Page 1

S

STORHUSHOLDNING

STORHUSHOLDNING


Markedsledende

Anticimex er Norges største selskap innen mattrygghet og skadedyrkontroll Selskapet ble etablert i Sverige i 1934 og ekspanderte til Norge i 1973. Anticimex skaper trygge og helsevennlige innemiljøer gjennom inspeksjoner, garantier og forsikringer, og vi er eksperter på skadedyr, mattrygghet, brannvern og bygningsmiljø.

Å håndtere mat innebærer stort ansvar.

Kravene til hva som ansees som forsvarlig håndtering av mat blir stadig strengere, og bevisste kunder og myndigheter har gradvis blitt mer opptatte av hvordan matvarer behandles før de blir servert. Samtidig er det slik at å drive restaurant eller storkjøkken krever mye jobb, særlig logistisk. De aller fleste som lager mat til andre ønsker først og fremst at maten skal være god og trygg å spise, men likevel opplever vi at daglige gjøremål kommer i veien for mattrygghet på kjøkken vi besøker. Anticimex har jobbet for å gjøre bransjen tryggere i mange år og våre næringsmiddelkonsulenter er godt utdannet med lang erfaring. Vi har oversikt over regelverket og unik forståelse av både vanlige feil og potensielle risikoer i håndteringen av mat, matvarer, næringsmidler og skadedyr. Anticimex fungerer som en god hjelper som sikrer at din bedrift tilfredsstiller krav og forskrifter og kommer godt ut av HACCP og Smilefjesordningen. Dermed kan kjøkkenet fokusere på det de gjør best - å tilberede og tilby matvarer til forbrukere.

Dyktige fagfolk

ANTICIMEX HAR 300 ANSATTE fordelt på 18 kontorer i 5 regioner over hele landet, og våre skadedyrbekjempere, næringsmiddelkonsulenter, brannvernteknikere og boliginspektører har alle spesialkompetanse innenfor sitt fagfelt. Anticimex er opptatt av å levere jevn kvalitet, og for å sikre dette gjennomføres det egen opplæring og kalibrering av alle ansatte.

Miljø

VÅRT ARBEID FOREBYGGER og beskytter miljøet for skadelige organismer. Derfor ønsker vi også å ta vare på naturen og omgivelsene i det daglige. De siste åtte årene har vi jobbet iherdig med alternative løsninger og har klart å redusere volumet av giftstoffer. Vi er også stolte av at selskapet i 2017 miljøsertifiseres etter standarden ISO 14001. En viktig del av vår miljøsatsing er konseptet Anticimex SMART, giftfri skadedyrkontroll som består av feller og detektorer som overvåker din virksomhet 24/7.


Produkter og tjenester

Mattrygghet Internkorntrollavtale • • • • • • •

Etablering av IK-Mat system med risikoanalyse (HACCP) tilpasset din virksomhet Fri oppgradering etter gjeldende lover og forskrifter Årlig internrevisjon Rapportering med god dokumentasjon og oversikt over potensielle forbedringstiltak i din virksomhet Handlingsplan med tiltak for å lukke eventuelle avvik Temperaturmålinger utføres på utvalgte steder i kjøl/ frys, i garnityrdisker og for varmeholding 4 stk. (+2 oppfølgingsprøver) ATP renholdsprøver for å kvalitetssikre at renholdet utføres på en tilfredsstillende måte

Mattrygghet Coaching • • • • •

Et fleksibelt, godt alternativ til ekstra revisjon Besøk (inntil 2 timer) tilpasses kundens behov Avviksgjennomgang og oppfølging av tidligere handlingsplaner Temperaturmålinger utføres på utvalgte steder i kjøl/ frys, i garnityrdisker og for varmeholding 4 stk. (+2 oppfølgingsprøver) ATP renholds prøver for å kvalitetssikre at renholdet utføres på en tilfredsstillende måte


Produkter og tjenester

Mattrygghet Beredskapsboks • • • • • •

Rutine for å behandle tilfeller hvor det er mistanke om matforgiftning Boksen inneholder alt det nødvendige i en potensielt kritisk situasjon Full veiledning, nødvendige skjemaer og utstyr for å ta produktprøver er klargjort Inkluderer rapport med analyse resultatene, dersom boksen har vært i bruk Produktanalysekostnader kommer i tillegg Frakt er inkludert

Mattrygghet IK-alkohol • • • • •

IK-Alkoholsystem med risikovurdering tilpasset regelverket Fri oppgradering etter gjeldende lover og forskrifter En årlig internrevisjon med dokumentasjonen som lovverket og kommunen krever Rapportering med god dokumentasjon og oversikt over potensielle forbedringstiltak i din virksomhet Stikkprøver med alkometermåling av alkoholprosent i åpnede flasker med ren alkohol kan utføres


Produkter og tjenester

Mattrygghet Produktanalyse • • •

Mikrobiologiske analyser av produkter (2 stk.) for kvalitet og hygienesjekk Hver prøve kan analyseres for inntil to mikrobiologiske parametere (unntak er parameterne Listeria og salmonella) Rapport med analyse av resultater gjennomført av næringsmiddelkonsulent

Mattrygghet Kursavtale •

Halv- eller heldagskurs med fokus på bl.a.: • IK-/matrutiner • Personlig hygiene • Matforgiftninger • Renhold, kryssforurensninger • Merking, sporing • Allergener • Avviksbehandling • HACCP


Produkter og tjenester

Lysfeller mot flygende insekter • • • • •

Tradisjonell lysfelle som bekjemper flyvende insekter Reduserer risikoen for etablering av insekter Inkluderer montering og service, samt utskifting av limplater og lysrør Kostnadsfrie ekstrabesøk og service er inkludert Prinsippet med lysfeller bygger på det faktum at de fleste insekter tiltrekkes av UV-lys. Å bruke lysfeller er både kostnadseffektivt og miljøvennlig og passer i de aller fleste miljøer. Våre feller er kategorisert etter størrelse og dekningsomfang; Liten, Medium og Industri.

Mine sider + app •

I tillegg til de forskjellige tjenester tilbyr Anticimex kundene en portal og applikasjon med oversikt over alle rapporter og avvik. Her kan man administrere avvikene, laste opp egne filer og lage egne sjekkpunkter


Intelligent løsning for skadedyrbekjempelse

Anticimex SMART

VI HAR KOMBINERT VÅR KUNNSKAP om skadedyr med nyskapende teknologi for å skape et effektivt, forebyggende og unikt program kalt Anticimex SMART. Ved hjelp av digitale feller, sensorer og kameraer kontrolleres aktiviteten av rotter og mus 24 timer i døgnet. PROGRAMMET SIKRER AT vi i sanntid kan overvåke avvik og alarmer, og handle raskt og effektivt før skadedyrproblemene vokser seg for store. ANTICIMEX GJENNOMFØRER i tillegg regelmessige inspeksjoner på stedet. Skadedyrprogrammet tilpasses hver enkelt kunde.

SMART Skadedyravtale • • • • • • •

Avtalen dekker: rotter, mus, sort jordmaur, veps og lagervareinsekter* Deteksjon og fangst av skadedyr inngår i avtalen Kontrollpunkter mot gnagere etableres etter behov, dette vurderes av autorisert skadedyrtekniker Faste forebyggende inspeksjoner etter avtale Elektronisk rapport og handlingsplan sendes etter hvert rutinebesøk Daglig overvåking av alle SMART-feller Kostnadsfrie ekstrabesøk ved behov i normal arbeidstid

Profesjonell ekspertise Statistikk og dokumentasjon

Individuelle varslinger

Hvorfor velge Anticimex? • • •

Innvendig og utvendig sikring 24/7 overvåking og beskyttelse

Spar tid og penger

• • • •

Giftfri kontroll mot gnagere 24/7 Reduserer risiko for skader på bygninger Forhindrer verditap på boligen ved skadedyrangrep Skaper tryggere nabolag for barn og dyr Elektronisk rapportering og statistikker Ekstrabesøk ved angrep er kostnadsfritt Et tydelig miljøvalg

Lagervareinsekter* Rismelbille, Kastanjebrun melbille, Sagtannet melbille, Brødbille, Fleskeklanner, Kornsnutebille, Tobakksbille, Sagtannet nøttebille, Bredhornet melbille, Stor melbille, Australsk tyvbille, Messingbille, Melmidd, Kornmidd, Tørrfruktmøll, Melmøll og Brunsvart melbille.


SMART produkter

SMART Box • • • • • • • •

Elektronisk flerfangstfelle mot rotter og mus Kan monteres både utvendig og innvendig 24/7 fangst av rotter og mus Miljøvennlig, ingen gift benyttes Ingen fare for sekundærforgiftning av husdyr, rovfugl, rev eller andre små rovpattedyr Utstyrt med GPS og sim-kort Kontinuerlig rapportering av fangst Ekstrabesøk og service er inkludert

Klikk her for video

SMART Control System • • • • • • • •

Overvåkings- og fangstsystem mot rotter og mus som benyttes innvendig Består av singelfangst-feller og sensorer som kobles til en master 24/7 fangst av rotter og mus Miljøvennlig, ingen gift benyttes Ingen fare for sekundærforgiftning av husdyr, rovfugl, rev eller andre små rovpattedyr Utstyrt med GPS og sim-kort Kontinuerlig rapportering av fangst Ekstrabesøk og service er inkludert

Klikk her for video


Bevisste kunder stiller høye krav til kvalitet og hygiene der de handler eller spiser maten sin. All håndtering av mat krever derfor god kunnskap i næringsmiddelhygiene. Alle som håndterer matvarer har derfor et stort ansvar for å følge opp de voksende kravene til god hygiene. Det kan være lettere sagt enn gjort da alle har mer enn nok å gjøre i sitt daglige arbeid. Hanne Høgberg - Produktsjef Mattrygghet

Vi har avdelinger over hele landet. For mer informasjon, ring 815 48 250 eller se www.anticimex.no

Profile for Knif

Anticimex storhusholdning  

Anticimex storhusholdning  

Profile for knif