Page 1

portfolio Maurits Knibbe

Architectuur & Bouwtechniek

Portfolio Maurits Knibbe

december 2012


Introductie

Mijn naam is Maurits Knibbe. In juli 2012 ben ik afgestudeerd als bouwkundig ingenieur aan de hogeschool Rotterdam. Met dit beknopte portfolio wil ik de lezer een indruk geven van mijn vaardigheden op het gebied van de bouwkunde. Ik heb een creatieve inslag en houd mij in mijn vrije tijd graag bezig met schetsen, boetseren en houtbewerking. Toch heb ik er, Tijdens en na mijn studie, altijd naar gestreefd om juist de technische kant van de bouwkunde goed te beheersen. Ik bezit daardoor goede vaardigheden op het gebied van detaillering en constructie. In dit portfolio ligt echter de nadruk op de meer creatieve kant van het vakgebied. Tijdens het laaste jaar van mijn studie heb ik een verdiepend programma architectuur gevolgd, veel van het werk in dit portfolio komt daaruit voort. Het werk in dit portfolio zegt iets over mijn vaardigheid visualisaties en tekeningen te maken, maar ook over mijn vermogen om creatieve en realistische oplossingen te bedenken voor complexe opgaven.

Personalia

Nationaliteit: Nederlands Geboren: 15-03-1989 Tel: 0614527198 Mail: Maurits_Knibbe@hotmail.com Adres: Essenburgsingel 27q

Portfolio Maurits Knibbe

december 2012


01.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

Asielzoekerscentrum Rotterdam 4, minor architctuur 8

1/3

Dit ontwerpproject betreft het ontwikkelen van een asielzoekerscentrum binnen het grootstedelijk weefsel van Rotterdam. Dit is een opgave waarbij complexe sociale problematiek samenvalt met een beperkt budget. Het ontwerp is tot stand gekomen als een optimum in een spanningsveld tussen financiele, visuele, maatschappelijke, sociale en stedenbouwkundige aspecten.

Ik heb er voor gekozen het programma mma van het asielzoekerscentrum uit te bbreiden reiden spunt met een opleidingscentrum. Uitgangspunt is hierbij een goede voedingsbodem m ccreëreëren voor persoonlijke ontwikkeling. Het gebouw is naar binnen gericht een n iiss zo gemaakt dat overal zicht is. Sociale ciale et veiligheid is erg belangrijk. Toch is hhet gebouw ook gedeeltelijk op de omgeving geving ontact georiënteerd. Interactie en visueel contact met de omliggende wijk word hierdoor oor gratie mogelijk, een voorwaarde voor integratie en wederzijdse acceptatie. Visueel iss dde e gevel ontwikkelde als een ´harde buiuihtere tenschil´ van metselwerk en een lichtere n binnenkant afgewerkt met stucwerk. IIn de structuur van het gebouw is rekening kening oegehouden met functiewijziging in de ttoekomst.

Portfolio Maurits Knibbe

1/

december 2012


01.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

BACKPAKERSHOSTEL KRETA 4, minor architctuur 8

1/3

Het ontwerp bevat zoveel mogelijk regelmaat. De woonunits zijn identiek. Hierdoor blijft het gebouw betaalbaar. De woningen zijn sober maar zijn op een dusdanige manier ontwikkeld dat gezinnen intact blijven en zonder externe mensen in één huis wonen.

1/3

Portfolio maurits knibbe

december 2012


02.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

BACKPAKERSHOSTEL KRETA 4, minor architctuur 8

1/3

Dit ontwerpproject betreft het ontwikkelen van een backpackershostel aan de zuidkust van Kreta. Startpunt was een bestaand betonskelet waarbinnen het programma gerealiseerd moest worden. De locatie bevindt zich aan de rand van een prachtig authentiek vissersdorpje, Aghios Panteleimon. Een van mijn uitgangspunten was dat op zo´n pittoreske locatie geen gebouw met een expressieve architectonische façade thuishoort. Mijn streven was om het gebouw meerwaarde te geven op meer subtiele wijze. Dit streven uit zich in een gebouw wat bijna een activiteit in zichzelf is. Het kenmerkt zich door speelse en verassend vormgegeven slaapruimtes, en een grote nadruk op de centraal gepositioneerde sociale ruimte. Verticaal transport gebeurd alleen middels ladders, welke in de witgepleisterde muren zijn geïntegreerd. De gevel is eenvoudig witgepleisterd en probeert vooral niet meer te zijn dan ze is.

3

1/

Portfolio maurits knibbe

december 2012


02.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

BACKPAKERSHOSTEL KRETA 4, minor architctuur 8

2/3

De sociale ruimte bestaat uit twee niveaus. Het onderste gedeelte is aan alle kanten omsloten door dichte muren, terwijl één zijde geheel open is, gericht op het dorpje. Dit is bedoeld om een contact en wisselwerking met het dorp te creëren. De ruimte is ontworpen om aan te voelen als een huiskamer. Het bovenste niveau is gericht op de andere zijde en bied juist een panoramisch uitzicht op de zee en de kustlijn.

Portfolio maurits knibbe

december 2012


02.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

BACKPAKERSHOSTEL KRETA 4, minor architctuur 8

3/3

De slaapgedeeltes zijn alleen te bereiken door gebruik van de ladders, welke in de witgepleisterde muren ge誰ntegreerd zijn. Er zijn twee typen accommodatie: - Individuele gestapelde slaapunits, Hieronder in de doorsnede links te zien. Bedoeld voor individuele reizigers. - Tweepersoon units, bedoeld voor stelletjes. De units zijn toegankelijk via een luik in het plafond. ze bestaan uit een hoog gelegen slaapgedeelte en een lager gelegen sanitair gedeelte. Het sanitaire gedeelte is geheel open, zodat douchen plaats vind in de open lucht.

Portfolio rtfolio maurits knibbe

december 2012


03.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

Dependance museum 3 8

1/2

Het gebouw is een dependance voor een museum. Belangrijkste uitgangspunt in het ontwerp is daglicht. Het ontwerp kenmerkt zich door een route waarbij hoog zijlicht afgewisseld word door licht van boven. Het licht van boven is geschikter voor schilderijen, het licht van de zijkant is beter voor kunstvoorwerpen.

Portfolio maurits knibbe

december 2012


03.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

Dependance museum 3 8

2/2

Het gebouw kenmerkt zich door een complexe structuur van schuin geplaatste wanden en plafonds. De bezoeker wordt middels hellingbanen geleidelijk steeds hoger gebracht. Elke ruimte convergeert of divergeert, in zowel breedte als hoogte. Er zijn twee typen ruimten, namelijk ´tunnels´ met aan het einde een daglich!oetreding en ´tussenruimtes´ waarbij het licht alleen van boven komt. Dit zorgt voor een route met veel afwisseling en voorkomt ´museummoeheid´. Na de rondgang door het museum word de bezoeker naar langs het grand café geleid.

De gevel is een voortvloeisel van de essen"e van het ontwerp. De entree is een transparante ruimte die doorkijk bied op de rest van het park. De exposi"eruimten zijn veel introverter van karakter, en hebben overwegend blinde gevels, afgewerkt met onbewerkt hout. Het zijlicht komt door de drie grote daglich!oetredingen aan het einde van de tunnels, welke

Portfolio maurits knibbe

december 2012


04.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

woonbedrijfsgebouw 3 8

1/2

Het project woonbedrijfsgebouw wordt gezien als ´de meesterproef´ van de bachelor opleiding bouwkunde, waarin de studenten moeten laten zien of zij voldoende kennis en vaardigheden bezi!en om de beroepsprak"jk te trotseren. Het project betre# het ontwikkelen van een woonbedrijfsgebouw, van schetsontwerp tot en met bestek en planning. Het project is uitgevoerd met totaal 5 studenten. Ieder van deze studenten hee# een schetsontwerp geproduceerd. Uiteindelijk is mijn ontwerp gekozen om verder uit te werken tot bestekniveau. Binnen het project had ik de rol van architect, en was verantwoordelijk voor vormgeving en detaillering.

Uitgangspunt was een heterogene groep bewoners, van starterswoningen tot penthouses. Dit op een loca"e in de nieuwe wijk park zes"enhoven. Het ontwerp wil een uitstraling van kleinschaligheid en geborgenheid bieden. Belangrijk uitgangspunt is het creëren van aantrekkelijke buitenruimte in de vorm van dakterrassen. Het ontwerp kenmerkt zich vooral door een complexe interne structuur van maisonne!e woningen, en een bijzondere ontslui"ng. Tegelijker"jd is er rekening gehouden met uitvoerbaarheid door het creëren van veel bouwkundige regelmaat en standaardisa"e.

Portfolio maurits knibbe

december 2012


04.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

woonbedrijfsgebouw 3 9

2/2

Het ontwerp is in een hal!aar "jd uitgewerkt tot bestek niveau. Ik was verantwoordelijk voor de vormgeving en de detaillering. Daarnaast heb ik een deelbegro"ng en deelbestek opgesteld voor alle kozijnen. Verder heb ik intensief meegewerkt aan de planning. Het gehele project is uitgetekend in een BIM model. Hieruit zijn de bestekstekeningen gegenereerd, en de hoeveelheden ten behoeve van de begro"ng en planning. Omdat wij dit complexe ontwerp tot in detail hebben weten uit te werken, en gebruik hebben gemaakt van een BIMmodel(bouwinforma"emodel), Is dit project beoordeeld met een 9

Portfolio maurits knibbe

december 2012


05.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

Castello Bronco 2 9

1/1

Aan het eind van het tweede jaar bouwkunde heb ik de kans gekregen om in plaats van een regulier studieproject aan een alterna!ef project mee te doen voor een echte opdrachtgever. Het ging om een par!culier die op ĂŠĂŠn van de Kaapverdische eilanden, San Antao, een klein vakan!eparkje wilde beginnen, dat zich zou richten op ecologisch toerisme. De opdrachtgever had al een duidelijk idee welke sfeer er van het parkje moest uitgaan. Aan ons de taak om dit idee om te ze"en in een ontwerp, en dit vervolgens uit te werken. Wij hebben eerst een aantal onderzoeken verricht naar de context, het land, het gebied en de doelgroep. Vervolgens zijn we begonnen met ontwerpen. Ik was geheel verantwoordelijk voor het ontwerpgedeelte. Het resultaat is een ontwerp dat goed aansluit bij de wens van de opdrachtgever. Eenvoud en eerlijkheid zijn de steekwoorden. Het parkje is zoveel mogelijk aangepast op de natuurlijke vorm van de kaap, en bevind zich in een iets verdiept, meer beschut gedeelte binnen het beschikbare kavel. Wij hebben de opdrachtgever met dit ontwerp enthousiast weten te maken, daarnaast hebben we het project ook technisch goed uitgewerkt. Daarom is dit project beoordeeld met een 9.

Portfolio maurits knibbe

december 2012


06.

PROJECT STUDIEJAAR BEOORDELING

Kennismaking architectuur 1 8

1/1

Mijn ontwerp voor het eerstejaars keuzevak ‘kennismaking met architectuur’ was een van mijn eerste vingeroefeningen met architectuur. Het eindproduct was een compacte studentenunit, meer een meubel dan een gebouw. De unit is bedoeld om als vrijstaand object in een grotere ruimte te staan. Het herbergt alle primaire func!es van een woning voor een student. Belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is de wisselwerking tussen privé en (Semi)openbaar. De bedoeling is om studenten een flexibele woonvorm te geven die ze moeiteloos kunnen aanpassen aan hun sociale omgeving. Zo kan de unit solitair in de ruimte staan, maar ook gekoppeld worden aan een of meerdere andere units om een gemeenschappelijke ruimte te creëren. De gedachte is dat het een verkoopbaar en betaalbaar product word, gemakkelijk in elkaar te ze#en, te verplaatsen, of te veranderen.

Portfolio maurits knibbe

december 2012


07.

LOSSE FLODDERS

1/1

In mijn vrije !jd ben ik regelma!g zelf met ontwerp en vormgeving bezig. Het gaat hier niet om het creëren van een realiseerbaar product, maar om het spelen met gedachten en ideeën. Hieronder een kleine selec!e ´losse flodders´

Prix Du Sud: inzending voor een prijsvraag. Samen met 3 vrienden een ini!a!ef bedacht om kleine uitkijktorens te plaatsen op strategische plekken om bewoners trotser en bewuster te maken van de stedenbouwkundige en architectonsiche kwaliteit van hun wijk. De schets hieronder is van mijn hand.

Dobberwoning: Idee voor een drijvende woning, waarbij de func!es in een centrale kern zijn gesitueerd. In deze kern bevinden zich de func!es die geen daglicht nodig hebben, de ‘na#e ruimten’

Stadscel: Gedachte over het vormgeven van een stad naar voorbeeld van een lichaamscel. Een cel kenmerkt zich door een uiterst func!onele ordening van fun!es, van kern, opslag, energievoorziening, replica!e, bescherming en interac!e met de buitenwereld. En is daarom een interessant gegeven om te onderzoeken. Moderne iglo: poging om een ronde woning te creeeren die aan moderne func!e-eisen zou kunnen voldoen. De meest prominente ruimte is de keuken, de plek waar voedsel word bereid.

Portfolio maurits knibbe

december 2012


08.

SCHETSEN

1/2

In mijn vrije !jd heb ik al!jd graag geschetst en geschilderd, naast andere crea!eve bezigheden als kleien, houtbewerking en beeldhouwen. Ik heb gemerkt dat mijn vaardigheid met schetsen me bij ontwerpen helpt om ontwerpend onderzoek te doen, en concepten en gedachten doeltreffend weer te geven. Ook is het een goede manier om gevoel te ontwikkelen voor vorm, verhouding, licht en ruimte. Ik ben van plan mij hierin nog verder te ontwikkelen.

Portfolio maurits knibbe

december 2012


07.

Portfolio maurits knibbe

SCHETSEN

2/2

december 2012

Portfolio Maurits Knibbe  

Het portfolio van Maurits Knibbe, afgestudeerd bouwkundige. De nadruk in dit portfolio ligt op de creatieve vaardigheden.