Page 1

Časopis distribuční sítě PNS a.s. I Neprodejné I Únor 2013

lutní vítěz s o s str. 8

Ab

TRAFIKA ROKU 2012

ROKU 2012

Přestavujeme vítěze soutěže

A

že TRAFIK ě t ou


PŘEDSTAVUJEME VÁM VÝJIMEČNÝ POPULÁRNĚ NAUČNÝ MĚSÍČNÍK

Mgr. Viktor Černoch, šéfredaktor Každý člověk touží po informacích. Když se doslechneme v rádiu, že někde naboural autobus plný dětí, chceme automaticky vědět, kolik jich přežilo (někteří možná spíše kolik jich nepřežilo). Noviny pomalu nahrazuje internet. A co populárně naučné časopisy? Pořád, myslím, mají co nabídnout. V každém čísle se vždy najdou informace, které budou i pro toho nejsečtělejšího vědátora neznámé, nové. A takové chceme našim čtenářům přinášet. Ale s tím jsme se nespokojili. Chceme tak činit vizuálně atraktivní, zábavnou formou snadno přístupnou pro každého bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání nebo volby spodního prádla.

Příroda je vždy osvěžením našeho časopisu, skvělé fotky jsou naší prioritou.

N Nejmodernější technologie nás budou vvždy fascinovat a inspirovat.

Automobily jsou nedílnou součástí našich životů i našeho magazínu.

Lidské tělo je plné zajímavostí a ještě neobjevených možností.

Historie v našem šem podání není nudná ani mrtvá.

TĚ Š po T E S sl E e N V dní A N Á M po S ĚS n V ÍC dě Ž DY I lí

Civilizace poskytuje skvělou inspiraci, od vojenství po socální sítě.


úvodní slovo 

obsah obsah

Milí čtenáři, jistě se nedivíte tomu, že únorové číslo Trafikanta je ve znamení vyhlášení výsledků druhého ročníku soutěže TRAFIKA ROKU. Soutěží, která si již získala věhlas, se PNS snaží ocenit práci trafikantů a přinést jim inspiraci. Představíme vám absolutního i další vítěze soutěže. Můžete s námi také navštívit Divadlo Ungelt, kde byly výsledky slavnostně vyhlášeny. A příště? Na místě nynějších oceněných můžete být vy! Takže to určitě letos zkuste. Ale dočtete se nejen o nejlepších trafikách. Ředitelka distribuce společnosti Bauer Media Praha Simona Jůzová představí tituly, které vydavatelský dům převzal od někdejší společnosti Stratosféra. Přinášíme i vyhodnocení ankety, ve které vyjadřujete názor na to, jaké doplňkové zboží bude mít na pultech úspěch. Snad můžu prozradit, že hlavní prodejní „taháky“ vidíte v loterijních službách, předplacených kartách či sladkostech. Ukážeme vám tituly vydavatelství Turpress i časopisy o bydlení a zahradě. A závěrem mi dovolte jménem týmu, který Trafikanta připravuje, vyjádřit obdiv vítězům a vlastně všem prodejcům, kteří se soutěže TRAFIKA ROKU zúčastnili. Filip Poštulka, šéfredaktor

TRAFIKANT

Časopis distribuční sítě PNS a.s.

Periodicita: měsíčník Ročník: X. Číslo: 2 Rok: 2013 Rozsah: 20 stran Náklad: 16 000 výtisků Neprodejné Teritorium: celé území ČR Evidenční číslo: MK ČR E 10165 Internetová verze časopisu: http://www.trafikant.cz Pro První novinovou společnost a.s. zpracovává Sanoma Media Praha, s.r.o. Lomnického 7, 140 79 Praha 4, IČ: 45278776 Marketingový manažer PNS a.s. Zuzana Horáková Hurychová e-mail: zuzana.horakova.hurychova@pns.cz Redakce: Lomnického 7, 140 79 Praha 4, tel. 296 162 341 Šéfredaktor: Filip Poštulka, e-mail: filip.postulka@sanomamedia.cz

Převzaté názory a citace se nemusí shodovat se stanoviskem společnosti PNS a.s. a redakce Za obsah a zpracování inzertních stran nese odpovědnost inzerentÚVODNÍ SLOVO

3

MOZAIKA Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže TRAFIKA ROKU 2012

4

MEZI NÁMI TRAFIKANTY 7 Doplňkové perspektivy roku 2013 TÉMA TRAFIKANTA Přestavujeme vítěze soutěže TRAFIKA ROKU 2012!

8

ROZHOVOR Rozhovor s vedoucí distribučního oddělení společnosti Bauer Media Praha Simonou Jůzovou SEGMENT Časopisy o bydlení a zahradě I

14

PROFIL Vydavatelství Turpress

15

INFORMACE

16

SOUTĚŽ Křížovka

18

Únor 2013/Trafikant


mozaika

Trafiku roku 2012 najdete v Sázavě Text: Zuzana Horáková Hurychová; foto: Martin Kovalík

Druhý ročník soutěže s všeříkajícím názvem už zná své vítěze. A nejenom ty. Na scéně Divadla Ungelt byl ve čtvrtek 7.února vyhlášen vedle tří výherců i absolutní vítěz soutěže pro rok 2012 – stali se jím Jan Poklop a Josef Procházka, majitelé novinového stánku v sázavské Sklářské ulici.

Všichni čtyři výherci soutěže o NEJ místo prodeje tisku si odnesli pamětní plaketu, samolepku pro označení své prodejny a samozřejmě i symbolický šek na finanční výhru. Zleva: absolutní vítěz Josef Procházka, patronka soutěže Zlata Adamovská, absolutní vítěz Jan Poklop, vítězka Dagmar Brzáková, vítězka Gabriela Jančová, vítěz Zdeněk Nouza, finalistka Lenka Fundová a patron soutěže Petr Štěpánek.

Zahájení slavnostního večera se ujal předseda představenstva a generální ředitel PNS a.s. Ing. Radomil Juda a ředitel Divadla Ungelt Milan Hein.

4

Patrony TRAFIKY ROKU 2012 byli oblíbení herci Petr Štěpánek a Zlata Adamovská. Oba ztvárnili hlavní role v divadelním představení s názvem „Vzpomínky zůstanou“, které v Divadle Ungelt navazovalo na slavnostní vyhlášení vítězů.

Únor 2013/Trafikant


ROKU 2012

lutní vítěz s so

A

těže TRAFIK ou

soutěže těz

Ab

KU 2012 RO

FIK TRA A

Nejvyšší ocenění si odnesli Jan Poklop a Josef Procházka ze Sázavy. Titul Absolutní vítěz soutěže TRAFIKA ROKU 2012 přebírali z rukou Zlaty Adamovské a předsedy představenstva PNS Ing. Radomila Judy.

Vítězce soutěže TRAFIKA ROKU 2012 Dagmar Brzákové předává cenu ředitelka vydavatelství Egmont ČR Miroslava Vobecká.

Vítězka soutěže Gabriela Jančová z Opavy převzala ocenění z rukou patrona soutěže Petra Štěpánka a Ing. Pavla Borovky, místopředsedy představenstva PNS.

Vyhlášení vítězů druhého ročníku si nenechal ujít ani Jaromír Skopalík, jednatel vydavatelství BAUER MEDIA v.o.s. a šéf sekce časopisů Unie vydavatelů. Cenu předal vítězi soutěže Zdeňkovi Nouzovi z Veselí nad Lužnicí.

Finalistky soutěže TRAFIKANT ROKU 2012 Markéta Hátlová s dcerou a Lenka Fundová s patronem soutěže Petrem Štěpánkem.

5

Slavnostnímu vyhlášení v pražském Divadle Ungelt přihlíželi jak zástupci PNS, tak hosté z řad vydavatelů a novinářů.

Únor 2013/Trafikant


DOBRODRUŽSTVÍ • AKCE • NAPĚTÍ NAPĚTÍ

199 Kč

od

99 Kč

99 Kč

WWW.BONTONFILM.CZ

ROMANTIKA • KOMEDIE

DOBRODRUŽSTVÍ

129 Kč PREHISTORICKÉ

LEGENDÁRNÍ FILMY 99 Kč od

od

199 Kč

TOP FILMY

NOVINKY PRO PRO VÁS VÁS NOVINKY


Mezi námi trafikanty

Doplňkové perspektivy roku 2013 Pokračování z lednového čísla

Anketní otázka: Jaké zboží či služby považujete, nepočítáme-li tisk a tabákové výrobky, pro rok 2013 za nejperspektivnější?

n Půjde podle mě o zboží, které

lidé k životu – z jejich pohledu − potřebují a na němž nebudou tak šetřit, i když bude dražší třeba kvůli DPH. U nás to jsou třeba žvýkačky anebo sortiment, který bojuje cenou proti konkurenci – jako příklad můžu uvést BLESKmobil. Ilona Nykodýmová n Nejsme jenom trafika, takže jako

Text: Filip Poštulka; foto: archív

perspektivní u nás vnímám prodej stáčeného vína, který jsme zavedli předloni v nově zrekonstruovaných sklepních prostorech vedle naší prodejny. Ty budeme rozšiřovat o malé posezení, takže věřím, že k nám najde cestu ještě více návštěvníků. A těm bychom pak chtěli prostřednictvím trafiky nabídnout i rozšířený prodej slaných pochutin k vínu. Martina Havlíková n Škoda, že u nás nefungují sběra-

telské kartičky, tak jako například v jižní Evropě. To by mohl být dobrý byznys – zvlášť co se týče fotbalu, ale u nás i hokeje. U nás je to tedy s perspektivou stále stejné, nepočítám-li dobré prodeje tisku a ciga-

7

ret, tak jdou na odbyt hlavně cukroviny, dobíjecí karty pro mobily i jejich nabíjení pomocí terminálů, a také sázky pomocí společnosti SAZKA. Naopak se mi vůbec neosvědčil prodej sendvičů z lednice, kterou mi sem kvůli tomu firma instalovala. Jan Kowalski n Velký zájem očekáváme o služby společnosti Fortuna, které jsme nově zavedli. Dobře prodávat se budou snad také karty BLESKmobil a další služby spojené s dobíjením telefonů. Barbora Šlajsová n Vlastně nevím, nedokážu odhad-

nout zájem zákazníků o nové věci. Něco, co vypadalo, že se bude dobře prodávat, propadlo, a jiné věci, u kterých bych to nečekal, zase měly úspěch. Jiří Neubauer  ◆

Perspektivní hitparáda pro rok 2013 ■ Karty BLESKmobil ■ Dobíjení mobilních telefonů u dalších operátorů ■ Žvýkačky ■ Další cukrovinky ■ Sběratelské karty ■ Loterijní a sázkové služby prostřednictvím terminálů ■ Menší balení alkoholu Pozn 1: Řazení zboží není podle pořadí – procentuální podíl nelze přesně určit, protože většina dotazovaných uvedla více druhů zboží. Vybrány jsou tak kategorie, které se v odpovědích vyskytovaly nejčastěji. Pozn 2: Anketa probíhala dotazováním magazínu Trafikant od poloviny prosince 2012 do konce ledna 2013.

Pozn. red.: Příspěvky stánkařů mohou být kráceny a redakčně upraveny.

Únor 2013/Trafikant


Téma trafikanta

Představujeme vítěze soutěže TRAFIKA ROKU 2012 Roční úsilí vrcholí, druhý ročník soutěže TRAFIKA ROKU je u konce! Přinesl velký zájem prodejců o soutěž i zajímavé a skvělé příspěvky. Vyhrát však mohli podle pravidel pouze čtyři trafikanti. Těší nás, že vám je nyní můžeme představit.

Absolutní vítěz soutěže TRAFIKA ROKU 2012 Jan Poklop, Josef Procházka, Sázava

Čím vás soutěž a její průběh zaujaly?

Jsme věrní čtenáři časopisu Trafikant a soutěž TRAFIKA ROKU nás ihned zaujala. Zajímáme se o  postřehy a  zkušenosti ostatních trafikantů a  určitě si z  příspěvků vybereme něco pozitivního pro naše další podnikání. V čem je, podle vašeho mínění, význam soutěže pro prodejce?

V trafice podnikáme již od roku 1992 a naše „nová Trafika“ byla postavena v roce 2002. Jsme sice malá prodejna, ale věříme, že šikovná! Snažíme se nabízet co největší škálu novin a  časopisů, co možná nejširší sortiment cigaret a tabákových výrobků, a také cukrovinky pro děti. Naším cílem je, aby náš zákazník od nás odcházel spokojen a  s  úsměvem, tak jak je to v  případě našeho „nejvěrnějšího zákazníka“ border kolie Coudy.

8

Pohled na soutěž TRAFIKA ROKU očima absolutního vítěze Co pro vás znamená ocenění absolutní vítěz soutěže TRAFIKA ROKU?

Ocenění pro nás znamená velmi významné zhodnocení naší práce, dvou rodin, které se společně pustily do podnikání v trafice před více než dvaceti lety. Jsme velice rádi, že jsme obstáli v tak silné konkurenci našich kolegů trafikantů.

Taková soutěž – nás prodejce – motivuje, ale zároveň zavazuje k tomu, abychom dále vylepšovali naši práci. Může soutěž ostatní prodejce inspirovat?

Soutěž rozhodně může další trafikanty inspirovat. A vlastně i my jsme toho důkazem – určitě jsme jedna z  nejmenších prodejen, a  přesto jsme uspěli. A  přiznávám, že určitou motivací je i odměna spojená s vítězstvím. Ta je, v  současné nelehké době, příjemným povzbuzením k  další práci.

Únor 2013/Trafikant


Téma trafikanta

Vítěz soutěže TRAFIKA ROKU 2012 Dagmar Brzáková, „D“ trafika, Hostinné

o to větší, že se mi dostává tohoto ocenění již podruhé. Čím vás soutěž a  její průběh zaujaly?

Zaujala mě přítomnost velice milých patronů soutěže – Zlaty Adamovské a Petra Štěpánka. Dále pak průběžné publikování soutěžících trafik v  časopise Trafikant a samozřejmě velkolepé zakončení soutěže v  Divadle Ungelt. Nesmím opomenout ani hodnotné ceny, které čekají na vítěze. V čem je, podle vašeho mínění, význam soutěže pro prodejce?

Provoz byl zahájen v listopadu 2010 v  rekonstruovaných prostorách měšťanského domu při vstupu do historického náměstí. Díky příjemnému prostředí se trafika brzy stala oblíbeným místem k  nákupu tabákových výrobků, časopisů, denního tisku, občerstvení a dárkových předmětů. Nejlépe se prodává denní tisk: Blesk, Aha, Sport, týdeníky: Rytmus života, Pestrý Svět, Křížovky, dětské časopisy, DVD. Vařím značkovou kávu LAVAZZA (s  sebou), kterou si zákazníci můžou vypít i  v  trafice, kde je příjemné posezení. Prodávám dárkové předměty: šperky, vonné svíčky, hřejivá plyšová zvířátka, alba, kuřácké dýmky, zapalovače... Mám ráda kontakt s lidmi a práce mě velmi těší. Do soutěže se přihlašuji po-

druhé, protože ráda porovnám úroveň své provozovny s jinými. V  prvním ročníku jsem se stala jednou z  vítězek, což mi udělalo velkou radost a  povzbudilo mě do další práce. Potěšilo mě i  poděkování našeho městského úřadu za reprezentaci města Hostinné a  milá slova uznání mých zákazníků. Pohled na soutěž TRAFIKA ROKU očima Dagmar Brzákové Co pro vás znamená ocenění vítěz soutěže TRAFIKA ROKU?

Velmi si vážím ocenění, kterého se mi dostalo v soutěži TRAFIKA ROKU 2012. Mám radost, že se tak zúročila moje práce spojená s provozováním trafiky. Radost je

Úspěch v soutěži určitě podpoří chuť a  elán do další práce. S  pomocí mé rodiny se mi podařilo vytvořit příjemné prostředí pro zákazníky našeho malého města a já vidím, že se rádi vracejí. Budu se snažit, aby veřejnost v  našem městě byla o úspěchu informována, a  věřím, že i  moji zákazníci budou mít spolu se mnou upřímnou radost. Může soutěž ostatní prodejce inspirovat?

Každý, kdo si myslí, že dělá něco navíc pro zákazníky – i když je to součástí jeho obživy – by se touto cestou mohl zviditelnit. Provozovat trafiku není lehké. Je to práce od rána do večera a  člověk se musí postarat, aby se obchod v  konkurenci udržel. Proto případný úspěch v  soutěži dokáže nás trafikanty podpořit v  další práci.

Pozn. red.: Vítězové soutěže jsou řazeni v abecedním pořadí. Příspěvky prodejců jsou redakčně kráceny a upraveny.

9

Únor 2013/Trafikant


Téma trafikanta

Vítěz soutěže TRAFIKA ROKU 2012 Gabriela Jančová, Trafika u Pošty, Opava

Pohled na soutěž TRAFIKA ROKU očima Gabriely Jančové Co pro vás znamená ocenění vítěz soutěže TRAFIKA ROKU?

Překvapení, radost, euforii. Jelikož jsme z „konce světa“, jak se nám tady na Opavsku říká, přináší nám ocenění nesmírnou radost z dobře vykonané práce a utvrzení, že jsme dobří obchodníci. Navíc je to ocenění, kterým se mů-

10

žeme chlubit, je to něco, čím naše malá trafika může zaujmout zákazníka. A ten pak začne přemýšlet – „je zde něco navíc, proto sem rád chodím, proto jsem tady správně“ a hlavně předá tuto velice cennou informaci dál, což je pro nás skvělá reklama. A také finanční odměna je pěkná. Čím vás soutěž a  její průběh zaujaly?

Soutěž jsme sledovali už loni – jsme pravidelní čtenáři časopisu Trafikant. Říkali jsme si, že nemáme šanci. Ale letos jsme to zkusili a jsme nadšeni! Přihlásilo se množství krásných, dobře vybavených trafik. Každá má své kouzlo. Další trafikanti nám určitě dají za pravdu, že je naše povolání těžké. Bojujeme s maržemi či s DPH, ale jak vidím v časopise Trafikant, prodejci jsou šikovní a  poradí si! Takže všem trafikantům držíme palce,

ať soutěží v příštím kole jako my, rozhodně to stojí za to! V čem je, podle vašeho mínění, význam soutěže pro prodejce?

Když jsme se dozvěděli o výhře, chvíli jsme s manželem mlčeli. To není možné, říkali jsme si. Ale jak vidíme, tak je – jen je třeba se do soutěže přihlásit a soutěžit. Soutěž nám dodala další elán v naší práci. Už se těším na nálepku vítěze této soutěže na dveřích, rádi se pochlubíme. Může soutěž ostatní prodejce inspirovat?

Ano, a třeba pomůže i následující rovnice: inspirace + touha + nadšení + adrenalin = vítězství. Těšíme se a doufáme, že další soutěže TRAFIKA ROKU budou následovat. Kdo nehraje - nevyhraje. I malá trafika může být TRAFIKA ROKU − ZKUSTE TO VŠICHNI!

Únor 2013/Trafikant

Text: Filip Poštulka; foto: Martin Kovalík

Podnikáme od roku 2000, měli jsme čtyři prodejny, ale zjistili jsme, že se pro ně dobrý zaměstnanec hledá těžko. Zůstala nám tedy ta nejmenší, ale nejkrásnější trafika. Nyní si tak zakládáme na rodinné prodejně – takové, kam si lidé přijdou nejen nakoupit, ale také povykládat, postěžovat si i nás rozesmát. Původně z chodby jsme vytvořili malou, malebnou a  útulnou prodejnu. Jsme v centru města v nájmu, a tak nemůžeme rozšířit prostory. To se naštěstí netýká sortimentu. Máme vše od novin a  časopisů přes cigarety (cca sto druhů) po terminály SAZKY a  FORTUNY, dálniční známky, poštovní služby, tabáky, humidor s doutníky, cukrovinky a pití. Střídáme se s manželem na celý den včetně soboty a  myslím, že zákazníci jsou spokojeni. Tržby se zvedají, jelikož jsme ochotní a práce nás těší. Je škoda, že nemůžu zvětšit prostor pro malé stolečky s kávou a posezením, ale i  tak myslím, že jsme jedineční.


Téma trafikanta

Vítěz soutěže TRAFIKA ROKU 2012

Zdeněk Nouza, Trafika na náměstí, Veselí nad Lužnicí doutníky různých značek, elektronické cigarety a náplně do nich. Z  tisku se nejvíce prodávají tituly pro ženy a deníky – jmenovitě MF Dnes, Blesk a Sport. Provozujeme terminál SAZKY se všemi jejími službami. Jako doplňkový prodej jsme zvolili několik druhů vín, zvláště z nabídky moravských vinic. Vhodným dárkem může být také zajímavé balení lihovin. Zákazníci si u  nás vyberou z  velké nabídky pohledů a  přání k  různým příležitostem. Nabízíme také výběr z  různých druhů cukrovinek. Těší nás, že si k nám nachází cestu stále více zákazníků a  věříme, že odcházejí spokojeni. Pohled na soutěž TRAFIKA ROKU očima Zdeňka Nouzy Co pro vás znamená ocenění vítěz soutěže TRAFIKA ROKU?

Je to pro mne velké povzbuzení pro další práci. Čím vás soutěž a její průběh zaujaly?

Především možností porovnat si úroveň našeho prodeje s ostatními soutěžícími... V čem je, podle vašeho mínění, význam soutěže pro prodejce?

Můžeme se něco naučit od ostatních a získat nové nápady. Naše prodejna působí od roku 1994. Nachází se v přízemí domu, který je historicky významný – první zmínka o něm pochází z roku 1663. Při příchodu zaujme zákazníka štukový stropní orna-

11

ment, který příjemně ladí s moderním vybavením prodejny. Zákazníkům nabízíme kromě tisku velký výběr cigaret a tabáků všech značek. Dále potřeby k  ručnímu balení cigaret, šňupací tabáky,

Může soutěž ostatní prodejce inspirovat?

Jak jsem již naznačil v předchozí odpovědi. Získáme inspiraci, jak rozšířit sortiment či případně vylepšit interiér a způsob prodeje.

Únor 2013/Trafikant


rozhovor

Rozhovor se Simonou Jůzovou, vedoucí distribučního oddělení Bauer Media Praha (dříve Stratosféra) Bauer Media Praha je stoprocentní dceřinou společnosti Bauer Media v.o.s. Můžete představit tituly někdejšího vydavatelství Stratosféra, které nyní patří vydavatelství Bauer Media?

12

Chceme přispět k úspěchu prodejců Měsíčníky pro ženy Nejprve bych představila měsíčníky pro ženy, jež tvoří hlavní část portfolia bývalé Stratosféry. Cosmopolitan je celosvětově nejčtenější časopis pro mladé ženy, který jim radí v kariéře, vztazích, módě a pomáhá jim řešit jejich denní problémy. Dále je tu Harper`s Bazaar, nejstarší módní časopis na světě, jenž je jedním z nejrespektovanějších ve svém segmentu. Následuje časopis Jackie, měsíčník pro úspěšné a sebevědomé ženy ve zralém věku. Časopis Family Star je určen rodičům dětí, od těch nejmenších až po školní věk, a nabízí jim osvědčené praktické rady, které jim pomáhají s péčí o potomky a jejich výchovou.

Pánské tituly Dále bych uvedla pánské tituly, především Esquire, jeden z nejoblíbenějších pánských časopisů na světě. Tento titul je určen pro moderní dynamické muže, kteří mají rádi kvalitní a vtipné čtení, zajímají se o techniku, sport, ale také o životní styl a samozřejmě o hezké ženy. Měsíčník Top Gear je ikonou mezi časopisy o autech ve světě, a to i díky stejnojmennému televiznímu pořadu. Podobně jako televizní relace má i tištěný časopis svůj jedinečný zábavný styl a velkou dávku humoru. Dále časopis Speed, lifestylový časopis plný hraček pro muže, od automobilů přes motocykly až po módu a hodinky. Nesmíme zapomenout také na Spy, populární společenský týdeník, který čtenářům s patřičnou nadsázkou servíruje exkluzivní kauzy a zprávy ze světa celebrit.

Únor 2013/Trafikant

Text: Filip Poštulka; foto: archiv

Přitažlivé tituly, které se nově objevují v síti PNS. To jsou časopisy někdejšího vydavatelství Stratosféra, které nyní patří společnosti Bauer Media. V trafikach tak najdete hodnotné magazíny pro náročnější klientelu, které můžou trafikantům přinést zajímavé prodeje.


rozhovor Tituly jsou, při jistém zjednodušení, rozděleny na magazíny o autech, exkluzivní tituly pro ženy a pro muže. Co mají tyto časopisy společného? Jde o časopisy lifestylové – nabízejí vysokou obrazovou kvalitu, žurnalistickou úroveň a luxusní polygrafické zpracování. Mají dlouhou životnost, po přečtení nekončí v koši, ale čtenář se k nim vrací, případně se o ně podělí se svými blízkými a přáteli. Dolce Vita Pomyslným završení nabídky je pak měsíčník Dolce Vita, designová bible zaměřená na architekturu a design, luxus, kosmetiku a cestování. Titul nadchne zákazníky s vyššími příjmy, kteří si potrpí na značkové zboží a nejvyšší kvalitu. Kdo patří mezi čtenáře představených titulů? Zmíněné časopisy zasahují široké čtenářské publikum, ženy i muže ve věku od 18 do 55 let ze středních a vyšších příjmových skupin, kteří se chtějí pobavit, odpočívat u témat, jež zpříjemňují život. Hlavním posláním našich časopisů je přinést mimořádný zážitek ze čtení, ale i z nádherných fotografií, kterých jsou tyto časopisy plné. Jaké výhody vzniknou pro tituly, které dříve patřily pod hlavičku Stratosféry, spojením se silným vydavatelstvím Bauer Media? Bauer Media je etablovaná, velmi silná nadnárodní mediální skupina, která působí v šestnácti zemích světa. V České republice je Bauer Media nejvýznamnějším časopiseckým vydavatelstvím. Je zřejmé, že tato společnost disponuje hlubokými zkušenostmi v tvorbě tiskových médií – tyto znalosti budou naše časopisy využívat k tomu, aby byly na trhu nadále úspěšné. Nepochybuji ale, že i zkušenosti titulů bývalé Stratosféry přinesou určité spolupůsobící výhody také společnosti Bauer Media.

13

Pod společnost Bauer Media přešly i čtyři weby Stratosféry. Můžou tištěné tituly s internetem spolupracovat, anebo jim spíše jsou konkurencí? Tisk a internet jsou úplně odlišná média, nevnímáme je jako vzájemnou konkurenci. Weby jako Jenpromuze. cz, Jenprozeny.cz, Jenproholky.cz se zaměřují na příbuzné tematické okruhy jako tištěné lifestylové tituly, konkrétní obsah je ale odlišný, stejně jako je jiný přístup čtenářů či návštěvníků těchto médií. Samozřejmě weby a časopisy se mohou vzájemnými odkazy nebo propojenými projekty navzájem podporovat. A o to budeme zvýšenou měrou usilovat. Když se podíváme na tituly, které přicházejí do vlastnictví společnosti Bauer Media – většina z nich se doplňuje se současnými časopisy. Některé se ale překrývají, může to mít vliv na jejich příští fungování? Cílem koupě vydavatelství Stratosféra, již realizovala společnost Bauer Media, je rozšíření nabídky, nikoli její útlum. Příbuzné zaměření časopisů pod jednou vydavatelskou střechou rozhodně neznamená ortel smrti pro některého z nich, naopak je posílením vydavatele v daném segmentu. Navíc vnitřní konkurence je zdravá. O existenci časopisů rozhodují objektivní analýzy jejich výsledků a perspektiv, bez ohledu na to, odkud ten který titul přišel.

PNS zásobuje nejhustší síť trafik v přepočtu na obyvatele v Evropě. V čem může distribuce prostřednictvím holdingu PNS prospět vašim časopisům? Očekáváme, že hustota distribuční sítě PNS umožní novým časopisům v portfoliu Bauer Media lepší optimalizaci prodeje, tedy lepší cestu k potenciálnímu čtenáři. A čím můžou být tituly, které přecházejí od společnosti Stratosféra pod křídla mediálního domu Bauer Media, přínosné pro trafikanty? Na jejich stánky přicházejí hodnotné tituly pro náročnější klientelu, která zpestření nabídky určitě uvítá. Prodejní ceny lifestylových titulů bývalé Stratosféry navíc přinesou trafikantům zajímavý obrat. Můžou se stánkaři těšit v dohledné době na nějaké novinky? Do budoucna plánujeme plošnější podporu titulů a zvyšování jejich atraktivity pro čtenáře různými projekty a dárky. Proč by měl trafikant sám číst nějaký z vašich časopisů? Samozřejmě záleží na jejich zájmech a zálibách. Ale domnívám se, že každý prodejce mezi těmito tituly objeví ten svůj, který ho zaujme, pobaví, obohatí. A zároveň coby profesionál, který časopisy nabízí jako své zboží, bude určitě chtít toto zboží blíže poznat, aby svým zákazníkům mohl doporučit časopis přesně podle jejich vkusu. Jak vnímáte roli prodejců pro distribuci vašich titulů? Jsme si dobře vědomi toho, že jejich role je klíčová, prodejci na stáncích jsou naší prodlouženou rukou. Trafikant, který je úspěšný ve své profesi, je „požehnáním“ pro každého vydavatele. S našimi tituly chceme k úspěchu prodejců přispět – nakonec je to v našem společném zájmu.  ◆

Únor 2013/Trafikant


segment kou. Vydavatelem titulu je společnost Business Media CZ.

Všude dobře doma nejlépe. Fráze, která ale přesně vystihuje vztah většiny Čechů k domovu. A k tomu, aby jim doma bylo opravdu dobře, přispívá i množství zajímavých titulů, které inspirují či přinášejí praktické rady. Pozn. red.: Tituly jsou řazeny abecedně.

Bonsai Čtvrtletník, který od roku 2000 vydává pro své členy a další příznivce bonsajistiky Česká bonsajová asociace. Čtenáři se v magazínu dočtou vše podstatné o samotných bonsajích, o výběru potřebných pomůcek k jejich pěstování či úpravě. Dozví se novinky z výstav, seznámí se s osobnostmi tuzemské i světové bonsajistiky či zjistí – prostřednictvím kalendária –, kdy a kde se koná akce spojená s tímto zajímavých koníčkem.

14

Bydlení Druhý nejstarší časopis o bytové kultuře na českém trhu – vznikl v roce 1979. Přináší nápadité proměny bytů a návštěvy zajímavě řešených interiérů. Nabízí inspiraci, rady, tipy a nápady vhodné pro byt, dům i zahradu. Prostřednictvím odborníků z oblasti bytové architektury a také práva a financí nabízí rady a doporučení. Proměňuje interiéry čtenářů, poskytuje přehled o novinkách a trendech na trhu s nábytkem, bytovými doplňky i domácí techni-

Dům a zahrada Nejčtenější měsíčník věnovaný rodinnému domu. Přináší inspiraci a užitečné informace týkající se architektury, stavby, rekonstrukce a zařízení rodinných domů – a zahrady. Časopis spolupracuje s respektovanými architekty. V každém čísle magazínu Dům a zahrada najde čtenář příklady kvalitní architektury, fotografie z návštěv podařených domů a dobře řešených zahrad, články o jednotlivých fázích stavby domu, tipy pro stavebníky a majitele domů či názory odborníků. Vydavatelem je společnost HomeDeco SMP.

Únor 2013/Trafikant

Text: LTO; foto: archiv

Časopisy o bydlení a zahradě I

Domov Měsíčník s dlouhou tradicí se věnuje všemu, co souvisí s pořízením bydlení i jeho zařízením, dává rady a nápady, neopomíjí ani design a umění v interiéru. Domov – jak uvádí jeho vydavatel společnost Časopisy pro volný čas – sleduje zájmy mladých žen s vyhraněným názorem na styl bydlení, s kultivovaným vkusem a touhou po pěkných věcech. V obsahu tak čtenář pravidelně najde: reportáže a návštěvy, novinky a trendy v zařizování a designu předmětů, interiéry a stavby, kuchyně, koupelny, zahrady i praktické rady pro zařizování a financování bydlení.


profil

Vydavatelství Turpress Vydavatelství TURPRESS patří k nejúspěšnějším křížovkářským vydavatelstvím na českém trhu. Na pultech trafik se s ním setkávají čtenáři už dvacet jedna let a společnost nabízí řadu zajímavých a úspěšných titulů. luštiteli. Všechny časopisy jsou soutěžní a tak i výherní. Luštitelé můžou vyhrát peněžité a v celoročních soutěžích i věcné ceny v hodnotě několika tisíc korun.

K nejúspěšnějším magazínům vydavatelství patří: Kniha osmisměrek, Kniha křížovek, Dětské křížovky, hádanky a SUDOKU, Výherní SUDOKU, Velká kniha křížovek, Velká kniha osmisměrek, Velká kniha pro malé luštitele, Číselné křížovky a další tituly. Jak uvádí vydavatel, tituly mají vysoký náklad a jejich úspěšné prodeje svědčí o oblibě mezi

Kdo luští, nezlobí... S trochou nadsázky se rčení týká velké části tuzemské populace. Luštění je totiž pro Čechy velmi oblíbený koníček. Společnost TURPRESS již dvě dekády spolupracuje se Svazem křížovkářů a hádankářů. Výhodou takového spojení jsou bezchybně připravené křížovkářské útvary, které propojují zábavu i tradici. Tituly Vydavatelství TURPRESS najdou čtenáři na stáncích pod značkou Superluštění.  ◆

Přehled časopisů vydavatelství TURPRESS

Křížovkářské časopisy: Kniha křížovek, Číselné křížovky, Velká kniha křížovek Osmisměrkové časopisy Rodinné osmisměrky, Napínavé osmisměrky, Kniha osmisměrek, Osmisměrky Čtvero ročních období, Velká kniha osmisměrek Hlavolamy Výherní SUDOKU, Kniha SUDOKU

Text: Jana Ševčíková; foto: archiv

Číselné křížovky

Jsou žánrem, který je stále populárnější – oblíbili si ho jak zkušení luštitelé, tak i neluštící veřejnost – v  tomto případě totiž není třeba tak velká slovní zásoba jako u  klasické křížovky.

15

Dětské časopisy Dětské křížovky, hádanky s výhrou a SUDOKU; Dětské osmisměrky, hádanky a jiné luštění; Velká kniha pro malé luštitele Speciály Horoskopy (vychází začátkem listopadu)

Únor 2013/Trafikant


informace

Nové tituly distribuované v síti PNS a.s. titul

ZKRATKA

cks

vydavatel anotace

Dolce Vita

DOVIT

99,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Móda, kosmetika, design, architektura, cestování

12 x

Spy

SPY__

24,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Informace ze života slavných

52 x

Style

STYLE

59,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Časopis pro moderní ženu

12 x

Love Star

LSTAR

29,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Móda, kosmetika, vztahy

12 x

Harper ́s Bazaar big

HABAB

99,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Nejprestižnější módní časopis – velký formát

12 x

Harper ́s Bazaar mini

HABAM

64,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Nejprestižnější módní časopis – malý formát

12 x

Family Star

FAMST

44,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Časopis, který rozumí dětem a maminkám

12 x

Top Gear

TOPGE

89,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Nejzábavnější automobilový časopis na světě

12 x

Jackie

JACKE

59,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Časopis pro aktivní ženy

12 x

Speed

SPEE_

85,00 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Časopis o nejrychlejších autech

12 x

Esquire

EXQUR

69,90 Kč

Bauer Media Praha, s.r.o.

Průvodce moderního muže

12 x

Cosmopolitan big

COSMB

99,90 Kč

Bauer Media CZ, s.r.o.

Nejúspěšnější časopis pro současnou ženu – velký formát

12 x

Cosmopolitan mini

COSMM

59,90 Kč

Bauer Media CZ, s.r.o.

Nejúspěšnější časopis pro současnou ženu – malý formát

12 x

Jde o časopis pro širokou veřejnost. Titul spojuje poznání vesmíru, pozorování oblohy, nejnovější informace o dobývání nejbližších planet i vzdálených galaxií a věnuje se i historii dobývání vesmíru apod.

2x

Tajemství vesmíru speciál TAJVS 79,90 Kč Extra Publishing, s.r.o.

periodicita

Dorty snů

DOSNU

28,00 Kč

Ing. Darina Ftáčková – Katarínka Recepty dortů s podrobným fotopostupem

4x

Babiččiny sladkosti

BABSL

19,00 Kč

Jan Tatarka

Recepty – s očky k zakládání do šanonu

4x

Křížovky horoskopy na

KRHON

19,00 Kč

ProMedia, s.r.o.

Křížovky

6x

Naše vojsko – knižní distribuce, s.r.o. Časopis pro děti JEN POČKEJ! HOKUS POKUS JEN_2 39,00 Kč

jednorázová publikace

Naše vojsko – knižní distribuce, s.r.o. Časopis pro děti JEN POČKEJ! TRAMPOTY NA SILNICI JEN_3 39,00 Kč

jednorázová publikace

Naše vojsko – knižní distribuce, s.r.o. Časopis pro děti JEN POČKEJ! PŘIPRAVIT SE NA START JEN_4 39,00 Kč

jednorázová publikace

Naše vojsko – knižní distribuce, s.r.o. Časopis pro děti JEN POČKEJ! O, SOLE MIO! JEN_5 39,00 Kč

jednorázová publikace

Naše vojsko – knižní distribuce, s.r.o. Časopis pro děti JEN POČKEJ! ZAHRADNÍ STRAŠIDLO JEN_6 39,00 Kč

jednorázová publikace

AutoforDrive – AUTFO 75,00 Kč Affinity media, s.r.o. podtitul: Trendy Car Magazine

Luxusní motoristický časopis o automobilových novinkách

Výživa batolat VYBAT 79,00 Kč Affinity media, s.r.o. Speciál časopisu Miminko. Výživa kojenců a batolat.

6x řada jednorázových publikací

Změny u titulů distribuovaných v síti PNS a.s.

NÁZEV TITULU

ZKRATKA

VYDAVATEL

POZNÁMKA - ZMĚNA

The Prague Post

THEPP

Prague Post, s.r.o.

Změna CKS od č. 1/13, nová CKS = 99,- Kč.

TECH magazín

TECMA

Tech media publishing, s.r.o.

Změna CKS od č. 1/13, nová CKS = 30,- Kč.

G. F. Unger A

GFUNA

Moravská Bastei Moba, s.r.o.

Změna CKS od č. 664/13, nová CKS = 39,- Kč.

G. F. Unger B

GFUNB

Moravská Bastei Moba, s.r.o.

Změna CKS od č. 665/13, nová CKS = 39,- Kč.

G. F. Unger C

GFUNC

Moravská Bastei Moba, s.r.o.

Změna CKS od č. 666/13, nová CKS = 39,- Kč.

G. F. Unger D

GFUND

Moravská Bastei Moba, s.r.o.

Změna CKS od č. 667/13, nová CKS = 39,- Kč.

J. Sinclair

JOSIA

Moravská Bastei Moba, s.r.o.

Změna CKS od č. 468/13, nová CKS = 39,- Kč.

Western Bestseller A

WESBA

Moravská Bastei Moba, s.r.o.

Změna CKS od č. 387/13, nová CKS = 39,- Kč.

Western Bestseller B

WESBB

Moravská Bastei Moba, s.r.o.

Změna CKS od č. 388/13, nová CKS = 39,- Kč.

16

Únor 2013/Trafikant


informace

Ukončení distribuce TITUL

zkratka

posl. č.

vydavatel

Mezinárodní politika

MEZPO

12/2012

Ústav mezinárodních vztahů, v.i.i.

Dobrá voda

DOBVO

4/2012

Gnóm – Eisenmann Media, s.r.o.

Policista

POLIC

12/2012

Tiskárna Ministerstva vnitra

Igráček

IGRAC

6A/2012

EFKO – karton, s.r.o.

Osmisměrky RELAX na ...

OSREN

4/2012

Dorty a zákusky

DORZA

4/2012

Jan Tatarka

Hurá

HURA_

2/2013

Jindřich Havlík

Turpress, s.r.o.

Labyrint revue

LABYR

29–30/2012

Via Vestra, s.r.o.

ETM – elektrotechnický magazín

ETM__

11–12/2012

Ing. Pavel Hála

Rozmarné křížovky

ROZKR

6/2012

Jan Tatarka

Sport & Wellness Management

SPOWE

6/2012

Economia, a.s.

Aktuální informace o změnách titulů a ukončení distribuce v síti PNS najdete na www.trafikant.cz inzerce

17

Leden 2013/Trafikant


soutěž

Vážené trafikantky a trafikanti, nynější výhra bude praktická. Je jí totiž kvalitní kovový rámeček na fotografie. Díky němu budete mít vzpomínky, vaše blízké či pěkné zážitky stále na očích. Rámeček získá pět úspěšných luštitelů.

Znění tajenky z lednového čísla: Lednové mrazy krásně kreslí na vitríny

Výherci z lednového čísla: Romana Zahrádková – Horšovský Týn, Eva Jordáková – Zábřeh, Jitka Jurečková – Lanžhot

Znění tajenky zašlete na adresu: REDAKCE TRAFIKANT, Sanoma Media Praha, s. r. o., Lomnického 7, 140 79 Praha 4 nebo na e-mailovou adresu trafikant@pns.cz. Nezapomeňte uvést své odběratelské číslo, název a  adresu subjektu, pro který pracujete a  jenž má s PNS a.s. uzavřenou smlouvu.

18

Únor 2013/Trafikant


TRAFIKANT  

TRAFIKANT, První novinová společnost a.s.

Advertisement