Page 1

Škodovák číslo 81

Informační časopis skupiny ŠKODA

Škoda vyvíjí vlastní dotykové displeje Lokomotiva 109E2 má schválení pro Slovensko • Pars nova opravuje pro Arrivu

10/2012


Vážení spolupracovníci, aktuální číslo firemního časopisu mimo jiné informuje o startu či průběhu hned několika důležitých zakázek, na kterých teď ve Škodě pracujeme. A v téhle souvislosti bych rád upozornil na jednu zajímavou souvislost, která mnohé z těchto projektů spojuje – totiž na fakt, že na jejich realizaci se podílí hned několik firem v rámci skupiny, několik týmů lidí z různých škodováckých společností. Projekt RegioPanetr můžeme vzít jako jasný příklad. Právě takový model bude stále běžnější. Chceme být pro zákazníky flexibilním, rychlým a cenově zajímavým partnerem, který se od konkurence bude lišit i vysokou kvalitou dodávaných výrobků. Pokud dokážeme využít silné zázemí, které tvoří rodina škodováckých firem, pak takovým partnerem dokážeme dlouhodobě být. K tomu je nutné, abychom všichni „kopali“ za jeden dres, za jednu Škodovku, ať už jsme z Plzně, Šumperku či Ostravy. Tahle filosofie je tím jasnější, čím častěji a těsněji jednotlivé firmy spolupracují na jednotlivých zakázkách, podílejí se na různých úkolech v rámci jednoho projektu. Konkurence v našem oboru je veliká a je o to tvrdší, že k dlouhodobě známým jménům přibývají stále noví výrobci. To, co nás musí trvale odlišovat, je právě vysoká kvalita a bezporuchovost našich vozidel. Ale Škoda má velký potenciál k tomu, aby obstála. O tom jsem opravdu přesvědčen a věřím, že i vy. Marek Krsek, člen představenstva a technicko-výrobní ředitel ŠKODA TRANSPORTATION

Havarované tramvaje po opravách už slouží ve Vratislavi.

..... strana 4

Tramvaje pro Rigu budou mít nový bateriový pojezd.

Nová lokomotiva 109E2 má schválení pro Slovensko, může do provozu s vlaky. ..... strana 11

ŠKODA GRAND PRIX před tisícovkami diváků ovládli Belgičané!

..... strana 8 ..... strana 15


Novinky ze společností

Škoda Electric dodá trolejbusy do maďarského Szegedu Plzeňská ŠKODA ELECTRIC dodá třináct nových velkokapacitních trolejbusů pro maďarské město Szeged. Dceřiná společnost ŠKODA TRANSPORTATION pro tamní dopravní podnik vyrobí 18 metrů dlouhá vozidla s využitím karosérií místního producenta Magyar Trolybusz. „Je to pro nás nový dodavatel karoserie,“ vysvětluje vedoucí obchodního útvaru divize Trolejbusy ŠKODA ELECTRIC Petr Kasenčák. „Kompletní finální montáž a velká porce zkoušek se samozřejmě odehraje v Plzni.“ První trolejbus má Škoda dodat v květnu příštího roku, dodávka celé série potrvá až do roku 2014. Hodnota kontraktu je více než 250 milionů korun, dopravní podnik pokryje asi 85 procent z evropských fondů. Nízkopodlažní trolejbusy pro Szeged s kapacitou 140 míst nabídnou komfortní cestování včetně klimatizace, vozy budou disponovat i bateriovým pohonem. Díky pomocnému ekologickému pohonu tak může dopravce využít vozy i pro obsluhu předměstí, kde není vybudováno trolejové vedení. „Prodloužená linka nově spojí s centrem lidnaté sídliště na okraji města, na zhruba sedmikilometrovém úseku budou trolejbusy jezdit na bateriový pohon,“ říká Petr Kasenčák. Zakázka pro Szeged není pro plzeňské strojírny zdaleka jediným úspěchem v Maďarsku za poslední léta. Na trhu, kde přímo působí také maďarská dceřiná firma Ganz Škoda, například Škodovka uzavřela smlouvu na dodávku jednatřiceti nízkopodlažních tramvají pro dopravní podnik severomaďarského města Miskolc v hodnotě téměř dvou miliard korun. Škoda v nedávné minulosti uspěla v Maďarsku i s trolejbusy v Budapešti, Debrecenu, nebo dodávkami pro metro v Budapešti.

ŠKODA TRANSPORTATION má nového finančního ředitele Společnost ŠKODA TRANSPORTATION má nového finančního ředitele. Stal se jím Marek Kýhos, který doposud ve společnosti zastával funkci Division Treasurer. Marek Kýhos nastoupil do společnosti ŠKODA TRANSPORTATION v roce 2005 jako Division Treasurer, na této funkci působil až doposud. Před svým příchodem do společnosti ŠKODA TRANSPORTATION pracoval jako bankéř pro Evropskou banku pro obnovu a rozvoj („EBRD“), kde se věnoval projektům z oblasti financování finančních institucí a financování municipálních a environmentálních projektů. Před tím pracoval pro private equity fund anglické banky Flemings. Marek Kýhos získal vysokoškolské vzdělání na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde vystudoval fakultu mezinárodních vztahů. Titul MBA získal na Nottingham Trent University v rámci programu BBB. V posledních letech bych dvakrát vyhlášen mezi čtyřmi nejlepšími treasurery v České republice.

Personální změny posílí postavení Škody na domácím trhu V rámci posílení postavení společnosti ŠKODA TRANSPORTATION na domácím trhu a jejímu dalšímu rozvoji došlo k organizačním změnám uvnitř skupiny. Tomáš Ignačák, dlouholetý generální ředitel Pars nova a od července 2012 zároveň nový akcionář společnosti ŠKODA TRANSPORTATION byl od 1. 11. 2012 jmenován do funkce Viceprezident pro obchod pro Českou republiku skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Nově bude do pozice generálního ředitel dceřiné společnosti Pars nova jmenován Michal Kurtinec, který doposud řídil dceřinou společnost MOVO. „Hlavním důvodem těchto personálních změn je posílení postavení skupiny na tuzemském železničním trhu,“ říká Tomáš Krsek, předseda představenstva společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a dodává: „zároveň nám toto manažerské propojení umožní zefektivnit činnosti uvnitř firmy.“ Nově jmenovaný viceprezident Tomáš Ignačák bude zodpovědný především za činnosti a rozvoj obchodních aktivit celé skupiny ŠKO-

DA TRANSPORTATION na domácím trhu. Tímto jmenováním současně opouští svou dlouholetou exekutivní funkci generálního ředitele společnosti Pars nova, kterou zastával od roku 1998. „Společnost Pars nova rozhodně neopouštím. I nadále budu odpovědný za činnost této šumperské opravárenské firmy, a to z pozice předsedy představenstva. Zároveň budu zastávat i funkci jednatele společnosti MOVO,“ říká Tomáš Ignačák,

dosavadní generální ředitel Pars nova. Do pozice generálního ředitele Pars nova bude jmenován Michal Kurtinec. Ten až doposud zastával funkci generálního ředitele dceřiné společnosti MOVO. Hlavním úkolem nově jmenovaného manažera bude využití synergií v rámci opravárenské divize, zefektivnění vnitřních procesů a další rozvoj společnosti.

Titulní foto: Pohled do kabiny řidiče.

ŠKODOVÁK, informační časopis skupiny ŠKODA, Vydává ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Borská 2922/32, 301 00 Plzeň, 316 00 Plzeň. Kontakty: manažer vnitřní komunikace Mgr. Pavel Novák, telefon 378 182 507, fax 378 134 934, e-mail: skodovak@skoda.cz, vychází v nákladu 4500 kusů měsíčně, tisk Kalous & Skřivan s.r.o., grafická úprava Marcel Šik

pokračování na str. 4

Škodovák 10/2012

3


Zprávy ze společností

Opravy tramvají pro Polsko zvládla Škoda na výbornou V polovině října letošního roku ŠKODA TRANSPORTATION předala dopravnímu podniku ve Vratislavi druhou z dvojice tramvají 19T, které se poškodily při nehodách v tomto polském městě. Dodáním splnila plzeňská firma celý kontrakt přesně ve stanoveném termínu. „Po předání ve Vratislavi se odehrála zhruba pětidenní zkouška všech systémů včetně jízd na trati, samozřejmě za přítomnosti servismanů ŠKODA TRANSPORTATION. Pak - přímo ve vratislavském depu - naší technici doladili poslední detaily podle připomínek polské strany. A už v druhé polovině října mohla tramvaj začít sloužit v plném provozu s cestujícími, stejně jako před nehodou,“ popisuje dění ve finále projektu servisní manažer ŠKODA TRANSPORTATION Martin Hladík, který měl celou akci na starosti. Práce na opravách poničených tramvaji probíhaly za velkého zájmu polského dopravního podniku. „Veškeré práce se odehrávaly v naší režii v Plzni, zákazník ale vypravil do Plzně svůj tým lidí hned ke dvěma významným milní-

Poškozená tramvaj po převozu do Plzně

kům. Jeho specialisté tak byli přítomni u fáze plného odstrojení tramvaje a u kontroly rámu. Také v době po dokončení opravy skříně a rámu vozidla před montáží elektroinstalace a prvků interiéru,“ sděluje Martin Hladík. Ten věří, že úspěšné zvládnutí náročného projektu pro MSK Wroclaw může Škodovce přinést i práci na dalších větších opravách.“Co do rozsahu šlo o skutečně velký projekt a myslím, že jsme prokázali vysokou kompetenci i v téhle oblasti,“ říká Martin Hladík. A jak se opravy odehrály? Technici Škody vlastně ze dvou poškozených tramvají 19T sestavili ojedinělým postupem „nová“ vozidla. Při kolizích se obě obousměrné tramvaje poničily v čelní části, naštěstí každá z nich na opačném konci vozidla. Díky tomu

Personální změny posílí postavení Škody na domácím trhu pokračování ze str. 3 “Se společností Pars nova úzce spolupracujeme po celou dobu mého působení ve firmě MOVO, od června letošního roku se podílím na řízení firmy z pozice místopředsedy představenstva,“ shrnuje aktuální situaci Michal Kurtinec, dosavadní generální ředitel MOVO. Stručný životopis Tomáše Ignačáka (43): Tomáš Ignačák pracuje od roku 1993 ve společnosti Pars nova (původně Pars DMN Šumperk), kde vystřídal řadu pozic. V roce 2000 se stal jejím ředitelem a zároveň předsedou představenstva. Tuto funkci zastává dodnes. Na Vysokém učení technickém v Brně vystudoval elektrotechnickou fakultu. Postgraduální studium s tématem mezinárodní marketing a management absolvoval na Kopernikově univerzitě v Turuňi. Vystudoval také The No-

4

Škodovák 10/2012

ttingham Trent University při BBS VUT Brno, kde získal titul Master of Business Administration (MBA). Stručný životopis Michala Kurtince (33): Michal Kurtinec vystudoval elektrotechnickou fakultu na západočeské univerzitě v plzni, tamtéž absolvoval i postgraduální studium. Po ukončení akademické dráhy v říjnu roku 2006 nastoupil do společnosti ŠKODA TRANSPORTATION na pozici sourcingového manažera. O dva roky později se ujal řízení technického úseku v dceřiné společnosti MOVO a stal se záhy i jejím jednatelem. V dubnu 2011 byl jmenován do funkce generálního ředitele společnosti MOVO a v červnu letošního roku se stal zároveň i místopředsedou představenstva společnosti Pars nova.

bylo možné z neporušených článků dvou havarovaných vozů hned ve Vratislavi postavit jednu funkční tramvaj. „A pak bylo třeba opravit poškozené „poloviny“ a opět znovu tramvaje originálně složit. Tentokrát už v Plzni. Opravám samotným samozřejmě předcházela důkladná diagnostika a prověření vlastností všech částí, nákup nových dílů, následovala montáž. Samozřejmě bylo třeba dopravnímu podniku a dalším institucím doložit bezchybnost nových tramvají, jejich způsobilost pro provoz. Dělaly se v podstatě zkoušky, jako kdyby šlo o novou tramvaj. A projekt teď v říjnu vyústil do finále, ve Vratislavi jezdí obě vozidla s cestujícími,“ vysvětluje servisní manažer. pokračování tématu na str. 12

Soutěž Vážení čtenáři, ti z vás, kdo zašlou správnou tajenku z křížovky v tomto čísle na straně 16 budou zařazeni do slosování o ceny. Odpovědi zasílejte na adresu redakce, případně e-mailem. Nově je pro čtenáře k dispozici schránka pro odpovědi ve vstupním vestibulu budovy PC ŠKODA TRANSPORTATION nedaleko V. brány hlavního škodováckého areálu v Plzni. Pro účast v soutěži uveďte vaše jméno, adresu a tel., případě e-mailový kontakt. Sídlo redakce Borská 2922/32, 301 00 Plzeň, e-mail: skodovak@skoda.cz.

Výhercem minulého kola je Milan Jirásek.


Rozhovor

Nechceme zakázky „svazovat“ jen s jedním podnikem, říká Marek Krsek Za tím klíčovým slovem se skrývá mnohé: pružnost, schopnost přizpůsobit se trhu, přáním zákazníků, umění využívat vlastní zázemí pro co nejlepší organizaci projektů. Prostě a souhrnně FLEXIBILITA. A právě cestu, kterou tenhle termín reprezentuje, vidí jako jedinou možnou pro dlouhodobý úspěch Škody technicko-výrobní ředitel a člen představenstva ŠKODA TRANSPORTATION Marek Krsek. „Příklad takové flexibility? Do budoucna je jasné, že většina velkých úkolů ve Škodovce nebude svázána jen s jednou konkrétní firmou. Tak je tomu už například u projektu RegioPanter. Na něm se podílí nejen vývojáři a konstruktéři napříč celou skupinou, ale totéž platí i pro výrobu: o ty hlavní práce se dělí ŠKODA TRANSPORTATION a ŠKODA VAGONKA s důležitými dodávkami od ŠKODA ELECTRIC. A v průběhu projektu přebírají finální výrobu buď týmy v Plzni, nebo v Ostravě. Tak, abychom dosáhli co nejlepšího vytížení výroby v obou firmách vzhledem k ostatním aktuálním zakázkám,“ vysvětluje Marek Krsek. Škoda neustále rozšiřuje svůj výrobní záběr o nové produkty – namátkou teď jednopodlažní jednotky RegioPanter, metro pro Petrohrad, nová tramvaj pro Miskolc… Co to znamená pro organizaci výroby? Abychom byli schopni v termínech a ve vysoké kvalitě vyrábět, chceme využívat kapacity napříč skupinou Škoda. Je řada činností, ve kterých si mohou firmy navzájem pomáhat. A my tak například získáváme tolik důležitý časový prostor pro zvládnutí zakázek. Musíme vidět, že na trhu se výrazně zkracují lhůty od podpisu kontraktů do doby dodání vozidel. Kapacit máme dostatek, musíme je efektivně využívat i pro zakázky, které v daném místě nejsou původně „doma“. Mimochodem, tím se také zvyšuje kompetence jednotlivých firem a roste i kvalifikace zaměstnanců.

Technicko-výrobní ředitel a člen představenstva ŠKODA TRANSPORTATION Marek Krsek

nejúčinněji stabilizovat oblast zaměstnanosti a případné výkyvy v zakázkové náplni – tím nástrojem je zavedení konta pracovní doby na některých pracovištích. Tenhle systém totiž dobře odpovídá průběhu zakázkové náplně během delšího časového období, například tehdy, kdy firmě souběžně končí některé projekty a další, nově nasmlouvané, začínají až třeba s prodlevou několika týdnů. Díky kontům pracovní doby se tak nemusí nijak zásadně měnit počet kmenových zaměstnanců, Právě zmíněné RegioPantery asi ukazuje možné dobře vyrovnávat změny v objemu jí, jak může kooperace firem na jedné práce. Konta mají kladný vliv na stabilitu počtu zakázce vypadat? Přesně tak. Kompletace vozidel se od čtrnác- pracovních míst. Vyplácí se strategie růstu Škody z potého kusu série přesune z Plzně do Ostravy, sledních let, kdy skupina posílila nové kvůli rovnoměrnosti využívání kapacit. Obeckapacity v oboru kolejové dopravy? ně vzato: kdybychom důsledně „svazovali“ Určitě ano. Rozrostl se tým specialistů na výkaždou zakázku s jednou firmou, mohli voj, inženýrů - konstruktérů a projektantů, bychom se dostat do stavu, že někde bude to samé platí o výrobních kapacitách, nové práce moc a nebude se zvládat, v jiné firmě zase při ukončení nějaké velké dodávky může možnosti přináší společný nákup, financování a mnohé další. Ale platí také, že musíme být kapacita nenaplněná. Tenhle nerovnokapacity využívat smysluplně, efektivně, měrný stav samozřejmě není dobrý. Přesuny proto mimo jiné například došlo k přesunu výroby nám pomáhají udržet stabilní výrobu některých zakázek na opravy a modernizace a zaměstnanost. v rámci skupiny. I to je důkaz té flexibility, Cíl je vyrovnávat výkyvy, které při různém důkaz toho, že dbáme na efektivitu. Vše směvytížení nastávají? řuje k tomu, aby Škoda mohla dlouhodobě Ano. A nyní zvažujeme další možnost, jak co obstát v tak vysoce konkurenčním prostředí,

jakým je právě dopravní strojírenství. Bez každodenní snahy o co nejefektivnější práci a samozřejmě kvalitu nemáme šanci uspět. A úspěch firmy je v zájmu každého zaměstnance a jeho profesní budoucnosti, kvalitou toho, co děláme, tuhle budoucnost bezprostředně ovlivňujeme. Kvalita je pro vás hodně klíčové slovo, že? Číslo jedna. Kvalita našich výrobků se měří spolehlivostí provozu. To je hrozně jednoduché: když si jako řidič koupíte určitou značku auta, a každou chvíli s ní budete v servisu, příště dáte přednost jinému automobilu. Navíc se o tu zkušenost určitě podělíte s dalšími lidmi. A takový příklad platí i pro prostředí, kde se pohybujeme my. I v našem oboru je na výběr, navíc k velkým a tradičním značkám dnes přibyli dodavatelé vlaků, tramvají nebo lokomotiv, kteří před pár lety na mapě téměř nebyli, podívejme se na Polsko. Tím, čím se chceme jako Škoda především odlišovat, je kvalita. Zákazníci musí dostat spolehlivé zboží, musí ho dostat rychle a za rozumné peníze. A my toto musíme zvládat s co nejnižšími náklady. pokračování na str. 7

Škodovák 10/2012

5


Zprávy ze společností

Trolejbus na zkouškách v Plzni, na trase v Borské ulici u arélu Škody

Trolejbus „předskokan“ odstartoval dodávky pro slovenskou Žilinu V polovině listopadu odstartovala sériová dodávka nových trolejbusů pro město Žilina, které pro tamní dopravní podnik vyrábí společnost ŠKODA ELECTRIC. Série však měla „předskokana“: dceřiná firma ŠKODA TRANSPORTATION totiž předala vůbec první kus do Žiliny už v prvním listopadovém týdnu, proto, aby premiérové vozidlo posloužilo v předstihu pro zaškolení slovenských řidičů a servismanů. „Hlavní část dodávky série prvních deseti vozidel má datum startu 16. listopadu, do Žiliny od té doby putuje každý druhý pracovní den jeden trolejbus,“ vysvětluje manažer projektu Milan Norek ze ŠKODA ELECTRIC. Dopravní podnik slovenského města si zatím objednal sedm osmnáctimetrových kloubových velkokapacitních trolejbusů a tři

„krátké“ dvanáctimetrové vozy. Jde o první fázi dodávky, zakázka pro Žilinu zní na celkem dvacet nových trolejbusů v hodnotě téměř čtvrt miliardy korun. Trolejbusy v kombinaci zelené, žluté a bílé barvy ŠKODA ELECTRIC testuje i v ulicích Plzně. Každý z vozů musí najet 150 kilometrů v testovacím režimu. „Hlavní porci testů splní-

Dějiny a současnost trolejbusů v Žilině Historie trolejbusové dopravy v Žilině se začala psát až v sedmdesátých letech minulého století, kdy právě s tímto druhem hromadné dopravy začal počítat územní plán Žiliny. V roku 1985 byl zpracován projekt nazvaný Nová koncepce MHD v Žilině na bázi elektrické trakce. Podle ní byla od roku 1988 ve městě zavedená tzv. Autobusová verze trolejbusové dopravy, kterou se zrušil starý systém s 35 linkami v souladu s budoucími linkami trolejbusovými. Díky podpoře města došlo koncem devadesátých let k mimořádnému rozvoji MHD. Vzniklo nové trolejbusové depo s třemi měnírnami, postupně se

6

Škodovák 10/2012

budovaly i jednotlivé trolejbusové trasy. Dne 17. listopadu 1994 začaly v Žilině sloužit trolejbusy na lince číslo 1, postupně přibývaly další trasy. Zatím poslední trolejbusová trať byla do užívání odevzdána v červenci roku 2004. Nyní dopravní podnik DPMŽ provozuje přepravu na osmi trolejbusových linkách. Potřebám města slouží v současné době 42 trolejbusů a 42 autobusů, které ročně přepraví asi 11,5 milionů cestujících. Denně vypravuje DPMŽ do ulic Žiliny 30 trolejbusů a 30 autobusů, které dohromady ujedou dvanáct tisíc kilometrů na všech linkách.

me s novými vozy v Plzni, ale i na Slovensku se před nasazením do provozu s cestujícími odehraje ještě například technicko-bezpečnostní zkouška. Dopravní podnik by měl začít využívat trolejbusy v běžném provozu v druhé polovině prosince,“ vysvětluje Milan Norek ze ŠKODA ELECTRIC. Dodávku na Slovensko uskutečňuje ŠKODA ELECTRIC díky vítězství ve výběrovém řízení Dopravního podniku města Žilina, přičemž konečnou cenu zakázky stanovila elektronická aukce. Žilina posílí svůj vozový park o plně nízkopodlažní trolejbusy s moderními informačními systémy pro cestující včetně navigace GPS. Nová vozidla přinesou oproti stávajícím trolejbusům, provozovaným nyní v Žilině, zvýšení komfortu pro cestující, ale i významnou úsporu elektrické energie a snížení nákladů na údržbu. ŠKODA ELECTRIC novou zakázkou rozšiřuje své úspěchy v oblasti trolejbusů na perspektivním slovenském trhu a navazuje na nedávné dodávky pro Prešov či Banskou Bystrici, trolejbusy ze Škody jezdí i v hlavním městě Bratislava.


Zprávy ze společností

Novinka? Kvalitnější a atraktivnější cestování, zní ze Slovenska Zástupce nové flotily trolejbusů se v Žilině veřejnosti premiérově ukázal 12. listopadu, když do ulic vyjel první vůz typu ŠKODA 31 Tr SOR. Těch dopravce brzy získá celkem sedm, součástí dodávky budou ještě tři kusy trolejbusů ŠKODA 30 Tr SOR. “V nejbližších dnech se bude první trolejbus objevovat v ulicích ještě v režimu „Zkušební jízdy“, protože je třeba zabezpečit přeškolení řidičů. Předpokládané zahájení provozu s cestujícími je naplánováno na druhou polovinu prosince. Věříme, že se tímto krokem trolejbusová doprava v Žilině zkvalitní a pro cestující zatraktivní. Vzhledem k tomu, že jde o plně nízkopodlažní trolejbusy, začíná se proces, který postupně městskou trolejbusovou dopravu přiblíží ke standardům, které jsou pro ostatní evropská města samozřejmostí,“ oznámil v den premiéry trolejbusu v ulicích Žiliny dopravní podnik.

Trolejbus při zkušebním provozu v Žilině

Nechceme zakázky „svazovat“ jen s jedním podnikem, říká Marek Krsek pokračování ze str. 5 Co čeká Škodu ohledně výroby v cizině, teď myslím aktivity, jako má třeba ŠKODA ELECTRIC ve společném podniku v Číně na výrobu metra pro Su-čou? Musíme být připraveni na to, že řada zakázek se bude zčásti realizovat v zemích, kde je získáme. Tak se bude odehrávat třeba dodávka metra pro Petrohrad, která teď startuje. Některé země prostě trvají na tom, aby tak velké zakázky z veřejných peněz byly zčásti vyráběny u nich doma, přinese jim to pracovní místa, dostanou se k novým technologiím. Takže flexibilita Škody bude i v tom, aby její lidé byli schopni zajistit fungování takových základen pro konkrétní zakázky v místě dodání. Není to ale o tom, že bychom chtěli do zahraničí přemisťovat výrobu z Plzně, Ostravy a podobně. Tady jde o zakázky, kde je výroba v místě dodání podmínkou. Které zakázky jsou teď pro ŠKODA TRANSPORTATION aktuální, klíčové? Klíčová je přece úplně každá zakázka (úsměv). Ale opravdu, i ta nejmenší dodávka je referencí, ze které si zákazníci odvozují kvalitu naší práce. Samozřejmě ale jsou projekty, které mají větší přesah. Velmi důležitá je realizace nové tramvaje pro Miskolc, která by se měla stát takovým standardním typem tramvaje pro široké spektrum zájemců z řad dopravních podniků. Vozidlo, na jehož základě může vyrůst řada podobných řešení. Typ, u kterého bychom rádi dosáhli opakované výroby. Totéž platí o jednotkách RegioPanter. Růst počtu typů vyráběných vozidel určitě žádá investice do zázemí Škodovky, jak to vypadá v téhle oblasti v posledních letech?

Projekt RegioPanter ukazuje, jak se mohou na jedné zakázce podílet různé škodovácké společnosti Vedle nesmírně důležité oblasti, kterou je vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, jsou tu samozřejmě finance určené na rozvoj samotných firem. Každý rok investujeme stamiliony korun. I tady můžeme říci, že investujeme do zvýšení flexibility – proto se třeba do provozů v Plzni a Ostravě nakupují nové univerzální přípravky pro svařování konstrukcí, které umožňují rychle pracovat na různých projektech, bez časových prodlev nutných k instalaci jednorázových přípravků. To všechno snižuje i náklady na výrobu a úspory jsou oblastí, které se chceme dlouhodobě hodně věnovat. A tady bych rád ocenil ty škodováky, kteří přicházejí s náměty na zlepšení - a zdaleka nejde jen o výrobu. Hodně oceňuji lidi, pro které je samozřejmostí hledat nové a lepší cesty, postupy. Aniž jim to někdo nařizuje.

Škodovák 10/2012

7


Zprávy ze společností

Nová velkokapacitní tramvaj v nočním provozu v Rize

Tramvaje do Rigy? Projekt je ve finále! Šestou a poslední tramvaj z kontraktu na dodávku nových velkokapacitních vozidel dokončila a v listopadu přichystala k předání do Rigy plzeňská ŠKODA TRANSPORTATION. Firma tak s předstihem plnila termínové podmínky kontraktu dodávek těchto čtyřčlánkových, více než čtyřicet metrů dlouhých souprav. „S velkým předstihem jsme do Rigy posílali už páté vozidlo série, které navíc v září reprezentovalo Škodu na veletrhu InnoTrans v Berlíně. A i šestou tramvaj získá dopravní podnik lotyšského hlavního města dříve, než bylo požadováno,“ uvedl manažer projektu Petr Gregořica. Ten připomněl, že dvě z dodaných tramvají už v Rize slouží pro cestující ve zkušebním provozu. „Další dodaná vozidla zatím jezdí ve zkušebním režimu bez pasažérů,“ sdělil Petr Gregořica. Škodovku v Rize však nereprezentují jen čtyřčlánkové velkokapacitní tramvaje. Už v minulých letech ŠKODA TRANSPORTATION dodala do hlavního města Lotyšska dvacet tříčlánkových tramvají. Po dodávce těchto „krátkých“ vozidel uplatnil dopravní podnik část celkové opce znějící na dvacet tramvají a přiobjednal právě zmíněných šest

8

Škodovák 10/2012

velkokapacitních tramvají. „První dodané tramvaje v čtyřčlánkové verzi už byly nasazeny na páteřní linky, kde se nejlépe uplatňuje schopnost pojmout až 480 cestujících najednou,“ vysvětluje Petr Gregořica. Během dlouhodobé dodávky tramvají do Rigy ŠKODA TRANSPORTATION pracovala i na úpravách, které by zohlednily některé nároky dopravce a specifika místního provozu. „Naší snahou bylo co nejvíce vylepšovat komfort pro cestující – například jsme dílčími úpravami dosáhli snížení hlučnosti klimatizace v salónu pro cestující, i když samozřejmě i původní parametry plně odpovídaly normám,“ uvedl jeden příklad manažer projektu. Aktuálně dokončovaná dodávka pro Rigu by nemusela být poslední. Dopravní podnik stále může uplatnit zbylou část opce, kterou kontrakt umožňuje. Právě modernizace vozového parku městské hromadné dopravy v Rize nenese pečeť Škodovky jen v oblasti tramvají – velmi významnou stopu má v hlavním městě pobaltské republiky i ŠKODA ELECTRIC, která dopravnímu podniku před několika lety dodala 150 trolejbusů. Vozy s okřídleným šípem slouží k velké spokojenosti tamního dopravního podniku – disponibilita vozidel, tedy míra spolehlivosti provozu, se pohybuje mezi 97 a 98 procenty, což je velmi dobrý ukazatel. „V budoucnu bude zřejmě dopravní podnik v Rize nahrazovat dalších více než 120 trolejbusů z osmdesátých let, rádi bychom byli u toho,“ netají plány ŠKODA ELECTRIC její obchodní manažer Petr Kasenčák.


Zprávy ze společností

Jezdit na baterie bude brzo umět celá flotila Chceme jezdit s tramvajemi i na kolejích, kde chybí klasické napájení elektřinou. Právě tohle přání dopravního podniku v Rize stálo za zajímavou úpravou tramvají ForCity, které Škodovka do hlavního města Lotyšska Rigy dodává. Nově vyráběné čtyřčlánkové tramvaje totiž plzeňská firma opatřila výkonným bateriovým pohonem. A výborné zkušenosti, které dopravní podnik s takto upravenými vozidly udělal, přinesly Škodovce další zakázku – bateriový pohon připraví i pro celou flotilu v minulosti vyráběných „krátkých“ tříčlánkových tramvají, které v Rize slouží. „Nově všechny tříčlánkové tramvaje vybavujeme bateriovým pohonem všech motorů, tak jako je tomu u velkokapacitní verze. Tohle řešení umožňuje dopravnímu podniku s tramvajemi jezdit jak přímo v halách depa, tak i na vnějších prostorách vozovny na tratích v obloucích malých poloměrů,“ vysvětluje vedoucí oddělení Elektrické projekty ŠKODA TRANSPORTATION Milan Šrámek. Ten připomněl, že dodávky bateriového pojezdu mají v zakázce pro Rigu svojí historii. U tříčlánkové verze dopravní podnik nejprve bateriový pojezd nepožadoval, pak se ale ukázalo, že pro snazší manipulaci s vozidly v depu bude tohle řešení zapotřebí. „Nejdříve jsme na žádost zákazníka doplnili u všech 20 tramvají tříčlánkové série možnost bateriového pojezdu vždy u jedné dvojice motorů vozidla. Nakonec však zvítězilo řešení stejné, jako mají čtyřčlánkové tramvaje, z baterie budou napájeny vždy všechny trakční motory vozidla,“ řekl samostatný konstruktér ŠKODA TRANSPORTATION Jiří Kříbek. Po vzoru velkokapacitních „dlouhých“ tramvají tak Škoda v Rize upraví všechny „krátké“ tramvaje, tak aby během příštího roku mělo všech 26 škodováckých tramvají v Rize jednotný bateriový pojezd. „Na bateriový pohon se většinou jezdí nízkou rychlostí do dvou kilometrů za hodinu do vzdálenosti několika set metrů. Využít se dá tento pojezd nejen při manipulaci v depu, ale třeba i v případě, že by ve městě vypadl proud a tramvaj se potřebovala dostat do zastávky,“ vysvětluje Milan Šrámek.

„Stodevítka“ získá povolení k provozu v Rakousku Sérii zkoušek předepsaných pro získání povolení k provozu lokomotiv 109 E na rakouské železnici ukončila ke konci října ŠKODA TRANSPORTATION. Znamená to, že stroje budou moci v řádu týdnů zasáhnout do provozu v Rakousku. „Podle zatím předběžných výsledků byly požadavky rakouské železniční infrastruktury při posledních zkouškách splněny, a vystavení povolení k provozu by proto už nic nemělo bránit,“ říká generální ředitel společnosti ŠKODA TRANSPORTATION Josef Bernard. K typovému schválení bylo možné některé zkoušky dokladovat měřeními z Německa, nebo České republiky. Na poslední předepsanou zkoušku radiového rušení musela přesto lokomotiva 109 E navštívit trať Vídeň - Limberg-Maissau. ŠKODA u svých lokomotiv 109E rovněž usiluje o dokončení celého náročného procesu homologace podle mezinárodních norem TSI High Speed, přičemž ke splnění podmínek pro certifikaci již chybí splnit jen minimum bodů. Všech dvacet lokomotiv, které pro České dráhy Škoda vyrobila, má povolení ke zkušebnímu provozu s cestujícími. „V současné

době čtrnáct strojů vede vlaky na tuzemských tratích, další Škodovka využívá k posledním testům v rámci TSI v Německu, nebo pro plnění přístupových zkoušek v Polsku,“ uvedl manažer projektu Vít Tomrdle. Třísystémová lokomotiva, jejíž maximální rychlost je 200 km/hod, je určena pro provoz na tratích v ČR, Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Umožňuje plynule přejíždět území s rozdílnými napájecími systémy, a to se stejnosměrným napětím 3 kV nebo střídavým napětím 25 kV/50 Hz a 15 kV/16,7 Hz, která používají v Německu a Rakousku.

Škodovák 10/2012

9


Zprávy ze společností

Systém může „spadnout“, chybné hlášení ale poslat nesmí Dotykové displeje, za jejichž vývojem stojí softwaroví specialisté Škodovky, využívá ve svých nejnovějších vozidlech plzeňská ŠKODA TRANSPORTATION. A tahle zařízení, která slouží na pultech řidičů a strojvedoucích ve škodováckých lokomotivách, tramvajích a elektrických jednotkách, díky moderním řešením splňují stále náročnější požadavky dopravců, zejména ty z oblasti bezpečnosti. Důkazem tohoto tvrzení je i fakt, že displeje škodovácké provenience získaly audit prestižního schvalovatele Bureau Veritas. „Displeje s dotykovou obrazovkou výrazně zvyšují komfort obsluhy, umožňují přenos řady informací a tím roste bezpečnost a spolehlivost provozu,“ vysvětluje vedoucí úseku Nadřazeného řízení ŠKODA TRANSPORTATION Ondřej Borusík. okamžitě rozpozná, že je něco špatně a umí reagovat nouzovou manipulací.

Vedoucí úseku Nadřazeného řízení Ondřej Borusík se specialistkou vývoje Jaroslavou Maříkovou u laboratorního pracoviště pro testování displejů ve ŠKODA TRANSPORTATION. Jaké výhody přinášejí dotykové displeje, které strojvedoucí a řidiči ve vozidlech Škody používají? Mizí spousta tlačítek a páček (úsměv). Ale vážně – takový strojvedoucí má nyní díky přehlednému dotykovému displeji mnohem lepší přehled o aktuálním stavu a řízení stroje. Obsluha je tak velmi rychlá, přehledná, zařízení může aktivně varovat strojvedoucího před možnými problémy, případně rovnou nabízet řešení dané situace. Řidič si může si zobrazit řadu parametrů, systém umí samostatně upozornit na rizikové situace, například sdělí informaci o přehřátí motoru a hned navrhne vypnutí určitého jističe. Co je pro vás tou největší technologickou výzvou při vývoji a navrhování dotykového displeje třeba u nového RegioPanteru? Musíme především dbát na naprostou bezpečnost všech jeho systémů. Zařízení, které má při ovládání vlaku pro řidiče klíčovou roli, prostě nesmí „poslat“ chybné hlášení, špatné vyhodnocení dat. Jde tedy o to, bez pochyb-

10

Škodovák 10/2012

ností prokázat bezpečnost práce dotykového displeje a souvisejícího zařízení. Tou nejhorší chybou není, když by systém „spadnul“, dotykový displej zhasnul a přestal zobrazovat informace. V takovém případě strojvedoucí Programátor Tomáš Trapl při práci na novém dotykovém displeji tramvaje pro Miskolc.

Nejnebezpečnější situace tedy nastává, pokud by dotykový displej strojvedoucímu zobrazil nepravdivou informaci? Ano. A to se prostě stát nesmí, takže tady nás vždy čeká největší porce práce. Musíme zajistit několikastupňovou kontrolu systémů, které ohlídají správnost přenášených informací. Dotykové displeje z dílny ŠKODA TRANSPORTATION splňují náročná kritéria na bezpečnost - důležité informace jsou do dotykového displeje přenášeny po několika na sobě nezávislých vodičích. Také zpracování informací a jejich zobrazování musí být neustále kontrolováno na sobě nezávislými procesy. Schválení dotykového displeje se ovšem netýká pouze nasazených technologií, ale i samotného procesu vývoje. Každá etapa vývoje software je pod přísnou kontrolou a všechny fáze pečlivě dokumentujeme. A jak se pak „fyzicky“ kontroluje správné fungování? Jak dokážete odhalit případné chyby? Přímo na pracovišti tady v Plzni máme vlastní laboratoř, kde jsme schopni výsledný software pro dotykové displeje podrobit automatizovaným testům. Do systému posíláme


Zprávy ze společností

obrovské množství dat, informací, napodobujeme množství scénářů, které by mohly nastat v reálném provozu. A pak hlídáme, jak systém ty informace přenáší a zpracovává. Díky pokročilé technice a vlastním metodám kontroly jsme schopni modelovat a vyhodnocovat opravdu obrovské množství procesů, takže ta kontrola je skutečně velmi důkladná. Software a funkčnost dotykových displejů se pak samozřejmě zkouší i na samotném vozidle, v provozu na trati, to je také důležitý moment celé finální kontroly.

Pohled na ovládací pult kabiny řidiče nové škodovácké tramvaje Kde všude už ŠKODA TRANSPORTATION používá dotekové displeje? Na všech aktuálně vyráběných nových vozidlech. Úspěšný audit Bureau Veritas se týkal primárně aplikace na vozidle 109E, obdobné technologie a postupy nyní s úspěchem využíváme třeba i na vozidlech RegioPanter nebo připravované tramvaji 26T pro Miskolc. Moderní vozidla se značkou Škoda už bez téhle moderní technologie nevyjíždějí. Jak dlouho trval vývoj škodováckého řešení? Ten prvotní, základní vývoj systému dotykových displejů déle než rok, nyní jsme schopni zhruba v řádu týdnů připravit na míru šité řešení pro každé nové vozidlo. Ten hlavní čas věnujeme právě zkouškám bezpečnosti, ověřování spolehlivosti přenosu, vyhodnocování a zobrazování dat. Právě kvůli tomu, jak důležitá je oblast bezpečnosti, chceme pro naše vozidla vlastní řešení. Musíme mít jistotu, že máme nad tímto důležitým prvkem naprostou kontrolu.

Lokomotiva pro slovenskou železnici má homologaci, může vozit vlaky s cestujícími Na své první jízdy s cestujícími může vyrazit na Slovensku nová škodovácká lokomotiva 109E2. Výrobce, ŠKODA TRANSPORTATION, totiž v polovině října úspěšně dokončil proces homologace nové lokomotivy, když pro svoji novinku získal od ministerstva dopravy Slovenské republiky klíčový dokument: Rozhodnutí o schválení typu drážního vozidla. To spolu se zápisem lokomotivy 109E2 do Evropského registru vozidel znamená, že zákazník, tedy slovenské dráhy ZSSK, mohl dvě objednané lokomotivy nasadit do běžného provozu s cestujícími. Termín nasazení do provozu byl plně v pravomoci dopravce ZSSK. „Jsme rádi, že můžeme zákazníkovi předat moderní lokomotivu, která splňuje veškeré podmínky a náročné evropské standardy pro bezproblémový provoz na slovenských tratích. Vozidlo má skvělé jízdní vlastnosti a jsem si jist, že s ní bude náš partner spokojený,“ říká generální ředitel společnosti ŠKODA TRANSPORTATION Josef Bernard. Úspěšnému završení homologace předcházel náročný schvalovací proces, v rámci kterého nové lokomotivy plnily řadu testů – samozřejmě včetně jízdních zkoušek přímo na slovenských tratích ŽSR. „Ve zkušebním provozu lokomotivy najely asi 27 tisíc kilometrů,“ říká manažer projektu společnosti ŠKODA TRANSPORTATION Pavel Kochman. Nové škodovácké stroje v červenobílých barvách ZSSK najdou na Slovensku využití v kombinaci s vlaky push-pull, které pro osobní předpravu dodává na Slovensko společnost ŠKODA VAGONKA. „Právě součinnost lokomotivy s push-pully byly také součástí testovacího provozu, vedle toho ale lokomotivy na Slovensku vedly i klasické soupravy osobních vagónů,“ říká Pavel Kochman. Zástupci Škodovky navíc naplánovali extrémní zátěžové testy na nejnáročnějších úsecích železnice na Slovensku, takzvané Štrbské rampě. Lokomotiva 109E2 bez problémů utáhla náklad, který vážil od 1 549 do 2 735 tun. Během jízd naměřili technici při nákladu 1561 tun soupravě tažené samostatně lokomotivou 109E2 v nejprudším úseku Petrovská rychlost 42 kilometrů v hodině. Celý schvalovací proces homologace nové lokomotivy se odehrával přímo na Slovensku, jako podklady pro homologaci bylo například nutné s úspěchem splnit program zkušebního provozu, prokázat kompatibilitu všech systémů lokomotivy s infrastrukturou ŽSR a získat potřebné certifikáty od pověřených institucí. První z dvojice objednaných nových lokomotiv se objevila na Slovensku na přelomu

loňského a letošního roku, právě v té době také začínaly zkušební jízdy na tratích v okolí Bratislavy. Ještě před svojí premiérou na slovenských tratích absolvovala nová lokomotiva stovky kilometrů zkušebních jízd na okruhu ve středočeské Velimi. Dodávka nových lokomotiv ze ŠKODA TRANSPORTATION je součástí projektu obnovy vozového parku ZSSK, díky kterému se do dvou let vymění až pětina regionálních a příměstských vlaků na slovenské železnici. Projekt je spolufinancovaný přes evropské fondy prostřednictvím Operačního programu Doprava. Vícesystémová univerzální lokomotiva 109E2 řady 381, kterou vyrábí plzeňská ŠKODA TRANSPORTATION pro Slovenské dráhy (ZSSK) svojí konstrukcí vychází z koncepce typu 109E, který společnost ŠKODA TRANSPORTATION dodává Českým drahám. Jedná se o vozidlo s hmotností 88 tun a výkonem 6 400 kW.

Škodovák 10/2012

11


Zprávy ze společností

„Operace Vratislav“ ukázala schopnosti Škodovky Úspěšné finále má za sebou „Operace Vratislav“. Totiž projekt, kdy škodováčtí technici a servismani pracovali na zásadní opravě dvou tramvají 19T, poškozených loni při vážných haváriích v polské Vratislavi. Výsledek? V říjnu začalo v běžném provozu jezdit i druhé z dvojice rekonstruovaných vozidel. Znamená to, že Škodovka splnila složitý projekt přesně podle podmínek kontraktu uzavřeného s dopravním podnikem MSK Wroclaw. pod značkou Škoda ve světě jezdí. Chceme dopravcům poskytovat full servis, tedy veškerou péči o naše vozidla. Tak, aby se dopravní podnik mohl soustředit na to, co je jeho hlavním posláním – tedy o provoz a služby cestujícím. Na náročné zakázce opravy havarovaných tramvají pro MSK Wroclaw jsme dokázali, že jsme jako výrobce nejlépe schopni takové práce zajistit. Za Škodovkou šla nejen oprava, ale i zkoušky a další práce před uvedením tramvají do provozu? To je právě ten moment, který je pro dopravce myslím důležitý. Podnik si ve smlouvě stanoví, kdy mají být tramvaje připraveny do provozu. A zbytek je na nás. Musíme zvládnout logistiku, technickou stránku oprav, termíny, zkoušky, vyhotovení podkladů pro schválení. Je to opravdu hodně práce, kterou si takovým postupem dopravní podnik ušetří.

Martin Hrubý ukazuje přední část poškozené tramvaje, bezpečnostní prvky zafungovaly podle předpokladů „Tenhle projekt přinesl hned dvě věci, které jsou velmi důležité. Tou první je jednoznačně fakt, že naše tramvaje jsou bezpečné, výborně chrání cestující i při tak vážných dopravních nehodách. A druhý velmi důležitý - i když samozřejmý - fakt je, že jsme v komplikovaném projektu zásadních oprav dvou vozidel vše odevzdali v termínu a kvalitně,“ říká šéf Servisu ŠKODA TRANSPORTATION Martin Hrubý. Oba škodovácké vozy se ve Vratislavi srazily se staršími polskými tramvajemi typu Konstal. Pro připomenutí – jak tehdy „devatenáctky“ obstály? Řeknu to na příkladu jedné srážky. Při vážné kolizi v rychlosti 55 kilometrů v hodině byla v naší silně obsazené tramvaji zraněna jediná cestující a řidič odnesl nehodu šrámem na hlavě. Takže žádný zborcený prostor vozu, žádné ulámané tyče, madla, vytržené sedačky. Nic takového, co známe u starých modelů tramvají v obdobných situacích, se prostě neodehrálo. Systém crashové odolnosti tedy zafungoval podle předpokladů? Ano, jednoznačně se ukázala správnost řešení, kterou u našich tramvají používáme. Bezpečnostní prvky a konstrukce tramvaje zkrátka a dobře dokázaly pohltit většinu síly nárazu, interiér vozidla a salón pro cestující zůstal z velké části ušetřen, stejně tak i nutný prostor v kabině řidiče. To je první velká zpráva, která celé události plyne – ukázala se kvalita moderních vozidel 19T, odolnost, kterou projektanti a konstruktéři plánovali a kterou dopravcům garantujeme. Navíc se ukázalo jako skvělé řešení, že články naší tramvaje jsou velmi snadno vyměnitelné, tohle rovněž přispělo k úspěšnému průběhu oprav. Co dalšího vám projekt ukázal? Potvrzení naší schopnosti garantovat více než jen základní kvalitní servis pro výrobky, které dodáváme, pro tramvaje a další vozy, které

12

Škodovák 10/2012

Interiér vozu zůstal po nehodě ve velmi dobrém stavu


Zprávy ze společností

Pars nova upravila první vlak pro dopravce Arriva Zajímavou pilotní zakázku pro společnost Arriva finálně dokončila v říjnu letošního roku šumperská firma Pars nova. Škodovácká dceřiná společnost totiž pro tohoto dopravce upravila první motorovou jednotku řady 628 DB Regio, jež má sloužit jako spěšný vlak na trase Kralupy nad Vltavou – Praha – Benešov u Prahy. A jakou proměnou vlak v Pars nova prošel? „Původně červené vozidlo v korporátním nátěru DB dostalo nový zelený lak s označením Arriva green, práce zahrnuly renovaci a celkový nátěr interiéru, pokládaly se nové podlahové krytiny. Dosazovaly se stolky a přibyly kompletně nové sedačky i nové držáky na kola, upravovaly se nástupní schůdky pro zvýšení bezpečnosti cestujících a renovací prošlo i stanoviště strojvedoucího,“ popisuje práce na revitalizaci jednotky s novým označením 845/945 mluvčí Pars nova Michaela Linhartová. Samotné práce na úpravě vlaku pro Arrivu dokončila Pars nova již v září letošního roku, poté vozidlo 845.001 absolvovalo první zkušební jízdu na trati Most-Moldava v Krušných horách. „Posléze se jednotka znovu vrátila do Pars nova k doladění posledních drobných detailů a definitivně dokončený vlak 845.001 opustil areál Pars nova v říjnu letošního roku,“ vysvětluje postup zakázky Michaela Linhartová. Ta doplnila, že Pars nova by mohla pro společnost Arriva upravit po pilotním projektu dalších devět jednotek. „Jakmile bude jednotka schválena drážním úřadem, přistoupí společnost Arriva k nákupu dalších jednotek, které by měly v Pars nova projít úpravami ve stejném rozsahu jako první jednotka,“ sdělila mluvčí.

Interiér 1. třída

Arriva je jednou z největších dopravních skupin v Evropě s více než 47 500 zaměstnanci, která každoročně přepraví více než 1,5 miliardy cestujících v 12 evropských zemích. V srpnu roku 2010 se stala součástí skupiny Deutsche Bahn. Převzetím se zvýšila konkurenceschopnost ve všech zemích, kde skupiny operovaly. Skupina Arriva i nadále vystupuje pod svou původní značkou.

Škodovák 10/2012

13


Techmania zve návštěvníky na výlet do světa ŠKODA Do historie s Emilem Škodou! Právě tak nazvala svůj nový program plzeňská Techmania. Science center už od listopadu svým návštěvníkům nabízí projekt, inspirovaný slavnou industriální minulostí Plzně a na příkladu celé řady technických památek, statických i interaktivních exponátů hravým způsobem představí dějiny Škodových závodů i aktuální podobu a zaměření nynějších strojíren. „Program zábavnou formou přestaví historii a vývoj Škodovky tak, jak ji většina z nás nezná,“ komentuje tiskový mluvčí Techmanie Tomáš Moravec. Program nazvaný „Do historie s Emilem Škodou“ je koncepčně dílem zaměstnance Techmanie Erika Krejčího. Ten jej vystavěl jako originální příběh vyprávějící o historii regionální techniky na příkladě několika unikátů, jimiž se plzeňské science center

ŠKODA 3Tr3 z roku 1947

14

Škodovák 10/2012

pyšní: zájemci se tak například seznámí s parním strojem MARX z roku 1909, v jehož osudu se věrně odrazily i politické dějiny 20. století. Součástí programu je představení dvou lokomotiv, které jsou jedinými zástupci svého druhu: nejstarší elektrické lokomotivy

vyrobené ve Škodovce, ŠKODA 2ELo z roku 1928, a první lokomotivy na světě s karoserií ze skelného laminátu, tedy ŠKODA 32E z roku 1963. „Jakýmsi symbolem našeho výletu do historie techniky je Terka, tedy trolejbus ŠKODA 3Tr3 z roku 1947, v němž vždy celý program začíná,“ vysvětluje tiskový mluvčí. „Trolejbus je zajímavý nejen historicky či esteticky, ale také po technické stránce: návštěvníci budou moci nahlédnout i do jeho útrob a prohlédnout si dva historické zrekonstruované motory, které nepoháněly jednotlivé nápravy, ale vždy jednu stranu vozu,“ dodává Moravec. Cílem programu je představit bohatou průmyslovou historii města Plzně, a to logicky prostřednictvím značky ŠKODA. Právě této značce je věnována jedna z trvalých expozic science centra a nově zavedený program ji ještě více rozvíjí. Zájemci o historickou techniku tak nemusí spoléhat pouze na popisky či interaktivní ovládací tabule, ale mohou se dozvědět mnohá i méně známá fakta přímo od odborného průvodce. Program Techmania nabízí permanentně, registrace je možné provádět prostřednictvím www.techmania.cz.


Volný čas

Krutou trať před tisícovkami diváků opanovali Belgičané Drsnou a fascinující tvář špičkového sportu ukázal tisícovkám diváků v Plzni závod Světového poháru Grand Prix Škoda v cyklokrosu, který na konci října pomohla přivést na západ Čech jako generální sponzor ŠKODA TRANSPORTATION. Před davy fanoušků se na rozbahněné louky a cesty v plzeňské Doubravce vydalo v rámci několika závodů celkem 187 závodníků ze 14 zemí světa. Dechberoucí podívanou nabídl především závod mužů v kategorii Elite, který nakonec ovládl mistr světa Niels Albert, nejlepší z Belgičanů, kteří v Plzni zcela rozdrtili zbytek světa – obsadili totiž sedm prvních míst. do 23 let. „Počasí ukázalo svou drsnější tvář, bylo hodně náročné vše po organizační stránce zvládnout. Ale přes chladné počasí diváci k trati přišli a sledovali skvělé cyklistické bitvy,“ pochvaloval si ředitel závodu Pavel Šticha. „Velké poděkování patří všem našim partnerům, samozřejmě především ŠKODA TRANSPORTATION,“ ocenil podporu sponzorů Pavel Šticha.

Největší hvězda českého cyklokrosu, Radomír Šimůnek, se musel spokojit až se čtrnáctým místem. A jeho gesto v cíli jasně prozrazovalo, jak krutá letos trať kvůli předchozím dešťům a sněhovým přeháňkám byla: těsně před cílem Radomír Šimůnek ještě zatleskal směrem k divákům, pak si ale ve všeříkajícím náznaku prstem šmikl přes hrdlo a vyčerpaný padl na asfalt. „Bojoval jsem jako lev, děkuji divákům za podporu, nebýt jich, tak bych snad do cíle ani nedojel. Nejprve mě zbrzdily problémy v depu při výměně kola. Dvakrát jsem potom spadl a v závěru mně pak

chyběly síly, abych mohl bojovat o lepší umístění,“ shrnul Radek Šimůnek své vystoupení na rozblácené trati při plzeňském „svěťáku“. To vítěz závodu Niels Albert byl samozřejmě spokojenější. „V roce 2009, když jsem byl mistrem světa, jsem v Plzni vyhrál také. Nyní jsem tu zvítězil v trikotu mistra světa, jsem velmi šťastný. Asi mi Plzeň sedí,“ říkal později Belgičan. „Jsem ale rád, že si teď odpočinu, protože to byla fakt zabíračka,“ dodal. S náročnými tratěmi se letos v Plzni letos popasovali nejen muži a tradičně i ženy ve své kategorii, ale premiérově i junioři a jezdci

„Vana. Vana s horkou vodu, to je jediný, na co teď myslím. Jsem fakt zmrzlej, byla to síla, ale hlavní je, že jsem to dal!“ říká biker s opatrným náznakem úsměvu v blátem zkropené tváři a zkřehlými prsty kontroluje upnutí kola na střeše svého auta. „Ale tolikrát jsem ještě při sportu

nenadával,“ dodává už s opravdovým úsměvem a sedá na místo spolujezdce, aby se co nejrychleji nechal odvézt domů. Je poslední říjnová sobota, pár minut po závodě ŠKODA CROSS. Unikátního klání, v rámci kterého si kdokoliv mohl den před ŠKODA GRAND PRIX zazávodit na oficiální trati světového poháru v cyklokrosu. Právě „zrmzlý“ cyklista byl jedním z hrdinů, kteří se v sobotu, den před „svěťákem“, vydali vstříc drsným kilometrům v sedle horského kola. A slovo hrdina vůbec není nadsazené: počasí, které panovalo při amatérském klání, bylo totiž ještě o mnoho horší, než podmínky, se kterými se prali druhý den profesionálové. Vánice, vítr, zima, sníh, bláto. Tenhle výčet asi pro ilustraci sobotního dopoledne stačí. „Vzal

jsem s sebou manželku se synem, aby tátu povzbuzovali. Naštěstí! Jinak bych nedojel, v půlce jsem měl už dost. Budu ale teď za frajera, u obou, doufám!“ smál se v cíli, už po převlečení do suchého, další z několika desítek závodníků, kteří se popasovali s celou tratí. „Počasí bylo opravdu drsný, ale zase mám perfektní zážitek. Až se zítra půjdu podívat na profesionály, určitě si to vychutnám úplně jinak, než kdybych dneska nejel,“ dodává biker. Přes nepřízeň počasí na dobrodružství jménem ŠKODA CROSS vydalo na šedesát jezdců. „Každý, kdo si závod v takových podmínkách zkusil, už může říct, že ví, o čem je cyklokros,“ dal pomyslný klobouk dolu před účastníky ředitel závodu Pavel Šticha.

Škodovák 10/2012

15

Fota na straně: Cyclist.cz – Tomáš Tesař

Budu teď za frajera, usmíval se biker po drsném závodě


Soutěž

Soutěž: Nicnedělání tajenka 1, nemáme-li tajenka 2. Podrobnosti o soutěži na straně 4.

16

Škodovák 10/2012

Škodovák  

Škodovák, skupina ŠKODA, vydavatel Boomerang Publishing

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you