__MAIN_TEXT__

Page 1

Informasjon fra Kristen-Norges Interessefellesskap

Om KNIF-dagen se side 6 til 9

Nr 2 – 2017

Me d

Ny Vas av ker itje tale : me ne dN or T ster eks til

God sommer

Tel eCo mp får u du god ting e på IT-v råd eien

på reis Vær tr ei som ygg me r

Samhold gir styrke Foto © iStock, TorriPhoto

Mat sen t tild ralen e Sar lt e pris ptaen !


Spareknifen, utgiver KNIF KNIF er en administrativ verktøykasse for frivillige og ideelle organisasjoner. KNIF eies av 64 organisasjoner i KristenNorge og består av Knif Innkjøp, Knif Fundraising og Knif Regnskap AS. I tillegg eier KNIF 24,99 prosent av Knif Trygghet Forsikring AS.

leder, mai 2017

Nærhet

Internett: knif.no for våre medlemmer.

Knif Innkjøp tilbyr innkjøpsavtaler innen eiendom, it, kapital, kontor & administrasjon, mat og reiseliv. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo (fram til 01.07.17) Telefon: 23 10 37 47 E-post: post@knif.no Nettside: knifinnkjop.no Knif Trygghet Forsikring AS Selskapets forsikringstakere er organisasjoner og trossamfunn i Kristen-Norge. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 68 39 00 E-post: post@kniftrygghet.no Nettside: kniftrygghet.no Knif Regnskap AS utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for misjonsorganisasjoner, menigheter og frivillige organisasjoner. Postadresse: Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand Kontoradresse: Bergtorasvei 120, Kristiansand Telefon: 404 32 400 E-post: post@knifregnskap.no Nettside: knifregnskap.no Knif Fundraising tilbyr framtidsrettet teknologi for innsamling og rådgivning.

KNIF har så å si i alle år jobbet ut fra Oslo. Selv i den digitale verden er det viktig å ha nærhet til hverandre også i forretningssammenheng. Noen ganger må og bør en møtes ansikt til ansikt. Det er utrolig hva en kopp kaffe og en god prat kan forebygge av mulige misforståelser og mistilfredshet! KNIF har hele Norge som sitt marked. Det kan noen ganger bli for kostnadsmessig og tidkrevene å reise fra Oslo, og ut for å møte den enkelte av dere til et kundemøte. Vi har dermed kanskje ikke alltid klart å være nærværende nok? Med oppkjøpet av Knif Regnskap fikk vi kontorer i Kristiansand, Lyngdal, Kvinlog, Sandnes og Ålesund. Riktignok er det i hovedsak regnskapstjenester som blir ivaretatt, men vi håper etter hvert at også flere av våre tjenester kan leveres mer lokalt og nærmere kundene. Det nye nå er at Knif Regnskap starter opp i Bergen med Indremisjonsforbundet som første kunde. Med dette er vi å finne på syv steder i Norge!

På KNIF-dagen samlet vi nesten 400 deltakere. Totalt vi var mer enn 550 personer, inkludert våre samarbeidspartnere og vi som arrangerte det hele. For mange oppleves dette for stort og en kan fort miste nærheten til hverandre. De en hadde tenkt å snakke med, ble plutselig borte i mengden. Våre samarbeidspartnere savner enda mer nærhet til relevante personene for oppfølging og salg. Samtidig gir det store muligheter ved å være mange sammen. Kunsten og utfordringen er å makte og være stor og sterk, og på samme tid greie å treffe behovene til enkelthjertene vi alle er! Jesus som kongenes Konge greide nettopp dette. Han samlet store folkemengder da han var på jord og gjør det fortsatt den dag i dag. Samtidig ser han hver enkelt og vet hva alle behøver. Det han trenger er åpne sinn og lyttende hjerter. Jeg skulle ønske at vi som mennesker ble enda litt bedre på nettopp dette.

Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo (fram til 01.07.17) E-post: marius@knif.no Nettside: kniffundraising.no Redaksjon Kåre Rønningen (ansv. redaktør) Heidi Einarsen Hagen (redaktør) Erik Wilberg Design Heidi Einarsen Hagen Trykk Synkron Media AS

Ønsker du å få tilsendt «Spareknifen» i elektronisk utgave? Gi oss beskjed på post@knif.no Spareknifen trykkes hos Synkron Media AS – et miljøfyrtårnsertifisert trykkeri.

Fridtjof Leif Gillebo gillebo@knif.no Direktør, KNIF

På flyttefot til nye lokaler KNIF, Knif Innkjøp, Knif Fundraising, Bidra og Knif Regnskap trenger mer plass og flytter til nye lokaler sentalt i Oslo. Fra 1. august treffes KNIF, Knif Innkjøp, Knif Fundraising og Bidra i Storgt 33 A. Bygningen ligger i nærheten av Oslo Sentralbanestasjon. Knif Regnskap flytter fra Sinsenveien og vil være på plass fra 1. oktober i de nye lokalene. Vi ser fram til større lokaler og ikke minst samlokaliseringen!

2 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Det nærmer seg sommer og høysesong for reising. Hvert år ser vi saker i media om nordmenn som har vært uheldige i utlandet og ikke hatt reiseforsikringen i orden. Konsekvensene kan bli svært kostbare.

Vær trygg på reise i sommer Tekst Ingrid Bakke

Skadesjef i Knif Trygghet, Helga Skofteland mener at reiseforsikring er en av de viktigste forsikringene man bør ha til enhver tid, og spesielt dersom man skal reise utenfor Europa. – Knif Trygghet er opptatt av at du som kunde skal føle deg trygg og at du får en god reise. Vi ønsker at kundene våre skal være bevisste og informerte om hva forsikringen dekker og ikke dekker. Det er alltid lurt å forberede seg før en reise. Dette innebærer også å sjekke om man har en reiseforsikring som gjelder for den typen reise man skal på og de aktivitetene man skal gjøre i løpet av reisen, forteller Helga Skofteland.

Gode tips og råd for deg som skal ut og reise Med Knif Trygghets helårs reiseforsikring er du forsikret på reiser i hele verden, også på korte dagsturer hjemme i Norge. Mer enn 60 dager Skal du på en reise som varer mer enn 60 dager må du kjøpe en utvidelse. Har du barn under 20 år? Reiseforsikring for familie gjelder for barn frem til første hovedforfall etter at de har fylt 20 år. Pass godt på eiendelene dine Forsikringen dekker ikke gjenglemte eller mistede gjenstander, heller ikke dersom du mister mobiltelefonen i vannet eller på bakken. Oppbevar verdisaker, kredittkort og kontanter på forskjellige steder i stedet for å ha alt i samme veske. Tyveri dekkes av forsikringen, men må meldes til politiet. Ved forsinket bagasje erstatter forsikringen nødvendig innkjøp av klær og toalettartikler, maks. 3 000 kroner pr. person. Husk å ta vare på kvitteringer (for fullstendig oversikt over dekningsomfang og begrensninger, se forsikringsvilkårene).

Husk at med Knif Trygghets sin helårs reiseforsikring er du forsikret på reiser i hele verden, men også på korte dagsturer i Norge. Foto: Knif Trygghet

Ved sykdom eller skade Ta vare på kvitteringer fra legebesøk og liknende. Hvis du får behov for innleggelse på sykehus eller flere legebesøk er det viktig at du kontakter oss eller vår alarmsentral SOS International på telefon +45 38 48 93 65. Husk å ha med reiseforsikringskortet fra Knif Trygghet i tillegg til Europeisk Helsetrygdkort (bestilles på helsenorge.no). Reiseregistrering Vi anbefaler alle – uavhengig av reisemål, lengde eller formål med reisen å registrere reisen sin på Utenriksdepartementets nettside reiseregistrering.no. Ved å registrere reisen sin vil man bli orientert av Norsk Utenrikstjeneste dersom noe alvorlig skulle skje der man befinner seg. Nødnummer-app Sjømannskirken har en app som heter «Nødnummer». Her kan du selv legge inn informasjon om forsikringsavtalen din og telefonnummer til alarmsentralen, slik at du har nyttige opplysninger lett tilgjengelig på mobiltelefonen din. Den gir deg også alle lokale nødnummer i det landet du befinner deg og har flere andre nyttige funksjoner. Les mer på sjomannskirken.no/nødnummer.

Planlegger du et arrangement eller en gruppe-

tur? Her er noen punkter du bør tenke på • Er det tegnet ulykkesforsikring for alle deltakere/ansatte? • Sjekk at alle har reiseforsikring! Turarrangøren kan velge å tegne en kollektiv reiseforsikring for alle deltakerne, eller la den enkelte tegne privat reiseforsikring. • Dersom turen innebærer risikoaktiviteter som strikkhopping, sportsog fritidsdykking dypere enn 40 meter eller lignende, bør det tegnes ekstra forsikring for dette. • Husk å ta med forsikringsbevis for alle reisende. • Vi anbefaler å ta med kontaktinformasjon til pårørende. • Ikke glem pass dersom turen går utenlands. Mer informasjon og tips Kontakt Knif Trygghet på telefon 23 68 39 00 eller post@kniftrygghet.no Følg Knif Trygghet på Facebook for tips, råd og nyttig informasjon: facebook.com/ kniftrygghet 3

Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Flere medlemmer har etterspurt over tid en avtale på vask av tekstiler, som blant annet sengetøy og duker. Knif Innkjøp har nå inngått avtale med Nor Tekstil – en av Norges ledende i sin bransje. De har 17 vaskerier spredt over hele landet og over 700 ansatte.

Nor Tekstil tilbyr vaskeritjenester og tekstilservice

Nor Tekstil har 17 vaskerier i Norge. Foto: Nor Tekstil

Tekst Heidi Einarsen Hagen

Nor Tekstil har mange store kunder, som Helse Sør Øst, flere hotellkjeder og kjøttprodusentene Grilstad og Nortura. De har de siste årene investert for over 1.000 mill kroner i blant annet nye vaskerier. De har flere ISO sertifiseringer og er medlem av Initiativ for etisk handel (IEH). Med denne avtalen får medlemmene gode betingelser og priser, samt en samarbeidspartner med høy grad av bevissthet på miljø- og samfunnsansvar. Nor Tekstil ønsker å være ledende i sin bransje på miljø og bærekraft. I tillegg er bedriften opptatt av at vaskeritjenester er en del av kundenes verdikjede og vet at deres produkter er en del av miljøregnskapet for den enkelte kunde. Spareknifen har tatt en prat med Ole-Martin Frimannslund i Nor Tekstil, for å høre litt mer om hva de tilbyr og hvorfor det kan være hensiktsmessig å benytte avtalen på vaskeritjenester? – Knif Innkjøp og Nor Tekstil har fremforhandlet en avtale som er gunstig og som

tar hensyn til at både små, mellomstore og store aktører finner det attraktivt å tilslutte seg avtalen. Ved hvert vaskeri har vi medarbeidere med høy kompetanse og som vil bidra til å finne den beste løsningen for den enkelte. Medlemmer som tilslutter seg avtalen har trygghet for at de får levert vaskeritjenester av god kvalitet med tanke på hygiene, kvalitet, service, leveringssikkerhet og miljø. Hvilke tjenester selger dere mest av og hva mener du er de viktigste tjenestene dere kan tilby våre medlemmer? – Nor Tekstil er fullsortimentleverandør av tekstilservice. Det vil si at vi leier ut, vasker og transporterer tekstiler til alle segmenter som for eksempel helse, hotell, restaurant, næringsmiddel, industri, offshore og varehandel. Det viktigste vi kan tilby medlemmene er tjenester og tekstiler som er tilpasset behovet til hver enkelt. Det kan være fra barnehagen som ønsker å leie matter og mopper, leirstedet som har behov for sengetøy og håndduker og til helseinstitusjoner som trenger uniformer til ansatte og alt av institusjonstekstiler. Nor Tekstil har et godt utbygd markedsapparat og hvert enkelt

medlem vil få sin egen kundekontakt ved det lokale vaskeriet. Vi har medlemmer spredt over hele landet. Hvordan klarer dere å ivareta de som holder til i distriktene og med lange avstander? – Nor Tekstil er den aktøren i vaskeribransjen som har best dekningsgrad i Norge. Vi har i dag landsdekkende avtaler med flere av de store hotellkjedene og har derfor allerede kjøreruter i store deler av landet. Du har ganske sikkert lagt merke til våre Nor Tekstil-profilerte vogntog og lastebiler langs veien! Vi har 17 egne vaskerier fra Svolvær og sørover i landet. Vi opplever sjelden at vi ikke kan ta et oppdrag på grunn av utfordringer med logistikk. Hva ser du som de viktigste utfordringene i vaskeribransjen? – Vår største utfordring er å levere vaskeritjenester av høy kvalitet til riktig pris til våre kunder, samtidig som vi skal være best i klassen på miljø og bærekraft. Nor Tekstil foretar hvert år store investeringer i nye vaskerier og modernisering av eksisterende vaskerier for å klare dette målet. Vi samarbeider tett med Svane-

4 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


være både komplekst og tidkrevende, og det er derfor viktig for oss å samarbeide med ekspertisen på området. Vi bruker medlemskapet i IEH som en ressurs for å utvikle oss og jobbe målrettet med vår oppfølging av våre leverandører. Som IEH-medlem kreves det årlig rapportering om vårt arbeid om etisk handel, og det gjør oss transparent for andre aktører.

Ole Martin Frimannslund i Nor Tekstil og Åshild Eklund i Knif Innkjøp. Foto: Heidi Einarsen Hagen

merket, IEH, våre leverandører og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Vi har som mål at minst 85 prosent av våre leveranser skal foretas fra et svanemerket vaskeri og alle Nor Tekstil sine vaskerier er sertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO 9001. Dere tilbyr fagbrev for ansatte på vaskeriene. Jeg har forstått det slik at i år er det nærmere 40 personer som skal gjennomføre utdanningen. Kan du si litt om hvorfor dere startet opp med fagutdanningen og hvordan utdanningen er tilrettelagt for den enkelte? – Det er flere årsaker til at vi valgte å satse på fagutdanning. Det er viktig for oss å heve den generelle statusen i faget, samtidig som våre vaskerier stadig blir mer komplekse og krever medarbeidere med

høy kompetanse. Vi ser at vår satsing på fagopplæring gir motivasjon og arbeidsglede til våre ansatte. Undervisningen skjer i stor grad via videokonferanser, så kandidatene kan gjennomføre utdanningen fra sin egen arbeidsplass. Det er i tillegg lagt opp til noen fellessamlinger i løpet av utdanningsperioden, og dette bidrar positivt til nettverksbygging internt og på tvers av våre avdelinger. Nor Tekstil er medlem av IEH, hva var bakgrunnen for dette valget? – IEH har som formål å fremme handel som sikrer opprettholdelse av menneskeog arbeidsrettigheter, utvikling og miljø. Nor Tekstil er ikke direkteimportør av tekstiler, men også vi har et ansvar for leverandørkjeden. Dette arbeidet kan

Hva tenker du om ordene bærekraft og fotavtrykk for vaskeribransjen? – Vi har ambisjoner om å redusere vårt økologiske fotavtrykk. Gjennom mange år har vi gjort målrettede tiltak som har redusert vårt energiforbruk, og vi har gått over på energibærere som er mindre miljøbelastende enn tidligere. Ved moderniseringer og nyetableringer tar vi i bruk ny teknologi for å produsere varer på en stadig mer effektiv måte. Gjenbruk og gjenvinning av varme og vann i produksjonen er vesentlige faktorer for å redusere vårt fotavtrykk. Nor Tekstil har som målsetting å fortsette å være den ledende aktør også på dette området i bransjen, og vi publiserer årlig et miljøregnskap som dokumenterer utviklingen. Hvordan er det lettest å komme i kontakt med dere? – Jeg vil anbefale interesserte medlemmer å besøke vår hjemmeside – nortekstil.no for nærmere informasjon om våre tjenester og tilgjengelighet. Der finner dere også telefonnummer til kontaktpersoner ved hvert enkelt vaskeri. Ta ellers gjerne kontakt for en hyggelig prat om hva vi kan tilby på telefon 415 67 000 eller send oss en e-post til post@nortekstil.no. Du kan også kontakte Åshild Eklund på e-post: eklund@knif.no. Hun har ansvaret for denne avtalen.

Vaskeriavtalen fikk raskt nye kunder Lovisenberg Diakonale Gjestehus Arthur Vikan er daglig leder på Gjestehuset og vi spør om hva som var bakgrunnen for å skrifte leverandør av vaskeritjenester? – Vi valgte å bytte leverandør fra «langreist» til «kortreist» ut fra et miljøperspektiv, da vår tidligere leverandør var langt utenbysfra. Knif Innkjøp har hatt en vaskeriavtale på trappene en stund, og da vi fant den nye avtalen på nettsiden, kontaktet vi Nor Tekstil direkte for å få pristilbud. Den gode nyheten, er at vi sparer noen kroner på leverandørbytte, samtidig som vasketøyet ikke trenger å reise flere titalls kilometer tur/retur. Hvor mange gjestedøgn har Gjestehuset? – Vi har 24 rom med og uten bad. Fem

av rommene er reservert til intern bruk i ni av tolv måneder – de resterende leier vi ut i markedet. Våre kunder er i hovedsak faste vikarer til vårt sykehus og sykehjem, pårørende og pasienter fra Lovisenberg Diakonale Sykehus, samt de som kjenner til oss. Vi har om lag 4 000 gjestedøgn i året. I tillegg driver vi en kurs- og konferanseavdeling. Der serverer vi også gode måltider fra eget produksjonskjøkken, tilhørende Lovisenberg Diakonale Høgskole. Som en kuriositet, vil vi nevne at Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg har 150-årsjubileum for oppstart av sykepleierutdanningen i Norge i november 2018. Hvordan opplever dere avtalen med Nor Tekstil? – Avtalen er forholdsvis fersk, men så langt har vi fått god oppfølging både i forhold til kontrakt og med bestilling/

kontakt med vaskeriet. Vi har levering på faste dager, og sjåførene er veldig på tilbudssiden. Så langt er vi godt fornøyd. Vi ser frem til et videre godt samarbeid.

Askim menighets barnehage Lill-Tove Solmyr er styrer i barnehagen og forteller at hun fikk vite om avtalen fra nyhetsbrevet hun får fra Knif Innkjøp. Hun fulgte ut kontaktskjemaet og ble kontaktet av Nor Tekstil på telefon og har i dag avtale på matte-vask. Den skiftes ut hver fjerde uke i sommersesongen og hver andre uke i vintersesongen og som Lill-Tove Solmyr sier: – Nå har vi et mye bedre inngangsparti med lite sand inn på gulvet. Veldig merkbart! Vi har en klar og greit skriftlig avtale som er signert av begge parter og faktura går elektronisk. 5

Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Foto: Torstein Kiserud og Heidi Einarsen Hagen

Flere bilder og film fra KNIFdagen 2017 finner du på Facebook, Instagram og YouTube!

Se side 8 for hvem som ble tildelt Sareptaprisen

6

«Veldig bra! Utrolig gøy at dere fikk tak i tre svært sentrale politikere!» Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


26. april ble KNIF-dagen 2017 arrangert på Scandic Oslo Airport, Gardermoen. Med over 550 deltakere var det fullt hus!

Stor glede og inspirasjon Tekst Kåre Rønningen

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på selve dagen og også i evalueringene i etterkant. Det som skiller seg aller mest ut er hvordan KNIF-dagen fungerer som en kollegial møteplass for de ansatte i organisasjonene. Det å møte andre med samme utfordringer som man kan dele erfaringer med scorer aller høyest på tilbakemeldingene. Politisk debatt med topp-politikere Spesielt av året var den politiske debatten, hvor statsminister Erna Solberg og partilederne Jonas Gahr Støre (Ap) og Knut Arild Hareide (KrF) møttes til en times debatt. Debatten ble ledet av tidligere sjefsredaktør i Vårt Land, Helge

Simonnes. Temaene var religionsfrihet, forfølgelse, politiske og økonomiske rammevilkår for frivillige og ideelle organisasjoner. Politikerne fremhevet viktigheten av religionsfrihet, og den betydningen, religiøse, frivillige og ideelle organisasjoner har i vårt samfunn. Av «valgløfter» ble det innrømmet flere områder hvor de ønsket å se på rammevilkårene for organisasjoner og kirkesamfunn. Spesielt vanskelig byråkrati, støtten til tros- og livssynsamfunn og ikke minst momskompensasjon. Debatten kan du se i sin helhet på vår egen YouTube-kanal. Åtte fagforum Sentralt for KNIF-dagen er fagseminarene. I år dekket vi åtte forskjellige områder: eiendom, renhold, økonomi, mat, innsamling, ledelse, IT og HR. Temaene spente fra

«Supert opplegg. Veldig nyttig og hyggelig å gå rundt på stands å prate med folk for å se vareutvalget og nyheter som kommer. Fint å treffe nye mennesker, prate i lunsjen og utveksle erfaringer.»

teknologi og digitalisering, det grønne skiftet, hvordan motivere giverne og mye mer. Mer enn 550 deltakere På KNIF-dagen 2017 var vi mer enn 550 personer. Vi har hatt en jevn økning av både deltakere og samarbeidspartnere siden vi endret format i 2015. Noen gir tilbakemeldinger om at KNIF-dagen har blitt for stor, mens andre syns det er topp. De aller fleste sier at de syns dagen er viktig og vil komme igjen neste år. Myldretorget med de vel 50 samarbeidspartnerne på stand er noe deltakerne setter pris på. Og et viktig poeng med dagen er nettopp at leverandørene skal få møte sine kunder. Vår utfordring som arrangør er å lage et arrangement som til tross for størrelsen også makter å legge til rette for gode møteplasser og at dagen skal gi et godt faglig utbytte. KNIF-dagen 2018 – onsdag 25. april En del tanker er i sving om hvordan dagen kan bli. Har du har lyst til å spille inn dine synspunkter, er det bare å sende oss en e-post til post@knif.no

7 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Statsminister Erna Solberg overrakte på KNIF-dagen Sareptaprisen til Matsentralen. De fikk prisen for sitt arbeid med å distribuere overskuddsmat i Østlandsområdet.

Matsentralen fikk Sareptaprisen for sitt unike arbeid!

Christiano Aubert (til høyre), daglig leder i Matsentralen – en stolt mottaker av Sareptaprisen. Prisen ble overbrakt av statsminister Erna Solberg og juryleder Gunnar Husan. Foto: Torstein Kiserud

Tekst Heidi Einarsen Hagen

Et av høydepunktene på KNIF-dagen var overrekkelsen av Sareptaprisen for 2016. Mange hadde sendt inn forslag på prosjekter og det var mer enn 50 kandidater til prisen. Sareptaprisen er innstiftet av Sparebanken Sør og KNIF for å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapningsarbeidet som skjer innenfor Kristen-Norge utfra tolkningen om «å få mye ut av lite». Prisen består av et kunstverk av Per Fronth og sammen med prisen følger 100 000 kroner. Sareptaprisen for 2016 ble tildelt Matsentralen for sitt unike samarbeidsprosjekt på tvers av organisasjoner, myndigheter og næringsliv, samt at prosjektet har en betydelig miljømessig effekt. I 2016 ga Matsentralen bort 1 050 tonn mat til nærmere 100 ulike veldedige virksomheter. Dette utgjorde rundt 2,1

Vi gratulerer Matsentralen med prisen!

millioner måltider til en verdi av mer enn 55 millioner kroner. Maten ble servert til titusener av vanskeligstilte i hele Østlandsområdet. Juryen består av Gunnar Husan (juryleder), Siri Kalvatn, styreleder i KNIF og Stein A. Hannevik, styreleder i Sparebanken Sør. En stolt leder Christiano Aubert mottok prisen av statsminister Erna Solberg og juryleder Gunnar Husan, på vegne av Matsentralen og forteller at prisen betyr mye for dem. – Vi vil rette en stor takk til juryen, KNIF og Sparebanken Sør for tildelingen. Men vi hadde ikke klart å skape mye ut av lite uten solid støtte fra alle våre leverandører som donerer overskuddsmat til oss, og ikke minst alle de veldedige virksomhetene som utrettelig jobber hver eneste dag med å gjøre hverdagen litt lettere for utallige vanskeligstilte! Et måltid mat i rolige omgivelser er en kjærkommen pause i en tøff hverdag.

60 000 måltider – altså 60 000 pauser fra en vanskelig situasjon. Og i tillegg betyr 100 000 kroner at vi sparer miljøet for 90 000 kg CO2. Så Sareptaprisen er så mye mer enn bare en stor sjekk!

Vinnere av Sareptaprisen 2014: Sveinung Lianes for sitt arbeid med å etablere NLMs gjenbruksbutikker 2015: Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt landsdekkende arbeid gjennom mer enn 30 år. Stiftelsen arrangerer flere store årlige musikkfestivaler. 2016: Matsentralen for sitt arbeid med å distribuere overskuddsmat i Østlandsområdet

– Sareptaprisen på 100 000 kroner betyr at vi kan omfordele mat tilsvarende

8 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


9 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Når du er ansatt i en av våre medlemsorganisasjoner og i fast stilling, kan du benytte Knif Innkjøp sin bankavtale med Sparebanken Sør. For kort tid siden fikk Sparebanken Sør kunde nummer 4 000!

Flere sjekker ut banktjenestene til Sparebanken Sør Flere ansatte i våre medlemsorganisasjoner blir kunder hos Sparebanken Sør. Fredrik Tybakken er nummer 4 000 og er godt fornøyd med sin nye bankforbindelse.

til oss og barna. Det gikk veldig raskt og enkelt å bytte til Sparebanken Sør. Hvordan opplever du kundeservicen og betingelsene? – Kundeservicen har vært strålende så langt. Jeg sparte ikke mye på å bytte bank, men de er bra. For meg føles det bedre å være i et kundeforhold der KNIF verdsettes.

Hva var det som gjorde at du ønsket å skifte bank og da til Sparebanken Sør? – Bankfordelene ble jeg kjent med gjennom jobben i Åpne Dører og vi er svært glad for å være KNIF medlem. Jeg var interessert i å ta en prat, for å få vite litt mer og Christen Puntervold tok meg i mot på en strålende måte. Da var saken enkel!

Sparebanken Sør tilbyr gode betingelser, enkle selvbetjeningsløsninger og god rådgivning. Sjekk gjerne knifinnkjop.no for mer informasjon.

Hvilke banktjenester er det du bruker? – Jeg har huslån, bruks- og sparekonto

I Knif Fundraising tilbys kompetanse og systemer som skal hjelpe organisasjonene til å samle inn mer penger! Ordene kommer fra en entusiastisk Marius Hammer, den nyeste ansatte i KNIF-familien.

Bedre verktøy for innsamling merverdi til organisasjonene og det vil jeg være med på, vi er en god match sier han.

Tekst Kåre Rønningen

Det er mange ting som skal spille sammen for å følge krona fra den ligger i lomma til giveren til den er rapportert. I KNIF har vi et miljø for dette og vi satser på å bygge opp disse tjenestene forteller Marius Hammer. Tidligere har han vært innleid som foredragsholder for Knif Fundraising, og han har hjulpet organisasjoner med å samle inn penger i mer enn 15 år. – I Knif Fundraising tilbyr vi bedre verktøy til billigere priser. Dette skal gi en

– Vi ser har fått banebrytende priser på SMS donasjoner. Bidra var først ute med Vippsløsning for crowdfunding og det skybaserte XRM-systemet åpner for at organisasjonene får en veldig gunstig prismodell på det nyeste innen teknologi, tilpasset størrelsen på medlems- og givermassen. Med gode og raske rapporter fra Knif Regnskap, og ikke minst gode kurs innen fundraising er dette en veldig god pakke for organisasjonene. Hvordan har de første ukene vært som ansatt i Knif Fundraising? – Inntrykket jeg har er at KNIF er en profesjonell organisasjon, samtidig som du finner et bankende hjerte for organisasjonenes arbeid. Det ser profesjonelt og kommersielt ut fra utsiden, men det er helt annerledes enn et «vanlig» firma. Etter to dager ble du med på KNIF-dagen, hvordan var det? – Jeg var med på Innsamlingsforum.

Mange av de 56 deltakerne uttrykte behov for å få hjelp til å komme videre i sitt arbeid. Vi inviterte dem til et oppfølgingsmøte 9. mai. Møte ble fulltegnet med en gang og vi hadde flere på venteliste allerede etter første dag. Marius skal være sentral i å utvikle samarbeidet mellom menneskene og systemene som skal levere komplette løsninger til organisasjonene. Hver enkelt organisasjon har sitt særpreg, og det er ulike behov Knif Fundraising skal dekke. Målet er at kundene får mange kroner igjen for hver krone som investeres her uansett forteller han. – Vi vil være synlige fremover, først og fremst ved å reise ut og møte kundene. Siden i fjor høst har vi holdt ulike samlinger flere steder. Etterspørselen er stor, og vi planlegger hvordan vi på best måte kan møte så mange som mulig rundt om i landet, avslutter Marius. Kontakt gjerne Marius på telefon 934 11 042 eller e-post: marius@knif.no

10 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


11 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Fretex er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift og i 2016 var 4 086 personer med i ulike jobbprogram. De har 50 butikker spredt over hele landet og merker i dag en enda større bevissthet for gjenbruk, enn i 1971 da dette butikkeventyret startet i Bergen. I alle disse årene har Fretex hatt høy bevissthet på miljø og gjenvinning.

Både mennesker og ting fortjener nye muligheter Tekst Heidi Einarsen Hagen

Hver dag kommer det 17 tonn med klær til sorteringsanlegget på Alnabru i Oslo og dette anlegget er kun for det sentrale østlandsområdet. Det er lignende sorteringsanlegg i Stavanger og Trondheim. Til sammen ble det i fjor gitt 16 600 tonn med tekstiler! I tillegg til salg i Norge eksporterer Fretex tekstiler til andre land for salg og eksporterte siste året 14 000 tonn. I starten av 2017 ble Fretex medlem av Inititativ for etisk handel (IEH). Spareknifen har tatt en prat med kommunikasjonssjef Trine Gjermundbo for å høre litt mer om bakgrunnen for dette etiske valget. – Fretex vil veldig mye. Når vi ser på planene våre, mål og strategier så er vi skikkelig ambisiøse, samtidig så er vi ikke så supermange folk! Vi prøver noen

Kommunikasjonsjef Trine Gjermundbo i Fretex. Foto Anne Marte Sørås, Vårt Land

ganger nesten å trylle med de ressursene vi har. Vi hadde lagt merke til det IEH gjorde og prøvde å ta inn til oss deres prinsipper og arbeidsmåte. Dette var helt greit i en periode og vi jobbet systematisk og godt, men vi var bare forpliktet av vår egen avtale med oss selv. Men så, så vi at nei, vi må forplikte oss også og la andre få se hvordan dette arbeidet gjøres. Når vi nå er blitt medlem, blir vi stilt krav til. Vi må rapportere hvert år på hva vi gjør innenfor etisk handel og ikke minst løfte det litt mer i organisasjonen.

Hvordan var miljøfokuset da du begynte i denne jobben for ti år tilbake? – Det har skjedd så mye! Vårt formål er å jobbe for et bedre miljø, blant annet gjennom gjenbruk og gjenvinning og for at mennesker skal få og beholde arbeid. Tidligere var tankegangen mer, okay, det blir en del avfall av brukte og ødelagte tekstiler, men det går jo til forbrenning, altså energigjenvinning. Jeg opplevde da at det var ikke så stort gehør for den store sammenhengen, fordi vi hadde løst det her hjemme i Norge. Det jeg nå ser, er en mye mer opptatthet av god forvaltning av mange flere aktører. – Det som nå er vanskelig er at de som selger tekstiler, burde selge mindre. Det er jo egentlig det de burde gjøre det, ikke sant? Klesproduksjon er i dag krevende med tanke på miljø, vann og kjemikalier. Kundene bør ha større bevissthet på hvor lenge varer dette plagget jeg nå kjøper, fordi klesproduksjon er så krevende. Det handler også om «fast fashion» – dette plagget må du ha akkurat nå! Samtidig ser det ut som om flere aktører er litt tydeligere på det klassiske plagget og som du kan ha i garderoben i flere år. – Det er også noen som sier at grønn vekst er motsetninger. Grønt og vekst kan ikke settes sammen, fordi vekst er krevende for kloden. Så vi kan virkelig ta de store spørsmålene her … – Vi i Fretex bryr oss om bærekraft og er med på å tenke store tanker, samtidig som vi bretter opp ermene for gjenbruk. Vi er ikke en organisasjon som jobber mye i debatter eller er påvirkere. Jo, vi

prøver å gjøre det noe, men den største delen av jobben vår er jo å stå å sortere tekstiler og gjøre det enkelt å gi klær og oppfordre folk til å handle brukt eller ha byttekvelder. – Det å drive med gjenbruk er ikke lett. Skal man få gjenbruk til å være økonomisk forsvarlig og gå rundt er det veldig krevende! Du forteller at dere eksporterer, kan du gi si litt om det og hvordan dette gjøres? – For å jobbe best mulig med miljø så jobber vi etter prinsippene i avfallspyramiden. Det er en snudd pyramide, hvor det første og viktigste er å få mindre søppel og redusert forbruk. Neste nivået er gjenbruk/ombruk. Tekstiler som kan brukes må brukes, så lenge det er mulig. Så kommer materialgjenvinning, som f.eks resirkulering av pledd eller nye pussefiller. For materialgjenvinning er bedre utnyttelse enn energigjenvinning. Det er viktig for oss at så mye som mulig av det som blir levert av tekstiler blir gjenbrukt. Da er det våre 50 butikker hvor vi jobber med kampanjer og samarbeider med profilerte mennesker. Vi står på fordi vi vil ha nordmenn til å handle brukt! De gjør det, men kunne gjort det enda mer. – Klær som vi ikke får nordmenn til å kjøpe blir eksportert. Vi nordmenn er både rike og kresne, så det er ganske «lite» som blir solgt i Norge (selv om det i 2016 var for ca 190 millioner kroner). Det er like bra at noen kjøper klærne i Polen med stolthet og bærer det, som at det er en i Oslo på Grünerløkka som kjøper det. Det er mye, mye bedre at klærne blir brukt, om det er i Polen eller i andre land. Det er fortsatt gjenbruk! Vi får transportkostnader, men miljømessig er dette et mye bedre valg enn å la plaggene gå til gjenvinning her i Norge. Når vi eksporterer er det viktig at mottakerne sorterer på en slik måte at mest mulig går til gjenbruk. Det fine med eksport er at i andre land vurderes tøyet som mer brukbart, enn her i Norge. – 10 prosent av vår totale bruktomsetning går direkte til Frelsesarmeens sosiale arbeid og som ikke får offentlig støtte. For mange som jobber i Fretex er dette et

12 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Klær sorteres til butikkene på Fretex sitt anlegg på Alnabru i Oslo. Foto Håvard Sæbø

meningselement som er viktig. Frelsesarmeen får drevet mange gatenære og sosiale tiltak fordi folk handler på Fretex. Dere tar i dag imot alt av tekstiler og også ødelagte klær. Hva er bakgrunnen for dette? – Ja, vi tar i mot alt av tekstiler. Dette er ganske nytt. Jeg vet at mange mennesker har problemer med det – å gi istykkerrevet klær. Vi sier det og mener det, samtidig som vi jobber knallhardt med å finne gode løsninger for ødelagte tekstiler. – Vi har kontakt med aktører som lager pussefiller eller andre som maler opp tekstiler til nye produkter, som f.eks fyll til bildører eller hvitevarer. Disse produktene importerer vi tilbake og selger i Norge. Vi sikrer oss med dette at prinsippene i avfallspyramiden blir fulgt, og arbeidet blir grundigere i hele avfallskjeden. Det blir aldri avfall – bare nye produkter! Med denne importen, blir vi kunden og får da en annen rolle. Dette bidro også til medlemskapet i IEH. Hvem er det som utvikler de nye produktene? – Det er eksterne designere som har utviklet de nye produktene vi lanserer seinere i sommer. Vi er med å påvirker, slik at vi gjør det beste ut av materialrestene. Dette er produkter vi tror Fretexkundene har lyst på. Vi har lyst til å finne ut hva nordmenn kan tenke seg å betale for slike produkter. Og at vi får det til å gå

rundt med denne typen varer. I redesign løfter vi og lager fantastiske fine produkter. Innenfor materialgjenvinning er det et stort spekter av muligheter. Vi selger blant annet en notisbok hvor permene er av gamle bøker. Idéen til det kom, fordi våre ansatte og jobbsøkere satt sammen og utviklet idéen sammen. Så mange av produktene vi selger, har stort sett blitt til i et samarbeid mellom de som er eksperter og de som er innom i en periode, og som har mange gode innspill! Disse notisbøkene serieproduseres og samtidig er jo hvert produkt unikt!

Hvordan jobber Fretex med jobbprogrammene? – Veldig mange av de som er på dette huset er jobbkonsulenter og har som primæroppgave at folk skal ut i arbeidslivet. Mange kommer seg ut i fast jobb og årlig har det vært rundt 600 som har fått ordinært arbeid etter å ha vært igjennom et jobbprogram. Det nye AFT-tiltaket innebærer at deltakerne følges hele veien fra avklaring til overgang i et sømløst system og hvor det legges sterkere vekt på utprøving og trening i det ordinære arbeidslivet.

Hvordan jobbes det med å få solgt de nye produktene i Fretexbutikkene? – Vår tanke er at du når du går inn i en butikk, skal du kunne få det du trenger fra innerst til ytterst. Et nytt konsept er salg av undertøy. Når vi selger klær kan det være greit å ha med for eksempel en klesbørste eller andre ting som hører hjemme til sortimentet.

– Våre jobbkonsulenter er litt som en personlig trener på veien mot jobb. Det at jobbsøker faktisk er en del av arbeidsmiljøet og begynner å trene i det virkelige liv, har vist seg å være veldig vellykket på resultater. Og det ser NAV og det er det de bestiller!

– Nå tester vi ut i noen butikker en type vaskemiddel som er supermiljø bra! Fordi vi vil at våre produkter skal være etisk og miljøvennlig gode. Dette vaskemiddelet er ikke gjenbruk, men allikevel holder det en veldig høy standard. Produktet koster litt mer og våre kunder har ikke lyst til å betale så mye, så ofte. Så, når noe koster, stusser de litt. Ja, det går på profil og det er forståelig. Men da blir det jo vår jobb å fortelle litt da!

Fretex tar imot alt av tekstiler – uansett forfatning, form, farge eller materiale- Husk at tekstiler ikke bør kastes i restavfallet!

Hvordan opplever butikklederne stadig skifte av nye medarbeidere? – For jobbsøkerne er det knallviktig at de er trygge på oss og kjenner seg ivaretatt. Og så er jo vårt problem noen ganger da, at de trives så godt at de ikke vil videre. Mens vår bestilling er jo, du skal videre. Når de fungerer kjempegodt som butikkmedarbeidere, da skal de videre. Så våre butikkledere må være glad i mennesker og samtidig mister de gode talenter. Så det er en rar måte å drive butikk på! Jeg tror mange som jobber i Fretex verdsetter denne dimensjonen. Det er litt vanskelig fordi du hele tiden skal balansere på det å ivareta, trene og selge – fordi vi må også selge, ikke sant? Men våre butikkledere jeg beundrer de, fordi de er så gode på å balansere nettopp på dette! 13

Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Strex AS, Link Mobility og Bidra AS går nå sammen om å tilby mobildonasjon til 1,9 prosent pluss 50 øre. Med et tettere samarbeid håper de å bidra til økte inntekter for viktige hjertesaker.

Sammen kutter vi prisene på mobildonasjoner

Fra venstre Thomas Møller, Strex, Stig Hovdal, Link Mobility, Jan Olav Ryfetten, Bidra AS, André Gresmo Johansen, Bidra AS, Carlos Alnes, Bidra AS og Marius Hammer, Knif Fundraising. Foto: Heidi Einarsen Hagen

Tekst Jan Olav Ryfetten

Thomas Møller i Strex forteller at SMSdonasjon lenge har vært oppfattet som dyrere enn andre betalingsløsninger. Med denne nysatsningen ønsker de å gjøre det enklere å velge SMS til donasjoner og å styrke markedet og forteller videre: – Vi har lenge tilbudt disse betingelsene til våre brukersteder, men det har vært vanskelig å kommunisere i et stort og til dels uoversiktlig marked. Gjennom et nært samarbeid med Link Mobility og Bidra får vi en tettere dialog med brukerstedene, og kan sikre at markedet får de riktige betingelsene. Enklere enn du aner Mange av oss bruker mobilen til å sende gaver. Med SMS er det enda enklere: Du sender bare en melding med donasjonsbeløp til 2484, så har du gjort dagens gode gjerning. Beløpet belastes mobilregningen din. Det er heller ingen utfordring å ha mobiltelefon dekket via arbeidsgiver: Teknologien skiller ut givere med firmaabonnement, slik at man får en separat faktura med privat forbruk. – Strex har allerede ca. 3 millioner brukere. Sammen med Link Mobility og Bidra håper vi de gode betingelsene for

SMS-donasjoner kan bidra til at mange flere av disse velger SMS som betalingsform når de gir penger til sine hjertesaker. Vårt mål er at dette blir en dugnad som sikrer enda større bidrag til viktige formål, avslutter Møller. Interessante løsninger Stig Hovdal i Link har sterk tro på mulighetene til å mobilisere samspillet mellom organisasjoner og forbrukere. De har utviklet mange spennende løsninger for å møte økende etterspørsel og trenden i markedet. – Vi er stolte over at Bidra har valgt å samarbeide tett med LINK for å utvikle attraktive mobile løsninger. Vi er sikre på at dette samarbeidet vil gjøre det mulig for Bidra å være nyskapende i sin mobile samhandling med sine kunder, og gi dem mulighet til å bygge sterkere relasjoner med sine kunder, forteller han. De som får disse gode vilkårene i første omgang er kunder som sluses inn via økosystemet til bidra.no, Knif Fundraising og tjenesten «Bidra for organisasjoner», altså såkalte white-labelløsninger. «Bidra for organisasjoner» er organisasjonens egen plattform for folkefinansiering, en løsning med logo, farger osv. som er tilpasset organisasjonens egen profil – en komplett verktøykasse for innsamling.

Om aktørene Strex AS er en bankuavhengig betalingsløsning eid av Telenor, Telia og ice.net. Du trenger verken bankkort eller betalingsapp, og ingen kort- eller kontoinformasjon lagres på mobilen. Du betaler med ditt mobilnummer og alt belastes din mobilregning. Til nå er det 3 millioner brukere og er tilgjengelig som betalingsmåte i blant annet Ruterappen, EasyPark og på kino. Sjekk strex.no for mer informasjon Link Mobility AS LINK er en av Europas ledende leverandør av B2C mobilmeldinger og mobiltjenester. LINK har hovedkontor i Oslo, og har kontorer i Bergen, Stockholm, Malmö, København, Kolding, Tammerfors, Helsingfors, Hamburg, Riga og Tallinn. LINK har opplevd sterkt vekst de siste årene, både når det gjelder inntekter og fortjeneste. Bidra AS Utvikler plattformer for crowdfunding og peer2peer for organisasjoner og bedrifter. Sjekk nettsiden bidra.no

14 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


15 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Midt i Vest-Agder fylker i Hægebostad kommune ligger Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken. Behandlingstilbudet omfatter blant annet kreftrehabilitering, CFS/ME, kroniske smertetilstander og brudd og slitasjeskader i skjelettet.

Rehabilitering i idylliske omgivelser reklameartikler fra Strømmes reklame og forbruksmateriell fra Staples. Nytt av året er at senteret også bruker matavtalene med ASKO og Bama.

Tekst Jan Tore Risdal

Sørlandets rehabiliteringssenter Eiken drives på ideell basis som et aksjeselskap med Nasjonalforeningen for folkehelsen og fylkeshelselaget i Vest-Agder som de største eierne. – Naturen rundt brukes aktivt i behandlingen. Turstiene og anlegget ellers, som en flott aktivitetsløype, er åpne for hele bygda, forteller kontorleder Egil Skogestad. – Vi har en langsiktig rammeavtale med Helse Sør-Øst, 47 døgnplasser fordelt på gruppetilbud, individuelle tilbud og utredningstilbud for mange diagnosegrupper, fortsetter han. Våre 47 årsverk og rundt 70 ansatte gjør oss til den største

– Vi har en klar ambisjon om servere god og sunn mat, som skal henge sammen med behandlingen for øvrig. Det innebærer f.eks. gode salater, fiberrik mat og at det alltid skal være sunne alternativer for pasientene, sier kjøkkensjef Cindy Kvinlaug. Foto: Sørlandets Rehabiliteringssenter Eiken

arbeidsplassen utenom kommunen selv, sier Skogestad. Senteret har brukt mange av KNIFs avtaler over flere år, blant annet banktjenester gjennom Sparebanken Sør,

– Vi lager det aller meste av maten fra bunnen av og baker ferske brød hver dag. Det betyr mye for oss å ha gode og sikre leverandører. Avtalen med ASKO gir oss gode vilkår og en grossist som leverer det som loves, avslutter Kvinlaug.

16 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Alle virksomheter er avhengige av en solid IT- og kommunikasjonsplattform. I en organisasjon er det viktig at alle har lik tilgang på de samme verktøyene og ressursene, og at samarbeidet skjer sømløst og effektivt.

Med TeleComputing får du gode råd på IT-veien Tekst Heidi Einarsen Hagen

Gjennom Knif Innkjøp sin IT-driftsavtale kan medlemmene benytte seg av en unik avtale. Den inneholder både produkter og tjenester til markedsledende betingelser. TeleComputing har blant annet Røde Kors som kunde, samt mange andre store virksomheter.

Techsoup-avtalen (Frivillighet Norge). TeleComputing må derfor klare å levere innsalgstjenesten effektivt også til denne gruppen. – Vi samarbeider og prøver ofte å stille på kundemøtene sammen. Vi håper dette skaper tillit til den tjenesten TeleComputing leverer.

– Min rolle som IT-rådgiver er å se medlemmenes beste og være deres rådgiver. Jeg kan derfor gi kunden råd som nødvendigvis ikke er sammenfallende med avtalen, samt at jeg utfordrer TeleComputing på ting jeg ser de må bli bedre på. Ta gjerne kontakt med Anders Hverven på e-post: hverven@knif.no eller telefon 905 23 109, for mer informasjon.

Misjonsalliansen er ny kunde Birgitte Nyborg som er administrasjonsog økonomileder i Misjonsalliansen forteller at de har hatt maskinvaren stående i sine lokaler.

Spareknifen har tatt en prat med Anders Hverven for å høre litt mer om hvordan avtalen har blitt mottatt i markedet etter at den ble lansert september 2016.

– Det har det siste året vært driftet av en ekstern IT-partner. Dette var første steg i utsetting av IT-driften. Tiden var nå moden for å ta neste steg, og etter en anbudsrunde falt valget på TeleComputing. – Vi har ved valget av TeleComputing lagt vekt på den kompetanse og erfaring

de fremstod med. I tilbudsprosessen har TeleComputing fremvist fleksibilitet og dyktighet, og vi ønsket en partner som også kan gi oss råd i valget av driftsløsninger m.m. i tiden fremover. – Videre forventer vi at vi gjennom KNIF-avtalen vil være en del av et større fellesskap og ikke stå alene med en stor leverandør. Det er viktig for oss at ITdriften fungerer mest mulig knirkefritt og vi har positive forventninger til at TeleComputing skal klare det!

– Det var tidlig stor interesse for avtalen og vi har vært i godt over 20 kundemøter. Det har vært signert flere både store og små driftsavtaler. Jeg tror vi kan si at vi har truffet godt, både på pris og på leverandør. Vi håper andre medlemmer også benytter sjansen til å både spare penger og ikke minst å forbedre sin ITdriftsplattform. Flere har den siste tiden blitt kunder av TeleComputing. Kan du fortelle om hvordan dere jobber med å møte de forskjellige behovene kundene har? – TeleComputing fikk avtalen siden de blant annet viste større forståelse for vårt komplekse marked og fordi de kunne levere tjenester til både store og små enheter. Samtidig er det de små virksomhetene som er den største utfordringen. Her kreves det mer jobb i forhold til størrelsen og det er ikke minst lav fortjeneste på grunn av rimelige lisenser gjennom Geir-Thomas Nordhaug (til venstre) i Misjonsalliansen og Kjetil Rosnes, TeleComputing signerer avtalen i april. Foto: Misjonsalliansen

17 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


De siste syv årene har Knif Innkjøp hatt avtale på profileringsartikler med Strømmes Reklame. Dette er en bransje med mange aktører – noen seriøse og dessverre også en del useriøse leverandører.

Profileringsprodukter – mer enn pris? Tekst Heidi Einarsen Hagen

Strømmes Reklame er en av de mest erfarne i bransjen og har mer enn 50 års erfaring. De er sertifisert i «product compliance management» basert på sertifiseringene ISO 9001 og 14001. De er Miljøfyrtårnsertifisert og medlem av Grønt Punkt og har selvsagt undertegnet Knif Innkjøp sin tilslutningserklæring (Code of Conduct) på etisk handel. De jobber systematisk med å sikre bærekraftige leverandørkjeder og stiller krav til sine leverandører, men har valgt å ikke være medlem av Initivativ for etisk handel (IEH). Spareknifen har tatt en prat med vår kontaktperson Ann-Kristin Storevold og hun er den som følger opp våre medlemmer på best mulig måte. Hvordan har avtalen utviklet seg siden oppstart i 2010? – Vi opplever stadig at KNIF medlemmer kontakter oss og ønsker å benytte seg av KNIF-fordelene. Flere tar kontakt fordi de har fått anbefalt oss via andre medlemmer som handler hos oss. Det gir de nye kundene en trygghet når de vet at andre er fornøyde. Dere ønsker å være ansvarlige og miljøbevisste, samt vise god etisk og sosial adferd. Hvordan jobber dere med dette i dag? – Alle våre leverandører blir vurdert i forhold til våre etiske retningslinjer og deres evne til å gi trygge, veldokumenterte og lovlige produkter. Vi aksepterer ikke produkter som inneholder CMR (kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske) eller allergener. Vi har bygget opp en egen kjemisk- og produktsikkerhetsmessig retningslinje og som er strengere enn gjeldende lovgivning. I tillegg vurderer vi alltid om produktene kan sikres et lengre liv eller være av bedre kvalitet, slik at vi unngår unødvendige miljøbelastninger og miljøpåvirkninger. Emballasje er vi også opptatt av, slik at vi unngår unødvendig forpakninger.

Dere følger både ILO konvensjonene og også FN sine bærekraftsmål. Har dere definert hvilke av målene som er viktigst for dere? – Nei, vi har ikke definert noen spesifikke viktige mål, men vi tenker helhetsmessig når vi vurderer leverandører og utvikler produkter. Dette er en del av ledelsens styringssystem. Dere bruker underleverandører fra hele verden og mange i Asia. Er det noen underleverandører dere følger tettere opp og da på hvilken måte? – Alle leverandører må gjennomføre en spørreundersøkelse som omhandler miljø, sosialt ansvar, produktsikkerhet og ansvarlig bruk av kjemikalier. De må fremlegge bevis for at produksjonen er i samsvar med gjeldende lover. De kan også bli bedt om å sende inn blant annet dokumentasjon om sine underleverandører, deres miljøarbeid og sitt arbeid med samfunnsansvar. Hvert år gjennomfører vi revisjoner av leverandørene. Dette er en del av vårt sertifiserte miljø- og kvalitetssystemet og det er ledelsen som gjennomfører revisjonene. – I tillegg følger vi opp på to bestemte typer av tilbydere med egne revisjoner. Det ene er på feltet der barnearbeid er vanlig. Dette kan for eksempel gjelder produksjon av knapper for tekstiler, ett eksempel er å sy øyne på bamser eller innenfor visse typer elektronikk. En annen sektor er der hvor vi vet det ofte er et stort kjemikalieforbruk og «tradisjon» for ukontrollerte utslipp av kjemikalier. Det kan være fra garverier og i skinnindustrien, fargestoffer til tekstiler, og en del av elektronikkindustrien.

kreves videre at produktene skal være sunne og trygge for forbrukerne, og at vi unngår unødvendig miljøbelastning og bruk av kjemikalier – selv om det ikke er ulovlig. Vi arbeider med mange forskjellige typer produkter og mange ulike kundegrupper. I noen sammenhenger vil IEH derfor være en aktuell partner, mens i andre sammenhenger ikke. Vi har derfor våre egne krav og retningslinjer som brukes daglig, og er en integrert del av vårt sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystem med «product compliance management» som vår hjørnestein. Hva kan dere tilby våre medlemmer? Og hvilke profileringsartikler er det dere selger mest av til våre medlemmer? – Vi tilbyr det meste, alt fra matprodukter, merkevarer og rimeligere lagervarer til spesialproduksjoner fra Østen. Vi henter varer både lokalt, fra Europa og Østen. Det som selges mest er T-skjorter og collegegensere, samt rollups. Stiller medlemmene spørsmål om hvor og hvordan profileringsartiklene er produsert? – Ja, kundene er mer opptatt av bærekraft og samfunnsansvar i dag enn for ti år tilbake. Vi ser også at flere store virksomheter har krav om blant annet ISO sertifiseringer for å kunne delta i anbudsprosesser og dette vil det bli mer og mer fokus på fremover. Husk å etterspørre ved kjøp av varer og tjenester til din virksomhet at dine leverandører er bærekraftige og har fokus på etisk handel med sine underleverandører. Strømmes Reklame er et godt valgt, når virksomheten skal kjøpe ulike profileringsartikler, forteller Ann-Kristin Storevold avslutningsvis.

Hvorfor har dere valgt å stå utenfor IEH? – IEH er begrenset til å arbeide for å unngå produkter fremstilt under ulovlige forhold. For oss er dette bare en liten del av vårt arbeid innen «product compliance management», bæredyktighet og samfunnsansvar. Vi har mange krav til våreleverandører – ikke bare på etiske og sosiale forhold, men også spesifikke kjemiske dokumentasjonskrav og produktsikkerhet. Vi ønsker å tilby produkter av god kvalitet og at de skalha lengre levetid. Det

18 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Kristiansand Feriesenter, Dvergsnestangen er en populær fem-stjernes campingplass med mange overnattingsgjester og ligger idyllisk til i skjærgården.

Capser og jakker kjøpes med egen profil Tekst Heidi Einarsen Hagen

Wenche Tønnessen forteller at nærmere vannkanten kan du ikke komme og senteret er et flott sted å være på – uansett vær om sommeren! De har i ett par år kjøpt profileringsartikler fra Strømmes og vi spør om bakgrunnen for dette? – Jeg kjente til de fra tidligere av og vet at de dyktige, kreative og løsningsorienterte. Og at de har et stort produktspekter som dekker alle behov en måtte ha. Vi kjøper mest av forskjellige tekstiler som piquet, capser og jakker. Hvor viktig er det for dere at Strømmes Reklame er ISO sertifisert og har stor bevissthet på bærekraft og etisk handel? – For oss er det veldig viktig med deres kompetanse og kvalitet på produkter og leverandører. De har lang og god kjennskap til produksjoner i Asia. En trygghet for meg som kunde er kvalitetssikringen med ISO. Feriesenteret står ikke tomt i vinterhalvåret.

Kan du sitt litt om hva stedet brukes til da? – Vi har åpent hele året, men har begrenset antall boenheter til utleie fra 15. august til 15. mai. I denne perioden leier Kristiansand Folkehøyskole det meste av våre lokaler (motellrom og leiligheter). Det er veldig hyggelig å ha skolen her og de nyter godt av skjønne naturomgivelsene her uten på svabergene.

Dere er opptatt av miljø og bærekraft og feriesenteret er medlem av Green Kay. Fortell gjerne litt om dette og hva det innebærer for dere? – Det å ha en klar miljøprofil tenker vi er viktig. Vi bruker bl.a sparepærer, sparedusj hoder, miljøvennlige vaskemidler og sorterer søppel av alle slag og oppfordrer våre gjester til å gjøre det samme.

19 Spareknifen nr 2 - 2017 | Utgitt av KNIF


Spesialtilbud på Skole-PC Vår samarbeidspartner på IT-drift og skytjenester TeleComputing tilbyr nå flere PC-modeller, spesielt tilpasset skolemarkedet. TeleComputing har forhandlet med både HP og Dell, og har fremforhandlet gode priser på mange produkter.

På tråden

Ett eksempel er HP ProBook 430 G4 til kr 4 200,- eks. mva. Du finner mer informasjon og prisliste på knifinnkjop.no, eller kontakt Anders Hverven, hverven@knif.no, telefon 905 23 109

Har din virksomhet unødvendige katalogoppføringer?

Vår samarbeidspartner Medianord vil være behjelpelige med dette, samt å få kartlagt unødvendige katalogoppføringer og hjelpe til med å avsluttes disse. Ta kontakt med Thomas Fjæran, thomas@medianord.no, telefon 941 30 362, for mer informasjon og hjelp.

Med Get TDC abonnementet er det gratis å ringe fra EU-land Hvis du skal reise på ferie i Norden eller til et EU-land i sommer er det godt å vite at du kan benytte ditt mobilabonnement på samme måte som hjemme i Norge. Ring gratis innen EU/Norden, og benytt datatrafikken som er inkludert i pakken du har. Ekstra datapakker Vær oppmerksom på at dersom du benytter mer datatrafikk enn pakken din inneholder, så må du kjøpe ekstra datapakker. Utenfor Norge gjelder ikke samordningen med total datatrafikk for hele bedriften.

Foto:Privat

I sommerperioden blir mange virksomheter kontaktet av pågående og i noen tilfelle useriøse selgere, som skal selge forskjellige og ofte unødvendige katalogoppføringer. Mange har stått oppført i ulike papirkataloger og får nå tilbud om tilsvarende nettkataloger. Dette er som regel bortkastede penger. Bruk heller ressurser på søkemotoroptimalisering og Google søkeord.

Sommersesongen står for «tur» og vi setter fokus på relevante avtaler – nemlig is og brus til sommerens mange arrangementer. Tekst Erik Wilberg Knif Innkjøp har innkjøpsavtaler med Hennig-Olsen Is og Diplom-Is. På brus har vi avtale med Ringnes og TINE. Solveig D. Holth på Fjell-Ly leirsted på Sotra står foran en travel sesong og vi spør hvordan det står til. – Takk bare bra! Nå i mai er det mye å gjøre med både leirdrift og selskaper!

Ta gjerne kontakt med Jofred Nesje, nesje@knif.no for mer informasjon om avtalen på telefoni med Get TDC.

Vi tenker på sommerens leirer og med avtalene innen is og brus – får dere benyttet noen av disse? – Ja det gjør vi! Her på Fjell-Ly bruker vi Ringnes på brus som de leverer selv. Det gjelder å planlegge godt, siden de kommer kun hver 14. dag, men det pleier å gå bra.

God sommer!

– På is bruker vi Hennig Olsen og som leveres via ASKO. Er det forresten riktig at dere har avtale også med Diplom-is? – Jo, det er helt riktig og fint at du nevner det. Det er nok ganske nytt enda, selv om avtalen har vart i over ett år.

Knif Innkjøp og Knif Fundraising vil være sommerstengt i ukene 27 til 30. Er det noe som haster, vil det være mulig å nå oss på e-post: post@knif.no. Ellers i sommer har vi telefontid fra kl 09.00 til 14.30. Knif Trygghet er tilgjengelige på telefon i hele sommer fra kl 09.00 til kl. 15.30. Gjelder henvendelser bilhjelp eller assistanse på reise, så er hjelp tilgjengelig 24 timer i døgnet. Knif Regnskap har telefontid i juli fra kl 09.00 til 15.00.

Ny adresse? Har dere endret postadresse? For å unngå post i retur er det fint om dere gir oss beskjed på post@knif.no eller på telefon 23 10 37 47, slik at vi unngår post i retur. Dette gjelder også endring av e-postadresse eller ansatte.

– Da vil jeg gjerne at du formidler kontakt med Diplom Is. Det er spesielt en vaniljeis som egner seg godt til selskapsdriften som er interessant for oss! Jeg lover å formidle kontakt med Diplom-Is sin lokale kontaktperson for distriktet! Spareknifen takker for praten og ønsker lykke til med både forestående selskaper og leirer på Fjell-Ly denne våren og sommeren!

Fjell-ly leirsted er et leirsted for barn og unge, og ble kjøpt opp i 1964 av Midthordland Indremisjon. Stedet har i dag har sengeplasser til 76 personer. Hovedfokuset er leirarbeid, men de leier også ut til ulike arrangementer og selskaper.

Profile for Knif

Spareknifen 22017 nettet  

Spareknifen 22017 nettet  

Profile for knif