__MAIN_TEXT__

Page 1

Informasjon fra Kristen-Norges Interessefellesskap

Velkommen til KNIF-dagen 26. april Du finner mer informasjon i vedlagte brosjyre Nr 1 – 2017

Sol id o for 10ver års s jub kudd ilan Kni te f Tr yg g n het Sto r in for ter ny tele esse a me d G vtale et T DC Hel øko log i av m sk pro du eier ipro ksjon duk ter

Samhold gir styrke Foto © iStock

Ern a Solb kom erg på K mer dag NIFe kom n, me r du

Husk å meld deg på KNIF-dagen 2017 innen mandag 3. april

?


Spareknifen, utgiver KNIF (Kristen-Norges Interessefellesskap) KNIF er eid av de kristne organisasjonene i Norge. Våre forretningsområder er forsikring, regnskap, innkjøp og innsamling. I tillegg bistår vi medlemmene i spørsmål knyttet til økonomiske rammebetingelser. Internett: knif.no for våre medlemmer.

Knif Innkjøp tilbyr innkjøpsavtaler innen eiendom, it, kapital, kontor & administrasjon, mat og reiseliv. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 10 37 47 E-post: post@knif.no Nettside: knifinnkjop.no Knif Trygghet Forsikring AS Selskapets forsikringstakere er organisasjoner og trossamfunn i Kristen-Norge. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 23 68 39 00 E-post: post@kniftrygghet.no Nettside: kniftrygghet.no Knif Regnskap AS utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for misjonsorganisasjoner, menigheter og frivillige organisasjoner. Postadresse: Postboks 410 Lundsiden, 4604 Kristiansand Kontoradresse: Bergtorasvei 120, Kristiansand Telefon: 404 32 400 E-post: post@knifregnskap.no Nettside: knifregnskap.no Bidra AS er Norges største arena for folkefinansiering og gode gjerninger. Post- og kontoradresse: Møllergata 39, 0179 Oslo Telefon: 902 01 500 E-post: Nettside: om.bidra.no Redaksjon Kåre Rønningen (ansv.redaktør) Heidi Einarsen Hagen (redaktør) Erik Wilberg Åshild Eklund Design Heidi Einarsen Hagen Trykk Synkron Media AS

Ønsker du å få tilsendt «Spareknifen» i elektronisk utgave? Gi oss beskjed på post@knif.no Spareknifen trykkes hos Synkron Media AS – et miljøfyrtårnsertifisert trykkeri.

leder, februar 2017

Nytt år, nye muligheter! En kanskje klisjéaktig og kjedelig overskrift, men like fullt… det er sant. KNIF går inn i året 2017 med store forhåpninger om at året skal bringe med seg en sterk utvikling for KNIF virksomhetene. Dette skal komme eierne og kundene til gode. På tampen av 2016 lanserte vi Knif Fundraising. Noe som indikerer et kraftig signal om en utvidet strategi hvor KNIF ikke bare skal fokusere på kostnadene – å spare Kristen-Norge for penger, men også tar innover seg at vi og våre medlemmer tross alt lever av inntektene. Oppkjøpet av gründer og crowdfundingselskapet Bidra AS gjør at vi nå bygger opp et forretningsområde som skal være ledende teknologisk og rådgivningsmessig i Norge hva gjelder å hjelpe alle de ideelle organisasjonene til å øke sine inntekter. Videre er det nyutviklede medlems- og giver-systemet fra Xledger mer eller mindre klart for salg. Merkenavnet Knif Fundraising skal være et konsept hvor vi følger «krona fra den ligger i lomma til den er rapportert» og er det som binder innsamling (Bidra), medlems/giversystem (Xledger) og regnskap (Knif Regnskap) sammen. Lanseringen 6. desember ble en suksess med over 100 deltakere fra mange forskjellige organisasjoner. I etterkant har det vært god aktivitet og det virker som vi har truffet et modent marked her. KNIF har i løpet av 2016 og starten av 2017

gått fra å være en forening, til et samvirkeforetak. Når vi er ferdig med regnskapet for 2016, blir KNIF omdannet til et AS. Da har vi sikret at Kristen-Norge med 64 aksjonærer eier KNIF AS, mens vi samtidig ønsker å utvide markedet for salg av våre tjenester til også å gjelde hele det ideelle Norge. KNIF AS vil bestå av forretningsområdet Knif Innkjøp, hvor kjernen er å forhandle innkjøpsavtaler på vegne av sine 4500 medlemmer/innkjøpsenheter. Knif Samfunn jobber med samfunnspåvirkning hovedsakelig igjennom styreplassen i Frivillighet Norge. Videre vil KNIF AS eie Knif Regnskap AS 100 prosent, Bidra AS 60 prosent og Knif Trygghet Forsikring AS med 24,99 prosent. Vi nærmer oss KNIF-dagen 2017 med stormskritt. I år er det valgår og vi får selebert besøk av Erna, Jonas og Knut Arild. Det er bare en ting å si, velkommen til debatt!

Fridtjof Leif Gillebo gillebo@knif.no Direktør, KNIF og Knif Innkjøp

Trenger du IT-rådgivning? Knif Innkjøp har ansatte med mye IT-kompetanse og lang fartstid i ITbransjen. Vi ønsker nå å ta oppdrag for våre medlemmer til en fornuftig pris. Eksempler kan være: • Status Quo analyse før viktige valg og beslutninger • Hvilke strategier og veivalg er fornuftige å ta, i en tid med store IT-endringer

• Uavhengig part i innkjøps- og utvelgelsesprosesser • Prosjektledelse. Vi har IT-ansatte som har jobbet med prosjektle- delse i flere år og kan være «deres» prosjektleder • «Skreddersydde» kurs på noen IT-områder Interesssert? Ta kontakt med Anders Hverven, hverven@knif.no

2 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


I 2016 fikk Knif Trygghet et overskudd på 27 millioner kroner. I tillegg har selskapet skapt verdier på 26 millioner kroner for sine eierorganisasjoner. I år feirer Kristen-Norges eget forsikringsselskap 10 år.

Solid overskudd for 10-års jubilanten Knif Trygghet Tekst Helge Værland

Selv om Knif Trygghet fyller 10 år, startet forsikringseventyret for mer enn tretti år siden. Den gangen som megler og innkjøper av forsikringer for kristne organisasjoner og kirkesamfunn. I 2007 ble det besluttet å stå på egne ben, og etter å ha bygget seg opp nødvendig egenkapital, uten bidrag fra eierne, fikk selskapet konsesjon fra Finanstilsynet for å kunne drive eget forsikringsselskap. – Strategien har hele tiden vært å bygge stein for stein. Det har gjort at vi nå er et bunnsolid selskap som vi mener både har redusert kostnadene til våre kunder, og skapt store verdier for Kristen-Norge, forteller administrerende direktør Oddvar Vik. Knif Trygghet har i dag 80 prosent av de kristne organisasjonene som kunder, men har i den senere tiden også bygget opp en solid portefølje i privatmarkedet – 5000 kunder. Og stadig flere kommer til. – Vår første ambisjon var å senke forsikringskostnadene for Kristen–Norge, men vi har også hele tiden ment at vi skal drive selskapet så godt at vi kan overføre utbytte til eierne. Det har vi allerede maktet, men i dag i større grad enn tidligere. Oddvar Vik mener at et forsiktig anslag tilsier at Kristen-Norge sparer 10 prosent på forsikringskostnadene ved å drive eget selskap. Knif Trygghet har i dag en stab på over 40 medarbeidere. – Vi skal være et tydelig verdibasert selskap, men ikke bare på papiret. Vi skal leve det ut i hverdagen, overfor kunder, samarbeidspartnere og kolleger, understreker Vik.

I 2016 fikk Knif Trygghet et overskudd på 27 millioner kroner. I år feirer forsikringsselskapet 10-års jubileum. Dette vil bli blant annet markert på KNIF-dagen 2017. Foto: Kjell Stenmarch

En illustrasjon på hvor store verdier Kristen–Norge besitter, er at Knif Trygghet forsikrer verdier for over 125 milliarder kroner i eiendom. – Dette stiller store krav til soliditet i selskapet, og vi vet at flere andre selskaper har latt seg friste til rask vekst, og havnet i store problemer. Vi har skapt et solid finansielt fundament, og opparbeidet oss en særdeles høy kundetilfredshet og et godt omdømme. Dette gjør at vi trygt kan vokse videre, sier Oddvar Vik. Forsikringsselskapet har en suveren stilling i organisasjonsmarkedet i KristenNorge. I privatmarkedet er potensialet stort, for målgruppen utgjør omkring 100 000 mulige kunder. Også i det såkalte agentmarkedet, ser Oddvar Vik muligheter. På denne måten kan Kristen-Norge tilføres midler fra andre markedssegmenter, for eksempel ved å inngå avtaler med ulike bransjeorganisasjoner.

Hvilke utfordringer står selskapet overfor i tiden som kommer? – Den teknologiske utviklingen er en utfordring, men i første rekke representerer den nye muligheter og ytterligere besparelser for kundene. Derfor jobber vi nå med nye løsninger med flere automatiserte tjenester, sier Vik. Knif Trygghet kan stolt se tilbake på 10 år som Kristen-Norges eget forskringsselskap, og ser med iver fremover for å kunne skape enda større verdier og ytterligere besparelser – slik at det viktige, kristne arbeidet kan utvikles og vokse videre!

I jubileumsåret har forsikringsselskapet 43 medarbeidere. Her er en del av de ansatte samlet. Foto: Dan Michael Løvdahl

3 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


I 2016 har det pågått en unikt og spennende prosjekt på Kristelig Gymnasium (KG) i Oslo. Det har blitt utformet et nytt stillerom som ble ferdigstilt ved utgangen av året. Dette har vært et prosjekt med godt samarbeid mellom KG, arkitekt og møbelleverandør Senab Eikeland.

Et stillerom som innbyr til flere dimensjoner

Nytt stillerom er innviet på Kristelig Gymnasium (KG). Foto: Lars-Erik Nyborg

Tekst Åshild Eklund

Senab Eikeland har i mange år vært Knif Innkjøps samarbeidspartner innen møbler og interiør. Camilla Rognes Johansen jobber i Senab Eikeland, og har sammen med sine kolleger jobbet med stillerommet på KG. - Selve rommet er tegnet av arkitekt, og vi har hentet inn en av våre underleverandører som har meget god kompetanse på denne type spesialinnredning. Vi syns dette har vært et utrolig spennende og annerledes prosjekt å kunne få være med på. Det er ikke hver dag vi kan vise til slike prosjekter, sier Johansen. På KG blir vi tatt imot av skoleprest Olav Neset som viser oss veien ned til det nye stillerommet. Rommet står åpent i skoletiden, og elevene kan komme innom når de ønsker. Det er tydelig at rommet

blir mye brukt. I løpet av tiden vi er inne er det flere elever som kommer innom. Mange kommer for å tenne lys, eller rett og slett for å få en pause fra en hektisk skolehverdag. Men selv om hverdagen kan være hektisk, er KG en skole der både elever og ansatte trives. Utenfor hører vi elevene le og rope i korridoren. Skoleprest Neset har lang fartstid på KG. Han har vært ansatt siden 1977, og siden 2000 har han fungert som skoleprest. I tillegg til prestetjenesten har han ansvar for det psykososiale arbeidet på skolen. Neset var en av intitiativtakerne til det nye stillerommet. – Skolen hadde faktisk et stillerom tidligere, men det lå avsides og utilgjengelig

Skoleprest Olav Neset forteller at rommet er åpent i skoletiden og blir mye brukt av elevene. Foto: Stine Emilie Setterberg Andersen

4 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


til, og var derfor lite brukt. Vi ønsket å få et nytt rom i sentrum av skolefelleskapet. Med dette nye stillerommet ønsker vi å bygge en ny tradisjon, sier Neset. Som skoleprest fikk Neset mulighet til å legge premisser for utformingen av rommet. Han forteller oss litt om symbolikken. – Vi ønsker at de besøkende skal skimte korset, sier skoleprest Neset. Ved første øyekast minner stillerommet om et kapell. Nederst i rommet ser vi et stort kors med gjennomsiktige skyvedører på hver av sidene. Sammen med det spesielle lyset gir dette inntrykk av flere dimensjoner i rommet. – Dette speiler tilbake til middelalderens ide om en indre, dypere verden, sier Neset. Neset forteller videre at rommet skal forestille en åpning i skogen der søylene langs veggen symboliserer trær. Lyssettingen i rommet er vakker, og skyggene legger seg forskjellig fra spalte til spalte i rommet. Den eneste lyden i rommet er suset fra ventilasjonsanlegget. KG er en populær skole blant Oslo-elever, og mange søker seg hit siden skolen er kjent for å ha godt læringsmiljø og høy kvalitet på undervisningen. Selv om KG er en kristen skole har skolen mange elever

Foto: Lars-Erik Nyborg

med en annen religion eller livssyn. – Selv om dagens elever har mindre kunnskap om tradisjonell kristen tro er de fortsatt opptatt av verdier, mening, livssyn og tro. Det nye stillerommet er åpent for alle elever, men det er et fortsatt et kristent rom, understreker skoleprest Neset til slutt.

Kort om Kristelig Gymnasium KG er en kristen ungdoms- og videregående skole med 950 elever i Oslo. Den ble grunnlagt i 1913, av fem kristne organisasjoner, som privat gymnasium og fikk i 1967 også tillagt ungdomsskole. I dag eies KG av Det Norske Misjonsselskap, Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband.

5 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


6 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Bruken av kontanter er synkende i Norge, og det resulterer i at en rekke banker legger ned sine tilbud innen kontanthåndtering.

Kontanthåndtering – ny innkjøpsavtale Tekst Kåre Rønningen

Hos mange av våre medlemmer er det fortsatt stort behov for kontanthåndtering, selv om bankene legger ned sine tilbud om dette. Vi er derfor svært glade for at vi nå kan presentere en avtale med Loomis. Loomis tilbyr et bredt spekter av helheltsløsninger innen verditransport, kontanthåndtering og telletjenester. De har det største banknøytrale nattsafenettverket i Norge og er leverandør til blant annet Sparebanken Sør.

• • • •

Verditransport Leie av dropsafe Kjøp av deponeringsboks Tellesentraltjenester

Du finner mer informasjon på knifinnkjop.no. For priser og betingelser må du logge deg på. Kontaktinformasjon Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp E-post: opdal@knif.no Mobil: 952 35 818 Jon Busterud, Loomis Norge E-post: jon.busterud@no.loomis.com Mobil: 916 60 509

Gjennom innkjøpsavtalen med Loomis får dere rabatter på blant annet:

Fra venstre Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp og Jon Busterud, Loomis Norge. Foto: Heidi Einarsen Hagen

Vi ser deg vel på KNIF-dagen 26. april? Vi kommer! Det blir politisk debatt med statsminister Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Knut Arild Hareide, utdeling av Sareptaprisen for 2016 og markering av Knif Trygghet sitt 10-års jubileum.

Se vedlagte brosjyre for mer informasjon og detaljert program. Påmelding senest mandag 3. april – på knif.no

7 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Kirkens Bymisjon har ulike tiltak i nærmere 20 byer i Norge. I Oslo drifter de blant annet fem sykehjem og et av disse er Vålerengen bo- og servicesenter – et sykehjem som ligger midt i hjerte på Vålerenga.

Gylne måltidsøyeblikk

Marion Gunstveit Bojanowski ble takket av styreleder Siri Kalvatn, for sin innsats gjennom fire år som styremedlem. Foto: Heidi Einarsen Hagen

Kjøkkensjef Øystein Waaler og Kosta Petrovic tilbereder dagens lunsj. Foto: Heidi Einarsen Hagen

Tekst: Heidi Einarsen Hagen

I oktober kom Vålerengen bo- og servicesenter på tredjeplass i konkurransen «Årets matgledebedrift». Konkurransen arrangeres av TINE og i år for niende gang. Fagjuryen bestod av mesterkokk Ørjan Johannessen (juryleder) og representanter fra TINE. Konkurransen er landsomfattende og har som mål å skape gode og sunne matopplevelser, samt gi honnør til storhusholdningsbedriftene som skaper matglede utenom det vanlige. Alle semifinalistene fikk besøk av juryen, slik at de fikk mulighet til å vise fram sin matglede. Alle stedene imponerte juryen og i etterkant ble det valgt ut seks finalister. Denne gangen var det et av våre medlemmer som fikk en velfortjent honnør!

stemningen som var i veggene. Dette er helt klart et godt sted å bli gammel. Mottoet er at alle beboerne skal ha det bra, og at beboerne involveres også i matlagingen. Et begrep kjøkkensjef Øystein Waaler bruker er «gylne måltidsøyeblikk». Stedet har lagt om driften til nylaget varm mat og hentet opp igjen gleden ved å lage mat og ha beboerne i fokus. Dette har stor effekt både på appetitten og humøret til den enkelte beboer. Involveringen av beboerne i

matlagingen har vist seg å være svært positivt og det er høy kompetanse på mye god tradisjonsmat i veggene. Beboerne kan også ønske seg retter de har lyst på, blant annet komle/raspeball og til dessert av typen Dronning Mauds pudding. De har også gjennomført inspirasjonskurs med tema «presentasjon av maten på tallerken». Dette har vært en hjelp både for ansatte i avdelingene og til glede for beboerne. Vi vet jo at presentasjonen på tallerkenen har mye

Foto: Vålerengen bo- og servicesenter

Juryen sier om bronseplassen Vi fikk med en gang kjenne på den gode 8 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Bordene blir pyntet hver dag og TV og radio er slått av. Da blir det fokus på selve måltidet og ikke minst matglede. Foto: Vålerengen bo- og servicesenter

å si for matglede og appetitt. Og det er jo det det hele handler om – gleden ved maten. Kjøkkensjef Øystein Waaler er stolt av prisen og vi spør om han kan fortelle litt om hvordan konkurransen forløp? – Det var vår kontaktperson hos TINE som anbefalte oss å delta i konkurransen og som meldte oss på. Da juryen kom på besøk hadde vi samlet en gruppe med deltakere. Gruppen bestod av noen ansatte, en beboer og vår fagkoordinator som har ansvaret for oppdatering av kvalitetssystemer og ernæring. I tillegg var jeg der som leder av kjøkkenet. Det var moro at vi kom så langt, siden det var mange gode kandidater med i konkurransen. Hva var bakgrunnen for at dere la om driften på kjøkkenet? – Vi hadde tidligere kok/kjøl-metoden. Det vil si at vi lå en uke foran i produksjonen av lunsj og middag. Maten ble laget, kjølt ned og lagt i vakum-sveisede poser. Posene ble levert til hver avdeling og de ansatte varmet opp maten direkte på avdelingen. Ernæringsinnholdet er det samme uansett hvilken metode man benytter. Nå bruker vi kok/serveringmetoden, og beboerne vet nå hva som blir til middag den dagen. Lukter det kjøttkaker fra kjøkkenet og i gangene, så er det kjøttkaker som serveres den dagen! – Vi hadde større produksjon med den tidligere metoden, siden vi også leverte måltider til et annet sykehjem (eid av Aleris) i byen. De sa opp avtalen med oss, da de bestemte seg for at de skulle produserer maten selv til alle sine sykehjem. Det var også en av grunnene til at vi gikk tilbake til kok/servering-metode i 2014. Med denne metoden blir maten tilberedt og kokt samme dag den serveres. – Oslo kommune har sentralkjøkken på to steder i byen. Det er krevende å holde maten varm over lengre til uten at den forringes og de lager maten med kok/ kjøl-metoden. – Noen av beboerne velger å spise på rommet sitt, men de fleste spiser på fellesstuene, der maten blir lagt ut på

Ü

«Våre beboere har ikke noe valg når det gjelder valg av spisested. Jeg syns derfor det er viktig at maten skal være mest mulig hjemmelaget. Et viktig ønske for meg er å glede de vi er her for.» 9

Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


tallerken og servert. De kjenner middagslukten og får den maten som er laget den dagen. Øystein har vært ansatt siden 2012 og er opptatt av å gjøre det beste for beboerne innenfor budsjettrammene de har til rådighet. Han forteller at de har fått mange positive tilbakemeldinger, både fra beboerne og pårørende på denne «nye» måten å tilberede maten på, mye fordi matkvaliteten har økt. Hvordan får dere vite hva den enkelte beboer ønsker seg av matretter? – Hver avdeling har tilbakemeldingsbøker, der de ansatte skriver hvordan beboerne likte maten og vi bruker også skjemaer med ulike spørsmål. Ellers får jeg tilbakemeldinger fra ledelsen og i diverse fagmøter. For meg er det veldig motiverende med tilbakemeldingene og det gir meg stor glede i jobben. Våre beboere har ikke noe valg når det gjelder valg av spisested. Jeg syns derfor det er viktig at maten skal være mest mulig hjemmelaget og prøver å lage menyer som både tar vare på det tradisjonelle og også varianter av nye retter. Et viktig ønske for meg er å glede de vi er her for og å ha gode kollegaer å jobbe sammen med! Kan du si noe mer om hvordan dere involverer beboerne i matlagingen? – Vi etterspør ønsker fra beboerne og at de skal få mulighet til å velge seg retter som de har tilknytning til. Beboerne

opplever dette positivt og det har blitt fokus på ønskeretter og mat som betyr noe spesielt for den enkelte. Jeg har for eksempel fått låne oppskriftsboken til en av beboerne. Det er ofte klassiske retter som står på ønskelisten. En beboer som er fra Vestlandet ønsket seg raspeballer og det lagde vi til alle sammen. Har det blitt mer tidkrevende for dere på kjøkkenet med kok/servering-metoden og måtte dere anskaffe nytt utstyr? – Arbeidshverdagen min er veldig variert. Jeg har ansvaret for alt kontorarbeidet, i tillegg til prøver jeg å være mest mulig ute på kjøkkenet. Etter omleggingen går dagene nå mer i ett og det som settes opp på planen må følges! Varm lunsj serveres hver dag på avdelingene kl 12.30 og middag kl 16.00. Akkurat nå jobber vi med dagens lunsj og i dag er det spanske kjøttboller på menyen. – I forbindelsen med omleggingen måtte vi kjøpe inn varmevogner til hver avdeling. Ellers bruker vi stort sett det vi hadde på forhånd. Arbeidsdagen vår her på kjøkkenet er fra kl 07.00 – 15.00 og vi har fri i helgene. Vi er tre personer som jobber på kjøkkenet og det er fortsatt det samme antall personer her, sier Øystein med et smil. – Når det gjelder servering av frokost og kveldsmat med brød og pålegg, så ordner avdelingene dette selv. Ellers betjener vårt kjøkken også Enga – en omsorgsin-

Foto: Vålerengen bo- og servicesenter

stitusjon, som ligger rett ved siden av oss med lunsj og middag. Hvordan tilrettelegger dere arbeidsoppgaver for den enkelte beboer utfra de ressursene den enkelte har? – Vår ergoterapeut arrangerer blant annet bakegrupper, hvor beboerne er med å bake. Vanligvis skjer dette to ganger i uka på hver avdeling. Viktige verdier for Vålerengen er respekt, rettferdighet og omsorg – hvordan vises disse verdiene i den daglige driften av kjøkkenet og i tilretteleggingen av måltidene? – Det er utfordringer knyttet til dette og vi har stadig fokus på ernæring og matglede, og ikke minst miljøet rundt matserveringen. Bordene blir pyntet hver dag og TV og radio er slått av. Da blir det fokus på selve måltidet og ikke minst matglede, sier Øystein avslutningsvis.

10 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Det er stor pågang for den nye teleavtalen med Get TDC. Til nå har Get TDC signert ordre på 1 120 SIM-kort.

Stor interesse for ny teleavtale med Get TDC Tekst Heidi Einarsen Hagen

I forrige nummer av Spareknifen hadde vi en kort omtale av den nye teleavtalen med Get TDC. Avtalen trådde i kraft fra 1. januar. Vi har tatt en kort prat med vår kontaktperson hos Get TDC Inger Pettersen. Hun kan fortelle at de allerede har hatt mange henvendelser.

Kundeteamet hos Get TDC samlet. Fra venstre Inger Pettersen, Sephastian Bergstrand og Nina Rogan. Foto: Get TDC

Hvor mange er det hos Get TDC som til daglig jobber med KNIF-avtalen og våre kunder? – Vi er tre personer i salgsavdelingen, som jobber primært med KNIF. Det er forøvrig mange flere hos oss, som er involverte i avtalen blant annet teknisk, produkt, leveranse og kundesupport. Hvordan er kundeprosessen, fra dere får en henvendelser fra medlemmene via oss, eller når de tar direkte kontakt med dere? – Knif kundene henvender seg til oss via vår e-postadresse: knif@tdc.no eller ved tlfnr. 945 09 146. Kunder får svar på henvendelser via e-post etter maks tre virkedager. Hver enkelt blir deretter fulgt opp av den saksbehandleren de har fått her hos oss. Når kunden har bestilt sender vi en bekreftelse innen tre virkedager og estimerer leveransetidspunktet. I tillegg har vi startet med å ringe til medlemmene – noe som så langt har blitt veldig godt mottatt.

Hva vil du si er de de viktigste punktene i avtalen? – Det er enkelt å ta i bruk bedriftsnettløsningen og den har en funksjonalitet som blant annet gir en enkel samhandling. Vi tilbyr også kundene å innlemme frivillige medarbeidere med SIM-kort fra andre leverandører i vår løsning. Dette gir mange nye muligheter for frivillig tjeneste.

Kan du si noe om Get TDC og hvor store dere er i Norge? – Get TDC er en del av TDC konsernet som er størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd og tredje størst på mobil. I 2016 omsatte vi i Norge for ca 1 mrd i bedriftsmarkedet. Dette inkluderer kunder i alle segmenter – fra de aller største innenfor offentlige og private til mange mindre i bedriftsmarkedet.

– I tillegg er det gode betingelser på mobilabonnementene, som inkluderer datapakker. Vi vet at uforutsette kostnader ikke er ønskelig – dette har vi gjort noe med gjennom å tilby produktet «Felles datakvote». Dette gir en «forsikring», slik at alle kan unngå overforbruk av data. Administrasjonen er enkel og intuitiv og kan utføres av administrasjonsansvarlig via vår nettside.

For første gang har det vært et felles innkjøpsteam fra både Kirkepartner IKT og Knif Innkjøp. Det vil si at avtalen er inngått etter lov om offentlige anskaffelser. Dette er jo svært aktuelt for menighetene i Den norske kirke. Hvordan blir da innkjøpsprosessen for den enkelte menighet? – Innkjøpet i seg selv er blitt mye enklere. Med det mener vi at løsning, funksjonalitet og priser er forhandlet ferdig. Hver enkelt må bare ta stilling til hvordan de vil benytte avtalen. Dette betyr at andre deler av Den norske kirke som egentlig er omfattet av «Lov om offentlig anskaffelse» kan bruke denne avtalen.

Vil du si at dette er en banebrytende avtale

ut fra pris, funksjonalitet og tekniske løsninger? – Vi opplever at dette er en avtale som møter markedets behov svært godt. Vi har dessuten bygget en felles plattform for Den norske kirke i samarbeid med Kirkepartner IKT. Dette gjør det enkelt å nyttiggjøre hverandres resusser og ha samhandling mellom avdelinger og/eller organisasjoner som ønsker det. Hvor mange henvendelser har dere fått, og er det flere som har undertegnet kontrakt? – Vi har fått veldig mange henvendelser og pr. nå har vi totalt signerte ordre på 1 120 SIM-kort. Ønsker du mer informasjon om avtalen, se gjerne vår nettside knifinnkjop.no eller ta kontakt med avtaleansvarlig Jofred Nesje, e-post: nesje@knif.no

Telefoniavtalen med Get TDC tilbyr: • •

• •

En komplett og fleksibel skybasert telefoniløsning uten installasjon Attraktive priser inkludert sikringsmekanismer mot fakturering av overforbruk Forutsigbare kostnader Felles datakvote som fordeles til brukerne etter behov og gir bedre utnyttelsesgrad

• •

Ledende bedriftsnettløsning med mulighet for å inkludere mobilnummer fra andre operatører Avansert sentralbordløsning Mobil og IP-telefoni kombineres helt fritt – erstatter hussentraler og ISDN/ISDN UTèr

11 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


12 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Knif Innkjøp anbefaler å benytte G Travel ved kompliserte utenlandsreiser. De har en spesialavdeling som betjener misjons- og bistandsorganisasjoner. Kundene er blant annet Kirkens Nødhjelp og Misjonsalliansen.

Kompliserte reiser til utlandet blir ukompliserte Tekst Heidi Einarsen Hagen

Knif Innkjøp har innkjøpsavtale med G Travel både for virksomheter og ansatte. Flere av våre medlemmer benytter denne avtalen ved kompliserte reiser til andre verdensdeler, eller til litt ukjente destinasjoner i Europa. G Travel har en spesialavdeling som betjener misjonsog bistandsorganisasjoner. Reisekonsulenter med lang erfaring og spesialkompetanse G Travel har to kontor på Sørlandet som jobber blant annet med å betjene dere som er misjons- og bistandsorganisasjoner. De fleste av de ansatte her har mer enn 20-års erfaring innenfor nettopp denne typen reiser. Elsa Reian er en av dem. Avdelingen har blant annet Caritas og Strømmestiftelsen som kunde.

Kundekonsulentene Elsa Reian (til venstre) og Britt Grindland hos G Travel, har hjulpet flere når flyavganger har blitt kanselert, eller når flytider måttet endres pga politiske uroligheter. Foto: G Travel

– Vi kjenner de aller fleste destinasjonene og vet hvilke reiseruter og flyselskap som er å foretrekke. Det kan våre kunder være trygge på.

før avreise og man kan endre opptil flere ganger uten at det koster noe ekstra, så lenge det er ledige plasser innen samme prisklasse. Hos noen flyselskap vil det tilkomme et gebyr, forklarer Reian.

«Humanitær-billett» gir mange kombinasjonsmuligheter – G Travel har tilgang på spesialbilletter med store fordeler. Disse billettene gir gode muligheter for endring og refusjon og er ofte prismessig gunstige. I noen tilfeller er endring gratis 24 timer

Med denne billett-typen får dere gode priser på enveisbilletter og på tur/retur billetter. Flere flyselskaper kan kom-bineres og det gis full refusjon inntil et døgn før avreise hos de fleste flyselskap G Travel har avtale med. Hos noen flyselskap inngår også ekstra bagasje. For

å bruke «humanitær-billett» kreves det legitimasjon i form av brev eller ID fra arbeidsgiveren, siden det kan forekomme kontroll på flyplasser før avreise. Benytt gjerne også G Travel online Vi anbefaler ellers når du har enkle reiser i Skandinavia og Europa å benytte nettportalen G Travel online. Her får du mulighet til å sammenligne flyavganger og priser. God tur!

Trygt og godt å ha G Travel i ryggen – Vi benytter oss av G Travels spesialavdeling fordi vi er opptatt av billigst mulig flybilletter, sier Kristine Storesletten Sødal, fungerende generalsekretær i Strømmestiftelsen. Det er viktig for organisasjonen at de ikke bruker flere penger enn høyst nødvendig på reiseutgifter. I tillegg til lavest mulig pris er de også opptatt av at reiser for de ansatte ikke skal bli unødvendig lange. Prosjekter i Sør-Amerika, Asia og Øst- og Vest-Afrika kan være utfordrende og kronglete å komme seg til, og ofte er det behov for å gjøre endringer underveis, for eksempel som følge av politisk uro.

– Det er vanskelig å finne frem til de mest gunstige billettene med høy fleksibilitet på egenhånd. Vi sparer mye tid og krefter på å la et profesjonelt reiseselskap gjøre dette for oss, forteller Storsletten Sødal, som benytter anledningen til å rose G Travels misjons- og bistandsteam.

Fungerende generalsekretær Kristine Storesletten Sødal i Strømmestiftelsen, er godt fornøyd med G Travel sin service. Foto: Strømmestiftelsen

– Vi opplever veldig god service fra G Travel, hvor vi har vært trofaste kunder i mange år. Jeg har enkelte ganger stått fortvilet på en flyplass i utlandet, med dårlig nett og et kansellert fly. Da er det trygt og godt å ha G Travel i ryggen. De står alltid klare til å hjelpe i enhver situasjon, påpeker hun. 13

Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Rørosmeieriet er en av flere nye samarbeidspartnere i Knif Innkjøp. Det unike er at produksjonen skjer på en bærekraftig måte med kun økologisk produksjon. Meieriet er det eneste i sitt slag i Norge.

Heløkologisk produksjon av meieriprodukter beste i markedet. Vi lager heller ingenting som er lik i smak med våre konkurrenter. Hvordan er prosessen for utvikling av produkter? – Vi bruker mye tid på produktutvikling og prøver så godt vi kan å spille på lag med våre kunder, for å få vite hvilke meieriprodukter de ønsker seg. Vi starter med å lage et produkt, slik vi tror det smaker best. Dette produktet tar vi med til utvalge kritiske kunder («den proffe gane»), altså kokkene. Vi spør om tilbakemelding på smak, konsistens osv. Så går vi tilbake og gjør det som må gjøres av endringer. Vi tar så en ny sjekk hos kokkebransjen for å kontrollere om produktet smaker bedre nå. Dette slår aldri feil og på den måten får vi alltid de beste meieriproduktene. Salgsjef Dagfinn Pedersen viser fram stolt noen av meieriproduktene. Foto: Rørosmeieriet

Tekst Heidi Einarsen Hagen

Rørosmeieriet startet opp i 2001, da TINE besluttet at det lokale meieriet skulle nedlegges. Meieriet har flere eiere, blant annet tidligere og nåværende ansatte. Helt fra starten har meieriet vært heløkologisk og er fortsatt det eneste i Norge i dag. En av de ansatte er Dagfinn Pedersen som har vært salgssjef fra 2013. Vi spør om hva som var bakgrunnen for å starte økologisk produksjon? – Røros ligger i en region med lange meieri- og mattradisjoner. Dessuten produserte flere bønder økologisk, slik at når Tine bestemte seg for å legge ned, ønsket noen av de ansatte å ta over og at det da skulle satses kun på økologisk produksjon. Vi er i dag 30 ansatte og mange har vært her siden oppstarten i 2001. Er det en forskjell i dag på hvor bevisste kundene er på å handle økologiske produkter enn ved oppstarten av meieriet? – Uten tvil! Vi merker at interessen er stadig økende og de produktene vi selger mest er søtmelk, smør og rømme. I tillegg er det generelt større og større interesse for meieriprodukter av høy kvalitet.

Har noen av produktene fått anerkjennelse i bransjen? – Helt klart! Vi har vunnet gull i «Det Norske Måltid» tre år på rad. I tillegg er flere av produktene spesialitet-merket fra Matmerk. To av våre produkter er også merket «Geografisk beskyttet betegnelse». «Geografisk beskyttet» er merket for norske matskatter med historie, særpreg og tradisjon og er en offentlig merkeordning. Alle produktene fra Rørosmeieriet har Debios Ø-merke. Dette er det norske godkjenningsmerke for økologisk mat og alt må være produsert i henhold til regelverket. Meieriet har også fokus på melkeemballasjen. De bruker nå fossilfri plast i melkekartongene og er den første i Norge med en tilnærmet 100 prosent fornybar kartong. Kan du si noe om hva det gjør med de ansatte når meieriet får slike utmerkelser? – Det skaper en stolthet som mange andre kan misunne oss! De som jobber i produksjonen får en spesiell stolthet i og med at det er nettopp de som produserer etter stolte tradisjoner. Ved produktutvikling, bruker dere bevisst den rike mattradisjonen som er i området? – Å ja. Vi tuller aldri med kvaliteten og lager aldri produkter uten at det er det

Hvordan merker dere konkurranse fra andre leverandører? – Vi syns at det er kjempeflott at TINE også setter fokus på økologi, da dette vil være med å øke etterspørselen enda mer. Dere produserer i dag på to steder, både Røros og Tolga. Er dette i dag økonomisk, eller ønsker dere å samle produksjonen på ett sted? – Med den farten vi har nå, vil vi ganske snart nå en smertegrense, og vi skal derfor bygge nytt stort anlegg på Røros. Det vil stå ferdig i løpet av to år. Vi får da samlet all produksjon på et sted igjen! Hvorfor bør vi velge å kjøpe produkter fra Rørosmeieriet? – Fordi dette er økologiske meierievarer av beste kvalitet. Vi bruker skånsomme produksjonsmetoder og tar vare på mest mulig av råvarenes opprinnelige egenskaper. Dette gir oss den kvaliteten vi ønsker og er lagd slik det ble gjort på setra i tidligere tider. I tillegg vil jeg tro at flere av deres medlemmer også liker «den gode historien» vi har: Der graset vokser sakte, smaker melken ekstra godt. Hvordan kan man bli kunde av Rørosmeieret? – Alle våre produkter er hos ASKO. Vi har også avtale med Servicegrossistene, men her har vi noen logistikkutfordringer på enkelte geografiske områder. Dette jobber vi med for å få løst på best mulig måte.

14 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


15 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


I forbindelse med KNIF sin julelunsj 6. desember i fjor ble Knif Fundraising lansert. Over 100 deltakere fra medlemsorganisasjonene var representert og viste stor interesse for det nye virksomhetsområdet i KNIF.

Fra krona ligger i lomma til den er rapportert!

Jobber du med eller er du interessert i innsamling? Bli med på innsamlingsforum på KNIF-dagen! Foto: iStock

Tekst Kåre Rønningen Knif Fundraising er en verdikjede som omfatter løsninger for innsamling, medlem-, giver- og organisasjonssystemer, samt regnskap og rapportering. Vi har tatt en prat med noen av de sentrale personene, for å gi en oversikt over hva dette betyr for medlemmene. – Disse tre delene kan benyttes hver for seg, men det er når de settes sammen at man oppnår ekstra synergier, forteller Fridtjof Gillebo, direktør i KNIF entusiastisk. – Vi har hentet det nyeste innen teknologi og kompetanse innen disse områdene og satt de sammen i en helhet. Brukt riktig vil dette hjelpe organisasjonene både til å samle inn mer penger, og til å sikre god økonomistyring slik at minst mulig blir borte på veien til formålet. Ny teknologi som fullverdig skyløsninger og spredning i sosiale medier sørger for sømløs tilgang for alle, dette legger igjen til rette for en banebrytende prismodell som gjør at også de mindre organisasjonene kan bruke dette, sier Gillebo. 16

Bidra – et verktøy for engasjement, kreativitet og innsamling – Bidra åpner for at medlemmer og tilhengere av organisasjonen kan bruke sitt engasjement og sin kreativitet til å samle inn penger gjennom sitt nettverk, sier redaktør for bidra.no Mali Konstad Brødreskift. Bidra leverer den største folkefinansieringsplattformen i Norge, og alle som vil kan legge inn og publisere prosjekter de ønsker å samle inn penger til. – Det koster ingen ting å opprette et prosjekt, poengterer Brødreskift. – Det er virkelig inspirerende å se alle de lokale ildsjelene som legger inn prosjekter. Vi blir kjent med så mange forskjellige initiativ rundt omkring i Norge, alt fra matproduksjon i Nord-Korea til solcellelamper i Kamerun og Nigeria, filmprosjekter fra studenter og oppstart av studentbedrifter og mye mer. Prosjektene kan godt være internasjonale, men engasjementet er lokalt og personlig, forteller hun med et smil. På den åpne siden (Bidra) kan man legge inn rene donasjonsprosjekter, studentprosjekter og gründerprosjekter. Ifølge Brødreskift er det nok donasjonsprosjek-

Redaktør Mali Brødreskift hos Bidra, opplever stor pågang og interesse for follkefinansieringsplattformen bidra.no. Foto: Heidi Einarsen Hagen

tene som er mest aktuelle for de fleste medlemmene i KNIF. De som har hatt suksess med sine prosjekter er de som klarer å formidle en personlig historie med bilder eller film som gjør inntrykk. Spredning av kampanjer skjer i sosiale medier og personlige nettverk. Enkel betaling, spesielt med Vipps har gjort det lett å gjennomføre betalingen.

Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Litt er uendelig mye bedre enn ingenting!

– En av de viktigste funksjonene vi har i Bidra er den redaksjonelle tjenesten, sier Brødreskift. Bidra gir tips til endring av tekst og bilder, og kontrollerer også at det er et reelt prosjekt hvor pengene går til det det skal. De strenge kontrollrutinene er utarbeidet i samarbeid med DnB og PwC. I tillegg til den åpne siden leverer Bidra

også løsningen som «whitelabel». Denne skreddesys da den enkelte organisasjons hjemmeside. De har selv oversikt over prosjektene og bidragsyterne. Flere organisasjoner har allerede lansert sine versjoner, og også banknæringen har kommet på banen. Først ut er DnB med Vippsstarter og Cultura bank. Bidra AS eies av Mentor Medier og KNIF.

Komplett verdikjede for organisasjonene

Trude Jacobsen og vesle Fatimeh i flykningleiren Moria, Hellas. Foto: Dråpen i Havet

Trude Jacobsen er generalsekretær i Dråpen i Havet. Organisasjonen ble til i rekordfart høsten 2015, som svar på et enormt behov for hjelp til flyktningestrømmen til Hellas. De er to ansatte, og baserer seg i all hovedsak på frivillige. Jacobsen forteller at det begynte etter hun hørte et radioprogram om alle flyktningene som kom til Hellas. Samtidig reagerte hun på debatten her hjemme om vi kunne ta imot 8.000 personer over flere år. – Et par dager etter radioprogrammet reiste jeg til Hellas med 14 kolli med klær og sko, forteller hun. – Før jeg reiste, startet jeg en facebookgruppe. Da jeg kom hjem etter fire dager, var det 11.000 følgere. Ved hjelp av gode venner og frivillige bidragsytere har de satt hjelpen i system. De har hatt over 2.500 frivillige hjelpearbeidere i Hellas. Den lukkede facebookgruppen teller nå over 30.000 følgere, i tillegg har de 10.000 følgere på sin åpne facebookside. Jacobsen forteller om mye fint engasjement og veldig bra respons på innleggene i gruppen. 5. desember i fjor publiserte Dråpen i Havet et prosjekt på bidra.no. Prosjektet hadde som mål å samle inn penger til en familie fra Irak som ble rammet av brann i flyktningleiren i Moria, Hellas. Dette er en sterk historie om en bror som dør, mens mor og Bhaez på to år er hard skadet. Innsamlingen ble avsluttet 7. januar. De hadde da samlet inn 268.831 kroner. I prosjektet brukes det et sterkt bilde, og Jacobsen understreker at bildebruken er avklart med faren til Bahez. De har strenge rutiner på bruk av bilder generelt i organisasjonen. Hun viser til at de har utelukkende fått positive reaksjoner, og folk sier at de setter pris på å kunne hjelpe så konkret. Dråpen i Havet har i disse dager publisert en ny aksjon på bidra.no. Da med en frivillig som samler inn penger for å reise til Chios. Pengene betales til organisasjonens konto, noe Jacobsen synes er viktig for å sikre at pengene blir brukt til formålet, og unngå misbruk.

Knif Regnskap leverer XRM-systemet, sammen med mulighet for regnskap og rapportering. – Gjennom Knif Fundraising får både store og små organisasjoner tilgang til de nyeste løsningene, sier Kim Boel Pedersen, daglig leder i Knif Regnskap. Det nettbaserte XRM-systemet håndterer organisasjoner, inkludert frivillige, medlemmer og givere. Systemet er utviklet av Xledger. XRM står for extended relationship Kim Boel Pedersen, daglig leder i Knif management, eller Regnskap på norsk utvidet relasjonsforvaltning og gir en samlet oversikt og forvaltning over alle ledd i organisasjonen. Han forteller videre om alle funksjonene i XRM, og hvilke muligheter disse gir våre medlemmer. – Organisasjonsoversikten knytter alle leddene i en organisasjon sammen, enten det mindre foreninger og lag, eller større organisasjoner med mange ulike virksomheter. For de større får man også satt dette inn i et effektivt konsernhierarki. En person har som regel mange roller i og forhold til en organisasjon, og kan for eksempel være både medlem, giver, abonnent, foreningskontakt, leder for barnesang, årsmøtedelegat, informasjonskontakt for arvesaker eller leirleder, forteller han. XRM gir god oversikt over alle rollene, og sørger for at kommunikasjon og fakturaer håndteres korrekt, samt at man får god kontroll over gaver, kurs, aksjoner, ansvar, verv og ikke minst kompetansen man har tilgjengelig i organisasjonen. Systemet har en hierarkisk og skalerbar datamodell. – Her begynner vi å se de virkelig gode mulighetene, som å søke og filtrere på data fra nær sagt alle tabeller, forteller Pedersen. I XRM kan du gi ulike ansvarlige i organisasjonen tilgang til forskjellige deler av systemet. – Vi er heldigvis forbi den tiden hvor organisasjonene måtte investere i dyre servere eller eksterne driftsmiljøer for å ha et slikt system. – Knif Regnskap

kan også hjelpe til med funksjoner eller utføre oppgaver for organisasjonene, enten som en standard tjeneste, eller ved stor pågang eller sykefravær, forteller han videre. XRM har sømløs integrasjon til store regnskapssystemer, slik at oversikt og rapportering kan løses tilnærmet i sanntid. – Dette gir helt nye muligheter for oversikt og kontroll. Teknologien fjerner de store investeringskostnadene slike systemer har vært beryktet for tidligere. Dermed kan også mindre organisasjoner nå få tilgang til det nyeste innen feltet, sier Pedersen entusiastisk. Pedersen føler seg privilegert ved å ha engasjerte og dedikerte medarbeidere. Kundene vil oppleve at regnskapsførerne og XRM medarbeiderne også i stor grad identifiserer seg med organisasjonenes formål og målsettinger. – Gjennom tilstedeværelse i markedet over flere år, samt en sterk vekst i selskapet de seneste årene, vil vi ydmykt mene at vi har et konkurransefortrinn innenfor vårt segment nettopp gjennom ansatte med kjennskap og kunnskap om det ideelle, kristne og frivillige miljøet, sier Pedersen avslutningsvis.

Gode eksempler på prosjekter gjennom bidra.no • Hope for Justice organiserte 25 syklister som samlet inn nesten 250.000 kroner til arbeidet mot menneskehandel • Landsforeningen uventet barnedød fikk 103.432 kroner som ble samlet inn av en far som hadde fått hjelp etter at han mistet datteren sin • Trine A. Lorentzen samlet inn 26.350 kroner til et barnehjem i Paraguay i forbindelse med sin 40-årsdag • En ungdomsskole-elev samlet inn 9.000 kroner til TV aksjonen på et par dager • Dråpen i Havet samlet inn 268.831 kroner på en aksjon 17

Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Avhengig av arrangementets størrelse og form, kan dere velge om dere vil benytte våre fullsortiments grossister, direkteleverandører av meieri, frukt og grønt eller om en kombinasjon passer best.

Bruk gjerne våre matavtaler ved arrangementer Det å få varene levert på stedet og god oversikt over hele varesortimentet med forpakningsstørrelser som er tilpasset storhusholdning, er gunstig når det brukes mye mat på kort tid. Gunstige ordreog årsrabatt-betingelser kommer i tillegg. Stiftelsen Skjærgårdsgospel Stiftelsen Skjærgårdsgospel har benyttet dette gjennom flere år. De samler ca 4 000 ungdommer hver sommer på Risøya (midt mellom Tvedestrand og Risør). Her går det med store mengder mat hver dag – og da har avtalen med ASKO Servering som grossist og Bama og Tine vært veldig nyttig.

Grillene går varme på Skjærgårds Music & Mission Festival. Det grilles ca 6 000 hamburgere på fem dager. Ved grillen ser vi Øistein Buen som har vært med siden første festival i 1981! Foto: Håkon Sundbø

Sjekk hva Knif Innkjøp kan tilby! Ta kontakt dersom du skal arrangere stevne eller leir til sommeren, og få en gjennomgang av hva vi kan tilby. Vår epostadresse er post@knif.no eller kontakt oss på telefon 23 10 37 30.

Enkelt å gjøre miljøvennlig innkjøp Tekst Åshild Eklund

Knif Innkjøp er opptatt av at det skal være enkelt å gjøre miljøvennlige innkjøp, spesielt for virksomhetene som er miljøfyrtårnsertifisert. Flere av våre samarbeidspartnere har et godt utvalg av miljøprodukter. På rekvisita- og forbruksmateriellavtalen er hovedsamarbeidspartnere Staples og Norengros. Begge er opptatt av samfunnsansvar, etikk og bærekraft og har tilrettelagt for kjøp av miljøvennlige produkter i sine nettbutikker. Norengros er i tillegg medlem av IEH (Initiativ for etisk handel) og Staples har en egen merkeordning (Easy on the Planet) og miljøkatalog. Se gjerne etter miljømerkene Svanen, EU-blostmen og FSC (Forest Stewardship Council), når du handler.

Nyhet – svanemerket engangsbeger En av deres leverandører, Huhtamäki, er først ute med å lansere svanemerket engangsbeger. Begeret er basert på 100 prosent fornybar papirmasse og er produsert uten miljø- og helsefarlige kjemikalier slik at de tilfredsstiller de strenge kravene til svanemerking. Vi oppfordrer derfor til å se etter dette engangsbegeret neste gang du gjør innkjøp til din virksomhet.

Hvordan gjøre miljøvennlige innkjøp? Reduser antall småordre: Husk at alle vareleveringer belaster miljøet. Ved å samle opp bestillingene i større ordre er du med på å redusere miljøbelastningen. Bytt til miljøvennlige produkter der det er mulig: Tidligere inneholdt blant annet renholdsprodukter farlige kjemikalier. I dag finnes miljøvennlige alternativer. Reduser sløsing: Bytt til dispensere og andre løsninger som reduserer forbruket av papir, såpe og andre forbruksvarer. På sikt reduseres forbruket og kostnadene.

18 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


KNIF gratulerer Knif Trygghet Forsikring AS med 10-Ã¥rs jubileum

19 Spareknifen nr 1 - 2017 | Utgitt av KNIF


Norwegian – fortsetter med gratis Fast Track for bedriftskunder

På tråden

Knif Innkjøp har gleden av å fortelle at Norwegian fortsettet med gratis Fast Track. Det er den raskeste veien gjennom sikkerhetskontrollen. Vi vet at når du er på reise er tiden viktig og du ønsker kanskje å tilbringe minst mulig tid på flyplassen. Fast Track er tilgjengelig på følgende flyplasser: Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø, Ålesund, København, Aalborg, Stockholm, Gøteborg og Helsinki. Benytt deg av inngangen som er merket Fast Track /Priority Lane på flyplassene. Fast Track fungerer på alle bestillinger gjort med KNIF-avtalekode enten via ditt reisebyrå eller gjennom bedriftsportal på Norwegian sin nettside. God tur!

Mange flotte nominerte til Sareptaprisen 2016

Juryen består av Gunnar Husan (juryleder), Siri Kalvatn (styreleder i KNIF) og Stein Hannevik (Styreleder i Sparebanken Sør). Vinneren av Sareptaprisen 2016 får et beløp på 100.000 kroner og et kunstverk av Per Fronth. Prisen deles ut på KNIF-dagen onsdag 26. april.

Katalog Mat 2017 Knif Innkjøp har for første gang utgitt en katalog over avtalene innen kategori mat. Den er sendt alle som har handlet mat eller non-food i 2016. Kontakt gjerne Erik Wilberg, e-post: wilberg@knif.no, hvis du ønsker å få «Mat 2017» tilsendt.

Ny IT-avtale – SharePoint og samhandling i Office 365 Flere har etterlyst avtale innenfor sharepoint og samhandling. Knif Innkjøp har gjennomført forhandlinger med flere IT-firmaer. Valget falt på Peanuts, utfra betingelser og hva de kan levere, samt at de også kjenner til Kristen-Norge. Peanuts er et konsulent- og utviklingsselskap som har spesialisert seg på SharePoint, Dynamics CRM og webutvikling. De kan bistå med implementering, opplæring og innholdsproduksjon og tilbyr flere løsninger.

Ny adresse? Har dere endret postadresse? For å unngå post i retur er det fint om dere gir oss beskjed på post@knif.no eller på telefon 23 10 37 47, slik at vi unngår post i retur. Dette gjelder også endring av e-postadresse eller ansatte.

Foto:DISM

Vi har satt rekord i antall mottatte nominasjoner, og de viser at det virkelig er mye godt arbeid og verdiskaping i Kristen-Norge! Sareptaprisen er etablert av Sparebanken Sør og Knif Innkjøp for å sette søkelyset på den gode verdiskapingen som gjøres, og vi ønsker å løfte frem de som klarer å «skape mye ut av lite.»

Den indre Sjømannsmisjon (DISM) har i mange år brukt flere av innkjøpsavtalene. I 2016 valgte de å benytte avtalen på kapitalforvaltning. Tekst Erik Wilberg

«På tråden» har tatt en prat med konstituert generalsekretær Ole Andreas Wastvedt og spør om hvordan hovedinntrykket er av kapitalforvaltningsavtalen? – Vi er svært godt fornøyd med avtalen og Danske Capital og har investert 15 millioner kroner. Dette gav i 2016 en samlet avkastning på 5,95 prosent. Porteføljen har en god risikospredning og er fordelt på norske og utenlandske aksjer og obligasjoner. Forventet avkastning per år er på ca 3,5 prosent, så vi er derfor svært godt fornøyd med resultatet. Dette er også langt bedre enn hva vi kan få på bankinnskudd i disse tider. Har Knif Innkjøp og ikke minst Danske Capital kommet med de råd og innspill som var ønskelig for dere? – Ja, vi har fått god veiledning og hjelp, spesielt fra Danske Capital og har tett kontakt og regelmessige møter med vår kundekontakt. De er flinke til å sende oppdateringer og gir veiledning ved behov. Danske Capital sender månedlige rapporter, hvor vi kan følge tett på utviklingen av investeringene. Med disse følger også forklaringer på oppgang og nedgang, basert på for eksempel hendelser som gir utslag for utviklingen. De forsikrer også at investeringene skal være sosialt ansvarlige, ved at det ikke skal investeres i kontroversielle våpen, tobakk, alkohol, pornografi, gambling, bioteknologi og forskning, eller i selskaper som anses å drive med grov uetisk aktivitet, herunder krenkelser av menneskerettigheter, miljøskade, etiske normer, individets rettigheter i konfliktsituasjoner etc. Spareknifen takker for praten og ønsker lykke til videre med bruk av avtalen! Den Indre Sjømannsmisjon er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon og driver et omfattende misjons- og velferdsarbeid blant norske og utenlandske sjøfolk.

Profile for Knif

Spareknifen 012017  

Spareknifen 012017  

Profile for knif