Page 1ubel zuiderveldUpbeat

4

12

het slagveld

22

sit down and play

32

gene krupa

44

rumoer & rock ‘n’ roll

62

big beat bang

72

vernieuwingen & vintage

82

hypes / gimmicks / trends

98

goeroes en roergangers

114

lijstjes

128

altijd drummen

oerinstinct


altijd drummen

4


Je moet wel een beetje gek zijn om drummer te worden

anderen Candy Dulfer, zei het ooit onverbloemd in een interview met De Volkskrant. Eén van Nederlands meest gevraagde slagwerkers sprak de legendarische woorden:

‘Drummers zijn de meest gemotiveerde muzikanten. Als je dat instrument kiest, sjouw je de rest van je leven met driehonderd kilo op je nek. Dat selecteert behoorlijk.’

5

altijd drummen

Hans Eijkenaar, bekend van zijn werk met onder


Zangers, gitaristen en zelfs bassisten hebben het fysiek gemakkelijk in vergelijking met de motor van de band, de drummer. Driehonderd kilo op je nek, dan ben je toch écht een beetje gek? Of niet? Misschien niet, nee. Want het is natuurlijk wel héél lekker om de drijvende, ritmische kracht te zijn. De man of – tegenwoordig steeds vaker – vrouw die in de meest letterlijke zin maatgevend is voor zijn mede-muzikanten. Bovendien mag je na het sjouwen van de kit naar de juiste plek op het podium, lekker zitten. Ook al krijgen je armen en benen natuurlijk geen seconde rust meer als je altijd drummen

eenmaal comfortabel gezeteld bent op je kruk.

De drummer dus Over hem – over haar meestal niet - doen veel grapjes de ronde, mopjes die vanzelfsprekend zijn gestoeld op vooroordelen. Zoals deze. Vraag: Waarom is jullie nieuwe drummer vandaag alweer uit de band gegooid? Antwoord: ‘Hij zei gisteravond in de oefenruimte dat hij een nieuwe song had geschreven.’

6


pakkende popsongs schrijft, bestaat niet. Phil Collins is ĂŠĂŠn van de beroemdste ritmeslagers die het tegendeel bewezen. Hij had tientallen hits. De songs voor zijn klassieke album Face Value uit 1981 schreef hij echt helemaal alleen, inclusief de monsterhit In The Air Tonight.

7

altijd drummen

Vooroordeel 1 aldus: een drummer die


altijd drummen

8


Nog een generaliserende dijenkletser Vraag: Wat is het verschil tussen een slagwer­ker van vlees en bloed en een drumcomputer? Antwoord: ‘Een drumcomputer heeft een beter geheugen, hij kan de songs tenminste onthouden!’ Vooroordeel 2: drummers hebben een geheugen als een zeef. Zal best en misschien bieden voorgeprogram­ meerde ritmes uit een digitaal geheugen bepaalde voordelen. Maar waarom zie je dan nog steeds bijna nooit een popband die zijn drummer heeft vervangen door een bloedeloos klinkend kastje of bakje? Nog een derde bak om het triootje compleet te maken. bij een stel muzikanten? Het antwoord weten we al: een drummer. Alle gekheid op een drumstokje. Drummen is een serieuze zaak. De mensheid doet het niet voor niets al heel erg lang. Het zit er dik in dat trommels veruit de oudste muziekinstrumenten zijn. Bij veel volken en stammen van weleer was de drummer de boodschap­per en de entertainer. Overdag zond hij met zijn ritmische morseseinen signalen uit naar naburige nederzettingen, ’s avonds kreeg hij de mensen aan het dansen om de goden te bezweren. Sindsdien legden drums een lange weg af. 9

altijd drummen

Hoe noem je iemand die altijd wat doelloos rondhangt


Het uiterlijk van het instrument bleef grofweg hetzelfde – ketels bespannen met vellen. De functie verlegde zich primair naar entertainen, vermaken. Het dansen bleef. Maar hoewel de basis dezelfde bleef, valt over de ontwikkeling van de trommels en hun bespelers veel te vertellen. Heel veel. In de twintigste eeuw deed het moderne drummen opgeld in de westerse wereld. Over de veranderingen in deze periode en over de mensen achter deze drumrevolutie, handelt dit boek.

Conclusie vooraf: mensen zijn en blijven gek op trommels Wat is immers bijna altijd het eerste muziekinstrument dat een kind krijgt? Juist, een trommeltje van blik, hout of plastic. Het ritme wordt veel kids letterlijk met de paplepel ingegoten. Geen wonder dus, dat de jeugd altijd drummen

verknocht blijft aan trommelen. Zelfs steeds meer jongeren kiezen voor de optelsom van ketels, pedaaltjes en bekkens die samen de drumkit vormen. Menig Nederlandse muziekschool kampte de laatste jaren met lange wachtlijsten voor drummers in de dop.

Het wezen van de drummer van band? Als zijn ritmekameraad in de band, de bassist dus, de stille genieter is, is de drummer de drijvende kracht‌ Altijd drummen!

Ubel Zuiderveld, Winterswijk, najaar 2008

10


altijd drummen

11


altijd drummen

Oer i 12


Is drummen een oerinstinct? Je zou het bijna wel denken. Ongeduldig of nerveus voor een afspraak? Menigeen zit dan in de wachtkamer ritmisch met zijn vingers te trommelen op de leuning van de stoel. Tot vervelens toe.

nstinct 13


altijd drummen

Het S 22


‘Het drumstel is niet meer dan de optelsom van een stel militaire trommels.’ Aldus een Amerikaanse slagwerkkenner. Een boute bewering, maar er is niet zo heel veel tegenin te brengen.

23

altijd drummen

Slagveld


Drummen is heel lang bijna uitsluitend een mannenzaak geweest. Dat in Japan geisha’s wel de trom mogen roeren, is de bekende uitzondering die de regel bevestigt. Want in sommige Afrikaanse landen is het vrouwen (soms zelfs nog steeds) ten strengste verboden om trommels aan te raken. In Europa liggen op dit gebied geen regels vast, maar is de feitelijke situatie niet veel anders. Nadat de bespannen trom zijn intrede doet in Europa, roeren kerels de trom. In de middeleeuwen slaan alleen altijd drummen

mannen van stavast, militairen, op bevel op het vel.

24


Drums blijven in de westerse wereld lang synoniem met het leger. In de burger足 lijke amusementsmuziek doen drums zich op slechts bescheiden schaal gelden. Zo maakt slagwerk in de achttiende eeuw weliswaar zijn debuut in westerse symfonieorkesten, maar het aandeel van het leger en andere ge端niformeerde lui in de drummarkt blijft ook daarna nog lang dominant. Het mag dus geen verwondering wekken dat juist een grote oorlog veel invloed drummen zoals we dat tegenwoordig zo goed kennen. De Amerikaanse Burger足 oorlog (1861-1865) markeert het keerpunt in het westerse slagwerk. Slagwerk floreert uitstekend op het slagveld. Illustratief is het verhaal Silas Noble en James Cooley. In 1854 begint dit duo in een boerderij in de Amerikaanse staat Massachusetts met het maken van speelgoeddrums. De Burgeroorlog legt Noble & Cooley geen windeieren. Het tweetal levert volop 25

altijd drummen

heeft op de ontwikkeling van het moderne


altijd drummen

drums aan militaire korpsen, trommels

volgen zal. Pas in de tweede helft van de

voor volwassenen wel te verstaan.

achttiende eeuw wordt in de VS – mede

De oplopende productiecijfers van Noble

door de toenmalige Engelse invloeden –

& Cooley tijdens de Civil War spreken

het ritmisch marcheren op trommelslagen

boekdelen: in 1854 maakt het bedrijf 631

steeds gebruikelijker.

snaredrums, in 1873 zijn dat er meer dan

Maar met deze ritmische invloeden

100.000.

uit Europa alléén is de voorgeschiedenis

Het Amerikaanse fenomeen van

van drums in de Amerika niet compleet

militaire marchingbands is een erfenis

verteld. Er is ook sprake van directe

uit Europa. Hierdoor kent de Nieuwe

kruisbestuiving van het Afrikaanse

Wereld al de nodige slagwerkgroepen

continent. De Afrikaanse slaven in de

bij het uitbreken van de Burgeroorlog.

latere USA zijn voor het merendeel

De oudst bekende ritmische band is een

afkomstig uit West-Afrika, de regio van de

groep uit New Hampshire, die in 1653

djembé en ander drumgerei. De Afrikanen

twee slagwerkers in zijn gelederen heeft.

brengen een uitgebreide muzikale erfenis

Het zijn vroege voorlopers van wat nog

mee overzee. Aanvankelijk wordt de 26


altijd drummen

27


altijd drummen

28


authentieke Afrikaanse muziek helemaal

plantages. Bovendien ontwikkelen de

aan banden gelegd door de autoriteiten.

Afrikanen rond 1830 een eigen alternatief,

Zo zijn Afrikaanse drums verboden, omdat

een instrument dat wél is toegestaan, de

het wordt beschouwd als ‘muziek van

banjo. De banjo – een soort kruising tussen

dwaze wilden’.

een snaredrum en een gitaar – wordt

Maar de Afrikaanse ritmes zullen

razend populair en zal een vooraanstaande

uiteindelijk met vlag en wimpel deze vorm

rol spelen in de drumgeschiedenis.

van culturele onderdrukking overleven.

Bovendien is het geluid van de banjo mede

Voornamelijk vocaal en via handgeklap als

bepalend voor typisch blanke muziek­

working songs en clapping songs op de

stijlen als de country en de bluegrass. De Afro-Amerikanen moeten veel geduld hebben voordat ze weer openlijk op het einde van de negentiende eeuw krijgen ze volop de beschikking over percussieinstrumenten. Na het einde van de Civil War houden veel blanke soldaten het trommelen voor gezien. Veel snaredrums, voertommen (bassdrums), bekkens en andere drumketels komen terecht bij zwarte muziekmakers. De Afrikaan krijgt zijn ritme terug! Lang niet alle militairen hangen in de nieuwe Verenigde Staten hun drums aan

29

altijd drummen

échte trommels kunnen spelen. Pas tegen


de wilgen. Blanke soldaten blijven op muzikaal gebied in de States lange tijd de toon zetten. Het einde van de oorlog werkt letterlijk en figuurlijk bevrijdend. Het verenigde Amerikaanse volk werpt voorzichtig het puriteinse juk van de oorspronkelijke landverhuizers van zich af en durft voluit te leven. Her en der gaan de beentjes van de vloer. Langzaam maar zeker begint het entertainment te bloeien in de steden van Amerika. Menig stadje krijgt naar Brits voorbeeld een eigen bandstand, altijd drummen

een muziekkoepel waar naar hartelust gemusiceerd kan worden. Het zijn in het bijzonder de militaire marchingbands met hun blazers, trommels en bekkens, die

Het ritme van de drums verovert

vanaf het einde van de negentiende eeuw

lang­zaam maar zeker de harten van de

zorgen voor muzikaal vertier. Eén van de

Amerikaanse bevolking, zwart én blank.

grootste publiekstrekkers is het orkest van

Er mag gedanst worden, er mag gemarcheerd

componist, dirigent én militair John Philip

worden. Voor de drummers zelf breekt de

Sousa (1854-1932), bijgenaamd The March

tijd aan dat ze er bij mogen gaan zitten.

King. Zijn populariteit is enorm. In de periode 1892-1931 geeft zijn Sousa Band liefst bijna 16.000 concerten. 30


Drums als prestigeobject Amerikanen zijn goed in superlatieven. De kwalificatie ‘grootste drum ter wereld’ moeten we dan ook een beetje met een korreltje zout nemen. Zeker met de enorme Japanse taiko’s en Chinese dreuntrommen en drumtorens in het achterhoofd. Uit de rivaliteit tussen twee universiteiten in Chicago – een tijdlang dé drumbouwers hoofdstad van de wereld – ontstaat een gevecht wie de grootste bassdrum heeft. In 1922 komt de band van de Universiteit van Chicago met een enorme ketel op de proppen. De Purdue Universiteit kan niet achterblijven. Dus krijgt het huisorkest Purdue All American Marching Band ook een gigantische basdreun, pardon bassdrum. Zelfs in onze tijd toont Purdue zijn enorme trommel op feesten en partijen nog met gepaste Amerikaanse trots. De Universiteit van Chicago wedijvert niet meer mee; rond het midden van de vijftiger jaren verkoopt deze instelling zijn enorme ketel aan een oliemagnaat.

altijd drummen

31


altijd drummen

Sit down a 32


De marching drummer gaat zitten. Na een vermoeiende dag in het veld of in de straten van de stad, legt hij zijn snaredrum voor zich op een stoel en gaat wat sto誰cijns voor zich uitstarend zitten roffelen. De bassdrummer wil wel meedoen, maar zijn enorme ketel valt

panklare oplossingen voor trommelaars die zittend willen spelen. De eerste standaards voor drumketels worden een feit. Rond 1900 verschijnen de eerste producten op de markt voor zittende drummers.

33

altijd drummen

and play!

steeds van de stoel. De industrie komt met


In Boston begint de victorie van de Amerikaanse eenwording, maar ook is de stad mede de bakermat van het moderne drummen. In 1776 maakt de havenstad zich al los van de Britse overheersers. Dit legt de stad economisch geen windeieren. In de tweede helft van de negentiende eeuw heeft Boston een bloeiende industrie. Van deze industrie maken ook enkele kleine drumbouwers deel uit, onder wie Harry A. Bower. Bower boekt veel succes met altijd drummen

zijn snaredrums tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Daarna pioniert hij met standaards. Bower ontwikkelt in 1897 de eerste standaard voor snaredrums en introduceert en passant ook een primitief voetpedaal voor de bassdrum (later, in 1919, komt Bower ook nog met ĂŠĂŠn van de eerste stembare snaredrums). Bijna tegelijk met Bower buigt ook een andere vernieuwer zich over de standaard voor de snare. Beroepsmuzikant Ulysses Grant 34


altijd drummen

Leedy start in Toledo in de Amerikaanse

in 1898. Van het ĂŠĂŠn komt het ander.

staat Ohio onder de merknaam Leedy

Drummers, al dan niet met een militaire

met de productie van slagwerk. Zijn

loopbaan achter de rug, maken hun entree

vernieuwingsdrift leidt onder meer tot de

in theaters en daarna in de bioscoop (de

eerste verstelbare snaredrum standaard

eerste opent in 1896 zijn deuren in New

35


altijd drummen

Gene K 44


In 1927 gaan speelfilms voor het eerst integraal vergezeld van geluid. Deze innovatie treft menige muziekmaker als een mokerslag. Duizenden muzikanten worden brodeloos nadat de eerste gesproken film, The Jazzsinger met Al Jolson, zijn debuut maakt in de bioscopen. Niet langer

bioscopen te verluchtigen met levende muziek. Een slag voor de drumwereld?

Krupa 45

altijd drummen

zijn er muzikanten nodig om films in theaters en


altijd drummen

46


eerste op het idee komt om snaredrums,

zich in het Amerikaanse vakblad Music

bekkens en de nodige kleine en grote

Trades. ‘We waren naar de Jazzsinger

trommels strategisch op te stellen en er zelf

geweest. Ik was 9 jaar en zat met mijn

midden te gaan zitten.

zus Bettie achterin de auto. Nadat we in

Het moderne drummen is niet

doodse stilte naar huis waren gereden,

uitgevonden door één man. Er zijn

sprak mijn vader ‘Dit is het einde’. Mijn

talloze baanbrekers. Zoals Warren Dodds

moeder begon te huilen.’ Als dan ook nog

ofwel Baby Dodds – een grotere broer

de recessie weinige jaren later toeslaat, is

van hem is ook muzikant, vandaar de

het leed in de drumbusiness van Chicago

toevoeging ‘baby’. Een heel belangrijke

helemaal geleden. Ludwig verkoopt in

pionier. Dodds, geboren in 1898, zou er

1930 zijn bedrijf (dat vele jaren later weer

verantwoordelijk voor zijn dat de bassketel

door zijn zoon zal worden teruggekocht).

mét pedaal (ofwel de kickdrum) tot de

Maar The Jazzsinger is niet het einde van

standaarduitrusting van drummers is

het drummen, maar nog maar slechts het

gaan behoren. De drummer van Louis

begin.

Armstrong en andere groten uit de jazz

Jazzmuziek komt als redder in nood en dit geldt vooral voor de bigbandjazz, de swing die in het tweede en derde decennium van de twintigste eeuw zijn hoogtijdagen beleeft. In deze periode is Gene Krupa uit Chicago de grootste animator van het moderne drummen. Maar het is natuurlijk niet Krupa die als 47

altijd drummen

Fabrikant William Ludwig junior herinnert


Dodds en Jones waren zwarte slag­ werkers. Terugblikkend was hun invloed ongekend. Maar door de rassenscheiding in de VS zullen hun prestaties zich destijds ongetwijfeld aan de ogen van veel (blanke) Amerikanen hebben onttrokken. Het is dan ook een blanke jazzdrummer die alom de meeste credits krijgt voor zijn pioniersrol in de jaren dat het moderne drummen opgang maakt: Gene Krupa dus. Hij is haantje de voorste bij alle ontwikkelingen krijgt de laatste jaren met terugwerkende altijd drummen

kracht steeds meer lof toegezwaaid voor zijn baanbrekende drumwerk. De jazz heeft naast Dodds veel meer drumgoeroes. Zo geldt Papa Jo Jones als de meester op de hi-hat. Jones, drummer van het orkest van jazzfenomeen Count Basie, is één van de eersten die volop de schijnwerpers zet op de hi-hat en hem veelvuldig gebruikt in zijn drumwerk. Papa Jo Jones (1911-1985) draagt hiermee ontegenzeggelijk belangrijk bij aan de popularisering van dit onderdeel. 48


én mede dankzij hem wordt het drumstel populair onder veel jonge muziekmakers. Krupa is voorwaar een hoofdstuk apart. Onder de naam Eugene Bertram Krupa wordt Gene op 15 januari 1909 geboren als zoon van Poolse immigranten in Chicago. In zijn eigen Windy City maakt hij in 1927 zijn debuut bij The Playboys, een jazzorkest dat door een vrouwelijke muzikant wordt geleid. Nog datzelfde jaar gaat Krupa voor het eerst de studio in. Hier

vernieuwer. Tot 1927 is het gebruikelijk geweest dat bij studio-opnames alleen snaredrums en bekkens worden gebruikt. Krupa breekt met dit gebruik. Hij komt doodleuk de studio binnen met een hele batterij aan drums. De platenmaatschappij – Okeh Records – wil er eerst niet aan. ‘Je speelt onze opnameapparatuur aan gort. Snaredrum en bekkens, meer nemen 49

altijd drummen

begint meteen al de legende van deze grote


altijd drummen

60


61

altijd drummen

Zildjian, anno 1623 Bekkens zijn misschien wel ouder dan de weg naar Rome. In elk geval is het duizenden jaren geleden dat de eerste cimbalen geslagen werden. De bakermat ligt vermoedelijk in China of Tibet, misschien in India of Turkije. Vooral Turkije wordt door de meeste mensen vereenzelvigd met het ambacht van bekkenslager. De grote naam werd de Turkse familie Zildjian. In The Cymbal Book (1992) schetst de Nederlandse journalist Hugo Pinksterboer de geschiedenis van deze familie. In 1623 zou de Armeen Avedis Zildjian (waarschijnlijk met zijn vader Kerope) in Istanboel de basis voor de bekkenslagerij hebben gelegd, nadat hij erin is geslaagd uit 80 procent koper en 20 procent tin een goede mix te maken. De familie maakt letterlijk en figuurlijk naam met bekkens van dit allooi. Zildjian is namelijk een verbastering van Zilciyan, Armeens voor ‘zoon van de cimbaalmaker’. De Zildjians doen hun naam met verve eer aan. In de loop der eeuwen wemelt het van nageslacht dat zich op de één of andere manier bezighoudt met het maken van cimbalen. Gedurende de negentiende eeuw wordt de export steeds omvangrijker. Rond 1900 is – via Gretsch Drums – zelfs sprake van uitvoer naar de Verenigde Staten. Maar in de VS woont sinds 1908 ook Avedis Zildjian III. Hij maakt deel uit van de Armeense gemeenschap in Boston en heeft een kleine snoepfabriek. Aangemoedigd door zijn neef Aram in Turkije, begint Avedis in 1929 in een kleine garage in Norfolk Downs bij Boston met het maken van eigen bekkens. Vanaf dat moment heb je K. Zildjian in Istanboel en A. Zildjian in Amerika. Na veel familiaire schermutselingen, koopt de Amerikaanse tak de oude bekkenslagerij in Istanboel, die in 1978 wordt gesloten. Zildjian USA zegeviert, ook al is er nu en dan competitie. De meest succesvolle concurrentie uit eigen kring dient zich in 1982 als Robert Zildjian zijn eigen merk Sabian lanceert. Avedis Zildjian maakt dit niet meer mee, hij overlijdt in 1979. Zoon Armand neemt daarna de leiding op zich, sinds 1999 is Avedis’ kleindochter Craigie Zildjian aan het bewind.


altijd drummen

Rumoer & Rock ’n’ Roll 62


Als de gloriejaren van de bigbandjazz definitief voorbij zijn, belandt de drumbusiness in een korte maar hevige crisis. Tijdens de opkomst van de elitaire bebopjazz doen de

Nieuwe drummers van naam weten de aandacht vast te houden. Maar na de bebop is het Gene Krupa-effect uitgewerkt. The Great American Drummakers gaan door roerige tijden. 63

altijd drummen

ketelbouwers het nog redelijk goed.


Het is rond 1950 uitermate onrustig op

Drums bij CBS, de platenmaatschappij

de drummarkt. Instrumentenbouwer

van grote naam en faam. CBS zag des­

C.G. Conn Company, vooral bekend van

tijds de instrumentenmarkt als een

blaasinstrumenten, koopt in 1950 twee van

mooi nieuwe activiteit. Vlak voordat

de meest gerenommeerde drumbouwers

Roger werd overgenomen, was CBS al

van Chicago: Leedy en Ludwig. Conn

eigenaar geworden van de gitaarfabriek

voegt de twee merken samen, een fatale

van Leo Fender. Weliswaar blijft de

vergissing. Het avontuur duurt maar vijf

platenmaatschappij tot na 1980 in het

jaar.

bezit van Rogers, maar veel succes heeft

dit nooit opgeleverd. Gretsch Drums

Bud Slingerland weekt in 1954 voor

altijd drummen

90.000 dollar Leedy los van Conn. Een

deelt net als Rogers in de algehele

jaar later doet Conn voor eenzelfde bedrag

malaise en komt gedurende enige jaren

alle rechten op de naam Ludwig over aan

in de handen van de Amerikaanse

William Friedrich Ludwig junior, zoon van

pianofabriek Baldwin. Tegenwoordig –

de eerste Ludwig. De drummerken zijn bij

sinds 2006 – acteert Rogers Drums onder

deze echte specialisten van het eerste uur

de paraplu van Yamaha, ’s wereld grootste

weer in goede handen.

muziekinstrumenten fabrikant. Gretsch

komt uiteindelijk terug in de handen

Het bekende Amerikaanse drummerk

Rogers – anno 1849 – wordt net als

van de – van oorsprong Duitse – familie

Slingerland en Ludwig speelbal van

Gretsch, maar acteert op het wereldtoneel

de business. Grossman Music krijgt in

onder de paraplu van de giganten Kaman

de jaren 1950 de rechten op het merk.

Music en Fender.

Met Rogers komt het daarna nooit meer

helemaal goed. In 1966 belandt Rogers

een beetje het slachtoffer van een

De drumhandel is in de jaren 1950

64


altijd drummen

65


altijd drummen

72


Big Beat Bang

Elvis en de rockers met hun vetkuiven gaan, de British Invasion begint. Amerika wordt overspoeld door Engelse beatbandjes. Het is 1964. Februari. Big Beat Bang. Eén stel drums maakt een verpletterende indruk. Als donderslag bij heldere hemel krijgt de Verenigde Staten er op één avond tienduizenden drummers bij.

een kwartet uit de Britse stad Liverpool. The Beatles. De volgende dag willen alle American boys Paul McCartney of John Lennon zijn. Of George Harrison. En ook heel velen willen in de voetsporen treden van Ringo Star en slaan op trommels.

73

altijd drummen

73 miljoen Amerikanen zien live de verrichtingen van


Star wordt in geboren op 7 juli 1940 in de Engelse havenstad Liverpool. In augustus 1962 volgt hij Pete Best op als drummer van The Beatles. Bijna tegelijkertijd opent Arbiter, een Britse importeur van muziekinstrumenten, een grote winkel in Londen, Londen Drum City. De winkel heeft in zijn toonzaal fraaie kits van Ludwig, door Arbiter ge誰mporteerd uit de Verenigde Staten. Luttele maanden na de opening stapt drummer Ringo Star de winkel binnen. Hij valt voor Ludwig en altijd drummen

ruilt zijn kit van Britse makelij in. Deze aankoop zal een enorme impact hebben op de internationale drumbusiness. Het markeert de victorie van de Amerikaanse drumbouwers en de definitieve teloorgang van de Britse ketelmakers, die tot dan toe in Europa de dienst uitmaakten. De memorabele datum dat alles anders wordt is 9 februari 1964. De dag dat de Fab Four de USA veroveren, Big Beat Bang. The Beatles treden op in de televisieshow 74


altijd drummen

van Ed Sullivan. De Amerikanen kijken

Yeah, het was ook de eerste keer dat ik de

ademloos toe, onder wie ene Bill Ludwig

Beatles zag en de eerste keer dat ik erachter

junior. Hij zegt in het boek Beatles Gear:

kwam dat Ringo Ludwig Drums gebruikte.’

‘Het was de eerste keer dat ik mijn naam

Daags erna stromen bij Ludwig in

op de televisie zag. Ik zat nietsvermoedend

Chicago de bestellingen binnen. Bill

te kijken naar de Ed Sullivan Show en zag

Ludwig junior verslaat aartsvijand en

ineens mijn naam op een drumvel staan!

stadsgenoot Slingerland met een paar

75


rake klappen uit Liverpool bijna knock-

gedenkwaardige TV-optreden. Ringo Star

out. Ludwig, tot dan toe een zieltogende

gebruikt bekkens van Zildjian. In één jaar

fabriek, moet zeven dagen in de week, 24

tijd worden 90.000 cimbalen besteld bij

uur per dag draaien om de vraag aan te

Zildjian, destijds een ongekend aantal.

kunnen. De omzet verdubbelt.

Ringo Star, een verdienstelijke maar vooral

En niet alleen Ludwig spint garen bij dit

dienende slagwerker, beïnvloedt met één TV-optreden een hele generatie drummers. De indirecte impact van de Ed Sullivan Show featuring The Beatles is groter dan de directe. De cultuur van popbandjes komt er definitief mee op de staalkaart van de westerse muziek. Popbandjes als

altijd drummen

The Beatles blijven meer dan een halve eeuw het beeld van de populaire muziek domineren. Hiermee is de toekomst van het drumstel zeker gesteld. De hausse op de korte termijn blijft echter beperkt tot enkele jaren. Verklaart ook Bill Ludwig nadien. ‘Het duurde precies drie en een half jaar. Maar zo plots als het opkwam, kwam ook het einde.’ Aldus Bill Ludwig de Tweede. Eind 1968 zakt de Amerikaanse drummarkt in als een baksteen in diep water. 76


altijd drummen

Keith Moon van The Who kiest nog typical British, Premier.

77


In die paar jaar na Big Beat Bang gebeurt er wel heel wat. Tot in de tweede helft van de 1960’s is de vierdelige drumkit de standaard (met één hangende tom). In 1967 is de vijfdelige kit al volop ingeburgerd, doorgaans met een hangende tom van 12 inch en een hangende tom van 13 inch. Er staan drummers op die het nog veel bonter maken. Opzien baart Keith Moon van The Who met een liefst 9-delige

altijd drummen

78


De kit Er bestaan geen strak omschreven standaards voor een drumstel. Maar door de bank genomen is de basis ten tijde van de British Invasion: Bassdrum met een diameter van 22 tot 24 inch (soms nog 18 of 20 inch) Hangende tom van 13 bij 9 of 12 bij 8 inch Floortom – ofwel staande tom – van 16 bij 16 inch (soms 14 bij 14 of 16 bij 20) Snaredrum van 14 inch in diameter, 5 of 5,5 inch hoog Bekkens: 1 ridebekken, 1 of 2 crashbekkens en hi-hats Bassdrumpedaal en drumkruk altijd drummen

79


altijd drummen

Geheugen Sluitingen ™ De drumstellen worden al voor 1970 groter en groter. Niets lijkt meer te dol… Maar – afgezien nog van het transport – kleeft er een groot nadeel aan deze grote set-ups. Drummers zijn namelijk steeds langer bezig om hun ketels af te stellen op de prettigste speelpositie. De Amerikaanse drummer Dave Donahoe vindt een oplossing. Ook hij is het zat, dat hij elke keer opnieuw zijn trommels moet afstellen. Donahoe ontwikkelt in 1969 het zogenaamde Memory Lock systeem. Memory Locks – Geheugen Sluitingen dus – maken het niet alleen eenvoudiger eerder gekozen posities van de trommels opnieuw in te stellen, maar bovendien biedt het de mogelijkheid de drumkit nog eens flink uit te breiden via een (dikke) pin-in-gat constructie. Donahoe vindt met zijn vinding gehoor bij de noodlijdende Amerikaanse drumbouwer Rogers, die met zijn Memriloc System een korte opleving beleeft. Andere fabrikanten komen snel met soortgelijke constructies. Donahoe claimt trouwens en passant ook nog de eerste te zijn die een plakmicrofoon toepast op de drumheads om zijn geluid gerichter te kunnen uitversterken.

drumkit, met onder meer drie hangende toms, twee bassdrums en twee staande toms. Maar ook Ginger Baker van super­ band Cream – met Eric Clapton – kiest voor twee bassdrums en de nodige extra trommels, toeters en bellen. Charlie Watts, oorspronkelijk jazzdrummer, populariseert met het intro van Rolling Stones-song Honky Tonk Women de koebel en treedt hiermee in de voetsporen van drummer Odie Payne uit Chicago. Mitch Mitchell – die het slagersvak heeft geleerd van 80


versterkerbouwer Jim Marshall! – baart opzien aan de zijde van gitaarbeul Jimi Hendrix. De Britse bandjesdrummers – onder meer geïnspireerd door rock & roll orkesten als Cliff Richard & The Shadows met drummer Terry Smart en Buddy Holly & The Crickets met Jerry Allison (die al vier toms gebruikt!) – zetten de toon en zijn een lichtend voorbeeld. De populairste orkestvorm van de twintigste eeuw – de popband – heeft definitief wortel

81

altijd drummen

geschoten.

De legering van Paiste De historie van bekkenslager Paiste is een aaneenschakeling van verhuizingen. De Russische componist en muzikant Michail Toomas Paiste legt met een muziekwinkel in Sint Petersburg in 1901 de basis voor de firma. Vlak voor de Russische Revolutie verkast hij naar Estlands hoofdstad Tallinn. Daar maakt Michail Toomas Paiste zijn eerste bekkens. Zoon Michail M. Paiste schoeit Paiste’s cimbalen op de Turkse leest. Hij loodst het bedrijf door de roerige jaren rond de Tweede Wereldoorlog. In 1939 verhuist de bekkenslager van Estland naar Polen, in 1944 naar Noord-Duitsland, in 1957 naar Zwitserland, waar de derde generatie – Robert en Toomas Paiste – het heft in handen neemt. In de jaren 1980 wordt een vestiging in de VS geopend, in 1995 keert een deel van het bedrijf terug naar Estland, het land waar het ooit allemaal begon. Gedurende de hoogtijdagen van de Britpop schrijft Paiste een noemenswaardige innovatie op zijn naam. De firma introduceert in 1965 een nieuwe legering, die tot op de dag van vandaag nog door alle grote bekkenslagers wordt gebruikt. Paiste komt op de proppen met B8-brons. Het is een legering die bestaat uit acht procent tin en 92 procent koper. Een verhouding van 20-80 was sinds de vroege dagen van bekkenmakers als Zildjian de standaard. De drummers reageren zo positief op de nieuwe bekkens van Paiste, dat ook Zildjian en andere concurrenten overstag gaan voor de B8legering.


altijd drummen

82


Vernieuwingen &

Krupa, Art Blakey en misschien zelfs DJ Fontana nog gedacht worden aan een tijdelijke hype, na The Beatles marcheert de pop- en rockmuziek verder op.

83

altijd drummen

Na 1964 is er geen weg terug. Kon bij Gene


De popband domineert. Eén gitaar, één

gestemd kunnen worden. Andere

basgitaar, een zanger én een drummer.

bouwers vinden hierin inspiratie om

Al is er niet zelden sprake van meer

hun eigen vergelijkbare technologieën te

instrumentalisten – toetsenisten, meerdere

ontwikkelen. Maar er is meer.

gitaristen, blazers – deze bezetting is dé standaard in de populaire muziek na

De stadionkits

altijd drummen

1964. Van The Monkees tot Abba, van Led

Als het Beatles-effect is uitgewerkt en

Zeppelin tot Status Quo, van de Golden

het drumstel via Britse slagwerkers

Earring tot Slipknot.

als Keith Moon (in 1967 al spelend op

De elektrische massieve gitaar (anno

een 9-delige kit), Ginger Baker en John

1948) en de basgitaar (anno 1953)

Bonham (Led Zeppelin) flinke proporties

veranderen in de loop der jaren niet of

heeft aangenomen, zijn het weer vooral

nauwelijks. Over drums is des te meer

Amerikaanse drummers die van zich

te vertellen. Remo bepaalt het beeld

doen spreken. Drumkits kunnen mede

van de drumvellen in de jaren 1970 met

dankzij het systeem van Dave Donahoe

zijn zogenaamde Black Dot, een grote

en zijn volgers rustig verder groeien.

zwarte stip midden op de drumhead.

In de loop van de jaren 1970 en 1980

Deze diende ter versteviging van het vel

ontstaan de zogenaamde stadionkits.

(en de inspiratiebron was Buddy Rich,

Popbands zijn de zaaltjes als The Cavern in

die met grote regelmaat zijn drumheads

Liverpool ontgroeid en treden op voor vele

aan gort sloeg). De Britse bouwer Arbiter

tienduizenden, soms honderdduizenden

baart in 1975 opzien met de Autotune.

mensen. The Beatles zijn ook hier weer de

Het is een spanningssysteem, dat ervoor

eerste recordhouders. In 1965 treden de

zorgt dat de drums beter en eenvoudiger

Fab Four op voor 55.000 uitzinnige fans in 84


altijd drummen

De set-up van Terry Bozzio.

85


altijd drummen

Hypes

gimmicks trends

98


Dit hoofdstuk gaat over gimmicks,

gekheid op een drumstokje.

99

altijd drummen

creaties en andere


Uitzonderingen daargelaten, is er tot 1970 nog er niet zo heel veel aan de hand. Afgezien van een enkele curieuze creatie, zijn drums gewoon drums. Ketels die bespannen zijn met vellen, bespeeld met de stok, brush of pedaalknuppel. Van opzienbarende designs is niet of nauwelijks sprake. Ja, heel sommige slagwerkers hanteren de spuitbus voor een eigentijds ketelkleurtje. Maar daar blijft het in de beginjaren wel zo’n beetje bij. Het sterkste staaltje opleuking van altijd drummen

een drumstel is misschien wel het logo

Ringo Star speelt oorspronkelijk op drums

van The Beatles op de kit van Ringo Star.

van eigen Engelse bodem, kits van Ajax

Helemaal uniek is het allemaal niet, maar

en Premier. Een logo van de Beatles staat

er steekt wel een aardige anekdote achter.

– met dank aan een tekenaar uit Liverpool

Menig jazzdrummer van weleer draagt zijn

– prominent op de grote trom afgebeeld.

initialen op het voorvel van de kickdrum,

Voorjaar 1963 gaat Star naar een Londense

zoals Gene Krupa op z’n beroemde Radio

muziekwinkel om een nieuw drumstel uit

Kit van Slingerland. De karakteristieke

te zoeken. Hij valt voor de charmes van

logoletters van The Beatles op de bassdrum

een Ludwig-kit, wordt op slag verliefd op

zullen nog vele malen beroemder worden

de glimmende gitzwarte lak van de ketels

dan de letters GK.

van deze Amerikaanse drums. Ringo Star staat erop dat het logo prominent op de 100


head van de bassdrum komt. Brian Epstein, de manager van de Beatles, steekt daar een stokje voor. De naam van de Fab Four komt groot op het drumfront, Ludwigs merknaam komt erop in een kleiner letterkorps. In juni 1963 is één van de beroemdste drumkits aller tijden geboren. Een sterk staaltje van drumdesign, waarvan in 1964 tientallen miljoenen Amerikanen kennis kunnen nemen tijdens de televisieoptredens in de Ed Sullivan Show. Het resultaat is verpletterend. bijvoorbeeld bassdrums met de vorm van

Ringo. Ludwig spint er goed garen bij.

een op zijn kant liggend misluk ei. De Hamburgse bouwer maakt naam mede dankzij Freddy Marsden, de drummer

Triviaal van Trixon

In 1965 begint Karl-Heinz Weimer in

van de Liverpoolse band Gerry & The

Hamburg, Duitsland met het maken van

Pacemaker. Marsden speelt frequent op een

extravagante drumstellen. Hij doet dit

rode Trixon Telstar kit. Hij is niet de enige

onder de merknaam Trixon. De kits van

bekende muzikant die zich inlaat met

Trixon behoren tot de triviale iconen

Trixon. Ook oer-rock & roller Bill Haley

van de jaren 1960. Weimer weet de ogen

met zijn Comets laat zich in de nadagen

van de drumwereld op zich te vestigen

van zijn loopbaan fotograferen voor de

dankzij buitenissig design. Trixon maakt

catalogi van Trixon.

101

altijd drummen

Miljoenen jochies willen net zo’n kit als


Een duur velletje

zijn door ene Joe Ephgrave. Over hem is

Het duurste drumvelletje ooit. Dat is

echter nauwelijks iets bekend en er wordt

de frontcover van de bassdrum, die

wel beweerd dat hij helemaal niet bestaat.

prominent figureert op de hoes van het

Hoe het ook zij: op 10 juli 2008 is voor

Beatles-album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts

het beschilderde velletje 680.000 euro

Club Band uit 1967. De langspeler – het

neergeteld tijdens een veiling bij Christie’s

derde studioalbum van de Beatles – is

in Londen. Veel meer dan vooraf geschat,

meer dan eens uitgeroepen tot de beste

want Christie’s verwachtte een opbrengt

en belangrijkste popplaat ooit gemaakt.

van ongeveer twee ton.

Maar niet alleen de muziek, ook de hoes is bijzonder. Beatles-frontman Paul

Bonhams doorzichtige ketels

altijd drummen

McCartney zou zelf een grote hand hebben

John Bonham van Led Zeppelin maakt

gehad in het totale ontwerp.

de doorzichtige ketels populair. Zo zij

De basshead zelf zou handgeschilderd

het, maar helemaal de waarheid is het niet. Doorzichtige drums zijn al van vroeger datum dan de Ludwig Vistalites waarmee Bonham roem heeft vergaard. Dit doorzichtige verhaal begint daarom met Ginger Baker, drummer van de Britse superband Cream. Baker fabriceert in 1961 zijn eigen kit van plexiglas. Heel simpel, door het materiaal te buigen boven vuur in zijn schuurtje. Baker speelt op zijn zelf 102


Andere bouwers kwamen met hun eigen variaties. Zo heb je aan het begin van de jaren 1970 bijvoorbeeld ook de Hayman Iceberg Showman, een vijfdelige kit van plexiglas en komt Pearl met zijn Crystal Beat. In deze hausse van doorzichtig slag­ plastic spelen ook merken en mensen een rol die we bijna zijn vergeten. Zo komt de Franse bouwer Orange voorbij en maakte ineens de Amerikaanse drumbouwer William Zickos naam. Zickos heeft zijn

de jaren 1960. Zijn eigen bouwsel ruilt hij

kortstondige roem te danken aan de

daarna even in voor eerlijk hout van Ludwig, maar als deze fabrikant komt met zijn Vistalite-drums van plexiglas, kiest Ginger Baker toch weer daarvoor. Hij is dan niet de enige meer, want ook wijlen John Bonham van Led Zeppelin wil ketels met doorzicht. Andere topdrummers – zelfs de weerbarstige Keith Moon van The Who – gaan mee in de hype. Billy Cobham kiest voor een ander merk, de doorzichtige Fibes Crystalite-set. 103

altijd drummen

gefabriceerde ketels tot na het midden van


altijd drummen

114


Goeroes en roergangers

Wie is de beste, de grootste, de muzikaalste? Ach, wat drumt het? Voer voor de kleedkamers. Net zo’n discussie als wat het beste toonhout is voor de ketels. Toch hebben we een stel

Allen op hun eigen wijze pioniers op klok­ klinkende ketels, furieuze vellen en bronstige bekkens. Elk van hen heeft zijn eigen bijzondere verdiensten voor de drumwereld.

115

altijd drummen

drumgoeroes en roergangers bijeengebracht.


De rangschikking is chronologisch. Aan de hand van het jaartal waarin de bewuste drummer de slagwerkwereld voorgoed heeft veranderd. Het moge duidelijk zijn. Er kan niet gediscussieerd worden over de volgorde, want die is geen rangorde. Kortom: dit is een greep uit het enorme potentieel van maatgevende stoktovenaars in de geschiedenis van het slagerijvak.

altijd drummen

jazzmuziek is ontstaan. In 1918 krijgt

vaste patronen. Dodds geldt hij als één

Dodds een vaste baan als muzikant

van de eerste drummers die leegtes

op de radarboten die met bruiloften

drummend invult met breaks en fills.

en partijen aan boord op de rivier de

Van groot belang is de bijdrage

Mississippi rondvaren. Dodds speelt

die Warren Dodds levert aan de

met gekende jazzpioniers als Louis

configuratie van het drumstel. Hij wordt

Armstrong en Pops Foster, vernieuwer

beschouwd als de man die de floorbass

van het (contra)basspel. Maar vooral

en de kick drum toevoegt aan de

slaat Baby Dodds heel lang de maat bij

standaard-kit.

het legendarische jazzorkest van King

Dodds is een grote inspiratiebron

Oliver. Met hem vertrekt hij in 1921

geweest voor andere legendes,

naar Californië en zet hij later koers

zoals Gene Krupa en Max Roach.

Warren ‘Baby’ Dodds

naar Chicago. Als zoveel zuidelijke

Krupa heeft ooit over Dodds gezegd:

1921: Pionier bij King Oliver

jazzmuzikanten verdient Dodds daar

‘Baby leerde me meer dan alle

zijn brood in de jazz- en bluesscene. In

anderen. Hij was de eerste grote

Hij wordt hoogstzelden genoemd in de

de windy city – Chicago dus – overlijdt

solodrummer.’ Sommige drummers en

bekende rijtjes van invloedrijke drum­

Dodds – na nog de nodige muzikale

drumdeskundigen gaan nóg een stapje

mers. De verdiensten van Warren ‘Baby’

omzwervingen – op 14 februari 1959.

verder. Zij zijn simpelweg van oordeel

Dodds – geboren in Nw Orleans op

Warren ‘Baby’ Dodds is één van de

dat Dodds ’s werelds eerste Grote

14 december 1898 – zijn deson­danks

eerste jazzdrummers van wie studio

Jazzdrummer is geweest.

groot. Dodds drumt al op jeugdige

opnames bekend zijn. Ook is hij de

leeftijd in de muzikale parades van

eerste die zich te buiten gaat aan

New Orleans. De begrafenis­processies

ritmische improvisaties. Binnen

waaruit volgens de over­levering de

composities speelt hij niet altijd volgens

116


zogenaamde ride cymbal in algemeen gebruik. Papa Jo Jones wordt gezien als dé belangrijkste drummer van het tijdperk van de swingjazz. Waar zijn tijdgenoot Krupa bekend staat om zijn dynamische manier van drummen, toont Jo Jones zich de meester van de drumsubtiliteit. Papa Jo Jones overlijdt in 1985.

Gene Krupa

beschouwd als één van de meest

1935: De eerste drumsolo op plaat

invloedrijke jazzdrummers ooit. In de jaren 1920 werkt Jones als drummer, maar ook als tapdanser – hij speelt

wel aan: Gene Krupa is de meest

trouwens ook piano – als onderdeel

invloedrijke drummer van de twintigste

van onderhoudende shows in staten

eeuw. Pionier van het moderne

als Alabama en Oklahoma. Het echte

drummen, een sleutelfiguur bij het

werk begint in 1933. Dat jaar treedt

ontstaan van het drumstel. Daarom is in

Papa Jo Jones toe tot het orkest van

dit boekje een apart hoofdstuk gewijd

de legendarische pianist Count Basie.

aan Gene Krupa, de man die in 1935

Met een korte onderbreking blijft Jones

zijn fenomenale drumsolo in ‘Sing, Sing,

Basie trouw tot 1948.

Buddy Rich

Sing’ in een studio aan de eeuwigheid

In zijn Basie-periode is Papa een

1939: Drummaatje van Artie Shaw

heeft toevertrouwd. Ook hiermee is

vernieuwend drummer, onder meer

Krupa zijn tijd ver vooruit geweest.

door zijn gebruik van de hi-hat, een

Buddy Rich – eigenlijke voornaam

drumonderdeel dat mede dankzij

Bernard – is op 20 september 1917 in

Papa Jo Jones

hem gaat behoren tot de vaste

de Newyorkse wijk Brooklyn geboren.

1942: Jo borstelt de bekkens

standaarduitrusting van de moderne

Hij is in de meest letterlijke zin bijna

drummers. Nadat hij in 1948 Basie’s

zijn hele leven drummer, van baby tot

Hij wordt geboren als Jonathan

orkest de rug toekeert, blijft Papa Jo

bejaarde. Rich is vaak omschreven

David Samuel Jones in Chicago op

Jones zich ontwikkelen. Zo is hij één

als ‘drum genie’, een wonderkind.

11 oktober 1911. Zijn artiestennaam

van de eerste drummers die veelvuldig

Als hij nog maar net anderhalf jaar

wordt Papa Jo Jones. Papa is de

brushes hanteert. Dankzij Papa’s

is, drumt hij al met zijn ouders op de

vader van de jazzslagers. Hij wordt

voortrekkersrol komt bovendien het

vaudevillepodia. Hij groeit uit tot een

117

altijd drummen

Een beetje kenner durft de bewering


dit betreft als een keerpunt. Collega-

publiekslieveling en dit legt hem geen windeieren. Rich wordt beschouwd als

drummer Stan Levey heeft ooit over de

’s werelds best betaalde kindsterretje.

betekenis van Roach gezegd: ‘Ik begon

Op elfjarige leeftijd leidt Rich zijn

me ineens te realiseren dat dankzij hem

eerste eigen band. In 1937 – hij is dan

drummen niet langer een kwestie is

20 – raakt hij in de jazzmuziek verzeild.

van tijd, maar van muziek.’ Met andere

Buddy Rich speelt met alle groten der

woorden: Max Roach speelt niet met

aarde, om te beginnen met Artie Shaw.

de precisie en regelmaat van een

Daarna volgen periodes met beroemde

Zwitsers uurwerk, maar improviseert

bandleiders als Tommy Dorsey en

er op zijn slagwerk lustig op los. Hij

Benny Carter. Als het gedaan is met

experimenteert volop met maatvormen als 3/4 en 5/4. Max Roach drumt aan

de swingjazz, ontwikkelt Rich zich tot een veelgevraagde drummer voor

Max Roach

de zijde van veel jazzgrootheden, onder

plaatopnames van de allergrootste in

1945: Het ritme van de bebop

wie Coleman Hawkins, Miles Davis en Dizzy Gillespie. Roach overlijdt op 16

de jazz. Hij staat legendes als Charlie Parker, Lionel Hampton, Count Basie

Max Roach is van 10 januari 1924.

en Art Tatum drummend terzijde.

Samen met collega Kenny Clarke

augustus 2007

altijd drummen

De intensiteit van Rich’ drumspel

vernieuwt hij bij de opkomst van de

Art Blakey

wordt door vriend en vijand geroemd.

bebop jazz – de snelle, ritmische en

1955: De boodschap van de

Bovendien pikt hij alles op in een

geïmproviseerde jazzstroming van na

Messengers

oogwenk. Eén keer horen en Buddy

1940 – het moderne drummen. Roach

Rich drumt een wereldpartij. Een ideale

wordt door collega’s en deskundigen

Art Blakey, geboren in de Amerikaanse

drummer dus om de kostbare studiotijd

gezien als dé bebop drummer bij

stad Pittsburgh op 11 oktober 1919,

optimaal te benutten. Collega en

uitstek. Tot de opkomst van de bebop

geldt als een absolute pionier. Niet

tijdgenoot Ray McKinley heeft een kort

is het gebruikelijk om de standaard

alleen speelt hij een belangrijke rol

en bondig oordeel over Buddy Rich:

4/4 maat te spelen op de bassdrum.

in de ontwikkeling van de bebop stijl

‘Veruit de grootste drummer die ooit

Roach is de eerste die hiervoor de ride

drummen, maar ook is Blakey een

heeft geleefd.’ Zelfs tegenwoordig nog

cimbaal gebruikt. Zowel Roach als

bijzonderheid omdat hij als één van

gooit Rich onder collega’s hoge ogen.

Clarke voegen dramatische accenten

de eerste drummers zijn eigen band

Hij grossiert nog altijd in topposities

aan composities toe. Ze gebruiken

begint. In 1955 formeert Blakey zijn

bij de drumpolls van de internationale

hiervoor vooral de snaredrum en de

beroemd geworden Jazz Messengers.

drumtijdschriften. Postuum, want

crash cimbaal. Bijna alle jazzdrummers

Blakeys speelstijl kenmerkt zich door

Buddy Rich is op 2 april 1987 in New

volgen het duo nadien. De opnames die

zijn showelementen. Hij is later wel

York overleden.

Max Roach in 1945 maakt met Charlie

bestempeld tot ‘de Jimi Hendrix van

Parker voor Savoy Records gelden wat

het jazz drummen’. Zijn drumspel is

118


is Elvis Presleys Can’t Help Falling in Love eind 1961. Zijn handtekening geeft Hal Blaine twee jaar later af. Blaines beat op de hit Be My Baby van The Ronettes (1963) wordt wel beschouwd als dé keylick van de rock & roll. Zijn staat van dienst is verder enorm. Blaine drumt op liefst 35.000 popsongs, waarvan 150 de Amerikaanse top 10 halen en zelfs 40 de eerste plaats in de charts bereiken. Zijn erelijst is lang, de lijst van de meest dienstbare. Blaine is de

mensen die van zijn diensten gebruik

enthousiast en gepassioneerd zijn

vlees geworden studiodrummer. Hij

laat zich lezen als een encyclopedie

floortom omver in de vuur van het

behoort tot de zogenaamde Wrecking

van de poprock. Hal Blaine werkt als

spel. Blakey geldt als meester van de

Crew, een groep veelgevraagde

sessiedrummer voor onder anderen

zogenaamde ‘pressroll’, het crescendo

oproepmuzikanten in Los Angeles.

Simon & Garfunkel, Frank Sinatra,

aan het einde van een refrein of rif.

Blaines rete-strakke ritmes zijn te

The Crystals, The Beach Boys, The

Zodoende stuwt hij dit onderdeel van

horen op honderden evergreens uit de

Byrds en speelt mee op veel platen

een compositie op tot grote hoogten.

rock & roll en popmuziek. De eerste

van producer Phil Spector. Ook is hij

Menig deskundige is van oordeel dat hij

Amerikaanse nummer 1-hit waarop

in de studio drummend present bij

technisch zeker niet behoort tot de top

Blaine als drummer van de partij is,

grootheden als John Denver, Barbara

van zijn tijd. Desondanks zijn Blakeys

Streisand en Neil Diamond. Blaine

performance en vernieuwingsdrift

drumt op onverbiddelijke bestsellers

legendarisch. Art Blakey overlijdt 16

als Bridge Over Troubled Water (Simon

oktober 1990.

& Garfunkel, 1970), Monday Monday (The Mamas & The Papas, 1966), Good Vibrations (Beach Boys, 1966),

Hal Blaine

Strangers in the Night (Frank Sinatra,

1963: Be My Baby-keylick

1967), Calypso (John Denver, 1975) Hal Blaine – ofwel Harold Simon

en Mr. Tambourine Man (The Byrds,

Belsky, geboren 5 februari 1929 in

1965). De drumkit waarop Blaine

de Amerikaanse staat Massachusetts

honderden hits heeft ingespeeld,

– is niet de meest innovatieve

maakt deel uit van de permanente

slagwerker, maar hij is misschien wel

expositie van het Museum of Making Music in Carlsbad, Californië.

119

altijd drummen

explosief. Blakey schopt niet zelden


KM KMuitgevers publishers

Dit zijn de eerste pagina’s van dit boek. Het complete boek is te koop bij de boekhandel, via www.bol.com en via onze eigen webshop www.boekenvorm.nl

KMuitgevers | KMpublishers Laakse Tuin 46 7207 NS Zutphen T 0575 575 479 I www.kmuitgevers.nl E info@kmuitgevers.nl


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.