Page 1

ČEZINFO odborný energetický magazín skupiny ČEZ  ČÍSLO 21  srpen 2012

„Téměř 100 procent lidí je s námi spokojených a zhruba 86 procent z nich by naše služby a dodávky tepla doporučilo svým známým,“ říká Miroslav Žďánský, jednatel společnosti Š ­ ko-energo odpovědný za ekonomiku a obchod

Nový iPad s HN pro nové odběratele plynu   Jak jsme přišli k elektřině (a  elektřina ke jménu)


2

obsah čezinfo

MINIANKETA:

2

Minianketa

3

Editorial

4–6

Jste nějak zajištěni proti případnému výpadku dodávky elektřiny?

7

Nejsme a ani o tom neuvažujeme, protože nás výpadky netrápí. Jsme velký odběratel, a tak s námi ČEZ dopředu konzultuje třeba i termíny případných odstávek tak, abychom našli termín, který nám vyhovuje. Ani třeba při bouřkách nedochází k nějakým výkyvům v dodávkách elektřiny. Petr Kuchař, energetik, Ertl glas, s.r.o. (výrobce bezpečnostních skel)

V inteligentním měření spotřeby elektřiny patří ČR k lídrům

8

V provozu máme desítky výkonných strojů, pro které by byly záložní zdroje extrémně drahé, takže je nemáme. Pouze u jednoho z nich a u počítačových serverů máme záložní zdroje. Naštěstí jsou výpadky poměrně ojedinělé, přesto samozřejmě vždy nepříjemné. Zdeněk Winter, technik, Kasper kovo s.r.o. (zakázková výroba produktů z plechu)

Kdy? Kde? Co?

Akcionáři i lidé z města jsou s teplárnou spokojeni

10

Ceny energií rostou a elektrárny stárnou

13

Nový iPad s HN pro nové odběratele plynu

14–15 16

Nové technologie Téměř o pětinu více elektřiny dodaly vodní elektrárny

17

Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu)

18–19

Mixér

Zajištěni nejsme, pouze servery mají záložní zdroje, které jim umožní v případě výpadku bezpečné vypnutí. Nicméně vlastní například agregáty nemáme. Bohužel k výpadku občas dojde, zpravidla je však odstraněn do dvou hodin. Miloslav Bareš, energetik, Město Zruč nad Sázavou (zhruba pět tisíc obyvatel) Zákaznická linka Skupiny ČEZ: 840 840 840 Samozřejmě máme dieselagregát, aby nemocnice při výpadku nezůstala bez elektřiny. Nicméně s nárůstem počtu zařízení dnes agregát výkonem nepokryje celou spotřebu. V případě výpadku tak vypínáme některé okruhy a agregát zásobuje elektřinou pouze vybrané okruhy, které postačují pro bezproblémový chod nemocnice. Eduard Škivra, správní náměstek, Nemos plus s.r.o. (provozovatel nemocnic Ostrov a Sokolov a zdravotnických služeb)

Používáme papír, pro jehož výrobu bylo použito dřevo z lesů obhospodařovaných přírodě blízkým způsobem podle standardů FSC® (Forest Stewardship Council®).

ČEZ Info vydává ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53  Praha 4, www.cez.cz. Obsah čísla připravila redakční rada ve složení Iveta Valošková a ­Miroslav Nejedlý ve spolupráci s agenturou ­Bison & Rose, ­Studiem Marvil a tiskárnou POINT CZ, s.r.o. Loga, produkty a služby uvedené v této publikaci jsou chráněnými obchodními značkami. Registrace MK ČR E 16606. Dotazy, náměty a připomínky posílejte na adresu cezinfo@cez.cz.


editorial čezinfo

3

TriHyBus vypouští během jízdy z výfuku pouze teplou vodní páru.

Vážené dámy, vážení pánové, léto láká k cestování, některé z nás i k výletům mimo civilizaci. Najít taková místa je čím dál těžší, signál mobilních telefonů nás zastihne téměř všude. Ale pořád ještě můžeme telefon vypnout a užít si alespoň občas pár chvil offline, mimo dosah různých forem elektronické komunikace. Třeba pěkný film v kině, a nemusí to být hned na filmovém festivalu v Karlových Varech, ale klidně v nějakém zapomenutém letním kině, kde je součástí zážitku také houf komárů a vosa v kelímku s limonádou. K létu patří také sport a k tomu letošnímu Léto je ideální čas k tomu, užít si alespoň navíc i olympiáda. Do Londýna se asi každý nepodíval – byť hned několik našich zákazníků pár dní offline, mimo dosah různých cestu na hry získalo v naší soutěži –, ale určitě netrefím vedle, když si dovolím říci, forem elektronické komunikace. že alespoň některé z disciplín sledoval snad každý. Nejspíš jste také drželi palce našim reprezentantům – vždyť téměř pro každého sportovce jsou olympijské hry pomyslným vrcholem a medaile z nich tou nejcennější trofejí. Mnohé z nás ke sportu přivedla myšlenka na úspěchy a stupně vítězů, ale přestože je to hezké, není to to nejdůležitější. Sport by nás měl především bavit a přinášet nám příjemný pocit z dobře a správně vynaložené energie. Pokud nemusíme být v těch největších vedrech v kanceláři, jistě to dobře zvládneme i bez klimatizace. Tou nejlepší klimatizací jsou totiž stromy – dávají nám stín a odparem vody ochlazují své okolí. Schválně si někdy zkuste změřit teplotu ve stínu někde u silnice, na poli a v lese. Jistě už tušíte, kde ukáže teploměr nejnižší teplotu. Jenže léto se zanedlouho nachýlí ke svému konci, a my tak místo ochlazování začneme už zase přemýšlet o tom, jak se zahřát. Pomůže s tím třeba i některý z produktů od nás. Zatím ale užívejte teplé a slunečné dny. Přeji vám krásný zbytek léta,

Iveta Valošková, šéfredaktorka


4

kdy? kde? co? čezinfo

NAPSALI O NÁS

Audit EMS potvrdil kvalitu klasických elektráren

 Stovku největších firem v ČR opět vede

Úspěšnými výsledky skončil periodický audit EMS (Environ­ mental Management System), který proběhl ve třetím květnovém týdnu 2012 na sedmi elektrárnách provozovaných společností ČEZ. Auditoři certifikační společnosti Bureau Veritas Czech Republic na základě namátkového výběru navštívili uhelné elektrárny Dětmarovice, Tušimice, Poříčí a Teplárnu Dvůr Králové a vodní elektrárny Kamýk, Lipno a Dalešice.

v tržbách Škoda, v zisku ČEZ V žebříčku stovky nejvýznamnějších tuzemských firem Czech Top 100 se překvapení nekoná. V tržbách druhým rokem dominuje Škoda Auto, která utržila čtvrt bilionu korun. Největší ziskovostí se opět může chlubit ČEZ. Celkově tržby stovky největších firem i letos stouply, ale „jen“ o 6 procent oproti loňským 13 procentům. Tržby stovky předních firem dosáhly 2,46 bilionu korun. Po Škodě a ČEZ následovaly v první desítce firmy RWE Transgas, Agrofert, Foxconn, Unipetrol, Moravia Steel, Alpiq Energy, Telefónica ČR a ČEPRO. Třebaže tržby firmám celkově stouply, zisk stagnuje, resp. mírně propadá o 0,9 procenta. Loni byl 189 miliard korun, poslední tři roky se číslo příliš nezměnilo. „Stále však platí, že firmy, které chtějí na trhu uspět, musí na jedné straně optimalizovat své náklady a na druhé straně nezaspat v investicích do svého rozvoje. Klíčové je totiž motivovat zákazníky, kteří mají stále malou chuť utrácet, aby vydali své prostředky právě za vaše produkty či služby,“ tvrdí Jaromír Veber, děkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoké školy ekonomické v Praze. MF Dnes, 19. 6. 2012

Certifikace zahrnuje výrobu a dodávku elektrické a tepelné energie. Ze závěrů auditu vyplývá, že v jeho průběhu nebyla identifikována tzv. neshoda, auditor naopak konstatoval několik silných stránek. Systém EMS je podle závěrečné zprávy Bureau Veritas Czech Republic v klasických elektrárnách velmi dobře zdokumentovaný a implementovaný.

 ČEZ dokončil nákup Energotransu, vlastní­

ka elektrárny v Mělníku Energetická společnost ČEZ dokončila nákup stoprocent­ ního podílu ve firmě Energotrans, která vlastní elektrárnu v Mělníku. ČEZ získal Energotrans loni od Energetického a průmyslového holdingu (EPH), když této společnosti prodal svůj poloviční podíl v německé hnědouhelné firmě Mibrag. Spojení firem před deseti dny povolil Úřad pro ochranu ­hospodářské soutěže (ÚOHS). ČEZ před 11 lety vlastnil 30 procent Energotransu. Tento po­ díl prodal Pražské teplárenské za půl miliardy korun. Později Energotrans získal EPH. O Energotrans se ČEZ zajímal něko­ lik let v souvislosti s připravovanou paroplynovou elektrárnou v Mělníku, která v budoucnu zabezpečí dodávky tepla pro Prahu. Společnost Energotrans je stoprocentní dceřinou firmou Pražské teplárenské a provozuje hnědouhelnou elektrárnu Mělník I o instalovaném výkonu 352 megawattů. „Jsme připraveni a schopni zabezpečit spolehlivé dodávky tepla pro Prahu i do budoucna,“ sdělil už dříve ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Konkrétní plány u Energotransu bude podle něj ČEZ ještě upřesňovat. ČTK, 28. 6. 2012

Elektrárna Poříčí

„Imponující je snaha managementu všech organizačních jednotek systém neustále zlepšovat, o čemž svědčí zejména formulace environmentálních cílů,“ konstatuje mj. závěrečná zpráva audi­ tora. Příležitosti pro další zlepšování vidí hodnotitelé v oblasti vodního hospodářství a nakládání s chemickými látkami a směsmi. Vedoucí auditního týmu závěrem doporučil organizaci k pokračování v certi­ fikaci pro další období a následně byl vystaven certifikát EMS s plat­ ností do 21. května 2014. Systém environmentálního managementu ČEZ, a. s., podle normy ISO 14001 byl po prvé certifikován v roce 2002 certifikačním orgánem Det Norske Veritas, v roce 2011 pro­ běhl recertifikační audit provedený certifikačním orgánem Bureau Veritas Czech Republic. 


kdy? kde? co? čezinfo

Vrchlabí získává vlastní zdroje elektřiny

Hned tři kogenerační jednotky ve Vrchlabí postavila a provozuje společnost ČEZ Energo. Jednotky jsou schopné dodávat 3920  kW elektrického výkonu a 4351  kW tepelného. Výstavba je součástí projektu Smart Region, tedy reálného využití nejmodernějších technologií tzv. chytrých sítí. Projekt ve Vrchlabí a okolí realizuje Skupina ČEZ v rámci koncepce Futur/e/Motion. První kogenerační jednotku ve Vrchlabí uvedla společnost ČEZ Energo do zkušebního provozu v červnu, a to v areálu bývalých Automobilových závodů. Jednotka o elektric­ kém výkonu 800  kW a tepelném výkonu 911  kW dodává teplo do systému centrálního zásobování teplem (CZT) ve Vrchlabí, jejž provozuje společnost Teplo Krkonoše. Vyro­ benou elektrickou energii kogenerační jednotka dodává do distribuční soustavy. „Naším záměrem bylo nabídnout Teplu Krkonoše dlouhodobě efektivní řešení provozu centrál­ ního zásobování teplem,“ vysvětluje Michal Rzyman, generální ředitel společnosti ČEZ Energo. Další dvě kogenerační jednotky nainstaluje Skupina ČEZ ve Vrchlabí během léta 2012. Obě budou umístěny v areálu společnosti nkt cables Vrchlabí, člen skupiny NKT. Jed­ na z těchto jednotek bude dodávat teplo do CZT, druhá pak bude sloužit pro potřeby společnosti nkt cables. „Lokální výrobní zdroje, kam kogenerační jednotky patří, budou využity také v našem projektu Smart Region. Právě pro záměr pilotního projektu inteli­ gentních sítí jsou lokální výrobní zdroje velmi důležitou součástí,“ říká Martin Machek, manažer projektu Smart Region Vrchlabí. Kogenerace je jedním z vysoce účinných a zároveň ekologicky přijatelných způsobů vý­ roby elektrické energie, který spočívá v efektivním využití odpadního tepla, jež při výrobě elektřiny vzniká. Při procesu kombinované výroby elektrické energie a tepla je energie vstupního paliva využita až z 90 procent. 

5

kalendáŘ AKCÍ

 18–22. 9. 2012

Praha – PVA Letňany For Elektro – 5. veletrh elektro­ techniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů www.for-electro.cz For Therm – 3. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky www.for-therm.cz For Waste – 7. mezinárodní veletrh nakládání s odpady, ­recyklace, průmyslové a komu­ nální ekologie www.for-waste.cz

 25–27. 9. 2012

Brno Hydroturbo 2012 – konference se zaměřením na využití vodní energie www.hydroturbo2012.cz

 24–26. 10. 2012

Vedení ČEZ mění organizační strukturu Dynamičtější a pružnější poskytování servisních služeb ve Skupině ČEZ budou nově zajišťovat tři společnosti. Sníží se tak počet útvarů a dceřiných společností, které dosud tyto služby poskytovaly. Pracovní skupinu Korporátní služby bude řídit Hana Krbcová, současná ředitelka divize personalistika. Skupinu Síťové služby povede Martin Koch, dnes generální ředitel spo­ lečnosti ČEZ Energetické služby. Výběrové řízení na lídra třetí skupiny Obsluha zákazní­ ků ještě nebylo uzavřeno. Jako první vznikne společnost ČEZ Korporátní služby, zaměře­ ná na podpůrné činnosti z personalistiky, účetnictví nebo správy majetku. Její sídlo bude v Ostravě. V další etapě pak vzniknou společnost ČEZ Síťové služby se sídlem v Hradci Králové, zahrnující servisní činnosti v distribuci, a společnost ČEZ Obsluha zákazníků, která zastřeší veškerý servis poskytovaný externím zákazníkům. „Všechny sdílené služby a servisní činnosti ve Skupině ČEZ jsme se rozhodli konsolido­ vat do třech nových společností. Budou v nich sloučeny obdobné typy služeb, které jsou nyní zajišťovány různými divizemi nebo dceřinými společnostmi. Přínosy očekáváme nejen v oblasti úspor nákladů. Užší propojení obdobných činností, menší počty společ­ ností a rozhraní se jistě odrazí i v efektivnější spolupráci v rámci celé Skupiny,“ vysvětluje předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Pracovní skupinu Korporátní služby bude řídit Hana Krbcová, která je v současnosti ředi­ telkou divize personalistika. Lídrem skupiny Síťové služby se stal Martin Koch, současný generální ředitel společnosti ČEZ Energetické služby. Výběrové řízení na lídra třetí skupi­ ny Obsluha zákazníků stále probíhá, jeho ukončení se plánuje v průběhu roku 2012. 

Kolín, Německo UrbanTec – kongres a výstava zaměřená na technologie usnad­ ňující udržitelný rozvoj měst www.urbantec.com

 13–16. 11. 2012

Hannover, Německo BioEnergy Decentral – veletrh specializovaný na decentralizo­ vanou výrobu energie www.bioenergy-decentral.com

 20–24. 11. 2012

Praha – PVA Letňany Aqua-Therm Praha – 19. mezi­ národní odborný veletrh vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky www.aqua-therm.cz


6

kdy? kde? co? čezinfo

NAPSALI O NÁS

Projekt AMM společnosti ČEZ

 ČEZ – Temelín dokončil nejkratší odstávku

Skupina ČEZ se v souladu se svou strategickou vizí Futur/e/motion rozhodla aktivně prověřit koncept chytrých měřidel (Smart Meters).

ve své historii Včera ve 21.20 začal druhý blok po 47 dnech opět vyrábět elektřinu. Oproti původnímu harmonogramu byla odstávka ukončena o 4 dny dříve. Aktuálně je výkon reaktoru 80  % a probíhají energetické testy. Plného výkonu druhý blok dosáhne o víkendu. Od začátku roku oba bloky elektrárny Temelín vyrobily 7,5 mld. kWh. „Máme za sebou nejkratší odstávku v historii. Udělali jsme tak první krok pro splnění ročního výrobního plánu, kdy chceme poprvé vyrobit 15 mld. kWh elektřiny, což představuje přibližně pětinu české spotřeby,“ uvedl Miloš Štěpanovský, ředitel JE Temelín. kurzy.cz, 28. 6. 2012

 ČEZ bude spolupracovat se Škodou Auto

na vývoji elektromobilů ČEZ bude jeden rok testovat elektromobil Škoda Octavia. Má přispět k tomu, aby elektromobily měly delší dojezd a aby se snížila jejich pořizovací cena. Zároveň bude pracovat na společném obchodním modelu – například na tarifech na dobíjecí energii. Energetická skupina ČEZ začne spolupracovat s automo­ bilkou Škoda Auto na vývoji elektromobilů. Novináře o tom informovali zástupci firem. ČEZ bude po dobu jednoho roku testovat dva elektromobily Škoda Octavia Green E Line a v Mladé Boleslavi postaví rychlodobíjecí stanice. Oba vozy ČEZ převzal. „Testování dvou elektrických Octavií je první krok k navázání daleko mohutnější spolupráce mezi námi a automobilkou. Je to příležitost, jak posunout vývoj elektromobility v Česku o několik kroků vpřed,“ uvedl manažer útvaru čisté technolo­ gie společnosti ČEZ Tomáš Chmelík. V první fázi se spolupráce zaměří na detailní sledování jízdních vlastností elektromobilů, auta bude ČEZ používat na kratší služební cesty a testovací jízdy v městském provozu. Zkušební provoz má poskytnout poznatky o vhodnosti elektrického pohonu pro každodenní praktické použití. HN, 11. 7. 2012

Evropská unie plánuje, že v roce 2020 bude 80 procent odbě­ ratelů domácností disponovat chytrými měřidly. Díky nim by se spotřebitelé mohli stát aktivními účastníky na trhu s elektřinou. Předpokladem zahájení instalace je vypracování tech­nic­ko‑eko­ no­mické studie všech dlouhodobých nákladů a přínosů pro trh a jednotlivého zákazníka a doporučení způsobu zavedení chytrých elektroměrů, který bude pro danou zemi optimální. Toto vyhodnocení má být hotové do 3. září 2012, pilotní projekt Skupiny ČEZ je jedním z nejvýznamnějších přispěvatelů do této studie. 

ČEZ Zákaznické služby získaly další ocenění Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ vybojovala na světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) v Londýně 3. místo. Jde tak o další ocenění všech způsobů, kterými Skupina ČEZ komunikuje se svými klienty. Zahrnuje zejména call centrum v lokalitách Plzeň a Zábřeh na Moravě, zákaznická centra a internetovou obsluhu. „Uspěli jsme v regionu Evropa, Střední východ a Afrika, a to hned ve třech kategoriích: Nejlepší v zákaznickém servisu, Nejlepší velké kontaktní centrum a Nejlepší trenér kontaktního centra,“ pochvaluje si Igor Šmucr, generální ředitel společnosti ČEZ Zá­ kaznické služby, která zajišťuje obsluhu zákazníků Skupiny ČEZ v České republice, na Slovensku a v Polsku. Kontaktní centra Skupiny ČEZ posbírala v uplynulých letech řadu cen. Mezi nejcennější patří předloňské třetí místo ve světové sou­ těži kontaktních center v Las Vegas, loňské vítězství Igora Šmucra v kategorii Industry Champion či vítězství v evropské soutěži Euro­ pean Contact Center Award. 2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry je ­jedna z největších světových soutěží pro kontaktní centra, která umožňuje porovnání kvalit jednotlivých center na regionální úrovni, ale i celosvětově. „Po předchozích úspěších jsme si chtěli ověřit, zda patříme v obsluze zákazníků stále mezi světovou špičku,“ ­vysvětluje Igor Šmucr. ČEZ nabízí zákazníkům řadu možností komunikace od široké sítě kamenných poboček pro osobní kontakt, nonstop infolinky přes možnost posílat podněty či požadavky e-mailem či poštou až po spravování služeb prostřednictvím Virtuální obchodní kanceláře. ­Zákazníci s významným odběrem mají k dispozici svého obchod­ ního zástupce. 


svět ČEZ čezinfo

7

NAPSALI O NÁS V inteligentním měření spotřeby elektřiny patří ČR k lídrům Do skupiny západoevropských států, které získávají reálné zkušenosti z testování inteligentních elektroměrů, se zařadila také Česká republika. Ve středoevropském regionu patří Česko dokonce mezi lídry ve zkoušení těchto moderních přístrojů. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti ČEZ, největšího poskytovatele chytrých elektroměrů v České republice, prezentovaných na mezinárodní konferenci Smart Utilities Central and Eastern Europe 2012.

Testování a zavádění systémů inteligentního měření patří v současnosti mezi priority většiny velkých energetických společností. Detailní sledování spotřeby elektřiny, které dlouhodobě testuje například Německo, Velká Británie, USA nebo Japonsko, po­ stupně zkouší také Česká republika. Jenom za společnost ČEZ je v testovacím provozu více než 30 tisíc inteligentních elektromě­ rů – to je z pohledu počtu přístrojů nejvíce v České republice. Svým rozsahem je pilot­ ní projekt testování inteligentního měření společnosti ČEZ také jeden z největších ve středoevropském regionu. „Vycházíme vstříc evropské legislativě, která chce do roku 2020 zvýšit bezpeč­ nost, konkurenceschopnost a udržitelnost dodávek elektrické energie. Testování chyt­ rých elektroměrů je pouze jedna část této energetické politiky Evropské unie, na niž se aktivně zaměřujeme. V budoucnu však počítáme s tím, že chytré elektroměry bu­ dou především součástí chytrých sítí, které jsou předpokladem k rozvoji distribuce energie z dalších zdrojů, jako jsou napří­ klad obnovitelné zdroje nebo kogenerační jednotky. Česká republika má už dnes náskok díky systému hromadného dálkové­ ho ovládání (HDO) pro řízení elektrických spotřebičů pro vytápění a ohřev vody,“ říká Pavel Cyrani, ředitel divize strategie ČEZ, který prezentoval vize ČEZ v oblasti chytrých technologií na prestižní meziná­ rodní konferenci Smart Utilities Central and Eastern Europe. Partnerem akce, která se v polovině května 2012 konala v Praze, byla také Skupina ČEZ. V průběhu druhé poloviny roku 2011 společnost ČEZ zprovoznila přes 30 tisíc inteligentních elektroměrů v domácnostech na Jeřmanicku, v Pardubicích a ve Vrchlabí. Veškeré údaje o naměřené spotřebě může zákazník sledovat na webovém portálu, kde se data zobrazují na hodinových, denních či měsíčních grafech. Vybraným zákazníkům ČEZ nabídl speciální tarif s cílem ověřit, zda odběratelé dokážou měnit odběrové chování v závislosti na

měnící se ceně elektřiny v průběhu dne (vy­ soký a nízký tarif). V případě, že spotřebitel přesune některé náročnější energetické aktivity (praní, žehlení) do pásma zvýhod­ něného tarifu, může se zákazníkovi účet za elektřinu snížit. Jestliže spotřebitel této mož­ nosti nevyužije, zaplatí za spotřebovanou elektřinu podle svého současného tarifu. „Nabídkou speciálního tarifu jsme chtěli zjistit, jak budou domácnosti, které dnes využívají jednotarifní sazby, ochotné změnit své odběrové chování kvůli dvoutarif­ ním cenám. Stálá cena v průběhu dne zákazníka nijak nenutí zásadně měnit své

spotřebitelské návyky. Tento trend se však u mnoha zákazníků nezměnil ani při po­ skytnutí našeho tarifu – většina z nich stále provádí energeticky náročnější aktivity, například praní či žehlení, v dobách tak­ zvané špičky, a to i v případě, že mají díky chytrým elektroměrům a portálu možnost přesně sledovat průběh spotřeby. Jenom velmi malé množství domácností na náš tarif zareagovalo a dokázalo snížit účet za spotřebovanou elektřinu,“ vysvětluje ­Ondřej Mamula, business manažer pro­ jektu AMM (inteligentních elektroměrů) společnosti ČEZ. 


8

rozhovor čezinfo

Akcionáři i lidé z města jsou s teplárnou spokojeni Mladou Boleslav si automaticky spojujeme s firmou Škoda Auto – jednou z největších firem v České republice. Přímo v jejím areálu funguje teplárna, která pro automobilku zajišťuje nejen teplo, ale veškeré potřebné energie. O důležité roli společnosti Ško-energo pro automobilku, ale i pro město samotné jsme si povídali s Miroslavem Žďánským, jednatelem společnosti odpovědným za ekonomiku a obchod.

Ško-energo se skrývá uvnitř výrob­ního areálu mladoboleslavské Škody Auto. Co všechno zde pro Škodu děláte? Zajišťujeme pro ni veškeré energie: Elektři­ nu a teplo, plyn, stlačený vzduch, dodávky pitné vody a výrobu průmyslové, deminera­ lizované a chladicí vody, čištění zaolejova­ ných vod a vod z lakovky a péči o rozvody

všech energií. Část těchto služeb pak zajiš­ ťujeme i v závodě Škoda ve Vrchlabí, kde od července letošního roku převezmeme plné spektrum služeb, jaké máme v Mladé Boleslavi. Stejně tak budeme od července poskytovat tyto služby také v Kvasinách – dalším důležitém výrobním závodě Škody Auto.

Odkdy teplárna v Mladé Boleslavi funguje? Původní teplárna a rozvoj centrálního vytápění teplem se datuje do šedesátých let, kdy se v Mladé Boleslavi začala vyrábět Škoda 1000  MB a kdy začala výstavba panelových domů. V roce 1991 odkoupil Volkswagen první akcie Škoda Auto a v ro­ ce 1995 došlo k osamostatnění závodní


rozhovor čezinfo

energetiky, a tedy ke vzniku společnosti Ško-energo. Automobilka se tak mohla plně soustředit na výrobu automobilů a my jsme její specializovaný dodavatel. Elektřinu a teplo vyrábíme v nové teplárně, která byla uvedena do provozu v roce 2000. Při výstavbě byly využity nejmodernější technologie. Základem teplárny jsou fluid­ ní kotle – myslím, že i dnes patří k tomu nejmodernějšímu v České republice. Mají široké možnosti, co se týče paliva. I proto jsme mohli v roce 2003 zahájit postupný přechod z černého na hnědé uhlí a dnes již odebíráme veškeré uhlí ze Severočeských dolů Bílina. Rozsáhlá horkovodní síť v zá­ vodě Škoda Auto a městě Mladá Boleslav umožňuje dosahovat vysokého stupně kogenerace. Výstavba nové teplárny byla projektem AIJ v rámci Kjótského protokolu s úsporou 276 tisíc tun CO2 ročně. Emise CO2 jsou tak v naší teplárně v přepočtu k vyrobené energii o 30 procent nižší než v klasické elektrárně. Elektřinu také sami vyrábíte, to ale potřebám automobilky nejspíš nestačí, nebo ano? Naše výroba pokrývá 80 procent potřeby elektřiny závodu v Mladé Boleslavi. Zbytek dokupujeme stejně jako elektřinu pro závo­ dy v Kvasinách a Vrchlabí, a to zejména od Skupiny ČEZ. Elektřinu přebíráme na úrovni 110 kV a ve vlastní rozvodně transformuje­ me na 22 kV a rozvádíme po areálu. Oznámili jste, že do roku 2015 snížíte emise CO2 o jednu čtvrtinu. Jsou k naplnění tohoto cíle třeba velké investice? Jak toho dosáhnete? Celých 25 procent plánovaných úspor emisí CO2 chceme dosáhnout především spoluspalováním biomasy. V roce 2005 jsme nákladem 33 milionů korun vybudovali zařízení na pneumatické dávkování biomasy do kotle a její podíl postupně navyšujeme. Současné zařízení má kapacitu 40 tisíc tun biomasy ročně. V letošním roce vybudu­ jeme další mechanickou linku na dopravu biomasy do kotle za přibližně 50 milionů korun. Kapacita spoluspalování biomasy by se tak měla navýšit na dvojnásobek, tj. 80 tisíc tun ročně. Zajištění tohoto množství plánujeme postupně do roku 2015. Kromě biomasy umožní nové zařízení na dávkování dopravit do kotle i tuhá alternativní paliva z komunálního odpadu. Máme uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí na dodávku 20 tisíc tun tuhých alternativních paliv se společností Compaq, která bude budovat v Mladé Boleslavi novou třídicí linku komu­ nálního odpadu s podporou dotací z EU. Kromě spoluspalování biomasy připravu­

9

ŠKO-ENERGO Firma Ško-energo vznikla v roce 193, kdy se vyčlenila z automobilky Škoda, která je jejím hlavním akcionářem. Kromě automobilky je akcionářem také VW Kraftwerk a dále ještě dvě elektrá­ renské společnosti: E.ON a ČEZ. Vedle společnosti Ško-energo je ještě firma Ško-energo fin, která zainvestova­ la výstavbu nové teplárny v roce 2001 a tu pronajímá své sesterské společ­ nosti – ta má stejné akcionáře. Dnes firma zaměstnává 230 lidí, od července, kdy přebere kompletní péči o energie také ve Vrchlabí a Kvasinách, to bude zhruba 300 zaměstnanců. Obrat společnosti se pohybuje kolem tří miliard korun. www.sko-energo.cz

jeme další opatření, která zvyšují účinnost výroby a snižují ztráty při rozvodu energie a snižují tak emise nepřímo. Jedná se o rekonstrukci výtopny Vrchlabí, v jejímž rámci budou parovodní rozvody nahrazeny horkovodními a horkovodní kotle doplněny o malé kogenerační jednotky. V Mladé Boleslavi budou dále rozšířeny horkovodní sítě. V rámci revize turbín se jejich účinnost zvýší o jedno procento. Na všechna tato opatření včetně dávkování biomasy uplatňu­ jeme bezplatný převod povolenek v rámci derogace. A jak je to s ostatními emisemi? Technologie použité při výstavbě teplárny v roce 2000 zaručují velmi nízkou úroveň všech sledovaných emisí. S drobnými úpra­ vami zařízení bychom neměli mít problémy ani po roce 2015, kdy vstoupí v platnost no­ vé požadavky EU na úroveň průmyslových emisí. Pro Mladou Boleslav ale hrajete ještě jednu důležitou roli – dodáváte teplo pro většinu města. Kolik zde máte zákazníků? Teplo nedodáváme domácnostem přímo, ale prostřednictvím distribuční firmy Cen­ trotherm, která patří městu. Má zhruba 12 tisíc odběratelů z řad domácností, což představuje více než 70 procent všech do­ mácností ve městě. Kromě toho dodáváme teplo i pro řadu firem a pro celé průmyslové parky v okolí Mladé Boleslavi. Horkovodní síť pokrývá prakticky celé území města Mladá Boleslav. Díky připojování nových objektů se nám daří držet konstantní od­

běry tepla, i když většina domů v Mladé Boleslavi snižuje zateplováním objektů své odběry. Pomáhá nám k tomu i cenová politika. Snažíme se držet cenu tak nízko, aby naše teplo vycházelo ekonomičtěji než konkurenční řešení. Konečná cena pro domácnosti včetně DPH je nyní těsně pod hranicí 500 korun za GJ. Jak vás vnímají obyvatelé města? To nás také zajímalo, a proto jsme si loni už potřetí nechali zpracovat průzkum a díky němu víme, že velmi dobře. Téměř 100 pro­ cent lidí je s námi spokojených a zhruba 86 procent by jich naše služby a dodávky tepla doporučilo svým známým. Lidé nás znají nejen jako dodavatele tepla, ale také jako firmu, která ve městě podporuje nejrůz­ nější aktivity. Na středních školách jsme vybudovali už čtyři ekologické učebny, podporujeme mládežnické sportovní kluby, protidrogovou nadaci, fotbal, hokej, bas­ ketbal a florbal a řadu dalších aktivit. Lidé v regionu nás vnímají i jako podporovatele kultury. Kde čerpáte inspiraci pro další rozvoj služeb? Našimi důležitými partnery jsou naši akci­ onáři. Vedle Škody Auto jsou jimi společ­ nosti ČEZ a E.ON a firma VW Kraftwerk, která dělá totéž co my pro německý Volkswagen. Právě ta nám velmi pomáhala s modernizací teplárny a mohli jsme stavět na jejích zkušenostech. Děkujeme za rozhovor. 


10

svět ČEZ čezinfo

Ceny energií rostou a elektrárny stárnou Co se děje na trhu s elektřinou v České republice a jak jej ovlivňuje vývoj v Evropě a ve světě? Jak je to s obnovitelnými zdroji a jejich připojováním do sítě a jaký dopad nejen na cenu elektřiny má cena povolenek CO2? To jsou jen některé z informací, které účastníkům odborných energetických seminářů přednesli vedoucí manažeři firem ze Skupiny ČEZ. Semináře pořádané společností ČEZ Prodej pro zástupce firemních zákazníků se tradičně konaly na dvou místech – v Praze a Ostravě – a na obou místech byla kapacita sálů zcela využita.. Celkem tak prezentace vidělo zhruba kolem 500 lidí. Cena povolenek se v polovině roku 2012 oproti dubnovým maximům propadla o více než 40 procent, klesaly ceny uhlí i plynu a elektřiny. To vše kvůli dluhové krizi v eurozóně, která snižuje výhledy na ekono­ mický růst a zvyšuje nejistotu na trhu. Nejen slovně, ale i grafy to na setkání se zástupci největších zákazníků společnosti ČEZ Pro­ dej doložil Michal Křepelka, senior útvaru Strategie firmy ČEZ. Velký vliv na trh měla i odstávka 52 z cel­ kových 54 jaderných reaktorů v Japonsku, která začala po ničivé vlně tsunami v břez­ nu 2011, kdy byla poničena elektrárna ve

Elektrárna Dětmarovice

Fukušimě. Většina tamní veřejnosti se vůči jaderné energetice staví odmítavě i přes růst cen elektřiny a nutnost omezovat její spotře­ bu. Japonsko musí nahradit téměř třetinu chybějící elektřiny a využívá k tomu výrobu z fosilních paliv, především plynu. Doda­ tečná poptávka z ostrovní země odebrala plyn dostupný na trhu a vyrovnala světovou bilanci. Cenu plynu ale tlačí nahoru také rostoucí cena ropy. Ani přes růst ceny ropy poptávka po této komoditě příliš neklesá. Vyšší cenu podporuje i nejistota ohledně politické situace v Íránu. Do konce roku 2012 musí

evropská komise rozhodnout o počtu emisních povolenek, což zásadně ovlivní jejich cenu. Ta se samozřejmě promítá i do cen energií. Situace na českém trhu „Konkurence je i na českém trhu čím dál tvrdší, což se v roce 2011 projevilo rekord­ ním počtem změn dodavatele,“ zahájil svou část prezentace Martin Ludvík, ředitel podpory prodeje pro segment business společnosti ČEZ Prodej. Celkem se dodava­ tel elektřiny změnil na téměř 450 tisících od­ běrných míst, o rok dříve to bylo ­necelých


svět ČEZ čezinfo

11

Elektrárna Lipno

250 tisíc míst, v roce 2009 méně než sto tisíc. Česká republika potvrzuje trend i z ji­ ných vyspělých trhů, kde dominantnímu dodavateli podíl zvolna klesá. Situace na trhu s plynem je obdobná – v roce 2011 došlo ke změnám dodavatele u více než 361 tisíc odběrných míst, o rok dříve to přitom bylo necelých 85 tisíc. Na trhu plynu se společnosti ČEZ Prodej naopak mimořádně daří a získává nové zá­ kazníky. „S narůstajícím počtem zákazníků nám rychle roste i objem dodávky, který v roce 2012 dosáhne hranice šesti TWh, což představuje podíl více než 6,5 procen­ ta,“ upřesňuje Martin Ludvík. Celkem ČEZ získal více než 230 tisíc smluv na dodávku plynu, v samotném roce 2011 to bylo téměř 175 tisíc nových smluv. Elektrárny stárnou Stáří elektráren v regionu střední Evropy neustále roste kvůli slabé výstavbě nových zdrojů. Většina elektráren tak už je starších než 25 let. Během následujícího desetiletí bude třeba nahradit či obnovit zhruba třeti­ nu konvenčních elektráren v zájmu zacho­ vání stability systému. Ekonomická situace však nezaručuje návratnost takových inves­ tic, proto obnova zatím nebyla v potřebné míře zahájena.

Aby se investice do nových zdrojů vyplatily, musí na energetickém trhu vzniknout stabil­ ní a transparentní tržní prostředí. Napomoci by tomu měly následující kroky:  zavedení funkčního tržního mechanismu na redukci emisí CO2  účinná a rozumná podpora obnovitel­ ných zdrojů energie  regulace přeshraničních toků způsobe­ ných výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů  integrace trhů pro zvýšení konkurence a efektivity  vytvoření stabilního a predikovatelného tržního prostředí Při současných cenách bohužel povolenky CO2 neplní svou zamýšlenou roli tahouna změn energetického portfolia. Jejich nízká cena totiž nemotivuje k úspoře energií a emisí. Kvůli nízké ceně povolenek tak mají na trhu nejlepší pozici zastaralé zdroje, kterým nízkoemisní elektrárny nemohou konkurovat. Stejně tak jsou kvůli vysokým investičním nárokům diskvalifikovány i elek­ trárny produkující elektřinu z obnovitelných zdrojů. Pokud by se cena povolenek zvedla z dese­ ti na 30 eur za tunu, podnítilo by to investice do nových, nízkoemisních zdrojů a také

elektrárny pracující s obnovitelnými zdroji by začaly být konkurenceschopné i bez masivních dotací. Současně by se nastarto­ vala potřebná obnova zastaralých výrobních zdrojů, které by už nebyly ekonomicky udržitelné. Regulace přináší rizika Nejednotná a netržní regulace obnovitel­ ných zdrojů ohrožuje liberalizaci, vytváří neefektivitu a rizika pro bezpečné zajištění dodávek elektřiny. Různá forma regulace a podpory výstavby a provozu elektráren založených na obnovitelných zdrojích znehodnocuje tržní signály a znemožňuje dlouhodobé plánování výstavby nových zdrojů. Podpora mnohdy zaostává za tržními trendy, což vytváří extrémně příz­ nivé podmínky pro neefektivní investice. Výstavba nových zdrojů v odlehlých lokalitách s sebou nese potřebu velkých investic do výstavby nové infrastruktury a veškeré náklady jsou poté přenášeny na koncové spotřebitele. Překotný rozvoj obnovitelných zdrojů energie bez souběžného budování sítí ohrožuje stabilitu celého systému. Velká část z podporovaných zdrojů – fotovol­ taické a větrné elektrárny – jsou navíc hůře předvídatelné a velmi těžko řiditelné.


12

svět ČEZ čezinfo

kapacitu. Ta by měla udržet nezbytné kon­ venční zdroje, které by jinak byly v cenové konkurenci ztrátové. Bez nich ­ovšem není možné zajistit plynulost a stabilitu dodávek elektřiny. V řadě evropských zemí – Vel­ ké Británii, Francii, Španělsku, Německu i Itálii – už kapacitní mechanismy zvažují, případně zavádějí do praxe. Snížení volatility cen energií by měl při­ nést jednotný evropský trh s elektřinou plánovaný na rok 2015. Kromě toho by bylo přínosné sjednotit i principy podpory výroby energií z obnovitelných zdrojů a posílit a udržet dlouhodobou kredibilitu trhu s CO2.

Elektrárna Štěchovice

Na spotovém trhu tyto zdroje způsobují velké výkyvy v cenách. Velké výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů navíc vznikly v lokalitách, kde je malá poptávka po elektřině, která se tak musí přenášet daleko. To opět klade vysoké nároky na přenosovou síť, které

jsou ale nárazové. Na rozdíl od vybudování a zprovoznění nové větrné či fotovoltaické elektrárny je výstavba nových přenosových linek mimořádně náročná a celý proces trvá zhruba osm až deset let. Jedním z řešení potíží s nestabilní výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů je platba za

Výjimečná pozice ČR na trhu FVE Na konci roku 2011 bylo v České republice 7 713 fotovoltaických elektráren (FVE), které vyrobily 980 GWh elektřiny. Oproti roku 2010 už nebyl nárůst jejich počtu a výkonu zdaleka tak razantní, jako mezi lety 2009 a 2010, kdy se jejich výkon více než zečtyř­ násobil a fotovoltaika předstihla všechny ostatní zdroje tzv. čisté elektřiny. „Česká re­ publika se předloňským razantním skokem dostala na šesté místo největších světových výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů. Pokud se instalovaný výkon fotovoltaických elektráren přepočte na jednoho obyvatele, tak byla Česká republika v roce 2010 do­ konce druhá – hned za Německem,“ doložil na tabulkách a grafech Radim Černý, vedoucí odboru business strategie společ­ nosti ČEZ Distri­buce. Společnost ČEZ Distribuce prováděla řadu měření, aby zjistila, jaké dopady na síť má zapojení výroben z obnovitelných zdrojů. Mezi březnem a červencem 2011 proběhlo zhruba sto dlouhodobých mě­ ření v sítích nízkého i vysokého napětí, která zjistila výrazný vliv fotovoltaických elektráren na hodnotu napětí. Parame­ try kvality nebyly dodrženy ve více než 30 procentech měření v sítích nízkého a v 11 procentech v sítích vysokého na­ pětí. Nejčastěji docházelo k překročením povolených hodnot tzv. flickru (rychlé, viditelné změny jasu svítidel vyvolané kolí­ sáním napětí, které způsobují rychlé změ­ ny zatížení sítě). Měření tak dokazují, že je třeba připojení každého nového zdroje individuálně posoudit i z hlediska vlivu na kvalitu dodávky elektřiny. Na základě měření začala ČEZ Distribuce v prosinci 2011  s povolováním připojování nových fotovoltaických a větrných elektrá­ ren. Pouze v některých regionech, kde hrozí nadlimitní přetoky do přenosové soustavy nebo je tam nedostatek distribuční kapaci­ ty, připojování nepovoluje. 


svět ČEZ čezinfo

13

Nový iPad s HN pro nové odběratele plynu Nový iPad s předplatným Hospodářských novin pro iPad od partnera soutěže iStyle čeká na pět výherců. Stačí, aby firma během konání soutěže, tedy do 22. srpna 2012, uzavřela novou alespoň roční smlouvu se společností ČEZ Prodej na dodávku plynu a následně se registrovala na soutěžní stránce na webu www.cez.cz/business. Pět vylosovaných získá uvedenou výhru, všichni ostatní pak poukaz na 35procentní slevu na předplatné libovolného tištěného titulu vydavatelství Economia, které je také partnerem soutěže. Detaily o soutěži jsou k dispozici na internetových stránkách pro firemní zákazníky www.cez.cz/business.

Jiří Šmíd (vpravo) a Bohumil Mazač, exekutivní ředitel pro business ČEZ Prodej

Lukáš Resl (vlevo) a Miroslav Nejedlý, specialista Marketingové podpory ČEZ Prodej

Výherci minulé soutěže odjeli na olympiádu V rámci podobné předchozí soutěže se čtyři vylosovaní zákazníci vydali na letní olympijské hry v Londýně. Ti v rámci výhry získali leteckou dopravu, ubytování na tři noci, vstup na pět sportovních klání, veškeré transfery v Londýně a slavnostní večeři v den příjez­ du. Do Londýna odjel Pavel Nezval, Radomír Trnavský, Jiří Šmíd a Lukáš Resl. Poslední dva jmenovaní se s námi o své pocity z vý­ hry podělili před odjezdem a prozradili nám, na které disciplíny se již nejvíce těší či zda mají v plánu i jiné než jen sportovní zážitky. Pro Jiřího Šmída byla výhra dárkem k významnému životnímu jubileu a radost z ní měl jakožto aktivní sportovec velkou. „Výhra mě opravdu nadchla. Sám jsem aktivní sportovec a mít příležitost zúčastnit se vrcholu všech sportovních událostí, to je výhra, která vám udělá radost, snad i kdybyste nechtěl,“ usmívá se Jiří Šmíd a zároveň dodává, na co se nejvíce těší: „Dříve jsem hrál závodně basketbal, takže to je sport, na který se momentálně velmi těším, pak klasicky atletika, a pokud budeme mít na programu také tenis, tím lépe. Vychutnat si atmosféru Wimbledonu by byl naprosto úžas­ ný zážitek,“ dodává s velkým nadšením Jiří Šmíd. Zároveň nám prozradil, že fandit bude také české stolní tenistce Daně Hadačové, která je jejich rodinnou známou. Lukáš Resl se rozhodl věnovat zájezd svému otci. Jak sám říká, v Londýně byl již několikrát, a jeho otec je navíc velkým sportov­

ním fanouškem. „Tatínek se moc těší. Nejenže bude mít možnost podívat se na sportovní klání té nejvyšší vrcholové úrovně, ale podívá se navíc i do Londýna, kam se mu zatím nepoštěstilo se dostat. To jsou dva hlavní důvody, proč pro něj bude cesta jedineč­ ným zážitkem. Kromě atmosféry, kterou olympiáda přináší, se tak těší i na prohlídku města a další program, jenž je v rámci zájezdu připraven,“ říká ke své výhře Lukáš Resl. A jak se naši výherci o soutěži dozvěděli? Tentokrát zde došlo ke shodě a oba byli o možnosti zúčastnit se informováni svými obchodními zástupci. Díky nim tak získali příležitost zúčastnit se jedné z nejatraktivnějších sportovních událostí. „Samozřejmě jsem neváhal ani minutu, na to byla výhra v soutěži až příliš láka­ vá,“ říká ke své účasti v soutěži Jiří Šmíd. „Sportovní otázku jsem věděl okamžitě, druhou otázku jsem se snažil vydedukovat, a po­ dle všeho to byla úspěšná úvaha, což mě samozřejmě potěšilo,“ dodává. „Podepisovali jsme novou smlouvu a obchodní zástupkyně mě upozornila, že bych se zároveň mohl zúčastnit soutěže o zájezd do Londýna,“ popisuje svou cestu k výhře Lukáš Resl. „Nejsem sice sportovní typ, ale možnost vyhrát byla lákavá, a tak jsem se pokusil dohledat alespoň co nejpřesnější odpovědi. A byl jsem moc rád, že to vyšlo, protože tatínek má z výhry opravdu radost,“ dodává s úsměvem Lukáš Resl. 


14

nové technologie čezinfo

Získá si Brammo Empulse zájem motorkářů?

FlyNano: Loď, která létá

Zacvičte si a vyrábějte elektřinu

Až 60 tisíc kusů elektromotorek může ročně vyrobit americká společnost Brammo. Pomoci jí k tomu má také model Brammo Empulse, výkonná silniční motorka schopná zrychlit z 0 na 100  km/hod. během pěti vteřin.

Letos v červnu se poprvé vzneslo zařízení FlyNano – miniaturní létající loď poháněná elektřinou. Vyvíjí ji finský tým a jde o jednomístné letadélko, které vzlétá a přistává na vodní hladině. V zemi tisíců jezer není problém najít klidnou hladinu vhodnou jako startovací a přistávací dráha. Zájemce si ale stroj jistě najde i jinde.

Udržet se fit dnes pro většinu lidí znamená cvičit. Kvůli tomu není třeba chodit do fitcenter, ve světě rostou jako houby po dešti venkovní fitcentra a už i v České republice se objevily první vlaštovky.

Motocykl přitahuje pozornost už svým vzhledem a pak překvapí zejména zvu­ kem, protože chybí tradiční burácení benzínového motoru, které nahrazuje bzukot elektrického rotoru. Ten je nepříliš zvykle v případě elektřinou hnaných vozi­ del podpořen ještě šestistupňovou převo­ dovkou umožňující motocyklu efektivně jezdit rychlostí až 160  km/hod a také vodním chlazením zajišťujícím optimální běh. Výkon motoru činí 54 koní (40  kW) a baterie zajistí dojezd 90 až 150 kilome­ trů, což závisí na způsobu jízdy. Řidič si přitom předem zvolí, zda dává přednost ekonomické jízdě, či zda chce jet dyna­ micky, tedy i méně úsporně. Dobití baterie trvá zhruba osm hodin, s rychlodobíječkou méně než polovinu této doby. V létě se začíná prodávat výkonnější a luxusnější verze ­Empulse R s plně nastavitelným odpružením a kar­ bonovými komponenty za zhruba 19 tisíc amerických dolarů (tedy za zhruba 380 tisíc korun), jednodušší verze by mě­ la být k dispozici od začátku roku 2013 a měla by být o dva tisíce dolarů levnější. Za méně než polovinu – osm tisíc do­ larů – lze koupit slabší model B ­ rammo Enertia s maximální rychlostí blížící se ke 100  km/hod. a dojezdem až kolem 60 ki­ lometrů na jedno nabití. www.brammo.com 

FlyNano se dostane až do výšky tří kilome­ trů a může letět rychlostí 140  km/hod do vzdálenosti až 70  km. To vše při hmotnosti pod 70  kg. Prvních 35 letadélek chce firma dodat zákazníkům v roce 2013 – všechny už jsou dopředu prodané. A to i přes cenu ve výši 32 tisíc eur, tedy kolem 800 tisíc korun. www.flynano.com 

Jednoho z předních světových výrobců venkovního fitness vybavení s příznač­ ným názvem The Great Outdoor Gym Company (volně přeloženo Báječná venkovní tělocvična) napadlo, že energii vznikající při cvičení by šlo zužitkovat. Postavil tak hřiště, kde si cvičící svou aktivitou zajistí osvětlení. A kromě toho uvidí, kolik energie zrovna vyrábějí. Nejen že si tak protáhnou tělo, ale současně na vlastní námaze uvidí, jak náročné je vyrobit energii potřebnou

pro rozsvícení žárovek. Venkovní fitness pod názvem Green Energy Gym Tech­ nology už slouží v anglickém městě Hull. Kromě několika cvičebních strojů, kde si každý může procvičit všechny důležité partie těla, nabízí také váhu a metr a samozřejmě přehledné a sro­ zumitelné pokyny, jak jednotlivé stroje používat. Zatímco běžný, komplexně vybavený venkovní fitness přijde zhruba na 1,5 milionu korun, verze s výrobou a ukládáním elektřiny pro osvětlení celého prostoru vyjde zhruba o třetinu dráž. Nicméně nic nebrání ani připojení zařízení do distribuční sítě. A mimo­ chodem – během prvních dvou týdnů provozu vyrobilo hřiště ve městě Hull tolik elektřiny, že by to stačilo pro jeho osvětlení na celý rok. Fitness hřiště tak má potenciál zajistit zdarma osvětlení pro výrazně větší oblast, může také do­ bíjet třeba mobilní telefony. www.tgogc.com 


nové technologie čezinfo

15

TriHyBus: Autobus, kterému jde z výfuku vodní pára

Autobus, z jehož výfuku vychází pouze vodní pára – to je TriHyBus, kterým mohou jezdit cestující na běžné lince v okolí Neratovic. Právě tam totiž prototyp bezemisního autobusu testuje Ústav jaderného výzkumu Řež (ÚJV). Samotný název odkazuje na tři různé zdroje energie sloužící k pohonu TriHyBusu: primárním zdrojem elektřiny je vodíkový palivový článek, který doplňují Li-ion akumulátory a ultrakapacitory. Tento unikátní systém zajišťuje efektivnější využití primární energie obsažené ve vodíku, včetně rekuperace během brzdění. Na projektu se vedle ÚJV podílí několik čes­ kých a jedna německá firma. „K myšlence uvést na české silnice vodíkový autobus nás přivedla snaha ukázat, že vodíkové technologie fungují již dnes. Nakonec jsme se dostali k návrhu trojitě hybridního auto­ busu, jehož výhodou je nižší spotřeba paliva v městském provozu. Jedná se o jediný po­ dobný projekt v nových členských zemích EU,“ vysvětluje vedoucí projektu Luděk Janík z ÚJV. Projekt získal řadu ocenění – mimo jiné medaili ze Strojírenského veletrhu v Brně za nejlepší exponát v roce 2010 a byl také nominován na prestižní Hermes Award vele­

trhu v Hannoveru. TriHyBus, který nedávno prošel modernizací palivového článku v mnichovském sídle firmy Proton Motor, je součástí vozového parku společnosti Veolia Transport v Neratovicích, kde jezdí na měst­ ské lince a kde také byla v rámci projektu postavena vodíková čerpací stanice. Cestující mohou na displeji pod stropem ­TriHyBusu sledovat tok energií v rámci trojité­ ho hybridního pohonného systému autobu­ su. Vidí jak jednotlivé zdroje energie a jejich stav, tak i celkovou právě spotřebovávanou nebo naopak generovanou energii – ta se gene­ruje brzděním či při jízdě z kopce. Způsoby jízdy  Normální jízda ustálenou rychlostí V tomto režimu jízdy dodává většinu energie palivový článek, při vyšších rychlostech se na jízdě podílí také baterie. Ultrakapacitory jsou v tomto režimu obvykle vybité.

vový článek dodává téměř konstantní výkon dle stupně nabití baterie.  Delší brzdění – delší jízda z kopce

Ultrakapacitory jsou během jízdy ­plně nabity již během několika desítek sekund. Je-li brzdné energie dosta­ tek, nabíjí se baterie maximálním po­ voleným nabíjecím výkonem. Palivové články dodávají minimální výkon. Přebytek energie je směrován do od­ porníků, kde se mění v teplo.  Delší jízda do kopce,

jízda vysokou rychlostí: Palivové články dodávají výkon blízký maximálnímu dle požadovaného pří­ konu motoru a dle stupně nabití bate­ rií. Baterie hradí rozdíl v poptáv­ce po výkonu motoru a výkonu palivového článku. Ultrakapacitory jsou v tomto režimu vybity po několika desítkách sekund a pohonu se neúčastní.

 Krátké brzdění – městský provoz,

krátká jízda z kopce Elektřina, která vzniká, když autobus brzdí, je prioritně akumulována do ultra­ kapacitorů. Již během několika sekund brzdění je patrný nárůst jejich kapacity. Baterie je dobíjena konstantním nízkým výkonem nebo vůbec. Výkon palivového článku je závislý na stupni nabití baterií.  Krátká akcelerace – rozjezd,

menší kopec Elektrická energie je prioritně odebírána z ultrakapacitorů, baterie se zapojuje po­ stupně s jejich klesající kapacitou. Pali­

Z výše uvedeného je patrný rozdíl ve způsobu zatěžování baterií a ultrakapa­ citorů. Ultrakapacitory jsou schopny dodávat velmi vysoké výkony po krátkou dobu, což je způsobeno jejich nízkou ka­ pacitou akumulované energie vzhledem k hmotnosti a objemu systému. Baterie jsou naproti tomu schopny akumulovat řádově větší energie, maximální vybíjecí i nabíjecí výkon je však nižší než u ultra­ kapacitorů. Kombinací obou systémů je dosaženo optimálních provozních para­ metrů autobusu, přičemž hmotnost celé­ ho systému zůstává relativně nízká. 


16

zelené listy čezinfo

Téměř o pětinu více elektřiny dodaly vodní elektrárny Už více než jednu miliardu kWh elektřiny dodaly v prvním pololetí letošního roku do sítě vodní elektrárny ČEZ. Jejich výroba tak meziročně vzrostla o téměř 20 procent. Vyrobená elektřina dokáže pokrýt roční spotřebu 280 tisíc domácností. Pokračující proces modernizace a ekologizace stávajících vodních zdrojů výhledově umožní výrobu dále navýšit, a to o více než 60 milionů kWh elektřiny ročně. ročně,“ připomněl Zdeněk Saturka. To bude znamenat elektřinu pro dalších 17 tisíc domácností a úsporu emisí CO2 zhruba o 60 tisíc tun. Již dříve zmoder­ nizovaná soustrojí a nové technologie zajišťují lepší zpracování hydropotenciálu také na elektrárnách v Kamýku, Slapech, Mohelnu, Vraném nad Vltavou a přečer­ pávacích vodních elektrárnách Dalešice a Štěchovice.

Elektrárna Slapy

Naprostá většina elektřiny ‚vyrobené‘ z vo­ dy přichází z elektráren na velkých vod­ ních dílech a z přečerpávacích vodních elektráren. „Za zvýšenou výrobou vidíme nejen příznivé klimatické podmínky, ale i projevující se efekty plynoucí z progra­ mu modernizace a ekologizace našich výrobních zdrojů,“ řekl Zdeněk Saturka, ředitel Vodních elektráren ČEZ, a. s. Žebříčku výroby v jednotlivých vodních elektrárnách ČEZ dominují tradiční velké zdroje: přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně (řeka Divoká Desná; do sítě dodáno 218,1 milionu kWh) a Dale­ šice (Jihlava; 167,1 milionu kWh) a vodní elektrárny Orlík (Vltava; 188,4 milionu kWh) a Slapy (Vltava; 157,6 milionu kWh). Nejlepším z dosavadních měsíců roku byl zatím z hlediska dodávky ve vodních elektrárnách ČEZ březen (do sítě dodáno 221,2 milionu kWh), rekordní výrobu v rámci jednoho měsíce zaznamenala v lednu přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně (50,8 milionu kWh). „Vedle produkce ekologické energie

přispívají velké vodní elektrárny významně ke stabilizaci energetické soustavy. Díky své velké pružnosti jsou nenahraditelným zdro­ jem podpůrných služeb, bez kterých by se soustava České republiky neobešla,“ přidává k funkci vodních elektráren Zdeněk Saturka. Modernizace přinesou další čistou elektřinu Roční generální opravu má za sebou od loňska elektrárna Slapy. Rekonstrukcí pro­ šlo soustrojí, které bylo modernizováno po 25 letech. Kontinuálně pokračuje dlouho­ dobý program modernizace a ekologizace vodních elektráren. Letos bude zahájena generální oprava elektrárny na jihočeském moři – Lipně s předpokladem navýšení účinnosti o pět procent a navýšení roční výroby o čtyři miliony kWh. „V dalších letech se tak ve stále větším rozsahu začnou na objemu produkce pro­ jevovat pozitivní efekty vyplývající z těchto modernizací. V roce 2022 počítáme s cel­ kovým přírůstkem produkce ve vodních elektrárnách o více než 60 milionů kWh

Vodní zdroje jako součást Futur/e/motion Rozšiřováním výrobních kapacit ekologic­ ky čistých zdrojů Skupina ČEZ zároveň přispívá k plnění platných závazků České republiky vůči Evropské unii ve věci zvyšo­ vání podílu výroby z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energií. Instalace zdro­ jů stoprocentně čisté ekologické energie je zároveň v souladu s vizí Futur/e/motion, v níž Skupina ČEZ deklarovala záměr investovat do nových technologií umožňu­ jících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a ­šetrněji. 

Elektrárna Lipno


historie čezinfo

17

Jak jsme přišli k elektřině (a elektřina ke jménu) Stiskneme vypínač a elektrický přístroj slouží, jak má. Jenže tak tomu nebylo vždy. Víte, že kořeny výroby elektřiny sahají do 19. století? A víte, z čeho pochází slovo elektřina? Elektřina získala svůj název od řeckého označení jantaru (élektron), který dobře dokládal účinky statické elektřiny.

Už v šestém století před naším letopočtem popsal řecký filosof Tháles z Milétu chování jantaru třeného lnem, kdy jantar přitahoval či odpuzoval různá lehká tělíska. Pak se ví­ ce než dva tisíce let nic zásadního v oblasti zkoumání elektřiny nestalo (nebo o tom alespoň zatím nemáme žádné informace) a další zkoumání začalo teprve před více než dvěma staletími. Koncem 18. století vytvořil italský fyzik Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta (1745–1827) tzv. Voltův sloup, tedy elektrochemický článek, který se stal zdro­ jem elektřiny a jeho princip dodnes využí­ váme. Navazoval na práci svého krajana, přírodovědce a lékaře Luigi Galvaniho (1737–1798), který při pitvání žab zjistil, že žabí stehýnka položená na plechu sebou při dotyku nože škubnou. Volta pochopil, že se vytvořilo elektrické napětí mezi dvě­ ma kovy vodivě propojenými elektrolytem v podobě žabího stehýnka. Na stejném principu sestavil po řadě poku­ sů v roce 1800 článek z měděné a zinkové elektrody ponořené do roztoku kyseliny sírové. Ten dával napětí zhruba 1  V a byl prvním zdrojem stálého elektrického prou­ du. Na počest svého předchůdce jej nazval galvanickým článkem. S jejich jmény se setkáváme často Kromě Volty vám jistě něco řeknou i jmé­ na dalších fyziků, jako byl André‑Marie Ampère, Georg Simon Ohm či Michael Fa­ raday. Mnohé veličiny či skutečnosti dnes nesou jejich jména. Němec Georg Simon Ohm (1787–1854) zavedl pojem elektrický odpor a na základě experimentů odvodil základní zákon elektrických obvodů (Ohmův zákon). Francouz André-Marie Ampère (1775–1836) zavedl pojem elek­ trického proudu, který získal jeho jméno. Dokázal také, že se solenoid chová jako magnet. Kromě fyziky, ke které se dostal od matematiky, se zabýval ještě chemií, psychologií a botanikou. Jednotka elektrické kapacity – farad – je zase připomínkou Michaela Faradaye

(1791–1867), britského fyzika a chemika, který objevil elektromagnetickou indukci (při průchodu magnetu smyčkou z mědě­ ného drátu je generována elektřina), díky čemuž bylo možné proměnit mechanic­ kou energii v energii elektrickou. Kromě toho přišel s významnými objevy také v oblasti diamagnetismu a popsal zákony elektrolýzy a elektrické a magnetické pole. Princip se nemění V roce 1865 britský fyzik James Clerk Maxwell (1831–1879) pouhými čtyřmi rovni­ cemi zpracoval Faradayovy zákony o elek­ třině a magnetismu v soustavnou teorii, na jejímž základě předpověděl existenci elektromagnetických vln šířících se stejnou rychlostí jako světlo. Maxwellovy rovnice souhrnně popisují všechny jevy klasické elektrodynamiky, fyzikální optiky a tepelné­ ho záření.

V druhé polovině 19. století už došlo na ­využití praktické elektřiny a nejrůz­ nějších spotřebičů od generátorů, oblou­ kových lamp přes žárovku po elektromotor či telefon. První elektrárnu pak Thomas Alva Edison zprovoznil v roce 1882 v New Yorku a právě to je možné počítat za po­ čátek elektrifikace. O té jste si ale mohli přečíst v magazínu ČEZ Info č. 18 ze srpna 2011. V předminulém století byly objeveny všechny principy výroby elektřiny, o století později pak elektřina dobyla svět. Výkon elektráren stále rostl, nicméně princip jejich fungování zůstal stejný. Kvůli co nejúčinnějšímu přenosu elektřiny na větší vzdálenosti bylo potřeba neustále zvyšo­ vat napětí. Od stejnosměrného proudu z prvních elektráren se tak poměrně záhy přešlo na střídavý proud, který bylo možné přenášet prostřednictvím vysokonapěťo­ vých rozvodů. 


18

mixér čezinfo

Devět filmem naplněných dní

Hledáme úspěšné podnikatele i absurdity

Malé i velké sny potřebují spoustu energie

Více než 120 tisíc diváků na 410 filmových představeních během pouhých devíti dnů – to je běžná statistika pro začátek července v Karlových Varech. Tou dobou se tam totiž pravidelně koná Mezinárod­ ní filmový festival (MFF), letos už jeho 47. ročník. Generálním partnerem festi­ valu je tradičně Skupina ČEZ.

Už posedmé probíhá soutěž o nejlepší firmy a podnikatele roku, v rámci níž mohou malé a střední podniky a podni­ katelé ukázat své ojedinělé přednosti a schopnosti.

Už dvanáctým rokem je Skupina ČEZ generálním partnerem Českého olympijského týmu. Pro letošní rok se mottem kampaně stala věta: Malé i velké sny potřebují spoustu energie. Její hlavní tváří je tenistka Petra Kvitová.

Krajská kola, jejichž vítězové postupují do finále, se konají už v září a říjnu. Partnerem krajských kol je už tradičně Skupina ČEZ. Umístění v krajském kole podnikatelům pomáhá k dalšímu rozvoji. Kromě hlavních cen se uděluje ocenění také pro Odpověd­ nou firmu roku, Nejlepší účetní roku a Web roku. Součástí soutěží je navíc i anketa ­Absurdita roku o nejabsurdnější byrokratic­ ké nařízení uložené podnikatelům. Více najdete na www.firmaroku.cz.  Krajská kola v roce 2012 18.  9. Hradec Králové, Královéhradecký kraj 19.  9. Pardubice, Pardubický kraj 20.  9. Liberec, Liberecký kraj 26.  9. Ústí nad Labem, Ústecký kraj 27.  9. Karlovy Vary, Karlovarský kraj 2.  10. Plzeň, Plzeňský kraj 3.  10. Jihlava, Kraj Vysočina 4.  10. České Budějovice, Jihočeský kraj 10.  10. Brno, Jihomoravský kraj 11.  10. Zlín, Zlínský kraj 17.  10. Ostrava, Moravskoslezský kraj 18.  10. Olomouc, Olomoucký kraj 23.  10. Praha, Praha a Středočeský kraj

Celkem se na festival akreditovalo přes 11 ti­ síc návštěvníků, z toho téměř 700 novi­nářů. V některém z promítacích sálů by­lo uvedeno celkem 218 filmů, z toho 162 hra­ných (151 celovečerních a 11 krátkých) a 56 dokumen­ tárních (33 celovečerních, 23 krátkých). Z fil­ mů uvedených na 47. MFF Karlovy Vary mělo na festivalu 23 svě­tovou, 35 mezinárodní a 8 evropskou premiéru. Křišťálový glóbus, tedy hlavní cenu festivalu, letos získal norský režisér Martin Lund za film Henrik. V angličtině má film název The Almost Man (téměř muž) naznačující, o co ve filmu jde. Třicátník Henrik očekává potomka, ale ještě se nechce stát odpověd­ ným mužem, ještě si chce užívat, jako by stále byl středoškolák. Během slavnostního galavečera na závěr festivalu si však oceně­ ní kromě vítěze hlavní ceny převzalo dalších více než 20 lidí s filmem spjatých. Více na www.kviff.com 

Vedle podpory olympijského týmu se Skupina ČEZ už vloni stala také partnerem projektu Žijeme Londýnem, jehož jednotlivé projekty postupně navštívily obce a města České republiky, kde prezentovaly Český olympijský tým a jeho partnery. ČEZ letos poprvé vsadil na sociální sítě a na interaktivitu. Na Facebooku jsou pro fanoušky k dispozici stránky Jsme s vámi, kde měli lidé mimo jiné možnost prostřednictvím speciální aplikace na www.cez.cz/londyn nahrát vzkazy svým oblíbeným sportovcům.

Autoři tří nejlepších vzkazů získali tři zájez­ dy na olympiádu v Londýně a jejich vzkazy byly odvysílány v rámci Olympijského studia na ČT4. Zároveň přichystal ČEZ pro fanoušky sportovní aplikaci ČEZ Games, kde mohou porovnat síly jak ve vědomost­ ním kvízu, tak i ve střelbě z luku či při hodu kladivem. Skupina ČEZ samozřejmě nechyběla ani přímo v místě konání her. V Lon­ dýně si mohli návštěvníci ČEZ Energy zóny vyzkoušet zcela unikátní rozhovor s vir­tuálním Jaromírem Bosákem, jejž mohli následně publikovat na Youtube či Facebooku. Zároveň bylo možné potkat skutečného Jaromíra Bosáka při rozhovo­ rech se sportovci v ČEZ Pointu. 


mixér čezinfo

19

Co dělá Nadace ČEZ v létě?

Letní měsíce patří dovoleným a často také volnějšímu tempu. Nadace ČEZ však nezpomaluje. Červenec a srpen provázejí hlavně Oranžová kola. Speciální rotopedy můžete potkat na letních festivalech po celé České republice. Při výletech si všimněte i nově vysazených stromů a zastavte se třeba na některém z Oranžových hřišť. V celé republice jich letos bude už na dvě stě. Některé novinky jste možná objevili ve svém regionu… Například návštěvníky ZOO Dvůr Králové čeká příjemné překvapení: nový pavilon pro gorily nížinné. Ohrožení lidoopi se díky většímu výběhu a vnitřní expozici cítí téměř jako v přirozeném prostředí a návštěvníci mají příležitost gorily nerušeně pozorovat. Rekonstrukci pavilonu podpořila Nada­ ce ČEZ. V Šilheřovicích nedaleko Opavy se zase po­ dařilo zachránit 150 let starou lipovou alej. Stejnověké lípy srdčité poskytovaly domov vzácnému brouku páchníku hnědému, po­ stupně však odumíraly a páchník přicházel o životní prostor. Sedmdesát nových stromů vytvořilo hmyzu, který se vyskytuje jen v několika oblastech Evropy, ideální úkryt. Šilheřovice se staly jednou ze 117 lokalit, která získala nadační příspěvek v projektu Stromy 2011. Bezpečně si hrát i sportovat – letos již na 200 Oranžových hřištích Děti z obce Bílá u Frýdku-Místku se nenudí, ani když musí zůstat několik prázdninových dnů doma. Baví se totiž na novém oranžo­ vém sportovišti. Některé z nich se dokonce těší na zimu, protože v mrazivých dnech se hřiště promění v kluziště. Nadace ČEZ letos oslaví otevření již dvoustého Oranžového hřiště. Ve Varech se roztáčely nejen filmové kotouče Na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech roztočily pedály Oran­ žového kola slavné osobnosti a stovky filmových fanoušků. Společně vyšlapali téměř půl milionu korun. Pozvání do sedla přijal i prezident festivalu Jiří Bartoška, který jízdu na Oranžovém kole označuje za svůj největší sportovní výkon v letošním roce. Slunce rozpálilo promenádu u Mlýn­

ské kolonády do skutečné výhně, a tak daly rotopedy cyklistům pěkně zabrat. Vyšlapané peníze si rozdělilo Centrum Paraple, které pomáhá lidem po úrazu míchy, a Jedličkův ústav, jenž poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením. Celé léto putuje Oranžové kolo Nadace

ČEZ napříč Českou republikou a pomáhá neziskovým organizacím. Na některých kulturních akcích si charitativní jízdu možná sami vyzkoušíte. Kolo přijede například na Mezinárodní dudácký festival do Strakonic (25. srpna), Barevnou planetu v Ústí nad Labem (8. září) nebo na Ladronka Fest do Prahy (15. září). Přijďte také! 


MALÉ I VELKÉ SNY POTŘEBUJÍ SPOUSTU ENERGIE Na dráze, na hřišti i na základní lajně. Podporujeme ty, kteří jdou za svým cílem. Skupina ČEZ – generální partner Českého olympijského týmu

www.cez.cz/londyn

JSME S VÁMI. SKUPINA ČEZ

ČEZ Info  

ČEZ Info, ČEZ, a.s., vydavatel Boomerang Publishing

Advertisement