Page 1

2. ročník | 5. číslo | říjen 2008

Naše tradice. Vaše budoucnost.

ADAMOV – SYSTEMS se mění na Adast Systems Společnost ADAMOV – SYSTEMS, a. s., změnila rozhodnutím valné hromady 12. 9. 2008 svůj název na Adast Systems, a. s. Změna je logickým vyústěním marketingového procesu, který byl zahájen počátkem letošního roku, kdy se společnost přihlásila zpět ke slávě a velikosti značky Adast. Značka Adast byla a stále je mezi zákazníky živá, a proto se snaha propagovat novou značku ADAMOV v minulých letech nesetkala s úspěchem. Přechod na aktivní označení výrobků značkou Adast je tedy jedním z kroků,

jak se přizpůsobit požadavkům zákazníků. Navíc slovo Adast znamená stále v oboru čerpání pohonných hmot hodně, je zárukou kvality, životnosti a dostupnosti. Z marketingového a obchodního hlediska je přijatelnější, když se firma bude prezentovat pod jednou značkou, než aby navenek vystupovala pod rozdílnými označeními (například

úvodník

výrobky Adast a název firmy ADAMOV – SYSTEMS). Dalším důvodem ke změnám tedy bylo zjednodušení a sjednocení názvů. Důležité bylo rovněž dokončit proces rebrandingu značky ADAMOV na Adast. „Jednotlivé fáze tvorby značky, jako např. umístění, zacílení, provázaní se zákazníkem, má již tato značka za sebou. Museli jsme se ale zaměřit na grafiku značky a způsob její komunikace směrem k trhu,“ uvedl ing. David Kotajný, předseda představenstva společnosti Adast Systems. Toto nebylo možné provést bez úzkého provázání na

jméno firmy a značení výrobků. „Tyto všechny faktory vedly v průběhu více než půlročního analytického procesu k rozhodnutí změnit název firmy tak, aby byl v souladu s propagovanou značkou Adast, tj. na Adast Systems, a. s. A jak někteří říkají, proč vymýšlet něco nového, když to dobré již bylo jednou vymyšleno – a jméno firmy bylo na světě. Dokončení na poslední stránce è Adast Systems magazín 5/08

5

Vážení čtenáři, ano, ve vašich rukou se skutečně nachází magazín společnosti Adast Systems, bývalé ADAMOV – SYSTEMS. Nejen vzhled magazínu, ale i jeho obsah napovídají o mnohých změnách, ke kterým jsme se na přelomu léta a podzimu odhodlali. Svědčí o tom, že naše společnost je nejen dynamická a stále se rozvíjí, ale staví i na tradicích, které jsou hluboce zakořeněné v myslích našich zákazníků a obchodních partnerů. V tomto čísle se dočtete nejen o změnách, které u nás proběhly, ale i novinky a trendy z výstav v České republice a zahraničí. Připravili jsme pro vás také nový seriál o jízdě s nižší spotřebou pohonných hmot. Věříme, že společně ušetříme nejen finance za PHM, ale i naši přírodu, která je spalováním fosilních paliv čím dál více ovlivněna. Rád bych vám za celý tým společnosti Adast Systems popřál podzim, který bude protknutý nejen pracovními úspěchy, ale i trochou odpočinku v přírodě, která nám nyní představuje jedno z nejkrásnějších období v roce. Ing. David Kotajný, MBA, předseda představenstva


AKTUALITY

Naše tradice. Vaše budoucnost.

Pod tímto heslem se společnost Adast Systems prezentovala ve Frankfurtu nad Mohanem na výstavě Automechanika 2008. Na této výstavě měl premiéru nejen nový název firmy, ale i nová identita značky Adast jak z hlediska vizuálního stylu, tak z pohledu nového pojetí přístupu společnosti k trhu. Ze strany zákazníků byla změna názvu firmy jednoznačně vítána a podporována. Na výstavě byly představeny i produktové novinky – výdejní stojan Adast Major Oil a kombinovaný vysavač s kompresorem Adast Combi Boy. Stejně jako na veletrhu Autotec v Brně měly oba výrobky úspěch a zvláště Combi Boy byl návštěvníky hodně obletován a obdivován. „Prezentace na této výstavě není pro nás levnou záležitostí, což cítíme zvláště v letošním roce, kdy jsme se již prezentovali na čtyřech výstavách a jsou před námi ještě dvě. Automechaniku chápeme jako prestižní prezentaci výsledků naší činnosti a jako cestu do západní Evropy,“ říká ředitel společnosti David Kotajný. Za prezentaci společnosti na výstavě děkujeme kolegům Ivo Vaškovi, Ivo Šklíbovi, Haně Baštářové a Pavlovi Pokornému.

Kompresor nebo vysavač zdarma

Pokud někdo z provozovatelů čerpacích stanic uvažuje o nákupu výdejních stojanů, měl by zvážit, zda je výdej PHM v rámci nabídky komplexnosti služeb zákazníkům vším. Společnost Adast Systems by ráda přispěla ke kvalitě nabízených služeb na čerpačkách a nabízí do konce roku 2008 dodat ZDARMA kompresor nebo vysavač při současném nákupu výdejních stojanů Adast. Podmínkou pro získání této výhody je nákup na jednu čerpací stanici min. 2 stojanů Major nebo 3 stojanů Popular či Minor. K získání dalších podrobnějších informací kontaktujte naše obchodní oddělení na tel. č. 516 519 201 nebo na internetových stránkách www.adastsystems.cz.

ÚSPĚCHY

Kontejnery AdBlue v polském PKN Orlen V srpnu letošního roku se uskutečnila první dodávka kontejneru AdBlue naší společnosti pro čerpací stanici společnosti PKN Orlen v polském městě Bielsko-Biala. Jednalo se o první

dodávku v rámci vyhraného výběrového řízení z jara tohoto roku. Premiérová instalace proběhla bez problémů v rámci jednoho dne a ve večerních hodinách byl kontejner zprovozněn. V následujících týdnech pak pokračovaly dodávky a bezproblémové instalace zbývajících deseti kusů kontejnerů v rámci objednávky PKN Orlenu. Tento projekt považuje vedení Adast Systems za výjimečný úspěch, mezi provozovateli čerpacích stanic dělá společnosti dobré jméno profesionála a natolik flexibilní firmy, která je schopna ve velmi krátkém časovém úseku uvést na trh nový funkční výrobek. Vždyť vývoj kontejneru do první dodávky trval přibližně 6 měsíců. Kontejner na 5000 litrů močoviny (AdBlue) jsme vyvinuli s německým partnerem – firmou Krampitz – v provedení zcela odolném proti této

Adast Systems magazín 5/08

látce. Výdejní stojan, dvouplášťová nádrž v kontejneru a všechny další prvky přicházející do styku s močovinou jsou z nerezové oceli, nebo jsou opatřeny speciálním odolným povlakem. Zadání PKN Orlenu vycházelo z firemní strategie osadit velkou část svých čerpacích stanic v Polsku, České republice, Německu a Litvě kontejnery AdBlue, a stát se tak dominantním hráčem ve výdeji tohoto média. Stávající situaci považovali za nehodnou velikosti a významu společnosti PKN Orlen v oblasti výdeje paliv. Kontejnery byly instalovány prostřednictvím obchodního zástupce Adast Systems v Polsku. Ten v průběhu implementace oceňoval především profesionální přístup a vyslání našich

servisních techniků do míst instalace, kde zajišťovali proškolení obsluhy a odbornou podporu. Přejme si tedy, aby i tento výrobek společnosti Adast Systems byl 100% funkční a plně reprezentoval značku Adast a aby i ostatní provozovatelé čerpacích stanic rádi těžili z našich dlouholetých zkušeností.


E KO L O G I E

Jak na nižší spotřebu PHM Doba řidičům motorových vozidel nepřeje. Vždyť každý ušetřený litr pohonných hmot znamená nezanedbatelnou úsporu. Ceny benzinu i nafty neustále stoupají ať již v závislosti na stále rostoucí ceně ropy na světových trzích, marži prodejců nebo daňové zátěži. Snížení spotřeby tedy potěší každého majitele automobilu jak soukromého, tak z firemního parku.

Snížení spotřeby je komplexní problematika závislá na mnoha faktorech. Podívejme se společně v našem novém seriálu na jednotlivé oblasti, kde lze úspor dosáhnout. Pravidla pro úspornou jízdu jsou všeobecně platná pro jakýkoliv typ automobilu či pohonu. Obecně lze říci, že snížení odporů u automobilu znamená snížení spotřeby PHM. A platí to jak pro odpor aerodynamický, tak pro mechanický. Současné automobily jsou sice konstruovány tak, aby aerodynamický odpor byl co nejnižší, týká se to však ideálního stavu v aerodynamickém tunelu. Na silnici takové ideální podmínky samozřejmě nejsou možné, protože se mění se stavem vozovky, meteorologickou situací a v neposlední řadě i s technickým stavem automobilu. Dalším činitelem, který výrazně ovlivňuje spotřebu pohonných hmot, je způsob jízdy. Můžeme jednoznačně potvrdit, že spotřeba paliva je tímto faktorem přímo ovlivněná a řidič s „těžkou“ nohou spotřebuje mnohem více paliva než řidič, který se nesnaží dokázat všem ostatním účastníkům silničního provozu, že právě on je zdejším králem. Rychlost, plynulost jízdy, předvídavost a řazení – tak by se daly jednoduše shrnout nedůležitější

ukazatele ekonomické jízdy. Rychlost = čas = peníze Tato rovnice platí až na to, že peníze se v tomto případě neušetří, ale naopak utratí. Jak ví řada z vás, vyšší rychlost znamená i vyšší spotřebu paliva. Neplatí to sice absolutně (budeme-li operovat s pojmem „nejnižší ekonomická rychlost“), ale při vyšších rychlostech se nárůstu spotřeby nevyhnete. Vyšší rychlost znamená i vyšší jízdní mechanický i aerodynamický odpor. Překonávání těchto odporů má v praxi za následek výrazný nárůst spotřeby paliva. Vezmeme-li za modelovou situaci předepsaných 90 km/h při jízdě mimo město a 130 km/h jako nejvyšší rychlost na dálnici, pak překročení těchto rychlostí zhruba o 20 km/h zvyšuje spotřebu paliva až o desítky procent. Znamená to tedy 2 až 2,5 litru benzinu nebo nafty na každých sto kilometrů navíc. Při dnešních cenách to je nezanedbatelné zvýšení nákladů. A to nemluvíme o riziku nehody, placení pokut a ztráty bodů. Není to ale jen vysoká rychlost, která navyšuje spotřebu. Automobil spotřebovává palivo i při stání a chodu motoru na volnoběh. Tato spotřeba činí podle objemu auta asi 1 až 2 litry za hodinu. Přestože automobil při vypnutí motoru a opětovném nastartování také spotřebuje nějakou tu kapku paliva navíc, vypnutí motoru se rozhodně vyplatí, už když zastavíte déle než na jednu minutu.

Jezděte plynule, předvídejte Pro úsporu pohonných hmot je také bezpodmínečně nutná plynulá jízda. Každé prudké zrychlování a brzdění totiž znamená výrazné zvýšení spotřeby. Proč? Každé zrychlování znamená vyšší výdej energie a každé brzdění naopak její ztrátu. Vydaná energie se na brzdách změní na teplo, které už automobil nedokáže využít. Výjimkou z tohoto pravidla jsou pouze auta s hybridním Adast Systems magazín 5/08

pohonem, který umožňuje zpětné získávání energie i při brzdění. Další výjimkou je u moderních automobilů populární brzdění motorem. Při tomto typu brzdění dochází u moderních motorů k uzavření přívodu paliva a automobil jede „zadarmo“. Je to tedy výhodnější než jízda na volnoběh (s vyřazeným rychlostním stupněm) a následné brzdění. Jízda na volnoběh, nebo dokonce s vypnutým motorem může být nebezpečná a brzdy nemusejí vše zvládnout! To ostatně znají řidiči nákladních vozidel, kde je jízda na volnoběh zakázána. Chcete-li ušetřit palivo, nezapomínejte také včas a správně řadit a nevytáčejte motor do vysokých otáček. Vysoké otáčky vždy znamenají zvýšenou spotřebu. Rozjíždějte se s minimem plynu (správně seřízené auto lze rozjet i na volnoběh) a co nejdříve zařaďte druhý rychlostní stupeň. A neplatí to jen při rozjíždění, kdy je na jedničku okamžitá spotřeba obrovská. Nejjednodušší recept pro plynulou jízdu je předvídat dopravní situaci. Tato rada sice zní poněkud nadneseně, ale zkušenější řidiči by s jejím uváděním do praxe neměli mít žádné větší problémy. Znáte to přece sami. Proč pospíchat, když na semaforu svítí červená nebo naopak zelená a je jasné, že než na křižovatku dojedete, zelená se změní na červenou? Stejně tak nemá smysl zrychlovat, pokud dojíždíte k překážce. V takovém případě můžete s úspěchem využít setrvačnosti vozidla a k překážce dojet takovou rychlostí, abyste mohli v jízdě plynule pokračovat. Nebo lze setrvačnosti využít před stoupáním a nabrat takovou rychlost (samozřejmě v souladu s pravidly silničního provozu), která vám umožní zdolat stoupání s co nejmenším počtem podřazování (a tím i uspoří palivo). Pokračování příště…


INFORMACE

ADAMOV – SYSTEMS se poprvé účastnil výstavy Země živitelka Ve dnech 21. až 26. srpna se v Českých Budějovicích konal 35. ročník výstavy zemědělské techniky a souvisejících služeb Země živitelka. Tuto tradiční výstavu, spojenou s celostátními dožínkami přijel slavnostně zahájit prezident ČR Václav Klaus. Letos se výstavy poprvé účastnila i naše společnost. Země živitelka je cílena především na zemědělce, proto i zaměření adamovské expozice bylo orientováno na tento segment trhu. Cestu na výstaviště si letos našlo přes 100 000 návštěvníků. K vidění byly především výdejní stojany v bezobslužném čipovém provedení. Zájemci měli možnost si na stánku prohlédnout výdejní stojany V-line minor card, V-line major oil a V-line popular LPG. Potenciál tohoto segmentu trhu je zejména v rekonstrukcích a modernizaci dosluhujících vnitroareálových čerpacích stanic. Ty velmi často nevyhovují platné legislativě. Na výstavě jsme zaznamenali rostoucí zájem o kompaktní čerpací stanice V-type light, které můžeme našim budoucím klientům nabídnout i formou dodávek „na klíč“. Pozornost vzbudila i výstavba kompaktních čerpacích stanic LPG, především jako doplňkové technologie ke stávajícím čerpacím stanicím. Mezi několika návštěvníky z řad majitelů a provozovatelů veřejných čerpacích stanic vzbudila kladný ohlas nabídka na doplnění stávající čerpací stanice platebním terminálem na bankovní karty, který výrazně sníží náklady provozovatelů spojené s provozem čerpací stanice.

è pokračování z první stránky

Vždyť název Adast Systems nesla naše společnost již v letech 1993 až 2003,“ dodal David Kotajný. Ke snadnějšímu nalezení výrobků i firmy pod zažitým „Adast“ by zákazníkům kromě názvu firmy měla pomoci i identifikace výrobků značkou Adast. Došlo rovněž ke změně internetové domény na www.adastsystems.cz. Z provozního hlediska se pro zákazníky a dodavatele na oficiálních smluvních a účetních dokladech pouze změní název společnosti, další kontaktní a fakturační údaje zůstávají beze změny. U výrobků dochází ke zjednodušení jejich identifikace. Základem je značka Adast, výdejní stojany jsou rozděleny do třech základních kategorií dle jejich velikosti na Major, Popular a Minor (stejně tak jsou značeny i stavebnicové čerpací stanice), příslušenství čerpacích stanic na Air, Clean a Wash Boy a náhradní díly a příslušenství Adast. V oblasti služeb se pak firma bude prezentovat jako Adast servis, výstavba čerpacích stanic, projekce apod. Cílem bylo v rámci rebrandingového procesu tuto značku omladit

a modernizovat. Adast vsadil na zkušené odborníky ze společnosti Touch branding, kteří rychle pochopili, čeho je třeba dosáhnout, a nabídli řešení šité na míru. Především došlo ke změně typu z trochu „archaického“ písma na moderní typ v grafice slova Adast. Dále se změnily firemní barvy, kde dominuje modrá, doplněná zelenou a doprovázená okrajově bílou a černou barvou. Upustilo se od používání grafické značky „trojúhelníku v kolečku“. Odvážný prvek v grafické identitě značky Adast jsou modro-zelené pruhy, které představují nejen transfer PHM našimi výrobky, ale i naši schopnost jít s dobou, být tahounem nových technických změn a pokroku v oboru čerpací techniky, schopnost nestát na místě, schopnost měnit se dle požadavku trhu, vnitřních procesů či dalších zainteresovaných stran. Propojením této filosofie s tradicí značky Adast je pak dáno novým firemním heslem „Naše tradice. Vaše budoucnost.“ První oficiální představení společnosti Adast Systems v novém kabátě proběhlo v září na výstavě Automechanika ve Frankfurtu nad Mohanem.

! je u č a r k o p a k íd b Speciální na do 31. 12. 2008

za n ový!

Starý

 Kč

+ sleva až 50 000

Při nákupu nového výdejního stojanu ADAST převezmeme Váš starý funkční výdejní stojan značky ADAST na protiúčet. ADAMOV – SYSTEMS, a.s. Vám pomůže ekologicky zlikvidovat Váš starý výdejní stojan značky ADAST a ještě Vám za něj zaplatí!

=

Ušetříte až 50 000 Kč!

Bonus – ekololgická likvidace Za odpovídající cenu odkoupíme Vaše staré funkční stojany ADAST i bez výměny! Cena a podmínky odkupu budou stanoveny na základě posouzení našimi odbornými techniky.

www.adastsystems.cz Adast Systems, a.s., Mírová 2, 679 04 Adamov T 516 519 201, F 516 519 102

www.adastsystems.cz

Magazín 5  

Magazín 5, Adast system, a.s.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you