__MAIN_TEXT__

Page 1

Informasjon fra KNIF | Samhold gir styrke

Nr 3 – 2018

Suksess med VippsGO på Skjærgårdssang Kvinnherad sparte 300.000 kroner på brannvarsling

Omatt – ny bransjeforening for gjenbruksbutikker Sangeren Marianne Juvik Sæbø handler på «nye» Galleri Normisjon, Askøy. Bæreposen i papir, produseres i Nepal av Folk Nepal (støttes av Normisjon).

Foto: Galleri Normisjon | www.knif.no | www.knifinnkjop.no | www.kniffundraising.no | www.knifregnskap.no | www.kniftrygghet.no | Følg oss på Facebook


Spareknifen, utgiver KNIF KNIF gjør hverdagen enklere for frivillige og ideelle organisasjoner. Vi tilbyr profesjonelle, merkantile og administrative tjenester som bidrar til verdiskapning, kostnadsbesparelser og gode drift for våre medlemsorganisasjoner. KNIF eies av 64 organisasjoner i Kristen-Norge og består av Knif Innkjøp, Knif Fundraising og Knif Regnskap AS. I tillegg eier KNIF 24,99 prosent av Knif Trygghet Forsikring AS. www.knif.no for våre medlemmer.

Knif Innkjøp tilbyr innkjøpsavtaler innen eiendom, it, kapital, kontor & administrasjon, mat og reiseliv. Storgt 33A, 0184 Oslo Telefon: 23 10 37 30 E-post: post@knif.no www.knifinnkjop.no Knif Trygghet Forsikring AS tilbyr forsikringsprodukter til organisasjoner og trossamfunn i Kristen-Norge. Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 68 39 00 E-post: post@kniftrygghet.no www.kniftrygghet.no Knif Regnskap AS utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for misjonsorganisasjoner, menigheter og frivillige organisasjoner. Bergtorasvei 120, 3633 Kristiansand Telefon: 404 32 400 E-post: post@knifregnskap.no www.knifregnskap.no Knif Fundraising tilbyr framtidsrettet teknologi for innsamling og rådgivning. Storgt 33 A, 0184 Oslo E-post: marius@knif.no www.kniffundraising.no Ansvarlig redaktør Kåre Rønningen Redaksjonen Heidi Einarsen Hagen Erik Wilberg

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) fikk god uttelling, da de lot deltakerne gi kollekt med mobilen på sommerens generalforsamling. Foto: Kjetil Vatsøy/NLM Arkiv

Kollekt-rekord og mest med Vipps Tekst Kåre Rønningen

det en positiv overraskelse at en så stor andel av kollekten ble gitt med Vipps.

På generalforsamlingen til NLM 3-8. juli ble det samlet inn totalt 3,89 millioner i gaver, hvorav 2,6 millioner på Vipps.

– Vi er både ydmyke og takknemlige i møte med kollekt-tallene fra årets generalforsamling, sier Øystein Frøysa til nlm.no.

Bare i løpet av avslutningsmøtet søndag formiddag kom det inn 1,94 millioner. 1,4 millioner av disse kom gjennom Vipps. Under møtet ble det opplyst om muligheten for å gi med Vipps, og nummeret stod på storskjermen. Likevel ble

)

Kontakt din kundeansvarlig i Sparebanken Sør eller Gunnar Hægeland guha@sor.no

Design Heidi Einarsen Hagen Trykk Synkron Media AS Ønsker du å få tilsendt Spareknifen i elektronisk utgave? Gi oss beskjed på post@knif.no Last ned tidligere utgaver av Spareknifen på www.knif.no

Spareknifen trykkes hos Synkron Media AS – et miljøfyrtårnsertifisert trykkeri.

VippsGO gir flere muligheter Din organisasjon kan benytte Vipps på flere måter. Den enkleste formen er å benytte et Vippsnummer slik som NLM. VippsGO gir flere muligheter og lar organisasjonen sette opp en liten butikk i appen, samt å la giverne registrere seg for skattefradrag for gaver.

Lurer du på hvordan din organisasjon kan benytte Vipps best mulig? Ta kontakt med din kundeansvarlig i Sparebanken Sør.

2 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Med VippsGO appen på Skjærgårdsfestivalen i Langesund, ble det ingen lange køer ved serveringsstedene og kollekten gikk til himmels.

Suksess med VippsGO

• Selvbetjening? Check • Ingen kø? Check • Egen meny? Check

På Skjærgårdssangfestivalen tok de for første gang i bruk VippsGO appen ved serveringsstedene og gjestene slapp å stå i lange køer. Foto: Stiftelsen Skjærgårds

ten i VippsGO. Der kunne man velge hvor mye man ville gi, og folk ga mye.

Skjærgårdssang – musikkfestivalen i Langesund, samler nærmere 3 000 mennesker hvert år, noe som kan være en stor utfordring når det gjelder kø ved serveringsstedene. Dette året ville daglig leder, Jarle Storebø, prøve noe nytt for å få ned køene.

– Vi hadde folk som stod ved serveringsstedene og hjalp de som ikke hadde brukt denne måten å betale på før. Nesten samtlige hadde Vipps på smarttelefonen. Når vi viste de hvordan de skulle gå frem for å betale, holdt det med å vise dem fremgangsmåten den ene gangen. For kunden var det bare å søke opp et nummer inne i appen. Da får man opp navnet til arrangementet en skal betale til.

– Jeg ble positivt overrasket over hvor enkelt det var å opprette en VippsGObutikk i appen. Og ikke minst hvor enkelt det var for gjestene å finne ut hva de skulle betale for.

– Vi valgte å lage en enkel meny inne i appen, så i stedet for å skrive navnet på hver enkel brus, skrev vi bare brus og prisen bak. Da slipper kundene å lete i en lang meny, forteller Storebø.

Anbefaler andre å bruke VippsGO Storebø er sikker i sin sak når han mener VippsGo er betalingsformen for fremtiden og han sier at festivalen skal fortsette å bruke VippsGO.

Storebø forteller at de hadde to forskjellige utsalgssteder der de brukte VippsGO. Ett sted for varm mat og ett sted med selvbetjening. Med god skilting og informasjon om hvordan man kunne betale med VippsGO benyttet mange appen.

– Det å kunne få hele menyen i appen er veldig bra, men da må man holde det så enkelt som mulig. Folk vil ikke scrolle for lenge for å finne det de leter etter. Ikke bare er det et irritasjonsmoment for kunden, men det kan også være kilden til kø, sier Storebø.

– Det gjør det lettere for oss og ikke minst for kundene som skal kjøpe seg en brus eller en vaffel. Så lenge du har søkt oss opp en gang i appen, kommer navnet automatisk opp øverst i menyen. Da slipper man å skrive inn nummeret for bedriften hver gang, sier Storebø avslutningsvis.

Kollekten gikk til himmels Tiden der alle har kontanter på seg er over. Nå er det betalingskort og mobile løsninger som gjelder. Derfor valgteSkjærgårdssang også å innlemme kollek-

Så har du lyst til å slippe de lange køene ved serveringsstedene, samt få en oversiktlig betalingsform, så er VippsGO noe for deg og din virksomhet.

Tekst Morten Krogstad

Vipps brukes av mange Snittalderen på festivalen ligger på rundt 60+. Og for flere i denne målgruppen kan ny teknologi virke skremmende. Men det viste seg at VippsGO er såpass enkelt at selv de eldste brukte appen.

«Vi fikk nærmere 400 000 kroner i kollekt og over 60 prosent av pengene kom fra VippsGO.»

– Vi fikk inn nærmere 400 000 kroner i kollekt under festivalen, og over 60 prosent av pengene kom via VippsGO. Dette gjør det enkelt for de som gir, og de som mottar pengene. Det er en meget god og oversiktlig betalingsmåte, poengterer han.

)

Kontakt din kundeansvarlig i Sparebanken Sør eller Gunnar Hægeland guha@sor.no 3

Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Ringen Rehabiliteringssenter har totalavtale med Anticimex på brannsikkerhet, skadedyrkontroll og mattrygghet.

Effektivt og besparende å samle tre avtaler på ett sted Tekst Heidi Einarsen Hagen

– Min stilling på Ringen Rehabiliteringssenter er todelt og som kvalitetskoordinator har jeg ansvaret for ISO-9001:2015 standard for senteret, initierer og gjennomfører revisjoner og vedlikeholder internkontrollsystemer. Som avdelingsleder for serviceavdelingen er det mitt ansvar å sørge for at alle merkantile tjenester som kjøkken/spisesal, renhold, vaktmester/vedlikehold og resepsjon/inntakskontor, utføres på best mulig måte, forteller Erlend Løkken. Da han startet på Rehabiliteringssenter for drøyt fire år siden hadde de veldig mange leverandører å forholde seg til, noe som var både dyrt og ressurskrevende. – Vi fikk derfor fremforhandlet en god serviceavtale, inkludert spesialkurs med Anticimex og ble en av deres første totalkunder i vårt område, sier han.

Totalavtalen gjaldt innenfor brann- og matsikkerhet, samt skadedyrkontroll. – Jeg forholder meg nå kun til noen få personer fra Anticimex. De utfører revisjonene og gir opplæring og/eller undervisning og som jeg er i løpende dialog med. Et annet punkt som også var viktig for oss var den lokale tilknytningen i nærmiljøet, forteller Løkken. Skadedyrkontroll – To ganger i året kommer serviceteknikeren for kontroll av skadedyr, og de kommer på ekstrabesøk ved behov uten ekstra kostnad. Det kan være at det har gått mus i en av utefellene, eller at vi har fått maur i huset. Heldigvis har vi ikke hatt veggedyr. Brannvern og øvelser – Brannverninstruktøren kommer her to til tre ganger pr. år og hvor vi for eksempel kan ha en varslet evakuering, forflytning av pasienter, andre sikkerhetsgjennomganger og/ eller slukkeøvelser. Brann kan jo skje og det viktigste er å ikke få panikk. Da er brannøvelser til god hjelp! Vi har også en brannverndag på sommeren for alle ansatte med praktiske oppgaver og teori, med gode tilbakemeldinger fra de ansatte, sier han. De får også besøk av en brannverntekniker en/to ganger i året. Personen sjekker og kontrollerer det tekniske anlegget, branndører samt brannslukkere, rømningsveger ol. Mattrygghet To ganger i året kommer det en kontrollør som tar fagrevisjon av kjøkkenet og HACCP. I tillegg til befaringene sendes det inn prøver av mat. – Det som er flott med Anticimex er at alle revisjonsrapportene er samlet på en felles online portal. Der kan jeg lenke direkte til vårt interne kontrollsystemet. Oversikten viser blant annet antall besøk av kontrollørene og eventuelle avvik, forteller Løkken. Intern evaluering og nytt anbud – Årlig har vi interne evalueringer av våre leverandører og hvert tredje år tar vi også

en gjennomgang av avtaler vi har med de ulike i henhold til vår innkjøpspolitikk, sier Løkken. – For ett år siden kjørte vi en ny anbudsrunde for brannvern, IK-mat og skadedyr med Anticimex og Rentokil. Begge har jo nå en samarbeidsavtale med Knif Innkjøp, så vi var spent på resultatet. Anticimex kom fortsatt best ut og kunne levere i henhold til vår kravspesifikasjon. I tillegg fikk vi også en KNIF-rabatt. Ellers er ikke dette en avtale med de store kostnadene for oss. Erlend Løkken sier at det har vært få utfordringer med avtalen. – Vi diskuterer selvfølgelig, men samarbeidet er meget godt. Det er kontinuitet og en avtale i utvikling. Selgeren og instruktørene/revisorene forstår våre behov, sier Løkken avslutningsvis. Ringen Rehabiliteringssenter har til enhver tid 40 pasienter og tilbyr tverrfaglig spesialist rehabilitering for pasienter innenfor diagnosefeltene kreft, parkinson og lungesykdommer. Målet for oppholdet er å bistå den enkelte til å oppnå best mulig funksjon og mestring i hverdagen. Senteret har moderne treningsaler og terapibasseng og ligger flott til ved Moelv med panoramautsikt over Mjøsa. Uteområdene og turløypene byr på mange muligheter til trening og sosial aktivitet.

)

Kontakt Jofred Nesje nesje@knif.no 404 05 983

Get TDC kjøpt av Telia Din avtale med Get TDC videreføres med eksisterende vilkår og på kort sikt vil du ikke merke noen ting. Det avventes en formell godkjennelse fra Konkurransetilsynet. Samtidig er dette en god nyhet til alle våre kunder. Telia og Get TDC har til sammen alt som trengs for å bli en sterk utfordrer i det norske telemarkedet.

Fra en brannvernøvelse med ansatte på Ringen. Foto: Ringen Rehabiliteringssenter

4 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Flere av de ideelle gjenbruksaktørene har samlet seg i en ny organisasjon – Omatt bransjeforeningen for idéelle gjenbruksaktører.

Nesten hele styret var samlet da Omatt ble stiftet, Fra venstre Lillian Dombestein, styreleder (Galleri Normisjon), Nils Rune Kind, 2. vara (Maritastiftelsen), Turid Øyre Øygaard, 1. vara (NMS Gjenbruk), Magne Rydland, daglig leder i Omatt, Tommy Eriksen, nestleder (NLM Gjenbruk), Helge Valrygg, (Reto for Håp). Ina Kjøstvedt (NMS Gjenbruk) var ikke til stede da bildet ble tatt.

Gjenbruksbutikkene får sin egen bransjeforening leder i Omatt i en 20 prosent stilling. Han forteller at han har høye ambisjoner for Omatt.

Tekst og foto Kåre Rønningen

Gjenbruksarbeidet til frivillige og ideelle organisasjoner gir betydelige gevinster for både enkeltpersoner og samfunnet. Vi får en dobbel miljøgevinst ved at avfallsmengden reduseres, samt at forbrukeren får et godt alternativ enn å kjøpe nytt. I tillegg har mange organisasjoner arbeidstrening relatert til gjenbruksdriften. De engasjerer mange tusen frivillige, mange er pensjonister og skaper en sosial arena i lokalsamfunnet samt at overskuddet går til ideelle formål. Nå har mange av gjenbruksaktørene samlet seg i en felles bransjeorganisasjon – Omatt. Å gjøre en forskjell – Gjenbruksbutikker av alle slag blir det stadig flere av i Norge. Derfor må vi som driver butikker på frivillig grunnlag og med så lave kostnader som mulig, stå sammen for å sikre de rettigheter vi har i dag. Det trengs en større bevisstgjøring inn mot våre styremakter om betydningen av arbeidet vi gjør for folk og samfunn. Jeg ser fram til å jobbe med Omatt fordi jeg tror foreningen kan gjøre en forskjell for bransjen i tiden som kommer, sier Lillian Dombestein, styreleder i Omatt, og daglig leder i Galleri Normisjon.

Å få bedre rammebetingelser Omatt skal jobbe for å bedre rammevilkårene for de ideelle gjenbruksaktørene, slik at de kan gi enda mer tilbake til samfunnet. I tillegg skal foreningen fremme samarbeid og erfaringsutveksling mellom de ideelle aktørene i bransjen. Medlemmene i Omatt møter felles utfordringer lokalt, regionalt og nasjonalt. Ofte faller de ideelle aktørene mellom to stoler da det ikke eksisterer tilpassede nasjonale retningslinjer, og de må forholde seg til et rammeverk laget for kommersielle aktører. Dermed er de utsatt for ulik skjønnsmessig behandling lokalt. Et kjent eksempel er når de skal levere innsamlede klær og gjenstander de ikke får solgt til gjenbruksstasjonene. Noen steder får de levert dette kostnadsfritt, mens andre steder må de betale samme pris som bedrifter. Høye mål for Omatt Magne Rydland er ansatt som daglig

– Vi skal bli en synlig og viktig samfunnsaktør som er med på å realisere vårt miljøansvar. Da må vi redusere forbruket. Våre mange tusen frivillige utgjør allerede en forskjell i så måte. Omatt sine medlemsorganisasjoner gjør en betydelige innsats gjennom det humanitære arbeidet som utføres i alle verdensdeler. Vi realiserer menneskeverdet, forteller Rydland entusiastisk. Stiftelsesmøte 20. mars Organisasjonene bak Omatt engasjerer rund 4.000 frivillige som jobber med gjenbruk i mer enn 100 butikker på landsbasis. Det formelle stiftelsesmøtet ble avholdt tidligere i år, og medlemsorganisasjonene er NMS Gjenbruk, Galleri Normisjon, Stiftelsen Reto for håp, Maritastiftelsen, Indremisjonsforbundet, Ny start i øst og NLM Gjenbruk. Omatt er i dialog med flere organisasjoner, og ønsker alle ideelle gjenbruksaktører velkommen.

)

Kontakt Magne Rydland magne@omatt.org 906 06 027 5

Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Sparer tid og penger på ekstern IT-hjelp

TeleComputing har egne kundeteam med dedikerte kontaktpersoner og tilgjengelig brukerstøtte. Foto: TeleComputing

Tekst Svein Håvar Korshavn

Stadig flere velger å kjøpe IT-driftstjenester fra eksterne leverandører. Knif Innkjøp har de to siste årene hatt avtale med TeleComputing på IT-drift. Forhandlingssjef Kåre Hegle i Knif Innkjøp, forteller at servicetilbudet og evne til å levere både til store og små medlemmer var et viktig moment når avtalen ble inngått. I sommer gjennomførte TeleComputing en spørreundersøkelse for å undersøke bruk av IT for medlemmene. Så mange som 70 prosent oppgir at de har valgt å outsource IT-drift og support og nær åtte av ti er godt fornøyde eller meget godt fornøyde med dette valget.

6

Oppetid, pris og brukerstøtte Det viktigste ved valg av IT-leverandør er oppetid, pris og brukerstøtte. Medlemmene ønsker ha systemer som fungerer, har konkurransedyktige priser og kompetent hjelp med kort responstid. – TeleComputing ser på kundehåndtering og brukerstøtte som vårt ansikt utad. Vi har egne kundeteam med dedikerte kontaktpersoner og tilgjengelig brukerstøtte, som vi vet er viktig for våre kunder, sier

Kjetil Rosnes, Senior Sales Executive. – Vi kjenner bransjen, og vi opplever at kundene setter pris på vår kompetanse og erfaring. Vår jobb er å gi god hjelp når det trengs. Når en bruker står fast eller det oppstår feil, skal vi løse problemet, sier Rosnes. Lavere kostnader og bedre kontroll Undersøkelsen viser at Knifs medlemmer har fokus på pris. Likevel sier 33 prosent at de ikke kjenner egne IT-kostnader. – Ekstern IT-drift og support kan gi bedre bedre kontroll på kostnadene og frigjøre tid og fokus til andre områder i egen virksomhet. I tillegg får man tilgang til teknisk spisskompetanse og en partner som har lagt ned betydelige ressurser i datasikkerhet, forteller Rosnes. Han peker også på at skybaserte Office 365 lar deg betale lisens bare for det du trenger. – Med skytjenester vil du også alltid ha nyeste versjon av programmene. Om behovet endrer seg, kan flere brukere enkelt legges til eller fjernes, sier han. – TeleComputing leverer IT-drift både til medlemmer med en eller to brukere og til de største med over tusen brukere. De har oppfylt våre forventninger når det gjelder service, skalerbarhet og evne til å skreddersy løsninger. Vi anbefaler absolutt våre medlemmer å benytte seg av denne avtalen, presiserer Kåre Hegle.

Mange muligheter med Office365 Undersøkelsen viser at flere kan utnytte Office 365 bedre og er mye mer enn Outlook, Word og Excel. Office 365 har mange funksjoner som vil øke produktiviteten og sikkerheten i en organisasjon. – Teams, Skype for Business og PowerBI er gode eksempler på programmer for samhandling og informasjonsdeling. Det er mange som ikke har tatt i bruk disse programmene i Office 365 og vi tilbyr derfor ulike «startpakker», noe som gjør det enklere å komme i gang, sier Rosnes.

)

Kontakt Kåre Hegle hegle@knif.no 404 05 988

Viktige nøkkeltall fra medlemsundersøkelsen • • • • •

70 prosent har valgt å outsource IT-drift til eksterne leverandører 36 prosent har i liten grad tatt i bruk Office 365-funksjoner Outsourcing av drift frigjør ressurser til andre oppgaver 1/3 svarer at de ikke kjenner egne IT-kostnader 6 av 10 mener oppetid på tje- nestene er kritisk viktig i valg av leverandør

Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


500 000 kroner lavere kostnader på pensjonsavtalen å velge hvilken forvaltningsprofil (risiko) du ønsker å benytte. I DNB sin pensjonskalkulator «Min pensjon» får du oversikt over din pensjon, samt at du kan velge hvilken forvaltningsprofil du ønsker.

Tekst Heidi Einarsen Hagen

Knif Innkjøp har samarbeidet med DNB Liv i over 20 år og tidligere hadde mange arbeidsgivere ytelsespensjon, mens i dag har de fleste innskuddspensjon. Pensjonsavtalen med DNB Liv gir medlemmene konkurransedyktige betingelser og god avkastning på innestående midler, samt lave kostnader på selve forvaltningen. Det tar tid å bygge opp en forvaltningskapital. Men med månedlige innskudd og løpende avkastning øker den for hver måned. En milepæl ble nådd i sommer da samlet kapital passerte 500 millioner kroner. Dette gjør at forvaltningskostnadene synker og kostnadene reduseres dermed ytterligere med 500.000 kroner per år. Knif Innkjøp fungerer som et forsterkende serviceledd og samarbeider med DNB Liv om å gi både arbeidsgivere og ansatte rådgivning og informasjon om pensjon.

Sjekk gjerne «Min pensjon» på dnb.no for din pensjonsordning og forvaltningsprofil. Foto: iStock

Pensjonskalkulatoren «Min pensjon» Mange arbeidstakere syns pensjon er et krevende tema. Pensjonen for den enkelte er tredelt, en del fra folketrygden, en fra arbeidsgiver og fra egen sparing. Pensjonsreformen gir mer fleksibilitet og flere valgmuligheter. Arbeidsgiver velger for de ansatte en startprofil og så er det opp til den enkelte

Ett eksempel En person jobber 100 prosent og er i en alder av 43 år. Personen har da lang «horisont» fram til pensjon. Han/hun kan selv velge en annen profil med høyere aksjeandel fordi det antas å gi en sterkere avkastning over tid, enn renter og obligasjoner. Det vil si at man får bedre pensjon med høyere kapitalinnskudd. Husk å sjekke «Min pensjon» på dnb.no for din pensjonsordning og forvaltningsprofil.

)

Kontakt Erik Wilberg wilberg@knif.no 404 08 987

Knif Regnskap er i utvikling – samarbeid med Cornerstone, oppkjøp av Q42, mange nye kunder og stor interesse for automatisert budsjetteringsprosess.

Mye nytt i Knif Regnskap Tekst Kåre Rønningen

Den positive utviklingen fortsetter for Knif Regnskap, som opplever stor interesse for spesialiserte tjenester innen lønn, regnskap, rådgivning, samt medlems- og giverhåndtering blant frivillige, ideelle organisasjoner. Hovedvekten av kundene kommer fremdeles fra KristenNorge.

Foto: iStock

Ny samarbeidspartner – Cornerstone Cornerstone er et skybasert medlems- og giversystem for menigheter og frivillige organisasjoner. Det effektiviserer og automatiserer prosessene i organisasjonen, og gir god oversikt over alle medlemmer og givere med oppdaterte rapporter.

Han forteller også at Knif Regnskap har fått mange forespørsler om OSRløsningen som ble lansert i sommer.

Cornerstone er godt kjent i markedet, og benyttes av mange medlemmer allerede. Knif Regnskap vil levere tilhørende tjenester og rådgivning i tillegg til at Cornerstone allerede er sømløst integrert mot regnskapssystemet.

– Q42 har en sterk posisjon i pinsebevegelsen, og som nye eiere av Q42 Regnskap vil vi forsøke å sette det samme preget som pr i dag kjennetegner Knif Regnskap: Å levere styringsinformasjon til riktig tid, kvalitet og pris, sier administrerende direktør i Knif Regnskap, Kim Boel Pedersen.

Stor interesse for OSR Knif Regnskap har lansert automatisk budsjettering med One Stop Reporting, eller OSR. – Sitter man i et budsjettmøte, kan en plotte inn dataene, og se dem i rapportverktøyet med en gang. Dette gjør budsjettarbeidet enklere og mye mer effektivt, sier prosjektansvarlig Harald Godø. Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF

Oppkjøp av Q42 Regnskap Fra 1. september overtar Knif Regnskap alle aksjene i Q42 Regnskap.

Les mer om rådgivningstjenestene til Knif Regnskap på side 17.

)

Kontakt Knif Regnskap kontakt@knifregnskap.no 404 32 400 7


Unge tror kanskje at forsikring først er viktig når de har kjøpt sin første bolig og stiftet eget hjem. Det kan være en dyr tanke. Derfor har Knif Trygghet skreddersydd en gunstig forsikringspakke for alle mellom 18 og 26 år.

Nytt forsikringsprodukt – «Ung voksen»

Knif Trygghet gir nå 25 prosent rabatt på sitt nye forsikringsprodukt «Ung voksen». Foto: Knif Trygghet Forsikring

sikringspakke for unge mellom 18-26 år.

Tekst Helge Værland

Som student har jeg ikke så mange verdigjenstander, tenker du kanskje. Ikke har jeg bil og eier ikke egen bolig. Men hva med innboet ditt? Hva om du blir utsatt for en ulykke – og hva med ferieturen? – Unge er stadig mer på farten, og selv om de ikke har stiftet eget hjem, har de likevel ofte betydelige verdier, for eksempel i innbo og løsøre. Samtidig er det lett å prioritere vekk forsikring når inntektene er begrenset og leieutgifter til bolig er høye, sier leder for privatforsikring i Knif Trygghet, Geir Yngve Andersen. Knif Trygghet har derfor laget en egen, gunstig for-

– Vi tror behovet for forsikring særlig er knyttet til innbo, ulykke og reise, og tilbyr derfor en egen pakke som vi kaller «Ung voksen», forteller Geir Yngve Andersen. Forsikringen er utformet slik at den treffer unge og deres forsikringsbehov mest presist, for det har liten hensikt å være

25 prosent rabatt på nytt forsikringsprodukt «Ung voksen» Forsikringspakken inneholder innbo, ulykke og reiseforsikring og er spesialtilpasset unge mellom 18 og 26 år.

forsikret for mer enn de verdiene man faktisk har. I tillegg tilbyr Knif Trygghet hele 25 prosent rabatt i forhold til tilsvarende forsikring for andre kunder. – Innboforsikringen dekker en fast sum på inntil 250 000 kroner som for de fleste unge vil være tilstrekkelig. Maksimal forsikringssum for ulykke er 500 000 kroner ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet, og 100 000 kroner ved dødsfall. – Det er godt å føle seg trygg på reiser, og skulle en ulykke ramme, er unge mer økonomisk sårbare enn etablerte voksne, understreker Geir Yngve Andersen.

)

Kontakt Knif Trygghet post@kniftrygghet.no 23 68 39 00

8 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Servicegrossistene presenterer

Dagens høydepunkt Smakfull og innbydende mat gir livsglede. Vi er spesialisten på alt innen storhusholdning. Smørsaus

Kaffe Bringebær

Husholdningssaft

Sitron

Fyrstekake

Sitronmelisse

Purreløk

Torsk

Gulrot

Dill

Potet

Grovt rundstykke Serviett

Agder Grossisten AS / Arne Sjule AS / Cater Drammen AS / Cater Mysen AS / Cater Kongsvinger AS / D. Danielsen AS / Encon AS / EuroSupply AS Haugaland Storhusholdning AS / Måkestad Engros AS / Måkestad Engros Øst AS / Måkestad Engros Larvik AS / Nær Engros AS / Nær Engros Levanger AS Nær Engros Trondheim AS / Paul Nygaard AS / Safari Engros AS / Selboe & Aasebø AS / ServiceNord Engros AS SG Møre avd. Sunnmøre Engros AS / SG Møre avd. TP-Engros AS

sg.no 9

Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Du har kanskje lagt merke til den dagen på høsten hvor elever selger kaker og kaffe på togstasjonene? At det er ekstra mange musikkopptredener i de travleste gågatene? At sønnen eller datteren din spør om å få vaske huset? Sannsynligheten er ikke liten for at det er Operasjon Dagsverk (OD) som skjer!

Operasjon Dagsverk (OD) skjer 1. november. I år samarbeider OD med KFUK-KFUM Global om en bedre fremtid for ungdom i Palestina. Foto: OD

Operasjon Dagsverk digitaliseres gjennom bidra.no Tekst Morten Molin Wang

Hvert år engasjeres tusenvis av ungdom i landets største elevaksjon, Operasjon Dagsverk (OD). Elever som deltar bruker en dag av sin utdanning til å jobbe, og lønna går til et utviklingsprosjekt som støtter ungdom i andre deler av verden. Årets prosjekt – en bedre fremtid for ungdom i Palestina I år samarbeider Operasjon Dagsverk med KFUK-KFUM Global om en bedre fremtid for ungdom i Palestina. Årets prosjekt skal bidra til: • Traumebehandling av ungdom som har sittet i militærfengsler

• Utdanning, kampanjer og politisk påvirkningsarbeid som støtte de unge palestinske kvinners kamp for et mer rettferdig og likestilt Palestina • At palestinsk ungdom vil få opp læring i rettigheter, demokrati og konfliktløsning, i tillegg til kunnskap om hvordan denne informasjonen kan brukes for å skape endring Du finner mer informasjon om prosjektet på www.frihettilaleve.od.no Samarbeid med Bidra om digitalisering På OD-dagen, 1. november, er det kun kreativiteten som setter grenser for hva

«1. november står nesten 100 000 ungdommer arbeidsledige. Har du ikke selv mulighet til å ansette en elev på OD-dagen kan du støtte engasjementet ved å kjøpe en OD-bolle eller gjennom prosjekter på bidra.no.» Frida Jøraholmen Andresen, daglig leder i Operasjon Dagsverk

elevenes dagsverk kan være. Elever jobber på sin ordinære arbeidsplass, rake løv, besøke det lokale sykehjemmet, rydde stranden for plast, mikse sanger, løper maraton og mye mer! Gjennom årets samarbeid med Bidra tilrettelegges det for kreative dagsverk! På bidra.no kan elevene bruke folkefinansiering for skape sin egen arbeidsplass og gjennomføre sitt dagsverk. Det blir dermed lettere for elever å skaffe seg jobb på OD-dagen, og hele lokalsamfunnet kan bidra til elevens dagsverk. Mange prosjekter på bidra.no Her kan elevene også selge konsertbilletter, ta betalt for kaker og kaffe de selger, for gateopptredener og enda mer. Ta en titt på elevenes prosjekter på www.bidra. no/od den 1. november og støtt dem gjerne!

)

Kontakt Bidra post@bidra.no 21 01 09 11

10 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Nytt forhandlingsfelleskap styrker konkurransekraften Tekst og foto Kåre Rønningen

I september inngikk NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Knif Innkjøp samarbeid om fremforhandling og vedlikehold av konkurransedyktige innkjøpsavtaler innen storhusholdning. Knif Innkjøp sine medlemsbetingelser vil bestå som i dag. Vi har opplevd en kraftig vekst innen storhusholdning de siste årene, og samarbeidet med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil legge grunnlaget for ytterligere vekst fremover sier forhandlingssjef i Knif Innkjøp, Kåre Hegle. – Samarbeidet med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden styrker Knif Innkjøps konkurransekraft i markedet, samt profesjonaliserer arbeidet vårt med bærekraft, understreker han. – Det handler om å stå samlet, og det var et naturlig valg å velge Knif Innkjøp da vi ønsket å danne et forhandlingsfelleskap. Vi har aldri sett på hverandre som

Morten Karlsen og Heidi Ellefsen Ihlström i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden sammen med Kåre Hegle og Jan Tore Risdal i Knif Innkjøp ser frem til å samarbeide om bedre betingelser for medlemmene.

konkurrenter, vi har gjensidig respekt for hverandre, begge jobber med bærekraftige avtaler og er opptatt av miljøet og etikk i arbeidet. Dette vil vi gjerne

ha med oss inn i forhandlinger på veien mot vårt mål på 5 mrd i 2020, sier Morten Karlsen, direktør Innkjøp og verving i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

11 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Foto: Mathias Fossum og Veslemøy Vråskar. Design: Mission.

Kort & Godt er BAMA Storkjøkkens storsatsing på lokal mat

Vi skal handle lokalt for å tenke globalt. Vi skal tenke kort, for å tenke litt lenger. Vi skal hedre de lokale bøndene. Vi skal dyrke de aller beste råvarene i markedet. Vi skal forvalte et godt forhold til naturen.

bama.no/storkjokken 12 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Kvinnherad kirkelige fellesråd sparte mer enn 300 000 kroner på brannvarslingsanlegg, takket være Knif-avtalen med Elotec.

Alle 12 kirkene i Kvinnherad har fått brannvarsling Tekst Heidi Einarsen Hagen

Kirkene i Norge forteller om mange hundre års kulturhistorie og står i en særstillng som kulturminner. Når kirkebranner skjer går ofte uerstattelig kirkekunst og gjenstander tapt. Kvinnherad kirkelige fellesråd i Sunnhordland har ansvaret for 12 kirker i sitt område. En av kirkene, Kvinnherad kirke, er fredet og er fra 1200-tallet og var i middelalderen antakelig hovedkirke for Sunnhordland. Flere av de andre kirkene er fra slutten av 1800-tallet, mens en er nyere, fra 1970-tallet. Kirkeverge Erlingur Nielsson forteller at kommunestyret for noen år tilbake, bevilget penger til brannvarslingsanlegg til alle kirkene i kommunen. I 2014 fikk to kirker nytt anlegg og to år etterpå ble det installert tilsvarende anlegg i tre kirker til. – De syv kirkene som var igjen bestemte vi oss for å ta i en felles pakke og sendte ute en anbudskonkurranse i november 2017, der Elotec med elektrikerfirmaet Hovland Telecom & Sikkerhet deltok, forteller kirkevergen. Hovland Telecom & Sikkerhet og Elotec var tilstede på befaringen. Det ble gitt informasjon om at det var mulig å benytte seg av Knif-avtalen i slike prosesser. I slutten av desember leverte Hovland Telecom & Sikkerhet et tilbud på installasjonen, samt et forslag til service- og vedlikeholdsavtale. Ny anbudskonkurranse Tidlig på nyåret fikk Elotec tilbakemelding om at anbudskonkurransen var avlyst, siden det bare var de som hadde deltatt og at kommunen vurderte å benytte Doffin til en ny anbudskonkurranse. Elotec og Hovland Telecom & Sikkerhet kom da i en dialog med kirkevergen og fikk anledning til å gi et nytt tilbud, hvor Knif-avtalen lå til grunn. I mars ble kontrakten inngått og fellesrådet fikk et mye

«Tilbudet var godt og vi sparte mer enn 300 000 kroner på brannvarslingsanleggene, takket være Knif-avtalen med Elotec.»

I Valen kirke ble det i sommer montert nytt brannvarslingsanlegg fra Elotec. Daglig leder Jan Roger Hovland (t.v.) og montør Steve Sletten i Hovland Telecom & Sikkerhet AS, sammen med kirkeverge Erlingur Nielsson. Foto Marius Nissestad, Grenda

bedre tilbud ved å benytte Knif-avtalen og legge den til grunn. En viktig forutsetning i kontrakten var at kommunen selv måtte stille med stillas ved montering av varslingsanleggene.

lert et avansert brannvarslingsutstyr og som øker sikkerheten betraktelig, så jeg må innrømme at jeg forventet en bedre prisreduksjon. sier Nielsson avslutningsvis.

– Tilbudet var godt og vi sparte mer enn 300 000 kroner på brannvarslingsanleggene takket være Knif-avtalen med Elotec, sier Nielsson.

Salgsingeniør Mads Mikkelsen fra Elotec opplevde også samarbeidet svært positivt og forteller at det har vært en god dialog gjennom hele prosessen. – Vi er glad for å levere brannalarmanlegget, sammen med Hovland Telecom & Sikkerhet AS i de syv kirkene!

– Vi har valgt et brannvarslingsanlegg som er en kombinasjon av aspirasjon (suger luft fra kirkerommet) og trådløse detektorer. Anlegget er så koblet direkte til 110-sentralen. Totalt koster brannvarslingsanleggene i alle kirkene rundt to millioner kroner og innsparingen som vi oppnådde er kun på innkjøpsprisen. Det å drifte et varslingsanlegg som er koblet til 110-sentralen er dyrt, samt at den årlige servicen for alle de tolv kirkene koster nærmere 90.000 kroner hvert år, forteller Nielsen. Kirkevergen sier at dialogen og samarbeidet med Elotec har vært ryddig og god. – De viste for eksempel stor forståelse og fleksibilitet når det plutselig var behov for å bruke en av kirkene de jobbet i, til å ha en gravferd, sier han. For Kvinnherad kirkelig fellesråd viste det seg at forsikringspremien fra KLP i liten grad ble redusert. – Vi har jo instal-

)

Kontakt Jofred Nesje nesje@knif.no telefon 404 05 983

Innkjøpsavtale med Elotec Elotec har sikret over 150 kirker i Norge og har god erfaring med verneverdig bebyggelse, hvor sikkerhet og estetikk er av høy prioritet. Via et landsdekkende forhandlernettverk hjelper Elotec deg med alt fra søknader til ferdig montert brannvarslingsanlegg. De tilbyr et bredt spekter av både trådløse og kablede produkter innen alarm og overvåkning til alle typer bygg, 13

Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Konservator Kjersti Marie Ellewsen er opptatt av at bruken av levende lys i kirkerommet, ikke må føre til soting, stearinsøl, skader på overflater og brannskader.

Kvalitetslys i 100 prosent stearin gir renere kirkerom

Kjersti Marie Ellewsen, rådgiver i konserveringsseksjonen hos Riksantikvaren tennner et lys i lysgloben, Oslo Domkirke. Hun oppfordrer menighetene til å beskytte kirkegulvet ved lysgloben mot stearinsøl og også ha en person som er brannansvarlig, når kirken er åpen utenom gudstjenestetid.

Tekst og foto Heidi Einarsen Hagen

Kjersti Marie Ellewsen, rådgiver i konserveringsseksjonen hos Riksantikvaren holder ofte kurs, gjerne på Kirketjenerskolen, om riktig bruk av levende lys i kirkerommet.

I Norge har vi lange tradisjoner med levende lys i kirkerommet, både som et stemningsskapende element og en lyskilde. Dessverre har bruken av levende lys forårsaket flere kirkebranner, og må brukes med fornuft og omtanke – og aldri uten tilsyn, påpeker Ellewsen.

Mange kirker har store kulturverdier. Det gjelder både interiøret og kirkebygget. er opptatt av at bruken av le Ellewsen vende lys ikke må føre til soting, stearin søl, skader på overflater og brannskader. Kirkelys i 100 prosent Derfor bør alle lysestakene plasseres i stearin hos Staples og god avstand fra alt brennbart materiale.

Tingstad

To av våre samarbeidspartnere Staples og Tingstad tilbyr kirkelys som er svanemerket, fri for palmeolje og i 100 prosent ren stearin. De selger alterlys i ulike størrelser, globelys og dåpslys med eller uten symbol.

14

– Mange altertavler har fått svimerker og bobler i malingen på grunn av at alterlys har blitt plassert for nært. Lysestakene må settes slik at de står støtt og ikke velter. Alterduken kan beskyttes med en hvit duk som er noe mindre enn alterbordet og som legges oppå alterduken, eller aller helst – en ikke brennbar glassplate, forteller Ellewsen.

Oppheng for lysestaker på vegg, eller i himling for lysekroner må være så solid at staken eller kronen ikke kan falle ned. Pass imidlertid på at lysekroner og staker i messing ikke skades ved nedsetting av lysene. Støpte messinggjenstander tåler ofte ikke mye press. De kan se solide ut, men de kan gå tvers av ved hardt press. – Ta gjerne en vurdering om underlaget tåler stearinsøl, eller om dette kan fjernes uten at underlaget skades. På umalt tre eller andre porøse flater trekker stearinen inn og lager flekker som ikke lar seg fjerne fullstendig, sier Ellewsen. Svanemerkede telys Telys brukes ofte ved spesielle anledninger. De fleste er i en aluminiumskopp og er lys av parafin eller stearin. Det er nå mulig å få kjøpt svanemerkede telys av stearin og da i en gjenbrukbar glasskopp, slik at det bare er å sette inn et nytt telys i koppen. I følge miljømerket Svanen vil

Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


vi spare 187 tonn aluminium hvert år ved å kjøpe slike refill-lys. Ellewsen påpeker at brennende telys fort blir meget varme på undersiden og at de ikke bør plasseres direkte på et underlag som er ubehandlet, malt eller lakkert treverk. – Når telysene skal slukkes bør de ikke røres før stearinen har stivnet, slik at du unngår stearinsøl. Husk også at telys må plasseres i god avstand fra brennbart materiale, sier hun. Lys av 100 prosent stearin Ellewsen forteller at lys av god kvalitet inneholder mye stearin og lite parafinvoks. Parafin er et oljeprodukt som frigir CO2 til atmosfæren, mens lys av stearin er laget av planteolje og slipper ikke ut ekstra CO2 ved brenning. Lys av stearin brenner med større flamme, gir mindre og renere avgasser, lukter bedre og ikke minst soter minimalt. Kvalitetslys av 100 prosent stearin er dyrere i innkjøp enn parafin, men du får et renere kirkerom, påpeker Ellewsen, – I lys av høy kvalitet er veken utformet og dimensjonert i forhold til lysets dimensjon og brennmateriale, slik at veken har en korrekt oppsugingsevne. En riktig veke skal forbrenne og danne minimalt med avfall. Om nødvendig fjernes even-

tuelle vekerester og veken kuttes før lyset tennes på. Dette hindrer stearinsøl. Bruk lyseslukker Stearinsøl skjer fort og er lett å unngå med bruk av en lyseslukker, poengtere Ellewsen. – Et godt tips hvis du ikke har en lyseslukker i nærheten er å holde hånden bak flammen for å unngå dråper av stearin på for eksempel en alterbibel, metalloverflater, alterduk og alterbilde. Overflateskader i nedre del av altertavler skjer dessverre ofte. Slike skader må fjernes av en konservator og koster mye, sier hun. Og en liten påminnelse – husk at levende lys som plasseres på et trekkfullt sted vil brenne ujevnt, blafre og ha lett for å dryppe. Ellewsen påpeker at stearinlys kan bestilles etter mål som er tilpasset de lysestakene kirken disponerer. – Og en god regel er å handle hos de leverandørene som er tilgjengelige for tilbakemeldinger og reklamasjoner, forteller hun avslutningsvis.

)

Kjøp mer rettferdig kaffe i år I 2017 kjøpte medlemmene 10 tonn med rettferdig kaffe. Kan vi sammen øke dette i år? Fairtradekaffe får du kjøpt hos ASKO, Servicegrossistene, Norengros, Staples og Tingstad.

10

10 tonn

8 1. halvår 5,8 tonn

6

4

2

Kontakt Åshild Eklund eklund@knif.no 404 08 991

0

2017

2018

Miljøvennlige produkter Papstar produkter: Engangsbestikk i tre og tallerkener av sukkerrør – alt komposterbart og miljøvennlig. Nå også svanemerkede telys. 6 timers brenntid. Art.nr. 170544 Tannpirker PURE (1000)

Art.nr. 170530 Engangskniv PURE tre (100)

Art.nr. 170531 Engangsskje PURE tre (100)

Art.nr. 170527 Engangstallerken PURE sukkerrør (100)

Art.nr. 170529 Engangsgaffel PURE tre (100) Art.nr. 170523 Iskje PURE tre (100)

Art.nr. 181008 Telys Papstar av 100 % stearin (50) 6 timers brennetid

Du får fraktfri levering når du bestiller for mer enn 500 kroner. Vi tilbyr også 30-dagers betalingsbetingelser. www.staplesnetshop.no 02272

15 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


STOL PÅ OSS Alt du trenger av forbruksvarer, møbler og helseartikler

Stolt avtaleleverandør til KNIF 16 Spareknifen nr 3- 2018 | Utgitt av KNIF


Storsalen i Oslo mistet nøkkelpersonen på økonomi – nå leveres ekspertisen fra Knif Regnskap.

Vi måtte se på nye løsninger økonomilederen sluttet hadde Storsalen behov for bistand både i forbindelse med budsjettering, analyse, rapportering samt kontering og oppfølging av regnskapsfører og revisor.

Tekst Marta Dortea Lien

Når en ressursperson slutter i en stilling, kan mange oppleve at det blir problemer med å finne en god erstatning. Solveig Tveitereid, daglig leder i Storsalen i Oslo, forteller at slik var det også for dem, da deres mangeårige økonomileder sluttet. – Det er ikke enkelt å ansette en økonomileder i en liten stillingsprosent. Vi måtte tenke nytt og se på nye løsninger, samtidig som det var viktig for oss å beholde kontrollen og oversikten vi hadde hatt. Vi tok kontakt med KNIF for å høre om de kunne bistå, forteller hun. Nå har Storsalen benyttet Knif Regnskap sine konsulenttjenester i omtrent ett år, og Tveitereid forteller om en trygg hverdag. – Det er en stor støtte at Knif Regnskap har ekspertise der vi ikke har det selv, sier hun og trekker frem at kontaktpersonen de har, også innhenter ekspertise fra andre spesialister i Knif Regnskap.

– Vi er godt fornøyd med å ha et kontaktledd som har kompetanse. Det er viktig å ha en relasjon til en person som skjønner at daglig leder i mindre grad ønsker å holde på med regnskap og tall, avslutter Solveig Tveitereid fornøyd.

Solveig Tveitereid, daglig leder i Storsalen er meget tilfreds med konsulenttjenestene fra Knif Regnskap. Foto: Storsalen

– De har hjulpet oss med et enklere styringsverktøy, noe som har forenklet våre beslutningsprosesser. Dessuten har vi oppnådd bedre rutiner og større regnskapsforståelse, forteller Tveitereid. Da

Knif Regnskap: Konsulent bistand og rådgivning • • • • • •

Budsjett/prognoser  Analyse  Økonomi  Administrasjons funksjoner  Innsamlingsverktøy  Rutiner 

Spesialtilbud på strøm Gjennom samarbeidet mellom Knif og Fjordkraft kan vi tilby svært gode betingelser til din medlemsorganisasjon og til deg som privatkunde. Våre kunder fikk svært gode strømpriser i fjor, og så langt i år. Benytt deg av fordelen du også! Finn din strømavtale på www.fjordkraft.no/knif

17 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


Heidi Hansen, kjøkkensjef på Ensjøtunet Omsorg + i Oslo, har et stort engasjement for gode matradisjoner og ikke minst det å lage velsmakende mat med gode råvarer fra bunnen av. Matglede fikk hun med seg i oppveksten og visste allerede som 6-åring at hun skulle bli kokk.

Brenner for tradisjonsrik mat og mindre matsvinn fra Kampen, Ensjø og Vålerengen. Kaféen selger lunsj, smørbrød, vafler, kaker og dagens høydepunkt – middagen. På kjøkkenet er det to ansatte, Heidi og Ramir. De vet aldri hvor mange middagstallerkener som kjøpes akkurat den dagen. Noen ganger kan det være nærmere 100 personer. Så her må det planlegges godt. – Vi satser på husmannskost og norsk tradisjonsmat, siden det er viktig å ta vare på de gode mattradisjonene. Her har vi flesk og duppe, kjøttkaker, kveite, og veldig mye av de dyre middagene – til en billig penge, fordi vi lager det meste fra bunnen av. Ett par oppskrifter er over 100 år gamle og fra min oldemor! Heidi Hansen har et stort engasjement for gode mattradisjoner og ikke minst det å lage velsmakende mat med gode rådvarer fra bunnen av.

Tekst og foto Heidi Einarsen Hagen

å få med seg, siden opplysningene er et av svarene på månedens quiz.

Institusjonskokken, som har jobbet på Ensjøtunet i seks år, har vært opptatt av å kutte ned på matavfallet i flere år og var kjempeglad da hun så at serveringsbransjen og ASKO arrangerte kurs i matsvinn. I etterkant ble hun kontaktet av Knif Innkjøp og spurt om hun ville delta i en prosjektgruppe, sammen med Drottningsborg videregående skole og Hedmarktoppen Folkehøyskole.

Hver dag registreres det hva som kastes og ikke minst veies. Dette blir loggført og tallene blir sendt til Knif Innkjøp, som videresender opplysningene.

– Jeg syns det er utrolig morsomt å få være med i dette prosjektet, nettopp fordi det kastes så mye mat. I FN sitt bærekraftmål 12.3 handler det om å halvere matsvinnet pr innbygger på verdensbasis innen 2030. Det å være engasjert og bidra til at vi kan få en mer bærekraftig fremtid innenfor matområdet er viktig. Å gjøre en forskjell På Ensjøtunet, som eies av Frelsesarmeen, har brukerne blitt informert om KuttMatsvinn2020. Ved kildesorteringen står det en plakat, som oppfordrer alle til å «gjøre en forskjell». Heidi forteller at de som bruker senteret har et engasjement. Mange er etterkrigsbarn eller har vokst opp under krigen. På informasjonsskjermen ved vestibylen vises det blant annet, hvor mange kilo matavfall som kastes hver uke. Denne informasjonen er viktig

– Noe matsvinn blir det jo og det meste er eggeskall, kaffegrut og poteter. Her går det mye kaffe, så hver dag får vi 3,5 kg med kaffegrut. Kanskje det finnes noen som kan ta i mot kaffegruten og bruke dette til noe fornuftig? For å redusere enda mer deler vi nå de store potetene i to, slik at færre poteter blir kastet. Vi tilbyr også å vakuumere middagsrestene, slik at brukerne kan få med seg dette hjem. Lager vi en fruktsalat med appelsin, så passer vi på å lage en appelsinkake også. Skallet rasper vi, før det kastes. Det er disse små tingene du kommer på underveis og som gjør det så moro, sier hun smilende. – Hver dag tar jeg med meg avkapp og skrell fra grønnsakene, siden vi har to marsvin hjemme – og alt blir spist opp. På Kampen er det en besøksgård, hvor vi kanskje etter hvert kan få til et samarbeid om levering av matavfallet. Middag med norsk tradisjonsmat Stedet har 62 omsorgsboliger og et aktivitetssenter med en kafé. Mange kommer

To ansatte og høyt tempo – Vi lager hver dag et visst antall porsjoner ut fra hvilken middag som skal serveres. Jeg har en god pekepinn på hvor mange som kommer, siden alt registreres. Vi er i forkant hele tiden og planlegger med et godt system. Kommer det bare halvparten av det vi tror, fryses maten ned og vi bruker det en annen gang. – Vi kan ikke sluntre unna på noe som helst og må være ajour hele tiden. Det er hardt og travelt, men veldig gøy! På kjøkkenet hører vi på musikk og tar oss en dans! Du må finne på litt sprell innimellom, forteller Heidi. Trives godt med den eldre generasjonen – Jeg var ganske ung da jeg søkte på stillingen her, men ble vist tillit og fikk jobben. Og trives med det å få tilbakemeldinger fra eldre husmødre. En til to ganger i året lager vi hjemmelagde raspe-baller. Vi på kjøkkenet får god hjelp fra de andre på huset, siden jeg ikke er vokst opp med denne smaken. Det må jo være riktig smak og konsistens, så dette er et skikkelig teamarbeid, sier hun entusiastisk. – Etter jul skal vi ha et prøveprosjekt, der vi en gang i uka servere middag senere på dagen. Mange er jo ikke vant med å spise middag tidlig, så vi må tenke nytt. Selvfølgelig er det behagelig å ha en fast arbeidstid mellom 08.00-15.00, men det viktigste er jo at kundene er fornøyd og at man gjør det som er godt – spesielt for den eldre generasjonen.

18 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


SPESIALAVTALE TELEFONI

HVORFOR BETALE MER ENN DU BEHØVER? Gjennom samarbeidet mellom Knif Innkjøp og Get TDC kan vi tilby svært gode betingelser på telefoni til din medlemsorganisasjon. Her er noen eksempler på hva du kan spare: Antall abonnement

Årlig besparelse

Månedlig besparelse

14 abonnement

Kr 26.232,-

Kr 156,- per abo.

30 abonnement

Kr 67.968,-

Kr 166,- per abo.

88 abonnement

Kr 260.328,-

Kr 247,- per abo.

Nysgjerrig på hvor mye din virksomhet kan spare? Les mer på knifinnkjop.no eller kontakt oss på telefon 94 50 91 46 eller e-post knif@tdc.no

19 Spareknifen nr 3 - 2018 | Utgitt av KNIF


På tråden «Ansattfordeler» – vårt eget fordelsprogram

Foto: Privat

Ønsker du å spare penger? Da kan det være lurt å benytte rabatterte priser på bilforsikring, innboforsikring, banklån, strømutgifter og hotellovernatting – kun fordi arbeidsgiver er medlem i KNIF. Oversikten over ansattfordelene og tilbudene finner du lett på nettsiden til KNIF – knif.no/ansattfordeler. Vi kommer gjerne på besøk til den enkelte virksomhet og har et kort informasjonsmøte om vårt fordelsprogram. Kontakt gjerne Erik Wilberg, e-post: wilberg@knif.no for å avtale et møtepunkt eller få ytterligere informasjon.

Fikk du kaffepose tilsendt i posten? Staples tilbyr konkurransedyktige priser på Farmer’s kaffe. I sommer gjennomførte de en kampanje, der flere hundre kaffeposer med prøve på Farmer’s kaffe ble pakket og sendt til KNIF-kundene. Husk at dine Fairtrade-kjøp bidrar til et mer bærekraftig jordbruk og bedre liv for småskala kaffebønder.

Mange kjenner til vår innkjøpsavtale på småutstyr til kjøkkenet med Culina. Kristine Gurandsrud, daglig leder av Norkirken i Tromsø har nylig handlet på avtalen. Tekst Erik Wilberg

– Vi var på jakt etter glass, middagstallerkener, severingsfat og bestikk. For fem år siden kjøpte vi en del annet utstyr hos Culina, så det gjorde at vi stakk innom butikken igjen.

Konica Minolta med ny nettbutikk Konica Minolta sin nye nettbutikk leverer alt av IT-utstyr og programvareløsninger – noe som forenkler din arbeidsdag. Du får faste rabatterte KNIF-priser på varene i nettbutikken. Sjekk knif.no for mer informasjon.

Lær mer om regnskapsforståelse Kurssteder: Sandnes (14.9), Ålesund (24.9), Oslo (9.10 og 10.10), Bergen/Straume (25.10) og Kristiansand (6.11). Du finner mer informasjon og påmelding på knif.no

Stakk innom? Så dere handlet altså i en Culina butikk i Tromsø? – Ja, Culina har en veldig fin butikk her i byen, med god service og hyggelig betjening. Og det er veldig greit å kunne se det en skal kjøpe. Alt av det vi trengte var utstilt i butikken. Kan du si litt om hva dere la vekt på i forhold til pris og kvalitet? – Tallerkener og glass må kunne tåle hard bruk over lang tid, samt at det må være enkelt å stable i oppvaskmaskinen. I tillegg må det være til en fornuftig pris. Alt dette fant vi hos Culina. Det er heller ikke mye av det vi kjøpte for fem år siden, som er ødelagt, så det viser at kvaliteten er god. Hva med leveransen – fikk dere varene med det samme? – Det meste av det vi trengte hadde de i butikken. Resten av varene ble sendt oss fraktfritt etter et par dager, så det er vi veldig godt fornøyd med. Det er godt å høre at våre innkjøpsavtaler kommer til nytte! Vi ønsker Norkirken lykke til med arbeidet – og servering av middag på nye tallerkener.

Ny postadresse eller e-postadresse? For å unngå post i retur er det fint om dere gir oss beskjed på post@knif.no eller på telefon 23 10 37 30. Dette gjelder også endring av e-postadresser til ansatte eller i virksomheten.

Vår samarbeidspartner Culina setter krav til sine underleverandører og er medlem av Initiativ for etisk handel. I 2016 vant Culina prisen «Årets etiske ildsjel».

Profile for Knif

Spareknifen_03_2018  

Spareknifen_03_2018  

Profile for knif