Page 5

Produkter og tjenester

Mattrygghet Produktanalyse • • •

Mikrobiologiske analyser av produkter (2 stk.) for kvalitet og hygienesjekk Hver prøve kan analyseres for inntil to mikrobiologiske parametere (unntak er parameterne Listeria og salmonella) Rapport med analyse av resultater gjennomført av næringsmiddelkonsulent

Mattrygghet Kursavtale •

Halv- eller heldagskurs med fokus på bl.a.: • IK-/matrutiner • Personlig hygiene • Matforgiftninger • Renhold, kryssforurensninger • Merking, sporing • Allergener • Avviksbehandling • HACCP

Profile for Knif

Anticimex storhusholdning  

Anticimex storhusholdning  

Profile for knif