Page 1

Časopis pro zaměstnance a spolupracovníky Wüstenrotu

číslo 02|2010

S čerte v záde m děti sli ch b všechnovaly o!

Víkend na horách za 10 správných odpovědí


WÜSTENROT

Milí čtenáři,

16 Vánoce ve fabrice 18 V sedle s VIP

16 Představení nové retailové banky

už jen několik dnů a oslavíme Vánoce a hlavně přivítáme nový rok. To, jaký bude, nemůžeme ještě vědět, rozhodně však věříme, že bude minimálně tak dobrý jako ten letošní. Na stránkách nového Zrcadla jsme se opět snažili zaznamenat všechny důležité události, osoby, produkty a úspěchy naší společnosti, a vy tak máte možnost zavzpomínat společně s námi na uplynulý půlrok. Nejprve si zrekapitulujeme, co je u nás nového. Jsou to nové produkty a je to také virtuální podoba naší společnosti. Studentský projekt Facebook, který dosáhl nečekaného úspěchu a stal se fenoménem dnešní doby, není ani naší společnosti cizí. Jsme na něm a čekáme na další fanoušky našich stránek. Můžete nás najít také na kanálu Stream.cz, kde postupně umísťujeme nová videa, která poradí a nabídnou řešení různých životních situací, jež mohou potkat každého z nás. V rozhovoru s osobností představujeme člena představenstva Larse Kohlera, který není živ jen prací a najde si čas i na rodinu a své sportovní koníčky. Ani v tomto čísle jsme nezapomněli na naše sportovce a vyzpovídali jsme dokonce mistra světa a čerstvého tatínka, Ondru Synka. Do třetice jsme pro vás připravili ještě jeden rozhovor. S kolegou Martinem Fulínem jsme si povídali především o jeho velmi zajímavé zálibě. Nevíte, kdo vede naši obchodní síť? Seznamte se detailněji s novými tvářemi i s těmi, kdo už pro Wüstenrot pracují déle. Naše děti během tradiční Mikulášské slíbily, že už nebudou odmlouvat a vztekat se, budou po sobě uklízet, pomáhat mamince atd. Uvidíme, jak dlouho jim všechna předsevzetí bez našeho čerta v zádech vydrží. K adventnímu času také neodmyslitelně patří vánoční večírek, který se tentokrát konal v divadelním prostoru La Fabrika. Jídla i pití bylo dost, ale hlavně bylo TEPLO, což především dámy po loňském mrazivém vánočním jarmarku konaném na prostranství před budovou ocenily. A co ještě? Personální úsek nám představuje zcela nová loga programu vzdělávání a seznamuje nás s novinkami roku 2011. Opět jsme se podívali, jak se dařilo našim talentům na Talent Clubu, a manažeři nám popisují, co jim dalo celoroční manažerské školení. Závěrem chci upozornit na vědomostní kvíz, který prověří vaše znalosti našich produktů. Vyhrát můžete zimní víkendový pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Jánských Lázních. A to stojí za to, ne? Hezké čtení, krásné Vánoce a ještě lepší nový rok 2011! Za redakční radu Kateřina Bílá

30 Mikuláš si pospíšil 28 Na mušce Martin Fulín

2

zrcadlo


Vážené kolegyně a kolegové, přemýšlím o  tom, jak hodnotit letošní rok, a  přitom se mi v  mysli stále vybavuje název knihy známé americké spisovatelky Betty MacDonaldové Co život dal a vzal. Asi to není samo sebou. Inu dobře, ptám se tedy, co rok 2010 dal a vzal nám, finanční skupině Wüstenrot? Dal nám silnější postavení na trhu, širší portfolio produktů, lepší nabídku služeb, vyšší zisk. Všem nám dal také novou vládu, která za to našim klientům vzala část státní podpory stavebního spoření. Dal nám významná ocenění pro stavební spoření WÜSTENROT Kamarád+ (Stříbrnou a  Bronzovou korunu) a  krásné 3. místo pro Wüstenrot pojišťovnu v anketě Zlatý měšec. Dal nám nižší úrokové sazby a výhodnější hypotéky a mnoha lidem vzal starost, jak levně financovat bydlení. Dal nám velkou marketingovou a reklamní kampaň Chtějte víc, a široké veřejnosti tak určitě vzal neznalost značky Wüstenrot. Dal nám vynikající nový produkt Wüstenrot Spořicí účet a vzal veškeré pochybnosti o tom, kam výhodně uložit své peníze. Dal nám celkem čtyři nové regionální ředitele, novou vedoucí úseku obchodní organizace Wüstenrot, vedoucího projektu bankovních služeb a mnohé další, ale vzal nám i některé zkušené kolegy, kteří od nás odešli. Dal nám mnoho narozených dětí, ale na čas nám vzal jejich maminky. Dal nám bohatý program vzdělávání, krásné společenské i  sportovní akce. Dal nám také mnoho radosti z výkonů našeho ambasadora, mistra světa Ondřeje Synka, který v každém závodě vzal soupeřům vítr z plachet a suverénně vítězil. Věřím, že i vám letošní rok mnohem více dal než vzal, že si v klidu a pohodě užijete sváteční dny a do nového roku 2011 vykročíte plni optimismu a nadějí. K tomu vám přeji mnoho zdraví a štěstí. Pavel Vaněk předseda představenstev a generální ředitel společností Wüstenrot

ZRCADLO Vydává: Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s. jako interní informační bulletin pro spolupracovníky společností Wüstenrot Na tomto čísle spolupracovali: Kateřina Bílá, Helena Dušková, Alena Pufflerová, Veronika Janečková, Jitka Zindulková Foto: Vojtěch Vlk, Ondřej Hošt, Aleš Masner, Pavel Lebeda, archiv Wüstenrotu Kontakt: Úsek komunikace a public relations, Kateřina Bílá, Helena Dušková Adresa: Wüstenrot – stavební spořitelna, a.s., Na Hřebenech 1718/8, 140 23 Praha 4 Telefon: 257 092 352 E-mail: katerina.bila@wuestenrot.cz, helena.duskova@wuestenrot.cz Grafická úprava: Corporate Publishing, Kloknerova 9, 148 00 Praha 4. Design: Vladimír Trčka. Jazyková úprava: Petra Vychodilová. Tisk: TNM Print. Registrace: MK ČR E 192 89. Určeno pouze pro interní potřebu. Toto číslo vychází v prosinci 2010.

3


wüstenrot co je u nás nového

Klientům nabízíme čím dál více

Druhá polovina roku byla ve znamení dalšího rozšíření produktového portfolia finanční skupiny Wüstenrot a zdokonalení nabídky. Výhody těch nejdůležitějších a nejvýznamnějších produktů jsme pro vás krátce zrekapitulovali.

Stavební spoření s úrokem 2,5 % p.a. Na podzim jsme v rámci akce „Chtějte víc“ nabídli klientům skutečně mnohem více než naše konkurence - stavební spoření s nejvyšší úrokovou sazbou 2,5 % ročně a  s nejvyšším výnosem, který i  po omezení státní podpory na 2 000 korun ročně může dosáhnout až 6 % ročně. WÜSTENROT Kamarád+ Stěží se na trhu najde výhodnější spoření pro děti do 18 let, než je náš Kamarád+. Uzavření smlouvy je zdarma, úrok z vkladu 2,5 % ročně, optimální cílová částka 300 000 korun a  jako jediná podmínka naspoření 3 000 korun do 4 měsíců od uzavření smlouvy. WÜSTENROT Team Z  porovnání nabídky ostatních stavebních spořitelen pro stávající klienty zcela jasně vyplynulo, že smlouva o stavebním spoření Wüstenrot Team při úročení úspor

4

zrcadlo

2,5 % ročně a prémii až 2 000 korun přináší klientovi při šestiletém spoření nejvyšší výnos. Od 1. 7. 2010 nabízíme toto spoření nejen klientům jiných stavebních spořitelen, ale i  našim klientů a  jejich rodinným příslušníkům, tedy manželovi/manželce, rodičům, dětem i prarodičům. Upravili jsme i podmínku úspory, ze které přiznáváme 20% bonus. Nyní ho počítáme z uspořené částky poukázané na účet stavebního spoření do konce 4. měsíce následujícího od data uzavření smlouvy. Jedinečná nabídka všech těchto zvýhodněných smluv platí i pro 1. čtvrtletí 2011. Životní pojištění Pro každou životní situaci Inovovaná životní pojištění řady Pro, tedy WÜSTENROT ProSichr, Profesional i  ProInvest, jsou jednodušší, zajímavější a  výhodnější. Všechna jsou koncipována na systému „stavebnice“, tzn. že připojištění lze libovolně kombinovat mezi sebou navzájem, ale také se základním pojištěním, včetně výše pojistných částek. Naši klien-

ti mají na výběr ze široké nabídky připojištění, díky nimž jim poskytujeme komplexní ochranu v případě úrazu a nemoci, invalidního důchodu či vážných onemocnění. Možné je však i  připojištění na zproštění od placení pojistného v případě pracovní neschopnosti. Navíc lze rozsah pojistné ochrany v průběhu pojištění kdykoliv změnit, a přizpůsobit ho tak aktuálním potřebám pojištěné osoby. A  podle počtu uzavřených smluv poskytuje Wüstenrot slevu na pojistném ve výši 5 nebo 10 %. Hypotéka bez příjmů Mezi zájemci o hypotéku na bydlení je mnoho lidí, kteří nejsou schopni bance doložit své příjmy standard-


wüstenrot co je u nás nového

Naše zcela nové či inovované produkty obstojí i v té nejtvrdší konkurenci.

úvěru, k překlenovacímu úvěru nebo řádnému úvěru ze stavebního spoření pro případ nepříznivé životní situace. Naše stavební spořitelna a hypoteční banka ho nabízejí ve spolupráci s  POJIŠŤOVNOU CARDIF PRO VITA. Klient si může vybrat mezi základním souborem a komplexním pojištěním, které obsahuje i pojištění pro případ ztráty zaměstnání. Mezi hlavní přednosti tohoto produktu patří jistota splácení závazků vyplývajících z  úvěrového vztahu i  v případě nenadálých nepříznivých životních situací, nezávislost výše pojistného na věku klienta, platnost pojištění po celou dobu trvání úvěru, jednoduchost sjednání produktu či hrazení pojistné přirážky společně s pravidelnou měsíční splátkou úvěru. Ve stejné době může mít klient pojištěny až tři úvěry, tedy max. tři úvěry u stavební spořitelny a max. tři úvěry u hypoteční banky.

ním způsobem, a se žádostí o úvěr proto neuspějí. Podnikatelům optimalizujícím své příjmy či dalším osobám s  nepravidelnými příjmy vyšla vstříc naše banka svou „Hypotékou bez příjmů“ - účelovou hypotékou na úhradu nákladů na pořízení bydlení. Hypotékou bez příjmů je možné financovat rodinný dům, byt nebo stavební pozemek určený pro individuální výstavbu rodinného domu a přitom ji použít na koupi, výstavbu, dostavbu nebo rekonstrukci, vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků a  společného jmění manželů, získání členských práv v bytovém družstvu či splacení úvěrů od fyzických nebo právnických osob dříve poskytnutých na všechny výše uvedené účely. Uvedené účely lze navíc vzájemně kombinovat. Hypotéka bez příjmů je poskytována od 300 000 Kč do 3 000 000 Kč, nejvýše však do 50 % zástavní hodnoty nemovitosti, s pětiletou garantovanou úrokovou sazbou, se splat-

ností od 5 let do 20 let, přičemž musí být splacena do 70 let věku žadatele s rozhodujícím příjmem. Od WHB tak klient může získat finanční prostředky, i když nesplňuje požadavky na poskytnutí běžného hypotečního úvěru, a má jistotu garantované sazby i pro další období platnosti úrokové sazby. A  v případě výborné platební morálky navíc existuje možnost snížení úrokové sazby pro další období. Čerpání hypotéky bez faktur Mnozí z našich klientů si při stavbě nového domku nebo rekonstrukci starého udělají hodně svépomocí nebo jim vypomohou sousedé. Abychom jim usnadnili financování, zohlednili jsme tyto způsoby provádění prací a  umožnili čerpání hypotečního úvěru bez dokládání faktur i v případech, kdy je financovaná nemovitost totožná se zastavenou nemovitostí. U  naší „hypotéky bez faktur“ je možné čerpat úvěr jen na základě předkládání stavebních zpráv a fotodokumentace v  návaznosti na dostatečnou hodnotu nemovitosti, přičemž najednou může být vyplaceno maximálně 25 % z částky úvěru. WÜSTENROT Pojištění schopnosti splácet 1. listopadu spatřil světlo světa nový pojistný produkt Wüstenrot Pojištění schopnosti splácet. Toto pojištění lze sjednat k  účelovému i  neúčelovému hypotečnímu

WÜSTENROT Spořicí účet s úrokem až 3 procenta Poslední naší novinkou je Wüstenrot Spořicí účet. Úročení až tři procenta ročně je absolutně nejvíce, co banky v současné době nabízejí. I další podmínky tohoto účtu jsou pro klienty velmi zajímavé. Již základní úrok 2,6 % p.a. je ve srovnání s trhem velmi nadstandardní. Touto úrokovou sazbou je úročena celá částka vkladu ve výši alespoň 30 000 korun. Přitom si klient své peníze může vybrat kdykoliv, a má je tak stále „po ruce“. Vyššího úročení dosáhne zafixováním libovolné částky. U  fixace na tři měsíce se úroková sazba zvyšuje o  věrnostní bonus ve výši 0,1 %, na šest měsíců o 0,2 %, na devět měsíců o 0,3 % a nejvyššího věrnostního bonusu 0,4 % p.a. a celkového úročení 3 % p.a. dosáhne klient při fixaci vkladu na jeden rok. Skutečně unikátní je pak možnost zafixovat u jednoho spořicího účtu několik částek na různá časová období, a tím vlastně předejít ztrátě věrnostního bonusu. Úroková sazba je v případě dodržení podmínek fixace garantována na dobu fixace, tedy až na 12 měsíců. Pohodlné založení, jednoduché ovládání Nejpohodlnějším způsobem, jak si založit Wüstenrot Spořicí účet, je on-line přes internet. Lze to však i  po telefonu nebo u  finančního poradce Wüstenrotu. Poté už klient svůj spořicí účet snadno ovládá prostřednictvím Internet banky. Pro transakce v internetové bance (tj. i  změny) potřebuje klient mobilní telefon, protože jejich autorizace se provádí pomocí zaslaného SMS klíče. Žádné poplatky Vedení spořicího účtu, internetové bankovnictví i všechny převody jsou zdarma. A co nás čeká v nejbližších dnech? Naše banka zavede termínované vklady a  pojišťovna nové cestovní pojištění. •

5


wüstenrot co je u nás nového

Kuba 2011 se blíží A na co se už dnes mohou nejlepší spolupracovníci naší obchodní sítě těšit?

Pro interní obchodní síť je každoročně vyhlašována celoroční soutěž, na jejímž konci vítězové navštíví některou z exotických lokalit, která se již tradičně vybírá veřejným hlasováním na slavnostním vyhodnocení předchozího roku. Kdo chce za odměnu vyrazit do vybraného exotického ráje, musí po celý rok plnit náročné podmínky soutěže a vykazovat co nejlepší výsledky. Naši spolupracovníci jsou průběžně každý měsíc informováni, jak si stojí nejen celkově, ale i jak plní jednotlivé podmínky. A z průběžných výsledků za poslední měsíce je zřejmé, že Kuba je velkým lákadlem a o konečném pořadí rozhodne nejspíše až prosinec. Ty opravdu nejlepší už Kuba očekává a je opravdu na co se těšit! Kuba je největším ostrovem Velkých Antil, který z  výšky svým tvarem připomíná krokodýla. Pro své přírodní krásy je často nazývána perlou Karibiku. Když na ni v roce 1492 připlul Kryštof Kolumbus, uvedl si do diáře: „Toto je nejkrásnější země, jakou kdy spatřily lidské oči.“ Kuba se stala pro turisty velice atraktivní díky nádherné přírodě, krásnému moři, zajímavým památkám, dobrému rumu, vynikajícím doutníkům a tanci salsa. Přitahovala i známé osobnosti. Ve svém domě na Kubě strávil poslední roky života slavný americký spisovatel Ernest Hemingway. Poněkud neblaze ale proslula osobou Fidela Castra a jeho revolucí. S pomocí svého bratra Raoula zde vládne už více než 50 let a nikdo neví, zda a kdy jejich režim padne a co se pak s Kubou stane. Právě léta jejich vlády způsobila, že je zde možné vidět místa, na kterých se jako by zastavil čas, také asi nejvíce amerických bouráků z 50. let, které jinde najdeme jen v muzeích automobilizmu, i další kuriozity připomínající dávno zašlé koloniální časy. 35 výherců začne svou cestu jak jinak než v hlavním městě Havaně. Koloniální atmosféra tohoto místa tu na návštěvníky dýchá z každého koutu. Naši cestovatelé však nezůstanou jen ve městě, už nyní můžeme slíbit, že se v  itineráři zájezdu najdou i  další zajímavá místa a  nebude chybět ani pobyt u moře. Závěr celoroční soutěže se blíží, napětí mezi účastníky stoupá. Jména výherců, kteří se osobně podívají na tento skvost Karibiku, se dozvíme na Vyhodnocení obchodního roku 2010 v únoru příštího roku. •

Cros

Nádherná příroda, doutníky havana, kubánský rum, cukrová třtina, Varadero, tanec salsa, ale také Fidel Castro - taková je Kuba.

6

zrcadlo

Cross-sel


wüstenrot co je u nás nového

Vážně i nevážně s vtipem a nadsázkou Interní komunikace trochu jinak Verbálně mluveným či psaným slovem, nonverbálně mimikou, pohyby, gesty; na poradách, po telefonu, dopisem, e-mailem, SMS atd... Způsobů a forem, jak něco sdělit nebo přikázat, na něčem se domluvit, na něco upozornit nebo společně prodiskutovat, o něčem si popovídat, je mnoho. Naznačují to už námi použitá slovesa. Děláme to dnes a  denně a  souhrnně hovoříme o  komunikaci. Proč ale někdy tomu druhému vůbec nerozumíme a  říkáme, že mluví tatarsky? Vyjadřujeme se a chováme vždy tak, jak předpokládají základní společenská pravidla? Dodržujeme svoji firemní kulturu?

Nezapomínejme však, že nejen forma, i obsah je v jakékoliv komunikaci důležitý pro vzájemné porozumění.

Samozřejmě, můžeme vydávat nejrůznější předpisy (Ale kdo je čte?), chodit na školení (Trochu nuda, že?), přikazovat, nabádat, kárat. Má to ale smysl? My jsme se inspirovali J. A. Komenským a v interní komunikaci zavádíme Školu hrou. Naši noví kreslení kolegové Rudolf, Jaroslav, Karel, Milan a  kolegyně Marie a  Božena jsou hlavními postavičkami nových komiksů, které zpestří stěny společných místností centrály. Humorným způsobem nás budou upozorňovat na naše drobné prohřešky jak v komunikaci a chování, tak v našem vztahu k Wüstenrotu, jeho činnosti, strategii a cílům. Věříme, že se nejen pobavíte! •

Cross-selling

ové,..

drazí koleg

vidím, že jste mi úplne neporozumeli.. 

???

Cross-selling má vybudovat dlou hodobý vztah, a ne milostnou aférku!!

♥ ♥

♥ ♥

7

Cross-selling.indd 1

29.11.2010 14:55:46


wüstenrot co je u nás nového

Virtuální Wüstenrot Na sociální síti Facebook a videoserveru Stream.cz V dnešní době by se už dalo hovořit o tom, že kdo není on-line, není řečí bulvárních médií „in“. Virtuální realitu Wüstenrotu jsme v letošním roce podstatně rozšířili vstupem na Facebook a videoserver Stream.cz. Staňte se také vy fanouškem Wüstenrotu Kromě nejnovějších informací a novinek z oblasti stavebního spoření, úvěrů a pojištění plánujeme na Facebooku především pružně reagovat na veškeré dotazy a podněty, které přicházejí od našich zákazníků. Na Facebooku budeme od ledna mít zajímavou aplikaci „Wüstenrot iDesigner“, kde si budete moci sami navrhnout projekt svého vytouženého interiéru včetně bohaté nabídky vnitřního vybavení. Zasoutěžit si můžete s  Ondřejem Synkem, se kterým jsme připravili speciální interaktivní hru. Staňte se fanouškem naší stránky na Facebooku i vy a vaši přátelé, a rozšiřte tak naši fanouškovskou základnu. Stačí, když na Facebooku vyhledáte „Wüstenrot Česká republika“ a  kliknete na „stát se fanouškem“. Stream.cz Formou videí prezentujeme nabídku finanční skupiny Wüstenrot také na Stream.cz. Vidět zde můžete především nahrávky, které pořídili naši zákazníci. Na ad-

8

zrcadlo

rese www.stream.cz/wustenrot naleznete již tři videa. Zatím je natočeno pět videí, která formou zajímavých osobních příběhů radí jak stávajícím, tak potenciálním klientům. Web s novým designem V  průběhu ledna dostanou novou podobu také naše webové stránky. Pro všechny uživatele internetu bude připravena zcela nová grafika a  navigace prostřednictvím klientských potřeb. Webové stránky se již půl roku vyvíjejí a cílem je hlavně modernější design a jednodušší orientace v širokém portfoliu našich produktů. Kromě úpravy designu a struktury stránek se v průběhu příštího roku plánují i úpravy všech textů. Intranet pro zaměstnance Zaměstnanci se v  lednu mohou těšit na nový intranet. Cílem jeho zavedení je především snížit počet hromadných e-mailů a zlepšit informovanost zaměstnanců pomocí zveřejňování aktualit na hlavní straně intranetu.

K vývoji nové aplikace byl použit software Sharepoint 2007, který sice na první pohled nevypadá nijak výjimečně, je však uznávaným pomocníkem v mnoha moderních firmách. Jeho přínosem je v  první řadě jednoduché ovládání a možnost sdílení dokumentů. Dalším zjednodušením naší práce bude systém vyhledávání, který je propojen i  se síťovými disky. Během ledna nás tak čeká pilotní provoz tohoto systému. Bude vytvořeno diskusní fórum, kam budou uživatelé moci posílat své dotazy či připomínky k novému intranetu. Věříme, že se s novým intranetem rychle sžijeme a  dále budeme zdokonalovat jeho funkce. Programování tohoto systému je běh na dlouhou trať, protože jde o stále se vyvíjející software, který přizpůsobujeme našim požadavkům. •


wüstenrot Osobnost

Lars Kohler v datech 1959 narozen v Düsseldorfu 1978 maturoval na gymnáziu 1988 ukončil studium na Mnichovské univerzitě 1998 nastoupil do německého Wüstenrotu 2008 byl jmenován členem představenstva Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky

ženatý, dvě děti

Lars Kohler: „Těší mě práce v progresivně rostoucí firmě.“ 9


wüstenrot Osobnost

Dr. Pektor v minulém čísle vzpomínal, jak před 18 lety zakládal český Wüstenrot. Kdy jste spojil svůj život s Wüstenrotem vy? S tím německým, tedy přesněji s Bausparkasse Wüstenrot, jako vedoucí úseku controllingu a matematiky stavebního spoření před dvanácti lety. Po fúzi Wüstenrotu s pojišťovací skupinou Württembergische v roce 1999 se moje náplň práce rozšířila o řízení rizik pro celý nově vzniklý finanční koncern. Ekonomikou podniku, matematickými tématy, controllingem se zabývám celý život, profesně jedu takříkajíc stále ve stejných kolejích, a to i tady v Praze. Co bylo tím hlavním motivem pro váš odchod do českého Wüstenrotu? Je to již více než dva roky, co jsem dostal nabídku převzít jako člen představenstva řízení finančního resortu všech českých společností Wüstenrot. Byla to nabídka, která se neodmítá. Velmi rád jsem ji přijal a dodnes jsem toho ani jeden den nelitoval. Pro vás i vaši rodinu to ale musela být velká změna... Moje rodina zůstala v Německu, protože bylo lepší, aby starší dcera dokončila gymnázium tam. Jinak je to ale jen otázka organizace. Není to tak, že já v Praze jen pracuji a spím a na víkendy jezdím domů. Jak manželka, tak děti mě rády a poměrně čas-

to navštěvují v Praze. Vlastně jsme si zařídili dvě domácnosti. A naším cílem je užít si z každého místa vždy to nejlepší. Víte, že Praha není ani pro děti ani pro dospělé vůbec pro život špatná a nabízí mnoho příležitostí, jak trávit volný čas? Ale stejně mi nedá neptat se dál. Vašemu synovi je teprve 12 let, nepostrádá doma tátu? Když jsem byl v Německu, mohl jsem se mu věnovat stejně jen o víkendech, protože v týdnu jsem chodil domů z práce kolem

„Očekávám, že se zájem soukromých osob o finanční produkty a bankovní služby bude opět zvyšovat.“

10

zrcadlo

osmé večer, kdy on už byl většinou v postýlce. Od té doby, co jsem v Praze, jsme spolu tak často, jak to jde. Naposledy za mnou přiletěl už sám a byl to pro něj velký zážitek. Od dvanácti totiž může létat letadlem bez doprovodu. Více se pak užijeme o prázdninách, jak v létě, tak zimě. A ještě poslední otázka k rodině. Ve Wüstenrotu máte na starosti finance, kdo „drží kasu“ u vás doma? Samozřejmě moje žena. Naše rodinné finance mají z mého

pohledu málo nul a to mě nezajímá. (směje se) Já začínám až u částek, které mají minimálně pět až šest nul. Do českého Wüstenrotu jste nastoupil v době, kdy se mnohé měnilo. Jak se díváte na ty dva roky zpátky a jak vidíte budoucnost naší finanční skupiny? Na podzim 2008, kdy jsem ještě před svým oficiálním nástupem začínal v Praze, byla integrace všech čtyř společností ještě tak trochu v plenkách. Za dva roky se nám podařilo mnohé, nejen


Na jednu stranu nás to velmi těší, na druhou stranu z toho vyplývají další povinnosti. Podle posledních zpráv se velmi dobře rozjíždí retailové bankovní obchody, tedy spořicí účty. Produkty retailové banky - spořicí účty a termínované vklady - jsou základním kamenem pro rozvoj naší banky, ve které chceme v budoucnu nabídnout kompletní bankovní služby. V této sféře bychom rádi brzy dosáhli 5% podílu na trhu, obdobně jako se to podařilo u hypoték. Cíl to rozhodně není nereálný, když vezmeme v úvahu, že poslední dva roky byly poznamenány finanční krizí a určitým útlumem. Očekávám, že zájem soukromých osob o finanční produkty a bankovní služby se bude opět zvyšovat. Toho musíme všichni, jak na centrále, tak v obchodní síti, využít a udělat vše pro to, aby naše obchody rostly podstatně rychleji než celkový trh. Základní předpoklady pro to máme – špičkové produkty i podmínky. Značka Wüstenrot je atraktivní i pro externí partnery. Tyto přednosti musíme ale náležitě uplatnit, abychom dosáhli žádaného obratu i hospodářského výsledku.

dostat všechny společnosti do jedné budovy pod jednu střechu. Především se podstatně zlepšila spolupráce a vzájemné vztahy všech společností a jejich zaměstnanců. Významný pokrok jsem dosáhli v organizaci práce. Naše finanční skupina má jeden velmi pozitivní rys. Na rozdíl od mateřské společnosti Wüstenrot&Württembergische se nachází ve značně silnější fázi progresivního růstu. Osobně mě to velmi těší, protože se raději zabývám otázkami a tématy růstu společnosti, možnostmi a investicemi do jejího dalšího rozvoje, než jen úsporou nákladů, omezováním pracovních míst a podobnými otázkami restrikcí.

•• •• • •

Na kole v Alpách Na letních hrách jako člen týmu AMÍGOS Manželka a děti Asistent kouzelníka Kožíška na Vyhodnocení roku 2009

Co říci závěrem? Vše, o čem jsem právě hovořil, nejsou jen má přání či nějaké sliby, je to realita. Dobré výsledky ovšem nepřicházejí automaticky, všichni pro ně musíme hodně udělat.

Ale i my přece musíme šetřit. To jistě, ani naše prostředky nejsou neomezené, ale prostor pro investice máme podstatně větší za předpokladu, že budeme investovat efektivně a nanejvýš hospodárně. Budeme investovat především do obou pojišťoven tak, aby dosáhly úrovně hospodaření stavební spořitelny a hypoteční banky.

Dobré hospodářské výsledky skupiny nám umožní kompenzovat i předpokládaný propad stavebního spoření při omezení státní podpory, jiné stavební spořitelny takové možnosti nemají. Také bych rád zdůraznil, že význam a podíl českého Wüstenrotu na hospodářských výsledcích koncernu Wüstenrot &Württmbergische se relativně stále zvyšuje a bude růst dále.

Umíte vůbec zapomenout na práci a dělat také něco jiného? O tom, že se volný čas snažím trávit s rodinou, už jsem mluvil. Rád sednu na kolo a v zimě lyžuji, a to nejen na upravených sjezdových tratích. Věnuji se také skialpinismu, pořídil jsem si i speciální lyže. Nahoru se nějak dostanete a pak sjíždíte horské svahy krásně hlubokým sněhem podle toho, jak vám to terén a vaše schopnosti dovolí. Rád se účastním i zimních a letních her Wüstenrotu, je to zábava a já rád dělám věci, které nejsou jen povinností. • 11


wüstenrot Pod křídly Wüstenrotu Ondřeji, kde teď leží vaše zlatá medaile z mistrovství světa? Nepřebila tu radost z ní vaše nedávno narozená dcera Alice? Medaili jsem uložil k těm ostatním do krabice. Medaile je sice krásná věc, ale Alice ji na sto procent předčila. Je to moje největší vítězství. Co se vám honilo hlavou, když jste seděl v letadle z Nového Zélandu, s vypnutým telefonem, před sebou nekonečný let a přítelkyně mohla každou hodinou porodit? Ta cesta z Nového Zélandu byla opravdu nekonečná. V tu chvíli jsem nemohl dělat nic než jen čekat. Když jsem přistál, hned jsem volal domů, jestli je vše v pořádku. Nakonec se Alice narodila až o devět dní později, takže to dobře dopadlo a porod jsem stihnul.

Autor: Petra Vychodilová

Jak jste si zvykl na roli otce? Jak vám jde přebalování a další péče kolem miminka? Myslím, že jsem se s tím sžil celkem rychle. Přebalování není žádný problém. Máme rozvrženou domácnost, takže moje role je spíš úklid a vaření. Tím asi nejvíc pomáhám přítelkyni.

Ondřej Synek: „Zlatá medaile je krásná věc, ale dcera ji na sto procent předčila.“ Zlaté medaile z letošních veslařských mistrovství Evropy v Portugalsku i mistrovství světa na Novém Zélandu putovaly do České republiky. Obě na krku našeho nejlepšího skifaře Ondřeje Synka. Ten byl krátce po zisku titulu mistra světa ve skifu ministrem obrany povýšen do hodnosti nadporučíka a následně vyhlášen českým veslařem roku 2010. Aby těch úspěchů nebylo málo, jen pár dní nato mu přítelkyně porodila dceru Alici. Tolik jen ve stručnosti z výčtu nejnovějších událostí v životě v současnosti nejlepšího světového skifaře.

12

zrcadlo

Vaše dcera při narození vážila 4 kg a měřila 52 cm, asi bude velká a statná po tatínkovi - přál byste si, aby z ní byla sportovkyně? Přál bych si, aby dělala to, co ji bude bavit. Pokud to v budoucnu bude něco jiného než sport, budu také rád. Ale chceme ji odmala vést sportovně, aby měla nějaké základy. Přijde mi hrozné, když dnes některé děti neumějí plavat nebo jezdit na kole nebo neudělají kotrmelec. Jak a kde s rodinou bydlíte? Prý stavíte dům... Nyní žijeme v domě rodičů přítelkyně, kde jsou tři bytové jednotky. Ve Staré Boleslavi si stavíme vlastní dům. Je ve fázi hrubé stavby. Tak mě napadá, že budu muset po montáži oken volat do Wüstenrotu a stavbu pojistit! (směje se) Zdá se, že vaše kariéra je na vrcholu. Přemýšlel jste, co budete


dělat ve sportovním důchodu? Vrátí se vaše zlaté veslařské ruce ke zlatničině, kterou jste se vyučil? Moc o tom ještě nepřemyslím, ale samozřejmě se něčím budu muset živit. Pokud mi neučaruje nějaké jiné odvětví, které by mi šlo, rád bych se vrátil k řemeslu, které mě strašně bavilo. Zlatničina je nádherná práce. Jak snášíte svoji rostoucí popularitu? Najednou jsou vás plná média... Nevadí vám ten zásah do soukromí? Na jednu stranu je to příjemné, na druhou moc ne. Je pravda, že teď mám každý den nějakou akci. Ale až začnu zase trénovat na novou sezónu, chci tyto akce

omezit. Jsem sportovec a potřebuji mít na přípravu klid. Aby se o Synkovi mohlo psát, musí trénovat, aby mohl vyhrávat!

Pod křídly Wüstenrotu

• Obrovská radost – konečně nejlepší i na světě! • S přítelkyní Pavlou a malou Alicí. • Cesta ke zlaté medaili byla tvrdá, o čemž svědčí i mozoly na Ondřejových rukou.

Co vás v následujících dnech čeká? Trénujete, nebo se teď plně věnujete rodině? Teď jsem ještě ve fázi odpočinku po sezóně. V polovině prosince začnu zlehka trénovat a po Novém roce naplno. Rodině se věnuji, jak jen můžu, nechci ji omezovat. Jak se těšíte na první Vánoce s potomkem? Na Vánoce se těším jak malý kluk! Chceme si je s rodinou užít. Tímto bych také rád popřál všem čtenářům hodně zdraví a štěstí do nového roku. •

„Aby se o Synkovi mohlo psát, musí trénovat, aby mohl vyhrávat!“

Ondřej Synek králem skifu a šťastným otcem Kdekoliv Ondřej letos startoval, tam zvítězil. Vážného konkurenta nenašel ani v jednom závodě Světového poháru, který suverénně vyhrál. Na mistrovství Evropy, které do svého programu zařadil jako testovací závod přes MS, ujel všem nejlepším Evropanům. Letošní sezóna však pro něj vrcholila neobvykle pozdě až začátkem listopadu, kdy se konalo mistrovství světa na novozélandském jezeře Karapiro. Svou rozjížďku vyhrál naprosto s přehledem s náskokem několika vteřin. V následujícím semifinále, ve kterém domácí favorit čtyřnásobný mistr světa Mahe Drysdale zahrál na nervy soupeřů, když si vyžádal opakovaný start, si druhým místem zajistil postup do finále. V tom již nikoho nenechal na pochybách, kdo je letos nejlepším světovým skifařem. Po 750 metrech mohli jeho největší soupeři Mahe Drysdale a Alan Campbell bojovat už jen mezi sebou o druhé a třetí místo. Hned druhý den po závodě Ondřej nasedl do prvního letadla a spěchal domů, aby nepromeškal další zlato. Doma na něj netrpělivě čekala jeho těhotná přítelkyně Pavla. Miminko však poslušně počkalo, než se tatínek vrátí. A tak Ondřej sice s mobilem v ruce, ale v poměrném klidu stihl velkou tiskovou konferenci v centrále naší budovy. 36hodinová cesta a překonání dvanácti časových pásem se na něm trochu podepsalo, o to větší radost měl z našeho dárku - dřevěné kazety naplněné samými energeticky vydatnými pochoutkami. Do kazety se zatím všechny jeho medaile vejdou, a až se naplní, prý si nám řekne o větší. Přáli bychom mu, aby to bylo už brzy. Na zlatou z OH v Londýně 2012 mu pak věnujeme nějakou speciální.

13


wüstenrot Pod křídly Wüstenrotu

Pod křídly Wüstenrotu

Kateřina Emmons bojovala se zdravotními problémy a s nemocí svého muže Na tiskové konferenci konané u nás ve Wüstenrotu se Kateřina Emmons poprvé svěřila veřejnosti, jaké zdravotní potíže musel koncem léta překonat její manžel Matt. V srpnu u něj lékaři diagnostikovali rakovinu štítné žlázy a v září se v New Yorku u známého specialisty podrobil operaci. Jeho rekonvalescence proběhla rychle, Matt už po měsíci začal trénovat a cítí se velmi dobře. A v době, kdy si Katka zaletěla do Evropy na finále Světového poháru v Mnichově, pečoval o malou Julii. Také Katčiny problémy s kyčelním kloubem, které ji začaly trápit již po prvních závodech, snad definitivně odezněly. Oběma přejeme, aby se jim příští sezóna vydařila a aby byli zdraví. Olympiáda 2012 v Londýně se blíží.

Tomáš Verner po přípravě v Kanadě opět vítězí Po poněkud nevydařené loňské sezóně učinil Tomáš Verner rozhodný krok. Po osmi letech změnil nejen trenéra, ale i kontinent. Jeho novým koučem se stal Robert Emerson a novým bydlištěm kanadské Toronto. Před odletem do zámoří však ještě stihl úspěšně ukončit bakalářské studium na FTVS Univerzity Karlovy a v Kanadě si zatím plánuje udělat alespoň titul master v angličtině. Již v prvních závodech seriálu Grand Prix Tomáš ukázal, že mu změna svědčí. Nejdříve zabodoval třetím místem v Pekingu, aby už další závod v Moskvě vyhrál. A to dokonce v novém osobním rekordu 230,31 bodů.

14

zrcadlo

•• Kateřina Emmons sděluje novinářům, jaká nemoc zasáhla do života její rodiny. • Katka věří, že jak rychle zákeřná nemoc přišla, tak rychle také odejde, a už se zase umí smát.


WÜSTENROT VOLEJTE ŘEDITELI

Volejte řediteli Proč se platí předražené manažerské vzdělávací kurzy, když někteří lidé svůj přístup změnit nechtějí? Na takto anonymně podaný dotaz se obtížně odpovídá. Cílem manažerského vzdělávání je samozřejmě změna – jednání, komunikace, schopnosti řízení. Pokud člověk chce, vždy u sebe může leccos změnit. Pokud jde o manažery rozhodně se výměna informací a komunikace zlepšila, i když asi není vše ideální. Na druhé straně pravidelně probíhá hodnocení 360°, kde je manažer hodnocen nejen nadřízeným a kolegy na stejné úrovni řízení, ale i svým týmem – či částí týmu. A věřte, že management board se výsledky velmi pozorně zabývá. A pokud současně úsek nevykazuje dobré výsledky, věřte, že vedoucí má problém. Na druhé straně – vedoucí je i od toho, aby řešil funkčnost úseku a sděloval i takové skutečnosti, které nejsou vždy příjemné. Ale i to k práci manažera patří. A aby mohl řešit i nepříjemné věci, potřebuje zase podporu svého nadřízeného. Takže celkově vzato – manažerské vzdělávání rozvoji a chování manažera určitě pomáhá. A pokud si někdo nenechá „pomoci“ a úsek či oddělení nemá očekávané výsledky, dochází ke změně vedoucího – ostatně i to jste jistě v minulosti zaznamenali. Rád bych se zeptal, kdy proběhne paušální navyšování mezd? Paušálně nejspíš nikdy. Každoročně je však navyšován objem mzdových prostředků společnosti, a tím i jednotlivých úseků a oddělení. Vedoucí má objem k dispozici a je zejména na něm, jak danou částku rozdělí. Nejspíš těm nejvýkonnějším. Jak byste to jinak řešili vy? Jaký vztah mají společnosti Wüstenrot - nemovitosti s.r.o. a Wüstenrot service s.r.o. k naší skupině, resp. jaké činnosti pro nás vykonávají? Wüstenrot – nemovitosti s.r.o. je společnost vlastněná minoritním akcionářem našich pojišťoven – společností Wüstenrot Versicherungs-Aktiengesellschaft a jako taková nemá k naší skupině žádný vztah, ani pro naši skupinu nevykonává žádnou činnost. Společnost Wüstenrot service s.r.o. je naopak společností 100% vlastněnou

Wüstenrot - stavební spořitelnou a.s., jejímž prostřednictvím byla před změnou zákona o stavebním spoření, ke které došlo v roce 2004, řízena obchodní síť společností Wüstenrot v České republice. V současné době je činnost této společnosti řízeně utlumena. Bude k dispozici vyhodnocení systému variabilního odměňování? První „veřejné“ vyhodnocení, resp. názory na variabilní odměňování jsou k dispozici na disku Q:\Společnost\Personální informace\Hodnotící rozhovory_2010\ Názory a náměty zaměstnanců\Perzpráva č_7_bod 4_Příloha č_2_Názory na mzdový systém.ppt pod či max. 100 %

Pochopitelně se diferenciace nikdy nebude líbit úplně všem – rozhodně ne těm, kteří se dostanou na nižší procento prémie. Ale přesně to je účelem variabilního odměňování. Samozřejmě se vyhodnocením a nastavením pro rok 2011 zabýváme. Chceme využít zkušeností k navázání čtvrtletních prémií na roční cíle finanční skupiny a také k tomu, aby formuláře byly snáze použitelné. Své dotazy můžete stále posílat na adresu zrcadlo@wuestenrot.cz, případně vložit do bílé schránky u školicí místnosti v prvním patře budovy centrály. 

vždy 100 %

50 %

31 %

+/100 %

19 %

1. čtvrtletí pod či max. 100 % 45 %

+/100 %

40 %

15 %

vždy 100 %

2. čtvrtletí Jde samozřejmě o názory první, protože jsou získané z ročních rozhovorů, a tedy ze zkušeností prvního čtvrtletí. Personální úsek po prvním pololetí (tedy dvou výplatách) provedl vyhodnocení, zejména s ohledem na vyplácení, zda všichni dostávají vždy 100 %, či nikoliv. Je pravda – a z hlediska celé finanční skupiny potěšující - že diferenciace výplaty prémií stoupá.

15


wüstenrot Ze společnosti

Vánoce ve fabrice Druhou prosincovou středu jsme si vyrazili na večerní směnu do fabriky, že prý to nám, kancelářským myším z centrály, udělá dobře. A udělalo! Všichni se dobře najedli a napili, skvěle pobavili neobvyklými triky kouzelníka Radka Bakaláře, trochu si zahazardovali v pokeru, black jacku i ruletě (naštěstí ne za své), zatančili a za výhry v kasinu nakonec vydražili zajímavé ceny jako víkendové pobyty v resortu Svatá Kateřina, poukázky do Tesca či láhev vína nebo sektu.

16

zrcadlo

Jak už tušíte, řeč je o našem vánočním večírku. Konal se totiž v divadle La Fabrika, které bylo zřízeno v budově bývalé továrny v pražských Holešovicích. Kromě toho, že jsme se dobře bavili, jsme také vyslechli vtipnou úvodní řeč generálního ředitele Pavla Vaňka, krásné české vánoční přání z úst pana Kohlera, poděkování našeho ambasadora a mistra světa Ondřeje Synka za celoroční podporu a slavnostně předali výtěžek z finanční sbírky zaměstnanců řediteli dětského domova v Horní Čermné.

Nejznámější hity 70. až 90. let nám skvěle zahrála skupina Timbre Music. V pozdních hodinách pak přišla na řadu diskotéka a DJ Burda. V roli moderátorky nás celým večerem provázela půvabná Lucie Křížková, kterou všichni známe spíše pod dívčím jménem Váchová a jako Miss ČR. Více už jen obrazem. •


Společně s panem Kohlerem přejeme: Krásné svátky vánoční, pěknou cestu z půlnoční, od Ježíška velký ranec, na Silvestra pěkný tanec, od muziky lehký krok a pak šťastný nový rok.

• Milý host Ondřej Synek • Za české přání sklidil pan Kohler bouřlivý aplaus •• Bohaté stoly lákaly lahůdkami • Kapela Timbre Music •••• Kouzelník Radek Bakalář ••• ... a jeho žáci

pomáháme • Předání šeku - zleva Jana Lindauerová, moderátorka Lucie Křížková, Tomáš Marek, ředitel dětského domova Luděk Bílý, jedna z tet Vladimíra Kulhavá a zástupci dětí Kateřina Danišová a Lubomír Zeman Vánoční radost dětí z Horní Čermné Ani letos jsme nezapomněli na děti, kterým jejich vánoční přání často zůstávají nesplněná. Bohatého ježíška budou mít v dětském domově v Horní Čermné. Naši kolegové z obchodní sítě jim totiž nakoupili vánoční dárky podle jejich přání. Přestože děti nebudou trávit Vánoce se svou rodinou, ale s hodnými tetami v dětském domově, věříme, že budou mít z dárků velkou radost. Stejnou radost, jako máme my z našeho vánočního přání, pro které nám děti nakreslily krásné obrázky. U dárečků však letošní pomoc nekončí. Zaměstnanci centrály se zapojili do veřejné sbírky, která probíhala formou libovolného příspěvku na vstupenky na vánoční večírek. Společnými silami jsme vybrali celkem 51 530 korun, za které dětský domov opraví dětské pokoje a nově je zařídí. Šek na tuto částku jsme předali řediteli domova panu Bílému právě na vánočním večírku. Jménem dětí děkujeme všem kolegům, kteří přispěli do naší sbírky nebo zakoupili některý z dárků.

17


wüstenrot Obchodní organizace

V sedle s VIP Jeden z posledních slunečných zářijových dnů jak na objednávku patřil jen klubu VIP poradců. Tentokrát se sešli nedaleko Příbrami v obci Martinice. V krásné přírodě je zde umístěn hotelový resort Equitana, který každého zaujme svou rozlehlostí a především velkým jezdeckým areálem. Naši poradci se hned po příjezdu vydali na prohlídku celého resortu, a tak mohli vidět ranní úklid stájí, krmení a hlavně sedlání místního koňského šampióna. Poté se přesunuli do jezdeckého kolbiště, kde přímo mezi překážkami vyslechli zajímavé informace o parkurovém skákání. Místní trenér a žokej zároveň publiku předvedl různé typy parkurových skoků.

Parkurové skákání je náročný sport, kterým jsme naše poradce nalákali na krátké projížďky na koních. Místní trenéři jezdectví vybrali dva mírnější koně, protože přes ujištění, že každý z účastníků je dobře pojištěn, přece jen nechtěli nic riskovat.

Noví členové VIP Klubu finančních poradců budou známi v únoru 2011. Zajímavý program však pro ně připravujeme už nyní.

18

zrcadlo

Vidět svět z koňského sedla rozhodně stojí za to, a tak si nakonec jízdu na koni vyzkoušeli téměř všichni. Druhá část programu byla zvláště pro pány nabitá adrenalinem. Krotily se totiž koně pod kapotou. VIP klub finančních poradců je sice za odměnu a dosažené výsledky, je však také místem společných workshopů. Na odpoledne byla proto jako vždy zařazena pracovní část programu. Po skončení následovala opět chvilka relaxu, pánové využili místní wellness, pro dámy byla přichystána škola líčení. Vizážistky ze společnosti Mary Kay naučily přítomné dámy jednoduché triky v péči o pleť a seznámily je s posledními trendy v líčení. Nabitý den našich VIP poradců byl zakončen společnou večeří s pečeným krocanem jako hlavním chodem. A kdo bude v příštím roce členem klubu VIP finančních poradců? Dejme se překvapit a vyčkejme na vyhlášení, které proběhne na Vyhodnocení obchodního roku 2010. •


• Pánové krotili „koně pod kapotou“. • Dámy zkrotily koně živé.

• Pleťová maska jako nutný základ... •k V blátivém terénu však ochrání i při jízdě v bugyně. •kk Ke klientovi jen profesionálně nalíčená.

19


wüstenrot Obchodní organizace

Kdo řídí naši obchodní síť 2. díl Lenka Jadrníčková ředitelka regionu Střední Morava

Tomáš Ludvík ředitel regionu Praha

Ve Wüstenrotu od 2001

Ve Wüstenrotu od 1. 7. 2007

Stručná kariérní historie: v letech 1993-1999 OSVČ v letech 1999-2001 manažer obchodní skupiny ve společnosti Winvest od roku 2001 ve společnosti Wüstenrot jako finanční a generální poradce od 2005 regionální ředitelka

Stručná kariérní historie: v letech 1991-2000 ČS, a. s., makléř, obchodní náměstek v letech 2000-2004 Amcico AIG, unit manager v letech 2004-2007 Modrá pyramida, a. s., regionální ředitel

Zájmy a koníčky: četba, cestování, turistika, jízda na kole, lyžování

Zájmy a koníčky: hudba, film, umění

Životní motto: Lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale nikdy nezapomenou, jak se vedle vás cítili.

Životní motto: Život je k tomu, aby člověk stoupal, ne klesal.

Co ve své dosavadní kariéře považujete za největší úspěch? Mým největším úspěchem v kariéře je současná pozice regionální ředitelky. Před pěti lety jsem dostala důvěru od vedení společnosti a byla pověřena vedením regionu Zlín a později i Olomouc. Přes nelehké začátky jsme se postupně vypracovali a od té doby dosáhli mnohých ocenění: 2krát Království roku pro nejlepší region a další početné ceny v produktových oblastech. Největším profesním úspěchem pro mě ale je fungující tým.

Co ve své dosavadní kariéře považujete za největší úspěch? Pražský region vznikl na základech původních tří v mnoha ohledech odlišných regionů. A nám se postupně podařilo sjednotit myšlení, jednání a hodnoty nezbytné pro společnou práci a růst.

Jaké jsou vaše současné úkoly a budoucí plány při řízení regionu? Za prvé je to podpora oblastních vedoucích a poskytnutí maximálně možných pracovních podmínek. Druhou klíčovou oblastí je rozvoj finančních poradců, zaměřený na obchodní a prodejní dovednosti. A za třetí - nábor nových finančních poradců a rozšíření sítě finančních poradců. U všech uvedených úkolů je základem profesionalizace všech úrovní pracovníků se snahou o zabezpečení odpovídajících odměn. Kde budete trávit Vánoce a jak oslavíte příchod nového roku? Vánoce oslavím již tradičně v rodinném kruhu. Sejde se nás okolo dvanácti lidiček, těšíme se na smaženého kapříka a dárky. Příchod nového roku bych tento rok ráda oslavila na horách.

20

zrcadlo

Jaké jsou vaše současné úkoly a budoucí plány při řízení regionu? Letos jsme zase o něco lepší a sehranější tým, což se projevuje i ve výsledcích, takže budeme pokračovat tímto směrem. Budeme se snažit být pro klienty komplexnějšími obchodníky s nejlepším následným servisem. Musíme doplnit řady o nové prodejce a učit se dnes a denně s nimi systematicky pracovat. Rozhodovat ve všech směrech bude kvalita. Kde budete trávit Vánoce a jak oslavíte příchod nového roku? Oba svátky strávím s rodinou. Máme malou holčičku, která začíná poznávat svět. Rozhodně chci být právě v této době u toho.


Jak jsme vám minule slíbili, pokračujeme v představování regionálních ředitelů. I když někteří z nich jsou u Wüstenrotu úplnými nováčky, z jejich profesních životopisů je zcela zřejmé, že bohaté zkušenosti z jiných společností jim pomohou splnit jejich plány a cíle.

Bohumil Hlavatý ředitel regionu Jižní Morava

Marcela Kubátová ředitelka regionu Západní Čechy Ve Wüstenrotu od 1. 9. 2010

Ve Wüstenrotu od 1. 8. 2010

Stručná kariérní historie: v letech 1990-1993 ČSA, dispečer RLC v letech 1993-2006 obchodní společnost CARS BAD s.r.o., jednatel a ředitel společnosti v letech 2006-2010 AVIVA, životní pojišťovna, unit manager pro Karlovarský kraj

Stručná kariérní historie: stála u zrodu stavebního spoření v ČR 1993 na smlouvu o obchodním zastoupení s Bausparkasse Schwäbisch Hall od září 1993 ČMSS, naposledy jako vedoucí krajské pobočky v letech 2006-2010 regionální ředitelka pro Severní Čechy v Raiffeisen stavební spořitelně

Zájmy, koníčky: automobily, letadla, cestování

Životní motto: Naše síla není v tom, že nikdy nepadneme, ale v tom, že vždycky vstaneme. Co ve své dosavadní kariéře považujete za největší úspěch? Vybudování obchodní společnosti CARS BAD z tzv. zelené louky až po stabilní a známou dynamickou regionální společnost, která i po mém odchodu funguje v progresivním a mnou nastaveném rytmu a s kolektivem pracovníků, který je z 90 procent složen z lidí, které jsem si tehdy sám do společnosti vybral. To mě moc těší. Jaké jsou vaše současné úkoly a budoucí plány při řízení regionu? Jako klíčový úkol současnosti i budoucnosti v mém regionu vidím několik oblastí. Předně vybudovat silný, motivovaný a manažersky založený tým oblastních vedoucích, kteří budou ještě větší oporou našim finančním poradcům. Dále pak vnést do všech úrovní týmu pocit zdravé a slušné kolegiality a spolupráce nejen v regionu, ale také mezi centrálou a regionem, a to oběma směry. V neposlední řadě pak svou denní prací a přítomností v oblastech regionu motivovat finanční poradce a pomáhat zvyšovat naše výkony. Moc se těším na nové a moderní regionální centrum, které nejen potvrdí stabilitu a image Wüstenrotu, ale zejména poskytne našim klientům komfort a úroveň služeb 21. století. Kde budete trávit Vánoce a jak oslavíte příchod nového roku ? Vánoce budu zřejmě trávit v Brně a příchod nového roku oslavím tradičně mezi přáteli.

Zájmy, koníčky: Teď, když už jsou děti velké, mám opět čas na své oblíbené lyžování a jízdu na kole. Moc ráda cestuji. Radost mi udělá i hezký český film či divadelní představení. Životní motto: Dovolila bych si rovnou dvě: Co mě nezabije, to mě posílí. Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši. Co ve své dosavadní kariéře považujete za největší úspěch? V Raiffeisen stavební spořitelně jsem převzala region, který byl osmý z osmi regionů. Během dvou let jsme se vyšvihli na místo čtvrté. Radost měli hlavně mí podřízení finanční poradci. Byli zvyklí na roli outsiderů. Dnes je to fungující tým, umí táhnout za jeden provaz, a co víc - práce je jim radostí. Ale já sama si myslím, že ten pravý úspěch mě ještě čeká… Jaké jsou vaše současné úkoly a budoucí plány při řízení regionu? U Wüstenrotu mě oslovilo široké spektrum produktů, které naše finanční skupina nabízí svým klientům, a jak lze výhodně kombinovat poskytované slevy. Nastoupila jsem do regionu, kde je mnoho šikovných prodejců, ale jsou to tzv. sólisté. Ráda bych proto stabilizovala tým oblastních vedoucích, který bude motivovat a podporovat stávající finanční poradce a zároveň hledat a rozvíjet nové lidi. Kde budete trávit Vánoce a jak oslavíte příchod nového roku? Vánoce jsou v letošním roce velmi krátké. Strávím je se svou rodinou a moc se těším, že se všichni sejdeme.

21


wüstenrot Obchodní organizace

Setkání v Jihlavě Zásadní novinky a kampaně na podporu prodeje produktů naší finanční skupiny jsme letos představili na několika velkých setkáních spolupracovníků Wüstenrotu z celé republiky. Do Jihlavy se jich koncem září na prezentaci velké podzimní kampaně sjelo na dvě stě.

Po úvodním slovu generálního ředitele Pavla Vaňka byly vyhlášeny výsledky soutěže o Zlatou cihlu. V odborné části dostal slovo nejdříve Pavel Pektor, který přítomné seznámil s aktuálním stavem přípravy návrhu zákona o stavebním spoření a plánovanými změnami. V poněkud turbulentní době, kdy se informace o budoucí restrikci a zdanění státní podpory, zdanění úroků či zavedení

22

zrcadlo

účelovosti použití úspor téměř ze dne na den měnily, přineslo vysvětlení pana Pektora potřebné uklidnění. A pak již přišla na řadu prezentace akce „Chtějte víc“. Zvýšení úrokové sazby z úspor stavebního spoření na 2,5 % p.a. a další zvýhodnění tohoto produktu představila produktová manažerka stavební spořitelny Radka Floriánová, na mimořádné výhody povinného ručení poukázala ve své části prezentace produktová manažerka pojištění vozidel Jana Černohorská a vedoucí marketingu Michal Hrbotický přidal do podzimního nabídkového balíčku dálniční známku zdarma. Účastníkům pak prezentoval naši rozsáhlou podzimní reklamní kampaň, pro kterou jsme zvolili především televizi a internet a v menší míře i tisk. •

•• Pavel Vaněk s úvodním slovem • Dr. Pektor a změny ve stavebním spoření • Prezentace výhod podzimní akce


Představení nové retailové banky 22. října v hotelu Holiday Inn v Brně a 27. října v hotelu Naháč v Choceradech byla oficiálně představena naše retailová banka, díky níž budeme moci klientům nabídnout další bankovní produkty a služby, také její první produkt WÜSTENROT Spořicí účet. Program setkání a prezentace byly tentokrát v režii oddělení školení pod vedením Martiny Hladíkové. Hlavní aktérkou celé akce byla Lucie Doležalová, která ji moderovala. Setkání bylo netradiční především formou prezentace se zařazením názorné scénky poradenského rozhovoru a uzavření smlouvy o spořicím účtu. V Brně si na klientku hrála paní Zusková a v roli poradce, který ji měl přesvědčit o všech výhodách tohoto nového produktu a sjednat smlouvu, vystupoval zkušený Roman Daněk. V hotelu Naháč si roli klientky zopakovala paní Zusková, spořicí účet tentokrát sjednával Radovan Boháč. Druhým bodem programu byl krátký workshop, ve kterém týmy z jednotlivých regionů soutěžily o nejucelenější výčet výhod spořicího účtu pro poradce, jako např. získání nového klienta, zviditelnění značky Wüstenrot na bankovním

trhu, nový důvod k návštěvě klienta, vhodný nástroj pro nově začínající poradce (vedle stavebního spoření další jednoduchý produkt), získání klientů konkurence apod., včetně nejlepší argumentace hovořící pro prodej spořicího účtu. Motivační cenu - oběd s novou vedoucí úseku IOC a „klientkou“ Markétou Zuskovou - vyhrál na setkání v Brně region Jižní Morava, v Choceradech pak tým ze Severních Čech. A jak se ZRCADLU doneslo, jak Liberci, tak v Brně všem chutnalo. Pochopitelně byl dán i prostor na otázky, které odpovídal pan Šubrt, vedoucí projektu vývoje bankovních služeb. Z obou setkání naši finanční poradci odjížděli vybaveni jak základními znalostmi a materiály, tak přesvědčivými prodejními argumenty k WÜSTENROT Spořicímu účtu. Přejeme mnoho nových spokojených klientů Wüstenrotu! •

Krátký workshop byl věnován určení výhod, které Spořicí účet přináší finančním poradcům.

••• Pan Vlček představuje retail banku •• Prezentace výhod Spořicího účtu z úst Víta Planety • Tým Jižní Morava: „Nechybí nám ještě něco?“ • „Zapisovatelkou“ týmu Severní Morava byla RŘ Věra Slaninová

23


wüstenrot Vzděláváme se

Manažerské vzdělávání 2010

Celý cyklus letošního vzdělávání manažerů Wüstenrotu provázelo základní motto: „Každý z nás má možnost ovlivnit fungování společnosti Wüstenrot, pokud se pro to rozhodne, začne u sebe, vezme v potaz odlišné zájmy zúčastněných, bude mít na paměti cíle společnosti a bude se snažit propojit práci všech za účelem dosažení těchto cílů.“ Každý z celkem pěti tréninků byl věnován určité části

v rámci firmy a na tvorbu firemní politiky. Naši manažeři si přitom zahráli hru „Sliby, sliby“ (nepleťte si se „sliby, chyby“), ve které si vyzkoušeli, že zájem o potřeby druhých a spolupráce s nimi umožňuje dialog a všestranně výhodné dohody (a jen tak se dala hra vyhrát!). Na školení pak zjišťovali, že politika nemusí být sprosté slovo - obzvláště ta firemní, pokud se dělá eticky. Zkusili si

vřené komunikace není možná spolupráce, bez spolupráce není možné dosahovat nejlepších výsledků.“ Už motto napovídá, že poslední seminář byl věnován oblasti, která je pro mnoho manažerů tvrdým oříškem, a přitom jejich každodenním chlebem. Umět projednávat i nepříjemná témata, říkat nebezpečné věci bezpečně, resp. citlivě, a přitom dosáhnout stanoveného cíle.

Každý z nás má možnost ovlivnit fungování společnosti Wüstenrot, pokud se pro to rozhodne. úvodního motta, manažeři tak zcela logicky začínali „u sebe“ a končili tím, jak projednávat citlivá témata a dosáhnout stanoveného cíle. Firemní politika „Leader kope za firmu, nikoliv za svůj tým, a firemní politiku používá jako etický nástroj spolupráce mezi odděleními.“ V pořadí čtvrtý trénink byl zaměřen na budování vztahů

24

zrcadlo

například odpovědět na otázky: Co se o nás povídá? Co bychom chtěli, aby se o nás říkalo? Jak to zařídíme? Večer pak formou scénky či improvizované módní přehlídky slaďovali své názory na image zaměstnance Wüstenrotu. Zásadní rozhovory „Bez schopnosti projednávat citlivá témata není možná otevřená komunikace, bez ote-

Obsahem tréninku bylo, jak se připravit na zásadní rozhovor, jak zvládnout emoce a jak třeba oddělit fakta od našich interpretací. A jak zhodnotili celý cyklus dva z jeho účastníků? „I když jsem typ člověka, který raději získává nové poznatky přímo v praxi, musím přiznat, že strukturované manažerské tréninky předčily moje očeká-

vání. Nejenom, že mě tréninky v přátelské atmosféře bavily, ale odnesl jsem si i mnoho nových informací, které, jak doufám, pozitivně ovlivní mé budoucí chování. Plně jsem si uvědomil, že k dlouhodobému úspěchu společnosti výrazně přispívá jen taková kultura, ve které lidé spolupracují, efektivně a s respektem komunikují, dávají a umějí přijímat zpětnou vazbu; kultura, kde se ovládají emoce a klade důraz na fakta; kde se lidé chválí, kde v případě problému hledají příčiny i u sebe, dívají se dopředu a plánují. Líbila se mi i forma vzdělávání, která byla zaměřená na diskuze v užších skupinách, hry, cvičení a videonahrávky. Celkový dojem je pozitivní a mohl by být ještě silnější, kdyby se trochu omezily někdy teoretické diskuze a bylo více prostoru pro praktické procvičování. Chtěl bych společnosti Wüstenrot poděkovat za možnost se manažerských tréninků zúčastnit.“ (Jiří Vránek) „Program manažerského vzdělávání hodnotím jako velice přínosný. Profesionální vedení ze strany společnosti TEAM, otevřená a tvůrčí atmosféra jednotlivých workshopů a aktivní přístup všech kolegů účastnících se těchto setkání nám umožnily výrazně rozšířit dosavadní znalosti a zkušenosti s vedením svých týmů. Specifickou problematiku řízení jednotlivých úseků - s ohledem na jejich profesní či personální složení - jsme měli možnost prodiskutovat v rámci individuálních setkání s externím koučem. V rámci společných setkání jsme zároveň měli jedinečnou příležitost v kontextu odborných prezentací lépe poznat nejen své kolegy na stejné řídicí úrovni, ale také sami sebe - své přednosti i slabší stránky, které jsou výzvou a prostorem pro zlepšení.“ (Helena Radovanská) •


wüstenrot Vzděláváme se

Talent Club

modul 2 21.-23. září, hotel Port, Máchovo jezero První den byl věnován „Právní úpravě bankovního sektoru, bankovním produktům a postavení a úloze ČNB“. Účastníci se seznámili se současnou strukturou českého bankovnictví a jeho regulací a s členěním bankovních produktů. Zvláštními body programu byly úvěry pro občany a depozitní obchody i tuzemský a zahraniční platební styk. Na závěr dne přišly na pořad i současné trendy ve vývoji bankovního sektoru v České republice. Druhým tématem modulu a náplní druhého a třetího dne byly „Komunikační prezentační dovednosti a efektivní předávání informací“. Cílem tohoto předmětu bylo nabýt znalosti a osvojit si dovednosti a techniky komunikace a prezentace, kterými řečník dokáže zaujmout své posluchače. To vše také proto, aby účastníci získali i příslušnou sebejistotu, byli při své prezentaci přesvědčiví a nedali šanci vzniku komunikačních „šumů“. Největším přínosem této části Talent Clubu byl podle všech účastníků nový pohled na finanční trh, nové podněty a souvislosti, dále pak informace o tom, jak správně strukturovat prezentaci, jak ji udělat zajímavou, aby byla pro publikum poutavá. Příjemné zářijové počasí přálo také „mimoškolním“ aktivitám. Jedna skupina se utkala v plážovém volejbale, jiní se věnovali fyzicky méně náročnému minigolfu. Na závěr kurzu s radostí uvítali nabídku projížďky výletní lodí po Máchově jezeře. •

modul 3 23.-25. listopadu, Kralupy nad Vltavou Program prvního dne byl dopředu daný. Všichni museli předvést, nakolik splnili svůj domácí úkol a jak si připravili prezentaci úseku, ve kterém ve Wüstenrotu pracují. Při dvanácti žácích zabraly prezentace včetně průběžných komentářů a připomínek celý den. Prezentace navíc byly nahrávány na kameru, aby na závěr mohly být promítnuty a hodnoceny z hlediska jejich předností i případných nedostatků. Dle účastníků kurzu zpracoval svou prezentaci nejlépe Jan Pinkava, pracující jako specialista pro vývoj produktů pojištění majetku z úseku Vývoje produktů a správy smluv Wüstenrot pojišťovny. Druhý den byla na pořadu firemní kultura a etický kodex zaměstnanců Wüstenrotu upravující chování a vystupování jak v rámci firmy, tak navenek vůči klientům. Třetí den se v rámci tématu „Týmová práce s využitím workshopových technik“ účastníci seznámili se zásadami a praktikami úspěšného vedení workshopu. Krátké listopadové dny již nedovolily věnovat se některému z venkovních sportů, velmi dobrá náhrada se však našla v podobě bowlingu. Jednotlivé týmy pak mezi sebou sváděly tvrdé boje až do pozdních večerních hodin. •

25


wüstenrot TEST

Produkty Wüstenrot pro celou rodinu Jestliže jste letos pečlivě četli například INFOLISTY, bude pro vás zodpovězení všech deseti otázek hračkou. Odměna za znalosti je lákavá – zimní víkendový pobyt ve čtyřhvězdičkovém hotelu v Jánských Lázních. 1. Stavební spoření WÜSTENROT Team může při splnění podmínky 3letého trvání smluvního vztahu uzavřít: a) jen stávající klient WSS b) účastník stavebního spoření i jeho rodinní příslušníci (manžel/ka, děti, rodiče) c) jen klient jiné stavební spořitelny

2. K čemu je vhodné pojištění WÜSTENROT EveryBody? a) k zabezpečení neočekávaných životních situací (úraz, nemoc) b) jako pojištění úrazu a nemoci se spořením c) jako pojištění a spoření na penzi

Otestujte si své znalosti o produktech Wüstenrotu. Za těch pět minut času to stojí a výhry jsou lákavé!

26

zrcadlo

3. Na jednu smlouvu o pojištění úrazu a nemoci WÜSTENROT EveryBody lze pojistit maximálně: a) 4 osoby, a to rodiče a 2 nezletilé děti b) až 6 osob c) 8 osob ve věku od 18 do 70 let 4. Lze u WÜSTENROT EveryBody měnit v průběhu pojištění pojištěné osoby? a) ne, osoby pojištěných nelze měnit b) ano, ale pouze „kus za kus“ c) ano, do maximálního počtu pojištěných osob

5. Multibonus je obchodní sleva poskytovaná Wüstenrotem: a) při sjednání životního pojištění ProSichr na nezletilé děti b) při sjednání havarijního pojištění na auto manželky vlastníka pojištěného vozu c) při sjednání nového povinného ručení ve výši bonusu za jízdu bez nehod u prvního pojištěného vozu na další až 3 auta v rodině 6. Smlouva o stavebním spoření rodinného příslušníka (manžela/manželky/nezletilých dětí) zaměstnance Wüstenrotu se značí: a) A (podle německého Angestellter) b) R (jako rodinný příslušník) c) W (jako Wüstenrot)


7. Zaměstnanec Wüstenrotu, jeho manžel/ka a nezletilé děti neplatí tyto úhrady: a) za uzavření smlouvy a zvýšení cílové částky b) za uzavření smlouvy, zvýšení cílové částky a za vedení a výpis z účtu c) za uzavření smlouvy a za vedení účtu 8. Úvěrem poskytnutým stavební spořitelnou lze podle zákona o stavebním spoření financovat: a) pouze bytovou potřebu účastníka stavebního spoření b) bytové potřeby osob blízkých, tj. příbuzných v řadě přímé, sourozenců a manžela/ ky (registrovaného partnera) c) bytové potřeby prarodičů, rodičů, dětí, sourozenců a manžela/ky (registrovaného partnera) a druha/družky

9. Minimální zůstatek na Wüstenrot Spořicím účtu je stanoven ve výši: a) 200 korun b) 500 korun c) 1 000 korun 10. K autorizaci transakcí potřebuje klient u Wüstenrot Spořicího účtu: a) e-mailovou adresu b) službu GSM banking c) mobilní telefon

Ze správných odpovědí vylosujeme 4 výherce, pro které je rezervován víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu Omnia v Jánských Lázních v bezprostřední blízkosti dolní stanice lanové dráhy na Černou horu. Cena zahrnuje ubytování pro dvě osoby. Čtyřhvězdičkový hotel Omnia nabízí vysoký standard služeb, takže po dni stráveném na lyžařském svahu nebo v běžecké stopě si

můžete odpočinout v bazénu, sauně nebo vířivce. K dispozici je také solárium. Únavy vás zbaví i regenerační masáž. Více na www.omniahotel.cz. Na horách už dávno leží sníh, tak neváhejte s odpověďmi a pošlete je do 20. ledna 2011 na adresu: zrcadlo@wuestenrot.cz. •

Zimní hry

19. - 21. února 2011

Mistrovství světa v alpských disciplínách, mistrovství Wüstenrotu a další nezapomenutelné zážitky pro lyžaře i nelyžaře.

9


wüstenrot Jeden z nás

Na mušce Martin Fulín Pro náš seriál rozhovorů jsme tentokrát objevili kolegu se zajímavým koníčkem z úseku cenových a technických posudků. Opět je známý jak na centrále, tak v obchodní síti. A co tedy dělá? Je myslivcem, což považujeme za časově náročnou a prospěšnou činnost, která není jen o lovu zvěře, jak se mnozí domnívají. Během našeho rozhovoru jsme však přišli na to, že není ve svém úseku jediný, kdo umí zacházet se zbraní, a to nejen v sebeobraně. K vášni pro zbraně se totiž přidávají kolegové Martin Šenkeřík a Jiří Anděl, kteří ve volném čase střílí z pistole ráže 9 mm. A občas si dokonce zastřílí na soutěži. V úseku je zastoupeno i něžné pohlaví, a to Lucie Nutilová, která se od dětství věnuje závodní lukostřelbě. Je pátá z mistrovství republiky a třetí s družstvem Slavie, za které střílí. Ale vraťme se k hlavnímu protagonistovi, kterým je Martin Fulín. Jak dlouho už pracujete ve Wüstenrotu? V říjnu jsem začal svůj čtvrtý rok působení v úseku cenových a technických posudků. Můžete nám přiblížit, co je hlavní náplní vaší práce, a představit úsek CTP? Hlavní náplní mé práce je posuzování a oceňování nemovitostí, které jsou určeny k zajištění pohledávek z poskytovaných úvěrů našimi společnostmi WHB a WSS. S oceňováním také souvisí pracovní cesty, při nichž nemovitosti prověřujeme osobně. Úsek CTP je sehraný tým osmi odhadců nemovitostí, který vede Iva Rottová.

Když zrovna neoceňujete, čemu se věnujete ve volném čase? Už více než deset let se věnuji myslivosti. Není to úplně obvyklý koníček, ale v naší rodině má dlouhou tradici. K myslivosti mě přivedl dědeček, otec a posléze i starší bratr. Už odmalička ve mně budovali velký vztah k přírodě a les byl pro mě vším. V létě jsme sbírali kaštany, žaludy, sušili seno a tak dále, abychom v zimě měli co přinést strádající zvěři do krmelců a zásypů, včetně nezbytné soli a medikamentů, bez kterých se už dnes divoká zvěř neobejde. Postupem času jsem si v osmnácti udělal myslivecký kurz a posléze vyšší myslivecké

Aktualizujeme V minulém čísle jsme otevřeli seriál rozhovorů - Jeden z nás. Představili jsme si kolegyni, kterou sice většina z nás zná, ale mnozí nevěděli, čemu se věnuje ve volném čase. Od minulého čísla se hodně změnilo a zpívající kolegyně Markéta Zusková se stala ředitelkou obchodní sítě. Zda jí v tomto postupu pomohl i její silný hlas, to nevíme, jedno je však jisté - přejeme jí, ať jí to s celým týmem obchodu dobře ladí a ať společně dosáhnou hodně úspěchů.

28

zrcadlo


Martin Fulín

zkoušky, které mě opravňují vést vlastní myslivecké sdružení.

Stav: Ženatý Studium: SPŠ stavební ČVUT – stavební fakulta, obor management a ekonomika IOM - Institut oceňování majetku v současnosti studium právních vztahů k nemovi tostem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Zájmy: rodina, myslivost, kynologie

Jak má být vybaven správný myslivec? Hlavní je, aby měl kladný vztah k přírodě. Musí být vybaven velkou vůlí myslivost provozovat. Musí se starat o přírodu nad rámec všeho ostatního. Mám tím na mysli především přikrmování zvěře v dlouhých zimních měsících, kdy zvěř strádá. Materiálně vzato je nutné dodržovat myslivecké zvyky a tradice, což je například myslivecké odívání. Stejně důležité je mít i lovecky upotřebitelného pejska, protože myslivec bez psa je poloviční myslivec! Já osobně mám dva, českého fouska a hrubosrstého jezevčíka. V neposlední řadě musí mít myslivec také zbraň.

Myslivost - to je především péče o zvířata a až poté je na řadě samotný lov.

Kolik máte zbraní? Já jich mám osm. Každá zbraň se používá k lovu určitého druhu zvěře. Obecně řečeno jsou to zbraně pro hromadnou střelu (tzv. brokovnice) a pro jednotnou střelu (tzv. kulovnice a malorážky). Jednotlivé použití zbraní k lovu je dáno zákonem. Byl pro vás zpočátku problém zvěř ulovit? Každá honitba, uznaná zákonem, se musí myslivecky obhospodařovat. To znamená, že se vypracovává plán chovu a lovu, vysazuje se zvěř, zajišťuje se rovnováha v přírodě lovem starých a nemocných kusů, loví se predátoři pro zachování jednotlivých druhů zvěře atd. A tomu všemu napomáhá cílený lov. Provádět průběrné odlovy je v podstatě jedna z povinností myslivce. U nás se loví hlavně bažanti, srnčí a divoká prasata. Málo je například zajíců a koroptví, které se neloví vůbec. Snažíme se je vysazovat, ale je to boj s větrnými mlýny. Vždy nám je během několika měsíců spořádají lišky. Myslivost je především péčí o zvířata a až poté je na řadě samotný lov. Kolik členů je ve vašem revíru a jak jste financováni? My máme padesát členů a jsme organizovaní v rámci mysliveckého sdružení Maršovice, které

A co vztah myslivců k alkoholu? (směje se) Jsme sledováni a průběžně kontrolováni Policií ČR.

je v okrese Benešov. Financování, jak to většinou u koníčků bývá, je převážně z vlastní kapsy v rámci příspěvků, a to se týká nejen chodu sdružení, ale i nákupu krmiv a medikamentů pro zvěř. Není myslivost nebezpečná? Myslím si, že je nebezpečná stejně jako jiné koníčky. Podstatné je dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. To ano, ale používáte střelnou zbraň… Občas v médiích vidíme tragické nehody myslivců.

Vše je o dodržování bezpečného zacházení se zbraní. Každý hon nebo naháňka má svého vedoucího, který ustanovuje, jak vše bude probíhat, připomene střelcům zásady bezpečnosti, a pokud je všichni dodržují, v podstatě se nic nemůže stát. Většina zmiňovaných tragédií je způsobena nešťastnou náhodou nebo neukázněností jednotlivce. Co se týče dětí, ty se podle zákona nesmí honu vůbec zúčastňovat, čili je to znovu hrubá chyba jednotlivce, který s sebou dítě na hon vezme.

A ještě poslední otázka - kolik času vám myslivost zabere a co na to říká vaše manželka? Já to raději ani nepočítám. Zabere to všechen volný čas. Vzhledem k tomu, že zatím přechodně bydlím v Praze, jezdím v zimě do revíru i v týdnu po práci, protože musím dojít zvěři zakrmit. Večer se teple obléknu, vezmu kyblík s ovsem, pytel sena na jedno rameno, flintu na druhé, psa k noze a jdu krmit. Když se vrátím, tak buď ještě večer, nebo ráno jedu zpět do Prahy. Návrat záleží vždy na tom, jestli si někde v klidu neposedím na posedu. (směje se) Manželka se naštěstí myslivosti také věnuje, jinak by to asi ani nefungovalo. Mám velké štěstí, že se nám podařilo všechny zájmy skloubit dohromady a provozovat je v podstatě současně. Manželka má také pejska a společné vycházky do přírody se staly naším způsobem odpočinku a relaxace. •

29


wüstenrot Vše pro děti

Mikuláš si pospíšil Tak se zdá, že letos toho měl Mikuláš opravdu hodně nebo v neděli nepracuje. Za našimi dětmi do Wüstenrotu přišel se svým doprovodem, půvabným andělem, strašidelným čertem a divokou čerticí, dokonce už ve čtvrtek 2. prosince. Co obsahuje andělova Nebeská kniha a jaké poznámky mají čerti v Knize hříchů? Bude sladký dárek, nebo jen brambora z velkého čertova pytle? V očích dětí byly vidět obavy, jak to všechno dopadne. Některé děti už byly na Mikuláše dopředu připravené, a tak dostal několik krásných obrázků a od malé Emy Pitrmanové dokonce stylizovanou figurku čerta. Ondra Slabý krásně zazpíval dlouhou koledu a ti ostatní? Nějakou tu říkanku nebo písničku zvládli všichni. Mikuláš nezapomněl ani na nás dospělé. Přes noc si dal šlofíka a v pátek dopoledne obešel s dárky celou centrálu. Adventní kalendář si ale každý z nás musel „odříkat“, Mikuláš se naštěstí spokojil s pár verši. Navíc nás přesvědčil i o tom, že je správný obchodník, který propaguje svoji značku. Za odměnu mu prý stačí reklama na titulní straně ZRCADLA. Tak ji má mít, ale s našimi dětmi! •

30

zrcadlo


31


wüstenrot lidé

Program vzdělávání v novém kabátě Od nového roku oblékneme náš program vzdělávání do nových šatů. Personální úsek vytvořil ve spolupráci s agenturou Saatchi&Saatchi pro celý program, jeho části i materiály nový moderní design a nové ústřední logo.

32

zrcadlo

A co se pod počátečními znaky vlastně ukrývá? Přehlasované „u“ je hlavním poznávacím písmenem v názvu naší finanční skupiny. Některým toto nečeské písmeno trochu činí potíže, a proto jsme se rozhodli jeho jistý jazykový nedostatek naopak využít v náš prospěch. V novém logu může znamenat spojené postavy držící se za ruce jako symbol spolupráce nás všech. Další symbol jistě pozná každý – je to panáček představující studenta i školitele, tedy kohokoliv z nás. Toto logo se bude používat jak pro program vzdělávání zaměstnanců, tak kolegů z obchodní sítě. Tím však inovace nekončí, každý konkrétní vzdělávací program bude mít své vlastní logo vycházející z toho obecného. Jednotlivá loga se však budou odlišovat jak barevně, tak slovním doprovodem. Ať už to bude oblíbený TalentClub, nebo ProfiClub, či Manažerské vzdělávání, u kterých slova „Jsem talent“, „Jsem profi“ a „Jsem manažer“ ani nemusíme vysvětlovat. Tato loga nás budou doprovázet na vzdělávacích kurzech a školeních pro zaměstnance. Ale ani kolegové z obchodní sítě nepřijdou zkrátka. Na konečné podobě log pro jednotlivé typy jejich specializovaných školení a vzdělávání se intenzivně pracuje a představíme je během ledna. Díky této ochutnávce se určitě mají na co těšit. •


wüstenrot lidé

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2011 Dobrá zpráva pro všechny zaměstnance, kteří se chtějí dále vzdělávat a pracovat na svém osobním rozvoji! I v příštím roce naše společnost vyčlenila peníze na vzdělávání. V programu vzdělávání se objeví stálice v podobě jazykových kurzů angličtiny a němčiny či produktová školení vedená našimi interními školiteli. Chybět nebudou ani odborná školení, ale velký prostor bude dán především tréninkům z oblasti soft skills, resp. měkkých dovedností. V programu jsou tréninky na zvládání obtížných situací při telefonické komunikaci či tréninky zvládání stresu. I v příštím roce se na společné vzdělávací akci určitě sejdou naši vedoucí úseků, pozornost ale bude věnována i vedoucím oddělení a teamleaderům. Vzdělávacím programem jim chceme poskytnout nástroje využitelné při řízení týmů,

a pomoci jim tak zvládnout náročné období, které většinu zaměstnanců v závěrečné fázi projektu IT neu jistě čeká. Když jsme u oblasti IT, kromě školení v rámci IT neu vám budeme školeními pomáhat rychle a efektivně zvládat změny v přechodu na Windows 7 a MS Office 2010, abyste nemuseli ztrácet čas a svá oblíbená tlačítka hledat metodou pokus-omyl. V příštím roce odstartují také další běhy programů Talent Club a Profi Club. Nominovat do nich vás mohou pouze vaši nadřízení v rámci ročních rozhovorů, které proběhnou na jaře. Bližší informace o podmínkách a obsahu těchto programů naleznete na našem intranetu. Na intranetu jsou uvedeny všechny informace o vzdělávání a zároveň se zde můžete na jednotlivé akce přihlásit. Akce pro rok 2011 budou

zveřejněny v lednu. Máme pro vás připraven i tradiční plakát s praktickým přehledem termínů všech vzdělávacích akcí. Věříme, že si z nabídky vzdělávacích akcí vyberete a pomohou vám v dosažení vašich cílů. •

Rozvoj naší společnosti není myslitelný bez trvalého rozšiřování znalostí a vědomostí nás všech. Proto je tu propracovaný program vzdělávání.

33


wßstenrot LIDÉ

NovĂĄ generace WĂźstenrotu I v druhĂŠ polovinÄ› roku jsme mezi sebou pĹ™ivĂ­tali nÄ›kolik přírĹŻstkĹŻ. TentokrĂĄt jsou v pĹ™evaze chlapeÄ?ci. NejvĂ­ce se „rodilo“ v srpnu. v jednĂŠ rodinÄ› se v zåří radovali dokonce dvakrĂĄt. NovĂĄ generace WĂźstenrotu se tak neustĂĄle rozrĹŻstĂĄ a my vĹĄem maminkĂĄm a tatĂ­nkĹŻm gratulujeme. NÄ›kterĂ˝m naĹĄim kolegynĂ­m se kulatĂ­ bříťka, na budoucĂ­ch tatĂ­ncĂ­ch to zatĂ­m vidÄ›t nenĂ­. TakĂŠ do obchodnĂ­ sĂ­tÄ› nevidĂ­me. Tak aĹž se vĂĄm miminko narodĂ­, poĹĄlete nĂĄm jeho fotku na adresu zrcadlo@wuestenrot.cz a my ji rĂĄdi otiskneme.

Ä?ervenec 2010 VojtÄ›ch MatyĂĄĹĄ maminka Jana MatyĂĄĹĄovĂĄ

Terezka HykyĹĄovĂĄ  maminka Monika HykyĹĄovĂĄ

srpen 20 10 Kateřina Suldovskå maminka Hana Novåkovå  Patrik Šmejkal maminka Eva Šmejkalovå  Petr Nekula maminka Petra Nekulovå  AlŞběta BlaŞejovå maminka Vladislava BlaŞejovå 

zåří

34

zrcadlo

Tereza Duťkovå maminka Hana Duťkovå  Šimon Tupý a Matěj Tupý maminka Eva Tupå  Denis Ledvinka maminka Nikol Lukeťovå 

2010


wüstenrot zábava

Wüstenrotština firemní (jazyková) kultura 2. část - wenglish V minulém čísle Zrcadla jsme vám slíbili byznys slang, další charakteristický rys wüstenrotštiny, který kvete na poli slovní zásoby snad všech našich zaměstnanců. Těžko bychom mu mohli právě v naší finanční skupině plné byznysmenů upírat právo na svou existenci. Nejenže jsme díky němu in, ale mnohdy je takové výrazivo nenahraditelné – outsourcing, brainstorming, call centrum, brífink. Základem takového slangu jsou samozřejmě anglicizmy, všudypřítomné válcovače původních českých slov – leader válcuje vedoucího, mítink zase setkání, telefonní hovor má jasnou konkurenci v callu… Z pojmenování Denglish, Spanglish nebo Czenglish, jimiž jsou označovány kombinace němčiny, španělštiny a češtiny s angličtinou, nám analogicky vyplynulo wenglish jako pojmenování pro wüstenrotštinu prostoupenou anglicizmy: forwardni to BAM, zčeknu to ve FINu, feedback z IOCéček, kick-off CRMka. Nicméně bychom měli umět vycítit, ve kterých případech se z anglicizmů raději takzvaně vystříhat, a to s ohledem na danou situaci nebo partnera v komunikaci (ne každý, kdo chatuje, jezdí na víkend na chatu a ne každý vnímá rozdíl mezi koučem a gaučem), a ve kterých si můžeme beze všeho dovolit je použít – Pinkni mi ten tvůj report do mailu, pls. Thx. CU. A malá rada na závěr: nevíte-li, co vám chce odesílatel e-mailu sdělit zkratkami fyi, fya nebo asap, jednoduše to progůglujte! PUF :-)

35


Radostné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v roce 2011 přeje Wüstenrot

Zrcadlo  

Zrcadlo, Wüstenrot stavební spořitelna, a.s.