Page 1

Vi skaper en tryggere hverdag for våre kunder Kontakt oss: OMRÅDE OSLO, AKERSHUS, ØSTFOLD VESTFOLD, BUSKERUD OPPLAND, HEDMARK AUST-AGDER VEST-AGDER ROGALAND NORD-ROGALAND, SUNNHORDLAND HORDALAND, SOGN OG FJORDANE MØRE OG ROMSDAL, SØR-TRØNDELAG TROMS, FINNMARK, NORDLAND nord for Saltfjellet: SØR-TRØNDELAG, NORD-TRØNDELAG OG NORDLAND sør for Saltfjellet: ANDRE KONTAKTER SALGSSJEF KEY ACCOUNT MANAGER KEY ACCOUNT MANAGER PRODUKTSJEF SKADEDYR PRODUKTSJEF MATTRYGGHET PRODUKTSJEF BRANNVERN

SALGSKONSULENT Christer Johannesen Erik Hansen Georges Colleou Morten Andresen Aina Jensen Jan Helge Rasmussen Einar Asla Michael Bråthen Espen Selstø Terje Breivold Geir Ove Skaarstad Tarald Harestad Torbjørn Ånensen Frode Mjelde Thuland Frode Pisani Tor N. Bugge

MOBIL 904 79 189 926 26 997 416 59 903 926 26 985 916 59 669 920 95 599 926 26 994 970 17 373 942 57 075 924 99 580 926 26 991 454 19 412 982 09 525 934 11 889 934 11 899 476 42 179

MAIL christer.johannesen@anticimex.no erik.hansen@anticimex.no georges.colleou@anticimex.no morten.andresen@anticimex.no aina.jensen@anticimex.no jan.helge.rasmussen@anticimex.no einar.asla@anticimex.no michael.brathen@anticimex.no espen.selsto@anticimex.no terje.breivold@anticimex.no geir.ove.skaarstad@anticimex.no tarald.harestad@anticimex.no torbjorn.anensen@anticimex.no frode.thuland@anticimex.no frode.pisani@anticimex.no tor.bugge@anticimex.no

Jarle Eilertsen

476 84 227

jarle.eilertsen@anticimex.no

Bård Even Fossum

469 30 843

bard.fossum@anticimex.no

Stig Seljeseth Pål Erik Lomtjernbakken Espen Gunderen Erik Thomas Gjølme Hanne Høgberg Paul Ivar Myrstad

948 76 281 452 72 697 926 06 209 922 35 107 982 25 095 918 44 556

stig.seljeseth@anticimex.no pal.erik.lomtjernbakken@anticimex.no espen.gundersen@anticimex.no erik.thomas.gjolme@anticimex.no hanne.hogberg@anticimex.no paul.ivar.myrstad@anticimex.no

Tlf 815 48 250, eller finn ditt nærmeste kontor på anticimex.no post@anticimex.no • TELEFONSUPPORT HELE DØGNET!

Profile for Knif

Anticimex kontaktpersoner 2015  

Anticimex kontaktpersoner 2015  

Profile for knif