Page 1

ročník 7

číslo 2

DUBEN 2013

Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun

STRANA

38

Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Šternberská nemocnice oslavila 100 let

LÉKÁRNY AGEL mají nyní 15 poboček

Nemocnice při příležitosti jubilea

po celé republice

připravila Den otevřených dveří

STRANA

12

STRANA

30


Adresa e-mail: casopis@agel.cz Předsedkyně redakční rady PhDr. Dušana Chreneková, MBA Členové redakční rady MUDr. Marian Branny MUDr. Filip Horák, MBA Ing. Roman Gavanda Ing. Karel Kantor MUDr. Martin Polach, MBA Ing. Tomáš Želazko

Obsah 3

AGEL obdržel Čestné uznání za společenskou odpovědnost

4

NADACE AGEL pomáhala dospělým i nemocným dětem

6

Slovo předsedy sdružení odborových organizací skupiny AGEL

7

Zaměstnanecké benefity v AGELu

10

Primář Jan Smetka získal významné ocenění od České chirurgické společnosti

11

Projekt zvýší šance žen na zapojení se do řídících funkcí

12

Lékárny skupiny Agel fungují pod novou značkou

14

Děti zaměstnanců se vyřádily na zimním táboře

16

Miroslav Jaška rozhoduje najvyššiu slovenskú futbalovú ligu už 15 rokov

18

Napsali o nás…

22

Sociální pracovnice musí svou práci dělat srdcem

23 Díky penězům z EU se zaměstnanci českotěšínské nemocnice naučili lépe zvládat stresové situace

Inzerce e-mail: casopis@agel.cz

24

Díky pozoruhodnému zákroku lékařů žije Pavel Fišer v podstatě na baterky

25

Rehabilitační oddělení získalo nový přístroj – dynamický chodník Woodway

REDAKCE e-mail: casopis@agel.cz Ing. Tomáš Želazko Bc. Radka Baková Ing. Hana Szotkowská Jana Želazková Bc. Marta Csergeová

26

Prasečí chřipka může zabít, ale většinou probíhá mírně a pacienti se uzdraví sami

27

Infekční oddělení začalo úspěšně léčit záněty střev novou metodou

28

Za nočním pomočováním dětí může být i nemoc

29

Nemocnice Přerov otevřela v Tovačově novou gynekologickou ambulanci

30

Šternberská nemocnice oslavila 100 let od otevření

31

Nový plicní ventilátor v Nemocnici Šternberk zachraňuje pacienty

32

Problém, který může překvapit v každém věku – inkontinence

33

Nový přístroj komfortněji vyšetří tlusté střevo pacientů

34

Ministryně Ludmila Müllerová navštívila Podhorskou nemocnici

35

Dvě zmodernizované koupelny mají k dispozici pacienti nemocnice v Rýmařově

36

Ledvinové kameny odstraňují v Šumperské nemocnici šetrnější metodou

37

Máte bolesti ramene, kolena či zad? Nemocnice nabízí novou metodu – kineziotaping

Zlom a grafická úprava Graphic House s.r.o. Redakce nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy. Vychází 6 × ročně ISSN 1802-7350 Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem 17744 webová prezentace časopisu www.nasagel.cz

38 Vítkovická nemocnice slavnostně otevřela zrekonstruované Iktové centrum a jednotku intenzivní péče 40

Vítkovická nemocnice se začala podílet na vzdělávání budoucích lékařů

41

Práce je pro ošetřovatelský tým novojičínské neurologie také potěšením

42

Lékařských prohlídek řidičů se není třeba obávat

43

1. Oční nabízí nově chemický peeling

44 Komárňanská nemocnica vybudovala na oddelení vnútorného lekárstva nové nadštandardné izby 45

Nemocnica Zvolen slávnostne otvorila hematologicko-biochemické laboratória

46

,,Mama, v tvojom mliečku je niečo viac ako láska“

47

Levočská nemocnica sa pustila do rekonštrukcie objektu bývalej slobodárne

48

Stalo se

52

Retro: tentokrát z Vítkovické nemocnice

54

Blahopřejeme

55

Naše miminka

56

Poděkování

60

Z Pepy Vojtka se místo fotbalového Nedvěda stal osminásobný Zlatý slavík

62

Křížovka

63

Recepty čtenářů

64

Kalendář vzdělávacích akcí

Obsah

AGEL a.s. Mathonova 291/1 796 04, Prostějov Tel.: +420 582 315 920 Fax: +420 582 315 952 e-mail: sekretariat@agel.cz www.agel.cz

1


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Editorial

Ing. Karel Kantor

začátek mého editorialu patří hospodářským výsledkům loňského roku. Přestože v těchto dnech ještě neznáme jejich přesnou výši, kterou právě ověřují auditoři, jsme přesvědčeni, že se nám podařilo naplnit naše cíle a potvrdit tak jednu ze čtyř základních hodnot naší skupiny, kterou je fungující a odpovědná ekonomika. Udržování této hodnoty nám přináší stabilitu a možnost rozvoje nejen v současnosti, ale také budoucnosti. Veškerá námi společně realizovaná ekonomická opatření, jako jsou například dodržování limitů nákladů nebo realizace výběrových řízení na dodavatele, nejsou samoúčelná, nýbrž jsou pevným stavebním kamenem úspěchu naší skupiny. Odpovědné ekonomické cíle máme i pro rok letošní, který bude patřit mezi ekonomicky náročné. Po posledních letech stagnace úhrad od zdravotních pojišťoven přišla na konci minulého roku ministerská vyhláška stanovující výši úhrad od zdravotních pojišťoven na tento rok, která v základním nastavení hovoří dokonce o mírném poklesu oproti minulému roku. S touto skutečností se musí potýkat všechna zdravotnická zařízení v zemi. Velká část našich sil se jistě soustředí na zvládnutí letošního roku, musíme však myslet i na naši budoucnost. Ve zrychlujícím se světě je kromě dokonalého zvládnutí již známého nutné přicházet neustále s něčím novým. Tím, co bude v budoucnu rozhodovat, je schopnost přicházet s inovacemi. Nové způsoby léčby, nové přístupy, nové technologie a materiály, to vše nám může pomoci posílit naši pozici v českém zdravotnictví. Inovace jsou cestou k dosahování vysoké přidané hodnoty. Jsem přesvědčen o tom, že se po této cestě vydáme. Jednu z hlavních rolí v této oblasti bude hrát Výzkumný a vzdělávací institut AGEL, který bude společnou platformou pro všechny rozvojové a inovativní projekty. Zajímavé nápady k nám mohou přijít prostřednictvím inspirace, kterou můžeme hledat nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí. Zdravotnictví u nás i v jednotlivých zahraničních zemích má různou historii a vždy je možné najít něco zajímavého. Zdravotní péče jak v České republice, tak v zařízeních naší skupiny je velmi kvalitní. Nejde tedy o to přinášet zvenku nový přístup. Jde o to sledovat drobná vylepšení a budovat tak péči na ještě vyšší úrovni, než je ta současná. Další příležitostí našeho rozvoje je zdravotní turistika. V celosvětovém pohledu se již nejedná o žádnou popelku. Velké množství lidí se pohybuje mezi kontinenty a vyhledává kvalitní, přitom cenově zajímavou péči. Jsem si jist, že právě takovouto jsme jim schopni jako skupina nabídnout. Jsme na úplném začátku, přesto doufám, že již za několik měsíců přivítáme v našich zdravotnických zařízeních první zahraniční pacienty. Důvodů, proč se věnovat zdravotní turistice je celá řada. Dovolím si z nich zmínit ten ekonomický. Přímé platby zahraničních pacientů nám budou pomáhat překonat období, kdy tuzemské nastavení úhrad od zdravotních pojišťoven nebude přívětivé. Jedním z nositelů inovací jsou také informační systémy. Všem nám ve skupině AGEL se společně daří realizovat unikátní projekt v rámci českého zdravotnictví, kterým je vývoj a provozování vlastního nemocničního informačního systému IKIS. Ve chvílích, kdy čtete tento editorial, je IKIS provozován již v sedmi nemocnicích naší skupiny, přičemž doufáme, že brzy bude naimplementován ve všech nemocnicích skupiny. Poté přinese svou největší přidanou hodnotu, neboť díky této kompletní instalaci začneme naplno využívat výhody společného informačního systému pro řízení kvality a efektivity zdravotní péče. Budoucnost tkví také v rozmanitosti a diverzifikaci. Jsme skupina velmi členitá, což je dáno velkým počtem našich společností a segmentů, v rámci kterých poskytujeme zdravotní péči. Přesto, ač je naše skupina takto různorodá, jsme jeden AGEL a právě tato jednota nám poskytuje tu hlavní kompetitivní výhodu. Přispívejme společně každý den ve prospěch celku. Díky tomu využijeme všech synergických možností, které nám naše skupina nabízí. My všichni se podílíme na rozvoji skupiny AGEL. Posilujme dobrý zvuk naší společnosti a její renomé poskytovatele kvalitní léčby pro naše pacienty.

2

Ing. Karel Kantor finanční ředitel a místopředseda představenstva


AGEL obdržel Čestné uznání za společenskou odpovědnost Tohoto ocenění si vedení společnosti AGEL nesmírně váží. Je důkazem toho, že společnost jde správným směrem – cestou odpovědného přístupu vůči regionu, občanům, i vlastním zaměstnancům a pacientům. Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Radim Fryč

Ty se dále členily podle počtu zaměstnanců a působnosti obcí. Hodnotící komise u soutěžících posuzovala řadu sociálních, environmentálních i ekonomických ukazatelů. Zaměřila se mimo jiné na jejich vztah k okolí a jeho sociálním potřebám, podporu sociálně ohrožených skupin, handicapovaných i osob se změněnou pracovní schopností.

Ing. Iveta Ostruszková, MBA, převzala Čestné uznání od hejtmana Miroslava Nováka

konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. „Těší mě, že se do letošního čtvrtého ročníku soutěže přihlásil rekordní počet uchazečů, což svědčí o tom, že stále větší množství firem a obcí přijímá společenskou zodpovědnost za součást své strategie. Věřím, že v příštím roce soutěž osloví ještě větší okruh zájemců, kterým není tato problematika lhostejná,“ uvedl na slavnostním večeru hejtman Miroslav Novák. Soutěž, která se koná od roku 2008, byla letos nově rozdělena do dvou hlavních kategorií – Podnikatelské subjekty a Obce.

Nem se caeque nonos sent.

Nemocnice

D

alším prestižním oceněním se může pochlubit společnost AGEL, která koncem ledna obdržela Čestné uznání hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Hejtman Miroslav Novák společnost AGEL ocenil konkrétně za přijetí a realizaci myšlenek společenské odpovědnosti v oblastech sociální, ekonomické a environmentální. „Tohoto ocenění si skutečně nesmírně vážíme. Je důkazem toho, že jdeme jako společnost správným směrem – cestou odpovědného přístupu vůči regionu, občanům, i vlastním zaměstnancům a pacientům,“ řekla ředitelka útvaru personálně právních vztahů Ing. Iveta Ostruszková, MBA, která Čestné uznání přebrala od hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka. Společnost AGEL získala ocenění na slavnostním vyhlašování výsledků soutěže o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2012, které se uskutečnilo v sále Janáčkovy

3


ročník 7

číslo 2

duben 2013

NADACE AGEL pomáhala dospělým i nemocným dětem Ne každý má to štěstí být zdravý a soběstačný. NADACE AGEL opět pomáhala, a to jak potřebným dětem, tak dospělým. Text a foto: Bc. Radka Baková, Ing. Tomáš Želazko

Sk u p in a A G E L

Příspěvek na vozíček NADACE AGEL dostává mnoho žádostí o nadační příspěvek, kterým se snaží, pokud je to v jejích silách, vyhovět. Mezi žádostmi byl i dopis od paní Hany Brečové, která má dlouhodobé vážné zdravotní problémy. Nadace jí finančními prostředky ve výši 17 tisíc korun přispěla na zakoupení nového elektrovozíku REBEL 28. Díky nemoci zvané paraparéza, což je částečné ochrnutí dolních končetin, sedmatřicetiletá žena chodí doma s oporou francouzských holí a do blízkého okolí se vydává za pomoci vozíku. Díky penězům od NADACE AGEL si tak mohla zakoupit nový elektrický vozík, který nahradil dosluhující starý ručně ovládaný invalidní vozík. Speciální vozík přišel na 32 tisíc korun. Částkou 15 tisíc korun přispěla Nadace Konto Bariéry, ale paní Haně Brečové stále ještě scházela větší část peněz. Speciální vozík byl pro ženu naprosto nezbytný, ale na jeho zakoupení neměla rodina finanční prostředky. Z naší zkušenosti víme, že zdravotní pojišťovny či sociální úřady na tyto zdravotnické pomůcky nepřispíva-

4

Ing. Iveta Ostruszková, MBA, s paní Brečovou

jí. „Žádala jsem o finanční prostředky celou řadu nadací. Nakonec jsem uspěla u vás a u Konta Bariéry. Za to vám moc děkuji,“ řekla Hana Brečová předsedkyni správní rady NADACE AGEL Ing. Ivetě Ostruszkové, MBA, která jí počátkem letošního roku šek slavnostně předala.

U mladé ženy, která má dvě děti ve věku 9 a 12 let, se projevila nemoc téměř před deseti roky. „Sehnula jsem se pro tříměsíční dítě a ruplo mi v zádech. Od té doby vlastně nemám funkční nohu, nemůžu s ní hýbat, protože není správně vyživována. Takže mne zřejmě čeká částečná amputace,“ sdělila mladá žena, která díky novému vozíku bude samostatnější, než tomu bylo doposud, takže si například zajede sama do obchodu nebo s dětmi do školy. „Díky novému vozíku se také ulehčí práce lidem, kteří se o mě starají,“ doplnila Hana Brečová. Osud ženy z Frenštátu pod Radhoštěm NADACE AGEL se rozhodla pomoci také paní Bjačkové z Frenštátu pod Radhoštěm a přispět jí na nákup nového vozíku částkou ve výši 10 tisíc korun. Jednapadesátiletá Ludmila Bjačková utrpěla před šesti lety ošklivý úraz, při kterém na ni spadla ze čtyřmetrové výšky dřevěná cívka o hmotnosti 250 kilogramů. Úraz způsobil paní Ludmile mnohačetná těžká zranění s trvalými následky – žena se může pohybovat jen s pomocí mechanického invalidního vozíku. „Po úrazu, který se mi stal v roce 2006, mi úplně ochrnuly dolní končetiny a také se mi značně omezila hybnost ruky, jen velmi těžko uchopuji předměty. Od té doby se mohu pohybovat jen na speciálním ortopedickém vozíku, který mi umožňuje relativně samostatný život. Jen díky tomuto vozíku jsem soběstačná a zvládám základní úkony každodenního života,“ popisuje paní Ludmila Bjačková, jejíž starý vozík už nebyl po šestiletém každodenním používání v ideálním technickém stavu. Jelikož měla ze zdravotního pojištění nárok na nový vozíček, zažádala si paní Ludmila na své  pojišťovně o příspěvek. Bohužel jí však nebyla schválena finanční podpora na stejný typ vozíku, který již léta používala a byla s ním spokojená. „Pojišťovna mi nabídla příspěvek na vozíčky

Ludmila Bjačková při předávání šeku

jiných výrobců, se kterými má uzavřenou smlouvu, ale žádný z nich nevyhovoval mým potřebám. Nemohla bych se na nich samostatně pohybovat, protože například vůbec neměly odnímatelné područky nebo neposkytovaly dostatečnou oporu,“ vysvětluje Ludmila Bjačková a ve svém vyprávění pokračuje: „Bez příspěvku NADACE AGEL bych si nákup nového vozíčku nemohla dovolit a byla bych odkázána na pomoc ostatních. Nyní se mohu zcela samostatně pohybovat v terénu a udržovat se tak v kondici. Díky Vašemu příspěvku mohu trávit také více času se svým jediným vnoučkem, který se léčí s rakovinou lymfatických žláz na Dětské onkologické klinice v Brně.“ „Ačkoliv finanční pomoc není všelékem v životní krizi a v těžkých životních situacích, pevně věřím, že paní Bjačkové tento náš příspěvek na konkrétní zdravotní pomůcku v podobě nového invalidního vozíku pomůže překonat a lépe zvládnout nadcházející období,“ sdělila při oficiálním předávání nadačního šeku předsedkyně správní rady NADACE AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA.


Ing. Ostruszková s ředitelem stacionáře Mgr. Holáněm

MUDr. Miroslav Musílek s novým přístrojem

Speciální přístroj pro novorozence NADACE AGEL nepodporuje pouze jedince a nezisková zařízení, ale přispěla také na zakoupení moderního přístroje pro dětské a novorozenecké oddělení Šumperské nemocnice. Moderní přístroj Oticon v hodnotě 116 tisíc korun snímá otoakustické emise a slouží ke screeningovému vyšetření vrozených poruch sluchu. Dítě vyšetřují zdravotníci vždy třetí až pátý den po porodu. „Vyšetření novorozence nijak neobtěžuje, pro optimální výsledek je důležité pouze, aby zůstalo v klidu. Samotné vyšetření je nebolestivé a spočívá v umístění malé sondy do zevního zvukovodu, kde se měří takzvané otoakustické emise. Jejich přítomnost znamená dobrou funkci vnitřního ucha. Vyšetření vyžaduje tiché prostředí a klidné dítě. Za takových podmínek trvá u jednoho ucha necelou minutu. Vyšetření odhalí naprostou většinu závažných vrozených poruch sluchu,“ vysvětluje princip přístroje primář MUDr. Miroslav Musílek s tím, že vyšetření umožňuje včasnou diagnostiku sluchových vad a případné zahájení sluchové rehabilitace, která je důležitá pro komunikační dovednosti dítěte a rozvoj řeči. „Ne všechny děti se narodí se zdravým sluchem. Cílem screeningu je včasné odhalení sluchových vad. Nový přístroj nám udělal obrovskou radost. Rád bych touto

Zleva: MUDr. Radan Volnohradský, MUDr. Dana Polachová, Ing. Iveta Ostruszková, MBA, a MUDr. Miroslav Musílek

cestou poděkoval NADACI AGEL,“ uvedl při předání šeku primář Musílek. Šek v hodnotě 116 tisíc korun předaly primáři oddělení MUDr. Miroslavu Musílkovi a řediteli této nemocnice MUDr. Radanu Volnohradskému zástupkyně NADACE AGEL – předsedkyně správní rady Ing. Iveta Ostruszková, MBA, a členka dozorčí rady MUDr. Dana Polachová, podle které bylo cílem daru přispět na zkvalitnění péče na novorozeneckém oddělení Šumperské nemocnice, které patří svými výsledky mezi nejlepší na Moravě. „Jsme rádi, že jsme mohli přispět na nákup právě tohoto důležitého přístroje, který slouží k vyšetření sluchu u novorozenců,“ uvedla při předání šeku MUDr. Polachová.

Sk u p in a A G E L

Ozdravný pobyt pro mentálně postižené Na jarní rehabilitační pobyt se již nyní těší klienti denního stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA Nový Jičín. Na ozdravný pobyt do Beskyd bude moci v měsíci květnu vyrazit celkem 15 zdravotně postižených osob, a to opět díky příspěvku NADACE AGEL, tentokrát ve výši 40 tisíc korun. Ozdravný pobyt v přírodě výrazně přispěje ke zlepšení zdravotního i psychického stavu klientů stacionáře. „Posláním našeho stacionáře je pomoc a podpora lidem s mentálním postižením. Jedná se o osoby, které jsou více ohroženy sociálním vyloučením, nemají dostatek pracovních možností a potřebují pravidelnou podporu při zajišťování svých potřeb. U klientů se snažíme rozvíjet jejich soběstačnost, společenské návyky a dovednosti, které jim mají usnadnit vstup na trh práce,“ uvádí ředitel denního stacionáře ŠKOLA ŽIVOTA v Novém Jičíně Mgr. Michal Holáň s tím, že ozdravný pobyt v Beskydech bude pro klienty daného zařízení rovněž příjemným zpestřením každodenní rutiny. V současné době navštěvuje novojičínský denní stacionář 24 osob s rozdílným spektrem zdravotního postižení, přičemž dominují mentální retardace. Jedná se o osoby nejen z Nového Jičína, ale také o klienty ze Studénky, Kopřivnice či Frenštátu pod Radhoštěm. Tito lidé, kteří většinou pocházejí se sociálně slabého a nepodnětného prostředí, se za běžných podmínek nemají šanci na jakýkoliv pobyt tohoto druhu dostat. „Přitom i tato zkušenost je velmi důležitá pro začleňování do společnosti. Pobyt výrazně přispěje k rozvoji jejich samostatnosti v oblasti sebeobsluhy a rozvíjí jejich sociální vazby a chování. Klienti budou v přírodě v rámci svých možností také sportovat a relaxovat, což prospěje jejich zdravotnímu stavu, a, v neposlední řadě, navážou také nová přátelství,“ doplňuje ředitel.

5


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Slovo předsedy sdružení odborových organizací skupiny AGEL Členové ERZ ve skupině AGEL

zastupující společnosti

MUDr. Michal Lišaník

1. Oční Medical Systems Vítkovická nemocnice

Mgr. Gabriela Bajzátová

AGEL DIAGNOSTIC AGEL SK MEDI RELAX M+M

Petr Kocáb

AGEL MARTEK MEDICAL Repharm ZENAGEL

MUDr. Marie Černochová

Laboratoře AGEL

Sk u p in a A G E L

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

6

Nemocnice Nový Jičín

jak jste již byli v průběhu posledních týdnů informováni, s účinností od 1. ledna 2013 vznikla ve skupině AGEL Evropská rada zaměstnanců (dále jen ERZ) podle Evropské směrnice 94/45/ ES, což je velmi důležitý krok v sociální oblasti v naší skupině. Vznik ERZ je tedy vyjádřením postoje vedení společnosti a zástupců zaměstnanců, který potvrzuje důležitost, kterou EU dlouhodobě přikládá problematice zaměstnanosti, a to již od 70. let. Vznik ERZ není považován za další zátěž pro management, ale naopak za pozitivní krok. Rostoucí globalizace podnikatelských struktur v Evropě vede zástupce zaměstnanců ke spolupráci na nadnárodní úrovni, jejich možného vlivu na rozhodování a dalších záměrech podniků a rozvíjení nadnárodní formy solidarity. Účast zaměstnanců a jejich zástupců na podnikových rozhodnutích, která jsou pro zaměstnance důležitá, je v evropském sociálním modelu pilířem demokracie. Zároveň je zárukou umožňující evropské ekonomice zachovat si schopnost inovovat a obstát v soutěži. Právo účastnit se a být zastoupen má v Evropské unii různé formy. V některých členských státech je výkon ERZ svěřen výhradně odborovým zástupcům. ERZ má základní právo na poskytování informací týkajících se všeho, co je pro zaměstnance důležité. ERZ však nemá pravomoc kolektivně vyjednávat, tato pravomoc náleží pouze jednotlivým odborovým seskupením (svazům, klubům), může však uzavírat tzv. evropské rámcové dohody, které řeší celou řadu oblastí důležitých pro zaměstnance. Zástupci zaměstnanců mohou mezi sebou vytvořit přeshraniční informační síť, která nebude omezena výhradně na přenos informací souvisejících s ERZ, ale budou moci koordinovat i další oblasti, například oblast kolektivního vyjednávání, BOZP atd. ERZ si nyní musí mimo jiné vybudovat systém vzájemného předávání nadnárodních informací mezi jednotlivými členy ERZ. Musí vybudovat soudržnou skupinu, která bude schopna čelit budoucím výzvám, vyplývajícím z budoucích změn ve společnostech. Evropská rada zaměstnanců představuje nástroj pro různé modely řízení inovací a změn, které se zakládají na sociálním dialogu a vyjednávání. Jsem rád, že vedení společnosti AGEL všechny tyto argumenty uznává a pochopilo význam této organizace pro neustálé zlepšování podmínek pro naše zaměstnance.

CGB laboratoř

Pavel Michna, Předseda ERZ

Nemocnice Valašské Meziříčí Marie Volková

Dialýza Šumperk Šumperská nemocnice Transfúzní služba Podhorská nemocnice

Lenka Hanlová

Dopravní zdravotnictví AGEL SERVIS Kardiologické centrum AGEL

MUDr. Jiří Hadwiger

IVF Clinic Vzdělávací a výzkumný institut AGEL Středomoravská nemocniční

Pavel Michna

Nemocnice Český Těšín NADACE AGEL Nemocnice Podlesí

Magda Jánošová

Nemocnica Krompachy Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča TYMIAN

PhDr. Daniela Beňadiková

Nemocnica Zvolen Dom sociálnych služieb Krupina Diagnostické a liečebné centrum Zvolen


Zaměstnanecké benefity v AGELu Loni byl největší zájem ze strany zaměstnanců AGELu o dodatečný pátý týden dovolené, o příspěvek na penzijní připojištění a o příspěvek na stravování. Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Radka Baková

O jaké benefity byl v uplynulém roce ve skupině AGEL největší zájem? Skupina AGEL aktualizuje spektrum zaměstnaneckých benefitů, a to v souladu s Holdingovou kolektivní smlouvou a podle výsledků dotazníkového šetření spokojenosti zaměstnanců. V roce 2012 byl největší zájem ze strany zaměstnanců o dodatečný pátý týden dovolené, který poskytuje zaměstnavatel, a také o příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, kdy zaměstnavatel zpravidla přispívá za konkrétních podmínek na jedno odebrané jídlo denně. Zaměstnavatelé umožňují stravování pro své zaměstnance, buď ve svých závodních jídelnách, nebo zabezpečují stravování jiným způsobem, například dovozem stravy či poukázkami SODEXO. Dalším ze zajímavých sociálních benefitů byl z pohledu zaměstnanců zájem o vzdělávání. Vzdělávání je kontinuální, neustále se opakující proces a v naší skupině vychází ze zásad koncepce vnitrofiremního vzdělávání. Tato koncepce sleduje cíle a strategii vzdělávání a opírá se o pečlivě zjištěné organizační potřeby zaměstnava-

tele. Kontinuální a systematické vzdělávání zaměstnanců má prokazatelný vliv nejen na jejich výkonnost, úspěšnost, ale také na spokojenost a vysokou efektivitu odváděné práce. Podporu vzdělávání je nutno chápat jako součást osobního růstu zaměstnance. Vzdělávání zaměstnanců má mnoho předností a zejména zvyšuje sociální jistoty zaměstnanců. Vzdělávání a vysoce kvalifikovaní lidé, kteří neustále obnovují a rozšiřují své znalosti, jsou předpokladem úspěšnosti a konkurenceschopnosti firmy. O tom, že se v naší společnosti tato oblast vyvíjí správným směrem, svědčí také ocenění, které skupina AGEL získala v loňském roce, a to absolutní prvenství v kategorii Progresivní zaměstnavatel roku 2012 v rámci České Republiky a Zaměstnavatel roku 2012 v rámci Olomouckého kraje. Řada firem v současné krizi radikálně snižuje či ruší benefity. Jak je to v AGELu a co nabídnete zaměstnancům za novinky v rámci benefitů pro rok 2013? Vedení společnosti AGEL řeší otázky sociálního rozvoje dohodou se sdruženou od-

Sk u p in a A G E L

Z

a efektivní nástroje pro získávání, stabilizaci a motivaci zaměstnanců jsou v pracovně právních vztazích považovány zaměstnanecké benefity (výhody). Zaměstnanecké benefity jsou tedy aktivity, požitky, či služby, které zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům a zahrnuje je do svých nákladů. Mezi tyto benefity nejčastěji zaměstnavatelé řadí: příspěvky na životní či penzijní pojištění, příspěvky na sportovní a kulturní aktivity, na stravování, na dětskou rekreaci, na rekondice zaměstnanců či poradenství zaměstnancům v sociálně-právní oblasti. Zaměstnavatelé je poskytují formou poukázek či příspěvků. Obvykle jsou podmínky pro poskytování těchto benefitů i samotné benefity podchyceny v Sociálním programu zaměstnavatele či v jiných interních směrnicích společnosti zabývajících se sociální politikou a nepochybně se jedná o klíčové dokumenty v každé společnosti. Téměř devět tisíc zaměstnanců skupiny AGEL využívá řadu zaměstnaneckých výhod. Na vše kolem benefitů jsme se zeptali ředitelky útvaru personálně právních vztahů Ing. Ivety Ostruszkové, MBA.

7

Dětský letní tábor – benefit pro děti a vnoučata zaměstnanců AGELu


ročník 7

Sk u p in a A G E L

borovou organizací AGEL prostřednictvím kolektivního vyjednávání, jehož výsledky jsou zakotveny v Holdingové kolektivní smlouvě. Tato smlouva je uzavřena na roky 2010–2013 a řeší mimo jiné i oblasti sociálního programu a pracovní podmínky zaměstnanců. Cílem vedení společnosti není snižování benefitů, ba naopak, snažíme se reagovat na vnější vlivy a přizpůsobujeme dosud poskytované benefity novým podmínkám. Proto jsme pro letošní rok 2013 přistoupili ke změně v rámci sociálního programu a nově bude zaměstnavatel přispívat zaměstnancům na životní pojištění. Podmínky jsou stanoveny v dodatku číslo 3 Holdingové kolektivní smlouvy a v jednotlivých podnikových kolektivních smlouvách společností v rámci skupiny AGEL. Dovolím si stručnou charakteristiku zmiňovaného benefitu, který se nám podařilo dojednat s Českou podnikatelskou pojišťovnou prostřednictvím společnosti SATUM CZECH. Jedná se o speciální program, který je určen výhradně zaměstnancům skupiny AGEL a jde o příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění jako formu doplňkového spoření k důchodu. Příspěvek zaměstnavatele bude poskytován do investičního životního pojištění EVOLUCE. V případě EVOLUCE není potřeba participace zaměstnance, to znamená, že není nutné, aby si zaměstnanec sám na toto životní pojištění přispíval. EVOLUCE nabízí garantované zhodnocení ve výši minimálně 2,4 procenta. V případě zřízení mimořádného účtu je možné realizovat mimořádné vklady a výběry. Pro naše zaměstnance je možné také využít zkrácení pojistné doby a případné dřívější výplaty pojistného plnění při dožití.

8

Velmi důležitou roli hraje vzdělávání zaměstnanců. Jak a na co přispívají zaměstnavatelé v rámci skupiny AGEL? Účast na vzdělávacích akcích probíhá v pracovní době a zaměstnavatelé uvolněním z výkonu práce umožní zaměstnanci dostupnost vzdělávání. Mohou také přispívat na vzdělávání svých zaměstnanců úhradou příspěvků, poplatků za registrace na akce, proplácením cestovného, stravného, případně dalších nákladů spojených s účastí na vzdělávací akci. Proto je firemní vzdělávání chápáno jako jedna z firemních výhod. Vlastní vzdělávací proces je nastaven dokumentem Koncepce vzdělávání skupiny AGEL, který odráží současné trendy v oblasti vzdělávání a je součástí perso-

nální strategie a je spojen s dlouhodobými cíli společnosti s využitím synergických efektů. V našich společnostech rozlišujeme dvě základní kategorie: • celoživotní vzdělávání, které zahrnuje vzdělávání po celou dobu výkonu povolání, • vzdělávání specializační, které je cíleně zaměřeno k získání konkrétní úrovně znalostí a dovedností v oboru tak, aby bylo možno tyto nabyté znalosti a dovednosti předepsaným způsobem (atestací) ověřit a získat diplom o specializované způsobilosti. Součástí Koncepce vzdělávání jsou i jazykové kurzy, na které skupina AGEL přispívá svým zaměstnancům a které zaměstnanci absolvují po pracovní době. V rámci skupiny AGEL probíhá výuka anglického, německého, polského a ruského jazyka a kurzy navštěvuje celkem 210 zaměstnanců. Již dva roky nabízíte zaměstnancům rekondiční pobyty. Je o ně zájem? Ano, o rekondiční krátkodobé pobyty je ze strany zaměstnanců obrovský zájem. Od dubna 2011 první zaměstnanci skupiny AGEL využili možnost relaxace, kterou jim přinesly čtyřdenní léčebné pobyty. Díky tomuto zaměstnaneckému benefitu, který umožňuje uzavřená smlouva mezi společností AGEL a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, rekondiční pobyty během dvou let využilo 880 zaměstnanců z celé naší skupiny AGEL. Pro načerpání nových sil a relaxaci byly vybrány léčebné domy – Hubert v Luhačovicích, Lázně Teplice nad Bečvou, Nestátní zdravotnické zařízení Odra a Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice. Poukazy jsou přidělovány zaměstnancům interními komisemi, které byly sestaveny k tomuto účelu u všech zaměstnavatelů v rámci skupiny AGEL. Zásadním kritériem pro poskytnutí poukazu je náročnost výkonu povolání konkrétního zaměstnance. Svou roli hraje i to, jak se společnost stará o děti a vnoučata zaměstnanců. Letos počtvrté uspořádáte letní tábor a v zimě se uskutečnil ve Valči na Slovensku již druhý ročník zimního táboru. Proč děláte tyto tábory, jejichž organizace a následná realizace je dosti náročná? Dětské rekreace patří mezi další zaměstnanecký benefit, který je součástí sociální politiky. Pro děti a vnoučata našich zaměstnanců připravujeme další ročník dětského letního tábora plného her, legrace a krásných zážitků v Rapotíně u Velkých

číslo 2

duben 2013

Losin, který potrvá stejně jako vloni 14 dnů. V loňském roce se zúčastnilo letního tábora ve dvou turnusech zhruba 120 dětí. Letos ve dnech od 31. 1. až 3. 2. se uskutečnil 2. ročník dětského zimního tábora ve Valčianské dolině, kterého se zúčastnilo 37 dětí. Příprava a realizace dětských rekreací jsou organizačně i provozně velice náročné, protože musíme vymyslet náplň pro všechny věkové kategorie účastníků táborů, a to do každého počasí. Během dětských rekreací klademe velký důraz také na bezpečnost a ochranu dětí. Skupina AGEL v rámci sociálního rozvoje také pravidelně organizuje tzv. Firemní hry a další aktivity. V České republice je málo firem, které nabízí jako benefit firemní školku. Říká se, že je to velmi složité a nákladné. Proč jste se rozhodli zaměstnancům Vítkovické nemocnice zřídit tuto firemní školku? A neuvažujete i o jiných nemocnicích? Svou firemní zaměstnaneckou školku vybudovala Vítkovická nemocnice za účelem sladění rodinného a pracovního života svých zaměstnanců. V roce 2011 byla školka ve Vítkovické nemocnici skutečně otevřena díky dotačnímu programu v rámci projektu výzvy číslo 54, přičemž celý projekt nese název Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Nejdříve společnost Vítkovická nemocnice uskutečnila dotazníkové šetření zájmu o tento nadstandardní benefit mezi svými zaměstnanci. Z průzkumu vyšlo najevo, že zájem o školku, která by byla umístěna přímo v areálu nemocnice, je značný a odpovídá rámcově kapacitě 24 dětí. Vzhledem k velkému počtu žen mezi zaměstnanci bylo od počátku pomýšleno na poskytování péče o děti od asi 3 let tak, aby školka umožnila v případě zájmu brzký anebo částečný návrat mladých maminek či tatínků, pečujících o děti, zpět do zaměstnání. Provozní doba byla taktéž od počátku plánována celoročně, nadstandardně od 6.00 do 19.00 hodin tak, aby pokryla celou ranní i odpolední směnu. Školka může fungovat i během soboty, ale zatím o tento provoz není patřičný zájem. Byla vybudována krásná školka s hernou – tělocvičnou, ložnicí, jídelnou a venkovním dětským hřištěm. Školka je moderně vybavena a splňuje všechny požadavky pro předškolní vzdělávání. O děti pečuje kvalifikovaný personál, který uplatňuje moderní trendy ve výchově a vzdělávání. Prostředky, které Vítkovická nemocnice získala z ESF,


jsou čerpány především na provozní výdaje. Náklady na rekonstrukci a dovybavení investovala samotná Vítkovická nemocnice ze svých příjmů. Společně s Vítkovickou nemocnicí vypracovaly žádost o tento projekt i Šumperská nemocnice a Středomoravská nemocniční, bohužel tyto dvě již se svou žádostí neuspěly. Nicméně naším zájmem je nadále tyto aktivity podporovat a participovat při zpracovávání projektových žádostí s dalšími zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL. Zájem o mateřskou školku projevila také Nemocnice Nový Jičín a myslím, že se najdou další zaměstnavatelé ve skupině, kteří případnou novou výzvu zváží a využijí. A co příspěvky v případě životních výročí, narození dítěte, svatby a dále také odměny za pracovní jubilea? V souladu s Holdingovou kolektivní smlouvou zaměstnavatel poskytuje v rámci sociálního programu odměny při životním výročí, odměny věrnostní a stabilizační. Přemýšlelo vedení společnosti, zda benefitní systém v AGELu je efektivní a má na vaše zaměstnance motivující vliv? Proces vyhledávání, náboru a poté i udržení kvalitního zaměstnance představuje pro firmy v posledních letech nelehký úkol. Rozhodování potenciálních zaměstnanců o výběru firmy ovlivňuje nejen její dobrá pověst či platové podmínky, ale stále častěji i benefity, které firma nabízí. Firemní benefity jsou v dnešní době faktor, který má výrazný vliv při volbě zaměstnavatele, ale také v konkurenčním boji a v udrže-

děti ve školce ve Vítkovické nemocnici

ní pozice společnosti na trhu práce a její prestiže. Firmy tím projevují zájem o to, aby zaměstnanci byli náležitě motivováni a spokojeni.

pro stabilizaci a motivaci zaměstnanců je velice důležité mít celou řadu sociálních benefitů, které poskytuje společnost svým zaměstnancům.

Myslíte si, že benefity vůbec mají význam? Sociální benefity mají různorodou podobu a jejich poskytování závisí na ekonomických možnostech zaměstnavatele. Sociální program organizace deklaruje, jak zaměstnavatel pečuje o své zaměstnance. Je součástí personální politiky s cílem působit na stabilizaci zaměstnanců, zlepšit pracovní podmínky a přispívat k personálnímu rozvoji. Domnívám se, že

A poslední otázka. Připravujete nějaké nové programy pro zaměstnance v letošním roce? Ano, ve spolupráci s firmou BICORN připravujeme pro zaměstnance program úspor pod názvem „AGEL BEZPEČNÝ a SPOŘIVÝ DOMOV“. Cílem tohoto programu je nabídnout zaměstnancům skupiny AGEL úsporu na elektřině, plynu a další bonusy. Více informací o tomto programu se můžete dočíst na této straně. INZERCE

Vážení zaměstnanci společnosti AGEL, společnost BICORN s.r.o. jako dlouholetý dodavatel energií pro Vás připravila ve spolupráci s Vaším zaměstnavatelem program úspor pro Vaše domácnosti „BEZPEČNÝ A SPOŘIVÝ DOMOV“. Co tento program obsahuje?

Sk u p in a A G E L

Losování o ROK ENERGIE ZDARMA a další ceny: Do losování budou zařazeny všechny smlouvy uzavřené do 31. 5. 2013

Garantovanou úsporu: Úsporu oproti dominantnímu dodavateli – po celou dobu odběru energií – garance cen do konce roku 2015. Silová elektřina Byt nebo malý dům se spotřebiči Malý dům s ohřevem vody Dům s elektrickým vytápěním * ukázka slev

Úspora za 36 měsíců

Zemní plyn

Úspora za 36 měsíců

723 Kč

Vařím

863 Kč

2 424 Kč

Ohřívám vodu

3 888 Kč

6 897 Kč

Topím

14 477 Kč

Technickou asistenci: Odstraňování havarijních situací 24 hodin denně s úhradou nákladů s plněním až do 8 000 Kč za škodní událost při uzavření smlouvy na dodávku elektřiny a plynu. Počet havarijních událostí za rok není omezen.

Infolinka: 844 44 55 66

děti ve firemní školce ve Vítkovické nemocnici

BONUS program: Věrnostní program s možností čerpání slev, výhod a bonusů u partnerů naší společnosti. BONUS pro rodiny s dětmi: Příspěvek až ve výši 500 Kč pro každé dítě v rodině od 6-ti do 15-ti let. Kdy? Trvání akce únor – květen 2013.

První losování o rok energie zdarma je za námi, známe tedy i prvního výherce, pana Miroslava Urbana ze společnosti CGB laboratoř, a.s. Pan Urban si ze dvou možností zvolil bezplatnou dodávku elektřiny.

9

Jak na to? V následujících třech měsících proběhnou odborné konzultace dle harmonogramu, se kterým budete seznámeni prostřednictvím svého zaměstnavatele. V případě dotazů jsme Vám k dispozici – infolinka 844 44 55 66, e-mail: benefit.agel@bicorn.cz

www.bicorn.cz


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Primář Jan Smetka získal významné ocenění od České chirurgické společnosti Prestižní Maydlovu medaili s diplomem převzal při slavnostním zahájení chirurgického kongresu v Brně. Text a Foto: Ing. Tomáš Želazko

MUDr. Jan Smetka

S K UP I N A A G E L

S

10

kupina AGEL se na odborném poli může pochlubit dalším úspěchem. Maydlovu medaili a diplom si koncem roku 2012 z Mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie v Brně odnesl MUDr. Jan Smetka, primář chirurgicko-traumatologického oddělení Nemocnice Šternberk. Primáři Smetkovi toto ocenění předal prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., předseda České chirurgické společnosti při České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která o udělení titulu rozhoduje. Slavnostního večera se zúčastnili význační chirurgové a přednostové klinik v České republice. Dvoudenního setkání se v Brně zúčastnilo více než 300 odborníků, lékařů a zdravotních sester z České republiky a ze zahraničí. Kongresu se například zúčastnily takové chirurgické osobnosti jako předseda Slovenské chirurgické společnosti prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc., předseda České chirurgické společnosti prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc., prof. MUDr. Pavel Pavko, CSc., a další významné osobnosti české chirurgie. „V každém případě je to pro mne velké překvapení, protože jsem v žádném případě

neočekával Maydlovu medaili. Když jsem byl vyzván, abych se dostavil k převzetí ocenění, byl jsem překvapený. Předpokládal jsem, že dostanu uznání výboru, ale v žádném případě medaili. Tato medaile je meta, na kterou bych si v životě nepomyslel. Je to pro mě takové ohlédnutí za celým svým chirurgickým životem s tisíci hodinami prožitými u operačního stolu. Je to velká pocta a současně zavazující pocit a taky si toho velmi považuji, protože se domnívám, že je to uznání – jak já s oblibou a rád říkám – venkovského chirurga. Neměli jsme v naší práci zázemí a možnosti klinického pracoviště, přesto se nám podařilo rozvíjet chirurgii okresního typu, kde se provádělo široké spektrum operací i nadstandardní chirurgické výkony. Domnívám se, že je to uznání pro nás i pro všechna podobná pracoviště, čili je to uznání chirurgické společnosti pro okresní venkovskou chirurgii,“ řekl k ocenění primář šternberské chirurgie, který je chirurgem již 33 let. Prof. MUDr. Karel Maydl (1853 až 1903) je považován za zakladatele české moderní chirurgie. Ve stanovách České chirurgické společnosti je uvedeno: „Toto ocenění je

udělováno osobnostem vysokých morálních kvalit, které významně přispěly k rozvoji české chirurgie, výrazným způsobem ovlivnily činnost České chirurgické společnosti a zasloužily se o rozvoj lékařství.“ Ve skupině AGEL mají nyní toto významné ocenění dva chirurgové. V říjnu 2010 Maydlovu medaili a diplom během chirurgického kongresu v Brně obdržel MUDr. Adolf Gryga, CSc., primář chirurgického oddělení prostějovské nemocnice. Primář MUDr. Jan Smetka se narodil v roce 1952 ve Veselí nad Moravou, po vystudování Lékařské fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor všeobecné lékařství, nastoupil jako lékař chirurgického oddělení Nemocnice Kyjov. V letech 1983 až 1985 se v období války Irák – Irán zúčastnil jako lékař „Vrtné naftařské expedice v Iráku“ v oblasti Basra. Po návratu do vlasti dále pracoval na chirurgickém oddělení nemocnice Kyjov, kde se v roce 1986 stal zástupcem primáře. Od roku 1991 do roku 1996 pracoval jako vedoucí lékař JIP-chirurgických oborů. V té době absolvoval velké množství symposií, kongresů a školení v souvislosti s rozvojem laparoskopické operativy. Od roku 1994 jako druhé pracoviště v České republice Nemocnice Kyjov v čele s panem doktorem Smetkou prováděla moderní operace nádorů konečníku pomocí operačního rektoskopu, metodou „transanální endoskopické mikrochirurgie“. V roce 1997 byl MUDr. Smetka jmenován primářem chirurgického oddělení Okresní nemocnice Kyjov, kde zejména rozvíjel laparoskopické operace a dále operativu se specializací hrudní a plicní chirurgie. Každoročně absolvoval tříměsíční stáž na „Klinike hrudnej a plucnej chirurgie“ v Bratislavě, u prof. MUDr. Svetozára Haruštiaka, CSc. Specializační atestační zkoušku složil v roce 2002 a poté bylo odbornou chirurgickou společností, ministerstvem zdravotnictví a Všeobec-


nou zdravotní pojišťovnou chirurgické oddělení v Kyjově uznáno jako způsobilé k provádění operací plic. V tomtéž roce byl oddělení udělen statut „Centrum pro operace kýl“ a současně bylo jmenováno školicím centrem. V roce 2010 odchází z nemocnice Kyjov na I. Chirurgickou kliniku Fakultní nemocnice USA v Brně, a to jako odborně specializovaný lékař. K 1. říjnu 2011 přijal nabídku k rozvoji chirurgie v Nemocnici Šternberk a byl jmenován primářem chirurgicko-traumatologického oddělení. „Jsem rád, že se mohu podílet na rozvoji chirurgicko-traumatologického oddělení, na zdejší týmové práci s kolektivem zkušených a erudovaných lékařů, a také předávat zkušenosti a vychovávat mladé chirurgy k samostatné práci,“ dodává primář Smetka. Za svou profesní dráhu primář Smetka přednesl 25 odborných přednášek, publikoval 8 odborných prací, zorganizoval 15 pracovních sympozií s tématikou laparo-

skopických operací, proškolil a garantoval šest chirurgických pracovišť v operacích konečníku, a to operačním rektoskopem. Od roku 2004 doposud je členem výboru „minimálně invazivní chirurgie“ a od roku 2007 do roku 2012 byl členem výboru „České chirurgické společnosti“. Primář Smetka je od roku 1978 ženatý a má třiatřicetiletého syna Jana, který žije a pracuje v Anglii. V mládí aktivně sportoval, přičemž ve vodním slalomu dosáhl na I. výkonnostní třídu. V současnosti jsou jeho zálibami myslivost, fotografování a cyklistika. Angažuje se také ve veřejném životě, když od roku 2004 byl šest let členem rady města Bzence a od roku 2009 dosud působí jako zastupitel města Bzence, kde má trvalé bydliště. V letech 2005 až 2009 byl předsedou Okresního sdružení České lékařské komory v Hodoníně a od roku 2009 je předsedou Čestné rady ČLK v Hodoníně.

Projekt zvýší šance žen na zapojení se do řídících funkcí Projekt bude ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL probíhat až do listopadu příštího roku.

S

polečnost AGEL bude díky příspěvku z Evropského sociálního fondu a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost realizovat další projekt. Tentokrát bude zaměřen výhradně na ženy a bude mít za cíl komplexním přístupem zvýšit jejich šanci na zapojení se do řídících a rozhodovacích procesů ve zdravotnictví. „Tím, že zvýšíme potřebné kompetence žen, podpoříme je v jejich dalším růstu. Projekt zároveň, zavedením dalších opatření, podpoří slaďování rodinného a pracovního života žen,“ popsala ředitelka útvaru personálně právních vztahů skupiny AGEL Ing. Iveta Ostruszková, MBA. Projekt vychází z šetření, z něhož je zřejmé, že nemocnice vykazují nízké procento žen

ve vyšším a top managementu. Cílem projektu je nejen snaha o zvýšení zastoupení žen ve vedoucích postech, ale také to, aby se priorita – rovné příležitosti žen a mužů – dala realizovat v praxi. Zaměstnavatelé ve zdravotnictví budou projektem motivováni k zavádění pro-zaměstnaneckých opatření formou kariérových plánů a manažerských databází s cílem usnadnit ženám přístup na vedoucí pozice. Pro posílení vazby na změnu bude vytvořeno příznivé pracovní prostředí pro seberealizaci žen, které dnes obtížně kombinují rodinu a práci. „Ženy projdou programem Základní znalostní výbava manažerky a budou se moci obracet na osobního profesního poradce. Proško-

leni budou také interní poradci pro oblast rovných příležitostí. Aktivity projektu vychází z reálných potřeb zaměstnaných žen a v rámci projektu bude v horizontu dvou let podpořeno a zařazeno do vzdělávacích kurzů 96 osob,“ doplnila manažerka pro personální práci Bc. Kateřina Kyselá, MBA, s tím, že realizaci projektu bude zajišťovat speciální realizační tým, který zabezpečí jednotlivé klíčové aktivity po celou dobu trvání projektu. Projekt, ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a Vzdělávacím a výzkumným institutem AGEL, bude probíhat až do listopadu příštího roku. O možnostech účasti v tomto projektu byli informováni personalisté jednotlivých společností skupiny AGEL.

S K UP I N A A G E L

Text: Redakce

11


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Lékárny skupiny Agel fungují pod novou značkou LÉKÁRNY AGEL mají v současnosti 15 poboček po celé republice, do budoucna se bude jejich síť dále rozrůstat. Text a foto: Bc. Radka Baková

„Klienti se mohou těšit v lékárnách AGEL na spoustu benefitů a promo akcí“

LÉKÁRNA AGEL v Nemocnici Valašské Meziříčí

Sk u p in a A G E L

V

12

elkými změnami prošly v posledních měsících lékárny společnosti AGEL, které nyní fungují pod novým úsekem a novou obchodní značkou LÉKÁRNA AGEL. Centralizace byla dokončena letos v únoru a od začátku roku se také pomalu začaly projevovat její výhody, a to zejména v oblasti nákladů, nákupů, obchodu a marketingu. Tato pozitiva pocítí především klienti koncových zákazníků. „Sjednocením se nám podařilo vybudovat si u dodavatelů mnohem lepší pozici k vyjednávání o cenách, zavedli jsme jednotný lékárnický systém, který je nutný k jednotnému a centrálnímu řízení. Klientům nabídneme na všech lékárnách jednotný a přehledně vystavený sortiment volně prodejných léků a parafarmaceutik, nový systém zákaznických benefitů a spoustu dalších marketingových aktivit,“ popisuje přednosti ředitel úseku LÉKÁREN AGEL Ing. David Masopust s tím, že důvodů, proč by si měli zákazníci vybrat právě LÉKÁRNU AGEL, je mnohem více.

ERUDOVANÝ PERSONÁL Vzhledem k propojenosti lékáren se zdravotnickými zařízeními skupiny AGEL mají klienti jistotu, že je vždy obslouží erudovaný personál. Lékárník zákazníka při výdeji léčivých přípravků poučí o správném a bezpečném užívání vydávaných léčivých přípravků. „V našich lékárnách se lidem nestane, že by jim obsluha zaměnila lék za jiný, i když léčivá látka zůstává stejná, což je u některých konkurenčních společností běžnou praxí. Léčiva zaměňujeme pouze na vyžádání klienta. V současné době začalo celoroční školení


VIDITELNÉ ZMĚNY Mezi nejviditelnější změny, které s sebou rebranding lékáren, neboli změna obchodní značky, přinesl, patří nové logo LÉKÁRNA AGEL. Do nového „kabátu“ byly během loňského podzimu přelepeny všechny pobočky. A změn se dočkají také interiéry. „Nejrůznějších parafarmaceutik a doplňků stravy je v prodeji obrovské množství a laická veřejnost se v nich jen těžko orientuje. Proto jsme se rozhodli přizpůsobit organizaci sortimentu na policích v lékárnách našim klientům. Sortiment jsme rozdělili z pohledu pacientů na přehledné kategorie,“ vysvětluje David Masopust a doplňuje, že v regálech je také přehledně označeno zboží, které je aktuálně v akci. Pro seznámení klientů s novou značkou probíhaly na podzim loňského roku speciální promo akce, při kterých hostesky rozdávaly v okolí lékárny lidem slevové poukázky a informovaly veřejnost o dalších aktuálních nabídkách. I do budoucna se mohou klienti těšit na další zajímavé akce, které budou zahrnovat nejrůznější ochutnávky a také možnost nechat se bezplatně vyšetřit, a to například na riziko obezity, ischemické choroby atd. Lékárny chystají rovněž spuštění nových webových stránek, zavedení zákaznických karet pro zaměstnance AGELu a otevření nových lékáren ve Šternberku, Českém Těšíně a dvou v Ostravě. „Lidé se nemusí bát, že by se o dalších akcích, které pro ně chystáme, nedozvěděli. Do našich zdravotnických zařízení a okolí lékáren budou pravidelně distribuovány letáky s aktuální nabídkou. Od února je již v terénu distribuován nabídkový leták a o aktualitách se zákazníci dozvědí rovněž z kliprámů umístěných v nemocnicích,“ uvedl na závěr David Masopust.

Ing. David Masopust, ředitel úseku LÉKÁREN AGEL David Masopust je absolventem Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, kde v roce 1994 odpromoval v oboru Marketing – management. Ve farmaceutickém průmyslu působí od roku 1995, kdy začal ve společnosti Galena sbírat první zkušenosti na pozici referenta pro marketing a obchod. V roce 1997 začal pracovat v distribuci léků a zdravotnického materiálu ve firmě TAMDA na pozici ředitele marketingu. V letech 1999 – 2012 pracoval ve společnosti Gehe Pharma Praha, kde působil na pozici obchodního ředitele pro severní Moravu a od roku 2009 se stal obchodním ředitelem pro oblast Morava. Ve firmě řídil také virtuální řetězec 150 lékáren pod názvem Valunio. V srpnu loňského roku se stal ředitelem úseku LÉKÁREN AGEL, kde je zodpovědný za dosažení plánovaného zisku, obratu a záchytu receptů. Za jeden ze svých dalších cílů si stanovil vybudování značky lékárna AGEL a odlišení se od konkurence. David Masopust je ženatý, má tři děti a mezi jeho záliby patří kromě rodiny horské kolo, lyžování a geocaching.

Ing. Lenka Franková, provozní manažerka LÉKÁREN AGEL Lenka Franková je absolventkou Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě, kde vystudovala obor Systémové inženýrství. Ve zdravotnictví působí od roku 2002, kdy nastoupila na pozici tiskové mluvčí v Nemocnici Třinec. Měla na starosti také marketing, interní audit a interní komunikaci. Ve společnosti Repharm pracuje coby provozní manažerka lékáren od roku 2011. Mezi její záliby patří cestování, cyklistika, lyžování a vysokohorská turistika.

Ing. Petra Pniaková, marketingová manažerka LÉKÁREN AGEL Petra Pniaková vystudovala Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské v Ostravě, obor Marketing a obchod. V roce 2003 nastoupila do společnosti Coca-Cola Beverages, kde působila na pozici obchodního zástupce. Zkušenosti s farmaceutickým průmyslem získala ve společnosti Gehe Pharma Praha, spol. s r.o., coby obchodně-marketingová konzultantka. Jejím úkolem na pozici marketingové manažerky je vytvoření fungujícího řetězce lékáren, zviditelnění nové značky vůči pacientům i výrobním firmám a úspěšné dokončení procesu externího a interního rebrandingu. Mezi její záliby patří lyžování, tenis, badminton, horské kolo a divadlo.

Ing. Petr Matzke, obchodní manažer LÉKÁREN AGEL Petr Matzke absolvoval Fakultu lesního inženýrství Mendelovy univerzity. Ve farmaceutickém průmyslu se pohybuje již od roku 1997, kdy nastoupil do společnosti GEHE Pharma Praha. Zde působil jako obchodní reprezentant, modemový specialista a následně jako key account manager. V LÉKÁRNÁCH AGEL zastává pozici obchodního manažera, má na starosti zejména obchodní aktivity, eRecepty a zavádění nového softwaru do lékáren. Mezi jeho záliby patří sport– kolo, lyžování, plavání, hokej, tenis.

Sk u p in a A G E L

všech zaměstnanců lékáren, kteří přicházejí do obchodního vztahu se zákazníkem. Garantem školení s názvem Kontinuální vzdělávání pro zaměstnance lékáren – Dispenzační práce je PharmDr. Jana Matušková, školitelka mimo jiné i konkurenčních řetězců lékáren Lloyds a Dr.Max,“ doplňuje ředitel Masopust a dodává, že jedním z dalších cílů do budoucna bude ještě více zlepšit spolupráci a komunikaci se zdravotnickými zařízeními tak, aby byly lékárny schopny uspokojit veškeré požadavky klientů a na skladech byly i méně běžné léčivé přípravky. Aktuálně jsou léky či jiné zboží, které v danou chvíli není na skladě, zajištěny do několika hodin, maximálně do druhého dne. „Lékárny AGEL se stávají zajímavou značkou. Potvrzuje to i řada zájemců o práci v naší síti i z jiných řetězců,“ prozradil David Masopust.

13


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Děti zaměstnanců se vyřádily na zimním táboře Lyžování, snowboarding i soutěže – to vše si užívaly děti zaměstnanců AGELu na táboře ve Valčianské dolině. Text: Bc. Radka Baková / Foto: Bc. Kateřina Kyselá, MBA

SkN ue pmin o ca nAi c G eE L

Z

14

atímco ostatní školáci seděli ve svých lavicích a čekali, až jim třídní učitel oficiálně předá pololetní vysvědčení, 37 dětí zaměstnanců skupiny AGEL vyrazilo na cestu do Valčianské doliny. Ve čtvrtek 31. ledna v ranních hodinách nastoupily do autobusu v Třinci první děti. Postupně jsme nabírali děti v Českém Těšíně, v Ostravě, v Olomouci a posledním stanovištěm byl Nový Jičín. Autobus plný dětí a 4 vedoucích dojel do zasněženého Snowlandu krátce po 13:00 hodině. „Hned po příjezdu měly děti připravený oběd, aby mohly po dlouhé cestě načerpat síly na odpolední program. Po obědě a krátkém přivítání, pro mnohé v již známém prostředí, jsme děti seznámili s jejich vedoucím a rozdělili do oddílů. Letos jsme byli ubytováni ve čtyřech dřevěných srubech, děti byly rozděleny podle věkových kategorií, případně také, jak si kdo přál být ubytovaný se svým kamarádem nebo sourozencem,“ popisuje první den zimního tábora manažerka pro personální práci Bc. Kateřina Kyselá, MBA, která se akce coby organizátorka každoročně účastní. Následně se děti oblékly do sportovního oblečení a hurá na svah. Zde se jich ujal

„Ujo Milan“, který dětem připravil na svahu lehký slalom, aby si je mohl podle lyžařských schopností rozdělit. A poté si začali malí lyžaři svou zimní rekreaci naplno užívat. „Hned první den se děti pořádně rozlyžovaly a protože jsme chtěli strávit společný večer, připravili jsme si večerní program, který se nesl v duchu televizní hry Kufr. A protože se jedná, podle pojetí, o vědomostní, ale velmi zábavnou hru, některým, zvláště starším táborníkům, se zdál náš nápad zpočátku málo atraktivní. Nakonec se všichni bavili tak, že jsme měli skoro problém děti uspat,“ prozrazuje s úsměvem Kateřina Kyselá. Mezi dětmi nebyl nikdo, kdo by stál na lyžích nebo snowboardu poprvé, a tak si všechny děti na svahu spíše zdokonalovaly svoje dovednosti, než aby se učily něco nového. I když je pravdou, že díky teplotám lehce nad nulou byl sníh docela těžký a na svahu jej bylo po pár hodinách sluníčka více než dost. A tak letos děti přece jen zažily oproti loňsku trochu změnu a zdokonalovaly se v jízdě místy na muldách v mokrém sněhu a večer, když to všechno trochu namrzlo, tak zase na namrzlém povrchu. Pro účastníky byly pod vedením

zkušených instruktorů a vedoucích připraveny také různorodé sněhové soutěže, a tak se všichni pořádně vyřádili. „Aby program nebyl pro děti monotónní, měli jsme pro ně připraveny i jiné kulturně-společenské aktivity. Například jsme společně navštívili wellness centrum a bowling v blízkém hotelu Impozant,“ doplňuje Kateřina Kyselá. Čtyřdenní zimní tábor pro děti zaměstnanců byl připraven opět personálním oddělením společnosti AGEL ve spolupráci s odborovou organizací SOOSA a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. „V současné době již připravujeme další letní dětské rekreace pro děti. Jako novinku letos nabídneme letní outdoorový tábor, který se bude konat také ve Valčianské dolině a bude určen především dětem, které preferují kola, výšlapy, lana a jiné outdoorové aktivity. Samozřejmě také připravujeme letní tábor v Rapotíně a děti se tak nemusí obávat, že by se letošní léto na Losinku nepodívaly.“ Bližší informace o všech připravovaných dětských táborech si můžou zájemci najít na intranetu nebo se přímo informovat prostřednictvím personalistů v jednotlivých společnostech skupiny AGEL.


15

SkN ue pmin o ca nAi c G eE L


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Miroslav Jaška rozhoduje najvyššiu slovenskú futbalovú ligu už 15 rokov Na začiatku rozhodcovskej kariéry bol Mgr. Miroslav Jaška inzultovaný v kabíne rozhodcov kapitánom domáceho mužstva. Červené karty, ktoré udelil a boli napísané v zápise o stretnutí, musel vyškrtať a až potom ho pustili. Text: Ing. Tomáš Želazko, Bc. Marta Csergeová / Foto: archív Mgr. Miroslav Jaška

Obidve nemocnice čaká tvrdý boj pri vyjednávaní zmluvných objemov od zdravotných poisťovní, nemocnice sú však vnímané ako ich relevantný partner, ktorý sa posúva v poskytovaní zdravotnej starostlivosti smerom dopredu.

M

r oz h ovo r

gr. Miroslav Jaška sa narodil v roku 1970. Po vyštudovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pracoval ako riaditeľ pobočiek Istrobanky a HVB bank Slovakia. Potom pôsobil ako finančný riaditeľ v spoločnosti Letecké opravovne Trenčín a ako ekonomicko-technický námestník vo Fakultnej nemocnici Trenčín. Od roku 2010 pracuje v spoločnosti AGEL SK. Mgr. Jaška je v súčasnosti riaditeľom nemocnice v Levoči a konateľom v Nemocnici Krompachy, kde je zodpovedný za ekonomiku. Je ženatý a má dve deti vo veku 15 a 20 rokov.

16

Aké investície a do čoho čakajú tieto dve nemocnice? V nemocnici Krompachy uskutočňujeme projekt digitalizácie röntgenu, snažíme sa o otvorenie urologickej ambulancie. V Levoči sme úspešne dokončili digitalizáciu röntgenov a mamografu, renováciu priestorov psychiatrického oddelenia – za plnej prevádzky a chodu tohto oddelenia a renováciu ústavnej lekárne. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia bývalej slobodárne na neurologický pavilón. Vašou záľubou je futbal. Ste prvoligový rozhodca. Hrali ste sám futbal alebo ste robili i iné športy? Futbal som aktívne hral až do skončenia vysokej školy, najprv v mládežníckych kategóriách. Jednoty Trenčín a u mužov v Kable Bratislava. Ako takmer celá vtedajšia mládež, nesedeli sme pri počítačoch, ale našim druhým domovom boli športoviská na ulici, kde sme hrávali hokejbal a tenis.

Pán riaditeľ, ste vyštudovaný matematik. Ako ste sa dostali k zdravotníctvu? Cesta k zdravotníctvu bola dlhšia, keďže som ako vyštudovaný matematik robil počas svojej práce v bankovom sektore reštrukturalizačné projekty, bol som oslovený, aby som pomohol s reštrukturalizáciou Fakultnej nemocnice v Trenčíne.

Kedy ste začali s kariérou futbalového rozhodcu? Čo Vás viedlo k rozhodnutiu venovať sa futbalu ako rozhodca? Po skončení vysokej školy v roku 1992 som zvážil, že profesionálny futbalista už zo mňa nebude, a bývalý tajomník ČZTV ma nahovoril, aby som skúsil zostať pri futbale ako rozhodca. Malou pikoškou je, že keď som robil prvé skúšky na rozhodcu, tak som si myslel, že všetko z pravidiel viem, veď som hral futbal. Ale z 30 testových otázok som však urobil 20 chýb.

Šéfujete nemocniciam v Levoči a v Krompachoch. Čo tieto nemocnice v najbližších mesiacoch čaká?

Môžete v krátkosti zhrnúť svoju rozhodcovskú kariéru od samotných začiatkov až po súčasnosť?

Začal som v okresných súťažiach, ktoré som po roku opustil a postúpil do 6. ligy. Po vydarenej sezóne som preskočil 5. ligu, rok som pôsobil v 4. lige a po ďalšom postupe som pôsobil v 3. lige dva roky. Zrazu som sa ocitol v súťažiach riadených Slovenským futbalovým zväzom v spoločnosti vynikajúcich rozhodcov, ako boli Ľuboš Micheľ, dnes už nebohý Vlado Hriňák, Laco Gádoši, Karol Ihring a ďalší. Keďže talentovaných mladých rozhodcov pravidelne sledoval pán Marko, v tom čase predseda Komisie rozhodcov – a je tiež 20 rokov členom Komisie rozhodcov UEFA, bol sa pozrieť na môj ťažký zápas v derby Gabčíkovo-Šaľa a uznal, že by som mohol byť adept až na medzinárodného rozhodcu. V roku 1998 som pískal svoj prvý zápas v najvyššej slovenskej súťaži v stretnutí Humenné – Prievidza s výsledkom 6:2 a zaujímavosťou je, že som udelil až 3 červené karty. V súčasnosti som v skupine 20 rozhodcov, ktorí rozhodujú najvyššiu slovenskú futbalovú ligu.


„Pre mňa futbalista z inej galaxie je v súčasnosti Lionel Messi, športovo aj ľudsky“ Kto je Váš vzor ako rozhodca? Rozhodcovský vzor som nemal, snažil som sa „zobrať“ si z každého špičkového rozhodcu to najlepšie. Najlepším rozhodcom u mňa je ešte stále Ľuboš Micheľ a v súčasnosti Viktor Kassai. Poznám ich osobne a sú nielen dobrí rozhodcovia, ale aj veľmi milí a príjemní ľudia.

Koľko zápasov pískate mesačne? A ako ide Vaša práca skĺbiť s pískaním? Do mesiaca sme delegovaní zhruba 4-krát, tak rozhodcovia, ako aj náhradní rozhodcovia. Pre mňa je rozhodovanie relax, pretože musím 4-krát do týždňa trénovať, takže po práci sa prezlečiem a idem na tréning. Riadenie nemocnice má úzky súvis s rozhodovaním. Ctíte pravidlá hry, či je to v nemocnici alebo na ihrisku, po krátkom čase ľudia zistia, že ste fér a tak sa môžeme aj tu v Levoči so svojimi spolupracovníkmi posúvať smerom dopredu. Rozhodovanie mi však dalo aj veľmi veľa kontaktov, ktoré sa dajú využiť pri manažérskych pozíciách. Akým spôsobom vôbec prebieha taktická a fyzická príprava rozhodcov na jednotlivé zápasy? Fyzická príprava rozhodcu prebieha počas celého roka. 4-krát do roka máme fyzické previerky – tzv. JOJO test – beh 150 metrov za 30 sekúnd, chôdza 50 metrov za 35 sekúnd a takýchto sérii máme 20 až 24 krát. Raz do roka sme skúšaní z pravidiel futbalu a z anglického jazyka. Taktická príprava prebieha už na ceste na zápas,

kde si hovoríme o tzv. trouble – makeroch – napríklad hráč rád filmuje v pokutovom území, alebo dokáže za chrbtom rozhodcu niekoho udrieť, o atakoch zo strany fanúšikov atď. – aby sme boli pripravení vhodným spôsobom reagovať na udalosti odohrávajúce sa v rámci futbalového stretnutia. Veľká časť verejnosti rozhodcom ich prácu nezávidí, a to hlavne v nižších súťažiach, kde sú pravidelne vystavovaný sprostým nadávkam, vyhrážkam a veľakrát i fyzickým útokom. Zažili ste Vy niečo podobné? Musím povedať, že ani ja nezávidím rozhodcom v nižších súťažiach. Na začiatku svojej kariéry som v druhom zápase v živote bol inzultovaný v kabíne rozhodcu kapitánom domáceho mužstva. Červené karty, ktoré som udelil a boli napísané v zápise o stretnutí, som musel vyškrtať a až potom ma pustili.

Hovorili sme o minulosti, ale čo budúcnosť? Máte nejaké vysnívané méty, ktoré by ste rád s píšťalkou raz dosiahli? Kvôli môjmu veku je pre mňa už dosiahnuteľná len jedna méta a to je rozhodovanie Finále Slovenského pohára, či už ako hlavný rozhodca alebo náhradný. Keďže kvôli veku za 1,5 roka musím skončiť s rozhodovaním, budúcnosť hlavne spájam s tým, aby som si udržal svoju vysokú rozhodcovskú výkonnosť a svoj rozhodcovský kredit. Máte nejaký futbalový klub, ktorému fandíte? Ktorý futbalista patrí k Vašim obľúbeným? Obľúbený klub nemám, teším sa dobrému futbalu. Pre mňa futbalista z inej galaxie je v súčasnosti Lionel Messi, športovo aj ľudsky. Mám rád aj našich hráčov, či už je to Maťo Škrteľ, Marek Hamšík alebo z Trenčína David Depetris, ktorých osobne poznám a majú okrem futbalových schopnosti aj vysoké ľudské kvality.

r oz h ovo r

Aká bola cesta do 1. ligy? Dnes sa všade omieľa, že bez známostí a bez peňazí je to skoro nemožné? Tak ako som hovoril, pre mňa cesta na vrchol bola pomerne rýchla. Nestretol som sa s tým, že by po mne chcel za postup niekto peniaze. Každý jeden rozhodca má za sebou „tutora“, ktorý ho v jeho kariére usmerňuje, radí mu a pomáha mu, je to však úplne prirodzené. V dnešnej dobe už ja pomáham formovať sa mladším rozhodcom z môjho regiónu a tak splácam dlh ľuďom, ktorí pomohli mne.

17


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Napsali o nás… Výběr toho nejzajímavějšího z tisku a internetového zpravodajství týkající se zdravotnických zařízení skupiny AGEL. Prvá sa narodila Júlia TASR 1. januára Na svoje prvé Novoročné bábätko si musela zvolenská nemocnica počkať až do druhej hodiny a 35. minúty prvého dňa roku 2013. Malá Júlia vážila po pôrode 3660 gramov, merala 54 centimetrov a stala sa pre rodičov tým najkrajším novoročným darčekom. Celkom 858 detí sa v minulom roku narodilo v Nemocnici Zvolen, ktorá je členom skupiny AGEL, čím počet pôrodov oproti roku 2011 klesol o 13 bábätiek. Ako uviedla tlačová hovorkyňa AGEL SK Marta Csergeová, najfrekventovanejšími menami pre novorodencov boli v minulom roku chlapčenské mená ako Tomáš, Samuel, Jakub a z dievčenských mien prevládali mená ako Sofia, Nela a Kristína.

N a p s a l i o ná s

Primář Pavol Holeczy: Ke zhubnutí pomůže také „palačinka“ nebo balonek

18

Moravskoslezský deník 3. ledna Jste tlustí, tak nežerte – tato „dobrá rada“ asi platí u těch, kteří potřebují shodit pár kilogramů nabraných během Vánoc, dalších svátků a oslav. Těm, kteří ale takto „kynuli“ několik let a nosí s sebou i několik desítek kilogramů tukových zásob navíc, už musí doporučit odborníci i jiné postupy. Primář chirurgie Vítkovické nemocnice Pavol Holeczy, který se specializuje na chirurgickou léčbu obezity, míní, že morbidní obezita je nemoc, která se musí léčit. „Stejně jako alkoholismus a drogová závislost. Několika kilogramů nadváhy se člověk zbaví pevnou vůlí, změnou stravovacích návyků a cvičením, když však s sebou nosí navíc přes čtyřicet kilogramů, sám to nezvládne,“ tvrdí Holeczy, kterému nedělá problém sníst na posezení celou čokoládu, nejlépe dvousetgramovou studentskou pečeť. „Nemůžu ale takto hřešit každý den. Jím pravidelně, od všeho trochu a rekreačně sportuji. Také musím jít svým pacientům příkladem, nehledě na to, že tlustému chirurgovi se pak špatně operuje,“ vysvětluje důvody, proč se sám udržuje v kondici. Holeczy se svým týmem léčí pacienty s morbidní obezitou třeba „palačinkou“.

Tak říkají zákroku – laparoskopické plikaci – pomáhajícímu lidem ve vyšších stadiích obezity, kteří už nemají šanci na úspěch snížit svou hmotnost konzervativními způsoby. „Principem zákroku je zmenšení objemu žaludku. Toho chirurgové dosáhnou zanořením žaludeční stěny dovnitř žaludku. Na rozdíl od podobných operací není třeba u tohoto výkonu odstraňovat velkou část zcela zdravého žaludku. Ten ponecháme nemocnému celý, zjednodušeně řečeno jej pouze určitým způsobem, prošitím, zúžíme. Metoda je velmi šetrná a především je vratná,“ vysvětlil Holeczy. V ostravské fakultní nemocnici si pacienti s morbidní obezitou mohou vybrat z několika metod. Nabízejí tu operační řešení, pacienti také „polykají“ nejmodernější typ intragastrického balonku, díky kterému pak nepociťují hlad. „Balonek je volně umístěn v žaludku a opatřen speciálním katétrem, který lze pomocí endoskopu v žaludku uchopit, aby mohla být do balonku kdykoliv doplněna speciální tekutina, která jej vyplňuje,“ popsal specialista interní kliniky Fakultní nemocnice Ostrava Evžen Machytka s tím, že katétr zároveň plní funkci kotvicího mechanismu, umožňujícího balonek kdykoliv ze žaludku vytáhnout. Balonek může mít pacient v žaludku i dva roky, tekutinu v něm mohou lékaři doplňovat i injekčně pomocí portu umístěného v podpaží. První miminko kraje dostalo od hejtmana do kolébky 15 tisíc Přerovský a hranický deník 5. ledna První dvě miminka, která přišla na svět na Nový rok v přerovské porodnici, měla včera dopoledne vzácnou návštěvu – olomouckého hejtmana Jiřího Rozbořila a primátora Přerova Jiřího Lajtocha (oba ČSSD). Chlapeček Jiřík, jenž se narodil pouhých pět minut po půlnoci mamince Ivoně Horákové z Tovačova a stal se prvním miminkem kraje, obdržel od hejtmana do vínku vkladní knížku s patnácti tisíci korunami. Drobné dárky od primátora města a ředitele nemocnice ale získal také malý Vojtíšek Brázda, první narozené miminko z Přerova. Chlapec přišel na svět v devět hodin ráno

císařským řezem, váží 2650 gramů a měří 49 centimetrů. V přerovské porodnici se loni narodilo celkem 881 dětí, z toho bylo 467 chlapců, 414 děvčat a osm dvojčátek. A jaká jména pro své ratolesti maminky nejčastěji vybíraly? „Převažovala tradiční česká jména. Mezi holčičkami to byly Natálky, Terezky, Adélky a Elišky, k nejčastějším chlapeckým jménům pak patřil Jan, Jakub, Vojtěch, Ondřej či Filip,“ řekla mluvčí přerovské nemocnice Radka Baková.

Zleva: Olomoucký hejtman Ing. Jiří Rozbořil, ředitel nemocnice Ing. Tomáš Uvízl a primátor Přerova Ing. Jiří Lajtoch

Přerovský pavilon pro matku a dítě nabízí budoucím maminkám uzavřené porodní boxy, jež poskytují rodičce i jejímu partnerovi maximální soukromí. Jejich součástí jsou kromě speciálních polohovacích lůžek také rehabilitační balony, žebřiny, lano, vak nebo žíněnky. Nejmodernější místnosti umožňují nespočet alternativních způsobů vedení porodu. Nemocnica s novou lekárňou Podtatranské noviny 8. januára Všeobecná nemocnica s poliklinikou v Levoči tesne pred vianočnými sviatkami ukončila komplexnú rekonštrukciu prízemia psychiatrického pavilónu. Celkovou rekonštrukciou prešlo celé prízemie, kde sa z priestorov bývalej práčovne vybudovala nová ústavná lekáreň. Investícia do tejto modernizácie bola viac než 110tisíc eur. Financovaná bola zo zdrojov mesta, tie získalo mesto predajom akcií nemocnice spoločnosti AGEL SK. „Pri rekonštrukcii došlo k celkovej výmene podláh, okien, keramických obkladov a prišlo aj k zútulneniu celého priestoru vchodu do ústavnej lekárne,“ uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Jaška.


Právo 11.ledna Až do pětašedesáti let vedl Reinhold Tyleček z Hlučína docela normální život. Rád sportoval, provozoval řeznictví a na blížící se penzi ani nepomyslel. Jeho životní plány se rozsypaly ve chvíli, kdy přišel k lékaři s bolestí levé nohy. Diagnóza byla krutá – ischemická choroba neboli nedokrevnost a nutnost amputace. „Před sedmi lety jsem absolvoval mnoho vyšetření, při kterých mi lékaři zjistili, že má levá noha přestává být zásobována dostatečným množstvím krve – a tím i důležitými živinami a kyslíkem,“ uvedl Reinhold Tyleček. „Pak mi oznámili, že můj zdravotní stav je velmi vážný a jediným možným řešením je amputace,“ dodal. S konečným verdiktem se jen těžko smiřoval. „Měl jsem rodinný dům a zahradu. Ale jak bych s jednou nohou sekal trávu a staral se o dům? Musel jsem se všeho vzdát a radikálně změnit život. Už tak to bylo velice těžké a ještě teď se s tím smiřuji,“ dodal. Když ho za pár let začala pobolívat i pravá noha, tušil, že je zle. Pomoc našel v ostravské Vítkovické nemocnici, kde mu lékaři nohu zachránili. „Řekl jsem, že bez nohou žít prostě nebudu. Odmítl jsem amputaci a začal shánět jiné lékaře. Vlivem náhod, štěstí a mé tvrdohlavé povahy jsem se dostal až do Vaskulárního centra do Vítkovic,“ řekl Tyleček. Ani tentokrát nebyla diagnóza dobrá. Ischemická choroba dolních končetin zasáhla i pravou nohu. Zdravotní stav byl ještě vážnější než v prvním případě, přesto primář Vaskulárního centra Dušan Kučera společně se svým týmem zahájil léčbu. „Vyšetřili jsme průchodnost tepen dolních končetin a zhodnotili jejich stav. Následně jsme pomocí unikátní technologie – cytostatikem potaženého balónkového katetru, který jsme mimochodem použili na našem pracovišti jako první v Česku – mechanicky rozšířili tepny. Cytostatikum ve stěně působí tak, že brání opětovnému zužování tepny. Od té doby je stav pana Tylečka stabilizovaný, nohu však neustále kontrolujeme,“ přiblížil primář. Ačkoli je Reinhold Tyleček šťastný, přece jen ho trápí jedna myšlenka. „Pan primář mi zachránil život, ale pořád dokola se ptám, co by se stalo, kdybych se na lékaře Vítkovické nemocnice obrátil ještě před tím, než mi amputovali levou nohu. Možná

by mi ji také zachránili a mohl bych žít normálním plnohodnotným životem,“ svěřil se Tyleček. Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice je jedním z mála pracovišť v Česku, která se léčbou takto nemocných pacientů zabývají. Díky nejmodernějším metodám se tak Ostrava řadí mezi nejlepší pracoviště tohoto druhu v zemi. „Odborníci na cévní onemocnění z oblasti angiologie a cévní chirurgie, kteří působí na jednom pracovišti, hodnotí různé možnosti diagnostiky a léčby pacienta. Zvolí tak optimální vyšetřovací a léčebný postup. Pacient je tak v jednom centru, v jedné budově, v krátké době jak vyšetřen, tak vyléčen špičkovými odborníky a technikou,“ doplnil primář Vaskulárního centra Kučera. Nemocnice připravuje pro budoucí maminky plavání i cvičení Šumperský a jesenický deník 11. ledna Novou sérii vzdělávacích přednášek, dále kurzy plavání a cvičení nabídne i v letošním roce budoucím maminkám gynekologicko-porodnické oddělení Šumperské nemocnice, která je členem skupiny AGEL. Kurzy i přednášky jsou vhodnou přípravou pro zvládnutí porodu a rovněž přispívají ke zlepšení fyzické kondice nastávajících maminek. Plavání bude zahájeno 14. ledna, cvičení pak probíhá každé pondělí v 15.00 hodin pod vedením

porodní asistentky na rehabilitačním oddělení Šumperské nemocnice. „Cvičení pro budoucí maminky se zaměřuje na gravidjógu, těhotenskou gymnastiku, cvičení na míči, ale také na relaxaci, dechová cvičení a posilování pánevního dna. Některé ženy mohou mít po porodu problémy se samovolným únikem moči, čemuž tyto aktivity také pomáhají předcházet,“ upozorňuje vrchní sestra Šumperské nemocnice Marcela Straková. Plavání a cvičení lze absolvovat pouze po předchozím přihlášení a po předložení potvrzení gynekologa o tom, že se maminka může těchto kurzů účastnit. Plavání je určené těhotným ženám od ukončeného 20. týdne těhotenství. Na cvičení a plavání se mohou maminky objednávat kdykoliv, a to v pracovní dny na telefonním čísle: 583 332 302. Nemocnice nabízí budoucím maminkám i balíček služeb. Balíček za zvýhodněnou cenu 600 korun zahrnuje vstup na přednášky pro budoucí maminky

N a p s a l i o ná s

Měl přijít o nohu, lékaři mu ji novou metodou zachránili

19


ročník 7

i s doprovodem otce, deset lekcí cvičení, tři lekce plavání a bezplatný doprovod tatínka u porodu nebo jiné osoby, kterou si budoucí maminka zvolí.

krve v naší nemocnici,“ poznamenala další z přítomných Eva Hradilová.

Sestřičky v Přerově darovaly krev a plazmu

Právo 21. ledna S předsevzetím přestat kouřit pomohou kuřákům odborníci v nemocnici ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku. „Mnoho kuřáků uvažuje o tom, že by kouření zanechali, nebo se o to alespoň pokoušejí. Zbavit se tohoto zlozvyku není jednoduché a vyžaduje to velké úsilí. Každý je svým způsobem jiný a každému vyhovuje jiný způsob odvykání. Proto budeme na našem pracovišti uplatňovat individuální přístup ke všem klientům,“ popsala lékařka valašskomeziříčské nemocnice Marie Černochová s tím, že závislost na nikotinu je nejen fyzická, ale také tzv. psychosociální. „Tu pociťují závislí v situacích, kdy si prostě musí zapálit – například v partě kuřáků, při kávě či v hospodě,“ doplnila lékařka. V rámci úvodní návštěvy nového centra odborníci nejprve zhodnotí za pomoci základních vyšetření zdravotní stav klienta. Pomocí dotazníků určí míru závislosti na cigaretách, kuřácké návyky a odhodlanost přestat kouřit. Poté odborník zjistí koncentraci oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu a společně s klientem navrhne plán pro odvykání kouření. Centrum pro závislé na tabáku je pacientům v nemocnici ve Valašském Meziříčí k dispozici každé úterý odpoledne, zájemci se mohou objednávat od pondělí do pátku dopoledne na telefonním čísle 571 758 401.

NNAPSAL e m o c In O i c eN Á S

Nové přerovsko 18. ledna Nejcennější tekutinu se ve středu ráno rozhodly darovat ty, které denně pomáhají nemocným a zraněným lidem. Zdravotní sestry v přerovské nemocnici. Krev přišly odevzdat hromadně, aby šly příkladem v podpoře darování krve a plazmy. Na hematologicko-transfuzní oddělení přerovské nemocnice se jich dostavilo hned patnáct. „Protože pracuji ve zdravotnictví, dobře si uvědomuji, jak pomáhá darování krve a plazmy lidem v ohrožení života. Rozhodla jsem se tedy podpořit dobrou věc a stát se také dárcem,“ vysvětlila Radmila Šimoníková, která pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení.

20

Že její snaha pomoci není mezi zdravotníky ojedinělá, potvrzuje i primář hematologicko-transfuzního oddělení Štefan Repovský: „Bylo by dosti pokrytecké, kdyby zdravotníci vyzývali veřejnost, ať daruje krev i plazmu pro záchranu životů, a sami nebyli do této prospěšné aktivity zapojeni. Mezi zdravotníky je naštěstí mnoho dárců,“ řekl primář. Dobrovolně darovat tu nejcennější tekutinu přišla i vrchní sestra oddělení hemodialýzy Jarmila Pfeilerová. „Daruji pravidelně nejen plnou krev, ale i plazmu a z každého odběru mám dobrý pocit. Nejen proto, že tím vlastně vyrovnávám skóre spotřebovaných krví pro naše oddělení, ale i díky personálu transfuzního oddělení a příjemnému prostředí,“ řekla žena, která je držitelkou stříbrné plakety Jánského. Některé sestřičky se odhodlaly k dárcovství krve vůbec poprvé. „Jsme z novorozeneckého oddělení a ORL ambulance, takže si vyzkoušíme pozici klienta a dárce

číslo 2

duben 2013

Pomohou kuřákům od závislosti

Úmrtnost při rakovině prsu stále klesá Právo 26. ledna Jednasedmdesát žen si v loňském roce vyslechlo ve screeningovém mamografickém centru prostějovské nemocnice smutnou zprávu o diagnóze rakoviny prsu. Je to o deset žen víc než v roce 2011. U většiny z nich byl nádor objeven včas, proto mají vysokou šanci na uzdravení. Centrum je v prostějovském regionu jediným pracovištěm, kde se mohou ženy nechat zdarma preventivně vyšetřit. Podle dostupných statistik využívá v Česku možnosti prevence v podobě mamografického vyšetření jen 54 procent žen. Druhá polovina žen na toto vyšetření vůbec nechodí. „Léčba je v dnešní době velmi úspěšná, takže zatímco v devadesátých letech minulého století tomuto onemocnění podlehla každá druhá žena, dnes je úmrtnost na

rakovinu prsu asi 30 procent,“ říká vedoucí lékařka prostějovského screeningového mamografického centra Lucie Krpcová. „Přestože mamografické vyšetření zachránilo tisíce životů, stále existuje spousta žen, které mají strach, že se něco při mamografii najde, a na vyšetření nejdou,“ vysvětluje vedoucí lékařka s tím, že tento přístup snižuje v případě zjištění rakoviny prsu šance na uzdravení. Největší naději mají totiž ty ženy, u kterých je diagnóza stanovena včas. „Zachytíme-li rakovinu prsu ještě před objevením klinických příznaků, šance na úplné uzdravení je veliká,“ dodává. „Jsme jediným akreditovaným pracovištěm v Prostějově. Své služby nabízíme všem ženám, které nechtějí utrácet peníze za vyšetření, na které mají ze zákona nárok. Kromě vstřícnosti a erudovaného personálu nabízíme našim pacientkám také krátké čekací lhůty,“ uvedla Krpcová. K mateřství pomáhá ženám speciální metoda Týdeník Havířovsko 29. ledna Dvaatřicetiletá Zuzana z Ropice je jednou ze šťastných maminek, které k vytouženému miminku pomohla speciální rehabilitační metoda nazvaná podle její zakladatelky Ludmily Mojžíšové. Díky této metodě a fyzioterapeutům Nemocnice Český Těšín, kteří se jí zabývají přes deset let, mohla loňské Vánoce oslavit už také se svojí roční dcerkou Vaneskou. „S manželem jsme se snažili déle než rok. Lékaři nám říkali, že s umělým oplodněním máme velkou šanci na úspěch. Po dalších dvou letech a čtyřech pokusech jsem si prošla vším: běhala jsem po doktorech, píchala do sebe injekce a byla zoufalá,“ vzpomíná mladá žena. O metodě Ludmily Mojžíšové, která je dnes spojována především se cviky pomáhajícími ženám při problémech s neplodností, se paní Zuzana dozvěděla z internetu a hned se obrátila na odborníky českotěšínské nemocnice. „Najednou jsem


NEMOCNICA FORLIFE V KOMÁRNE POZVALA PACIENTOV NA DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ Televízna stanica STV 2 1. februára Moderátor: „Nemocnica Forlife v Komárne nedávno prišla s netradičnou iniciatívou. Pacientov pozvala na deň otvorených dverí, v rámci ktorého zdôraznila význam prevencie.“ R. KISS, redaktor: „Aula komárňanskej priemyslovky sa zaplnila do posledného miesta, hlavná rola patrila zdravotníkom. Na prvom dni otvorených dverí pacientom radili lekári a zdravotné sestry z neurológie. Reč bola o mozgových ochoreniach.“ László BESE, neurológ: „Na Slovensku je najkritickejšia situácia v tejto oblasti v komárňanskom okrese, tu dochádza k najväčšiemu počtu mozgových mŕtvic.“ R. KISS: „Málo ľudí si uvedomuje, že za zlomok sekundy sa môžu dostať na úroveň detí, po mŕtvici sa môžu opäť učiť chodiť, hovoriť. Netreba k tomu veľa: nedostatok pohybu, vysoký krvný tlak, nezdravá výživa, nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie a stres.“ Sándor BEKE: „Prednáška sa venovala najmä prevencii, lebo keď sme spadli do vedra s vápnom, tak sme sa už zavápnili.“ Viktor DUDÁŠ, riaditeľ, Nemocnica Forlife, Komárno: „Pacientov sme informovali o našej práci, o našich pracovných podmienkach, rovnako sme ich oboznámili aj s lekármi, ktorí pracujú na našom oddelení.“ R. KISS: „Ešte nevedno, kedy sa bude konať nasledujúce podobné podujatie a aká bude jeho téma, no v každom prípade sa oplatí oň zaujímať a sledovať oznamy v nemocnici.“ Rýmařovská nemocnice získala nový rentgen Bruntálský a krnovský deník 7. února V úterý se otevřelo na rýmařovském pracovišti Podhorské nemocnice nové radiodiagnostické oddělení, které v závěru loňského roku prošlo zásadní modernizací. Nemocnice investovala téměř tři miliony korun do vybudování nového bezbariérového pracoviště, nákupu techniky a propojeného informačního systému digitálního zpracování snímků. Pacienti díky novému rentgenu mají kvalitnější vyšetření a díky digitalizaci nemusejí čekat na snímky.

Oddělení laboratorní medicíny obhájilo náročnou akreditaci Prostějovský deník 12. února Největší konsolidovaná laboratoř v Olomouckém kraji – Oddělení laboratorní medicíny Středomoravské nemocniční – obhájila náročnou reakreditaci. Oddělení disponuje sedmi odbornostmi na třech pracovištích v Prostějově, Přerově a Šternberku. „Proces reakreditace byl extrémně psychicky zatěžující a vyčerpávající, a to nejen pro jednotlivé vedoucí úseků, metrology a manažera kvality, ale pro celý tým 170 pracovníků Oddělení laboratorní medicíny,“ řekl přednosta Oddělení laboratorní medicíny David Stejskal. Centrální laboratoře v Prostějově jsou nyní vlastníkem certifikátu pro odbornosti klinické biochemie, hematologie, imunologie, genetiky, mikrobiologie a patologie. „Pacienti i lékaři si tak mohou být jisti, že pracoviště pracuje podle národních i mezinárodních standardů a poskytuje vysoce kvalifikovanou péči,“ podotkla mluvčí skupiny AGEL Hana Szotkowská. „Je velmi náročné akreditaci získat, ale ještě složitější je ji rozšiřovat a každoročně ji obhájit, což se nám již mnoho let daří,“ doplnil přednosta Stejskal. Lékaři ve vítkovické nemocnici budou rychleji diagnostikovat cévní mozkové příhody Český rozhlas Ostrava 21. února Martin STRAKA, moderátor: Lékaři ve Vítkovické nemocnici v Ostravě budou rychleji diagnostikovat cévní mozkové příhody. Nemocnice za 37 milionů korun zmodernizovala tamní iktové centrum. Nové zázemí začalo lidem sloužit právě dnes. Jak upřesnil primář tamní neurologie Daniel Václavík, při léčbě onemocnění je klíčová právě rychlost. Aby pacientovi mohli nasadit terapii, musí se dostat do centra nejpozději do 4,5 hodiny po příhodě. Daniel VÁCLAVÍK, primář neurologie, Vítkovická nemocnice v Ostravě: Jsme schopni potom poskytnout takzvanou trombolytickou léčbu, kdy se pokoušíme ten uzávěr rozpustit, což je v současné době nejefektivnější způsob léčby. A vlastně tuhle poměrně složitou proceduru jsme schopni v iktovém centru udělat do 30 až 40 minut, což je náročné na kvalitu organizace té péče.

N APSAL I O N Á S

měla pocit, že pro své těhotenství dělám něco i sama, že to nenechávám jen na doktorech,“ dodává šťastná maminka, která otěhotněla deset měsíců poté, co začala cvičit. Naději na vlastní miminko spatřuje v metodě Mojžíšové paní Jana z Třince, která se s manželem snaží o dítě už osm let. „Je pravda, že mi to poradil můj gynekolog. Cvičím tři měsíce a mám z toho dobrý pocit, přístup zdejších lékařů je skvělý. Toto cvičení mohu doporučit už jen kvůli páteři,“ svěřila se jednatřicetiletá žena. V roce 1991 byla metoda Mojžíšové uznána jako metoda první volby k léčbě funkční ženské sterility. Spočívá především v uvolňování svalů pánevního dna, které tvoří mimo jiné oporu pro ženské pohlavní orgány. „Jestliže je svalstvo pánevního dna ve zvýšeném napětí, pak se toto zvýšené napětí přenáší i na ženské pohlavní orgány. Právě svalová nerovnováha v oblasti pánve a trupu jako celku má za následek zátěžové držení pánve a páteře včetně zhoršeného prokrvení, což může být jednou z příčin neplodnosti,“ vysvětluje fyzioterapeutka Ludmila Novotná. Pomocí metodiky Mojžíšové pozitivně ovlivňuje nervosvalový aparát pánevního dna za použití pohybové léčby, měkkých a mobilizačních technik v oblasti bederní páteře, křížové kosti, pánve, kostrče a svalů, které mají vliv na jejich vzájemnou polohu. „Zpočátku terapie si zvu pacientky častěji, poté ke mně docházejí jednou měsíčně. Kromě zmíněného je naučím cviky na doma, které by měly provádět dvakrát denně. Většina pacientek doma cvičí opravdu poctivě, protože dítě je v tomto případě opravdu silnou motivací,“ říká fyzioterapeutka s tím, že předtím, než začne žena na rehabilitaci docházet, musí gynekolog vyloučit objektivní důvod neplodnosti. Ve své ordinaci se prý setkává také s ženami, které podle Mojžíšové cvičí, přesto se jim otěhotnět nedaří. „Zpravidla jde o případy, že ženy se cviky naučily třeba v lázních nebo z internetu, ale žádný odborník jim předtím nezmobilizoval svaly pánevního dna, kostrč a žebra, což je opravdu to zásadní,“ dodává odbornice. „Úspěšnost léčby funkční ženské sterility v naší nemocnici je více než padesát procent. Naši odborníci pomohli otěhotnět už dvaačtyřiceti ženám a dalším desítkám pacientů ulevili od bolesti zad. Pro velký zájem byl proškolen celý tým fyzioterapeutů. Tuto rehabilitaci lze absolvovat jen po předchozím objednání a předložení doporučení obvodního lékaře,“ informovala Hana Szotkowská, mluvčí českotěšínské nemocnice.

21


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Sociální pracovnice musí svou práci dělat srdcem Úraz či náhlé onemocnění může člověku ze dne na den změnit život. Úkolem sociálního pracovníka v nemocnici je, aby bylo o takového klienta i po ukončení hospitalizace dobře postaráno. Text a foto: Bc. Radka Baková

Mgr. Eva Palianová

P

ráce sociální pracovnice v nemocnici spočívá v zajištění pacientů, kteří si již v každodenních záležitostech nevystačí sami, po skončení hospitalizace. Práce to není jednoduchá. O tom, co všechno toto povolání obnáší, jsem zpovídala Mgr. Evu Palianovou, která v Nemocnici Český Těšín působí již druhým rokem.

Nemocnice

Mohla byste popsat, co všechno práce sociální pracovnice v nemocnici obnáší? Sociální pracovník se musí postarat o zajištění pacientů nejen v průběhu jejich pobytu v nemocnici, ale především po skončení hospitalizace. Je třeba zjistit, jaké je pacientovo rodinné zázemí, jakým způsobem žil před hospitalizací, zda byl soběstačný a jak zvládal běžné každodenní úkony.

22

Jakým způsobem zjistíte, že je třeba se o některého z pacientů takto zajímat? Většinou mám pacienta vytipovaného na základě žádosti, která dorazí do nemocnice z jiného zdravotnického zařízení, a v rámci ní je vypsáno i sociální šetření. O tyto informace se mohu opřít a dále zjišťuji sama, zda je popsaná situace pravdivá, jaké jsou výhledy do budoucna. Společně s pacientem a jeho rodinou se pak snažíme najít řešení. Případně hledám pacienty a informace o nich přímo na oddělení, kde mi staniční sestra hlásí, koho je třeba prošetřit. Není v mých silách vyšetřovat každého pacienta, který je u nás hospitalizován.

Z jakých oddělení nemocnice jsou Vaši pacienti? V rámci naší nemocnice fungují tři oddělení dlouhodobé hospitalizace – oddělení následné péče, oddělení odborné ošetřovatelské péče, oddělení následné péče s rehabilitací. Naprostá většina pacientů hlášených k sociálnímu šetření je ze tří výše zmíněných oddělení dlouhodobé péče. Stává se ale, že i na akutním rehabilitačním oddělení se ocitne pacient, který potřebuje pomoci. Nemocnice rovněž nabízí služby sociálních lůžek, celková kapacita je pět míst. Pohybujete se v rámci své práce také v terénu? Ano, ale velmi zřídka, jedná se o výjimečné situace. Jedná-li se o osamělého pacienta, který potřebuje něco nezbytně nutného vyřídit – platbu či doklad na městském úřadu, pomohu mu. Ale nechodím provádět šetření do domovů klientů. I přesto je tato práce velmi různorodá, jsem v kontaktu se zařízeními v okolí, s domovy seniorů apod. Dalo by se zobecnit, jak vypadá Váš typický klient? Každý případ je individuální, ale jestli mám zobecňovat, tak většina osob se ocitla ve složitější situaci ještě před hospitalizací, například využívali služeb pečovatelské služby nebo rodiny. Pak se jejich zdravotní stav zhoršil natolik, že museli do nemocnice, a následně jim musí být zajištěna celodenní péče. Druhou velkou skupinou jsou lidé, kteří byli samostatní a soběstační, ale žili sami. V důsledku zhoršení jejich zdravotního stavu (například cévní mozková příhoda, úraz) se jejich situace totálně změnila. Jejich děti, vnoučata často pracují, mají svých povinností a starostí dost a nevědí, jak se s novou situací vyrovnat. Co takové rodině radíte? Rodinných příslušníků se vždy ptám, jaká je jejich celková situace, jak fungovala péče

před tím, než se klient ocitl v nemocnici, zda využívali pečovatelskou službu nebo jinou formu domácí péče apod. Pak jim vysvětlím, jaké jsou další možnosti. Pokud se rodina rozhodne zajistit péči o pacienta doma, znamená to častěji seniora navštěvovat, pomáhat mu při běžných denních úkonech (zajištění hygieny, stravování apod.) nebo mohou rodinní příslušníci využít sítě sociálních služeb (pečovatelské a asistenční služby, domácí zdravotní péče, zapůjčení kompenzačních pomůcek atp.). Pokud rodina po konzultaci s lékařem a sestřičkami uzná, že by nebyla schopna se o klienta postarat sama, vysvětlím jim veškeré možnosti. Bohužel, ani když je podána žádost o umístění do domova seniorů, není ještě „vyhráno“ a často se velmi dlouho čeká. Jaká je tedy obvyklá další cesta Vašeho klienta z nemocnice? Rodiny mohou například využít našich sociálních služeb, tj. pobytu na sociálních lůžkách, kterých máme pět a kde může klient zůstat maximálně rok. Podmínkou je, že má pacient podanou přihlášku do domova pro seniory. Jakmile jsou přijati do domova pro seniory, mají zde zajištěn pobyt tzv. na dožití. Mají rodiny pacientů výčitky, když musí klient do domova seniorů? Nebo naopak? Často se stává, že rodina má výčitky, že se nemůže o klienta postarat. Najdou se i opaky. Ale já zde nejsem od toho, abych je posuzovala. Nikdy nevíme, jaké byly rodinné vztahy a vazby před tím, než ke složité situaci došlo. Jsou rodiny, které si vezmou do své péče imobilního pacienta, který potřebuje veškerou péči, a také takové, které mají šikovného a poměrně soběstačného seniora, ale svěří jej do péče domova. Vždy mám samozřejmě radost, podaří-li se umístit klienta zpět do rodinného prostředí. Podle mých odhadů se ale domů dostane asi pouze třetina mých klientů.


Navazujete se svými klienty silnější vztahy? Nebo si naopak držíte odstup? S lidmi, kteří se dostanou na naše sociální lůžka, máme intenzivnější vztah, protože zde pobývají déle a máme o nich tedy mnohem více informací než o pacientech, kteří jsou zde pár týdnů. Pravidelně za nimi chodí aktivizační pracovnice, které s klienty na sociálních lůžkách cvičí, vymýšlejí pro ně nejrůznější aktivity. Když některý klient odchází, máme tradici, že se celá skupina sejde, připravíme na památku společné fotografie a rozloučíme se. Nechtěla bych ale, aby to vyznělo, že je některý klient upřednostněný. Ke všem přistupujeme stejně.

Máte od pacientů zpětnou vazbu? Ozývají se Vám i po tom, co opustí nemocnici? Přímo pacienti se obvykle neozývají, pouze spíše v případě, kdy ještě něco potřebují vyřídit apod. Ale vždy, když jsem v kontaktu s kolegy z domovů pro seniory nebo jiných zařízení, vždy se zeptám, jak se kterému konkrétnímu klientu daří. Máte praxi i z jiné sféry sociální pomoci? Můžete porovnat, v čem jsou specifika sociální práce ve zdravotnictví? Dříve jsem pracovala v oblasti sociální práce s nezaměstnanými lidmi, jednalo se spíše o poradenství. Když srovnám sociální

skupinu nezaměstnaných a seniorů a těžce nemocných, vidím mnohem větší smysl ve své nynější práci. Často se stávalo, že nezaměstnaní neměli zájem o nabídnutou pomocnou ruku, což se v mé nynější práci nestává, ba naopak. Klienti oceňují, že jim někdo pomůže vyřešit jejich situaci, která je často nouzová. Proč jste si vybrala tak náročné povolání? Nejste někdy vyčerpaná? Sociální práce je práce, kterou musí člověk dělat srdcem a v pomoci lidem musí vidět smysl. Já osobně bych si nedokázala jinou práci představit, pomoc druhým mě naplňuje.

Díky penězům z EU se zaměstnanci českotěšínské nemocnice naučili lépe zvládat stresové situace Nemocnice získala před více než dvěma lety 3,5 miliónu korun z fondu Evropské unie, díky kterým mohla poslat na speciální školení celkem 197 svých zaměstnanců.

I

přes náročné pracovní tempo se zdravotníci Nemocnice Český Těšín rozhodli neusnout na vavřínech a absolvovali v uplynulých dvou letech hned několik zajímavých kurzů. Nemocnice získala před více než dvěma lety 3,5 miliónu korun z fondu Evropské unie, díky kterým mohla poslat na speciální školení celkem 197 svých zaměstnanců. Zdravotníci například zapracovali na svých komunikačních dovednostech a naučili se lépe zvládat stresové situace. Zaměstnanci také ocenili kurzy počítačové gramotnosti a úspěch slavily i kurzy zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, se kterým zdravotníci kvůli náročnosti své profese často bojují. Všechny kurzy proběhly v rámci projektu „Podpora procesu vzdělávání v Nemocnici Český Těšín“. „Celkem jsme získali 3 443 183 korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Prostředky byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie a státního rozpočtu,“ vysvětlila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Český Těšín Mgr. Alice Ručková. Zaměstnanci nemocnice se tak mohli díky těmto penězům zdokonalit například

v angličtině nebo v práci s počítačem. Díky takzvaným kurzům Soft skills také zdravotníci zapracovali v uplynulých dvou letech na komunikačních dovednostech a naučili se lépe zvládat stresové situace. „Značný zájem byl také o kurzy asertivity, kterých se zúčastnilo celkem 150 zdravotnických pracovníků. Ohlasy jsme zaznamenali také na kurzech zaměřených na prevenci syndromu vyhoření. Ty byly následně rozšířeny o kurzy zaměřené na zvládání zátěže a stresu, který se syndromem vyhoření úzce souvisí,“ doplnila náměstkyně s tím, že těchto kurzů se zúčastnilo celkem 280 lidí.

Zaměstnanci si mohli rozšířit své znalosti také v oblasti vedení lidí nebo právního minima ve zdravotnictví. Své vědomosti v kurzu Mobilizace žeber metodou Ludmily Mojžíšové si prohloubilo celkem 16 fyzioterapeutů. Víc než stovka lidí využila možnosti vzdělávat se v oblasti péče o dlouhodobě nemocné pacienty a dozvědět se víc o tom, jak lépe pečovat o pacienty s demencí. „Práce zdravotníků se v posledních letech dosti změnila. Například u staničních sester se dnes téměř nezbytností stává práce s počítačem nebo znalost cizího jazyka. Proto jsem ráda, že zaměstnanci projevili o kurzy zájem a rozhodli se pracovat na své kvalifikaci,“ dodala Mgr. Ručková. A také ohlasy z řad zaměstnanců jsou jenom pozitivní. „Kurz byl poměrně náročný na čas, ale jsem opravdu ráda, že jsem měla tu možnost jej absolvovat. Ke své práci už dnes opravdu potřebuji umět pracovat s počítačem a takto už nebudu závislá na nikom z rodiny, když si budu potřebovat zpracovat tabulku či prezentaci,“ řekla jedna z absolventek kurzu počítačové gramotnosti Jana Nieciag.

N emocnice

Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: archiv nemocnice

23


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Díky pozoruhodnému zákroku lékařů žije Pavel Fišer v podstatě na baterky Nemocnice Podlesí se tak stala společně po boku IKEMu a Nemocnice U sv. Anny třetím pracovištěm, které implantuje dlouhodobé transportabilní srdeční podpory. Text a foto: Ing. Hana Szotkowská

Nemocnice

P

24

avlovi Fišerovi je teprve osmapadesát let a už má za sebou tři infarkty. Další by téměř s jistotou nepřežil, a tak byl zařazen na čekací listinu na transplantaci srdce. Jeho šance, že se nového srdíčka dočká, se teď zvýšily díky lékařům třineckého kardiocentra Nemocnice Podlesí. Jako první v Moravskoslezském kraji lékaři pacientovi v listopadu voperovali do srdce pozoruhodnou mechanickou srdeční podporu HeartMate II, která pacientovi umožňuje žít v podstatě normální život bez upoutání na lůžko během čekání na nové srdce. Srdce Pavla Fišera teď funguje v podstatě na baterky. Nemocnice Podlesí se tak stala společně po boku IKEMu a Nemocnice u sv. Anny třetím pracovištěm, které dlouhodobé transportabilní srdeční podpory implantuje. Když osmapadesátiletý Pavel Fišer v roce 2008 ovdověl, myslel, že je to nejhorší rok jeho života. To však ještě nevěděl, že ho čekají tři infarkty a zařazení na čekací listinu na transplantaci srdce. Úplně první infarkt přišel v roce 2010. Když si myslel, že je z nejhoršího venku, přišla další rána v podobě druhého infarktu. I z něj se pan Fišer začal pomalu zotavovat. Přestal jednou provždy definitivně kouřit a na scéně se objevila také nová přítelkyně. Rána osudu však zasáhla potřetí. S třetím infarktem už došlo k těžké poruše srdce a další infarkt by už téměř s jistotou nepřežil. „Myslel jsem, že třetí infarkt už nepřežiju. Pamatuji si, že se mi dýchalo jen velmi těžko a strašně mě píchalo na hrudníku. Chlapi z práce mě okamžitě odvezli do nemocnice, kde si mě lékaři už rovnou nechali,“ vzpomíná pacient. Osmapadesátiletý muž, který se celý život živil jako dělník, byl nakonec v IKEMu zařazen na čekací listinu na transplantaci srdce. Jeho srdce však bylo třemi infarkty natolik poznamenáno, že by se bez speciálního přístroje Hearth Mate II. nového srdíčka nejspíš nedočkal. A proto se lékaři Nemocnice Podlesí rozhodli panu Fišerovi pomoci a jako první v Moravskoslezském

Pan Fischer s MUDr. Piotrem Brannym

kraji svému pacientovi asi před měsícem voperovali do srdce malé čerpadlo, které zvýšilo činnost srdce jako pumpy. „Přístroj je umístěn uvnitř hrudníku, blízko srdce, je napájen bateriemi, které jsou velikosti většího mobilního telefonu. Nemocný je nosí na speciálním opasku pod košilí. Ve většině případů pacient s tímto přístrojem čeká na transplantaci a má díky pumpě větší šanci, že se transplantace dočká. U malé části nemocných se funkce srdce zlepší natolik, že je možnost přístroj po čase odstranit,“ popisuje primář kardiochirurgického oddělení Nemocnice Podlesí MUDr. Piotr Branny, který zákrok společně s dalšími dvěma lékaři provedl. Primář získal zkušenosti se samotným zákrokem v IKEMu, jeho kolegové z pražského pracoviště také přihlíželi prvnímu zákroku v Třinci. „Ze začátku jsem zvažoval, zda to všechno má vůbec smysl. Jaký to vlastně bude život? Ale pak jsem si řekl: no co, tak budu mít baterky na zadku, jsou přece horší věci! Když jsem se probudil, byla to ohromná úleva. Nic mě nebolelo. Můžu bez potíží dýchat, nic mě nebolí, už dokážu chodit

i po schodech. Je to fajn, akorát je člověk omezený batohem, ale i na to se dá zvyknout,“ vypráví Pavel Fišer. Před Vánocemi byl Pavel propuštěn do domácí péče, aby mohl svátky strávit se svojí fenkou Bárou a přítelkyní, která musela projít menším proškolením, v rámci kterého ji lékaři naučili Pavlovo „nové srdce“ obsluhovat. Jeho srdce funguje přes den v podstatě na baterky, které vydrží i několik hodin, a v noci zapojuje pan Fišer své nové srdce do zásuvky. Srdeční selhání znamená slabost srdce jako pumpy. Výsledkem je nedostatečné prokrvení a nedostatečný přísun kyslíku orgánům (mozku, plic, kosternímu svalstvu). Nemocní často trpí námahovou někdy i klidovou dušností, nevýkonností, cítí se slabí a otékají jim nohy. „Tyto příznaky často vedou k opakovaným hospitalizacím. Jedná se o vážné onemocnění s nepříznivou prognózou. Do pěti let od objevení prvního příznaku zmírá více než 70 procent nemocných,“ vysvětluje vedoucí Komplexního kardiologického centra Nemocnice Podlesí MUDr. Marian Branny. Příčiny srdečního selhání jsou různé. Nejčastější příčinou je nemoc věnčitých tepen a konkrétně její akutní forma infarkt myokardu, tak jako tomu bylo i u Pavla Fišera. Výsledkem infarktu je jizva v srdečním svalu. Jizva, na rozdíl od zdravého srdečního svalu, nemá schopnost se stahovat, dochází ke snížení stažlivé tj. pumpovací schopnosti srdce a výsledkem jsou pak projevy srdeční slabosti. Mezi další příčiny patří přímé onemocnění srdečního svalu tzv. kardiomyopatie, chlopenní vady nebo arytmie. „V léčbě srdečního selhání je nejdůležitější rozpoznání příčiny a pokud je to možné, tak její odstranění. Tak například u nemocných s chlopenní vadou je třeba vyměnit poškozenou chlopeň, u nemocných s koronární nemocí provést angioplastiku či bypass. U nemocných, kde táto léčba není dostatečná, anebo příčina není odstranitelná, je metodou volby tabletová léčba, režimová opatření, nefarmakologic-


ká léčba. U nemocných, kde ani táto léčba není úspěšná, je pak metodou volby jedině transplantace srdce,“ doplňuje vedoucí Kardiocentra Marian Branny. V ČR je léčba srdečního selhání zajištěna ve třech úrovních. Takzvanou základní farmakologickou léčbu zajištují všechny nemocnice okresního typu. Druhý, vyšší stupeň léčby, doplněný o implantaci biventrikulárních stimulátorů a krátkodobých srdečních podpor zajištuje devět komplexních kardiologických center. „Nejvyšší stupeň léčby, spočívající v implantaci transportabilních dlouhodobých srdečních podpor, s nimiž se může nemocný volně pohybovat, být doma a cestovat a následně čekat na transplantaci, poskytují pouze dvě centra – IKEM Praha a brněnská nemocni-

ce u sv. Anny. Kardiocentrum Nemocnice Podlesí Třinec se tak stalo třetím pracovištěm v České republice, které implantuje dlouhodobé transportabilní srdeční podpory,“ uvádí MUDr. Marian Branny. Srdeční selhání je jedním z nosných programů Kardiocentra Nemocnice Podlesí Třinec. V roce 2010 nemocnice vytvořila tým lékařů, který prošel speciálním tréninkem a ve spolupráci s pražským IKEMem vytvořil třetí specializované centrum srdečního selhání v České republice. Součástí centra je specializovaná ambulance srdečního selhání, lůžkové oddělení, diagnostický komplex zobrazovacích metod, katetrizační a operační sály. Na konci jara začnou třinečtí lékaři operovat pacienty na speciálním hybridním sále, který doplní

celý komplex a který bude nejmodernějším sálem ve střední Evropě. „Programové zaměření na problematiku srdečního selhání, specializovaný tým lékařů a nejmodernější přístrojové vybavení dává záruku nejlepší možné péče pro nemocné se srdečním selháním. Doufáme a předpokládáme, že v následujících měsících budou zejména mladší lidé se srdečním selháním, u kterých nezabírá farmakologická léčba, odesíláni do ambulance srdečního selhání Kardiocentra Nemocnice Podlesí. Věříme, že těmto nemocným budeme schopni komplexní léčbou a pomocí přístroje Heart Mate II. zlepšit kvalitu jejich života a zároveň se dočkat nového srdíčka,“ uzavírá vedoucí komplexního kardiologického centra MUDr. Marian Branny.

Rehabilitační oddělení získalo nový přístroj – dynamický chodník Woodway Díky své jedinečnosti má nový přístroj široké uplatnění, a to jak v rehabilitaci, tak ve sportovním odvětví.

Z

cela novým přístrojem se nyní může pochlubit Rehabilitační oddělení Nemocnice Podlesí. Dynamický chodník Woodway je mechanický krokový trenažér, který slouží k nácviku a zdokonalení krokového stereotypu. Přístroj v hodnotě přes 200 tisíc korun výrazně pomáhá při nácviku správného stereotypu chůze u pacientů po operacích a úrazech dolních končetin. „Chodník Woodway se používá u pacientů před i po náhradách kolenních a kyčelních kloubů, ke zlepšení stereotypu chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě, nebo u onemocnění páteře. Dá se také využít u klientů po amputacích, při nácviku chůze a rovnováhy s protézami a v mnoha dalších případech, kde potřebujeme zlepšit lokomoci nebo rozsah pohybu dolních končetin v závislosti na správném postavení těla a rytmickém rozložení jeho hmotnosti na pravou a levou dolní končetinu při chůzi,“ říká primářka rehabilitačního oddělení nemocnice MUDr. Ingrid Ondruchová s tím, že přístroj je také vhodnou pomůckou při nácviku správného krokového rytmu. Mechanický chodník je vhodný jak pro nácvik chůze, tak pro nácvik rovnováhy. V obou případech je bezpodmínečně nutná

Hokejista české reprezentace Lukáš Gavlas na novém přístroji

asistence fyzioterapeuta znalého problematiky nácviku krokové a balanční lokomoce. „Správná kroková lokomoce nastává přenesením váhy těla pacienta, odtlačením se ze zadní, stojné nohy přes prsty vpřed, na kročnou nohu, přes patu na plosku chodidla, které došlapuje na šikminu pásu a přenáší na pás tíhu těla. Zatížený lamelový pás se vlivem zemské gravitace a náklonu plošiny pohybuje po ložiscích proti směru chůze, což způsobuje ztrátu

rovnováhy. Aby pacient neupadl a udržel rovnováhu v přímém směru, musí provést další krok,“ vysvětluje princip přístroje primářka. K zastavení pásu dojde zkracováním kroku a vyrovnáním postavení páteře do klidové polohy. Při zhoršené pohyblivosti se může pacient přidržovat nastavitelných madel, čímž umožňuje provádět léčebnou terapii pomocí pohybujícího se pásu s odlehčením hmotnosti těla. „Při dokonalém provedení cviku jde pacient souměrnými a rytmickými kroky vpřed, bez držení se madel a s hlavou vzpřímenou. Výsledkem cvičení na přístroji je fyziologicky správná, vyvážená, rytmická a estetická chůze,“ uvádí MUDr. Ingrid Ondruchová. Díky své jedinečnosti má krokový trenažér široké uplatnění, a to jak v rehabilitaci, tak ve sportovním odvětví. Zdatní jedinci a vrcholoví sportovci mohou po zvládnutí základních cviků trénovat dynamiku chůze a běhu i docílení rychlosti plného sprintu dosaženého jen pomocí několika prudkých kroků. „Na našem pracovišti využívají tento chodník k rehabilitaci a rychlejší regeneraci i hráči extraligového hokejového týmu HC Oceláři Třinec,“ dodává primářka rehabilitace.

N emocnice

Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Petra Uvírová

25


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Prasečí chřipka může zabít, ale většinou probíhá mírně a pacienti se uzdraví sami Prasečí chřipka neboli také Mexická chřipka je nově zmutovaný virus kombinace prasečího, ptačího a lidského viru. Tento zmutovaný virus je přenosný i z člověka na člověka. Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

MUDr. Martin Pomajbík

Nemocnice

L

26

etos v lednu převezli do Nemocnice Prostějov jedenatřicetiletou ženu, která měla příznaky akutní virózy – velmi vysoké teploty okolo 40°C, bolesti hlavy a krku, přičemž pociťovala velkou únavu. Žena byla ve 34. týdnu těhotenství a kvůli nárůstu dušnosti museli lékaři neprodleně provést císařský řez. Poté byla žena přijata na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice, kde u ní byla diagnostikována prasečí chřipka. Naštěstí miminko bylo po porodu v pořádku a lékaři u něj virus prasečí chřipky nezjistili. Žena trpěla virovým zápalem plic, který je nejzávažnějším typem chřipky a na rozdíl od bakteriálního se velmi špatně léčí, protože na něj nezabírají antibiotika. Pacientka byla napojena na dýchací přístroj, přičemž měla veškerou potřebnou zdravotnickou péči. „Díky komplexní resuscitační péči se zdravotní stav mladé ženy výrazně zlepšil a téměř po třech týdnech byla přeložena na porodnicko-gynekologické oddělení,“ řekl primář ARO prostějovské nemocnice MUDr. Martin Pomajbík. O měsíc později byla žena v domácím léčení, kde se těšila z narozeného miminka. Samozřejmě od té doby dochází na lékařské kontroly. Ovšem ne každý případ pacienta s prasečí chřipkou dopadne úspěšně. Počátkem

roku byl na anesteziologicko-resuscitačním oddělení prostějovské nemocnice přijat pětapadesátiletý muž, který rovněž trpěl virovým zápalem plic. Přestože mu byla nasazena léčba v podobě antivirotik RELENZA a umělé plicní ventilace, muž nemoci podlehl. „Prasečí chřipka neboli také mexická chřipka je nově zmutovaný virus kombinace prasečího, ptačího a lidského viru. Tento zmutovaný virus je přenosný i z člověka na člověka a nese název A/H1N1. Onemocnění virem chřipky A (H1N1) se projevuje podobnými příznaky jako běžná sezónní chřipka člověka. Šíří se především kapénkovou formou při kýchání, kašlání a smrkání. Branou vstupu infekce do lidského organismu je výstelka nosohltanu a oční spojivky,“ uvádí primář Pomajbík. Takzvaná prasečí chřipka se objevila poprvé na jaře 2009 v Mexiku. Na planetě se jí pak nakazily statisíce lidí, tisíce zemřely. Do České republiky se dostal v květnu 2009, přivezl jej pražský pilot, který se vrátil z New Yorku. V říjnu téhož roku pak na mexickou chřipku zemřel první český pacient. Světová zdravotnická organizace vyhlásila v roce 2009 pandemii této nemoci. Reagovala tak na rychlé šíření viru A (H1N1) mezi státy a kontinenty. Doporučila pak výrobu vakcíny, kterou farmaceutické společnosti rychle připravily. Za stovky miliónů ji nakoupily mnohé státy. O očkování ale nebyl velký zájem. PŘÍČINY PRASEČÍ CHŘIPKY Symptomy prasečí chřipky jsou velmi podobné symptomům klasické lidské chřipky. Projevy jsou horečka 38 až 40 °C, bolesti hlavy, zimnice, bolest v krku, únava, svalová bolest, slabost případně zvracení a průjem, nechutenství, nevolnost. Komplikací je zápal plic a selhání dýchání. „Pokud máte tyto příznaky, tak se

vyhněte nejméně na 7 dnů kontaktu s ostatními lidmi, spát byste měli v oddělené místnosti, dbát na dostatečný příjem tekutin, veškeré kapesníky vyhazovat a pravidelně si mýt ruce. V případě, že dojde za 3 dny od začátku onemocnění opětovně k vzestupu horečky, výrazným bolestem hlavy, dechovým obtížím, zvýšené dušnosti, abnormální intenzitě únavy, ihned kontaktujte lékaře,“ nabádá primář. Podle odborníků patří mezi rizikové skupiny osob, u kterých je vyšší pravděpodobnost komplikovaného průběhu chřipkového onemocnění, těhotné ženy ve vyšším stupni těhotenství, děti do dvou let, dospělí ve věku 65 let a starší, lidé s některým chronickým onemocněním – plic, srdce, ledvin, s cukrovkou, s nádorovým onemocněním – nebo lidé s výraznou obezitou. „Pokud chcete snížit pravděpodobnost, že se nakazíte prasečí chřipkou, tak se vyhýbejte kontaktu s nemocnými a místům s velkou koncentrací lidí, jako jsou například kina, divadla, supermarkety, výstavy, městská hromadná doprava. Nepůjčujte si od ostatních mobilní telefony, sklenice, příbory, nezdravte se také podáváním ruky a líbáním, dodržujte hygienu a dbejte zvýšeného přísunu přirozených vitamínů obsažených zejména v ovoci a zelenině,“ doplnil primář Pomajbík. LÉČENÍ A OČKOVÁNÍ Pokud se u Vás objeví příznaky a nejste osoba trpící závažným chronickým onemocněním, zůstaňte se léčit doma v izolaci. Při nekomplikovaném průběhu onemocnění se doporučuje léčba jako u sezónní chřipky – klid na lůžku, tlumení horečky a dalších příznaků onemocnění volně prodejnými léky, dostatek tekutin a vitamínů ve stravě. Prasečí chřipka je virové onemocnění, proto v případě průběhu onemocnění bez


zdravé plíce

komplikací od lékaře nečekejte žádná antibiotika. Ta účinkují výhradně a jen proti bakteriím a nemají žádný vliv na virus chřipky. Jsou určena jen pro případy, kdy se původně virové onemocnění zkomplikuje bakteriální infekcí.

nemocné plíce s prasečí chřipkou

Základem léčby prasečí chřipky nekomplikovaného průběhu onemocnění je klid na lůžku, dostatek tekutin a vitamínů. K potlačení jednotlivých příznaků chřipky pomohou volně prodejné léky proti teplotě a bolesti (paracetamol, ibuprofen, kyselina

acetylsalicylová, a to buď samostatně nebo v kombinaci s dalšími léčivými látkami určenými ke zmírnění symptomů chřipky), proti kašli (antitusika a expektorancia) a proti ucpanému nosu (různé druhy kapek a sprejů). Pokud je již virus prasečí chřipky H1N1 určen, je možno u rizikových pacientů s přidruženými onemocněními nebo u komplikovanějšího průběhu chřipky medikovat antivirotika (Relenza, nebo Tamiflu), která brání množení viru. Základním předpokladem je však jejich podání v prvních dnech onemocnění. „Většina lidských případů prasečí chřipky probíhá mírně a většina pacientů se uzdraví sama. Proti onemocnění způsobenému virem H1N1 je také možné se očkovat. Doporučuje se, aby vakcínu dostali lidé se závažným chronickým onemocněním. Naopak děti do 10 let by se neměly očkovat,“ uzavírá MUDr. Martin Pomajbík.

Infekční oddělení začalo úspěšně léčit záněty střev novou metodou Pomocí fekální bakterioterapie do 48 hodin po transplantaci se uzdraví až 80 procent pacientů s infekcí bakterie Clostridium difficile způsobující těžké zánětlivé onemocnění střev.

MUDr. Zdeněk Prokeš

N

a infekčním oddělení prostějovské nemocnice začali na podzim roku 2012 léčit záněty střev novou metodou. Tzv. fekální bakterioterapii použili zdravotníci v Prostějově zatím u jednoho pacienta se zánětlivým onemocněním střev. Tento zvláštní způsob léčby je v České republice používán od roku

2010 a využívají ji především infektologové v brněnské fakultní nemocnici. Pomocí fekální bakterioterapie – „transplantace stolice“ se léčí opakované infekce bakterií Clostridium difficile způsobující těžké zánětlivé onemocnění střev. Tímto zákrokem lze „porazit“ infekci, se kterou si neví rady ani nejsilnější antibiotika. „Jde o proceduru, během níž se provádí transplantace stolice od zdravých příbuzenských dárců, kde je předpoklad stejných stravovacích návyků a zdravé mikrobiální skladby stolice. Stolice od dárce se rozpustí v solném roztoku, odfiltrují se pevné části a roztok se sondou zavede do tenkého střeva. Účelem je rozmnožení zdravých bakterií a prevence dalších relapsů choroby,“ říká primář infekčního oddělení prostějovské nemocnice MUDr. Zdeněk Prokeš s tím, že tato terapie je až překvapivě účinná. „Přibližně do 48 hodin po transplantaci se uzdraví až 80 procent pacientů. Odezní zánět střev, klesá teplota,

vrací se chuť k jídlu,“ doplnil primář. Pomocí této metody na infekčním oddělení vyléčili 85letého pacienta, který trpěl již čtvrtým relapsem této choroby. Na jeho střevní potíže nezabírala žádná antibiotika, takže lékaři poté přistoupili k této zvláštní metodě. „Po úspěšném výkonu příjemce i dárce třikrát prodělali mikroskopické a bakteriologické vyšetření stolice. Navíc jsme muže tři měsíce sledovali,“ dodal MUDr. Zdeněk Prokeš. První doložená transplantace stolice proběhla už v roce 1958 na Lékařské fakultě Coloradské univerzity v Denveru na čtyřech pacientech s těžkými průjmy bez odezvy na klasické terapie. Všichni se zotavili do 48 hodin. Nejen mezi obyčejnými lidmi, ale ani mezi lékaři nepatří tato metoda mezi vyhledávané, protože představa přijetí cizí stolice se mnoha lidem nezamlouvá, proto je důležitá správná komunikace s pacientem i jeho rodinnými příslušníky.

Nemocnice

Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

27


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Za nočním pomočováním dětí může být i nemoc Mnoho dětí z řad enuretiků je velmi inteligentních a ctižádostivých a kvůli pomočování se neúčastní například mimoškolních a volnočasových aktivit. Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

u dítěte staršího pěti let dochází k mimovolnímu vyprázdnění močového měchýře ve spánku s frekvencí dva a více mokrých nocí za měsíc. Kolik procent dětí trpí nočním pomočováním? Trpí na tento problém více kluci nebo děvčata a proč? Data o incidenci dětí s úniky moči se v literatuře liší. Poslední počty udávají, že u pětiletých dětí trpí pomočováním 20,7 procenta chlapců a 10,8 procenta dívek. V sedmi letech trpí nočním pomočováním 10,1 procenta dětí. Ve věkové skupině 4 až 6 let jsou rovnoměrně zastoupeni chlapci i dívky, poté ale klesá zastoupení děvčat, což je spojováno s pozdějším vyzráváním chlapců.

MUDr. Ilona Novotná

Nemocnice

N

28

oční pomočování – enuréza – je častým dětským onemocněním. Nočním pomočováním trpí až 60 000 českých dětí a jsou mezi nimi předškoláci, starší děti a dospívající. „Pomočování může samo odeznít, ovšem někdy musí následovat medikamentózní léčba. Onemocnění se dá úspěšně léčit,“ říká lékařka dětského oddělení přerovské nemocnice MUDr. Ilona Novotná, která je odbornice na dětskou enurézu. Paní doktorko, v jakém věku dítěte začíná být noční pomočování skutečným problémem? Noční pomočování neboli enuréza je nekontrolované vyprázdnění močového měchýře v průběhu spánku. Od nejútlejšího věku jsou všichni jedinci inkontinentní a až v průběhu vývoje získávají kontrolu nad kontinencí. Podle mezinárodně uznávané definice je noční pomočování považováno za patologický jev, pokud

Může se za nočním pomočováním skrývat i závažné onemocnění? Ano může. Při vyšetření dítěte s pomočováním musíme zohlednit další klinické příznaky a vyloučit závažná onemocnění, jako jsou infekce močových cest, onemocnění spojená s polyurií – diabetes incipidus (onemocnění způsobující narušení hospodaření těla s vodou a projevuje se velkou žízní), diabetes mellitus (cukrovka), neurologická onemocnění (například vrozené anomálie míchy a páteře, tumory) či obstipaci (zácpa). Co je hlavní příčinou nočního pomočování? Může za to dědičnost nebo psychické vlivy, jako je rozvod rodičů či úmrtí v rodině? Jedná se o vývojově podmíněnou poruchu, která vzniká pomalejším dozráváním mechanismů regulujících tvorbu a vylučování moče. V průběhu dalšího vývoje dítěte se ale upraví. Většina dětí se pomočuje proto, že kapacita jejich močového měchýře nestačí na velké množství moči vytvořené v průběhu spánku. Zjednodušeně lze říci, že na nočním pomočování se podílí noční polyurie, nízká kapacita močového

„V dospělé populaci trpí pomočováním 0,5 až 1 procento lidí“ měchýře a porucha budící reakce. Je také prokazatelné, že pomočování je dědičně vázané a také vliv stresu hraje svoji roli. Někteří lidé tvrdí, že problém dětského pomočování sám od sebe časem odezní. Je to pravda? Ano. Udává se, že se pomočování samovolně vyřeší až u 15 procent dětí ročně. Jak se dá taková záležitost vlastně léčit? Dá se toto onemocnění úspěšně léčit? A jaká je úspěšnost léčby? Terapie enurézy je komplexní a vychází z etiologie potíží. Začíná vždy režimovými opatřeními – odstraněním plen, úpravou pitného a mikčního režimu – a podle zjištěné příčiny je doplněna cílenou farmakoterapií. Nejčastěji užívaným lékem je analog desmopresinu, který sníží množství moče vyprodukované v noci. Při dobré spolupráci rodiny a samotného dítěte je úspěšnost léčby vysoká. Doporučujete samoléčbu? Pomůže například alternativní medicína vyléčit noční pomočování? Vzhledem k tomu, že dnes existuje medicína založená na důkazech a noční pomočování se dá řešit již u dětí v předškolním věku, tak bych samoléčbu nedoporučovala. Lidé trpící enurézou by se s tímto hendikepem mohli potýkat do vysokého věku. Noční pomočování může přetrvat i do dospělosti? V dospělé populaci trpí pomočováním 0,5 až 1 procento lidí, což je asi 70 000 dospělých enuretiků v naší republice. Mnohé zdroje uvádějí počty i vyšší, neboť


se za tento problém mnoho dospělých stydí a neřeší jej. Může noční pomočování dítěti způsobit následně i větší zdravotní potíže? Enuréza v dětství je indikátorem pro enurézu a nykturii v dospělosti a doporučuje se tedy aktivní léčba zejména k prevenci nykturie v dospělosti a zlepšení kvality života. V případech, kdy je enuréza pouze doprovodným symptomem při vážnějším onemocnění, by mohlo například neléčení vést až k selhání ledvin. Noční pomočování ničí sebevědomí dětí. Můžete uvést nějaký příklad z praxe? Mnoho dětí z řad enuretiků je velmi inteligentních a ctižádostivých a kvůli pomočování se neúčastní například mimoškolních

a volnočasových aktivit. Při úspěšné léčbě se nám často daří tohoto jedince plně zapojit do kolektivu. Mám v péči chlapce, kdy rodiče tento problém začali řešit až v jeho devíti letech. Nejezdil na sportovní soustředění mimo domov a nyní při úspěšné terapii se těchto aktivit bez problémů zúčastňuje. Jak takovým dětem pomáháte zlepšit psychiku? Léčba enurézy začíná tím, že je třeba důkladně děti i rodiče informovat a získat pro aktivní spolupráci. Mezi enuretiky jsou často děti s poruchami chování a psychiky, nízkým sebevědomím, a to vše musíme řešit při terapii. Každé dítě si vyžaduje individuální přístup a v některých případech je vhodná i psychologická konzultace.

Jak by se měli chovat rodiče dětí, které se pomočují? Jakou roli u těchto dětí hraje pitný režim? Co vlastně mají tyto děti pít a co je pro ně nevhodné? Rodiče by měli zaujmout konstruktivní strategii a za pomočení dítě nekárat. Naopak by se měli snažit dítě pozitivně motivovat například formou pochval či drobných odměn. Důležité je dodržování pitného režimu. To znamená, že dítě by mělo ráno a v průběhu dopoledne pít o něco více než ostatní děti, v průběhu odpoledne již méně a od 17 až 18 hodin by pít nemělo vůbec. Při výběru nápoje pro dítě je vhodné se vyvarovat výběru sladkých, ochucených a sycených nápojů. V odpoledních hodinách nejsou vhodné pokrmy s vysokým obsahem soli a koření.

Nemocnice Přerov otevřela v Tovačově novou gynekologickou ambulanci Ambulance bude úzce spolupracovat s přerovskou nemocnicí v rámci diagnostiky i operačního řešení gynekologických nemocí. Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Bc. Radka Baková

N emocnice

N

ovou gynekologickou ambulanci v těchto dnech v Tovačově otevřela Nemocnice Přerov. Ambulance bude poskytovat komplexní péči v oblasti gynekologie a porodnictví pro spádovou oblast Tovačovska. Nová ambulance se nachází v prostorách zdravotního střediska a ordinuje se v ní každé pondělí a středu od 13.00 do 16.00 hodin. „Tato ambulance bude úzce spolupracovat s přerovskou nemocnicí v rámci diagnostiky i operačního řešení gynekologických nemocí,“ vysvětlila primářka gynekologicko-porodnického oddělení přerovské nemocnice MUDr. Jarmila Repovská, která povede novou ambulanci v Tovačově. Součástí moderně vybavené ambulance je ultrazvukový přístroj s břišní i vaginální vyšetřovací sondou, kardiotokograf na vyšetření srdeční aktivity plodu u těhotných s možností sledování dvojčátek, kolposkop a mikroskop. K vyšetření v nové ambulanci v Tovačově je nutno se předem objednat, a to telefonicky v ordinační hodiny na čísle

29 581 731 668 nebo mimo ordinační hodiny 581 271 173. „Po dohodě je možné vyšetření i mimo objednání v uvedených

ordinačních hodinách. Pokud bude zájem, počítáme do budoucna s rozšířením pracovní doby,“ dodala primářka Repovská.


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Šternberská nemocnice oslavila 100 let od otevření Nemocnice při příležitosti významného jubilea připravila pro veřejnost Den otevřených dveří. Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

Ředitel Ing. Tomáš Uvízl s hosty, mezi kterými byli například hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, poslanec Mgr. Jiří Zemánek či starosta Šternberka Ing. Stanislav Orság

Nemocnice

Š

30

ternberská nemocnice letos oslavila 100 let od svého otevření. Historie zdravotnictví ve Šternberku ale sahá do roku 1339, kdy byl Štěpánem ze Šternberka a jeho ženou Kateřinou založen špitál pro 12 žen. Toto stavení bylo zbouráno v roce 1908 a ve stejný rok rozhodla městská rada vybudovat novou městskou nemocnici v dnešní Jívavské ulici nákladem 800 tisíc korun. Byly postaveny čtyři pavilony s oddělením chirurgicko-porodnickým, očním, infekčním a interním. Slavnostní otevření této nemocnice se konalo 25. ledna 1913. Ve stejný den, ale o 100 let později, Nemocnice Šternberk při příležitosti významného jubilea připravila pro veřejnost Den otevřených dveří. Na akci dorazilo více než 200 dětí, dospělých a seniorů ze Šternberku a okolí, kteří během čtyř odpoledních hodin mohli na vlastní oči vidět unikátní laparoskopické operace, vyzkoušet si operaci žlučníku na trenažéru, seznámit se s cvičením budoucích maminek a mohli si také zkusit praktický nácvik resuscitace, jako srdeční masáž, dýchání z úst do úst na cvičné figuríně, která je vybavena elektronickou jednotkou.

Akce se také zúčastnili hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil, poslanec Mgr. Jiří Zemánek, starosta Šternberka Ing. Stanislav Orság, starostové Uničova, Litovle či dalších okolních obcí a další čestní hosté. „Dnes, 25. ledna je to přesně na den rovných sto let, kdy představitelé města Šternberka slavnostně otevřeli tehdy nový areál nemocnice a předali jej k užívání zdravotníkům a pacientům. Myslím, že kdyby kterýkoliv z tehdejších ctihodných městských radních mohl být přítomen na dnešní oslavě, musel by pociťovat značné zadostiučinění. Patrně nikdo tehdy nemohl předpokládat, že se šternberská nemocnice stane v rámci celé České republiky jednou z nejlépe hodnocených z pohledu spokojenosti pacientů. Jsme nyní součástí této skvělé tradice – a ta je pro nás zároveň závazkem do budoucna,“ sdělil v úvodním proslovu ředitel Středomoravské nemocniční Ing. Tomáš Uvízl. Další hosté popřáli nemocnici, aby měla do budoucna stabilní zázemí i lidský potenciál, spokojené pacienty a prostředky na další rozvoj. Zájemci z řad veřejnosti a přítomní hos-

té se mohli během Dne otevřených dveří podívat do některých ambulancí a ke zdravotním přístrojům, jako například CT – počítačovou tomografii. „Mohli si vzít do vlastních rukou vrtačku, dlahy, hřeby, dráty, které se používají při operacích zlomenin. Prezentace činnosti odborných ambulancí se uskutečnila v prostorách čekárny centrálního a urgentního příjmu,“ uvedl MUDr. Marek Polách, MBA, náměstek lékařského ředitele pro léčebně preventivní péči Nemocnice Šternberk. Neméně zajímavá byla prohlídka hemodialyzačního oddělení a nefrologické ambulance, kde se zájemci seznámili s chodem oddělení, kam přicházejí pacienti s onemocněním ledvin, močových cest a nemocní léčení peritoneální dialýzou. „Lidé si také mohli nechat vyšetřit hladinu cukru v krvi, změřit krevní tlak nebo podle váhy a výšky jsme jim stanovili i Index tělesné hmotnosti – BMI,“ uvedla hlavní sestra nemocnice Bc. Lenka Neumannová s tím, že lidem poté nabídli i konzultaci s lékařem. Léčebna dlouhodobě nemocných představila prezentaci svého oddělení v prostorách denní místnosti chirurgicko-traumatologického oddělení, s pestrou nabídkou aktivačních programů a dobrovolnických programů. Lidé se také seznámili s celou škálou odborných ambulancí šternberské nemocnice, s jejich časovými přehledy a telefonickými čísly pro případné objednání. „Líbil se mi neformální způsob pre-

Starosta Šternberka Ing. Stanislav Orság si vyzkoušel srdeční masáž na resuscitačním modelu


zentace nemocnice. Vyzkoušel jsem si první pomoc,“ řekl asi padesátiletý muž, který v nemocnici byl na operaci před 15 roky. „Rád vidím, že se nemocnice hodně zlepšila. Byl jsem zde hospitalizován před lety a pozoruji ten obrovský rozdíl, a to například ve vybavení nemocnice,“ doplnil. Také asi pětašedesátiletá žena byla na Dni otevřených dveří spokojená. „Jsem moc ráda, že jsem si mohla nechat změřit tlak. Poslední dobou jsem se necítila nejlépe, takže jsem toho využila a rovnou se objednala k dalšímu vyšetření,“ vysvětlila. V současné době je šternberská nemocnice součástí skupiny AGEL. Zdravotní skupina si od léta 2007 na 20 let od Olomouckého kraje pronajala kromě Nemocnice Šternberk také prostějovskou a přerovskou nemocnici. I když mnoho představitelů kraje bylo z počátku k tomuto pronájmu skeptických, dnes si spolupráci nemohou vynachválit. „Ta spolupráce je výborná,“ řekl na Dni otevřených dveří hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil. Bývalý primář chirurgického oddělení šternberské nemocnice MUDr. Josef Ščudla ve svém projevu doplnil, že situace v nemocnici je nyní nejlepší za téměř 40 let, co v nemocnici pracuje. „V současnosti máme špičkové zdravotnické vybavení,“ uvedl.

Hejtman Olomouckého kraje Ing. Jiří Rozbořil si vyzkoušel převoz na pojízdné plošině pro imobilní pacienty

Od poloviny roku 2007 šternberská nemocnice proinvestovala téměř 80 miliónů korun. K největším akcím patřilo vybudování dialyzačního centra za 8 miliónů korun, nákup CT přístroje v hodnotě 9 miliónů korun a výstavba lékárny za 6 miliónů korun, která byla otevřena letos v březnu. „V letoš-

ním roce provedeme modernizaci porodnice včetně pořízení zdravotnického vybavení za 12 miliónů korun. V současné chvíli máme zpracovanou studii a do budoucna plánujeme zmodernizovat pavilon interny v hodnotě 100 miliónů korun,“ nastínil další investice ředitel Ing. Tomáš Uvízl.

Nový plicní ventilátor v Nemocnici Šternberk zachraňuje pacienty Přístroj má celou řadu programů, které zajišťují optimální ventilační (dýchací) režim, a nahrazuje dočasně nefungující plíce.

Z

achraňovat životy pacientů pomáhá moderní přístroj pro umělou plicní ventilaci, který v těchto dnech začalo využívat anesteziologicko-resuscitační oddělení v Nemocnici Šternberk. Plicní ventilátor za zhruba 500 tisíc korun se používá v případech dechové nedostatečnosti. Dosud mělo oddělení ARO k dispozici pět ventilátorů obdobného typu. Počet pacientů, kteří potřebují plicní ventilaci, stále narůstá. „Tento nový ventilátor je schopen zvládat nejtěžší selhávání plic. Jedná se o jedny z nejlépe vybavených přístrojů na umělou plicní ventilaci dostupných

na trhu, a to včetně ventilačního režimu MMV (Minimum minute ventilation), který umožňuje efektivnější a rychlejší odpojení pacienta od umělé plicní ventilace. Nyní jsme schopni ve stejný čas napojit na umělou plicní ventilaci až šest pacientů s respiračním selháním,“ uvedl primář ARO šternberské nemocnice MUDr. Rudolf Miler. Přístroj má celou řadu programů, které zajišťují optimální ventilační (dýchací) režim, a nahrazuje dočasně nefungující plíce. „Další předností je právě odvykací režim MMV, který slouží ke stabilizování spontánního dýchání pacienta a k automa-

tickému snížení podpory s cílem zkrácení takzvaného weaningu – tedy odpojování pacienta od ventilátoru,“ popsal funkci přístroje primář Miler. Plicní ventilátory jsou základní výbavou každého ARO oddělení. Nesmí se během umělého dýchaní s pacientem zastavit nebo pokazit, neboť slouží k podpoře nebo i náhradě této životní funkce. „Je nutno, abychom měli dostatek plicních ventilátorů v období chřipkových onemocnění, z nichž některá jsou spojena s komplikací těžkých zánětů plic a vyžadují umělou plicní ventilaci,“ dodává primář.

Nemocnice

Text: Ing. Tomáš Želazko

31


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Problém, který může překvapit v každém věku – inkontinence Problémy s udržením moči nemají zdaleka jen batolata, nebo naopak velmi staří lidé. Inkontinence, jak se tato porucha nazývá, může trápit také pacienty středního i mladšího věku, nejčastěji pak ženy. Text a foto: Bc. Radka Baková

Valašské Meziříčí MUDr. Daniel Gágyor a dodává: „Mezi nejčastější příčiny rozvoje stresové inkontinence patří porod. Během porodu je pánevní dno vystaveno tlaku naléhající části plodu a tlaku vypuzovací síly matky. Pánevní dno se těmito silami roztáhne a může dojít k anatomickým či funkčním změnám nervů, svalů a pojivové tkáně.“ Na vzniku a rozvoji stresové inkontinence u žen se však může podílet celá řada dalších faktorů. Například obezita představuje trvale zvýšený nitrobřišní tlak na močové cesty a také vede k trvalému přetížení a přepětí svalstva pánevního dna. S nadměrným nitrobřišním tlakem může být spojena řada nemocí, jako například zácpa, močové infekce, chronická bronchitida či plicní emfyzém. MUDr. Daniel Gágyor

Nemocnice

Ú

32

nik moči trápí především ženy, a to až dvakrát častěji než muže. V České republice trpí dle odhadů inkontinencí 670 000 osob, z toho 510 000 žen. Bylo zjištěno, že až 70 procent postižených se nesvěřuje se svými obtížemi a nevyhledá lékařskou pomoc. Důvodů, proč toto onemocnění postihuje především ženy, je hned několik. Jedním z nich je odlišná stavba ženského močového ústrojí. Často je příčinou také těhotenství a porod dítěte, který má za následek pokles pánevního dna. Inkontinence trápí ženy mladé i starší. Jedná se o velice časté onemocnění a odborníci se domnívají, že jistou formou inkontinence trpí dokonce každá druhá žena.

Po kapkách k trvalému úniku Inkontinence je porucha s velice složitým mechanismem vzniku. Roli hrají jak anatomické předpoklady, tak předpoklady fyziologické (centrální nervová soustava). Projevy inkontinence jsou různé. Od jednoduchého úniku moči po kapkách při

kašli, smíchu, kýchání či zvedání těžkých předmětů až po prakticky trvalý únik moči. Pro mnohé pacientky je problémem nechtěná ztráta moči spojená s náhlou silnou potřebou močení. Příznaky inkontinence jsou pro mnohé pacientky velmi závažné a významně zhoršují kvalitu jejich každodenního života, společenské i pracovní uplatnění a párový sexuální život. Stresová inkontinence Polovina žen trpí tzv. stresovou inkontinencí, tedy nechtěným únikem moči při cvičení, kašli, kýchání, či zvedání těžké tašky. Tlak v břiše je v této nepříjemné chvíli větší než v močové trubici, takže svěrač lidově řečeno „povolí“. „Mnoho lidí se mylně domnívá, že stresová inkontinence je spojená s psychickým stresem a napětím. To však není pravda. Název je odvozen od náhlého zvýšení nitrobřišního tlaku, který se v odborné terminologii nazývá stres,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice

Urgentní inkontinence Zhruba třetinu žen trápí inkontinence urgentní, což je náhlé nutkání na močení, kterému je třeba rychle vyhovět. „Urgentní inkontinence je způsobená buď nekontrolovatelnými stahy svaloviny močového měchýře nebo zvýšenou citlivostí receptorů ve stěně měchýře. Urgentní inkontinence může být způsobena infekcí močových cest, kameny močového měchýře, tumorem močového měchýře nebo onemocněními nervového systému jako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza a mozková mrtvice,“ popisuje hlavní příčiny Daniel Gágyor. Stud stranou Pro léčbu inkontinence je důležité, aby se ženy nebály o svém problému mluvit a svěřily se svými potížemi svému praktickému lékaři nebo gynekologovi. Ten jim vypíše žádanku ke specialistovi. Odborné urogynekologické pracoviště funguje také v rámci Nemocnice Valašské Meziříčí, která v nedávné době pořídila pro vyšetření dolních močových cest pacientek moderní urodynamický přístroj. „S pacientkou nejprve podrobně projdeme


anamnézu, poté provedeme gynekologické, ultrazvukové a následně urodynamické vyšetření, které slouží k přesné diagnostice močové inkontinence a určení jejího typu.“ objasnil MUDr. Daniel Gágyor s tím, že urodynamické vyšetření je prováděno ambulantně a trvá přibližně 20 až 30 minut. Tenká cévka je při něm zavedena močovou trubicí do močového měchýře, který je plněn sterilním roztokem. Zároveň jsou snímány tlaky v močovém měchýři a močové trubici, které jsou následně vyhodnocovány. „V některých případech dokáže urodynamické vyšetření pomoci odhalit

i závažnější potíže jako například některá chronická zánětlivá onemocnění močového měchýře,“ doplnil primář Gágyor. Úspěšnost léčby Na základě diagnózy je ženám stanovena odpovídající léčba. Většinu inkontinenčních potíží je dnes možné úspěšně léčit, nebo alespoň výrazně zmírnit. Pacientkám s diagnostikovanou stresovou inkontinencí je obvykle nabídnuta moderní terapie pomocí TOT – pásky (transobturatorní pásky), která v těle působí jako trvalá podpora močové trubice a zastavuje únik

moče až u 85 procent pacientů. Ženy trpící inkontinencí urgentní jsou léčeny vhodnou terapií pomocí léků. Čím dříve se pacientka začne léčit, tím lepší budou výsledky. „Ať už ženy tíží jakýkoli problém s močovým měchýřem, vyplatí se místo samoléčby řešit obtíže s lékařem. Inkontinenční vložky a jednání na vlastní pěst jsou pouze krátkodobým řešením. Pacientky se nemají čeho bát. Medikamenty mají minimální vedlejší účinky. Co se týče řešení stresové inkontinence pomocí suburetrální pásky, je to velice jednoduchý výkon a nebolestivý,“ ubezpečuje na závěr MUDr. Daniel Gágyor.

Nový přístroj komfortněji vyšetří tlusté střevo pacientů Během kolonoskopického vyšetření lze dokonce odstranit i podezřelé výrůstky ve střevě, zvané polypy, čímž se pacient vyhne klasické operaci.

G

astroenterologové valašskomeziříčské nemocnice vyšetřují pacienty novým moderním kolonoskopem. Kolonoskopie je jednoduchá vyšetřovací procedura, která lékaři umožní podívat se do střev pacienta a diagnostikovat tak například střevní záněty, polypy nebo nádorová onemocnění. Metoda umožňuje rovněž ihned odstranit podezřelé výrůstky ve střevě, pacient se tak vyhne klasické operaci, která je pro organismus mnohem větší zátěží. Nový kolonoskop byl zakoupen společně s novým monitorem. Ve srovnání s původními kolonoskopy ještě dále posouvá možnosti zobrazení sliznice konečníku

a tlustého střeva. Může tak napomoci k ještě dalšímu zpřesnění daného vyšetření a zvýšit tak kvalitu prováděných kolonoskopií. „Kvalita a bezpečnost kolonoskopie se poslední roky stala velkým tématem gastroenterologie, obzvláště v rámci preventivních kolonoskopií, kdy je tato do jisté míry invazivní vyšetřovací metoda používána u jedinců, kteří nemají žádné střevní potíže. Nevýhodou je bohužel stále fakt, že i přes veškerou osvětu se řada osob vyšetření obává či se jej stydí podstoupit,“ upozornil vedoucí gastroenterolog MUDr. Martin Liberda s tím, že screeningová kolonoskopie je po všech stránkách spolehlivější vyšetření než test okultního krvácení do stolice. „Během kolonoskopického vyšetření lze dokonce odstranit i podezřelé výrůstky ve střevě, zvané polypy, čímž se pacient vyhne klasické operaci, která s sebou přináší nemálo starostí. Je-li výsledek kolonoskopie negativní, následuje další vyšetření až za deset let. Mezitím lidé nemusí absolvovat testování na okultní krvácení, které je méně přesné a je potřeba ho absolvovat častěji než kolonoskopický screening,“ vysvětluje výhody této metody MUDr. Martin Liberda a dodává, že ačkoliv jsou nádory tlustého střeva a konečníku velmi dobře léčitelné, mnoho lidí přichází k lékařům pozdě, ve stádiích nemoci, kdy

je šance na vyléčení velmi nízká. Přitom rakovinu tlustého střeva a konečníku podchycenou v začátcích onemocnění je možné v 90 procentech vyléčit. Na preventivní kolonoskopické vyšetření mají zdarma nárok všichni lidé, kteří překonali věkovou hranici 55 let, a také ti, jejichž test stolice na skryté (okultní) krvácení prováděný od věku 50 let, byl pozitivní. Již po 40. roce života se mohou nechat kolonoskopicky vyšetřit příbuzní I. stupně, tedy rodiče, sourozenci či děti pacientů, kteří kolorektální karcinom mají či v minulosti měli a hrozí jim tedy zvýšené riziko. „Kolonoskopické vyšetření není příliš příjemné, ale zpravidla nebývá bolestivé. Hadice s optickým aparátem na konci se zavede konečníkem do tlustého střeva a opatrně se jím posouvá až na konec. Při průchodu přístroje střevem vidíme „přímý přenos“ videoendoskopického obrazu střevní stěny, který se přenáší na monitor,“ popisuje MUDr. Martin Liberda. Celá procedura obvykle trvá kolem dvaceti minut, dalších minimálně třicet minut je pak vyhrazeno pro odpočinek, pro který by si měl vyšetřovaný raději vyhradit i zbytek dne. Gastroenterologická ambulance Nemocnice Valašské Meziříčí je pacientům k dispozici každý všední den od 7.00 do 14.40 hodin, zájemci o vyšetření se mohou objednávat na telefonním čísle 571 758 244.

Nemocnice

Text: Bc. Radka Baková / Foto: Artishock

33


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Ministryně Ludmila Müllerová navštívila Podhorskou nemocnici Ředitel nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA: Návštěvy paní ministryně si samozřejmě velice vážíme. Potěšilo nás, že se ministryně o nemocnici zajímá, a také, že kladně ocenila naše oddělení sociální hospitalizace. Text: Mgr. Marek Pavliš, Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš

do Krnova, Bruntálu a Rýmařova. Ministryně v rámci pracovní cesty po Bruntálsku navštívila například krnovskou pobočku OSSZ či Úřad práce v Bruntále. „Nejde o to, že tento region osobně znám, ale hlavně jsou zde lokality s nejvyšší nezaměstnaností a sociálními problémy. Přijela jsem si vyslechnout názory místních samospráv. Hodlám navštěvovat podobná místa v České republice, abych si udělala představu, jak jim může ministerstvo pomoci při řešení sociálních problémů,“ uvedla ministryně. Posláním oddělení sociální hospitalizace Podhorské nemocnice v Rýmařově, jež ministryně v Rýmařově navštívila, je poskytovat dlouhodobou individuální péči těm osobám, které potřebují z důvodu svého závažného zdravotního stavu či vysokého věku 24hodinovou péči. Ministryně Ludmila Müllerová s ředitelem nemocnice MUDr. Mariánem Olejníkem, MBA

Nemocnice

O

34

ddělení sociální hospitalizace Podhorské nemocnice v Rýmařově navštívila v lednu ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová. Stalo se tak v rámci pracovní návštěvy Bruntálska, při níž ministryni doprovázeli členové regionální samosprávy. V rámci návštěvy Podhorské nemocnice v Rýmařově zavítala nejprve na oddělení sociální hospitalizace. Zde se zajímala o chod oddělení a spokojenost klientů s péčí. Návštěva ministryně pokračovala diskusí s vedením nemocnice a zástupci regionální samosprávy, mezi nimiž nechyběli starosta města Rýmařova Ing. Petr Klouda či starosta Bruntálu Ing. Petr Rys, MBA. „Jsem potěšena, že jsem se mohla setkat se členy místní samosprávy i nemocnice a vést diskusi například k otázkám financování sociálních lůžek,“ uvedla ministryně Ludmila Müllerová. Rozhovory se dotýkaly také oblastí sociální politiky, sociálního systému, zaměstnanosti a jejich regionálních specifik.

„Návštěvy paní ministryně v Podhorské nemocnici si samozřejmě velice vážíme. Potěšilo nás, že se ministryně o nemocnici a region zajímá, a také, že kladně ocenila naše oddělení sociální hospitalizace,“ dodal ředitel Podhorské nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA. Ing. Ludmila Müllerová, která dlouhou dobu žila na Bruntálsku, se stala ministryní práce a sociálních věcí v listopadu 2012. Její vůbec první služební cesta vedla

Paní ministryně s paní Janou Juřenovou z místní organizace TOP 09 v Bruntále a starostou města Bruntálu Ing. Petrem Rysem, MBA

Ministryně s vedoucí oddělení sociální hospitalizace Mgr. Alexandrou Šrutkovou

Prostřednictvím odborného personálu oddělení zajišťuje kvalitní pobytovou službu osobám s lehkou, středně těžkou nebo úplnou závislostí. Služby zajišťuje osobám, u kterých již pominuly důvody zdravotní hospitalizace, ale ještě nejsou vytvořeny podmínky pro jejich propuštění do domácí péče. Formou celoročního pobytu oddělení poskytuje individuální sociální, ošetřovatelskou, rehabilitační i zdravotní péči, dále celodenní stravování a ubytování ve 2 a 3lůžkových pokojích. Více informací


o oddělení naleznete na webu Podhorské nemocnice www.podhorska.cz. Ministryně práce a sociálních věcí nebyla první významnou vládní návštěvou v našich zdravotnických zařízeních. Před časem navštívil Šumperskou nemocnici a Nemocnici Podlesí velvyslanec Izraele v České republice. Zhruba před pěti roky

do prostějovské nemocnice zavítal někdejší ministr zdravotnictví MUDr. Tomáš Julínek, MBA. Současný ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., loni v lednu přijel na pracovní návštěvu do Nemocnice Podlesí. Společně se členy zdravotního výboru se seznámil s chodem

soukromého zdravotnického zařízení, prohlédl si prostory nemocnice a zavítal na některá oddělení, aby se seznámil s jejich provozem. Ministr si prohlédl také novou moderní přístrojovou techniku za desítky miliónů korun, kterou nemocnice několik týdnů před jeho příjezdem uvedla do provozu.

Dvě zmodernizované koupelny mají k dispozici pacienti nemocnice v Rýmařově Bezbariérový přístup do koupelen ocení zvláště pacienti se sníženou pohyblivostí, a to například po operacích dolních končetin. Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Mgr. Marek Pavliš

zohledněny praktické zkušenosti zdravotnického personálu z obou oddělení. Obě koupelny byly téměř úplně vybourány, doinstalováno bylo nové vedení teplé užitkové vody, dále nová tekutá izolace a příčky byly upraveny tak, aby byla zajištěna maximální intimita pacientů. Celý prostor byl osazen prosvětlovacími prvky, které umožňují prostup denního

světla z hlavního okna. V koupelnách byly rovněž instalovány nové zařizovací prvky a vyměněna stará dřevěná okna za nová, plastová. Součástí rekonstrukce byla i oprava rozvodů. „Koupelnu na oddělení lůžkové rehabilitace nyní tvoří předsíňka a tři sprchové boxy, koupelna na oddělení sociální hospitalizace má jeden sprchový box. Obkladové materiály v koupelnách byly voleny v příjemně optimistických tónech – zelené a oranžové. Dlažba v koupelnách je v protiskluzovém provedení,“ dodává Vladimír Růžička, manažer úseku techniky a provozu nemocnice. Podhorská nemocnice v posledních letech trvale investuje do nového přístrojového a zdravotnického vybavení. Od roku 2005, kdy skupina AGEL převzala obě pracoviště v Rýmařově a Bruntále, investice přesáhly více než 80 miliónů korun.

Odborný program:   

www.nempodlesi.cz

Setkání na Trojmezí - Třinec 2013

6. - 7. června 2013 Hotel Vitality - Třinec Vendryně KONFERENCE S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ O HOJENÍ CHRONICKÝCH RAN, KOŽNÍCH DEFEKTŮ A REPARACI TKÁNÍ

  

Nehojící se rány u pacientů ve stáří Raná infekce – antibiotika versus antiseptika? Novinky v léčbě kritické končetinové ischémie Syndrom diabetické nohy Kvalita života pacientů s nehojící se ránou Varia Informace a přihlášky k aktivní účasti na adrese www.nempodlesi.cz/rande

INZERCE

D

věma zmodernizovanými koupelnami se může nyní pochlubit Podhorská nemocnice. Díky novým koupelnám se na oddělení sociální hospitalizace a oddělení lůžkové rehabilitace v Rýmařově zkvalitnilo prostředí pro hospitalizované pacienty, zvýšil jejich komfort a usnadnila se namáhavá práce zdravotnického personálu. Důvodem rekonstrukce byl zastaralý stav koupelen. Ty již nevyhovovaly současným náročnějším požadavkům. Investice do rekonstrukce přišla nemocnici téměř na 200 tisíc korun. „Úpravy koupelen jsou dalším z řady kroků, kterými se snažíme zpříjemnit hospitalizaci našim pacientům. Bezbariérový přístup do koupelen ocení zvláště pacienti se sníženou pohyblivostí, a to například po operacích dolních končetin,“ vysvětluje ředitel nemocnice MUDr. Marián Olejník, MBA, s tím, že při úpravách koupelen byly


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Ledvinové kameny odstraňují v Šumperské nemocnici šetrnější metodou Výhodou nové metody je zejména menší zásah do organismu pacienta a následně i výrazně kratší doba rekonvalescence. Text: Ing. Hana Szotkowská, Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš

nici. Žena tedy podstoupila celkem pět endoskopických a jednu otevřenou operaci k odstranění objemného až odlitkového kamene pravé ledviny vždy zhruba po jednom roce. Takový zásah by v dřívějších letech nebyl vůbec možný. „Každý chirurg ví, jak je těžké operovat v již jednou operovaném terénu. Tato pacientka by zcela jistě skončila nefrektomií (chirurgické odstranění ledviny) již při třetí recidivě kamene. My jsme jí úspěšně operovali šestkrát a ledvinu jsme jí zachránili,“ říká s úsměvem primář Kaňa.

MUDr. Martin Kaňa

Nemocnice

O

36

nemocnění kameny ledvin a močových cest – urolithiasis – doprovází lidstvo po celou dobu jeho vývoje. Onemocnění se vyskytuje převážně u lidí v produktivním věku a zůstává i přes dosažené pokroky v medicíně závažným zdravotním problémem. Jeho nebezpečí spočívá především v potenciálním ohrožení ledvin a ve vysoké míře pravděpodobnosti jeho opakování. Může vyústit například až ve vysoce bolestivou ledvinovou koliku. Urologické oddělení Šumperské nemocnice nabízí pacientům novou metodu řešení problémů s ledvinovými kameny většími než 10 až 15 mm – tzv. perkutánní extrakci konkrementu (PEK). Její výhodou oproti klasickým operacím je zejména menší zásah do organismu pacienta a následně i výrazně kratší doba rekonvalescence.

Zachráněná ledvina Lékaři oddělení úspěšně operovali touto metodou již více než 50 pacientů. Jednou z nich je i 44letá žena, které perkutánní extrakce konkrementu doslova zachránila ledvinu. „Paní byla poprvé vyšetřena a operována pro odlitkový objemný konkrement v pravé ledvině PEK metodou v roce 2004, tehdy ještě v Opavě, kam jsem dojížděl tyto pacienty operovat, protože jsme zde ještě neměli potřebné technické vybavení,“ vzpomíná na jeden z případů primář urologického oddělení Šumperské nemocnice MUDr. Martin Kaňa a dodává: „Poté jsme ženu v Opavě operovali ještě dvakrát. V roce 2010 jsme pacientku léčili již u nás v Šumperku, provedli jsme revizi pravé ledviny a zajistili její správnou drenáž. V následujících dvou letech podstoupila pacientka ještě dva další zákroky PEK metodou opět u nás v Šumperské nemoc-

Výhody PEK metody PEK je endoskopickou metodou, která je vedena odborným lékařem do ledviny přes kůži pacienta v bederní krajině. Metoda maximálně šetří tkáň ledviny i močové cesty, přičemž výkon lze při recidivě onemocnění opakovat. Doba rekonvalescence se pohybuje v řádu dnů, obvykle tři až čtyři dny. „Pro pacienta jde o velmi významnou výhodu oproti otevřeným operacím, u nichž rekonvalescence trvala týdny až měsíce. Metoda je zkrátka pro pacienta výrazně komfortnější. Pacient může dokonce ihned po výkonu pít i jíst,“ vysvětluje primář urologického oddělení Šumperské nemocnice MUDr. Martin Kaňa. Zavedení metody je tak dalším úspěšným krokem urologického oddělení Šumperské nemocnice, které se věnuje léčbě kamenů ledvin a močových cest dlouhodobě ve specializovaném léčebném programu Michelangelo. Léčebný program založil a rozvinul emeritní primář MUDr. Dušan Fűgner. Ten také vysvětluje příčiny vzniku tohoto typu onemocnění. „Za těch 37 let, co se plně věnuji urologii, vznikla řada teorií a hypotéz o vzniku ledvinových kamenů. Na definitivní odpověď si ale ještě počkáme. Mechanismus vzniku kamenů je komplexní, přičemž


všechny kameny vznikají ve tkáni ledvin. Jedná se o vrozený sklon daný našimi geny a také složitou poruchu přeměny látkové řady kamenotvorných látek. Roli hraje funkce ledvin, kostí ale i vstřebávání kamenotvorných látek ve střevě, často

ovlivněné změnou našich přirozených bakterií nekritickým používáním antibiotik. Výsledkem slévání těchto faktorů je trend ke vzniku nerovnováhy mezi kamenotvornými a “protikamennými“ látkami ve značně přesyceném roztoku zvaném

moč,“ vysvětluje MUDr. Fűgner. Nárůst výskytu kamenů je dle odborníků přímo úměrný nárůstu výskytu vysokého krevního tlaku, obezity, cukrovky, neuváženého používání řady léků a nezdravě vysokého příjmu potravin.

Máte bolesti ramene, kolena či zad? Nemocnice nabízí novou metodu – kineziotaping Kineziotapy zmírňují bolesti ve svalech i kloubech, zlepšují funkci svalů, šlach a kloubů, neomezují však rozsah ani pohyblivost v postižených tkáních.

R

ehabilitační oddělení Šumperské nemocnice opět rozšířilo nabídku léčebných metod pro pacienty s poruchami pohybového aparátu. Nová metoda se nazývá kineziotaping, neboli kineziologické tejpování. Tato velmi účinná a pro pacienta komfortní metoda vznikla v Japonsku a spočívá v nalepování speciálních pružných pásek (kineziotapů) na pokožku. Kineziotapy zmírňují bolesti ve svalech i kloubech, zlepšují funkci svalů, šlach a kloubů, neomezují však rozsah ani pohyblivost v postižených tkáních. Podporují krevní i mízní oběh a mají blahodárný vliv na hojení svalových poškození. Autorem metody je japonský lékař a chiropraktik dr. Kenzo Kase. Výzkumem nalepování pružných pásek na kůži zjistil, že

odlehčují přetížený svalový a kosterní systém, normalizují svalové napětí a zlepšují funkci oběhového systému. „Aplikací kineziotapu, tedy speciální pásky, dokážeme zmírnit otok, snížit bolest, zlepšit kloubní funkce nebo obnovit odtok lymfy. Obvykle je výhodné kombinovat kineziotaping ještě s jinými fyzioterapeutickými postupy,“ vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení Olga Válková. Materiál kineziotapu je hypoalergenní, nedráždí pokožku a nevyvolává přecitlivělost. Aplikace nebrání ani denní hygieně či provozování vodních i jiných sportů. Kineziotapy se lepí na několik dnů až týden, je možné je obnovovat až do odeznění potíží. Kineziotaping je rozšířený především v USA a Německu, velmi oblíbený je

hlavně mezi sportovci. Používání pásek při sportovních výkonech snižuje úrazovost i přetížení svalového a kosterního systému. „Nalepení pásky způsobuje ovlivnění kůže prostřednictvím kožních nervových zakončení a následné reflexní uvolnění podkoží, fascií a svalů, a tím i odstranění bolesti,“ dodává Olga Válková. Zájemci o kineziotaping nepotřebují k objednání na rehabilitační oddělení Šumperské nemocnice doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře. Pokud však mají k dispozici lékařskou zprávu s popisem svých potíží, doporučuje se, aby ji vzali na ošetření s sebou. Jde o nadstandardní výkon, který není hrazen ze zdravotního pojištění. Zájemci se mohou objednávat na telefonním čísle 583 333 651.

Nemocnice

Text: Bc. Radka Baková / Foto: Mgr. Marek Pavliš

37


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Vítkovická nemocnice slavnostně otevřela zrekonstruované Iktové centrum a jednotku intenzivní péče Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Ing. Tomáš Želazko, PHOTO STUDIO 23

Zleva: ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová, MBA, generální ředitel skupiny AGEL MUDr. Filip Horák, MBA, náměstkyně primátora města Ostravy Ing. Simona Piperková a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Ing. Jiří Martinek

Nemocnice

K

38

valitnější a hlavně včasně zahájenou léčbu nabízí díky kompletní rekonstrukci centra pro léčbu mozkových příhod Vítkovická nemocnice. Nemocnice na konci února slavnostně otevřela nově zrekonstruované Iktové centrum. Pacientům i personálu nabídne nové moderní prostředí, ale také rychlejší diagnostiku, která je pro léčbu cévních mozkových příhod zcela zásadní. Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Nemocnice za ně kompletně vybudovala nové neurologické oddělení, včetně ambulantního traktu. Zásadní proměnou prošla také mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů. Kromě stavebních úprav zakoupila nemocnice na JIP novou přístrojovou techniku za více než dva milióny korun. Vítkovická nemocnice kompletně zrekonstruovala dvě patra pavilonu F, kde se Iktové centrum nově nachází. Ve třetím patře vybudovala úplně nové neurologické oddělení s třiceti lůžky, včetně dvou nadstan-

dardních pokojů. „Každý pokoj je vybaven novým moderním nábytkem a vlastním sociálním zařízením s cílem zvýšit komfort našich pacientů,“ prozrazuje ředitelka Vítkovické nemocnice MUDr. Marie Marsová,

MBA, s tím, že vítkovické Iktové centrum navíc získalo z fondu Evropské unie celkem 21,5 miliónu korun, za které nemocnice pořídí nový CT přístroj. Přestavba Iktového centra trvala zhruba půl roku a vyžádala si také kompletní výměnu elektrorozvodů, vodovodních i kanalizačních stupaček a rozvodů medicinálních plynů. Oddělení bylo vybaveno také novou zdravotnickou technikou ve výši půl miliónů korun. Nového a moderního prostředí se dočkali také ambulantní pacienti. Nemocnice totiž kompletně zrekonstruovala ambulantní trakt a zázemí pro personál. V prvním patře pavilonu F se teď nachází dvě nové příjmové ambulance s kartotékou, vyšetřovny ultrazvuku, EEG, EMG a příjemnější prostředí nabídne také zrekonstruovaná odborná ambulance, včetně devítilůžkového infuzního stacionáře. „Také v ambulantní části neurologického oddělení jsme vybudovali nové sociální zázemí, včetně imobilního WC. Celkově si rekonstrukce centra pro léčbu mozkových příhod vyžádala investici ve výši 24 miliónů korun,“ shrnuje MUDr. Marie Marsová,

Slavnostní přestřižení pásky


MBA, s tím, že taktéž ambulance byly vybaveny novou zdravotnickou technikou ve výši 130 tisíc korun. Zásadní proměnou prošla také mezioborová jednotka intenzivní péče interních oborů. Přestavba si vyžádala investici ve výši 13 miliónů korun, za které nemocnice kompletně přestavěla oddělení na takzvaný „boxový systém.“ „Oddělení vaskulární části má celkem pět jednolůžkových boxů, dva dvoulůžkové a příjmový box. Druhé oddělení má kapacitu dalších pěti lůžek intenzívní péče. Celé oddělení je vybaveno novým nábytkem a také zde jsme vybudovali pro pacienty nové sociální zázemí. JIP jsme vybavili novou zdravotnickou techniku ve výši dvou miliónů korun, za které jsme pořídili například dvě nová resuscitační lůžka, nové monitory životních funkcí nebo nové převozové lehátko,“ přibližuje ředitelka Vítkovické nemocnice. Obrovskou výhodou nového centra pro léčbu mozkových příhod je také koncentrace urgentního příjmu a diagnostických přístrojů (magnetické rezonance a CT) na jednom pracovišti, která nejenže

zlepší komfort pacientů, ale zrychlí diagnostiku a léčbu nemocných, což sníží i tíži postižení po cévní mozkové příhodě. „Naše pracoviště poskytuje pro pacienty s ischemickou cévní mozkovou příhodou komplexní péči, která, kromě standardní léčby trombolýzou, zahrnuje v akutní fázi ve spolupráci s Vaskulárním centrem také akutní intervenční léčbu, tedy zavedení katetru přímo do mozkových tepen. Vítkovická nemocnice loni otevřela také nové lůžkové rehabilitační oddělení, určené primárně pro potřeby iktového centra, takže našim pacientům poskytujeme komplexní péči, od akutní intervenční léčby až po rehabilitaci,“ vysvětluje primář neurologického oddělení MUDr. Daniel Václavík. Vítkovická nemocnice je součástí národní sítě Iktových center od roku 2010. V centru se léčí jak pacienti s ischemic-

kými cévními mozkovými příhodami, způsobenými uzavřením mozkové tepny, tak pacienti s krvácením do mozku. Ročně projde vítkovickým Iktovým centrem asi 500 pacientů. „Základem kvalitní péče

o pacienty s mozkovou příhodou je dobře fungující neurologické oddělení s vlastní specializovanou jednotkou intenzivní péče. Neméně důležitá je pak následná komunikace s ostatními pracovišti, jako je Vaskulární centrum Vítkovické nemocnice, radiologie, biochemie, ARO a rehabilitace,“ dodává primář.

Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a nejčastější příčinou invalidity u lidí středního a vyššího věku. Nemocnost v České republice je navíc až trojnásobně vyšší oproti ostatním vyspělým státům Evropy. Proto byla v České republice vytvořena národní síť Iktových center, jejímž prvořadým cílem je zkvalitnit léčbu tohoto onemocnění. Podle posledních dostupných informací zemřelo jen v roce 2010 víc než jedenáct a půl tisíce lidí na cévní mozkovou příhodu. Víc než 57 tisíc lidí bylo pro toto onemocnění v České republice hospitalizováno. Mozková příhoda může postihnout již pacienty ve středním věku, nejčastěji však od 55 do 76 let.

Nemocnice

INZERCE

Téma: Endoskopie u idiopatických střevních zánětů. Místo: Clarion Congress Hotel Ostrava Zkrácená 2703, Ostrava-Zábřeh, 700 30 Česká republika E-mail: reception.ccho@clarion-hotels.cz GPS: 49°48‘11.637“N, 18°15‘4.876“E Rezervace ubytování: +420 596 702 807

Pořádá: Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice a.s. ve spolupráci s Endoskopickou sekcí ČGS. Datum:

14.06.2013, 08:30 hodin

Registrace: www.nemvitkovice.cz

39

Informační servis: Lenka Němečková, lenka.nemeckova@nemvitkovice.cz, Tel.: 595 633 031


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Vítkovická nemocnice se začala podílet na vzdělávání budoucích lékařů Primář Ondřej Urban: jsme rádi, že nyní můžeme předávat naše zkušenosti také mladým nadějným medikům. Text: Ing. Hana Szotkowská / Foto: Ing. Tomáš Želazko

MUDr. Přemysl Falt se studentkami lékařské fakulty

MUDr. Michal Štěpán s mediky

Nemocnice

M

40

iroslav Seidl je jedním z prvních studentů ostravské lékařské fakulty, který dochází za praxí do Centra péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice. Zdravotnické zařízení začalo úzce spolupracovat s  Lékařskou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě, díky tomu získá každý semestr zhruba 30 budoucích lékařů praxi na jednom z nejlepších gastroenterologických pracovišť v zemi. Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice je největším gastroenterologickým centrem na severní Moravě a patří mezi tři největší pracoviště v zemi. Studenti dochází na gastroenterologické pracoviště Vítkovické nemocnice jednou týdně vždy na celé dopoledne, během kterého budoucí lékaři pracují pod dohledem zkušených kolegů s nemocnými pacienty. „Na výuce se budou podílet postupně všichni zkušení lékaři z našeho centra. Praktická výuka se skládá z práce s pacienty, zejména odběrů anamnézy a provedení fyzikálního vyšetření. Součástí výuky je samozřejmě také seznámení se se všemi moderními metodami gastroenterologie, ale také například radiologie,“ vysvětluje primář centra MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. Primář Ondřej Urban se přitom podílí na výuce studentů ostravské lékařské fakulty už od jejího samotného vzniku. Jeho pracoviště spolupracuje s ostravskou

lékařskou fakultou dlouhodobě například na výzkumných projektech nebo při pořádání odborných vzdělávacích akcí. „Cítíme spoluzodpovědnost za kvalitu vzdělávacího procesu v nově vzniklé fakultě. Naše pracoviště je špičkově vybaveno nejen po technologické, ale také po odborné stránce. Máme dostatek velmi zkušených odborníků, kteří mohou zodpovědně předávat medikům své zkušenosti a připravovat je tak pro výkon nelehké lékařské profese. Studenti ostravské lékařské fakulty tak mají jedinečnou možnost vyzkoušet si nejmodernější metody léčby a utvořit si co nejlepší možnou představu o oboru gastroenterologie,“ dodává primář Urban s tím, že spolupráce s lékařskou fakultou je vzájemně prospěšná, neboť má nemocnice možnost hledat mezi těmito studenty budoucí kvalitní, mladé a perspektivní lékaře. Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice je jako jediné neuniverzitní pracoviště držitelem akreditace II. stupně Ministerstva zdravotnictví ČR pro výuku gastroenterologů a podílí se tak na postgraduálním vzdělávání lékařů dlouhodobě. „Centrum Vítkovické nemocnice jsme vybrali na základě jeho špičkových výsledků, vybavení a přístupů na mezinárodní úrovni. Chceme, aby se studenti s takovýmito typy pracovišť a jejich lékařskými týmy setkali už během studia. Je to

pro ně obrovská zkušenost, ale i motivace,“ uvedl děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity docent Jaroslav Horáček s tím, že fakulta předpokládá i další rozšíření spolupráce. Jeho slova potvrzuje také student třetího ročníku Lékařské fakulty Ostravské univerzity Miroslav Seidl. V Centru péče o zažívací trakt sice strávil dohromady zatím jen pár hodin, už teď si však praxi velice pochvaluje. „Personál je zde velice příjemný a vstřícný. Všichni se k nám chovají velice přívětivě. Doufám, že to takto bude pokračovat i nadále. Ale hlavně se všichni těšíme, že si na tomto špičkovém pracovišti vyzkoušíme nejmodernější metody léčby,“ dodává Miroslav Seidl. Lékaři centra se významně podílí na organizaci a vlastním Národním programu screeningu kolorektálního karcinomu. Výsledky své práce pravidelně prezentují na světových, evropských a českých kongresech. Naposledy byli gastroenterologové Vítkovické nemocnice oceněni vědeckým výborem 20. Evropského gastroenterologického týdne (United European Gastroenterology Week), který udělil společné práci vítkovických a frýdecko-místeckých lékařů prestižní cenu „National Scholar Award“ pro nejlepší abstrakt z České republiky. „Od vzniku našeho centra pracujeme s vizí dosáhnout nejlepší evropské úrovně v gastroenterologii. Je příjemné pracovat v týmu, který pro realizaci této vize žije a jsme rádi, že nyní můžeme předávat naše zkušenosti také mladým nadějným medikům,“ uzavírá primář Ondřej Urban.


Práce je pro ošetřovatelský tým novojičínské neurologie také potěšením Péče o pacienty na neurologickém oddělení v Nemocnici Nový Jičín je pro ošetřovatelky koníčkem. Text: redakce / Foto: Bc. Radka Baková

Spolupráce s dobrovolníky Neurologické oddělení poskytuje ošetřovatelskou péči pacientům s celou řadou onemocnění, z nichž k nejznámějším v podvědomí veřejnosti patří mozková cévní příhoda, epilepsie, vertebrogenní onemocnění a další. Hlavním úkolem ošetřovatelského týmu je uspokojování potřeb neurologického pacienta, aktivně jej zapojovat do procesu uzdravování, obnovy a podpory zdraví. „Ošetřovatelskou péči realizujeme metodou ošetřovatelského

a edukačního procesu, kdy pracujeme formou skupinové péče. Naše oddělení zajišťuje multidisciplinární péči o pacienty, při které spolupracujeme s odborníky z oblastí logopedie, rehabilitace a následné sociální péče,“ popisuje staniční sestra neurologického oddělení Nemocnice Nový Jičín Mgr. Simona Lipovská a dodává, že poslední novinkou v poskytování péče o pacienty na oddělení je výborná spolupráce s dobrovolníky společnosti Adra, kteří docházejí v dohodnutých termínech a pomáhají pacientům zejména v oblasti psychické podpory. K příjemné atmosféře na neurologickém oddělení přispívají také společné akce, jako jsou vánoční a velikonoční besedy, které staniční sestra Simona Lipovská organizuje s dobrovolníky. „Tyto sváteční besedy jsou velice příznivě vnímány zejména pacienty, kteří nemají možnost být se svými blízkými v domácím prostředí,“ doplnila Mgr. Lipovská. Úzký vztah s pacientem Zmíněný citát Matky Terezy práci oše-

Zleva: zdravotní sestry Jana Pekárková a Eva Hublová, ošetřovatelka Iveta Jezerská, zdravotní sestra Jana Kupčáková a Bohdana Bartoňová a staniční sestra Simona Lipovská

„Já dobře vím a ví to každá moje sestra, že to co děláme, je méně než kapka v moři. Ale bez této kapky by tu něco chybělo“. Matka Tereza. třovatelek v podstatě shrnuje. „Jsme ženy, a to především. Náš úkol je nesnadný už ve své podstatě, a přesto zapomínáme na své běžné starosti, bolesti a trápení. Plně se věnujeme své profesi a dáváme ze sebe to nejlepší,“ svěřila se ošetřovatelka Milena Váňová, která pečuje o pacienty na novojičínské neurologii již šest let. „Ne každý den byl stejně úspěšný, ale když se ohlédnu, musím konstatovat, že zde prožívám nádherná profesní léta. Potkala jsem zde partu výborných lidí, kteří se snaží o jedno, a to pomoci pacientům, kteří k nám přicházejí. Zároveň jsme skvělý kolektiv, nejsou mezi námi rozdíly. Sestry a ošetřovatelky spolupracujeme na jedné úrovni a jsme kamarádky nejen v práci, ale i mimo ni. Jsme soukolí a každé kolečko do sebe těsně zapadá. Když vstupuji na oddělení, je to jako bych šla domů. Vidím známé tváře, a to je ta největší odměna, kterou může člověk dostat,“ doplnila Milena Váňová. Práce ošetřovatelky není snadná, ale v Novém Jičíně ji vykonávají s láskou. Ošetřovatelky jsou s pacienty v úzkém kontaktu, mnohdy dochází k porušení jejich osobní zóny, a to je také důvodem, proč musí být velice šetrné při jejich ošetřování. Aby dokázaly správně reagovat na mnohé vzniklé situace, musí mít i jisté znalosti z psychologie. „Jsme si dobře vědomy toho, jak jsou nemocní citliví a že reagují na každé slovo nebo mimiku z naší strany. Pečlivě sledujeme každého pacienta a své poznatky předáváme lékařům a sestrám,“ uzavřela Milena Váňová.

Nemocnice

N

eurologické ošetřovatelství je aplikovaný obor, který se zaobírá péči o jedince s různými onemocněními nervového systému. Zaměřuje se také na prevenci onemocnění a v případě potřeby na co nejrychlejší obnovení zdraví a zmírnění následků nemoci. Východiskovými obory neurologického ošetřovatelství jsou neurologie, rehabilitace, neurochirurgie a vybrané humanitní disciplíny jako etika, psychologie, pedagogika, sociologie a logopedie.

41


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Lékařských prohlídek řidičů se není třeba obávat V Nemocnici s poliklinikou Praha Italská ročně absolvuje dopravně psychologické vyšetření okolo 300 řidičů z povolání nebo vybodovaných řidičů. Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: Ing. Věra Šejdová

PhDr. Jiří Pavlát

Nemocnice

T

42

isíce řidičů z povolání, kteří řídí vozidlo o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny nebo „vybodovaní“ řidiči absolvují každoročně dopravně psychologické vyšetření. Toto vyšetření mohou provádět jen psychologové s akreditací ministerstva dopravy. Z výsledků tohoto vyšetření je vyhotoven písemný protokol, který je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti, jež musí každý řidič z povolání nebo „vybodovaný“ řidič podle silničního zákona mít. Dopravně psychologické vyšetření řidičů má v České republice tradici již od druhé poloviny 20. století. Pravidelně ho podstupovali řidiči v bývalém ČSAD, řidiči vojenských vozidel a strojvedoucí kolejových vozidel. Samozřejmě také létající personál u Československých aerolinií a vojenského letectva, společně s vybranými specialisty pozemního personálu. To vše bylo s výjimkou strojvedoucích, příslušníků ozbrojených sil a sborů, HZS a létajícího a pozemního personálu po roce 1990 zrušeno. „Po novelizaci zákona o silničním provozu bylo opět zavedeno od roku 2006 povinné psychologické vyšetření

u profesionálních řidičů vozidel o celkové hmotnosti vyšší než 7,5 tuny. Řidiči, kteří po dosažení dvanácti bodů přicházeli na dvanáct měsíců o řidičský průkaz, ho do srpna 2012 dostávali bez potíží zpět. Stačilo, aby po roce podali žádost. Od loňského srpna se ovšem musí pro vrácení řidičského průkazu podrobovat dopravně psychologickému vyšetření,“ říká klinický a dopravní psycholog z Nemocnice s poliklinikou Praha Italská PhDr. Jiří Pavlát s tím, že ke konci ledna letošního roku toto dopravně psychologické vyšetření mohlo provádět v Česku jen 157 psychologů, kteří obdrželi akreditaci od Ministerstva dopravy České republiky. Psychologická vyšetření řidičů z povolání provádí Nemocnice s poliklinikou Praha Italská od roku 2006. „U nás na poliklinice absolvuje tato vyšetření ročně okolo 300 řidičů různých nákladních a speciálních automobilů vnitrofiremní dopravy, řidičů záchranné zdravotnické služby, učitelů autoškoly, jeřábníků a řidičů vysokozdvižných vozíků. Výjimkou nejsou ani tělesně postižení občané, kteří jsou se svým invalidním motorovým vozíkem účastníky silničního provozu,“ doplnil psycholog.

K psychologickému vyšetření musí zájemci přinést průkaz totožnosti, řidičský průkaz a kompenzační pomůcky jako brýle či naslouchátko. Většinou musí mít i výpis z evidenční karty řidiče neboli přehled získaných bodů, který vydává příslušný dopravní odbor. Je nutné, aby byl řidič na vyšetření dobře vyspaný, odpočatý a v dobré psychické i fyzické kondici. V žádném případě nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných toxických látek. Vyšetření se skládá ze dvou částí. V první z nich řidič absolvuje testy zaměřené na schopnost logického myšlení, paměti, pozornosti rychlosti a přesnosti rozhodování pod časovým tlakem. V další části se pak psycholog zaměří na míru agresivity, emoční stabilitu nebo tendenci k riskování. „Vyšetření trvá obvykle čtyři až pět hodin, v některých výjimečných případech se však může protáhnout. Může probíhat jak individuálně, tak i ve skupině. Cena vyšetření se pohybuje od dvou do tří tisíc korun, které uhradí sám žadatel, popřípadě se náklady na vyšetření fakturují zaměstnavateli,“ uvádí PhDr. Jiří Pavlát s tím, že od psychologa pak řidič dostane zprávu o výsledcích vyšetření, s níž půjde za svým praktickým lékařem, který má také poslední slovo v uznání způsobilosti k řízení vozidel. A jak dlouho budou mít absolvovaná vyšetření platnost? Řidičům, kteří absolvují vyšetření před 50. rokem života, bude prohlídka platit až do dosažení 50 let jejich věku. Další prohlídka je nutná nejdříve půl roku před padesátými narozeninami a nejpozději v den padesátých narozenin. Potom se vyšetření musí opakovat každých pět let. „Pokud však praktický lékař má pochybnosti o psychickém stavu řidiče, nebo dojde k patologickým změnám vlivem chorob nebo úrazu, může lékař odeslat řidiče mimořádně na dopravně psychologické vyšetření kdykoliv podle potřeby,“ uzavírá psycholog Pavlát.


1. Oční nabízí nově chemický peeling Primář MUDr. Jiří Kunc: Snažíme se nyní také rozšiřovat služby v oblasti estetické medicíny, protože naši pacienti o tyto služby projevují stále větší zájem. Text a foto: Ing. Tomáš Želazko

C

hcete mít krásnou pleť? Pak byste určitě neměli nechat bez povšimnutí nabídku společnosti 1. Oční, která začala nabízet chemický peeling. Tradiční metoda estetické medicíny, která se provádí od dob starověkého Egypta, je rychlým a účinným postupem používaným k omlazení a regeneraci pokožky obličeje, krku a dekoltu, ale také na hřbetu rukou a zad, chemickou cestou. „Chemický peeling je vhodný pro všechny, kdo očekávají rychlé zlepšení vzhledu pleti, zjemnění vrásek a pleti narušené

peelingu. Po ošetření je nutná ochrana pleti krémy s UV filtrem pro nebezpečí zvýšené pigmentace, přičemž se doporučuje UV filtr 50. „Ošetření chemickým peelingem se obvykle provádí v několika sezeních, přibližně 4 až 6krát, a to v závislosti na typu poškození pokožky. Mezi jednotlivými ošetřeními musí být pauza 10 až 14 dní,“ doplnila manažerka společnosti. Chemický peeling není hrazený zdravotními pojišťovnami. Pacienti se při zájmu o tuto metodu mohou objednat k vyšetření a konzultaci na email: info@1ocni. cz, nebo telefonicky na čísle 595 633 342 či 595 633 344. Specializované oční pracoviště 1. Oční, které se nachází v areálu Vítkovické nemocnice, provádí výkony na předním segmentu oka, tedy na víčkách, rohovce, spojivce a skléře. Šedý zákal, který nelze léčit konzervativně, ale pouze operací, se zde odstraňuje standardními i nadstandardními operacemi s vkládáním různých nitroočních čoček dle potřeb. „Snažíme se nyní také rozšiřovat služby v oblasti estetické medicíny, protože naši pacienti o tyto služby projevují stále větší zájem,“dodává MUDr. Jiří Kunc, primář 1. Oční.

XVIII. Rožnovský gastroenterologický den 2013

INZERCE

Bc. Katarína Bučková

sluncem,“ říká Bc. Katarína Bučková, manažerka společnosti 1. Oční s tím, že chemický peeling se může provádět během celého roku. „Nedoporučuje se ale aplikace pokud jsou teploty pod 5 stupňů Celsia a také, když pokožku vystavujeme intenzivnímu slunečnímu záření,“ doplnila. Bezprostředně před peelingem se pokožka očistí a odmastí. Potom se na obličej aplikuje peelingová směs ovocných kyselin, nejčastěji hydroxy-kyselin, která odstraní odumřelé kožní buňky, čímž napomáhá zpružnění zkvalitnění pokožky. Kyselina působí 1 až 7 minut, někdy je cítit jemné štípaní a pálení, a potom se odstraní speciálním neutralizačním roztokem. „Samotná regenerace pleti je pozorovatelná bezprostředně po zákroku. Výsledkem je během krátké doby projasnění a omlazení pleti, vyhlazení jemných vrásek, zjemnění kůže po akné nebo i rozšířených pórů a odstranění pigmentových skvrn,“ uvádí Bc. Katarína Bučková. Vlastnímu chemickému peelingu může předcházet tzv. domácí příprava. Během ní se na kůži aplikují krémy s ovocnými kyselinami v nižších koncentracích než ta, jež se užívá k vlastnímu ošetření. Tato příprava zvýší efekt vlastního chemického

pod záštitou ENDOSKOPICKÉ SEKCE ČGS

31. 5. 2013, od 8:00 Hotel Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm Registrace účastníků: www.nemvalmez.cz Přihlášky k výstavě firem: ivana.novosadova@agel.cz

N emocnice

odborná konference věnovaná problematice onemocnění zažívacího traktu z pohledu lékařů i sester

43


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

Komárňanská nemocnica vybudovala na oddelení vnútorného lekárstva nové nadštandardné izby Nové izby boli zriadené vzhľadom k neustále rastúcemu záujmu o túto službu zo strany pacientov a ich RODÍN.  Text a foto: Bc. Marta Csergeová

pacientov tohto regiónu,“ uviedol riaditeľ nemocnice Mgr. Viktor Dudáš  s tým, že došlo  k výmene podlahových krytín, okien, dverí, taktiež k výmene vstupných dverí do interného pavilónu za fotobunkové automatické dvere. „Na oddelení vnútorného lekárstva je pravidelne hospitalizovaných viac ako 50 pacientov pri celkovej kapacite 75 lôžok vrátane 6 intenzívnych lôžok. Možnosťou využitia nových nadštandardných izieb je, že rodinní príslušníci tu budú môcť ostať s našimi najťažšími prípadmi,“ dodal primár oddelenia MUDr. Ernest Bašternák. Oddelenie vnútorného lekárstva poskytuje širokú škálu diagnostickej a liečebnej starostlivosti a to pri ochoreniach srdcovocievnych, tráviacich, hematologických aj nefrologických, kde úzko spolupracuje s nefrologickou ambulanciou a hemodia-

Nemocnice

N

44

a ďalšiu novinku sa môžu tešiť pacienti Všeobecnej nemocnice Komárno, ktorá začiatkom tohto roka dokončila vybudovanie nových, priestranných a moderne zariadených nadštandardných izieb na oddelení vnútorného lekárstva. Dve nové nadštandardné izby sa nachádzajú na ženskom poschodí a ďalšie dve na mužskom poschodí, ktoré vyšli nemocnicu na viac než 20.000 eur. Nové izby boli zriadené vzhľadom k neustále rastúcemu záujmu o túto službu zo strany pacientov a ich rodín. Nadštandardné izby sú zariadené plne polohovateľnou posteľou, moderným nočným stolíkom, šatníkovou skriňou, svietidlami a stoličkami. Komfort pacientom poskytuje aj samostatné sociálne zariadenie, chladnička, televízia a samozrejmosťou je aj možnosť Wi-fi pripojenia na internet.  „Cieľom vybudovania celkom nových moderných nadštandardných izieb bolo zabezpečenie vyššej kvality a komfortu pre

lyzačným strediskom. Oddelenie vnútorného lekárstva, v spolupráci s ostatnými oddeleniami a ambulanciami, poskytuje akútne aj plánované endoskopické, RTG a ultrasonografické vyšetrenie hornej aj dolnej časti tráviaceho traktu, srdca a ciev, ergometrické vyšetrenie, dvadsaťštyri hodinové monitorovanie krvného tlaku a srdcovej činnosti, funkčné vyšetrenie obličiek, základné endokrinologické vyšetrenia.


Nemocnica Zvolen slávnostne otvorila hematologicko-biochemické laboratóriá MUDr. Jozef Botka: Pre pacientov je prínosom predovšetkým oveľa rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika ochorenia, čo býva dôležité najmä pri akútnych ochoreniach. Text: Zuzana Sitárová / Foto: Dano Veselský

Z

rekonštruované priestory oddelenia klinickej biochémie a hematológie koncom februára slávnostne otvorila Nemocnica Zvolen. Do rekonštrukcie bolo investovaných viac ako 200 000 Eur, z čoho bolo 140 000 Eur poskytnutých od Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja a ďalšie náklady hradila Nemocnica Zvolen. Otvorenie nových priestorov je „čerešničkou na torte“ po takmer dvojročnej kompletnej reštrukturalizácii celého vnútorného a vonkajšieho prostredia laboratórií. Spoločné oddelenie bolo v roku 2011 zlúčené z dvoch oddelení – hematologického a biochemického laboratória do jedného efektívnejšieho pracoviska podľa fungujúcich modelov moderných laboratórií v zahraničí. Následne v roku 2012 bol modernizovaný systém spracovania materiálu – oddelenie prešlo kompletnou elektronizáciou, boli nastavené nové procesy

príjmu materiálu a odosielania výsledkov, čo stálo veľa trpezlivosti celý personál, ale v konečnom dôsledku je vynaložené úsilie adekvátne odmenené a laboratórium je dnes schopné spracovať dvojnásobné množstvo materiálu v rovnakom čase. „Pre pacientov je prínosom predovšetkým oveľa rýchlejšia a kvalitnejšia diagnostika ochorenia, čo býva dôležité najmä pri akútnych ochoreniach,“ hovorí riaditeľ nemocnice MUDr. Jozef Botka. Laboratórium spracúva biologický

MUDr. Jozef Botka a Ing. Vladimír Maňka pri prehliadke nových laboratórií

materiál všetkých oddelení a ambulancií nemocnice, ako aj od súkromných externých lekárov. Zvozová služba nemocnice, ktorá v tejto chvíli pozostáva z piatich áut, zabezpečuje zber materiálu od súkromných lekárov celého kraja a denne spolupracuje s viac ako 200 externými lekármi zo širokého okolia Zvolena – od Banskej Bystrice, cez Detvu, až po Krupinu. Kvalita laboratória je garantovaná pravidelnou validáciou výsledkov nezávislými zahraničnými laboratóriami. „Čo sa týka diagnostických technológií a postupov, kvality a rýchlosti vyšetrení, bezpečnosti a od dnes už aj moderných priestorov, patria v súčasnosti naše laboratóriá, vrátane oddelenia klinickej mikrobiológie, k špičke na Slovensku a v Čechách. Dúfame, že v tomto trende sa nám podarí postupovať aj naďalej, na ďalších oddeleniach, a takto úspešne ukončíme všetky naplánované projekty,“ dodáva riaditeľ.

Nemocnice

Predseda predstavenstva Nemocnice Zvolen MUDr. Jozef Botka, predseda BBSK Ing. Vladimír Maňka a Ing. Pavel Hanke, MBA, podpredseda predstavenstva AGEL SK, pri prestrihovaní pásky

45


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

,,Mama, v tvojom mliečku je niečo viac ako láska“ Zdravé, dobre prosperujúce dieťa, je MOŽNÉ NAPLNO DOJČIŤ 6 mesiacov, vtedy je materské mlieko jediným zdrojom výživy a nie je nutné nič pridávať. Text: Bc. Klaudia Tatarková, vedúca sestra na novorodeneckom oddelení / Foto: Anna Polláková

na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti poskytujeme východiskové informácie o fyziológií mliečnej žľazy, laktácií, zložení materského mlieka. Dôraz kladieme na zásady a techniku dojčenia, na problémy pri dojčení z pohľadu matky a dieťaťa.

Bc. Klaudia Tatarková

Nemocnice

N

46

ielen teraz, v treťom tisícročí, porodiť a vychovávať dieťa patrí k najušľachtilejším úlohám ženy. Zdravé dieťa je najväčšou radosťou každej matky, rodiny, predpokladom lepšej budúcnosti nás všetkých. Dnes už vieme, ako významne môže matka prispieť k tomu, aby sa dieťatko narodilo zdravé, silné a aký veľký význam pre jeho ďalší zdravý vývoj má dojčenie. Výživa tehotnej ženy, spolu s dobrou starostlivosťou o dieťa, má rozhodujúci vplyv na jeho zdravie a to nielen v detskom veku, ale aj v dospelosti. Najlepšie podmienky nachádza dieťa v náruči matky pri dojčení. Niekedy sa súhra matky s novorodencom vyvinie ihneď, inokedy vzájomné učenie sa, trvá dlhšie. Avšak po prekonaní problémov, ktoré sa na začiatku dojčenia môžu vyskytnúť, je schopná takmer skoro každá prvorodička úspešne dojčiť svoje bábätko. Takto zaistí najprirodzenejším spôsobom svojmu dieťatku najlepší štart do života. K najdôvernejšiemu vzťahu a k nadviazaniu silnej citovej väzby medzi matkou a dieťaťom dochádza pri dojčení. Úspešné dojčenie prináša obom mnoho radostných a príjemných zážitkov. Prostredníctvom neho matka lepšie spoznáva svoje dieťa, čo jej umožní voliť optimálny spôsob interakcie a komunikácie s ním. Naša práca na novorodeneckom oddelení, hlavne s prvorodičkami, je rozdelená

Schopnosť tvoriť dostatok materského mlieka je daná všetkým ženám Profesionálnym záujmom je, aby dieťa a jeho matka nedoplácali na nevedomosť a omyly zdravotníckych pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s dieťaťom a matke podávajú nesprávne a protichodné rady. Schopnosť tvoriť dostatok materského mlieka je daná všetkým ženám, no technika dojčenia nie je vrodená a dojčiaca matka sa ju potrebuje naučiť. V minulosti ženy dojčili mnohopočetné potomstvo, aj viac detí naraz. Matky sa dojčiť naučili odpozorovaním v domácom prostredí. Dnešné matky túto možnosť nemajú z dôvodu, že samé vyrastali v období experimentov s umelým mliekom a oddeleným ošetrovaním matky a novorodenca. Či bude novorodenec dojčený alebo kŕmený náhradami materského mlieka závisí od rozhodnutia matky. Preto, aby sa dokázala správne rozhodnúť, je potrebné včas a na kvalitnej úrovni jej poskytnúť informácie o správnej výžive dieťaťa. Venovať pozornosť technike a nácviku dojčenia, posilňovaniu sebadôvery a nadobudnutiu potrebných zručností. Cieľom práce na novorodeneckom oddelení je poukázať na špecifiká edukácie prvorodičiek a viacrodičiek o dojčení, na potrebu novorodenca ako jedinečnú bytosť, ktorá si vyžaduje individuálny prístup. Zvlášť by sme chceli zdôrazniť potrebu správnej stimulácie dieťaťa. Nedostatok primeranej stimulácie môže mať pre dieťa negatívne dôsledky aj v neskoršom veku. Narodenie novorodenca prináša pre mamičku šťastie, ale i obavy a pocit zlyhania z neúspešného dojčenia. V takejto

chvíli by mala pomôcť nielen rodina, ale aj detská sestra s odbornými vedomosťami. Zdravotnícky pracovníci zohrávajú dôležitú úlohu pri edukačnej činnosti. Koordinovaným spôsobom môžu ovplyvniť mamičky pri dojčení, ale aj ďalší vývin novej generácie. Detské sestry by si mali doplniť svoje teoretické, praktické vedomosti v oblasti dojčenia a upevniť si laktačný kurz. Okrem odbornosti nesmie chýbať žiadnej sestre úsmev, porozumenie, láskavý prístup a kladný vzťah k tejto krásnej, ale veľmi ušľachtilej práci, práci s bábätkom. Materské mlieko obsahuje všetky potrebné živiny ako cukry, tuky, bielkoviny, ďalej tiež vitamíny, minerálne látky a stopové prvky, ktoré dieťa pre svoj správny vývoj a rast potrebuje. Tieto živiny sú zastúpené v materskom mlieku v optimálnom množstve, a teda i v optimálnom pomere. Materské mlieko je vďaka tomu ako z kvantitatívneho, tak i z kvalitatívneho hľadiska zloženia potravy vlastne úplne dokonalou záležitosťou. Je však nutné zmieniť taktiež skutočnosť, že zloženie materského mlieka ovplyvňuje do značnej miery sama matka – a to predovšetkým výživou. Pokiaľ dojčiaca žena prijíma nadmerné množstvo sladkostí, aj materské mlieko sa stáva sladším. Podobných príkladov by sme mohli uviesť celú radu. Do materského mlieka prechádza veľa liekov a drog. Žena by preto v priebehu tehotenstva a kojenia rozhodne nemala fajčiť, piť alkohol a užívať drogy. Škodí jednak sebe, ale hlavne svojmu dieťaťu. Na kojenie má vplyv veľa faktorov Na Slovensku je v súčasnosti už každé tretie dieťa na niečo alergické. Riziko vzniku alergie u novorodencov je o to väčšie, ak ho už majú jeho rodičia. Najväčšie chyby sú v strave dojčiacich detí. Ak materského mlieka nie je dosť a dieťa má v rodine aler-


gie, malo by dostať hypoalergénne mlieko. Do 6–7 mesiaca nepodávať čaj! Čaj je produktom bylín a najviac je ľudí alergických na byliny. Deťom je zakázané podávať v tomto období med, čokoládu a to až do 24 mesiacov. Deťom okrem materského mlieka môžeme ponúknuť kojeneckú vodu na lyžičku alebo dávkovačom.

v pohode, pokoji a mala by mať veľkú trpezlivosť. • dojčiť, keď si dieťa pýta, neplatí 3 hodinový interval medzi dojčením • do veku 6 – mesiacov – len mlieko! • polohovať, poloha na brušku len pod dozorom mamičky! Môže vzniknúť riziko „Syndróm náhleho úmrtia dieťaťa“.

Starostlivosť o novorodenca Dojčiť by mala začať každá mamička už do pol hodiny po pôrode. Dieťa by mala mať pokiaľ možno stále u seba, čo zabezpečuje mimo iného dojčenie podľa potrieb dieťaťa. Pokiaľ je to možné, novorodenec by nemal dostávať v priebehu pobytu v pôrodnici žiadnu inú stravu, len materské mlieko. Každá mamička by mala úzkostlivo dodržiavať hygienické návyky, aby nedošlo k výskytu infekcie prsníkov, abscesom a následným nepríjemným komplikáciám. Dojčite ďalej, ak máte vy či vaše bábätko horúčku, kašeľ, vracanie, bolesti hrdla pretože v mlieku sa nachádzajú protilátky, ktoré ho budú chrániť. Dôležitá je správna životospráva. Ideálna je ľahká, dobre stráviteľná výživa s vitamínmi a minerálnymi látkami a dostatočné množstvo tekutín, a to zhruba 3 litre denne. Počas obdobia dojčenia, by mala byť mamička

Ako dlho kojiť Nedá sa povedať, že by existoval presný vek, kedy je už vhodné dieťa odstaviť. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča výlučné dojčenie do 6 mesiacov. Zdravé, dobre prosperujúce dieťa, je možné naplno kojiť 6 mesiacov, vtedy je materské mlieko jediným zdrojom výživy a nie je nutné nič pridávať. Materské mlieko poskytuje dokonalú výživu dieťatku, obsahuje na rozdiel od umelej výživy obranné látky, dojčené deti sú menej choré a lepšie sa vyvíjajú. V dospelosti a starobe majú silnejšie kosti. Dojčenie uľahčuje správny vývoj zubov a ďasien a podporuje vzájomný vzťah matky a dieťaťa. Navyše je to lacnejšia forma výživy než umelá a tiež pohodlnejšia na prípravu, uskladňovanie, cestovanie. Podpora dojčenia v nemocnici Desať krokov pre úspešné dojčenie:

• nemocnica má mať písomné stanovené postupy pri dojčení alebo kŕmení dojčiat, • všetok personál, ktorý prichádza do styku s mamičkami, by mal byť vyškolený, • informovať všetky tehotné ženy o výhodách a manažmente dojčenia, • pomôcť matkám začať dojčiť do polhodiny po pôrode, • ukázať matkám ako majú dojčiť a ako udržať laktáciu, • novorodencom nepodávať inú stravu a nápoj ako materské mlieko, iba ak je lekársky dôvod, • praktizovať rooming-in, umožniť zostať 24- hodín denne, • povzbudiť dojčenie na požiadanie, • nepodávať dojčeným deťom žiadne umelé náhrady prsníka, fľaša, cumlík, klobúčik, • podporovať zakladanie podporných skupín dojčenia a odkazovať na ne matky pri prepúšťaní z pôrodnice alebo kliniky. Dojčenie Môže byť príjemným, hlbokým zážitkom, pri ktorom sa vytvára silná citová väzba medzi Vami a dieťaťom. Bábätku je príjemný kontakt s Vami, teplo Vašej pokožky, a to, že počúva tlkot Vášho srdca. Tento neopísateľný pocit prežíva každá sestra, ktorá pracuje na oddelení pre novorodencov.

Levočská nemocnica sa pustila do rekonštrukcie objektu bývalej slobodárne Stará budova sa premení na nový neurologický pavilón.

D

o kompletnej rekonštrukcie objektu bývalej slobodárne, ktorú premení na nový neurologický pavilón, sa začiatkom tohto roku pustila Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča. Vďaka prestavbe za viac ako 500 tisíc eur sa môžu pacienti tešiť na nové priestory v dvojposchodovej budove, do ktorých sa presťahuje neurologické oddelenie, dve neurologické ambulancie a tiež rehabilitácia pre neurologických pacientov. Vybuduje sa tak nový neurologický pavilón, v ktorom bude nový výťah, bezbariérový prístup a tiež bude odetý do nového kabáta. Pacienti neurologického oddelenia získajú v modernizovaných priestoroch aj nadštandardné izby s kompletne novým

vybavením, televíziou, pripojením na wifi a vybudované budú samostatné sociálne zariadenie so sprchou, čím pacienti získajú väčší komfort zdravotnej starostlivosti a zdravotnícky personál zlepšené pracovné podmienky.  „V rámci kompletnej rekonštrukcie pribudnú neurologickému oddeleniu 4 nadštandardné izby. Pacienti neurologickej ambulancie sa môžu tešiť na novú recepciu, hygienické zariadenia, modernú čakáreň s dostatočným počtom miest na sedenie,“ uviedol riaditeľ Mgr. Miroslav Jaška s tým, že rekonštrukcia potrvá do konca júla 2013. Počas rekonštrukcie budú vykonané stavebné úpravy, zavedená nová elek-

troinštalácia, tepelná izolácia, vnútorná kanalizácia, budú kompletne vymenené okná, obklady, dlažby. „Po modernizácii neurologického oddelenia a neurologických ambulancií očakávame zvýšený dopyt pacientov po našom oddelení,“ povedal primár neurologického oddelenia MUDr. Ladislav Gurčík. História neurologického oddelenia sa začala písať v Levočskej nemocnici od roku 1957, v súčasných priestoroch sa neurologické oddelenie nachádza od roku 1978. Momentálne sa na neurologickom oddelení nachádza 58 lôžok, ktoré riadi už od roku 2007 primár MUDr. Ladislav Gurčík.

Nemocnice

Text: Bc. Marta Csergeová

47


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Stalo se Dopravní zdravotnictví

Nemocnice Prostějov

Laboratoře Dopravního zdravotnictví prošly akreditací ČIA Na základě posouzení akreditačních požadavků udělil Český institut pro akreditaci všem laboratořím Dopravního zdravotnictví certifikát, který je pro pacienty garancí kvalitní a bezpečné péče. Akreditace je prováděna na základě mezinárodně uznávaných kritérií a pravidel obsažených v mezinárodních normách.

Ples pomohl prostějovské nemocnici Druhý ročník charitativního plesu „Pomáháme tancem“, který organizují ve svém volném čase prostějovští studenti, se uskutečnil v únoru v prostějovském Společenském domě. Výtěžek z plesu činil 67 000 korun a byl předán primáři MUDr. Vladimíru Brtníkovi z oddělení radiační onkologie prostějovské nemocnice. Akce byla podpořena z programu Think Big.

Nový ultrazvuk v ortopedické ambulanci Polikliniky Ostrava Ortopedická ambulance Polikliniky Ostrava má nově k dispozici ultrazvuk (SONO), který mimo jiné pomůže v diagnostice a prevenci vrozených vad u miminek. Preventivní vyšetření správného postavení kyčlí je jedním z povinných vyšetření, která musí maminky se svým miminkem podstoupit, jako prevenci tzv. vrozené dysplazie kyčelního kloubu. Toto onemocnění se vyskytuje zhruba u pěti procent české populace. Nemocnice Český Těšín

STAL O S E …

Nemocnice uspořádala pro spolupracující lékaře seminář

Praktičtí lékaři a specialisté z Českého Těšína a okolí se setkali na odborném semináři v únoru. Odborná akce byla zaměřená na problematiku vztahů zdravotních pojišťoven a zdravotnických subjektů. Lékaři si vyslechli přednášku revizního lékaře a mohli prodiskutovat problematiku úhrad. Nemocnice Nový Jičín

48

Prvním novojičínským miminkem byl Matyáš Na své první miminko letošního roku si museli zdravotníci počkat až do 2. ledna, kdy se ve 13.39 hodin narodil chlapeček

Matyáš, který vážil 2,45 kilogramů a měřil 47 centimetrů. Celkem se za loňský rok v Nemocnici Nový Jičín narodilo 801 novorozeňat, z toho 426 chlapců a 375 dívek. Nejplodnějším měsícem bylo v novojičínské nemocnici září, nejméně dětí se naopak narodilo v dubnu. Nemocnice Podlesí Zásah hasičů na Podlesí Prověřit akceschopnost a připravenost jednotek požární ochrany a zároveň zjistit stupeň znalostí personálu na úseku požární ochrany mělo za cíl cvičení, které se uskutečnilo na konci ledna v prostorách Nemocnice Podlesí. Tématem cvičení byla likvidace požáru elektrického rozvaděče v prostorách ředitelství a administrativy a následná záchrana a evakuace osob. Prostory byly uměle zakouřeny vodní párou, která se rozšířila po celém patře. Přestože

personál o nácviku předem nevěděl, všichni zvládli neočekávanou krizovou akci na výbornou. Nemáte hotovost? Nevadí. V Nemocnici Podlesí totiž mohou pacienti nově platit také platební kartou. Klienti, kteří budou mít o tuto službu zájem, mohou využít terminál na příjmovém oddělení a na pokladně nemocnice ve 4. patře ambulantního traktu.

Nemocnice Přerov V přerovské nemocnici přibylo dárců krve Je to dobrá zpráva nejen pro přerovskou nemocnici, ale také pro občany přerovského regionu. Transfúzní stanice přerovské nemocnice totiž zaznamenala v uplynulém roce nárůst počtu dárců krve. „K nárůstu odběrů plné krve dochází kontinuálně už od roku 2004. Loňský rok však určitě stojí za povšimnutí. Podařilo se nám získat celkem 407 prvodárců, což je nejvíc za posledních deset let. Jen pro srovnání, v roce 2011 přišlo poprvé darovat krev celkem 337 lidí a například v roce 2008 se podařilo získat nemocnici 222 prvodárců,“ říká primář transfúzní stanice přerovské nemocnice MUDr. Štefan Repovský. Nemocnice Šternberk Pacienty LDN potěšily děti ze základní školy Pacienti hospitalizovaní v léčebně dlouhodobě nemocných Nemocnice Šternberk zažili během svátků alespoň malé zpestření. Žáčci 1. třídy Základní školy Dr. Hrubého si pro ně připravili besídku a během hodinu trvajícího programu zazpívali, zarecitovali


Šumperská nemocnice

básničky, zatančili a předali vlastnoručně vyrobené dárečky.

Nemocnice zajišťuje dlouhodobě hospitalizovaným pacientům muzikoterapii Za dlouhodobě hospitalizovanými pacienty dochází do Šumperské nemocnice vystudovaná muzikoterapeutka Hana Mösnerová. Pacienti pod jejím vedením používají netradiční hudební nástroje. Cílem terapií je aktivizovat pacienty a zpříjemnit jim pobyt v nemocnici.

Nemocnice Valašské Meziříčí Netradiční analgezie pomáhá od bolesti rodičkám v Nemocnici Valašské Meziříčí Bezbolestný porod je snem snad každé těhotné ženy. Valašskomeziříčská porodnice nabízí novinku, která ženám od porodních bolestí výrazně uleví. Nejedná se však o žádnou injekci, ale o směsici plynů, kterou rodičky během porodu inhalují a pomáhají si tak od nepříjemné bolesti. Inhalační analgetikum zcela běžně nabízí například západoevropská zdravotnická zařízení, u nás ji však využívá málo nemocnic.

Pacienti na ošetřovatelském úseku interního oddělení a klienti sociální hospitalizace hrají na nevšední nástroje, jakými jsou HAPI Drum, kalimba, šamanský buben či iniciují zvuky a vibrace tibetské

mísy. „Hraním na nástroje se pacienti nejen aktivizují. Tyto nástroje současně vytvářejí na pokojích i velice příjemnou relaxační atmosféru. Úsměv na tvářích pacientů je pak důkazem, že terapie funguje,“ vysvětluje terapeutka Hana Mösnerová, která pacienty doprovází hrou na fujaru. V nemocnici se na svátek zamilovaných rodilo "o sto šest" Velmi napilno měl personál porodnického oddělení Šumperské nemocnice na svátek svatého Valentýna. V šumperské porodnici se narodilo hned sedm dětí, což je téměř trojnásobek průměrné porodnosti v běžné dny. Na svátek zamilovaných se na porodnickém oddělení Šumperské nemocnice narodili 4 chlapečci a 3 holčičky – dva Adamové, Václav, Dominik, Nikola, Julie a Viktorie. ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE USPOŘÁDALA PRO PACIENTY MŠI SVATOU Šumperská nemocnice uspořádala v únoru při příležitosti Světového dne nemocných a trpících mši svatou s možností přistoupení ke svátostem pomazání nemocných. Mši zorganizovala nemocniční kaplanka

OptiClose Adhesivní fólie s přelepovacími páskami pro uzávěr rány

 Alternativa klasického stehu

 Méně bolesti a obtíží na straně pacienta

 Zakrytí a ochrana okolí chirurgického zákroku

 Vynikající kosmetické výsledky

 Zajištění sterility

 Časová úspora

 Uzavření drobných řezů

 Nižší riziko infekce

B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4 Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz

NSTAL e m oOc n S Ei c…e

INZERCE

49


ročník 7

kářských oblecích se zde sešli, aby pomohli zachránit životy na Bruntálsku jako dobrovolní dárci krve. Vítkovická nemocnice

Mgr. Lenka Topolanová, která zajišťuje pacientům nemocnice duchovní služby, dále koordinuje činnost dobrovolníků, zooterapii, muzikoterapii a další aktivizační služby pro dlouhodobě hospitalizované pacienty.

V nemocnici se narodil první občánek Ostravy letošního roku První občan města Ostravy letošního roku se narodil ve Vítkovické nemocnici. Malý Tadeášek přišel na svět 1. ledna v 8.01 hodin s mírami 3350 gramů a 52 centimetrů.

Žáci SPŠ Bruntál darovali krev Čtrnáct žáků Střední průmyslové školy Bruntál přišlo v únoru společně darovat krev. Velké poděkování patří jak studentům, tak paní učitelce Bc. Janě Kočařové, která se významným způsobem podílí na náboru nových dárců.

STAL O S E …

MOTORKÁŘI PODPOŘILI DÁRCOVSTVÍ KRVE NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ V BRUNTÁLE

50

Motorkáři bývají někdy ironicky nazýváni “dobrovolnými dárci orgánů“. Vyznavači jízdy na chopperech z občanského sdružení Motorafani Bruntál však 8. února na Transfúzní službě dokázali, že pravda může být úplně jiná. Muži a ženy v motor-

duben 2013

Nemocnica Krompachy Nemocnica sa zapojila do európskeho projektu PROHIBIT Nozokomiálne nákazy sú dobre známe vedľajšími účinkami liečby pacienta a mnohé z nich sú preventabilné. PROHIBIT je európsky projekt, ktorého cieľom je na rôznych úrovniach preskúmať, ktoré guideliny a na dôkazoch založené preventívne opatrenia boli prijaté a implementované v európskych nemocniciach. Jedná sa o prvý celoeurópsky výskum zameraný na implementáciu opatrení na predchádzanie infekčných ochorení. Nemocnica vzdelávala lekárov a sestry Nemocnica Krompachy vo februári usporiadala vedeckú pracovnú akreditovanú schôdzu miestnej úrovne na tému problematika oddelenia klinickej mikrobiológie a jeho kľúčové postavenie v procese

Transfúzní služba

NA TRANSFÚZNÍ SLUŽBĚ V ŠUMPERKU DAROVALI KREV ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI MIELE Z UNIČOVA Příkladem ostatním zaměstnavatelům v regionu jde z hlediska společenské odpovědnosti firma Miele technika z Uničova. Osmnáct jejích zaměstnanců se 28. ledna zúčastnilo společného darování krve na Transfúzní službě v Šumperku. Stalo se tak v rámci akce „Daruj krev s Miele“, kdy společnost u svých zaměstnanců podpořila dobrovolné dárcovství.

číslo 2

primátor města Ostravy Ing. Petr Kajnar s maminkou a miminkem

Maminku přišel do porodnice navštívit primátor města Ostravy Petr Kajnar, který oběma předal dárky. Vůbec prvním miminkem, které se ve Vítkovické nemocnici v letošním roce narodilo, byl chlapeček Daniel, jehož maminka je z Bílovce. FORLIFE

redukcie nozokomiálnych nákaz. Vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo viac než 80 lekárov a sestier z nemocnice Krompachy. VNsP Levoča

Netradičný Deň otvorených dverí naplnil očakávania prednášajúcich Všeobecná nemocnica Komárno koncom januára usporiadala netradičný Deň otvorených dverí, ktorý naplnil očakávania prednášajúcich ako aj širokej verejnosti. Nešlo o bežné sprístupnenie oddelení verejnosti, ale o odborné prednášky z oblasti neurológie, ktoré sa uskutočnili pod záštitou pani primárky MUDr. Evy Hanáčkovej. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 70 občanov z Komárna a blízkeho okolia.

Nemocnica usporiadala vzdelanie pre lekárov a sestry Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča vo februári usporiadala vedeckú pracovnú akreditovanú schôdzu okresnej úrovne na tému problematika oddelenia klinickej mikrobiológie a jeho kľúčové postavenie v procese redukcie nozokomiálnych nákaz. Vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo viac než 60 lekárov a sestier z nemocnice Levoča a lekárov a sestier neštátnych zdravotníckych zariadení v okrese Levoča. Aktivita sústavného vzdelávania bola určená lekárom a sestrám pracujúcim v nemocničných zariadeniach a ambulanciách. „Odborné podujatie, sa venovalo problematike laboratórnych a diagnostických metód v  klinickej mikrobiológii i princípmi odberu a spracovania materiálu na mikrobiologické vyšetrenie,“ uviedla PhDr. Beáta Ružbacká, námestník riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť.


1488

1857

1930

Lékárnu koupil Benjamin Fragner Založena lékárna „U černého orla“

1993

2003

Založení Léčiva, a.s.

1930 Začátek výroby léčiv v Dolních Měcholupech

2005

2007

Akvizice rumunské společnosti Sicomed Převzetí slovenské Slovakofarmy a vznik značky Zentiva

2009

2011

Zentiva součástí skupiny Sanofi Akvizice Eczacibasi Generic Pharmaceuticals v Turecku

2012 Zentiva vstupuje na nové trhy v Africe a na Středním východě

Zentiva řídí mezinárodní generické působení skupiny Sanofi

DESET LET ZNAČKY ZENTIVA Obchodní značka Zentiva vznikla v roce 2003 sloučením akciové společnosti Léčiva a  slovenské firmy Slovakofarma. Její historie je ovšem mnohem delší – sahá až do 15. století, kdy byla založena v centru Prahy slavná lékárna „U  černého orla“. Jejím majitelem byl od roku 1857 Benjamin Fragner, který je pokládán za zakladatele výroby léčiv v  Čechách. Úspěch jeho medikamentů si vyžádal rozšíření firmy a  výstavbu nové výrobní haly v Dolních Měcholupech, která byla plně v provozu od srpna roku 1930. Vyráběla běžné léčivé přípravky a kromě jiného zde byl jako v jedné z prvních zemí Evropy úspěšně izolován Penicilin. Zentivu v roce 2009 převzala mezinárodní farmaceutická společnost Sanofi, která se z ní rozhodla vytvořit svou evropskou generickou obchodní značku. V roce 2011 vedení Sanofi rozhodlo, že se veškerá mezinárodní činnost skupiny Sanofi v oblasti generik bude nadále řídit z pražské centrály firmy Zentiva.

ZENTIVA DNES VE SVĚTĚ

ZENTIVA DNES V ČR

ZENTIVA A SANOFI SPOLEČNĚ V ČR

• Představuje polovinu obchodu s generiky skupiny Sanofi • Poskytuje léky 1 miliardě pacientů • Působí ve více než 50 zemích v Evropě, Africe a na Středním východě • Tržby 1 miliarda EUR v roce 2012 • Ročně vyrábí 500 millionů balení léků • V roce 2012 uvedla na trh 178 produktů • 6 000 zaměstnanců

• Každé páté prodané balení léku v ČR nese značku Zentiva • 3 ze 4 obyvatel ČR znají značku Zentiva • Do výzkumu a vývoje léků investuje ročně přes 30 milionů EUR • Každý rok podává 25 patentů • Oceněna absolventy jako jeden z nejvyhledávanějších zaměstnavatelů

• Největší farmaceutická společnost • 55,5 milionů balení léků pro pacienty v ČR v roce 2012 • 1 600 zaměstnanců • Vysoce diverzifikované portfolio: • Inovativní originální produkty (Sanofi) • Generické léky (Zentiva) • Volně prodejné přípravky • Vakcíny (Sanofi Pasteur) • Léky pro vzácně se vyskytující onemocnění (Genzyme)

51


ročník 7

číslo 2

dube n 2 0 1 3

t á r k ké o t c i : ten o v r e o c k Ret i t z Ví emocn n

retro

do sl uh V závo dn í ne mo cn ic i už

52

uj í dů le ži té př ís tr oj

e

letos připomíná 145. Vít kovice v Ostravě si ice ocn nem m í dn vo Zá li Ačko dů k radostným oslavá ěstna nci mnoho důvo zam ní, ože zal ice ho své ocn í vý roč ahům se totiž nem ený m vlastnick ým vzt nemají. Kv ůli nevy řeš na nájem ani na obnovu si t ěla není schopna vyd at potýká s d luhy. Sama h dnech přesta la fungov ré doslu hují. "V minu lýc ch lní do cév í řen dra hých přístrojů, kte šet nové vy , kteří potřebují rentge l ed uv h," icíc ocn část angiolinky. Pacienti nem lný termín v jiných  vo na at ček í sej se mu dá končetin, teď oj je opotřebovaný, ne rní k. Podotkl, že přístr ene sež šem ov j interní lékař Pavel Hu  ně na d ku sí koupit nový, po mu to pro ice ocn em oprav it a n ice peníze na novou mi lionů korun. "Nemocn potřebných asi dvacet í staré přístroje, aby i d potřebuje vy měnit alš tom Při á. je nem ku lin angio i," doda l Hurní k, který kvalitní a komplexní péč at tov a sky lad po Mi l dá ice hla ocn mo ditelka nem odborů v nemocnici. Ře vic ko Vít sti dro předsedou lékařských dík y ště zatímco dřív nemocnice ov p u, ion reg ím Němčíková přiznala, že pracov išt ke špičkově vybavený m si kých železáren pat řila iky nedostává a sama hn tec hé dra p íze na ná ku zřišim Na dě. ho sledních letech už pen evý v n ocnicím jsme teď nem ým jin oti "Pr . no ělá na ni nevyd jet ku je společ st íkem budov i většiny ma stn vla ale , sto mě je zovatelem íková. "Neznám jinou tit nájem," řek la Němč pla e sím mu ré tí zakte e, Vít kovic plnil ji Hurní k. Městš by platila nájemné," do rá kte ici, u neocn ko vic nem u ko vel ko dporovat Vít liš ochotni finančně po pří yli neb ku. sud jet do ma elé ího stupit ovat do ciz , že není rozumné invest ím ěn dn ě vo dů firm s o ží ici dlu cn už mo nemocnice nedávno upozorni lo, že cou ud i b hu Vedení Vít kovic vša k dlu  vy rov ná ní sto mi lionů korun. "O bili, za nájem a energie asi gistrátu a Vítkov ic. Slí ma é tel avi dst jednají pře m ná se tím "Za nosti nemocnice spolu vá. mčíko situaci vy řeší," řek la Ně ace situ už e dél že nejpozději příští rok ale t, las pro spádovou ob žby slu ny ch vše vat pro ho poda řilo zac árny řek l, že z tiskového oddělení tov íd Šm vel Pa ." ná y tel utk rži ho nebude ud ejmě neuzav řou ko lný. "Vítkov ice samozř blém je ny ní asi neřešite rou Ostrava potřebuje. kte , rgie do nemocnice ene dy vo pří jí ," ku blo a neza k němu postaví město k záleží na tom, jak se vša ní íze ice zař ocn d osu nem lší m Da sil, že problé žen Tošenovský prohlá Ev tor má ví," Pri ict íd. otn Šm rav l zd řek nisterstvo aby do věci vstoupilo mi t je otevřený. "Je nutné, pat ří Vít kovicím, ale čás ek jet ma itý to, že nemov vko spě pří la sta uved l. Spor komplikuje ice se závodní nemocn co té, po až a en říz po vybavení byla rok 1998 vou organizací města.


retro

53 rok 1982


ročník 7

Blahopřejeme

MARTEK MEDICAL • Gražyna Walachová, technickohospodářská pracovnice Nemocnice Nový Jičín • MUDr. Andrea Kudělková, lékařka • Blanka Hrnčířová, všeobecná sestra • Jolana Porubská, ošetřovatelka • Bc. Zdeňka Koláčková, radiologická asistentka

BNl eam ho o cp n řejeme ice

Nemocnice Podlesí • Magdaléna Kubová, všeobecná sestra • Alena Miklerová, uklízečka • doc. MUDr. Martin Fiala, Ph.D., lékař • Pavla Kostková, všeobecná sestra • Jana Klusová, radiologická asistentka

54

Nemocnice Prostějov • Vilém Raška, informatik • Iveta Čechová, všeobecná sestra • Silvie Lobodassová, sanitářka • RNDr. Alena Nová, odborná pracovnice • Růžena Vyroubalová, všeobecná sestra • Andrea Círková, sanitářka • Gabriela Turnová, technická pracovnice • Pavla Skalová, všeobecná sestra • Milan Konšel, pracovník údržby • Eva Mohrová, všeobecná sestra Nemocnice Přerov • Dalibor Valoušek, všeobecný ošetřovatel • Iveta Vaculíková, ošetřovatelka • Eduard Březík, dělník • Zdeněk Sládeček, dělník • Ludvík Briš, dělník Nemocnice Šternberk • Petra Kreuzigerová, DiS., fyzioterapeutka • Jitka Ošinská, všeobecná sestra • Jana Švecová, sanitářka

duben 2013

V průběhu měsíců duben – květen 2013 oslaví významná životní výročí tito zaměstnanci:

duben 2013 Dopravní zdravotnictví • MUDr. Ladislav Dusík, lékař, Nemocnice s poliklinikou Praha Italská • Jitka Jelínková, radiologická asistentka, Nemocnice s poliklinikou Praha Italská • Milena Netolická, všeobecná sestra, Poliklinika Česká Třebová • MUDr. Hana Svobodová, lékařka, Poliklinika Nymburk • Soňa Petrskovská, všeobecná sestra, Poliklinika Ostrava • Hana Pazderová, všeobecná sestra, Poliklinika Olomouc • Jana Doležalová, všeobecná sestra, Poliklinika Olomouc

číslo 2

KVĚTEN 2013 Nemocnice Valašské Meziříčí •M  artina Čechová, všeobecná sestra • I vana Čičková, DiS., všeobecná sestra • D ana Škabrahová, pracovnice úklidu Podhorská nemocnice • MUDr. Tomáš Martínek, primář • Marie Poláchová, všeobecná sestra REPHARM • P harmDr. Alice Mýlková, farmaceutka Šumperská nemocnice • Martin Kostka, kuchař • Libuše Cikrytová, pradlena • Alena Fischerová, vedoucí dokumentační pracovnice • Ludmila Stejskalová, všeobecná sestra • D aniela Kallasová, porodní asistentka • Vladislava Adamcová, porodní asistentka Vítkovická nemocnice • Jaromír Loučka, masér • Jana Bodická, staniční sestra • Mgr. Monika Maderová, zdravotní laborantka FORLIFE • Mgr. Viktor Dudáš, riaditeľ • Monila Keszeghová, farmaceutická laborantka • Iveta Szabóová, sestra • Monika Nagyová, sestra • Klaudia Laczová, sestra • Miroslava Hamranová, zdravotnícká záchranárka • Frederika Szikonya, sestra Nemocnice Krompachy • Iveta Bohmerová, staničná sestra • A nna Danišová, upratovačka • Oľga Dzimková, sestra • Bc. Anastázia Pavolová, sestra Nemocnica Zvolen • MUDr. Peter Spurný, lekár VNsP Levoča • Daniela Gallíková, sestra špecialistka • RNDr. Viera Stašková, farmaceutka špecialistka

CGB laboratoř • Denisa Kovářů, dokumentační pracovnice Dopravní zdravotnictví • Eva Šmidrkalová, všeobecná sestra, Nemocnice s poliklinikou Praha Italská • Dana Věnečková, všeobecná sestra, Nemocnice s poliklinikou Praha Italská • Ruth Gottwaldová, všeobecná sestra, Nemocnice s poliklinikou Praha Italská • Pavla Lohrová, všeobecná sestra, Poliklinika Plzeň • MUDr. Zdeněk Pokorný, lékař, Poliklinika Nymburk • MUDr. Šárka Střídová, lékařka, Poliklinika Ostrava • Helena Kubíčková, všeobecná sestra, Poliklinika Olomouc MARTEK MEDICAL • Vítězslav Melichar, řidič, skladník • Zuzana Szegedi, referentka obchodního úseku Nemocnice Nový Jičín • Z deňka Špůrková, fyzioterapeutka • Andrea Černochová, kuchařka • Bc. Ivana Pitrunová, DiS., všeobecná sestra • Lea Řehulková, všeobecná sestra • MUDr. Tomáš Pavliska, lékař • Hana Rašková, zdravotní laborantka • Bc. Andrea Seidlová, radiologická asistentka • Renáta Hradilová, DiS., radiologická asistentka • MUDr. Simona Bobková, lékařka • Zdeňka Hurtíková, všeobecná sestra Nemocnice Podlesí • Dana Mojáková, všeobecná sestra • Ing. Petra Pilátová, chemička-analytička Nemocnice Prostějov • Lenka Kosková, sanitářka • Nadija Sedláčková, sanitářka • Libuše Běhalová, sociální pracovnice • Anna Janečková, všeobecná sestra Nemocnice Přerov • Kateřina Vlčková, všeobecná sestra • Lenka Nevřelová, všeobecná sestra • Radka Ročáková, všeobecná sestra • Stanislava Kubová, dokumentační pracovnice • Vladimír Adamíra, dělník Nemocnice Šternberk • Antonie Smrčková, všeobecná sestra • Jana Volkmerová, pomocná kuchařka

Nemocnice Valašské Meziříčí • MUDr. Richard Lev, primář • Helena Žambochová, ošetřovatelka Podhorská nemocnice • Pavel Drábek, údržbář • Z deňka Rychtová, zdravotní laborantka REPHARM • Martina Sošková, farmaceutická asistentka • PharmDr. Helena Bačová, farmaceutka Šumperská nemocnice • Daniela Kallasová, vedoucí správy budov • Kateřina Klimková, sanitářka Transfúzní služba • Martin Lešenar, řidič Vítkovická nemocnice • Marie Ivasjuková, sanitářka • Eva Kochová, ošetřovatelka • Tamara Ellerová, všeobecná sestra • MUDr. Jana Mrázková, lékařka • Zdeňka Ilčíková, všeobecná sestra • Vendula Korpassová, ošetřovatelka • Jana Lacinová, všeobecná sestra FORLIFE • Mária Miťková, sestra • Jozef Schlár, sanitár • Jana Volesková, pôrodná asistentka • Erika Kováčová, sestra • Klaudia Csudaiová, sestra Nemocnica Krompachy • Peter Rimský, vodič rychlé lekárské pomoci • Bc. Zlatica Tokarčíková, sestra Nemocnica Zvolen • Zlatica Veľká, sestra • Alžbeta Hromadíková, rádiologická technička • Iveta Palajová, sestra VNsP Levoča • MUDr. Peter Galik, lekár • MUDr. Zuzana Kafková, lekárka • MUDr. Zuzana Kaperáková, lekárka • MUDr. Denys Volnenko, lekár • Tomáš Kacej, kuchár • MUDr. Erika Gernáthová, primárka • Mgr. Katarína Žiltová, sestra špecialistka • Bc. Sylvia Plačková, sestra • Mgr. Veronika Fecková, sestra špecialistka • Jozef Špak, asistent-sanitár • Bc. Emília Žolnerová, manažérka • MUDr. Ladislav Haas, primár


a k n i m i m e Naš

u ideální , máte k tom m ke om ot p zeným olátky čerstvě naro se svými bat ochlubit svým aminky, určitě p m o  EL G ze svého A y u ou in p tk usí jít ci skup nám fo ko zaměstnan odnete zaslat miminka“. Nem ja e zh li aš ro tě y .cz. „N d ch v te se ze A e se soucí ná sopis@ GEL Pokud Pokud byst cké rubrice ne ji na e-mail: ca upině pracují. e afi sk jt gr ší íle to na os fo v  p í , ší eř em kt příležitost v na inkou či tatínk rdí tatínkové, di pochlubí i h ě, nebo s mam rá tn u ta EL os G m A sa m už v Naše podobě, ať v elektronické novorozeněte

e. narodil 20. prosinc Martin Stránský se l ěři a m 30 gramů Po narození vážil 25 a Mgr. Markéta nk mi Ma . rů et im nt 47 ce a o všeobecná sestr jak uje ac Stržínková pr mocnice. ne é sk er mp Šu í na dětském oddělen

Dvojčátka Sofie a Sára přiš la na svět 18. října. Sára vážila 2300 gra mů a měřila 45 centimetrů. Sestřička Sofi e měla 2290 gramů a 44 centimetrů. Obě se nar odily minutku po sobě a to v 11:28 a 11:29 . Maminka Mgr. Gabriela Valášková pra cuje laboratorní medicíny na poz na oddělení ici manažerky Laboratoří AGEL.

16. října v úter ý mů il d ro a ach se n í vážil 3450 gra je n Štalm n u Sebastia rátce po naroze tnou maminko K as v 12:08. centimetrů. Šť nemocnice. ké 53 a měřil eutka Vítkovic p ra te fyzio

Malý Mat ýs ek, který je na fotogra svou starší fii se sest 2. října. Mam řičkou Adélkou, se n arodil inka Klára ve Vítkovick M é nemocnic iklušová pracuje i. . prosince arodila 12 gramů n se á v ro 3950 agne Zuzanka W e po porodu vážila aminka Olga tc m rá á K n . st 3 :2 ťa 3 Š v 1 timetrů. stra v Nemocnici n ce 3 5 la a měři ecná se á je všeob Wagnerov Podlesí.

NSTAL a še Omimink SE… a

Malá Nela Turo ňová spatřila sv ětlo světa 3. prosince. Po narození váži la 2400 gramů a měřila 47 ce ntim Turoňová je vš etrů. Maminka Bc. Lenka eobecná sestra v Nemocnici Podlesí.

e ce. Krátc 0. prosin měřil 48 2 il d ro mů a k s e na Ondráše ní vážil 3920 gra aela Dudíková h e z ic ro M a a ink po n ntka trů. Mam á asiste centime ko zdravotnick ja pracuje ké nemocnici. vic ve Vítko

Malá Sofinka se narodila 22 . října. Šťastn maminka Mar á tina Sekeráko vá, pracuje ja sestřička mez ko ioborové JIP ve V ítkovické nemocnici.

55


ročník 7

Poděkování Dopravní zdravotnictví

Chtěla bych pochválit Centrum ortopedické péče Nemocnice s Poliklinikou Praha Italská. Velice děkujeme za perfektní a vzornou péči personálu, lékaři a sálovým sestrám. Dlouho jsme se nesetkali s tak milým, vstřícným přístupem a vybavením nemocnice. Děkujeme za vše. Ivana P. a Eliška P.

Chtěla bych pochválit Polikliniku Ostrava za vstřícné jednání zdravotnického personálu – Interna II – diabetologie, gynekologie, MUDr. Kašpárka, ORL. Byla jsem nadmíru spokojená. I přes můj vyšší věk mě nikdo neodbyl, chovali se ke mně vstřícně, připadala jsem si jako v nebi, v jiném světě. Nikde jsem se nesetkala s tak vstřícným chováním a jednáním, přestože jsem prošla hodně zdravotnických zařízení. Jsem obyčejná ženská, pracovala jsem 40 let na NHKG a jsem překvapená, že se i k takovým obyčejným lidem umíte chovat. Irena H.

Nemocnice Český Těšín Moje vážená a moudrá paní primářko, důvěryhodná a milá paní doktorko Laská. Již od roku 2001 mne léčíte, umíte můj život prodloužit, abych mohla šťastněji a lépe žít! Děkuji Vám paní doktorko, že mohu být i nadále ve Vaší péči, neboť Váš správný léčebný

postup, úsměv a rada mi v mém vysokém věku pomáhá a léčí! Přeji Vám do dalších let štěstí a spokojenost a pevného zdraví stále dost! Anděla N.

Paní ředitelko, touto cestou jsem chtěla poděkovat celému personálu na oddělení ošetřovatelské péče pod vedením MUDr. Baránka a staniční sestry Radany Carbolové. Chci poděkovat za jejich profesionální přístup, taktéž za laskavá slova a pochopení v nelehkých chvílích při zdolávání mé nemoci. Chtěla bych vyzvednout jejich kvalitní, trpělivou práci, i když vůbec není lehká a je velmi, jak fyzicky, tak psychicky, náročná. Bylo mi vždy vyhověno. Se slovem „ne“ nebo „nemám teď čas“, jsem se nesetkala. Ještě jednou děkuji, že zaměstnáváte tak schopné sestry, ošetřovatelky a také chlapce, kteří byli a určitě i do budoucna budou součástí tohoto pracovního týmu, jelikož byli příjemným zpestřením a důležitou oporou děvčatům. Komukoliv bych tuto nemocnici, a obzvláště toto oddělení, doporučila. S pozdravem Dana H.

Nemocnice Nový Jičín Chtěla bych tímto poděkovat kolektivu sester a vedení rehabilitačního zařízení v Novém Jičíně za svědomitou péči o můj zdravotní stav. Po komplikovaném úrazu dolní a horní končetiny jsem nebyla mobilní a byla zcela bezradná, jak řešit dopravu na rehabilitace. Proto

číslo 2

duben 2013

děkuji sestře paní Fabikové z oddělení rehabilitace, která mi ochotně zajistila převoz sanitkou. Rovněž léčebné procedury na sebe plynule navazovaly a sestra stále dohlížela na to, aby nikdo z klientů nečekal s dopravou domů. Dále si velmi cením přístupu primáře tohoto oddělení, MUDr. René Venose, který se mnou ochotně rozebral můj zdravotní stav, odpověděl na otázky, umožnil mi prohlédnout si rentgenové snímky. Zvláštní poděkování pak náleží fyzioterapeutce slečně Kristýně Skříčkové, jejímž přičiněním jsem zase soběstačná. Domnívám se, že spolupráce mezi zdravotníky a pacientem je nezbytná a pomáhá k rychlejšímu uzdravení. Vím, že takovýto příkladný přístup k pacientům není stále ještě ve zdravotnictví běžný, o to víc si setkání s těmito obětavými lidmi vážím. Proto ještě jednou díky. Mgr. Stanislava D., Kopřivnice

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem doktorům a sestřičkám jak z porodního, tak i novorozeneckého. Dne 14. ledna mi pomohli přivést na svět naši Adélku. Všechen personál byl po celou dobu naprosto úžasný a profesionální. Hlavně jedna sestřička, která měla z 19. na 20. ledna noční službu. Moc mi pomohla a díky tomu jsme mohly jít domů. Měla jsem problém s kojením po celou dobu v nemocnici, a poté co jsem přišla domů, tak se mlíčko spustilo a plně kojím bez příkrmů. Doufám, že se tato zpráva dostane na oddělení. Měli se mnou hodně trpělivosti. Ještě jednou mockrát děkuji za vše. Máte úžasný personál. Jen tak dále.

Po d ě kován í

S pozdravem Mirka Č. s Adélkou

56


Nemocnice Podlesí Vážení lékaři, k mému krátkému psaní patří velké poděkování. Děkovat je jen zlomek. Za Vaši práci lidem k životu, pro tak potřebný orgán jakým je SRDCE. Vážení, moje poděkování patří MUDr. Jiřímu Fismolovi. On sám má velké srdce, pro lidi se srdcem nemocným. Porozumění, velmi lidský přístup je u něj samozřejmostí. Dojíždí ne krátké vzdálenosti a pak, ještě pracuje s tak vážným orgánem, jakým je srdce. Já panu doktorovi Fismolovi vděčím, že jsem nemusela podstoupit zákrok na srdci. Má ode mne velké poděkování. Je to radost mít za kým jít s klidným svědomím. Byl třetím lékařem, který se mne ujal, ale on pomohl. Přeji Vám, pane doktore Fismole, mnoho takto vykonané činnosti, radosti, úspěchu ve Vaší krásné práci. Kéž bychom stále měli možnost se v potřebě setkávat s takovými lékaři.

Denně se na pokoji a příslušenství uklízelo nejméně dvakrát, odpadkové koše stále čisté, jídlo dobré, vše fungovalo na sto procent. Musím také velmi ocenit profesionální a pečlivý přístup lékařů a sestřiček z oddělení anesteziologie po dobu operace i po ní. Já sama jsem se zde celých devět dní cítila velmi dobře, a proto bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli na mé operaci, následné rekonvalescenci a přispěli tak k mé absolutní pooperační pohodě.

Nemocnice Šternberk Dobrý den pane řediteli, rád bych Vám tímto velice poděkoval za ochotu, starostlivost, profesionalitu a citlivý přístup Vašeho personálu na gynekologicko-porodnickém oddělení, zejména porodní asistentce Věře Sivkové, doktorům a sestrám na novorozeneckém, které i přes zřejmou vytíženost byly vždy nápomocné a příjemné. Leoš N. s maminkou a dcerou Nelou

PhDr. Libuše. G.

Poděkování panu primáři anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení MUDr. Zdeňku Plhalovi, celému lékařskému kolektivu oddělení ARO-DIP, sestřičkám i Zdenku Matyášovi za záchranu života, příkladnou péči a lidský přístup k pacientům. Děkuje Bohumil S. s manželkou, synem a dcerou

Dobrý den pane řediteli, dovolte, abych se v úvodu krátce představila. Jmenuji se Libuše D. a byla jsem ve dnech 19. až 27. 12. 2012 hospitalizována na chirurgickém oddělení Vaší nemocnice ve Šternberku. Tímto bych ráda poděkovala celému týmu tohoto oddělení za skvělou práci, za vzornou péči,

P. K. Bruntál

Nemocnice Prostějov Vážený pane řediteli. Chtěla bych Vás tímto dopisem požádat o předání díků a uznání za příkladnou péči o své pacienty. Týká se to oddělení "Interna B". Chtěla bych poděkovat panu primáři MUDr. Miroslavu Špačkovi, všem lékařům, vrchní sestře, zvláště staniční paní Věře Buriánkové, všem sestřičkám a ostatnímu zdravotnímu personálu za velmi dobrou a obětavou péči o mého manžela Viléma G., který velkou část roku strávil na tomto oddělení. Děkuji. Vlasta G., Prostějov

Děkuji celému týmu chirurgického oddělení v čele s panem primářem MUDr. Adolfem Grygou, CSc., za vynikající péči a především za záchranu života. Současně děkuji lékaři interního oddělení MUDr. R. Sedlákovi za jeho vynikající péči. Jiřina M., Lutotín

Nemocnice Přerov Na konci října a začátku listopadu 2012 jsem byla hospitalizovaná na gynekologickém oddělení primářky MUDr. Jarmily Repovské v přerovské nemocnici. Ráda bych vyjádřila maximální spokojenost pacienta, který po operaci sbírá síly pro další životní seberealizaci. Lékařský tým perfektní, důvěra k němu maximální, veškerý personál vstřícný, ochotný pomoci.

57


ročník 7

za lidský a vstřícný přístup. Byla jsem poprvé dlouhodobě hospitalizována v nemocnici, navíc přes vánoční svátky. Díky skvělým lékařům a báječným sestřičkám mám na pobyt v nemocnici jen ty nejlepší vzpomínky. Patří všem obrovský dík a obdiv k jejich práci. Prosím o předání tohoto poděkování celému týmu chirurgického oddělení, na které může být Vaše nemocnice právem hrdá. S pozdravem a přáním všeho jen dobrého Mgr. Libuše D., Újezd u Uničova

Nemocnice Valašské Meziříčí Vážená paní primářko, touto cestou bych Vám chtěla moc poděkovat za krásný třítýdenní pobyt na rehabilitačním oddělení. Přístup paní primářky, doktorů, staniční sestry, všech sestřiček a fyzioterapeutek byl moc hezký a milý. Cítila jsem se zde moc dobře a vaše oddělení budu doporučovat. Velké díky bych dala i paním uklízečkám, neboť díky nim je tady čisto a útulno.

Podhorská nemocnice Do nemocnice člověk nastupuje s určitými obavami. Ty zmizí, pokud se pacient setká s vlídným přístupem trpělivostí a laskavostí sestřiček. Vysoká odborná erudovanost lékařů ve spojení s lidskostí, srozumitelné vysvětlení zdravotního stavu, postupu léčení jsou nesmírně důležité pro pacienta. Ne ve všech nemocnicích se s tímto přístupem setkávám. Pro tyto hodnoty lékařů, sestřiček a ostatního personálu se do nemocnice v Bruntále bez obav budu vracet. Vaše práce je nesmírně těžká, o to více si cením úsměvu ve Vašich tvářích, který pro své pacienty máte. Přeji Vám všem do nového roku jen to nejlepší, hodně zdraví. Toto poděkování v nemenší míře patří MUDr. Petru Ondráčkovi a sestřičkám na ambulanci. Jejich laskavost a vlídnost je nevšední. Děkuji. Vděčná pacientka Blanka G., Olomouc

Šumperská nemocnice

Ještě jednou za vše moc děkuji. H. N.

Vážení, 23. ledna nám naše dcerka Lada A. u Vás porodila synka Karima. Chtěl bych za sebe i za ni poděkovat všem, kteří se

číslo 2

duben 2013

o ni jakkoliv starali. Sám za sebe musím konstatovat, že na tak sehraný a pohodový tým jsem ještě nikdy a nikde nenarazil. Nemá smysl děkovat jednotlivcům, asi jste dobří všichni. Moc děkuji. Ladislav K.

Vítkovická nemocnice Vážená paní ředitelko, ačkoliv jsem Vám psala již zhruba před třemi měsíci, po absolvování operace varixů, nedá mi to, abych Vám nenapsala znovu. Podrobila jsem se další operaci varixů, kterou mi opět prováděl pan primář MUDr. Chmelo a opět jsem byla hospitalizovaná ve vaskulárním centru na interně B, cévní chirurgii. Sice se opakuji, ale znovu jsem byla doslova nadšená z přístupu celého personálu, počínaje příjmem, přes operační sál až po lůžkové oddělení, a to jak lékařů, sestřiček, tak i pomocného personálu. Znovu nesmírně milý přístup, ochota a speciální dík patří zdravotnímu asistentovi Pavlu Bartošovi, který měl službu po téměř celou dobu mé hospitalizace a naprosto vzorně se nejen o mě staral. Po mé opakovaně velmi pozitivní zkušenosti jsem Vaši nemocnici doporučila již mnoha svým známým.

Po d ě kován í

S pozdravem a ještě jednou díky Mgr. S.Č.

Dobrý den paní ředitelko, chtěla bych touto cestou ze srdce poděkovat panu MUDr. Lišaníkovi z neurologie, který s ochotou a vysokou profesionalitou léčí nejenom mou nemocnou dceru, ale i moji maminku, která má 83 let. Je po slabé mozkové příhodě a po pádech na záda už nemůže bydlet sama v Karviné, a tak jsem si ji vzala k sobě domů. Její bolesti zad už byly neúnosné a tak jsem se obrátila na MUDr. Lišaníka, který okamžitě začal moji maminku léčit, a bolesti jsou na ústupu. Mamka už může o hůlce sama trošku chodit a hlavně v noci spát. Také se zajímal o další její zdravotní problémy a s pochopením jí vysvětloval další léčebný postup, který navrhoval. Že ji zařadil do seznamu svých pacientů, bylo pro něho samozřejmosti a tak bude k němu docházet na další kontroly. Vážím si jeho náročné práce a ještě jednou moc děkuji. A. S.

58

Nemocnica Zvolen Dobrý deň, v tejto uponáhľanej dobe je vzácnosťou stretnúť milých ľudí. Mne sa tak stalo v našej poliklinike vo Zvolene


V Komárne pediatrické oddelenie chcelo potešiť detičky a kolegyne, pre ich radosť urobili snehuliaka. Kolegyňa fotky zverejnila na facebooku a dostali sme pozitívnu reakciu od rodiča s nasledovným textom: „Skvelý kolektív! Už vlani v januári mi dokázali nielen ich vynikajúce odborné skúsenosti, ale aj oddanosť deťom ležiacich na pediatrickom oddelení komárňanskej nemocnice. Prijmite, preto moje najúprimnejšie uznanie!“ Poďakoval otecko, ktorý bol vlani v januári hospitalizovaný spolu so synom na detskom oddelení s iniciálkami T.M.K.

nie sama, takéto skutočné osobnosti, ktoré si zaslúžia našu pozornosť i poďakovanie, na neurologickom oddelení VNsP, v Levoči. Z celého kolektívu poctivých zamestnancov chcem vyzdvihnúť najmä MUDr. Ladislava Gurčíka, primára oddelenia, MUDr. Annu Tomášovú, zástupkyňu primára, a Zdenu Spišskú, ambulantnú sestru. A verte, vôbec nejde o to, akú pozíciu zastávajú! Vnímam týchto ľudí predovšetkým ako lekárov a sestru, dobrých lekárov, obetavých a statočných ľudí. V ťažkých podmienkach (verím, že čoskoro sa zmenia) liečia priam návaly pacientov zo širokého okolia, nepozerajúc na ordinačné hodiny. Neraz som bola svedkom toho, že kvôli pacientom „odložili“ obed na neskorší, popoludňajší čas... O čom to svedčí? O pochopení, o záujme o pacienta, prosto o ľudskosti.Niekto si možno pomyslí – čo je na tom, veď lekár má byť taký. To je síce pravda, ale realita je, žiaľ, mnohokrát iná. A práve preto vyjadrujem radosť z toho, že na levočskej neurológii máme perfektných lekárov i sestry. Vyslovujem nielen za seba, ale aj za mnohých pacientov (podľa mnohých ohlasov) úprimné poďakovanie za to, že sú ľudskí, obetaví, že chcú človeku pomôcť, ako len najlepšie vedia a môžu, že dávajú svoj um i svoje srdce tým, ktorí to potrebujú. Mgr. Irena L.

Ďakujem. M. P.

VNsP Levoča Už nás ani neprekvapuje, že v súčasnosti sa do popredia dávajú „celebrity“ či osobnosti, ktoré, mnohokrát, osobnosťami ani nie sú. Vôbec nie som zaujatá voči showbiznisu, to nie; komu česť, tomu česť, ale predsa si len myslím, že skutočné osob-

nosti žijú medzi nami a je dôležité oceniť a uznať ich kvality. Prednedávnom som spoznala, a určite

Po d ě kován í

hneď na informáciách, kde pracuje veľmi milá a ochotná pani. Napriek tomu, že v ten deň nás dotazujúcich mala mimoriadne veľa, zachovala si dobrú náladu, profesionálne správanie a pokoj. Vysoko preto oceňujem jej prístup a chválim ju za to. Nedá mi však nespomenúť aj ďalší milý zážitok v ten istý deň – 12. 12. 2012, kedy som bola hneď vedľa na masáži u pani či slečny Ivetky, ktorej šikovným rukám som vďačila za úľavu od bolesti môjho chrbta. Určite Vaše zariadenie ešte navštívim a všade chválim Vaše skvelé rehabilitačné pracovisko a pani Evku na informáciách. Tlmočte im prosím moje poďakovanie.

59


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Z Pepy Vojtka se místo fotbalového Nedvěda stal osminásobný Zlatý slavík Hokejisti při vítězství na mistrovství světa ve Vídni v roce 2005 si vyzpěvovali písničky skupiny Kabát a hit „Jak ti šlapou Kabáti“ si vybrali za svoji hymnu. Text: Ing. Tomáš Želazko / Foto: archiv Josefa Vojtka

J

osef Vojtek se narodil v roce 1965 v Teplicích. Od dětství hrál fotbal, vyučil se opravářem telefonů. V roce 1988 se stal zpěvákem teplické rockové skupiny Kabát, která se zařadila mezi nejúspěšnější domácí kapely všech dob. Již mnoho let Josef Vojtek září i jako muzikálová hvězda, hrál a zpíval například v Krysařovi, Hamletovi, Galileovi, Třech mušketýrech, Angelice či Golemovi. Zahrál si i ve filmech Jak se krotí krokodýli a V peřinách. Známému frontmanovi momentálně nejúspěšnější české skupiny, která například v anketě Zlatý slavík osmkrát zvítězila, jsme položili několik otázek:

ze s v ě t a ce l e b r i t

Jak vzpomínáte na své hudební začátky? Kdo byl pro Vás vzorem? Tak úplně první kapely, co jsem začal vnímat coby mladík opustivší základní školu, byly skupiny Slade, Sweet, Kiss a AC/DC. Z českých pak Katapult a Olympic. Ale nijak zvlášť jsem to neprožíval a vůbec jsem netušil, že někdy budu třeba zrovna se skupinou Slade stát na jednom pódiu.

60

Je známé, že jste hrál dobře fotbal. Co bylo Vaším největším sportovním úspěchem a kdy jste s fotbalem skončil? Jak dobře hrál, hraju dodneška (smích), i když už jen sem tam za Kabátovic jedenáctku nebo Kozlovnu Ládi Vízka. Za největší sportovní úspěch považuji, že jsem celou moji sportovní kariéru přežil bez větší úhony. Pak přišla na řadu muzika a s fotbalem byl ámen. Vaše kapela má fotbalový tým Kabátovic jedenáctka, který je složený z členů skupiny Kabát a jejich přátel – včetně bývalých i současných skvělých fotbalistů. Jak často a kde hrajete? Můžete sdělit vaše historické vítězství nebo teprve přijde? Hrajeme opravdu jenom sporadicky a už vůbec ne na vítězství, ale pro srandu a pro setkání s kolegy, kteří oblékají dresy jiných

týmů. Po skončení – je jedno kdo vyhrál, oslava probíhá vždy společně. Jak často nyní sportujete? Jen když mám čas a chuť. Chuť by byla, ale volného času moc nemám a tak se raději věnuji trénování Matýska (pětiletý syn), kterého fotbal strašně baví a hlavně mu to jde.

Se skupinou Tři sestry si zazpívala olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková, která je jejich velkou fanynkou. Neuvažujete o něčem podobném – co třeba, že by si se skupinou Kabát zazpíval Váš známý fotbalista Pavel Horváth nebo na bicí si zahrál Petr Čech? No nevím, ale hokejisti po vítězství na Mistrovství světa ve Vídni v roce 2005


a v rámci muzikálu Baron Prášil jsem sjížděl po laně na dělové kouli od stropu divadla Hybernia až na jeviště. Tím končí moje účast na adrenalinových sportech. Vlastně pěkný adrenalin je taky venčit naše tři psy: německou dogu Diega, anglického Buldoka Wildu a francouzkého buldočka Edu (smích). Jak jste se dostal k filmovému hraní – Jak se krotí krokodýli? To musela být „šichta“ pro režiséra zvládnou pověstné živly, jako Vás s Danem Nekonečným. To byla moje první zkušenost s filmem. Paní režisérka Marie Poledňáková mi zavolala a já, od přírody zvědavý člověk, jsem souhlasil. Ač se to nezdá, Dan Nekonečný je vystudovaný herec, a na place je velice ukázněný, no a já mu to nechtěl kazit.

Už více než 20 let jste neodmyslitelnou součástí české hudební scény. Existuje nějaká písnička, kterou na žádném koncertě nevynecháte, nebo která je publikem nejžádanější? Máme tam víc takových, bez kterých by to fanoušci asi „nepřežili“, ale určitě musíme hrát Pohodu. To je neodmyslitelná součást každého koncertu. Přes dvacet let jste na výsluní a vyprodáváte velké sály. Úspěch jste Vy osobně zažil již v poměrně mladém věku. Jak Vás to v té době ovlivnilo? Všichni jsme zůstali nohama na zemi. Vážíme si přízně fanoušků a děláme to, co nás baví. Co Vám zpívání na vrcholné úrovni bere a naopak dává?

S manželkou Jovankou

Pomyslná sláva je kompenzována ztrátou anonymity. Všude tady v Čechách vás poznávají a to přináší i nevýhody. Musíte si na to prostě zvyknout nebo se z toho zblázníte. V tom lepším případě. Jaké plány máte na rok 2013? Velké turné s BigBandem. To je hlavní cíl Kabátů v roce 2013. Zažil jste někdy období, kdy jste chtěl pověsit hudbu na hřebík? To se nedá ani spočítat. Navíc jsem ještě ve znamení Blíženců, tudíž pořád mám v sobě dva hlasy. Jeden říká sekni s tím, druhý říká neposlouchej toho prvního a dělej, co tě baví. Máte čtyři děti. Co poslouchají za muziku? Vydají se ve Vašich šlépějích? Nejstarší syn Pepa (25) se věnuje počítačům a internetovým sítím. Pracuje ve firmě mého kamaráda, která spolupracuje se zahraničními filmovými produkcemi, které u nás točí filmy. Valentýnka (10) je dospívající slečna a chtěla by navštěvovat taneční konzervatoř, ale má ráda zvířata, tak nevím, co ji bude bavit víc. Matýsek (5) si sice občas Kabáty prozpěvuje, ale zatím ho víc baví fotbal a Adámek (půl roku), tak ten se ještě nijak nevyjádřil (smích). Máte rád adrenalinové sporty a vyzkoušel jste si je? Nejsem žádný kaskadér a opravdu zbytečně neriskuji. Zkusil jsem slaňování, skočil jsem z jeřábu na laně nad vodní hladinou

A poslední otázka. Navštěvujete dětské pacienty v nemocnicích. Co Vás k tomu vede? Snad moje návštěva na dětských odděleních aspoň na chvíli pomůže těm malým pacientům zapomenout na své bolístky a trošku zpříjemní pobyt v nemocnici (smích).

ze s v ě t a ce l e b r i t

vyzpěvovali naše písničky a dokonce si „Jak ti šlapou Kabáti“ vybrali za svoji hymnu.

Zúčastnil jste se soutěže mladých talentů. Museli Vás přemlouvat na kouče v nedávné soutěži Hlas Československa a jak jste si soutěž užil? Další velká zkušenost. Do této soutěže jsem vstupoval s velkými obavami. Ale časem a hlavně díky režisérovi Pepému Majeskému a vlastně celému týmu, jsem se rychle „aklimatizoval“ a pak už jsem si to opravdu užíval.

61


ročník 7

číslo 2

duben 2013

Křížovka

K Ř ÍŽ O V K A

PĚT VYLOSOVANÝCH ÚSPĚŠNÝCH LUŠTITELŮ OBDRŽÍ BALíČEK V HODNOTĚ 350 KORUN.

62

Tajenku křížovky zasílejte nejpozději do 1. května 2013 na email casopis@agel.cz. Do předmětu email uveďte heslo „křížovka – duben“. Nezapomeňte uvést také své telefonní číslo a nemocnici AGELu, ať Vás můžeme v případě výhry kontaktovat. Na pět vylosovaných čekají opět dárkové balíčky v hodnotě 350 korun, které věnovala společnost MARTEK MEDICAL a AGEL Lékárna. Správné znění tajenky z minulého čísla: Kapka lásky je víc než vodopád zlata. Z celkového počtu 86 správných došlých odpovědí byli vylosováni tito šťastní luštitelé: Jarmila Hyková (Ostrava-Vítkovice), Bc. Tomáš Bystrý (Levoča), Dana Jurčová (Nový Jičín), Marcela Sedláčková (Plzeň), Jaroslav Beneš (Šternberk). Dárkové balíčky budou připraveny k vyzvednutí na marketingovém oddělení jednotlivých nemocnic.


Recepty čtenářů Myslíte si, že máte ve svém kuchařském rejstříku nějakou kulinářskou specialitu? Pak neváhejte a pošlete nám na e-mail: casopis@agel.cz nejen „Recept“, ale i fotografii Vaší speciality v elektronické podobě. Každý otištěný recept v Našem AGELu bude odměněn dárkovým balíčkem za 200 korun.

Šéfkuchař chválí

Cheesecake

en tk y ob or u rece pt od st ud í pr ax i tk a ab so lv uj íc po ro dn í as ist en nu škové Ja y tr Pe ve V ít kovické nemocnici

sušenek, 70 g másla, ba líčku máslov ých 0,5 s, tu Lo k ne še melových su sto: 1 ba líček kara u Ingredience na tě areta případně rum am le hů, 2 šta mpr zpustit) hrst vlašsk ých ořec , 2 bí lé čokolády (ro smeta na, 2 vajíčka ná sa ky za 1 e, on ascarp ém: 1 Ricotta, 1 M Ingredience na kr a rozpuštěné máslo. né ořechy, amareto ka se na či ntimetr ů é let m po y o prů měru 22 ce zdrtíme, přidáme  dno dortové form na u stv Postup: Sušenk y ro vr u no . ěr m e 10 minut a natlačíme stejno na 170°C a pečem Vše propracujeme  předehřáté trouby do e m Dá . m re pí pa vyložené pečícím hřáté troubě to. Pečeme v přede těs né če e pe ed  př na . Po upečení nechám y a v ylijeme e da lších 20 minut e všechny surovin em ám eč leh a p uš C 0° ém t  11  kr va na Na eme podá u snížíme it do lednice. Můž minut, poté teplot ířk y. Dá me zchlad na 20 0°C ještě 10 dv i m ný ře tev oo y od ležet s p v troubě 2 hodink em či polevou. oc ov s jak ým koliv

Rece pt po sl al a M ar ce la Šim an dlová , ad mini st rativn í pr acovnice a koo rd ináto rk a vz dě lávac íc h ak tivi t Nemocnice Po dl es í

Ingredience – těsto : ½ másla, 1 celé ve jce, ½ prášku do pe polohrubé mou ky čiva, 4 lžíce cu kru , trochu nastrou ha moučka, 1 hrníček né citrónové kůry Vše zadělat ru kou a natlačit do dorto vé formy nebo peká čku (není třeba vy mazávat). Ingredience – nápl ň: Na těsto na lít ro zmixova nou směs rozpuštěného más : 2 tvarohy, ½ hrnk la, 1 celé vejce, 1 va u mléka, ¼ hrnku ni lkový puding, 2 Tvarožní k se peče va ni lkové cu kr y, ¾ přibližně 1 až 1:15 hrnku cu kru krup hodiny a pod dorto z formy vy téct tu k. ice vou formu je vhod né dát aloba l, mírn ě můž

e

r ece p t y č t enář ů

T varožník

63


Kalendář vzdělávacích akcí DOPRAVNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

NEMOCNICE PŘEROV

ŠUMPERSKÁ NEMOCNICE

10. DUBNA 2013 DEN PREVENCE Pro zájemce vybraná vyšetření zdarma Místo a čas: Poliklinika Ostrava 9:00 – 17:00 INFO: www.dzas-ostrava.cz

18. DUBNA 2013 ZOBRAZOVACÍ METODY V PRAXI Konference pro nelékařské obory Místo: přednáškový sál Nemocnice Přerov INFO: milena.matelova@nempr.cz

24. DUBNA 2013 VYBRANÁ TÉMATA Z ORTOPEDIE Lékařský seminář Místo a čas: kongresový sál Šumperské nemocnice, 18:00 INFO: www.nemspk.cz

11. DUBNA 2013 DEN PREVENCE Pro zájemce vybraná vyšetření zdarma Místo a čas: Poliklinika Olomouc 13:00 – 17:00 INFO: www.dzas-olomouc.cz 16. DUBNA 2013 DEN PREVENCE Pro zájemce vybraná vyšetření zdarma Místo a čas: Nemocnice s poliklinikou Praha Italská 14:00 – 17:00 INFO: www.dzas-praha.cz 17. DUBNA 2013 DEN PREVENCE Pro zájemce vybraná vyšetření zdarma Místo a čas: Poliklinika Česká Třebová 13:00 – 17:00 INFO: www.dzas-ceska-trebova.cz MARTEK MEDICAL 23. a 24. KVĚTNA 2013 TRENDY V SOUČASNÉ DEZINFEKCI Mezinárodní kongres dezinfekce a hygieny Místo: Hotel Atlantis Brno INFO: http://breclav.martekmedical.cz

k a l en d ář a kc í

NEMOCNICE PODLESÍ

64

24. DUBNA 2013 ODBORNÁ KONFERENCE: SRDCE NA DLANI Pro nelékařské obory Místo: KD Trisia, Třinec INFO: simona.szuscikova@nempodlesi.cz 6. a 7. června 2013 RÁNY & DEFEKTY 2013 Odborná konference s mezinárodní účastí o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání Místo: Hotel Vitality, Třinec-Vendryně INFO: www.nempodlesi.cz

NEMOCNICE ŠTERNBERK 23. KVĚTNA 2013 ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍCH CEST U DĚTÍ, OTRAVY A AKUTNÍ STAVY NEJEN U DĚTÍ Místo: Expozice času Šternberk INFO: lenka.neumannova@nemstbk.cz

22. KVĚTNA 2013 VYBRANÁ TÉMATA Z ONKOLOGIE Lékařský seminář Místo a čas: kongresový sál Šumperské nemocnice, 18:00 INFO: www.nemspk.cz Vítkovická NEMOCNICE

NEMOCNICE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 31. KVĚTNA 2013 XVIII. ROŽNOVSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ DEN Tradiční konference lékařů a sester zaměřená na gastroenterologickou problematiku Místo: Rožnov pod Radhoštěm, Hotel Eroplán, 8:00 INFO: www.nemvalmez.cz

14. ČERVNA 2013 7. OSTRAVA LIVE ENDOSCOPY 2013 Tradiční mezinárodní workshop s živými přenosy z Centra péče o zažívací trakt do Clarion Congress Hotel věnovaný gastroenterologické problematice Místo a čas: Clarion Congress Hotel, 8:30 INFO: www.nemvitkovice.cz

PODHORSKÁ NEMOCNICE

Vyhrajte notebook

22. DUBNA 2013 VYŠETŘOVACÍ METODY V PHN II. Seminář pro nelékařské profese Místo: Podhorská nemocnice v Bruntále INFO: www.podhorska.cz

V rámci akce společnosti Moraviatel, která byla zahájena koncem loňského roku, každý 50. zákazník v pořadí vyhrává notebook HP 630. Již bylo vylosováno prvních deset výherců, mezi nimiž byla i výherkyně ze skupiny AGEL – a to paní Hana Reichelová, staniční sestra z ARO Nemocnice Valašské Meziříčí. Do této akce bylo vloženo 50 kusů notebooků HP 630, přičemž k začátku března je známo prvních deset výherců. Akce končí předáním posledního kusu notebooku a je časově neomezená. Více informací o dalších výhodách, které získáváte registrací a využíváním služeb Moraviatel, naleznete na webových stránkách www.moraviatel.cz

25. DUBNA 2013 SMRT MOZKU A PÉČE O DÁRCE ORGÁNů – Lékařský seminář Místo a čas: zasedací místnost v Bruntále, 15:00 INFO: www.podhorska.cz 21. KVĚTNA 2013 LÉČBA BOLESTI VČERA, DNES A ZÍTRA Seminář pro nelékařské profese Místo: Podhorská nemocnice v Bruntále INFO: www.podhorska.cz 23. KVĚTNA 2013 VYBRANÁ TÉMATA Z GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ – Lékařský seminář Místo a čas: zasedací místnost v Bruntále, 15:00 INFO: www.podhorska.cz

Notebook staniční sestře Haně Reichelové (vlevo) předala paní Zdeňka Vyskočilová ze společnosti Moraviatel


NEJVĚTŠÍ DISTRIBUTOR DEZINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU V ČESKÉ REPUBLICE > Komplexní zásobování všech zdravotnických zařízení po celé ČR > Nejširší nabídka produktů nejvýznamnějších značek na trhu > Služby šité na míru jednotlivým zákazníkům podle jejich individuálních potřeb > Jsme poskytovatelem náhradního plnění Pobočka Třinec Konská 198 739 61 Třinec tel.: +420 558 337 111 fax: +420 558 337 112 info@martekmedical.cz

Pobočka Praha Kněževes 185 252 68 Středokluky, Praha-Západ tel: +420 582 400 082 fax: +420 582 400 080 info.praha@martekmedical.cz

Sídlo společnosti – Prostějov U Spalovny 4582/17 796 01 Prostějov tel.: +420 582 400 000 fax:+420 582 400 001 prostejov@martekmedical.cz

www.martekmedical.cz

náš AGEL  

náš AGEL, Agel a.s.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you