{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Informasjon fra Kristen-Norges Interessefellesskap

Nr 3–2015

NØ S er en del av K nå NIF Bli kje nt m sin ed nye KN sty rele IF d Siri Kal er, vat n

me d

kun Knif T deu r nde ygghe t rsø kel se

Samhold gir styrke Foto © Mikko Pitkanen, Scandinavian Stockphoto

Høy ser vi g je ce nn 17 å om r


Knif Innkjøp: Sekretariet tilbyr innkjøpsavtaler til KNIF medlemmene innen områdene eiendom, reiseliv, kapital, kontor og administrasjon, samt mat. Flere av avtalene kan også benyttes av ansatte i våre medlemsorganisasjoner. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 10 37 47 E-post: post@knif.no Internett: knif.no Knif Trygghet Forsikring AS: Selskapets forsikringstakere er organisasjoner og trossamfunn i Kristen-Norge. I tillegg kan ansatte, tillitsvalgte og frivillige i medlemsorganisasjonene, tegne forsikring i Knif Trygghet. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 68 39 00 | Telefax: 23 68 39 01 E-post: post@kniftrygghet.no Internett: kniftrygghet.no Knif Regnskap AS: Selskapet utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for mange misjonsorganisasjoner, kirkelige fellesråd og frivillige organisasjoner. I tillegg også til leirsteder, barnehager, skoler og andre næringsvirksomheter. Postadresse: Postboks 401 Lundsiden, 4604 Kristiansand Kontoradresse: Bergtorasvei 120, Kristiandsand Telefon: 404 32 400 E-post: post@knifregnskap.no Internett: knifregnskap.no

Ønsker du å få tilsendt «Spareknifen» i elektronisk utgave? Gi oss beskjed på post@knif.no Spareknifen trykkes hos Sykron Media AS – et miljøfyrtårn sertifisert trykkeri.

Er jeg motivert og klar for et nytt semester? Mange stiller seg dette spørsmålet etter ferien. Noen av oss har nye roller, mens de fleste sklir rett inn i gamle rutiner og oppgaver. Graden av motivasjon kan sikkert variere, men det er godt for oss å kjenne at vi er grunnleggende motivert for å stå på videre. Hva om vi ikke har motivasjonen? Hvordan kan vi da løfte blikket? Spareknifens lesere har god kjennskap til både forvaltning, økonomiske disponeringer og korrekt bokføring i vid forstand. Som administrative “eksperter” har vi på et eller annet nivå motivasjon til å gjøre jobben skikkelig, og vi ønsker å hjelpe andre slik alt er i henhold til rutiner og regelverk. Den som jobber i en kristen organisasjon bærer dette med seg hele tiden. Ja, vi står på for å forvalte ansvaret vi har fått, fordi organisasjonen trenger det og fordi vi trenger penger til livets opphold. Men den viktigste motivasjonen handler om Guds rike. Hvis ikke kunne vi like gjerne jobbet hos tollvesenet, på skattekontoret, på universitetet eller drevet lakseoppdrett. Eller? Jeg tror faktisk alle har de samme utfordringene, også vi som har såkalte “vanlige” jobber. Som troende har vi fått et tydelig kall. Vi skal gi videre det vi har fått. Kallet er å leve med Han slik at

vi sprer Guds kjærlighet, formidler hans godhet og utbrer hans rike uansett hvor vi er og hva vi driver med. Jeg sier dere: Skaff dere venner ved hjelp av den uhederlige Mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. (Luk 16,9) De beste investeringene vi kan gjøre handler derfor om dem som ikke tror enda. Jeg blir motivert av dette, både i privatlivet, i jobbsammenheng, i menigheten – og i KNIF-sammenheng. Å gjøre smarte prioriteringer og endringer i våre organisasjoner må også handle om at vi skal nå ut til flere. Arbeidet kan være krevende, men det har en større hensikt. Mitt ønske er at dette motiverer oss alle denne høsten: La oss disponere og prioritere investeringene slik at vi når flere med evangeliet.

Foto: Privat

Maldesign: Rune Solberg/Rude.no Design: Heidi Einarsen Hagen Trykk: Sykron Media AS

De beste investeringene

Siri M. Kalvatn siri@kalvatn.no Styreleder, KNIF

Mer enn 80 deltakere på IT-Forum 20. august! Det skjer mange endringer skjer i ITmarkedet med lansering av Windows 10 og arkivflytting mot skyen. På IT-Forum stilte Microsoft med godt kvalifiserte foredragsholdere i sin egen storstue. Det ble en god gjennomgang av både sik-

kerhet, brukerforventninger, samt økonomi med tanke på lisenser og hvordan dette kan håndteres. Vi håper dagen gav en basisinformasjon for vurderingene dere alle nå står midt oppe i.

li

Redaksjon: Fridtjof Leif Gillebo (ansv.redaktør) Heidi Einarsen Hagen Erik Wilberg

Sb erto

for våre medlemmer.

ec il ia

KNIF er eid av de kristne organisasjonene i Norge. Våre foretningsområder er forsikring, regnskap og innkjøp. I tillegg bistår vi medlemmene i spørsmål knyttet til økonomiske rammebetingelser.

leder, august 2015

Foto : C

Spareknifen, utgiver KNIF (Kristen-Norges Interessefellesskap)

2 Spareknifen nr 3 - 2015 | Utgitt av KNIF


Det er stille i gangene hos Knif Innkjøp. Kjell Holmqvist med sin lune humor, omgjengelighet og hjelpsomhet har hatt sin siste arbeidsdag og blitt pensjonist.

Høy service gjennom 17 år! Foto: Kjell S. Stenmarch

Spareknifen har tatt en kort prat med Kjell Holmqvist og vi sitter ute i sommersola og spør om ”gamle dager” i KNIF. – Da jeg startet i 1998 var vi fem ansatte i KNIF. Oddvar Vik begynte samtidig med meg og er i dag leder av Knif Trygghet Forsikring AS. Forsikring var et hovedtema og vi hadde flere typer forsikringer. Vi samarbeidet da med Gjensidige og Ansvar Varde. I tillegg var det fem innkjøpsområder, hvor reiseavtalen var den største. Den gangen reiste kristenfolket verden rundt! Hvordan har KNIF utviklet seg på de 17 årene du har vært ansatt? – Styret tok tidlig beslutning om spesialisering og profesjonalisering. I løpet av kort tid ble flere ansatt, både jurister, siviløkonomer og markedsførere. Av våre samarbeidspartnere ble vi etter hvert også tatt mye mer på alvor. I starten var det viktigste for dem å ”oppføre seg pent”, men da de så potensialet endret holdningen seg og vi ble tatt på alvor. Du ble ansatt som markedssjef og har hatt ansvar for mange avtaler. En avtale du har fulgt tett i mange år er pensjonsavtalen. Hva har vært de største endringene her? – Det ble en trend etter hvert at pensjon ble en del av lønnstilbudet til ansatte. Tidligere var det mange av medlemsorganisasjonene som ikke hadde pensjonsordninger, selv også de store organisasjonene. Etter hvert begynte pensjonsavtale for ansatte å bli mer akseptert, selv før lov om obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006. Det ble nye produkter som for eksempel innskuddsbaserte og tilsvarende ordninger som hadde vært i England i mange år. KNIF var alene om å ha egen ”pensjonsavtale” for misjonærer med et livrenteprodukt. På dette området viste de kristelige organisasjonene velvilje og var fremtidsrettet! Når tjenestepensjon ble lovpålagt, ble de minste organisasjonene og selvstendige menigheter tvunget til pensjonsavtale. Når du ser tilbake. Hva ser du på med størst glede? – Den enorme kontaktflaten med ulike typer organisasjoner og også næringslivet! Alt fra tøffe forhandlinger til fortrolige samtaler. Ja, det var vært moro! De første ti årene reiste jeg veldig mye og hadde kanskje mer enn 150 reisedøgn i året. En av våre pastorer i Nord-Norge sa at han hadde hatt mer besøk fra KNIF, enn av sin egen ledelse! Denne reisevirksomheten har vært med å gi grunnlaget Spareknifen nr 3 - 2015 | Utgitt av KNIF

for det KNIF er i dag. Det var blant annet frokostmøter, møter i forkynnerkretser og besøk i kirkevergelag. Vi var med på alt og på talefot med alle! Jeg måtte lære meg å improvisere og kan fortelle en historie fra Hå gamle prestegård, der jeg hadde med meg overhead-presentasjoner. Da jeg skulle starte, viste det seg at de ikke hadde strømtilkobling i lokalet… – Generelt kunne jeg ikke komme med lettvinte argumenter. Det ville slå tilbake på oss selv. Tilhørerne var ofte hyggelige, men skeptiske. De undersøkte videre selv og kom tilbake, slik at vi ble etterprøvd. Du kan si det slik at de ikke uten videre tok imot Ordet med glede.

for alle større arrangementer som KNIF-dagen og Lederseminar med Sparebanken Sør og med både påmeldinger, avmeldinger, bestillinger av flybilletter og hotellovernatting. Hektisk, men moro!

Hva er det viktigste du har lært gjennom disse 17 årene? – Det er å være omgjengelig, tilgjengelig og yte god service.

Du har ryddet deg ut. Var det mye å ta tak i og mange minner? – Ja, jeg har aldri vært flink til å kaste ting og det var mange gode minner!

KNIF kunne spille på din erfaring da du ble spesialrådgiver. Hvilke hovedoppgaver har du hatt fokus på i disse årene? – Det ble en endring siden jeg tidligere hadde hatt blant annet ansvaret for alle forhandlingene og personalansvar. Det ble færre reisedøgn. Den erfaringen jeg hadde opparbeidet meg kunne utnyttes positivt. Jeg satt fortsatt med ansvaret

– Vi som tilhører et menighetsfellesskap er privilegerte. Som pensjonister kan vi få mange oppgaver og tjenester. Vi kan selv bestemme hvor mye og ofte og får da en betydningsfull hverdag. Dette kan være avgjørende for meningsfylte dager!

Du har en allsidig bakgrunn – har du fått benyttet deg av denne bakgrunnen? – Jeg er utdannet både som pastor og markedsøkonom. Det er ikke mange arbeidsplasser hvor man har både børs og katedral og hvor denne kombinasjonen kommer til nytte. Jeg har jobbet som selger og har også fått selgerutdannelse og vært salgsleder – en verdifull erfaring som jeg tok med meg inn i KNIF.

Takk for praten Kjell og lykke til med en meningsfull pensjonisttilværelse!

3


Bli kjent med KNIF sin nye styreleder, Siri Kalvatn:

Gratulerer som ny styreleder i KNIF. Hva fikk deg til å takke ja til dette vervet? – Jo, takk skal du ha! Jeg innrømmer at jeg ble både litt satt ut og overrumplet da jeg fikk spørsmålet. Men etter noen samtaler med de andre styremedlemmene og litt tankevirksomhet, ble det helt naturlig å si ja. Et bedre og mer kompetent styrekollegium skal jeg lete lenge etter, og med dem på laget oppleves vervet som et privilegium.

Foto: Privat

Å være innovativ og ta nye steg gjør hverdagen mer spennende

KNIF er som kjent 30 år i år, – hvilke ønsker og visjoner har du for KNIF fremover? – Det må være at vi blir enda mer profesjonelle, innovative og effektive i det vi gjør, uten å gå på kompromiss med verdier og trosgrunnlag. Som en predikant sa en gang: Guds folk skal kun ha det beste. Hva må KNIF som organisasjon foreta seg for å oppnå dette på kort og lang sikt? – Vi må våge å være åpne for nye ting og bli evaluert. Det kan helt sikkert komme innspill som vi bør lytte til. På lang sikt må vi sannsynligvis ta enda flere nye steg og gjøre endringer. Samfunnet er i endring både organisasjonsmessig, teknologisk og kommunikasjonsmessig. Hvilke kompetanse og egenskaper har du med deg som vil understøtte rollen som styreleder? – Jeg har lang fartstid både i næringsliv og frivillig engasjement i menighetsliv. Jeg tror at mine mange konsulentoppdrag som prosjektleder og endringsleder betyr noe. Men rollen som fasilitator er kanskje det som er mest relevant i denne sammenheng. Som styreleder handler det mye mer om å legge til rette for, åpne opp for andres innspill og trekke veksler på ulik kompetanse, enn å kjøre på med egne ambisjoner og meninger. Vi forstår du er innehaver av en Tesla og har

bygget et passivhus, – hvor miljøbevisst vil du si at du er? – He he, der strides nok de lærde. Det er jo ulike meninger om hvor miljøvennlige disse tingene er. Jeg er nok lett til å bli inspirert til å tenke innovativt og teste ut nye ting. I tillegg liker jeg å gjøre smarte valg både teknologisk og økonomisk.

– Det er vel feigt å svare Jesus. Jeg vet sannelig ikke. Tror det er mine nærmeste venner – de ser jeg opp til, og de har enormt mye å si i livet mitt. Har du et visdomsord å komme med til våre lesere? – Da får jeg oppmuntre til å lese lederen i dette nummeret av Spareknifen.

Har du et forbilde? Hvis ja, – hvem og hvorfor?

Knif Innkjøp med ny nettside! Nettsiden til Knif Innkjøp har fått ny design og blitt mer brukervennlige. Avtalene er delt inn i to hovedområder; organisasjon og ansatt. Videre er avtalene delt inn i fem hovedområder; Eiendom, kapital, mat, kontor & administrasjon og reiseliv. Vi håper den nye hjemmesiden gjør avtalene enda mer tilgjengelig. Kontakt gjerne Heidi Einarsen Hagen for kommentarer eller innspill, tlf. 23 10 37 47, e-post: hagen@knif.no 4 Spareknifen nr 3 - 2015 | Utgitt av KNIF


Knif Trygghets ferske kundeundersøkelse forteller om svært fornøyde kunder og brukere. Samtidig ønsker kundene en enklere og mer oversiktlig nettside. Dette gjøres det noe med i løpet av høsten – kniftrygghet.no blir rustet opp og gjøres mer funksjonell, oversiktig og brukervennnlig enn i dag.

Det er helt avgjørende med fornøyde kunder

– I løpet av høsten skal vi ha designet og organisert kniftrygghet.no slik at siden blir langt mer brukervennlig enn i dag. Det er viktig at kundene våre raskt og enkelt får kontakt med oss, lettere kan orientere seg i tilbudene, og uten vansker kan bestille forsikringer direkte på nett.

gangsport og arena som skal styrkes. I arbeidet med å videreutvikle kniftrygghet.no har selskapet også lyttet til gode råd og innspill fra sine egne kunder. – Som alle andre er våre kunder svært opptatt av både produkttilbud og priser, service og oppfølging, og at skadeoppgjør gjennomføres raskt og effektivt. – Dersom noen opplever at et oppgjør drar ut i tid, eller at kunden opplever at den ikke har fått korrekt behandling, er selvsagt dette svært lite tilfredsstillende for oss. Derfor er vi hele tiden i dialog med kundene for avstemme og for å kunne forbedre oss, avslutter Svein Rødskog.

Foto: Knif Trygghet Forsirkring AS

– Spesielt godt fornøyd er vi med at så å si alle de 1390 som svarte på kundeundersøkelsen er godt tilfreds med kundeservicen i Knif Trygghet. Vi fikk samme gode tilbakemeldingen også i 2014. Vi har fokus på å svare kundene raskt og riktig når de henvender seg til oss. Fornøyde kunder er helt avgjørende for oss sier markedssjef Svein Rødskog i Knif Trygghet. Selv om undersøkelsen slår fast at kundene er tilfredse, jobber Knif Trygghet likevel hele tiden med å forbedre både produkter, service og oppfølging.

Kontakt gjerne Knif Trygghet Forsikring AS for mer informasjon. Telefon 23 68 39 00 E-post: post@kniftrygghet.no

Kniftrygghet.no er derfor en viktig inn-

Anticimex - en ny og spennende samarbeidspartner

Gjennom en avtale på skadedyrbekjempelse, kan eiendommer holdes fri for skadedyr av ulike slag. Avtalen gjelder både akutte og forebyggende tiltak på eiendommer. Veggedyr er et økende problem og overnattingssteder er spesielt utsatt. Klager en gjest over å ha fått med seg veggedyr hjem fra et overnattingssted, vil Anticimex påta seg kostnadene med å sanere Spareknifen nr 3 - 2015 | Utgitt av KNIF

veggedyrene hjemme hos gjesten. Garantien gjelder også for ansatte ved overnattingsstedet som benytter denne avtalen. I avtalen ligger også ubegrenset behandling av veggedyr på overnattingsstedet. For kontroll av gnageraktivitet brukes brukes høyteknologiske digitale feller, sensorer og kameraer. Med denne avtalen får virksomheten en skreddersydd, miljøvennlig løsning som alltid er i funksjon. Kravene om mattrygghet og hygiene øker. Det er viktig med god kontroll slik at man unngår matforgiftning. Alle som håndterer næringsmidler har et stort ansvar for å følge opp kravene til god hygiene og HACCP. Anticimex tilbyr avtale på mattrygghet.

Ifølge “Lov om vern mot ulykker” må de som leier eller eier en bygning treffe nødvendige tiltak for å avverge eller begrense skader i en brann. Avtalen gir profesjonell hjelp med brannsikkerhetsarbeid og reduserer risikoen for kostbare og ødeleggende branner. Du finner mer informasjon på knif.no/ skadedyr. Kontakt gjerne avtaleansvarlig Jofred Nesje, tlf. 23 10 37 53, e-post: nesje@knif.no

Foto: Scandinavian Stockphoto

Anticimex er et selskap innen skadedyrbekjempelse, mattrygghet, brannvern og byggmiljøtjenester.

5


KNIF har det siste året arbeidet med muligheten for oppkjøp av regnskapsbyrået NØS. På årets årsmøtet fikk styret grønt lys for å inngå forhandlinger. Dette arbeidet ble igangsatt umiddelbart. 1. juli ble KNIF formelt eier av NØS. Fra og med 1. september har NØS skiftet navn til Knif Regnskap AS.

KNIF – ny eier av NØS NØS ble stiftet i 1995 av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). NLM så behovet for å samle regnskapsavdelingene som var spredt i mange små enheter rundt om i landet, til et AS med autorisasjon fra Finanstilsynet. Dette for å profesjonalisere den tidligere stabsfunksjonen og for å kunne selge disse tjenestene innenfor de forskjellige enhetene i NLM konsernet. Fra 2008 gikk NØS over til 100 prosent elektronisk dokumentbehandling og nye og standardiserte rutiner ble innført. Ledelsen hadde fokus på “Lean management”, der arbeidsprosessene ble kontinuerlig overvåket, slik at unødvendige prosesser ble avviklet. Viktige elementer i “Lean management” er en handlekraftig ledelse med korte beslutningsveier, høy medarbeiderinvolvering og ansvarliggjøring av ansatte. Alle regnskap ble avsluttet den 10. virkedagen i påfølgende måned. Kundene fikk med andre ord kvalitetssikret styringsinformasjon hver måned. Disse endringene i NØS resulterte i nærmere 50 prosent økt produktivitet. Fra 2010 har NØS solgt regnskapsprodukter av høy kvalitet til mange organisasjoner

i Kristen-Norge. Visjon og forretningsidé Fra og med 1. september skifter NØS navn til Knif Regnskap. Knif Regnskap opprettholder NØS sin tidligere visjon og forretningsidé – ”Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner”. Selskapets formål er ”å drive regnskapskontor, konsulentbistand og annen virksomhet som står i forbindelse med dette”. Knif Regnskap dokumenterer kundens pengeflyt etter gjeldende lover og regler og leverer rask og rett styringsinformasjon. Regnskapsbyrået skal være ledende i regnskapsbransjen på kvalitet (rett styringsinformasjon og rett dokumentasjon) med rask leveringstid til en fornuftig kostnad. Selskapets ledelse og medarbeidere deler det samme verdimessige syn som eieren og kundene, og hvor motivasjonsfaktorene knyttes til mer enn lønn og frynsegoder. Produkt og marked Knif Regnskap tilbyr i hovedsak regn-

skapsførsel, lønningsarbeid og oppsett av årsoppgjør. I noen tilfeller gjør kunden noe av dette arbeidet selv og da i samarbeid med Knif Regnskap. Regnskapet blir levert elektronisk og alle transaksjonene har en elektronisk dokumentasjon. Kundens leverandører sender elektroniskeeller papirfakturaer direkte til selskapets kontor i Kristiansand. Der blir bilagene scannet og sendt videre til kundens kontaktperson, som attesterer og konterer elektronisk før det går til regnskapsfører for videre behandling. Kunden får med denne løsningen spart tid med tanke på papirhåndtering og etterspørsel av regnskapsinformasjon. Kunden har selv tilgang til hele regnskapet med rapporter på bilagsnivå via en webløsning. Organisering Knif Regnskap har kontorer i Oslo, Kristiansand, Lyngdal, Kvinlog, Stavanger og Ålesund. Til sammen er det 65 ansatte og 50 årsverk. Lederteamet består av daglig leder Kim Boel Pedersen, IKT-ansvarlig Frode Høyland, kvalitet- og økonomisjef Vidar Hamnøy og HR-ansvarlig Linda Kristiansen.

Foto: Privat

“Nye muligheter med ny eier” sier daglig leder Kim Boel Pedersen Hvordan ser du på å ha fått KNIF som ny eier av tidligere NØS? – Det er en spennende tanke å bli med på KNIF-laget! Det er mange områder der vi med våre 65 medarbeidere kan bidra til å videreutvikle KNIF til å bli en stor tjenesteleverandør og serviceorganisasjon innenfor Kristen-Norge. Ledelsen er svært sultne på å utvikle oss videre. Vi har en gjeng dedikerte medarbeidere, hvor alt ligger til rette for å levere stabile resultater fremover. Vi opererer i en bransje med stadig større krav til det faglige og hvor også mer og mer automatiseres. Dette gjør det mer krevende for organisasjonene å ha regnskapsfunksjonen internt. Knif Regnskap ønsker å være en viktig aktør og gi gode regnskapstjenester på et høyt faglig nivå. Vi tror det vil være flott for KNIF å

kunne tilby disse tjenestene til medlemmene. For NØS vil det å være endel av KNIF, “åpne” markedet ytterligere. Gjennom vår kontakt med de ulike kundene i Kristen-Norge tilegner vi oss kompetanse på flere områder. Med KNIF som en strategisk spennende eier, ser vi også muligheten til å levere økonomitjenester utover en standard regnskapsleveranse. Hva ser du på som Knif Regnskap sitt største konkurransefortrinn? – Vårt fortrinn er ansatte med høy kjennskap og ikke minst kunnskap til det kristne og frivillige organisasjonsmarkedet. Dette bidrar til god kjemi mellom oss og våre kunder. Vi har en felles forståelse for hvilke utfordringer man har og hvordan man best kan samarbeide for å spille hverandre gode. Kan du si litt om dagens kunder? – Vi har i dag ca 250 kunder – alt fra små stiftelser til organisasjoner med over 1000 lønns- og trekkoppgaver. En vanlig kunde har rundt 20-30 ansatte. Kunder innen NLM utgjør i dag ca en tredel av omset-

ningen, mot 100 prosent i 2007. Av andre større enheter innenfor Kristen-Norge kan vi nevne Normisjon, NKSS (Laget), Frikirken, Stiftelsen Kirkens Familievern og Høyskolen Diakonova. Fra 2010 satset vi mot Den norske kirke – et nytt og spennende marked for oss. Vi har fått gode tilbakemeldinger og har jevnt og trutt fått nye kunder i dette markedet. Samtidig ser vi et betydelig vekstpotensiale. I januar 2015 utgjorde Den norske kirke ca. 15 prosent av omsetningen. Utenfor det kristne landskapet har vi også noen større ikke-kommersielle aktører i kundeporteføljen som f.eks. Mental Helse, Frivillighet Norge, Sjakkforbundet og Fortidsminneforeningen. Har du en sluttkommentar? – Vi har i ulike sammenhenger møtt flere av de ansatte i KNIF, og opplever et godt samarbeid. Vi ser utviklingsmuligheter på flere nivåer med KNIF som eier. Det å kunne være med å bygge videre på det vi har, og samtidig utvikle et større produktspekter for Kristen-Norge er nok noe av det som virkelig «trigger» oss i Knif Regnskap.

6 Spareknifen nr 3 - 2015 | Utgitt av KNIF


Solide forvaltere og kvalitetssikrende fonds Kapitalforvaltningsavtalen med Danske Capital er en avtale alle medlemmene kan benytte og er i vekst. Noen av medlemsorganisasjonene ble med fra starten, mens nye har kommet til det siste året. I dag er det nærmere 30 virksomheter som benytter avtalen. KNIF medlemmene har investert fra en million til flere hundre millioner kroner innenfor en portefølje av kvalitetssikrede fonds. Avtalen gir lik pris til alle KNIF kunder.

Foto: Knif Innkjøp

Spareknifen har tatt en prat med Steffen Pauschert, vår kontaktperson i Danske Capital for mer informasjon. I starten var det fire fonds. I dag har dere flere. Kan du si litt om hvorfor dere har gjort disse endringene? – Utvidelsen av antall fonds har kommet som et resultat av stadig flere KNIF kunder, og nyutvikling i Danske Capital. De opprinnelige fire fondene er fortsatt “bærebjelken” i tilbudet og har levert god avkastning siden oppstart. Fondstilbudet er er blant annet utvidet med fire “Horisont fonds”. Dette

er såkalte “fond i fond” som investerer i andre fond. Horisontfondene er aktive i sin tilpasning til vårt markedssyn. Det vil si at vi øker andelen i aksjer når vi forventer attraktiv verdistigning og søker å redusere aksjeeksponeringen når markedene er urolige. Kundene kan dermed få en bredt diversifisert investering, som er aktivt forvaltet uten selv å måtte ta beslutninger om kjøp og salg. De fire horsiontfondene har ulik risikoprofil tilpasset den enkelte kundes preferanser og ønsker. Danske Capital er opptatt av «sosialt ansvarlige investeringer» (SRI) og har en egen policy for etikk og samfunnsansvar. Møter dere større utfordringer med KNIF virksomhetene og hvilke fonds de kan investere i? – Danske Capital har et sterkt fokus på SRI, og alle våre fonds er underlagt vår SRI-policy som dekker de aller fleste kunders behov. Tidvis møter vi kunder som har utfordringer med enkelt fond, og da finner vi alternative løsninger. Er det flere kunder med samme ønske, kan det for eksempel resultere i et nytt norsk aksjefond med utvidet SRI screening!

Hvordan opplever du våre virksomheter og organisasjoner? – Danske Capital har utelukkende gode erfaringer med våre møter med de ulike medlemmene. Vi opplever en god og konstruktiv dialog med de enkelte. Det er alltid hygglig å få tilbakemelding om at vi har oversiktlige løsninger, lave kostnader og god avkastning. Er det mange organisasjoner og virksomheter som nå ønsker å investere i fonds, siden rentemarkedet gir liten avkastning? – Ja, vi opplever økt fokus på fondsplasseringer. Mange KNIF kunder har allerede investert i fonds og fått god avkastning på sine midler. Det er gledelig! Danske Capital har solide forvaltere og tilbyr kvalitetssikrende fond for medlemmene. De tilbyr alltid samtaler før eventuelle investeringene og rådgivning i etterkant. Ønsker dere å investere bredere, gir avtalen samtidig mulighet for fleksibilitet. Kontakt gjerne Steffen Pauschert for mer informasjon, tlf. 907 36 630 eller Kåre Hegle i Knif Innkjøp, tlf. 404 05 988, e-post: hegle@knif.no

Foto: Privat

Kirkens Nødhjelp har nylig skiftet fondsforvalter Spareknifen har tatt en prat med Anders Østeby, økonomiansvarlig i Kirkens Nødhjelp. De har nylig knyttet seg til kapitalforvaltningsavtalen med Danske Capital (DC). Hvor lenge har dere benyttet kapitalforvaltning utover bankplassering? – Det begynte lenge før århundreskiftet, men ble betydelig spisset både med tanke på risiko, avkastning og etiske retningslinjer i 2007. Brukte dere lang tid på vurderingen med å skifte fondsforvalter? – Ja, slike endringer tar tid og det var mange som hadde meninger om saken. Vi hadde brukt samme forvalter med gode Spareknifen nr 3 - 2015 | Utgitt av KNIF

resultater gjennom flere år, så bakgrunnen for skiftet ble prinsippielt at Kirkens Nødhjelp skal skifte forvalter etter åtte år. Kan du si litt om prosessen frem til skifte av forvalter? – Kirkens Nødhjelp blir jevnlig kontaktet av ulike forvaltere som ønsker denne porteføljen på drøyt 100 millioner. KNIF hadde kjørt en grundig prosess og vii ble raskt enige om å sette igang det styret hadde vedtatt. Hvor konkurransedyktig opplever du at KNIF avtalen er? – Den er meget god på pris, så vår spenning er jo knyttet til avkastningen. I avtalen med DC har KNIF egne fond med strengere krav til etikk og samfunnsansvar (SRI). Opplevde dere at disse fondene passet til de SRI-kravene dere hadde? – Dette hadde vi allerede på plass gjennom aktiv forvaltning, men det er korrekt at vi slet med å finne fond som dekket

SRI-kravene under passiv forvaltning. Dette har DC fått til på en effektiv måte. Hvordan har erfaringene av samarbeidet vært? – Vi startet opp våren 2015, så vi kan si at overgangen til DC har gått greit med etablering og flytting av midler. Hvordan ser dere på samspillet videre fremover? – Kirkens Nødhjelp omsatte for over 1 milliard ifjor, og har betydelige kontantstrømmer. Dette må fungere effektivt og strømlinjeformet med lave kostnader og god inntjening. Det er et ansvar vi har overfor både våre givere og donorer i Norge såvel som overfor samarbeidspartnere i alle landene vi har prosjekter. Samarbeidet fremover vil derfor være fortsette å være tydelig, åpent og krevende. Dere er jo en ivrig gjeng i KNIF som utvikler gode avtaler for oss som jobber i Kristen-Norge. Og dette samarbeidet ønsker Kirkens Nødhjelp å være en del av!

7


Nye innkjøpsavtaler i 2015 Knif Innkjøp har fått flere nye samarbeidspartnere og avtaler. Se gjerne mer informasjon på knif.no

På tråden

3 Skadedyrkontroll, mattrygghet og brannvern Anticimex er et internasjonalt serviceselskap. De tilbyr avtaler innen skadedyrkontroll, næringsmiddelrevisjoner og brannforebyggende inspeksjoner. Anticimex har et landsdekkende leverandørnett og tilbyr medlemmene spesialpriser. Se mer informasjon på knif.no/skadedyr

3 Mediekataloghåndtering Vår samarbeidspartner Medienord klartlegger for medlemmene oppføringer i ulike kataloger, slik som f.eks. Gule sider og 1881.no. Medienord bistår også med å si opp unødvendige oppføringer. Knif Innkjøp har allerede spart nærmere 20.000 kroner, på forskjellige katalogoppføringer. Se mer informasjon på knif.no/mediekatalog

3 Meieriprodukter

Foto: Privat

Avtalen med TINE SA gir gode priser på kjente meieriprodukter, levert direkte fra TINEs eget distribusjonsnett. Varer blir levert fraktfritt ved ordre over kr 200,- eks. mva. Se mer informasjon på knif.no/meieri

3 Brus og mineralvann Avtalen med Coca-Cola Enterprises Norge AS gir gode priser på kjente merkevarer som f.eks Coca-Cola, Fanta, Sprite, Urge, Bonaqua, Nestea, Powerade, Kuli og Burn. Coca-Cola Enterprises tilbyr landsdekkende salgsapparat. Se mer informasjon på knif.no/brus

3 Kjøp av mobiltelefoner og tilbehør Avtalen med Brightstar tilbyr et bredt utvalg av mobiltelefoner og tilbehør direkte til medlemsorganisasjonene og ansatte. Knif Innkjøp har fått tilsvarende vilkår som blant annet Telenor og Komplett. Dette fordi vi handler direkte uten forhandlerledd. Avtalen håndteres gjennom Brightstar sitt datterselskap One2cel. Dette gjelder kjøp på nettsiden, registrering av kundeforhold, kjøpshjelp, levering av bestillinger, kundeservice og support.
 Se mer informasjon på knif.no

Notér deg interessesante høstarrangementer: 3 Eiendomsforum 22. oktober KNIF Eiendomsforum er et viktig møtepunkt for eiendomssjefer eller andre som har ansvar for drift. Nytt møte blir 22. oktober fra kl 10.00. Se mer informasjon og påmelding på knif.no/eiendomsforum

3 Kapitalforvaltningsdag 29. oktober Årets Kapitalforvaltningsdag har fokus på “sosialt ansvarlige investeringer” (SRI). Aktuelt for din organisasjon å få vite mer om? Se mer informasjon og påmelding på knif.no/ kapitalforvaltning

Ny adresse? Har dere endret postadresse? For å unngå post i retur er det fint om dere gir oss beskjed på post@knif.no eller på telefon 23 10 37 47, slik at vi unngår post i retur. Dette gjelder også endring av e-postadresse eller ansatte.

Vi slår på tråden og treffer daglig leder ved Hermon Høyfjellsenter, Arne Håtveit. Hei og god morgen. Har du noen minutter til Spareknifen? En hyggelig stemme svarer oppe på taket på den nye resepsjonen, der Arne Håtveit er midt i byggearbeidet – litt artig her, her har vi «tak på det!» Arne Håveit er oppe å inspiserer arbeidet, siden de stadig har nye byggeprosjekter på gang. Hermon Høyfjellsenter ligger på Hovet i nærheten av Geilo. Her tilbys gjester badeland, hytter, hotellrom og ikke minst flott natur. Dere har jo ganske nylig gått inn på to av KNIF-avtalene, nemlig avtalen med Sparebanken Sør og Canon. Rett på sak; var det noe særlig å spare på det da? – Ja, vi kan vel ikke si eksakt hvor mye det var, men vi snakker her om et seks-sifret beløp tilsammen på de to avtalene - en besparelse som monner godt! Hermon Høyfjellsenter jobber også med reiseaktiviteter og bussreiser både i Norge og i utlandet via Hermon Reiser. De trykker selv reiseprogrammene på huset og da kom det godt med den nye kopiavtalen med Canon. Hvorfor byttet dere til KNIF avtalen? – Vi sparte mange kroner pr. kopi, spesielt med KNIFs priser på fargekopi som er på 22 øre. Dette var en vesentlig nedgang som flere burde sjekke om de kan dra nytte av. Takk for praten Arne Håtveit, gründer på Hermon Høyfjellssenter. Lykke til med byggeprosjektene og ikke minst med ferie etter en travel sommersesong!

Profile for Knif

Spareknifen 032015  

Spareknifen 032015  

Profile for knif