a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Προϊόντα και Λύσεις 2015


Για να αξίζει πάντα να καλλιεργείς καλαμπόκι


ΥΒΡΙΔΙΑ DEKALB 2015 ΚΥΚΛΟΣ FAO

700

NEO

600

ΥΒΡΙΔΙΟ

ΧΡΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ (**εκ Χ 75cm)

Καρπός

Ενσίρωση

Καρπός

Ενσίρωση

DKC6795

16-17

15-16

DKC6903

16-17

15-16

DKC6724

*

15-16

DKC6728

16-17

DKC6815

*

15-16

DKC6340

16-17

15-16

DKC6130

16-17

15-16

DKC6040

16-17

15-16

DKC5401

14,5-16

DKC5276

14,5-16

ΣΕΛ.

400

*Σε υψηλή πυκνότητα σποράς

1


ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ

Η Monsanto ανοίγει ένα παράθυρο...

ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ σε περισσότερες από εβδομήντα χώρες, 24.000 εργαζόμενοι της Monsanto δουλεύουν παράλληλα με τους αγρότες από όλο τον κόσμο για να αυξήσουν την αγροτική παραγωγή

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ προσφέρουμε λύσεις που βασίζονται στην τεχνολογία και στη σύγχρονη γενετική για την αύξηση της παραγωγικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την ποιότητα της ζωής


ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ

στο μέλλον της γεωργίας…

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ συνεργαζόμαστε στενά με πανεπιστήμια και διεθνείς οργανισμούς για να αυξήσουμε τις αποδόσεις, με ταυτόχρονη διατήρηση των φυσικών πόρων μέσα από την πιο αποτελεσματική χρήση τους


4


5


Τελικά.... Αξίζει να Καλλιεργείς Καλαμπόκι; Το 2014 ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρόνια για το καλαμπόκι όπου η τιμή του καρπού ήταν χαμηλότερη των προσδοκιών και των απαιτήσεων για τα Ελληνικά δεδομένα. Αποτέλεσμα, περισσότερες αμφιβολίες ακόμη και από επαγγελματίες παραγωγούς για το μέλλον της καλλιέργειας και την οικονομικότητά της. Όμως, σε κάθε χρονιά, ανεξαρτήτως τιμών και ισορροπιών της αγοράς, στόχος για κάθε παραγωγό, ανεξάρτητα, από το μέγεθος της εκμετάλλευσής του, πρέπει να είναι ένας: Η Απόδοση της Καλλιέργει-

ας. Χωρίς υψηλές αποδόσεις οποιαδήποτε τιμή είναι απαγορευτική για την καλλιέργεια, αντίθετα η υψηλή απόδοση εξασφαλίζει το εισόδημα ακόμη και σε χρονιές με χαμηλή τιμή του καρπού. Το όραμα της Monsanto είναι να συνεισφέρει στην αύξηση των αποδόσεων με ταυτόχρονη διατήρηση των φυσικών πόρων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών. Παρακάτω θα αναλύσουμε τις συγκεκριμένες δράσεις που υλοποιούμε στην Ελλάδα στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής.

Άξονας 1: Αύξηση αποδόσεων 1. Με νέα υβρίδια που προκύπτουν από την έρευνα της Monsanto παγκοσμίως. Πιο παραγωγικά και πιο σταθερά υβρίδια, με μέγιστη προσαρμογή. Με πάνω από 100 πειραματικά δεδομένα κάθε χρόνο, να εξασφαλίζουν την βέλτιστη προσαρμογή των νέων προϊόντων στις Ελληνικές συνθήκες. Προϊόντα που έχουν ανεβάσει σημαντικά τα επίπεδα αποδόσεων σε όλη τη χώρα την τελευταία τετραετία, σε σχέση με τα κορυφαία υβρίδια της αγοράς, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1 και Πίνακας 1. Στις χρονιές αυτές συμπεριλαμβάνονται και υψηλοαποδοτικές (π.χ. 2013) αλλά και χαμηλαποδοτικές (π.χ. 2012) και χρονιές με ιδιαιτερότητες όπως πολλές βροχοπτώσεις, δροσερά καλοκαίρια κλπ (π.χ. 2014). Παρουσιάζονται τα συνοπτικά αποτελέσματα των 4 τελευταίων ετών στην Ελλάδα μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο δοκιμών για τα υβρίδια DEKALB. Τα αποτελέσματα αυτά αντιπροσωπεύουν τη συμπεριφορά των υβριδίων στις συνθήκες καλλιέργειας διαφορετικών ετών και περιοχών (μέσοι όροι). Ωστόσο προέρχονται από τις σημαντικότερες περιοχές καλλιέργειας καλαμποκιού της χώρας και από αγρούς που καλλιεργήθηκαν 6

με τις πλέον αντιπροσωπευτικές συνθήκες για κάθε περιοχή. 2. Ταυτόχρονα, άμεσα συνδεδεμένη με την αύξηση των αποδόσεων είναι η καινοτομία της αύξησης πυκνότητας σποράς, σε μονή σειρά (9000 φυτά/ στρέμμα) και δίδυμες σειρές (10500 φυτά/στρέμμα) η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά από την DEKALB στην Ελλάδα. Στο Σχήμα 2 φαίνονται ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας πυκνής σποράς στην Ελλάδα την τελευταία διετία ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα για περισσότερα χρόνια σε Ιταλία και Ισπανία. Η αύξηση της απόδοσης, σε καλά αρδευόμενα και γόνιμα χωράφια, με την αύξηση της πυκνότητας είναι πραγματικά εντυπωσιακή, της τάξης του 8-12% στις ήδη υψηλές αποδόσεις των υβριδίων DEKALB. Έσπασε ξανά το φράγμα των 2000 κιλών/στρέμμα! Ήδη στην Ελλάδα σπάρθηκαν το 2014 περίπου 6000 στρέμματα δίδυμων γραμμών σποράς με εντυπωσιακά αποτελέσματα στην αύξηση των αποδόσεων. Ακόμη όμως πιο σημαντικές είναι οι δυνατότητες


Απόδοση Kg/στρέμμα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ FAO 700: 4 έτη (2011-2014) – 390 πειραματικοί αγροί

Σχήμα 1. Μέσοι όροι αποδόσεων κύκλου 700 FAO σε καρπό την τελευταία 4ετία (2011-2014) – 390 Πειραματικοί Αγροί

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΚΑΡΠΟ: ΥΒΡΙΔΙΑ DEKALB ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ! 2011-2014

DKCxxxx εναντίον ανταγωνισμού

ΕΤΗ

ΑΓΩΝΕΣ

ΝΙΚΕΣ

ΝΙΚΕΣ (%)

DKC 6876 – Ανταγωνισμός 700 FAO

3

83

39

47

DKC 6815 – Ανταγωνισμός 700 FAO

4

184

137

74

DKC 6724 – Ανταγωνισμός 700 FAO

4

129

103

80

DKC 6728 – Ανταγωνισμός 700 FAO

4

134

107

80

NL 6494 – Ανταγωνισμός 700 FAO

2

35

29

83

Πίνακας 1. Νίκες υβριδίων DEKALB έναντι ανταγωνισμού τα τελευταία χρόνια 7


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ 2013-2014 – ΠΥΚΝΟΤΗΤΕΣ ΣΠΟΡΑΣ

DKC6815 Δίδυμες σειρές 10.500 φυτά/στρέμμα

DKC6815 Μονές σειρές 15 cm 8.800 φυτά/στρέμμα

DKC6815 Μονές σειρές 17 cm 7.800 φυτά/στρέμμα

Σχήμα 2. Αποτελέσματα δοκιμών πυκνότητας 2013-2014. Μέσοι όροι αποδόσεων. που δημιουργεί αυτή η τεχνολογία, δηλαδή ο συνδυασμός υβριδίων με μέγιστο δυναμικό παραγωγής που να προσαρμόζονται ιδανικά με την υψηλή πυκνότητα σποράς. Με την κατάλληλη διαχείριση του νερού και της θρέψης στην καλλιέργεια μπορεί να

οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις στο μέλλον. Η DEKALB θα επενδύσει σημαντικά και τα επόμενα χρόνια στην έρευνα σε αυτή την κατεύθυνση…

Άξονας 2: Διατήρηση Φυσικών Πόρων – Μείωση κόστους Την τελευταία πενταετία το κόστος της καλλιέργειας έχει αυξηθεί σημαντικά με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποτέλεσμα η κατακόρυφη και καθοριστική αύξησης του κόστους για την κατεργασία του εδάφους και την επαρκή άρδευση της καλλιέργειας. Η DEKALB την ίδια πενταετία πρώτη ασχολήθηκε με την αντιμετώπιση αυτών των δυο σημαντικών κοστολογίων στην καλλιέργεια του καλαμποκιού με:

yy Μειωμένη κατεργασία εδάφους: Εφαρμόσαμε επί 4 χρόνια στην καλλιέργεια του καλαμποκιού αποφυγή οργώματος, σε μέσης σύστασης έδαφος, διατηρώντας τις υπόλοιπες φρο8

ντίδες και επεμβάσεις. Αποτέλεσμα, πρακτικά ίδιες τελικές αποδόσεις σε σχέση με την συμβατική καλλιέργεια. Αξίζει πραγματικά η διερεύνηση από κάθε παραγωγό για το ποια κατεργασία θα μπορούσε να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει ανάλογα τις συνθήκες καλλιέργειάς του και την σύσταση των χωραφιών του. Η προσαρμογή και οι αποδόσεις των υβριδίων DEKALB και σε αυτές τις συνθήκες κάνουν εφικτή την επιλογή της συμπίεσης σημαντικού μέρους του κόστους.

yy Κλιμάκωση συγκομιδής: Ο συνδυασμός σποράς υβριδίων διαφορετικής


πρωιμότητας (2-3 τριών κύκλων FAO) και όχι μόνο ενός (π.χ. μόνο μεγάλου κύκλου) θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της συγκομιδής από Αύγουστο μέχρι Οκτώβριο με σημαντικά οικονομικά οφέλη όπως: α) Λιγότερα ποτίσματα σε τμήμα της καλλιέργειας. β) Χαμηλότερη υγρασία συγκομιδής με άμεση μείωση του κόστους ξήρανσης σε μέρος της παραγόμενης απόδοσης και

γ) Υψηλότερη εμπορική τιμή καρπού τον Αύγουστο ή αρχές Φθινοπώρου όπως συμβαίνει πολύ συχνά στην Ελληνική αγορά. Η δυναμική των αποδόσεων των υβριδίων DEKALB σε κάθε κατηγορία κύκλου ωριμότητας (500, 600, 700 FAO) επιτρέπει, κατά περίπτωση και περιοχή, την εφαρμογή της κλιμάκωσης συγκομιδής με ευνοϊκότερο οικονομικό αποτέλεσμα.

Άξονας 3: Βελτίωση του επιπέδου ζωής των παραγωγών Με την καινοτομία και την χρήση προϊόντων, τεχνολογίας και κυρίως της τεχνικής υποστήριξης της ομάδας DEKALB. Είναι η δημιουργία και προσφορά επιλογών είτε πρόκειται για παραγωγό των 2000 στρεμμάτων είτε των 30. Η μεγιστοποίηση των αποδόσεων με ταυτόχρονη διατήρηση των φυσικών πόρων, οδηγεί σε

βελτίωση της παραγωγικότητας με τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών που προσφέρει η DEKALB μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του χρόνου εργασίας, ή βελτίωση της ποιότητας της εργασίας. Όλα αυτά συνεισφέρουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αγροτών.

Με υβρίδια, καινοτομία και τεχνική υποστήριξη DEKALB...

Αξίζει Πάντα να Καλλιεργείς Καλαμπόκι!

9


ξανά

10


ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: Αναπτύσουμε συνεχώς καινοτόμες τεχνικές βελτίωσης και αγρονομικές λύσεις – προσφέροντας κορυφαία προϊόντα που θα αλλάξουν την εικόνα της Γεωργίας. Ελάτε στο μέλλον καλλιεργώντας υβρίδια καλαμποκιού DEKALB®.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ DEKALB® ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ. ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ.

DEKALB and Design® and DEKALB® are registered trademarks of Monsanto Technology LLC. ©2013 Monsanto Company.

11


Καινοτομία... στην Ενσίρωση... Η ενσίρωση σήμερα αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες ζωοτροφές στην διατροφή των αγελάδων. Τα συστατικά της αυξάνουν την απόδοση σε γάλα και την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος. Τα κυριό-

τερα είναι η ξηρά ουσία, το άμυλο, η ενέργεια, οι ίνες, η πεπτικότητα και η αναλογία μεταξύ τους στο τελικό προϊόν. Μια συνήθης κατανομή των συστατικών του ενσιρώματος φαίνεται στο Σχήμα 1.

Ενσίρωμα καλαμποκιού

Φαινοτυπική Σύσταση Το 45-60% της συνολικής ξηράς ουσίας του ενσιρώματος προέρχεται από τον σπάδικα και εξαρτάται από την αναλογία Σπάδικα/Στέλεχος

Άμυλο

Ίνες / NDF

Καρπός = ~40-45% ΞΟ

Στέλεχος ~55-60% DM Φύλλα 15% DM Στέλεχος 10% DM Σπάδικας 20% DM

Πεπτικότητα 80-100% Ÿ Ωριμότητα σπυριού Ÿ Πεπτικότητα αμύλου

Πεπτικότητα 40-55% Ÿ Πεπτικότητα κυτ. τοιχώματος Ÿ Πεπτικότητα NDF

Σχήμα 1. Ποσοστό ξηράς ουσίας στα διάφορα μέρη φυτομάζας και ποσοστό πεπτικότητας 12


Βασικά στοιχεία του ενσιρώματος: yy Το 45-60% της ξηράς ουσίας προέρχεται από τους σπάδικες (ρόκες). Αυτό σημαίνει ότι όσο ένα υβρίδιο παράγει περισσότερο καρπό θα έχει και υψηλότερη ξηρά ουσία. Ένα (1) κιλό ξηράς ουσίας μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να αποδώσει 4,5-5 κιλά γάλα. yy Το άμυλο επίσης είναι το βασικό συστατικό στο ενσίρωμα σε μέση αναλογία 30 έως 38% ανάλογα με το υβρίδιο, με υψηλό ποσοστό πεπτικότητας από 80-100%. yy Η ενέργεια προέρχεται κατά 45% από το άμυλο του σπόρου. Άρα το ενσίρωμα που προέρχεται από υβρίδια με υψηλή αναλογία σε καρπό θα έχει και υψηλή ενέργεια. yy Η πεπτικότητα του ενσιρώματος πρέπει να είναι υψηλή γιατί οδηγεί σε μεγάλη ποσότητα αμύλου διαθέσιμη για παραγωγή πρωτεΐνης του γάλακτος. Τότε έχουμε και υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή. Στην Ελλάδα, όπως συμβαίνει ήδη στην Ευρώπη, απαιτείται εντατικοποίηση της παραγωγής γάλακτος. Παράγοντες όπως οι ασταθείς τιμές του γάλακτος, η αύξηση των τιμών των εισροών (π.χ. ενέργεια) και οι

αλλαγές στις ποσοστώσεις απαιτούν δραστικές αλλαγές και ταχεία αναδιοργάνωση του τομέα. Μεγαλύτερο μέγεθος μονάδων, πιο επαγγελματίες και πιο εξειδικευμένοι κτηνοτρόφοι και κυρίως μεγαλύτερη απόδοση σε γάλα...

Δηλαδή περισσότερο γάλα ανά τόνο ενσιρώματος και ανά στρέμμα... Η DEKALB αξιοποιώντας την αύξηση της απόδοσης σε καρπό αυξάνοντας την πυκνότητα σποράς τα τελευταία 2 χρόνια στην Ελλάδα και μια 4ετία σε Ιταλία και Ισπανία εφάρμοσε την καινοτομία της πυκνής σποράς και των δίδυμων σειρών το 2014 στην ενσίρωση. Χρησιμοποιώντας αυξημένη πυκνότητα σποράς με τα υβρίδια DKC6815, DKC6630 και DKC6724 πέτυχε σημαντική αύξηση της ξηράς ουσίας (+7%) στο παραγόμενο ενσίρωμα σε σύγκριση με τα πιο δημοφιλή υβρίδια ενσίρωσης της Ελληνικής αγοράς (Σχήμα 2).

+7%

DKC6630 10.500 φυτά/στρ Δίδυμες σειρές

DKC6815 10.500 φυτά/στρ Δίδυμες σειρές

DKC6630 9.000 φυτά/στρ Μονή σειρά

Μάρτυρας

DKC6815 9.000 φυτά/στρ Μονή σειρά

Σχήμα 2. Μέση Απόδοση σε Ξηρά Ουσία με αυξημένη πυκνότητα σποράς υβριδίων καλαμποκιού το 2014 στην Ελλάδα

13


ΥΒΡΙΔΙΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ (εκ)

DKC6815

14

DKC6724

17-18

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ (εκ) ΜΟΝΗ ΣΕΙΡΑ 55

75

ΔΙΔΥΜΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

9.523 10.500

10.500

Πίνακας 1. Πυκνότητα σποράς DKC6815, DKC6724 για αύξηση της ξηράς ουσίας στην ενσίρωση. Αυτό προκύπτει από την υψηλότερη αναλογία σε καρπό όταν η πυκνότητα σποράς αυξήθηκε στα 9000 φυτά/στρ σε μονή σειρά και ακόμη περισσότερο στα 10500 φυτά/στρ στη σπορά δίδυμων γραμμών. Μεγαλύτερη συμμετοχή καρπού σημαίνει περισσότερο άμυλο άρα και υψηλότερη ενέργεια. Δηλαδή τροφή με μεγαλύτερη πεπτικότητα και ενέργεια άρα περισσότερο γάλα! Η DEKALB σχεδιάζει την επέκταση της έρευνας το 2015 στην Ελλάδα με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση της καινοτομίας της πυκνής σποράς στην αύξηση της παραγωγής ποιοτικού ενσιρώματος άρα και περισσότερου γάλακτος. Στόχος η σπορά των υβριδίων DKC6815 και DKC6724 σε 3 υψηλές πυκνότητες. Δηλαδή 9500 φυτά/στρέμμα σε μονή σειρά και 10500 φυτών/ στρέμμα σε σπορά μονής σειράς 55 εκ και δίδυμες γραμμές (Πίνακας 1).

Επίσης η ομάδα DEKALB εντάσσει στο δυναμικό της τον πρωτοποριακό φορητό αναλυτή ενσιρώματος (AgriNIR) (Σχήμα 3) ενισχύοντας την τεχνική υποστήριξη των παραγωγών και καταναλωτών ενσιρώματος. Δίνεται η δυνατότητα επιτόπιας ανάλυσης δειγμάτων ενσιρώματος με ταχύτατο υπολογισμό των βασικών παραμέτρων ποιότητας δηλαδή ξηρά ουσία, άμυλο, πρωτεΐνες, ADF, NDF, κλπ. αποδεικνύοντας την υπεροχή ποιότητας ενσιρώματος DEKALB.

Στόχος στην ενσίρωση... Συγκομίζουμε Γάλα! Σχήμα 3. Ο φορητός αναλυτής ενσιρώματος AgriNIR

DKC6815

Αναζητήστε τη συνεργασία της ομάδας DEKALB για περισσότερη ενημέρωση! Χρόνος συγκομιδής ενσιρώματος Ο χρόνος συγκομιδής είναι πολύ σημαντικός για την ποιότητα του ενσιρώματος. Πρέπει να εξασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ μέγιστης περιεκτικότητας σε άμυλο χωρίς να θυσιαστεί η πεπτικότητα αμύλου και

14


Στάδιο Γεμίσματος Σπόρου R5 (dent)

Στερεό ενδοσπέρμιο

Υγρό ενδοσπέρμιο (Γάλα)

Γραμμή γάλακτος

Σχήμα 4. 50% Γραμμής Γάλακτος είναι το σημείο όπου το 50% του σπόρου έχει γεμίσει με άμυλο (Στερεό Ενδοσπέρμιο - Από πάνω προς τα κάτω) ινών. Το βέλτιστο ποσοστό ξηράς ουσίας του φυτού πρέπει να είναι μεταξύ 32-35%. Πολύ πρώιμη συγκομιδή (ξηρά ουσία <28%) θα οδηγήσει σε φτωχή ζύμωση, διαρροή θρεπτικών και χαμηλή ποιότητα. Αντίθετα πολύ όψιμη συγκομιδή (ξηρά ουσία >38%) θα οδηγήσει σε ακανόνιστη ζύμωση με πιθανότητα ανάπτυξης μούχλας, σκληρούς και άπεπτους σπόρους, μειωμένη συγκέντρωση αμύλου και αυξημένη περιεκτικότητα ινών με χαμηλή πεπτικότητα. Η συνολική ξηρά ουσία του φυτού (καρπός 4560%) δεν εξαρτάται μόνο από την γραμμή γάλακτος (Σχήμα 4) αλλά από την Αναλογία Σπάδικας/ Στέλεχος. Αυτή είναι διαφορετική για κάθε υβρίδιο και εξαρτάται από τη δομή του φυτού (ύψος), το

Compact

μέγεθος σπάδικα , την εξέλιξη ωρίμανσης του φυτού (Stay Green - ταχύτητα Dry Down) και τέλος το στάδιο ωρίμανσης καρπού (γραμμή γάλακτος). Ο στόχος είναι ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων για τον προσδιορισμό του ιδανικού σταδίου συγκομιδής και είναι διαφορετικός για κάθε υβρίδιο ανάλογα με τα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά του. Απαραίτητη προϋπόθεση οι κανονικές συνθήκες ανάπτυξης καλαμποκιού χωρίς stress περιβάλλοντος. Έτσι: yy Δομή του φυτού (ύψος): Όσο ψηλότερο και μεγαλόσωμο φυτό (πιο ογκώδες) σε σχέση με το σπάδικα, η αναλογία Σπάδικα/Στελέχους είναι μικρή. Άρα πρέπει να καθυστερήσει η συγκομιδή (Σχήμα 5).

Μεσαίο ύψος

Ψηλό

Γενικά καθυστερημένη συγκομιδή

Σχήμα 5. Στάδιο συγκομιδής ανάλογα με το ύψος του φυτού.

15


Μικρός/Κοντός

Μέτριος

Μεγάλος/Μακρύς/Πλατύς

Γενικά συντομότερη συγκομιδή

Σχήμα 6. Στάδιο συγκομιδής ανάλογα με το μέγεθος του σπάδικα. yy Το μέγεθος σπάδικα: Όσο μεγαλύτερος ο σπάδικας σε σχέση με το στέλεχος, πρέπει να συγκομιστεί γρηγορότερα. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε άμυλο έχει μεγαλύτερη συμμετοχή ξηράς ουσίας του στη συνολική ξηρά ουσία του ενσιρώματος (Σχήμα 6). yy Εξέλιξη ωρίμανσης του φυτού (Stay Green - ταχύτητα Dry Down): Το στέλεχος και τα φύλλα πα-

Πρώιμη ωρίμανση

ρέχουν την απαραίτητη ποσότητα νερού για τη συμπίεση του ενσιρώματος και τα σάκχαρα στα βακτήρια που θα αρχίσουν την αναερόβια ζύμωση. Όσο χαμηλότερο stay green ή/και ταχύτερο το dry down πρέπει να προγραμματιστεί πρωιμότερη συγκομιδή για την εξασφάλιση μέγιστης ξηράς ουσίας και άριστης διαδικασίας ενσίρωσης (Σχήμα 7). yy Στάδιο ωρίμανσης καρπού (γραμμή γάλακτος):

Μέση ωρίμανση

Stay Green

Γενικά , καθυστέρηση συγκομιδής

Σχήμα 7. Στάδιο συγκομιδής ανάλογα με το stay green και το dry down ενός υβριδίου. Προϋπόθεση: κανονικές συνθήκες ανάπτυξης καλαμποκιού χωρίς stress περιβάλλοντος 16


25% Γραμμή γάλακτος

50% Γραμμή γάλακτος

75% Γραμμή γάλακτος

Γενικά, πρωιμότερη συγκομιδή

Σχήμα 8. Στάδιο συγκομιδής ανάλογα με τη Γραμμή γάλακτος. Όταν η αναλογία Σπάδικα/Στελέχους και η Ωρίμανση του φυτού έχουν ξεκαθαριστεί, η Γραμμή Γάλακτος βοηθά στον πιο ακριβή καθορισμό του σταδίου Συγκομιδής. Πιο συγκεκριμένα όσο χαμηλότερη η αναλογία Σπάδικα/Στελέχους (μικρότερη συμμετοχή του σπάδικα στη συνολική ξηρά ουσία) και μεγαλύτερο stay green τόσο πιο αργά πρεπει να γίνει η συγκομιδή άρα προχωρημένη γραμμή γάλακτος (50%, 75%). Αντίθετα, υψηλότερη αναλογία Σπάδικα/Στελέχους (μεγαλύτερη συμμετοχή του σπάδικα στη συνολική ξηρά ουσία) και μικρότερο stay green η συγκομιδή πρέπει να γίνει πιο νωρίς (25% γραμμής γάλακτος).

Παράδειγμα σταδίου συγκομιδής υβριδίων DEKALB: yy DKC6795: Μεγάλο φυτό, υψηλό Stay Green, μέτριος σπάδικας ⇒ Συγκομιδή όταν η γραμμή γάλακτος είναι στο 75% yy DKC6815-DKC6724 σε πυκνή σπορά: Μεσαίο φυτό, μεγάλος σπάδικας, μέτριο Stay Green ⇒ Συγκομιδή όταν η γραμμή γάλακτος είναι 25-50% Ο πίνακας που ακολουθεί αποτελεί έναν οδηγό προσδιορισμού των βασικών παραγόντων που θα καθορίσουν το ιδανικό στάδιο συγκομιδής ενός υβριδίου με στόχο την μεγιστοποίηση της ξηράς ουσίας.

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΣΠΑΔΙΚΑ/ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΦΥΤΟΥ (ΤΥΠΟΣ)

ΧΑΜΗΛΗ (μέτριος σπάδικας / μεγάλο φυτό)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΞΗΡΑΝΣΗ

ΧΑΜΗΛΗ (μέτριος σπάδικας / μεγάλο φυτό)

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

50%

ΧΑΜΗΛΗ (μέτριος σπάδικας / μεγάλο φυτό)

ΥΨΗΛΟ STAY GREEN

75%

ΜΕΣΗ (μέτριος σπάδικας / μέσο φυτό)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΞΗΡΑΝΣΗ

25%

ΜΕΣΗ (μέτριος σπάδικας / μέσο φυτό)

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

50%

ΜΕΣΗ (μέτριος σπάδικας / μέσο φυτό)

ΥΨΗΛΟ STAY GREEN

75%

ΥΨΗΛΗ (μεγάλος σπάδικας / μικρό ή μέσο φυτό)

ΓΡΗΓΟΡΗ ΞΗΡΑΝΣΗ

25%

ΥΨΗΛΗ (μεγάλος σπάδικας / μικρό ή μέσο φυτό)

ΚΑΝΟΝΙΚΗ

ΥΨΗΛΗ (μεγάλος σπάδικας / μικρό ή μέσο φυτό)

ΥΨΗΛΟ STAY GREEN

ΓΡΑΜΜΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

(αρχή από την κορυφή του σπόρου) 25-50%

25-50% 50%

Πίνακας 2. Υπολογισμός παραγόντων για πιο ακριβή προσδιορισμό κατάλληλου σταδίου συγκομιδής για ενσίρωση. Προϋπόθεση οι κανονικές συνθήκες ανάπτυξης καλαμποκιού χωρίς stress περιβάλλοντος. 17


18


19


DEKALB CORN CLUB HELLAS 2014...

Με τα μέλη του CLUB 2000 Σε Λάρισα - Τρίκαλα

20


Συμμετοχή στην ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ DEKALB

σε δύο κεντρικές εκδηλώσεις Σε Σέρρες - Ξάνθη

21


Επεξήγηση κρίσιμων παράγοντων επιλογής υβριδίων καλαμποκιού Τα χαμηλοαποδοτικά χωράφια χαρακτηρίζονται από: —— Εδάφη επιφανειακά —— Χαμηλή ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων —— Χαμηλή διαθεσιμότητα νερού σε ποσότητα και όχι όταν τα φυτά το χρειάζονται —— Χαμηλή οργανική ουσία —— Υψηλή πίεση από πυραλίδα/σεζάμια.

È

È

Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Γερές ρίζες

Γερά στελέχη

È

22

È

Οι γερές ρίζες είναι σημαντικές: —— Στο να κρατάνε όρθιο το φυτό για να μην πλαγιάσει —— Σε κρύα εδάφη όταν οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές —— Σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους —— Όταν ο υπόγειος ορίζοντας νερού είναι κοντά στην επιφάνεια με αποτέλεσμα οι ρίζες να είναι ρηχές —— Όταν η άρδευση δεν είναι ικανοποιητική.

Τα γερά στελέχη προσφέρουν: —— Αντοχή στο πλάγιασμα από άνεμο —— Ανοχή σε μύκητες που προκαλούν σήψεις —— Ανοχή στα έντομα που κάνουν στοές —— Τα φυτά με γερά στελέχη μπορούν να σπαρθούν πιο πυκνά με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι αποδόσεις ιδιαίτερα στα υψηλοαποδοτικά χωράφια —— Πιο όψιμη συγκομιδή αφού τα φυτά δεν θα πλαγιάσουν εύκολα —— Σε συνθήκες στρες (έλλειψη νερού, χαμηλή γονιμότητα εδάφους) τα φυτά με γερά στελέχη είναι πιο υγιή με αποτέλεσμα η απόδοση και ιδιαίτερα η σταθερότητα του υβριδίου να είναι καλύτερη.

Η πρώιμη ζωηρότητα είναι η ικανότητα για γρήγορη πρώιμη εγκατάσταση της φυτείας Σημαντική για: —— Πρώιμη σπορά σε κρύα εδάφη —— Όταν υπάρχουν προσβολές από έντομα εδάφους (σιδηροσκούληκα, καραφατμέ) για να ξεφύγουν τα φυτά.

È Πρώιμη ζωηρότητα

Πυραλίδα/Σεζάμια

È

Τα υψηλοαποδοτικά χωράφια χαρακτηρίζονται από: —— Εδάφη βαθιά —— Ικανοποιητική επάρκεια νερού σε ποσότητα και τότε που τα φυτά το χρειάζονται —— Υψηλή διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων —— Υψηλή οργανική ουσία —— Χαμηλή πίεση από πυραλίδα/σεζάμια.

Οι ζημιές από πυραλίδα/σεζάμια είναι μεγαλύτερες: —— Όταν η θερμοκρασία την άνοιξη/καλοκαίρι είναι μέση/υψηλή με μικρή διακύμανση —— Όταν τα φυτά είναι στρεσσαρισμένα —— Όταν υπάρχουν υπολείμματα προηγούμενης καλλιέργειας (συνεχές καλαμπόκι) —— Όταν τα φυτά δεν ποτίζονται με τεχνητή βροχή —— Όταν το υβρίδιο είναι ευαίσθητο.


Οι επιλογές υβριδίων DEKALB σε συνδυασμό κύκλου ωριμότητας και κρίσιμων παραγόντων Διάγραμμα κύκλου ωριμότητας υβριδίων DEKALB Κλάση ωριμότητας

FAO 400

Υβρίδιο

Όψιμα

FAO 600

FAO 700

ΑΝΘΗΣΗ

Χρήση

DKC6795

Διπλή χρήση

DKC6903

Διπλή χρήση

DKC6724

Καρπός

DKC6728

Καρπός, όψιμο ενσίρωμα

DKC6815

Καρπός

DKC6340 Μέσο όψιμα

FAO 500

Καρπός, όψιμο ενσίρωμα

ΝΕΟ

DKC6130

Καρπός, όψιμο ενσίρωμα

DKC6040

Καρπός, όψιμο ενσίρωμα

DKC5401

Καρπός

DKC5276

Καρπός

Πρώιμα Ημέρες έως τη φυσιολογική ωρίμανση

100-110

110-120

120-130

130-140

ΑΝΘΗΣΗ

Συμπεριφορά υβριδίων DEKALB στους κρίσιμους παράγοντες Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Πρώτη ανάπτυξη

Ρίζες

Σήψεις στελεχών

Πυραλίδα/ Σεζάμια

DKC6795

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

DKC6903

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

DKC6724

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

DKC6728

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

DKC6815

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

DKC6340

ΝΕΟ

Εξαιρετικό

DKC6130

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

DKC6040

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

DKC5401

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

DKC5276

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Καλό

Εξαιρετικό

Πολύ καλό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό

Εξαιρετικό 23


DKC

6795

“ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ ΚΑΙ ΕΝΣΙΡΩΣΗ”

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός, Ενσίρωση και Βιομάζα

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

16-17 εκ. για καρπό , 15-16 εκ. για ενσίρωση

Κύρια χαρακτηριστικά DKC 6795 —— —— —— ——

24

Δυνατό στέλεχος και πολύ ανεκτικό στο πλάγιασμα. Άριστο Stay Green σε μεγάλο εύρος συνθηκών. Υψηλή ξηρά ουσία. Κόκκινο σπυρί με πολύ υψηλό ειδικό βάρος και υαλώδες, κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (βιομηχανία corn flakes).

FAO 700 Ημέρες

105

115

125

135

FAO

400

500

600

700


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Πρώιμη ζωηρότητα

Γερές ρίζες

ΦΥΤΟ:

Μεγάλο ύψος, πλούσια βλάστηση, άριστος δείκτης φυλλικής επιφάνειας

ΡΟΚΑ:

Συμπαγής ρόκα τύπου «fix» με πολύ καλό γέμισμα, 16 σειρές και γεμάτο σπυρί

Για μέγιστη αξιοποίηση του

Γερά στελέχη

DKC 6795

—— Περιοχές μέσου-υψηλού δυναμικού παραγωγής, με προσαρμογή ωστόσο και σε δύσκολες συνθήκες. —— Άριστη επιλογή για καρπό και ενσίρωμα. Υβρίδιο διπλής χρήσης λόγω της ιδανικής αναλογίας καρπού – φυλλικής επιφάνειας και της πολύ υψηλής ξηράς ουσίας.

Πυραλίδα/Σεζάμια

25


DKC

6903

FAO 700 Ημέρες

105

115

125

135

FAO

400

500

600

700

“ΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ’’

ΧΡΗΣΗ: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

Καρπός, Ενσίρωση και Βιομάζα 16–17 εκ. για καρπό, 15–16 εκ. για ενσίρωση

Κύρια Χαρακτηριστικά

DKC 6903

—— Χονδρά και δυνατά στελέχη, άριστη υγεία φυτού. —— Άριστη ανοχή στο Ελμινθοσπόριο, Φουζάριο και Ιώσεις. —— Εξαιρετικό Stay Green. —— Σταθερές αποδόσεις —— Ιδανική επιλογή τόσο για καρπό όσο και για ενσίρωμα. 26


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Πρώιμη ζωηρότητα

Γερές ρίζες

ΦΥΤΟ:

Μεγάλο ύψος. Πολύ εύρωστο και φυλλώδες.

ΡΟΚΑ:

Ομοιόμορφη έκπτυξη 16-18 σειρές, τύπου «fix».

Γερά στελέχη

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 6903: —— Yψηλο-αποδοτικά περιβάλλοντα. —— Ιδανικό για διατροφή ζώων ιδιαίτερα χοίρων στο τελικό στάδιο αύξησης. —— Eνσίρωμα εξαιρετικής ποιότητας λόγω της υψηλής παραγωγής σε σπόρο, της χαμηλής αναλογίας δύσπεπτων ινών και της μεγάλης απόδοσης σε ξηρά ουσία.

Πυραλίδα/Σεζάμια

27


DKC

6724

Ημέρες

105

FAO

400

“ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ…..’’

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός, Ενσίρωση σε πυκνή σπορά

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

15-16 εκ.

Κύρια Χαρακτηριστικά

DKC 6724

—— Κορυφαίες αποδόσεις σε υψηλοαποδοτικά χωράφια σε όλες τις περιοχές. —— Καλή προσαρμογή σε υψηλή πυκνότητα σποράς και δύσκολες συνθήκες (καύσωνας – έλλειψη νερού). —— Εξαιρετικά αγρονομικά χαρακτηριστικά και stay green.

28

FAO 700 115

125

135

500

600

700


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Πρώιμη ζωηρότητα

ΦΥΤΟ:

Μέσου ύψους, ορθόφυλλο με εξαιρετικό stay green

ΡΟΚΑ:

Μέση τοποθέτηση ρόκας. Ογκώδης, τύπου «flex». Έως 20-22 σειρές.

Γερές ρίζες

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 6724: —— Άριστη επιλογή για χωράφια με υψηλό δυναμικό παραγωγής. —— Ιδανικό για αύξηση αποδόσεων μέσω αύξησης πυκνότητας σποράς

Γερά στελέχη

29 Πυραλίδα/Σεζάμια


DKC

6728

Ημέρες

105

FAO

400

FAO 700 115

125

135

500

600

700

“ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ…..’’

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός – Όψιμο Ενσίρωμα

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

16-17 εκ.

Κύρια χαρακτηριστικά DKC 6728 —— —— —— ——

30

Απίστευτο δυναμικό παραγωγής. Εξαιρετικό stay green. Χαμηλή υγρασία συγκομιδής. Προσαρμογή σε συνθήκες στρες (θερμοκρασία, νερό)


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Πρώιμη ζωηρότητα

ΦΥΤΟ:

Μέσου ύψους, ορθόφυλλο με εξαιρετικά αγρονομικά

ΡΟΚΑ:

Μέση τοποθέτηση ρόκας. Ογκώδης, μακριά, τύπου «flex». Έως 20-22 σειρές. Βαθύ σπυρί τύπου dent

Γερές ρίζες

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 6728: —— Χωράφια με υψηλό δυναμικό παραγωγής για ρεκόρ αποδόσεων. —— Σταθερό και σε χαμηλο-αποδοτικά χωράφια. Γερά στελέχη

31 Πυραλίδα/Σεζάμια


DKC

6815

FAO700 Ημέρες

105

115

125

135

FAO

400

500

600

700

“ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ’’

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός, Ενσίρωση σε πυκνή σπορά

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

15–16 εκ.

Κύρια Χαρακτηριστικά

DKC 6815

—— Βαθύ σπυρί οδοντωτού τύπου. —— Εξαιρετικά αγρονομικά χαρακτηριστικά. —— Μέγιστο δυναμικό παραγωγής με χαμηλή υγρασία συγκομιδής. —— Προσαρμογή σε υψηλή πυκνότητα σποράς.

32


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Πρώιμη ζωηρότητα

ΦΥΤΟ:

Μέσου ύψους και ορθόφυλλο, εξαιρετικά αγρονομικά.

ΡΟΚΑ:

Μέση τοποθέτηση ρόκας τύπου «flex». Έως 18-20 σειρές με πολύ καλό γέμισμα

Γερές ρίζες

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 6815: —— Άριστη πυκνότητα σποράς στα 15cm —— Χωράφια με υψηλό δυναμικό παραγωγής για πολύ υψηλές αποδόσεις. —— Πολύ καλή προσαρμογή για βαριά εδάφη και συνθήκες στρες (υψηλές θερμοκρασίες).

Γερά στελέχη

33 Πυραλίδα/Σεζάμια


DKC 6340

FAO 600

Νέο Ημέρες

105

115

125

135

FAO

400

500

600

700

“ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ’’

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός , όψιμο ενσίρωμα

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

16–17 εκ. για καρπό 15–16 εκ. για ενσίρωμα

Κύρια Χαρακτηριστικά

DKC 6340

—— Μέγιστες αποδόσεις για την κατηγορία του. —— Ικανοποιητική απώλεια υγρασίας. —— Υψηλό ειδικό βάρος.

34


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Πρώιμη ζωηρότητα

Γερές ρίζες

ΦΥΤΟ:

Ισορροποιημένο φυτό, μέσου ύψους, ισχυρές ρίζες, δυνατά στελέχη.

ΡΟΚΑ:

Μακριά ρόκα, συμπαγής με 18-20 σειρές, γεμάτη μέχρι την κορυφή.

Πυραλίδα/Σεζάμια

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 6340: —— Αξιοποιεί πιο αποτελεσματικά υψηλοαποδοτικά περιβάλλοντα για μέγιστες αποδόσεις. —— Ευελιξία στην ημερομηνία σποράς για πρώιμη συγκομιδή.

35


DKC

6130

FAO 600 Ημέρες

105

115

125

135

FAO

400

500

600

700

“ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΑΡΙΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ’’

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός, όψιμο ενσίρωμα

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

16–17 εκ. για καρπό και 15-16 εκ. για ενσίρωμα

Κύρια Χαρακτηριστικά

DKC 6130

—— Δυνατή ρίζα, Ισχυρό στέλεχος —— Υγεία φυτού, Πολύ καλό Stay Green —— Υψηλή προσαρμογή σε εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες

36


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Γερές ρίζες

ΦΥΤΟ:

Ψηλό και εύρωστο φυτό

ΡΟΚΑ:

Ογκώδης με πολύ καλό γέμισμα, 18-20 σειρές, σπυριά βαθιά και υαλώδη με υψηλό ειδικό βάρος

Γερά στελέχη

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 6130: —— Κορυφαίες αποδόσεις σε περιβάλλοντα μέσης - υψηλής παραγωγικότητας και καλή προσαρμογή σε δύσκολες συνθήκες. —— Πρώτη επιλογή για όψιμη ή επίσπορη καλλιέργεια ενσίρωσης. Πυραλίδα/Σεζάμια

37


DKC

6040

“ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ’’

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός, όψιμο ενσίρωμα

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

16-17 εκ. για καρπό, 15–16 εκ. για ενσίρωμα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

DKC 6040

—— Καλό Stay Green. —— Αυξημένη περιεκτικότητα σε λάδι με άριστη αναλογία λινολεϊκού οξέος. Άριστη ζωοτροφή για χοιρινά. —— Υβρίδιο αναφοράς της κλάσης FAO 600. Υψηλή σταθερότητα σε όλες τις συνθήκες ακόμη και στις πιο δύσκολες.

38

FAO 600 Ημέρες

105

115

125

135

FAO

400

500

600

700


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Γερές ρίζες

ΦΥΤΟ:

Εύρωστο φυτό με άριστο δείκτη φυλλικής επιφάνειας

ΡΟΚΑ:

Ρόκα τύπου «flex», μεγάλης διαμέτρου με καλό γέμισμα έως 18 σειρές.

Πυραλίδα/Σεζάμια

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 6040: —— Λόγω της πολύ καλής προσαρμοστικότητας προτείνεται για όλους τους τύπους εδαφών. —— Άριστη επιλογή ακόμη και σε περιπτώσεις επίσπορης καλλιέργειας με στόχο καρπό ή ενσίρωμα.

39


DKC

5401

FAO 400 Ημέρες

105

115

125

135

FAO

400

500

600

700

“ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ’’

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

14,5 - 16 εκ.

Κύρια Χαρακτηριστικά

DKC 5401

—— Υψηλή ποιότητα καρπού. —— Πολύ καλό stay green. —— Μέγιστο δυναμικό παραγωγής υψηλότερο από την κατηγορία του.

40


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Πρώιμη ζωηρότητα

ΦΥΤΟ:

Μέσο ύψος, ορθόφυλλο φυτό.

ΡΟΚΑ:

Χαμηλή ομοιόμορφη τοποθέτηση ρόκας με πολύ καλό γέμισμα και βαθύ σπυρί .

Γερές ρίζες

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 5401: —— Μέγιστη παραγωγή, μεγαλύτερη από την κατηγορία του. —— Χρήσιμο εργαλείο για πρώιμη σπορά, πρώιμη συγκομιδή χωρίς υγρασία καρπού καθώς και για κλιμάκωση σποράς και συγκομιδής.

Γερά στελέχη

41


DKC

5276

FAO 400 Ημέρες

105

115

125

135

FAO

400

500

600

700

“ΠΡΩΙΜΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΟΥ’’

ΧΡΗΣΗ:

Καρπός

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΣ:

14,5 - 16 εκ.

Κύρια Χαρακτηριστικά

DKC 5276

—— Σε πρώιμη σπορά οι αποδόσεις είναι υψηλότερες από υβρίδια μεγαλύτερου κύκλου FAO. —— Γρήγορη απώλεια υγρασίας του σπόρου πριν την συγκομιδή (fast dry down).

42


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΕ:

Υψηλές εισροές

Χαμηλές εισροές

Πρώιμη ζωηρότητα

ΦΥΤΟ:

Μέσο ύψος, πολύ εύρωστο και ορθόφυλλο φυτό.

ΡΟΚΑ:

Μεγάλη ρόκα έως 20 σειρές, σπυρί οδοντωτό και βαθύ.

Για μέγιστη αξιοποίηση του DKC 5276: —— Η πιο παραγωγική επιλογή κύκλου FAO 400. Απαραίτητο εργαλείο σε αυτούς που θέλουν το κάτι παραπάνω από αυτή την κατηγορία. —— “Μηχανή παραγωγής σπόρου’’ σε συνθήκες υψηλής παραγωγικότητας. —— Άριστη προσαρμογή σε υψηλές πυκνότητες σποράς.

43


ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΤΩΝ/ΣΤΡΕΜΜΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΦΥΤΩΝ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΡΑΜΜΩΝ (εκ.)

45

50

55

70

75

ΔΙΔΥΜΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (55-20εκ)

11500

19,3

17,4

15,8

12,4

10,6

23,1

11000

20,2

18,2

16,5

13

12,1

24,2

10500

21,2

19

17,3

13,6

12,7

25,4

10000

22,2

20

18,2

14,3

13,3

26,7

9500

23,4

21,1

19,1

15

14

28,1

9000

24,7

24,7

20,2

15,9

14,8

29,6

8500

26,1

23,5

21,4

16,8

15,7

31,4

8000

27,8

25

22,7

17,9

16,7

33,3

7500

29,6

26,7

24,2

19

17,8

35,6

7000

31,7

28,6

26

20,4

19

38,1

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ (εκ.)


DKC 6795

Κορυφαία ποιότητα καρπού

DKC 6903

Ένα υβρίδιο για πολλές χρήσεις

DKC 6724

Αποδόσεις, αποδόσεις, αποδόσεις…

DKC 6728

Πρωταθλητής απόδοσης σε όλες τις συνθήκες…

DKC 6815

Πρωταθλητής στις αποδόσεις

NEO

DKC 6340

Κορυφαίες αποδόσεις στην κατηγορία

DKC 6130

Υψηλές αποδόσεις, άριστα αγρονομικά

DKC 6040

Μέγιστη προσαρμογή

DKC 5401

Ευελιξία και ποιότητα σπόρου

DKC 5276

Πρώιμη μηχανή παραγωγής καρπού ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

Profile for K.N. EFTHYMIADIS S.A.

DEKALB Magazine 2015  

See our 2015 magazine, with all the newest developments and statistics for Dekalb corn cultivation in Greece, as well as a comprehensive pro...

DEKALB Magazine 2015  

See our 2015 magazine, with all the newest developments and statistics for Dekalb corn cultivation in Greece, as well as a comprehensive pro...

Advertisement