Page 1

Informasjon fra KNIF

Nr 1 – 2018

Kirk e me ns SO dF rivi S hedr llig e pris t en «Re nho lds gir ren soner» ere gul v

Go Kni f In d veks nkj t fo øp i 20 r 17

Samhold gir styrke Foto © Scandinavian Stockphoto

Dia k hjem onvalg met KNI te F Fjor og dkr aft


Spareknifen, utgiver KNIF KNIF er en administrativ verktøykasse for frivillige og ideelle organisasjoner. KNIF eies av 64 organisasjoner i KristenNorge og består av Knif Innkjøp, Knif Fundraising og Knif Regnskap AS. I tillegg eier KNIF 24,99 prosent av Knif Trygghet Forsikring AS.

leder, februar 2018

Stol på våre avtaler

Internett: knif.no for våre medlemmer.

Knif Innkjøp tilbyr innkjøpsavtaler innen eiendom, it, kapital, kontor & administrasjon, mat og reiseliv. Post- og kontoradresse: Storgt 33A, 0184 Oslo Telefon: 23 10 37 30 E-post: post@knif.no Nettside: knifinnkjop.no Knif Trygghet Forsikring AS Selskapets forsikringstakere er organisasjoner og trossamfunn i Kristen-Norge. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 68 39 00 E-post: post@kniftrygghet.no Nettside: kniftrygghet.no Knif Regnskap AS utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for misjonsorganisasjoner, menigheter og frivillige organisasjoner. Postadresse: Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand Kontoradresse: Bergtorasvei 120, Kristiansand Telefon: 404 32 400 E-post: post@knifregnskap.no Nettside: knifregnskap.no Knif Fundraising tilbyr framtidsrettet teknologi for innsamling og rådgivning. Post- og kontoradresse: Storgt 33 A, 0184 Oslo E-post: marius@knif.no Nettside: kniffundraising.no Ansvarlig redaktør Kåre Rønningen Redaksjonen Heidi Einarsen Hagen Erik Wilberg

Knif Innkjøp har hatt kraftig vekst de siste årene. Omsetningen på kjøp av varer og tjenester vokste kraftig i løpet av 2016 og 2017 og endte i fjor på 392 millioner kroner. Når det gjelder innskudd og lån på våre finansavtaler å vokste dette enda mer. Ved årsskiftet hadde våre medlemmer plassert innskudd og lån for over 14 milliarder kroner på disse avtalene. Pensjonsav-talen med DnB Liv er i denne oversikten holdt utenfor. Veksten kommer fra utvidet bruk av etablerte avtaler, samtidig som vi har utvidet vårt tilbud med en rekke nye avtaler. I 2017 inngikk vi nærmere 20 nye avtaler, slik at Knif Innkjøp ved slutten av året kunne tilby nærmere 100 innkjøpsavtaler. Vi oppfordrer deg til å studere den store porteføljen av avtaler. Oversikten finnes på Knif Innkjøp sin nettside – knifinnkjop.no. Mange får seg en overraskelse når de studerer floraen av avtaler og oppdager at vi tilbyr innkjøpsavtaler på områder de før ikke har hatt kjennskap til og som treffer behov som de nettopp står oppe i. De visste ikke at Knif Innkjøp f.eks. har avtaler på informasjonsskjermer, vask og rens, faste matter eller kontanthåndtering. Dette er noen eksempler på nye avtaler. Et økende antall av medlemsorganisasjonene ser på innkjøp som et strategisk satsingsområde for å effektivisere og å spare kostnader. Vår oppfordring til våre medlemmer er å slutte å sløse bort interne ressurser på å finne og sammenligne alternative leverandører. Og ikke minst slutte å bruke egne ressurser på forhandlinger og avtaleinngåelser. Fortsett i økende grad å benytte våre

innkjøpsavtaler. Stol på at avtalene over tid gir dere de beste vilkårene, og at de gir dere juridisk og avtalemessig sikkerhet og at de, ikke minst, er kvalitetssikret med hensyn på etikk, miljø og samfunnsansvar. Noen av våre medlemmer har fått på plass sentralt vedtatt innkjøpspolicy og enda flere arbeider med saken. Vi er glade for at disse beslutningene plasserer Knif Innkjøp helt sentralt og hvor det forutsettes at avtalene brukes der det eksisterer. Andre medlemmer går enda lenger og sier at der det ikke finnes noen KNIF-avtale ønsker de at deres ansatte skal etterspørre dette hos oss. Noen organisasjoner prøver å forenkle det hele ved å si at «Vår innkjøpspolicy er vårt medlemskap i Knif Innkjøp. Vi forventer at våre ledere og ansatte i ulike tilhørende virksomheter er aktive brukere av KNIF-avtalene». Vi ser at vårt slagord «Samhold gir styrke» dokumenteres stadig oftere. Vi garanterer at vi vil arbeide intenst også i 2018 for å sikre konkurransedyktige innkjøpsavtaler, både på etablerte og nye områder. Her bidrar dere som medlemmer vesentlig ved å sikre oss økt forhandlingsvolum, som igjen legger til rette for bedre avtaler. Takk for samarbeidet!

Kåre Hegle hegle@knif.no Forhandlingssjef, Knif Innkjøp

Design Heidi Einarsen Hagen Trykk Synkron Media AS Opplag: 7 000 Ønsker du å få tilsendt Spareknifen i elektronisk utgave? Gi oss beskjed på post@knif.no Last ned tidligere utgaver av Spareknifen på knif.no

Spareknifen trykkes hos Synkron Media AS – et miljøfyrtårnsertifisert trykkeri.

Ansattfordeler Vi merker økt interesse for våre tilbudene til ansatte i våre medlemsorganisasjoner. Mange tusen ansatte benytter allerede en eller flere av tilbudene om bank, strøm, reiser og forsikring. Avtalene finner du på knifinnkjop.no. Ta kontakt dersom du ønsker å presentere ansattfordele på intranettet i din organisasjon.

2 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


ID-tyveriene øker stadig. Derfor inkluderes nå ID-sikring i Knif Trygghets innboforsikring

Til kamp mot ID-tyverier

ID-sikring ble fra nyttår inkludert i innboforsikringen og da uten ekstra kostnader for deg som er kunde.Foto: iStock

Tekst Helge Værland

Også Knif Trygghets kunder har vært utsatt for identitetstyveri, ofte ved at bankkort og PIN-koder er kommet på avveie. Over 150 0000 nordmenn har opplevd det samme, og problemet er økende. – Vi fikk stadig flere henvendelser, både fra fortvilte kunder som hadde opplevd å bli svindlet, og fra kunder som ønsket å forsikre seg mot ID-tyveri, forteller Geir Yngve Andersen, leder for Privatmarked i Knif Trygghet Forsikring. Fra nyttår innlemmet derfor forsikringsselskapet ID-sikring som en del av innboforsikringen, uten ekstra kostnader for kundene. Det svake leddet IT-systemene til bedrifter og institusjoner blir stadig sikrere. Derfor angriper svindlerne i større grad forbrukerne direkte – deg og meg. Vi er blitt det svake leddet. – Derfor er det viktig at vi tar forholdsregler. Blant de viktigste tiltakene er å ha god kontroll på passord, fysiske ID-kort og kodebrikker. Lås dem gjerne ned i en skuff når de ikke er i bruk, forteller Geir Yngve Andersen. Selv postkassen vår bør vi passe på, for

Geir Yngve Andersen i Knif Trygghet. Foto Knif Trygghet

her mottar vi for eksempel passord og kodebrikker. De færreste av oss har lås på postkassen, men det kan vise seg å være avgjørende. Hjelp å få – hele døgnet – Som kunde i Knif Trygghet er du ikke bare forsikret mot ID-tyveri, men får også tilgang til en råd- og veiledningstjeneste som kan nås hele døgnet. Ikke nøl med å ta kontakt om du har mistanke om at du har vært utsatt for ID-tyveri. Om du i tillegg er blitt svindlet, hjelper vi deg med den krevende oppryddingsjobben, understreker Geir Yngve Andersen. Finans Norge har utarbeidet en oversikt over hvordan du kan unngå ID-tyverier, både med fysiske tiltak og på internett.

Hvordan du unngår ID-tyverier • Pass godt på privat informasjon • Ha kontroll på fysiske ID-kort • Om et ID-kort blir borte, meld det stjålet umiddelbart. • Oppgi aldri ditt passord til andre • Velg passord som ikke er mulig å gjette • Ikke oppgi fødselsnummeret ditt til noen du ikke stoler 100% på • Vær kritisk til hvor du lagrer sensitiv informasjon, og hvem du gir den til Fysiske tiltak • Ha lås postkassen • Lås ned kodebrikker og ID-kort når de ikke er i bruk • Dokumenter med personlig informasjon må aldri kastes, men makuleres. På internett • Logg deg ut fra tjenester når du er ferdig • Klikk aldri på linker i e-post for deretter å legge inn personlig informasjon • Bruk to-stegs identifisering på de tjenestene som tilbyr det • Passord og PIN-koder skal aldri oppgis til andre • Bruk forskjellige passord på ulike tjenester • Bruk oppdatert antivirus og antispionprogram • Oppdater alle programmer Kilde: Finans Norge 3

Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Valget av Fjordkraft som ny strømleverandør for Diakonhjemmet har skapt mersmak, både for bedre internt samarbeid i stiftelsen og for å benytte innkjøpsavtalene til Knif Innkjøp mer aktivt.

Diakonhjemmet valgte KNIF og Fjordkraft

Hans Tore Brekke, innkjøpssjef på Diakonhjemmet sykehus, og Bjørn Knutsen, eiendomssjef i stiftelsen var sentrale i prosessen da alle virksomhetene under Diakonhjemmet byttet til KNIF-avtalen med Fjordkraft. Foto: Kåre Rønningen

Tekst Kåre Rønningen

Det norske Diakonhjem, bedre kjent som Diakonhjemmet, har en lang historie og tradisjon i Oslo. Institusjonen ble grunnlagt i 1890, i en tid da befolkningen i byen vokste med voldsom fart, noe som førte til store sosiale utfordringer. Grunnleggerne hadde tilhørighet til indremisjonsbevegelsen, og ville ta kirkens ansvar i «nødens rike» på alvor.

«Med denne avtalen får vi det beste verktøyet for å måle og sjekke forbruket i bygningene.» Diakonhjemmet har siden den gang fulgt samfunnsutviklingen, hele tiden med den diakonale grunntanken i bunn. I dag eier og driver Diakonhjemmet et stort lokalsykehus, de driver høgskole (som majoritetseier i VID vitenskapelige høgskole) og har en omfattende omsorgsvirksomhet med flere institusjoner og

barnehager, samt et velrenommert sykehusapotek. Med en eiendomsmasse på til sammen nesten 100.000 m2 er eiendomsansvar og drift organisert i en egen eiendomsavdeling i stiftelsen. Stiftelsen har store planer for utvikling og utbygging, og dette er godt forankret i visjonen: «nyskaper i tjeneste for vår neste». Midler til vår kjernevirksomhet Innkjøpssjefen på sykehuset, Hans Tore Brekke og eiendomssjefen i stiftelsen, Bjørn Knutsen, forteller entusiastisk om hvordan de må forvalte ressursene på riktig måte. – Det er veldig mange utgifter vi gjerne skulle kuttet ned på, og heller brukt på pasientbehandling, sier

Diakonhjemmet har et omfattende tjenestetilbud innen utdanning, helse og omsorg. Sykehuset er et av de største private sykehusene i landet. Foto: Diakonhjemmet

4 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Fakta om Diakonhjemmet Det norske Diakonhjem er en diakonal ideell stiftelse med virksomheter innen helse, omsorg og utdanning. Hovedadministrasjonen har kontorer på Diakonhjemmet i Oslo. Det norske Diakonhjem er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Dette skjer gjennom en rekke virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestetilbud innen utdanning, helse og omsorg.

Brekke. «Eiendom er et virkemiddel for kjernevirksomhetene der bla. pasienter, beboere på sykehjem og studenter står i fokus» samstemmer Knutsen. Begge understreker viktigheten av god, profesjonell forvaltning, og fremhever betydningen av å ta økonomisk gode valg. – En innkjøper må være på hugget hele tiden, påpeker Brekke og viser til at den teknologiske utviklingen og effektiviseringen skaper besparelser for leverandørene. Han understreker at dette er besparelser som også bør komme kundene til gode, og at vi må følge med og sikre at ikke bedriftene sitter igjen med hele besparelsen alene. Brekke trekker frem viktigheten av å benytte innkjøpssamarbeid som KNIF og nevner innkjøpsområder hvor volum er viktig, som eksempelvis bank, strøm og forsikring. Sykehuset kan da fokusere på innkjøpene som er spesielle for sykehusdriften. Prosessen med strømavtalen har vært en god øvelse for internt samarbeid mellom de ulike virksomhetene i Diakonhjemmet. Alle disse er store innkjøpsenheter hver for seg, og de har ulik drift. For strøminnkjøpene var det fornuftig å gå sammen og jobbe systematisk. For noen år tilbake benyttet de kraftmegler. Tidligere strømavtale hadde oppsigelsesfrist i november. Etter å ha deltatt på et energiseminar i regi av Knif Innkjøp og Fjordkraft hos Statkraft i mars 2017 jobbet de målrettet mot november som deadline. Fleksibilitet og gode betingelser For Diakonhjemmet var fleksibilitet og gode betingelser viktig da de besluttet å gå over til KNIF-avtalen med Fjordkraft. Både Brekke og Knutsen mener at strategiendringen til KNIF, med å utvide produktspekteret slik at de kan velge sikringsprofil har vært riktig. – Vi har valgt et spotprodukt siden det passer oss best, Fjordkraft skal også fungere som rådgiver når markedssituasjonen endrer seg slik at vi eventuelt kan tilpasse oss, sier

Diakonhjemmet er lokalsykehus for 140 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. De avlaster også Ahus (Akershus universitetssykehus) med akuttpasienter fra bydelene Grorud, Alna og Stovner. Foto: Diakonhjemmet

Brekke, men han understreker at hvilken strømavtale som er best avhenger av situasjonen til hver enkelt. – For andre kan det være best å velge et produkt med høyere sikringsgrad, forklarer han. Med et årsvolum på rundt 18 GWh, 18 millioner KWh, er de en betydelig strømkunde alene. Men selv om de er store ser de at de kan oppnå enda mer med å stå sammen med andre. – Det er hyggelig at vi også kan bidra til å styrke KNIF slik at alle medlemmene står sterkere» sier de. Samtidig understreker de kompleksiteten i dette markedet, og behovet for god kompetanse for å ta riktige valg. - Kraftmarkedet er uoversiktlig, og prissammenligning er vanskelig. Du må passe på at du sammenligner «epler og epler». Energioptimalisering Helt uavhengig av pris og risikoprofil er det en ting som er felles for alle strømkunder: – Den billigste strømmen er den du ikke bruker, sier Knutsen. – Med denne avtalen får vi det beste verktøyet

for å selv måle og sjekke forbruket i bygningene, sier Brekke og viser til det nettbaserte energiverktøyet «Min Bedrift» til Fjordkraft hvor de kan analysere forbruk ned til hver enkelt måler time for time, og identifisere unormal bruk. De viser også til et omfattende arbeid med energioptimalisering og miljøfokus som spenner utover den eksisterende bygningsmassen. I dag benytter de blant annet fjernvarme, og har installert et system for energioppfølgingssystem (EOS) som viser forbruk over tid. Diakonhjemmet planlegger å bygge totalt 100.000 m2, fordelt på 75.000 kvm over bakken og resten under. Energioptimalisering er en sentral del av disse planene, og målet er at de nye byggene skal ha tilnærmet passivhus-standard. Mersmak Prosessen med strømavtalen har skapt mersmak, både for internt samarbeid og for å bruke Knif Innkjøp mer aktivt. – Vi ønsker å se mer på slike prosesser og ønsker en dialog med KNIF for å finne gode avtaler, er en god attest vi får med fra besøket.

Fantastisk utvikling med 30 prosent økning Kåre Hegle, forhandlingssjef i Knif Innkjøp, viser til at Diakonhjemmet er i godt selskap når det gjelder å velge strømavtalen. I 2017 var det rekordmange medlemmer som valgte å gjøre det samme. – Vi må kunne si at vi har hatt en fantastisk utvikling, med en volumøkning på nesten 30 prosent i fjor, forteller Hegle. – Medlemmene kan nå velge mellom tre ulike strømprodukter med forskjellig risikoprofil. Det er en tendens til at flere organisasjoner ønsker å benytte spot, samtidig som de aller fleste fortsatt velger sikringsproduktet «Knif Sikret 50», som gir større budsjettsikkerhet. Det har også vært positivt at «Knif Sikret 50» slo spotmarkedet i 9 av 12 måneder i fjor, sier han. 5

Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Hver time, hver dag, året rundt lytter de frivillige i Kirkens SOS med hjerte til fortellinger om livet, hvor anonymiteten til den som tar kontakt er satt i høysetet.

Kirkens SOS – et møtested mellom mennesker

Den imponerende innsatsen til de rundt 1.000 frivillige var årsaken til at Kirkens SOS ble hedret med Frivillighetsprisen 5. desember 2017. Fra venstre: Per Arne Flatberg (frivillig i Kirkens SOS), Birgitte Breistein (frivillig i Kirkens SOS), Leif Jarle Theis (generalsekretær i Kirkens SOS), Solveig Horne (daværende barne- og likestillingsminister), Åsne Havnelid (administrerende direktør i Norsk Tipping), Heikki Holmås (styreleder i Frivillighet Norge). Foto: Andre Skjelin Ottosen

- Her er det høyt under taket, både for den som tar kontakt og for den som svarer. Anonymiteten er ofte hele forutsetningen for at folk tør å ta kontakt med oss. – Vi ønsker å ha vanlige mennesker med i tjenesten, så den som tar kontakt møter mange ulike medmennesker. Noe av det viktigste for oss er at det blir et møte mellom likeverdige mennesker, forteller Meidell.

Tekst Kåre Rønningen

Kommunikasjonsansvarlig Lisbeth Meidell har selv vært frivillig og forteller at samtalene dreier seg ofte om alle former for tap, og ikke minst det å miste det som gav mening med livet. – Vi hører mye om den mørke siden av livet, om ensomhet, overgrep, fysiske og psykiske lidelser. Vi skal ikke fortelle hvordan den enkelte skal leve livene sine, men vise at det finnes medmennesker som lytter med hjerte og bryr seg om den som tar kontakt med oss.

Kommunikasjonssjef Lisbeth Meidell i Kirkens SOS Foto: Thomas Xavier Floyd

«Jeg føler jeg kan åpne meg her, og jeg vet ikke helt hvordan dere gjør det, men jeg gikk fra å være sykt deppa og stressa, til å være glad og sette pris på mye forskjellig. Tusen takk.» En som har pratet med Kirkens SOS

I tillegg til døgnåpen telefontjeneste har Kirkens SOS også en chatte-tjeneste SOS-Chat med en kapasitet på rundt 10 000 henvendelser i året. De fleste som benytter SOS-Chat er under 25 år, og nesten halvparten av henvendelsene på chatten dreier seg om selvmordstanker. For telefonsamtalene er andelen betydelig lavere, rundt 10 %. Chatte-tjenesten er ikke døgnåpen, slik som telefon- og meldingstjenesten, og Kirkens SOS ønsker sterkt å utvide tilbudet. De ser at antall henvendelser øker umiddelbart hver gang åpningstiden på chatten

6 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


«Å være tilstede for mennesker som opplever livet på sitt

vondeste er det mest meningsfulle jeg har brukt fritiden min på.» Kaj, frivillig medarbeider i Kirkens SOS utvides, men for å utvide ytterligere er de avhengig av både flere frivillige og mer økonomisk støtte. Innsatsen verdsettes Den verdifulle innsatsen de frivillige gjør blir ofte lagt merke til. Det gjør inntrykk å møte profesjonelle i helsesektoren, ansatte i psykiatrien og helseforskere som viser sin glede over det arbeidet vi gjør, forteller Meidell. Frivilligprisen for 2017 5. desember mottok Kirkens SOS «Frivillighetsprisen» for 2017. Frivillighet Norge har delt ut prisen siden 2005 for å hedre en kandidat som har gjort en ekstraordinær frivillig innsats. Mange gode kandidater nomineres hvert år, fra hele bredden innen frivillige og ideelle organisasjoner. Norsk Tipping er hovedsponsor

og står for prispengene på 50 000 kroner. Juryens begrunnelse for Frivillighetsprisen 2017: «Vinnerens arbeid er livsviktig, og høyst aktuelt og relevant i det samfunnet vi lever i, der mange kan oppleve ensomhet. Troen på at møtet med et likeverdig medmenneske er den beste måten å hjelpe andre på, står sentralt. Vinneren viser oss frivillighetens unike verdi. Ikke bare ville det vært svært kostbart for det offentlige å gjøre jobben vinneren gjør – det ville trolig vært umulig å erstatte vinnerens aktivitet med en offentlig tjeneste.»

!

Sjekk www.kirkens-sos.no for mer informasjon. Ønsker du å bli frivillig medarbeider, ta gjerne kontakt med Kirkens SOS på post@kirkens-sos.no

Om Kirkens SOS • Er landets største døgnåpne krise tjeneste på telefon og internett • Alle som tar kontakt er anonyme og medarbeiderne har taushets- plikt • 500 henvendelser skjer hvert døgn • Har nærmere 1 000 frivillige med arbeidere, som bemanner hele døgnet telefon, SOS-melding og SOS-chat • Har nærmere 40 ansatte • 11 sentre rundt om i landet • Landskontor i Oslo • De mottar nærmere 300 000 henvendelser hvert år, men får ikke besvart mer enn 200 000 av disse på grunn av for liten bemanning • Mottar offentlige tilskudd, men er avhengig av gaver for å opprett holde og utvikle virksomheten

Enda flere virksomheter får nå muligheten til å være med i «KuttMatsvinn2020», etter at Knif Innkjøp har blitt deltaker i prosjektet.

Økonomisk gevinst med mindre matsvinn Tekst Jan Tore Risdal

En av målsetningene under FNs bærekraftmål er å halvere verdens matsvinn innen 2030. Norsk mat- og serveringsbransje startet i januar 2017 «KuttMatsvinn2020» som en respons på dette, hvor målet er å redusere matsvinnet med 20 prosent innen år 2020. Knif Innkjøp har nå blitt en del av prosjektet.

– I Norge kastes det mat for mange milliarder kroner. Matsvinn er problematisk fordi det belaster miljøet unødig og gir store effektivitetstap både for økonomien som helhet, og for den enkelte virksomhet. Forebygging av matsvinn gir trippelgevinst. Hver virksomhet oppnår økt lønnsomhet, reduserer klimaavtrykket og er med og sikrer et tryggere matfat for en økende befolkning i verden, forteller Andreassen. – Noen av våre medlemmer er allerede aktive, som Strandheim Leirsted og vi håper flere blir med. «KuttMatsvinn2020» har utviklet verktøy for måling og rapportering. Hver enkelt deltaker må måle sitt eget matsvinn, slik at man kan analysere hvor matsvinnet oppstår og ta grep ut i fra det. Innkjøp av en vekt som veier matavfallet, er en kostnad, samt å sende ansatte på kurs. Medlemsavgiften er det vi i Knif Innkjøp som betaler for medlemmer som ønsker å delta.

Prosjektleder Unni Beate Andreassen

– Vi kommer nok ikke til å arrangere egne kurs, men heller benytte oss av «KuttMatsvinn2020» sin kurspakke på KIT-akademiet. Kanskje vi etter hvert kommer til å gjennomføre en samling med erfaringsutveksling, sier Andreassen avslutningsvis. Prosjektleder i Knif Innkjøp Unni Beate Andreassen ser fram til å informere og jobbe sammen med medlemmene for å redusere klimaavtrykket.

!

Dersom din virksomhet ønsker å bli en del av prosjektet eller trenger mer informasjon, ta gjerne kontakt med Unni Beate Andreassen, e-post: andreassen@knif.no

OM MATSVINN: «Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.» 7

Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Om vinteren blir det fort skitne inngangspartier med tråkk inn og ut og renholdspersonalet får ekstra utfordringer med å holde det rent.

«Renholdssoner» gir renere gulv og bedre inneklima

Systemet Renholdssoner brukes av institusjoner, barnehager og skoler. Her fra en barnehage. Foto: N3zones Group

Tekst Heidi Einarsen Hagen

«Det har blitt enklere å holde gulvene innenfor rene. Vi merker også stor forskjell på støy i resepsjonsområdet.»

N3zones Group er en ny samarbeidspartner for Knif Innkjøp. Systemet Renholdssoner brukes i dag av helseinstitusjoner, skoler og barnehager. Salgsdirektør Torgeir Mork forteller at systemet er markedsledende og også godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund.

Line Mork, administrasjons- og økonomisjef, Kristelig Gymnasium (KG)

Bedriften er opptatt av å bedre arbeidsdagen for renholdere med å tilby faste matter som stopper smuss, søle, vann, fuktighet, sand og snø inn i bygget.

– Kundene som velger å bruke Renholdssoner er opptatt av både sikkerhet og estetikk. Inngangspartiet blir pent og noe av det viktigste, man unngår skader med at folk sklir eller snubler, sier Torgeir Mork. – En annen grunn for å bruke systemet er et ønske om å få et bedre inneklima, som igjen fører til bedre helse og mindre plager for de som jobber der. Dessuten øker kvaliteten på renholdet uten økte kostnader, siden du fjerner årsaken til fukt og smuss, forteller Torgeir Mork. – Vi kommer alltid på befaring, før vi gir tilbud og utarbeider i etterkant løsninger med digitale skisser. I prisen får medlemmene hjelp og veiledning fra en av våre rådgivere og med fast KNIF-rabatt. Vi gir

Salgsdirektør Torgeir Mork i N3zones Group Foto: Kåre Rønningen

også opplæring, testing og rådgivning i etterkant, forteller Torgeir Mork. – Den absolutt viktigste fordelen er at Renholdssoner løser problemet med å dra inn smuss og fuktighet. De siste 20 årene har vi installerte over 16 300 installasjoner i Norge og Sverige. Systemet holder det det lover – garantert. KNIF-medlemmene får en tilleggsverdi gjennom å benytte våre produkter og tjenester, sier Torgeir Mork avslutningsvis. N3zones Group tar også samfunnsansvar og er med i programmet «Plant a billion trees». For hver installasjon de utfører planter de et nytt tre i Brasil. De er medlem av Initiativ for etisk handel og miljøsertifisert med ISO 14001.

!

Ta gjerne kontakt med avtaleansvarlig Åshild Eklund, eklund@knif.no i Knif Innkjøp for mer informasjon

8 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Servicegrossistene presenterer

Dagens høydepunkt Smakfull og innbydende mat gir livsglede. Vi er spesialisten på alt innen storhusholdning. Smørsaus

Kaffe Bringebær

Husholdningssaft

Sitron

Fyrstekake

Sitronmelisse

Purreløk

Torsk

Gulrot

Dill

Potet

Grovt rundstykke Serviett

Agder Grossisten AS / Arne Sjule AS / Cater Drammen AS / Cater Mysen AS / Cater Kongsvinger AS / D. Danielsen AS / Encon AS / EuroSupply AS Haugaland Storhusholdning AS / Måkestad Engros AS / Måkestad Engros Øst AS / Måkestad Engros Larvik AS / Nær Engros AS / Nær Engros Levanger AS Nær Engros Trondheim AS / Paul Nygaard AS / Safari Engros AS / Selboe & Aasebø AS / ServiceNord Engros AS SG Møre avd. Sunnmøre Engros AS / SG Møre avd. TP-Engros AS

sg.no 9

Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Den 24. april 2018 ønsker vi å samle 700 deltakere fra kristne-, frivilligeog ideelle organisasjoner for å lære mer om fremtidens utfordringer innenfor ledelse, økonomi og teknologi. Her vil du møte 30 foredragsholdere som deler sine beste tips og erfaringer.

KNIF-dagen – en viktig arena for relasjonsbygging

Du finner mer informasjon på knif.no KNIF-dagen 2017. Foto: Torstein Kiserud

Tekst Heidi Einarsen Hagen

– Dette er nok en konferanse utenom det vanlige, det er ikke ofte man samler hele det økumeniske og ideelle Norge på samme sted. Dette er vi stolte av, men det gjør oss også ydmyke. I en travel hverdag ønsker vi at dette skal være en dag det er verdt å prioritere, forteller arrangemensansvarlig Cecilia Sbertoli.

Estland er et av verdens mest digitale samfunn og Anna Piperal tar deg med inn denne transformasjonen. Foto: Privat

Årets program er variert. Dagen er delt inn i åtte ulike parallelfora; • Eiendom • HR • IT • Innsamling • Leder • Lønn- og regnskap • Mat- og renhold • Økonomi

Dere som har deltatt på KNIF-dagen før, legger sikkert merke til at vi har noen nye fora i år.

Møt Arne Hjeltnes som vil holde foredrag om «Norsk mat i verdsklasse? – Om Noreg som matnasjon». Foto: Privat

På HR-forum møter du blant annet Erica Grunnevoll, som tar deg med i kommunikasjons magi. Foto: Privat

Regnskapsføring og økonomistyring Lønn- og regnskapsforum er nytt, og her vil dere sammen med foredragsholdere fra Knif Regnskap gå gjennom nyttige tema som «kvalitet i organisasjonens økonomistyring», «verktøy og metoder for økonomistyring», og «røde flagg og

10 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


risikoidentifikasjon i et regnskap». Dette er midt i blinken for deg som jobber med regnskapsføring og økonomistyring. Arne Hjeltnes – en av foredragsholderne Vi gleder oss spesielt til Mat- og renholdsforum. Her kan alle ansatte innenfor kjøkken og renhold velge mellom mange forskjellige foredrag. Blant annet kommer Arne Hjeltnes, kjent som programleder på TV2s «Gutta på tur» for å snakke om Norge som matnasjon. – Eg kjem til å snakke om kor flott matland Noreg er og med gode og morosame eksempler på kva me har å by på, sier Hjeltnes om sitt eget foredrag. Estland – et avansert digitalt samfunn I følge Wired Magazine er Estland «det mest avanserte digitale samfunn i verden». Det offentlige har her gått i front, og utnyttet den teknologiske utviklingen til sin fordel. Ved å sette innbyggerne i sentrum for alle tjenestene som tilbys har Estland bygget et effektivt, sikkert og transparent digitalt økosystem som sparer tid og penger, og gir kontrollen tilbake til innbyggerne. Den fascinerende historien om deres transformasjon som resulterte i deres e-innbyggerprogram, utnyttelse av blockchainteknologi, online valg og andre digitale tjenester er inspirerende – både for land og organisasjoner. Hvordan kan man innføre teknologi som alle kan ha nytte av? Til å snakke om dette har vi fått Anna Piperal, administrerende direktør i e-

Estland Showroom – som er en del av Enterprise Estland. Hun kommer for å fortelle om e-Estlands reise inn i den digitale verden. Enterprise Estland jobberfor å legge til rette for business og regionspolitikk i Estland. De gir finansiell støtte, rådgivning, samarbeidsmuligheter og opplæring av grundere, forskningsinstitusjoner, for offentlig virksomhet og non-profitt sektoren. Lederutviklingsprogram Har dere hørt om Future Leaders? Dette er Skandinavias største lederutviklingsprogram for unge. Vi er så heldige å få med oss Elin Nørve og Morten Molin Wang fra Future Leaders. Morten er student, med en profil innen ledelse. Han jobber for Norges største crowdfundingsplattform, Bidra.no. Wang er en av gründerne bak Someday: et verktøy med ambisjoner om å bli standarden for kulturforbedring på arbeidsplassen. Elin Nørve leder i dag en bedrift som involverer flere hundre aktive studenter,

i fire land. De neste seks årene skal Elin påvirke en million fremtidige ledere. Elin og Morten møter dere på Lederforum. Nytt sted med bedre standsområde – Oslo Kongressenter For fjerde året på rad arrangeres KNIFdagen. Nytt i år er at vi har forflyttet oss til Oslo sentrum til Oslo Kongressenter på Youngstorget. I år blir det større fokus på fagforum, og det vil derfor være fire bolker med ulike tema på hvert forum. Vi vil også presentere ett nytt konsept med stands- og matområde i ett. Der vil du treffe mange våre samarbeidspartnere på stands. Her blir det servert lunsj fra våre mange samarbeidspartnere innen mat og storhusholdning.

!

Du finner mer informasjon og påmelding på knif.no og i vedlagte brosjyre.

«Det viktigste med KNIF-dagen er rela-

sjonsbygging på tvers av organisasjoner og fagområder, og vi håper dere blir med på dette storslåtte arrangementer for å se hva KNIF kan gjøre for deg og din organisasjon!» Cecilia Sbertoli, arrangementsansvarlig

Kjøp en hjertestarter i dag, det kan redde en kollega i morgen Hjertestarterne som finnes i dag har forskjellige spesifikasjoner og ulik form. Det de har til felles er at de er enkle å bruke, er av høy kvalitet og de redder liv. Vis kollegaer, kunder og besøkende at dere har en hjertestarter. Logg deg inn i www.staplesnetshop.no og få dine gode priser.

Bra: Heartsine PAD 350

Bedre: Zoll AED Plus

Best: Powerheart G5

Markedets minste og letteste hjertestarter 1,1 kg

Tekstdisplay for støyende omgivelser

Tilpasser strømstyrken etter pasientens vekt

11 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


_ Vårkylling med søtpotetpuré, potetbåter og tomater I uke 10 og 11 gir vi rabatt på vårkylling og det perfekte tilbehøret. 15% rabatt på vårkylling 20% rabatt på cherrytomat i klase, 3 kg 25% rabatt på søtpotetpuré og potetbåter m/skall

bama.no/storkjokken 12 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Spesialist på overskuddsmat Knif Innkjøp har inngått samarbeid med VERDiMAT – en matvaregrossist som ønsker å bidra til mindre matsvinn gjennom samarbeid med produsenter og grossister. Lars-Kristian Leiro, gründer og daglig leder så et voksende behov for enklere håndtering av overskuddsmat og fikk ideen til VERDiMAT da han jobbet hos ASKO. – Tiltak som bransjeavtalen mot matsvinn og “KuttMatsvinn2020”-prosjektet er eksempler på at bransjen tar problematikken på alvor. Vi ønsker å være en del av løsningen, med mål om å samarbeide med alle, uansett størrelse. – Det kastes i overkant av 70 000 tonn spiselig mat hvert år i produsent- og grossistleddet alene. Det er derfor høyst

– VERDiMAT skal være enkelt. Enkelt for produsenten som har feil kutt på et parti med kjøtt, grossisten som sliter med datovarer, og ikke minst, enkelt for kunden, som får lik tilgang på overskuddsmat til en lavere pris, sier Leiro avslutningsvis. Med drift siden august 2017 er VERDiMAT godt i gang med salg av overskuddsmat. Unni Beate Andreassen forteller at medlemmer som blir kunde hos VERDiMAT får tilgang til et begrenset vareutvalg. Gründer og daglig leder Lars-Kristian Leiro. Foto: VERDiMAT nødvendig å fokusere på bærekraftig forbruk, sier Leiro. – Det er viktig for oss at vi har et godt samarbeid med produsenter og grossister. Vi skal ikke være en konkurrent, men en supplerende grossist som hjelper produsenter og grossister med å få solgt sitt overskudd, enten det gjelder varer med kortere holbarhet eller sesongvarer, forteller Leiro.

- Utvalget er samtidig uforutsigbart, da det er overskuddsvarer med begrensninger både i volum og holdbarhet. Her kreves det kjappe avgjørelser fra kundene og alt er nettbasert. Samtidig får medlemmene tilgang til gode produkter med reduserte priser. Gjennom å handle hos VERDiMAT spares det penger og man bidrar til redusert matsvinn, sier hun.

!

Ta gjerne kontakt med Unni Beate Andreassen i Knif Innkjøp for mer informasjon, e-post: andreassen@knif.no

«Gi oss de gode historiene» Fredag 8. desember, bare tre dager etter utdelingen av Frivillighetsprisen, samlet KNIF nær 50 representanter fra medlems- og eierorganisasjonene til en adventslunsj i kjellerstuen på Stortinget.

Tekst Kåre Rønningen

Temaet for dagen var ny lov for tros- og livssynssamfunn samt den kommende frivillighetsmeldingen som vil være førende for frivillighetspolitikken fremover. Både Bård Folke Fredriksen (H), statssekretær for daværende kulturminister Linda Hofstad Helleland og partileder Knut Arild Hareide (KRF) redegjorde for prosessen, og understreket hvor viktig rolle organisasjonene og kirkesamfunnene til tilhørerne spiller i samfunnet. Samtidig ble det nok en gang tydelig hvor viktig det er å være synlig, og at vi viser frem merverdien som vi tilfører samfunnet. Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF

– Dessverre må vi nok si at de kristne organisasjonene, ja egentlig hele frivilligheten, ikke får den oppmerksomheten og annerkjennelsen som de fortjener, sier Kåre Rønningen, kommunikasjonssjef i KNIF og ansvarlig for Knif Samfunn. Disse aktørene fyller viktige funksjoner som gagner samfunnet. Et veldig godt eksempel finner vi i juryens begrunnelse til vinneren av Frivillighetsprisen – Kirkens SOS. Juryen, som blant annet består av politikere sier: «… Ikke bare ville det vært kostbart for det offentlige å gjøre jobben vinneren gjør – det ville trolig vært umulig å erstatte vinnerens aktivitet med en offentlig tjeneste.»

Helge Simonnes i samtale med Bård Folke Fredriksen.

På samlingen kom Knut Arild Hareide med en krystallklar oppfordring: «Gi oss de gode historiene». Vi mener det finnes mange av de gode historiene blant våre medlemmer, og vi bør bli enda flinkere til å fortelle de, også til de som bestemmer. Gruppen fikk omvisning på Stortinget av Knut Arild Hareide.

13


Programvaren «OneStopReporting» (OSR) henter inn budsjett- og regnskapstall slik at rapporter og analyser kan utarbeides raskt og effektivt.

Bedre fleksibilitet og oversikt at de har brukt OSR i et par måneder og er godt fornøyd. – Det er rett og slett et enkelt og oversiktlig system når vi skal legge budsjett. Ekstra positivt er det at vi får budsjett og regnskap i samme programvare. Hva er de største forbedringene? – Tidligere satt vi med Excel-ark og gamle formler som hang igjen og laget kluss i systemet. Vi stolte vel ikke helt på alle formlene som lå i vårt budsjettark. Nå legger vi inn satser på de ulike avdelingene, og så oppdateres budsjettet/prognosene automatisk. Etter overgangen til «OneStopReporting» har vi nå fått en god oversikt over regnskapet. I tillegg sparer vi mye tid.

Med «OneStopReporting» kan virksomhetene fremstille rapporter og analyser på en enkel måte. Foto iStock

Tekst Sigrid Magelssen Godø

Det er ikke alltid den letteste oppgave å fremstille rapporter og analyser basert på virksomhetens budsjett- og regnskapstall på kort varsel. Mange bruker dessuten Excel-dokumenter med egenproduserte formler som er vanskelig å gjenspeile i rapporter og analyser.

Administrasjonsleder Karianne Løite har brukt system en kort periode og er veldig godt fornøyd.

Hva synes dere om rapportene? – Rapportene i systemet er gode. Vi kan hente ut rapporter på det vi ønsker. Hos Knif Regnskap er det gode og flinke folk som har hjulpet oss med innføringen. Samtidig har det vært enkelt å lære seg systemet! Vi vil gjerne anbefale «OneStopReporting» til alle som ønsker mer fleksibilitet og oversikt i økonomien. Få rapporter du har behov for «OneStopReporting» henter inn budsjettog regnskapstall til et integreringssystem som fremstiller rapporter og analyser. Her er det «dra og slipp»-funksjoner som gjelder. Du trykker på det du ønsker, så henter systemet de tallene som er relevante for den rapport eller analyse du måtte ha behov for.

!

Et nytt rapporteringssystem Kvitsund Gymnas har tatt i bruk «OneStopReporting» (OSR) – et nytt rapporteringssystem fra Knif Regnskap. Administrasjonsleder Karianne Løite forteller

Ta gjerne kontakt med Knif Regnskap for mer informasjon, e-post: kontakt@knifregnskap. no, telefon 404 32 400

Fagkurs i pensjon: Stor interesse for å bli oppdatert Tekst Erik Wilberg

DNB Liv og Knif innkjøp har nylig avholdt kurs i pensjon i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo. I Oslo ble kurset fulltegnet etter kort tid, slik at nytt kurs arrangeres 27. februar og som i skrivende stund er snart fulltegnet. 14

De fleste arbeidsgivere i Kristen-Norge har valgt en innskuddsbasert tjenestepensjon. Det er derfor et viktig emne å holde seg oppdatert på. Per 01.01.2018 har 6 585 arbeidstagere i Kristen-Norge denne ordningen via KNIF-avtalen med DNB Liv. En annet tema er hva som skjer fremover med regelverket. Det er ventet at pensjon blir et viktig tema i årets lønnsoppgjør. Mange har også spørsmål om hvordan den

enkelte kan finne informasjon om hva man får i pensjonsutbetalinger. En mulighet er å logge seg inn på DNB sin pensjonskalkulator «Min Pensjon». Her får man en oversikt over sine ordninger og kan gjøre valg angående forvaltning av innestående pensjonsmidler. Fikk du ikke mulighet til å delta på kurset? Ta kontakt med Erik Wilberg på wilberg@knif.no og få tilsendt kursmateriellet

!

Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


For 2017 utbetaler Knif Innkjøp 7,5 millioner kroner i bonusbetalinger.

Åtte prosent vekst Medlemmene i Knif Innkjøp handlet for 392 millioner kroner gjennom avtalene til Knif Innkjøp, en økning på 27 millioner kroner eller en vekst på åtte prosent fra 2016. Spesielt bra har veksten vært i avtalene for strøm, reiseliv og kontor/ administrasjon. I tillegg kommer avtalene innenfor bank, kapitalforvaltning og pensjon som også hadde en meget bra vekst i 2017. Størst av disse avtalene er bankavtalen med Sparebanken Sør hvor våre medlemmer har plassert innskudd og lån for nærmere 13 milliarder kroner. Bruken av kapitalforvaltningsavtalen med Danske Capital øker også år for år. I 2017 passerte forvaltet kapital 1,3 milliarder kroner. – Det er gledelig for oss å registrere at alle avtaleområdene til Knif Innkjøp øker i popularitet hos medlemmene våre. Veksten i 2017 viser

Hvorfor ikke kjøpe rettferdig kaffe i 2018? I 2017 kjøpte medlemmene 10 tonn med rettferdig kaffe. Kan vi sammen øke dette i 2018? Fairtradekaffe får du kjøpt hos ASKO, Servicegrossistene, Norengros, Staples og Tingstad.

at vi gjennom flere år har klart å fremforhandle relevante avtaler med gode priser. Det betyr økte besparelser for kundene våre, sier Karl Gunnar Opdal, leder av Knif Innkjøp. Økt bruk av avtalene betyr også økte bonusutbetalinger til medlemmene. For 2017 vil Knif Innkjøp betale ut i overkant av 7,5 millioner kroner i bonuser til medlemmene som har brukt KNIF-avtalene innenfor storhusholdning. – Vi liker å se på medlemmene våre som kunder. Vi må hver dag levere gode produkter som konkurrerer både på kvalitet og pris. Det at vi betaler ut bonuser til de kundene som bruker oss mye over tid, er viktig for oss, sier Karl Gunnar avslutningsvis.

!

Du finner mer informasjon om innkjøpsområdene bank & finans, eiendom & strøm, IT, kontor & administrasjon, mat, og reiseliv på knifinnkjop.no

12

10

10 tonn

8

6

4

1,7 tonn

2

0

2017

2018

“ Kanskje verdens fineste melk”

Bred portefølje distribuert direkte til deg

189026 Tine Annonser i Spareknifen 2018 ost og melk halvside 184,6 x 127.indd 1

Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF

06.02.2018 16.47

15


Finn ut mer om virksomhetens potensiale på digital innsamling. Delta i Knif Fundraising sin undersøkelse og få et bedre beslutningsgrunnlag.

Bli bedre på innsamling i ulike sosiale kanaler Spørsmål som belyses er blant annet: • Hvor mange givere er det mulig å få på vårt nettsted? • Hva oppnår vi med våre nyhetsbrev? • Kan vi bli bedre på Facebook og andre sosiale medier? • Hvilke kanaler er viktigst i vår bransje? • Kan Adwords brukes bedre? • Hva slags resultater oppnår de andre organisasjonene? – Gjennom «Digital Advantage Benchmark» får virksomheten et verktøy som gjør at organisasjonen kan lykkes bedre i ulike kanaler, forteller Marius Hammer.

Vi ønsker å gi virksomhetene et enda bedre grunnlag for å bli mer effektive på digital innsamling, forteller Mali Konstad Brødreskift i Bidra og Marius Hammer i Knif Fundraising. Foto Kåre Rønningen

- Vi har sannsynligvis bare sett begynnelsen av den digitale revolusjonen og i fremtiden er det grunn til å tro at papirbasert innsamling forsvinner, sier leder av Knif Fundraising Marius Hammer. – Vi ønsker derfor å hjelpe medlemmene til å få vite mer om sitt potensiale

på digital innsamling. I samarbeid med Agency Scandinavia og Charlotte Dyhr, tidligere innsamlingsleder av Danmission, tilbyr vi nå en dybdeundersøkelse. Dette for å kunne gi organisasjonene et bedre grunnlag for å ta beslutninger og å kunne bruke ressursene optimalt.

Hva er prisen for analysen? I tillegg til resultatet for sin organisasjon vil analysen inneholde et gjennomsnittet av alle deltakende organisasjoner. Pris for deltakelse er kr 24 650 + mva. Undersøkelsen vil bli presenterert for deltakerne på et større arrangement før sommeren 2018.

!

Ønsker du mer informasjon, ta gjerne kontakt med Marius Hammer, e-post: marius@knif. no eller Charlotte Dyhr, e-post: cdy@charlottedyhr.dk

Husk KNIF-fordelene til sommerens arrangementer Sommeren er høysesong for våre medlemmer. Det arrangeres en rekke generalforsamlinger, leirer, festivaler, familiecamper og mye mer. Pass på at dere får KNIFfordelene til disse arrangementene også.

priser på blant annet forbruksmateriell som engangsbestikk, tørk- og toalettpapir, renholdsartikler og kontormateriell, profileringsartikler som t-skjorter, premier, gaveartikler, banner og rollups. Vi har gode betingelser på både is og brus, og større arrangementer nyter også godt av våre storhusholdningsavtaler.

Gunstige betingelser på innkjøp Uavhengig av arrangementets størrelse er det behov for en rekke varer og tjenester. Gjennom Knif Innkjøp får dere gode

Innsamlingsaksjoner på Bidra.no Det er bare kreativiteten som setter grenser for hvordan dere kan gjennomføre aksjoner på Bidra.no. Det er enkelt

Tekst Kåre Rønningen

16

og kostnadsfritt å opprette aksjoner, dere får tilgang til Vipps og kredittkortbetaling og alt kan settes opp i forkant av arrangementet. Husk forsikring Og glem for all del ikke å sjekke med Knif Trygghet Forsikring om alle forsikringene er i orden før dere setter i gang.

!

Ta gjerne kontakt for informasjon om priser og betingelser på e-post: post@knif.no Spareknifen nr 1- 2018 | Utgitt av KNIF


Gjennom digitale innsamlingsaksjoner på Frelsesarmeen sin crowdfundingsplattform og tilhørende julegryter, samlet lokalkorps og privatpersoner inn 1 413 982 kroner i 2017.

Digital innsamling engasjerer som driver to av Norges største Youtubekanaler opprettet også sine digitale innsamlinger, hvor to heldige vinnere fikk hver sin premie som takk for bidraget. Dette er gode eksempler på hvordan digitale innsamlinger engasjerer unge og er en fin måte å bruke sosiale medier til noe konstruktivt. Egen innsamling? Har du kanskje snart bursdag og har lyst til å samle inn penger til Frelsesarmeens arbeid? På Frelsesarmeen sin crowdfundingsplattform kan du når som helst opprette en innsamlingsaksjon for å støtte deres arbeid. Tekst Morten Molin Wang

I den digitale innsamlingen fikk lokalkorpsene og privatpersonene muligheten til å fortelle sine egne historier. Pengene som ble samlet inn i Drammen gikk til

småbarnsfamilier som trengte litt ekstra hjelp i julen. Trine opprettet en innsamling, der pengene gikk til Frelsesarmeen på Torp. Frelsesarmeen organiserer der matutkjøring til de som trenger det mest.

!

Alt du trenger å gjøre er å registrere deg på frelsesarmeen. bidra.no, fortelle litt om innsamlingen og dele prosjektet med ditt nettverk!

Youtube-stjernene Amalie og Dennis,

Spesialtilbud på strøm Gjennom samarbeidet mellom Knif og Fjordkraft kan vi tilby svært gode betingelser til din medlemsorganisasjon og til deg som privatkunde. Våre kunder fikk svært gode strømpriser i fjor. Benytt deg av fordelen du også! Finn din strømavtale på www.fjordkraft.no/knif

17 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Flere institusjoner deriblant Ammerudhjemmet, får ukentlig besøk av Røde Kors besøksvenner med hund. For både givere og mottakere oppleves dette meningsfullt.

Besøksvenn på fire ben KJÆRKOMMENT BESØK: Peppi (8) er på jobb på Solbakken bo- og behandlingssenter hver mandag sammen med eier Fridtjof Backer-Grøndahl. Hjørdis Langøren (94) setter stor pris på besøket og gleder seg allerede til neste gang Peppi kommer på besøk. Foto: Olav H. Saltbones

forteller at hun har kjøpt en stor hundebok så hun kan se på de fine hundebildene. Meningsfullt Fridtjof Backer-Grøndahl er nettopp blitt pensjonist. – Jeg hadde lyst til å gjøre noe meningsfylt når jeg nå fikk bedre tid, forteller han. – Jeg jobbet i Telenor og de har et samarbeid med Røde Kors. I den forbindelse ble vi introdusert til de forskjellige aktivitetene som er i Røde Kors, så jeg meldte meg på kurset «besøksvenn med hund» i Bærum Røde Kors. Jeg har hatt et godt liv og ønsker å gi noe tilbake, sier han. – Og jeg ser at Peppi stortrives med dette.

Tekst Marianne Wellén

moren din og interesse for deg da, skyter Fridtjof inn.

– Vi burde ha en hund her hele tiden. Det er så koselig, sier Hjørdis (94). Besøkshunden Peppi blir klappet og beundret, og finner seg tålmodig i det. Hun er jo på jobb. Vi er på Solbakken bo- og behandlingssenter i Bærum sammen med besøkshunden Peppi (8) og eieren Fridtjof Backer-Grøndahl. Her er de en gang i uken og besøker beboerne som setter stor pris på at de kommer.

– Peppi er nydelig, og så har hun så god pels, sier Hjørdis. – Ja, hun er nybadet siden hun skulle hit i dag, forteller Fridtjof. – Kanskje hun ikke synes jeg er ren nok, siden hun slikker meg sånn på hånden, sier Hjørdis. – Nei, det er nok mer av hengivenhet og at hun viser at hun liker deg, smiler Fridthof.

– Når jeg viser Peppi Røde Kors-skjerfet og jeg sier at i dag skal vi besøke de gamle, begynner hun å logre og blir veldig glad, forteller Fridtjof. – Dette er noe vi ser frem til med glede begge to, legger han smilende til. Hjørdis Langøren har vært beboer på Solbakken i knapt et år og setter stor pris på besøket. Å få kjenne på pelsen og klappe hunden vekker gamle minner: – Jeg har aldri hatt hund selv, bare katt, men da jeg var barn ble jeg veldig vant til hunder. Moren min hadde en systue og kundene hadde ofte med seg hund. Jeg passet dem, handlet og gikk tur. Ja, jeg elsket de hundene, minnes hun. – Så fint at du kunne kombinere hjelp for

Samtalen går livlig om dyr og hunder og Hjørdis forteller videre: – En gang ble jeg dyttet over ende av en stor Sankt bernhardshund. Jeg var veldig tynn og liten for alderen, så da den la labbene på meg, gikk jeg over ende. Da skulle en trodd at jeg ble redd, men det ble jeg ikke, jeg bare reiste meg opp og gikk videre. Så jeg har hatt hundetekke, og det er bra, sier hun. Minnene kommer som perler på en snor. – Katten vår forsvant i slåmaskinen da den jaktet på mus i åkeren, forteller hun videre. – Jeg gråt og gråt. Slik går praten, Hjørdis har fått tankene over på historier som både er vakre og triste. Fridtjof forteller at Peppi kan gå mange mil i på ski, tross de korte bena. Det hadde ikke Hjørdis trodd. – Sankt bernhardshunder er veldig store, men Peppi er en fin størrelse, sier hun og

Også personalet på Solbakken er glad for at de kommer. – Det er første gang vi har dette tilbudet med besøkshund fra Røde Kors, og vi ser at det betyr veldig mye for beboerne, forteller konsulent Marit Solvoll som roser Peppi og Fridtjof opp i skyene.

RØDE KORS BESØKSVENNER MED HUND besøker mange ulike typer institusjoner i Norge, men det er hovedvekt på institusjoner innen eldreomsorgen. • •

En institusjon som ønsker å få besøk kan kontakte Røde Kors i sitt fylke. Det gjøres deretter en avtale med en av de lokale Røde Kors foreningene. Å ta med dyr på institusjoner stiller krav til både fører og hund, derfor må fører og hund bestå en egnethetsvurdering før den kan gå på kurs. På kur set lærer både hund og fører hvordan man gjennomfører trygge besøk og skaper gode opplevelser for alle parter.

Ønsker du å bli «Besøksvenn med hund?» Ta kontakt med Røde Korsforeningen der du bor for informasjon om kurs!

18 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


SPESIALAVTALE til medlemmer av Knif Innkjøp

OPPNÅ STORE BESPARELSER VED Å SAMLE TELEFONI OG BREDBÅND PÅ ETT STED Gjennom samarbeidet mellom Knif Innkjøp og Get TDC kan vi tilby svært gode betingelser på kommunikasjonstjenester til din medlemsorganisasjon. Nysgjerrig på hvor mye din virksomhet kan spare? Les mer på knifinnkjop.no eller kontakt oss på telefon 94 50 91 46 eller e-post knif@tdc.no

19 Spareknifen nr 1 - 2018 | Utgitt av KNIF


Foto: Øyvind Ganesh Eknes

På tråden

Livsvernprisen 2018 Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen fikk Menneskeverds Livsvernpris 2018 for sin innsats for trisomi-barnas likeverd og rett til livreddende helsehjelp på lik linje med andre barn. Prisen deles ut av Menneskeverd.

Hvem vinner Sareptaprisen?

Foto: Privat

Vi har igjen fått en rekke gode kandidater til Sareptaprisen. Juryen jobber nå med å kåre vinneren, og prisen deles ut på KNIF-dagen 24. april. Prisen går til noen som har klart «å få mye ut av lite» - og vi er imponert over alt det gode arbeidet som er nominert! Prisen består av 100.000 kroner samt et bilde av kunstneren Per Fronth.

Gudmund Juliebø er daglig leder av KRIK Høyfjellssenter i Hemsedal. Stedet hadde i fjor rekord på overnatting med 12 933 gjestedøgn. Tekst Erik Wilberg

Ny samarbeidspartner: Antibac God håndhygiene bidrar til å redusere risiko for spredning av sykdommer. Antibac leverer desinfeksjonsprodukter til sykehus, institusjoner, storkjøkken, barnehager og kontorer. Produktene får du kjøpt hos ASKO, Norengros og Staples

Katalogen «Mat 2018» Vår nye storhusholdningskatalog «Mat 2018» er sendt til alle våre kunder på storhusholdning. Hvis du ikke har mottatt katalogen, så send gjerne en e-post til andreassen@knif.no, så får du «Mat 2018» tilsendt, så fort som mulig. Du finner den også elektronisk på knifinnkjop.no

Ny postadresse eller e-postadresse? For å unngå post i retur er det fint om dere gir oss beskjed på post@knif.no eller på telefon 23 10 37 30. Dette gjelder også endring av e-postadresser til ansatte eller i virksomheten.

Dere satte ny rekord i antall gjestedøgn i fjor med 12 933 gjestedøgn. Hva tror du er de viktigste årsakene til dette? – Vi har hatt en jevn vekst de siste 12 åra. Det viktigste er at våre gjester er fornøyde og ønsker å komme igjen, både de som er på kurs og de som bruker oss som hotell. Veksten kan vi også se i bruken av våre innkjøpsavtaler. Kan du si noe om medlemsskapet og bruken av avtaler? – Ja, vi ble med i KNIF helt fra vi startet opp i 2005. Vi bruker avtaler både innen forsikring og innkjøp. Og vi er godt fornøyd med alt – fra kjøp av forbruksmateriell til mat og storhusholdning. Det nyeste er at vi også skal over på strømavtalen med Fjordkraft. Vi opplever at KNIF jobber for oss, slik at vi synes det er viktig å støtte opp om bruken av avtalene. Er det noe du kunne ønske deg fremover? – Ja, det må først og fremst være at Knif Innkjøp får en avtale med Coca-Cola. Vi bruker Ringnes-avtalen, men ønsker å tilby både Pepsi og Coca-Cola til våre gjester. Jeg ønsker også at dere satser enda mer på avtalen for vaskeritjenester. Spareknifen takker for praten og ønsker lykke til med arbeidet videre i Hemsedal. KRIK Høyfjellsenter er et rusfritt kurssted som drives i samarbeid med KRIK. De arrangerer blant annet fjellbibelkurs og andre leirer og kortkurs, i tillegg til vanlig hotelovernatting. Stedet ønsker å inspirere og utruste unge mennesker til å følge Jesus. Høyfjellsenteret ble kjøpt i 2005 og bestyrerparet Helene og Gudmund Juliebø har vært med fra starten.

Profile for Knif

Spareknifen 1 2018  

Spareknifen 1 2018  

Profile for knif