Page 1

dla farmacji


Z C E N N IK

W YC IĄG zgaga

1799

TACIDUM* NNIEi doAN ssania 99 RE 24 tabletk

9

nadmiar kwasu neutralizują substancje lek firmy Bayer. te w nim zgagę. Zawar Rennie to sprawdzony likwiduje wagę. Rennie szybko racając mu równo przyw mg węw żołądku zawiera 680 a do ssania zu oraz Skład: 1 tabletk 80 mg węglanu magne ai glanu wapni pomocnicze. ia doleglisubstancje leczen owego żołąddo objaw aśnością soku Wskazania: , wzdęnych z nadkw wości związa jak: zgaga, niestrawność ści w lub ciężko kowego, takich e pełności ści, uczuci cia, nudno węglan odbijanie. ażliwość na nadbrzuszu, zania: Nadwr lwiek subPrzeciwwska magnezu lub którąko nerek, niewydolność wapnia, węglan a. niczą, ciężka nerkow pomoc stancję wa kamica a, wapnio Sp. z o.o., hiperkalcemi lny: Bayer wa, odpowiedzia Podmiot 02-326 Warsza limskie 158, 50, Al. Jerozo fax (22) 57238 33, tel. (22) 57238

alergia,

® VIBOVKIT LKI TER dieItyŻE , 50 żelków LI suplement

witaminami. witamin wzbogacane nna porcja owocowym diety to codzie witamin i mikroeleŻelki o smaku h suplement Literki żelki podstawowyc organizmu. VIBOVIT® zestaw 11 młodego o rozwoju dzieci a zawierająca nnej diety prawidłoweg dla dzieck dnych do łnienie codzie mentów niezbę żelki stanowi uzupe iedLiterki w odpow VIBOVIT® lementów roku życia. a optyin i mikroe dzieck witam powyżej 4 zmowi j dostarczanie nia organi Codzienne cji zapew ch zmniejszone ch i propor dne w okresa u i szybkiego nich ilościa jest niezbę j, jak też onego wysiłk ncji, wzmoż malny rozwó rekonwalesce odporności, wzrostu. Literki żelki: VIBOVIT® ików nych barwn • bez sztucz wym smaku m, owoco o dziecka. literek i Twojeg • o pyszny inami w postac porcję witamin dla z o.o. • żelki z witam Polska Sp. codzienną aceuticals – Zadbaj o VIBOVIT® lny: Teva Pharm odpowiedzia Podmiot

ć

odpornoś

1199

RCs.AL ALE ROVdieITty, 20 tabl. mu 99 ZD suplement

3

ych jako kwercetyną osób dorosł Calcium z aczony dla tynę Preparat przezn w wapń i kwerce diety uzupełnienie ąca): tabletka musuj SKŁAD (1 mg Wapń 300 60 mg Kwercetyna lny: odpowiedzia Podmiot t Zdrovit Natur Produk

witaminy

39

suplement -

T WÓJ

w kapsuł ent diety t owoforte - suplem towany ekstrak Therm Line® ający opaten - SINETROL® oraz zay kach zawier ie wych i guaran Blend. Działan ców cytruso - Thermo badaniach kompleks dnione w awansowany a, zostało udowo nim m.in. guaran w SINETROL® Wystepująca ów. klinicznych. olizm tłuszcz metab takie jak wpływa na Thermo Blend, proces zawarte w wspierający Składniki do herbaty się j y zielone , przyczyniając ekstrakt oraz chrom olizmu mao metab termogenezy łoweg Therm że prawid sprawiają utrzymania ododżywczych dla osób kroskładników idealną propozycją jest Line® forte się. Labs chudzających Olimp lny: odpowiedzia Podmiot

NER ZY PART S P E L J A N

czna

rmaceuty

a fa hurtowni

7

EL* AC® LIPOG DICL 50 g

skóra

ED

z wit. C

ia go starzen przedwczesne • profilaktyka zmarszczek e • reduktor ie rewitalizując • mocne działan tylko w Aptekach na • gama dostęp lny: Ziaja odpowiedzia Podmiot

k

10 tablete

250 mg kwasu ana zawiera 65 mg tabletka powlek paracetamolu oraz mg Skład: Jedna wego, 250 acetylosalicylo

Żel,

kofeiny.

ania: ów migredo stosow oraz napad Wskazania ie bólu głowy Doraźne leczen kwas acetylub bez aury. ny z aurą ażliwość na olwiek zania: Nadwr ę lub którąk któPrzeciwwskaparacetamol, kofein u pacjentów, losalicylowy, pomocniczych. U wego lub acetylosalicylozapalnych, z substancji anie kwasu przeciw rych stosow oidowych leków uje nafen, powod błony innych niester nak czy ibupro czne. zapalenie diklofe skazy krwoto jelit, takich jak pokrzywkę lub ostre lia lub inne w dawce większej żołądka lub oi jelit. Hemofi pady astmy, pokarm Czynny wrzód metotreksatu du m żołądka nosa. acja przewo Przyjmowanie owrzodzenie śluzowej lub perfor ozowanym niewydolność serca. krwawienie pacjentów ze zdiagn y. Ciężka u wątrob oraz lub wego y olność nerek tr ciąży. GmbH, Niemc Ciężka niewydtydzień. Trzeci trymes mer Health na Consu mg is 15 niż lny: Novart odpowiedzia Podmiot

Czy ły

, minera witaminy

paznokcie a, włosy,

L Z SPEZIA ek

ER diety, 60 drażet 99 M suplement

44

Zare papi

wątroba

S 40 tabletek KAlemLM ent diety, sup

Unikalny, uspokajający. wany speziołowy lek Kalms to został opraco które skład leku aktywnych, naturalny o kobietach ciągu dnia. cjalnie z myślą i i koncentracji w energi problemów, potrzebują rozwiąże pewno nie czoła. DzięKalms na stawić im goli spokojnie chmielu i ale pozwo waleriany jąc ziół: 3 ości ja nie obniża ki zawart Kalms: uspoka w ciągu ującej lek ryczki żółtej, a. przyjm osoby bóle brzuch aktywności stresu np. ości i objawy jąc aktywn dnia, łagodz nie obniża uspokaja Skutecznie ka żółta. w ciągu dnia. gorycz l, na, chmie z o.o. Skład: waleria Axellus Sp. dystrybutor: zny Wyłąc

1899

te W każdej ap US PLetek X tabl K DYMA BO diety, 30 mi PAYBAC suplement taR) + (SENIO X 50 MA etek DY nim BOlement diety, 30 tabl zapłacić sup orz sk by . A ką Y punktów PA

du na wiek. i dodaje bez wzglę wzmacniaaga natuwitalność Energia i Senior szybko wspom specjalBodymax ość na stres, został Ulepszony za odporn Jego skład zawiera energii, zwięks e organizmu.roku życia. Preparat„korzenia i! po 50. aktyw- ralne siły obronn wyciągu z in i więcej energi y dla osób szej jakości niejszych witamax żeń-szenia dodaje energii osobom enie dzięki nie dobran dawkę najwyż najcen Plus Teraz więcej nia Bodym zwalcza zmęcz bogatym podwójną Bodymax oraz zestaw Senior Ulepszony owo skutecznie w połączeniu z dawce życia” żeń-szenia zność ekstraktu żeń-sze Bodymax prostu Po nym. Wyjątkdawce żeń-szenia łów oraz najwyższej szyb- i minerałów. Skutec wana w badaniach. u na wiek. życia, mento podwójnej witamin i minera korzeniem ość na stres. została udoku się młodo bez względ także eksem zwany czuć kompl Żeń-szeń, oraz po- pomaga podnosi odporn Sp. z o.o. magnezu. nia cały organizm, e organizmu zdrowej budzi do życia! lny: Axellus ko wzmac naturalne siły obronn Plus to dawka odpowiedzia ot ax aga Podmi Wspom oczucie. Bodym prawia samop hu na co dzień. energii i uśmiec

w skóry, włosó i regeneracja Pielęgnacja in enie witam i paznokci owe połącz l - to unikat które: Merz Spezia odżywczych, i składników paznokcie, ików skórę, włosy, • odżywia tych składn niedoborom • zapobiega suplementaą zmie. z starann w organi Spezial poprze i pozwala mieć: Preparat Merz konałości urody niedos zie, ia m wygląd cję popraw skórę o zdrowy • promienną , zdrowe włosy, • gęste, lśniące paznokcie. • piękne mocne lny: odpowiedzia Podmiot GmbH aceuticals Merz Pharm

1299

PŁAT PUN KRO

bólowy

przeciw

CEDRINOP* 99 EXIG M RAST

bólowy

przeciw

stres

M giczna AJA 99 ZI dermatolo kuracja

13

9

laktozę. nicze, w tym przewlekłej objawów ncje pomoc leczenie yny oraz substa ej nosa, a 10 mg loratad błony śluzow zapalenia tabletka zawier alergicznego niczą, ciąża. Skład: Jedna objawów ncję pomoc Leczenie olwiek substa Wskazania: j. lub na którąk Austria. idiopatyczne loratadynę pokrzywki 10, 6250 Kundl, ażliwość na Warszawa miestrasse C, 02-672 zania: Nadwr z GmbH, Bioche ul. Domaniewska 50 Przeciwwska Sando lny: o.o., odpowiedzia Sandoz Polska Sp. z Podmiot o produkcie: Informacja

skór nie

® LINE FORTE 99 THERMdiety, 60 kapsułek

alergia ®

AN ONIDO L* 99 FL NTR CO k 10 tablete

bólowy obzapalny i przeciw żel przeciw n, bólów stawów nia ego. owych kończy i zapale l - Liposomalny naku sodow ów pouraz ych postac Diclac® LipoGe a 10 mg diklofe bólów i obrzęk ograniczonych i łagodn żelu zawier zapalnych, ch, e Skład: 1 g owe: stanów tkanek miękki przeciwzapaln zapalnych Leczenie miejsc oidowe leki łupa, stanów Wskazania: inne niester i stawów kręgos salicylowy, wodowych kwas acetylo diklofenak, lat. na 12 ć j stawów. żliwoś poniże Kundl, Austria niczą, wiek ania: Nadwra 10, A-6250 ncję pomoc Przeciwskaz Warszawa miestrasse olwiek substa C, 02-672 z GmbH, Bioche lub na którąk iewska 50 lny: Sando ul. Doman odpowiedzia Sp. z o.o., Podmiot Sandoz Polska kcie: o produ Informacja

odchudza

A

699

Spr

G* ASTRON 50 HEP tabletek 36

Skład: 150 mg, ornityny Asparaginian B1 - 0,35 mg, Witamina B2 - 0,40 mg, Witamina mg. B6 – 0,50 Witamina obniżoną dla osób z nieodpowiedWskazania: lu wątroby, przy aktywnością spożyciu alkoho nadmiernym diecie, niej niu leków, B. oraz zażywa ny z grupy dietę w witami arma uzupełnia lny: Starph odpowiedzia Podmiot

Zg

M

GŁÓWNI

GŁÓWNI P

, wskazania A , przeciw e ICJ tyczącOF wskazania do ra CJA je ie OFI ac w za inform ką, która wanie oraz m lub farmaceutą, się z ulot h i dawko ze . zapoznaj ar yc iu ek m an w z l ie ąd ro yc się zd łań niepoż o, bądź skonsultuj *Przed uż życiu lub czące dzia eg Twojemu dane doty ia produktu lecznicz osowany zagraża st an ie ow iw os st łaśc y lek niew gdyż każd


Bezpłatna

dziernika

od paź rta ważna

Ofe

e.com Dreamstim

%

-51 JA JA

PR O MOC

JA

C

PR O MOC

O

JA

M

OC

JA PROM

PR O MOC

JA

C

O

JA

C

M

OC

JA PROM

O

O

O

M

OC

JA PROM

O

kowo. ciwobrzę apalnie i prze lnych ścięgien, 10 mg/g. o, przeciwz zapa fenak sodu ciwbólow stłuczeń) ych stanów Skład: Diklo działa prze erężeń lub - pourazow leceń, nadw ia: Preparat leczeniu: utek skrę Wskazan ch, jak zapa scowym kich (taki stałych wsk jest w miej stawów (np. pow tkanek mięk Stosowany aci zapalenia zapalnych ni i stawów post h ów mięś , stan dnyc którąkolwięzadeł niczonych nych i łago owy lub na ów - ogra ska- graniczo l propylen ciww isty) gliko prze k, tenis - bólu plec ć jest także są na diklofena , czy łokie yty nosa Emulgel 1% wrażliwość nie ścięgien nież e ren :Nad ostr Volta aratu. ka, czy skazania apalne. Przeciww y, pokr zyw ocniczą prep leki przeciwz tancję pom napady astm teroidowe wiek subs u któr ych lub inne nies cy pacjentów, ylosalicylowy Health GmbH, Niem zany u tych kwas acet sumer ane przez artis Con Nov wywoływ lny odpowiedzia Podmiot

8

48,

CJA P R

JA

P

MO

PR O MOC

JA PROM

OMOCJA

RO

% -43

JA P R

JA

OC

PR

95 23, 7

%

owania yczące stos rmacje dot iu. e oraz info dawkowani jemu życiu lub zdrow ądanych i łań niepoż zagraża Two dzia any ow ące ie stos dotycz nia, dane niewłaściw 1 eciwwskaza utą, gdyż każdy lek azania, prz ace 24, zawiera wsk z lekarzem lub farm tką, która się aj się z ulo skonsultuj ciem zapozn leczniczego, bądź Przed uży tu duk pro

90 13, 9

C

M

O

kowo. ciwobrzę apalnie i prze lnych ścięgien, 10 mg/g. o, przeciwz zapa fenak sodu ciwbólow stłuczeń) ych stanów Skład: Diklo działa prze erężeń lub - pourazow ceń, nadw ia: Preparat leczeniu: zapaleutek skrę Wskazan scowym (takich, jak stałych wsk jest w miej miękkich stawów h tkanek Stosowany ów (np. pow zapalenia lnyc aci staw i zapa ni post h mięś stanów którąkoli łagodnyc więzadeł, niczonych owy lub na iczonych ylen gran ów - ogra skaprop l plec k, gliko - bólu e przeciww ć tenisisty) diklofena , czy łokie 1% jest takż nosa są lgel liwość na yty Emu wraż nie ścięgien nież :Nad . Voltaren czy ostre ne. skazania czą preparatu astmy, pokr zywka, przeciwzapal Przeciww ocni leki e pom dy tancję teroidow któr ych napa wiek subs lub inne nies cy entów, u lowy Niem pacj O M H, alicy C O tych ylos lth Gmb PR zany uJA kwas acet sumer Hea ane przez artis Con wywoływ zialny Nov odpowied Podmiot

l 1%

żel, 50g

CJA P R

JA P R

nio i odpowied je ogacony jalnie wzb któr y doda rok To spec ch z luteiną, ie na przez cały mineralny wa korzystn i Energia składników oskór y, wpły Odporność witamin i onego środ kondycję y zestaw zanieczyszcz został ć, poprawia wem ony rnoś zbalansowan wpły ocni stnym acnia odpo iefekt wzm energii, wzm chroni przed niekorzy formule Mult u przed działaniem ej i now ych UV. W zdrowie oczu ny organizm odpornościowego. ieni słoneczn Cu, A, E) dla obro emu prom i syst a (Se, wisk gię oraz cjonowania wnić ener ciwutleniaczy awy funk y B, by zape skład prze oraz dla popr min z grup rodników pleks wita wolnych dobrano kom . Odpowiednio ać stres by ogranicz Magnez, diety Suplement

60 tablet

żel, 50g

lge n Emu Voltare

48

um Centr ek

lgel 1% n Emu Voltare

WY NUSO BONU M BO SOWY RAM OGRA PROG ack. pl ybac PR k.pl payb w.pa www. ww

MO

MOC

nych

tów lecznicz

y produk

P

RO

90 13, 19 -43% 24, RO

ack.pl lub j

*Nie dotycz

OMOCJA

95 23, 87 ,

OMOCJA

P

ego

PR

PR

O

kupie Przy zaw z oferty in. ató prepar cyjnej za m y o m esn ro p owocz 50 zł n ometr term niczny elektro,9 zł !!!* tylko 5

l

MOC

RZY ALNI PARTNE

ych

RO

NERZY ALNI PART

tów lecznicz

y produk

© Federico

*Nie dotycz

P

RZY

5,90*

Caputo |

tylko

ełniając YBACK wyp um oją kartę PA . ejestruj sw dołączoną do karty ne jest minim sję mi potrzeb er ierową w ności punkta okonać płat y d ab - ta wojego kon rawdź stan s YBACK. transakcji. w PA akończeniem 00 punktó tami przed z płaty punk za ęć ch ie ceuc głoś farma płatniczą. ą lub kartą cić gotówk pła do Możesz

I PARTNE

mstime.com

pro nowocze zny 50 zł r elektronic et termom

www.payback.p

www.payb

Capu © Federico

/2011

na 04 kupie ty atna gazeta promocyj ania zapasów. zpł Przy za z oferBe do wyczerp 2011 lub

. pada atów rnika do listo min prenapar nej za y od paź yjdzie sn Oferta waż moc

..

wiesz, że.

PARTNERZY

w.

to | Drea

Ekspert doradzi

TNOŚĆ YBACK NKTAMI PAOKU OK PO KR

na stronie formularz

05/2011

ania zapasó

do wyczerp

PAYBACK

PARTNER

kanymi pun łacić zebr tów, aby 1 możesz p nk ece APTEKA Jeżeli brakuje Ci pu gotów. cić py pła ku do za K za 0 możesz rachunek, rczy już 50 mi za cały ności punktami wysta at zystać z pł YBACK!

mocyjna

gazeta pro

a 2011 lub

do listopad

-51

m

u Centr ek

nio i odpowied je ogacony jalnie wzb któr y doda rok To spec ch z luteiną, ie na przez cały mineralny wa korzystn i Energia składników oskór y, wpły Odporność witamin i onego środ kondycję y zestaw zanieczyszcz został ć, poprawia wem ony rnoś zbalansowan wpły ocni odpo stnym acnia iefekt wzm energii, wzm chroni przed niekorzy formule Mult u przed działaniem ej i now UV. W organizm ciowego. zdrowie oczu słonecznych odpornoś dla obrony ieni E) emu A, prom i syst Cu, (Se, wiska gię oraz cjonowania wnić ener ciwutleniaczy awy funk y B, by zape skład prze oraz dla popr min z grup rodników pleks wita wolnych dobrano kom . Odpowiednio ać stres by ogranicz Magnez, diety nt leme Sup

60 tablet

a stosowani dotyczące informacje owiu. anie oraz zdr h i dawkow życiu lub Twojemu pożądanyc działań nie any zagraża ące sow ycz sto ie dot nia, dane niewłaściw eciwwskaza utą, gdyż każdy lek azania, prz ace zawiera wsk z lekarzem lub farm tką, która się aj się z ulo skonsultuj ciem zapozn leczniczego, bądź Przed uży produktu


ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

KM System dla farmacji  
KM System dla farmacji  

krótka prezentacja realizacji dla farmacji

Advertisement