Page 1

Våre sertifiseringer Vi samarbeider med flere aktører som bidrar til vårt samfunnsansvar. Sertifisert kaffeproduksjon Ny standard for Matsikkerhet - ISO 22000 avløser BRC standard. Vi har siden 2005 vært sertifisert etter BRC standard, men har nå valgt å bli sertifisert etter ISO 22000. Begge omfatter retningslinjer for produksjon av trygg mat, men i ISO 22000 er regelverket bedre tilpasset vår type produksjon og vår type produkt. Utz Certified Utz Certified er en sertifiseringsordning som bidrar til at kaffefarm og kjøper kan drive ansvarlig med tanke på kvalitet, miljø og samfunn. Utz Certified har også utviklet et system som gjør det mulig for kaffedrikkeren å spore kaffen direkte til kaffefarmene og lære mer om forholdene der. Les mer her: http://www.friele.no/ samfunnsansvar/ansvarlig-/sertifiser/utz-certified/ Fairtrade Fairtrade stiller særlige krav til de sosiale forholdene på kaffefarmene, og kontrollerer levestandard og arbeidsforhold. Fairtrade-sertifiserte kaffefarmer får en garantert minstepris og en fastsatt tilleggspris som kun skal gå til sosiale forhold. Les mer her: http://www.friele.no/ samfunnsansvar/ansvarlig-/sertifiser/fairtrade/ Debio Debio kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon, foredling, omsetning og import i Norge, med myndighet delegert fra Mattilsynet. Miljøfyrtårn Miljøfyrtårn er et sertifiseringsprogram som støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. JDE Norge har vært gjennom en miljøanalyse og oppfyller definerte miljøkrav som kreves for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn Bedrift. Sertifiseringen forsikrer at JDE Norge er miljøansvarlig i vår drift. Les mer her: http://www.miljofyrtarn.no/

Global Compact Ved å være medlem er JDE Norge forpliktet til å følge Global Compacts 10 grunnprinsipper, fremme Global Compacts arbeid og å levere en årsrapport på eget arbeid. De 10 grunnprinsipper handler om menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og motarbeidelse av korrupsjon. Les mer her: http://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/ thetenprinciples/index.html CSR Norge CSR Norge er et ressurssenter, et knutepunkt og en møteplass for alle som engasjerer seg i bedrifters samfunnsansvar. Ved å være medlem i CSR Norge er vi aktivt med på å utvikle verktøy knyttet til CSR sammen med andre aktører i næringslivet som er opptatt av samfunnsansvar. Les mer her: http://www.csrnorge.no/default.pl Initiativ for Etisk Handel Initiativ for etisk handel (IEH) er et forpliktende partnerskap mellom næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og offentlig instanser. IEH er en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Etisk handel innebærer at bedrifter og andre aktører bidrar til forbedringer når det gjelder styrking av arbeidstakeres rettigheter og bedre arbeidsforhold og miljø i sin eksisterende leverandørkjede. Les mer her: http://www. etiskhandel.no/

Profile for Knif

Jde kaffehus sertifiseringer  

Jde kaffehus sertifiseringer  

Profile for knif