Page 1

NABÍDKA ROZŠÍŘENÝCH SLUŽEB PRO ŠKOLY A SKUPINY DĚTÍ

Krajská vědecká knihovna v Liberci Knihovna pro děti a mládež 2013–2014


Obsah 1. seznámení s knihovnou 2. první stránka, ostrovy 3. čteme spolu 4. konečně jsem čtenářem, klíčování 5. rok v knihovně 6. interaktivní tematické programy 7. pracujeme s naučnou literaturou 8. dějepisné besedy 9. vyučování v knihovně 10. odpolední programy 11. děti čtou nevidomým dětem


1. seznámení s knihovnou lektoři: P. Čiháčková, K. Kořínková, H. Langrová, J. Soukupová, Z. Rakušan


1. SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

>> určeno pro << Žáky 1. a 2. stupně ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka exkurze je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Tento základní program je určen školním třídám, které ještě naši knihovnu nenavštívily. Děti se tu zábavnou formou dotknou světa knih a seznámí se službami poskytovanými Knihovnou pro děti a mládež.


1.–4. třída „Seznámení s knihovnou“ pro mladší školní věk mívá přibližně tento průběh (s ohledem k věku dětí): > Jak se chodí do knihovny (co vám nabízí naše knihovna). > Pohádky a my (proč je dobré číst, rozvoj představivosti, televize versus kniha). > Jak vzniká knížka (spisovatelé, malíři). > Hádanky. > Seznámení s knižním fondem a doporučení zajímavých titulů. > Možnost nahlížení do knížek podle vlastního výběru.


5.–9. třída „Seznámení s knihovnou“ pro starší školní věk mívá tento průběh: > Krátce o historii Krajské vědecké knihovny a její současné budovy. > Rovněž velmi stručně o „podpalubí“ knihovny a o půjčovnách pro dospělé. > Procházka Knihovnou pro děti a mládež. > Krátká beseda o čtení a čtenářství. > Miniinstruktáž, jak používat elektronický katalog knihovny. > Praktický trénink vyhledávání knih v katalogu i v regálech. > Seznámení s nejdůležitějšími pravidly fungování Knihovny pro děti a mládež (formou křížovky). > Možnost nahlížení do knížek podle vlastního výběru.


2. první stránka, ostrovy lektorky: Kateřina Kořínková, Hana Langrová


2 PRVNÍ STRÁNKA, OSTROVY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

První stránka >> určeno pro << Žáky 1. a 2. stupně ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody (délka besedy je 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Pracovnice knihovny připraví pro děti nabídku knih, ze které si každé dítě vybere jednu a přečte si její první stránku. V rámci pracovní skupinky pak vyhodnotí nejlepší první stránku, která postoupí do finálního kola. V něm každá skupina prezentuje nahlas před celou třídou svou první stránku a třída následně vybere knihu s nejlepší první stránkou. Vybrané knihy si děti mohou zapůjčit domů. >> cíl << Prostřednictvím výběru na základě prvního upoutání, společného čtení, prezentace a soutěžení se u dětí odbourají bariéry v přístupu ke knihám, ty jsou jim představeny jako možný zdroj plnohodnotné zábavy. Současně se děti učí diskutovat, naslouchat názoru druhých a stručně a jasně shrnout sdělený obsah. Cyklus rozvíjí schopnost přednesu (hlasitého veřejného čtení), vlastní prezentace a práce v kolektivu.


2 PRVNÍ STRÁNKA, OSTROVY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Ostrovy Varianta cyklu „První stránka“ s prvky dramatické výchovy. >> náplň << Děti si v knihovně najdou své oblíbené knihy a vytvoří z nich „ostrovy“ podle žánru (či jiné podobnosti). Každá skupinka svůj „ostrov“ pojmenuje a pozve ostatní k jeho návštěvě. Pak děti vyberou nejlepší knihu svého „ostrova“ a sehrají scénku, která ji ostatním přiblíží. Nakonec je vybrána nejlepší kniha celého „souostroví“. >> cíl << Prostřednictvím vzájemného doporučení a podpory odbourávat bariéry v přístupu ke knihám, rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností.


3. čteme spolu lektorky: Hana Langrová, Kateřina Kořínková


3. ČTEME SPOLU Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

>> určeno pro << Žáky 4.–6. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody (délka besedy je 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Děti prožijí v knihovně „hodinu čtení“ při níž se seznámí s poutavým příběhem zajímavé knihy. Celá třída si pak může zapůjčit tuto knihu domů či do školy, kde ji děti buď individuálně, nebo společně dočtou. Pro letošní rok jsme vybrali knihy Výbuch bude v šest spisovatelky Aleny Vostré, Mio, můj Mio od Astrid Lindgrenové a knihu Únos domů, kterou napsala Iva Procházková. >> cíl << Prostřednictvím společného hlasitého čtení se u dětí odbourají bariéry v přístupu ke knize, ta je jim představena jako zdroj plnohodnotné zábavy, současně děti rozvíjí své čtenářské dovednosti.


4. konečně jsem čtenářem, klíčování lektorky: Petra Čiháčková, Kateřina Kořínková


4. KONEČNĚ JSEM ČTENÁŘEM, KLÍČOVÁNÍ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Konečně jsem čtenářem >> určeno pro << Žáky 1. a 2. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Duben – červen dle dohody (délka besedy je 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Povídání a čtení z pohádek, hádání pohádkových hádanek a kvízů, procvičování abecedy na popletených pohádkách s překvapením na konec. >> cíl << Rozvoj čtenářských dovedností – zábavnou a hravou formou děti nahlédnou do světa fantazie, seznámí se s příjemným prostředím knihovny a zorientují se v nabídce knih vhodných pro jejich věk.


4. KONEČNĚ JSEM ČTENÁŘEM, KLÍČOVÁNÍ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Klíčování >> určeno pro << Žáky 2. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody (délka besedy je 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Program volně navazující na besedu „Konečně jsem čtenářem“ je veden dle předlohy knihy I. Březinové „Teta to plete“. Na základě této knihy děti společně pátrají po popletených pohádkách, rozplétají je, a následně pomocí písmen abecedy vytváří společně vlastní knihu. Na závěr děti obdrží klíč od království knížek, na němž bude vytištěno několik zajímavých titulů ke čtení a bude sloužit i jako záložka do knihy. >> cíl << Prostřednictvím hravého a interaktivního světa pohádek odbourávat dětem bariéry v přístupu ke knize, která je jim představena jako zdroj plnohodnotné zábavy. Předáním klíče pomáháme dětem na cestě ke čtenářství.


5. rok v knihovně lektorky: Hana Langrová, Kateřina Kořínková


5. ROK V KNIHOVNĚ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Podzim a my >> určeno pro << Žáky 2.–4. tříd ZŠ >> termín a místo konání << V září, říjnu a listopadu v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Vyprávění o podzimu, lidových zvycích a svátcích v tomto období. Porovnávání našeho životního stylu se životem našich předků. Součástí bude soutěž o nejhezčí podzimní básničku a její pohybové ztvárnění. Pro mladší děti bude připravena podzimní pohádka. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy si děti rozšíří znalosti o tradicích a životě našich předků. Procvičí si slovní zásobu a důvěrně se seznámí s prostředím knihovny a světem knih.


5. ROK V KNIHOVNĚ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Problémy a my >> určeno pro << Žáky 2.–3. tříd ZŠ >> termín a místo konání << V listopadu a prosinci v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Povídání si a hraní s příběhem z knihy Martiny Drijverové Táta pro radost a pro zlost. Děti se seznámí s hlavní postavou Janou, jejími radostmi i starostmi ve škole a doma. Stanou se účastníky jedné školní přestávky v období před Vánoci. Janin zápis v deníku začíná: „Když si řeknete, že budete ve škole vzorní, může se vám klidně stát, že do toho něco přijde. A místo pochvaly dostanete poznámku. Jako já…“ Děti se pokusí zažít, jak příběh pokračoval a jak by problémy řešily ony. Součástí besedy je seznámení s dalšími knihami Martiny Drijverové. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti seznámí s významnou autorkou dětské literatury. Pomocí literární postavy se naučí způsobům řešení problémů a uvědomí si složitosti mezilidských vztahů. Procvičí si slovní zásobu a důvěrně se seznámí s prostředím knihovny a světem knih.


5. ROK V KNIHOVNĚ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Vánoce s tajemstvím >> určeno pro << Žáky 2.–4. tříd ZŠ >> termín a místo konání << V prosinci v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Budeme putovat adventem od Mikuláše do Vánoc, věnovat se lidovým zvykům a vánočním textům od známých spisovatelů (bratří Čapků, J. Lady, F. Nepila, M. Kratochvíla, Z. Svěráka…). >> cíl << Zábavnou formou si děti rozšíří znalosti o lidových zvycích a tradicích na našem území. Seznámí se s vánočními příběhy od spisovatelů pro děti a jejich knihami.


5. ROK V KNIHOVNĚ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Zima a my >> určeno pro << Žáky 1.–3. tříd ZŠ >> termín a místo konání << V lednu a únoru v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Vyprávění o lidových zvycích od Tří králů po Masopust, o dětských hrách a zimních radovánkách v minulosti i současnosti. Děti se seznámí se zimní pohádkou Miloše Macourka a pokusí se o její výtvarné a dramatické zpracování. Povíme si i o dalších knihách Miloše Macourka. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti seznámí s naší minulostí, především s lidovými zvyky. Procvičí si slovní zásobu a výtvarné dovednosti.


7. „ROK 5. ROK VVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Velikonoce a my >> určeno pro << Žáky 1.–4. tříd ZŠ >> termín a místo konání << V březnu a dubnu v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Pracovnice knihovny přizpůsobí věku dětí vyprávění o jaru, jeho svátcích, lidových zvycích, přípravě na Velikonoce a jejich oslavách. Děti si namalují třídní kraslici a naučí se veselou pohybovou básničku. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti seznámí s tradicemi a lidovými zvyky našich předků. Procvičí si paměť a důvěrně se seznámí s prostředím knihovny a světem knih.


7. ROK „ROKVVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ 5. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Čarodějnice a my >> určeno pro << Žáky 1.–4. tříd ZŠ >> termín a místo konání << V dubnu od pondělí do pátku od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Vyprávění o jaru, jeho svátcích, lidových zvycích, přípravě na Filipojakubskou noc a jejím průběhu, o slavení Májů. Děti se seznámí s Malou čarodějnicí a s dalšími „čarovnými“ knihami a jejich autory. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti seznámí s tradicemi a lidovými zvyky našich předků. Nabídneme jim knihy s tematikou čarování a čarodějnictví, odpovídající jejich věku.


7. „ROK 5. ROK VVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Lidové zvyky >> určeno pro << Žáky 4.–8. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Lidové zvyky na našem území v tom období roku, kdy si besedu objednáte (posvícení, dušičky, advent, Vánoce, masopust, Velikonoce, máje, poutě…) >> cíl << Seznámit děti s lidovými zvyky, jejich vznikem a vztahem k současnosti.


7. ROK „ROKVVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ 5. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

František Nepil a my >> určeno pro << Žáky 2.–3. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Děti se seznámí s životem Františka Nepila a jeho knihami, především s Makovým mužíčkem. Prostřednictvím této knihy a jeho hrdinů budou děti pracovat s vlastními city a pocity. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti seznámí s životem a knihami Františka Nepila.


7. „ROK 5. ROK VVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Václav Čtvrtek a my >> určeno pro << Žáky 2.–3. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Beseda bude věnována rodinným vztahům na základě pohádek Václava Čtvrtka. Rodina Rumcajse, Manky a Cipíska poslouží jako podklad k povídání o rodině: Jak to vlastně bylo s prstýnkem, který daroval Rumcajs Mance? Jaká byla Rumcajsova rodina? Byl Cipísek doma šťastný? Co potřebují děti, aby byly doma šťastné? Součástí besedy bude pohádka s hádankou a rodinný test. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti zamyslí nad vlastní rodinou, svým místem v ní, vztahy mezi rodiči a dětmi. Učitelé mají při této besedě možnost odhalit včas případné rodinné problémy svých žáků. Beseda rozvíjí dětské čtenářství, učí děti hledat v knihách odpovědi na otázky, které je trápí. Děti se seznámí s významným autorem dětské literatury a jeho díly.


7. ROK „ROKVVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ 5. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Upírek, kamarádství a my >> určeno pro << Žáky 2.–3. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Beseda o kamarádství na motivy knihy Angely Sommerové-Bodenburgové Můj kamarád upírek. Děti se seznámí s upírkem Ruprechtem a jeho kamarádem Tondou a zažijí s nimi jedno velké dobrodružství. Budou se vyjadřovat k otázkám typu: Jak si představuješ správného kamaráda? Umíš sám být dobrým kamarádem? Jak na to? >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy děti zhodnotí své vzájemné vztahy, což může zlepšit celkovou atmosféru v dané třídě. Důvěrně se seznámí s prostředím knihovny a světem knih.


7. ROK „ROKVVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ 5. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Miloš Kratochvíl, Klofáci a my >> určeno pro << Žáky 3.–4. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Budeme si vyprávět o M. Kratochvílovi, jeho knížkách a také o kamarádství a prvních láskách. Nejprve se zastavíme u Kratochvílových básniček a vybereme básničku třídy. Dále si budeme povídat o společných dobrodružstvích Michala Součka a Filipa Fialky a hlavně o tom, jak do jejich kamarádství zasáhla děvčata. >> cíl << Děti se seznámí se spisovatelem M. Kratochvílem a jeho tvorbou a zábavnou formou zhodnotí i svoje vzájemné vztahy ve třídě.


7. ROK „ROKVVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ 5. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Bajky, pohádky a my >> určeno pro << Žáky 3.–8. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Děti se seznámí s historií bajek a pohádek, s jejich nejznámějšími autory u nás a v Evropě (podle věku dětí). Potom můžeme uspořádat soutěž o nejzajímavější pohádkovou knížku. Mladší děti čeká pohádková hádanková soutěž a starší budou pracovat ve skupinách s Ezopovými bajkami nebo s pohádkou Boženy Němcové. >> cíl << Zábavnou formou se děti seznámí s nejzajímavějšími pohádkami, bajkami a jejich autory u nás a v Evropě. Zamyslí se také nad platností pohádkových zákonů v dnešním životě.


7. ROK „ROKVVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ 5. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Báje, pověsti a my >> určeno pro << Žáky 5.– 8. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Děti se seznámí s knihami bájí a pověstí a s jejich autory. Dále budeme pracovat ve skupinách s knihou podle vašeho výběru: Staré řecké báje a pověsti, Staré pověsti české, Ďáblův doktor nebo Čerti na Ještědu. >> cíl << Zábavnou formou seznámit děti s bájemi a pověstmi z Evropy, z Čech nebo z našeho kraje. Probudit v nich zájem o minulost, která je branou k budoucnosti.


7. ROK „ROKVVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ 5. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Kytice a my >> určeno pro << Žáky 5.–8. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý od 8.30 nebo 10.00 hod. nebo ve středu či čtvrtek od 8.30 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Karel Jaromír Erben, jeho balady, osud a my. Pracovnice knihovny představí K. J. Erbena prostřednictvím vyprávění jeho přítelkyně. Z jeho literární tvorby se zaměří na balady. Děti se dozvědí, co je to balada, a ve skupinách budou pracovat na téma „Hra na balady“. Zamyslí se nad tím, co nám říkají Erbenovy balady dnes. Další část besedy bude věnována ilustrátorům „Kytice“. Není nutná předchozí znalost textu. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti seznámí s životem K. J. Erbena a jeho dílem. Nad baladami se zamyslí a zhodnotí jejich význam v dnešním světě. Beseda rozvíjí abstraktní myšlení, sociální cítění a vede k uvažování nad lidským životem.


5. ROK V KNIHOVNĚ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Babička – sen a skutečnost >> určeno pro << Žáky 5.–8. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Božena Němcová, vztahy a my – beseda volně navazuje na „Kytice a my“, hledá společné rysy obou děl a rozdíly mezi nimi. Zaměřena je na život Boženy Němcové, okolnosti vzniku knihy, postavy v „Babičce“ a jejich „předlohy“ ze skutečného života. Povíme si o skutečných osudech babičky, Kristly, Míly, Mančinky, paní kněžny a jejích schovanek. Děti se seznámí i s příběhem Viktorky, který bude doplněn verši J. Seiferta. Účast žáků na besedě nevyžaduje předchozí znalost „Babičky“. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti seznámí s jednou z nejvýznamnějších českých spisovatelek, jejím životem a nejznámějším dílem. Při srovnání autorčina života s knihou „Babička“ se zamyslí nad tím, do jaké míry literární dílo odráží život svého tvůrce.


7. „ROK 5. ROK VVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Trocha poezie nikoho nezabije >> určeno pro << Žáky 4.–8. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Beseda bude vedena v duchu praktických ukázek práce s poezií. Seznámí děti s vybranými autory a jejich básněmi (výběr bude přizpůsoben věku dětí). Důraz klademe na hravou formu – součástí besedy je hra na asociace „Jak poznáš dobrou báseň“ a práce ve skupinách. Starší ročníky (7.–8. třída) budou vytvářet příběh na základě básně. Dle dohody je možné věnovat program osobnosti a dílu K. H. Máchy. >> cíl << Zábavnou formou a s použitím prvků dramatické výchovy se děti seznámí s poezií tak, jak ji nejspíš neznají. Naučí se rozumět básním, bavit se nad nimi a hledat jejich smysl. Cílem je především odbourání zábran, které děti směrem k poezii pociťují.


7. ROK „ROKVVKNIHOVNĚ KNIHOVNĚ“ 5. Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Etika a my >> určeno pro << Žáky 5.–8. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Celoročně v úterý, středu či čtvrtek od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka besedy je asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Budeme se zabývat příběhy a situacemi s morálním obsahem. Pracovat budeme většinou ve skupinách a budeme se zamýšlet nad tím, jak jednáme a proč tak jednáme. Mikropříběhy, dilemata a situace budou voleny podle věku žáků. >> cíl << Rozvoj morálního usuzování žáků, protože morální úsudek je předpokladem morálního chování.


6. interaktivní tematické programy lektoři: Kateřina Kořínková, Zdeněk Rakušan


7. INTERAKTIVNÍ „ROK V KNIHOVNĚ“ 6. TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Historie a původ českých příjmení >> určeno pro << Žáky 5.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu asi 90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Historie a vývoj českých příjmení. Každé příjmení má svůj původ a historii. Budeme zjišťovat, co které příjmení znamená, na základě čeho vzniklo, od čeho bylo odvozeno. Která jsou nejčastější příjmení v Čechách? Jaké je nejkratší a nejdelší české příjmení? Žáci budou ve skupinách formou tajenek hledat česká příjmení a pomocí informačních zdrojů v knihovně pátrat po jejich původu a vzniku. Současně se mohou dozvědět historii svého vlastního příjmení. >> cíl << Zábavnou formou s použitím dokumentů a dalších informačních zdrojů si děti rozšíří znalosti o historii a důvěrně se seznámí s prostředím knihovny a světem knih.


7. INTERAKTIVNÍ „ROK V KNIHOVNĚ“ 6. TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Státní svátky a významné dny >> určeno pro << Žáky 6.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Podle data konání workshopu: Den české státnosti (28. 9.), Den vzniku samostatného československého státu (28. 10.), Den boje za svobodu a demokracii (17. 11.), Den památky obětí holocaustu (27. 1.), Den vítězství (8. 5.) nebo Den památky obětí komunismu (27. 6.). Děti samostatně pracují s připravenými zdroji informací a výsledky své práce pak sdílejí formou diskuse. >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem občanské výchovy a dějepisu; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a ke všeobecnému vzdělávání.


6. INTERAKTIVNÍ TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

České nebe >> určeno pro << Žáky 6.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Každá skupina žáků připraví na základě textů ze stejnojmenné knihy Aleny Ježkové a pracovních listů krátkou prezentaci o některém z českých světců. Konkrétně půjde o sv. Cyrila a Metoděje, sv. Ludmilu, sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Anežku, sv. Zdislavu a sv. Jana Nepomuckého. >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem dějepisu a občanské výchovy; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a ke všeobecnému vzdělávání.


6. INTERAKTIVNÍ TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Naši prezidenti >> určeno pro << Žáky 6.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Každá skupina žáků připraví na základě textů z knihy „Panovníci českých zemí“ krátkou prezentaci o jednom z československých, resp. českých prezidentů (T. G. Masarykovi, E. Benešovi, E. Háchovi, K. Gottwaldovi, A. Zápotockém, A. Novotném, L. Svobodovi, G. Husákovi a V. Havlovi). >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem dějepisu a občanské výchovy; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a ke všeobecnému vzdělávání.


7. INTERAKTIVNÍ „ROK V KNIHOVNĚ“ 6. TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Průvodce po Liberci a okolí >> určeno pro << Žáky 4.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << V první části programu každá skupina žáků připraví jednu ze 7 virtuálních procházek po Liberci. Žáci 2. stupně ZŠ pracují přímo s knihou M. Řeháčka „Liberec: průvodce po městě a okolí“, žáci 1. stupně s upravenými texty z této publikace. V druhé části programu budou připravené „procházky“ uskutečněny s využitím dataprojektoru. Třídám z mimolibereckých škol (popř. i libereckých, chtějí-li přijít podruhé) můžeme jako alternativu nabídnout „Průvodce Libereckým krajem“. >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem vlastivědy, resp. zeměpisu a občanské výchovy; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a k poznávání města, v němž žijí.


6. INTERAKTIVNÍ TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Liberecké domy hovoří >> určeno pro << Žáky 8.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Náročnější program navazující na „Průvodce po Liberci a okolí“. Vychází ze stejnojmenné 5dílné publikace S. Technika a seznamuje žáky s některými méně všímanými, leč neobyčejně pozoruhodnými libereckými stavbami. Na přání vyučujícího mohou žáci zpracovat také stavební historii své školy. >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s informacemi o městě, kde žijí; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a k poznávání města, kde žijí.


7. INTERAKTIVNÍ „ROK V KNIHOVNĚ“ 6. TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Průvodce Prahou >> určeno pro << Žáky 4.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << V první části programu každá skupina žáků připraví jednu ze 7 virtuálních procházek po Praze. V druhé části programu budou tyto „procházky“ uskutečněny s využitím dataprojektoru. >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem vlastivědy, resp. zeměpisu, dějepisu a občanské výchovy; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a k poznávání našeho hlavního města.


7. INTERAKTIVNÍ „ROK V KNIHOVNĚ“ 6. TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Hrajeme si a přemýšlíme >> určeno pro << Žáky 4.–7. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Nejdříve děti zhlédnou sérii motivačních přírodovědných pokusů (zejména z fyzikální části přírodovědy či přímo fyziky). Budou při tom vyzývány k předpovídání a následnému vysvětlování pozorovaných jevů. V druhé části workshopu si děti volně pohrají s různými vědeckými a technickými hračkami vyrobenými – stejně jako pomůcky k úvodním pokusům – podomácku, ze snadno dostupných materiálů (dřeva, obalů od potravin, špejlí, brček, balónků apod.). >> cíl << Motivovat a nasměrovat děti k vyhledávání aktivit tohoto typu v literatuře a jiných zdrojích a k jejich samostatnému provádění ve volném čase nebo i v rámci přípravy na školní výuku. Jedná se o bezpečné, a přitom velice přitažlivé aktivity rozvíjející u dětí přesné myšlení, technickou zručnost, motivaci k zabývání se přírodovědnými a technickými problémy a také zdravý vztah k hmotným i nehmotným hodnotám kolem nás.


6. INTERAKTIVNÍ TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Objevitelé přírodních zákonů >> určeno pro << Žáky 8.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Každá skupina žáků připraví na základě textů ze stejnojmenné knihy a pracovních listů krátkou prezentaci o životě a díle jednoho z významných fyziků, kterou doplní demonstračním experimentem. Konkrétně půjde o Archiméda (hydrostatická vztlaková síla), B. Pascala (šíření tlaku v kapalině), G. Galileiho (zákon setrvačnosti), I. Newtona (zákon akce a reakce), A. Voltu (galvanický článek) a M. Faradaye (zákon elektromagnetické indukce). >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem fyziky a chemie; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a k přírodovědnému a technickému vzdělávání.


6. INTERAKTIVNÍ TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Kouzelná zahrada jménem Vesmír >> určeno pro << Žáky 6.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Knižní fond Knihovny pro děti a mládež obsahuje velké množství krásných obrazových publikací z oblasti astronomie. S jejich pomocí skupiny žáků zpracují různá astronomická témata, která pak prezentují žákům z ostatních skupin. Připraveny jsou dvě mutace programu: „Sluneční soustava“ a „Hvězdy“. >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem o vesmíru; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a k přírodovědnému vzdělávání.


7. INTERAKTIVNÍ „ROK V KNIHOVNĚ“ 6. TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Umělecké slohy >> určeno pro << Žáky 6.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << V první části programu každá skupina žáků připraví „přednášku“ o jednom z uměleckých slohů: románském slohu, gotice, renesanci, baroku, klasicismu, romantismu a secesi, popř. impresionismu. V druhé části programu budou „přednášky“ uskutečněny s využitím dataprojektoru a doplněny hudebními ukázkami. >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem dějepisu a výtvarné, hudební a občanské výchovy; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a jejich zájem o umění.


7. INTERAKTIVNÍ „ROK V KNIHOVNĚ“ 6. TEMATICKÉ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Skladatelé světové hudby >> určeno pro << Žáky 6.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Každá skupina žáků připraví na základě textů ze stejnojmenné knihy a pracovních listů krátkou prezentaci o životě a díle jednoho ze světově proslulých skladatelů, která bude doplněna hudebními ukázkami. Nabízíme dvě mutace programu: „Skladatelé barokní a klasicistní hudby“ (A. Vivaldi, G. F. Händel, J. S. Bach, J. Haydn, W. A. Mozart a L. v. Beethoven) a „Skladatelé romantické a moderní vážné hudby“ (F. Chopin, G. Verdi, P. I. Čajkovskij, C. Debussy, G. Gershwin a D. Šostakovič). >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení se studiem z naučného textu a s učivem hudební výchovy; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a jejich zájem o umění.


7. pracujeme s naučnou literaturou lektor: Zdeněk Rakušan


7. PRACUJEME S NAUČNOU LITERATUROU Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

>> určeno pro << Žáky 4.–9. tříd ZŠ >> termín a místo konání Dle dohody od 8.30 nebo 10.00 hod. (délka workshopu je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Plněním zábavných úkolů a vyhledáváním odpovědí na různé zvídavé otázky se žáci učí orientovat v regálech s naučnou literaturou, vyhledávat knihy v elektronickém katalogu, používat obsah a rejstřík knihy, čerpat informace z textu apod. >> cíl << Poskytnout žákům příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení s užíváním knihovny; podpořit motivaci žáků ke čtenářství a ke všeobecnému vzdělávání.


8. dějepisné besedy lektorka: J. Halamová


8. DĚJEPISNÉ BESEDY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Keltové >> určeno pro << Žáky 6.–8. tříd ZŠ >> termín a místo konání V úterý, středu či čtvrtek od 10.00 hod. (délka besedy je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Zajímavé povídání o Keltech doplněné barevné obrázky. Kdo byli Keltové? Jaké měli zvyky? Jak se oblékali? Každé dítě si zkusí napsat svoje jméno písmem, které staří Keltové používali a zjistí, jaký je jeho strom podle keltského stromového kalendáře. >> cíl << Netradičním způsobem seznámit děti s historií. Upoutat jejich pozornost a zapojit je do debaty. Ukázat jim, že všechny informace, které se dozvěděly na besedě, si mohou najít také v knihách.


8. DĚJEPISNÉ BESEDY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Starověcí Egypťané >> určeno pro << Žáky 6.–8. tříd ZŠ >> termín a místo konání << V úterý, středu či čtvrtek od 10.00 hod. (délka besedy je 60–90 min.) v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Zajímavé povídání o starověkém Egyptě doplněné o barevné obrázky. Jak se žilo ve starověkém Egyptě? Jak se stavěly pyramidy a k čemu sloužily? Jaké bylo jejich náboženství? Každé dítě si zkusí napsat svoje jméno pomocí hieroglyfů. >> cíl << Netradičním způsobem seznámit děti s historií. Upoutat jejich pozornost a zapojit je do debaty. Ukázat jim, že všechny informace, které se dozvěděly na besedě, si mohou najít také v knihách.


9. vyučování v knihovně


9. VYUČOVÁNÍ V KNIHOVNĚ Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

>> určeno pro << Žáky 1. a 2. stupně ZŠ >> termín a místo konání << Dle dohody (nejlépe od 8.30 nebo 10.00 hod.) v Knihovně pro děti a mládež >> náplň << Pracovníci Knihovny pro děti a mládež pomohou vyučujícímu s přípravou a realizací jeho vlastní vyučovací hodiny v prostorách knihovny. K dispozici je široký výběr dětské beletrie i naučné literatury (včetně učebnic) a 3 osobní počítače s připojením k internetu. >> cíl << Poskytnout žákům vynikající příležitost k rozvíjení klíčových kompetencí podle RVP ZV ve spojení s knihou jako zdrojem informací a s užíváním knihovny. Navíc netradiční vyučovací prostředí může vyučujícímu pomoci motivovat žáky k učení a odbourávat jejich případné obavy z vyučování.


10. odpolední programy lektoři: Oto Dymokurský, Hana Langrová, Zdeněk Rakušan, Marek Sekyra


10. ODPOLEDNÍ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Básničková poradna >> určeno pro << Všechny děti, které rády vyprávějí a recitují nebo se připravují na soutěže tohoto zaměření. >> termín a místo konání << Pravidelně první úterý v měsíci od 16.00 hod. v Knihovně pro děti a mládež. >> náplň << Naučíme se interpretovat vlastní texty. Budeme si radit při výběru a interpretaci textů jiných autorů a také se zábavnou formou seznamovat s poezií a tvorbou básníků pro děti a mládež.

Literární klub >> určeno pro << Všechny literárně tvořivé mladé lidi. >> termín a místo konání << Pravidelně druhé úterý v měsíci v Knihovně pro děti a mládež. V 16.00 hod. se scházejí žáci ZŠ a nižších ročníků gymnázia, v 17.00 hod. studenti středních a vysokých škol a pracující. >> náplň << Mladí autoři tu mohou prezentovat své práce a získat zpětnou vazbu od odborných lektorů (O. Dymokurského, H. Langrové a M. Sekyry) i od sebe navzájem.


10. ODPOLEDNÍ PROGRAMY Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

Z pohádky do pohádky >> určeno pro << Malé i velké, kteří mají rádi pohádky. >> termín a místo konání << Pravidelně každé třetí úterý v měsíci v Knihovně pro děti a mládež od 16.00 hod. >> náplň << Čtení a tvoření výtvarné, literární nebo dramatické. Výtvarné: kreslení nebo jiné výtvarné tvoření podle toho, co jsme právě slyšeli Literární: dopsání konce pohádky nebo jejího pokračování… Jak vnímají pohádku jednotlivé postavy. Dramatické: rozhovory postav z pohádky, vytvoření jiné verze pohádky, dramatické hry

Hrajeme si, přemýšlíme a vyrábíme >> určeno pro << Všechny školní děti a jejich (pra)rodiče. >> termín a místo konání << Pravidelně čtvrté úterý v měsíci od 16.00 hod. v Knihovně pro děti a mládež >> náplň << Děti sledují i samy provádějí zábavné „vědecké“ pokusy, řeší hlavolamy, vyrábějí „vědecké“ hračky...


11. děti čtou nevidomým dětem vedení projektu: Radka Vojáčková


11. DĚTI ČTOU NEVIDOMÝM DĚTEM Krajská vědecká knihovna v Liberci – Knihovna pro děti a mládež

>> určeno pro << Žáky 1. a 2. stupně ZŠ, studenty SŠ >> termín a místo konání << Září 2013 – duben 2014 >> náplň << Vytvoření zvukové nahrávky knihy Ivony Březinové „Začarovaná třída“. Děti nejprve přečtou danou knihu a pedagog následně vybere čtenáře, kteří jsou schopni hlasitě číst a být zprostředkovateli zážitku pro nevidomé děti. Tito žáci se pak zúčastní konkurzu, na kterém režisér nahrávky rozhodne o konečném výběru interpretů zvukové knihy. >> cíl << Vydávání zvukových knih určených pro slabozraké, nevidomé a jinak tělesně handicapované děti, především paraplegiky. Tedy pro ty děti, pro které je čtení nedostupné. Prostřednictvím zvukových knih je seznamujeme se současnou dětskou literaturou v podání jejich vrstevníků. Vedlejším, ale nijak zanedbatelným efektem projektu je i podpora čtenářství u dětí základních škol a výchova k solidaritě s handicapovanými lidmi.


Uvedené programy si můžete objednat osobně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Všechny dopolední i odpolední programy s výjimkou „Hrajeme si, přemýšlíme a vyrábíme“ (kde vybíráme dobrovolné vstupné) jsou poskytovány bezplatně.

Těšíme se na vaši návštěvu

KONTA K T Y tel.: 482 412 160 Petra Čiháčková cihackova@kvkli.cz Kateřina Kořínková korinkova@kvkli.cz Zdeněk Rakušan rakusan@kvkli.cz tel.: 482 412 163 Hana Langrová langrova@kvkli.cz Jitka Soukupová soukupova@kvkli.cz

ilustrace: Ivan Antoš


Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec tel.: +420 482 412 111, fax: +420 482 412 122 www.kvkli.cz

NABÍDKA ROZŠÍŘENÝCH SLUŽEB PRO ŠKOLY A SKUPINY DĚTÍ  

1. seznámení s knihovnou 2. první stránka, ostrovy 3. čteme spolu 4. konečně jsem čtenářem, klíčování 5. rok v knihovně 6. interaktivní...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you