Hellmann kuvert0221

Page 1

Nå kommer HELLMANN'S endelig i stilige, hygieniske og praktiske porsjonspakker som gjør det enklere å servere ketchup, sennep og majones på en frisk og tiltalende måte

Hellmann`s produkter er laget på nøye utvalgte råvarer som er bærekraftig dyrkede tomat og egg fra frittgående høns

Majones 198 x 10 ml: 5728480 Ketchup 198 x 10 ml: 5727995 Sennep 198 x 10 ml: 5728001

Support. Inspire. Progress.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.