Page 13

Na

VEliKONOCE letem sVětEm S velikonočními oslavami bývá spojeno mnoho tradic a symbolů. U nás se pletou pomlázky, aby jimi koledníci „omladili“ ženy a dívky, zdobí se vajíčka, pečou velikonoční beránky, domovy krášlí jarní dekorace… A víte, jak je to s oslavami jara v jiných zemích? anGlie V Anglii chodí děti dům od domu a koledují o velikonoční vajíčka.

s bonbony a pamlsky, které symbolizují Jidáše. Ty se věší, pálí, nebo se do nich mlátí holí tak dlouho, až se obal protrhne a k zemi se snese záplava sladkostí.

austRálie

německo

V den Velikonoc hledají děti v zahradách schovaná vajíčka, která jim nadělil velikonoční zajíček.

V předvečer Velikonoc děti vyrábějí slaměná hnízda, která pak jejich rodiče schovají doma nebo na zahradě. Do nich velikonoční zajíček dává různobarevná vajíčka. Ráno na velikonoční pondělí je děti vyrážejí hledat. Také se vyměňují dárky ukryté v obalu ve formě vajíčka. Dalším německým zvykem je velikonoční strom ozdobený vajíčky a jinými velikonočními dekoracemi.

dánsko Na Velikonoce zdejší pivovary vaří speciální velikonoční mok, který je mnohem silnější než běžná piva. Děti zase píší dopisy se škádlivými verši. Nepodepisují je však, místo podpisu dělají jen určitý počet teček, které odpovídají počtu písmen ve jméně odesilatele. Do dopisu se vkládá sněženka jako symbol první jarní květiny.

FRancie Každý den v roce zvou věřící ke mši kostelní zvony. Mlčí jen od Zeleného čtvrtku do Bílé soboty. Prý odletěly do Říma, aby tam byly požehnány a zpátky se vrátily s vajíčky a sladkostmi pro hodné děti. A když letí nad Francií, všechny ty dobroty – vajíčka, kuřátka, zajíčci – padají dolů. Kluci a holčičky je pak odpoledne hledají v zahradách. A protože jsou Francouzi velcí milovníci čokolády, jsou obchody zaplaveny čokoládovými vejci a zajíčky. Jejich výrobci se přitom předhánějí v jejich velikosti i zpracování.

holandsko O Květné neděli obchází děti farmy a sbírají vajíčka na velikonoční hry. Nosí přitom s sebou ozdobnou hůlku, tzv. velikonoční palmu, pokrytou zimostrázovým dřevem, barevnými papírovými vlaječkami, skořápkami, pomeranči… Na Boží hod velikonoční se chystá speciální sladký chléb s rozinkami a rybízem. Na Velikonoční pondělí se nejmenší děti snaží najít vajíčka schovaná v zahradách, starší hrají hry s vajíčky.

cestách / 13

NEsEďtE

doma

V

elikonoční svátky, které přináší i volné dny, jsou jako dělané na to, abyste vyrazili na cesty. Poznávat tradiční jarní zvyky můžete v jiných zemích, ale zajímavá místa můžete navštívit také v Čechách a na Moravě.

KAnZelSBerger Toulavá kamera 15

299 Kč

PoRtuGalsko Na Velký pátek lidé na obrovských hranicích upalují slaměné panenky, které vypadají jako Jidáš, a pochutnávají si na velikonočních omeletách plněných slaninou. Na Boží hod velikonoční se servírují masitá jídla, především z kůzlat a jehňat nebo prasátek. V některých oblastech podávají koláče plněné několika druhy masa a vejci.

Vltava

549 Kč Anglicko-český, česko-anglický velký slovník Obsahuje přes 100 000 hesel, 80 000 příkladů, idiomů a frází, více než 400 000 překladů

590 Kč

Rusko Při oslavě pravoslavných Velikonoc si Rusové nechávají v kostele požehnat vajíčka a pak je vařená konzumují k velikonočnímu obědu spolu s beránkem a mazancem. Také zdobí kraslice a ty darují svým přátelům na důkaz Vzkříšení. Přitom se třikrát políbí na tvář a přejí si mnoho zdraví.

KArA kožená bunda

5 500 Kč kožená taška

1 699 Kč Květiny deluxe hyacint

149 Kč

iRsko Ráno v den Velikonoc se pojídají vajíčka, aby se tak uzavřel půst. Během dne ten, kdo zatančí, dostane velikonoční koláč.

itálie Kněz požehná velikonoční vajíčka, která pak hospodyně umístí doprostřed stolu a okolo nich rozmístí nádoby s jídlem. Na nich je hlavně pečené jehněčí a preclíky.

mexiko V předvečer Velikonoc po setmění zaplaví lidi ulice. Mají s sebou obrázky nebo pinata - papírové krabice

OLYMPIA / jaro 2013

Olympia  
Olympia  

Olympia Teplice, Marissa Alfa, a.s.

Advertisement