__MAIN_TEXT__

Page 1

Et a dm i sen nistra sjon ter f sorg or kris ani t ne sas jon er Sto re m XR M uli bed : re b ghete r fo eslu r tnin ger

For unn sikr pila in ren i KN g IF

En m fikk ann en idĂŠ

1985

Foto: Thinkstock

- 2015

– gr

Samhold gir styrke


leder

KNIF – 30 år i kontinuerlig endring Uttrykket Veien blir til mens man går gir en god beskrivelse av KNIFs utvikling frem til i dag. Etter 30 års virksomhet, ser vi at det hele veien har handlet om å utvikle organisasjonen i takt med endringer i medlemskrav og rammebetingelser. Men selv om veien har blitt til mens vi har gått, betyr ikke det at KNIFs utvikling har vært uten retning disse årene. Tvert i mot har KNIF vært tilstede for sine medlemmer med en krystallklar målsetting om å bidra til lavere administrasjonskostnader for kristne, frivillige organisasjoner i Norge. Resultatet er at den enkelte organisasjon har fått frigjort midler til bruk på sitt kjerneområde. Under arbeidet med dette jubileumsmagasinet, har vi snakket med noen nøkkelpersoner som var med de første årene. Det er påfallende hvor tett opptil den opprinnelige tanken KNIF fortsatt ligger med sin virksomhet. De som var med å starte opp for 30 år siden, hadde den samme gode idéen og brennende engasjementet for kristen, frivillig arbeid som vi ser blant alle oss som har kommet til etterhvert.

En tydelig visjon og et felles verdigrunnlag har uten tvil vært KNIFs største styrke gjennom disse første 30 årene, en god grunnmur å bygge videre på i årene som ligger foran oss. Som trettiåringer flest står KNIF nå på høyden av livet og har virkelig funnet seg selv. Våre avtaler på innkjøp og forsikring er bedre enn noen gang, og vi er nå klare for å legge nye dimensjoner til KNIFsamarbeidet. I årene som kommer vil vi utvikle KNIF fra å være et innkjøpssamarbeid til å bli et interessefellesskap for våre medlemsorganisasjoner. Et fellesskap som vil dekke et bredere spekter av administrative tjenester. Vi gleder oss til å jobbe videre med denne utviklingen i samarbeid med våre medlemmer. Det er ingen tvil om at samholdet i kristen-Norge gjør alle sterkere. Dette vil KNIF fortsatt bidra til.

JUBILEUMSKNIFEN En utvidet utgave av magasinet Spareknifen, utgitt i jubileumsåret 2015 www.knif.no Nummer 1/2015, 17. årgang Opplag: 25 000 Ansvarlig redaktør: Fridtjof Leif Gillebo, direktør Redaktør: Kjell Holmqvist, holmqvist@knif.no I redaksjonen: Heidi Einarsen Hagen, hagen@knif.no Kjell Holmqvist, holmqvist@knif.no Øyunn Lie Gustavsen, oyunn@raadogvink.no Grafisk design, tekst og gjennomføring: Råd&Vink as Trykk: Synkron Media AS Foto: Der hvor ikke annet er angitt, Kjell S. Stenmarch Neste nummer kommer mai 2015

2

Fridtjof Leif Gillebo Direktør, KNIF Innkjøp

OM KNIF Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap, populært kalt KNIF, er en non profit (ikke-økonomisk) frivillig virksomhet åpen for organisasjoner, institusjoner og kirkesamfunn som står ved Den apostoliske trosbekjennelse. Formål KNIFs formål er å redusere medlemmenes kostnader og utgifter, slik at mest mulig av deres ressurser kan benyttes til primærvirksomheten. Virke KNIF fremforhandler innkjøpsavtaler på en rekke varer, tjenester og forsikringsprodukter. KNIF forestår ikke selve innkjøpet, men tilbyr avtaler som medlemmene kan dra nytte av. I tillegg bistår KNIF medlemmene i spørsmål knyttet til økonomiske rammebetingelser. Medlemmer Med over 70 landsdekkende kirke- og trossamfunn, organisasjoner, skoler og institusjoner er KNIF landets største tverrkirkelige forening. KNIF har også assosierte medlemmer uten direkte forankring i kristen ideologi og vektlegger nettverksbygging i forhold til disse.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Innhold Et administrasjonssenter for kristne organisasjoner

side

4

KNIF 30 år: Et tilbakeblikk Samhold gir styrke side Forsikring – grunnpilar i KNIF side

10

Tema XRM: Store muligheter for bedre beslutninger side Et viktig styringsverktøy side

16 18

Tema innkjøp: Hvordan hente ut mer av avtalene

side

20

Medlemsreferanser

side

22

Under lupen: Storhusholdningsavtalen – en avtale med mange års erfaring

side

26

Kortversjon av KNIFs avtaler

side

28

Etisk handel gjennom KNIF

side

31

kniftrygghet.no

6

Foto: Dreamstime.com

Når du sikrer verdier, skaper du verdier. Det kan vi forsikre. Vi er skapt av Kristen–Norge for å verne og sikre verdier gjennom gunstige avtaler for både kirker, organisasjoner og privatpersoner. Som forsikringskunde hos oss bidrar du derfor til å skape nye, varige verdier for deg og den mangfoldige kristne virksomheten. Vi kan forsikre alt du eller ditt kristne fellesskap eier og har.

1985

- 2015

Overskuddet gir vi tilbake til fellesskapet.

SIKRER VERDIER. SKAPER VERDIER. Mer informasjon, gode råd og tilbud på kniftrygghet.no, eller ring 23 68 39 00 jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

3


Et administrasjonssenter for kristne organisasjoner – Hva trengs for å drive en frivillig virksomhet fra a til å? Hvilke administrative behov har en kristen, frivillig organisasjon i Norge? Hvordan skal man få best mulig utnyttelse av hver eneste krone man samler inn gjennom mange år? – Dette er spørsmål som vi i KNIF jobber med hver eneste dag. Vårt mål er å være et administrasjonssenter for kristne, frivillige organisasjoner i Norge. Vi er og skal være et nav som gir svar på disse spørsmålene og koordinerer løsninger og systemer som bidrar til at organisasjonene kan holde mest mulig fokus på sine kjerneområder og mindre fokus på økonomi og administrative støtterutiner. Dette sier Fridtjof Leif Gillebo som er direktør i KNIF Innkjøp. Vi snakker om veien videre for KNIF og ikke minst hva KNIF skal være for sine medlemmer i årene som kommer? – KNIF startet som et innkjøpsfelleskap, men går nå i retning av et interessefellesskap. Det handler ikke lenger bare om å forhandle avtaler. Frivillige organisasjoner i kristen-Norge har mange felles oppgaver som alle skal løse. Vi skal være et administrasjonssenter for organisasjonene. – Målet er å få til gode rutiner og bistand på det som er felles. Dermed kan KNIF være en verktøykasse hvor alle kan hente ut det de har behov for, uansett om man er stor eller liten, sier Gillebo og fortsetter: – Vi må utvikle oss i takt med medlemmene. Tilby IT-løsninger, regnskap og andre tjenester som

Bli med på KNIFs

fagdag 22. april

Økt kompetanse på innkjøp generelt og på KNIFs avtaleområder er en forutsetning for at KNIFs medlemmer kan redsere sine administrative kostnader.

4

medlemmene har behov for. Vi må stadig utvikle nye forretningsområder, men alltid basert på medlemmenes behov. – Samtidig er vi en aktør i konkurranse med andre som driver innkjøpsfelleskap. Derfor må vi først og fremst ha gode avtaler. Det må være en god balanse mellom det å være et innkjøpsfelleskap og utviklingen mot et interessefellesskap.

”Jeg brenner for at vi skal være en fremoverlent organisasjon. At vi forstår medlemmene, og at de vet vi hører på dem.”

Fridtjof leif gillebo Fridtjof Leif Gillebo ble ansatt som direktør for KNIF Innkjøp i mai 2014. Han kom da fra stillingen som daglig leder hos NLM Økonomiservice AS og har god kjennskap til kristne, frivillige organisasjoner i Norge. Gillebo er siviløkonom fra Universitetet i Nordland og har i tillegg en MBA i strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

– Vi skal selvfølgelig gjøre mer av det KNIF har gjort de siste 30 årene, bare enda bedre. Vi har fortsatt stort potensiale i å få medlemmene til å bruke KNIF ennå mer. Vi øker sakte men sikkert hele tiden. Bare på bank økte vi i fjor med 20 prosent. Men, vi må ha fokus på å bli mer brukerorientert – prøve å se ting fra medlemmenes side og få ut informasjon om fordelene med KNIFs avtaler.

22. april slår vi på stortromma og arrangerer en fagdag hvor alle fagområdene presenteres. Dette er en unik mulighet for medlemmene til å se bredden av KNIFs avtaler. Det blir også en rekke fagseminarer med spennende temaer og relevante problemstillinger.

I tillegg blir det sosialt samvær med god tid til relasjonsbygging på tvers av organisasjoner og fagområder. Bli med på dette storslåtte arrangementet og se hva KNIF kan gjøre for deg og din organisasjon! Les mer på www.knif.no/jubileum

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Fridtjof Leif Gillebo, direktør i KNIF Innkjøp

– Alle avtaler reforhandles med jevne mellomrom for å sikre kontinuerlig gode priser. Nye avtaleområder forhandles frem når vi ser et potensiale hos medlemmene. – XRM er et eksempel på et nytt og spennende avtaleområde som er under utvikling. Dette er et IT-område som alle har behov for, og som holder kontroll på alle givere og medlemmer. Målet er fortsatt å redusere kostnadene til medlemmene men i tillegg utvikle et system som gir penger inn til medlemmene. KNIF jobber sammen med Frelsesarmeen i dette prosjektet, forteller han. Gillebo forteller videre at parallelt med nye tanker i KNIF opplever de en endring i landskapet for de frivillige organisasjonene i kristen-Norge. I større grad foretrekker man dialog og samarbeid fremfor å sitte på hver sin tue. Dette er positive strømninger for KNIF og gjør det enklere for dem å videreutvikle sitt konsept. Skillet mellom kirke og stat vil også bidra til å påvirke KNIFs hverdag. KNIF følger utviklingen tett og jobber aktivt mot et tettere samarbeid.

På spørsmål om sin agenda for KNIF svarer Gillebo: – Min kompetanse er endringsledelse, og jeg har erfaring fra flere endringsprosesser. Jeg synes det er ekstra spennende med strategisk ledelse i en verdibasert sammenheng. KNIF hadde behov for en ny leder med denne typen kompetanse. Når man ansetter ny leder med mitt utgangspunkt forventes det endringer. – I tillegg brenner jeg for at vi skal være en fremoverlent organisasjon. At vi forstår medlemmene, og de vet at vi hører på dem. Vi skal ikke være et hovedkontor som ikke skjønner hva som skjer der ute. Jeg er også veldig opptatt av at det skal snakkes positivt om KNIF. For å få til det må vi greie å tilby det medlemmene virkelig har behov for, avslutter Fridtjof Leif Gillebo som er direktør for KNIF Innkjøp i jubileumsåret.

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

5


KNIF 30 år: Et tilbakeblikk

Samhold gir Viktige datoer i KNIFs historie • 29. januar 1985 Informasjonsmøte om felles forsikringspakke. Deltakere: Anders Tho, Øyvind Ødegård, Peder Haugland, Johnny Thorsen, og Finn Stangnæs • 1. juli 1985 30 organisasjoner og institusjoner går inn på en felles forsikringssordning for sine bygningsmasser • November 1985 Forsikringspakke 3 kommer på plass. Det avholdes forsikringsseminar med 30 organisasjoner tilstede • April 1986 Forsikringspakke 4 lanseres, en personlig skadeforsikring for ansatte og pensjonister • Januar 1987 Forsikringspakke 2 plasseres i Ansvar Varde og omfatter 750 misjonærer i utlandet

6

Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap har rundet 30 år. Sentrale personer kan fortelle om en organisasjon i kontinuerlig utvikling, men som allikevel har beholdt fokuset på sin visjon og hvem man er til for. KNIF fremstår derfor som mer livskraftig og fokusert enn noen gang! Øyvind Ødegård Det hele startet med en idé! En mulighet som ventet på å bli oppdaget. Og den som så muligheten var Øyvind Ødegård. Med bakgrunn som forsikringsmegler innen shipping hadde Øyvind Ødegård markert seg i norsk forsikringsverden ved å få flere aktører til å gå sammen om å forhandle fram fordelaktige forsikringsavtaler. På det tidspunktet jobbet Ødegård som markedsdirektør i Wikborg & Sons, og en av de viktigste arbeidsoppgavene var å samle aktører innenfor norsk industri til å gå sammen om å forhandle forsikringsavtaler. – Det var da jeg fikk idéen om å gjøre det samme med kristne, frivillige organisasjoner, forteller Øyvind Ødegård.

– En dag gikk jeg forbi den kristne bokhandelen i St. Olavs gate, og i vinduet stod det en bok som viste en oversikt over alle kristne organisasjoner i Norge. Det endte med at jeg inviterte 40 generalsekretærer til et møte. 30 stykker dukket opp. – Jeg fortalte om mine erfaringer som megler i shippingbransjen og hvilke muligheter jeg så for at de kristne organisasjonene kunne spare penger på forsikringer. Jeg antydet til og med en reduksjon på 30 prosent. Videre ba jeg dem om en fullmakt til å forhandle på vegne av dem, samt kopi av nåværende avtaler på skadeforsikring. Deltakerne på møtet ble enige om at idéen hadde noe for seg, og siden det ikke innebar noen kostnader for organisasjonene, fikk jeg fullmakt til å sette i gang.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Et bredt spekter av organisasjoner i kristen-Norge har samarbeidet om innkjøp i 30 år. Det gir styrke!

Øyvind ødegård Øyvind Ødegård har bakgrunn fra Norsk sjøfartsindustri, men kom inn i forsikringsbransjen tidlig på åttitallet. Da KNFF ble dannet i 1985 jobbet han som forsikringsmegler hos Wikborg Sons Ltd. I 1992 ble han ansatt som markedssjef i Ansvar Varde, hvor han var frem til 2000. Frem til 2008 jobbet Ødegård som seniorkonsulent i Sparebank 1 før han ble pensjonist i 2008.

styrke Alle eller ingen – Etter seks måneders intensivt arbeid og forhandlinger med alle de store norske forsikringsselskapene ble de samme 30 organisasjonene invitert til et nytt møte, fortsetter Ødegård. – På møtet la jeg frem det beste tilbudet vi hadde fått, og det ble helt stille rundt bordet. Da sa jeg: Jeg lovte dere at det skulle være frivillig å delta, og at det ikke skulle koste noe. Her ligger tilbudet, og det er ikke 30 prosent lavere, men hele 50 prosent lavere. Jeg vet også at mange av dere nå tenker at dere vil ta med dere tilbudet tilbake til deres eget forsikringsselskap og jobbe for å få til bedre priser der. Men, hvis én av dere trekker dere, så trekker jeg tilbudet. Ødegård innrømmer at det ble til dels heftige reaksjoner på utspillet hans, men det endte med en avstemning hvor 26 var for tilbudet og 4 var i mot. Etter en ny runde med diskusjon og en ny avstemning sa til slutt alle organisasjonene ja til tilbudet. – Dermed flyttet 30 organisasjoner sine forsikringer til Vesta, forteller Ødegård om det som ble KNIFs første forsikringsavtale.

Foto: Thinkstock

Et gode for kristen-Norge – Jeg synes det er utrolig tilfredsstillende å se hvor mye organisasjonene har spart. Dette er penger som har gått direkte til misjon, evangelisering eller sosialt arbeid. – Det var også det som var visjonen min, å bidra til besparelser for organisasjonene slik at de kan kanalisere mest mulig inn til sine kjerneområder. Jeg hadde imidlertid aldri sett for meg at det skulle bli så stort, og jeg kan ikke forstå annet en at dette har vært et gode for kristent arbeid i Norge, avslutter Øyvind Ødegård. Anders Tho – På det tidspunktet jobbet jeg som daglig leder i KILA hvor samarbeidstiltak mellom kristne organisasjoner stod i fokus. Det handlet mye om felles innkjøp og anskaffelser. Etterhvert begynte vi også å se på forsikringer. Mange av organisasjonene har betydelig bygningsmasser som for eksempel leirsteder. Tanken var å samle innkjøpene for å få bedre priser.

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Anders Tho Anders Tho har bakgrunn som daglig leder i Kirkelig Institutt for Administrasjon og Ledelse (KILA). Tho var første formann i KNFFs arbeidsgruppe. Han har også jobbet innen kommunal sektor. Siste jobb før han tok ut AFP var kirkeverge i Sandefjord. Tho har også et engasjement for IKO som mentor innen trosopplæring for flere menigheter i Den norske kirke. Anders Tho har hatt en rekke tillitsverv både innen kommunal sektor og i kristne organisasjoner.

7


KNIF 30 år: Et tilbakeblikk

Foto: Thinkstock

Forsikringer har stått sentralt i innkjøpssamarbeidet hele tiden

Viktige datoer i KNIFs historie • 1987 Medlemmene tilbys innkjøp av olje og banktjenester • Januar 1989 Forsikringspakke 5 lanseres og omhandler yrkesskadeforsikring plassert hos Storebrand. • 1989 Kristen-Norges Forsikringsfellesskap (KNFF) får egne brevark • 1992 Torgeir Flateby blir ansatt i halv stilling som sekretær • 1998 Kundemagasinet Spareblusset blir lansert. Skifter senere navn til Spareknifen • 1999 Torbjørn Ribe blir ansatt som daglig leder. KNFF skifter navn til KNIF

– Jeg ble kontaktet av Øivind Ødegård og det viste seg at vi gikk med de samme tankene. I januar 1985 ble en gruppe sentrale person er samlet til et møte og derfra ble man enige om å arbeide videre. Da den første forsikringsavtalen ble inngått i juli 1985, var det noe helt nytt innen norsk forsikring. Det ble også store oppslag i Aftenposten og NRK Dagsrevyen. Medieoppslagene bidro til at stadig flere organisasjoner knyttet seg til innkjøpsfellesskapet. Ganske raskt begynte man også arbeidet med en ny forsikringsavtale på pensjon. Det ble fort et behov for å administrere arbeidet og Anders Tho ble den første lederen i styringsgruppa. – Øyvind Ødegård jobbet ut mot forsikringsselskapene og jeg jobbet inn mot økonomilederne i organisasjonene. Det var en naturlig rollefordeling siden jeg hadde mye kontakt med dem allerede gjennom mitt arbeid i KILA, fortsetter Tho.

– Det var en flott tid, sier Anders Tho. Vi i KILA hadde en visjon om å stå sammen og gjøre gode innkjøp. Mange organisasjoner sliter jo med å få inn nok penger, og at vi kunne bidra til å få pengene til å strekke litt lenger har vært utrolig moro. – Men, at det skulle bli så stort hadde jeg ikke sett for meg. Det var litt av et sammentreff at Øyvind Ødegård i Wikborg Sons og vi i KILA gikk med de samme tankene og ikke minst at det falt sammen i tid. Vi kunne jo også valgt å gå i hver vår retning, og da hadde kanskje resultatet blitt helt annerledes.

Styringsgruppa holdt et godt tempo de neste årene, og flere forsikringsavtaler kom på plass. Stadig

Annvor Greibesland 19 år i KNIF – Av de som nå jobber i KNIF, er det jeg som har vært her lengst. Jeg ble ansatt i sekretariatet i Kristne Friskolers Forbund for 19 års siden. I løpet av disse årene har jeg vært i en organisasjon som har vært gjen-

8

flere organisasjoner ble lagt til samarbeidet og man startet med årlige samlinger. En større gruppe betød også at man kunne forhandlet bedre betingelser, og ryktet om dette spredte seg i kristenNorge. Det var heller ikke vanskelig å ta kontakt med nye organisasjoner når man kunne vise til så gode resultater. Den sammen styringsgruppen satt med hovedansvaret frem til 1992.

nom store forandringer. Arbeidssted og oppgaver har endret seg underveis, fra sekretær via kontormedarbeider og forsikring til økonomi. – Jeg opplever at KNIF nå har kommet dit man ønsker å være. Det har vært en spennende reise å være med på, og det har vært en god

arbeidsplass. Jeg har mange gode og flinke kollegaer. Det som har holdt meg her, er nok redeligheten og tryggheten jeg opplever i KNIF. Mange kollegaer er kristne, og det oppleves meningsfylt at vi sammen kan jobbe med et kristent formål. Jeg føler at jeg jobber for et større felles gode.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


CANON GRATULERER KNIF MED SITT 30-ÅRS JUBILEUM Vi i Canon er stolte av – og glad for – samarbeidet vi har med KNIF som organisasjon. Sammen skal vi utvikle dette samarbeidet videre, slik gode partnere gjør. Besøk www.canon.no og gjør deg kjent med vårt brede sortiment av produkter og løsninger som kan være nyttig for deg og din organisasjon. Følg oss gjerne på LinkedIn og hold deg orientert. Search: Canon come and see

– Suksessen skyldes i stor grad også at vi hadde med oss organisasjonsledere som var villige til å tenke åpent og nytt. Frivillige organisasjoner leter alltid etter en mulighet for å spare penger og drive mer økonomisk. Når man får presentert en løsning som er uten risiko og som ikke innebærer kontroversielle sammenslåinger, er det nok også mye lettere å stå sammen, avslutter Anders Tho. Torgeir Flateby Høsten 1991 startet styringsgruppen arbeidet med en ny anbudsrunde på bygg. Samtidig hadde både medlemmer og avtaler blitt såpass omfattende at det var behov for en mer formell organisering. Gruppen begynte å tenke rundt det å etablere et selvstendig sekretariat. På den tiden var Torgeir Flateby generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF). Gjennom sitt arbeid for friskolene hadde Flateby kontakt med hele bredden av menigheter og kirkesamfunn. Han hadde også god innsikt i pensjonsordninger blant annet for skolene. Styringsgruppen med sekretær

Kjell Holmqvist 17 år i KNIF

Ragnar Johansen hadde stor tro på hans evne til å drive arbeidet videre, og han fikk tilbud om å gå inn som leder for sekretariatet. Imidlertid ønsket ikke Flateby å slutte i KFF, men tilbød seg å bruke noe av sin tid til å arbeide med prosjektet som underveis hadde fått navnet Kristen-Norges forsikringsfellesskap (KNFF). Styringsgruppen gikk inn som det nye styret i KNFF og sekretariatets oppgaver ble lagt til KFF hvor det allerede var etablert et sekretariat. Intensjonen var at man etterhvert skulle ansatte flere i sekretariatet for å dekke oppgavene både for KFF og KNFF. I denne perioden gikk man fra å jobbe med forsikringsmegler til å ansatte en forsikringsrådgiver som var sentral i forhandlingen av forsikringsavtalene. Fra 1. januar 1992 valgte man en kontoløsning med Vesta som, innebar både toppris og mer selvdisposisjonsrett over forsikringene. Gjennom denne kontoløsningen sikret man at hvis det ble et overskudd skulle dette tilbakeføres til KNFF.

– Jeg har bakgrunn som pastor og har i tillegg utdannelse som markedsøkonom. Da jeg begynte i KNIF, fikk jeg kombinere begge disse fagområdene – både børs og katedral. Noe av det jeg ser tilbake på med

glede, er årene som markedssjef hvor jeg stadig var på farten for å besøke medlemmer. Jeg har opplevd hele bredden av kristne miljøer, og uansett sammenheng her jeg fått være en del av det miljøet.

Torgeir Flateby Torgeir Flateby er utdannet teolog, men har mange år bak seg i skoleverket, blant annet som lektor og undervisningsleder. Flateby har jobbet for Kristne Friskolers Forbund siden starten 1988 og er fortsatt ansatt der.

Foto: Ole Andreas Husøy, KPK .

skjedd internt, men heller det som har skjedd i næringslivet. Jeg har merket en stadig større respekt fra næringslivet, og nå er vi oppfattet som en stor og seriøs partner. Det er merkbar stor forskjell.

– Det som jeg opplever som den største endringen i disse årene er ikke nødvendigvis det som har

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

9


KNIF 30 år: Et tilbakeblikk

Viktige datoer i KNIFs historie • 2001 KNIF avslutter samarbeidet med Sparebank 1 og oppretter egen forsikringsordning • 1. januar 2008 KNIF etablerer to selvstendige selskap, KNIF Innkjøp og Knif Trygghet Forsikring AS • 2009 KNIF flytter inn i nåværende lokaler i Møllergata 39 • Juli 2011 Terrorbombe 22. juli. Ingen personskader. Knif Trygghet beregnet skadeutbetaling til NOK 5 millioner • 1. mai 2014 Fridtjof Leif Gillebo blir ny direktør i KNIF Innkjøp

– Kombinasjonen av den måten vi var organisert på og den nye avtalen med Vesta gjorde at det raskt ble et overskudd i KNFF, forteller Torgeir Flateby. – Det ble betydelige overskudd de påfølgende årene, og dette ble tilbakebetalt til medlemsorganisasjonene. Styringsgruppen bestod nå av 10 stykker, representanter fra de fem største medlemsorganisasjonene samt fem valgte organisasjoner. – Man kan kanskje tenkte at gruppen var for stor til at den kunne bli styringsdyktig og jobbe effektivt, men tvert i mot skapte dette lojalitet, trygghet og samhold i KNFF, forteller Flateby. – Vi var også enige om at alle forsikringsavtalene skulle ut på anbud med jevne mellomrom, og det gjorde at avtalene hele tiden ble revidert og tilpasset medlemmenes behov. Nye avtaler kom også til, fortsetter han. – Blant annet fikk vi avtaler om Yrkesskadeforsikring og eksisterende pensjonsavtale ble fornyet og utvidet til en avtale om kollektiv tjenestepensjon hvor kirkesamfunnene kunne velge ulike nivåer.

Erik Willberg 15 år i KNIF – Jeg har vært markedssjef i KNIF Innkjøp fra sommeren 2014. Før 2008 hadde vi både innkjøpsavtaler og forsikringer sammen. Da jobbet jeg med begge deler. Gjennom alle disse årene har jeg hatt mye kontakt med medlemmene, og det

10

Foto: Thinkstock

En god avtale på Storhusholdning gjorde at mange leirsteder kunne selge rimelig iskrem til leirdeltakere over hele landet

Denne avtalen ble gjort med Gjensidige og bidro til en betydelig forbedring av betingelsene. Etterhvert ble det også behov for tingforsikringer, for eksempel på bil. Ikke bare forsikring Fra 1995 ble det inngått innkjøpsavtaler på andre områder enn forsikring. Internatskolene, leirstedene, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen drifter store institusjoner, og man inngikk avtaler på storhusholdning og fyringsolje. Etterhvert kom det også avtale på banktjenester. En annen avtale som fort ble veldig viktig var rekvisita og forbruksmateriell. Deretter kom det på løpende bånd avtaler på kopimaskiner, telefoni, hotell, reiser, og ikke minst strøm da markedet ble frigitt. Disse innkjøpene ble organisert i I Kristen Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF). – En liten detalj som ble ganske viktig i storhusholdningsavtalen var faktisk iskrem, forteller Torgeir Flateby. – En god underavtale gjorde blant annet at mange

er fortsatt min viktigste oppgave: Å ha mest mulig kontakt med de som er brukere avtalene våre. Vi jobber også tett med samarbeidspartnerne om å gjennomføre markedsaktiviteter i sammeheng med avtalene. – KNIF har vært i kraftig utvikling hele veien, fra den første spede begynnelsen til Knif Trygghet Forsikring ble etablert. Det fødes

svært få nye skadeforsikringsselskap i Norge, så det er noe ganske spesielt. – Fremover tror jeg at vi mer enn noen gang må være relevante for våre medlemmer. Selv om det er jubileum har vi aldri hatt mer på blokka og så mye å snakke om. Det lover godt også for de neste 30 årene.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


leirsteder kunne kjøpe billig iskrem og selge til barn på sommerleir. Fantastiske år – Jeg var med i syv-åtte år, og det var fantastiske år, sier Torgeir Flateby. – Det var utrolig spennende å være med på å etablere et så omfattende innkjøpsfelleskap. Noe av det siste jeg var med på var å slå sammen KNFF og KNIF til KNIF. Da jeg forlot skuta i begynnelsen av 1998 var det 6-7 årsverk i KNIF. Jeg føler at jeg har fått delta i noe stort. Ikke minst ble kvaliteten på avtalene bedre og bedre etterhvert som vi fikk flere medlemmer og kom i bedre posisjon for forhandlinger. – Underveis mistet vi aldri visjonen av syne. Ved å bidra til lavere kostnader for våre medlemmer, ble det mer penger igjen til det som er organisasjonens kjernevirksomhet, avslutter Torgeir Flateby. De siste 16 årene I 1999 kommer Torbjørn Ribe inn som daglig leder. Samme år skifter KNFF navn til KNIF. Navneskiftet var en konsekvens av at man i tillegg til forsikring hadde fremforhandlet avtaler på et bredt spekter av varer og tjenester. Vi ser konturene av et KNIF slik det ser ut i dag, men forsikringer og øvrige avtaler er fortsatt samlet i samme selskap. I 2001 går man ett skritt videre da forsikringsavtalen med Sparebank 1 sies opp og KNIF oppretter egen for-

sikringsordning. Underveis vokser organisasjonen seg sterkere, og i 2005 har sekretariatet 21 medarbeidere som forvalter en egen forsikringsordning samt 23 avtaler på andre varer og tjenester. I 2005 har også etisk handel blitt et viktig tema i samfunnsdebatten, og alle KNIFs samarbeidspartnere må underskrive en tilslutning om etiske retningslinjer i tillegg til den vanlige samarbeidsavtalen. Med KNIFs fundament i de kristne verdier er det viktig å vise at man lar hensynet til enkeltindividet spille en rolle, også i mer fattige deler av verden. Forsikringer er fortsatt en grunnpilar i KNIFs virksomhet, og i årene fra 2005 til 2008 jobbes det med å utvikle og finne en god organisasjonsform for forsikringsdelen. Det ender med at man i 2008 skiller ut forsikringsvirksomheten i et eget selskap, KNIF Trygghet Forsikring AS. Oddvar Vik går inn som administrerende direktør. Torbjørn Ribe fortsetter som direktør for KNIF Innkjøp frem til 2014 da dagens direktør Fridtjof Leif Gillebo tar over stafettpinnen.

Torbjørn Ribe Torbjørn Ribe var direktør i KNIF fra 1999 til 2014. I denne perioden valgte styret blant annet å gjennomføre en profesjonalisering av sekretariatet. Mye av dette kom på plass takket være Ribe. Torbjørn Ribe har en visjonær evne og er aldri redd for å tenke stort. I de drøye 15 årene han var direktør, var Ribe en av de viktigste drivkreftene frem mot dagens KNIF.

I jubileumsåret står KNIF som organisasjon sterkere en noen gang. Ikke bare lever idéen til Øyvind Ødegård og Anders Tho videre, den er innarbeidet i KNIFs ryggrad gjennom visjonen: Lavere kostnader til nødvendige innkjøp gir mer penger til evangelisering, misjon og diakoni.

KNIF Innkjøps medarbeidere i jubileumsåret, f.v.: Erik Wilberg , Gunnar Husan, Kjell Holmqvist, Jan Tore Risdal, Cecilia Sbertoli, Kåre Hegle, Jofred Nesje, Unni Beate Andreassen, Heidi Einarsen Hagen, og Fridtjof Leif Gillebo. Haavard Pytte og Bjørn Magne Heier var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Jan Tore Risdal 1 år i KNIF

– Jeg har jobbet i KNIF siden januar 2014 som rådgiver på samfunn og kommunikasjon. I tillegg jobber jeg med etisk handel samt politisk påvirkning. Tidligere jobbet jeg en del år i KRIK, men hadde lyst til å gjøre noe annet. Jeg hadde lyst til å lære

nye ting samtidig som jeg fortsatt ønsket å jobbe i nær tilknytning til kristen-Norge. – I arbeidet med politisk påvirkning, står Frivillig Norge sentralt. Det er den store lobbymuskelen. Både gjennom dem og mer direkte jobber vi inn mot myndighetene på områder som påvirker medlemmene våre.

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

– Jeg er mye på reise og møter medlemmene. Hører hva de har behov for og informerer om hvordan avtalene kan brukes. Det er veldig gøy å møte organisasjoner og skoler, og det er spennende å jobbe med de politiske rammevilkårene. Det gjør at man kan se både detaljene og det store bildet på en unik måte.

11


Oddvar vik Oddvar Vik er administrerende direktør i Knif Trygghet Forsikring AS og har vært i stillingen siden 2007. Vik har jobbet i KNIF siden 1998 og har hatt ulike roller i organisasjonen. Han var kontorsjef fra 1998 til 2001 og assisterende direktør fra 2001 og frem til 2007. Han var også konstituert direktør en kortere periode i 1999.

”Det som driver oss er ønsket om å skape verdier for kristen-Norge”

Når temaet er forsikring berører vi selve nerven i KNIF. Da innkjøpsfellesskapet ble etablert for 30 år siden, var det forsikringer som var utgangspunktet. I alle årene siden har forsikring stått sentralt selv om organiseringen rundt forsikringstilbudet har endret seg. I jubileumsåret fremstår Knif Trygghet Forsikring AS som et selvstendig selskap med konsesjon for full forsikringsdrift, og ikke minst en klar strategi for veien videre Administrerende direktør Oddvar Vik forteller om hva som ligger til grunn for Knif Trygghets virksomhet: – Forsikring passer som hånd i hanske med KNIFkonseptet. Grunntanken bak forsikringer er jo nettopp at man er del av et fellesskap. Man danner en gruppe hvor alle gir et bidrag og den som blir utsatt for en skade får en utbetaling. I vårt tilfelle handler det om gruppen kristen-Norge – en relativt homogen gruppe med lav risiko. Den lave risikoen er vurdert ut fra at man har en gruppe som er opptatt av å ta vare på sine eiendeler. Man er glad i menighetshuset eller kirken i større grad

12

enn det som vil være tilfellet ved vanlig næringsvirksomhet. Samtidig står man ovenfor en enklere type virksomhet med mindre risikoutsatt drift. Forsikringsobjektene er som regel oversiktlige og dermed fordelaktige å samle i en gruppe. Derav den lave risikoen. En gruppe som representerer en bedre risiko gjør også utslag på premien. – Forutsetningen for et fungerende innkjøpsfellesskap er selvfølgelig at man kan levere en lavere premie. Sist, men ikke minst er det større sannsynlighet for gode resultater når det er lav risiko.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Forsikring – grunnpilaren i KNIF

– Til tross for lave premier er vi blant de beste i bransjen når det gjelder skaderesultater. Når vi isolerer en gruppe med lavere risiko og som i tillegg har lavere utbetaling på skader, sier det seg selv at det gjør positive utslag på premien. I tillegg sikrer man de verdiene som blir til overs når kostnadene er betalt. Overskuddet går tilbake til kristen-Norge, sier Oddvar Vik Primærmålgruppen er KNIFs medlemsmasse, samt ansatte og frivillige hos medlemmene, og de ser et stort potensiale i gruppen ansatte og frivillige. Knif Trygghet har 4 500 privatkunder og i underkant av det samme antallet organisasjonskunder. Privatkunder må enten være ansatte, frivillige eller tillitsvalgte hos medlemmer i KNIF-systemet. Men det settes ikke krav til omfanget av frivilligheten. Betydelige verdier – Forsikring handler om risikostyring, og vi har kontinuerlig fokus på å bli bedre på risikostyring. Vi overtar risiko fra kundene våre og forvalter den. Da må vi også forvalte mye verdier over tid, og dette må vi være gode på. Fra 2016 iverksettes et nytt europeisk regelverk som gjør at vi løfter oss mange hakk

i forhold til risikostyring. Det gjør at vi også kan være enda mer konkurransedyktige på pris. Det er en klar forventning fra kristen-Norge om at vi skal kunne tilby svært gode priser, fortsetter Vik. Forsikring handler om store verdier i innbetalte premier, og dermed mulighet for å ta ut store overskudd. Forvaltning av verdiene står derfor sentralt. I 2014 hadde Knif Trygghet et premievolum på 300 millioner kroner som genererte et overskudd på 30 millioner kroner før skatt og ekstra bufferavsetninger. Et overskudd som tilfaller kristen-Norge. En vesentlig del av overskuddet er avkastning på selskapets finansforvaltning. For 2014 snakker vi om nær 17 millioner bare i finansinntekter. – Dersom Knif Trygghet ikke hadde vært et eget selskap med egen konsesjon, hadde disse pengene gått til eiere av andre forsikringsselskap, forklarer Oddvar Vik. Skadeforebygging står sentralt Knif Trygghet Forsikring AS jobber aktivt med skadeforebygging i kirkene. Mange kirkebygg og menighetshus har et alt for lavt nivå når

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Knif Trygghet i korte trekk • 29. januar 1985: Fem personer samles til et informasjonsmøte med målsetting om felles innjøp av forsikringer til kristne, frivillige organisasjoner i Norge • 1. juli 1985: 30 organisasjoner inngår en avtale med Vesta om felles forsikringsordning for sine bygningsmasser • 1986-89: Flere forsikringspakker kommer på plass, bla. Yrkesskadeforsikring i Storebrand i -89 • 1989-93: Fokus på skadeforebygging og gjennomføring av kurs over hele landet • 1. januar 1992 Eiendomsforsikringene flyttes fra Vesta til Ansvar Varde

13


Knif Trygghet i korte trekk • Januar 2001 KNIF oppretter en selvadministrerende forsikringsordning med betegnelsen Knif Trygghet • Januar 2005 KNIF får i oppdrag å administrere forsikringsordningen «KA Kirkebygg-forsikring»

• 26. april 2007

Knif Trygghet etableres – eneste aksjonær er KNIF

• 27. april 2007

Knif Trygghet gis konsesjon til forsikringsvirksomhet, samt at KNIF godkjennes som kvalifisert eier (24,99%)

• 7. mai 2007

Aksjeemisjon besluttes – KNIFs medlemsorganisasjoner blir aksjonærer. Oddvar Vik konstitueres som adm. dir. Besluttes å ta opp NOK 22 mill. i ansvarlig lån

• 16. august 2007

Ekstraordinær generalforsamling – første ordinære styrevalg

• 1. januar 2008

Full drift. Overføring av forsikringsportefølje fra KNIF til Knif Trygghet

det gjelder brannvarsling og sprinkelanlegg. For å fortsatt opprettholde den lave risikoen blant selskapets forsikringstagere er skadeforebygging en kritisk suksessfaktor i årene som kommer. Veien videre – Fra etableringen som eget selskap i 2007 har Knif Trygghet vært i en oppstartsfase frem til nå, forteller Oddvar Vik. – Men, nå er organisasjonen og rutinene på plass. Systematikk og struktur er viktig innen forsikring, og vi er veldig fornøyd med status.

– Overskuddet fordeles på aksjonærene, og fordi aksjonærene utelukkende er kristne organisasjoner går 100 prosent tilbake til dem. Resultatet er en verdiskapning på flere nivåer: Mindre utgifter til forsikringspremier, utbytte på aksjer utbetalt direkte og økt verdi for aksjonærene gjennom verdiakkumulering i selskapet. Det er faktisk tre ting på én gang, avslutter Oddvar Vik, administrerende direktør i Knif Trygghet Forsikring AS.

– Herfra skal vi fortsatt bygge stein på stein, og vi skynder oss langsomt. Vi utvikler selskapet ut fra en forutsetning om at videre vekst skal være god, men kontrollert. Vi ser et stort potensialet innenfor privatforsikring, fortsatt potensiale innenfor organisasjonsforsikring samt ut mot agenter. Langsiktig, stabil, økende, da er vi der vi ønsker å være. – Samtidig er det viktig for oss å hele tiden huske på at vi er til for kristen-Norge. Det kunne selvfølgelig vært spennende å jobbe ut mot andre målgrupper for å skape hurtigere vekst, men det skal ikke gå på bekostning av vår kjernegruppe. Denne gruppa skal håndteres først og pleies på beste måte. Ansatte, tillitsvalgte og frivillige kommer som andre prioritet, og til slutt kommer eventuelle andre kundegrupper. Drivkraften bak det hele – Det som driver oss er at vi ønsker å skape verdier for kristen-Norge. Ikke bare gjennom besparelse på kostnader til forsikring men også gjennom til å skaffe frisk kapital, forklarer Vik.

Hurra for KNIF!

”Pudae lautempos invellam fugia comnimus sequas ut alit aspeliq Vi i Fjordkraft sender gratulasjoner til dere i KNIF uibus,varme culparumquae og til alle kundene som nyter godt av vårt samarbeid. pe poresed quibus.” Takk for tillitten. Vi ser frem til de neste 30 årene!

14

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Leverandør av IT til KNIF´s medlemmer. TA KONTAKT MED ITET AS PÅ POST@ITET.NO, ELLER TELEFON 400 00 400

iTet.no

! T E H Y N snr:

PRØV SUN PROFESJONELL

– vår beste tablett noensinne!*

* Lilleborg Profesjonells portefølje

Staple

7 12805

Spesielt egnet for alle oppvaskmaskiner i storhusholdningsmarkedet.

Annonse_SunProfesjonell_Knif_184x135,5.indd 1 jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

26.01.15 14.30 15


tema: XRM Thorgeir Nybo forvaltningssjef i Frelsesarmeen

Store muligheter for bedre beslutninger Frelsesarmeen og KNIF jobber sammen med systemleverandøren Xledger om å utvikle et web-basert system for håndtering av medlemsinformasjon, kursdeltagere, givere og abonnenter. Frelsesarmeen, som har rollen som pilot i prosjektet, ser store muligheter for at systemet vil gi et bedre og riktigere beslutningsgrunnlag i fremtiden. Noen ganger kan det være små tilfeldigheter som setter i gang omfattende endringer. KNIFs arbeid med utviklingen av et nytt XRM-system startet slik. I april 2014 møtte forvaltningssjef Thorgeir Nybo hos Frelsesarmeen utviklingssjef Kåre Hegle hos KNIF. Hegle kommer inn på idéen om å utvikle et utvidet CRM-system som dekker frivillige organisasjoners behov for å håndtere medlemsinformasjon. På den tiden hadde Frelsesarmeen et CRMsystem som ikke fungerte tilfredsstillende, og et tilfeldig møte

Kort om CRM og XRM

Customer relationship management (CRM) er et system som administrerer bedriftens kontakt med nåværende og fremtidige kunder. Ofte involverer det en digital plattform for å organisere, automatisere og synkronisere salg, markedsføring, kundeservice og service. Kilde: www.en.wikipedia.org. XRM er en videreføring av CRM. X’en

16

endte med en intensjon om å jobbe sammen om en løsning. I mai kom Fridtjof Leif Gillebo inn som ny direktør i KNIF Innkjøp og fikk umiddelbart forståelse for problemstillingen. – Vi var nok i utgangspunktet rastløse og engstelig for at det skulle bli en lang prosess, forteller forvaltningssjef Thorgeir Nybo. – Men i løpet av tiden fra april og frem til nå har vi kommet godt i gang. KNIF har valgt å gå for en web-basert plattform som utvikles av systemleverandøren Xledger. Frelsesarmeen har fått

er lagt inn fordi systemet omfatter mer enn kundebehandling. Enten det er lag, organisasjoner eller menigheter har disse tilknytning til enkeltpersoner som man ønsker å registrere i et felles system. De aller fleste KNIF-medlemmer forvalter dette på et eller annet nivå, i mer eller mindre gode løsninger. Med XRM får man ett system som viser hvem som støtter oss, hvem skal vi kon-

takte, hvem kontakter oss, hvilke ressurspersoner vi har, hva arrangerer vi. Hva er den oppsummerte gevinsten av det vi driver med på et bredere nivå enn bare regnskapstallene. XRM-systemet vil også få en tilknytning til et regnskapsprogram. Plattformen som er valgt er at det bygget på et regnskapsprogram og har en standardisert løsning på det. Dermed kan det også kobles til andre systemer for eksempel VISMA.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


rollen som pilot i prosjektet og sammen med KNIF og Xledger har vi hatt noen konsolideringer underveis. Parallelt har KNIF gjennomført en kartlegging av behovet hos de øvrige medlemmene samt satt ned en referansegruppe. – Det at man har valgt en web-basert løsning er en stor fordel for oss, fortsetter Nybo. – Systemet skal brukes i hele vårt territorium som omfatter Norge, Island og Færøyene. Det får vi nå tilgang til uten de store installasjonen. Implementeringen i Frelsesarmeen – Internt har vi har blitt utfordret på organisasjonsmessige endringer. I forbindelse med XRMsystemet skal en del funksjoner sentraliseres og samles i et kundesenter som kan betjenes av flere. Det skaper en mer fleksibel løsning som gjør at flere kan jobbe inn mot samme system når det er stor aktivitet eller behov for overlapping. Vi skal også kunne bistå alle enhetene i vårt territorium. – I dag har vi et CRM-system hvor flere jobber parallelt. Med den nye løsningen skal alt arbeidet koordineres inn i samme base. Samtidig jobber vi med muligheten for å gå over til Xledgers regnskapssystem slik at vi får både økonomi og medlemsadministrasjon på samme plattform. Da kan vi hente all

informasjon fra samme system, og får et helt unikt beslutningsgrunnlag, forklarer Thorgeir Nybo. Nybo forteller videre at Xledger er i full gang med utviklingen av systemet. Intensjonen er at første etappe skal være ferdigstilt midt i mars 2015. Implementeringen av fase 1 blir i april-mai. Deretter kommer flere moduler på plass utover året. Våren 2016 vil ”Min side-modul” komme på plass som den siste. – Jeg ser frem til å få denne type beslutningsgrunnlag som vi kan hente ut av systemet. Tidligere har vi vært gode på å samle inn data, men i mindre grad benyttet dem som beslutningsgrunnlag. Vi har vært gode på å fortelle kvalitative historier enn å hente inn tall for å belyse endringer i for eksempel innsamlede midler, sier Nybo – Hvis jeg skal prøve å beskrive hvordan det er å jobbe med prosjektet, så føles det omtrent som når de første charterturistene dro på ferie til Syden og kom hjem og fortalte hva de hadde sett. Da var det noe helt nytt som ingen hadde sett før. Vi vet heller ikke hva vi har gått glipp av, men aner store muligheter for bedre beslutningsgrunnlag fremover, avslutter Thorgeir Nybo som er forvaltningssjef i Frelsesarmeen.

frelsesarmeen Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved å tilby suppe, såpe og frelse. Frelsesarmeen i Norge er organisert sammen med Island og Færøyene. Frelsesarmeen ble grunnlagt i 1865. I Norge driver Frelsesarmeen: • 105 korps (menigheter) • 57 sosiale institusjoner • 6 divisjonshovedkontorer ( ”bispedømmer”) • 1 frivillighetssentral • 3 skoler • 4 heleide aksjeselskap (Fretex, Frelsesarmeens eiendommer, FA-Gjenbruk og Grimsrød Eiendom) • 42 Fretexbutikker • 1 400 innsamlingsbokser

Frelsesarmeen om KNIF – Frelsesarmeen var en av aktørene som var med å etablere KNIF, og helt siden starten har vi vært en stor og aktiv eier. Det har vi en intensjon om å fortsette med, svarer forvaltningssjef Thorgeir Nybo på spørsmålet om det generelle arbeidet med KNIF.

har forbedringspotensiale går vi i dialog på det. Vi opplever at KNIF er lydhøre for våre innspill. – Totalt sett er vi godt fornøyd med KNIF-samarbeidet både i XRM-prosjektet spesielt og generelt for de øvrige avtalene, avslutter Thorgeir Nybo.

– Frelsesarmeen har alle forsikringer hos Knif Trygghet, og har nettopp gjort avtale om en omfattende personalforsikring. I tillegg har vi all eiendomsforsikring og er i ferd med å flytte alle bilforsikringer dit. Utover det bruker vi KNIFs innkjøpsavtaler på strøm, telefoni samt noe på storhusholdning og reise. Sist, men ikke minst bruker vi bankavtalen som fungerer svært godt for oss. Nybo forteller at de i tett dialog med Sparebanken Sør har fått til en konsernlignende avtale hvor alle korpsene har samlet sine konti på et sted. Det betyr at man har fått flyttet betydelige midler inn i et bankopplegg som er skreddersydd for Frelsesarmeen. Det gjør det enklere å administrere og bruke. – KNIF Innkjøp er en god medspiller som utfordrer oss og det setter vi pris på. Vi har gjennom årene fått besparelser på to områder, lavere innkjøpspriser og tilbakebetalt bonus. Dersom det er avtaler som

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

17


tema: XRM

Et viktig styringsverktøy Bjørn Magne Heier sitter som koordinator/prosjektleder og rådgiver for XRM-prosjektet hos KNIF Innkjøp. Han har både ansvaret for dialogen mot systemleverandør i tillegg til en rådgivende rolle inn mot Frelsesarmeen. Bakgrunnen for samarbeidet mellom KNIF, Xledger og Frelsesarmeen er at KNIF så potensialet i å gå sammen med Frelsesarmeen om å utvikle et bredere CRM-system. KNIFs så selvfølgelig muligheten for at langt flere medlemmer kunne ha behov for et slikt system. – Generelt sett tror jeg våre medlemsorganisasjoner har godt av å bli litt bedre på kundebehandling. Det handler om å bli mer profesjonell. Betydningen av XRM-verktøyet inn i organisasjonene har vokst de de siste årene. Organisasjonene trenger en partner som kan ivareta denne typen sensitiv informasjon, sier Bjørn Magne Heier. – Dessuten har ledelsen behov for et styringsverktøy, fortsetter han. Systemet bygges opp rund fire hovedbolker: Gaver, medlemsforvaltning med rapportering, registrering av lag og foreninger, kurs og arrangementer, og abonnement. Ressurser/verv/roller blir også en av hoveddelene i systemet. ”Min side”-funksjon gjør at medlemmene kan styre sine egne data.

gen ute hos brukerne er også en web-løsning. Nettopp fordi det er så stort og berører mange områder er det viktig å velge en leverandør som har fleksibilitet, men med fokus på standardisering. Xledger på sin side har vært tydelige på at de ønsker en partner som KNIF for å få til en forretningsmodell som blir gunstig for brukerne.

BJØRN MAGNE HEIER Bjørn Magne Heier er hentet inn som XRM-konsulent hos KNIF og jobber dedikert med utvikling av XRM-systemet. Heier er også ansatt som IKT-leder i NLM hvor han har vært siden 2006. Fra tidligere har han erfaring som selger og daglig leder i IT-bransjen, ambulansesjåfør, idéutvikler innen Grafisk fortellerteknikk og ungdomsarbeider.

– Vi har kommet så langt at systemleverandøren Xledger er i gang med utviklingen av selve systemet. I Frelsesarmeen jobber de parallelt med strukturering og omorganisering for å tilpasse seg en bedre systemutnyttelse, forteller Bjørn Magne Heier. – Hovedgevinsten med systemet er at det skal gi et godt styringssystem og at det skal hjelpe organisasjonen til å ta de riktige valgene. De aller fleste organisasjoner har mye å gå på det går det gjelder å utnytte denne typen systemer, fortsetter han. – På forsommeren 2014 hadde vi et møte hvor medlemmene var tilstede. Da ble det orientert om prosjektet og responsen var svært god. Det ble også bestemt at man skulle sette med en referansegruppe for prosjektet. Vi har en forventing om at dette skal bli veldig bra, avslutter Bjørn Magne Heier.

KNIF har bevisst valgt en systemleverandør som leverer i et webgrensesnitt. Selve kjernen i løsnin-

18

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Stolt ny leverandør for KNIF. Takk for tilliten!

www.norturaproff.no

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

19


tema: INNKJØP

Hvordan hente ut mer av avtalene? En kritisk suksessfaktor for KNIF-konseptet er at medlemmene i størst mulig grad bruker avtalene som er fremforhandlet. Det gir medlemmene reduserte kostnader samtidig som samarbeidspartnerne får større omsetning. Dermed får KNIF et godt utgangspunkt for å forhandle enda bedre avtaler som gir medlemmene enda lavere kostnader. Resultatet er en positiv spiral. Men, hvordan får man til dette i praksis?

KNIF Innkjøp er et innkjøpsfellesskap bestående av nærmere 70 medlemsorganisasjoner og 5000 innkjøpende enheter, som får tilgang til å gjøre fordelaktige innkjøp innenfor nærmere 40 avtaler. Det som er viktig for KNIF, er at avtalene brukes av medlemmene. KNIF er ikke et tradisjonelt konsern hvor man kan pålegge medlemmene å bruke en avtale. Bruken er basert på frivillighet. Derfor kan heller ikke KNIF garantere omsetning når man forhandler med samarbeidspartnere. Kåre Hegle er forhandlings- og utviklingssjef hos KNIF Innkjøp og et av hans fokusområder er innkjøpspolicy. – Våre medlemsorganisasjoner, våre samarbeidspartnere og KNIF danner til sammen et triangelforhold, forteller Hegle. – For at innkjøpsfellesskapet skal fungere optimalt for alle parter, er det en forutsetning av innkjøpsavtalene benyttes i størst mulig grad. Derfor jobber KNIF sammen med samarbeidspartnerne inn mot medlemmene for å legge bedre til rette for at avta-

20

lene faktiske brukes. Vi jobber målrettet inn mot hovedorganisasjonene som deretter kan legge føringer for sine underorganisasjoner. – Hvordan kan dere sammen med oss legge bedre til rette for at avtalene faktisk brukes? Det å få fullt utnyttelse av KNIF-avtalene – det er der det begynner, fortsetter han. Kåre Hegle forteller at noen forutsetninger må være på plass. Først og fremst må avtalene være gode. KNIFs innkjøpsavtaler må kunne utkonkurrere andre aktører i samme produktgruppe. Det må man også kunne dokumentere ovenfor medlemmene. Deretter må det gå ut riktig informasjon til alle medlemsenhetene, slik at de får hjelp til å bruke avtalene på best mulig måte. Det bør også legges føringer fra sentralleddet i organisasjonene om at KNIF-avtalene skal brukes. Dette kombineres med at hovedorganisasjonene tilrettelegger for samordnede innkjøp. Summen av dette blir en innkjøpspolicy.

Kåre Hegle Kåre Hegle er forhandlingsog utviklingssjef i KNIF Innkjøp. Han begynte i en prosjektstilling juli 2011. Fra tidligere har Hegle erfaring fra ulike lederstillinger både i næringslivet og frivillig sektor, blant annet som direktør i Orkla Media og Amedia i en tiårsperiode.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


– I praksis opplever vi at det tilrettelegges i ulik grad hos organisasjonene. Enkelte sier for eksempel: Vår innkjøpspolicy er vårt medlemskap i KNIF. Vi ønsker at alle enheter i vår organisasjon bruker KNIF Innkjøp, forteller Kåre Hegle. KNIF har bistått medlemmene med ulike opplegg for implementering av en samordnet innkjøpspolicy ut fra medlemmenes ønsker og behov. KNIFs bidrag er å beskrive status quo. Hovedorganisasjonen kan for eksempel få informasjon om hvor mange enheter som handler og hvor mye de handler for. Hvilke enheter handler ikke, men burde handlet. Ut fra det trekker man opp noen linjer for hvordan man jobber videre og hjelper medlemmene til å se potensialet for ytterligere besparelser. Da kan vi også estimere eksempler på konkrete besparelser. Det virker i praksis! – Etter 30 år har vi rikelig med dokumentasjon på at det faktisk virker, fortsetter Hegle. – Gjennom avtalen på rekvisita- og forbruksmateriell vil en enhet som kjøper for 200 000 kroner i året spare 50 000 på å handle via KNIF-avtalen. For en organisasjon som driftes basert på innsamlede midler er dette ganske mye penger. Dersom man sier nei til en slik besparelse gir det et signal om relativt dårlig forvaltning av inntektene.

Ikke bare en økonomisk gevinst – Besparelser i kroner og øre er en ting, men det handler også om besparelsen av arbeid. Uten KNIF må alle enheter finne egne leverandører og inngå avtaler. Her kan de gå inn i fremforhandlede avtaler, fortsetter Hegle. – En annen gevinst ved å bruke KNIF-avtalene er at man unngår å ta juridisk risiko lokalt, og kan isteden tiltre juridisk ferdigforhandlede avtaler. Hvis problemer skulle oppstå så tar vi dette. – Et tredje element er at alle innkjøpere i stadig større grad må spørre hvordan man oppfyller krav til etikk og miljø. Gjennom KNIF-avtalene er dette tatt hånd om ved at vi kvalitetssikrer dette med hver enkelt samarbeidspartner. Det er tre aspekter vi er opptatte av og som er en del av den innkjøpspolicy våre medlemmer får gjennom KNIF. Det er viktig å poengtere at vi aldri glemmer den økonomiske gevinsten, men av og til må vi også ha fokus på andre tema en økonomi. Også i et innkjøpsfelleskap som KNIF, avslutter Kåre Hegle.

www.Impuls.no

Han forteller videre at hvor mye man vil spare varierer noe fra avtale til avtale, men KNIF kan dokumentere både gevinsten og potensialet ved

å benytte avtalene fullt ut. Beregninger viser at kostnadsbesparelsen for alle medlemmene beløper seg til omtrent 120 millioner kroner per år. Dette er en betydelig andel midler som dermed kan kanaliseres direkte til drift av medlemmenes kjerneområder.

Når vi sier ekspress, så mener vi ekspress! – best på ekstraservice

Hos ASKO er ingen utfordring for stor. Vi er til for deg, og det betyr at vi strekker oss langt for å gi deg akkurat den service du trenger. Har du behov for varer litt raskere enn normalt? – Da kan du stole på at ASKO gir deg det lille ekstra. www.asko-netthandel.no

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

21


KNIF Innkjøp gir oss trygghet Helt fra KNIF ble opprettet har Normisjon aktivt benyttet seg av de innkjøpsavtalene og ordninger som er fremforhandlet. Erfaringsmessig tar anbudsrunder mye tid. Det å overlate arbeidet til andre, profesjonelle aktører oppleves som tjenlig og riktig. Når vi i enkelte tilfeller selv erfarer at prisene som KNIF oppnår ligger godt under priser vi ellers ville hatt, gir det oss stor grad av trygghet. KNIF er en god samarbeidspartner som gir oss trygghet for at vi ikke betaler mer for tjenester vi allikevel må ha. Heia KNIF!

normisjon Normisjon er en evangelisk luthersk organisasjon og organiserer over 70 tusen personer over hele Norge, inkludert medlemmene i Acta - barn og unge i Normisjon. Normisjons visjon er Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Normisjons oppdrag er å plante og bygge lokale fellesskap lokalt i Norge og internasjonalt.

Trond Pladsen Administrasjonssjef i Normisjon

Glade for at KNIF finnes Danielsen skoler har gjennom 30 år benyttet seg av KNIFs mange avtaler både på forsikring, bank og innkjøp. Vi har erfart at vi sparer både tid og penger og har tillit til at KNIF velger de beste og billigste samarbeidspartnerne.

Egill danielsenS stiftelse Danielsen er en kristen friskolebevegelse med i alt 8 skoler: Barneskole, ungdomsskoler, videregående skole og voksenopplæring. Danielsenskolene har en tydelig kristen basis for hele virksomheten og ønsker å synliggjøre et kristent perspektiv på livet.

Danielsen skoler er glad for at KNIF finnes, både KNIF Innkjøp og Knif Trygghet Forsikring AS. Bernhard Belt Administrasjonsleder, Egill Danielsen Stiftelse

En uvurderlig hjelp i vårt arbeid Da 14 stiftelser av familievernkontoret fusjonerte til Stiftelsen Kirkens Familievern våren 2011, ble KNIFs avtale med Sparebanken Sør til uvurderlig hjelp. Avtalene på banktjenester og renter som KNIF har fremforhandlet, har gitt oss økonomiske fordeler. Men det beste med denne avtalen oppleves å være den service som gis av Sparebanken Sør; rask og strukturert oppfølging, evne til å finne gode løsninger og vennlighet. De samme gode egenskapene som vi opplever å møte hos KNIF-ansatte. En stor takk for at KNIF er der og har ansatte som ser medlemmenes behov, fremforhandler gode avtaler, har samfunnskontakt og øser av sine kunnskaper og sitt nettverk.

B AT E S U N I T E D

kirkens familievern Stiftelsen Kirkens Familievern ble etablert i 2010. Stiftelsen tilbyr veiledning og råd til familier i vanskelige situasjoner i tillegg til at de jobber forebyggende. Stiftelsen har 11 lokalkontor over hele landet. Alle kontorene har driftsavtale med Staten.

Benita Christensen Direktør, Stiftelsen Kirkens Familievern

GOD SMAK

Farmer’s Coffee er en høykvalitetskaffe av 100% Arabica-bønner. Den kjennetegnes av sin fine syrlighet og gode fylde.

GOD SAK

rer Gratule -års med 30 et! jubile 22

Farmer’s Coffee er Norges mest solgte Fairtrade-kaffe. Ditt kjøp bidrar til bedre arbeidsvilkår og tryggere sosiale forhold for arbeidere i fattige deler av verden. Les mer om hvordan Fairtrade hjelper småprodusenter av kaffe på www.farmers.no JOH. JOHANNSON – kjent for god kaffe siden 1866 www.farmers.no

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Vi gratulerer KNIF med 30 års jubileet! Vi er stolte av å ha vært med på reisen! Vi takker alle våre KNIF-kunder for samarbeidet gjennom mange år.

”... det beste med denne avtalen oppleves å være den service som gis av Sparebanken Sør; rask og strukturert oppfølging, evne til å finne gode løsninger og vennlighet.”

...og mange flere

Benita Christensen Stiftelsen Kirkens Familievern www.sor.no | tlf. 09200

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

23


En opplagt samarbeidspartner

STOLT LEVERANDØR AV PENSJON TIL KNIF I 30 ÅR.

07 Sør 36348

Solborg Folkehøyskole har hatt kontakt med KNIF Innkjøp gjennom mange år, men det er først de siste årene vi har hentet ut et større potensiale gjennom avtalene. I forbindelse med skifte av bank valgte vi Sparebanken Sør. Da benyttet vi oss av KNIFs bankavtale og fikk betingelser som vi er svært godt fornøyde med. Vi benytter oss også av KNIF-avtalene på innkjøp av næringsmidler. Med 150 elever på boende på internat er det mye å hente her. Tidligere kjøpte vi næringsmidler gjennom andre avtaler, men etter en dialog med KNIF har de utarbeidet avtaler som fungerer veldig bra for oss som en stor innkjøpsenhet.

G Travel (tidl. Via Egencia Sørlandet) KNIF sitt trofaste reisebyrå gjennom snart 30 år KONTAKT OSS: Tlf: 37 25 38 60 – Aid.no@gtravel.no Tlf: 37 25 38 50 – Groups.no@gtravel.no

Vi på Solborg er svært godt fornøyd med at KNIF lytter til våre behov og har klart å sy sammen avtaler vi er tjent med. Med den verdiprofilen KNIF har er det også helt naturlig for oss å inngå et samarbeid med dem.

Kjell Konstali Rektor, Solborg Folkehøyskole

Våre kontorer:

Solborg folkehøyskole 24

Solborg Folkehøyskole eies av Normisjon. Skolen har vært i drift siden 1913 og holder til i Stavanger. Solborg Folkehøyskole har et bredt fagtilbud innenfor temaer som idrett, foto, mote, design, musikk og scene. Skolen har ca. 150 elever.

Arendal - Kristiansand - Haugesund - Oslo - Bergen - Rio De Janeiro Houston - Aberdeen - Shanghai - Singapore - Manila

G Travel Norway as Postboks 11 – 4661 Kristiansand – Tlf: 38 79 98 00

www.gtravel.no

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


En forutsetning for å nå våre mål I 2006 flyttet vi inn i gamle Ulstein Radisson SAS Hotell. For å finansiere kjøpet måtte vi låne en del penger, og forutsetningen for at vi skulle klare å drifte lånet var at skolen måtte vokse. Det ga oss noen år med røde tall og dermed dårlige vilkår for å gjøre nødvendige endringer på bygget for å få til denne veksten.

sunnmøre folkehøgskule

Gjennom vår tilknytning til Norges KFUK-KFUM kom vi i dialog med KNIF Innkjøp og fikk en helt ny avtale med Sparebanken Sør. Etter en ny samtale med banken kunne vi vise at det også var mulig å realisere en utbygging. Vi gjorde om til serielån og betalte allikevel ikke mer en vi hadde gjort tidligere. Det at vi er med i KNIFs innkjøpsfellesskap, gjorde at vi fikk fremforhandlet en svært gunstig avtale.

Sunnmøre Folkehøgskule er en del av Norges KFUKKFUM. Skolens visjon er å hjelpe mennesker til en levende tro på Jesus. Skolen holder til i det gamle SAShotellet utenfor Ulsteinvik og har 132 elever. Skolen har et bredt fagtilbud innenfor temaer som musikk, dans, film og idrett.

Vi opplevde møtet med KNIF Innkjøp og Sparebanken Sør som veldig positivt. Man skulle kanskje tro at den lokale banken som kjenner oss ville gitt et bedre tilbud, men det var ikke tilfelle her. Det skulle en bank i Kristiansand og KNIF-kontoret til for å få til bedre vilkår. Vi er også stolte over å ha overholdt våre forpliktelser. Uten KNIF-avtalen hadde vi ikke kunnet snu driften fra negativt til positivt resultat og samtidig gjennomført et byggeprosjekt.

Arnt Ole Grimstad Rektor, Sunnmøre Folkehøgskule

HVORDAN SIKRE SITT ANSVAR I HENHOLD TIL MILJØ & SAMFUNN? Hvordan vet du at ditt forbruk er etisk og miljøvennlig? Dette gjør du best ved å alliere deg med leverandører med påvist kvalitet i alle ledd, god kvalitetssikring for innkjøp og produksjon, og høy fokus på miljøvennlige produkter. Staples Norway AS er sertifisert i henhold til ISO 14001 og ISO 9001, og jobber kontinuerlig mot målet om å bli Norges mest bærekraftige leverandør av forbruksrekvisita.

KNIF samarbeider tett med Staples, og gjør dermed jobben lettere for alle sine medlemmer.

Kvalitetsikring i henhold til miljø og samfunn handler om å ha gode systemer for kontinuerlig oppfølging av leverandører og samarbeidspartnere, og sikre kvalitet i produksjon og produkter. Den beste metode for å sikre etiske og miljøriktige produkter er samarbeid med leverandører hvor miljø og samfunnsansvar er i fokus. Miljøansvar handler om endring mot et mer bærekraftig forbruk, for kunder, leverandører og produsenter. Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle et miljøtilpasset produktsortiment, som gjør at våre kunder kan føre et bærekraftig forbruk. Hos Staples vil du finne et bredt sortiment av miljøvennlige produkter på over 2000 artikler. Vi har strenge kriterier for produkter som inngår i miljøkatalogen, og

101861_SEA_NO_ADV_KNIF_2015_e01_NO.indd 5 jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

arbeider kontinuerlig med utvidelse av sortimentet. Handler du fra Staples sikres du tilgang til et mer miljøvennlig forbruk. Vi setter miljøinnkjøp på agendaen, og hjelper våre kunder å bli mer miljøvennlige. Vi lar selv ord bli til handling, ved å målsette at 40 % av alt vi selger skal være miljømerket. Gjennom å bruke avtalen med Staples sikrer du dine interesser, og vi hjelper deg gjerne med veiledning og tilpasning av ditt innkjøp. Staples - Din partner for et miljøvennlig og etisk forbruk!

27/01/15 13:1325


Under lupen: Under lupen:Storhusholdningsavtalen

En sentral avtale gjennom mange år Unni Beate Andreassen og Torunn Fridell i samtale med Kjell Holmqvist om Storhusholdningsavtalen

Unni Beate andreassen Unni Beate Andreassen (1964) er senior rådgiver i KNIF Innkjøp. Hun har vært ansatt siden 2003 og jobber i dag med storhusholdning, med hovedfokus på avtalene og samarbeidspartnerne. I tillegg ivaretar hun også fellesfunksjoner i forhold til våre samarbeidspartnere.

Foto: Privat

Vi setter søkelyset på en av de eldste innkjøpsavtalene KNIF har, nemlig storhusholdningsavtalen. Siden «tidenes morgen» har det vært to damer som har hatt særskilt ansvar for denne avtalen. Første kvinne ut var Torunn Fridell. Hun forteller om mange års arbeid med en svært omfattende avtale.

Torunn fridell Torunn Fridell (1952) er senior rådgiver i Knif Trygghet Forsikring AS. Hun har vært ansatt i KNIF siden 1999.

– Aller først vil jeg si at grunnen til at jeg i det hele tatt søkte på jobb i KNIF, var at KNIF hadde et særskilt verdigrunnlag som jeg kunne identifisere meg med. Da jeg vel var ansatt i KNIF dukket ganske raskt spørsmålet opp om ansvaret for de ulike avtalene. Jeg fikk ansvaret for forbruksmateriell og storhusholdning, sier hun. – Det var veldig spennende å jobbe med storhusholdningsavtalen, og ikke minst var det givende å møte alle KNIF-medlemmene. På spørsmål om hva som var utfordringene på den tiden, forteller Torunn at det var nettopp dette med reisevirksomheten. Det var veldig morsomt, men kunne være utfordrende når det også skulle kombineres med administrativt arbeid. – Selv om vi fikk opprettet en faggruppe som besto av kjøkkensjefer fra ulike enheter, ble mye av arbeidet selvsagt mitt ansvar, forteller hun. For rundt ti år siden overtok Unni Beate Andreassen etter Torunn, og det er da naturlig å stille spørsmålet om mye har endret seg i løpet av disse årene?

26

– Det har vært store forandringer selv om kjernen er den samme. Avtalen er mer omfattende i dag, både når det gjelder antall samarbeidspartnere og brukere som benytter avtalen. Både Torunn og Unni Beate er enige om at medlemmene har en positiv holdning til avtalen. I sin tid måtte Torunn mer til daglig leder for å få innpass med storhusholdningsavtalen, mens Unni Beate forteller at kjøkkensjefene nå har en større og viktigere rolle. I dag er kjøkkensjefen mye mer en leder enn tilfellet var da Torunn jobbet med avtalen. Kravet til en kjøkkensjef er i dag mye større og omfattende, ikke minst på grunn av offentlige regelverk. Hva med fremtiden? Har storhusholdningsavtalen fortsatt noe for seg? Torunn og Unni Beate er helt samstemte i at det fortsatt er mer potensiale å ta ut. Begge er også enige i at en av de viktigste utfordringene vi står overfor, er om vi klarer å synliggjøre og kommunisere hvilke fordeler avtalen gir til medlemmene – Da snakker vi både om økonomi og ikke minst det verdigrunnlaget som avtalen bygger på, sider de. Unni Beate legger til: – På samme måte som Torunn er også jeg veldig opptatt av verdiene som ligger i bunnen for hele virksomheten til KNIF. Det spilte en avgjørende rolle for at jeg i det hele tatt begynte hos KNIF.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Samarbeidspartnere på Storhusholdningsavtalen

Alle som har behov for matvarer i større kvanta kan benytte denne avtalen. Mange grossister sørger for at varene kommer helt frem til avtalt leveringssted. Vi samarbeider med flere leverandører i markedet. Dette er KNIF Innkjøps samarbeidspartnere: • Bama • Baxt • Findus • Grilstad • Hennig-Olsen Is • Joh Johannson Kaffe AS • Lantmännen Unikbake • Lerum • Lerøy Sjømatgruppen • Mills • Møllerens • Nortura • Q Meieriene • Ringnes • TINE • Unil og Norsk Polar • Unilever Foodsolution • Vestfold Fugl

Vær med å nominér kandidater til Sareptaprisen 2015! Sparebanken Sør og KNIF Innkjøp vil også i år dele ut en pris til en person, organisasjon, institusjon eller forening som klarer “å få mye ut av lite”. Prisen er et kunstverk av Per Fronth Sammen med prisen følger et beløp på kr 100 000,Forslag sendes innen 15. mai til post@knif.no

TINE Partner er på nett – er du?

Trenger du tips om ernæring? Inspirasjon og oppskrifter til ukemenyen? Vi er eksperter på å kutte. Ikke bare kutte, men rense, skrelle, vaske, tørke, pakke og sous vide behandle også. Når produktene er ferskforedlede, kutter vi også svinnet og dermed blir også kostnadene kuttet. I tillegg hjelper vi deg med å kutte en del av produksjonen i ditt eget kjøkken.

Eller vil du holde deg oppdatert på hva som skjer i TINE og storhusholdningsbransjen? Alt dette – og mye mer - finner du på www.tinehandel.no TINE Partner er en samarbeidspartner for, og en leverandør av kvalitetsvarer til grossister, kantiner, hoteller, restauranter, offentlig sektor, skoler, fastfood-markedet med flere. TINE Partner er en del av TINE SA, morselskapet i konsernet TINE-Gruppa. Vi i TINE Partner gratulerer KNIF med sitt 30-års jubileum og ser frem til fortsatt godt samarbeid i årene som kommer!

Følg oss på: facebook.com/bamastorkjokken

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

27


Kort om våre avtaler KNIF Innkjøp har mange innkjøpsavtaler innen eiendom, reiseliv, finans, kontor og administrasjon, samt mat. Flere av innkjøpsavtalene kan også benyttes av ansatte i våre medlemsorganisasjoner. kan bestille billetter både gjennom KNIF sin samarbeidspartner på reisebyråtjenester og direkte fra flyselskapet. På vår nettside finner du både avtalekoden og informasjon om hvordan du oppretter din egen profil på flyselskapets nettside.

BANK BANK

Bankavtalen passer for våre medlemsorganisasjoner og ansatte, og er avtale med stordriftsfordeler. KNIF Innkjøp har forhandlet frem et helkundeprodukt med forutsigbare og gunstige vilkår. Bankavtalen har blitt en av de største avtalene innenfor KNIF. Våre kunder utgjør normalporteføljen i en middels stor sparebank, og er en prioritert kundegruppe med forhandlingskraft. Kundene får særskilt behandling og oppfølging i banken. KNIF Innkjøp sikrer løpende optimalisering av vilkårene.

REKVISITA OG FORBRUKSMATERIELL

KNIF har avtale REKVISITAOG med ledende leverandører innen rekvisita, rengjøringsprodukter, medisinsk forbruksmateriell, lyskilder, FORBRUKSMATERIELL servietter og stearinlys m.m. Det er gode avtalepriser på hele sortimentet, men i tillegg har vi en «Best pris-liste». Her har vi konsentrert oss om kvalitetsprodukter. Varene leveres fraktfritt og med 30 dagers betalingsbetingelse. Handler du i nettbutikken får du i tillegg ekstra rabatt.

BETALINGSTERMINALER

Gjennom denne avtalen får medlemsorganisasjonene gunstige ETALINGSTERMINALER

vilkår for både leie og kjøp av betalingsterminaler. For å kunne benytte denne avtalen, må man være kunde på bankavtalen.

HOTELL

HOTELL

BRANNALARM-LØSNINGER Vår leverandør tilbyr BRANNALARM

skreddersydde brannalarm-løsninger til blant annet kirker, bedehus og forsamlingshus. De jobber tett med konsulenter, forhandlere, installatører, forsikringsselskap og sluttbrukere for å kunne tilby den beste løsningen. De har også en komplett portefølje av sikringssystemer for verneverdige bygg som for eksempel eldre kirker.

Avtalen gir både organisasjoner og ansatte særfordeler i tillegg til gode rabatter. Blant fordelene kan nevnes adgang til å ta med ektefelle/ledsager uten tillegg i romprisen (ikke sommersesong og weekend), sen utsjekk på forespørsel, oppgradering av rom ved ledig kapasitet. I tillegg får du som KNIF-ansatt fordelskort med bonusopptjening. Kortet bestilles enten gjennom vår nettside eller direkte til hotellkjeden. Husk å oppgi at du skal ha KNIF sine betingelser.

KAPITALFORVALTNING BREDBÅND

Med denne avtalen kan medlemsorganisasjonene investere innenKAPITALFORVALTNING for en bred portefølje av gode og kvalitetssikrede fond, fra rente-

Vår samarbeidspartner er Norges største leverandør på fiber og BREDBÅND

dekker en stor del av KNIF sitt nettverk av medlemmer. I tillegg har selskapet landets mest stabile kobbernett. KNIF avtalen sikrer dere markedsledende prisavtaler. Service og support er også en

FLYREISER

fond til norske og utenlandske aksjefond. Disse er grundig screenet med hensyn på problemstillinger knyttet til etikk og samfunnsansvar. Avtalen sikrer også våre medlemmer gratis rådgiving og hjelp til å kvalitetssikre en eventuell investeringspolicy.

KONFERANSEREISER

KNIF har avtale som sikrer våre medlemmer gunstige konferanseKONFERANSEREISER viktig del av avtalen og våre medlemmer er sikret høy servicegrad. pakker. Samarbeidspartner ordner alt det praktiske i forbindelse FLYREISER Avtalen gir rabatt på både innenlands- og utenlandsreiser og med opptjening av bonus. Både medlemsorganisasjonene og ansatte kan benytte avtalen. Rabatten gjelder ikke kampanjepriser. Du

28

med konferansen så som møterom og pausemat, og også lunsj og eventuell overnatting i København. Avtalen har også tilbud til ansatte for private turer.

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Ny

he

t

MULTIFUNKSJONSMASKINER (KOPIERING) KOPIMASKINER Avtalen sikrer ekstra lave priser på kopi og print med multifunk-

sjonsmaskiner. Maskinene leveres fraktfritt, ferdig montert og utplassert. Det er lave priser på serviceavtale – ingen fastavgift per måned. Opplæring av ansatte og «hoved operatør», er inkludert. Det er også inkludert en brukeroppfølging etter tre måneder

Innovasjon fra Vestfold Fugl

Nå lanserer vi tre 3 spennende nyheter

MØBLER OG INTERIØR

Avtalen gir gode priser på funksjonelle møbler av høy kvalitet til MØBLER OG INTERIØR blant annet forsamlingslokaler, kontorer, skoler og internat. Vår samarbeidspartner har en bred produktportefølje fra nordiske og europeiske kvalitetsprodusenter.

PENSJON

Alle produktene er singelfryst noe som betyr mindre svinn ved at du tar frem nøyaktig antall hver gang.

EPD 4212577 KYLLING MINUTTFILET

Rask og enkelt med samme nydelige resultat hver gang. Minuttfileten er en utbanket kyllingfilet som har en tykkelse på ca. 7 mm. Lages ála minute mens dine gjester venter. Stekes på ca. 2-3 min. pr. side for et perfekt resultat.

EPD 4214524 BAKT KYLLING MED TANDOORI

Gjennom vår samarbeidspartner tilbys både ytelsesbasert- og innskuddsbasert pensjon. Med konsernrabatt blir administrasjonskostnadene lavere, og dere får en egen kontaktperson. En pensjonsordning er nå lovpålagt for alle organisasjoner og bedrifter ut fra visse kriterier. Samarbeidspartner hjelper den enkelte organisasjon til å få den ordningen som passer for den aktuelle virksomhet.

PENSJON

En ny smak av Vestfold Fugls største suksessprodukt. Dette er benfrie kyllinglår som er marinert i tandoori, forstekt på Vestfold Fugl. Etterstekes i ovn på 220°C i 10-12 min.

EPD 4212593 KYLLING INDREFILET

Dette er en del av kyllingfileten, også kalt prinsessefilet. Passer perfekt til grillspyd, fingermat, wok og gryteretter.

PROFILERINGSARTIKLER Vår avtale gir gode priser på reklame-og profileringsartikler. PROFILARTIKLER KNIF samarbeider med en av Norges største og mest erfarne leverandør på dette området. Du får en fast kontaktperson. Ved ordre over kr 10.000,- får du varene fraktfritt tilkjørt. Det er for øvrig ikke faktura- eller ekspedisjonsgebyr.

REGNSKAPSPROGRAM Dette er avtalen for foreninger, lag og mindre menigheter og gir REGNSKAP

samtidig de mange kasserere en velfortjent god service. Programmet takler de fleste regnskapsoppgaver som for eksempel bilagsføring, reskontro, rapporter og skattefrie gaver.

EPD 4212593 KYLLING INDREFILET Singelfryst Forpakning: 2 x 2,5 kg pose

REISEBYRÅ Å bestille billetter kan være en utfordring. Det kan være en REISEBYRÅ

uoversiktlig oppgave å finne ut av mellomlandinger, flybytte, venting på flyplasser, bagasjeregler etc. Eller når det inntreffer uhell og naturkatastrofer. KNIF sin samarbeidspartner har et veldrevet apparat som gjør at kundene kan få hjelp uansett hvor de er i verden. For enkle reiser, tilbys et nettbasert bookingsystem som er blant det beste i markedet.

Borgeskogen 42 • 3160 Stokke vf@vestfoldfugl.no • www.vestfoldfugl.no

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap 92x 271 annonse Knif fra Vestfold Fugl.indd 1

29

29.01.15 15:07


TELEFONI

SMÅUTSTYR TIL KJØKKEN

Vår samarbeidspartner MÅUTSTYR - KJØKKENer Norges ledende leverandør av småutstyr til kjøkken. Dette er en avtale mange av våre medlemmer kan benytte. En ny kopp trenger alle – barnehage, menighet, bedehus, forsamlingshus, kontor og leirsted.

SOFTWARE

TELE

Vår telefoniavtale gir gode priser både for medlemsorganisasjonene og ansatte. Vår samarbeidspartner tilbyr gratis bedriftsportal, mobilt bedriftsnett, gunstige fastprispakker med minst 1GB data inkludert og 4G til full hastighet. Som ansatte kan dere ringe gratis til alle mobiltelefoner i KNIF-systemet, både privat og i jobbsammenheng.

VAKTMESTERPRODUKTER

Det er flere alternativer for kjøp av Microsoft programvare. De SOFTWARE fleste av våre medlemmer kan benytte flere alternativer. Det bil- Dette er spesialprodukter du trenger til ytre vedlikehold av bygg VAKTMESTERPRODUKTER ligste er å få programvaren gjennom TechSoup. Om dere trenger og vaktmestertjenester. Gjennom avtalen får du blant annet marmer enn selve lisensen, så kan vår samarbeidspartner innen IT bistå med lisensrevisjoner og andre tjenester. De kan også levere til de som ikke kan benytte seg av gratisversjonene.

STORHUSHOLDNING

KNIF sin avtale innebærer STORHUSHOLDNING

kørprodukter og mange ulike typer aerosoler så som rustfjerner, algefjerner, graffittifjerner etc. Ved tilknytning til avtalen får du tilsendt en fyldig katalog med oversikt over de varer som KNIF har fremforhandlet rabatter på.

FRANKERINGSMASKINER Det er blitt slik at porto koster mer med frimerker enn med FRANKERINGSMASKIN ferdigfrankerte konvolutter. KNIF har derfor inngått en avtale om

at du får volumrabatt og kategoribonus, i tillegg til en lojalitets- og årsbonus. Avtalen innebærer at varene blir fraktfritt tilkjørt, og det beregnes ikke ekstra gebyrer eller omkostninger. Ved netthandel sikres alle tilgang til oppdatert varebok både på produkter og priser. Gjennom storhusholdningsavtalen får du også tilgang til en rekke fairtrade-produkter. Alle som har behov for matvarer i større kvanta kan benytte denne avtalen. Dette kan for eksempel være sykehjem, institusjoner, barnehager, folkehøgskoler og retreatsteder.

gunstige priser på frankeringsmaskiner. Avtalen gjelder både på kjøp og leie. Opplæring og installasjon er inkludert i prisen.

Tilbud Til KNiF-medlemmer

på FiberbredbåNd! STORKJØKKENUTSTYR

Gjennom vår avtale på storkjøkken og utstyr får du tilbud på marSTORKJØKKENUTSYR

kedets beste priser på alt fra enkeltkomponenter til nøkkelferdige prosjekter for storkjøkken og kantine. Produktspekteret består av produkter fra anerkjente produsenter og dekker alle behov for lagring, tilberedning og servering av mat, samt oppvask. Byggemøter er inkludert i avtalt prosjektpris.

STRØM

STRØM

«KNIF Kraftfond» og «KNIF Jobbkraft» er kristen-Norges eget strømprodukt. Formålet med Kraftfondet er å gi bedre og forutsigbare priser, og god totaløkonomi over tid. Gjennom en samarbeidspartner handler KNIF direkte på kraftbørsen gjennom deres konsesjon på Nordpool. KNIFs Kraftråd (med representanter for flere av de store brukerne) legger strategier og setter rammer for fremtidige prissikringer. De siste ti år har KNIF Kraftfond i snitt levert kraft til kristen-Norge på linje med de aller rimeligste. Fondet leverer årlig nær 300 millioner KWh.

30

Fiber er markedets suverent beste bredbånd, og Broadnet er den største leverandøren av fiber til norske bedrifter. Vi leverer også bredbånd via VDSL, SHDSL og ADSL. Sett fart på arbeidsdagen med lynraskt bredbånd fra Broadnet! Kontakt Eyolf Bergseng (99 72 66 35 / eb@ipsolutions.no) for et godt tilbud fra Broadnet til din bedrift!

Jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap


Etisk handel gjennom KNIF Etter å ha jobbet med etikk og miljø gjennom flere år ble KNIF Innkjøp medlem av Initiativ for etisk handel (IEH) i mars 2014. KNIF Innkjøp er opptatt av å ta tak i utfordringer i leverandørkjeden og vil rapportere åpent om status og fremdrift i arbeidet i tråd med IEHs standarder.

initiativ for etisk handel

Gjennom medlemskapet forplikter KNIF Innkjøp seg til et kontinuerlig forbedringsarbeid og får samtidig tilgang til kurs, nettverk, erfaringsutveksling, seminarer og rådgivning.

Kirkens Nødhjelp tok initiativ til å stifte Initiativ for etisk handel (IEH) i 2000, sammen med Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH – i dag Virke), LO og Coop Norge.

IEH er pådriver for etisk handel både ovenfor sine medlemmer, men også ovenfor norske myndigheter som legger til rette for etisk handel gjennom privat og offentlig sektor. Flere av KNIFs samarbeidspartnere er også medlemmer i IEH.

Bakgrunnen for initiativet var erkjennelsen om at handel er en viktig forutsetning for utvikling. Målet er at handel skje på en skikkelig måte som sikrer anstendig arbeids og miljøforhold i hele leverandørkjeden.

I 2015 vil arbeidet med etikk og miljø gjennom IEH, dreie seg mye om å innlede dialog med våre samarbeidspartnere, for å kunne kartlegge risiko for brudd på retningslinjene hos de forskjellige leverandørene. I starten vil dette være en skrivebordskartlegging, mens vi etter hvert vil gå mer konkret til verks.

Foto: Thinkstock

GRATULERER MED 30-ÅRS JUBILEET! Phonero (Tidligere Ventelo) og KNIF har gjennom 9 år hatt en samarbeidsavtale på teletjenester som gir alle medlemsbedrifter betydelige besparelser og fordeler. Avtalen er nå videreført med nye tilbud, blant annet egne abonnement for bruk i Norden & EU. Les mer om samarbeidet på KNIF sine hjemmesider, hvor du også finner betingelser og priser.

Best dekning med Telenors nett

Gratis app for enkel betjening

Garantert hjelp innen 30 sekunder

Hittil valgt av over 30.000 bedrifter

jubileumsknifen nr 1 - 2015 | Utgitt av Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Moderne og fleksible teletjenester for bedrifter

31


Ta gjerne kontakt – vi er til for dere!

Knif Trygghet Forsikring AS, e-post: post@kniftrygghet.no - Telefon 23 68 39 00 KNIF Innkjøp, e-post: post@knif.no - Telefon 23 10 37 47

www.knif.no

www.kniftrygghet.no

Profile for Knif

Knif jubileum enkelts final  

Knif jubileum enkelts final  

Profile for knif