Page 1

Magazín českých nejlepších

÷

JIŘINA NEPALOVÁ ředitelka a zakladatelka RENOMIA SLUŽBU KLIENTŮM VNÍMÁM JAKO POSLÁNÍ

01b_titul_Nepalova.indd 1

4.12.12 15:14


02b_audi.indd 2

3.12.12 15:18


BEST OF

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

POCITOVÁ ZIMA

P Vlasta Holéciová, šéfredaktorka

ředtím, než jsme zimní vydání Be the Best, které právě držíte v rukou, odeslali do tiskárny, jsem si uvědomila, jak je toto číslo vlastně plné emocí. Jsem ráda, že se nám podařilo naplnit naše předsevzetí, které jsme si dali v počátečních přípravách čísla. Tehdy redakcí zněly návrhy typu: pojďme udělat něco hodně pocitového, pojďme upozadit neustálý běh pracovních myšlenek, jednoduše, pojďme se bavit. Bavit se můžete při listování stránkami o módních trendech pro tuto zimu, s blížícími se Vánocemi se nechat inspirovat našimi tipy na dárky pro vaše blízké. Příjemné vjemy ve vás snad vzbudí náš článek o sezónní gastronomické nabídce pražských kulinářských podniků. Pocity napumpovaný je také příspěvek o extrémním lyžování a koneckonců lehce emotivní nádech má i hlavní rozhovor tohoto vydání Be the Best – Jiřina Nepalová, ředitelka a zakladatelka společnosti Renomia totiž rozhodně není bezduchou manažerkou, pro kterou jsou sumarizační pojišťovací tabulky jedinou a základní hodnotou. Naopak, lidskost, s jakou přistupuje ke své irmě, je až zarážející. Titulek, kterým je rozhovor uveden, může znít jako klišé, ale věřte, že při povídání s touto dámou velmi rychle dospějete k názoru, že nejde jen o fráze. A vlastně výsledky společnosti Renomia jsou jasným důkazem toho, že směr, který si již kdysi dávno Jiřina Nepalová vytyčila, je správný. Zimní Be the Best by nebyl úplný bez výsledků Českých 100 Nejlepších. I tentokrát jsme byli při předávání na Pražském hradě, i tentokrát jsme si vyslechli příběhy úspěšných. Inspirujte se, ať můžeme příště psát o vás.

COMENIUS, panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci, byl založen 3. května 1990 v Praze. Mezi aktivity této neziskové organizace patří žebříček Českých 100 Nejlepších, jehož pokračováním je projekt „1000 Nej… České republiky“, pořádání Evropského Bankovního & Finančního Fóra a již tradiční Kulaté stoly Comenia s významnými osobnostmi české a zahraniční ekonomiky a politiky.

www.comenius.cz

03b_edit.indd 3

÷ VYDÁVÁ: C.O.T. media, s. r. o., Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3, T: +420 226 257 720 ÷ PARTNER ČASOPISU: Comenius, panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci, UN House, nám. Kinských 6, 150 37 Praha 5, T: +420 257 890 111 ÷ REDAKČNÍ RADA: Tomáš Čáp, Eva Frindtová, Vlasta Holéciová ÷ ŠÉFREDAKTORKA: Vlasta Holéciová, vlasta.holeciova@cot.cz ÷ AUTOŘI: René Bártek, Kateřina Bártová, Vlasta Holéciová ÷ FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Martin Kovář ÷ FOTO: není-li uvedeno jinak, jsou fotogra ie použity z Thinkstockphotos.com ÷ LAYOUT: Margarita Pyrkova ÷ GRAFICKÁ ÚPRAVA A SAZBA: Margarita Pyrkova ÷ PRODUKCE: Jan Doležal ÷ KOREKTURY: Milada Voborská ÷ MARKETING: Lucie Škopková, lucie.skopkova@cot.cz ÷ INZERCE: C.O.T. media, s. r. o., T: +420 226 257 720 F: +420 267 092 231, E: obchod@cot.cz ÷ UZÁVĚRKA TEXTŮ: 9. 11. 2012 ÷ ISSN 1214-6315 ÷ Evidenční číslo MK ČR E 15014 ÷ Vydavatel neručí za obsah inzerátů.

3

4.12.12 12:10


OBSAH

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

34 ZIMNÍ GASTRONOMICKÉ MÁMENÍ Praha a její gastronomická nabídka. Holoubata, grilované sele, černý houbový kuba nebo skutečně první francouzské bistro v metropoli.

6 Jiřina Nepalová, ředitelka a zakladatelka společnosti RENOMIA, v hlavním rozhovoru vydání.

46 TIPY NA DÁRKY

10 Buďte v zimě trendy. Žádné revoluční změny se sice nekonají, ale stojí za to vědět, jaký je současný módní diktát.

Obdarujte na Vánoce své blízké něčím výjimečným.

54 LYŽOVÁNÍ JINAK. EXTRÉMNĚ Nová doba nese nové výzvy i v lyžování. Odklon od starých praktik nastartoval začátkem 90. let snowboarding a na něj navázaly další formy lyžování na trati i mimo ni. Lyžování prodělalo s počátkem nového století revoluci hned v několika oblastech. Lyžujte extrémně!

20 Českých 100 Nejlepších 2012

60 28 Zatímco dříve headhunteři svým obětem uřezávali hlavy, dnes jim nabízejí lukrativní práci. Jejich služby si totiž najímají velké irmy, které hledají zaměstnance doslova „na míru“.

4

04b_obsah.indd 4

KŘEST BE THE BEST V HARD ROCK CAFÉ Rockovými rify byl prosycen křest podzimního vydání Be the Best. Atmosféra večera se nesla v uvolněném duchu, více než stovka hostů ochutnala speciality Hard Rock Café.

www.comenius.cz

4.12.12 12:14


800 521 521 www.kb.cz

KB – spolehlivý partner zemědělců „ financování sezónních „

05b_kb.indd 5 KOB CI kombajn-229x297_Be-the-Best_v1.indd 1

potřeb, zemědělské techniky i technologií využití dostupných podpůrných programů a dotací

4.12.12 12:03 4.12.12 11:00


BEST INTERVIEW

SLUŽBU KLIENTŮM vnímám jako poslání ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

Když téměř před dvaceti lety irmu založila, bylo to na základě jejích dlouholetých zkušeností z pojišťovnictví a poznatků jejích synů ze studií a stáží v zahraničí. Dnes je RENOMIA v oblasti pojišťovnictví ikonou a Jiřina Nepalová vlastně také. Dáma, která chce prostřednictvím své irmy sloužit klientům. A to ji činí šťastnou. V roce 1993 jste založila pojišťovací makléřskou společnost RENOMIA. Dnes jste jednou z nejvýznamnějších společností na trhu, působíte v několika zemích střední Evropy a v rámci skupiny zaměstnáváte 450 lidí. Dovedla jste si na začátku vašeho podnikání představit, že vaše společnost bude dosahovat takových výsledků a velikosti? Víte, na počátku jsme měli jiné starosti. Myšlenky na velkou irmu byly utlumeny tím, že jsme se soustředili, abychom získali klienty, pečovali o ně, hledali kvalitní zaměstnance a přemýšleli, jak inancovat rozvoj. Prostě jsme řešili záležitosti začínající a neznámé irmy. Jasné sice bylo to, že nechceme zůstat malou lokální irmou, že chceme v oboru působit dlouhodobě, ale že se nám to takhle podaří, to nás ani ve snu nenapadlo. Hodně jsme všichni pracovali, což přetrvává, a tak se stalo, že RENOMIA je dnes tam, kde je. Je úžasné, že nás neopouští nadšení jít dál.

÷ Text: Vlasta Holéciová ÷ Foto: Martin Kovář

6

06-08b_rozh.indd 6

Jak se RENOMIA postupně rozšiřovala? 90. léta přála rozvoji všeho druhu podnikání. Bylo to snadné? Co nového jste se musela učit? Já jsem budovala pobočku na střední Moravě v Hranicích, později v Přerově, synové ve městech, kde tehdy studovali, jeden na severu Moravy a druhý v Praze. V té době jim bylo dvacet let. Měli jsme velké štěstí, že jsme potkali báječné lidi, kteří nám uvěřili, že jim nabízíme zajímavou práci přínosnou pro irmy, a kteří byli ochotni pracovat s velkým nasazením. Mimochodem mnozí z nich jsou v RENOMIA stále, téměř celých dvacet let. A začátky? Ty samozřejmě nebyly snadné. Poradenství není věc, kterou před tím, než si ji koupíte, vyzkoušíte. Role pojišťovacího makléře je založena na důvěře a jeho profesionalitě, kterou si získá svého klienta. Je to také o zkušenostech ostatních s vaší službou, o známosti značky a rovněž o tom, jaký jste zaměstnavatel. Nic takového se většinou o vás na začátku neví, takže musíte přesvědčovat nejenom klienty, ale i potenciální zaměstnance a ostatní partnery. Když to dokážete, lze předpokládat, že přijde úspěch. A co jsem se musela naučit? Umět vítězit s pokorou a prohrávat s nadhledem, a to jak na poli soukromém, tak profesním. Současně respektovat názory mladých kolegů, podpořit jejich nápady, které vám leckdy připadají šílené.

www.comenius.cz

3.12.12 15:24


BEST INTERVIEW

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Jaký okamžik v historii vaší společnosti vnímáte jako stěžejní? Za stěžejní pokládám to, že jsme si uvědomili, že s růstem irmy je nutné budovat řád, systém, pravidla chodu irmy závazná nejen pro zaměstnance, a rozhodnutí, že vydělané prostředky budeme investovat především do rozvoje irmy.

Ve velké míře růst a vývoj RENOMIA ovlivnil náš vstup do mezinárodních sítí a navázání partnerství s makléřskými irmami, jež patří mezi největší na světě a s nimiž máme velmi přátelské vztahy. Máme tak již dlouhodobě možnost zajistit služby pro naše klienty kdekoli na světě a také získat nové informace.

JIŘINA NEPALOVÁ Patří mezi největší odborníky na pojištění v České republice. Má bohaté zkušenosti s realizací pojistných programů pro společnosti z nejrůznějších oborů a s likvidací pojistných událostí. Pravidelně se účastní zahraničních vzdělávacích programů a v oblasti pojišťovnictví je vyhledávaným konzultantem pro soukromé i státní organizace. Vystudovala obor elektrotechnika. V pojišťovacím oboru působí od roku 1978, kdy začala pracovat v České pojišťovně na úseku likvidace majetkových a odpovědnostních škod. Postupně získala zkušenosti s pojištěním průmyslových a podnikatelských rizik a stala se vedoucí agentury průmyslových rizik České pojišťovny. V roce 1993 založila a dodnes řídí společnost RENOMIA, která je několik posledních let největším českým pojišťovacím makléřem s pobočkami v dalších zemích střední a východní Evropy. V roce 2012 se stala předsedkyní Asociace pojišťovacích makléřů.

www.comenius.cz

06-08b_rozh.indd 7

7

3.12.12 15:24


BEST INTERVIEW

Na jakých základech je založena vaše ilozo ie podnikání? Máte nějaké motto, kterým se v byznysu řídíte? Pro naši irmu platí základní ilozo ie role pojišťovacího makléře, především profesionálně hájit zájmy klienta a být na jeho straně. A moje motto, kterým se dlouhodobě řídím nejen v byznysu, je: „Služba jiným je pro mne posláním.“ To není klišé, já to tak opravdu cítím, a proto jsem asi tak šťastná.

RENOMIA, a. s. Je největší českou pojišťovací makléřskou společností. Již od roku 1993 poskytuje komplexní služby v oblasti risk managementu a pojištění pro firmy i jejich zaměstnance. Úspěšně se rozvíjí nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy. Silný tým skupiny RENOMIA GROUP, do které patří také dceřiné společnosti a síť RENOMIA NETWORK, zahrnuje přes 500 spolupracovníků, spravuje pojistné ve výši 4,7 mld. Kč a zajišťuje služby ve 135 zemích světa. Díky nadstandardním službám a své profesionalitě byla RENOMIA odbornou veřejností zvolena Pojišťovacím makléřem roku 2011 s celorepublikovou působností. RENOMIA je držitelem certifikátu kvality ISO 9001.

Kde byste ráda viděla vaši společnost za další dekádu existence? Ráda bych viděla každoroční růst irmy a vstup do dalších zemí střední Evropy. Prostě cíl je být velkou středoevropskou sebevědomou irmou. Chceme být účastníkem konsolidace trhu. Budoucnost vidím ve vzdělání, spokojenosti lidí. Věřím v další organický růst, protože pojišťovací trh je velice perspektivní a naše služba pro klienta velmi výhodná. Stále chceme uznávat hodnoty RENOMIA, podporovat kolegialitu kolegů, dobré vztahy a atmosféru rodinné irmy. Povězte, jaký vývoj předpokládáte pro oblast pojištění? Lze očekávat nějaký zásadní průlom? Dlouhodobě jsme mohli využívat společně s klienty pokles cen a možnost velmi dobrých podmínek krytí rizik. Nyní se nacházíme v období, kdy dochází k zatím mírnému zvyšování cen, které se projevuje zejména u pojištění vozidel. Pojistitelé více než doposud při stanovení podmínek pojištění přihlíží ke škodnímu průběhu. Pokud se vyvíjí delší dobu negativně, pak zvýšení může být větší. Zásadní průlom vidím v určitých segmentech jako například zemědělství, kde je pojišťovací makléř stále více klienty využíván, a to zejména z důvodů, že je zde oproti minulým letům sedm pojistitelů, kteří jsou schopni pojistit zemědělská rizika. Což je velká změna. Patříte mezi významné ženy domácího byznysu. Jste obecně spokojená s podnikáním u nás? Obecně jsem s podnikáním u nás spokojená. Potkávám a znám mnoho úspěšných irem, které mnohdy začaly třeba v garáži a dnes zaměstnávají stovky lidí. To mě vždycky potěší a motivuje. Nepouštím si pak dlouho televizi, protože co mně vadí, je šíření špatné atmosféry médii ve společnosti. RENOMIA nedosahuje kladných výsledků jen doma. Dobře si vedete i v zahraničí. Jaká jsou speci ika tamějšího byznysu? Jsme součástí velké mezinárodní sítě. Prostřednictvím mezinárodního oddělení máme aktuální informace o všech zemích, v nichž investujeme. Jedná se o země EU, kde je základní legislativa harmonizovaná EU předpisy. V tomto směru jsou si trhy podobné. Liší se zvyklostmi a některé nejsou tak rozvi-

8

06-08b_rozh.indd 8

nuté v oblasti pojišťovnictví jako v ČR. Zároveň jsou velmi perspektivní i region je nám blízký, umíme se trhu přizpůsobit a chápat přístup místních klientů a kolegů. Vystudovala jste elektrotechniku. To je docela jiný obor než pojišťovnictví, ve kterém působíte od roku 1978 tehdy ještě coby zaměstnankyně České pojišťovny. Dnes jste v oboru víc než třicet let. Předpokládám, že rozhodnutí vstoupit do tohoto segmentu s ohledem na váš pozdější vývoj považujete za správné. Které okamžiky byly pro vaši kariéru zásadní? Pojišťovnictví má tu výhodu, že zde můžete uplatnit téměř jakékoli vzdělání. Do pojišťovny jsem před 34 lety nastoupila jako likvidátorka, kde bylo předností moje vzdělání. Od té doby je práce mým koníčkem. Ráda komunikuji s lidmi a řeším jejich problémy, ráda někomu radím, poznávám nové věci a to všechno mi tento obor mimo jiné umožňuje. Zásadní tedy byl již rok 1978, můj vstup do oboru, a rok 1993. Pochopila jsem, že vše mohu dělat jinak, cítit se komfortněji. Naslouchala jsem svým dětem, když vyprávěly o trendech ve světě, a našla odvahu společně s nimi založit irmu.

Poradenství není věc, kterou před tím, než si ji koupíte, vyzkoušíte. Role pojišťovacího makléře je založena na důvěře a jeho profesionalitě, kterou si získá svého klienta. Patříte mezi uznávané odbornice na pojištění průmyslových rizik. Ve vašem oboru je nutné klást velký důraz na průběžné vzdělávání. I vy se stále učíte novým věcem? Vzdělávání v pojišťovnictví je klíčové. Stejně jako moji kolegové procházím vzdělávacím procesem ve irmě i já, stále se učím novým věcem. Vznikají nová rizika, nové potřeby pojištění. Zajímá mě to a chci o tom mít dostatek informací. Vzdělávání se však netýká jenom samotného oboru. Je nutné se učit, jak lépe řídit irmu, získávat poznatky o tom, co dělat víc a lépe, aby se moji kolegové cítili stejně dobře jako já. Co pro vás znamená být úspěšná v práci? Mým cílem v pozici manažerky je usilovat o dobré inanční výsledky, které zajistí rozvoj společnosti a zaměstnanců. Předpokladem je spokojenost klientů s našimi službami. Také se snažím, aby se dobře cítili i mí kolegové ve irmě. Dosažení určité vyváženosti mezi výsledky irmy a štěstím lidí považuji za úspěch manažera.

www.comenius.cz

3.12.12 15:28


DOPISY UMÍME NA VŠECHNY ZPŮSOBY Česká pošta má hlubokou tradici i moderní současnost. Měníme se s požadavky doby a svých zákazníků. Stranou tak nezůstává ani produktové portfolio, včetně tradičních listovních služeb. OBYČEJNÉ PSANÍ Hledáte výhodný, jednoduchý a rychlý způsob, jak napsat zákazníkům nebo obchodním partnerům? Pro běžnou firemní korespondenci je Obyčejné psaní přímo ideální. A ideální je i pro ty, kdo chtějí ušetřit. Vybrané výhody • Rychlé doručení kamkoli v ČR obvykle následující pracovní den po podání • Jednotná nízká cena po celé zemi bez ohledu na vzdálenost adresáta • Možnost svozu Obyčejných psaní pro smluvní zákazníky

DOPORUČENÉ PSANÍ Pokud potřebujete mít nezvratný důkaz, že vaše psaní dorazilo k adresátovi, využijte službu Doporučené psaní. Vaše zprávy rychle a spolehlivě doručíme. Vybrané výhody • Rychlé doručení kamkoli v ČR obvykle následující pracovní den po podání • 100% odpovědnost za zásilku až do výše 520 Kč • Písemný důkaz o předání zásilky adresátovi • Široká nabídka doplňkových služeb

CENNÉ PSANÍ Potřebujete bez obavy poslat peníze, šperky nebo například cenné papíry? Se službou Cenné psaní budou vaše cennosti putovat k adresátům ve speciálním obalu a za zvýšených bezpečnostních opatření. Navíc se vám za obsah vaší zásilky zaručíme až do výše 1 milionu Kč. Vybrané výhody • Rychlé doručení kamkoli v ČR obvykle následující pracovní den po podání • 100% garance za obsah zásilky od podání až po dodání • On-line sledování stavu doručení

FIREMNÍ PSANÍ (OD LEDNA 2013) Pokud posíláte obyčejné a doporučené poštovní zásilky ve velkém, pak vám služba Firemní psaní přinese výhodnější cenu za odeslané dopisy. Domluvíme se na počtu zásilek, oblastech, kam je budete posílat, a nabídneme vám zajímavou cenu i řadu dalších výhod. Vybrané výhody • Rychlé doručení kamkoli v ČR obvykle následující pracovní den po podání • Výhodnější zónové ceny zohledňující vzdálenost mezi vámi a adresátem • Možnost odpočtu DPH a úhrady poštovného fakturou nebo kreditem • U Firemního psaní – doporučeně potvrzené podání, odpovědnost za zásilku a široká nabídka doplňkových služeb

CP B2B Tyden 103x280 jahoda.indd 1

09b_posta.indd 9

8.11.12 12:02

3.12.12 15:29


STYL

MÓDNÍ INSPIRACE Zima 2012 / 2013 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

Paní móda je dáma velmi vrtkavá a to platí i v jejím zájmu o muže. Její diktát se týká i garderoby gentlemanů, i když v tomto případě není tak přelétavá jako v případě žen. Ani pro letošní zimu nepřipravila velké revoluční změny, nicméně pár novinek si přece jen přichystala.

DOLCE&GABBANA

ERMENEGILDO ZEGNA

Trojdílný oblek Pokud jste se až doposud bránili trojdílnému obleku, pak právě tuto sezonu nastává čas přehodnotit svůj šatník a zařadit do něj alespoň jeden model s vestičkou. Nejen že tato nezbytná součást pánské garderoby představuje naprostou klasiku a ztělesněnou dokonalost krejčovského umění, je také jednou z nejlepších módních investic, jakou můžete udělat. Trojdílný oblek je velmi variabilní, nosit se dá komplet, bez vestičky či si můžete sundat sako a stále budete mít na sobě oblečení vhodné do práce.

10

10-15b_tema.indd 10

www.comenius.cz

3.12.12 15:30


STYL

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Š

atník správného gentlemana se skládá z obleků na denní nošení i slavnostní příležitosti, kvalitních svrchníků, řady košil z nejrůznějších materiálů a samozřejmě doplňků. Stejně jako dámská i pánská garderoba podléhá módním trendům, i když ne tak razantním jako v případě žen.

ERMENEGILDO ZEGNA

Barevná paleta se rozšířila o světlejší odstíny šedé, majestátní tóny modré a mezi pánské oděvy se dostala také vínová, hořčicová a samozřejmě nechybí černá, tmavě hnědá a trocha béžové na kabátech.

÷ Text: Cindy Kerberová, autorka je členem redakce iDNES.cz ÷ Foto: archiv irem

ERMENEGILDO ZEGNA

MICHAEL BASTIAN

Mladistvé kostky

CORNELIANI

www.comenius.cz

10-15b_tema.indd 11

LOUIS VUITTON

Trendy hovoří jasně, potisky a vzory se vrací na výsluní. Najdete je na oblecích, košilích, kabátech i doplňcích pro muže. Mezi vzory letošní zimu jasně vedou kostky nad proužky, teď na přehlídkách i pultech obchodů najdete velké množství, chcete-li však jít s dobou, sáhněte raději po kostkách. Působí mladistvě a oživí i ten nejnudnější střih obleku a kabátu.

11

3.12.12 15:31


STYL

Ve dvou řadách Dvouřadové zapínání hraje jednoznačný prim v pánském šatníku a dokonce se tento trend ve velkém dostal i do dámské garderoby. Ten správný kabát i sako letos poznáte jednoznačně podle dvojnásobného počtu kno líků. Modely inspirované vojenskými uniformami s dvouřadovým zapínáním vypadají dobře nejen v kombinaci s oblekem i na volný čas, kam vnášejí notnou dávku nadčasové elegance.

BURBERRY PRORSUM

LOUIS VUITTON

CORNELIANI

Kravata s puntíky Také v kravatách vládnou módní trendy a tím současným jsou jednoznačně drobné puntíky. Tento vzor se od 80. let v pánském šatníku neobjevoval, tuto sezónu je nejen zpět mezi aktuálními trendy a zároveň v elegantnější a modernější verzi. Puntíkované kravaty se notně zúžily a nejlépe vypadají v kombinaci s bílou či černou košilí jednoduchého střihu. Pro ty odvážné se ještě nabízí kombinace stejně vzorované kravaty a košile.

12

10-15b_tema.indd 12

BURBERRY PRORSUM

www.comenius.cz

3.12.12 15:32


STYL

ERMENEGILDO ZEGNA

FENDI

Modrá košile Modré košile z denimu a batistu se na stránkách módních magazínů objevují poslední roky ve spojení s oblekem velmi často, do praktického života se však dostávají až letos. Indigové košile již nejsou společenským faux-pas a hodí se na běžný den v kanceláři i na důležité obchodní schůzky. Modrá košile oživí oblek v každé barvě a dodá celkovému vzhledu na svěžesti. Platí pravidlo čím formálnější límeček, tím lépe.

VERSACE

Puntíky na kravatách byly od 80. let minulého století out. Dnes patří mezi aktuální trendy.

BALENCIAGA

www.comenius.cz

10-15b_tema.indd 13

13

4.12.12 12:15


STYL

CHIC LÁTKY ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

Stejně jako se mění barevná paleta a střihy, tak i látky podléhají módním trendům. Svou roli hraje také funkčnost a pochopitelně jejich krása. Letošní zima těmito vlastnostimi rozhodně nešetří, novinky se týkají garderoby dam i pánů.

Z

ajímavostí je, že se jednotlivé vlivy vzájemně prolínají a v mnohých případech se i mění. Zatímco ještě před pár měsíci byl hebký samet záležitostí čistě dámskou, stejně jako kožešiny, tuto sezonu je najdete zabydlené u pánů. To naopak kůže opustila šatník gentlemanů a vládne pevnou rukou ženám.

Samet, hedvábí nebo tyl pošitý tisíci třpytivých litrů. To vše zanechá výrazný dojem.

BURBERRY PRORSUM

RALPH LAUREN

Samet & litry Na slavnostní příležitosti se hodí ty nejluxusnější materiály, jakými jsou bezesporu samet a hedvábí či tyl pošitý tisíci třpytivých litrů. Přesně v tomto duchu se nesou i trendy pro letošní zimu. Sametové obleky v temných odstínech černé, modré, hnědé a vínové vypadají honosně a zanechávají velmi výrazný dojem. Stejně tomu je v případě bohatě zdobených večerní rób, které se letos lesknou a třpytí jako nikdy předtím.

14

10-15b_tema.indd 14

www.comenius.cz

3.12.12 15:34


STYL

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Manšestr & pleteniny Ani volnočasové aktivity a doba strávená mimo konzervativní prostředí kanceláře nemusí automaticky znamenat ztrátu stylu a vytříbeného vkusu v oblékání. Módní návrháři si pro tyto týdny připravili velmi příjemné oděvy z hřejivých a slušivých materiálů. Pánové jistě ocení praktické obleky a saka z manšestru ve světlejších barvách a dámy se rády zachumlají do měkoučkých úpletů v podobě šatů a dlouhých svetrů.

MICHAEL BASTIAN

BURBERRY PRORSUM

SALVATORE FERRAGAMO

FENDI

JOHN RICHMOND

Kožešiny & kůže Kožešinové límce tuto zimu najdete na mnoha bundách a kabátech z pánských kolekcí předních návrhářů. Luxusní materiál se pro zimní období pevně zabydlel v mužském světě, zatímco lesklá černá kůže, známá z ryze mužských kabátů a motorkářských oděvů, vládne dámské garderobě. Nosí se od hlavy k patě a dokonce nahradila samet na dámských šatech.

www.comenius.cz

10-15b_tema.indd 15

15

3.12.12 15:34


INTERVIEW

Z PODKRKONOŠÍ na Pátou avenue ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

Hořická textilka Mileta dodává bavlněné košiloviny mnoha světovým oděvním značkám i do exkluzivních krejčovských salónů. Košile vyrobené z materiálu z Milety znají všichni, kdo nakupují na prestižních adresách, jako je londýnská Regent Street nebo 5th Avenue v New Yorku. O úspěších Milety, o nastavování módních trendů a ambicích značky jsme hovořili s generálním ředitelem Otakarem Petráčkem.

MILETA, A. S. Jeden z nejvýznamnějších evropských výrobců košilovin. Původní producent kapesníků z Hořic v Podkrkonoší se dokázal postupně přeměnit ve výrobce kvalitních košilovin (přesněji bavlněných látek k výrobě košilí) v moderní, dynamickou firmu, efektivního a úspěšného výrobce nejnáročnějších jemných bavlněných tkanin.

Miletu má řada lidí historicky spojenu s výrobou kvalitních kapesníků, jaké produkty tvoří základ vašeho nynějšího obchodního úspěchu? Naším nosným produktem jsou dnes jednoznačně košiloviny, tvoří téměř šedesát procent našich prodejů a i do budoucna budou naším klíčovým artiklem. Abych trochu upřesnil naši pozici, naším hlavním produktem je bavlněná tkanina z takzvaných dvojmo skaných přízí, to jsou ty nejkvalitnější košiloviny, zpracováváme do nich i nejkvalitnější bavlnu na světě, takzvanou Sea Island Cotton, která se pěstuje pouze na dvou karibských ostrovech, na Jamajce a Barbadosu. Látku dodáváme prakticky všem prestižním oděvním značkám v Evropě i v Severní Americe a ve srovnání například s italskou konkurencí naše výrobky nejsou z nejlevnějších,

ba naopak, pohybujeme se v horní části cenového spektra. Pro ilustraci, například ve Spojených arabských emirátech jsme jedním z největších hráčů v sortimentu pánských košilovin, ale na Středním východě rozvíjíme třeba i sortiment arabských šátků a tkaniny pro výrobu arabských oděvů. Kdo je dnes vaším typickým zákazníkem? Jsme v B2B segmentu, v zásadě neprodáváme koncovým zákazníkům a máme prakticky tři hlavní skupiny zákazníků, z nichž tou navenek nejviditelnější jsou designérské značky. Jejich guru, rozhodující o designech a nákupu tkanin, úzce spolupracují s naším designérským studiem v Itálii na vývoji produktů. Další skupinu tvoří konfekcionáři (výrobci konfekce), kteří pracují se stejným cyklem jako my, na bázi dvou sezónních kolekcí za rok, a konečně třetí skupinu tvoří velcí hráči na maloobchodním trhu. V posledních letech přibyl další okruh zákazníků, který od nás odebírá takzvané měřenky, z nichž šijí košile na míru. Pro názornost, tito zákazníci představují několik stovek krejčovských studií po celém světě a jejich prostřednictvím oblékáme mnoho královských rodin, významných politiků i řadu celebrit. Setkáme se s vašimi výrobky běžně i na českém trhu? Určitě ano, řada světových značek, které používají naše tkaniny, má prodejní zastoupení také v České republice. Ve chvíli, kdy si zákazník koupí tuto velmi kvalitní italskou nebo britskou konfekci, máme téměř jistotu, že košile bude ušitá z našich materiálů. Ryze českých konfekčních značek je dnes velmi málo, ale naším velkým klientem je kupříkladu JANEK z Rožnova pod Radhoštěm nebo prostějovský Bernhardt. Zároveň spolupracujeme s několika dalšími českými krejčovskými domy, které šijí košile na míru. Dá se říci, jaký vzor košiloviny je evergreenem a co naopak z módy vychází? Půvab módy tkví v tom, že každou sezónu přináší něco nového. Na druhou stranu každá sezóna vychází ze sezóny předešlé, žádný vzor proto neumírá během jediné sezóny.

16

16-17b_mileta.indd 16

www.comenius.cz

3.12.12 15:39


INTERVIEW

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Obecně módě více podléhají střihy košil, tvary límců nebo kapsy. Důležité také je, aby košile byla ušita z kvalitní bavlny. V pánské konfekci by to měla být spíš bavlna dvojmo skaná, která je jemnější na omak, je pevnější, má vyšší lesk a umožňuje ra inovanější zpracování designů. U formálních košil jde móda pomaleji, naši zákazníci naopak oceňují, že držíme skladem delší dobu v nabídce takzvanou pronto módu. Jsou v ní typy tkanin a dezény, které máme permanentně k dispozici na skladě po dobu několika let. Pronto móda obsahuje přibližně osm set různých variant, o kterých jsme přesvědčeni, že evergreeny jsou. Je to bílá košilovina, jakýkoli jemný proužek, modrá barva v řadě svých odstínů, kterou konečný zákazník nikdy nic nezkazí. Vytváříte vzory tkanin výhradně na základě poptávky, nebo vaši designéři určují trendy dezénů sami? Dá se říci, že Mileta je jednou z irem, která nastavuje trendy, a náš hlavní designér je ve svém oboru velmi uznávaný. Na naše designy se proto dívá také konkurence. Na druhou stranu některým klientům upravujeme kolekce tak, aby dokonale seděly například ke sportovnějšímu typu košil. V některých teritoriích není vůbec populární růžová barva, někdo zase nechce mít v kolekci zelenou. Takovým požadavkům a kulturním speci ikům musíme umět svůj sortiment přizpůsobit. Bojujete i vy s plagiátory, kteří se snaží napodobit vaše zboží? Máme velkou výhodu v tom, že nás zákazníci nesrovnávají s asijskými výrobci. Neodlišujeme se pouze kvalitou a cenou, ale především servisem, který klientům poskytujeme. Naprosto zásadním prodejním argumentem je naše krátká dodací lhůta a menší sériovost a spolehlivost. Naše minimální množství je proto třikrát nižší než metráž, kterou musí irmy objednat v Číně nebo v Indii. S kopírováním našich tkanin v ostatních segmentech máme velký problém. Na afrických trzích se objevuje zboží, které je označeno stejnými logy, má stejné balení a vydává se za zboží z České republiky. S tím bohužel nejsme schopni právně nic dělat. Své zboží označujeme hologramy, našim prodejcům vydáváme certiikáty, je to boj, kde remizujeme, ale nikdy nevyhrajeme. Téměř veškerou svou produkci exportujete. Kde se vám nyní daří nejlépe? Rosteme například ve Velké Británii a v severní Evropě. Trhy, jako je Francie, Německo, Švédsko nebo právě Velká Británie, jsou růstové a kompenzují pokles, který právě sledujeme v jižní Evropě, zejména Itálii, Španělsku a Portugalsku. Tyto jihoevropské země pro nás byly tradičním odbytištěm, ale je velmi těžké tam obhájit své pozice, neboť trh zde neustále

www.comenius.cz

16-17b_mileta.indd 17

klesá. Exportujeme i mimo Evropskou unii, na severoamerické trhy, do východní a jihovýchodní Asie, hodně si slibujeme od současné expanze do Jižní Ameriky. Jaká nálada právě panuje v textilním průmyslu? V poslední době se dá hovořit o stabilizaci oboru, neboť textilní odvětví prošlo v celé Evropě těžkým obdobím a za poslední léta velmi zeštíhlelo. Řada velkých irem přesunula výrobu do Asie, to ovšem není soudobý trend, směřování byznysu do asijských zemí probíhá už od poloviny osmdesátých let. Posledních pět let je však cítit, že Čína a Indie už nejsou zdaleka tak levné, jako byly dříve, a výroba se částečně vrací do levnějších zemí Evropy, protože zákazníci hledají stoprocentní kvalitu a jistotu dodacích termínů. Dodávka z Číny trvá čtyři až pět měsíců, kdežto my jsme schopni dodat zboží do šesti týdnů. Tento naprosto zásadní rozdíl je pro mnoho odběratelů klíčový. Výroba tkanin je kapitálově náročnější odvětví, tudíž se zcela noví hráči objevují jen zřídka. Recese posledních let pouze donutila manažery z ostatních odvětví ke změně myšlení a priorit, musí bojovat s odbytem a efektivitou výroby tak, jak je to pro nás, v textilu běžné posledních více než dvacet let. Kde vidíte Miletu v následujících dvou třech letech? V Evropě je zhruba patnáct podobných irem. Od řady našich konkurentů se ale lišíme ve strategii produktového mixu a komplexního výrobního řetězce od přízí po tkaninu. Z hlediska produktového mixu se mnohé textilky v Evropě snaží jít cestou jednoho produktu, my vyrábíme hned několik produktů, které se liší jak typem tkaniny, tak zejména teritoriem, pro které je určena. Věříme v pestrost výroby i cílových regionů, kvalitu a neustálou inovaci. Naše vize spočívá v další regionální diverzi ikaci tak, abychom rostli v Asii, na Středním východě a v Africe, ale současně si udržovali naši velmi dobrou pozici v Evropě a Severní Americe.

Konkurenční výhodou Milety je vlastní vícestupňová výroba od barvení přízí až po konečnou úpravu.

÷ Text: Kateřina Bártová ÷ Foto: Aleš Funke a Mileta

17

5.12.12 11:23


ADVERTORIAL

CESTA KE KRÁSE A SEBEVĚDOMÍ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Foto: PEM Praha

Chcete získat vysněného partnera, novou práci, chcete se cítit sebevědomě? Samozřejmě vnější přitažlivost nestačí, ale existuje stará pravda, že první dojem je velmi důležitý. Jste-li sami se sebou spokojeni, vyzařuje z vás vnitřní rovnováha, jistota. Krásné oblečení i osobní krása se musí „vypiplat“. A tak se snahou držet krok s módními trendy jde i snaha o udržení mladistvého vzhledu.

Chirurg kliniky PEM MUDr. Miroslav Krejča

N

ikdo nemládne a najednou přijde čas, kdy tělo prozradí nejvíce o tom, jak jste se o něj starali. Ještě nikdo nevymyslel elixír mládí, ale díky dnešním možnostem plastické a estetické medicíny se lze úspěšně postavit času a stárnutí výrazně zpomalit. Trendem současné estetiky je náhrada nebo kombinace někdy zbytečně radikálních chirurgických zákroků za mravenčí práci jemných a nenápadných tzv. minimálně invazivních technik. Klinika plastické chirurgie PEM na jednom místě ideálně spojuje plné spektrum plastických operací s řadou neinvazivních technik v kombinaci s použitím nejnovějšího přístrojového vybavení. Již téměř dvacetileté zkušenosti v oboru řadí kliniku PEM mezi nejstarší a nejvýznamnější privátní zařízení tohoto typu. Špičkoví plastičtí chirurgové a pečlivě vybraný personál kliniky jsou opravdovou devízou. MUDr. Pavel Hlava, CSc., hlavní lékař kliniky PEM Praha, má za sebou mnohaleté zkušenosti. Jako první soukromý chirurg úspěšně provozoval svou kliniku v Karlových Varech téměř 20 let. MUDr. Blanka Vraspírová, zkušená a erudovaná lékařka v oboru plastické a estetické medicíny, a dále pak MUDr. Alexander Vatľak jsou odborníky kliniky PEM Praha zaměřující se na estetiku obličeje i celého těla.

Módní slovo lifting Tato metoda omlazení si drží mnoho let první příčku v estetice a jistě se dá hovořit o módním slově, neboť lifting v současnosti již neznamená pouze chirurgický zákrok, ale je spojen s mnoha módními, hlavně neinvazivními metodami omlazování. Je stálým trendem v odstranění vrásek obličeje. Podle plastického chirurga MUDr. Miroslava Krejči někomu pomůže facelift dříve, třeba už kolem 40. roku, někomu později. Posouzení vhodnosti operace a zvolení toho správného času závisí na mnoha faktorech a vždy vyžaduje individuální přístup. Běžně chodí na facelift ženy po padesátce a muži ještě trochu později. Teprve až s věkem elasticita měkkých tkání včetně kůže u každého z nás ubývá, což je vždy individuální. Kůže ztrácí pružnost, zvolna vysychá a přibývá pigmentových skvrn. Rysy v obličeji se povolují a obličej získá unavený výraz. Podkožního tuku buď přibude, nebo naopak ubude. S faceliftem se velmi dobře kombinuje celá řada dalších zákroků, například operace víček, lifting krku nebo liposukce podbradku a tváří. V další etapě lze výsledek ještě umocnit řadou neivazivních retuší. Vždy jde o to, aby výsledný efekt omlazení působil přiro-

18

18b_pemPR.indd 18

zeně a harmonicky. Výhodou kliniky plastické chirurgie PEM je, že má vše na jednom místě a celkové ošetření je komplexní, a v rámci mezioborové spolupráce tak dosahuje lepší výsledky.

Mužských klientů přibývá Rekonvalescence po faceliftu je individuální proces, který závisí nejen na schopnostech hojení organismu každého jedince, je odrazem i svědomitosti pacienta v dodržování pooperačního režimu. Jelikož kouření zpomaluje proces hojení, pacient by neměl kouřit, jinak zvyšuje riziko komplikací. Pro zajímavost ještě před 10 lety se poptávka po mužské plastické operaci rovnala téměř nule, dnes je ale situace o poznání lepší. Procento mužských pacientů je mezi patnácti a dvaceti a jejich zájem roste. Důvody mužské opatrnosti jsou různé, rozhodně se dívají na svou kosmetickou vadu víc exaktně než ženy a začnou o ní přemýšlet a řešit ji, až když mají funkční obtíže, které je limitují. Poměrně často se setkáváme s tím, že muž váhá. Rozhodnutím bývá většinou zkušenost kamaráda nebo kolegy, který najednou vypadá dobře a odpočatě. Muži si nejčastěji nechávají operovat oční víčka. Žádají i liposukci v oblasti břicha nebo boků, facelift obličeje, v současnosti stoupl zájem i o úpravu intimních partií. Nedá se obecně říci, která operace je u mužů nejefektnější. Každá správně indikovaná operace by měla přinést pacientovi očekávaný výsledek. Zákroky pro plastickou operaci je potřeba vždy konzultovat s plastickým chirurgem.

www.comenius.cz

3.12.12 15:42


KAŽDÁ ŽENA MŮŽE BÝT IKONA MÓDNÍ OBCHOD A BEAUTY SALON IKONA Obchod a beauty salon IKONA nabízí jedinečný styl a originalitu pro každou ženu. Jako jeden z mála obchodů na českém trhu kombinuje italskou módu a českou oděvní tvorbu. V IKONĚ naleznete v Itálii zavedené značky Koralline a Leidiró, které nabízí společenskou módu, trendy trička, topy a kalhoty pro běžné nošení. Obě značky má v oblibě Vlaďka Erbová, která je zároveň jejich tváří pro Českou republiku. Z české návrhářské tvorby najdete v IKONĚ ručně šité modely Jiřiny Tauchmanové, které známá módní návrhářka navrhla výhradně pro IKONU. Tvorba Jiřiny Tauchmanové zdobí mnoho významných akcí, jako je soutěž Česká Miss nebo pořad Star Dance. Mezi další návrháře, kteří v IKONĚ představují své kolekce, patří například Miroslav Bárta, který je vítězem svatebních šatů pro rok 2012, Petra Pilařová a značka Ritore. Čeští návrháři zde prezentují i ručně vyráběné doplňky, jako jsou pásky, šátky, plédy, čepice a bižuterie. A protože IKONA chce vyhovět i té nejnáročnější zákaznici, oděvní sekci doplňuje i příjemný beauty salon, který nabízí služby zkušených kadeřníků, manikérky a vizážistky. Ke službám patří milý personál, dobrá káva a odborné stylistické poradenství jako samozřejmost.

Přijďte do IKONY a staňte se ikonou! Tel.: 602 303 194 www.ikona-moda.cz

19b_comINZ1.indd 19

3.12.12 15:45


PROJEKTY COMENIA

XVII. ROČNÍK mezinárodní konference ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

Klíčové faktory úspěchu očima top manažerů Nová galerie, Pražský hrad, 30. listopadu 2012 Do Nové galerie Pražského hradu se již posedmnácté sjeli vzácní hosté, aby zde společně debatovali nad klíčovými faktory, které jednotlivce i irmy dovedou bezpečně ke kýženému úspěchu. Ačkoli účastníci jednotlivých panelů na konferenci prezentovali zkušenosti z rozdílných profesních prostředí, v jejich příspěvcích v souvislosti s úspěchem shodně zaznívalo zaujetí pro věc, kuráž a vytrvalost, talent nebo píle.

„B

ýt připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.“ Citátem Henryho Forda otevřel první diskusní panel generální ředitel České televize Petr Dvořák, podle kterého je právě připravenost a pozitivní přístup tím, co je potřeba v Česku v lidech posilovat. V návaznosti na výroky dalšího úspěšného muže, britského premiéra Winstona Churchilla, Petr Dvořák rovněž připomněl, že člověk musí překračovat své vlastní hranice, být kurážný a zapomenout na strach z případného neúspěchu. „Současná mediální situace úspěchu nenahrává, úspěch budí všeobecnou nedůvěru. V ČT se snažíme úspěch podporovat a prezentovat také v našich zpravodajských pořadech. Přál bych si totiž, abychom se v České republice naučili úspěšné oceňovat, aby měla mladá generace dostatek vzorů a motivaci k tomu, jít v jejich šlépějích,“ podotkl. „Zatímco úspěch není de initivní, neúspěch není fatální. Přičemž kuráž je hnacím motorem každého dosaženého cíle,“ zaznělo z úst prvního zahraničního přednášejícího, Luise Anea Fernandeze prezentujícího společnost I ield Computer Consul-

Kamila Horáčková, investiční ředitelka, AXA Winterthur

tancy. Klíčovými faktory úspěchu jsou podle jeho názoru vášeň, pracovitost, motivace, sebevědomí a odvaha jít proti proudu, inovativní nápady, prozákaznický přístup a vytrvalost. Přesto je však třeba mít neustále na paměti, že úspěch netrvá věčně, zažité metody již nebudou fungovat a majitelé a výkonní ředitelé irem budou muset změnit strategii svého podnikání a s ní přijmout všechny nové výzvy. Nad touto myšlenkou se ve svém příspěvku zamýšlela také generální ředitelka českého vydavatelského domu Ringier Axel Springer Libuše Šmuclerová. V době, kdy se povaha informace coby stěžejní mediální komodity v čase tolik změnila, kdy její platnost a hodnotu dnes a denně ohrožuje liberální prostředí internetu, je budoucnost tradičních tištěných médií ohrožena. Je proto třeba aplikovat nové modely myšlení. „Pokud chceme růst, musíme přijmout nové metody,“ uvedla Šmuclerová s tím, že budoucnost spočívá v multimédiích a integrovaných newsroomech, odkud se budou informace distribuovat do všech komunikačních kanálů – na papír, na web nebo do mobilních zařízení.

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí ČR. Za ním J. E. Yu Qinqtai, velvyslanec ČLR

÷ Text: Kateřina Bártová ÷ Foto: Ivan Malý

20

20-21b_20-21.indd 20

www.comenius.cz

4.12.12 12:17


PROJEKTY COMENIA

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

PANELISTÉ Petr Dvořák generální ředitel, Česká televize Luis Aneas Fernandez CEO, Ifield Computer Consultancy Libuše Šmuclerová generální ředitelka, Ringier Axel Springer CZ

Andrea Hlaváčková, přední česká tenistka

Úspěch nevnímáme pouze u sebe samých, zažívá ho také irma, pro kterou pracujeme, nebo celý národ. Ať již se bavíme o úspěchu v jakékoli rovině, je k němu podle generálního ředitele společnosti ABB Hannu Kasiho potřeba v prvé řadě odhodlání. „Úspěch musíme umět objektivně měřit a zároveň si osvojit schopnost na něm stavět. Pakliže se vám podaří přenést princip úspěšnosti do iremní kultury, máte vyhráno,“ uvedl. Svou pozoruhodnou podnikatelskou story na konferenci přiblížila majitelka a generální ředitelka pražské realitní kanceláře MAXIMA REALITY Marta Slánská, která skromný počáteční kapitál čítající 230 korun záhy proměnila v měsíční milionové obraty. Svůj projev okořenila svými oblíbenými bonmoty, kterými se ve svém podnikání dlouhodobě řídí: „Co si dokážete představit, toho můžete i dosáhnout,“ nebo: „Buďto budete oblíbení, nebo budete úspěšní.“ Základem každého úspěchu jsou podle první dámy pražského realitního byznysu dostatečně vysoké cíle. Jan Zadák, prezident divize podnikových služeb pro region EMEA společnosti Hewlett-Packard, zahájil svůj projev tezí, že úspěch státu je klíčový i pro úspěchy jeho občanů. Jak si v tomto ohledu vede Česká republika, ilustroval Jan Zadák na naší konkurenceschopnosti, kterou dnes výrazně limituje zejména neefektivita státní správy. Úspěch naší země tak spočívá v tom, jak se dokážeme zapojit do jejího řízení. „Neefektivnost je nutné neustále odstraňovat a nahrazovat ji investicemi do inovativních přístupů. Jedině tak bude Česká republika

www.comenius.cz

20-21b_20-21.indd 21

Marta Slánská, majitelka Maxima Reality

Libuše Šmuclerová, generální ředitelka, Ringier Axel Springer ČR

značkou kvality, spolehlivosti a inovativnosti,“ zdůraznil Zadák. Účastníky druhého panelu, jehož řízení se ujal ministr životního prostředí Tomáš Chalupa, byli kromě zástupců irem také velvyslanec Izraele Yaakov Levy a jeho čínský kolega Yu Qingtai. Levy ve svém příspěvku připomněl, že úspěšný je ten, kdo dokáže předvídat budoucí vývoj a nové trendy ve společnosti, velvyslanec Čínské lidové republiky zase vyzdvihl sílu optimistického přístupu, kterou vyložil na příkladu čínského slova krize. To v sobě totiž zahrnuje dva významy – nebezpečí a zároveň příležitost. Na téma úspěchu, tentokrát však ve sportovním prostředí, vystoupila tenistka Andrea Hlaváčková. Skvělé výsledky nejsou podle ní dané pouze talentem a přirozenou bojovností sportovce, ale také podporou celého týmu. Podíl spolupracovníků na celkových výsledcích zmínila také investiční ředitelka AXA Winterthur Kamila Horáčková: „Úspěch není konstantní, člověk se úspěšným nestane bez vlastního přičinění. Pakliže řídíte lidi, je třeba jim předávat své zkušenosti a znalosti. Zároveň i vizi, která dovede celý tým do zdárného cíle.“ Rovněž Michal Šte l, generální ředitel stavební společnosti OHL ŽS, považuje za klíčový aspekt úspěchu irmy dobře postavený pracovní tým. Manažeři musí zároveň pochopit, kdy je čas na strategickou změnu, a neustále hledat nové cesty, jakými svůj byznys dál vést. Impuls by podle něj mohl přijít třeba právě z oblasti vědy a výzkumu. Je již jen na realizační sféře, aby byla schopna vycítit svou příležitost a inovativní poznatky uskutečnit.

Hannu Kasi prezident a generální ředitel pro Českou republiku, ABB Marta Slánská zakladatelka, majitelka a generální ředitelka, MAXIMA REALITY Jan Zadák prezident divize podnikových služeb pro region EMEA, Hewlett-Packard Development Company Tomáš Chalupa ministr životního prostředí ČR J. E. Yu Qingtai velvyslanec Čínské lidové republiky Andrea Hlaváčková přední česká tenistka Kamila Horáčková investiční ředitelka, AXA Winterthur, Zurich Michal Štefl generální ředitel, OHL ŽS J. E. Yaakov Levy velvyslanec Izraele

Záznam z konference je možno shlédnout na

www.comenius.cz.

21

4.12.12 10:06


PROJEKTY COMENIA

GALAVEČER PŘI PŘÍLEŽITOSTI vyhlášení Českých 100 Nejlepších 2012 ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

Ve Španělském sále Pražského hradu vyhlásila 30. listopadu společnost Comenius výsledky celostátního žebříčku Českých 100 Nejlepších 2012.

Tradičním místem vyhlášení Českých 100 Nejlepších je Španělský sál Pražského hradu.

÷ Foto: Ivan Malý

22

22-23b_22-23.indd 22

H

osty zaplněný slavnostní Španělský sál Pražského hradu přihlížel tomu, jak si s radostí převzala své diplomy stovka českých irem, a to už posedmnácté. K nim se přidali také vítězové oborových kategorií Cestovní ruch & hotelnictví, Dynamický růst a stabilita, Informační a komunikační technologie, Stavebnictví a developerství, Invence – nasazení – export – zisk, Výrobní družstevnictví, Zdraví – vzdělání – humanita a Zemědělství a potravinářství stejně jako nositelky a nositelé čestných titulů Lady Pro a Gentleman Pro. V oborové kategorii ZDRAVÍ-VZDĚLÁNÍ-HUMANITA byla letos výjimečně vyhlášena i podkategorie na téma Matematika, která je vědeckým oborem historicky v naší zemi dosahující vysokých kvalit. Za mimořádný přínos matematickému světu dostali vyznamenání profesor Milan Hejný a početní hra Abaku. V publiku i na pódiu se ve Španělském sále sešly přední osobnosti nejen ze světa byznysu, ale také z politiky, vědy a kultury. Slavnostním večerem provázela moderátorská dvojice Jolana Voldánová a Martin Takáč, úvodního slova se v duchu

tradice ujal prezident neziskové společnosti Comenius, která je pořadatelem žebříčku Českých 100 Nejlepších, Karel Muzikář. O dobrou náladu se na slavnostním večeru postarala swingovojazzová kapela Zatrestband. Poté, co v první půli večera svá ocenění slavnostně převzali vítězové oborových kategorií, přehoupl se večer k předání čestných titulů Lady Pro a Gentleman Pro. Titul Lady Pro získalo dvanáct žen, které si vedle toho, že jsou úspěšnými podnikatelkami, manažerkami, političkami či výrazně působí ve společenském dění, zachovaly také své ženství. Titul Gentleman Pro letos získalo šest oceněných. Vrcholem večera bylo vyhlášení deseti irem, které obsadily první příčky žebříčku Českých 100 Nejlepších 2012. Po vyhlášení všech vítězů se hosté přesunuli na závěrečnou recepci, o kterou se letos postarala společnost Zátiší Group se svým vynikajícím fusion konceptem. Záznam slavnostního galavečera můžete sledovat na

www.comenius.cz.

www.comenius.cz

4.12.12 10:07


PROJEKTY COMENIA

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

1 – Kancléř Jiří Weigl s vítězi oborové kategorie Cestovní ruch & hotelnictví 2 – Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí, předával ceny oborové kategorii Dynamický růst & stabilita

1.

2.

3 – Oborová kategorie Informační a komunikační technologie 4 – Plukovník Václav Kučera, náměstek policejního prezidenta, a vítězové v kategorii Stavebnictví a developerství

3.

4.

5 – Petr Bendl, ministr zemědělství, a vítězové kategorie Zemědělství a potravinářství 6 – Ludmila Müllerová, ministryně práce a sociálních věcí, s vítězi oborové kategorie Zdraví - vzdělání - humanita a Téma roku: matematika

5.

6. 7 – Lady Pro 2012 s předsedou senátu Milanem Štěchem a prezidentem Comenia Karlem Muzikářem 8 – Nositelé titulu Gentleman Pro 2012 s předsedou senátu Milanem Štěchem a prezidentem Comenia Karlem Muzikářem

7. www.comenius.cz

22-23b_22-23.indd 23

8. 23

4.12.12 12:19


PROJEKTY COMENIA

ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH 2012 slavnostně vyhlásila společnost Comenius ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

30. listopadu 2012 ve Španělském sále Pražského hradu POŘADÍ 1 2

SPOLEČNOST

35

KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, A. S.

36

FAKULTNÍ NEMOCNICE V MOTOLE

37

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY, STÁTNÍ PODNIK

38

FINCENTRUM, A. S.

39

RINGIER AXEL SPRINGER CZ, A. S.

40

GECO, A. S.

ŠKODA AUTO, A. S. ČEZ, A. S.

3

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A. S.

4

BEST, A. S.

5

MICROSOFT, S. R. O.

6

AGROFERT HOLDING, A. S.

7

ČESKÁ SPOŘITELNA, A. S.

8

EXIM HOLDING, A. S.

9

EUREST, SPOL. S R. O.

10

SEVEROČESKÉ DOLY, A. S.

68

MLADÁ FRONTA, A. S.

69

XAVERGEN, A. S.

70

SPORTISIMO, S. R. O.

71

KOH-I-NOOR HOLDING, A. S.

72

SYNOT W, A. S.

73

GRADA PUBLISHING, A. S.

74

BRISK TÁBOR, A. S.

75

J & T BANKA, A. S.

76

ZVVZ GROUP, A. S.

77

EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, A. S.

78

SERVIS CLIMAX, A. S.

SERVICES, SPOL. S R. O.

79

INTERCORA, SPOL. S R. O.

41

EXCON, A. S.

42

SEZNAM.CZ, A. S.

43

STUDENT AGENCY, S. R. O.

44

KAPSCH TELEMATIC

11

UNICORN, A. S.

12

ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.,S.

45

CZ LOKO, A. S.

80

ASE, S. R. O.

13

KOMERČNÍ BANKA, A. S.

46

OVB ALLFINANZ, A. S.

81

PRAŽSKÁ ENERGETIKA, A. S.

14

TOP HOTELS GROUP, A. S.

47

3M ČESKO, SPOL. S R. O.

82

PSJ, A. S.

15

ŠKODA POWER, A. S.

48

SCANSERVICE, A. S.

83

LE & CO - ING. JIŘÍ LENC, S. R. O.

16

KPMG ČESKÁ REPUBLIKA, S. R. O.

49

PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, A. S.

84

17

RWE TRANSGAS, A. S.

50

VODAFONE CZECH REPUBLIC, A. S.

CARBOUNION BOHEMIA, SPOL. S R. O.

18

DELOITTE ADVISORY, S. R. O.

51

JANEK, SPOL. S R. O.

85

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O. P. S.

19

S GROUP HOLDING, A. S.

52

TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A. S.

86

MARK2 CORPORATION CZECH, A. S.

20

VÍTKOVICE HOLDING, A. S.

53

DELL COMPUTER, SPOL. S R. O.

87

PROMOPRO, S. R. O.

21

MOUNTFIELD, A. S.

54

OKIN GROUP, A. S.

88

MP KRÁSNO, A. S.

22

KAREL HOLOUBEK - TRADE GROUP, A. S.

55

VEMEX, S. R. O.

89

CS DATA, S. R. O.

23

BOHEMIA SEKT, S. R. O.

56

24

LINDE GAS, A. S.

ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A. S.

25

ČESKÁ ENERGIE, A. S.

26

T-MOBILE CZECH REPUBLIC, A. S.

27

ČESKÉ DRÁHY, A. S.

57

BONECO, A. S.

58

ČESKÁ POŠTA, S. P.

59

G - TEAM, A. S.

60

RUDOLF JELÍNEK, A. S.

61

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, A. S.

28

AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, S. R. O.

29

AGROTRADE, A. S.

62

ZENOVA SERVICES, S. R. O.

30

ZÁTIŠÍ CATERING GROUP, A. S.

63

ALTA, A. S.

31

ERNST & YOUNG, S. R. O.

64

ABB, S. R. O.

32

IBM ČESKÁ REPUBLIKA, SPOL. S R. O.

65

ZŘUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, A. S.

33

OKD, A. S.

66

SKANSKA, A. S.

34

NESS CZECH, S. R. O.

67

BLAŽEK PRAHA, A. S.

24

24-25b_24-25.indd 24

90

ŠKODA JS, A. S.

91

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, STÁTNÍ ORGANIZACE

92

BIOCEL PASKOV, A. S.

93

VOMA, S. R. O.

94

ELTODO EG, A. S.

95

TOKOZ, A. S.

96

ČESKÁ ZBROJOVKA, A. S.

97

OKSYSTEM, S. R. O.

98

GZ DIGITAL MEDIA, A. S.

99

LÁZNĚ BĚLOHRAD, A. S.

100

CANADIAN MEDICAL CARE, ČESKÁ REPUBLIKA, SPOL. S R. O.

www.comenius.cz

5.12.12 11:25


PROJEKTY COMENIA

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ CESTOVNÍ RUCH & HOTELNICTVÍ ALBATROSS GOLF RESORT

Českých 100 Nejlepších 2012

CESTOVNÍ KANCELÁŘ EXIM TOURS, A. S. ČEDOK, A. S. ČESKÁ TELEVIZE ESO TRAVEL, A. S. OREA HOTELS, A. S. TOP HOTELS GROUP, A. S. DYNAMICKÝ RŮST & STABILITA AVE CZ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, S. R. O. CZ LOKO, A. S. ENERGIE-STAVEBNÍ A BÁŇSKÁ, A. S. GECO, A. S. KAREL HOLOUBEK - TRADE GROUP, A. S. MÉDEA, A. S. SOFTWARE AG, S. R. O. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE DELL COMPUTER, SPOL. S R. O. IBM ČESKÁ REPUBLIKA, SPOL. S R. O. ICZ, A. S. IFIELD COMPUTER CONSULTANCY LTD.

VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ

TÉMA ROKU: MATEMATIKA

NESS CZECH, S. R. O.

INTEGRA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO, ZLÍN

Prof. RNDr. Milan HEJNÝ, CSc.

SEZNAM.CZ, A. S.

KOVO KONICE VÝROBNÍ DRUŽSTVO KOVOBEL, VÝROBNÍ

POČETNÍ HRA ABAKU

WBI SYSTEMS, A. S.

DRUŽSTVO MECHANIKA PROSTĚJOV, VÝROBNÍ DRUŽSTVO

INVENCE – NASAZENÍ – EXPORT – ZISK

OTAVA, VÝROBNÍ DRUŽSTVO

ENERGO–PRO, A. S.

STYL PLZEŇ, VÝROBNÍ DRUŽSTVO

LADY PRO Klára DOSTÁLOVÁ Radka DREXLEROVÁ Alena GAJDŮŠKOVÁ

HUAWEI TECHNOLOGIES (CZECH), S. R. O. ZEMĚDĚLSTVÍ & POTRAVINÁŘSTVÍ

Andrea HLAVÁČKOVÁ

FARMA BASÍK

Kamila HORÁČKOVÁ

STÁTNÍ PODNIK

KARLOVARSKÉ MINERÁLNÍ VODY, A. S.

Maureen CHANG

SMÍŠENÁ ČESKO ČÍNSKÁ KOMORA

MADETA, A. S.

Hana KOĎOUSKOVÁ

VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCE

MORAS AKCIOVÁ SPOLEČNOST

Tatiana KOVAŘÍKOVÁ

SPORTISIMO, S. R. O.

OLMA, A. S.

Eliška KRAVCOVÁ

VEMEX, S. R. O.

ÚNĚTICKÝ PIVOVAR, A. S.

Jana MALÁ

ZEELANDIA, SPOL. S R. O.

Iva PERLÍKOVÁ

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO HNOJICE

Jaroslava VALOVÁ

EXCON, A. S.

ZDRAVÍ – VZDĚLÁNÍ – HUMANITA

GENTLEMAN PRO

GSCEP, A. S.

GYMNÁZIUM JANA NERUDY

Vladimír DOHNAL

HOCHTIEF CZ, A. S.

LÉKAŘI BEZ HRANIC V ČR

Libor HÁJEK

INTERCORA, SPOL. S R. O.

MASARYKOVA UNIVERZITA

André F. Bessel KOK

OHL ŽS, A. S.

ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE

Profesor Pavel KOLÁŘ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ ZLÍN, A. S.

VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ

Tomáš SOKOL

S GROUP HOLDING, A. S.

ZAJÍČEK NA KONI, O. S.

Profesor Zdeněk SOUČEK

MADFINGER GAMES, A. S. ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČESKÉ REPUBLIKY,

STAVEBNICTVÍ & DEVELOPERSTVÍ CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A. S.

www.comenius.cz

24-25b_24-25.indd 25

25

4.12.12 14:53


Můžeme udělat tento svět lepším místem k životu tím, že „BUDEME ŠŤASTNÍ“? V červnu jsem byl v jižní Francii, kde mě jednoho dne na pláži náhle přepadla ostrá bolest v kříži. Diagnóza zněla neúprosně - tři vyhřeznuté plotýnky. Jako první řešení mi byla nabídnuta operace, během které by mi lékaři podél páteře voperovali dva titanové hřeby. Tuhle možnost jsem odmítl. Druhá možnost byla řešit bolest vysokými dávkami analgetik, ale i to jsem okamžitě odmítl. Jako poslední možnost přicházela v úvahu cílená každodenní fyzioterapie spojená s meditací pro zmírnění bolesti. Touto cestou jsem se vydal. Letní měsíce jsem tedy trávil v Praze a nemohl jsem odcestovat ani s Jacqueline a Viratem do Etiopie, ani se Šimonem Pánkem do Afghánistánu, jak jsem měl v plánu. Místo toho jsem poctivě absolvoval fyzioterapeutická cvičení, meditoval a měl tak spoustu času sám pro sebe. Rád bych se s vámi podělil o věci, které jsem během té doby objevil a sám si je osvojil, a které snad pomohou i některým z vás.ŠTĚSTÍ Z výzkumů zaměřených na pozitivní psychologii, které na Harvardu prováděli Shawn Achor, Dan Gilbert i další vědci, vyplynuly následující závěry: 1. Často přemýšlíme v následujících intencích: „pokud budu úspěšný, budu šťastný“, nebo „pokud mě povýší, budu šťastný“, nebo „pokud si mě vezme osoba mých snů, budu šťastný“. Za prvé, pocit štěstí je cesta a nikoliv cíl, a výzkumy dokazují, že peníze, úspěch, manželství s vysněnou osobou a jiné tomu podobné životní mety nám přináší jen momentální radost, ale nemají vliv na míru štěstí žádného jedince po delší dobu. A další věc, kterou s námi takové podmiňované štěstí dělá, je to, že nám říká, že v dané chvíli šťastní nejsme (což ale není pravda). Výzkumy dále prokázaly, že se celý život přesvědčujeme o tom, jak jsme nešťastní a stanovujeme si podmínky, za kterých šťastní budeme. Od přírody jsme ale na to být šťastní naprogramováni. A pokud budeme chtít, můžeme se k módu „programového štěstí“ snadno uchýlit. 2. Vnitřní štěstí jedince dokáže okolní prostředí ovlivnit maximálně z 10-15 %; 85-90 % je individuální záležitostí každého z nás. Všichni máme nějakou genetickou dispozici, ke které se nutně postupem času vracíme, bez ohledu na události v našem životě. To, co se děje kolem nás, je stále stejné. Naše reakce na události v našem životě a věci kolem nás určují naši míru štěstí a vnitřní spokojenosti. 3. „Štěstí lze koupit za peníze“, ale pouze pokud jimi pomůžeme druhým nebo je věnujeme na filantropické projekty. Průzkumy ukázaly, že týmy, kde byli členové vyzváni, aby utráceli peníze za své týmové kolegy, se staly mnohem silnější a začaly vítězit. Jejich členové, kteří utráceli peníze za druhé a ne za sebe, byli mnohem šťastnější než ti, kteří peníze utráceli jen sami za sebe. 4. Ti, kdo vedou smysluplný život s vyššími cíli (které nás samotné výrazně přesahují) jsou šťastní. Lidé, kteří měli v životě nějaké poslání, byli daleko šťastnější než lidé, kteří žádný vyšší cíl nesledovali.

5. Vést aktivní život „na vlně“, na které si po většinu času opravdu užíváme to, co právě děláme, protože to děláme s chutí. Lidé, kteří si vše, co dělali, opravdu užívali a dělali to s velkou chutí, byli mnohem šťastnější než ti, kteří věci dělali jen proto, aby se nějak protloukli životem. A také byli šťastnější než ti, kteří i vydělávali velké peníze, ale práce je netěšila. Jak říká Mahatma Gandhi: „ Štěstí je, když to, co si myslíte, říkáte a děláte, je ve vzájemné harmonii.“ Dobrá zpráva je, že pokud jsme šťastní, jsme až o 50 % produktivnější a až o 300 % kreativnější. Jde o stav, který nazýváme „v (pozitivní) zóně“, nebo také „na vlně“. Umíte si představit, co by to udělalo se ziskovostí, pokud bychom se tak dokázali chovat kontinuálně?Ze závěrů výzkumů jasně vyplývá, že pokud místo toho, abychom si říkali, že šťastní budeme, až budeme úspěšní, dokážeme jednoduše být šťastní, pak s velkou pravděpodobností budeme i úspěšní. Opravdu zajímavý výzkum. Jak ho v našich životech použít, abychom se stali šťastnými? Další dobrou zprávou je, že štěstí je dovednost, kterou se můžeme naučit stejně jako hrát fotbal, na piáno, nebo golf. Každý si tak může pomocí jednoduchých cvičení zvýšit své šance na to být šťastný.-

Ptáte se, jestli to stojí za to? Já bych řekl, že 3090 hodin našeho času za doživotní pocit štěstí, vyšší výkonnost, kreativitu a k tomu schopnost prodloužit náš život o 10-20 let a udržovat nás po všechna ta léta mladší, než opravdu jsme, za to opravdu stojí. Když si budeme každý den uvědomovat, že máme být za co vděční, cvičit a meditovat, hledat pozitivní zprávy a zapisovat si to dobré, co se nám událo, stanou se z nás mnohem citlivější a vnímavější bytosti. Vzhledem k tomu, že lidský mozek je procesor, který funguje na základě jednotných vzorců, začne nutně eliminovat nebo rutinně zaplňovat místa, která byla dříve vyhrazena negativnímu myšlení a tím způsobí, že budeme sami se sebou daleko spokojenější. Jak říká Dalai Lama: „Pokud budu vnímavější ke svému okolí, budu z toho mít největší prospěch já sám v podobě svého vnitřního klidu.“ „POCIT ŠTĚSTÍ“ se tak stane naším přirozeným stavem bez ohledu na to, co se ve světě kolem nás bude dít. V hlubším slova smyslu potřebujeme: 1. Přeprogramovat své bytí tak, abychom pokud možno trávili co nejvíce času „na vlně“, tedy jinými slovy, dělali častěji a více věci, které nás naplňují, a které děláme s chutí.2. Využívat svých schopností pro věci, které nás přesahují, tedy jinými slovy, najít vyšší smysl života a přijmout zranitelnost jako fakt, místo abychom předstírali, že jsme někým jiným než ve skutečnosti.Abraham Lincoln kdysi řekl: „Lidé jsou tak ŠŤASTNÍ, jak si ve své mysli určí.“ Dnes, o mnoho let později, je tento názor podložen i vědeckým výzkumem pozitivní psychologie z Harvardské i dalších univerzit.

RECEPT NA KAŽDODENNÍ ŠTĚSTÍ: Výzkum z Harvardské univerzity přináší recept na zvýšení každodenního pocitu štěstí za ne víc než 30 minut denně: 1. Buďme každý den vděční za 3 věci ve svém životě. 2. Provozujme minimálně 10-15 minut fyzickou aktivitu. 3. Minimálně 2-5 minut meditujme. 4. Napišme někomu něco pozitivního (nemusí ani jít o člověka, kterého známe osobně). 5. Začněme si zapisovat, co nejpozitivnějšího se nám za posledních 24 hodin stalo. Pak je tu ještě jedna dobrá zpráva, která je podložena výzkumem a to ta, že pokud něco děláme po dobu 21 dní, stane se to naším dočasným zvykem. Pokud v činnosti pokračujeme 60 dní, přejde do kategorie poloviční zvyk. Když vydržíme 180 dní, stává se z činnosti pravidelný rituál, který je pro nás naprosto přirozený a často jej přijmeme jako svůj životní postoj.-

Yes, we can...

Dokážete si představit, co by se stalo, kdybychom takové chování dokázali přenést do svých obchodních společností? Mohli bychom jít ještě dál a přenést je i do svých rodin, na své děti a do vzdělávacích systémů, kde by pak nejen současná, ale i budoucí generace vyrůstaly šťastnější a vedly mnohem spokojenější život. Výzkumy potvrdily, že „šťastnější lidé jsou zodpovědnější, chovají se etičtěji, mají vyšší morální hodnoty a jsou i mentálně a spirituálně bohatší.“ Z toho vyplývá, že jako lidské bytosti máme pouze jeden jediný úkol a to BÝT, vedle všech dalších vykonávaných povinností, protože pokud by seznamy povinností byly tak zásadní, pravděpodobně bychom se neoznačovali za lidské bytosti, ale za lidské konatele. Bolavá záda se mi již výrazně zlepšila a lékaři doufají, že se tímto tempem během příštích 6 – 9 měsíců úplně zotavím, což je malý zázrak. Musíme ale začít sami u sebe, protože my jsme nositeli myšlenek. Jak říká jedno slavné přísloví: „Neslyším, co říkáš, protože vidím, co děláš.“ Pokud se sami budeme chovat podle výše zmíněných pravidel, budeme schopni toto jednoduché poselství předávat dál a SNAD jednoho dne z tohoto světa uděláme lepší místo k životu pro naše děti a vnoučata jen tím, že BUDEME ŠŤASTNÍ.Sanjiv Suri -

wow.zatisigroup.com

exclusive caterer 2012 - 2013 zátiší germany

26

26b_cominz2.indd 26

MotoGP VIP Village

www.comenius.cz

3.12.12 15:47


RUBRIKA

B2B časopis pro českého podnikatele a manažera

SPOLEČNÍK VE SVĚTĚ PODNIKÁNÍ Žádejte další podrobné informace: inzerce@cot.cz

www.ccotm meddia.cz

Váš spolehlivý posel informací

www.comenius.cz

27b_havel.indd 27

27

3.12.12 15:47


MANAGEMENT

LOVCI HLAV UŽ SVOJI OBĚŤ NEZABÍJEJÍ, nyní pro ni mají nabídku práce ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

Zatímco dříve headhunteři svým obětem uřezávali hlavy, dnes jim nabízejí lukrativní práci. Jejich služby si totiž najímají velké irmy, které hledají zaměstnance doslova „na míru“.

CO JE HEADHUNTING? Jedná se o zaběhnutý slangový výraz pro přímý způsob najímaní pracovníků, anglicky je též označován jako executive search. Headhunting zajišťují specializované agentury, které osloví klient (firma) s požadavkem na vyhledávání vhodného kandidáta na pracovní pozici. Vzhledem k náročnosti celého procesu se tímto způsobem vybírají hlavně pracovníci středního a vyššího managementu.

÷ Text: Daniel Morávek

28

28-31b_lovci.indd 28

www.comenius.cz

3.12.12 15:48


MANAGEMENT

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

P

řestože starověcí lovci hlav nemají vizuálně s dnešními svými kolegy mnoho společného, řada vlastností zůstává stejná. Jak tehdejší lovci, tak i dnešní vyhledávači zaměstnanců potřebují vytrvalost, odhodlanost, rychlost, diskrétnost a přesnost. Oproti minulosti se rovněž změnil cíl snažení. Novodobí headhunteři se zaměřují hlavně na manažery, které se snaží získat dle zakázky klienta. Jejich služby ale nejsou pro každého, za vyhledání toho pravého si totiž účtují až statisíce korun.

V poslední fázi headhuntingu pak již dochází ke komunikaci s kandidáty na seznamu. Vše většinou začíná telefonátem a v případě zájmu pokračuje osobním setkáním. Následně headhunter navrhne klientovi několik (případně jednoho) vybraných kandidátů, se kterými se pak uskuteční další schůzka. Poněvadž už je vše důkladně předpřipraveno a kandidát „proklepnut“ a obeznámen, má zaměstnavatel dostatečné množství informací pro to, aby si vybral toho nejlepšího pracovníka.

Jak pracuje headhunter

Největší zájem je o obchodní profese

Headhunting či také executive search patří mezi metody vyhledávání a najímání nových zaměstnanců. Jde o přímý výběr, kdy zaměstnavatel pomocí zprostředkovatele, tzv. headhuntera, vytipuje a osloví vhodného kandidátu na hledanou pozici. Na rozdíl od klasického najímání přes inzerát irma pouze nečeká, kdo se jí na nabídku ozve, nýbrž se sama aktivně snaží najít ty správné zaměstnance. Na vyhledání vhodného pracovníka si v takovém případě najme headhuntery, kteří jí daného pracovníka vyberou, zkontaktují a přetáhnou. Samotný proces headhuntingu se skládá z několika fází. Firma hledá pracovníka na konkrétní pozici a zadá headhuntingové agentuře přesný pro il vhodného kandidáta. V první fázi si headhunter zvolí společnosti, kde jsou zaměstnáni pracovníci, kteří splňují zadaný pro il. V řadě případů se jedná o konkurenční společnosti. Headhunteři vyhledávají vhodné kandidáty hlavně prostřednictvím svých kontaktů, různých referenčních osob nebo pracovních serverů. Každý headhunter má vlastní know-how získávání informací a také databázi potenciálních uchazečů, ze které vychází. Následně sestaví pro svého klienta seznam osob, které vybral. Klient tento seznam osob, stejně jako oblast, kde headhunter hledal, schvaluje. Po schválení seznamu a vytipování „těch pravých“ nastává další fáze, která souvisí s kontaktováním příslušných osob. Není vždy přitom úplně snadné sehnat správný kontakt a informace a s vytipovaným člověkem se spojit. Práci headhunterů však v tomto ohledu značně usnadnily sociální sítě, na kterých se dá mnoho kontaktů jednoduše dohledat. Kromě obligátního Facebooku využívají lovci hlav především profesní sociální síť LinkedIn, která v podstatě slouží jako pracovní Facebook. Oproti Facebooku, který má přes miliardu uživatelů, je LinkedIn s 175 miliony členy sice drobečkem, pro headhuntery má však cenu zlata. Registrovaní uživatelé totiž na LinkedIn zveřejňují svůj životopis, který obsahuje jejich dosavadní pracovní kariéru a vzdělání. Prostřednictvím kontaktů vzniká vzájemně provázaná síť uživatelů. Základní proil uživatele nic nestojí, pokud chce ale využívat rozšířené funkce, musí za ně zaplatit.

Na českém trhu působí desítky irem, které se zabývají headhuntingem. Řadí se mezi ně například PP Partners Prague, Recruit CZ, Bubenik Partners, Dr Kaufmann&Partners nebo Anderson Willinger. „Pokud ale nepočítám kdekoho, kdo se prohlásí za headhuntera a je recruiterem, tak odhaduji v České republice do 15 solidních agentur,“ upřesnil časopisu Be the Best Jan Dolejš, Managing Partner společnosti PP Partners Prague.

www.comenius.cz

28-31b_lovci.indd 29

Zatímco v předchozích letech zájem o služby headhunterů rostl, v posledních měsících dochází v souvislosti s nejistou ekonomickou situací k poklesu.

29

4.12.12 12:24


MANAGEMENT

U kamarádů se neloví. Základní pravidlo lovců mozků.

KDO BYLI PŮVODNĚ HEADHUNTEŘI? Pojem headhunting (tedy lov hlav/lebek) se odvodil od dřívějšího chování řady kmenů po celém světě, které uřezávaly zabitým nepřátelům hlavu jako trofej. Lov hlav byl například rozšířen mezi většinou indiánských kmenů, v Asii, kde byli pověstní svojí krutostí hlavně Nágové, či na ostrovech v Melanésii, kde se lov lebek pojil s kanibalismem. Své lovce hlav měla podle antických autorů i Evropa. Zatímco v předchozích letech zájem o služby headhunterů rostl, v posledních měsících dochází v souvislosti s nejistou ekonomickou situací k poklesu. Podle irem působících v oblasti executive search je zájem nižší přibližně o desetinu. „Pokud budou nadále zahraniční irmy spíše odcházet a jejich centrály nebudou v České republice a nebude dostatek silných lokálních irem, které exportují, zájem bude dále klesat,“ domnívá se Jan Dolejš a dodává: „V současnosti je největší zájem o profese související s obchodem, co se týká oborů, je menší zájem ve stavebnictví, developerství, klesá i farmacie. Bavíme se hlavně o středním managementu.“

Na pracovníky existuje záruka Vzhledem k faktu, že headhunteři získávají lidi pro své klienty z jiných irem, zůstává jejich postup pro řadu lidí kontroverzní. Aby headhunteři získali kontakt na příslušného pracovníka, používají mnohdy lži a smyšlené důvody. Některé irmy proto speciálně školí zaměstnance na recepci, kteří přepojují hovory, aby si na headhuntery dávali pozor. Podle kritiků se někteří headhunteři pohybují při snaze získat kontakty a informace až za hranou zákona. Využívají k tomu údajně i pokročilé techniky

30

28-31b_lovci.indd 30

sociálního inženýrství a manipulace. Vybraného kandidáta občas headhunter dokonce několik týdnů sleduje, aby zjistil co nejvíce informací o jeho pracovním i osobním životě. Lidé zabývající se headhuntingem se však brání, že i oni dodržují etický kodex. Jeho základ tvoří diskrétnost. Naprostá většina „lovených“ zaměstnanců má povolání a také samy irmy, které pracovníky shánějí, nemají zájem se o této informaci kvůli konkurenci šířit. Dalším principem pak je, že se neloví ve irmách, pro které headhunter hledá zaměstnance. „To je základ, doporučeného kandidáta nikdy neoslovíme, u klienta je většinou doba hájení rok od ukončení posledního kontraktu, ale slušný headhunter má široké portfolio, tak nemusí chodit do irmy, pro kterou pracuje. Dále se neloví u kamarádů. Prostě normální slušnost,“ dodal pro časopis Be the Best Jan Dolejš. Cena vyhledávání vhodného kandidáta se pohybuje v řádu statisíců korun a zpravidla se odvíjí od platu hledaného zaměstnance. Honorář obvykle dosahuje čtvrtiny až třetiny ročního brutto příjmu. Jelikož se nejedná zrovna o nízkou částku, bývá součástí smlouvy mezi hledající irmou a headhunterem „záruční doba“, ve které se headhunter zavazuje

www.comenius.cz

3.12.12 15:49


MANAGEMENT

zdarma najít nového člověka, pokud vyhledaný pracovník rozváže pracovní smlouvu. Některé headhuntingové agentury případně nabízí i vrácení peněz. Záruční lhůta se v agenturách liší a závisí i na domluvě s klientem. Zpravidla začíná na třech měsících, ale pokud jde o velkou zakázku, dá se u některých headhunterů prodloužit až na rok. Co se pak týká délky celého procesu, pohybuje se v průměru čtyř až šesti týdnů. Záleží ale samozřejmě na druhu pozice, požadavcích klienta a také oblasti, ve které headhunteři loví. Kvůli ceně i způsobu práce headhunterů se tento způsob vyhledávání zaměstnanců rozhodně nevyplatí všem irmám, spíše naopak. Headhuntery využívají zpravidla velké irmy, které potřebují najít vhodného kandidáta na post středního nebo vyššího managementu. Poslední dobou ale dochází i v oblasti headhuntingu k posunu, neboť služby lovců hlav začínají irmy využívat pro nábor „obyčejných“ zaměstnanců. Jedná se hlavně o vývojáře, programátory a další odborné pracovníky v oblasti IT, kteří jsou nedostatkovým zbožím. Při výběru headhuntera by si podnikatelé měli zjistit především metody, se kterými pracuje, a také znalosti daného oboru. V oboru headhuntingu rovněž velice závisí na referencích, a to jak klientů, tak i vyhledaných pracovníků. Podnikatelé by se proto neměli bát si reference vyžádat. O služby headhunterů se ale nezajímají pouze zaměstnavatelé, nýbrž i sami manažeři a další pracovníci, kteří jsou s nimi cíleně ve spojení a snaží se být v jejich databázi kandidátů. Mít příležitost vyslechnout nabídku nové zajímavé práce totiž neuškodí skoro žádnému manažerovi.

www.comenius.cz

28-31b_lovci.indd 31

V současnosti je největší zájem o profese související s obchodem. Jde hlavně o střední management.

31

3.12.12 15:50


MANAGEMENT

CHCETE MÍT LEPŠÍ ZAMĚSTNANCE? Tak se méně vyptávejte a více testujte. ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

„Lidé se nerozhodují podle toho, co je nejpodstatnější, ale podle toho, co se nejsnadněji vyhodnocuje.“ Barry Schwartz, profesor sociologie a psychologie, Swarthmore College (USA) STUDIE ODHALILA PĚT HLAVNÍCH PROBLÉMŮ, KTERÉ VEDOU K SELHÁNÍ V PRÁCI: Coachability: v 26 % selhání nebyli zaměstnanci schopni přijmout a využít zpětnou vazbu od svých nadřízených, kolegů nebo zákazníků. Emoční inteligence: v 23 % byla problémem neschopnost zvládat své emoce a přesně vyhodnocovat reakce nebo očekávání druhých. Motivace: v 17 % byla problémem absence dostatečné motivace k dosažení svého potenciálu a vynikajícího výkonu. Temperament: v 15 % případů osobnost zaměstnance neodpovídala dané pozici a týmu. Odborné znalosti: pouze v 11 % případů neměli zaměstnanci příslušné odborné dovednosti.

N

ová studie zjistila, že až 25 % nových zaměstnanců se po přijetí neosvědčí a následně jsou propuštěni nebo odejdou sami. Znamená to, že 1 ze 4 nově přijatých pracovníků představuje pro většinu zaměstnavatelů problém a nakonec musí být stejně vyměněn. Což představuje zvýšení luktuace a dodatečných nákladů spojených s náborem a nahrazením nevhodných zaměstnanců.

Neptejte se na silné a slabé stránky Ani ty nejlepší otázky při pohovoru vám bohužel neposkytnou přesné, spolehlivé a konkrétní změření uchazečových skutečných schopností. Klíčovou součástí výběrového procesu by vždy měly být hodnoticí nástroje, které měří speci ické, s prací související znalosti, dovednosti, schopnosti a ostatní charakterové vlastnosti. Souborně jim můžeme říkat kompetence. Žádný seznam otázek pro pohovor nenahradí validizovaný a reliabilní psychometrický test pracovních kompetencí. Kladení správných otázek je samozřejmě důležité a může být i prospěšné. Ale je to teprve změření uchazečových schopností, dovedností a vlastností, které vyplňuje mezeru mezi tím, co

32

32-33b_gabca.indd 32

lidé říkají, že umí, a tím, co umí ve skutečnosti. „Řekněte mi, co je vaše největší slabá stránka, oblíbená barva, superhrdina, kterého obdivujete...“ Až 70 % zaměstnavatelů klade tyto hloupé, předvídatelné otázky během pohovorů. Proto jim také unikají náznaky toho, proč je kandidát odsouzen v dané pozici k neúspěchu. Jen naprostou náhodou mohou odhalit předpoklady nebo talent takového člověka. Většina nově přijatých zaměstnanců neuspěje kvůli nedostatku schopností, ale proto, že jejich osobnostní předpoklady a přístupy prostě neodpovídají dané pozici nebo organizační kultuře. Zaměstnavatelé neprověřují dostatečně, co se za fasádou tvrzených schopností a dobře naučených odpovědí skrývá. I proto má interview tak žalostně nízkou validitu (0,02). Mnoho špatných zaměstnanců má žádoucí schopnosti, ale například jejich negativita nebo odolávání změnám se nakonec ukáže jako pravý důvod jejich selhání. Správný přístup k práci je směsí uchazečovy osobnosti a toho, jak dobře zapadne do kultury a hodnot organizace. Můžete mít úžasnou, pozitivní osobnost, ale pokud jste individualista, tak se asi nebudete příliš hodit do kooperativního pracovního prostředí.

www.comenius.cz

3.12.12 15:51


MANAGEMENT

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ Foto: archiv

Pracovní psychodiagnostika zvýší šanci na úspěch Proč společnosti jako Kraft, General Mills, Linet nebo ČEZ používají testy osobnosti, schopností a dovedností? Tyto irmy a spousta jiných chtějí minimalizovat chyby při výběru zaměstnanců, řešit kon likty uvnitř organizace, budovat fungující týmy a své zaměstnance si udržet. Cílem interview by totiž nemělo být přijmout uchazeče o práci, ale ujistit se, že se na danou pozici hodí. Ke zjištění vhodnosti je testování nezbytné. S kvalitními a účinnými nástroji pracovní psychodiagnostiky se vaše šance správného výběru výrazně zvýší. My jsme se v Institutu pro pracovní psychodiagnostiku zabývali hledáním snadno vyhodnotitelného řešení pro český trh. Řešení, které by přinášelo klientům nejlepší možný pracovně diagnostický nástroj, který by vyhovoval jejich požadavkům a přitom splňoval náročné psychologické a psychometrické požadavky na nástroje toho typu. Takové řešení jsme vyvinuli a s úspěchem jej aplikovali na několika tisících zaměstnanců a uchazečů

www.comenius.cz

32-33b_gabca.indd 33

MARTIN ŠAFR je Managing Partner v Institutu pro pracovní psychodiagnostiku, který provádí psychodiagnostiku a testování pro personálně poradenské společnosti a jejich klienty. Více informací na www.aat.cz.

našich klientů. Smyslem všeho, co děláme, je odhalovat talent a předpoklady, podporovat osobní a iremní růst. Věříme totiž, že když přichází ke slovu talent, když člověk využije svých předpokladů, které mnohdy zůstávají neodhaleny, je úspěšnější a spokojenější a máme změřeno, že jeho výkon se zvyšuje. Našimi systémy osobnostní psychodiagnostiky bouráme zažitá paradigmata v oblasti hodnocení. Přinášíme validizované psychologické testy s českými normami, které přidávají subjektivnímu hodnotícímu či výběrovému procesu nezbytnou objektivitu a vědeckou důvěryhodnost. Naše testy jsou komfortní, snadno interpretovatelné a přehledné. Byly vytvořeny na základě aktuálních výzkumů mozku, psychiatrie a psychologie, převedených do praxe. Doručujeme vrcholovým manažerům výsledky, které jim přímočaře a rychle pomáhají k vyšším výkonům. Provádíme psychodiagnostiku a testování pro personálně poradenské společnosti a jejich klienty. Disponujeme rozsáhlou databází kompetencí a jejich souvztažnostmi ke stovkám pracovních pozic v různých iremních kulturách a přinášíme jasno do iremních struktur a vztahů.

33

3.12.12 15:52


GURMET

ZIMNÍ gastronomické mámení ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷

÷ Foto: archiv společností

Gastronomická mapa Prahy skýtá mnohá překvapení. Gurmeti tak mohou den co den objevovat nové gastronomické koncepty, pohrávat si s netradičními chutěmi a přístupy domácích šé kuchařů. My pro vás máme výběr toho nejlepšího, co naděluje současná zimní sezóna. Je to šťavnaté, sexy, ale i kapku „ostřejší“.

U Modré kachničky v retro stylu třicátých let se vrátíte o pár desetiletí zpět. Přesto budete mít pocit, že jste na správném místě ve správný čas. TRADIČNÍ VÁNOCE U MODRÉ KACHNIČKY

J

iž dvacet let své existence se restaurace U Modré kachničky snaží oprašovat a uvádět v život tradice české a regionální pražské gastronomie. Rok co rok tak nabízí restaurace tradiční vánoční speciality, namátkou třeba Černého houbového

34

34-38b_gurmet.indd 34

kubu, Filety ze pstruha se švestkovo-ořechovou omáčkou nebo Zázvorový šerbl přelitý punčem. Při vánoční procházce Starým Městem byste tedy rozhodně měli ochutnat některou z místních specialit. Více na www.umodrekachnicky.cz.

www.comenius.cz

5.12.12 11:26


GURMET

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

www.comenius.cz

34-38b_gurmet.indd 35

35

3.12.12 15:54


GURMET

ÚSTŘICE, HOLOUBATA, GRILOVANÉ SELE I JEHNĚ, KRÁSNÉ TANEČNICE, HUDBA... JEN JEDNOU V ROCE V BRASSERII LA GARE

Šéfkuchař Brasserie La Gare doporučuje mušle sv. Jakuba s pěnou z kaviáru Sevruga

Ž

ivá hudba vyhrávající francouzské šlágry, krásné kabaretní tanečnice, stoly plné delikátních lahůdek, povznášející atmosféra... Brasserie La Gare v centru Prahy se poslední den v roce promění v Cabaret de Paris! Pouze pro tuto výjimečnou příležitost je připravena nejen zábava, ale samozřejmě také speciální silvestrovské menu, a to dokonce ve dvou variantách. Chybět nebude ani legendární ústřicový bar se zásobou čerstvých ústřic z Bretagne. Brasserie gala menu za 1 490 Kč zahrnuje: gratinovanou ústřici Fine de Claire s holandskou omáčkou jako amuse-bouche, teplé Foie Gras na mini jablečném tarte tatinu s kapkou Calvadosu, sorbet z růžového grapefruitu se sklenkou Champagne, divokou tresku v Bayonské šunce s mladou zeleninou a kerblíkovou omáčkou, grilovaná prsa z holouběte se smržovou omáčkou a brambory Dauphinois, variaci domácích Macarons a talíř francouzských archivních sýrů s šalotkovou marmeládou. Rezervujte si své místo u silvestrovského stolu v Brasserii La Gare včas. Více na www.lagare.cz.

36

34-38b_gurmet.indd 36

Silvestrovská noc kombinující prvotřídní gastronomii a stylovou zábavu. Obojí v Brasserii La Gare.

www.comenius.cz

3.12.12 15:54


GURMET

PRVNÍ FRANCOUZSKÉ BISTRO V PRAZE

O

bjevte svět francouzské gastronomie – lákavé speciality, stylové interiéry, přátelskou obsluhu a skvělé zážitky. To vše za dobré ceny a v kvalitě luxusních restaurací. Ola Kala Bistro je místem, kde si pochutnáte na obědu, večeři, degustačním menu nebo misce skvělé francouzské cibulačky doplněné sklenkou vína. Hlavní roli v Ola Kala Bistru mají sezónní a čerstvé suroviny. Hovězí steaky jsou z Beskyd, jehněčí z chovu ve Vendryni a zelenina z úrodné polabské nížiny. My jsme z menu vybrali třeba Flank steak s pečenými Ratte bramborami, cuketovo-celerovou remuládou a šťávou z červeného vína. Bistro najdete na Vinohradech v Korunní ulici. Více na www.olakalabistro.cz. Radek Kašpárek je mladý, talentovaný a velmi pilný kuchař. Vaření a dobré jídlo je jeho celoživotní vášní. Neustále se vzdělává, zkouší známé recepty s použitím nových technologií, rád experimentuje a vymýšlí nové kombinace. Vám by doporučil selečí hřbet s kroupovým rizotem, smržovou šťávou a cibulovou marmeládou.

TIP BE THE BEST NEJLEPŠÍ BAR V PRAZE: U STARÉ STUDNY K tomuto tvrzení snad ani není třeba co dodávat. Je nutné návštěvu zde zažít. Tento zvenku nenápadný podnik v ulici Tržiště je vyhledávaným útočištěm všech znalců ušlechtilých koňaků a skvělého vína. Potvrzením špičkové kvality budiž první ocenění v Maurerově výběru GRAND BAR 2013. Pražský cognac & wine bar U Staré studny se stal absolutním vítězem! U Staré studny vás nadchne svou rozmanitou nabídkou koňaků, armaňaků a Pineau des Charentes od malých rodinných výrobců. Tým baru si zakládá na osobním přístupu nejen ke svým zákazníkům, ale i dodavatelům. Pravidelně navštěvuje výrobce v oblasti Cognac a Armagnac a hledá unikátní produkty, které poté servíruje pražskému publiku. Milovníkům vína zdejší sommelieři zprostředkují neobyčejný zážitek z ochutnávky zapomenutých pokladů jihozápadní Francie v oblastech Cahors, Madiran a Côtes de Gascogne, nechybí vína z Moravy, Starého i Nového světa. To vše v podmanivém sklepení domu ze 14. století. Nenechte si ujít… Více na www.ustarestudny.cz.

www.comenius.cz

34-38b_gurmet.indd 37

37

5.12.12 11:28


GURMET

SEZÓNNÍ MENU I ZREKONSTRUOVANÉ PROSTORY V TRATTORIA ALDENTE

H

ovězí šunka z proslulého plemene Chianina, pikantní ovčí sýr pecorino, sušená šunka San Daniele s jemnou nasládlou chutí, speciální toskánské hovězí a vepřové maso… Originální italské delikatesy, které se ve světě špičkové gastronomie staly skutečnými pojmy. Spolu s dalšími prvotřídními surovinami jsou základem pro nové sezónní menu v italské Trattorii Aldente v centru Prahy. Mezi novinkami v menu, které potěší každého příznivce tradiční italské kuchyně, bez náhražek a kompromisů, zaujme například hovězí lýtko dušené ve víně Chianti s krémovou bramborovou kaší, pečená vepřová žebra na tymiánu a rozmarýnu, toskánská vepřová šunka marinovaná v olivovém oleji s fazolovými lusky na másle nebo hovězí šunka Chianina se salátem a sýrem pecorino. Aldente Trattoria Vineria spolu s novým menu prezentuje i nově zrekonstruované prostory ve spodní části restaurace. Více na www.al-dente.cz.

Mezi novinkami v menu Trattoria Aldente najdete tradiční ingredience italské kuchyně. To vše bez náhražek a kompromisů. BÍLKOVA 13: NOVÝ FUSION KONCEPT POD VEDENÍM JAROSLAVA ZAHÁLKY

P

o rekonstrukci je znovu otevřena oblíbená restaurace BÍLKOVA 13 na stejnojmenné adrese, kousek od Pařížské ulice. „Nová“ Bílkova 13 představuje hned několik novinek: nový koncept kuchyně „fusion cuisine“, pro kterou je charakteristické propojení rozdílných kulinářských technik. Vznikají inspirující a kreativní pokrmy ve snoubení neobvyklých až zajímavých chutí. Servírované pokrmy reprezentuje Jaroslav Zahálka, jeden z nejlepších pražských šé kuchařů. Součástí novinek je i provzdušněný interiér, pro milovníky neotřelosti akvárium s živými humry. Více na www.bílkova13.cz.

Jaroslav Zahálka, nový šéfkuchař restaurace, je členem klubu Club des Chefs sdružujícího osobní kuchaře prezidentů, králů a ostatních hlav států. Úzce spolupracuje s gastronomií Pražského hradu. Mezi jeho významné hosty patřili mimo jiné Giorgio Napolitano, italský prezident, Václav Havel, bývalý český prezident, nebo herec Edward Norton.

38

34-38b_gurmet.indd 38

www.comenius.cz

3.12.12 15:55


www.comenius.cz

39b_leinvestment.indd 39

39

3.12.12 15:56


PROJEKTY COMENIA

KULATÝ STŮL COMENIA ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

÷ Foto: Prague Leaders Magazine

Kulatý stůl Comenia s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem se uskutečnil 13. listopadu ve zcela zaplněné restauraci ZOOM Unique Place.

1.

2.

D

oc. MUDr. Leoš Heger, CSc., ministr zdravotnictví České republiky, se stal hlavní osobností podzimního Kulatého stolu Comenia. Z tohoto důvodu se diskusní setkání naplnilo nejen účastníky z podnikatelské komunity a státního vedení, ale i zastupiteli z řad lékařů a zdravotníků a také účastníky z oblasti farmaceutického průmyslu. Ministr Heger využil této výjimečné situace k otevřené diskusi o nej-

závažnějších otázkách českého zdravotnictví. Mezi diskutovanými tématy byla i nedávná prohibice alkoholu, reformy zdravotního pojištění a poplatky za nadstandardní lékařskou péči. Celá akce měla velmi tvůrčí atmosféru, při které si účastníci vyměnili mnoho názorů a nabídli panu ministrovi i několik teoretických řešení.

1 – Leoš Heger, Karel Muzikář, Bohumil Cempírek, generální ředitel ICZ a. s., a Jan Růžička, vrchní ředitel kabinetu ministra zdravotnictví 2 – Karel Muzikář a Leoš Heger 3 – Kulatý stůl Comenia – diskusní setkání s ministrem zdravotnictví v ZOOM Unique Place

3. 40

40b_kstul.indd 40

www.comenius.cz

3.12.12 15:57


VÁNOČNÍ A SILVESTROVSKÉ INSPIRACE

V hotelu InterContinental Prague pro Vás připravujeme ty nejlepší vánoční a silvestrovské oslavy. Nechte se inspirovat naší bohatou nabídkou, po celý prosinec až do Nového roku pro Vás máme důvod k návštěvě naší jedinečné restaurace Zlatá Praha s ohromujícím výhledem.

ČAS ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

SILVESTROVSKÉ OSLAVY

Denně stylové adventní menu podávané v magickém prostředí panoramatické restaurace Zlatá Praha

v Duke’s Bar & Café

Každou neděli tématické adventní a vánoční brunche

Bohatý silvestrovský bufet

Disco Party Night

vstup zdarma 1 990 Kč

v restauraci Primátor doprovázený živou hudbou Šnečí delikatesy na Štědrý den – tradice, která zažívá svůj návrat

Swing Gala Night

Slavnostní štědrovečerní menu plné labužnických delikates

Novoroční brunch

9 900 Kč v restauraci Zlatá Praha – velkolepá oslava, která vám vezme dech 1 390 Kč

i první den v Novém roce si zaslouží patřičnou oslavu

Novoroční á la carte večeře první večer Nového roku bývá magický…

Pařížská 30, 110 00, Praha 1 Tel.: +420 296 631 111 fax: +420 224 811 216 prague@icprague.com www.intercontinental.com/prague www.zlatapraharestaurant.cz

41b_comINZ3.indd 41

3.12.12 15:59


UDÁLOSTI

INSPIRACE pro budoucnost obchodu ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Ústřední téma blížící se konference Retail Summit 2013 bylo zvoleno poměrně široce, a sice „Budoucnost… a jak se jí dožít“. Její ambicí je přinést řadu diskusí a inspirativních vystoupení věnovaných tomu, jak se v prostředí klesající poptávky a agresivní konkurence budoucnosti nebát.

Foto: archiv

Casti, systémový teoretik a autor knihy „UDÁLOSTI X. Možné scénáře kolapsu dnešního složitého světa“ právě vydané i v českém překladu.

J

eden z řečníků a členů programového výboru konference Zdeněk Skála, expert výzkumu obchodu a nákupního chování ze společnosti INCOMA GfK, komentuje současnou situaci těmito slovy: „Ekonomická krize, to je náš zhmotněný strach; krize – to jsme my sami. Až se přestaneme bát, nepoletí prodeje najednou vzhůru. Ale otevře se nám nový svět, s novými příležitostmi.“

2013

Věřte, že bude lépe, a odhodlejte se podívat do budoucnosti na konferenci Retail Summit 2013. Největší oborové setkání o obchodu v ČR se uskuteční 5.– 6. 2. 2013 v Clarion Congress Hotelu v Praze.

www.retail21.cz

42

42b_casti.indd 42

Řada řečníků a hráčů na maloobchodním trhu z řad dodavatelů, ale i některých prozíravých obchodníků spatřuje východisko cesty k budoucnosti ve zlepšení spolupráce a posílení vzájemné důvěry obchodních partnerů na našem trhu. Za výrobce to na summitu vyjádří například generální ředitel společnosti Kraft Foods CR Peter Mueller: „Náš svět se mění a tyto změny budou do budoucna postupovat ještě rychleji. Naším úkolem je přispět k tomu, aby budoucnost byla lepší tím, že budeme přinášet relevantní inovace založené na skutečném porozumění spotřebitelů a usilovat o aktivní spolupráci s obchodními partnery v zájmu stimulace růstu a společného úspěchu.“ Organizátoři summitu se však nebojí vnést do programu i úvahy a scénáře obecnějšího a méně optimistického charakteru. Proto byl se svým vystoupením do programu zařazen John

John Casti se představuje takto: „V předmluvě ke knize Události X připodobňuji moderní společnost k domečku z karet, v němž jednotlivé vrstvy této stavby odpovídají vyšším a vyšším úrovním společenské a technologické infrastruktury potřebné k udržení našeho současného postindustriálního způsobu života. Řekl bych, že dosahujeme bodu, kdy počet těchto vrstev dosáhl takové úrovně, že téměř všechny zdroje našich ekonomik jsou spotřebovávány na prosté udržování existující struktury. Takže ve chvíli, kdy nastane další velký problém, ať již je to krize eura, destabilizace jaderných arzenálů, přetížení a zhroucení internetu, smrtící chřipková epidemie nebo jiná z možností, o nichž uvažuji v Událostech X, budeme vystaveni onomu složitostnímu přetížení. A v tomto bodě se celá těsně provázaná struktura sesype jako domeček z karet. Dobrou analogií může být natahování gumové pásky. Můžete ji roztahovat stále více a dokonce cítit zvýšené napětí svalů v rukou a pažích, tak jak se rozšiřuje vzdálenost jednoho konce pásky od druhého. Ale v určitém okamžiku dosažení meze pružnosti se páska přetrhne. Totéž se děje se systémy stvořenými lidmi. Dosáhnou své tolerované úrovně složitosti a pak se ‚přetrhnou‘ (zhroutí). A existují pouze dva způsoby, jak se vyhnout tomuto pádu. Systémy vyšší složitosti se musí samy dobrovolně zredukovat, což se prakticky nikdy nestane, protože lidé mají vrozený strach ze ztráty toho, čeho již dosáhli. Nebo se musí cíleně upřednostnit systémy nižší složitosti, což je další jev, který se téměř nikdy nestane, protože vysokosložitostní systémy téměř vždy vnímají takové upřednostnění jako své ohrožení. Ve své předchozí knížce Mood Matters (Na náladě záleží) se více zaměřuji na to, co nazývám ‚sociální náladou‘, přesvědčením, které určitá skupina, společnost či populace sdílí ohledně své budoucnosti. Je-li tato skupina optimistická, pokud věří, že zítra bude lépe než dnes, ovlivní to události, které se stanou do té míry, že je lze označit jako události ‚šťastné‘ a ‚vítané‘. Má-li skupina špatnou sociální náladu a věří, že zítra bude hůře než dnes, vliv působí opačným směrem. Namísto ‚vítaného‘ přijde ‚odmítané‘.“

www.comenius.cz

5.12.12 11:30


ADVERTORIAL

RESTAURACE KOGO ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Před více než 17 lety byla otevřena první z restaurací Kogo, a to v Havelské ulici. Záhy se stala oblíbeným místem setkávání pražských gurmánů, kteří si zde pochutnávali na čerstvých rybách, kvalitních masech a domácích těstovinách. Po několika letech přišla nabídka na otevření další restaurace Kogo, a to přímo v nákupním centru Slovanský dům v ulici Na Příkopě.

V

současné době je pro hosty celoročně otevřeno Kogo ve Slovanském domě a v Havelské ulici, od jara do podzimu Kogo v Golf Resortu Albatross ve Vysokém Újezdě a od prosince 2012 je celoročně v provozu i Kogo ve Špindlerově Mlýně ve znovuotevřeném hotelu Savoy****.

Kogo Ristorante Slovanský dům Restaurace funguje již 12 let a v dnešní době patří mezi špičku pražských restaurací. Svojí nabídkou oslovuje představitele kulturního, sportovního a politického života, kteří patří mezi pravidelné návštěvníky spolu s manažery z mnoha okolních společností. bídka stále není dostatečně kvalitní, i když se to pomalu zlepšuje a v současnosti již spolupracujeme s některými menšími farmáři, od kterých nakupujeme například vepřové maso.“

Kogo Ristorante, Hotel Savoy****

Restaurace je rozdělena na hlavní „bílou“ část a wine bar, kde se pořádají pravidelné hudební večery s pianem. Prostředí je zde moderní, s prosklenou částí a velkou zahradou, která poskytuje v létě příjemné posezení ve stínu velkých platanů. Wine bar prošel v listopadu 2012 rekonstrukcí, při které byl vybaven novým nábytkem ze světlé kůže. Stylem se tak přizpůsobil hlavní restauraci, kde se sází na teplé tóny a elegantní vzhled. Restaurace se drží svého dlouholetého konceptu a orientuje se na středomořskou kuchyni – většinou nabízí jídla z čerstvých mořských ryb, různá masová jídla, těstoviny a pizzy. Veškeré suroviny pečlivě vybírá majitel a šé kuchař Jovo Savič: „Je nezbytné nakupovat absolutně čerstvé kvalitní suroviny. Čerstvé mořské ryby si dovážíme dvakrát týdně přímo z Itálie od prověřených dodavatelů,“ říká a dodává: „Dovážíme i některé druhy zeleniny a ovoce a také maso. V Čechách bohužel na-

www.comenius.cz

43b_kogo.indd 43

Letošní zimní sezona ve Špindlerově Mlýně bude výjimečná – dveře svým klientům otevřel 7. prosince hotel Savoy**** Superior, Member of Asten Hotels. Hosté se mohou těšit na svěží horský hotel, který poskytuje svým hostům veškerý možný komfort a jehož součástí je také restaurace Kogo. „Naši spolupráci s hotelem Savoy bereme velice vážně. Spolu s managementem hotelu uděláme vše pro to, aby byli hosté, ať už ubytovaní nebo neubytovaní, maximálně spokojeni,“ říká Jovo Savič. Kuchyně je založena na stejném konceptu jako v Kogu ve Slovanském domě, tedy na čerstvých mořských rybách, kvalitních masech a také na oblíbených těstovinách. Připravena je i speciální nabídka, která se bude měnit v závislosti na sezónních surovinách. Pro zimní měsíce se tedy hosté mohou těšit například na zvěřinové speciality. V prostorách hotelu jsou dvě restaurace, bar a terasa. Elegantní světlá část se 60 místy slouží k podávání snídaní, je k dispozici i pro obědy, večeře a pro pořádání iremních nebo soukromých oslav a večírků. Druhá restaurace s 80 místy a velkým barem je hostům k dispozici pro každou příležitost, ať už se jedná o romantickou večeři ve dvou, přátelské či rodinné posezení nebo třeba jen pro relaxování u sklenky dobrého vína nebo sklenky horkého bombardina, které vás příjemně prohřeje po dni stráveném na lyžích.

KOGO RISTORANTE AND WINE BAR SLOVANSKÝ DŮM Na Příkopě 22 110 00 Praha 1 Tel.: 221 451 258 – 59 E-mail: slovanskydum@kogo.cz

KOGO RISTORANTE HOTEL SAVOY**** Bedřichov 23 543 51 Špindlerův Mlýn Tel.: 724 841 282 E-mail: spindleruvmlyn@kogo.cz

www.kogo.cz

43

4.12.12 12:45


LÍDŘI

ALMANACH 1000 LEADERS of the Czech Republic ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷

ING. ZBYNĚK PARDUBSKÝ, Ph.D. zástupce generálního ředitele společnosti Huawei Technologies (Czech), s.r.o. Narozen v Hradci Králové 24. 12. 1970 Děti: Tomáš (1998), Lukáš (2004) Vzdělání: České vysoké učení technické v Praze, FEL, Telekomunikace – postgraduální studium, Ph.D. 1997 České vysoké učení technické v Praze, FEL, Telekomunikace, inženýrské studium, Ing. 1994 Znalost jazyků: AJ – plynně, IJ – plynně, RJ – domluvím se Dosavadní kariéra: Český Telecom, a.s., Senior Manager – Network Services Development MARCONI MOBILE S.p.A, UMTS Product Marketing Consultant TTC MARCONI, s.r.o., Product Manager, BB Technologies Jezdí autem: VW Touareg Na vývoj v ČR hledí: bez emocí

44

44-45b_almanach.indd 44

Koho byste doporučil do Almanachu „1000 Nej... České republiky“? jednatele společnosti ZENOVA services Tomáše Zemana Sporty: jaký děláte třeba i jen rekreačně? hokej, tenis, golf, kolo, lyže Jakou hudbu máte rád? rock, country Hrajete na nějaký hudební nástroj? Na který? ne Vaše oblíbené jídlo a nápoj jsou? spaghetti aglio e olio se svěžím vínem Vaše oblíbená barva a květina jsou? Barva modrá. Manželka má nejraději růže, takže jiné květiny moc neznám. Jaký je váš oblíbený literární žánr, autor či kniha? Erich Maria Remarque a Bohumil Hrabal Jaký druh umění máte nejraději? Například které umělecké dílo byste chtěl mít doma? v umění se bohužel nevyznám Který ilm či televizní program vás mimořádně zaujal? 300: Bitva u Thermopyl. Příběh o odhodlání a odvaze bojovat za správnou věc a o mimořádných vůdčích schopnostech. Máte nějakého zajímavého koníčka? všechny moje koníčky mně připadají zajímavé, jen bych na ně potřeboval více času Jak a kde nejraději trávíte dovolenou? jakkoli a kdekoli v Itálii Čím si dokážete udělat opravdovou radost? výletem do přírody Jakým způsobem relaxujete? sportem Za co rád utrácíte peníze? nerad utrácím Dokážete se skutečně na něco těšit? na volný čas s dětmi Čemu jen těžko odoláte? dobrému jídlu a pití Co by nemělo chybět ve vaší ledničce? víno, parmská šunka, parmazán Kde byste chtěl žít, kdybyste nežil v Čechách? v Itálii Koho si mimořádně vážíte v „polistopadové“ historii ČR? Václava Havla Co pokládáte za největší úspěch ČR? prosazení se na mezinárodním poli navzdory své velikosti Co se vám líbí či nelíbí na české povaze? líbí se mi vynalézavost, nelíbí se mi úplatkářství Co bylo vaše dosavadní nejtěžší rozhodnutí? návrat z pracovního působení v Itálii Jakou nejcennější radu jste v životě dostal? Od koho? Většina věcí se dá v životě dohnat nebo odložit, jen vlastní děti jsou malé jen jednou. Řekl mi to můj první šéf.

Čím jste chtěl být jako dítě? rockový zpěvák Jak jste si vydělal svoje první peníze? na stavební brigádě Co považujete za svou silnou stránku? vytrvalost Čeho si nejvíc vážíte u svých spolupracovníků? upřímnosti a spolehlivosti V kterou dobu (denní či noční) pracujete nejintenzivněji? ráno Co považujete za svůj největší profesionální úspěch? podíl na dosažení současné pozice společnosti Huawei na českém trhu Vaše profesionální zásada je? úspěch závisí na lidech, proto vybírat a spolupracovat s těmi, kterým mohu důvěřovat Co považujete za nejvýraznější historickou událost během vašeho života? listopad 1989 Co považujete za nejvýznamnější vynález dvacátého století? tranzistor Se kterou historickou či současnou osobností byste chtěl jít na oběd? s Václavem Havlem O čem byste si povídali? jestli se příležitost, kterou nám nabídl listopad 1989, nedala využít lépe Co považujete za slabinu demokracie? často jsou nejvíce slyšet ti, kteří by měli mlčet Myslíte si, že šaty dělají člověka? něco pravdy na tom je Kdy a kde dostáváte dobré nápady? s vyčištěnou hlavou po sportu Máte nějaký oblíbený citát? „Řiďte se svou vlastní podstatou“ – H. Thurman Věříte na pověry? částečně ano Jaká zvířata máte rád? Proč? doma máme zakrslého králíka Co si umíte opravit? Podařilo se mně spravit motorovou pilu. Rukama bych se ale asi neuživil... Máte nějakou špatnou vlastnost? Pokud ano, jakou? ano, a ne jednu Co vám dali rodiče do života? vzdělání Co chcete dát svým dětem do života vy? schopnost spoléhat se především sám na sebe Co byste se ještě chtěl naučit? Porozumět umění. Pak bych byl i schopen odpovědět na dotaz, jaký druh umění mám nejraději, a pořídit si něco hodnotného domů.

www.comenius.cz

3.12.12 16:02


LÍDŘI

Interview se Zbyňkem Pardubským ÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Celou svou profesní kariéru zasvětil zástupce generálního ředitele společnosti Huawei Technologies Zbyněk Pardubský komunikačním technologiím. Do svého nynějšího působiště si přinesl zkušenosti z Itálie, kde několik let působil, a možná právě i díky nim pomohl irmě Huawei získat na českém trhu silnou pozici. Loni získala společnost Huawei ocenění v žebříčku Českých 100 Nejlepších za svůj dynamický rozvoj. Co podle vás nesmí při vedení společnosti chybět, chcete-li neustále rozvíjet její potenciál? Ve společnosti Huawei Technologies klademe mimořádný důraz na inovativní řešení s orientací na zákazníka. To jsou hodnoty, na kterých musíme stavět i do budoucna. Vedení společnosti musí inspirovat každého zaměstnance na všech úrovních tak, aby tyto základní hodnoty sdíleli úplně všichni. Velký potenciál k dalšímu rozvoji společnosti nadále spatřujeme především v oblasti informačních a komunikačních řešení pro podnikové zákazníky a státní správu, tzv. Enterprise, a chytrých telefonů v rámci naší divize spotřební elektroniky. Jedná se o odlišné segmenty trhu, než na kterém jsme dosáhli našeho současného úspěchu, ale pokud budeme ve vedení společnosti vhodně aplikovat osvědčené principy, výsledky se určitě dostaví. Svou kariéru jste začal v Itálii. Co vám tato zkušenost dala? V první řadě mě hodně obohatila profesně; dostal jsem se k vývoji, výrobě i prodeji nejnovějších mobilních řešení, tehdy sítím třetí generace UMTS. Zároveň mně působení v této fascinující zemi ukázalo, že život není jen o práci, ale i o umění užívat si krás života. Klíčové je ovšem najít optimální rovnováhu; nejenom podle současné ekonomické situace většiny jihoevropských zemí se ukazuje, že to rozhodně není jednoduché. Co je aktuálně vaší největší profesní výzvou? Udržet prudký růst rozvoje společnosti při zachování kvality dodávaných řešení a spokojenosti zákazníků. Zároveň vytěžit maximum z našeho dosaženého podílu na trhu a optimalizovat náklady. To vše v prostředí současné ekonomické situace, která je mimořádnou výzvou sama o sobě. Celý svůj život se pohybujete v oblasti telekomunikací. V čem vás tento obor fascinuje? Telekomunikace, a v posledních letech především mobilní systémy, se vyvíjejí dříve jen těžko představitelným tempem. Úspěch mobilních systémů a míru jejich rozšíření do všech úrovní našeho života nepředpokládali ani největší optimisté. A přesto přicházející čtvrtá generace mobilních sítí LTE je v současnosti nejrychleji rostoucí mobilní technologie v celé její historii, takže je stále nač se těšit a co objevovat.

www.comenius.cz

44-45b_almanach.indd 45

Jsem si jist, že i pan Marconi, jehož jméno nesla společnost, ve které jsem léta působil, by musel být fascinován, co všechno lze „bez drátů“ dokázat. Říkáte, že dobré nápady dostáváte po sportovním výkonu. Vzpomenete si, jakou poslední dobrou myšlenku jste si vysportoval? Odreagování a vyčištění hlavy nesouvisí jenom s dobrými nápady, ale i celkovou duševní pohodou a udržením si zdravého nadhledu. Spousta věcí, které člověk v pracovním shonu považuje za téměř neřešitelný problém, má s odstupem a čerstvým pohledem často velice triviální řešení. Posledních šest měsíců se ale potýkám s bolestmi zad a sportovní aktivity jsem byl nucen jednu po druhé eliminovat. V současné době mohu jen plavat, což mně k plnému vyčištění hlavy nestačí. Takže na svou poslední dobrou myšlenku si už asi nevzpomenu a prosím žádnou moudrost na závěr ode mě neočekávejte.

PROFIL SPOLEČNOSTI: Huawei Technologies (Czech), s.r.o. kompletní řešení a služby pro ICT

Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 IČ: 273 67 061 DIČ: CZ 273 67 061

www.huawei.com Ocenění společnosti ve známých soutěžích: Českých 100 Nejlepších 2011 v kategorii Dynamický růst

÷ Foto: archiv Huawei Technologies (Czech)

45

4.12.12 12:38


RADOSTI

TIPY NA DÁRKY ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

FUNKČNOST, STYL, KVALITA: CANADA GOOSE

Š

pičku v designu i kvalitě představuje Canada Goose. To je to správné stylové, funkční a především kvalitní oblečení do města, přírody i na polární expedice. Canada Goose je ta nejlepší volba do zimy. V pánském provedení zahřeje a ochrání díky kvalitnímu kachnímu peří klasická, ale stylová šedá parka Chateau s vysokým ratingem až do –25 °C. Dále disponuje odnímatelnou kapucí, předním dvoucestným zipem překrytým pevnými manžetami a několika kapsami využitými mimo jiné na MP3 přehrávač či mobilní telefon. Cena 17 490 Kč.

www.canadagoose.cz

Šedá parka Chateau až do –25 °C. Berete? HISTORIE BACCARAT Baccarat se za tři století existence stal legendou, symbolem krásy, krystalické dokonalosti, luxusu s trvalou hodnotou. Sklárny Baccarat od doby svého vzniku v roce 1764 sídlí ve stejnojmenném městečku v Lotrinsku. Z těchto křišťálových skvostů dnes popíjí třeba Madonna nebo Katy Perry.

PRO OPRAVDOVÉHO MUŽE: SET LUXUSNÍ KARAFY A SKLENIC BACCARAT

V

nabídce legendární francouzské značky Baccarat se nyní objevuje karafa na koňak v setu se čtyřmi sklenicemi, kterou vytvořil světový designér Thomas Bastide. Jde o limitovanou edici, ve které má každá karafa gravírování s číslem setu. Její spodní část je provedena v novém odstínu modré barvy „midnight blue“. Ke každému setu obdrží jeho majitel knížku s certi ikátem a s číselným označením. Karafa na koňak je luxusním a reprezentativním dárkem pro každého muže, který ctí klasické hodnoty. Thomas Bastide je jedním z předních světových designérů, zosobňujících značku Baccarat několik posledních desetiletí. Do společnosti nastoupil v roce 1982 a od té doby je zodpovědný za mnoho významných designérských počinů, od sklenic až po umělecké objekty. Zatímco mnohé jeho výtvory se nesou v tradičním duchu, nebo alespoň s respektem k minulosti, jiné jsou nekonvenčními návrhy reprezentujícími současný životní styl na té nejvyšší možné úrovni. Cena setu karafy a čtyř sklenic je 46 000 Kč. Set je k dostání v Crystal Heritage Showroomu v Obecním domě v Praze.

46

46-50b_darky.indd 46

www.comenius.cz

3.12.12 16:05


RADOSTI

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

÷ Foto: archiv společností

Na svah jako pro ík RUKAVICE LEKI WORLDCUP RACING TITANUM

Z

ávodní high tech rukavice je vybavena termoizolační membránou Thinsulate. Na povrchu má hydrofobizovanou hovězinu a jemnou kozinku v dlani. Trigger S poutko je součástí rukavice – ideální spojení rukavice a hole. Cena 4 590 Kč.

LYŽE KÄSTLE K RX12

P

oté, co c rakouská legenda zažívá velký celosvětový návrat, konečně se vrací i na český č trh. Tradice této značky sahá až do roku 1924 a na svém kontě mnoh medailových úspěchů. Stačí si jen připomenout nejznámější tváře má mnoho ja byli: Toni Sailer, Andreas Wenzel, Pirmin Zurbriggen a například značky, jako

www.leki.cz

ní Nor Kjetil André Aamodt. Závodně sportovní model lyže určené fenomenální vní rychlou jízdu a vyznavače středních a dlouhých oblouků. Vyznačupro agresivní mní stabilitou s mimořádnou mrštností je se enormní ch rychlostech. Jasanové dřevěné jádpři vysokých vé výztuhy, holowtech (průhledný ro, titanalové ující hmotnost a zlepšující chování otvor snižující lyže). Cena 25 990 Kč.

SJEZDOVÁ HŮL LEKI VENOM

N

ejvyšší závodní model, který využívá skoro 90 % slalomářů ve světovém poháru. Slalomový Trigger S systém (první bezpečnostní „vázání“ pro lyžařskou hůl) se speciálně tvarovaným power gripem pro každý prst ruky. Nastavitelné Trigger S poutko pro velikosti M–L–XL. Cena 3 790 Kč.

www.kastle.cz tle.cz

VY A VÁŠ SYN… IWC BIG PILOT WATCH FATHER & SON

A

ť už chcete svému synovi předat vášeň pro létání, nebo pro dokonalost mechanických hodinových strojků, hodinky IWC Big Pilot Watch Father & Son jsou ideálním dárkem. Budou současně přetrvávajícím symbolem vaší vzájemné lásky a pouta. Hodinky Big Pilot’s Watch pro otce a menší vydání Pilot’s Watch Mark XVI pro syna, nově v provedení z ušlechtilé oceli, jsou k dostání za 392 600 a 112 900 Kč v hodinářství-klenotnictví Carollinum, Pařížská 11.

www.comenius.cz

46-50b_darky.indd 47

47

3.12.12 16:06


RADOSTI

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

OPINEL LEGENDA MEZI KAPESNÍMI NOŽI

J

ednoduchost, spolehlivost, praktický tvar, ostrost čepele, všestrannost použití, dlouhá tradice výroby, mimořádná kvalita. Tyto atributy povyšují savojské nože Opinel nejen na předmět každodenní potřeby, který si oblíbili lidé na celém světě, ale také na sběratelský artikl. Ve Francii se slovo „opinel“ dokonce stalo obecným synonymem pro skládací kapesní nůž. Opinel je od svého vzniku až dodnes rodinnou irmou. První kapesní nůž vyrobil Joseph Opinel v roce 1890, už tehdy měl rukojeť promyšlenou tak, aby se dobře držela, a také tvar kalené ocelové střenky byl promyšlen do detailu. Nože se nejdříve vyráběly ručně v počtu několika desítek kusů denně, modernizace provozu a zavedení elektřiny umožnily podstatně zvýšit produkci a časem i vyvážet do Itálie, Švýcarska a Německa. Rukojeti se vyrábějí převážně z tvrdého bukového dřeva, které z 95 % pochází z Francie, dostupné jsou i rukojeti z dováženého exotického dřeva, jako je eben, cocobolo nebo zebrano. Opinel je novou značkou v portfoliu společnosti Potten & Pannen – Staněk.

ELEGANTNÍ A VOŇAVÉ

K

Rostoucí obliba nožů a hrozba jejich kopírování konkurencí vedla Opinela k tomu, že si své nože nechal patentovat a čepel opatřil vlastním logem.

48

46-50b_darky.indd 48

navození vánoční atmosféry není nutné pálit františka nebo péct perníčky ve velkém. Mnohdy stačí zvolit tu správnou vůni svíčky, aroma difuzéru nebo katalytické lampy. Náladu předvánočních trhů si domů spolehlivě přenesete například díky vůni pečených kaštanů nebo svařeného vína, tou pravou vánoční atmosférou zase provoní celý váš byt vůně White Christmas z nové kolekce katalytických lamp irmy Ashleigh & Burwood. Vhodně ji doplňuje řada aroma difuzérů od Abode Aroma, které jsou navrženy velmi minimalisticky, a skvěle se proto hodí zejména do purističtěji řešených interiérů. Obojí lze zakoupit v interiérovém butyku À LA MAISON. Ceny lamp začínají na 690 Kč, difuzéry již na 290 Kč. Lampy lze sehnat ve třech velikostech a stejně jako difuzéry v mnoha barevných kombinacích a designech. Na výběr je více než 70 druhů vonných olejů.

www.comenius.cz

3.12.12 16:09


RADOSTI

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

PROBUĎTE V SOBĚ ROCKERKU

N

ové legíny Calzedonia z inovativního konceptu Lycra Fusion přichází s výzvou pro všechny tvořivé duše. Díky novému materiálu s přídavkem lycry, který se nepáře, můžete vyjádřit svou kreativní nebo rockerskou povahu a legíny si dotvořit dle libosti. Dají se totiž libovolně trhat nebo stříhat, aniž by se zničily. Legíny pak můžete obléct přímo na holé nohy anebo v zimě, kdy tomu počasí nepřeje, na punčochy. Nejprve vytvoříte díry a průstřihy různých velikostí a poté si pod své originální legíny můžete vzít punčochy v jiné barvě nebo třeba se vzorem – v široké nabídce značky Calzedonia jich najdete opravdu nepřeberné množství. Tato inovativní myšlenka navíc perfektně ladí s novou rockovou kolekcí a pomůže vám k absolutně osobitému a rainovanému vzhledu.

BIO PÉČE O ZRALOU PLEŤ: KOSMETIKA LOGONA

L

OGONA Age Protection liftingové sérum Hyaluron. Vysoce koncentrovaná intenzivní péče s okamžitě citelným vypínacím efektem. Drahocenné sérum obsahuje vysokou koncentraci pěsticích látek z rakytníku a kyseliny hyaluronové, viditelně redukuje vrásky. Vzácný arganový olej a bambucké máslo dávají pleti pocit pružnosti a vláčnosti. Přírodní kofein a účinný extrakt z indické myrhy aktivují látkovou výměnu v buňkách a působí proti vráskám. Cena intenzivní péče je 789 Kč, zakoupit lze v značkové prodejně Biokosmetika, Slezská 6, Praha 2.

www.biobeauty.cz

www.comenius.cz

46-50b_darky.indd 49

Kosmetické přípravky LOGONA neobsahují žádné syntetické konzervanty, emulgátory, barviva a parfémy.

49

3.12.12 16:11


RADOSTI

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

TIP BE THE BEST: ELIXÍR KRÁSY

N

aïs Q10 je zcela nový nápoj, který díky unikátní kombinaci šťávy z granátového jablka a koenzymu Q10 dodává každým douškem lidskému organismu látky potřebné v boji proti stárnutí, regeneruje buňky a zlepšuje vzhled pokožky. Každá lahvička nápoje Naïs Q10 obsahuje pouze stoprocentní ovocnou šťávu obohacenou o 30 mg koenzymu Q10 rovněž přírodního původu bez přidaného cukru, barviv a konzervantů. Do svého jídelníčku ho mohou bez obav zařadit i ti, kdo si hlídají počet přijatých kalorií, nápoj Naïs Q10 je nízkokalorický. Účinků granátového jablka si vážili už staří Peršané, moderní věda jim dává za pravdu. Toto exotické ovoce je bohaté na beta-karoten, vitamíny B1, B2, a C a řadu stopových prvků včetně množství antioxidantů. Řada vědeckých studií potvrdila také sílu koenzymu Q10 v boji proti stárnutí. Jako složka čistící organismus je nepostradatelný pro hospodaření s energií, ochranu buněk a látkovou výměnu. Naïs Q10 je doplněk stravy, prodává se ve stylové stříbrné lahvi o obsahu 250 ml, která je 100% recyklovatelná. Jedna lahvička pokryje doporučenou denní dávku koenzymu Q10. Více na www.naisq10.com.

Naïs Q10 je první 100% přírodní anti-agingový nápoj z biošťávy z granátového jablka a koenzymu Q10.

NAÏS Q10 je inovativní a trvalý doplněk stravy s požitkem z užívání a s prokázanými účinky.

VYŠÍVANÝ PORCELÁN DITA P. ȃ UNIKÁTNÍ KOLEKCE NÁDOBÍ

A

utorka kulinářských textů a šéfredaktorka časopisů o jídle Dita Pecháčková spolu s první kuchařkou Deník Dity P. „vydala“ také svůj značkový porcelán. Nazvala ho Vyšívaný porcelán, protože jeho čtyři dezény připomínají jednoduché vyšívání: steh, len, pruh, lodička. Tyto čtyři dekory a čtyři sety nazvané Snídaně, Oběd, Čaj o páté a Pečení jsou spolu kombinovatelné, je tedy možné zakoupit celé sady, ale i jednotlivé kusy a poskládat si sadu dle vlastního výběru. Vyšívaný porcelán vznikl ve spolupráci s designéry studia Collaboration Collective v továrně Thun v Nové Roli. Porcelán je k dostání na e-shopu na www.ditap.cz.

50

46-50b_darky.indd 50

www.comenius.cz

3.12.12 17:23


Prodej exkluzivních uměleckých děl Otevřeno:

Jungmannovo nám. 18

tel.: 224 281 056, 728 127 647

Po - Pá 11.00 - 18.00

110 00 Praha 1

e-mail: info@galeriepetrbrandl.cz

www.galeriepetrbrandl.cz

51b_brandl.indd 51

3.12.12 16:12


PR SUMMIT 2012:

MANAGEMENT

Změň se, nebo zemřeš – ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

jak komunikovat, když se všechno mění Organizátoři v pořadí již čtvrtého PR Summitu – Blue Events a asociace APRA vybrali pro letošní ročník horké téma „Change Management – komunikace při řízení změn“.

Foto: archiv

N

PR OSOBNOST ROKU 2012 DAVID ONDRÁČKA Z pěti kandidátů nominovaných odbornou porotou byl hlasováním účastníků konference zvolen David Ondráčka. Byl oceněn za „neúnavnou aktivitu ve vedení Transparency International ČR, která napomohla tomu, že se téma korupce dostalo do popředí zájmu i politické reprezentace“.

÷ Text: René Bártek

52

52b_summit.indd 52

a konferenci měly místo jak zkušenosti expandující české softwarové irmy, tak i změny v nastavení komunikace radnice malého města stejně jako změna kultury v tradiční pojišťovací společnosti. Odpolední panelová diskuse dala prostor manažerům čtyř tradičních českých značek, které hledaly a našly novou tvář a nový přístup k marketingu a komunikaci se zákazníky. Součástí konference byla i přímá volba PR Osobnosti roku, kterou se stal David Ondráčka z Transparency International. Závěr programu patřil již tradičně prezentační soutěži komunikačních profesionálů s názvem RIC PIC. Letos na téma prezidentských voleb. Do pražského hotelu Pyramida přišlo více než 160 účastníků konference. V rámci prvního bloku, který moderovala Pavlína Reiselová, členka výkonné rady APRA, se v prezentaci „Z Brna na konec světa“ podělil o své zkušenosti Ricardo Adame, vicepresident pro komunikaci softwarové irmy AVG. Tato brněnská společnost se stala první českou irmou, která upsala své akcie na newyorské burze. Jako mnohem významnější změnu však vnímá rozmach sociálních médií. „Doporučení, která si lidé předávají na internetu, jsou dnes pro spotřebitele nejvlivnějším zdrojem informací,“ prohlásil Adame. Novým trendům se musela přizpůsobit i jeho irma. „Snažíme se přemýšlet, jako kdybychom byli mediální společnost, a chovat se jako dodavatel mediálního obsahu. Na internetu jsme proto např. spustili multimediální tiskové středisko.“ Následovala prezentace Petra Míkovce, ředitele pro rozvoj v ČEZ, s názvem Turbulence v energetice: připoutejte se prosím. Popsal výzvy interní i externí komunikace související s radikální proměnou odvětví. V posledních letech se ČEZ musel vyrovnat s liberalizací trhu s elektřinou, prodejem emisních povolenek a podporou obnovitelných zdrojů a nyní se připravují na změny obchodního modelu reagujícího na nárůst počtu regionálních a nezávislých výrobců energií z obnovitelných a decentralizovaných zdrojů. Petr Míkovec zdůraznil nezbytnost důkladné interní komunikace, která vedle kontinuální komunikace s investory zavádění změn podmiňuje. Druhý dopolední blok řídila Denisa Kasl Kollmanová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK. S příspěvkem „Stará značka, nový obsah“ se o své zkušenosti z revitalizace české značky ETA podělil bývalý ředitel společnosti Roman Stupka.

Velký úspěch měl starosta Kuřimi Drago Sukalovský s příspěvkem „Otevřeno x Zavřeno: Proměna komunikace ve státní správě“. Město Kuřim získalo druhé místo v soutěži, která hodnotí komunikační otevřenost úřadů. Starosta nastínil v oblasti samosprávy nezvyklé komunikační metody – např. diskusi k územnímu plánu nastartoval distribucí komiksu do poštovních schránek občanů města. A chystá se zavést třeba i mystery shopping. „V dialogu s občany, který vedu i na Facebooku, se nebojím říct i nepříjemné věci. Vyplatí se to,“ prohlásil Sukalovský, který zdůraznil rovněž nezbytnost kontinuálního vzdělávání a tréninku úředníků v komunikačních dovednostech. Dynamické vystoupení Pavla Řeháka, CEO České pojišťovny, představilo změny, kterými prošla za poslední dva roky tato tradiční pojišťovací společnost působící v Čechách již 185 let. Nastartování nového přístupu zaměstnanců k zákazníkům Pavel Řehák inicioval jednoduchou otázkou, kterou kladl svým zaměstnancům: Proč tady jste? „Musíte najít lidem smysl, proč chodí do práce, jinak nemůžete očekávat nadstandardní výkon. Všichni musí vědět, že posláním naší pojišťovny je pomáhat lidem v krizových situacích,“ představil svoji vizi. „Nyní vytváříme kulturu, která umožní našim zaměstnancům překvapovat klienty. Spustili jsme dokonce interní soutěž na téma překvapení klienti.“

www.comenius.cz

4.12.12 12:48


LOYALTY OVER GOLD:

MANAGEMENT

Jak v dnešní době přesvědčit zákazníky, že se věrnost vyplácí? ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

3. ročník konference o zákaznické věrnosti a strategii věrnostních programů se konal 7. listopadu v pražském hotelu Dorint Don Giovanni. Sešlo se na ní více než 60 motivovaných účastníků. Cílem konference bylo přinést inspirující informace o nejnovějších strategiích a trendech v oblasti věrnostních programů a dalších nástrojích a technologiích, které podporují spokojenost a loajalitu zákazníků.

T

ěžištěm programu byla inspirativní vystoupení a případové studie napříč obory: osobností z oblasti strategického marketingu, udržitelného podnikání, analýzy marketingových dat, internetového slevového portálu nebo zdravé výživy. Konferenci korunovala živá panelová diskuse s účastníky přicházejícími ze společnosti poskytující poštovní služby, českého řetězce sportovního oblečení, výrobce nápojů nebo strategického plánování mobilních věrnostních programů. Konference byla interaktivní a velmi kompaktní, se živou diskusí, kterou podporovalo i netradiční uspořádání přednáškového sálu. První blok nazvaný „Budoucnost věrnosti: zachrání to marketing?“ moderoval Zdeněk Skála, Research Director Retail & Shopper, GfK Czech. Blok zahájil provokativními otázkami Jaroslav Kuchař, odborný garant konference a Managing Partner, Blue Strategy: „Bude mít snaha o loajalitu v budoucnosti smysl?“ a „Co dělat, když nás udržení stávajícího zákazníka bude stát stejně nebo více jako získání nového?“ Hana Říhová, Chief Commercial Of icer, GfK Czech, se věnovala dalším odpovědím na otázku Má loajalita budoucnost? De inovala (ne)loajalitu obecně a zaměřila se na globální trendy, které mohou nastartovat významné změny. Patří mezi ně pravděpodobnost, že rozvojové země budou mnohem více zasahovat do světového vývoje nejen v oblasti inancí, technologie, nárůstu počtu „připojených“ zákazníků, populační a demogra ické změny, zátěže ohrožující životní prostředí a nedostatku udržitelných zdrojů. Globalizace a měnící se obchodní model povedou ke zkracování a zplošťování obchodních cyklů. Živá diskuse po tomto vystoupení vnesla otázky soužití maloobchodu a internetového prodeje a pravděpodobnost boje o pozornost zákazníků na základě zážitků a emocí. Radka Pokorná, odborná garantka Fóra pro udržitelné podnikání, se věnovala strategii loajality založené na goodwillu – dobrém jménu irmy: „Odpovědnost není charita, jak je často vnímána v Česku. Odpovědnost je hodnota, která je sdílena napříč irmou ve všech procesech.“ Představila to, co je dnes obsahem dobrého iremního jména, a ilustrovala tyto vlastnosti na společných rysech irem vedených vizionáři: věrnost založená na kvalitě, sociální svědomí, emoce a společenská zodpovědnost. Protože vstupujeme do éry poklesu důvěry v instituce, lidé budou hledat, komu důvěřovat. Doporučení Radky Pokorné je: „Buďte opravdoví.“

www.comenius.cz

53b_loyalty.indd 53

Globalizace a měnící se obchodní model povedou ke zkracování a zplošťování obchodních cyklů.

Fenomén krabičkových diet – když zákazník spokojeně zhubne, tak odchází, představil Radim Řezáč, jednatel, ABCdieta. cz. V prakticky laděné případové studii nového produktu prodávaného na internetu nastínil motivační program, který vytváří nový typ přidané hodnoty, s níž ABCdieta pracuje. Mezi základní podmínky k udržení loajálního zákazníka podle Řezáče patří kvalita, promyšlená telefonická komunikace, využití zpětné vazby a poradenství na míru. „Mějte své zákazníky rádi, oni to poznají a ocení,“ řekl Řezáč. Filip Trojan, Applied Analytics Manager, Deloitte Advisory, v posledním příspěvku prvního bloku: Customer Intelligence aneb Jak může neoblíbená analýza dat usnadnit práci marketingu inspiroval popisem čtyř analytických úloh: aktivní retencí zákazníků, segmentací, propensity modelem a optimalizací kampaní. „Analýza dat prokazatelně zlepšuje výsledky marketingu,“ uvedl na závěr. Vlastimil Jalový, vedoucí projektu tolary.cz, mluvil o zkušenostech z partnerského slevového programu na portálu www.zapakatel.cz: Tolary boří mýty o „nevěře“ zákazníků na internetu. Spolu s Tomášem Mrkvičkou, nájemným strategickým plánovačem, jak sám sebe nazývá, a jeho studií Zákaznická loajalita ve věku mobilních technologií, rozproudili diskusi o nových a mobilních technologiích a zákaznickém chování, stejně jako o některých mezigeneračních rozdílech v oblasti poskytování a sdílení osobních dat zákazníků.

53

4.12.12 14:56


MANUÁL

LYŽOVÁNÍ JINAK Extrémně ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷÷

Nová doba nese nové výzvy i v lyžování. Odklon od starých praktik nastartoval začátkem 90. let snowboarding a na něj navázaly další formy lyžování na trati i mimo ni. Lyžování prodělalo s počátkem nového století revoluci hned v několika oblastech.

Asi největší akcí určenou pro freeridery a skialpinisty je SNOWfest, který letos přinese už svůj šestý ročník. Usadil se v Lenzerheide, kde je mimořádný poměr velikost lyžařského prostoru / počet freeriderů. V rámci akce lze absolvovat několik programů, ježdění se zkušenými freeridery, lavinový trénink, kurz telemarku nebo skialpinismu, případně si můžete otestovat moderní lyžaře pro některé z těchto horských disciplín.

P

řišel carving, jízda po hraně na vykrojených lyžích, které ale záhy zmasověly. Druhou revoluční vlnou pak byl nástup širších (až širokých) lyží, které odváděly a odvádějí lyžaře mimo sjezdovky. Opuštěnost hor, široké prašanové pláně a extatická plavba dolů je snad tím nejsilnějším, co lyžařský sport nabízí – to věděli i naši dědové, nicméně dnes moderní materiál významně snižuje nároky na lyžaře. Zatímco dříve byl freeride – jak se lyžování mimo sjezdovky obecně nazývá – doménou expertů, dnes na něj dosáhne i průměrný lyžař.

Má to ale nejedno ale! Freeride i samotný pohyb v zimních horách totiž nese vícero rizik. Zejména pozor na laviny! Lavina může uhodit kdykoli, maximální prevence je nutná vždy, a to bezvýhradně! Znamená to být pokaždé informován o lavinové situaci a stoprocent-

Foto: Petr Socha

LAVINOVÉ KEMPY A KURZY

www.snowfest.cz Kdo by chtěl začít pomaleji, nalistujte stránky hudy.cz. Tento prodejce outdoorového zboží totiž pořádá speciálně zaměřenou tour, která se zastaví hned v osmi střediscích ČR. V jejím rámci pak můžete okusit, co je to skialpová túra vedená akreditovaným průvodcem (mezinárodní asociace horských vůdců UIAGM), testovat lyže, vyhledávat v lavině nebo si dokonce zazávodit na skialpových lyžích. Nezávazně, levně, bez nároků na dovolenou…

www.hudy.cz/ /snowtour.html

÷ Text: Petr Socha, šéfredaktor časopisu SNOW

54

54-58b_lyze.indd 54

ně znát a dodržovat zásady bezpečného pohybu v horském terénu. Ti, kteří nemají letité zkušenosti, nechť se podobných akcí účastní jen v doprovodu zkušených, ideálně horských vůdců. Říkáte si, že je autor článku nějaký přísný? Ano. Pokud vás stihne lavina, nemusíte totiž dostat šanci k nápravě. Nezbytné jsou tyto bezpečnostní prostředky – vyhledávací lavinový přístroj, lopata a lavinová sonda. Nepostradatelným pomocníkem je pak nabitý mobilní telefon – ten výrazně zvyšuje možnost efektivní záchrany. Velmi užitečnou pomůckou, která se v posledních letech silně rozmáhá, je lavinový batoh.

Co proti lavině? Lavinový vyhledavač je přístroj, který si musí bezpodmínečně nést na túru každý lyžařský dobrodruh. Umožňuje nejrychlejší záchrannou akci – samozáchranu. Funguje jako vysílač a přijímač, přičemž do modu přijímač se přepíná až při záchranné akci. Je nutné znát metodu vyproštění oběti a pravidelně trénovat práci s přístrojem. Re lektory Recco, které najdete všité do některých lyžařských oděvů, pak nevyžadují žádné znalosti, oběť ale musí vyhledat specializovaná záchranná služba, které může chvilku trvat, než se k laviništi dostaví. Proto jsou vhodné jen pro freeridery jezdící v dosahu středisek. Kritickým časem je 15 minut od zasypání, pakliže je zasypaný vyproštěn do této doby, je více než 90% šance na přežití. Lavinové batohy se dnes dodávají na trh hned v několika provedeních od dvou základních systémů: ABS a SNOWpulse (Mammut). Při zasažení lavinou aktivuje jezdec jakýsi airbag umístěný na batohu, který po nafouknutí udrží lyžaře na povrchu laviny. Zatím se ukazuje, že batohy zafungovaly v cca 90 % procentech případů. Cena batohu začíná někde kolem 20 tisíc korun.

Jak se stát freeriderem?

Heliskiing je pomyslným vrcholem lyžařských možností

Vyrážet do hor na vlastní pěst bez potřebných minimálních zkušeností je hra s ohněm. Hory umí připravit nekonečně variant problémů, že s nimi někdy neporadí ani ti nejzkušenější. I otřelí horští vůdci umírají v horách či v lavinách. Buďte obezřetní a nic neriskujte! Kdo cítí, že v něm volání prašanu vyvolává hlubší vášeň, ze které se může vyvinout trvalý vztah, vyrazte na nějaký lavinový nebo freeridový kemp, kde dostanete potřebné informace. Několik dní nebo týden na takové akci člověka akceleruje o kus dál, a to nejenom v ohledech bezpečnosti, ale i třeba techniky jízdy, strategie pohybu v terénu a respektu k horám obecně.

www.comenius.cz

3.12.12 16:20


MANUÁL

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Opuštěnost hor, široké prašanové pláně a extatická plavba dolů je tím nejsilnějším, co lyžování nabízí.

www.comenius.cz

54-58b_lyze.indd 55

55

3.12.12 16:15


Foto: Petr Socha

MANUÁL

Kam za prašanem Je úžasné nechat se opájet rychlou jízdou do půli těla ponořen v péřovém sněhu, který víří tak, že se člověk musí zastavit k nadechnutí. Dlouhé a rychlé „lajny“, to je výzva doby. A moderní lyže to umožňují všem lepším lyžařům. Rána, které následují po hustém sněžení, se zvrhávají v závod s časem, kdo bude na kopci první a uchvátí tu nejlepší lajnu. Pokud chcete brázdit prašanové svahy, stojí za to dobře zvážit, kam se vydat.

Nejlepší freeride resorty

HELISKIING V UZBEKISTÁNU Zajímavé kurzy a akce pořádá například společnost Namche, která vás vedle klasických kurzů může vzít na heliskiing do Uzbekistánu nebo Kyrgyzstánu nebo na skialp do Maroka nebo na slavnou Haute Route.

www.namche.cz

56

54-58b_lyze.indd 56

Alpy jsou na freeridové terény mimořádně bohaté. A ačkoli je Amerika nebo Kanada mekkou heliskiingu, nejeden Američan jezdí opakovaně za freeridem do Evropy. Těmi nej místy jsou pochopitelně nejvyšší oblasti Alp, od Mont Blanku po Monte Rosu. Centrem freeriderů je Chamonix, které vedle mimořádného převýšení (až 2 800 m) poskytuje i unikátní kulisy v podobě různých ledovců a všemožných impozantních horských krás vůbec. Začíná ovšem trochu trpět svou slávou, koncentrace freeriderů totiž způsobuje rychlé „znehodnocení“ panenských svahů. Ohromnou koncentraci skvělých a dost často neobjevených terénů najdete i kousek dál, třeba ve švýcarském Verbier, kde se také koncentruje silná freeridová komunita z celého světa. Švýcarsko obecně nabízí leckde až pohádkové oblasti: Engelberg v centrálním Švýcarsku, Lenzerheide a Davos v Graubündenu, oblast Jungfrau v Berner Oberland… To jsou místa, která pohltí každého a freeriderům poskytnou bohaté terény. Ještě se ale vraťme do Francie, kde existuje další mekka lyžařů, kteří neradi sjezdovky – La Grave. Z útulné tradiční horské

www.comenius.cz

5.12.12 11:31


MANUÁL

vesničky stoupá lanovka do 3 500 metrů nad mořem a… pod ní nazpět nevede žádná sjezdovka! Jen a jen volný terén, pláně s ledovcem i bez, řídký les, ale zejména proslulé příkré žlaby, které nenajdete jinde na světě. Z rakouských středisek vypíchněme třeba Arlberg s mondénními městečky St. Anton nebo Lech.

Na lyže z helikoptéry Heliskiing je pomyslným vrcholem lyžařských možností. Sednete do helikoptéry, která vás během chvilky vynese spektakulárním prostředím někam, kam by se člověk sám drápal dlouhé dny. Heliskiing se dá provozovat leckde na světě. Asi nejluxusnější lyžařskou dovolenou ale můžete zažít v Kanadě, kde vás helikoptéra dopraví z civilizace na odříznutou lodge – horskou chatu, kde ale nechybí snad nic, na co by požitkář pomyslel. Z vířivky můžete koukat na nekonečné hory kolem a vybírat místa, kam vás den nato vrtulník vynese. Neexistuje, že byste jeli kopec, který sjel už někdo před vámi! Každá vlnovka je jen a jen vaše – a když skončí, vyletíte vzhůru na další sjezd. Pro představu, horský prostor, nad kterým operuje největší kanadský heli-ski operátor, společnost CMH, je divočina o rozloze České republiky. Vysněným regionem je i Aljaška. Přes určité nevýhody má jedno velké plus – nabízí unikátní sníh, který nenajdete nikde jinde. Je kompaktní a udrží se i na mimořádně strmých svazích – pokud máte rádi ryzí adrenalin a chcete sjíždět „prďáky“, na kterých vás předjíždějí stržené sněhové splazy, vydejte se na Aljašku. Heliskiing lze ale zažít i leckde jinde. Na Kavkaze, v Turecku, ve Skandinávii a samozřejmě i v Alpách. Zatímco za týden ježdění v Kanadě zaplatíte třeba i 200 tisíc, za prodloužený víkend ve Švédsku se můžete vejít i do 80. Nejlevnější heliskiing ale zažijete v Evropě, už jen proto, že je blízko.

Kritickým časem je 15 minut od zasypání, pakliže je zasypaný člověk vyproštěn do této doby, je více než 90% šance na přežití.

Heliskiing v Evropě Evropa je velmistr všech možných regulací a tento úkaz je patrný i v oblasti heli-lyžování. Ve Francii si do helikoptéry s lyžemi nesednete nikde, protože to je plošně zakázáno. Snad jen ve francouzském La Rosiere, které je propojeno s italským střediskem La Thulie, můžete využít benevolenci italské provincie Aosta a na italské straně nasednout do stroje, vystoupit na některém z italských vršků a svézt se po svých (na lyžích) nazpět do Francie. Aosta je také jediná možnost, jak lyžovat s helikoptérou v Itálii. V Rakousku to jde zase jenom ve Vorlarlbersku. Ještě že je tu Švýcarsko. Tam se můžete nechat vozit téměř kdekoli. Ze Sionu můžete vystoupat na některý z lyžovatelných kopců kantonu Wallis, kde najdete přes 40 čtyřtisícovek. „Nejpro láklejším“ sjezdem je ten z Monte Rosy. V Zermattu na heliportu, kde mimochodem bývá v pěkných dnech rušno podobně jako na švýcarských vlakových

www.comenius.cz

54-58b_lyze.indd 57

57

3.12.12 16:21


Vína s p›íbuhem

Foto: Petr Socha

MANUÁL

Vyrážet do hor na vlastní pěst bez potřebných minimálních zkušeností je hra s ohněm.

Nejlepší

vina›ství

roku 2011 v USA Nejlepší dovozové vinaōství do ƫR v letech 2010 a 2011 v soutĩži Prague Wine Trophy.

nádražích, nasednete do svého spoje, ten vás vysadí někde kolem 4 500 výškových metrů a sjíždíte dlouhatánský sjezd famózní alpskou krajinou protkanou ledovci pod neustálým dohledem Matterhonu až do Zermattu.

Skialpinismus – tip pro ty, kdo rádi šlapou NA LYŽE S FREERIDEREM ROBINEM KALETOU Sérii freeridových kempů pořádá i jeden z nejvýznamnějších českých jezdců Robin Kaleta. Ten předává své zkušenosti prostřednictvím komornějších akcí ve Švýcarsku a v Rakousku.

www.freeridecamps.cz

www.wine4you.cz

58

54-58b_lyze.indd 58

Ovšem nejen helikoptérou se lze dostat do krásných hor. Můžete jít i po svých. A věřte nevěřte i tato zábava v sobě skrývá neobvykle bohatý potenciál poetiky. Potřebujete pouze výbavu, která umožňuje sjezd i stoupání, tedy vázání, které lze přepínat z režimu sjezdu do režimu chůze, a stoupací pásy, které po nalepení na skluznici zabraňují podklouznutí lyže při chůzi do svahu. Skialpinismus nebo skitouring je vlastně nejstarší formou lyžování. Nemusíte být zkušení horolezci, abyste mohli opustit pohodlí lyžařských středisek a pohybovat se volně v tichu a klidu hor, potrénovat se dá i v Krkonoších nebo Beskydech. A Slovensko, to už nabízí opravdová skialpinistická hřiště. Královnou mezi skialpinistickými akcemi je Haute Route – zhruba týdenní přechod Alp vedoucí z Chamonix do Zermattu. Celý týden se tam pohybujete od jedné horské chaty ke druhé a od civilizace vás dělí tisíc i více výškových metrů. Protáhnete se mezi nejkrásnějšími velikány Alp, začnete u Mont Blanku a skončíte pod Matterhornem. Horské chaty, kde přebýváte přes noc, vytvářejí vlastní kulturu, chataři kolikrát pečou vlastní pečivo a snad bez výjimky velmi dobře a štědře vaří. Snad jen budete muset trochu improvizovat s hygienou (obvykle na chatách nebývá tekoucí voda). Čím méně hygieny ale dopřejete tělu, o to více si vyčistíte hlavu.

www.comenius.cz

3.12.12 16:22


STAVÍME PRO SPORT A ZÁBAVU Víceúčelová WERK ARENA, Třinec (2012 – 2014)

VĚDU A VÝZKUM Membránové inovační centrum, Stráž p. Ralskem (2012 – 2014)

OBCHOD A SLUŽBY Obchodní centrum Krakov, Praha (2012 – 2013)

www.syner.cz 59b_syner.indd 59

3.12.12 16:22


KŘEST

KŘEST BE THE BEST v Hard Rock Café ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ ÷

Rockovými rify byl prosycen křest podzimního vydání Be the Best. Atmosféra večera se nesla v uvolněném duchu, více než stovka hostů ochutnala speciality Hard Rock Café, ale hlavně pokřtila spolu s námi zbrusu nové číslo manažerského čtvrtletníku Be the Best. ÷ Foto: Lenka Pekárková

1.

1 – Eva Frindtová, vydavatelka Be the Best, křtí spolu s Helenou Mikulcovou, ředitelkou Galerie Petra Brandla, která byla tváří podzimního vydání. 2 – Do Hard Rock Café dorazilo na sto padesát hostů

2. 60

60-62b_krest.indd 60

www.comenius.cz

4.12.12 12:58


KŘEST

÷ ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

4 – Jan Wiesner, předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev (zleva), Karel Muzikář, prezident sdružení Comenius, Petr Kužel, prezident HK ČR

3.

4.

5 – Martin Najman, marketingový ředitel KUPEG, úvěrová pojišťovna (zleva), Martin Tolar, obchodní ředitel pro malé a střední podniky Microsoftu a Peter Ščepánek, vedoucí oddělení pro práci s korporátními zákazníky Microsoftu

3 – Součástí bylo i losování dárků. Jonathan Pace, general manager Corinthia Panorama, si odnesl grafiku od Kristiána Kodeta. Převzal ji z rukou Heleny Mikulcové z Galerie Petra Brandla, která cenu do tomboly věnovala.

5.

Zaujal vás časopis BE THE BEST? Chcete být zařazeni do databáze odběratelů? Získáte tak řadu zajímavých informací o aktuálním ekonomickém dění, práci a životním stylu vrcholových manažerů. Seznámíte se s názory a zkušenostmi předních osobností české ekonomiky.

nejlepších českých Magazín

÷

EPALOVÁ JIŘINA Nladatelka RENOMIA a zak ředitelka KLIENTŮM SLUŽBU LÁNÍ JAKO POS VNÍMÁM

Vyplňte, prosím, druhou stranu tohoto kuponu a zašlete jej poštou na adresu C.O.T. media, s. r. o., Komplex Olšanka, Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3.

www.comenius.cz

60-62b_krest.indd 61

61

5.12.12 11:34


KŘEST

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

6 – Gabriela ben Ahmed, vydavatelka Be the Best, Alexander Hemala, moderátor večera, Zdeněk Kovář, ředitel pražské hospodářské komory, a Pavel Finger, člen představenstva CCB – Czech Credit Bureau

6.

7.

8. 7 – Martin Procházka, ředitel OKsystem, s manželkou 8 – Tomáš Cikán, generální ředitel ESO travel (vlevo), Karel Muzikář, prezident Comenia a Tomáš Novák, obchodní ředitel AMI Praha 9 – Nechyběl akustický koncert

9. OBJEDNÁVKA NA BEZPLATNÉ ZASÍLÁNÍ ČASOPISU BE THE BEST Jméno a funkce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Společnost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulice: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PSČ, město: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEPOVINNÉ ÚDAJE

ZIMA 2012

1) Jakým způsobem jste získal(a) časopis Be the Best? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................. 2) Který materiál se vám v tomto vydání nejvíce líbil? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................. 3) Co byste si rád(a) v příštích číslech přečetl(a)? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................................................

62

60-62b_krest.indd 62

www.comenius.cz

3.12.12 16:24


RIMOWA radost z cestování

Rimowa se řadí mezi přední světové prémiové značky kufrů z hliníku a high-tech polykarbonátového materiálu. Barevná kolekce modelů z linie Salsa Air Ultralight formulovala novou definici lehkosti cestování. Jedná se o jedny z nejlehčích „skořepinových“ kufrů na celosvětovém trhu. Kabinový kufr z této kolekce váží jen 1,9 kg. Přesto, že je kufr velmi lehký, polykarbonátová skořepina je extrémně odolná, dokáže si „zapamatovat“ svůj tvar a při tlaku či deformaci se jako zázrakem dokáže vrátit do původní podoby.

Rimowa, Pařížská 26, Praha 1 | www.rimowa.com

63b_rimowa.indd 63

4.12.12 13:00


Zima 2012 Be the Best

Magazín českých nejlepších

÷

JIŘINA NEPALOVÁ ředitelka a zakladatelka RENOMIA SLUŽBU KLIENTŮM VNÍMÁM JAKO POSLÁNÍ

64 4

obalka_BtB_podzim-2012.indd 1

www.comenius.cz w www.c ww w co comeeni nius.ccz

4.12.12 11:59

Be the Best  

Be the Best, Comenius