Page 1

• • • • • • •

Algemene ledenvergadering 80 jaar ZC’37 gevierd Stormschade Nieuwe Havenmeester Het Hanzekof vernieuwd De Loods Publikatieborden

BAZC

Berichten aan ZC-varenden

april 2018

1


Bestuur Voorzitter Johan v.d. Toolen voorzitter@zc37.nl Secretaris Hans Frerichs secretaris@zc37.nl Penningmeester stichting ZC’37 Hans Westerhof penningmeester.stichting@zc37.nl Penningmeester vereniging ZC’37 Eric Roosink penningmeester.vereniging@zc37.nl Leden- en ligplaatsadministratie Jan Bassa leden@zc37.nl Havencoördinator Hans Strikkers Commissievoorzitters Ligplaatsen commissie Jan Bassa Technische commissie Hans Strikkers Jeugdzeil commissie Fré Helleman Activiteiten commissie Fré Helleman PR-commissie Johan van der Toolen Beheerder Hanzekof Petra Zijlstra Webmaster Ad Meeuwsen webmaster@zc37.nl Vormgeving en productie Palaver en BAZC Arjen Woudenberg redactiecommissie@zc37.nl Havenmeester Victor Hijstek, havenmeester@zc37.nl 0652 085 748

ZC’37

Frieseweg 6 8267 AD Kampen Postadres Postbus 152 8260 AD Kampen info@zc37.nl www.zc37.nl facebook.com/WSVZc37JachthavenSeveningenkampen @WSVZc37 2


Aan de helmstok Een aantal jaren geleden werd besloten om het clubblad ‘Kabbels en Babbels’, dat door Johan Prins op poten was gezet, te vervangen door communicatie via het digitale netwerk wat ons tegenwoordig lijkt te verbinden. Het werd geen succes. Veel leden gaven te kennen dat ze het prettig vonden om ‘een boekje’ mee te nemen aan boord, dan kon je nog eens bladeren, dan kon je nog eens even terug kijken. Communicatieplan ZC’37 Aan die wens is – nadat de Palaver verscheen – vorm gegeven door de secretaris van onze vereniging, die met het idee kwam van de ‘Berichten aan ZC-varenden, de BAZC’. Hij heeft met de eerste nummers dan ook een enorme bemoeienis gehad, hij vulde ze alleen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Een clubblad is van en voor de leden. Dat betekent dat de leden er ook in schrijven. Inmiddels is een communicatieplan gemaakt: ‘De Palaver’ is het blad waarin vooral veel informatie komt voor leden èn buitenstaanders zoals passanten, ‘De Berichten aan ZC-varenden’ bevat wat meer achtergronden van verenigingsen havenzaken voor leden en ligplaatshouders.

De e-mails zijn er voor bedoeld om snel en vrij kort informatie door te geven. Dat betekent ook dat activiteiten via de e-mails worden aangekondigd, en dat je daar ook aan zult worden herinnerd via een herhaling. Tot slot zijn er de publicatieborden in de haven, waarover verderop in deze aflevering wat is te lezen. Met deze nieuwe opzet gaan we enthousiast van start met de hoop dat jullie meedoen. Meeschrijven, mee-fotograferen (plaatjes zij natuurlijk altijd welkom, mits ze voldoende resolutie hebben). We rekenen op jullie! En vind je het toch allemaal wat lastig: je kunt altijd om hulp vragen. Johan van der Toolen

3


Algemene ledenvergadering verenigingsjaar 2016-2017 De ALV vond plaats op 20 november 2017 in het clubhuis van VZOD, de Brunneper ijsclub. Wie het complete jaarverslag wil lezen, kan daarvoor een e-mail of briefje sturen naar de secretaris. Behalve de noodzakelijke, min of meer verplichte onderwerpen als financiën, contributie en bestuursleden benoemen kwamen ook andere zaken aan de orde. Zo is gesproken over de voortgang van de bouw van de nieuwe loods die al weer twee jaar geleden voor het eerst op de agenda heeft gestaan. Het voorbereidingentraject is taai, u leest er meer over in een speciaal aan dit onderwerp gewijd artikel. Afscheid penningmeester Hans Westerhof, penningmeester van de stichting, nam na 5 jaar afscheid. Het bestuur is Hans bijzonder dankbaar voor het vele werk dat hij in deze jaren voor de club heeft gedaan. Hij heeft gezorgd voor een gezonde financiële situatie en – samen met Jan Bassa – de administratie van de vereniging èn de stichting sterk verbeterd. Een opvolger is nog niet benoemd. Dank jullie wel! De ‘Duim’ was voor Petra en Jaques Zijlstra voor hun niet aflatende zorg voor het Hanzekof. Zij verzorgen de bevoorrading, de exploitatie, de barbezetting, de inrichting en

4

leveren steeds weer een grote bijdrage aan allerlei activiteiten in verenigingsverband. Zij doen dat in zeer nauwe samenwerking met de activiteitencommissie en zorgen er zo voor dat die activiteiten ook heel erg geslaagd zijn. Daar past maar één reactie op: ‘Dank jullie wel! Voor al die uren en energie die jullie in ons onderkomen en de sfeer daar steken!’


ZC’37 80 jaar Het afgelopen verenigingsjaar was het jaar dat ZC ’37 80 jaar bestond. Dat is het hele jaar doorgevoerd door allerlei evenementen in de sfeer van 80 jaar ZC te plaatsen. Dat begon met een geslaagde winterwandeling, die langs de ‘ZClocaties’ in de stad voerde (helaas konden we niet langs de woning in de Johan Willem Frisostraat, waar de ZC op een koude, winderige maartse dag in 1937 werd opgericht). Voor we gingen wandelen is op de gevel van de loods het getal 80 prominent aangebracht. Feestelijke activiteiten Op 5 maart – de oprichtingsdatum van onze club – hielden Karel en Hannie Fros een lezing over hun avonturen op zee. Vervolgens was er op 20 mei 2017 het ‘Captain’s Dinner’ in de loods, die feestelijk was aangekleed. Onder de muzikale begeleiding van twee bands werd er een geweldig diner geserveerd, waarbij de dochters van Jan Bassa de tap bedienden.

de jeugdzeilwedstrijden, de BBQ, een pannenkoekenmaaltijd en een feestelijk ontbijtbuffet is het seizoen in september afgesloten en gingen we de winter in. Ook voor die periode stonden nog een aantal activiteiten op stapel waaronder de nieuwjaarsreceptie op 14 januari waarbij we de nieuwe havenmeester, Victor Hijstek, hebben kunnen begroeten.

Historisch was het moment de onthulling van het reclamebord dat later bij het hek is geplaatst om het langsrijdende verkeer te attenderen op wat wij te bieden hebben. Een foto die overigens ook in het Hanzekof hangt. Ook hebben we nog de afsluiting van het jeugdzeilen gevierd met onderlinge zeilwedstrijdjes en het traditionele ketelpakhangen. Met 5


Stormschade Gedurende de afgelopen maanden is onze haven twee keer door storm overvallen. Het is goed om dan te zien dat er altijd mensen aan de haven zijn om te controleren of geen schade is opgetreden en om eventuele gebreken aan dekzeilen of landvasten te herstellen.

6

Gevaarlijk Dat is niet altijd een aangenaam klusje. Sterker nog, soms is het ronduit gevaarlijk om met harde wind de steiger op te gaan en op boten te moeten klauteren om gebroken landvasten te vervangen en klapperende zeilen weer vast te zetten. Er waren aan de drijvende steiger minstens 14 boten die schade hebben opgelopen doordat landvasten zijn gebroken. Er overwinteren ieder jaar zo’n 40 schepen in het water in onze haven en het is de verantwoording van de schipper dat zijn of haar boot op een passende manier is afgemeerd.

Schade De eigenaren van de boten die schade hebben opgelopen zijn allemaal telefonisch benaderd en veel van hen hebben meteen passende maatregelen getroffen. Helaas liepen sommige schepen behoorlijke schade op evenals ook een steiger en trapjes. In een volgende BZAC geven we tips en aanwijzingen hoe je boot veilig de winter door te laten komen. We willen namelijk graag dat iedereen zonder zorgen en zonder schade de winter door komt.


Nieuwe havenmeester Op 1 maart 2018 is Victor Hijstek in dienst getreden als onze nieuwe havenmeester. Victor heeft er erg veel zin in, hij moet de haven nog goed leren kennen en u dus ook. Dat uw hulp daarbij van groot belang is zal duidelijk zijn. We wensen Victor en al onze leden een goede toekomst met elkaar in de ZC ’37 toe! In onderstaand artikeltje stelt hij zichzelf uitgebreid voor aan de leden.

Beste leden van de ZC, Sinds 1 maart ben ik de havenmeester van ZC’37 in Kampen. Wat een voorrecht is het voor een liefhebber als ik om dat te mogen zeggen. We hebben in de afgelopen periode bij verschillende gelegenheden al een aantal van jullie ontmoet, maar graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mezelf en mijn gezin aan alle verenigingsleden voor te stellen. Mijn naam is Victor Hijstek, ik ben 43 jaar en ik heb samen met mijn vriendin Jacquelien Barneveld twee zonen: Bram van 10 jaar en Max van 6 Jaar. Ik ben geboren en getogen in Hoofddorp en heb de watersport met de paplepel ingegoten gekregen. Mijn ouders hadden vroeger een Kajuitcatamaran, een Catalac 9, waarmee we in Zeewolde (toen er nog geen huizen langs de haven stonden), Bruinisse en Naarden hebben gelegen. Zelf heb ik leren zeilen in een Rakker en ben er in mijn puberteit met 2 vrienden veel met

een Kolibri op uit getrokken. Daarnaast heb ik in het verleden veel gesurft en probeer ik nu een beetje te kitesurfen en hou ik erg van zwemmen. Jacquelien is geboren en getogen in Elburg, heeft haar opleiding in Deventer gevolgd en is daarna in Amersfoort terecht gekomen. Nog meer dan bij mij zit het leven met het water in haar bloed. Haar overgrootvader was eigenaar van de EB 1, haar opa was de havenmeester van Elburg en haar vader is op dit moment de walschipper van de EB1 die na wat omzwervingen nu eigendom is van de Elburger Botterstichting. Met haar ouders heeft ze in haar jeugd op een zelfgebouwde motorboot in de vakanties met een surfplank aan boord door heel Nederland gezworven. Wij hebben elkaar in 2004 in Griekenland ontmoet waar ik als schipper/ flotieljeleider werkte en zij een opvarende was. Terug in Nederland zijn we in Amersfoort 7


gaan samenwonen waar ik naast mijn werk in de ICT wat opleidingen heb gevolgd om havenmeester te kunnen worden. Hier is Bram in 2007 geboren Na sollicitaties door het hele land ben ik in 2008 in Zeeland begonnen als havenmeester bij Jachthaven Wemeldinge en is in 2011 Max in Goes geboren. We hebben 10 jaar met veel plezier in Zeeland gewoond en gewerkt en genoten van het leven aan de Oosterschelde. Maar we woonden daar in het dorp en we hebben vanaf het begin de ambitie gehad om een keer als havenmeester/ beheerdersgezin een uitdaging te zoeken met een leven op en aan de haven.

En dat is nu gelukt! En hoe! Je zult maar in deze omgeving mogen werken en wonen in de boerderij van de ZC’37! De jongens beginnen hun draai op hun school op Kampereiland al een beetje te vinden en we zijn heel dankbaar voor het warme onthaal de we hebben gehad binnen de vereniging. En nu vangt het normale leven weer een beetje aan. We hebben er heel veel zin in en ik ga proberen de verenging en haar leden als gastheer, beheerder maar ook als ordehandhaver zo goed mogelijk van dienst te zijn. Victor Hijstek

Henk, dank je wel! Omdat de ZC gedurende een paar maanden zonder havenmeester dreigde te komen heeft het bestuur aan Henk Hellendoorn gevraagd om ‘de boel een beetje in de gaten te houden’. Nou, dat heeft ie gedaan! Hek gerepareerd, beveiliging laten aanleggen, rommel in de loods opgeruimd, post gesorteerd, koffie gezet, telefoontjes beantwoord, trekkeronderhoud geregeld, losgeslagen schepen onder barre omstandigheden weer vastglegd en de eigenaren benaderd en nog veel meer. De lijst is 8

vast niet compleet, maar onze dank is GROOT! Henk is trouw bijgestaan door Willen Maasman die zijn inzet moest bekopen met een val van de ladder. Een gebroken rugwervel was het gevolg. Het gaat nog niet goed met Willem en we wensen hem sterkte en een volledig herstel toe!


Het Hanzekof Vorig jaar vroeg de voorzitter ons (Petra Zijlstra en Gonnie Fernhout) of wij zin hadden om de Hanzekof opnieuw in te richten. Daar hadden wij wel zin in! Er was met name behoefte aan nieuwe meubels. Na een paar meubelwinkels gezien te hebben (samen ook met Marion en Johan) zijn we uitgekomen bij Helleman in Kampen. Wij hebben daarbij ook onze mannen meegenomen en van het een komt het ander. Die kregen daar heel veel inspiratie van.

Dat wil zeggen dat Jacques Zijlstra en Johan Fernhout de bar vernieuwd hebben. Inmiddels zijn de tafels, stoelen en kasten aangekomen. Het is best spannend: hoe zitten de stoelen en is het ook leuk om te zien? En vooral ook, niet onbelangrijk, wat vinden de leden ervan? Nieuwsgierig geworden? De koffie staat klaar! Petra & Gonnie

9


Ontwikkelingen omtrent de bouw van de loods Eind 2016 begin 2017 is na veel aandringen eindelijk met de Gemeente weer contact geweest. We hebben de draad weer opgepakt met een nieuw initiatief op de plek van de bestaande loods met een mooier geheel èn een alternatief voor het slechter wordende Hanzekof. Tijdens de feestavond in mei is dat gepresenteerd . 2019 Op basis hiervan is ook nog een meer designmodel loods ontwikkeld maar dat is de afgelopen maanden op kosten gesneuveld. We gingen met de aannemer om de tafel om de laatste zaken te bespreken en hopen medio september de afbraak te kunnen starten om voordat de zwaluwen terugkomen in 2019 een nieuwe loods voor de ZC te hebben geopend. Voor de Stichting de Zaanse Loods het moment om weer een bouwwerk aan hun collectie toe te voegen.

Werkloods We krijgen een werkloods om voor 1-2 schepen groot onderhoud te doen onder beheerste condities, een opslagloods voor kleinere (houten) schepen die ’s zomers een grote evenementen ruimte kan zijn (jeugdzeilen etc), twee supermooie en ruime toilet-was-doucheruimtes met daartussen een wasmachine en afwasspoelbak, een groter en nieuw alternatief voor het Hanzekof en een mooie werkruimte voor de havenmeester. Onder een lange luifel een overdekte parkeerplaats voor de trekker, de masten en een milieuopslag. We houden jullie op de hoogte.

Activiteiten Wie de e-mail in de gaten houdt ziet welke activiteiten er georganiseerd worden. Noteer alvast in je agenda: • 7 april opening Hanzekof: in mei en september elk weekend open vanaf vrijdagavond t/m zondagmiddag, van juni t/m augustus elke dag. • 5 mei opening vaarseizoen met maritieme markt, touwen splitsen, pannenkoeken bakken, live muziek en nog veel meer. • In september zijn er de zeilwedstrijden van het jeugdzeilen, hierover wordt u geïnformeerd. 10


Publikatieborden We hebben het al eerder gezegd, maar een goede communicatie tussen het bestuur en de leden is van groot belang. Een van de manieren om u op de hoogte te houden van het wel en wee van onze club is het in gebruik nemen van de publicatieborden. Het zijn er drie. Deze borden zijn gemaakt door Jan Abbes. Hij heeft aangeboden om die borden te maken. De publicatieborden zijn tweezijdig. Voor communicatie is dat ook een noodzakelijke voorwaarde De ene zijde is bedoeld voor mededelingen vanuit het bestuur en de

commissies, de andere zijde is er voor jou. Heb je iets dat je wereldkundig wil maken? Dan kan je dat door middel van een briefje kenbaar maken. Het kan gaan om een vraag of iets dat je wilt verkopen of juist zoekt. Je ziet maar.

11


‘Het jeugdzeilen maakt de ZC’37 uniek!’

12

www.zc37.nl

Profile for KMuitgevers | KMpublishers

BAZC, nieuwsbrief ZC'37 voorjaar 2018  

Nieuwsbrief voor de leden van de Jachthaven ZC ’37. ZC'37 heeft een mooie haven gevestigd in Kampen. De jachthaven voorziet in 280 vaste lig...

BAZC, nieuwsbrief ZC'37 voorjaar 2018  

Nieuwsbrief voor de leden van de Jachthaven ZC ’37. ZC'37 heeft een mooie haven gevestigd in Kampen. De jachthaven voorziet in 280 vaste lig...