__MAIN_TEXT__

Page 1

mladá fronta jaro–léto

2011


obsah beletrie

5–31

Arnošt Lustig Modlit ba pro Kateř inu Horov it zovou 7 | Egon Hostovský Nezvěstný 8 | Daniela Kovářová Oko za oko  9 | Magda Jogheeová Nejlepší př ítel člověka je mol 10 | Raymond Chandler Hlubok ý spánek 11 | E. S. Gardner Př ípad zdráhavé modelk y 12 | Simon Kernick Neúprosný  13 |

John le Carré Panamsk ý krejč í 14 | Helena Reich Mokrý hrob  15 | David Baldacci Posledn í na odstřel 16 | Hana

Whitton Sedmý hř ích se trest á smr t í 17 | Manda Scottová Boudica 4. Ve znamen í hada 18 | Kristina Carlson Zahradn ík pana Darw ina 19 | Dimitri Verhulst Úprdelný dny na úprdelný pl ane tě 20 | Claudio Magris Poslepu 21 | Nikolaj Vasiljevič

Gogol Taras Bul ba 22 | Thomas Mann Smr t v Benátkách 23 | Philip Roth Pokořen í 24 | Philip Roth Por tnoy ův komplex 25 | John Cheever Město zmařených snů 26 | Sue Townsendová Adr ian Mole – Lé t a v divoč ině 27 | Jane Austenová,Ben

H. Winters Rozum a c it a mořské př íšery  28 | Rachel Heath Př íkl adná ang lická žena 34 | James Lever Já, Chee t a  30 |

Mark Logue a Peter Conradi Králova řeč 31 |


naučná literatura

33–64

literatura pro děti a mládež

67–89

Stephen Jay Gould Lž ivé kameny z Marákeše 34 | Angus

Miloš Kratochvíl Hloupež n íc i 68 | Jürgen Banscherus De tek t iv

Konstam P irátstv í 35 | Werner Biermann Lé to 1939  36 |

Kv ítko: Př ípad modrý kolotoč 69 | Tony Abbott Tajemstv í

Vojtěch Steiner Dějiny jóg y 37 | Robert Dinwidie Strav itelná

země Drúún – 4. dí l 70 | Michael Bond Padding ton se

věda 39 | Melv yn Bragg Dvanác t kn ih, k teré změn ily svě t 40 |

zabydluje 71 | Miloš Kratochvíl Pachatelé dobrých skutků 4:

Toby Thacker Konec Tře t í ř íše 41 | Stanislav Šulc A Oscara

Bourác i 73 | Alena Kastnerová O líné bab ičce 74 |

dost ává… 42 | Katya Kocourek Čechoslovak ist a Rudolf

Karin Müllerová De tek t ivní kancel ář Podkova, 13. dí l :

Medek 43 | Zlatica Zudová-Lešková Zapomenut á elit a 44 |

Př ípad Caruso 75 | Julia Jarmanová Tajemná kočka Ka

Dalibor Státník, Tomáš Jakl Kvě ten 1945 na Měln icku 45 |

a az técká obě ť 76 | Super test y pro holk y – Jaká doopravdy

Terr y Mort Hemingwayov y hlídk y 46 | Tomáš Svoboda, Jan

jsi? 77 | Pascale d’Andon a Catherine Pouligny Módn í

Lakosil, Ladislav Čermák Velká kn iha o malých bunkrech  47 |

návrhářka – Líčení 78 | Renée Russellová Deník mimoňk y  79 |

Charles Heller Dlouhá cest a domů 48 | Alban Traquet Roman

Thomas Flintham Bl áznivá bludiště 81 | Rachel Cathy

A bramov ič 49 | Peter Ames Carlin Paul McCar tne y  50 |

Hopkinsová Milionové holk y 82 |Iva Macků Normáln í

Michael Lang Woodstock 51 | Daniel Povolný, Vladimír

porucha 83 | Paola Zannonerová Dance! 84 |Carrie Ryanová

Souček, Radomír Zavadil Fran t išek Janeček 52 | Pavel Kosatík

Les rukou a zubů  85 | Kathr yn Laskyová Legenda o sov ích

Ferdinand Peroutka. Pozdější ž ivot 53 | Pavel Kosatík Česká

strážc ích – 2. Cest a 87 | Eva Obůrková Proč V ik ingové

in teligence 55 | Christopher McDougall Zrozen k běhu  56 |

nemají rohy 89 |

Václav Vokolek Neznámé Čechy 3 – Severn í Čechy 57 | Jan Čáka Toul ání po Brdech 58 | Kolektiv redakce The Economist Svě t by znysu 59 | Marshall McLuhan Jak rozumě t médiím  60 | Jitka

Rákosníková Česká domác í kuchařka II 61 | Markéta Hrubešová Tak vař ím já 62 | James Clench W illiam & Kate  63 | Ladislav

Špaček Špaček v porcel ánu 54 |


beletrie


Lustig se v této novele podjal úkolu vytvořit modelovou situaci, která by zpravovala o tom, jakými triky pracuje zlo, jak dovedně manipuluje s bezmocným davem a jak dosahuje svého cíle snadno, způsobem, který se z odstupu zdá evidentně průhledný. M i l a n J u n g m a nn

Jeden z nejlepších Lustigových textů v novém vydání Arnošt Lustig

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou Ačkoliv Arnošt Lustig většinu svých děl stále doplňuje, tato novela zůstala již od roku 1964, kdy vyšla poprvé, téměř netknutá. I tento fakt svědčí o tom, že jde o dokonalé dílo, jedno z nejlepších, které tento slavný český spisovatel napsal. Skupina dvaceti bohatých židovských obchodníků pod vedením pana Cohena je jakoby nedopatřením odvezena z Itálie do koncentračního tábora. V průběhu vyjednávání o výměně za německé zajatce jim nacisté, zastoupení úlisným panem Brenskym, slibují, že za milion švýcarských franků je všechny, včetně mladé tanečnice Kateřiny Horovitzové, odvezou vlakem až k americké lodi… Silný příběh, kde fanatismus dostane zaslouženou lekci od toho nejslabšího protivníka.

Váz., 144 stran 130 × 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: únor

česká próza

7


Špionážní román z doby vítězného Února

Váz., 264 stran 130 × 200 mm Cena cca 269 Kč Termín vydání: únor

Justiční povídky s poučením

Egon Hostovský

Daniela Kovářová

Nezvěstný

Oko za oko

Román se špionážní zápletkou ve stylu Grahama Greena zobrazující odcizenost člověka ve společnosti ovládané totalitní ideologií. Kniha vychází 60 let od prvního vydání. Hlavním hrdinou je židovský intelektuál Erik Brunner, tápající mezi strachem z nového režimu a podvědomou touhou podvolit se mu. V pozadí textu stojí jakási centrální postava, novinář Petr Král. Do spletitého světa tajných služeb uvádí Brunnera komunistický funkcionář Matějka. Do všeho se plete komická postava Stanleyho Johnsona z Nebrasky, který do Prahy přijíždí krátce před únorovými událostmi pátrat po svém kufru, kde jsou důkazy svědčící o jeho manželské nevěře. To mu ale zfanatizovaní agenti na obou stranách barikády nevěří a vidí v něm zvlášť rafinovaného agenta…

Kniha obsahuje dvě desítky povídek z justičního prostředí, které ukazují, že život je plný právních problémů, a představuje čtenáři i jejich řešení. Někdy ovšem ani znalost paragrafů nepomůže ke štěstí. Začtěte se do lidských osudů, omylů, vítězství i proher, v soudních síních i mimo ně. Autorka – bývalá ministryně spravedlnosti – čerpala při psaní ze své dvacetileté praxe advokátky a obhájkyně.

Váz., asi 160 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: květen

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Daniela Kovářová (nar. 1964) Advokátka, od května 2009 do července 2010 ministryně spravedlnosti ve vládě Jana Fischera. V r. 2008 vydala sbírku sci-fi povídek a mikrohororů Minutové povídky a v r. 2009 sbírku o lásce a vztazích nazvanou „Láskyplné“ povídky. V Mladé frontě v r. 2010 vyšla kniha Můj flirt s politikou, která odráží její zkušenosti ve vysoké politice. Daniela Kovářová je také autorkou dvou odborných publikací o rétorice a řady fejetonů a článků zejména z justiční problematiky.

8

česká próza

česká próza

9


Netlačí na pilu; jako čtenář jsem jí za to vděčný. Nestojím o to, aby ze mě někdo dělal piliny. (Rudolf Křesťan)

Phillip Marlowe se představuje …

Magda Jogheeová

Raymond Chandler

Nejlepší přítel člověka je mol

Hluboký spánek

Známá česká publicistka Magda Jogheeová za svůj život napsala pěknou řádku fejetonů – byly publikovány v Mladém světě, Lidových novinách nebo v Mladé frontě, nyní vycházejí v týdeníku ONA Dnes. Doba jejich vzniku je sice různá, obsah ale nadčasový. Autorka se umí vtipně a s nadsázkou podívat na nejvšednější jevy našeho každodenního života a najít v nich něco víc, dokáže si pohrát s jazykem, potěšit neobvyklou slovní hříčkou, pobavit.

Váz., 176 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: březen

Mladá fronta připravila nové vydání klasických detektivních příběhů amerického spisovatele Raymonda Chandlera. Jako první vychází titul Hluboký spánek, v němž se poprvé objevila postava Phillipa Marlowa. Phil Marlowe je sarkastický soukromý detektiv se slabostí pro whiskey, cigarety a krásné ženy. Milionář General Sternwood jej pověří, aby se vypořádal s vyděrači v záležitosti, do které se zapletla jedna z jeho mladých, hezkých a neukázněných dcer. Vyšetřování zavede Marlowa do nočního podsvětí mezi vrahy, zkažené zbohatlíky a jiné pochybné existence. Několikrát se zmýlí, pak ale vše vyřeší… Podle románu byl v roce 1946 natočen stejnojmenný film s Humphrey Bogartem v hlavní roli.

Váz., 208 stran 130 × 200 mm Cena 219 Kč Termín vydání: duben

Přeložil František Jungwirth Magda Jogheeová Má tři dcery a žije na vesnici u České Lípy. Byla redaktorkou Mladého světa, Lidových novin a DNES. Dvanáct let pracovala s drogově závislými.

10

česká próza

Připravujeme: Sbohem buď, lásko má

de tek t ivk y a thr illery

11


Další brilantní případ známého losangeleského advokáta E. S. Gardner

Simon Kernick

Případ zdráhavé modelky

Neúprosný

Sběratel uměleckých předmětů chce zažalovat překupníka s obrazy, který prohlásil před svojí milenkou, že obraz v jeho vlastnictví je falzifikát. Perry Mason je velmi opatrný a rozehrává složitou hru kolem této události, aby se vyhnul blamáži. Mezitím jeho jediná svědkyně modelka Maxine zmizí a Perry Mason sleduje důsledně její stopu. Překupník je zavražděn a případ se neúnosně komplikuje, Perry Mason však vyřeší vše s bravurou sobě vlastní.

Váz., 224 stran 130 × 200 mm Cena 239 Kč Termín vydání: únor

„Jdou po tobě. A chtějí tě zabít.“ Strhující román známého britského autora

John Meron je šťastně ženatý otec dvou dětí, který se nikdy neocitá v potížích. Když zvedne telefon, uslyší něco, co změní jeho život navždy: jeho přítel Jack Calley, vysoce postavený právník v City, křičí ze sluchátka o pomoc – a pak ho zabijí. Poslední slova, která stihne před smrtí vyslovit, jsou první dvě řádky Meronovy adresy. Vyděšený Meron popadne děti a vyběhne ven. Právě včas, neboť za pár minut zabrzdí před domem auto a z něj vyskočí tři muži a začnou ho hledat. Ale proč? Pak se ztratí jeho žena, v její kanceláři je nalezeno tělo neznámé oběti, policie ho začne stíhat pro vraždu – a z jeho života se stává peklo.

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Přeložila Jana Mandelíková

Přeložila Helena Nebelová

12

Váz., 264 stran 130 × 200 mm Cena 269 Kč Termín vydání: březen

Simon Kernick (*1966) Žije blízko Oxfordu a je uznávaným autorem thrillerů. Pečlivě se věnuje jejich přípravě: má rozsáhlý a léta budovaný seznam kontaktů na britský policejní sbor. Jsou mezi nimi vysocí důstojníci ze speciálních jednotek, úřadu pro boj se zločinem a protiteroristického odboru, kteří mají mnoho co vyprávět, takže knihy působí velmi autenticky. de tek t ivk y a thr illery

de tek t ivk y a thr illery

13


Klasický špionážní román v novém překladu Veroniky Volhejnové

Váz., 424 stran, 2. vydání 130 × 200 mm Cena 399 Kč Termín vydání: březen

Zločin v zatopené Praze

John le Carré

Helena Reich

Panamský krejčí

Mokrý hrob

Děj románu je zasazen do současné Panamy. Harry Pendel je majitelem krejčovské firmy, jejímiž dveřmi procházejí všichni, kteří ve Střední Americe něco znamenají. Záhadný a požitkářský Andrew Osnard je špion pocházející z Etonu. Jeho tajná mise má dva hlavní cíle – pozorně sledovat politická jednání ohledně převzetí panamského kanálu Američany a zároveň získat pro sebe pohádkové jmění. A Osnard ví o Pendelovi víc než Pendel sám o sobě…

První část třídílného kriminálního cyklu se sympatickými vyšetřovateli nás zavádí do Prahy v létě roku 2002. Stoletá voda zaplavila Prahu, město je ochromené. Když hladina ustoupila, objeví zachraňující hasiči ve vestibulu metra na Václavském náměstí plující rakve. Copak je pod Starým městem pražským hřbitov? Jenže rakve jsou prázdné… až na jednu. A v ní leží mumie. Kriminální komisař David Anděl, patoložka Magdalena Axamitová a reportérka Larissa Kheková mají plné ruce práce, aby rozluštili identitu neznámé mrtvoly, která – jak patologové zjistí – zemřela před čtvrt stoletím násilnou smrtí…

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., 344 stran 130 × 200 mm Cena 299 Kč Termín vydání: leden

Přeložila Michaela Škultéty

Přeložila Veronika Volhejnová

Helena Reich se narodila v roce 1965 v západních Čechách a jako čtyřletá emigrovala s rodinou do Německa. Je autorkou úspěšné detektivní trilogie.

14

de tek t ivk y a thr illery

de tek t ivk y a thr illery

15


Psychologický thriller o konspiraci a FBI

David Baldacci

Hana Whitton

Poslední na odstřel

Sedmý hřích se trestá smrtí

Web London je hrdina a odborník ve špičkovém týmu – elitní jednotce FBI. Jenže i takové týmy se dají nachytat. Z jedné málem rutinní akce se vyklube past, jejímž cílem je zlikvidovat členy této jednotky. V přestřelce je celý tým brutálně postřílen. Až na Weba. Jeho kolegové v tom vidí zradu a vdovy po kamarádech z práce mu dávají smrt svých manželů za vinu. Weba ale trápí jediná otázka: Proč přežil právě on? Odpověď musí hledat ve své málem zapomenuté minulosti…

Váz., 488 stran 130 × 200 mm Cena 459 Kč Termín vydání: únor

SV Ě TOV Ý BESTSELER

Přeložil Jiří Balek

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

16

de tek t ivk y a thr illery

Tajuplný detektivní příběh ze středověké Anglie z pera populární spisovatelky

Rosamund je urozená dívka, která se seznámila s králem Jindřichem II. při jedné z jeho návštěv ve Walesu. Jindřicha její půvab okouzlil a jejich romantická láska brzy přerostla ve vášnivý, trvalý milostný vztah. Jindřichova manžela královna Eleanor Akvitánská pozoruje vývoj událostí s rostoucí žárlivostí, ale i s obavami. Rosamund se posléze uchýlí do benediktinského kláštera Godstow nedaleko Oxfordu, kde ji král pravidelně navštěvuje speciálně vyhloubenou tajnou chodbou. Zde však začne docházet k nevysvětlitelným vraždám. Má v nich prsty královna Eleanor Akvitánská? To chce vypátrat Rosamundina přítelkyně Grace, která se tím ovšem sama vystavuje smrtelnému nebezpečí.

Váz., 200 stran 130 × 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: únor

de tek t ivk y a thr illery

17


Poslední díl barvité čtyřdílné románové ságy z britské historie

Váz., 544 stran 130 × 200 mm Cena 469 Kč Termín vydání: únor

Přeložila Petra Andělová

Oceňovaný román o Darwinovi, jeho zahradníkovi a  lidském postižení

Manda Scottová

Kristina Carlson

Boudica 4. Ve znamení hada

Zahradník pana Darwina

Píše se rok 60 n. l. a v Británii okupované Římem již dvě desítky let doutná vzpoura kmenů proti nelítostným a nenáviděným pánům. Poté, co byla Boudica, právem krve vládkyně Icenů, zbičována a její dcery znásilněny při trestné výpravě nenasytného římského správce daní, není cesty zpět. Boudičin syn Cunomar v mladickém vzdoru zapálil strážní věž. Řím se dopustil strategické chyby: nový místodržící vytáhl v čele legií na západ, aby zničil posvátný ostrov druidů Monu, a hlavní město zůstalo bez ochrany, vydané na milost dvaceti tisícům bojovníků toužících po pomstě. Vypálit metropoli však nestačí, aby římští vojáci z Británie odešli navždy.

Thomas Davies pracuje u Charlese Darwina jako zahradník. Je vdovec, obě jeho děti jsou postižené, dcera mentálně, syn tělesně. Jak si má vysvětlit utrpení nevinného dítěte či nedokonalost stvoření? Předsudečné okolí hledí na Daviese se značnou nedůvěrou. Možná proto, že je bezvěrec, možná proto, že na něho lidé podvědomě přenášejí svou nechuť k teoriím jeho zaměstnavatele, kterého si ale otevřeně nikdo neodváží kritizovat. Kristina Carlson získala v roce 2010 finskou Státní cenu za literaturu.

Váz., asi 160 stran 130 × 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: květen

Přeložil Vladimír Piskoř

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Kristina Carlson Narodila se roku 1949 v Helsinkách. Píše poezii a knížky pro děti. Za románový debut V zemi na konci světa získala nejprestižnější finské literární ocenění Cenu Finlandia. Kristina Carlson žije v Helsinkách a jižní Francii.

18

svě tová próza

moderní svě tová próza

19


Dějiny lidstva jako drzá a rozzuřená satira

Váz., asi 200 stran 130 × 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben

Přeložila Veronika ter Harmsel Havlíková

20

moderní svě tová próza

Román jedenadvacátého století o zhroucení iluzí a ideálů

Dimitri Verhulst

Claudio Magris

Úprdelný dny na úprdelný planetě

Poslepu

Na planetě, která se nápadně podobá Zemi, vznikne život. Jedna z jeho forem se začne odlišovat od ostatních, až postupně zamoří celou planetu. Nejprve si podrobí ostatní živočišné druhy, pak je začíná hubit a vyhlazovat. Na konci této cesty zničí i sám sebe. Vlám Dimitri Verhulst se rozhodl sledovat zhoubné bujení tohoto svérázného druhu od samého počátku až do jeho konce. Obrovský časový úsek se mu podařilo vměstnat do nemnoha stran a výsledkem je nepříliš lichotivý, zato však strhující obraz člověka. Pro Verhulsta typický sžíravý sarkasmus a především jadrný, expresivní jazykový projev činí z tohoto málo optimistického díla čtenářský požitek.

Vypravěčem románu je pacient psychiatrické léčebny v Terstu Chippico, který kdysi býval zapáleným komunistou vězněným v koncentračním táboře Dachau. Lágr přežil, ale o pár let později se ocitne v jugoslávském gulagu jako osoba podezřelá z prostalinské špionáže. Chippico vypráví na přeskáčku, odbíhá k jiným příběhům, jež se staly postavám, s nimiž se sám identifikuje, např. dánskému dobrodruhu Jorgenu Jorgensenovi, který se v 19. století stal na 3 týdny králem Islandu, ale později ho deportovali do města na Tasmánii, které sám založil… Román Poslepu představuje jakýsi druh cestopisu v čase, po různých místech a okrajových historických událostech, především však stejně jako Dunaj a Mikrokosmy znamená pouť za hledáním identity. Jako by byly vedle sebe do jedné linie kladeny útržky paměti, obrazy, příběhy, jimž všem je především společná ztráta iluzí. Vypravěč je ten, který vždycky stojí v nesprávnou chvíli na nesprávné straně.

Váz., asi 400 stran 130 × 200 mm Cena cca 399 Kč Termín vydání: březen

Přeložila Kateřina Vinšová V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

moderní svě tová próza

21


Nejznámější Gogolova novela ve fantastickém překladu

Váz., asi 120 stran 110 × 160 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: březen

Přeložil Libor Dvořák

22

svě tová próza

Nový překlad slavné novely

Nikolaj Vasiljevič Gogol

Thomas Mann

Taras Bulba

Smrt v Benátkách

Taras Bulba a jeho dva synové, Ostap a Andrej, jsou příslušníci záporožského kozáctva. Stateční, velkorysí, živelně veselí a oddaní svému lidu. Andrej při obléhání jakéhosi polského města přeběhne kvůli milované ženě k nepříteli, za což jej Taras Bulba prokleje a vlastní rukou zabije. Když jsou poraženi, zajmou Poláci i Ostapa. Taras podplatí žida, kterého předtím zachránil, aby mu zařídil setkání se synem. Taras se tak stane svědkem Ostapovy popravy a začne se mstít. Ale i jeho život se chýlí ke krutému konci.

Stěžejní dílo nositele Nobelovy ceny za literaturu o spisovateli Gustavu von Aschenbachovi a jeho snaze uniknout každodenní rutině cestou. V Benátkách se osudově setkává se čtrnáctiletým Tadziem, který v Aschenbachovi probudí do té doby skrývané homosexuální sklony. Platonické milostné vzplanutí naruší stereotyp spisovatelova života, ale nepřeroste v čin. Na pozadí morové epidemie, která v Benátkách vypukla, zažívá Aschenbach dny největší radosti i strachu.

Po sedmdesáti letech vychází známá Gogolova novela v novém, živelném a strhujícím překladu a grafické úpravě Pavla Ruta.

Ve vydavatelství Tympanum vychází souběžně jako audiokniha. Váz., asi 120 stran 110 × 160 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: květen

Přeložil Vratislav Jiljí Slezák

svě tová próza

23


Lovestory bez kompromisů Nejnovější román Philipa Rotha Philip Roth

Philip Roth

Pokoření

Portnoyův komplex

Ústřední postavou Rothova románu je pětašedesátiletý Simon Axler, obdivovaný herec předních divadelních scén, který v životě ztvárnil snad všechny nejvýznamnější divadelní role. A nyní zcela náhle a bez příčiny ztratí schopnost hrát. Po několika katastrofálních představeních se psychicky zhroutí. Manželka od něj odejde a rozvede se s ním. Axler následně potká ženu o dvacet let mladší a do jeho života se nečekaně vrátí štěstí. Ovšem Pegeen se donedávna milovala pouze se ženami. Lze její současnou proměnu skutečně považovat za věrohodnou?

Román je výpovědí mladého muže z židovské rodiny, který se snaží vzepřít láskyplné tyranii své rodiny. Na lůžku psychoanalytika se velmi otevřeně zpovídá z celoživotního sváru mezi synovskou láskou a revoltou proti rodinnému prostředí, a od nevázaných výpovědí puberťáka posedlého sexem přechází k líčení svého poznamenaného mládí a nenávistným výpadům proti měšťácké konvenci. Vnějším výrazem jeho komplexů, které ho staví do prekérních situací a které ho přivedly na lůžko psychiatra, je jeho symbolická impotence. Provokativní obscénnost této tragikomické výpovědi tlumí autorův shovívavý nadhled a ironický humor.

Váz., 128 stran 130 × 200 mm Cena 219 Kč Termín vydání: březen

Přeložil Jiří Hanuš

24

svě tová próza

Vyvolal svého času pohoršení i u části amerického publika, přesto patří k nejkomičtějším románům v americké literatuře

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., asi 300 stran 130 × 200 mm Cena cca 329 Kč Termín vydání: červen

Přeložili Luba a Rudolf Pellarovi

svě tová próza

25


Rozklad jedné vrstvy americké společnosti v díle nejlepšího amerického povídkáře a nositele Pulitzerovy ceny za beletrii za rok 1979 John Cheever

Sue Townsendová

Město zmařených snů

Adrian Mole – Léta v divočině

John Cheever je považován za jednoho z nejerudovanějších amerických spisovatelů dvacátého století. Psal převážně povídky, v nichž se zabývá životem amerického maloměšťáka, který není schopen dostát americkému snu. Občas se sice jakoby osvobodí patetickou vzpourou, ale nakonec opět vyhasne a vrátí se do vyjetých, sterilních kolejí. Tématem povídek bývá nejčastěji manželský nebo rodinný život a vzpoura proti zajetému pořádku, následné vyhasnutí a rezignovaný návrat do vyjetých sterilních kolejí. Kromě shovívavosti prokazuje Cheever velký smysl pro prvky grotesky, absurdity a hororu. Váz., asi 336 stran 130 × 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben

Dotisk dalšího dílu z populární volné řady humoristických románů o mladém Angličanovi, jehož osudy sledují čtenáři už více než dvacet let

Čtvrté pokračování populárních deníků Adriana Molea zastihuje našeho antihrdinu mezi 1. lednem 1991 a 15. dubnem 1992, tedy v době, kdy třiadvacetiletý Adrian čelil nepřebernému množství osobních problémů a trápení: milovaná Pandora se provdala za bisexuála a Adriana už nemíní nadále trpět v šatně svého bytu, jeho šéf na Oxfordu jej podezírá (právem), že pro svou práci není dostatečně kvalifikován, rozvedení rodiče si (zřejmě v nějakém pominutí smyslů) vybrali naprosto nevhodné životní partnery, první román se nedaří a nedaří, zatímco úhlavní nepřítel Barry Kent píše bestsellery! Kdy to všechno skončí?

Přeložila Eva Kondrysová V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

26

svě tová próza

Váz., 192 stran, dotisk 2. vydání 130 × 200 mm Cena 249 Kč Termín vydání: leden

Přeložila Helena Hartlová Ilustrace Václav Kabát

svě tová próza

27


Nový příběh, v němž se láska a zlomená srdce proplétají s chapadly příšer z hlubin oceánu Jane Austenová, Ben H. Winters

Rozum a cit a mořské příšery

Váz., asi 400 stran 130 × 200 mm Cena cca 369 Kč Termín vydání: květen

Přeložila Ivana Svobodová

28

svě tová próza

Na počátku našeho příběhu jsou sestry Dashwoodovy nuceny opustit dům, v němž vyrůstaly, a přestěhovat se na tajemný ostrov plný divokých příšer a neblahých záhad. Zvítězí sestry Dashwoodovy nad panovačnými matkami rodin i bezohlednými piráty a naleznou pravou lásku? Nebo padnou za oběť chapadlům příšer, která se jim neustále plazí v patách? Tento mistrný obraz Anglie počátku 19. století v sobě spojuje nesmlouvavý společenský komentář Jane Austenové s neméně nesmlouvavými útoky zplozenců moře. Přežijí jen ti nejsilnější – a svou životní lásku získají pouze nejzdatnější plavci!

Dvě dívky a jeden příběh na pozadí rasových nepokojů v jižní Africe Rachel Heathová

Příkladná ang lická žena Píše se rok 1946 a sedmnáctiletá Laura Trellingová touží změnit svůj život a odejít z poklidného prostředí anglického Sussexu. Na jednom večírku potkává Paula Lovella, s nímž odjíždí do jižní Afriky, aby spolu začali nový život. O tři roky dříve se šestnáctiletá Gay Gibsonová touží stát herečkou a odjíždí do Johannesburgu na své první angažmá. Cesty Laury, Paula a Gay se spojí právě zde a po čase zjišťují, že jejich životy jsou propletené více, než se zdálo… Příběh vychází ze skutečného případu vraždy z roku 1948, kdy z lodní kajuty zmizela herečka a její tělo se nikdy nenašlo. Román byl nominován na britskou cenu Costa Book Award 2009 za nejlepší debut.

Váz., 304 stran 130 × 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben

Přeložil David Záleský

svě tová próza

29


Autobiografie šimpanzího herce „Asi nejlepší hollywoodské paměti všech dob.“ Mail on Sunday

Váz., 312 stran 130 × 200 mm Cena cca 309 Kč Termín vydání: únor

Přeložil Jiří Balek

James Lever

Mark Logue a Peter Conradi

Já, Cheeta

Králova řeč

Hollywood očima nejlepšího zv ířecího herce všech dob

Jak jeden muž zachránil britskou monarchii

Nejznámější opičí herec světa – šimpanz Cheeta – sepsal vzpomínky na svou hereckou kariéru v Hollywoodu, kde se objevil ve více než padesáti filmech („Chtěl jsem točit dál, protože jsem nehodlal skončit v laboratoři s elektrodami na hlavě.“), prozradí tajemství své dlouhověkosti („Denně hamburgery, čerstvé ovoce, zelenina a kola bez cukru. Mám totiž cukrovku.“), přizná se k těžkému boji se závislostí na alkoholu a cigaretách, ale především čtenáře provede zlatou érou amerického filmu. Vtipné a pronikavé pohledy pro filmařského zákulisí a hereckého života. Z této perspektivy ještě nikdy nikdo filmový průmysl nepopsal.

Nesmělý Albert, vévoda z Yorku, je mladší syn britské panovnické rodiny, Lionel Logue zase neortodoxní logoped z Austrálie. V říjnu 1926 tuto nesourodou dvojici svede dohromady vévodovo koktání, které fatálním způsobem poznamenává „Albieho“ veřejné projevy – a výsledkem je jeden z nejpozoruhodnějších příběhů první poloviny 20. století. Australskému terapeutovi se netradičními metodami nejenže podaří královského potomka rychle připravit na významný projev u příležitosti otevření nového australského parlamentu v Canbeře v roce 1927, ale především ho díky další spolupráci připraví na neočekávaný nástup na trůn v roce 1937 i na následné zvládání mimořádně náročných povinností. Kniha Králova řeč vychází z deníku logopeda, který s králem Jiřím VI. navázal přátelský vztah, a přináší fascinující pohled do zákulisí ostrovní monarchie v době, kdy britská říše procházela nejtěžší krizí.

  „Obscénní, inteligentní, chytré a úžasně škodolibé vzpomínky, které se nezastaví před ničím. Všichni životopisci celebrit by si je měli přečíst a tiše zaplakat.“ Metro

  „Úžasný nápad, báječná a fantastická kniha. Svěží, veselá a moudrá!“

30

Knižní předloha oceňovaného filmu s Colinem Firthem, Goffreyem Rushem a Helenou BonhamCarterovou

Váz., 208 stran 130 × 200 mm Cena cca 259 Kč Termín vydání: březen

Mark Logue je vnukem Lionela Logueho. Působí jako filmař a spravuje Logueův archiv. Žije v Londýně. Peter Conradi je spisovatel a novinář. Pracuje pro Sunday Times a jeho poslední knihou byl životopis Ernsta Hanfstaengla, důvěrného přítele Adolfa Hitlera.

12 nominací na Oskara.

Lynne Truss, Sunday Times

svě tová próza

svě tová próza

31


nauÄ?nĂĄ literatura


Ve svém posledním souboru esejů Gould popisuje paleontologii z hlediska jejího dopadu na jiné oblasti lidské činnosti

Váz., asi 320 stran 130 × 200 mm Cena cca 349 Kč Termín vydání: červen

Stephen Jay Gould – profesor geologie a zoologie na Harvardově univerzitě v Cambridge a kurátor sbírek fosilních bezobratlých v Harvardově muzeu srovnávací zoologie (1941–2002) patřil k světově uznávaným paleontologům, evolučním biologům a popularizátorům vědy. Z jeho díla česky doposud vyšla kniha esejů Pandin palec (The Panda’s Thumb, 1980, č. 1988) a přehled názorů na biologickou podstatu inteligence Jak neměřit člověka (The Mismeasure of Man, 1981, č. 1998) či eseje Dinosauři v kupce sena (Dinosaur in a Haystack, č. 2005).

34

naučná literatura

Krvavá historie námořního lupičství od antiky po současnost

Stephen Jay Gould

Angus Konstam

Lž ivé kameny z Marákeše

Pirátství

Gould se v knize zabývá počátky paleontologie od 16. do 18. století, ukazuje snahu pochopit fosilie, zabývá se historickými omyly při výkladu nálezů fosilií (včetně samotného Galilea). Další eseje věnuje nejvýznamnějším osobnostem přelomu 18. a 19. st. (Lavoisier, Buffon, Lamarck). Zvláště eseje o historických omylech jsou čtenářsky velmi zajímavé. Gould se stal známým díky svým esejím v časopise Natural History. Zabýval se v nich fosiliemi, geologií, evoluční biologií a historií vědy. Po 27 letech psaní sloupků oznámil, že s nimi na konci roku skončí: těchto 24 esejů představuje poslední, co napsal. První dvě třetiny knihy věnuje neznámým nebo nepochopeným osobnostem renesance, osvícenství a viktoriánské éry. Johann Beringer, učenec z 18. století, napsal pojednání o úžasných „lživých kamenech“ z Wűrzburgu. Ve skutečnosti šlo o krutý vtip, který na něj nachystali kolegové, aby z něj udělali hlupáka. Beringer se nemohl více mýlit, ale dokázal moc paleontologie.

Dějiny pirátství začaly vzápětí poté, co se člověk vydal na moře. Zkušený historik Angus Konstam, který se tímto tématem zabývá už dlouhou dobu, zavede čtenáře přímo do hlubin temného pirátského světa a poskytne mu dokonalý přehled o krvavých dějinách námořního lupičství od antiky po současnost. Konstam píše o mořských lupičích, kteří sužovali starověký Egypt, o nájezdech Vikingů a o éře privatýrů. Podrobně se zabývá takzvaným „zlatým věkem pirátství“ a populárními postavami, jako byli Černovous a kapitán Kidd, pokračuje prvním setkáními západních mořeplavců s východními piráty u čínského pobřeží a končí fenoménem moderního pirátství. Důsledně při tom odděluje realitu od hollywoodské fikce, nejnověji ztělesněné populární sérií Piráti z Karibiku, a nabízí tak plastickou představu o skutečné krutosti a násilnosti námořního lupičství.

Úplné dějiny

Váz., asi 336 stran 16 stran obr. přílohy 165 × 235 mm Cena cca 379 Kč Termín vydání: květen

naučná literatura

35


Brilantní historická reportáž z předvečera nejničivější války lidských dějin

Váz., asi 288 stran 130 × 200 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: červen

36

naučná literatura

Úvod do tajemství vzniku jógy

Werner Biermann

Vojtěch Steiner

Léto 1939

Dějiny jóg y

Léto roku 1939 bylo mimořádně teplé a lidé v celé Evropě chtěli na chvíli zapomenout na každodenní starosti a na sváry ve velké politice. Ve skutečnosti to však byl tanec na vulkánu: Přesně jako v roce 1914 měla o několik týdnů později vypuknout válka dosud nevídané síly a krutosti. Německý spisovatel a dokumentarista Walter Biermann popisuje tuto dramatickou i osudovou fázi evropských dějin způsobem, který bere dech. Nevypráví pouze o velkých událostech, jako byl vstup německých jednotek do Prahy nebo Hitlerův pakt se Stalinem. Vykresluje také živý obraz oněch měsíců – jak mladý John F. Kennedy přijíždí do Evropy, aby tu sbíral materiál pro svou doktorskou práci; jak pilot Fritz Wendel vytváří nový světový rychlostní rekord; jak Lale Anderson natáčí šlágr „Lili Marleen“ a jak se na dvoře berlínské hlavní požární stanice pálí pět tisíc obrazů „degenerovaného umění“. Biermann umně splétá velkou politiku s osudy jednotlivců – a výsledkem je brilantně napsaná historická reportáž a fascinující obraz jedné krátké epochy, která vyústila do katastrofy.

Pod pojmem „jóga“ si lidé často představovali a představují velmi rozdílné věci – od spojení s Bohem na straně jedné, až po jakýsi pomalý strečink na straně druhé. Co to vlastně jóga je? Odkud se vzala a jak se v průběhu let vyvíjela? Na tyto a podobné otázky vám odpoví následující kniha, která podává dějiny jógy přehledně, srozumitelně a s nádhernými ilustracemi Oldřicha Kulhánka. Samostatná kapitola je věnována průkopníkům jógy v Čechách.

Váz., 128 stran 210 × 210 mm Cena 229 Kč Termín vydání: březen

Ilustrace Oldřich Kulhánek

naučná literatura

37


Někteří biologové si myslí, že život nejspíš vznikl nejprve u dna oceánů, poblíž hydrotermálních průduchů neboli „černých komínů“, odkud vycházelo do oceánů množství tepelné energie…

Vše, co jste kdy potřebovali vědět o vědě, názorně, graficky Robert Dinwidie

Stravitelná věda Teorie relativity, Velký třesk, biopaliva, výzkum kmenových buněk – denně o tom čtete v novinách, slyšíte v televizi či od dětí školou povinných. Víte však, co se za nimi skrývá? Asi jste o některých z nich, například o atomech, kdysi slyšeli ve škole, ale přibyla témata nová, na první pohled stejně zapeklitá. Stravitelná věda je plná zajímavých, kontroverzních, poutavých a praktických vysvětlení nejdůležitějších témat dnešní vědy. Představuje je srozumitelně, bez zbytečných podrobností, abyste je pochopili, aniž se musíte pustit do studia na vysoké škole.

Váz., 176 stran 180 × 235 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: únor

naučná literatura

39


Díla, která by neměla uniknout vaší pozornosti

Váz., 336 stran 130 × 200 mm Cena 329 Kč Termín vydání: březen

40

naučná literatura

Objevná historie porážky a poválečné likvidaci nacizmu

Melvyn Bragg

Toby Thacker

Dvanáct knih, které změnily svět

Konec Třetí říše

Každý si v paměti uchováváme několik knih, které měnily náš život a ovlivnily náš pohled na sebe sama i na druhé. Také v paměti světa najdeme texty, jež zasáhly do osudů lidstva. Renomovaný britský spisovatel a novinář vybral dvanáct děl, které podle jeho názoru pootočila kolem dějin nejvíce. Tento výběr může na první pohled působit sporně – uvedení práce I. Newtona, díla W. Shakespeara nebo text Magna Charta vedle Pravidel fotbalové asociace? Každé dílo představuje významnou změnu ve společnosti, která ovlivnila i náš dnešní svět.

Porážka, denacifikace a norimberské procesy. Leden 1944 – listopad 1946 Monografie vynikajícího britského odborníka na německé dějiny 20. století mapuje vojenskou porážku Německa v letech 1944–1945 a zkoumá, jakým způsobem se Spojenci po závěrečné kapitulaci Třetí říše pokusili o zničení nacizmu. Kniha věnuje pozornost nelidským podmínkám poválečného Německa, podrobně se zabývá zrušením nacistické strany a potrestáním jejích vůdců v Norimberku a přezkoumává rozsáhlý proces denacifikace. Současně ukazuje, že tyto ozdravné procesy nevyhnutelně vedly k napětí mezi Spojenci a okupovaným německým obyvatelstvem, sužovaným zimou, hladem a psychologickým traumatem. Silnou stránkou Thackerovy objevné analýzy je vyvážená pozornost věnovaná jak Spojencům v úloze okupantů, tam Němcům v roli okupovaných. České vydání doplňuje kapitola věnovaná charakteristice období let 1944–1946 na našem území.

Váz., asi 300 stran 32 stran obr. přílohy 165 × 235 mm Cena cca 349 Kč Termín vydání: duben

naučná literatura

41


Kronika nejznámějších filmových ocenění Stanislav Šulc

Katya Kocourek

A Oscara dostává…

Čechoslovakista Rudolf Medek

Přehled jednotlivých ročníků udílení Oscarů, k letošnímu roku jich bude 83. Text se věnuje vždy jednomu atraktivnímu příběhu, který konkrétní ročník symbolizuje – například rok, kdy vyhrál Titanic, nebo loňský ročník, kdy zvítězil malý a takřka zapomenutý film Smrt čeká všude. Další z hlavních ocenění jsou řešena prostřednictvím fotografií a popisků, vedlejší ceny jsou pojednány grafickým boxem a na závěr knihy najdeme celkovou statistiku ocenění.

Váz., asi 176 stran 120 × 185 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: únor

Kniha vychází ve spolupráci s filmovou databází ČSFD.cz.

První biografie proslulého legionářského spisovatele a významného čs. důstojníka

Politický životopis Kniha mladé britské historičky s českými kořeny představuje první životopisné pojednání o Rudolfu Medkovi, jedné z nejpozoruhodnějších osobností meziválečného Československa. Na základě dosud málo známých archivních pramenů autorka Medka ukazuje jako reprezentanta konkrétní generace, muže vlivu v kultuře i v politice. Kniha stopuje trajektorii hlavních fází Medkova života a hodnotí převratné období první světové války a vzniku Československa, které formovalo jeho charakter a názory. Dále podrobně sleduje také Medkovu vojenskou kariéru v kontextu politických kontroverzí, jež poznamenávaly éru první republiky. Téma Medka-čechoslovakisty je opěrným bodem argumentu, že legitimnost Československa se týkala jak vojska, tak osobností v politickém prostředí.

Váz., 296 stran 16 stran obr. přílohy 130 × 200 mm Cena 299 Kč Termín vydání: únor

Publikaci uvozuje stať Petra Pitharta „Básník a voják od Zborova.“

42

naučná literatura

naučná literatura

43


První souborná práce o československé válečné diplomacii Zlatica Zudová-Lešková

Dalibor Státník, Tomáš Jakl

Zapomenutá elita

Květen 1945 na Mělnicku

Českoslovenšt í vojenšt í diplomaté v letech 1938–1945

Váz., asi 240 stran 16 stran obr. přílohy 130 × 200 mm Cena 279 Kč Termín vydání: květen

44

naučná literatura

Poslední dny druhé světové války objektivem mělnických fotografů

Jedinečná monografie z pera přední vojenské historičky o působení československých vojenských diplomatů v letech druhé světové války objasňuje zcela opomíjené a neznámé téma našich válečných dějin. Kniha odpovídá nejen na důvody toho stavu, ale především za pomoci biografických črt konkrétních protagonistů – československých vojenských a leteckých atašé, vojenských zmocněnců, styčných důstojníků a rovněž velitelů československých vojenských misí – líčí závažnost jejich služby, danou jednak jejím charakterem a jednak složitostí válečného postavení československé státnosti.

České květnové povstání ve fotografii (Svazek II) Druhý svazek ediční řady České květnové povstání ve fotografii za pomoci několika set unikátních dobových snímků přibližuje závěr druhé světové války v oblasti „tradičního“ Mělnicka, které kromě samotného Mělníka zahrnuje Obříství, Mšeno, Vehlovice či Liběchov. Komentovaný soubor fotografií doplňuje studie, zabývající se posledními měsíci války z perspektivy civilních obyvatel mělnického regionu a především samotným květnovým povstáním českého lidu (kampaň u Štěpánského mostu přes Labe u Obříství, aktivity výsadku Národní mstitel, nálety a bombardování 9. května apod.). Publikace vychází ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Praze – Státním okresním archivem Mělník.

Váz., asi 216 stran 165 × 235 mm Cena 289 Kč Termín vydání: duben

naučná literatura

45


Fascinující líčení dramatické, dosud neznámé kapitoly života slavného spisovatele Terry Mort

Hemingwayovy hlídky Ernest Hemingway a jeho hon na ponorky

Váz., asi 272 stran 8 stran obr. přílohy 130 × 200 mm Cena 279 Kč Termín vydání: červen

46

naučná literatura

Od léta roku 1942 do konce roku 1943 Ernest Hemingway hlídkoval ve vodách Golfského proudu severně od Kuby na dřevěném rybářském člunu Pilar a pátral po německých ponorkách, které v té době decimovaly obchodní loďstvo Spojenců. Právě tyto dramatické patroly, jimž dosud nebyla v Hemingwayových životopisech věnována téměř žádná pozornost, se staly základem jako pozdější novely Stařec a moře či románu Ostrovy uprostřed proudu. Na souši se ovšem tyto hlídky staly zdrojem sílícího napětí mezi Hemingwayem a jeho třetí manželkou, spisovatelkou Marthou Gellhornovou. Terry Mort ve svém sžíravém portrétu slavného literáta čerpá mimo jiné z neoficiálního palubního deníku člunu Pilar, kam Hemingway kromě všední rutiny zaznamenával také pronásledování domnělé německé ponorky udržující tajný kontakt se španělskou dopravní lodí.

První systematická práce o legendárním lehkém opevnění meziválečného Československa Tomáš Svoboda, Jan Lakosil, Ladislav Čermák

Velká kniha o malých bunkrech Československé lehké opevnění 1936–1938 Nová publikace renomované autorské trojice představuje vůbec první ucelené zpracování problematiky čs. lehkého opevnění, budovaného především proti Německu v letech 1936–1938. Kniha, která vychází z rozsáhlého archivního výzkumu i z průzkumu více než 7 tisíc dochovaných pevnůstek, nejdříve uvede čtenáře do období vzniku prvních představ o opevňování Československa a podrobně vysvětlí výstavbu lehkého opevnění starého i nového typu. Vůbec poprvé je zde publikována kompletní typologie jednotlivých objektů lehkého opevnění a formou trojrozměrných rekonstrukcí jsou představeny také nerealizované typy. V další části jsou vylíčeny způsoby boje v lehkém opevnění. Publikace je doplněna nebývalým množstvím tabulkových přehledů a výkresové dokumentace. Mimořádné je množství dobových a současných fotografií.

Váz., asi 312 stran 16 stran obr. přílohy 165 × 220 mm Cena 339 Kč Termín vydání: duben

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

47


Skutečný příběh – vzpomínky člověka, který v 7 letech zastřelil německého vojáka Charles Heller

Alban Traquet

Dlouhá cesta domů

Roman Abramovič: Fotbal, ropa, moc

O přežití, popření a v ítězstv í

Váz., 248 stran 8 stran obr. přílohy 130 × 200 mm Cena 269 Kč Termín vydání: duben

48

naučná literatura

Příběh člověka, který se stal nejbohatším mužem Ruska

Životní příběh člověka, který zažil v mládí, jaké je to být synkem továrníka, pak ale následovala okupace a skrývání před nacisty. Válka skončila, ale tehdy jako sedmiletý se Charles Heller s Němci vypořádal po svém. Nyní, po 65 letech, se rozhodl vyrovnat se svou minulostí. Kdo byl tehdy oběť, a kdo kat? Po válce celá rodina emigrovala do Ameriky, kde se pan Heller stal váženým občanem a úspěšným obchodníkem. Na sklonku života se vrací do Čech, aby nám pomohl pochopit atmosféru tehdejší doby. Podaří se mu najít identitu oběti své poválečné odplaty?

Př íběh člověka, který se stal nejbohatším mužem Ruska Ruský podnikatel a politik Roman Abramovič je širší veřejnosti znám jako vlastník londýnského fotbalového klubu Chelsea, který koupil v roce 2003. Jeho dech beroucí vzestup je odrazem rozvoje současného Ruska od rozpadu SSSR po období Putinovy vlády. Tato biografická esej představuje život ostýchavé a tajemné osoby, kterou sleduje od londýnského stadionu až po sněhem zavátou Čukotku a nabízí tak klíč k jednomu neobyčejnému osudu. Po jeho stopách se vydal Alban Traquet, který patnáct let pracoval jako reportér francouzského týdeníku Journal du dimanche.

Váz., asi 200 stran 130 × 200 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: květen

naučná literatura

49


Dosud nejucelenější biografie slavného hudebníka

Váz., 360 stran 155 × 235 mm Cena 399 Kč Termín vydání: únor

Přeložil Ladislav Šenkyřík

Vychází ve spolupráci s

50

naučná literatura

Příběh zrodu legendárního festivalu míru a hudby

Peter Ames Carlin

Michael Lang

Paul McCartney

Woodstock

Jeden život

Př íběh zrodu legendárního festivalu míru a hudby

Spíše než rockovou hvězdou nebo pouhou celebritou je Paul McCartney kulturním fenoménem. Jako polovina legendární skladatelské dvojice Lennon–McCartney pomohl proměnit populární hudbu: od jednoduchých popěvků ve stylu „Love Me Do“ postupně přešli až k avantgardnímu užití symfonického orchestru v „A Day in the Life“ i ke generačním hymnám, k nimž bezesporu patří „Hey Jude“ nebo „Let It Be“. Beatles urazili notný kus cesty ze zatuchlých sklepů dělnického Liverpoolu až k výšinám slávy a bohatství, jaké si žádný dřívější populární umělec nedokázal představit. Éra Beatles je ovšem jen jednou kapitolou života Paula McCartneyho. Po rozpadu „Brouků“ se vydal vlastní hudební cestou. Spolupracoval s několika významnými hudebníky a dokázal, že ve světě hudby má své pevné místo.

Festival ve Woodstocku, jehož první ročník se konal v roce 1969, patřil ke zlomovým okamžikům populární hudby 60. let. V průběhu tří srpnových dnů vystoupila před téměř pěti sty tisíci diváky řada hudebních ikon – Janis Joplin, Jimi Hendrix, Joe Cocker nebo The Who. Mottem celého festivalu se stalo heslo „Tři dny míru, hudby a porozumění“. Michael Lang, člověk, který celý koncept festivalu vytvořil, vypráví příběh dlouhé cesty k Woodstocku. Složité přípravy, výběr místa a účinkujících, vše se neslo v atmosféře uvolněných šedesátých let. Jeho osobní zážitky doplňují vzpomínky dalších lidí, kteří se na festivalu podíleli – spolupracovníků, hudebníků i pamětníků, kteří festival ve Woodstocku zažili.

Váz., asi 300 stran 155 × 235 mm Cena 299 Kč Termín vydání: květen

Doslov Petr Dorůžka

Vychází ve spolupráci s

naučná literatura

51


Příběh muže, který dal vzniknout motocyklům Jawa Daniel Povolný, V ladimír Souček, Radomír Zavadil

František Janeček Motocyklový král

Váz., 328 stran 8 stran obr. přílohy 165 × 235 mm Cena cca 379 Kč Termín vydání: leden

52

naučná literatura

Poutavě napsaná a zároveň fakty nabitá biografie známého vynálezce a podnikatele Ing. Františka Janečka (1878–1941) přináší mnoho dosud neznámých poznatků o jeho pracovním i osobním životě. Ze synka venkovského sedláka z východních Čech se Janeček postupně vypracoval na uznávaného prvorepublikového vynálezce a podnikatele, který proslul výrobou zbraní a motocyklů Jawa. Jeho životním osudem se stalo neustálé zkoušení něčeho nového a vylepšování stávajícího; ne nadarmo se proto jeho slévárně říkalo „slévačská univerzita“. Jak se mu tuto vlastnost podařilo skloubit s podnikáním, jak se vyrovnal s nástrahami konkurence a doby, v níž žil, ale také s úskalími rodinného života? Odpovědi na tyto i další otázky naleznete právě v této monografii.

Nové vydání úspěšné knihy o slavném novináři a spisovateli Pavel Kosatík

Ferdinand Peroutka. Pozdější ž ivot Životopis Ferdinanda Peroutky, novináře, politika a spisovatele, který patří k předním osobnostem novodobých českých dějin, zachycuje především období jeho „zápasu s dvěma totalitami“, nacistickou a komunistickou, tj. léta 1938–1978. Peroutka bývá často spojován zejména s první republikou, kdy vydával Přítomnost, přátelil se s T. G. Masarykem a Karlem Čapkem, psal Budování státu a byl vnímán jako jeden ze živých symbolů demokratické republiky. Léta protektorátu a druhé světové války prožil v koncentračním táboře, po krátkém poválečném období uprchl do exilu, neboť tušil, že v novém režimu ho čeká stejně krutý osud. Tato kniha mapuje především ona tři poválečná exilová desetiletí, kdy se Peroutka zapsal do historie české demokracie jako zakladatel rozhlasové stanice Svobodná Evropa, jako přímý účastník exilového života i jako spisovatel a myslitel, komentátor domácího i světového dění.

Váz., 352 stran 24 stran obr. přílohy 130 × 200 mm Cena 349 Kč Termín vydání: březen

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

naučná literatura

53


Božena Komárková Julius Fučík Stanislav Budín František Kovárna Václav Černý Josef Šafařík Jan Patočka Jindřich Chalupecký Karel Schwarzenberg Ota Šik Robert Kalivoda Jiří Kolář Milan Machovec Ivan Sviták Jan Grossman Karel Kosík Ludvík Vaculík Milan Kundera Milan Šimečka Egon Bondy Jan Zábrana Jiří Němec Václav Havel Zdeněk Neubauer Václav Bělohradský Tomáš Halík Jiřina Šiklová Ivan Martin Jirous…

Nejvýznamnější postavy české inteligence od Jaroslava Golla po Václava Bělohradského Pavel Kosatík

Česká inteligence Portréty 75 osobností 75 portrétů věnovaných české inteligenci představuje přepracovanou verzi novinových příspěvků, které vycházely v časopise Respekt. Kniha Česká inteligence navazuje na autorův předchozí bestseller, ve kterém se Pavel Kosatík věnoval českým demokratům.

Váz., asi 528 stran 130 × 200 mm Cena cca 349 Kč Termín vydání: květen

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO: Pavel Kosatík (*1962) Spisovatel zabývající se novodobou českou historií. Držitel Ceny Topa Stopparda, udělované Nadací Charty 77, ceny Nadace Českého literárního fondu za nejlepší českou knihu roku aj.

naučná literatura

55


„Nejlepší kniha o běhání, jakou jste kdy četli…“ „Toto je BIBLE pro všechny, kdo chtějí běhat skutečně zdravě!“ Christopher McDougall

Václav Vokolek

Zrozen k běhu

Neznámé Čechy 3 – Severozápadní Čechy

Zapomenutý národ a tajemstv í nejlepších a nejšťastnějších běžců světa

Váz., asi 250 stran 130 × 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: březen

  „Zrozen k běhu je neuvěřitelně zábavná a čtivá kniha. Sousto k nakousnutí pro každého běžce. Nejlepší kniha o běhání, jakou jste kdy četli…“ Bill Rodgers, čtyřnásobný vítěz Bostonského maratonu

56

naučná literatura

Ve třetím svazku cyklu Neznámé Čechy se představí po Středních Čechách region na severozápad od Prahy

Stejně jako miliony amatérských běžců se i autor nejméně jednou ročně vážně zranil. Po cyklech vytrvalých bolestí, injekcí a střídání nejmodernějších běžeckých bot neměl daleko k rozhodnutí s běháním skoncovat a přijmout diagnózu lékařů, že „není k běhání zrozen“. Místo toho se vydal na cestu k nejtajuplnějším a nejšťastnějším běžcům světa do Copperova kaňonu v Mexiku, za kmenem Tarahumarů. Tarahumarové představují lidskou touhu k běhu v nejryzejší podobě, běhání je pro ně stejně přirozené jako dýchání. Autor výborně spojuje nejnovější evolučně-biologické a etnologické poznatky s portréty lidí, kteří se vydávají na trasu ultramaratonu nebo hodlají proběhnout Údolím smrti. A přitom jim zůstává dětská radost z běhání.

Opět máme možnost objevit mnoho inspirativních míst, které skrývají svědectví o historických událostech nebo poskytují duchovní zážitek. Navštívíme vybraná posvátná místa Podkrušnohoří, Českého středohoří, Labských pískovců a „Českého Nizozemí“, tedy Šluknovského výběžku. Setkáme se tam s poutními místy, posvátnými stavbami katolíků, protestantů a židů, podzemními světy trpaslíků, pravěkými posvátnými místy, staneme u uctívaných stromů a na hřbitovech, shledáme se i s tajemnými zelenými muži v Poohří. Čtenář bude putovat reálnou krajinou, vydá se po stopách historické krajiny, ale i krajinou pověstí a odvážných hypotéz. V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., 296 stran 230 × 168 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: březen

Václav Vokolek (*1. ledna 1947) Syn spisovatele Vladimíra Vokolka. Absolvoval stavební průmyslovou školu v Děčíně, studia na pedagogické fakultě v Ústí nad Labem nedokončil. Působil jako zámecký správce, pracovník muzea, restaurátor a výtvarník. Od sedmdesátých let 20. století se snaží experimentálně propojovat obraz a písmo. Publicistice se od 90. let věnuje pravidelně (časopisy a rozhlas). Od roku 1998 působí na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze, kde přednáší dějiny umění a vede semináře tvůrčího psaní. Výtvarné práce prezentuje na řadě samostatných výstav doma i v zahraničí.

naučná literatura

57


Vyčerpávající průvodce krajem na jihozápad od Prahy v aktualizovaném vydání Jan Čáka

Toulání po Brdech

Váz., 336 stran 125 × 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: únor

58

naučná literatura

Kniha vznikla sloučením a přepracováním dvou starších prací Jana Čáky. První s názvem Po Brdech se chodí pěšky je vyprávění o Brdech mezi Zbraslaví a Příbramí, druhá – Brdské toulání – líčí toto pohoří v jeho opačné jižní výspě, na Rožmitálsku a Spálenopoříčsku. Publikace se setkala s nemalým zájmem, což vedlo k jejímu opakovanému vydání, vždy s novými doplňky a aktualizací. Díky autorově všestrannosti, spisovatelské a kreslířské píli a zaujetí se zájemci opět setkávají s podrobným a čtenářsky přitažlivým líčením svérázné krajiny nitru Čech. Mohou se opřít o autorovu zevrubnou znalost minulosti kraje, jeho pamětihodností, způsobu obživy obyvatel těchto lesnatých končin, krok za krokem pozorovat jeho faunu a flóru, obdivovat se stále ještě zachovalým krásám přírodních zákoutí. A konečně je tato kniha přínosná i v tom, že včleňuje tento region do širších kulturněhistorických souvislostí, pojednává o jeho vlivu na vznik literárních, hudebních anebo výtvarných děl, o působení význačných osobností v kraji.

Svět byznysu není jen o číslech

Kolektiv redakce The Economist

Svět byznysu Svět byznysu nemusí být jen nudný a nezajímavý. Kolektiv autorů z prestižního týdeníku The Economist připravilo průřez světem ekonomiky a obchodu. Vedle žebříčků nejstarších světových firem, nejbohatších zemí a lidí jsou stručně představeny základní myšlenky předních ekonomů a ekonomických teorií, slavné reklamní slogany nebo přelomové okamžiky na burzách. Jedna část je věnována právnickým termínům, které se používají také ve světě byznysu. Kniha je průřezem všech aspektů ekonomie a obchodu a je tak vhodná nejen pro ty, kteří se v této oblasti pohybují, ale i pro ty, jenž chtějí mít přehled o současném světě.

Váz., asi 275 stran 120 × 165 mm Cena cca 269 Kč Termín vydání: červen

Vychází ve spolupráci s

naučná literatura

59


Poselstvím je médium aneb jak technologie ovlivňují lidské chování v éře masové komunikace

Tradiční recepty našich babiček

Marshall McLuhan

Jitka Rákosníková

Jak rozumět médiím

Česká domácí kuchařka II

Extenze člověka

Váz., 400 stran 2. revidované vydání 130 × 200 mm Cena cca 439 Kč Termín vydání: květen

Marshall McLuhan (1911–1980) je jedním z nejvýznamnějších teoretiků masových médií a sociologů kultury a jeho dílo patří k základním pilířům společenských věd. Nejznámější kniha, eseje nazvané Understanding Media, byla sice napsána již v roce 1964 (česky Jak rozumět médiím vyšlo v roce 1991), přesto jsou však autorova východiska v uvedených oborech stále citována, ať už zastánci jeho teorií, či odpůrci. Některé jeho termíny zdomácněly i mezi laiky – pojem „globální vesnice“ či spojení „poselstvím je médium“ jsou s nástupem internetu a nových médií často připomínány.

Druhý díl České domácí kuchařky je opět založen výhradně na tradičních receptech naší kuchyně, zaznamenaných v rodinných receptech a kuchařských knihách zejména 20. a 30. let minulého století. Více než 200 stran knihy je tentokrát rozčleněno do oddílů Předkrmy, Polévky, Hlavní jídla a dezerty a doplněna několika speciálními sekcemi. Jsou to Zelenina a ovoce v české kuchyni, Masopust, velikonoční speciality, Dožínky a Vánoční cukroví.

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., asi 224 stran 170 × 240 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: duben

Přeložil Miloš Calda

60

naučná literatura

naučná literatura

61


Moderní a zdravá jídla na tradičních základech

Váz., asi 160 stran 165 × 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben

Foto David Kraus

62

naučná literatura

Milostný příběh z královské rodiny

Markéta Hrubešová

James Clench

Tak vařím já

William & Kate

120 receptů pro vytížené mamky

Královská svatba

Úspěšná česká herečka, nyní známá z televizních obrazovek i jako zdatná kuchařka, představuje své recepty. Z dědictví po babičce a z dalších zdrojů převzala tradiční postupy, avšak snaží se českou i středomořskou kuchyni servírovat v lehké a stravitelné podobě. Pro moderní a zaměstnanou ženu, která potřebuje nasytit hladové krky během krátké doby, rovněž autorka vybrala ta jídla, jejichž příprava je časově nenáročná. Názorná publikace s více než 300 fotografiemi.

Příběh oblíbeného britského páru – následníka trůnu prince Williama a Kate Middletonové – je velice často přirovnáván k romantické pohádce. Budoucí panovník se zamiloval do krásné dívky, která nepochází ze šlechtického rodu. Pohádkovost celého příběhu nemůže umocnit nic jiného než svatba. Médii i obyčejnými Brity dlouho očekávaná událost má již své datum, je jím 29. duben 2011. Kniha zachycuje v chronologickém sledu životy obou protagonistů – od seznámení až po zásnuby. Krok za krokem sledujeme především jejich milostný příběh a společně strávené okamžiky, avšak kromě toho i studijní úspěchy, pracovní zkušenosti a „běžné“ problémy médii ostře sledovaného páru. Nedílnou součást knihy tvoří přibližně 150 barevných fotografií, které zachycují Williama a Kate na slavnostních událostech i v každodenních okamžicích.

Váz., asi 192 stran 130 × 200 mm Cena cca 269 Kč Termín vydání: duben

naučná literatura

63


Umět se chovat je COOL!

Ladislav Špaček

Špaček v porcelánu Aneb etiketa, vole!

Váz., asi 192 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: duben

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

64

naučná literatura

Univerzální rádce pro děti a mládež: v knize najdete vše, co potřebujete, abyste elegantně a s přehledem zvládli každodenní i výjimečné situace. Vtipná knížka odborníka na slušné chování s množstvím názorných ilustrací. Předcházet netaktnostem a trapným situacím je lepší, než je později napravovat. Naše chování je ta nejlepší prezentace a tato kniha je právě o tom, jak se zachovat v každodenních situacích, ale i při slavnostních příležitostech. Dobré vychování je dnes opět žádané a nepostradatelné pro každého, kdo chce být úspěšný!


literatura pro děti a mládež


Kvalitní text pro „druhé čtení“ o tom, co se může stát, když člověk lže

Váz., asi 80 stran 165 × 210 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: květen

Pro děti od 6 let Ilustroval Lukáš Urbánek

68

Detektiv Kvítko na stopě nového zločinu! Ideální četba pro začínající čtenáře

Miloš Kratochv í l

Jürgen Banscherus

Hloupežníci

Detektiv Kvítko: Případ modrý kolotoč

Matyáš Pazdera má tatínka, který vyrábí z porouchaných věcí robotíky – malé roboty, kteří mají dělat různé věci, bohužel ani jeden z nich nefunguje. Jednoho z robotíků Matyáš omylem rozšlápne. Zrovna toho, který má hlídat, aby nemluvil sprostě. Matyáš se bojí tatínkovi přiznat pravdu, a tak mu namluví, že za všechno může soused. A tu noc se v jeho pokoji zjeví Hloupežníci – tři hloupí pidikluci, kteří nedělají nic jiného, než že lžou, pomlouvají a vyvádějí zlomyslnosti. A podle jejich slov teď Matyáš patří k nim. Ta představa je děsivá, ale naštěstí v sobě má Matyáš mluvící světýlko, které mu pomůže všechno napravit.

Detektiv Kvítko má další napínavý případ: Musí zjistit, kdo poškodil elektrický přívodní kabel modrého kolotoče, oblíbené pouťové atrakce. Chce se snad někdo pomstít jeho majiteli panu Willhelmovi? A za co? A jak se vlastně pachateli daří zůstat neviditelný? Nedá se nic dělat, Kvítko se chtě nechtě musí vydat na číhanou a pokusit se přistihnout pachatele přímo při činu…

Pro děti od 7 let

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., 72 stran 130 × 190 mm Cena 179 Kč Termín vydání: březen

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Edice Už umím č íst literatura pro dě ti a mládež

literatura pro dě t i a mládež

69


Již zavedená fantasy série pro mladší děti. Eric, Julie a Neal se musí dostat včas do létajícího města! Tony Abbott

Michael Bond

Tajemství země Drúún – 4. dí l

Padding ton se zabydluje

Město v oblacích Pod schodištěm vedoucím do sklepa domu, ve kterém bydlí Eric, je tajný vchod do kouzelné země Drúún. Eric, Julie a Neal jsou v ní pravidelnými hosty. Tentokrát má Neal velký problém, zase se proměnil v brouka! Tři přátelé hledají v kouzelné zemi někoho, kdo by Nealovi pomohl. Podle princezny Kíy by lék mohli najít ve městě v oblacích. Jenomže už jim zbývá jediný den, než město zmizí! Váz., 80 stran 130 × 190 mm Cena cca 189 Kč Termín vydání: únor

Pro děti od 8 let

70

literatura pro dě ti a mládež

Další dobrodružství legračního medvídka z nejtemnějšího Peru

Paddington, medvídek z nejtemnějšího Peru, se spokojeně zabydluje u rodiny Fouskových v Londýně. Svými ztřeštěnými nápady mnohdy převrátí celý dům vzhůru nohama a Fouskovi se nestačí divit. Medvídek se totiž mimo jiné pustí do fotografování, vymaluje si pokoj, uspořádá ohňostroj, vyšetří detektivní případ, a jak se dá očekávat, úplně poklidně neproběhnou ani Paddingtonovy první Vánoce. V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Váz., 128 stran 160 × 200 mm Cena cca 239 Kč Termín vydání: květen

Pro děti od 6 let Přeložila Lucie Křesťanová

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

literatura pro dě t i a mládež

71


Legendární klukovská série: Piskoř a Filda počtvrté! Miloš Kratochv í l

Pachatelé dobrých skutků 4: Bouráci Michal Souček a Filip Fialka jsou už známé firmy. Ve svém čtvrtém dobrodružství se rozhodnou, že se stanou skauty. Ovšem ne jen tak ledajakými, ale moderními skauty-survivory, kteří dokážou přežít v divočině jen s kápézetkou. K jejich skautským snahám se přidají i spolužáci Kvak a Valouš, a vedoucím nově vzniklého oddílu Lišáků se stane hajný Prejzek z Koupolic. Všechno ale nakonec dopadne trochu jinak, než si kluci představovali…

Váz., asi 160 stran 130 × 200 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben

Pro děti od 8 let Ilustroval Milan Starý V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO: Audiokniha: Punt íkář i

literatura pro dě t i a mládež

73


Vtipné vyprávění o babičce, která si na stará kolena vyhodila z kopýtka

Váz., asi 120 stran 210 × 240 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: květen

Pro děti od 6 let Ilustrace Jakub Zich

Úspěšná série s prvky napětí z prostředí jízdárny. Jaké tajemství se skrývá za zraněním šestnáctileté Šarloty?

Alena Kastnerová

Karin Müllerová

O líné babičce

Detektivní kancelář Podkova, 13. dí l: Případ Caruso

Většina babiček jsou elegantní, upravené dámy, které mají vždy doma uklizeno, napečeno a kdykoli pohlídají vnoučata. Babička z naší knížky je ale úplně jiná: nevaří, nepere, neuklízí, nehlídá vnoučata, i když je má ráda. Místo toho si plní svá dávná přání, která celý život střádala do starého škapulíře. Projede se v superrychlém autě jednoho milionáře, proletí v baloně, vyleze na nejvyšší horu světa, naučí se lyžovat, surfovat na internetu, zatančí si v dešti s psychiatry, zahraje si po dlouhých letech na honěnou uprostřed přírody, a vždycky se jí přihodí ještě něco docela nečekaného!

Na jízdárně rodiny Martenových se zotavuje po těžké autonehodě šestnáctiletá Šarlota, upoutaná na invalidní vozík. Dívka se však chová zvláštně. Odmítá veškerou pomoc, nemluví a nechce spolupracovat při hippoterapii – a přitom bývala výborná jezdkyně. Členové detektivní kanceláře Podkova, tedy Kristýna, Karolína a Filip, chtějí zjistit, co se vlastně přihodilo. Byla to opravdu autonehoda? A proč už Šarlota nesmí vídat Carusa, koně, na kterém jezdila? Případ je čím dál záhadnější…

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

74

literatura pro dě ti a mládež

Váz., 104 stran 130 × 200 mm Cena 189 Kč Termín vydání: leden

Pro děti od 9 let

literatura pro dě t i a mládež

75


Kočka cestující časem opět v nebezpečí! Tentokrát v dávné řísi Aztéků Julia Jarmanová

Tajemná kočka Ka a aztécká oběť Když Ka zase jednou zmizí, nechá Topherovi na počítači vzkaz: TENOCHTITLÁN. Topher je hrůzou bez sebe. To bylo přece sídlo krvelačných Aztéků! Podaří se mu zachránit kočku před smrtelným nebezpečím? A zabránit Aztékům, aby obětovali jeho novou kamarádku Patti? Stihnou se dostat domů dřív, než španělští dobyvatelé v čele s Cortézem srovnají Tenochtitlán se zemí?

Váz., 136 stran 130 × 200 mm Cena 209 Kč Termín vydání: duben

Pro děti od 8 let

76

literatura pro dě ti a mládež

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Oblíbené osobnostní testy pro náctileté Super testy pro holky – Jaká doopravdy jsi? Téměř 130 stránek testů rozdělených do 7 tematických celků, kde si dívky mohou zjišťovat, jaké vlastně jsou. Otázky se točí kolem často probíraných témat – škola, přátelé, láska, rodina, touhy a přání.

Váz., asi 160 stran 130 × 200 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: duben

Pro dívky od 10 let

literatura pro dě t i a mládež

77


Tvůrčí zápisník pro mladé vizážistky: vše o líčení a účesech Pascale d’Andon a Catherine Pouligny

Módní návrhářka – Líčení

Kroužk. vazba, 96 stran 165 × 210 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: duben

Pro dívky od 9 let

Další díl série „Módní návrhářka“ se věnuje líčení a účesům. Opět obsahuje praktické a jednoduché návody, tentokrát zaměřené na to, jak nakreslit stíny, oční linky, rtěnky, zdravíčka, rozpuštěné vlasy, drdoly, šátky a další doplňky, to vše v několika různých stylech. Velké množství prázdných předloh jak obličejů, tak celých postav nechává dostatečný prostor pro vytváření vlastních nápadů a kreací.

„Malý poseroutka“ pro holky. Deníkové záznamy, trapasy, komiksové ilustrace Rachel Renée Russellová

Deník mimoňky Nestačí, že Nikki J. Maxwellová má otce, který se živí hubením brouků. Ještě se kvůli tomu dostane do prestižní soukromé školy, kam moc nezapadá. Z pohledu její zapřisáhlé nepřítelkyně MacKenzie, dokonalé dívky, která má vše, co je třeba, je Nikki prostě „mimoňka“. A toto je její deník. Zachycující příhody každodenního života, například jak si chtěla z naslouchátka vyrobit luxusní hands-free, jak se snažila sbalit nejhezčího kluka a co zažívala se svými novými kamarádkami, Chloe a Zoey. Doplněno výstižnými ilustracemi.

Váz., asi 282 stran 130 × 200 mm Cena cca 279 Kč Termín vydání: duben

Pro děti od 9 let

78

literatura pro dě ti a mládež

literatura pro dě t i a mládež

79


Více než 90 stran zábavy v těch nejneuvěřitelnějších bludištích!

B Thomas F lintham

Bláznivá bludiště Není bludiště jako bludiště. BLÁZNIVÁ BLUDIŠTĚ jsou něco výjimečného. Jejich autor, Thomas Flintham, si vymyslel desítky různých prostředí a neuvěřitelných tvarů, do kterých propletené cestičky zasadil. Jeho kniha vás provází zemí Bludiwoodem, kde je možné narazit na bludiště téměř kdekoli. Tak například můžete hledat cestu ven z medvědí kožešiny, z lesa plného stromů, z jeleních parohů, měsíce, mraků, králičích nor, z vousů či pavučin. Potkáte se také s Malým rytířem, který musí vysvobodit svého krále ze zajetí a přitom projít mnohými bludišti, či s Astro Mikem, který hledá ideální planetu k životu a musí utíkat před kosmonautožravými příšerami a jinou vesmírnou havětí. Tato kniha nabízí zábavu pro celou rodinu. Některá bludiště vám totiž opravdu zamotají hlavu.

A

Brož., 96 stran 210 × 275 mm Cena cca 199 Kč Termín vydání: duben

Pro děti od 5 let

literatura pro dě t i a mládež

81


Nový, moderní příběh z exkluzivního prostředí od oblíbené autorky dívčích románů

Iva Macků

Milionové holky

Normální porucha

V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

Pro děti od 10 let Přeložila Jana Chartier

82

literatura pro dě ti a mládež

Český román pro dívky o problému anorexie

Cathy Hopkinsová

Jess Hallová se spolu s bratrem a otcem stěhuje do luxusní čtvrti, ale bojí se, že bude příliš daleko od kamarádek ze školy i od milované babičky. Není proto ze stěhování příliš nadšená až do chvíle, kdy se dozví, že jejich dům je určen opravdu jen pro VIP osoby a brzy se do něj nastěhují, herci, hudebníci, modelky a milionáři. Život mezi penězi a luxusem vypadá jistě lákavě, ale bude opravdu stát za to?

Váz., asi 200 stran 130 × 200 mm Cena cca 259 Kč Termín vydání: březen

O nelehkém boji s těžkým zadkem a jinými závažnými problémy Vanda je gymnazistka lehce znuděná rodným maloměstem, ve kterém se moc zajímavého neděje. Tedy snad až na zdejší hudební scénu… Vanda se totiž zakouká do zpěváka rockové kapely. I proto posílí svůj boj se špeky a dosud nezkrocenou vášní pro čokoládu a další kalorické bomby. Její touha být štíhlá jako modelka se ovšem pomalu vymyká kontrole. Navíc jí ze života ze dne na den zmizí nejbližší – a zároveň nejvzdálenější – člověk na světě. Dokáže se Vanda poprat s osudem i sama se sebou?

Iva Macků (*1979) po studiích psychologie v Brně pracovala jako dětská a dopravní psycholožka, až zakotvila v jedné pražské reklamní agentuře na pozici copywriter. Kromě reklam píše i dívčí romány, články do novin a podle jejího scénáře se v současné době připravuje Večerníček.

Váz., 152 stran 130 × 200 mm Cena cca 229 Kč Termín vydání: březen

Pro dívky od 10 let

literatura pro dě t i a mládež

83


Strhující příběh o tanci, lásce a dospívání od jedné z nejuznávanějších italských autorek

Váz., 216 stran 130 × 200 mm Cena 229 Kč Termín vydání: březen

Pro dívky od 10 let Přeložila Tereza Sieglová

84

literatura pro dě ti a mládež

Hororová romance plná temnoty, záhad a bojů s temnými silami, při jejímž čtení do poslední stránky doufáte v dobro

Paola Zannonerová

Carrie Ryanová

Dance!

Les rukou a zubů

Dvanáctiletá Robin žije jen s otcem a dědečkem, protože její matka putuje kdesi po světě na humanitárních misích. Snad i proto se Robin chová spíš jako kluk než jako holka, přátelí se pouze s několika spolužáky a s nimi sdílí jednu velkou vášeň – hiphopový tanec. S podporou dědečka se nakonec dostane na taneční školu a zde potkává svůj protipól – jemného, trochu staromódního chlapce jménem Guido. Jak si ti dva navzájem porozumí, pomohou a jaký vztah mezi nimi vznikne, to už se dočtete v knize.

Mary žije v uzavřené vesnici. Její svět se řídí prostými zákonitostmi: musí poslouchat pravidla církevního Sesterstva, nesmí se přibližovat k plotu, za kterým – v Lese zubů a rukou – žijí „nečistí“, kteří svým kousnutím promění člověka v chodící mrtvolu. Když Sesterstvo rozhodne, že se provdá za muže, kterého jí určili, Mary musí poslechnout, přestože se zamilovala do zraněného Travise. Pak ale nečistí proniknou do vesnice, a Mary v nastalém zmatku prchá společně s Travisem, svým snoubencem Harrym, kamarádkou Cass i bratrem Jedem a jeho ženou dál do zapovězeného lesa. Touží dostat se k vysněnému oceánu, dál za les a nečisté, do světa, který tam venku přece musí někde být.

Paola Zannonerová (*1961) je jednou z nejvýznamnějších italských spisovatelek pro děti a mládež. Během posledních patnácti let publikovala mnoho povídek a románů, z nichž některé získaly mezinárodní ocenění a byly přeloženy do množství jazyků. Dance! (2005) patří mezi její nejslavnější díla. Paola Zannonerová žije ve Florencii.

Váz., 320 stran 130 × 200 mm Cena cca 299 Kč Termín vydání: březen

Pro čtenáře od 12 let Přeložila Alexandra Fraisová

literatura pro dě t i a mládež

85


Pokračování fantasy série s úspěšným filmovým zpracováním Kathryn Laskyová

Legenda o sovích strážcích – 2. Cesta Soren a jeho soví kamarádi Gylfie, Šerozrak a Hrabík, hlavní hrdinové příběhu V zajetí, se vydávají na dlouhou a nebezpečnou pouť: po útěku ze zajetí se pokoušejí najít Velký húlský strom. Podle starých sovích legend na něm žije řád odvážných sovích rytířů, kteří noc co noc vzlétají do povětří, aby konali vznešené skutky. Čtyři přátelé se na své cestě potýkají jak s pochybami, tak s nejasnou hrozbou. Hvozdy jako by se plížilo neviditelné zlo… Podaří se jim překonat všechny nástrahy a nalézt ostrov s mohutným stromem, ukrytý ve věčné mlze? Jsou všechny ty legendy pravdivé, nebo je skutečnost úplně jiná? A najde se v tom vzdáleném sovím světě místo pro čtyři přátele, kteří chtějí pomáhat v boji proti tajemným nepřátelům, pustošícími stále další a další soví království?

Váz., 224 stran 130 × 200 mm Cena 249 Kč Termín vydání: leden

Pro čtenáře od 9 let V ML ADÉ FRONTĚ JIŽ V YŠLO:

literatura pro dě t i a mládež

87


Originální česká encyklopedie s příběhem a překvapením! Eva Obůrková

Proč Vikingové nemají rohy Měli Vikingové na helmách rohy nebo je to pouhý výmysl? Nejen na tuhle otázku odpoví malý Viking Bjarni, který spolu se svým kamarádem a jeho sestrou podnikne nebezpečnou výpravu na místo střežené skalním trollem, kde se má ukrývat bájný poklad. Na cestě za pokladem se čtenáři dozví to nejzajímavější ze života Vikingů a na jejím konci je čeká překvapení uložené v tajné schránce. Kód k jejímu otevření naleznou při čtení knihy spolu s hrdiny příběhu.

Váz., asi 160 stran 180 × 180 mm Cena cca 249 Kč Termín vydání: únor

Pro děti od 5 let Ilustrace Tomáš Tůma

literatura pro dě t i a mládež

89


Legendy rocku Assante Ernesto encyklopedie, 464 stran, 999 Kč

Afrika v nás Klicperová Lenka, Šilha Václav, Šilhová Olga encyklopedie, 240 stran, 599 Kč

Formula 1 Hay-Nicholls Adam encyklopedie, 192 stran, 549 Kč

John Lennon Blaney John encyklopedie, 272 stran, 799 Kč

Kryštof Kolumbus Varela Consuelo encyklopedie, 224 stran, 699 Kč

Nová velká kniha etikety Ladislav Špaček encyklopedie 288 stran + 40 příloh, 449 Kč

Čeští demokraté Kosatík Pavel osobnosti, 344 stran, 599 Kč

Naše dráhy ve 20. století Schreier Pavel naučná, 176 stran, 499 Kč

Rozhoupaný dech Müllerová Herta světová próza, 296 stran, 299 Kč

Mít s kým běžet Grossman David světová próza, 392 stran, 369 Kč

Vypálené stíny Shamsie Kamila světová próza, 384 stran, 399 Kč

Druhý život Roth Philip světový román, 352 stran, 359 Kč

Vzala jsem si komunistu Roth Philip světový román, 312 stran, 349 Kč

Jako každý člověk Roth Philip světový román, 144 stran, 249 Kč

Malá kniha etikety Ladislav Špaček naučná Pro celou rodinu, 128 stran, 159 Kč U stolu, 144 stran, 199 Kč Pro každý den, 176 stran, 199 Kč Pro manažery, 208 stran, 219 Kč Pro firmu a úřad, 128 stran, 189 Kč

Člověk není nikdy úplně šťastný Gavalda Anna světový román, 536 stran, 439 Kč

Profesorské hrátky Lodge David světová próza, 328 stran 339 Kč


Tachles, Lustig – rozhovor Hvížďala Karel osobnosti, 168 stran, 229 Kč

Kluby poezie Hrabal Bohumil česká próza, 152 stran, 229 Kč

Dívka s jizvou Lustig Arnošt česká próza, 112 stran, 219 Kč + audiokniha, 279 Kč

Postřižiny Hrabal Bohumil česká próza, 120 stran, 199 Kč

Bankéř první republiky Kosatík Pavel osobnosti, 208 stran + 16 příloh, 239 Kč

Láska a tělo Lustig Arnošt česká próza, 216 stran, 269 Kč

Ostře sledované vlaky Hrabal Bohumil česká próza, 80 stran, 199 Kč

Jan Masaryk — pravdivý příběh Kosatík Pavel osobnosti, 360 stran, 289 Kč

Vita nuova Hrabal Bohumil česká próza, 312 stran, 279 Kč

Můj flirt s politikou aneb Příručka pro ministryně Kovářová Daniela osobnosti, 160 stran, 239 Kč

Sklízeli bouři Cawthorne Nigel militaria, 296 stran + 16 příloh, 379 Kč

Putování po čs. opevnění Dubánek Martin, Fic Tomáš, Lakosil Jan militaria, 264 stran + 40 příloh, 319 Kč

Policejní letadla Fojtík Jakub, militaria, 280 stran + 40 příloh, 349 Kč

Protivník Carrère Emanuel světový román, 160 stran, 279 Kč

Zachránce Cain Tom světový román, 368 stran, 349 Kč

Ptáci a jiné povídky du Maurier Daphne světový román, 256 stran, 279 Kč

Můj život Pollak Harry osobnosti, 264 stran + 16 příloh, 329 Kč

In flagranti Emingerová Dana česká próza, 152 stran, 249 Kč

Člověk mezi lidmi Siegel Jiří česká próza, 136 stran, 199 Kč


Jídlo jako životní styl Havlíček Petr, Lamschová Petra životní styl, 192 stran, 299 Kč

Hezky česky, hravě a zdravě! Havlíček Petr, Lamschová Petra životní styl, 192 stran, 299 Kč

Kuky se vrací + plyšová hračka Svěrák Jan dětská, 136 stran, 489 Kč

Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti Morkes Petr dětská, 64 stran, 249 Kč

Ježíšek Skálová Hana dětská, 104 stran, 299 Kč

Česká domácí kuchařka Rákosníková Jitka životní styl, 200 stran, 299 Kč

Zlatý věk české loutkové animace Kačor Miroslav a kolektiv hobby, 224 stran + DVD, 449 Kč Velká kniha o mateřství Behinová Markéta, Kaiserová Klára encyklopedie, 376 stran, 599 Kč

Co dělat, když dítě… Ašenbrenerová I., MUDr. Vidnerová A. hobby, 160 stran, 279 Kč

Český rok – Jaro Plicka Karel, Volf František encyklopedie, 384 stran, 399 Kč

Český rok – Zima Plicka Karel, Volf František encyklopedie, 436 stran 399 Kč

Kouzláci Kratochvíl Miloš dětská, 152 stran, 249 Kč

Kouzelná lampa Fischerová Daniela dětská, 200 stran, 499 Kč

Kdybych byl… veterinářem Videauová Valérie dětská, 24 stran + 8 příloh, 399 Kčč

Legenda o sovích strážcích Lola tajnou agentkou Laskyová Kathrin Abediová Isabel dětská, 208 stran, 249 Kč dětská, 200 stran, 269 Kč

Velká kniha o počítačích Rooney Anne dětská encyklopedie, 160 stran, 329 Kč

Medvídek Paddington Bond Michael dětská, 128 stran, 239 Kč


Mladá fronta je jedním z největších českých vydavatelských domů působících v oblastech vydávání časopiseckých, novinových, klientských a knižních titulů. Na knižním trhu jsme již od roku 1945, každý rok vydáváme kolem 200 knižních titulů. Naše knižní produkce se těší kompletní marketingové podpoře časopisů vydavatelského domu. V současné době vydáváme 53 periodik, ekonomický deník Mladá fronta E15 a multiregionální týdeník Mladá fronta Sedmička. Vydavatelství Mladá fronta jako první v České republice nabízí časopisy vytvořené přímo pro Apple iPad.

DIVIZE KNIHY

DIVIZE NOVINY

Mladá fronta má dobré renomé ve všech oblastech knižní produkce, především v próze, dětské i naučné literatuře. Kvalitní knižní tituly najdete v zajímavých mimoedičních projektech a také v tradičních knižních edicích: • Moderní světová próza • Maminka • Už umím číst • Hodina duchů • Sluníčko • Kolumbus • Tajný archiv (a další)

• ekonomický deník Mladá fronta E15 • multiregionální týdeník Mladá fronta Sedmička

DIVIZE ČASOPISY • tituly pro ženy • tituly pro muže • tituly pro děti • ekonomické tituly • zdravotnické tituly • stavební tituly • IT tituly • tituly pro iPad

DIVIZE ONLINE • ženské weby (Dáma.cz, Recepty.cz, Maminka.cz, Fitweb.cz) • mužské weby (Živě.cz, MobilMania.cz, Autorevue.cz) • zpravodajské weby (E15.cz a Sedmička.cz) • cestovatelský portál Orbion.cz a jiné zajímavé weby

Kompletní přehled titulů a nabídku knih Mladé fronty naleznete na  www.mf.cz a www.kniha.cz


Product Manager – naučné publikace Marie Hajdová 225 347 310 hajdova@mf.cz

kontakty VEDENÍ DIVIZE KNIHY Výkonný ředitel Ing. Tomáš Černý 225 347 324 cerny@mf.cz Asistentka divize Knihy Jana Urešová 225 347 304 uresova@mf.cz Manager smluvní agendy Mgr. Nikol Koubová 225 347 322 koubova@mf.cz

Obchodní manažerka Petra Řičánková 225 347 261 ricankova @mf.cz Obchodní referentka Karolina Dobešová 225 347 313 dobesova@mf.cz

KNIHY – MARKETING A PR Vedoucí marketingu a PR Mgr. Magdaléna Potměšilová 225 347 302 potmesilova@mf.cz

Programový ředitel Mgr. Antonín Kočí 225 347 305 koci@mf.cz

Marketing a PR specialist Ondřej Vohnický 225 347 301 vohnicky@mf.cz

Obchodní ředitelka Ing. Lucie Urbanová 225 347 314 lucie.urbanova@mf.cz

KNIHY – REDAKCE

KNIHY – OBCHOD

Product Manager – česká a světová literatura Mgr. Tomáš Dimter 225 347 307 dimter@mf.cz

Obchodní manažerka Veronika Turzó 225 347 312 turzo@mf.cz

Product Manager – naučné publikace Mgr. David Pazdera 225 347 309 pazdera@mf.cz

Obchodní manažerka Jana Řádková 225 347 323 radkova@mf.cz

Product Manager – dětská literatura Mgr. Lucie Šavlíková 225 347 311 savlikova@mf.cz

Product Manager – obrazové publikace Mgr. Zuzana Machková 225 347 303 machkova@mf.cz Product Manager – česká a světová literatura Ivana Mergerová 225 347 308 mergerova@mf.cz

KNIHY – VÝROBA Vedoucí týmu grafiků – koordinátorka výroby Jana Bromová 225 347 319 bromova@mf.cz knihkupectví U Jednorožce Staroměstské náměstí 17 110 00 Praha 1-Staré Město tel.: 224 210 606 email: jednorozec@mf.cz

Krameriova K.D. s. r. o. Vosmíkova 538 396 01 Humpolec Tel./Fax: 565 532 837 E-mail: krameriova@krameriova.cz

Distribuce Slovanský dům – Euromedia Group U Rybníka 1161, 271 01 Nové Strašecí Tel.: 800 103 203 E-mail: objednavkysd@euromedia.cz www.knizniweb.cz

Pavel Dobrovský – BETA, s. r. o. Květnového vítězství 332, 149 00 Praha 4 Tel.: 272 910 733 E-mail: obchod@dobrovsky.cz www.knihycz.cz

PEMIC BOOKS a.s. Vratimovská 703/101, 719 00 Ostrava-Kunčice Tel.: 597 490 411, fax: 597 490 499 Callcentrum: 597 490 491-7 E-mail: knizni.velkoobchod@pemic.cz www.pemic.cz Kosmas s. r. o. Lublaňská 34, 120 00 Praha 2 Sklad: V Zahradě 877, 252 62 Horoměřice Tel.: 226 519 400 E-mail: kosmas@kosmas.cz www.firma.kosmas.cz

OPA – knižní velkoobchod Ružinovská 1227, 142 00, Praha 4 Tel.: 241 725 053 E-mail: opa-knihy@cbox.cz www.opa-knihy.cz Nakladatelský servis s. r. o. Region ČECHY: Kladenská 117 252 58 Středokluky Tel./fax 233 900 784 E-mail: nsdistri@mbox.vol.cz Region MORAVA: Masárova 9 628 00 Brno-Líšeň Tel./fax: 544 234 723-4 E-mail: nsloy@volny.cz www.nakladatelskyservis.cz http://b2b.nakladatelskyservis.cz


Profile for Nakladatelství Mladá fronta

Ediční plán jaro-léto 2011  

Nakladatelství Mladá fronta

Ediční plán jaro-léto 2011  

Nakladatelství Mladá fronta

Profile for knihacz
Advertisement