Page 1

Knif Regnskap Update er en samling med kurs og seminarer spisset mot det ideelle og frivillige Norge. Ved å delta på Knif Regnskap Update vil du få med deg relevante og praktiske eksempler du kan dra nytte av i din organisasjon. Dette blir to dager spekket med mye læring, sosialt fellesskap og god mat! Samlingen går over to dager med totalt tre bolker; to på onsdagen og en på torsdagen. Hver bolk har to kurs som går parallelt. Du velger selv hvilke kurs du ønsker å delta på. Totalt kan du få med deg tre kurs om du blir med begge dagene. Kursene varer i 3 x 45 minutter hver. Enkelte av kursene gir godkjente timer for autoriserte regnskapsførere. (se nederst for info). Lunsj er inkludert uansett hva du velger.

DAG 1 Onsdag 30. oktober – før lunsj Kurs I: Regelverk rundt sykefravær og lønn Her lærer du hvordan sykefravær bør håndteres og hvor mye man må tilrettelegge som arbeidsgiver. Det vil bli gitt praktiske råd om hvordan man kan etterleve regelverket, og muligheten for å bestride en sykemelding vil bli gjennomgått. Kurset tar også for seg naturalytelser og praktisk tilnærming til det nye regelverket og også regelverket rundt utenlandsk arbeidskraft i Norge. Hvordan følge opp sykefravær • Oppfølgning av den ansatte • Domstolenes syn på tilretteleggingsplikten • Tilretteleggingstiltak og mulighetene arbeidsgiver har • Bruk av arbeidsgivers styringsrett overfor sykemeldte arbeidstakere • Dialogmøte og oppfølgingsplan • Krav til arbeidstakers medvirkning Regelverk rundt fordeler i arbeidsforhold • Naturalytelser • Gjennomgang av nye regler • Praktiske konsekvenser • Håndtering av utenlandsk arbeidskraft Sporadisk – foredragsholdere og forkynnere etc. Krav til skattekort/ID kontroll Arbeid utført i utlandet

1


Foredragsholdere: Kjetil Bergem er advokat og holder jevnlig kurs for bedrifter og organisasjoner om temaer knyttet til blant annet arbeidsliv og personvern. Han er en engasjert foredragsholder som gir praktiske og forståelige forklaringer på kompliserte regler. Han har tidligere forelest i rettslige emner ved Universitetet i Agder. Marit Rogn Tveit er autorisert regnskapsfører og jobber som rådgiver innenfor regnskap og lønn. Hun har bred erfaring innenfor fagområdet lønn og har vært ansatt i Knif Regnskap i 12 år. Hun brenner for praktiske og enkle løsninger, som forenkler hverdagen til våre kunder.

Kurs 2: Håndtering av medlem og givere Kurset er for dere som jobber administrativt med giver- eller medlemssystemer. Kurset gir faglig påfyll, oppdatering på regelverk og inspirasjon til smarte løsninger. Bedre oversikt over medlems- og giverdata kan legge til rette for effektivitet i arbeidet og potensielt økte inntekter. GDPR og Personvern • Hva betyr GDPR for oss? • Hvilke krav har en organisasjon eller en menighet til personvern? Slette? Anonymisere? Pseudonymisere? – Hvordan behandle data korrekt Hvordan ser fremtiden ut? • Hva er nytt innen betalingsløsninger? • Hvilken rolle vil mobilen få knyttet til medlem- og giversystemet? • Muligheter for automatisering innenfor medlem og giver? Hvordan kan systemet hjelpe oss? • Få bedre kontroll over dataene for å hente ut relevante rapporter • Automatisere og effektivisere hverdagen Foredragsholdere: Anders Torvill Bjorvand er sivilingeniør i datateknikk fra NTNU og MBA i strategiledelse fra NHH. Han er grunnlegger av Kommunion AS og har jobbet med utvikling av GDPR-løsninger. Videre har han samarbeidet med Datatilsynet og myndigheter med norsk lovfortolkning i møte med GDPR. Dag O. Sæther har lang erfaring med innsamling og medlemskap fra mange ulike frivillige organisasjoner. I tillegg til menigheter og misjonsorganisasjoner, har han erfaring fra Unicef, Norsk Folkehjelp etc. Som daglig leder for Solidus arbeider han med innsamling og medlemskap for mer enn 600 organisasjoner og kjenner godt til hvilke muligheter frivillige organisasjoner har ved å ta i bruk nye løsninger. Eivinn Meling er utdannet økonom fra Høgskolen i Bergen og har de siste 5 årene jobbet i Knif Regnskap. Han er i dag teamleder for leveransen knyttet til medlem- og giver. Han har god kjennskap til systemene og løsningene som finnes i markedet, og solid erfaring med et bredt spekter av kunder. Han er opptatt av å finne gode løsninger for kundene, som gjør at de får bedre kontroll og mer effektive systemer.

2


Lunsj kl 12.00 DAG 1 Onsdag 30. oktober – etter lunsj Kurs 3: Overordnet økonomistyring og innsamling Et spennende kurs i overordnet metodikk for økonomistyring og innsamling som vil være særlig aktuelt for ledere og økonomiansvarlige i kristne og ideelle organisasjoner. • • • •

Kritiske elementer/prinsipper for god økonomistyring. Hvordan kan rapporter og styringstall forstås for å finne et fornuftig aktivitetsnivå i organisasjonen ut fra rådende omstendigheter? Hvordan skape den gode giverreisen som gjør at støttespillere ønsker å gi til akkurat din organisasjon? Nåtiden er digital, hvilke verktøy og metoder kan man bruke for å nå dagens nye givere?

Foredragsholdere: Kim Boel Pedersen er administrerende direktør i Knif Regnskap. Han har bred erfaring innenfor fagområdet økonomistyring og har arbeidet i skjæringspunktet mellom ledelse og økonomistyring i 11 år. Han brenner for oversiktlige og ferske styringstall, som muliggjør å få oversikt over de grepene/tiltakene som må gjøres for å forvalte organisasjonens midler på en bærekraftig måte. Marius Hammer er en av Norges mest erfarne fundraisere. Han har arbeidet for NRK TVaksjonen, Aksjon Håp, UNICEF, Normisjon og i en årrekke som selvstendig rådgiver innen fundraising. Marius er nå leder for Knif Fundraising og er opptatt av at organisasjoner skal skape giverglede - og forberede seg på fremtidens nye digitale fundraisingverden, mens de «gode gamle» metodene ennå fungerer.

Kurs 4: Sosiale medier – for bedrifter som vil nå ut med budskapet sitt digitalt Vil du bli den inspirerende bedriften i sosiale medier som folk følger fordi du gjør livet deres litt bedre? Vi deler Facebook-hemmelighetene med deg som gir deg større rekkevidde og forteller hvordan du kan få mennesker til å engasjere seg i innholdet du lager. • • • • • •

3

Kunsten å trenge gjennom støyen i sosiale medier Hvorfor 1,7 sekunder er alt jeg får for å fange oppmerksomheten din og hvordan jeg skal bruke tiden godt Den smarte 70-20-10 teorien Bruk av video, bilde og tekst Konkurranseregler på Facebook og hvordan du kan utnytte konkurransen etter at den er avsluttet Forstå mer om publikummet ditt så du kan gi dem det de vil ha (eller det de ikke visste de ville ha)


Foredragsholder: Erlend Haddeland i Media Sør styrer Facebook-sidene til nasjonale artister, veldedige organisasjoner og bedrifter fra mange ulike bransjer. Verken bachelorgraden i medier og kommunikasjon fra OsloMet eller redaktørjobben i lokalavis har vært like viktig som erfaringen han har høstet av å nerde på Facebook for bedrifter, til alle døgnets tider. Han bygget opp en Facebookside fra 3500 til 21 000 følgere i løpet av høsten i fjor.

DAG 2: Torsdag 31. oktober – før lunsj Kurs 5: Hvordan gå fra press til prestasjon i en utfordrende hverdag? Drømmer du om flere timer i døgnet? Kan stress være positivt? Hvordan sortere slik at utfordringene oppleves mer håndterbare? Ved å prioritere og parkere rett underveis – klarer vi mye mer enn vi tror. Undervisningen understøttes av nyere medisinsk forskning, spiller på humor og fokuserer på verktøy til hverdagsbruk. • • • • •

Selvledelse med prinsipper fra idrett, forsvaret og medisin Effektiv tidsstyring Hvordan trene hjernen ved hjelp av konkrete teknikker Praktiske verktøy til hverdagsbruk for et slitesterkt liv Metoden er folkelige historier basert på anvendt psykologi

Foredragsholder: Else Marie Pettersen i Empowering People AS er utdannet medisinsk psykologisk debriefer og mental trener. Hun har over 30 års erfaring fra både privat og offentlig sektor med fokus på stressmestring og selvledelse. Inspirasjon og kompetanse har hun fra hennes erfaringer fra politiet, forsvaret, idrett og medisin. Hun har også samarbeidet med FN og Det internasjonale Røde Kors etter tsunamien i Thailand. Hun har laget et veiledningsprogram som fremmer slitestyrke og utholdenhet.

Kurs 6: Personvern og GDPR – for mindre og mellomstore organisasjoner/menigheter Kurset er en konkret gjennomgang i minimumskravene som de nye personvernreglene stiller til organisasjoner, med fokus på hva som er relevant i arbeidshverdagen. • Grunnleggende om personvern – hva er det og hvilke begreper må man kunne for å forstå regelverket • Konkrete problemstillinger i arbeidshverdagen • GDPR – hva er det og hvilke endringer medfører det • Virksomheters plikter – de mest sentrale oppgavene som alle virksomheter og organisasjoner må utføre Foredragsholder: Kjetil Bergem er advokat og holder jevnlig kurs for bedrifter og organisasjoner om temaer knyttet til blant annet arbeidsliv og personvern. Han er en engasjert foredragsholder som gir praktiske og forståelige forklaringer på kompliserte regler. Han har tidligere forelest i rettslige emner ved Universitetet i Agder.

4


For mer informasjon om Knif Regnskap Update og påmelding: Trykk her Det er begrensede plasser, så meld deg på i dag. Du vil få rabattert pris ved påmelding innen torsdag 15. august. Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar.

Følgende kurs gir timer for obligatorisk etterutdanning autoriserte regnskapsførere: Kurs 1: Lønn/sykefravær Kurs 3: Overordnet økonomistyring og innsamling Kurs 6: Personvern og GDPR

2,5 timer rettslære og 0,5 skatt 2 timer finansregnskap 3 timer rettslære

Dato: Onsdag 30. oktober og torsdag 31. oktober Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo. Trykk her for kart. Pris før 15. august: Halv dag kr 1300 | Hel dag kr 2000 | To halve dager kr 2500 | 2 dager kr 2600 Pris etter 15. august: Halv dag kr 1500 | Hel dag kr 2300 | To halve dager kr 2800 | 2 dager kr 3000 Påmeldingsfrist: Tirsdag 1. oktober. Trykk her for påmelding

Velkommen til Knif Regnskap Update – fagkompetanse, inspirasjon og nettverksbygging!

5

Profile for Knif

Knif Regnskap Update program  

Knif Regnskap Update program  

Profile for knif