Page 1


Významné artefakty a osobní předměty ze sbírky Lenore Do olanové a  Harolda Morrise. Knihy, oblečení, šperky atd.

Leanne Shapton


Z anglického originálu Important Artifacts and Personal Property from the Collection of Lenore Doolan and Harold Morris, Including Books, Street Fashion, and Jewelry přeložil Petr Eliáš Odpovědná redaktorka Lenka Matoušková Grafická úprava Leanne Shapton Sazba Ivan Mráz Vydalo nakladatelství Kniha Zlín, Ing. Marek Turňa, Na Drahách 369, 760 01 Zlín, v roce 2011 Vytiskla tiskárna EKON, družstvo, Jihlava Vydání první Všechna práva vyhrazena www.knihazlin.cz info@knihazlin.cz

Copyright © 2009, Leanne Shapton All rights reserved Translation © Petr Eliáš, 2011 ISBN 978-80-87497-25-8


„Ten popelník stával u postele. Na straně, kde spávaly dámy.“ „Tu památku budu opatrovat,“ řekl jsem. „Kdyby tak popelníky uměly mluvit, pane.“ „Ano, to by bylo.“ Graham Greene, Konec dobrodružství

Všude hledáme absolutno, ale nacházíme jen věci. Novalis


1002 1002 1002 1002 1002

1001 1001 1001 1001 1001

1003 1003 1003 1003 1003

1004 1004 1004 1004 1004

LOT 1001 LOT LOT 1001 1001 A photograph of Lenore Doolan, age 26 1001 A A photograph photograph of of Lenore Lenore Doolan, Doolan, ageage 2626 LOT 1001 An originalLenore color print of Doolan at her26desk at The New Fotografie Doolanové ve věku let An An original original color color print print of of Doolan Doolan at her at her desk desk at The at The New New A photograph of Lenore Doolan, age 26 York Times, 2002. Taken by Adam Bainbridge, a coworker. Originál barevné fotografie, na níž je Doolanová u svého York York Times, Times, 2002. 2002. Taken Taken by by Adam Adam Bainbridge, Bainbridge, a coworker. a coworker. An original color print of Doolan at her desk at The New 4 x 6v redakci in. Yorkby Times v roce 2002. Autorem je 4stolu x46Times, xin. 6 in. 2002.New York Taken Adam Bainbridge, a coworker. $10–20 kolega Adam Bainbridge. 10 x 15 cm. $10–20 $10–20 4 x 6 in. 10–20 USD

LOT 1003 LOT LOT 1003 1003 An invitation 1003 An An invitation invitation LOT 1003 An invitation to a Halloween party, October 31, 2002, Pozvánka An An invitation invitation to to a Halloween a Halloween party, party, October October 31,31, 2002, 2002, An invitation given by Morris’s close friends,party photography agentskterou Rekha Pozvánka na halloweenskou 31. října 2002, given given by by Morris’s Morris’s close close friends, friends, photography photography agents agents Rekha Rekha An invitation to a Halloween party, October 31, 2002, 1 Subramanian and Paulo Vitale. 4 x 5 ⁄ 4 1in. 1 Morrisovi poslali blízcí přátelé z fotografické agentury, Subramanian Subramanian and and Paulo Paulo Vitale. Vitale. 4 x 4 5 x 5 ⁄ 4 in. ⁄ 4 in. given by Morris’s close friends, photography agents Rekha $5–10 Rekha a Paulo Vitale. $5–10 $5–10Subramanianová Subramanian and Paulo Vitale. 4 x 51⁄4 in. 10 x 13,8 cm.

$10–20

$5–10

LOT 1002 LOT LOT 1002 1002 A passport photograph of Harold Morris, age 39 1002 A A passport passport photograph of of Harold Harold Morris, Morris, ageage 3939 LOT 1002 photograph An original print of Morris,Morrise taken inve 2002 prior to a Pasová fotografie Harolda věku 39 let An An original original print print of of Morris, Morris, taken taken in in 2002 2002 prior prior to to a A passport photograph of Harold Morris, age 39a Originál fotografie Morrise, zhotovené v roce photography assignment in the Philippines. 2 x2002, 2 in. před photography photography assignment assignment in in the the Philippines. Philippines. 2 x22xto in. 2 ain. An original print of Morris, taken in 2002 prior jeho fotografickou zakázkou na Filipínách. 5 x 5 cm. $10–20 $10–20 $10–20 photography assignment in the Philippines. 2 x 2 in.

LOT 1004 LOT LOT 1004 1004 A group of photographs 1004 A A group group photographs photographs LOT 1004of of Lenore Doolan and her college friend Kyle Kaplan are seen Konvolut fotografií Lenore Lenore Doolan Doolan and and herher college college friend friend Kyle Kyle Kaplan Kaplan areare seen seen A group of photographs Lenore up Doolanová a její kamarád dressed for Halloween. 6 x 4 in.z fakulty Kyle Kaplan dressed dressed up up for for Halloween. Halloween. 6 x 6 4 x in. 4 in. Lenore Doolan and her college friend Kyle Kaplan are seen v kostýmech na Halloween. 15 x 10 cm. $10–20 (3) $10–20 $10–20 (3)(3) dressed up for Halloween. 6 x 4 in.

$10–20 4 44 4

$10–20

10–20 USD

5–10 USD

10–20 USD

(3)


1005 1005 1005 10051005 LOT LOT 1005 Morrise a Doolanové AFotografie photograph of Morris and Doolan A photograph of Morris and Doolan Morrise a Doolanové party u přátel. Morris je AFotografie photograph of Morris and Doolannaathalloweenské the Subramanian-Vitale Halloween A photograph of Morris and Doolan at the Subramanian-Vitale Halloween oblečen jakois Harry jako Lizzie Bordenová. První party. Morris dressedHoudini as Harry a Doolanová Houdini and Doolan as Lizzie Borden. First party. Morris is dressed as Harry Houdini and Doolan as Lizzie Borden. First známáphotograph společná fotografie páru, autor neznámý. V rozích jsou malé known of the couple together. Photographer unknown. Smalldírky po known photograph of the couple together. Photographer unknown. Small špendlíku. x 15 cm. tack holes in 10 corners. 4 x 6 in. tack holes in corners. 4 x 6 in. 25–30 USD $25–30 $25–30

1006 1006 1006

10061006 LOT LOT 1006 psaný vzkaz ARukou handwritten notation A handwritten notation vzkaz psanýnotation kuličkovým perem na koktejlovém ubrousku. AKrátký short handwritten in ballpoint penzeleném on a green cocktail napkin. A short handwritten notation in ballpoint pen on a green cocktail napkin. Kompletní text: „lenore_doolan@nytimes.com“. Mírně pomačkaný. Reads: “lenore_doolan@nytimes.com.” Some wear and creasing. 5 x 5 in. 12,5 x Reads: “lenore_doolan@nytimes.com.” Some wear and creasing. 5 x 5 in. $15–20 12,5 cm. $15–20 15–20 USD

LOT 1007 LOT 1007 A1007 handwritten letter A handwritten letter ARukou handwritten from Ann Doolan to her sister Lenore, dated November psanýletter dopis A handwritten letter from Ann Doolan to her sister Lenore, dated November 1,Rukou 2002, reading in part: crazy you’d met himLenore, before—goes to show1.it listopadu IS psaný dopis od“That’s Ann Doolanové sestře datovaný 1, 2002, reading in part: “That’s crazy you’d met him before—goes to show it IS all2002. timing. I like the sound„To of him. Probablyžewhat thought badgering was just že Ukázka textu: je zvláštní, jsi hoyou potkala užwas dřív. Jen to dokazuje, all timing. I like the sound of him. Probably what you thought was badgering was just plain old-fashioned ardor. Should we bePodle alarmed hecowas Harryříkáš, Houdini? OPRAVDU jde jen o načasování. toho, o něm se miPerhaps líbí. To,he’ll co jsi plain old-fashioned ardor. Should we be alarmed he was Harry Houdini? Perhaps he’ll always come back to you OR he’s a masterstarý of escape . .projev .” Paleobdivu. pink G.Myslíš, Lalo, Vergé považovala za obtěžování, byl nejspíš dobrý že by nás always come back to you OR he’s a master of escape . . .” Pale pink G. Lalo, Vergé de France paper. 8 x že53⁄šel 4 in. mělo znepokojovat, zrovna za Houdiniho? Třeba se k tobě bude pořád vracet. de France paper. 8 x 53⁄4 in. Not illustrated. Anebo je to naopak mistr úniků…“ Světle růžový papír značky G. Lalo, Vergé de Not illustrated. $15–20 France. 20 x 14,5 cm. $15–20 Bez ilustrační fotografie. 5 5 15–20 USD

5


1008 1008 1008

LOT 1008 1008 LOT 1008triko A colorful shirta pohlednice and postcard Barevné A colorfultriko shirtseand postcard A brightly patterned cotton shirt with uniqueflitrovou large Bavlněné světlým vzorem a velkou Anášivkou, brightlyappliqué. patterned cotton shirt withreads unique large sequined inside collar “Marjan značka Label „Marjan Pejoski“, dárek od Morrise. sequined appliqué. Label collar reads “Marjan Mírně seprané a obnošené. Velikost S.Included K triku Pejoski.” Some fading andinside wear. Size S. ispatří a Pejoski.” Some fading and wear. Size S. Included is the a pohlednice Wolfganga Tillmanse z Muzea postcard of as fotografií Wolfgang Tillmans photograph from postcard of Wolfgang Tillmans photograph from dostala thegift. moderního umění v New Yorku, již Doolanová Museum of aModern Art, enclosed with the original Museum of Modern Art, enclosed with theink original gift. spolu s trikem. Nato pohlednici kuličkovým perem napsán Morris’s short note Doolan injeballpoint reads in Morris’s short note to Doolan in ballpoint ink reads in Morrisův vzkaz: „Nikdo nikdy nekupuje oblečení.“ full: “Nobody ever buys me mi clothes.” full: “Nobody 20–30 USD ever buys me clothes.” $20–30 $20–30

1009 1009 1009

LOT 1009 LOT 1009 1009 Board game pieces and board Písmena a herní plán deskové hry envelope, spelling Board game pieces and board Eight Scrabble letter pieces in a paper Papírová obálka s osmi písmeny ze original hry Scrabble, z nichž Eight Scrabble letter pieces in a paper envelope, spelling out “THANK YOU.” Included is an Scrabble lze sestavit „DĚKUJU TI“. Přiložena je desková hra out “THANK YOU.” Included is an original Scrabble board game (copyright © 1987). All pieces intact, some Scrabble (©(copyright 1987). Písmena jsou board © 1987). Allneporušená, pieces intact,v rozích some wear togame corners of board. herního plánu je wear to corners of patrné board. opotřebení. $20–30 20–30 USD $20–30 LOT 1010 LOT 1010 Raymond Queneau, 1010 Queneau, Raymond Exercises in Style (New Directions, 1981), paperback Queneau, Raymond Exercises in Style 1981), paperback edition. Laid into(New page Directions, 114 is an unfinished letter from Stylistická cvičení (New114 Directions, 1981), brožované edition. Laid into an unfinished letter from Harold Morris to page his closestisfriend, photographer Jason vydání.Morris Na straně je založen Morrisův Harold his114 closest friend,nedokončený photographer Jason 4, Frank, on HoteltoChicagoan stationery, dated November dopis nejbližšímu příteli, fotografu Jasonu Frankovi. 4, Frank, on Hotel Chicagoan stationery, dated November 2002. Reads in part: “She gave me Scrabble letters that spelled DopisReads je psán papíře hotelu Chicagoan 2002. in na part: “She s hlavičkou gave me Scrabble that out “thank you,” I arranged them to say “okayletters hunt,” “aspelled hunk a datován 4. listopadu 2002. Ukázka textu: „Dostal jsem od out “thank you,” I arranged them to say “okay hunt,” toy,” and “yank thou” before I figured it out. The next“adayhunk she ní písmenka ze Scrabblu, která dávala dohromady ‚děkuju ti‘. toy,” andthe“yank before. .I .” figured gave me rest ofthou” the board 10 xit7out. in. The next day she Nejdřív jsem z toho složil ‚kuju děti‘, pak ‚děj u tiku‘ a nakonec gave me the rest of the board . . .” 10 x 7 in. $10–20 ‚ukuj idě‘, než jsem na to přišel. Druhý den mi dala celou hru…“ $10–20

1010 1010 1010 6 66

25 x 17,5 cm. 10–20 USD


1012

1012

1011 LOT 1011 Výtisk e-mailu s popisem cesty a rukou psanou A printout of an e-mail containing directions, poznámkou with a handwritten notation E-mail datovaný 25. listopadu 2002 od Morrise pro An e-mail dated November 25, 2002, from Morris to Doolanovou s popisem cesty k domu v Croton Falls Doolan giving directions to a house in Croton Falls, NY. ve státě New York. Přiložen je lístek se vzkazem Handwritten in ballpoint pen in Doolan’s hand is a note od Doolanové, napsaný kuličkovým perem. Text: reading in full: “Thanksgiving / Croton Falls / Friday / Grand „Díkůvzdání / Croton Falls / pátek / nádraží Grand Central / Central Metro-North / Sweet / Dessert . . . /pumpkin batáty / dezert… dýňový koláčpotatoes / banánová buchta máslové cake / banana loaf / buttertarts?/ Gma’s recipe / / HIM / košíčky / recept od babičky / víno? / ON / ON /Wine? ON / HAL.“ 1 HIM / HIM / HAL.” 11 x 8 ⁄ 2 in. 27,5 x 21 cm. Not illustrated.fotografie. Bez ilustrační $15–20 15–20 USD

1012 LOT 1012 Konvolut polaroidových fotografií A group of Polaroids Šest fotografií, na nichž si Doolanová zkouší různé Six Polaroids of Doolan trying on various casual outfits, neformální modely. Fotografie pořídila aparátem taken by her friend, fashion stylist Jessica Frost. polaroid její přítelkyně, stylistka Jessica Frostová. 1 3 ⁄2 x 4 in. 8,75 x 10 cm. $20–30 (6) 20–30 USD

77


1013 1013 1013

1014 1014 1014 LOT LOT1013 1013

1013 AADVD DVD DVD AADVD ofofthe film Brew DVD the filmStrange Strange Brewfeaturing featuringBob Bob DVD s komedií Strange Brew, v níž vystupuje and Doug McKenzie (Dave Thomas and Rick and Doug McKenzie (Dave Thomas and Rick populární dvojice postav Bob a Doug McKenzie Moranis). Good condition. Moranis). Good condition. (Dave Thomas a Rick Moranis). Dobrý stav. 717⁄2 1x⁄2 x515⁄2 1x⁄2 x1⁄2 1in. ⁄ 2 in. 18,75 x 13,75 x 1,25 cm. $10–20 $10–20 10–20 USD

LOT 1014 LOT1014 1014 AAcolor photograph Barevná fotografie color photograph AAphotograph ofofDoolan and atat Dne Fotografie Doolanové a Morrise na oslavě photograph Doolan andMorris Morris Thanksgiving dinner. Photographer díkůvzdání. Autor neznámý. V rozích dírky po Thanksgiving dinner. Photographer unknown. tack špendlících. 10 x 15 cm. unknown.Small Small tackholes holesinincorners. corners.4 4x x6 6in.in. $10–20 10–20 USD $10–20 Doolan is wearing an sobě outfit seen in Lot 1012. jako na jedné Doolanová má na Doolan is wearing an outfitstejný seen inmodel Lot 1012. z fotografií v položce č. 1012. LOT LOT1015 1015

1015

1015 1015 88 8

1015 AAhandwritten handwrittennote note Rukou psaný dopis from Doolan to Morris on AAhandwritten handwrittennote note from Doolan to Morris on Rukou psaný dopis od Doolanové pro Morrise New NewYork YorkTimes Timesletterhead. letterhead.Reads Readsininpart: part:“Dear “Dear naHarold dopisním papíře s hlavičkou New York Times. HaroldHoudini, Houdini,Had Hada agreat greattime timeatat Ukázka textu: „Milý Harolde anxious Houdini, na Díkůvzdání Thanksgiving—though Thanksgiving—thoughI was I was anxioustotomeet meet jsem se skvěle bavila – i když jsem byla ze setkání s Tvými your friends, you magically made mymynerves your friends, you magically made nerves přáteli nervózní, jakýmsi kouzlem jsi mě té úzkosti disappear . . .. I’d totosend a athank note, disappear . I’dlike likeposlat send thankyou you note,and and zbavil. Chtěla. bych jim poděkování, Marianne Marianne asked forforthethebuttertart recipe. Hilarious Marianne asked buttertart recipe. Hilarious navíc prosila o recept na ty moje muffiny. A víš, co je they had —What is their theyalready already hadStrange StrangeBrew Brew —What their mi legrační? To DVD, Strange Brew, už mají. isNapíšeš 1 address?” 1010 ⁄2 1x⁄2 x717⁄4 1in. address?” ⁄ 4 in. jejich adresu?“ 26,3 x 18 cm. $15–20 $15–20 15–20 USD


1017 1017 1017

1016 LOT LOT1016 1016 Dva lístky do kinatickets A Apair pair ofofmovie movie tickets Dva nepoužité lístky dotonewyorského Film Forum A Apair pair ofofunused unused tickets tickets toAnnie AnnieHall Hallatkina atthe theFilm FilmForum, Forum, na Annie Hallovou. 1 11 1 116,3 x 3,8 cm. New NewYork. York.2 2⁄2 x⁄22 x1 1⁄2 in. ⁄22 in. Bez ilustrační fotografie. Not Notillustrated. illustrated. 5–15 USD $5–15 $5–15

1018 1018

1017

LOT LOT1017 1017 Divadelní program ke hře Večeře o osmé AAtheater theaterplaybill playbillfor forDinner DinneratatEight Eight Program k představení hry Večeře o osmé v divadle A A theater theater playbill playbill for for Dinner Dinner at at Eight Eight at at the theVivian VivianBeaumont Beaumont Vivian Beaumont Theater. Okraje jsou popsány střídavě Theatre. Theatre. Handwriting Handwriting in in margins margins alternates alternates between between rukopisem Doolanové a Morrise: „Ty pláčeš? / Ne,Doolan toDoolan je 1 11 and and Morris: Morris: “Are “Are you you crying? crying? / No, / No, allergies. allergies. / Crying!” / Crying!” 8 8⁄2 x⁄22 x535⁄4 33in. ⁄44 in. alergie. / Pláčeš!“ 21,3 x 14,4 cm. $10–15 $10–15 10–15 USD LOT LOT1018 1018 1018 A Apair pair ofofcolor color photographs photographs Dvě barevné fotografie One One photograph photograph ofofDoolan Doolan waiting waitingoutside outside Morris’s Na jedné z fotografií čeká Doolanová před Morris’s Morrisovým domem na at Sherman Street Street, 11A v Brooklynu. Na apartment, apartment, at11A 11ASherman Sherman Street, Brooklyn. Brooklyn.The Thedruhé other otherofof čeká Morris před domem Doolanové na Grove Street 84 Morris Morris waiting waiting outside outside Doolan’s Doolan’s West WestVillage Village apartment apartment atat ve84Grove West Village. 84 Grove Street. Street.4104x xx6 15 cm. 6in.in. 20–40 USD $20–40 $20–40 (2)(2) 1019 LOT LOT1019 1019 Mitfordová, Nancy Mitford, Mitford,Nancy Nancy Hledání lásky a Láska v chladném podnebí (Modern Library The ThePursuit PursuitofofLove Loveand andLove Loveinina Cold a ColdClimate Climate(Modern (Modern Edition, 1982), pevná vazba. Bez přebalu. Na titulním Library LibraryEdition, Edition,1982), 1982),hardcover hardcoveredition. edition.No Nodust dustjacket. jacket. listu vepsáno: „Půjčeno Lenore v předvečer mého odjezdu do Inscription Inscriptionreads: reads:“Loaned “LoanedtotoLenore Lenoreononthetheeveeveofofmymydeparture departure Londýna, 11. prosince 2002. Po návratu bude požadováno totoLondon, London,Dec Dec11112002. 2002.ToTobebeclaimed claimedupon uponmymyreturn. return. zpět. Nezapomeň na mě. H.“ 15 x1 22,5 x 3 cm. Don’t Don’tlose losemymyplace placeH.” H.”6 6x x9 9x x1 1⁄4 11in. ⁄44 in.

1019

1019 1019

999

Leanne Shapton: Významné artefakty a osobní předměty ze sbírky Lenore Doolanové a Harolda Morrise  

Aukční katalog toho o člověku dokáže říct hodně – o jeho vášních a marnivosti, poklescích i cítění. O tom lepším i horším, čím prochází. Lea...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you