Page 1

Jaké napájení zvolit pro kamerový systém Průvodce technologií. Více na straně 10.

Bulletin 03 09/2009 Bulletin Abbas, a.s. | Téma čísla: Zabezpečení FVE, Biometrie, Prevence před požáry

Bulletin Abbas, a.s.

1. strana


KA ÉM

LÁŽNÍ SYS BE T

FIBREPLUS Maximální komunikační dálnice pro Vaše data + Ucelené řešení optických kabeláží + Budování sítí FTTx + Široký výběr provedení kabelů + Možnost zapůjčení cívek

UROVAN Ý

2le5t

ÍS

UK T TR

ZÁ R U

OMPLETN

KA

K NA


Slovo úvodem Vážení obchodní partneři, s t e j n ě j a ko s l av n ý p o r t u g a l s k ý mořeplavec Fernão de Magãlhaes, který v roce 1520 objevil námořní cestu kolem Jižní Ameriky netušil, co ho v končinách mezi dnešní Argentinou a Ohňovou zemí čeká, tak i většina manažerů a majitelů firem na začátku tohoto roku netušila, co od něj mohou očekávat. Po několika letech hojnosti zakázek a obecné prosperity přišla krize… Dnes, kdy je za námi již více jak osm měsíců „prvního roku krize“ jsme o něco chytřejší. Pozitivní je to, že žádná apokalypsa se nekoná. Optimisté tvrdí, že dno je již za námi. Pesimisté se zakopávají pod zem a chystají se na 3. světovou válku. Osobně se domnívám, že neexistuje rychlé a bezbolestné řešení dnešní situace, a že dopady na ekonomiku a zaměstnanost se začnou v plné míře projevovat ve třetí třetině letošního roku a začátkem roku příštího. Negativní projevy krize jako jsou klesající tržní poptávka, rostoucí nezaměstnanost a zejména zhoršení platební morálky a to jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, jsou prubířským kamenem stability našich firem a prověrkou schopností našich spolupracovníků a nás samotných. Řada firem se díky druhotné platební neschopnosti, omezení úvěrování ze strany bank nebo špatným manažerským rozhodnutím dostala do problémů a některé z nich, náš obor nevyjímaje, jsou již v insolvenci nebo v konkurzním řízení. Přes všechna negativa, která s sebou krize přináší, je Bulletin Abbas, a.s.

určitou výhodou pro náš obor fakt, že potřeba zabezpečení se sílící ekonomickou recesí může do jisté míry růst. Je to způsobeno zvýšením bezpečnostních rizik a také větší bolestivostí ztrát ve výrobách a v obchodě. To co se dříve odepsalo jako nedohledatelné ztráty, může být dnes kamínkem na misce vah měřících rentabilitu podnikání. Proto se řada firem orientuje na dodatečné zabezpečení svých pracovišť, zejména kamerovými a přístupovými systémy, případně perimetrií, pokud se jedná o rozsáhlejší areály. Pak jsou tu ještě dotované oblasti podnikání, mezi které patří například obnovitelné zdroje energie. Ty pak díky „zeleným“ dotacím rostou zásadním způsobem i navzdory krizi. To je jistá, avšak nutno dodat časově omezená příležitost jak překlenout období nižší poptávky po klasickém zabezpečení ve výrobních závodech a komerčních projektech. Naše společnost se angažuje v této sféře a to jak v oblasti dodávek, tak i konzultační činnosti pro investory. Fernão de Magãlhaes sice nevěděl, co ho na cestě kolem světa čeká a nakonec plavbu sám nepřežil, nicméně jeho odvážná výprava přinesla světu velké poznání. Odvaha vydat se do neznáma a čelit nepřízni osudu je dnes potřeba stejně jako za časů dávných mořeplavců. Hodně štěstí a dobrý vítr do plachet na Vaší plavbě! Petr Kellner | výkonný ředitel

3. strana


Jak na bezpečnost fotovoltaických elektráren..? Je známo, že obnovitelné zdroje jsou dnes „v kurzu“ a výstavba nových solárních komplexů je v plném proudu. Podle údajů ERÚ bylo k 1.5.2009 v ČR v provozu 1693 fotovoltaických elektráren (FVE) s celkovým instalovaným výkonem 69MW. Jen na západě Čech eviduje společnost ČEZ podané žádosti o připojení celkového výkonu 370MW. Pro srovnání, toto číslo odpovídá výkonu jedné středně velké tepelné elektrárny nebo jednoho bloku jaderné elektrárny staršího typu. Že se skutečně jedná o solární explozi dokládá fakt, že výkon českých fotovoltaických elektráren se za poslední rok zvýšil pětadvacetkrát! V roce 2008 odpovídala průměrná investiční hodnota na výstavbu 1MW sto miliónům korun. Hodnota technologie však není jediným důvodem, proč se zabývat bezpečností FVE. Většina těchto projektů je financována bankovními úvěry, jejichž poskytnutí je podmiňováno určitou minimální úrovní zabezpečení. Podmínkou úvěrových smluv, ale i logickou návazností při řešení investice tohoto typu, je pojištění celého zařízení proti různým typům škod, včetně poškození či odcizení technologií či jejich částí. Faktory bezpečnosti FVE Objekty FVE mají několik společných charakteristik, které předurčují, jakým způsobem se bude přistupovat k jejich zabezpečení. V první řadě je to rozloha území, na kterém jsou fotovoltaické panely umístěny. Ta se pohybuje od několika arů po desítky hektarů v závislosti na výkonu FVE a použité technologii. Dalším podstatným rysem je bezobslužnost a relativní odlehlost míst, kde jsou FVE instalovány. Rozloha zatím největší plánované fotovoltaické elektrárny, jejíž výstavba je plánována u Nové Vsi na Mělnicku, je jeden milion metrů čtverečních (100ha)! Základem budoucího kvalitního zabezpečení je podrobná analýza situace, stanovení bezpečnostních rizik, návrh opatření a projekt řešení. Důležitým krokem analýzy a návrhu řešení je definice typu útoku a to, v jaké fázi ho chceme detekovat. Z hlediska časového sledu událostí lze detekovat 4. strana

Využití perimetrie narušení perimetru (detekce pokusu o vniknutí do areálu) nebo sledovat vlastní technologie prostřednictvím tzv. předmětové ochrany, která nás upozorní ve chvíli, kdy již dochází k manipulaci s technologií (demontáž, poškozování). Detekční systém, vzhledem k bezobslužnému provozu a velmi často i odlehlosti, je vhodné doplnit kamerovým systémem, který zprostředkuje jak vzdálený pohled do areálu v případě vzniku incidentu, tak zajistí i obrazový záznam dané situace. Společnost Abbas, dodavatel bezpečnostních řešení pro fotovoltaické elektrárny, nabízí služby v oblasti dodávek a poradenství. Více informací o problematice zabezpečení FVE najdete na stránkách aspp.abbas.cz

V současné době nastupujícího trendu výstavby fotovoltaických elektráren (dále FVE) je právě toto odvětví jedním z největších odběratelů perimetrických systémů pro obvodové střežení. Připravili jsme pro vás rozhovor s jedním z významných realizátorů FVE společností InGate solar systems Pardubice a jejím projektovým manažerem panem Zdeňkem Králem. Návrh perimetrického střežení jsme projektovali již před samotným započetím výstavby elektrárny. Z několika možných variant byla vybrána tri-technologická bariéra Pythagoras dodávaná společností Abbas a.s. Co bylo hlavním důvodem k instalaci perimetrického systému na FVE? Hlavním důvodem byla potřeba dobře zabezpečit fotovoltaické panely a technologii elektrárny kvůli možným krádežím nebo poničení. Tyto věci se běžně dějí a následné ztráty, které vzniknou tímto jednáním, jsou veliké.

Bulletin Abbas, a.s.


je situován v blízkosti velice frekventované silnice, což stěžovalo nastavení mikrovlnných bariér kvůli nadměrnému hluku, v některých úsecích byly terénní nerovnosti, které ovlivňovaly nastavení infračervených bariér. Naštěstí toto byly pouze podružné problémy, se kterými jsme si dokázali bez problému poradit. Úsek u silnice nastavili dva technici, kteří se domluvili pomocí vysílačky a terénní nerovnosti jsme vyrovnali technikou, kterou máme na stavbě FVE k dispozici. V současné době je již perimetr funkční a elektrárna je střežena. Jaké jsou další plány společnosti? Připravujeme k realizaci další FVE, které chceme zabezpečit obdobným způsobem. Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v realizaci nových FVE.

ASPP Proč byla pro střežení FVE vybrána tritechnologická bariéra Pythagoras? Po zvážení všech bezpečnostních aspektů, technologických možností zařízení a parametrů koridoru ve FVE jsme zvolili Pythagoras díky jeho možnostem. Pythagoras využívá výhod technologií infračervených a mikrovlnných bariér a jejich vzájemné kombinace pro vyhodnocení. Jak probíhala instalace? Jaké jsou vaše zkušenosti? Instalaci sloupů samotných jsme naplánovali a pečlivě připravili, takže vše proběhlo dle plánu, stejně tak i nastavení. Jsou však i věci, které se plánovat nedají. Jeden střežený úsek

InGate solar systems www.ingate.cz

Z rozhovoru s panem Králem je patrné, že pro střežení FVE byla vybrána bariéra Pythagoras, která je osazena digitální mikrovlnnou bariérou, kvadovými infračervenými paprsky a mikrovlnným Dopplerovým detektorem v každém sloupu. Je to bariéra, která je etalonem v řešení té nejvyšší bezpečnosti. To ovšem neznamená, že je to jediná technologie, která je vhodná pro střežení FVE, dalšími vhodnými produkty jsou sloupové infračervené bariéry nebo detekční kabely. Každá z FVE je specifická pro perimetrické střežení z hlediska územních dispozic, podmínek provozu nebo požadavků investora. Tyto faktory jsou určující pro správný návrh zabezpečení „na míru”. FVE v Řehotech jsme zabezpečili sloupovými infračervenými bariérami z důvodu úzkého koridoru mezi plotem a FV panely. Detekční kabel nebyl vhodný kvůli umístění elektrárny v oblasti frekventované vysokou zvěří. Jiným příkladem zabezpečení FVE detekčním kabelem na plotě je FVE Bzenec, která je umístěna v mokřadu, což vylučuje použití jakékoliv technologie umístěné na sloupcích z důvodu nestabilního podloží. Ve FVE, ve kterých jsou nasazeny ovce jako takzvané „živé sekačky“ je též nejlepším řešením použití detekčního kabelu na plot. Tento způsob zabezpečení je výhodný zejména díky své vysoké variabilitě, a proto je vhodný i pro střežení samotných panelů instalovaných na střechách budov.

Profesionální bezpečnost fotovoltaických elektráren

Nástroje + + + +

Obvodová ochrana Infrastruktura Kamerový systém Dálková správa

Služby Analýza rizik + Návrh řešení + Projektová příprava + Dodávka a montáž + Správa a servis +

(telefon) +420 602 777 999 www.abbas.cz Bulletin Abbas, a.s.


Inteligence v přístupových systémech | Paxton

Oblast přístupových systémů je dynamicky se rozvíjejícím odvětvím na poli bezpečnostních technologií. Neustálá inovace produktů a poskytování komplexních řešení umožňují stále širší aplikaci přístupových systémů. Automatická kontrola vstupu se tak stává pravidlem a základním požadavkem pro všechny významné developerské projekty, stejně jako pro projekty menšího rozsahu. Kontrola vstupu přináší jistotu a efektivitu včetně významné úspory času při zavádění a užívání systému. Inteligentní přístupový systém Vám dokáže ušetřit finance, nesnáze při instalaci i čas s návrhem projektu.

Jedním z lídrů na trhu s přístupovými systémy je firma Paxton Access. Paxton Access vyvíjí inteligentní a designově propracovaný sběrnicový systém Net2. Rodina tohoto systému byla nedávno rozšířena o nové členy v podobě řídících jednotek s integrovaným TCP/IP portem a jednotky pro bezdrátovou

komunikaci. Právě bezdrátová komunikace udává směr, kudy se vývoj přístupových systémů ubírá. Jak tedy mohou zmíněné jednotky ušetřit čas, peníze i práci? V první řadě odpadá složitá projekce kabeláže a její ještě složitější instalace. Tím samozřejmě odpadají i nezanedbatelné náklady.

Přitom ještě donedávna inteligentní bezdrátové řešení využitelné např. v oblasti hotelových systémů chybělo. Tento nedostatek byl odstraněn on-line technologií EasyProx nano. Ta dokáže pružně a okamžitě reagovat na potřeby zákazníka. Jednoduchou instalací této „chytré kliky” přímo na dveře, umožníte

Paxton Access

6. strana

Bulletin Abbas, a.s.


Používáme otisk prstu uživateli velmi komfortní řešení vstupu a zároveň správci budovy její efektivní kontrolu. Systém také vyniká rychlou a čistou instalací a vysokou kvalitou, stejně jako všechny ostatní produkty firmy Paxton. Základním předpokladem kvalitního přístupového systému je možnost jeho integrace s dalšími systémy, které již v budově existují nebo se zavádí společně s přístupovým systémem. Integrace se zabezpečovacími, požárními či CCTV systémy na jedné programové úrovni jednoduše umožní maximálně oblast zabezpečit a kontrolovat. Velmi zajímavým rozšířením je možnost spojení přístupového systému s kamerami identifikujícími SPZ vozidla u příjezdu do objektu. Pro každý typ projektu tak může být navrženo nejvhodnější řešení pro dosažení maximální funkčnosti přístupového systému. Nejenom velké developerské projekty využijí možnost integrace, malé rozměry, jednoduchost a intuitivní ovládání. Z celé řady možných aplikací můžeme zmínit například: + kancelářské prostory, které jsou pronajímány více podnikatelským subjektům s požadavky na odlišné režimy přístupu + budovy firem či státních a veřejných organizací, kde existují různé úrovně přístupu pro různé skupiny uživatelů + školy všech úrovní. Zde lze např. jednoduše naprogramovat kontrolu vstupu i do více oblastí a budov (knihovna, menza, budova detašovaného pracoviště, studentské koleje a další). Připomeňme také schopnost přístupového systému efektivně kontrolovat vstup tisíců uživatelů. + veřejné budovy a zařízení - plovárny, aquaparky, zábavní parky, atd. + parkoviště či garáže. Při použití automatické identifikace vozidla podle SPZ pak můžeme mluvit o maximálním pohodlí pro uživatele. + stále častější je i užití v nekomerčních a neveřejných budovách - například v oblasti rezidenčního bydlení je elegantní a moderní řešení vstupu dnes již standardem. Přístupový systém se zkrátka hodí do všech oblastí, kde je třeba kontrolovat vstup či pohyb osob.

Bulletin Abbas, a.s.

Mezi nejčastěji používané typy identifikace osob patří bezesporu heslo, osobní identifikační číslo (PIN) nebo karta. Tyto metody však skýtají velké nebezpečí v podobě pozitivní identifikace neoprávněné osoby. Proto v dnešní době dochází k velkému prosazování a implementaci biometrických technologií, které jednoznačně identifikují fyziologické znaky člověka, bez rizika zneužití přenositelných identifikátorů typu ID karty.

Biometrie představuje metodu, při které měříme určitou fyzickou charakteristiku člověka, díky které ji pak můžeme s vysokou přesností identifikovat. Mezi n e j č a s t ě j i k o m e r č n ě v y u ž í va n á biometrická řešení patří identifikace pomocí otisku prstu. Ta nabízí jedny z n e j š i r š í ch m o ž n o s t í v y u ž i t í o d jednoduchých systémů pro otvírání dveří s optickým senzorem až po vysoce sledované bezpečnostní systémy se speciálními senzory, které nevyhodnocují jenom samotný otisk prstu, ale také další faktory jako např. teplotu prstu, obrys krevního řečiště či tvar papilárních linií pod povrchem kůže. Také samozřejmě existují řešení, využívající biometrické technologie otisku prstů v kombinaci s bezkontaktními kartami, heslem nebo PINem. V portfoliu produktů naleznete výrobky od jednoduchých zařízení s řádkovým černobílým displejem až po multi-mediální zařízení s barevným dotykovým displejem a audio/video rozhraním. Nabízené produkty mohou

být vybaveny několika typy senzorů pro snímání otisků prstů pro využití v různém prostředí při zachování jedné databáze otisků osob. Jedná se o významný benefit, díky němuž jsme schopni vyhovět různým požadavkům zákazníků a nabídnout optimální řešení pro různé druhy prostředí. Technologickou špičkou v nabídce jsou zařízení osazená snímačem LUMIDIGM, která využívají revoluční technologii multispektrální analýzy otisků prstů. Ta umožňuje vysoce přesné čtení otisků prstu i ve ztížených podmínkách (voda, prach, olej) při dodržení nejvyšších bezpečnostních standardů. Proč tedy začít používat své otisky? Kartu může člověk ztratit, může mu být odcizena nebo ji prostě poskytne neoprávněné osobě. Půjčují si Vaši zaměstnanci karty a Vy přesně nemáte přehled o jejich přítomnosti? S otiskem je to jiné. Jedná se o nástroj, který máte vždy při sobě. Pravděpodobnost jeho odcizení, ztráty nebo zneužití je velmi malá díky své jedinečnosti a transparentnosti při použití. Otisk stačí jen přiložit na čtecí plochu snímacího senzoru a je to! Vždy máte jistotu, že osoba, která se pomocí otisku autorizovala, je skutečně majitel otisků. Navíc žádné hledání karty, návrat domů pro svazek klíčů s čipem nebo zapomenuté heslo. Otisk máte vždy „při ruce“.

7. strana


Návštěvy u dodavatelů CCTV

Návštěva u dodavatele | IDS Imaging Development Systems GmbH Společnost IDS, sídlící v jihozápadní části Německa se věnuje vývoji komponent pro digitální zpracování obrazu již od roku 1997. Produkty z laboratoří společnosti jsou využívány v průmyslové automatizaci, při průmyslové kontrole kvality a pro účely bezpečnostních aplikací. S více než 70 zaměstnanci, 70.000 instalovanými digitalizačními systémy a desítkami tisíc kamer pro odvětví průmyslové automatizace, patří společnost IDS mezi přední evropské výrobce a inovátory. Technologie pro digitalizaci obrazu dodáváme na český a slovenský trh již od roku 2003, kamery pro průmyslovou automatizaci pak od roku 2007. Pravidelným setkáváním produktových manažerů se specialisty firmy IDS se nám daří být vždy o krok napřed a reagovat na požadavky trhu ještě dříve, než tyto potřeby vzniknou. Při poslední návštěvě

společnosti IDS nás obchodní zástupce firmy pan Thorralf Ehrle provedl novou budovou, která slouží současně jako administrativní zázemí společnosti i jako vývojové centrum a výrobní závod. Při výstavbě objektu kladli majitelé společnosti IDS velký důraz na ekologii a energetickou soběstačnost. Na střeše výrobní části budovy je instalována

fotovoltaická elektrárna o maximálním výkonu 50kW, schopná pokrýt spotřebu celé výroby. V těsné blízkosti budovy je také instalováno 16 geotermálních hloubkových vrtů, které jsou využívány k vytápění a klimatizaci kanceláří a výrobních prostor v sídle společnosti IDS.

Imaging Development Systems

Cenově dostupné řešení pro Vaše firemní identifikační karty

Tiskárna karet C30e + vyšší kvalita barevného tisku + možnost tisku na tenké karty (tloušťky 0,25-1 mm) a plastové přelepky + možnost současného kódování a tisku + volitelné doinstalovatelné kódovací moduly spolupracují s kontaktními i bezkontaktními kartami 13,56 MHz (Mifare, DesFire, iClass) a 125 kHz (Em Marine, Prox, Indala, Motorola) a kartami s magnetickým pruhem + rozhraní Ethernet + pokročilý doplňkový SW CardFive - ODBC

DTC 550-LC možnost laminace

HDP5000 tisk přes přenosový film, modularita - možnost postupného rozšiřování

Inovace, kvalita, dostupnost, zkušenosti 8. strana

Bulletin Abbas, a.s.


Nové produkty CCTV | DINOX Společnost ABBAS přináší na trh novou rodinu produktů pod značkou DINOX. Jako první se v sortimentu objeví kamerové sety pro vnitřní i venkovní aplikace. Kamerové sety budou dodávány ve dvou variantách DINOX ECO pro sestavu kamery, objektivu a venkovního krytu s vynikajícím poměrem kvality a ceny, a řadu DINOX PRO s výkonnými kamerami a kvalitními objektivy, doplněné oblíbenými kamerovými kryty VHU-260. Kamery jsou vybaveny technologií LumiiTM, která účinně snižuje hladinu šumu v obraze a výrazně tak pomáhá zvyšovat citlivost kamery na světlo.

■ DINOX SCB-231PRO

■ VHU-260 kamerový kryt setu DINOX PRO

■ TPH-3000 kamerový kryt DINOX ECO

David Prachař manažer sekce CCTV

+ + + + + + + + + + + + + ■ Bez technologie Lumii

Bulletin Abbas, a.s.

■ S technologií Lumii

+

Věk: 30 let Rodinný stav: ženatý Děti: syn Maxim Předchozí kariéra: podnikatel Vzdělání: vyšší odborná škola, obor Elektronické počítačové systémy Motto: „Buď cestu najdu, nebo si udělám vlastní.” Oblíbené jídlo: pečená kachna se zelím a knedlíkem Oblíbený nápoj: červené víno Oblíbený sport: motorismus Oblíbená barva: bílá Ideální dovolená: alespoň 3 týdny Největší vynález: čtyřtaktní spalovací motor Záliby: cestování, turistika, fotografování, film, hudba Kontakt: prachar@brno.abbas.cz

9. strana


Průvodce

Jaké napájení zvolit pro kamerový systém Při volbě napájení kamerového systému je nutné dodržovat několik zásad. Nebudeme se v našem článku zabývat legislativními otázkami (nutností provádět revize zařízení napájených napětím 230VAC apod.), ale spíše se podíváme na vhodnost volby toho kterého způsobu napájení pro odpovídající délku kabeláže. Při volbě napájecího napětí máme na výběr z několika možností - stejnosměrné 12V, střídavé 24V nebo 230V. Některé typy IP kamer jsou napájeny i jiným, méně běžným napětím, obvykle 5V nebo 9V. V takovém případě použijeme napájecí zdroj dodávaný s kamerou. Další možností napájení IP kamer je technologie PoE (Power over Ethernet), neboli napájení IP zařízení po datovém kabelu. Napájení malým napětím 12V nebo 24V s sebou nese úskalí v podobě relativně vysokého úbytku napětí vlivem délky vedení. Z tohoto důvodu je nutné při větších vzdálenostech používat napájení 230VAC, kde se ale můžeme potýkat s nepříjemnými projevy zemních smyček, nehledě na nutnost provádění revizí takto napájených zařízení. Také vlastní montáž či oprava kamery se provádí lépe, pokud

pracujeme s bezpečným napětím. Není-li možné vzhledem k větší vzdálenosti použít malé napětí, ale současně bychom se rádi vyhnuli napájení

230VAC, je možné zvolit kombinaci obou variant a instalovat v místě kamerového bodu napájecí zdroj 230/12(24)V.

AC 12

DC

10 8

střídavý proud, anglicky alternating current stejnosměrný proud, anglicky direct current

6 4 10,0 A 5,0 A 2,0 A 1,0 A 0,5 A 0,1 A

2 0 10

50

100

150

200

500

1000

1500

■ Úbytky napětí v kabelu CYKY 2x1,5 v závislosti na délce kabelu a proudu délka kabelu [m] 10 50 100 150 200 500 1000 1500 10. strana

0,1 A 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,12

0,5 A 0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,20 0,40 0,60

proud [A] 1,0 A 2,0 A 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,16 0,12 0,24 0,16 0,32 0,40 0,80 0,80 1,60 1,20 2,39

5,0 A 0,04 0,20 0,40 0,60 0,80 2,00 3,99 5,99

10,0 A 0,08 0,40 0,80 1,20 1,60 3,99 7,98 11,97

Zemní smyčka Pohybuje-li se obrazem vertikálně pomalu nahoru nebo dolů až několik cm široký pr uh, jde o vyrovnávání napěťových potenciálů, tzv. zemní smyčku. Zemní smyčka vzniká jako vícenásobné elektrické propojení mezi dvěma nebo více komponenty. Toto propojení je tvořeno buď zemnícími vodiči (zemněním na signálovém koaxiálním kabelu, nebo zemnícími vodiči síťového rozvodu), fyzickým kontaktem kovových skříní přístrojů navzájem (např. kamera s kamerovým k r y t e m ) n e b o ko m b i n a c í o b o u uvedených způsobů. Vznikající parazitní Bulletin Abbas, a.s.

?


Průvodce

proudy, pak místo toho aby byly odvedeny uzemněním a odstíněny, putují přes tyto uzavřené cesty a ovlivňují signál přenášený po nosném vodiči. Toto rušení je možné odstranit několika způsoby. Jelikož je nutné od sebe jednotlivé části systému elektricky oddělit, využívá se napájení pomocí transformátorů nebo stabilizovaných zdrojů, které zajistí galvanické oddělení napájecí soustavy. Případně je možné použít galvanický oddělovač videosignálu, který se bohužel v mnoha případech ukáže jako ne zcela 100% funkční řešení a je nutné využít tzv. optické oddělovače, které oddělují videosignál na bázi optočlenu. Vyžadují však přídavné napájení a jsou dražší než klasické oddělovače galvanické.

■ Tabulka činného odporu jádra pro nejběžněji používaný kabel CYKY Typ kabelu CYKY

Jmenovitý průřez

[počet žil x průřez]

[mm ]

2

[mm]

2x1,5 2x2,5 2x4 3x6 4x10 4x16

1,5 2,5 4 6 10 16

8,3 9,5 10,9 13,2 16,4 19

Úbytek napětí na silovém vedení Každé metalické vedení disponuje činným odporem jádra, který způsobuje úbytek napětí. Tento úbytek napětí roste lineárně s délkou kabelu a je v poměru k nominálnímu napětí markantnější při použití nízkých napětí 12VDC nebo 24VAC. Úbytky napětí se počítají z běžného Ohmova zákona a z odvozených vztahů. V základním vzorci Ohmova zákona U=R*I za R dosaďte Bulletin Abbas, a.s.

Proudová zatížitelnost [A] Ve vzduchu V zemi

Činný odpor jádra [Ohm/km]

20 27 35 43 60 80

22 29 38 39 73 95

12,9 7,27 4,55 3,02 1,83 1,15

■ Maximální využitelná délka kabelu při definovaném průřezu a napájecím proudu Vstupní napětí* 12 VDC

24 VAC

Typy napájecích zdrojů Pro napájení 12VDC (stejnosměrný proud) se nejčastěji používají zásuvkové adaptéry s výkonem až 50W. Dostupné jsou i průmyslové zdroje s možností nastavení výstupního napětí, pomocí kterých můžeme částečně kompenzovat ztráty napětí na elektrickém vedení. Speciální verzí 12V napájecích zdrojů jsou pak zálohované zdroje, které díky použití akumulátorů dodávají proud pro zařízení i v případě výpadku napájení. Vyrábí se ve variantách 3 - 100VA. Nejpoužívanější napájení kamerových systémů je 24VAC (střídavý proud), kde je možné pro napájení využít díky nízké ceně oblíbených toroidních transformátorů, které jsou dostupné ve variantách 25 - 400VA. Velmi oblíbené jsou také skříňové napájecí zdroje, které jsou vyráběny pro vnitřní i venkovní instalace, disponují pojistkou pro každou výstupní větev a umožňují především volit pro každý výstup mezi napětím 24 a 28VAC, což významně prodlužuje maximální délku napájecího vedení.

Vnější průměr kabelu

28 VAC

230 VAC

Celková spotřeba

Proudový odběr

Průřez kabelu 0.5 mm2

Průřez kabelu 1.0 mm2

Průřez kabelu 1.5 mm2

[VA]

[A]

[m]

[m]

[m]

10 20 30 50 10 20 30 50 10 20 30 50 50 100 500 1000

0,8A 1,7A 2,5A 4,2A 0,4A 0,8A 1,3A 2,1A 0,4A 0,7A 1,1A 1,8A 0,2A 0,4A 2,2A 4,4A

32m 16m 11m 6m 86m 42m 28m 17m 117m 58m 39m 23m 1.1km 0.6km 118m 59m

46m 23m 15m 9m 137m 68m 45m 27m 187m 93m 62m 37m 1.6km 0.8km 168m 84m

56m 28m 19m 11m 218m 109m 72m 43m 297m 148m 99m 59m 2.0km 1.0km 205m 102m

*počítáno s úbytkem napětí přibližně 5%, což je tolerance akceptovaná většinou zařízení

R=l/s.G, kde s je průměr jádra v mm, l je délka vodiče v metrech a G koeficient vodivosti, který je pro nejpoužívanější typy kabelů definován hodnotou 56 (pro měď) a 33 (hliník). Pozor na správné

dosazení délky vedení, tu je nutné vždy násobit dvakrát, jelikož proud musí putovat směrem tam i zpět. Podle uvedeného vzorce bude tedy reálná délka kabelu vždy poloviční než vypočtená.

Solution Silver Partner AXIS Společnost ABBAS úspěšně absolvovala certifikaci Solution Silver Partner pro technologie AXIS. Výrobce poskytnutím tohoto certifikátu potvr zuje vysoké technické znalosti dodavatele a umožňuje mu oficiálně provádět instalace kompletních dodávek a onsite podporu pro produkty AXIS v celé šíři jejich sortimentu.

11. strana


Průvodce

Základní úvod pro výběr optické kabeláže Typ vlákna Prvotní otázkou při výběru vhodného optického kabelu pro danou instalaci je typ vlákna. Typ vlákna je dán především délkou trasy a datovým protokolem, který bude pro přenos používán. V současné době je nejpoužívanější typ optického vlákna Multimode 50/125 (OM2) nebo Singlemode 08/125 (OS1). S využíváním 10Gigabit Ethernetu již pomalu začíná být zájem o vlákna Multimode 50/125 (OM3). Naopak vlákna typu Multimode 62,5/125 (OM1) se již pro nové instalace nepoužívají.

■ PDC

Počet vláken Při projektování počtu vláken na každé trase je potřeba vzít v úvahu i budoucí požadavky uživatelů a zajistit tak větším počtem vláken možnost zvýšení datové propustnosti sítě v budoucnu. Dodatečná instalace dalšího optického kabelu je finančně nákladněj š í, ne ž pou ž ití naddimenzovaného počtu vláken při prvotní instalaci. Je potřeba vzít v úvahu také praktické zkušenosti. Kabel s obrovským mno ž stvím vláken, po kterém jsou přenášena všechna firemní data, je větší bezpečnostní riziko (např. po š kození), ne ž rozumný počet optických kabelů se středním počtem vláken. Vždy je dobré brát v úvahu topologii sítě.

používají především pro venkovní trasy mezi budovami. K dispozici je mnoho variant ochranných prvků, čímž jsou zajištěny různé mechanické vlastnosti jednotlivých typů kabelů. K dispozici jsou ve variantách Unitube (jednotrubka) až 24 optických vláken, nebo Multi Loose Tube (vícetrubky) až 216 optických vláken. Varianty provedení + Pro uložení do chráničky + 3 úrovně ochrany proti hlodavcům + Přímé uložení do země + Ohniodolné kabely

Volba opláštění Hlavní funkcí opláštění kabelu je poskytnutí bezpečné ochrany pro samotná optická vlákna jak během instalace, tak samozřejmě i během celé životnosti kabeláže. Dle účelu a prostředí v kterém jsou instalovány, je k dispozici široký výběr kabelů.

univerzální (distribuční) kabel

Univerzální optické kabely Kabely jsou určeny pro vnitřní i venkovní použití. Jsou vyrobeny v provedení LSZH, což znamená redukci toxických splodin (bezhalogenové provedení), redukce dýmivosti a odolnost proti ohni.

■ Breakout vnitřní kabel

■ USU/USE gelový kabel

12. strana

Venkovní optické kabely Venkovní kabely mají lehký PE plášť s hladkým povrchem. Výsledkem je nižší hmotnost, která je výhodou při instalaci do chrániček na delších trasách. Venkovní kabely mohou být zakončeny v budově, ale délka trasy uvnitř budovy by neměla dle normy přesáhnout 3 metry. Využití optických kabelů + PDC (distribuční) univerzální kabely Jsou určeny pro páteřní rozvody v budovách nebo do optických zásuvek. Opláštění je vyrobeno z LSZH materiálu. Při uložení do chrániček lze využít i pro venkovní instalace. + Patch a breakout kabely - Typické použití těchto typů kabelů je na patch cordy. Plášť kabelů je vyroben z LSZH materiálu pod nímž se navíc nachází vrstva skleněných vláken. + Gelové kabely - Gelové kabely se

Pavel Vacek manažer sekce IT

+ + + + + + + + + + + + +

Věk: 34 let Rodinný stav: ženatý Děti: dcera Lucie Předchozí kariéra: Konica Minolta, Grafie CZ, Micros Vzdělání: Střední průmyslová škola elektrotechnická Motto: každý den se můžeš naučit něco nového Oblíbené jídlo: těstoviny, sýry Oblíbený nápoj: kofola, zelený čaj Ideální dovolená: hory - v létě na kole a v zimě na lyžích Oblíbené domácí práce: nevzpomínám si Největší vynález: elektřina Záliby: cyklistika, lyže, fotbal, hory Kontakt: vacek@brno.abbas.cz

Bulletin Abbas, a.s.


Informační technologie

Triton | moderní technologie výroby

Nabízené služby

Společnost Triton postavila a uvedla do provozu novou výrobní halu pro výrobu rozvaděčů vybavenou moder ními technologiemi. Nová robotizovaná pracoviště propojená do automatizovaného celku přinášejí nejen efektivnější výrobu, ale i nárůst celkové výrobní kapacity. Díky tomu byla také nově nastavena velmi atraktivní cenová politika populárních rozvaděčů značky Triton. Novinkou v sortimentu Tritonu jsou stojanové rozvaděče řady RIE, které se vyznačují zvýšeným krytím IP 54 a tepelnou izolací. Jsou určeny pro ochranu zařízení umístěných uvnitř skříně před vniknutím cizích těles nebo před škodlivými účinky vody či prachu. Tyto rozvaděče lze volitelně vybavit klimatizační jednotkou čímž získáte plně klimatizovaný datový rozvaděč vhodný pro autonomní aplikace mimo serverové místnosti.

V rámci poskytovaných služeb nabízíme možnost zapůjčení certifikačního měřícího přístroje Fluke DTX-1800, který po připojení k PC umožní následný tisk certifikačních protokolů. Pro snadné konektorování optických konektorů zapůjčujeme sadu Hot-Melt od společnosti 3M.

Prestižní ocenění pro kabeláž Brand-Rex V ý r o b c e s t r u k t u r ova n é k a b e l á ž e společnost Brand-Rex (distribuce společnost Abbas), získala velmi prestižní ocenění - Structured Cabling Provider of the Year 2009. Toto ocenění je udíleno odbornými čtenáři časopisu Network Computing Magazine. Jedná se o nejdéle vycházející časopis zabývající se tématikou počítačových sítí v Anglii.

Abbas, jako oficiální partner společnosti Brand-Rex pro technologii zafukování optických vláken Blolite+, disponuje zafukovací sadou Blolite+, kterou půjčuje proškoleným partnerům. Z dalších nabízených služeb můžeme připomenout zapůjčování cívek s optickým kabelem dle individuálních potřeb zákazníka. Z odborné stránky nabízíme znalostní podporu námi dodávaných technologií, optimalizaci a implementaci do požadované infrastruktury, konzultace a školení.

Select Certified Partner | CISCO Aktivní prvky v datové síti jsou jejím mozkem a zcela nezbytnou součástí každé IT infrastruktury. V průběhu letošního léta jsme úspěšně absolvovali všechny požadované testy v rámci partnerského programu společnosti Cisco a stali jsme se právoplatným Cisco Select Certified partnerem. Na podzim jsme také úspěšně obhájili certifikaci Authorized Reseller od dalšího výrobce aktivních prvků, společnosti Allied Telesis International. Díky prokázaným odborným znalostem můžeme nyní nabídnout komplexní řešení při spolupráci na projektování a dodávkách aktivní i pasivní datové síťové infrastruktury. Bulletin Abbas, a.s.

13. strana


Prevence před požáry v domácnostech

Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky osob, stovky jich jsou zraněny a způsobené škody dosahují stamilionů korun. Na požárech v domácnostech má největší podíl obyčejná lidská neopatrnost.

Nejčastější příčiny vzniku požáru jsou kouření a zacházení s otevřeným ohněm. Ať již se jedná o zapomenuté potraviny na vařiči, nevhodně odložené nebo odhozené nedopalky cigaret, svíčky ponechané bez dozoru v těsné blízkosti hořlavých látek, případně používání hořlavých kapalin (benzín, nafta, petrolej apod.) při zapalování v kamnech, vždy jde o neopatrnost uživatelů objektu. Při provozu topidel se často nedodržují potřebná bezpečnostní pravidla. Velmi často je zanedbávána údržba topidel, kouřovodů a komínů nebo jsou nevhodně uskladňována tuhá paliva. Naše byty a rodinné domy jsou doslova přecpány vybavením a materiálem, který se snadno vznítí a rychle hoří, přitom dochází k úniku značného množství vysoce toxického kouře (například čalouněný nábytek, bytové textilie a plastové bytové doplňky). Velký počet požárů v domácnostech souvisí s tím, že se lidé doma cítí bezpečně a drobné nehody podceňují, přestože tyto mnohdy vedou ke vzniku požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti, jako je vaření, kutilství apod. I když požáry v domácnostech činily jen 11,8% z celkového počtu požárů, způsobené majetkové škody dosáhly částky 335 milionů korun. Ze statistiky požáru za posledních pět let vyplývá, že hasiči evidují každý den průměrně sedm požárů v domácnostech, denně je při těchto požárech zraněna alespoň jedna osoba a smrt si požáry v domácnostech

14. strana

vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry za sebou v domácnostech zanechaly za posledních pět let škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak v průměru denně přichází o majetek v hodnotě 777 tisíc korun. Nejčastější příčiny tragických požárů v domácnostech v roce 2007 - kouření nesprávná obsluha topidla - používání otevřeného ohně k osvětlování a rozehřívání. Nejzrádnější jsou požáry v noci, kdy lidé v objektech spí a není nikdo, kdo by si požáru včas všiml. Tři ze čtyř obětí požárů neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání se toxických zplodin vznikajících při požáru. Zejména v noci tak na nás číhá nebezpečí, protože kouř je rychlejší a tišší než oheň a již dvě nebo tři nadechnutí bývají smrtelná. Jednou z cest, jak preventivně předejít vzniku ničivého požáru, je vybavit si domácnost autonomními hlásiči požáru, které včas detekují vznikající požár a akustickým signálem na ně upozorní. Lidé pak mají mnohem větší šanci situaci včas vyřešit zavolat hasiče, případně opustit ohrožený prostor. Tyto hlásiče tak mohou zachránit lidské životy - navíc jejich cena je téměř zanedbatelná. V naší nabídce naleznete několik typů spolehlivých autonomních hlásičů, které zvýší bezpečí vašeho domova. Z našeho sortimentu vám doporučujeme typ ADR 20N a First Alert. Oheň nepřináší jen zničující horko, ale i agresivní usazeniny a leptající kyseliny, které mohou kontaminovat budovy,

Škody způsobené požárem vnitřní vybavení, stroje a zařízení. Saze a kouř se mohou dostat stropními a podlažními otvory, klimatizací, stoupačkami a servisním systémem budovy do celého objektu. Kontaminace způsobující korozi zapříčiní nezřídka zhoubné škody v uzavřených prostorách i daleko od ohniska požáru. Kvůli silné kontaminaci kyselinou mohou být napadeny ocelové výstuže betonu a jiné kovové povrchy vystavené kyselině. Substance způsobující korozi (se sazemi a kouřem) se mohou vlivem žáru dostat otvory do uzavřených prostor a vybavení. Možné kontaminace při požáru: + saze + kondenzáty páry a kouře + chloridy (kyselina solná) + koroze všeobecně + škody způsobené požární vodou + nánosy hasícího prášku

■ First Alert autonomní hlásič

■ ADR 20N autonomní hlásič

Bulletin Abbas, a.s.


Co je třeba řešit po požáru? Budovy: + odstranění poškozeného materiálu a suti + odstranění vody z podlah, předmětů, atd. + odvlhčení a vysoušení + sanace kontaminovaných povrchů (sazemi, kouřem, atd.) + znovuvybudování poškozených částí budov Vnitřní vybavení a instalační rozvody: + sanace veškerého kontaminovaného inventáře (instalační rozvody, nábytek, elektronika, dokumenty apod., které byly zasaženy sazemi, vodou, ...)

Stroje a přístroje: + stabilizace stavu strojů a přístrojů tak, aby byl minimalizován rozsah dalšího poškození korozí + inspekce a posouzení stavu každého předmětu a zvážení možností obnovení (sanace nebo nahrazení) + ekonomický a technický koncept sanace (vč. sanačních nákladů a potřebného času) sanace předmětů, u nichž je sanace pokládána za smysluplné a hospodárné řešení

Katalog MENVIER

Bezdrátové konferenční systémy | TOA Z nabídky japonského výrobce audio techniky TOA Vám představujeme systém TS 900/800. Jde o bezdrátový konferenční systém, charakteristický svou flexibilitou, silným a čistým zvukem bez nežádoucích vazeb. Infračervené komunikační systémy jsou odolné proti radiovým frekvencím a

■ TS Series

Bulletin Abbas, a.s.

odposlechu. Tyto systémy eliminují potřebu kabelového propojení. Instalaci lze provést snadno, rychle a elegantně, bez nutnosti realizace kabelových tras. Systém TS 900/800 umožňuje propojení 96 (64) předsednických a delegátských jednotek. Bezdrátové, snadno přemístitelné jednotky jsou ideálním řešením pro jakoukoliv konferenci a to díky snadné změně počtu uživatelů a rozmístění jednotek. Předsednická i delegátská jednotka jsou vybaveny reproduktorem s výbornými zvukovými parametry a mohou být napájeny z lithiových akumulátorů, které zaručí až 10 hodin nepřetržitého provozu. Přenos zvuku mezi jednotkami je řešen prostřednictvím 16 infračervených portů, které jsou podle potřeby a členitosti rozmístěny v daném prostoru.

Technologie MENVIER je velice spolehlivá a u uživatelů i montážních organizací oblíbené řešení anglického koncernu COOPER. Od září tohoto roku je pro vás připraven nový ucelený katalog systému EPS MENVIER, který Vám na vyžádání rádi zašleme. V katalogu jsou detailně popsány technické parametry jednotlivých typů ústředen, detekčních, spínacích a signalizačních prvků. V samostatné části katalogu jsou rovněž popsány vlastnosti systému PROTECTOWIRE s uvedením základních technických parametrů. Přehlednost i grafická úprava katalogu usnadní Vám, našim zákazníkům, orientaci ve struktuře těchto systémů a přispěje k jejich výraznější propagaci.

+ možnost dvojjazyčného provozu systému volitelná priorita hlášení z jednotek možnost kvalitního nahrávání konference během provozu + možnost použití hlasovacího klíče Systém TS 800 je vhodný pro konference malého rozsahu, popřípadě pro porady. + Systém TS 900 je High-endový univerzální systém pro konference o vysokém počtu účastníků a vyhovující vysokým nárokům na provoz i organizaci konferencí. Pokud máte o tyto systémy zájem, kontaktujte naše specialisty.

15. strana


Novinky | Dominus Millennium

■ MC1 modul do detektoru pro Dominus Millennium

MC1 zajímavým komponentem, který rozšiřuje možnosti ve způsobu použití a nasazení systému je expanzní modul MC1 s 1 trojitým vstupem (poplach, tamper, antimasking) a 1 výstupem (např. pro řízení LED v detektoru) s připojením na

MU4N nejzajímavější novinkou, která zásadním způsobem zvyšuje výkon a užitné vlastnosti systému, je inovovaný typ ústředny MU4. Tato ústředna umožňuje update firmware přímo z programu SetTermW a to použitím paměti FLASH pro programovou část. Zrychlením přístupu do této paměti se podařilo zvýšit výkon systému o cca 25%, což stabilizuje rychlosti odezvy především u rozsáhlých

aplikací. Byla též zvětšena paměť dat, je použit nový obvod RTC, integrované převodníky pro přijímače přesného času (DCF, GPS) a pro kategorii rizikovosti 4 je integrován samostatný výstup pro hlášení poruchy ústředny a samostatný vstup pro vibrační detektor, jako ochranu skříně ústředny. Stejná inovace čeká v letošním roce ústřednu MU3, kde současně dojde i ke změně koncepce zdrojové části ústředny.

Viktor Nevrkla manažer sekce EZS a EKV

+ + + + + + + + + +

■ MU4-N ústředna Dominus Millennium

16. strana

+ + +

Věk: 35 let Rodinný stav: ženatý Děti: syn Viktor Předchozí kariéra: Abbas Vzdělání: Střední průmyslová škola elektrotechnická Motto: i pád na držku je pohyb dopředu Oblíbené jídlo: dobře naložený steak Oblíbený nápoj: čistá pramenitá ... Ideální dovolená: dlouhá Oblíbené domácí práce: to snad ani ne Největší vynález: internet Záliby: turistika, lyže Kontakt: nevrkla@brno.abbas.cz Bulletin Abbas, a.s.


datovou linku DN-BUS. Rozměry modulu jej předurčují pro instalaci přímo do detektorů a i přes malé rozměry jsou zachovány zásady ochrany vstupů pro linku proti možnému přepětí. Tyto moduly lze libovolně kombinovat s ostatními moduly na lince DN-BUS, čímž je zajištěna původní koncepce systému. MX-1S Octopus stále častější požadavky na bezdrátovou nadstavbu vedly k vývoji modulu přijímače MX1S pro připojení na datovou linku DN-BUS a bezdrátových detektorů

■ MX-1S Octopus

na frekvenci 868 MHz a to především pro řešení tísňových tlačítek a předmětové ochrany, pro kterou jsou k dispozici univerzální vysílače s magnetickým kontaktem a vibračně/magnetický detektor. Součástí bezdrátových komponent Octopus je i PIR detektor pohybu určený pro klasickou EZS. Modul MX1S je schopen připojit až 60 bezdrátových detektorů a jejich adresace je opět přizpůsobena koncepci systému Dominus Millennium. MH1 modul tzv. klíčového hospodářství s až 7 chráněnými zásuvkami je určen pro instalaci do 19“ rozvaděče. Modul obsazuje 1 adresu na sběrnici DN-BUS, což umožňuje libovolnou výstavbu systému s ohledem na počet adres ústředny a je plně integrován do systému EZS a EKV. Obsluha chráněných zásuvek je umožněna standardními prostředky systému Dominus Millennium (heslem z klávesnice, kartou či jiným identifikátorem na snímači, centrálně z programové nadstavby apod.).

ABB PhoneLINE V minulém roce jsme společně s firmou ABB, Elektro-Praga, s.r.o. uvedli na trh ojedinělou řadu zařízení pro dálkové ovládání domácností s názvem PhoneLINE. Tato řada v současné době obsahuje GSM spínač, Modul spínací

■ ABB PhoneLINE

bezdrátový, Modul spínací drátový pro designové řady elektrických přístrojů společnosti ABB Tango, Element a Time. Tuto řadu dále doplňuje Snímač teploty pro podlahové vytápění, Bezdrátový vstupní modul pro komunikaci GSM spínače s hlásiči kouře BuschRauchalarm nebo pro komunikaci se sadou pro signalizaci úniku vody a Univerzální modul binárních vstupů. Pomocí těchto zařízení je možné jednoduše dálkově ovládat a chránit Vaši domácnost a zároveň snižovat spotřebu energií. Vzhledem ke vzrůstajícím nákladům za energie pak lze říci, že tyto produkty se uplatní v každé domácnosti nebo kanceláři.

GigE? ® uEye !

®

GigE uEye SE + + + + + + +

in Made p o Eur e

Podpora Plug & Play Vzdálený update firmware Až 10 Megapixel Možnost uchycení 4 x M3 OEM verze Snadná integrace s uEye SDK Podpora příslušenství jiných výrobců

USB Různá provedení (včetně krytí IP65/67). Maximální flexibilita a dlouhodobá dostupnost.

Průmyslové aplikace Vysoká odolnost, průmyslové rozhraní, stabilita do 4 kV, CE/FCC třída B.

GSM spínač

(telefon) +420 602 777 999 www.abbas.cz Bulletin Abbas, a.s.


Výběr z referencí Fotovoltaické elektrárny + Hradec Králové + Mastířovice + Bzenec + Nová Ves + Řehoty + Hrušovany nad Jevišovkou + Moravský Žižkov + Mikulov Městské kamerové systémy + Brno + Nový Jičín + Hodonín + Litomyšl + Prostějov + Broumov Obchodní prostory + PENNY Market + Interspar + Obchodní centrum Chodov + Plzeň Plaza + Galerie Liberec Plaza + Kaufland + IKEA + OC Pankrác Výrobní závody + Hyundai Motor Manufacturing Czech + Foxconn Kutná Hora + Femont Opava + Cromodora Mošnov + Zentiva + Toyota Motor Czech + Hedva Mohelnice + Pivovar Radegast Nošovice + Manag

18. strana

Bulletin Abbas, a.s.


Stmelování kolektivu aneb teambuilding

Jako každý rok, i letos jsme se my - zaměstnanci firmy Abbas společně se svými partnery, partnerkami a rodinnými příslušníky vydali pokořit jednu z českých řek. Po Sázavě, Vltavě a Berounce padla volba na řeku Ohři. Pro plavbu jsme si vybrali nejzajímavější úsek a to místo, kde řeka obtéká obloukem hrad Loket a vtéká do CHKO Slavkovský les. Poté se dostává do soutěsky Svatošských skal a krátce na to do Karlových Varů. Nabízí tak spoustu přírodních krás a nevšedních zážitků. Na vodě jsme strávili dva dny a rozhodně jsme si to skvěle užili. I přes úvodní deštivé počasí se všichni bez váhání vrhli do zdolávání říčního toku, přenášení lodí a boje téměř na život a na smrt s nebezpečnými jezy. Pobyt ve stanech, komáry, studenou vodu ve sprchách a jiná úskalí, která skrývá pobyt v kempu, přežili všichni také ve zdraví. K večeru jsme si volné chvilky zpestřili procházkami po okolí, prohlídkou města i hradu Loket a samozřejmě nechyběl zpěv a kytary u táboráku. Byly to čtyři dny strávené v příjemném prostředí, v krásné přírodě, naplněné spoustou zábavy a zážitků. Zkouška soudružnosti, tmelení kolektivu, teambuilding nebo jakkoliv se tomu dá dnes říkat, se vyvedl na jedničku!

15 let

systémová záruka

rovaný Pro kompletní struktu talovaný kabelážní systém ins rem Axemax vyškoleným partne

Komunikujte efektivněji! Spolehlivá řešení pro pasivní infrastrukturu datových sítí

Metalická kabeláž + Datové zásuvky + Patch panely + Patch cordy + Keystony


Přehlídka nejnovějších trendů v oboru protipožární a zabezpečovací techniky, systémů a služeb 15.-17. září 2009 | budova Mánes, Praha 1 | www.fsdays.cz

Solární energie v ČR 2009 3. ročník odborné konference a doprovodné výstavy 14.-15. října 2009 | Kongresové centrum Praha

| stánek č.: C4

BRNO Edisonova 5 612 00 Brno (telefon) +420 541 240 956 (fax) +420 541 240 955 (gsm) +420 602 777 999 abbas@abbas.cz

© 2009 ABBAS, a.s.

PRAHA Nad strouhou 6 147 00 Praha (telefon) +420 221 416 811 (fax) +420 221 416 888 (gsm) +420 602 777 000 praha@abbas.cz

OSTRAVA Slévárenská 16 709 00 Ostrava (telefon) +420 596 611 984 (fax) +420 596 612 059 (gsm) +420 602 777 222 ostrava@abbas.cz

HRADEC KRÁLOVÉ U Trati 63 500 03 Hradec Králové (telefon) +420 495 534 470 (fax) +420 495 534 480 (gsm) +420 602 777 333 hradec@abbas.cz

www.abbas.cz

bulletin  
bulletin  

bulletin, ABBAS

Advertisement