Page 1

JARO 2013

VAŠE ZLATOČERNÁ ŠELMA

LEO_obalka_0213.indd 1

3.3.2013 21:17:05


se Staňteerem designstní vla ky sedač

LEO_obalka_0213.indd 2

Pohodln se posaďtě e

3.3.2013 20:40:00


ZÁŽEH

L E

O3

VÁŽENÍ CESTUJÍCÍ, VÁŽENÍ ČTENÁŘI

Rád

Fotografie: Archiv LEO Express

bych vám poděkoval, že jste si jako svého dopravce zvolili společnost LEO Express. Od 13. listopadu loňského roku, kdy jsme pro vás vypravili první vlak, jsme urazili velký kus cesty nejenom na trase Praha–Ostrava, ale také v rámci vývoje naší společnosti. Dnes už se na zmiňované trase prohánějí všechny naše vlakové jednotky, a díky tomu jsme pro vás mohli navýšit počet spojů, které vám ulehčí přepravu z jednoho konce naší republiky na druhý. Abychom vám mohli zajistit moderní přepravní podmínky, jsme v přímém kontaktu s prosperujícími zahraničními dopravci, kteří nás nejenom inspirují, ale také podněcují k dalším inovacím a novým službám. Držíme se hesla, že otevřený a transparentní přístup je klíčem k progresivní a spolehlivé železniční dopravě. Vždyť pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí se podívat přes hranice do Rakouska nebo Německa. Díky své inovativní vizi jsme se na naší železnici stali technologickým leaderem, který vám jako první přináší kupříkladu mobilní aplikace, zahradu cen či jedinečný vnitřní zábavný kanál, nainstalovaný ve všech našich vlakových jednotkách. Našim zákazníkům vždy vycházíme vstříc – mezi naše novinky patří zavedení slev pro seniory, akceptace studentských karet ISIC a akční cenové nabídky na vybrané spoje. Nezadržitelnému vývoji se pak věnujeme i na stránkách našeho časopisu. Věřím, že s námi prožijete pohodlnou a zábavnou cestu. Leoš Novotný zakladatel a generální ředitel LEO Express

DRŽÍME KROK S VÝVOJEM NOVÝCH TECHNOLOGIÍ. SVOU JÍZDENKU SI NYNÍ MŮŽETE POHODLNĚ OBJEDNAT TAKÉ PŘES CHYTROU MOBILNÍ APLIKACI.

PRO LEO Express VYDÁVÁ: C.O.T. media, s. r. o.

REDAKČNÍ RADA: Eva Frindtová, Jana Klichová, Hana Čermáková █ ŠÉFREDAKTORKA: Jana Hakenová, jana.hakenova@cot.cz █ FOTO: není-li uvedeno jinak, jsou fotografie použity z Thinkstockphotos.com █ LAYOUT: Eva Smrčková █ GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA: Martina Rychtaříková █

LEO_0213_blok.indd 3

PRODUKCE: Jan Doležal KOREKTURY: Pavel Tahovský █ MARKETING: Lucie Škopková, lucie.skopkova@cot.cz █ INZERCE: C.O.T. media, s. r. o., Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3, email: obchod@cot.cz, tel.: +420 226 257 720 █ UZÁVĚRKA TEXTŮ: 4. 2. 2013 █ Evidenční číslo MK ČR E 20950 █ Vydavatel neručí za obsah inzerátů. █ █

3.3.2013 19:59:53


LEO_0213_blok.indd 4

3.3.2013 20:00:10


L E

O5

Fotografie: Archiv LEO Express

OBSAH

OB S AH

KOKTEJL 06 VIP cestují vlakem LEO Express

ZÁKULISÍ 09 Z kuloárů LEO Express

ZPOVĚĎ 10 Rozhovor se Zdeňkem Bártou

MAŠINA 14 Fejeton Pet Petryy Braunové

18 EVOLUCE Úvaha Jana Alberta Šturmy

22 FIKCE Co jste ještě neviděli

26 OBZORY Cestování za hranice všedních dní

30 TIPY Pozvánky na kulturní a jiné akce

37 SERVIS Naše služby pro vás

LEO_0213_blok.indd 5

3.3.2013 20:01:12


LE

06

KOKTEJL

NEJLEPŠÍ S NEJLEPŠÍMI MOŽNOST SKUTEČNĚ KOMFORTNÍHO CESTOVÁNÍ PŘILÁKALA DO NAŠICH VLAKŮ VIP OSOBNOSTI ROZMANITÝCH PROFESÍ. Jako první s námi cestoval populární a úspěšný český režisér Zdeněk Troška. Bezstarostnou jízdu si vyzkoušelo i oblíbené hudební kvarteto Charlie Straight. Na sportovní akci City Cross Sprint jsme zase svezli zářící hvězdy českého sportu. Během cesty jsme si naše VIP vzali stranou na slovíčko, a vyzkoušeli jejich bezprostřední reakce. Co se vám vybaví, když se řekne… Jahody… Slunce , seno… nejkrá snější vůně lé Plácačk ta a…Výp ravč Kopeček … Pistá í ciová z mr Hůlka… Daniel, zlina skvělý kamará d

cing mind Ra Team… iX íh Sn Prašan… ílá B … a p Sto Úleva … a Rovink Medaile Zlatá…

Martin Koukal

Zdeněk Troška

Team… Bu Prašan… ilding Peří Stopa… P Dráha… ro život Horská Zlatá… Horečk a

Aleš Razým Dušan Kožíšek Team… Habera Stopa… Viki, stopa Rovinka… Relativní Zlatá… Pivo Prašan… Nebude sněhulák

LEO_0213_blok.indd 6

3.3.2013 20:08:50


Michal, Charlie Straight

KOKTEJL

L E

07

Beatles… Abbey Road Podium…Kabely, DI boxy Noty… Chopin Anděl… Přestup Improvizace… F7, Bb7, F7, Bb7, F7, D7, Gm7, C7, F7,D7,Gm7, C7

Anděl… Jedna holka Kopeček… Krteček Švihadlo… Jóga Hůlka… Chci být jako Cedric Diggory Beatles… Šílenství Podium…Kabely Improvizace…Michal Šupák Anděl…Mosazná soška Trať... Vlak

Albert, Charlie Straight

Pódium…Fanoušci Noty…Kuličky Anděl…Slavík Trať…Kolej Kryptonit…Superman

al

Johny, Charlie Straight

Pavel, Charlie Straight

Fotografie Charlie Straight: Adam Holý, Lukáš Vrtílek, Petr Klapper; Fotografie Zdeněk Troška: Wikimedia Commons, autor: kirk; Fotografie Dušan Kožíšek, Aleš Razým, Martin Koukal: SLČR

LEO_0213_blok.indd 7

3.3.2013 20:09:18


LEO_0213_blok.indd 8

3.3.2013 20:16:32


ZÁKULISÍ

L E

09

EVOLUCE NA ŽELEZNICI MOJE PRÁCE MĚ BAVÍ, KAŽDÉMU BYCH PŘÁL, ABY SE DO PRÁCE TĚŠIL JAKO JÁ, VŽDY KDYŽ MÁM DELŠÍ VOLNO, ZKOUŠÍM, JESTLI BY SE NENAŠLA VOLNÁ SMĚNA, PRÁCE JE PRO MĚ JAKO DROGA.

JMÉNO: ALEŠ LORENC █ POZICE V LEO Express: STROJVEDOUCÍ █ ZNAMENÍ: RYBY █

Zeptáte-li

technický stav a zkouší brzdy. Po všech formalitách a zkouškách vyrážíme na minutu přesně na trať.

Na hlavním nádraží v Praze se setkáváme před osmou hodinou ráno; dnešní směnu začíná Aleš ve vlaku, který odjíždí v 8.29. Aleš dodává: „Strojvedoucí mají nepravidelnou pracovní dobu, pro všechny ale platí stejná pravidla. Před začátkem směny se musím ohlásit dispečerovi, pak si projdu knihu vyhlášek, v knize jsou nařízení z provozu firmy či různé technologické postupy.” Když přicházíme k vlaku, musí Aleš podepsat knihu předávky, prohlédne si knihu oprav, a převezme rozkaz od výpravčího, kde jsou uvedena omezení na trati, pomalé jízdy či výluky. Poté zkontroluje

Během cesty máme chvilku, bavíme se o vlacích i o pokroku, který se nevyhnul ani železnici. Aleš se rozpovídá: „Tratě se od dob, kdy jsem na železnici začínal, změnily, došlo k velké modernizaci a samotná doprava se citelně zrychlila. Dnes trvá cesta z Prahy do Ostravy asi tři hodiny, před lety přibližně pět a půl hodiny.” Následně se dozvídám o rozdílech mezi starými lokomotivami a novými vlaky LEO Express. „Moje spokojenost s vlaky Flirt je obrovská, ony ani ty staré lokomotivy nebyly špatné, na svou dobu byly moderní, přesto jsou rozdíly mezi nimi a vlaky LEO Express markantní. Dříve musel strojvedoucí neustále hlídat rychlost, každý podezřelý zvuk sám vyhodnotit, případně se pokusit závadu odstranit. Ve vlacích Flirt je inteligentní řídicí jednotka, která nahlásí poruchu a přesně určí, co se s kterou částí vlaku děje. Pokud je závada vážná, vlak vám prostě nedovolí odjet, navíc máme i tempomat, který nám ulehčuje práci.” Nedá mi to, abych se nezeptala na to, co mě vždy zajímalo, proč starší vlaky při brzdění tolik kvílejí. Aleš se usměje: „Starší vlaky mají špalkové brzdy, kde při brzdění dochází k tření kovu o kov. Nové vlaky mají brzdy kotoučové, ty jsou opatřeny brzdovými destičkami. Naše vlaky vyrábějí navíc při brzdění elektřinu, kterou vracejí do sítě, následně za její pomoci zase brzdí, proto jsou tak tiché.” Za pár minut vystupuji na pardubickém nádraží. Dlouho se pak dívám za vlakem, který jsme si ještě před pár lety ani neuměli představit.

se malého chlapce, čím by chtěl být, až bude velký, nejspíš vám odvětí, že pilotem nebo strojvedoucím. Někteří z dětského snu vyrostou, jiní si ho splní. Naše redakce strávila den s Alešem Lorencem, který již od roku 1990 řídí vlaky.

LEO_0213_blok.indd 9

3.3.2013 20:16:52


LE

10

ZPOVĚĎ

VERSUS

KDYBY MĚL CHARLES DARWIN, BRITSKÝ BIOLOG A ZAKLADATEL TEORIE EVOLUCE, MOŽNOST PŘÁTELSKY VYZPOVÍDAT SVÉHO SOUČASNÉHO „KOLEGU″ ZDEŇKA BÁRTU, VEDOUCÍHO ZOOLOGA ZOOLOGICKÉ ZAHRADY VE DVOŘE KRÁLOVÉ…

ZAČNĚME S NĚČÍM JEDNODUŠŠÍM, CO BYLO DŘÍVE SLEPICE, NEBO VEJCE?

1

KDYBYSTE SE MOHL VRÁTIT 2 V ČASE DO OBDOBÍ MÉHO NEJVĚTŠÍHO BÁDÁNÍ, CO BYSTE MI PORADIL?

Na tuto otázku bez rozmyšlení odpovídala i moje babička, prostá žena z Krkonoš. Kde by se vzalo vejce bez slepice? No, pane Darwine, sám víte, že i slepice kdysi létaly, takže slepice prostě jednoho dne musela odněkud přilétnout… Zcela určitě bych vám poradil, abyste více dbal o své zdraví, a přestože chápu vaši touhu po poznání zákonů přírody i objevování dosud neznámých končin, abyste tolik necestoval, a tím pádem mohl dát světu více tak famózních objevů jako byla teorie evoluce a ne si zemřít již v 73 letech. I když pravda, na konec 19. století požehnaný věk.

ABYCH MOHL SLOŽIT PUZZLE 3 ZVANÉ EVOLUCE, CHYBĚL MI JEDEN NEOPOMENUTELNÝ DÍLEK, KTERÝ DOPLNILA AŽ GENETIKA…

Puzzle nemám příliš rád, osobně na ně nemám dostatek trpělivosti. Ještě že jsou tací, kteří tu trpělivost mají. Vaše dílo je velmi obsáhlé, nikdy jsem ho nenastudoval tak, abych vám pomohl pomyslný dílek doplnit. Ale například přirozený výběr, který jste tolik propagoval, jste vzorně dokázal svými 10 dětmi, ačkoli jste o genetice v té době ještě neměl tušení.

KDYŽ JSME U GENETIKY, 4 „POTATILY″ SE VAŠE DĚTI? CO JIM ŘÍKÁ FLÓRA A FAUNA, ZAJÍMAJÍ SE?

Moje děti se bohužel nepotatily jako ty vaše. Mám tři dospělé potomky a vychovával jsem je v duchu, že není nic lepšího než práce v zoo, ale někde došlo k chybičce. Možná v tom má prsty konzumní styl života, všechny děti okolo totiž měly vždy něco navíc. Časem se dopátraly pravdy. V zoo nelze zbohatnout. Nyní se o to samé pokouším s vnoučaty, ta už mám čtyři. Jsem ale dospělý a realista, a tak předpokládám, že dopadnu stejně jako s jejich rodiči. À propos, přece jen v mých dětech něco zůstalo, milují přírodu a ve znalostech zvířat ve škole vždy excelovaly.

LEO_0213_blok.indd 10

3.3.2013 20:17:18


ZPOVĚĎ

L E

11

ZDENĚK BÁRTA NARODIL SE 26. BŘEZNA ROKU 1958 VE VRCHLABÍ. NA STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE V HRADCI KRÁLOVÉ ÚSPĚŠNĚ VYSTUDOVAL OBOR VETERINÁRNÍ. OD ROKU 1997 PRACUJE V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ. PRÁCE V MÍSTNÍM ZOO SE STALA DOSLOVA JEHO POSLÁNÍM. DO ZOO NASTOUPIL KRÁTCE PO STUDIU A NIKDY SVÉHO „ZAMĚSTNAVATELE“ NEZMĚNIL. ZAČÍNAL JAKO OŠETŘOVATEL ZVÍŘAT A PŘES FUNKCE VETERINÁRNÍHO TECHNIKA, ZOOLOGA A VEDOUCÍHO OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ SE ZVÍŘATY SE VYPRACOVAL NA POZICI VEDOUCÍHO ZOOLOGICKÉHO ÚTVARU.

KDY JSTE POPRVÉ ZAZNAMENAL SVŮJ ZÁJEM O ZVÍŘECÍ ŘÍŠI?

5

MŮJ ŽIVOT ZCELA ZÁSADNĚ 6 OVLIVNILA VÝPRAVA DO EXOTICKÝCH ZEMÍ, ZMĚNILY VAŠE VNÍMÁNÍ SVĚTA NÁVŠTĚVY DOMOVIN EXOTICKÝCH ZVÍŘAT?

LEO_0213_blok.indd 11

Zájem o zvířecí říši jsem prý projevil již ve velmi útlém věku, když jsem utíkal své hodné babičce a schovával se do boudy vlčáka Reifa, kterého měli moji prarodiče. S Reifem jsme se měli tak rádi, že jsme bez sebe neudělali ani krok. Též jsem se údajně velmi rád houpal na rozích býků, které babička s dědou chovali na maso a všichni se jmenovali Bulíci. Nikdo jiný na hlavu býkům sáhnout nemohl. A dokonce jsem se prý vešel i do králíkárny, a hájil králičí životy v den jejich popravy. Děda s otcem mě ve Špindlerově Mlýně zasvěcovali do zvířecí říše denně. „Špindl“ v dobách mého dětství bylo kouzelné místo plné zvěře, o které jsem věděl prakticky všechno. Myslím, že návštěva exotických míst můj pohled na svět nijak zvlášť nezměnila. Studoval jsem a četl od útlého věku vše dostupné o biotopech zvířat, která mě vždy zajímala. Když jsem vše viděl na vlastní oči, byl jsem samozřejmě zcela uchvácen, ale tušil jsem, co mě čeká. Vy jste tu možnost nastudovat si vše dopředu neměl, o to více si vás musela cizokrajná místa podmanit a inspirovat.

3.3.2013 20:17:47


LE

12

ZPOVĚĎ

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ SE MŮŽE POCHLUBIT ÚSPĚŠNÝM ODCHOVEM NĚKOLIKA DRUHŮ OHROŽENÝCH ZVÍŘAT, KTERÁ ZÁROVEŇ NAVRACÍ DO VOLNÉ PŘÍRODY. OD ROKU 1990 SE PODAŘILO DO AFRICKÝCH REZERVACÍ VYPUSTIT TÉMĚŘ STOVKU BUVOLŮ KAFERSKÝCH, DÁLE PAK ANTILOPY KOŇSKÉ, ANTILOPY VRANÉ, NOSOROŽCE DVOUROHÉ A NOSOROŽCE TUPONOSÉ.

ČLOVĚK SE OBČAS RÁD 7 NAZÝVÁ PÁNEM TVORSTVA, ALE NA SVĚDOMÍ MÁ I VYMÍRÁNÍ NĚKTERÝCH ŽIVOČIŠNÝCH DRUHŮ A TO UŽ NENÍ TA PRAVÁ EVOLUCE…

MOJE TOUHA POCHOPIT 8 PŘIROZENÝ ŘÁD A VÝVOJ SVĚTA MĚ PŘIVEDLA K CELOŽIVOTNÍ LÁSCE – BIOLOGII, A PROČ JSTE SE VY ROZHODL PRO ZOOLOGII?

CO ŘÍKÁTE USPOŘÁDÁNÍ EXPOZICÍ ZOŮ TŘEBA PODLE EVOLUCE?

9

ADOPCE ZVÍŘAT SE STALA 10 BĚHEM NĚKOLIKA LET VELICE POPULÁRNÍ, KTERÉ ZVÍŘE BYSTE MI DOPORUČIL ADOPTOVAT?

LEO_0213_blok.indd 12

Ano, toto je velmi smutná a závažná věc. Ve vaší době jste se trápil otázkami, na které sice dnes umíme odpovědět bez chybějících dílků, ale složitě je převádíme do reality. Vymírání živočišných druhů vás naštěstí tak trochu minulo. V dnešní době se s ním setkáváme denně. Mně osobně nesmírně trápí to, že s největší pravděpodobností vyhyne poddruh nosorožce bílého, širokohubého, Ceratotherium simum cottoni. Osobně jsem se podílel a stále podílím na záchraně toho poddruhu, ale šance jsou opravdu velmi malé. Zlatá evoluce, biologie, genetika…

Biologii jste mně vyfoukl již vy a tak jsem se musel zaměřit trochu jiným směrem. Jen mě mrzí, že to asi tak daleko v té zoologii nedotáhnu, jako vy v biologii.

Zajímavá myšlenka. Nicméně většina zoologických zahrad nemá uspořádání podle evolučního vývoje. Dnes se styl expozic podřizuje komerčním účelům. Zoologické zahrady totiž především bojují o návštěvníky, a čím více vybraného vstupného, tím větší šance na přežití. Smutné, ale pravdivé.

Jako člen úzkého vedení Zoo Dvůr Králové vám samozřejmě nemůžu nabídnout žádná jiná zvířata k adopci, než ta, která mají v žebříčku nabízených zvířat vysoké životní náklady. A to je slon, tygr, lev nebo nosorožci.

3.3.2013 20:18:13


L E

13

PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA MUZEUM KARLA ZEMANA! otevřeno denně 10:00–19:00

V PRAZE MŮŽETE NAVŠTÍVIT INTERAKTIVNÍ EXPOZICI, KTERÁ VÁS PROVEDE SVĚTEM FILMOVÝCH TRIKŮ. Jednotlivé části muzea jsou koncipovány jako filmové scény a malé ateliéry s kulisami, do kterých můžete volně vstupovat. Můžete se vznést na létajícím stroji, projít po měsíci Barona Prášila anebo zkusit ovládat známou ponorku z Vynálezu zkázy. Současně vám také expozice nabízí možnost seznámit se s dosud nepublikovanými fotografiemi, originálními loutkami a dalšími materiály dokumentujícími Zemanovo dílo. V muzeu je možné si vše osahat a vyzkoušet, a tak se bude bavit celá

LEO_0213_blok.indd 13

rodina. Pravidelně se zde také konají workshopy animace a trikové tvorby pro děti od 5 do 99 let. Svou polohou na Malé Straně, jen pár kroků od Karlova mostu, je Muzeum Karla Zemana ideální zastávkou na procházce historickým centrem Prahy. Nezapomeňte si svůj fotoaparát nebo videokameru. Focení v muzeu je totiž doporučeno. www.muzeumkarlazemana.cz

3.3.2013 20:18:38


LE

14

MAŠINA

… OD PETRY BRAUNOVÉ, ÚSPĚŠNÉ AUTORKY MNOHA DĚTSKÝCH KNÍŽEK I KNIH PRO DOSPĚLÉ

BREJLOVEC „Pavlíku, jsi připraven? Dnes se půjdeme podívat na brejlovce!” Pavlík povyskočí: „Super! Hadů se nebojím!” „Kdepak hadi!” „Dědo, brejlovec je kobra. Kam jdeme, když ne do zoo?” K velkému překvapení dorazí k velké budově s nápisem Technické muzeum. Pavlík s očima navrch hlavy prochází kolem aeroplánů, starobylých motorek, létajících balonů, vzducholodí, parních lokomotiv s černým komínem… Děda zastaví před mašinou, jejíž dvě výrazná okna vpředu vypadají opravdu jako brýle. „Tohle je dieselová lokomotiva řady 750 čili Brejlovec,” prohlásí děda. „Ten je krásný!” Pavlík se chce zeptat, jak se sem takový velký stroj dostal, ale nestačí ani otevřít pusu a uslyší chraplavé zavzdychání. „To jsem rád, chlapče, že se ti líbím. Málem jsem skončil ve šrotu! To víš, modernizace! Vývoj! Evoluce!” Pavlík se rozhlíží, ale nikdo jiný tu není, a děda mlčí. Pavlík překvapeně pohlédne na Brejlovce. Ohromná skleněná oka zamrkala. „Když jsem měl zrychlit nebo vyjet velký kopec, bylo mi zle. Strojvedoucí netušil, že se na klikové hřídeli motoru objevila trhlina. Zvětšovala se, a když jsem jel na viaduktu, strojvedoucí otočil volantem kontroléru až na doraz, abych neztratil rychlost, jenže ouha! Bolest to byla nesnesitelná! Hřídel se roztrhla, zabírajícím ojnicím nic nekladlo odpor a ty se dvěma konci zlomené

hřídele prorazily blok motoru. Jedna ojnice se přetrhla a uvolněný píst provrtal hlavu válce. Z roztrženého motoru vystříkl žhavý olej až na stěnu strojovny. Byl jsem bezmocný! Poháněla mě ještě setrvačná síla, ale strojvedoucí sáhl po brzdiči a vzduch ve válcích mě po několika desítkách metrů zastavil. Tak to je můj konec, řekl jsem si. Motor na cucky, ten už nikdo neopraví!” Pavlík poslouchá, ani nedýchá. „Odstavili mě na vedlejší kolej, pomalu jsem zarůstal kopřivami… Objevil se však můj zachránce, který mě přitáhl až sem. A tak je to se vším. I dnešní vlaky, které se vesele prohánějí po kolejích, jednou skončí v muzeu. Nahradí je nové a dokonalejší stroje. Vývoj nezastavíš.” Děda dočetl popisek na panelu u vystaveného modelu. „Pavlíku, povím ti, jak se sem ten stroj dostal.” „Nemusíš, dědo, já to vím…” www.petrabraunova.cz

LEO_0213_blok.indd 14

3.3.2013 20:19:01


JADRAN C h o r vat s ko / Če r n á H o ra / S l ov i n s ko / I t á l i e

% 0 1 tenek h A čníc le ost AKCE V e t á E p z SL vých cen ník. Platn míst.

ch rov ogo z katal t, Praha-Dub obsazení vše dložení i l o p d p S o ře bo Ostrava . 5. 2013 ne lze uplatnit p -30.5.2013 . u 0 je do 3 lze sčítat. Slev z období 15.3 zdu přes s e e s j n e á y r Slev y LEO Exp ednávání z jízdenk časně při obj vt.cz nebo a sou www.ck 40 40. 666 tel.: 59

NEPTUN KLUBY Zábava pro dospělé i děti LEO_0213_blok.indd 15

www.ckvt.cz 3.3.2013 20:19:15


LEO_0213_blok.indd 16

3.3.2013 20:19:57


ADVERTORIAL

L E

17

DOPORUČUJEME

KOLIK STOJÍ

KVALITNÍ BRÝLE? HODNĚ LIDÍ ODDALUJE NÁKUP BRÝLÍ AŽ DO DOBY, NEŽ SE JIM S JEJICH STÁVAJÍCÍMI BRÝLEMI NĚCO STANE. DŮVODY MOHOU BÝT RŮZNÉ, NEJČASTĚJI TO BÝVÁ OTÁZKA PENĚZ. PŘITOM KVALITNÍ BRÝLE DNES SEŽENETE ZA CENU MNOHEM NIŽŠÍ, NEŽ KOLIK BĚŽNÁ DOMÁCNOST „PROJÍ″ ZA MĚSÍC.

Nový

koncept prodeje brýlí ukazuje, že kvalitní brýle jsou dostupné opravdu pro každého. V GrandOptical jsou totiž nyní obroučky nově rozděleny do pevných cenových kategorií od 500 Kč až po značkové brýle. Cenové kategorie přitom zákazník uvidí již při vstupu do prodejny, takže se může snadno zorientovat a vybrat si cenu, která mu nejvíce vyhovuje. Vedle pevných cenových kategorií najdou zákazníci v GrandOptical také přehledný ceník brýlových čoček. Snadno si tedy mohou sečíst cenu za obroučky a brýlové čočky a hned vědí, kolik je budou stát nové brýle. Nejsou tam žádné další skryté příplatky, které by mohly zákazníka nepříjemně překvapit. Kompletní brýle tak můžete pořídit již za 990 Kč. Nový koncept zákazníkům ukazuje, že v GrandOptical jsou kvalitní brýle nyní dostupné opravdu pro kohokoli. A záleží pouze na zákazníkovi, zda si vybere brýle za 990 Kč, nebo za 5 000 Kč. GrandOptical nyní nabízí brýle za ceny, které sednou každému. Více informací na www.grandoptical.cz

LEO_0213_blok.indd 17

3.3.2013 20:20:16


LE

18

EVOLUCE

VZDÁLENÉ MIHOTAVÉ ZÁBLESKY OPUŠTĚNÝCH NÁDRAŽÍ I JINÝCH OPOMÍJENÝCH ÚLOMKŮ MĚSTSKÉ KRAJINY JSOU NEJLÉPE VIDITELNÉ Z VLAKU, PRÁVĚ V TEN MOMENT, KDYŽ ČLOVĚK, JIŽ USAZEN, ROZČÍTÁ NOVINY NEBO ZAPÍNÁ POČÍTAČ. Text: Jan Albert Šturma, geobotanik

ÚZEMÍ NIKOHO MADE IN…

NEKONEČNÝ KOLOBĚH

Po drahách kolejí se k nám šíří poutníci subtropů i savan spolu s vůní amerických slanisek a tureckých kamenitých políček už přes 150 let. Tvoří barevný ohňostroj na kameništích mezi pražci a chytře parazitují na touze lidí po rychlém přemisťování. Počátek evoluce na kolejích totiž přichází ruku v ruce s průmyslovou revolucí. Začouzené vagony uhlí, zamazané nástupiště a několik blanitých semen v kaši mazu, oleje a drceného uhlí, to je živná půda pro druhy, které byste před stoletím páry v našich krajích marně hledali. Například takové pajasany žláznaté dorazily do Evropy na konci 19. století a jako invazivní cizák začaly vlaky pronásledovat z údolí až do podhůří. V okolí měst dnes vytváří obaly neuronových vláken tratí a silnic.

Semena z kolejí se neúnavně den za dnem ženou z nádraží do ulic i obráceně. Každé jaro přichází invaze nových rostlinných delegátů z dalších koutů zeměkoule. Život dokáže po několikamiliardté zkušenosti infikovat snad cokoliv a životadárnou hlínou může být nakonec i nadrcená guma a staré pražce. Na jaře se vytržená žíla kolejí stává frontovou linií vápencové mafie, která se kryje palbou semen křehké

LEO_0213_blok.indd 18

3.3.2013 20:22:11


EVOLUCE

L E

19

aromatické marulky. Sem tam bojuje o místo na slunci starý ibišek mohamedán a vzduch sytí plastový odér rukevníku. Prázdná políčka v seznamu staré aliance se zaplňují novými názvy, neznámými vůněmi, jinak tvarovanými květy i nezvyklými barvami.

RYTMUS SVĚTA Připadá vám nová říše, která vzniká za zdmi polorozbořeného drážního domku málo přehledná? Lidé tato místa ochotně přehlížejí, jako by ani nebyla. Jsou možná příliš ostnatá pro domácí vázu, příliš infekční komplikovanými tvary i cizáckým původem.

LEO_0213_blok.indd 19

3.3.2013 20:22:28


LE

20

EVOLUCE

DOPORUČUJI VÁM VYHLEDAT VLASTNÍ OPUŠTĚNOU ZASTÁVKU, POLOŽIT SE V BOUŘCE MEZI SKORO MIKROSKOPICKÉ PRŮTRŽNÍKY, ČICHAT K JEJICH PÍSKOBAREVNÝM KVĚTŮM, NA AKÁTOVÉM OHNI POVAŘIT POKROČILÝ VEČER A POMLÍT MEZI PRSTY AMARANTHOVÁ SOUKVĚTÍ.

Na starých opuštěných místech se tvoří koláže toho, co všechno je odřezáno od snu o dokonalosti měst. Dokážete v typologii exotických stromů rozpoznat korunu pajasanu? Akátu? Slanou vůni bytele? Vzpomenete si na to, co bylo zapomenuto? Člověk rád zasahuje, uchvacuje si pro sebe, mění ráz i vzhled krajiny a nakonec stejně odchází. Díla civilizace jednou pohltí kořeny, stonky, stébla, květy i listí… Jako by tudy nikdy neprojela ani drezína. Až na tato místa jednou narazíte, promiňte jim jejich mastnou, těžkou vůni i lojovitou konzistenci, jejich nepřehledný terén, jejich trny a spletité tvary.

CESTA Z MĚSTA Nevšední noční výlet mezi vonící plošiny nádražních masivů, evokující spíše obrazy Paula Kleeho než Kamila Lhotáka a hudbu spíše Sex Pistols než Pink Floyd, málokoho vábí, ale dost možná stojí opravdu za to.

LEO_0213_blok.indd 20

Krajina na zpustlém nádraží je na ústupu jak moře při odlivu a před námi je horká srpnová noc prosycená vůní sukulentů, dusivých úlomků pichlavých květů bytelu a celíku kanadského. Sedíme u kolejí a mezi spárami se tlačí Jihoameričan merlík trpasličí s přáním ¡Buenas noches! Nozdry kostnatého akátí, crčky starých suchých květů jsou tady jako připomínka amerických strží. Zem porůstá plísňovitým kobercem nezmarná osívka jarní a v měkkém jehličí prvních kaštánků rozehřívá rozpálený násep kolejí noční vzduch…

3.3.2013 20:22:58


Kdybyste věděli, jak zní zvuk ticha, už mu nasloucháte.

V české krajině najdete výhledy, ze kterých se vám zastaví dech – lesy, kvetoucí louky a hory ubíhající do dálky. K takovým místům patří i malé pohoří Králický Sněžník, jedna z nejméně dotčených oblastí Evropy. Místo s divokou čistou přírodou a bystřinami, které odsud odvádí vodu třemi směry do tří moří. Vystoupejte na hřebeny a rozhlédněte se do kraje. Odměnou, kterou zde najdete, bude království ticha. To zůstane ve vašem srdci i po návratu zpět k všedním starostem běžného života, kam se budete vždy moct vracet pro novou energii.

Králický Sněžník

www.kudyznudy.cz LEO_0213_blok.indd 21

3.3.2013 20:23:59


LE

22

FIKCE

ZÁZRAK

GENETIKY NADŠENÉ A PŘEKVAPENÉ VÝKŘIKY, UDIVENÝ ŠEPOT I HLASITÉ OVACE PROVÁZELY ZÁVĚR TISKOVÉ KONFERENCE TŘÍ ČESKÝCH ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD, KTERÉ SE PO DLOUHÉ ROZVAZE ROZHODLY PŘEDSTAVIT SVĚTU NOVÝ PŘÍRŮSTEK OLOMOUCKÉHO ZOO, DOMOVEM ZVÍŘECÍHO NOVÁČKA SE STANE PAVILON EXOTICKÝCH ZVÍŘAT.

Zoologické

zahrady v Praze, Olomouci a Ostravě zapojily do akce s krycím názvem Velká Moly přední specialisty v oboru genetiky. Výsledek jejich práce předčil veškerá očekávání laické i odborné veřejnosti. Zakladatel evoluční teorie Charles Darwin by dnes sám notně zapochyboval o svých vlastních závěrech. A při porovnání s úspěchem českých genetiků bledne i Armstrongův první krok na Měsíci. Rysoplon giganticus neboli Velká Moly, jak jí její „rodiče“ familiárně říkají, se po svém představení okamžitě dostala do hledáčku fotoaparátů senzacechtivých fotografů a zástupci zoologických zahrad se ocitli pod palbou všetečných otázek ohromených novinářů. První fotografie Moly obletěla během několika minut celý svět. Jakmile se její podobizna ocitla na stolech zahraničních genetických institutů, rozdrnčely se v ústředně Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd České

LEO_0213_blok.indd 22

republiky telefony. Popletený vrátný zapisoval gratulace ze všech koutů světa a po komplikovaných dotazech zahraničních specialistů se rozhodl podat výpověď a přijmout práci nočního hlídače v krematoriu. Během prezentace došlo bohužel také ke kuriózní dezinformaci, kterou měl na svědomí nepozorný korejský student biologie, jenž ne příliš dobře rozuměl proslovu českých zástupců. Ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem obrany poté žehlilo nepříjemné

3.3.2013 20:24:38


FIKCE

nedorozumění se znepokojenou vládou Severní Koreje, která omylem považovala Velkou Moly za novou biologickou zbraň. Rysoplonice Moly představuje zcela nový živočišný druh. Rysoplon giganticus dorůstá do výšky přibližně jednoho metru v kohoutku a v dospělosti váží asi 200 kilogramů. Tento obratlovec a teplomilný savec má tmavě zbarvenou srst s možným světle hnědým žíháním. Rysoplon je všežravec, přednost dává rostlinné stravě, ale nepohrdne ani menšími savci. Podle ošetřovatelů je Moly chytrá a zvědavá jako opice, bystrá jako rys a paměť má jako slon. Ač ne příliš ráda, umí Moly rychle běhat a je vzhledem ke svým rozměrům i neobyčejně mrštná. Nejraději si ovšem listuje dětskými knížkami a snaží se porozumět svým lidským kamarádům. Vědci neusínají na vavřínech, nezahálejí a pilně pracují i na jedinci s chromozomy XY. Moly tak zřejmě brzy přivítá ve svém výběhu nového kamaráda – tentokrát opačného pohlaví. Jak se jejich budoucí vztah bude vyvíjet, není zcela zřejmé. Genetici i ošetřovatelé však pevně věří, že u obou jedinců dojde ke zdárnému sblížení. Již teď je nad slunce jasné, že jakmile dojde ke spáření, stane se jejich potomek zvířecí celebritou, která nepochybně překoná i oblíbenost gorilí rodinky z pražského zoo. Výběh s rysoplony by zajisté patřil k nejnavštěvovanějším místům olomoucké zoologické zahrady, kdyby ovšem Velká Moly nebyla výsledkem naší bezbřehé fantazie. A co vaše smyšlené zvířátko, jak by asi vypadalo? Inspiraci můžete načerpat třeba v jedné ze zoologických zahrad v Praze, Olomouci či Ostravě.

L E

23

JESTLIŽE MÁTE RÁDI ZVÍŘATA A MÍSTNÍ ZOO UŽ ZNÁTE JAKO SVÉ BOTY, VEZMĚTE S SEBOU SVOU RODINU A NASEDNĚTE DO KOMFORTNÍHO VLAKU LEO EXPRESS. ZA VÝHODNÉ JÍZDNÉ SI MŮŽETE UDĚLAT VÝLET DO ZOOLOGICKÉ ZAHRADY, KTEROU JEŠTĚ NEZNÁTE. DĚTI SE VE VLAKU ZABAVÍ SPOUSTOU POUTAVÝCH STOLNÍCH HER, KTERÉ PRO NĚ UŽ MÁME PŘIPRAVENY, A NA CESTU DO ZOO VÁM ZAJISTÍME I JÍZDENKY MHD. STAČÍ, KDYŽ SE OBRÁTÍTE NA NAŠE STEVARDY.

Zajímavostí rysoplona je jeho abnormálně ostrý zrak, dále i chobot, díky kterému nejenom dýchá, ale dokáže kupříkladu na jeden zátah, nasát až 20 litrů vody.

Ilustrace: Martin Vokurka

LEO_0213_blok.indd 23

3.3.2013 20:24:58


LE

24

LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA MÁNES oáza klidu a odpočinku v Karlových Varech zdravý životní styl (správná výživa, pohyb, snižování nadváhy) █ pobyty pro děti a dospělé diabetiky hrazené pojišťovnou █ pobyty pro děti s obezitou hrazené pojišťovnou █

KAŽDÝ MĚSÍC AKČNÍ NABÍDKA VÝHODNÝCH SLEV NA POBYTY. Lázeňská léčebna Mánes Odbor lázeňské péče Nemocnice Na Homolce Křižíkova 13, 360 01 Karlovy Vary Tel.: +420 353 334 111, E-mail: rezervace@manes-spa.cz

VÍCE NA www.manes-spa.cz

PROŽIJTE VELKOU NOC V OÁZE ZDRAVÍ A ODDYCHU… Připravili jsme pro Vás balíček atraktivních procedur, relax v bazénech a saunách Wellness Spa, tradiční velikonoční speciality a bohatý doprovodný program.

Více informací na: www.kupele-bj.sk

LEO_0213_blok.indd 24

3.3.2013 20:26:23


L E

LEO_0213_blok.indd 25

25

3.3.2013 20:26:45


LE

26

OBZORY

LESK I BÍDA INDICKÉ ŽELEZNICE

Vlaky UKONČETE NÁSTUP A VÝSTUP, DVEŘE SE ZAVÍRAJÍ… JAK KDE A JAK V KTERÉM VLAKU. VYUŽÍT K CESTOVÁNÍ PO INDII VLAKOVOU DOPRAVU MŮŽE MÍT NÁDECH VYSOCE ADRENALINOVÝCH SPORTŮ I PUNC SKUTEČNÉHO LUXUSU.

představují pro Indy jeden z nejdůležitějších přepravních prostředků. Indická železniční síť je nejrozsáhlejší na světě a její tratě vedou křížem krážem celou Indií, kromě vysokohorských oblastí. Každý den přepraví vlaky přibližně 19 milionů cestujících. Takové množství pasažérů je stejně těžko uvěřitelné jako propastné rozdíly komfortu v jednotlivých vlakových třídách.

ADRENALIN ZA DESETNÍK Říká se, že kdo necestoval vlakem třídy 2S, jako by v Indii ani nebyl. Ale dříve než do takového vlaku nastoupíte, musíte se obrnit trpělivostí a co nejrychleji se adaptovat na indický naturel. Vítejte v rodišti chaosu. Indická vlaková nádraží nápadně připomínají vyprodaný koncert popové hvězdy. Všudypřítomná tlačenice, horko, hluk a mizerný výhled. V rámci hesla stále ve střehu vypouští tělo do krevního řečiště koktejl hormonů, jehož hlavní přísadou je adrenalin. Turisté však bývají na nádražích zpravidla ve výhodě, jakmile zvládnou zdárně se proplést masou místních, mají obvykle vyhráno. Převážná většina nádraží má zvláštní odbavovací okénko pro cizince, a zakoupení jízdenky se díky tomu stává mnohem snazší. Do vlaků třídy 2S jako do jediných není třeba předběžné rezervace a jízdenka bývá opravdu velice levná. Její na naše poměry úsměvně nízká cena náležitě vypovídá o tom, co vás za okamžik čeká.

JÍZDENKA NEZNAMENÁ JÍZDU Orientace na nádražích nebývá příliš komplikovaná, jedním z 16 úředních jazyků Indie je i angličtina, která se objevuje na všech důležitých ukazatelích. Problém může způsobit opět jenom dav lidí, který vás tu a tam nutí změnit směr chůze, ačkoli cíl je poněkud jinde. Bez ostřejších loktů se cesta na nástupiště občas neobejde. Další vlna adrenalinu se zvedá přesně ve chvíli, kdy u nástupiště zastavuje kvílející vlak plný lidí. Platná jízdenka tady neznamená automaticky jízdu, a své místo

LEO_0213_blok.indd 26

ve vlaku si musí každý vydobýt. Vagony mají z bezpečnostních důvodů zamřížovaná okna a paradoxně stále otevřené dveře. Cestující se do vagonu zkrátka vecpou, tady platí pravidlo, silnější vyhrává. Během pár vteřin je přepravní kapacita několikanásobně převýšena. Kdo nenastoupí, má smůlu, kdo nestačí vystoupit, také.

BEZ DOZORU Vlaky označené 2S představují na indické železnici nejlevnější variantu cestování, a také tu nejhorší a nejméně pohodlnou. Citelné omezení osobního prostoru, tlačenice, dřevěné lavice a horko jsou během dopravní špičky na denním pořádku. Lidé stojí, sedí a jiní praktikují levitaci. Jsou i tací, kteří trumfnou proslulé indické hadí ženy. Mezi tlačícími se cestujícími vykukují hlavy domácích zvířat a v některých vlacích strop nad hlavou

3.3.2013 20:29:02


L E

27

Fotografie: Wikimedia Commons, autor: Pankaj Oudhia

OBZORY

CESTOVNÍ TŘÍDY INDICKÉ ŽELEZNICE WWW.INDIANRAILWAYS.GOV.IN 1A – FIRST CLASS AC – NEJLEPŠÍ TŘÍDA █ 2A – AC TWO TIER – VYUŽÍVANÁ VYŠŠÍ STŘEDNÍ TŘÍDOU █ 3A – AC THREE TIER – VYUŽÍVANÁ STŘEDNÍ TŘÍDOU A CESTOVATELI █ FC – FIRST CLASS – NEPŘÍLIŠ VYUŽÍVANÁ TŘÍDA █ CC – AC CHAIR CAR – URČENÁ NA KRATŠÍ CESTY █ EC – EXECUTIVE CLASS CHAIR CAR – PODOBNÁ TŘÍDĚ CC, ALE DRAŽŠÍ █ SL – SLEEPER CLASS – NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ TŘÍDA NA DELŠÍ CESTY █ 2S – SECOND CLASS – NEJNIŽŠÍ, NEJLEVNĚJŠÍ A HOJNĚ VYHLEDÁVANÁ TŘÍDA

Adrenalinová jízda místy hraničí s hazardem se životem. Denně zemře na indické železnici přibližně 40 lidí.

pasažérů čas od času podezřele skřípe. Dojet do vytčeného cíle se dá stejně dobře uvnitř vagonu jako na jeho stupátku nebo střeše. Těmito vlaky se obvykle průvodčí nebo revizoři neprodírají, jízdenky se kontrolují až po výstupu z vlaku, a tak cestování na černo se tu, stejně jako u nás, nevyplácí. Z těchto důvodů mnoho místních vyskakuje za jízdy ještě před příjezdem vlaku do stanice. Což vám důsledně nedoporučujeme. Přestože je cestování vlakem třídy 2S skutečně jízda, kterou ani vzdáleně nedožene nejodvážnější horská dráha, každý kdo Indii navštíví, by měl prožít to, co jinde na světě prožít nemůže. I přes tvrdé lavice, vedro k zalknutí, které se marně pokouší rozehnat několik ventilátorů na stropě a navzdory neustávající mačkanici mají tyto cesty své vlastní dobrodružné kouzlo. Poznávání země bohyně štěstí Lakšmí a také kari, čaje a úchvatných památek se díky železnici dostane do zcela jiných, netušených sfér.

V KŮŽI MAHÁRÁDŽI Naprostým protipólem vlaků 2S jsou některé přepychové vlakové soupravy, které také brázdí Indií. Exkluzivní hotel, luxusní restaurace a nejnovější technické vybavení na ocelových kolech, to je Mahárádžův express. V kůži „velkokrále“ se ocitá každý, kdo do vlaku nastoupí, a nechat se unést neuvěřitelnou porcí luxusu, je zde skutečně velice snadné. Vlak Mahárádžův express se minulý rok

LEO_0213_blok.indd 27

Fotografie: Wikimedia Commons, autor: Enchant_me

3.3.2013 20:29:24


LE

28

OBZORY

Fotografie: Wikimedia Commons, autor: Archer10

CESTOVÁNÍ VE VLACÍCH LEO EXPRESS NABÍZÍ CESTUJÍCÍM KOMFORT NA ČESKÝCH KOLEJÍCH DOSUD NEPOZNANÝ. DYNAMICKÁ JÍZDA, PRVOTŘÍDNÍ KVALITA A DODRŽOVÁNÍ VYSOKÉHO STANDARDU SLUŽEB JSOU U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ.

Fotografie: Indian Holiday Private Limited

stal absolutním vítězem soutěže World Travel Award 2012 v kategorii Nejluxusnější vlak na světě. Soukromé kajuty ve vlaku jsou vybaveny nezávislou klimatizací, on-line systémem filtrace vody, televizí, Wi-Fi připojením k internetu, elektronickým trezorem, vanou a dalšími důležitými drobnostmi, které dotahují okázalost vlaku k dokonalosti. Vlak má dvě restaurace a také Safari bar a salonek Rajah Club. Ve vlaku přicházejí cestující na chuť nejenom luxusu a kulinářským zázrakům, ale objevují i opojná zákoutí samotné Indie. Společnost IRCTC, která vlak provozuje, nabízí několik cestovních tras, které odkrývají roušku tajemství Indie a předvádějí historické poklady v celé jejich kráse. www.hindustan.cz

ŽATEC – MĚSTO, KDE JE PIVO DOMA… MOTTO NÁVŠTĚVY: HISTORIE – CHMEL – PIVO – ATMOSFÉRA

již více než 700 let se v Žatci vaří výborné pivo █ pěstuje se zde nejkvalitnější chmel pro piva světových značek █ natáčelo se tu více než 100 českých i zahraničních filmů a reklam v centru města najdete 5 náměstí a 500 staveb různých slohů █ navštívíte tajemné historické objekty s ojedinělou atmosférou █ chmelařské budovy v Žatci jsou kandidátem pro zápis na seznam UNESCO █

Chrám Chmele a Piva v Žatci je zábavný a poučný komplex, který nabízí návštěvu Chmelového majáku s výtahem s unikátní 3D projekcí, Labyrintu, sestaveného z chmelových žoků a Erbovní síně, která objasní slavné tradice žatecké chmelařské oblasti. Velice zajímavou částí Chrámu je Chmelový orloj, jediný svého druhu na světě, který zaujme netradičním zpracováním. V prostorách dalšího bývalého skladu a balírny chmele se nachází Chmelařské muzeum s výstavní plochou 4000 m², což představuje největší muzeum tohoto druhu na světě. Součástí komplexu je také Kapucínská zahrada, skrývající spoustu překvapení pro malé i velké návštěvníky a v neposlední řadě také unikátní budova renesanční Sladovny s galerií moderního umění a výstavou nazvanou „Žatec ve filmu″. Areál má také svůj vlastní Pivovarský restaurant s minipivovarem.

www.mesto-zatec.cz / www.infozatec.cz, www.chchp.cz

LEO_0213_blok.indd 28

3.3.2013 20:29:42


ADVERTORIAL

L E

29

200. VÝROČÍ BITVY U CHLUMCE ANEB HOŘKÝ KALICH PRO NAPOLEONA JEŠTĚ NEŽ V ŘÍJNU ROKU 1813 DOŠLO K „BITVĚ NÁRODŮ″ U NĚMECKÉHO LIPSKA, UTRŽIL JEDEN Z NEJZNÁMĚJŠÍCH VOJEVŮDCŮ VŠECH DOB ZÁSADNÍ PORÁŽKU. NAPOLEON PROHRÁL BITVU U CHLUMCE. NA KONCI TÉHOŽ ROKU SE JEHO SEN O NAPOLEONSKÉ EVROPĚ ROZPLYNUL A NAPOLEON SI MUSEL HOŘKÝ KALICH NEZDARU VYPÍT AŽ DO DNA. VŠE ZAČALO NA SKLONKU LÉTA 1813…

BITVA U CHLUMCE A PŘESTANOVA Na rok 2013 připadá dvousté výročí největšího střetnutí během napoleonských válek v Čechách. V bitvě u Chlumce se proti napoleonským vojskům postavily armády Rakouska, Ruska a Pruska. Dvoudenní oslavy, které se budou letos na místě bitvy konat, předvedou návštěvníkům dobové střetnutí nepřátelských vojsk.

POHLED DO MINULOSTI

REKONSTRUKCE BITVY U CHLUMCE, VČETNĚ BOHATÉHO DOPROVODNÉHO PROGRAMU, PROBĚHNE 31. 8. – 1. 9. 2013. NAPOLEONSKÝM BITVÁM SE BUDE VĚNOVAT VÝSTAVA V MUZEU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM, KTERÁ BUDE SLAVNOSTNĚ ZAHÁJENA 31. 5. 2013. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA WWW.NAPOLEONSKEBITVY-1813.CZ NEBO WWW.MUZEUMUSTI.CZ.

LEO_0213_blok.indd 29

Ráno 29. srpna přešly ruské jednotky do ústupového boje, zaujaly postavení u Přestanova a zablokovaly cestu na Teplice. Po poledni 29. srpna francouzský generál Vandamme na ruské pozice zaútočil. K páté hodině francouzské kolony ruskou pozici prolomily a obsadily osadu Přestanov. Narazily ovšem na bajonetový protiútok Semjonovského pluku. Semjonovským, kteří získali opětovně děla, přispěchaly na pomoc dva gardové jezdecké pluky. K večeru 29. srpna vstoupily ruské jednotky hlavní armády do Teplic. Druhý den 30. srpna bojovalo na straně spojeneckých vojsk asi 50 000 vojáků, proti nim se postavilo 35 000 Francouzů. Toho rána bylo Vandammovo pravé křídlo napadeno 3. ruským sborem a levé křídlo obešly rakouské divize. K poledni se v týlu Francouzů nečekaně objevil pruský sbor generála Kleista. To, že se generál Vandamme nedočkal od Napoleona žádných posil, bylo pro následující průběh osudné. Francouzský velitel se rozhodl z bitvy probít ven, byl však s dalšími čtyřmi generály zajat. Obklíčená francouzská vojska propadla panice a dala se na útěk. Napoleon se 10. září 1813 znovu pokusil o průnik do Čech. Boje v Krušných horách vyvrcholily 16.–18. září. Francouzský císař Napoleon I. zde velel svým vojákům osobně. Rakouské jednotky však společně s Prusy vytlačily Francouze z Telnice. Den nato se francouzské vojsko z Čech definitivně stáhlo.

4.3.2013 11:02:27


LE

30

TIPY

CESTUJETE S NÁMI ZA ZÁBAVOU. ZATÍMCO SI BUDETE UŽÍVAT POHODLNOU A BEZSTAROSTNOU JÍZDU, MY VÁM V CÍLOVÉ STANICI ZAJISTÍME TŘEBA ZAPŮJČENÍ AUTOMOBILU.

UDÍLENÍ CEN THÁLIE NÁRODNÍ DIVADLO 23. 3. 2013 Historická budova Národního divadla opět poskytne své prostory Herecké asociaci, která si každoročně bere na bedra nesnadné udílení divadelních ocenění. Nominace probíhají ve čtyřech kategoriích – činohra, opera, opereta a balet, pantomima. www.narodni-divadlo.cz

BREZEN

HERVIS PŮLMARATON 6. 4. 2013 Běžecký závod v centru Prahy začíná tradičně na náměstí Jana Palacha. Trasa vedoucí skrze rozmanitá zákoutí historické části metropole a „něco“ pro zdraví jsou zárukou opětovné hojné účasti. Kromě jednotlivců se mohou závodu zúčastnit i firemní týmy. Netroufáte-li si na celý půlmaraton, vyzkoušejte třeba štafetový běh. www.praguemarathon.com

DUBEN FESTIVAL TIBETSKÝCH FILMŮ FLIM KINO AERO 17. 4. – 19. 4. 2013 Kvalitní a originální filmová tvorba čeká na své příznivce v kině Aero. Festival tibetských filmů nabízí několik desítek dokumentárních i hraných filmů, které se zrodily v Tibetu. Všechny filmy jsou promítány s českými titulky. Po promítání snímků připravili autoři festivalu besedy s hosty, kteří povětšinou pocházejí z řad tvůrců filmů. Výtěžek festivalu je věnován občanskému sdružení Potala, které se věnuje poznávání historie, kultury, náboženství a způsobů života obyvatel tibetské kulturní oblasti. www.potala.cz

DUBEN PRAŽSKÝ JARNÍ SWINGOVÝ FESTIVAL 12. 4. – 15. 4. 2013 Jaro ve znamení chytlavého tance Lindy Hop a dalších swingových kroků. Čtyři taneční večery, dva dny praktických seminářů, taneční soutěž a všemožná vystoupení, to jsou sváteční dny pro všechny milovníky swingu. Vyvrcholení mezinárodního festivalu představuje Velký taneční večer, konající se v paláci Lucerna pod vedením Ondřeje Havelky a oblíbených Melody Makers. www.pssf.cz

BŘEZEN LEO_0213_blok.indd 30

3.3.2013 20:31:04


TIPY

L E

31

FILIPOJAKUBSKÁ NOC SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD 30. 4. – 1. 5. 2013 Oslava posledního dubnového dne je neodmyslitelně spojena s „Pálením čarodějnic“. V areálu hradu se můžete těšit na karnevalový rej nadpřirozených bytostí, hry a soutěže, letecký trenažér pro všechny čaroděje a čarodějky, sestřel čarodějnic historickými luky a kušemi, živé kapely i stánky s občerstvením. Vrcholem večera bude velký karnevalový průvod hradem a zapálení filipojakubských ohňů. www.cerna-louka.cz

DUBEN

FLORA OLOMOUC VÝSTAVNÍ AREÁL SMETANOVY SADY 25. 4. – 28. 4. 2013 Areál Smetanových sadů každoročně ožívá desítkami záhonů tulipánů a dalších rostlin. Mezinárodní zahradnická výstava Flora Olomouc patří k největším, nejstarším a hlavně nejoblíbenějším zahradnickým výstavám v České republice. Kromě rozkvetlých záhonů a omamné vůně květů nabídne výstava také trhy s širokým sortimentem květin, semen, okrasných dřevin a pomůcek pro zahradníky. www.flora-ol.cz

DUBEN

LEO_0213_blok.indd 31

VELIKONOČNÍ FESTIVAL MINIPIVOVARŮ KLUB ROCK AND ROLL GARAGE 5. 4. – 6. 4. 2013 Oblíbený festival piva spojuje lahodný chmelový mok s dobrou rockovou hudbou, a takovéto spojení si rozhodně zaslouží pozornost. Zástupce velkých pivovarů tady ovšem nehledejte. Za doprovodu rockových kapel ochutnají návštěvníci v klubu Rock and Roll Garage pivo z více než patnácti menších regionálních pivovarů. Festival láká své příznivce na kvalitní hudbu a přátelské „tlachání″ nad sklenicemi těch méně známých, avšak znamenitých piv. www.garageclub.cz

DUBEN PARDUBICKÉ HUDEBNÍ JARO 26. 3. – 25. 4. 2013 Stejně tak jako příroda, vyhlížejí i příznivci dobré a kvalitní hudby každoročně s nedočkavostí jaro. Mezinárodní hudební festival konaný v Pardubicích a přilehlých městech má dlouholetou tradici. Za sebou má již 34 ročníků a před sebou snad nejméně tolik. Hudební virtuosy bude letos hostit Dům hudby a také například prostory pardubického zámku a radnice. Festival zahájí koncert houslisty Václava Hudečka, člena Komorní filharmonie Pardubice. www.pardubickehudebnijaro.cz

3.3.2013 20:31:40


LE

32

PŘESTUP

DEN V…

Fotografie: Statutární město Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ V ČELE S OSTRAVOU MÁ CO NABÍDNOUT, A I KDYŽ ZVRAT V NÁZORECH PŘESPOLNÍCH NA JEJÍ „ČERNOU″ DUŠI JDE LECKDY ZTUHA A POMALU, „OSTRAVACI″ VĚDÍ, ČÍM ZAUJMOUT.

Co

všechno je možné v hornické metropoli zažít během 24 hodin? To, co vás přesvědčí, že Ostrava není žádná nevzhledná začouzená hrouda železa a uhlí. Na území města a v jeho okolí se totiž nachází několik pozoruhodností, které nikde jinde v Evropě v tak hojném počtu nenaleznete.

7.00–10.00 HODIN

Fotografie: © CzechTourism

Hornictví k Ostravě neodmyslitelně patří a kam jinam se vydat za bohatou a zajímavou důlní historií než do Hornického muzea OKD a do Dolu Michal, jenž byl prohlášen Národní kulturní památkou. Bývalý důl je jedinečnou kolekcí původních stacionárních elektrických strojů a expozice je udržována tak, aby zachycovala běžný pracovní den provozu v autentickém období.

LEO_0213_blok.indd 32

4.3.2013 10:39:00


PŘESTUP

L E

33

10.00–12.00 HODIN

Fotografie: © CzechTourism

Také hutnictví se na podobě Ostravy navždy podepsalo. Světovým unikátem jsou tady vysoké pece aneb NKP „Dolní oblast Vítkovic“. Nejstarší pudlovací pec byla vystavěna v roce 1828 a byla první svého druhu na území tehdejšího Rakousko-Uherska. V její těsné blízkosti byla v roce 1843 zahájena těžba na dole Hlubina. Stará ocelárna a elektroústředna jsou největším lákadlem zahraničních i domácích turistů.

12.00–14.00 HODIN Hlad je dobré zažehnat ještě v jeho počátcích. Nabrat sílu, a to doslova, můžete v některé z mnoha ostravských restaurací. Stále více jich spoléhá na tradiční slezskou kuchyni a připravuje pro své hosty lokální lahůdky. Doporučujeme místní specialitu Bigos – hutnou polévku ze tří druhů mas, slaninky, ky, klobásky a ze dvou druhů zelí.

BUDE SE VÁM HODIT… STÁHNĚTE SI DO CHYTRÉHO TELEFONU UNIKÁTNÍHO MOBILNÍHO PRŮVODCE, KTERÝ OBSAHUJE MAPU OSTRAVY VČETNĚ GPS NAVIGACE, TIPY NA TECHNICKÉ PAMÁTKY, MUZEA, ROZHLEDNY, VYHLÍDKY, PAMÁTKY A PROCHÁZKY PŘÍRODOU. ZJISTĚTE, KAM SE JÍT VEČER POBAVIT A KDE SI RÁNO V KLIDU RELAXOVAT. HODIT SE VÁM BUDE I OSTRAVSKÝ SLOVNÍK, A KDYBYSTE SE PŘECE JENOM NA MALOU CHVÍLI NUDILI, ZARUČENĚ VÁS POBAVÍ OSTRAVSKÉ VTIPY.

LEO_0213_blok.indd 33

4.3.2013 10:36:45


LE

34

PŘESTUP

OSTRAVA MÁ SVÁ NEJ-, A TO HNED ŠESTNÁCT. NAMÁTKOU TŘEBA NEJVĚTŠÍ BLUDNÝ BALVAN, NEJHLUBŠÍ UHELNÝ DŮL ČI NEJVYŠŠÍ RADNIČNÍ VYHLÍDKOVOU VĚŽ. JAKÁ JSOU DALŠÍ NEJ-? ROZHODNĚ STOJÍ ZA OBJEVENÍ. 14.00–16.00 HODIN

Fotografie: © CzechTourism

Červené pálené cihly představují jednotnou architekturu staré Ostravy, proto byste neměli zapomenout na procházku v městské části Vítkovice, pro kterou je červené režné zdivo specifické. Nikde totiž nenaleznete tak ucelenou architekturu z 2. poloviny 19. století. Málokdo ví, že Rothschildové postavili zdejší kolonii štítových domků o padesát let dříve, než obdobně učinil Tomáš Baťa ve Zlíně. Zděné neomítnuté dvojdomky nebo čtyřdomky byly stavěny pro dělníky přicházející ze všech koutů Rakousko-Uherska.

16.00–18.00 HODIN

Fotografie: © CzechTourism

Fotografie: © CzechTourism

Jako na aktivní sopce si budete připadat, když si vyšlápnete na místní haldu Emu-Terezii. Kopec vznikl hromaděním hlušiny z dolů a je jedním z nejžhavějších turistických lákadel. Ema uvnitř prohořívá a vnitřní teploty jsou zde odhadovány na 1 500 stupňů Celsia, při nichž vznikají vzácné jaspisy a porcelanity. Příroda si zde prosadila svou a evoluce tady probíhá vskutku nevídaná. Z nehostinné pustiny vyčarovala les plný různých druhů fauny a flóry, které byste za normálních okolností hledali ve stepní krajině. Na jižní straně kopce kraluje dokonce subtropické klima.

18.00–DO SVÍTÁNÍ Kdo by dnes neznal alespoň z doslechu Stodolní ulici. Místo, které ožívá s příchodem soumraku. Centrum kulturního dění a zábavy se v Ostravě soustřeďuje právě kolem dnes již legendární Stodolní. Místní kluby, hospůdky, restaurace a bary, kterých tu najdete přibližně šedesát, mají každý svou specifickou atmosféru a nabízejí vše, co si můžete pro zábavný večer přát. Je libo jazz, rock, pop, oldies, karaoke, casino či kulečník?

www.ostravainfo.cz

LEO_0213_blok.indd 34

4.3.2013 10:31:43


ADVERTORIAL

L E

35

MĚSTO PLNÉ UNIKÁTŮ

Fotografie: Milan Drahoňovský

MĚSTO ČESKÝCH, EVROPSKÝCH, ALE I SVĚTOVÝCH UNIKÁTŮ. TAKOVÝ JE LIBEREC. ZDÁ SE VÁM TO NADNESENÉ? ALE VŮBEC NE! PŘESVĚDČTE SE O TOM SAMI.

Pokud

jste v severočeské metropoli nikdy nebyli, je nejvyšší čas se tam podívat. Nejznámější fenomény města jsou hotel Ještěd, unikátní bílí tygři v liberecké zoo a Centrum Babylon. Každý večer při soumraku startuje nad Libercem blikající kosmická raketa. Každý den, už 40 let se ten úchvatný obraz naskytne velké části stotisícového města. Světově unikátní stavba horského hotelu a vysílače byla za ty čtyři desítky let mnohokrát oceněna. Ještěd je totiž jediným architektonickým skvostem v České republice, jehož autor, liberecký rodák Karel Hubáček, získal prestižní světovou Cenu Augusta Perreta. Na Liberec můžete koukat hned z několika vyhlídek. Samozřejmě z Ještědu nebo v centru města z pětapadesátimetrové věže liberecké radnice. Bránou do Jizerských hor je čerstvě obnovená Liberecká výšina, již dal vystavět před více než 110 lety člen nejslavnější liberecké šlechtické rodiny baron Liebieg. Když se řekne Liberec, řadě lidí se vybaví Babylon. Jedinečné zařízení pro celou rodinu nemá v České republice obdoby. Děti budou nadšené z velkého akvaparku nebo IQparku. A dospělí? Pokud se chtějí bavit či relaxovat, najdou v Babylonu, ale také jinde v Liberci, například v krytém Dinoparku v centru města, vše, nač si vzpomenou. Akvapark v Babylonu je spíše pro zábavu, pokud chcete sportovat, nesmíte minout nově zrekonstruovaný Bazén Liberec s padesátimetrovým a polovičním bazénem nebo s potápěčskou věží. Najdete zde také jeden z nejdelších tobogánů v České republice. A když už jsme u toho koupání, za pěkného počasí je možné využít několik přehrad přímo v Liberci a v okolí či některá z místních koupališť. Liberec byl vyhlášen Evropským městem sportu 2012. Titul získal zaslouženě, protože nabízí komplexní Sport park se zázemím pro všechny myslitelné letní sporty venkovní i halové. Pro in-line bruslaře jsou k mání hned dva areály, jeden přímo v centru ve Sport parku u Tipsport areny, druhý na okraji města ve Sportovním areálu Vesec. Vlastně ještě jeden unikát má Liberec, teprve od loňského roku. To začal hostit jedinečný open air hudební festival Benátská noc. A ohlasy? Ty byly báječné! Ostatně, přijeďte se na konci července přesvědčit sami.

Městské informační centrum Liberec náměstí Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, 460 59 Tel.: +420 485 101 709, fax: +420 485 234 589, e-mail: mic@infolbc.cz

www.infolbc.cz, www.liberec.cz

LEO_0213_blok.indd 35

3.3.2013 20:34:41


LE

36

ADVERTORIAL

ZA DOBROU CENU A VŽDY NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

V POSLEDNÍCH LETECH SE VELMI ROZŠÍŘIL FENOMÉN MOBILNÍCH MONTOVANÝCH DOMŮ. VYSOKÁ OBLÍBENOST JE DÁNA PŘEDEVŠÍM JEJICH VARIABILITOU, NÍZKOU POŘIZOVACÍ CENOU A MOŽNOSTÍ PŘEMÍSTIT DŮM DO JINÉ LOKALITY. ZA ZMÍNKU STOJÍ I MINIMÁLNÍ ENERGETICKÁ NÁROČNOST.

Princip

modulární výstavby vychází z myšlenky prefabrikace jednotlivých stavebních dílů. Díky tomu vyniká tento styl výstavby oproti konvenčním řešením především nižšími pořizovacími náklady a také kratší dobou výstavby. Zjednodušeně se jedná o velkou stavebnici. Každý obytný modul je mobilní po celou dobu své životnosti a lze jej vyrábět v různých rozměrových řadách. Omezení vychází de facto pouze z možnosti přepravy po pozemních komunikacích. Z jednotlivých modulů a stěnových panelů lze vytvořit nespočet možných variací, které splňují veškeré nároky klienta. Mobilní dům lze vhodně zakomponovat do dané lokality při zachování jeho architektonické hodnoty. Sestavy vycházejí ze základního modu 3,5 x 8 metrů. Modul, či sestava modulů může sloužit jako chata, trvalé bydlení, školka, domov seniorů, apod. Z konstrukčního hlediska je stavba složena ze stěnových dílců. Tyto dílce jsou dřevěné rámové konstrukce, opláštěné deskovými materiály a následně zatepleny. Celá stavba je pak ještě opatřena povrchovými vrstvami izolace, obkladem nebo omítkou. V současné době se moduly navrhují s difuzně otevřenými skladbami plášťů. Toto řešení umožňuje stavbě dýchat a vytvářet příznivé vnitřní mikroklima.

ZALOŽENÍ Jednoduché nízkopodlažní stavby je možné zakládat na vrtaných ocelových pilotách nebo betonových patkách. U obou konstrukcí dochází na rozdíl od klasických základů k úspoře vzhledem k množství použitého materiálu. Celý objekt se osazuje cca. 30 cm nad úroveň terénu, aby mohl pod stavbou proudit vzduch a odváděl tak přebytečnou vlhkost.

VYBAVENÍ Dle specifikace zakázky je možné dodat modul v provedení hrubé stavby bez povrchových úprav nebo kompletně zařízený s dodávkou na klíč. Vzhledem k prostoru, který je v obytném modulu k dispozici, je nutné dbát na jeho efektivní využití. Vhodným řešením může být některých z kusů multifunkčního nábytku firmy CLEI.

VZOROVÝ MODULOVÝ DŮM Praha 5, Metro B – Nové Butovice, Radlická 220, návštěva po telefonické domluvě +420 777 780 780

modulové domy, stavební práce, rekonstrukce bytových jader, vybavení interiérů, výroba kuchyní, skříní a nábytku na míru BYTOVÉ STUDIO, Indoor, s. r. o. Praha 13, Mukařovského 2, tel., fax: 235 51 50 19 Praha 6, Křenova 1, tel.: 267 913 096

www.indoor.cz

LEO_0213_blok.indd 36

3.3.2013 20:35:35


SERVIS

L E

37

NECHTE

SE HÝČKAT NAŠIMI

SLUŽBAMI

Z VLAKU RYCHLE DO AUTA? PŮJČTE SI NAPŘÍKLAD SVIŽNÝ SMARTELEKTRO MOBIL JIŽ OD 500 KČ ZA DEN, OBJEDNÁVKU MŮŽETE PROVÉST PŘÍMO PŘI REZERVACI SVÉ JÍZDENKY NA WWW.LE.CZ. ROZMYSLELI JSTE SE CESTOU? AUTOMOBIL JE MOŽNÉ REZERVOVAT TAKÉ PŘES CALL CENTRUM AUTOPŮJČOVNY SIXT NA TELEFONNÍM ČÍSLE 222 324 995 NEBO PŘES CALL CENTRUM LEO EXPRESS NA ČÍSLE 800 884 422. OPERÁTORŮM PROSÍM SDĚLTE, ŽE JSTE ZÁKAZNÍKEM LEO EXPRESS.

CESTUJETE S MIMINKEM? ABYSTE SI VY I VAŠI NEJMENŠÍ UŽILI JÍZDU V POHODLÍ, MÁME PRO VÁS PŘÍMO VE VLAKU PŘEBALOVACÍ PULT. NAJDETE HO NA VELKÉ BEZBARIÉROVÉ TOALETĚ, KTERÁ JE UMÍSTĚNA V PŘEDNÍ NEBO ZADNÍ ČÁSTI VLAKU (V ZÁVISLOSTI NA SMĚRU JÍZDY). PRO UPŘESNĚNÍ SE ZEPTEJTE SVÉHO STEVARDA.

RÁDI SI ZA JÍZDY ČTETE? NA PALUBĚ NAŠICH VLAKŮ JE PRO VÁS PŘIPRAVEN ČERSTVÝ DENNÍ TISK A ČASOPISY.

POTŘEBUJETE OBJEDNAT TAXI ČI PŘISTAVIT LIMUZÍNU? VYUŽIJTE VÝHODNĚJŠÍCH TARIFŮ NAŠICH SMLUVNÍCH PARTNERŮ – TAXI SLUŽEB, KTERÉ JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI. OBJEDNÁVAT MŮŽETE NA ČÍSLECH 737 222 333 (PRAHA), 800 666 660 (PARDUBICE), 800 113 030 (OLOMOUC) A 800 280 280 (OSTRAVA). S OBJEDNÁVKOU VÁM RÁDI POMOHOU I NAŠI STEVARDI. PRAHA – NÁSTUPNÍ SAZBA 40 KČ, CENA ZA 1 KM 16 KČ. PARDUBICE – NÁSTUPNÍ SAZBA 39 KČ, CENA ZA 1 KM 25 KČ. OLOMOUC – NÁSTUPNÍ SAZBA 25 KČ, CENA ZA 1 KM 25 KČ. OSTRAVA – NÁSTUPNÍ SAZBA 30 KČ, CENA ZA 1 KM 22 KČ. PRO ZVÝHODNĚNOU SAZBU JE NUTNÉ SE PŘED JÍZDOU ŘIDIČI PROKÁZAT JÍZDENKOU LEO EXPRESS.

PTÁTE SE, KDE BUDETE V CIZÍM MĚSTĚ SHÁNĚT JÍZDENKY NA MHD? I TUTO STAROST HOĎTE ZA HLAVU. JÍZDENKY NA MHD V PRAZE, PARDUBICÍCH, OLOMOUCI ČI OSTRAVĚ SI MŮŽETE ZAKOUPIT PŘÍMO U NÁS VE VLAKU. STAČÍ POŽÁDAT SVÉHO STEVARDA. HRAJETE SI RÁDI?

CHCETE SE PODÍVAT NA FILM, ALE NEMÁTE SLUCHÁTKA? ŽÁDNÝ PROBLÉM, STAČÍ POŽÁDAT SVÉHO STEVARDA A ON VÁM SLUCHÁTKA RÁD ZAPŮJČÍ.

MÁTE RÁDI, KDYŽ VÁM CESTOVÁNÍ PŘÍJEMNĚ UTÍKÁ? NA PALUBĚ LEO EXPRESS MÁTE K DISPOZICI INTERNET, FILMY, HUDBU A DALŠÍ ROZPTÝLENÍ – TO VŠE V RÁMCI NAŠEHO VNITŘNÍHO ZÁBAVNÍHO KANÁLU.

LEO_0213_blok.indd 37

ABY VÁM CESTA RYCHLEJI UTÍKALA, MÁME PRO VÁS PŘIPRAVENÉ MNOŽSTVÍ ZÁBAVNÝCH SPOLEČENSKÝCH HER, KTERÉ SI MŮŽETE ZAPŮJČIT OD NAŠICH STEVARDŮ. NA SVÉ SI ROZHODNĚ PŘIJDOU NEJENOM DĚTI, ALE I DOSPĚLÍ. Více informací o poskytovaných službách naleznete na www.le.cz

3.3.2013 20:36:01


LE

38

SERVIS

KDE

NAJDU... V RÁMCI ZKVALITNĚNÍ NAŠICH SLUŽEB SI VÁM DOVOLUJEME NA STRÁNKÁCH NAŠEHO ČASOPISU NABÍDNOUT INSTRUKTÁŽNÍ MANUÁL, KTERÝ VÁM USNADNÍ ORIENTACI A CESTOVÁNÍ V NAŠICH VLAKOVÝCH JEDNOTKÁCH. V PŘÍPADĚ PŘETRVÁVAJÍCÍCH NEJASNOSTÍ SE, PROSÍM, S DŮVĚROU OBRAŤTE NA PALUBNÍ PERSONÁL.

POLOHOVÁNÍ SEDAČEK Economy a Business třída █ Po pravé straně přímo pod vaším sedadlem je ovládací páčka. Pro polohování sedadla je potřeba páčku zmáčknout a pohybem těla vpřed sedačku upravit. Premium třída Sedadla ve třídě Premium mají elektrické ovládání, které je integrované do pravé područky vašeho sedadla.

ÚLOŽNÝ PROSTOR PRO ZAVAZADLA Economy třída █ Svá příruční zavazadla můžete uložit jak na police nad sedadly, tak do prostoru pod nimi. V Economy třídě dále najdete vyhrazené místo pro objemnější zavazadla, a to při nástupu do vozu D. Business třída █ Úložné prostory pro vaše zavazadla se nacházejí jak na poličkách nad sedadly, tak pod sedadlem před vámi. V Business třídě také najdete prostor pro objemnější zavazadla. Premium třída █ Pro vaše zavazadla jsou u vchodu do Premium třídy po pravé straně úložné police, popř. je zde speciální prostor pro kabáty, bundy či menší zavazadla.

LEO_0213_blok.indd 38

4.3.2013 13:11:40


SERVIS

L E

39

UMÍSTĚNÍ WC VE VLAKU █

V každém vlaku LEO Express jsou k dispozici 3 toalety. Dvě menší toalety se nacházejí v krajních vozech jednotky, tedy ve vozech A a B. Tyto toalety se zamykají jednoduchým mechanickým zámkem otočením doleva proti směru hodinových ručiček.

█ Viz obrázek 1 Bezbariérovou toaletu naleznete ve voze C. Tato toaleta je pro svůj prostor a bezbariérový přístup určena především pro cestující s omezenou schopností pohybu a pro matky s dětmi, pro které je tu připraven přebalovací pult. Otevírání, zavírání a zamykání dveří se ovládá jednoduše pomocí tlačítek.

1

Pozor, dveře se nezamykají automaticky. Pro uzamčení je tedy nutné zmáčknout tlačítko zámku. Viz obrázek 2 Nad každou toaletou se nachází světlo, které svítí buď zeleně (toaleta je volná), nebo červeně (toaleta je obsazena), případně červeně bliká (WC má poruchu).

2

WI-FI PŘIPOJENÍ █

Po otevření prohlížeče se vám nejprve otevře náš vnitřní informačně-zábavní portál. Ve všech třídách vlaků LEO Express vám nabízíme zdarma snadný a rychlý přístup k internetu. Z něj se pak velmi snadno dostanete pomocí příslušné ikony na internet, nebo zde můžete zůstat a využít obsah plný filmů, her, hudby a praktických informací. Pokud se stane, že se připojíte na internet a zavřete si okno s přístupen do našeho vnitřního portálu, je pro návrat třeba zadat leoexpresswifi.com.

UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK Economy a Business třída █ Každá sedačka ve vlacích LEO Express je vybavena elektrickou zásuvkou, kterou najdete pod svým sedadlem. Premium třída Elektrickou zásuvku ve třídě Premium naleznete v dolní části pravé područky pod polohovacím ovládáním. Je chráněna bezpečnostní krytkou.

LEO_0213_blok.indd 39

3.3.2013 20:37:24


LEO_0213_blok.indd 40

Pardubice hl. n.

9.52

 11.52

11.44

11.35

10.44

10.42

9.28

9.27

8.29

LE 1355

Vysvětlivky:  Jezdí v pracovní dny  Jede v pátek, 1. IV., 4. VII. a 28. X., nejede 31. III., 5. VII. a 27. X.  Jede v pracovní dny a v sobotu a 5. VII., nejede 6. VII.  Vlak může do konečné stanice odjet ihned po ukončení výstupu cestujících. Změna jízdního řádu vyhrazena.

do stanice

7.52

Bohumín

příjezd

9.44

7.44

9.35

8.44

8.42

7.28

7.27

6.29

LE 1353

7.35

6.44

6.42

5.28

5.27

4.29

Ostrava hl. n.

Ostrava hl. n.

příjezd

Ostrava–Svinov

Ostrava–Svinov

příjezd

Olomouc hl. n.

Olomouc hl. n.

příjezd

Pardubice hl. n.

příjezd

Praha hl. n.

LE 1351

13.52

13.44

13.35

12.44

12.42

11.28

11.27

10.29

LE 1357

15.52

15.44

15.35

14.44

14.42

13.28

13.27

12.29

LE 1359

17.37

17.29

17.20

16.26

16.24

15.09

15.08

14.09

LE 1361

19.37

19.29

17.20

18.26

18.24

17.09

17.08

16.09

LE 1363

23.29

23.20

22.26

22.24

21.09

21.08

 23.37

 20.09

LE 1367

platný od 18. 1. 2013

21.52

21.44

21.35

20.44

20.42

19.28

19.27

18.29

LE 1365

40

ze stanice

JÍZDNÍ ŘÁD LEO EXPRESS NA TRATI PRAHA–BOHUMÍN

LE SERVIS

3.3.2013 20:37:47


LEO_0213_blok.indd 41

Ostrava hl. n.

do stanice

příjezd

7.50

 9.50

8.46

6.46

 11.39

10.39

10.38

9.24

9.22

8.33

8.31

8.24

8.22

8.15

LE 1354

Vysvětlivky:  Jezdí v pracovní dny  Jede v pátek, 1. IV., 4. VII. a 28. X., nejede 31. III., 5. VII. a 27. X.  Jede v pracovní dny a v sobotu a 5. VII., nejede 6. VII.  Vlak může do konečné stanice odjet ihned po ukončení výstupu cestujících. Změna jízdního řádu vyhrazena.

Praha hl. n.

Pardubice hl. n.

7.31

7.29

6.40

8.45

5.31

5.29

4.40

6.38

6.31

4.31

4.38

6.29

6.22

4.29

4.22

LE 1352

6.45

Pardubice hl. n.

příjezd

Olomouc hl. n.

Olomouc hl. n.

příjezd

Ostrava–Svinov

Ostrava–Svinov

příjezd

Ostrava hl. n.

příjezd

LE 1350

Bohumín

ze stanice

13.39

12.39

12.38

11.24

11.22

10.33

10.31

10.24

10.22

10.15

LE 1356

15.39

14.39

14.38

13.24

13.22

12.33

12.31

12.24

12.22

12.15

LE 1358

17.39

16.39

16.38

15.24

15.22

14.33

14.31

14.24

14.22

14.15

LE 1360

JÍZDNÍ ŘÁD LEO EXPRESS NA TRATI BOHUMÍN–PRAHA

18.50

17.46

17.45

16.31

16.29

15.40

15.38

15.31

15.29

15.22

LE 1362

21.39

20.39

20.38

19.24

19.22

18.33

18.31

18.24

18.22

18.15

LE 1366

platný od 18. 1. 2013

19.50

18.46

18.45

17.31

17.29

16.40

16.38

16.31

16.29

16.22

LE 1364

SERVIS

L E 41

3.3.2013 20:38:17


LE

42

SERVIS

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAJÍMÁ! PODĚLTE SE S NÁMI O SVÉ ZÁŽITKY Z CESTOVÁNÍ VLAKY LEO EXPRESS. VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ. JSME TADY PRO VÁS A VĚŘÍME, ŽE VAŠE PODNĚTY, NÁPADY I PŘIPOMÍNKY POMOHOU ZLEPŠIT KVALITU VEŠKERÝCH NAŠICH SLUŽEB. DĚKUJEME ZA VAŠE POSTŘEHY! TO BYLA JÍZDA █ Užili jste si jízdu s námi? █ Jak jste byli spokojeni se službami, které jsme vám během cesty nabídli? █ Staral se o vás náš palubní personál dobře? █ Postrádali jste u nás něco?

DOBROU CHUŤ █ Vychutnali jste si svou jízdu? █ Dali jste si něco dobrého na zub? █ Jak vám chutnalo? █ A na co byste měli chuť příště?

QR KÓD PRO ZHODNOCENÍ JÍZDY Pošlete SMS na 720 002 002 ve tvaru: LEcislo mistenky 1–5 komentar, kde je „1–5″ známka jako ve škole. Za známku můžete přidat svůj komentář. Příklad znění sms: LE32a0-0d39 2 cesta byla rychla a pohodlna

Pošlete SMS na 720 002 002 ve tvaru:LECAT 1–5 komentar, kde je „1–5″ známka jako ve škole. Za známku můžete přidat svůj komentář. Příklad znění sms: LECAT 2 cokoladova pena byla vynikajici

Vaše názory jsou zpracovány anonymně službou Doporučím (www.doporucim.cz) a slouží ke zlepšení našich služeb. Hodnocení není veřejné. Cena SMS se řídí tarifem u vašeho operátora. Napsat nám můžete také na info@le.cz

STAČÍ JEDEN DOTEK REZERVUJTE SI JÍZDENKU PŘÍMO ZE SVÉHO TELEFONU… … a usnadněte si cestování! Jako první vám nabízíme možnost objednat si a rezervovat jízdenky rychle, bezpečně a přehledně pomocí chytré mobilní aplikace, a to jak pro operační systém Android, tak pro iPhone. Aplikaci si můžete jednoduše stáhnout do svého telefonu a ihned začít využívat všech výhod, které vám poskytuje.

Více informací o poskytovaných službách naleznete na www.le.cz

LEO_0213_blok.indd 42

3.3.2013 20:38:54


LEO_obalka_0213.indd 3

3.3.2013 20:40:28


Esteticusti s.r.o.

Esteticusti s.r.o.

.OLQLNDSODVWLFNÇHVWHWLFNÇDODVHURYÇPHGLFËQ\

YHxNHUÇHVWHWLFNÇRSHUDFHORSHUDFHJHQLW¿OLËORGVWUDQøQË YU¿VHNEH]RSHUDFHOWUDQVSODQWDFHYODVĎDRERêËt/$6(5 &(17580./,1,.<GHSLODFHæLON\EUDGDYLFHSLJPHQW ML]Y\FKU¿S¿QËUÛPDIUDNêQË&22ODVHUNRPOD]HQËSOHWL t%($87<&(17580./,1,.<NRVPHWLFNÛVDORQ O\PIRGUHQ¿æH]HxWËKOXMËFË]¿EDO\67$59$&FHORWøORY¿ æHKOLêNDSOHWLNDYLWDFHUDGLRIUHNYHQFH129,1.$ 6FDU/HWPLNURMHKOLêNRY¿UDGLRIUHNYHQFHMHGLQÛSĆËVWURM Yé5129,1.$OÇNDĆVNÇEøOHQË]XEĎ

www.esteticusti.eu

ZZZZYUDVSLURYDF]

7 0 9HON¿+UDGHEQ˸VWËQ/

6OHGXMWHQDxH AKCE a SLEVY LEO_obalka_0213.indd 4

3.3.2013 20:41:01

Leo Express  
Leo Express  

Leo Express, Leo Express

Advertisement