Page 8

SMART produkter

SMART Box • • • • • • • •

Elektronisk flerfangstfelle mot rotter og mus Kan monteres både utvendig og innvendig 24/7 fangst av rotter og mus Miljøvennlig, ingen gift benyttes Ingen fare for sekundærforgiftning av husdyr, rovfugl, rev eller andre små rovpattedyr Utstyrt med GPS og sim-kort Kontinuerlig rapportering av fangst Ekstrabesøk og service er inkludert

Klikk her for video

SMART Control System • • • • • • • •

Overvåkings- og fangstsystem mot rotter og mus som benyttes innvendig Består av singelfangst-feller og sensorer som kobles til en master 24/7 fangst av rotter og mus Miljøvennlig, ingen gift benyttes Ingen fare for sekundærforgiftning av husdyr, rovfugl, rev eller andre små rovpattedyr Utstyrt med GPS og sim-kort Kontinuerlig rapportering av fangst Ekstrabesøk og service er inkludert

Klikk her for video

Profile for Knif

Anticimex storhusholdning  

Anticimex storhusholdning  

Profile for knif