Page 1

Når sjekket du sist førstehjelpsutstyret? I EN TRAVEL HVERDAG er det lett å glemme å ha kontroll på førstehjelpsutstyret. Er utstyret lett tilgjengelig? Har vi rett utstyr? Er det utgått på dato?

Dette kan Anticimex hjelpe dere med! Når dere inngår en avtale på en Anticimex Førstehjelpskoffert, kontrollerer vi denne en gang i året, og dere vil få tilsendt refyllingsutstyr for å etterfylle kofferten. Førstehjelpsskilt og plakat følger med avtalen. LISTEPRIS: 1.500,- eks mva KAMPANJEPRIS: 1.200,- eks mva Avtalepris per år.

Vi tilbyr også en rekke andre tjenester: BRANNVERN

• Kontroll, komplettering og bytte av slokkeutstyr • Fotodokumentasjon • Brannsikringsutstyr • Førstehjelpskoffert/-utstyr • Branntegninger

MATTRYGGHET

• IK-mat/HACCP • Revisjoner • Trådløs temperaturkontroll • Produkt-/renholdsprøver • Beredskapsboks

SKADEDYR

• Forebyggende inspeksjoner • Overvåknings systemer • Elektroniske feller • Lysfeller

KURS

• Mattrygghet/HACCP • Biologi (skadedyr) • Brannkurs

Ta direkte kontakt med en av våre lokale selgere, eller kontakt oss på post@anticimex.no / tlf 815 48 250.

ANTICIMEX A/S, Pb 7095 St. Olavs Plass, 0304 OSLO • Tlf: 815 48 250 • www.anticimex.no • Foretaksreg: 923856781

Profile for Knif

Anticimex foerstehjelpskoffert 2015  

Anticimex foerstehjelpskoffert 2015  

Profile for knif