Page 1

březen 2013 / 20. číslo KONČÍ BŘEZEN, MĚSÍC ČTENÁŘŮ V průběhu právě uplynulého měsíce jsme se s mnohými z vás setkali na různých akcích, které v rámci kampaně Březen – měsíc čtenářů knihovna připravila. Nyní vám nabízíme krátké ohlédnutí za některými z nich: Čtenář roku Ve středu 20. března byl v prostorách naší knihovny vyhlášen Čtenář roku 2013 Libereckého kraje. Naším cílem bylo odměnit nejaktivnější dětské čtenáře, tj takové, kteří hodně a rádi čtou a kromě toho patří mezi jejich oblíbené aktivity právě návštěva knihovny. Slavnostního odpoledne se zúčastnilo 13 dětí z celého Libereckého kraje, Liberec reprezentovaly čtenářky Anežka Šedková a Ema Tomanová. Vítězkou se nakonec stala Lucie Kolková z Městské knihovny ve Cvikově, která postupuje do celostátního kola. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili také vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje Mgr. Martin Nechvíle a předsedkyně Nadace Škola hrou Ing. Lidie Vajnerová, kteří všem dětem věnovali krásné dárky.

To nejlepší z ilustrace 2012 Úterý 26. března patřilo ilustracím dětských knih – byla zahájena výstava To nejlepší z ilustrace 2012. Vernisáž proběhla za účastni náměstka primátorky pro školství a kulturu SML Kamila Jana Svobody a čtyř výtvarnic – do Liberce dorazily Lucie Dvořáková, Barbora Kyšková, Eva Sýkorová-Pekárková a japonská malířka žijící v Praze Iku Dekune. Krásné ilustrace si můžete prohlédnout v Čítárně denního tisku (poschodí -1) až do 29. dubna. Již tradiční výstava každoročně zahajovala aktivity v rámci Veletrhu dětské knihy, který tento rok z finančních důvodů proběhne ve skromnější variantě jako jednodenní Festival dětské knihy – více informací v kapitole Zveme vás.

1


Živá knihovna 27. března se již potřetí v knihovně konala Živá knihovna. Jedná se o akci, při které si čtenáři mohou na půlhodinu vypůjčit živou knihu – osobu se zajímavým životním osudem. Cílem je pomocí dialogu odbourat stereotypy a předsudky, které vůči „jiným“ lidem mnohdy panují. Letos bylo k dispozici devět knih, mezi nimi například věřící Čech, farářka, nevěřící Polák, žena, která bojovala s bulimií a další. Akce byla v dopoledních hodinách určena studentům středních škol z Liberce a Turnova, odpoledne veřejnosti. Živé knihovny se letos zúčastnilo více než 100 čtenářů. Akci uspořádala naše knihovna ve spolupráci s Libereckou občanskou společností.

ŠVÝCARSKÉ JARO V KNIHOVNĚ Pod názvem Švýcarské jaro se skrývá projekt, který vznikl a je realizován jako připomenutí dobrých vztahů mezi Švýcarskem a Českou republikou. Liberecký kraj udržuje dlouholeté partnerství s kantonem St. Gallen, a proto přímo organizoval řadu aktivit, z nichž dvě proběhly v prostorách naší knihovny. Určitě stojí za připomenutí: Švýcarsko křížem krážem 21. března jsme měli možnost poslechnout si vyprávění o některých kantonech Švýcarska. V podání Michaela Pokorného, předsedy Alpského klubu, jsme se podívali na úchvatné fotografie švýcarské přírody, alespoň na obrázcích ochutnali švýcarské speciality a nasáli atmosféru vysokých hor, průzračných jezer a zelených strání. Pořad byl zaměřen na cykloturistiku, ale i cestu lodí či pěšky. Švýcarsko je fotogenické, to se nedá popřít!

2


Autorské čtení – Leta Semadeni Se zajímavou švýcarskou autorkou Letou Semadeni jsme se mohli seznámit na jejím autorském čtení 22. března. Básnířka a prozaička žije v Engadinu a ve svých básních se zaměřuje hodně na přírodu, zvířata, rostliny… Píše rétorománsky a německy. Sérii několika čtení v rámci Švýcarského jara absolvovala spolu s publicistou a překladatelem Radovanem Charvátem, ten předčítal její texty v češtině. Obecenstvu se moc líbily ukázky z její dvojjazyčné knihy básní In mia vita da vuolp / In meinem Leben als Fuchs (česky Můj liščí život). Byla to hezká příležitost poslechnout si rétorománštinu, jazyk, kterým mluví asi 40 tisíc lidí, a který se podobá španělštině či italštině. Česky zatím autorčiny verše knižně vydány nebyly. KNIHOVNA SE PŘEDSTAVUJE – Všeobecná knihovna Když půjdete ze vstupní haly po schodech dolů, dojdete do Všeobecné knihovny. Mezi knihovníky se jí neřekne jinak než „Lidovka“ (Lidová knihovna), podle pojmenování ještě ze staré budovy. Všeobecná knihovna je naší největší půjčovnou. Dala by se rozdělit do dvou částí – na beletristickou, tj. část, kde najdete romány, povídky, detektivky, poezii apod. (řazení je žánrové podle autorů) a naučnou, kde jsou knihy řazeny tematicky. V prostoru na vás čeká spousta křesílek, do kterých se můžete pohodlně usadit a přečíst si svoji oblíbenou knihu. Nedílnou součástí jsou také počítače určené k vyhledávání v našem katalogu, pokud si však nebudete vědět rady, s důvěrou se obraťte na pracovníka u informačního pultu uprostřed půjčovny. ZVEME VÁS O JIZERSKÝCH HORÁCH - O vzniku J50 a o lyžování v Jizerských horách Povídání o lyžování v šedesátých letech, co bylo před vznikem Jizerské padesátky a o vývoji závodu. hosté: Ladislav Míka, Jiří Langer Pořádá: KVK v Liberci Kdy: středa 3. 4. 2013 v 18.00 h. Kde: Velký sál, 2. p. LETEM SVĚTEM POPULÁRNÍ HUDBY XX. STOLETÍ Dej si říct, bez swingu to není nic! Vyprávění a hudební ukázky z fondu KVK v Liberci, v pořadu živě vystoupí skupina Apple Saxes. Pořadem provází Jan Prchal. Pořádá: KVK v Liberci, Hudební knihovna Kdy: čtvrtek 4. 4. 2013 v 18.00 h. Kde: Malý sál, 4. p., vstupné dobrovolné Festival dětské knihy Besedy a autogramiády spisovatelů, prodejní stánky vybraných nakladatelství a projekt Listování. Od 14.00 hodin se koná setkání s autory a ilustrátory dětských knih, od kterých si můžete nechat podepsat svou oblíbenou knihu. Akce se koná v rámci 11. ročníku Veletrhu dětské knihy. Pořádá: Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci Kdy: čtvrtek 11. 4. 2013 od 8.30 do 17.00h. Kde: v prostorách knihovny

3


VÍTE,… …že jsme spustili nový web knihovny? Snažili jsme se vytvořit moderní web s takovou nabídkou a aplikacemi, které vyhovují současným požadavkům a standardům. Pokud vás zajímá, jestli se nám povedl, navštivte stránky www.kvkli.cz. …že od 1. dubna 2013 se mění některé poplatky? Změny se týkají zejména ročních poplatků a poplatků za vnitrostátní meziknihovní výpůjční službu. Konkrétní informace získáte na webu knihovny. …jak vám může knihovna pomoci s výzkumem nebo ve studiu? Ve středu 10. dubna 2013 od 10.45 h. vám ve Velkém sále předvedeme elektronickou databázi Academic Search Complete. Seznámíte se nejenom s jejím obsahem, ale uvidíte i praktické ukázky, jak ji efektivně využít. Seminář povede zástupce firmy EBSCO Mgr. Pavel Synek. Těšíme se na setkání s vámi. KALENDÁRIUM Jaroslav Havlíček (* 3. února 1896 † 7. dubna 1943) byl prozaik, romanopisec a povídkář. Patří mezi představitele naturalisticko – psychologické prózy meziválečného období. Narodil se v Jilemnici v rodině učitele. Přestože se chtěl věnovat malířství, začal na přání rodičů studovat obchodní vědy v Praze. Po začátku první světové války musel do armády, kde bojoval na ruské a italské frontě. Domů se vrátil v březnu 1919 a pracoval v Živnobance jako úředník. Při zaměstnání dokončil vysokou školu. Od poloviny dvacátých let se věnoval vedle úřednické práce také literární tvorbě. Debutoval v roce 1924 s poezií v časopise Zvon. Příležitostné verše psal po celý život, ale neotiskoval je. Záhy se natrvalo zaměřil na psychologickou prózu. Děj téměř všech jeho povídek se odehrává v maloměstském prostředí, jež dobře poznal ve svém rodišti. Značná část jeho literárního díla zůstala v rukopise a byla postupně vydána i dlouho po jeho smrti. Mezi jeho díla patří například: Zázrak flamendrů, Prodavač času, Hodinky pana Balabána, Neopatrné panny, Neviditelný, Petrolejové lampy, Ta třetí, Helimadoe. Jarmila Loukotková (*14. dubna 1923 † 29. října 2007) byla autorka historických románů a psychologizující četby ze současnosti. Její otec Čestmír Loukotka byl lingvista a etnograf zabývající se severoamerickou a jihoamerickou indiánskou kulturou. Maturovala na reálném gymnáziu v Praze, poté se soukromě zdokonalovala ve francouzštině a pracovala na magistrátu v Praze-Vinohradech. Po válce vystudovala na Filozofické fakultě UK francouzštinu a estetiku. Literární práci se věnovala od roku 1950. Podnikla cesty na Balkán, do Egypta, do Kalifornie, na Havaj a do Tunisu. Do literatury vstoupila již ve studentských letech povídkami Jasmín s náměty z antického Říma. Tomuto prostředí zůstala potom již věrná, stejně jako Francii patnáctého století. Třetí látkový okruh jejích próz tvoří soudobá problematika. Jejím stěžejním dílem se stala historická freska Navzdory básník zpívá, která pojednává o dobrodružném a tragickém životě francouzského středověkého „prokletého básníka“ Francoise Villona. Mezi její díla dále patří také: Není římského lidu, Spartakus, Pro koho krev, Liána smrti, Vstup do ráje zakázán, Dar jitra prvního, Medúza, Bůh či ďábel, Křik neviditelných pávů a další. ___________________________________________________________________________________ Zajímají nás vaše názory a náměty. Pište nám! http://www.kvkli.cz/navstevni-kniha/index.php

Další číslo vyjde 26. dubna 2013

E-zpravodaj KVK v Liberci připravují: Dana Petrýdesová (petrydesova@kvkli.cz), Jana Halamová (halamova@kvkli.cz)

4

E-zpravodaj březen 2013  

Informace o dění v Krajské vědecké knihovně v Liberci (akce, události, novinky a změny ve službách). E-zpravodaj vychází pravidelně na konci...

Advertisement