne knihoven ve středu 8. října 2014.

Programový zpravodaj obvod 2, leden 2014  
Programový zpravodaj obvod 2, leden 2014  

Programový zpravodaj obvod 2, leden 2014

Advertisement