Page 1

Prisliste KNIF   Gjelder  for  deg  med  arbeidsgiver  som  er  tilknyttet  Kristen-­‐Norges  Interessefellesskap  (KNIF),  eller  er  medlem   i  Den  norske  kirkes  presteforening,  Det  Norske  Diakonforbund  eller  Kirkelig  Undervisningsforbund.   Det  forutsettes  at  du  blir  totalkunde  i  Sparebanken  Sør.    

Lån (Gjelder  nye  lån  fra  25.11.2016.  Eksisterende  lån  fra  25.01.17)  

Nominell                    Effektiv   rente  fra:                    rente  fra:  

Nedbetalingslån over  2  mill,  innenfor  75%  av  verdi  i  egen  bolig   Fleksilån  over  2  mill,  innenfor  60%  av  verdi  i  egen  bolig   Nedbetalingslån  under  2  mill,  innenfor  75%  av  verdi  i  egen  bolig   Fleksilån  under  2  mill,  innenfor  60%  av  verdi  i  egen  bolig   Boliglån  Ung,  innenfor  85%  av  verdi  i  egen  bolig  

2,20 %                      2,29%  *   2,25  %                      2,34%*   2,35%                        2,46%**   2,40  %                      2,51%**   2,05%                        2,16%*  

Ingen omkostninger  på  lån  ved  etablering  av  nytt  kundeforhold.   *Effektiv  rente  lån  2mill,25  års  løpetid.  Flexilån100%  utnyttelse.   **  Effektiv  rente  lån  1,5  mill,  25  års  løpetid.  Flexilån  100%  utnyttelse.  

Innskudd  

KNIF-­‐lønnskonto                           KNIF-­‐regningskonto     KNIF-­‐BSU-­‐konto                                                                                                                                                                     KNIF-­‐Boligspar                                                                                                                                                                   KNIF-­‐Sparekonto  med  rente  fra  første  krone   Innskudd  fra  kr  250  000,-­‐                                                                                                                                         Innskudd  fra  kr        50  000,-­‐                                                                                                                                       Innskudd  fra      kr  0,-­‐  til  kr  49  999,-­‐                                                                                                           KNIF-­‐Sparekonto  med  binding   beløp  over  kr  250  000,-­‐  (31  dagers  oppsigelse)                                                             KNIF-­‐SmartSpar  med  månedlig  spareavtale  og  2  uttak  pr.år              

Betalingsformidling/kortbruk

Gratis betaling  av  giroer  i  nettbanken   Gratis  bruk  av  kort  i  inn-­‐  og  utland     Gratis  bruk  i  alle  minibanker  i  inn-­‐  og  utland  (Visa  Debitkort)   Valutapåslag  2,0%   Årspris  Visa  Debitkort  kr  230,-­‐   Årspris  Visa  Kredittkort  kr  0,-­‐                                    

Våre kunderådgivere  som  hjelper  deg   Kunderådgiver:   Christen  Puntervold   Bente  Sørensen   Stein  Bentsen   Janne  Larsen  

Telefon: 38  17  06  47   38  17  07  36   38  17  03  36     38  17  05  52  

www.sor.no |  tlf.  09200  |  facebook.com/sparebankensor  

E-­‐post: cpu@sor.no   bso@sor.no   sbe@sor.no   jla@sor.no  

                 

0,30 %   0,30  %   3,10  %   2,60  %     1,50  %     1,05  %   0,30  %     1,50  %   1,10  %  

Sparebanken sør pr 25 11 16  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you